Bachelor Projekt Er reklamer dansk porno? 24. maj Bachelor Projekt. Er reklamer dansk porno?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor Projekt Er reklamer dansk porno? 24. maj 2012. Bachelor Projekt. Er reklamer dansk porno?"

Transkript

1 Bachelor Projekt Er reklamer dansk porno? ( Ord) Vejleder: Steffen Knak-Nielsen Udarbejdet af: Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen 6. semester 2012, Det Informationsvidenskabelige Akademi Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 1 af 102

2 Indholdsfortegnelse Abstract - Jane... 5 Indledning - Nikitta... 5 Problemformulering - Nikitta... 6 Teori og metode - Jane... 7 Asger Liebst... 7 Analyse Roland Barthes Analyse Overvejelser ved metodevalg Jon Nordstrøm Avisartikler Reklamer Læserbreve Metode til analyse af læserbreve Kvinde kend din krop Dansk Pornos Historie Kort - Nikitta Seksualisering - Nikitta Billedanalyse - Nikitta Metode Analyse i dag Opsummering Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 2 af 102

3 Læserbrevsanalyse - Jane i dag Opsummering Kvinde kend din krop - Jane Hvad er pornoficering? Nikitta og Jane Konklusion Nikitta og Jane Perspektivering - Nikitta Kildefortegnelse Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 3 af 102

4 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 4 af 102

5 Abstract We had a thesis, that the Danish media had become more and more affected by pornography over time. Through analysis of advertisements using Roland Barthes picture rhetoric and critical reading of sexual advice given in various media, we discovered that this was not the case. It was more a question of the boundaries having moved, so that what we once considered to be pornography is no longer seen as so. But it s not only one way; some things which were not considered pornographic before are considered so now. Indledning Vi har bemærket at reklamer er blevet mere seksualiserede med tiden og vi hører oftere og oftere ordet pornoficering blive brugt om denne udvikling. Med ordet pornoficering menes der både at flere reklamer og til dels andre medier er påvirket af indflydelse fra pornografien samt at de medier som er påvirket af dette er det mere end før. Det vil sige, indtil den første april i år hvor en ny lov satte grænser for hvor seksualiseret en reklame må være. Dette skete dog efter at vi var gået i gang med vores opgave og det er derfor ikke en del af vores oprindelige motivation, selvom det er relevant for vores opgave og vi vil medtage det i vores betragtninger. Der er mange måder hvorpå vi mener at kunne se at pornografien påvirker medierne. Den mest åbenlyse er reklamerne, men man ser det også i de artikler som skrives om sex, i sexbrevkasser samt i bøger som Kvinde kend din krop hvor man kan se en udvikling fra en udgave i 70erne til en fra dette århundrede. Denne udvikling undrer os. Vist er der det at sex sælger, men når både sexbrevkasser, artikler om sex og Kvinde kend din krop er påvirket virker det til at der er tale om mere end bare denne simple læresætning. Noget andet der er sket er en ændring i er skønhedsidealet, som det er vores indtryk er blevet mere kunstigt med tiden. Dette virker lidt underligt hvis den frie porno er et resultat af 68-oprøret og dettes værdier om at acceptere den naturlige krop. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 5 af 102

6 Samtidig med denne pornoficering er der også sket en øget blufærdighed. Visse kvinder klager over at andre kvinder tage deres 7-årige sønner med ind i kvindebadet i svømmehallen, en del caféer forbyder amning og så er der den førnævnte lov som begrænser hvor seksualiserede reklamer må være. Dette kan muligvis være en modreaktion på den pornoficering som vi vil undersøge. Pornografiens fortalere beskriver pornografien som en frigørelse fra tidligere tiders restriktive seksualnormer men er den virkeligt det? Medierne er fulde af eksperter som virker til at udtrykke en seksualnorm hvor det let bliver betegnet som et problem, hvis en kvinde eksempelvis ikke er til analsex eller ikke har lyst til at tage sexet undertøj på for sin mand. Yderligere har de stemplet det som før blev regnet som normalt som eksempelvis en periode med lavt seksualdrift som dysfunktioner. Der er muligt at dette er udtryk for indførelsen af en ny norm, i stedet for frigørelse fra den gamle norm. Pornoficering af medierne er således et kompliceret emne og nok til at fylde langt mere end denne ene opgave. Det som umiddelbart virker som paradokser er grunden til at vi finder emnet interessant, og det giver os også en chance for at bruge billedanalyse og retorik i praksis. Problemformulering Vi har en tese om at medierne er blevet stadigt mere pornoficerede med tiden og at dette har haft og stadig har en påvirkning på hvordan vi snakker om sex. Denne tese vil vi gerne teste og det forsøger vi at gøre gennem besvarelse af følgende spørgsmål: Er der med tiden sket en pornoficering af billedreklamen? Hvordan har medialiseringen påvirket udviklingen? Hvordan har måden vi snakker om sex ændret sig? Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 6 af 102

7 Teori og metode Vores projekt fokuserer på billedreklamer, læserbreve og Kvinde kend din krop, andre medier, som fx tv og radio der er lige så relevante at undersøge som reklamer, har vi valgt fra. Én af grundede til at vi har valgt disse fra, er at deres pornoficering ikke gå lige så langt tilbage som fx reklamen og brevkasser. Disse har vi valgt ud, da vi antager de er blevet stadigt mere pornoficerede med tiden. Denne antagelse vil vi sætte spørgsmålstegn ved gennem projektet. Ved valget af vores analysemetode, havde vi to teoretikere vi overvejede at bruge. Asger Liebst, hans metode fra Øjet og Pilen, og Roland Barthes, Billedets retorik. Vi kunne bedst lide Barthes, da vi vurderede han var mere neutral, men Liebst var meget relevant for vores emne. Vi bestemte os derfor for at analysere en reklame med begge metoder og vælge den metode der gav mest. Da vi skulle lave vores udvælgelsesanalyser, valgte vi at bruge et billede Liebst allerede havde analyseret, det findes på s. 26 i Øjet og Pilen. Asger Liebst Hans metode beskrives ud fra bogen Øjet og Pilen, som består af en masse små analyser af forskellige reklamer. Han beskriver to alternativer til hvilken kultur vi lever i. Én hvor vi lever i en billedkultur, hvor masseproducerede billeder i dag er kilder til vigtige følelsesmæssige oplevelser, han mener dette har gjort os mere ensomme, og at vores fællesskaber er ved at synke i grus (hvis de ikke allerede er det). En anden han kalder fascinationskulturen, hvor vi er fælles om det lidenskabelige forbrug af fascinerende billeder. Han beskriver at vi nærmest er afhængige af disse billeder til at den sanselighed vi tigger om. Kulturens billeder har det til fælles at de bruger symboler til at drive deres budskab igennem, da disse kan gengive et budskab på lidt plads og de fanger vores blik. Han mener disse symboler eller tegn, frigør en bølge af psykisk energi i os, og derefter føler en form for tilfredsstillelse og øget selvfølelse. I hans analyser af reklamer, i de forskellige kapitler, leder han efter disse tegn og Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 7 af 102

8 diskuterer hvilken betydning symbolerne kan tage. Tegnene eller symbolerne, kalder han sammensat for fascinationens alfabet 1. Fascinationens alfabet består af 8 tegn/symboler, og beskrives kort her: Øjet 2 er det mest altfavnende af fascinationens tegn. Dets energier beskrives som rund, feminin og naturmæssig, og repræsenterer frugtbarhed, rolig skønhed og libido, Freud deler libido op i to dele livs- og dødsdrift, hvor Øjet repræsenterer livsdriften. Liebst beskriver også Øjet som en forenklet version af kvindens kønsåbning, og naturens grundtegn. Tegnets energier oplades med en energi Liebst kalder kvinde-natur-liv energi, som udmøntes i tegnet selv, Rhomben og Moderen. Pilen 3 beskrives som Øjets fuldkomne modsætning, og dets energier beskrives som maskulin, spids og aggressiv, og repræsenterer våben, destruktion, død, og den anden del af Freuds libido, nemlig dødsdriften. Liebst beskriver Pilen som en forenklet beskrivelse af mandens penis. Tegnets energier oplades med energien kaldet mande-kultur-død, og den udmønter sig i tegnet selv, samt masken og faderen. Mødet 4 er alfabetets hyppigst sete tegn og er et dobbelttegn, fordi tegnet er en forening af Øjet og Pilen. Liebst ser tegnet som en kropsligforening, eller samleje. Han beskriver at tegnet har en dobbelt energiladning, men at den overvejende er maskulin, da Pilen er aktiv og gennemborer Øjet. Dette møde af energier sker dog ikke kun mellem Øjet og Pilen, men også mellem forbruger og vare. Liebst beskriver Rhomben 5 som et billede af kvindens kropsspalte og beskriver ellers tegnet som værende meget seksuelt ladet. Tegnet bearbejder især behov for 1 Liebst (1988) s Liebst, Asger (1988), kap Liebst, Asger (1988), kap Liebst, Asger (1988), kap Liebst, Asger (1988), kap. 3. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 8 af 102

9 sanselighed, selverkendelse og dannelsen af social stil. Andre energier han føjer til tegnet er forførelse, driftsenergi og fantasi, da det stadig er det kvindelige spektrum af alfabetet er der tale om livsdriften. Moderen 6 beskrives som omridset af kvindekroppen, og sættes ofte i forbindelse med mad. Moderens stereotype er store bryster, stor bagdel og brede hofter, Freud sætter brysterne i forbindelse med seksualitetens orale stade, hvor der er fokus på munden og brystet. Moderen er dog et udtryk for familien, og kædes ofte sammen med Huset. Tegnet kan også være et symbol for troværdighed. Moderen bliver ofte erstattet af de andre kvindelige tegn, da fx Øjet rækker meget bredt og Moderen dækker et mere snævert område. Huset 7 er et dobbelttegn, det er mødestedet for Moderen og Faderen, og har derfor begge tegns energiladning, men sættes primært i forbindelse med den feminine energiladning. Dette er fordi Huset kan symbolisere hjemmet og tryghed, men også foretagsomhed fx i form af en fabrik. Tegnet ses som et kompromis mellem kønsenergierne. Faderen 8 beskrives med en kantet form der har brede skuldre, det trekantede hoved minder desuden om masken, som tegnet deler grundværdier med. Faderen er et typisk tegn indenfor fascinationskulturen, det står for maskulin magt, kultur & samfund og truslen om død. Faderen indgyder respekt og frygt, da han ses som den almægtige straffende hersker. Desuden står tegnet for troværdighed, da Faderen er udtryk for en samfundsautoritet, han kan vejlede og stille ekspertise til rådighed, så du træffer de rette valg. Masken 9 beskrives som spids og aggressiv, dens grundform minder om en ulv men en hyppig variation er menneskekraniet. Masken er fascinationskulturens mest simple tegn for det farlige dyr, de to spidser i tegnet ses som ørerne eller øjnene. Masken står for forfædrenes magt og ærefrygt, mennesket tager en farlig dyremaske på, for således 6 Liebst, Asger (1988), kap Liebst, Asger (1988), kap Liebst, Asger (1988), kap Liebst, Asger (1988), kap. 6. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 9 af 102

10 at forstærke deres magt. Tegnet forbindes med det mandlige, kulturen og døden, der skiller sig fra faderen ved at operere i underbevidstheden, med et fokus på vores primitive reflekser. I denne figur 10 vises tegnene, og eksempler på deres udtryk i reklamer. Driftsenergi Kvindelighed Natur, liv Mandlighed Kultur, død Kombination Fascinations- Øje Rhombe Moder Pil Maske Fader Møde Hus tegn Øje Ansigt Bryster Krops-lighed <kønsåbning> Kønsmund Penis <Dødningehoved> Skuldre Samleje <Arme> Bagdel <mund> Symetrisk Stråle Symboler, Klæg Vindue Sol spalte Våben Farligt dyr Monolit Opskænkning eksempelvis flyden Kasse Blomst Lyn Abstrakt Koncentration Lyst Omsorg Lyst Aggression Magt Sex Civilisation betydning Jeg sørger Jeg vil Stol på Vi beskytter Udsagn Jeg er Elsk mig Tag dig i agt Vi elsker for dig elske mig dig Analyse Denne analyse er skrevet ordret af fra bogen Øjet og Pilen 11. Som Pilen rammer den uendelige stråle bunden af Øjet. Blikkes fanges og Mødet mellem Øjet og Pilen udvikler psykisk energi, ligesom produktet >>giver varme<<. Den simple grafiske formgivning medvirker til at signalere 10 Liebst (1988) s , figur. 11 Liebst (1988) s. 26, bunden til højre. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 10 af 102

11 fascinationstegnene. Bemærk også, at det >>kvindelige glas<< har skarpe kanter, altså en slags tænder der er parate til at snappe pilen. Annonce for Courvoisier cognac i Options, amerikansk, Roland Barthes Roland Barthes ( ) er fransk litteraturforsker og semiolog. 12 I artiklen beskriver Barthes de tre meddelelser i et reklamebillede, han har valgt reklamebilleder, da alle reklamer har et åbenlyst budskab. De tre meddelelser han beskriver, er: 1. En lingvistisk meddelelse 2. En kodet ikonisk meddelelse (konnoteret) 3. En ikke-kodet ikonisk meddelelse (denoteret) Han beskriver i sin artikel, at den lingvistiske meddelelse har to funktioner, forankring og afløsning. Forankring hjælper til at finde det rette perceptionsniveau, når man skal forstå og fortolke billedet, den kan forstærke elementer/symboler i billedet og formindske andre. Afløsning er sjældnere end forankring, man finder den ofte i humoristiske tegninger og tegneserier, hvor den bruges i et komplementært forhold mellem tekst og billede. Her er ord og billede på samme niveau. Konnotation er fortolkninger af symboler i billeder, at trække meninger ud af billeder ved at tolke på indholdet. Barthes beskriver det konnoterede billede, som den symbolske meddelelse. De forskellige tolkninger af symboler varierer fra individ til individ, da vi alle har forskellige former for viden vi investerer i billeder, det er især vores kultur vi bruger når vi tolker. Denotation er at se på billedet uden at tolke på indholdet. Barthes beskriver det denoterede billede, som den bogstavelige meddelelse der kun består af rationelle karakteristika, den naturaliserer den symbolske meddelelse og uskyldiggør konnotationens semantiske kneb. Den lingvistiske meddelelse kan både være denoteret og konnoteret på samme tid, nogle ord ses som rent beskrivende om billedet, mens andre kan give associationer til forskellige kontekster ordet ofte er set i forhold til. Fx ordet Italien, det er navnet på et land, men når man hører ordet 12 Barthes (1980) s. 1 l Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 11 af 102

12 kan man fx komme til at se store armbevægelser, pizza, pasta og andet som Italien er kendt for, for sig. Vi vil også komme ind på den samlede ikoniske meddelelse af reklamerne, ved at se på den overordnede betydning. I vores analyse vil vi undersøge: Det denotative indhold Den konnotative meddelelse Den lingvistiske meddelelse Den samlede ikoniske meddelelse Analyse Lingvistik: Tekst, delvist på fransk = sensuelt, raffineret, kultiveret, luksus Lingvistikken tilføjer noget til billedet, som man ikke umiddelbart kan udlede fra det rene billede. Denotation: Tekst Væske der hældes Flaske Formen af et glas (kurveform) Konnotation: Tekst = mening Formen = glas Flaske + væske = flaske og indhold I konnotationen drager man lingvistikken og denotationen sammen, for at finde underliggende tolkninger af indholdet. Noget indhold kan også skabe disse associationer af sig selv. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 12 af 102

13 Overvejelser ved metodevalg Asger Liebsts metode er som skrevet tidligere meget relevant for vores opgave, men vi vurderede at hans analyse var for fokuseret på det kropslige aspekt. Det vi ønsker med vores opgave er ikke at tvinge en form for kropslighed ind i reklamerne, men undersøge på en mere neutral måde hvad de indeholder af hints i den retning. Teksten i en reklame, kan desuden også indeholde symboler eller associative virkemidler der kan skabe billeder inde i læserens hoved. Dette aspekt har han ikke med, da han ser udelukkende på billederne. Barthes fokuserer ikke på et bestemt aspekt af symboler man kan finde i reklamer eller andre billeder, han ser mere overordnet på de virkemidler der kan forekomme, og forsøger at fortolke dem. Han giver os mulighed for at finde både seksuelle og andre virkemidler der evt. findes i den givne reklame. En anden ting ved hans metode er, at han ser på de budskaber teksten i reklamen kan udlede. Det er ikke kun billederne der er reklamen, men den tekst billedet sættes sammen med. Derfor valgte vi Barthes til at analysere vores valgte reklamer, han giver os mulighed for at finde mere varierede informationer, og han medtager teksten i sine analyser. Jon Nordstrøm Jon Nordstrøm er fotograf og forfatter, har arbejdet med fotografi og pr i mere end 20 år, og udgivet fire bøger 13 fra sit eget forlag, Nordstroms. Hans nyeste bog hedder Dansk porno 14 og omhandler den danske pornos historie. Bogen bruger vi i et senere afsnit til at beskrive pornoen historie, og til at vurdere hvad der kunne anses som pornoficeret i vores udvalgte reklamers tid, i et andet afsnit. Han er en meget kritikkerrost forfatter, og har også fået positive reaktioner fra folk der har læst hans bøger, dem der har været til stede ved de hændelser han beskriver i sin bog, har ikke modsagt ham Nordstrøm, Jon. (2012). 15 Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 13 af 102

14 Avisartikler Til vores opgave, har vi fundet flere artikler der slår ned på punkter vi har fundet interessante, og de indeholdt informationer vi ikke havde kunnet finde andre steder. Vi fandt to artikler, som vi fandt relevante for vores projekt. Kronikken Nu får den bløde porno måske kniven fra Berlingske, som handler om Neele Bjerre s mening om den nye reklamelov, og hvilken effekt den muligvis får på reklamen i det offentlige rum. Vi fandt artiklen relevant, da den omtaler den nye reklamelovgivning, som trådte i kraft d. 1. april i år. Politikens artikel Porno kongen Røde Kai genser Istedgade: >>Gaden er jo et hul i dag<<, som beskriver Kai Bo Rasmussens gensyn med Istedgade. Hans kommentarer til hvordan det så ud dengang han arbejdede der, sættes op imod hvordan han beskriver det ser ud i dag. Vi havde flere steder forsøgt at finde informationer om hvor mange sexbutikker der havde været i Danmark, men det var ikke muligt at finde frem til en brancheorganisation de kunne have hørt under. Vi spurgte også på Københavns bymuseum hvor Klaus Nielsen oplyste at en sådan fortegnelse ikke fandtes af flere årsager. I artiklen kommer Røde Kai ind på at der lå rigtigt mange på Istedgade og sammen med Jon Nordstrøm ser vi dette som nok belæg. Reklamer På netsiden Den Store Danske: Gyldendals åbne encyklopædi 16, fandt vi denne definition af en reklame. reklame, (via ty. Reklame af fr. réclame, egl. 'lokkeråb', af re- og afledn. af lat. clamare 'råbe'), betalt anvendelse af upersonlig massekommunikation til påvirkning af efterspørgslen efter varer og tjenester eller til påvirkning af holdninger og adfærd i forhold til politiske, organisatoriske og samfundsmæssige forhold. 16 Den Store Danske (2012), l Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 14 af 102

15 En reklame er mere end blot reklamebilleder, det er reklamefilm og kataloger over indholdet af en bestemt butik eller butikskæde. Vi formoder kataloget ikke i samme grad er seksualiseret, og ikke bliver set af lige så mange mennesker. Da vi skulle finde reklamer til vores opgave, søgte vi tre forskellige steder, Google, bogen reklamens århundrede af Asger Liebst og på det kongelige biblioteks småtryksafdeling. På småtryksafdelingen skulle vi udvælge nogle varegrupper, da deres samling var enorm, vi valgte at se på varegrupperne Øl og Skønhedspleje. Valget af disse varegrupper diskuterer vi senere. På Google var det let at finde reklamerne, men svært at finde årstal, og i vores opgave var årstal uundværlige, så mange reklamer blev fravalgt på dette grundlag. Reklamens århundrede brugte vi som supplerende materiale. Til projektet ville det være spændende at se om ændringer i lovgivningen om reklamer, skabte en ændring i reklamerne. Vi forsøgte at finde informationer om reklamelovgivning gennem tiden fra forskellige steder. Vi startede med at søge på nettet, men fandt ikke nogen direkte adgang så vi tog kontakt til Reklamebranchen. De skrev at de ikke kunne hjælpe os, men forslog andre steder at lede. Vi kontaktede derefter Erhvervs- og vækstministeriet, men heller ikke de kunne hjælpe. Vi søgte igen på nettet, og Den Store Danske 17 beskrev, at de vigtigste reklameregler var beskrevet i Markedsføringsloven 18. Denne lovgivning ligger tilgængeligt på nettet, men det var meget svært at finde rundt i den. Desuden fokuserer den på de reklameregler der er relevante for i dag, og ikke hvad der har været før i tiden, derfor har vi valgt ikke at undersøge reglerne på denne side nærmere. Neele Bjerre s artikel 19 omhandler den nye lov om reklamer. Det er fra d. 1. april 2012 ikke længere lovligt, at være kønsdiskriminerende i reklamer, kønsrelaterede reklamer skal udformes anstændigt og med social ansvarsførelse. Med dette menes der at kønnene bl.a. ikke må portrætteres som sexobjekter. Reglerne for reklamer rettet mod børn og unge er blevet skærpet, og erotiske reklamer må ikke længere være tilgængelige i det offentlige rum, hvor børn færdes. Forretninger har ansvaret for at pornografisk materiale ikke er synligt for børn. Internettet er 17 %28Lovgivning% Bjerre, Neele. (2012, 7. april). Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 15 af 102

16 stedet der mangler regler som disse, men det er ikke muligt at rense det, da det kun er danske sider der ligger under dansk lovgivning, så her har børn og unge stadig fri adgang til pornografi. Læserbreve I sin artikel Om en læserbrevkasse, beskriver Hegeler kort hvad det hele går ud på. Hun fortæller at folk ofte mener at hun pga. sit job bør vide alt om sex, og selvfølgelig er det en del af jobbet. Men hun mener brevkasser handler om, er at de giver de unge mulighed for at drøfte deres problemer med en udenforstående voksen, som tager deres problemer seriøst. Mange af dem der skriver til brevkassen tilføjer, at de ikke ønsker deres svar sent hjem, da deres forældre åbner deres post. Dette gør Hegeler noget forarget, da det er ulovligt at åbne andres breve. Hun beskriver i artiklen der er 10 gange så mange breve fra piger, som der er fra drenge. Dette kan være fordi piger har flere problemer end drenge, eller fordi de snakker mere om dem. I vores undersøgelse af læserbrevene, er det ikke så meget spørgsmålene vi er interesserede i, men svarene. Vores tese er, at svarerne har ændret sig radikalt gennem tiden, og at man i dag opfordrer unge og voksne til at sige ja til flere forskellige former for sex, end før i tiden. Om det er sandt eller ej, er det vi vil forsøge at finde frem til, gennem kritisk læsning af læserbrevkasser fra hver tidsperiode fra Ekstra Bladet. Det var dog ikke muligt at få alle brevene med i analysen. Vi valgte derfor at analysere tre breve og svar fra hver periode, og trække på alle brevene i vores opsummering. Ekstra Bladets sexbrevkasse starter i slutningen af 60 erne, hvorfor denne periode ikke er lige så godt dækket ind som de andre. I denne periode hedder brevkassen Spørg Inge og Sten, og blev redigeret af Inge og Sten Hegeler. Vi undersøgte en avis fra 1951 og 63, for at se hvad der var før sexbrevkassen. I 1951 var der en boligbrevkasse, hvor man kun stille spørgsmål om hvilke rettigheder man havde, og i 63 var der en generel brevkasse kaldet Spørg Ken, hvor man kunne stille alle slags spørgsmål og få svar. I 1969 udkommer sexbrevkassen. Sten og Inge svarer på spørgsmål om folks sexliv. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 16 af 102

17 I 1972 har brevkassen ændret navn til Sex og Samfund. Den redigeres af dr. Erik Münster. Münster 20 er dansk læge og forfatter, og har skrevet lægespalter i mange blade, bl.a. Ekstra Bladet og Familie Journalen. Vi startede med at kigge efter brevkassen i 1974 men fandt igen, derfor gik vi tilbage til 72 for at lede der. Det er muligt at der var en brevkasse i 74 som vi har overset, men det er også muligt at der har været en pause i den måned vi undersøgte. Gennem perioden udkommer brevkassen i skiftende intervaller. I 1989 har brevkassen skiftet navn fra Sex og Samfund til Dette er dit sexliv, men redigeres stadig af dr. Erik Münster. I 1994 havde vi igen problemer med at finde brevkassen, men fandt frem til en ny brevkasse kaldet Spørg Suzanne, og har valgt at tage hendes brevkasse med. Det er dog ikke en ny brevkasse der fortsætter, for i 1999 er Dette er dit sexliv tilbage igen. Da vi kiggede i aviser fra 2004 og 2009, kunne vi ikke finde brevkassen længere, men vi mener at de har lagt den på nettet. På deres hjemmeside har Ekstra Bladet en brevkasse der hedder Signes Brevkasse 21. Her ligger de seneste nybesvarede spørgsmål tilgængeligt, og den redigeres af certificeret sexolog og kognitiv parterapeut Signe V. Bentzen. Vi udvalgte derfor nogle af disse spørgsmål og svar til gennemlæsning. Vi søgte også på nettet, for at finde ældre spørgsmål, men fandt kun en tom side der har været en brevkasse. Siden hed Spørg Joan Ørting, men der var som sagt intet indhold. Dette er skyld i et større spring i tidslinjen. Vores udpluk fra 2012 strækker sig over 8 spørgsmål og svar fra april og maj måned. Det var også meningen at vi ville se på brevkassen i tidsskriftet Tidens Kvinder, men det var svært at finde eksemplarer af tidsskriftet. Vi skrev ind til tidsskriftet, og blev lovet en prisliste over breve, i løbet af to uger, men den kom ikke. Derefter søgte vi på Det Kongelige Bibliotek, men fandt ikke eksemplarer nok til at det kunne blive dækkende. Vi fandt dog ud af, at Tidens Kvinder var et husmodermagasin indtil 1994, hvor det ændrede karakter til et erotisk magasin for kvinder. Om det er dette samme magasin som har ændret indholdet så drastisk, eller om det er to forskellige magasiner med det samme navn, er vi ikke klar over. Vi overvejede, at skrive ind til Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 17 af 102

18 Tidens Kvinder og forhøre os om muligheden for at købe nogle gamle udgaver, men havde ikke tid til at vente på svar og levering. Vi kontaktede også Sex og Samfund 22 og fik et link til deres læserbrevkassedatabase, og selvom der var mange gode muligheder med denne database, havde de ikke nogen årstal på de forskellige breve og svar. Dette gør det nærmest umuligt at undersøge om der er sket ændringer i spørgsmål og svar. Vi valgte derfor ikke at bruge den. Metode til analyse af læserbreve Til analyse af de udvalgte læserbreve, vil vi bruge kritisk læsning. Vi vil i vores gennemlæsning af brevene bruge de følgende tre punkter, til at undersøge hvordan man har talt om sex gennem tiden. Emnevalg Ordvalg Holdning / indstilling Med emnevalg, mener vi det overordnede emne spørgsmålet indeholder, altså problemstillingen. Er der fx fokus på én bestemt problemstilling i en brevkasse, eller er den varieret? Ordvalget undersøges, fordi det kan vise ændringer i omtalen af fx kønsorganer. Er det bløde eller hårde ord der bruges til at beskrive forskellige aspekter af svarene, eller bruges der nye ord til at beskrive det samme. Med holdningen eller indstillingen ønsker vi at undersøge, om redaktøren bag svarene har været neutral eller farvet (evt. fordømmende) i sine formuleringer. Er redaktørens egen holdning til sagen synlig, eller gøres den usynlig, evt. for at gøre det lettere for dem der skriver ind at kunne acceptere svarene? Derudover er der spørgsmålet, om redaktøren, i sine holdninger, har en bestemt side han/hun holder med. Fx om redaktøren holder med kvinderne eller mændene. En anden del af det er, hvad redaktørens egen holdning er til sex og hvor meget sex der er sundt. 22 Databasen kan kun findes på denne internetadderesse: Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 18 af 102

19 Kvinde kend din krop Vi vil bruge kritisk læsning i vores korte undersøgelse af Kvinde kend din krop, da vi ikke er interesseret i underliggende betydninger. Bogen udkom for første gang i 1975, hvor den blev set som en manifestation af rødstrømpebevægelsen, den er en håndbog om kvindekroppen og har udviklet sig med kønspolitikken og synet på kvinden i samfundet 23. Bogen er udkommet i flere udgaver, og har derudover en netside som supplement 24. Vi kunne have valgt en anden ikonisk bog om kroppen, kaldet Kærlighedens ABZ, bogen er skrevet af Inge og Sten Hegeler og blev udgivet første gang i 1962, bogen bliver en international bestseller, og udgives i 15 lande 25. Vi søgte mere information om serien, men fandt ikke noget på serien decideret. Den er nævnt nogle enkelte steder, men ellers er der ikke meget information. Vi søgte i Det Kongelige Biblioteks samlinger 26, og kom frem til at bogen er udgivet mindst 5 gange, i 62, 65, 66, 69, 80 og 84. I 80 og 84 har bogen dog ændret navn til Kærlighedens ny ABZ. Vi valgte at bruge Kvinde kend din krop, fordi dens nyeste udgivelse er tættere på i dag end Kærlighedens ABZ. I vores undersøgelse af indholdet i bogen Kvinde kend din krop, valgte vi at fokusere på forskellige aspekter vi senere kunne sammenligne. Vi startede med at læse indholdsfortegnelserne igennem, for at se hvilke afsnit der varierede fra udgave til udgave. Vi undersøgte illustrationerne i bøgerne, for at se hvad man tillod at vise på fotos og hvad man valgte at tegne, og i hvilken grad man havde beskrivende hjælpemidler til teksten. Derudover, udvalgte vi afsnittet om kvinden og hendes seksualitet, fra hver bog, for at undersøge om fokusset i indholdet havde ændret sig. 23 Wikipedia (2012/9. marts 2011) Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 19 af 102

20 Dansk Pornos Historie Kort Pornografi betød oprindelig afbildning og beskrivelse af skøger og disses liv og i begyndelsen af 1800-tallet blev det brugt i betydningen noget utugtigt som er forbudt. Sidenhen er definitionen ændret og i dag er det svært at definere pornografi men det er da pudsigt at tænker på at det vi kalder pornografi i dag ikke er det ifølge den oprindelige definition. Hvad der defineres som porno har gradvist ændret sig gennem tiden og flere af billederne i Jon Nordstrøms bog Dansk porno ville ikke bliver regnet som porno i dag. Eftersom vi bruger denne bog til beskrivelse af pornoens historie vil vi, som bogen, definere det ud fra om et givent billede blev regnet som pornografisk i sin egen tid. Hvad angår definitionen af pornografi i dag vil vi tage diskussionen i et andet afsnit. At grænsen er så flydende er dog ofte blevet brugt til at omgå forbuddet, hvilket vi vil se på i det næste afsnit. En flydende grænse: I al den tid hvor pornografien har været ulovlig har der været en flydende overgang mellem hvad der blev regnet som pornografisk og dermed forbudt og hvad der eksempelvis blev regnet som uskyldige nøgenbilleder taget med et lødigt formål. Dette til dels fordi pornografi er så svært at definere og afgrænse nøjagtigt. Blandt de lovlige billeder var der dem der var i nudist og naturistblade, da disse havde lov til at bruge nøgenfotografier og deres blade solgte til lagt flere mennesker den dem som var naturister eller nudister. At de fleste nøgenbilleder var af unge kvinder var ikke noget der kunne få disse blade for en domstol. Ud over det var der kunstblade, da kunst det meste af tiden var undtaget. Da kameraer blev noget der var normalt at eje kom der også blade for fotografiinteresserede og da kunne man vise en del nøgenbilleder af unge kvinder, for det handlede jo om at vise hvordan man bedst fotografere disse. En hel del mænd blev pludseligt interesserede i fotografi da de blade kom ud. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 20 af 102

En introduktion til og analyse ring

En introduktion til og analyse ring Daniel Vedsted, cand. mag. komm. Speciale i Medieret Kommunikation MÆND spiser MARS, KVINDER bruger VENUS En introduktion til og analyse af kønsbestemt k markedsføring ring Mænd spiser Mars, kvinder bruger

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Den skrevne kærlighed

Den skrevne kærlighed Den skrevne kærlighed De udtrykte kærlighedsopfattelser på Dating.dk Humbas Hus 5.2 Gruppe 8 Efterår 2009, 17. December Vejleder: Heidi Bojsen Hanne Birgitte Hellisen Kasper Hulgaard Michelle Nordrup Hansen

Læs mere

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09 Seksuel mishandling Incest og voldtægt 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine Uge 4 d. 23/01-09 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering.. side 3 Produkt side 4 Incest & Voldtægt.. side 5-10

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Sårbar ogsøgende Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Forord 3 Introduktion til materialet 4 Nettet er en ressource 5 Spejling og identitet på nettet

Læs mere

4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC.

4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC. Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål 4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC. Vejleder: Thomas Søbirk Petersen. Gruppe 12 juni 2010. Anias Held-Hansen Jakob Malchow-Møller

Læs mere

Billeder i. Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet

Billeder i. Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet Billeder i Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 RESUMÉ...4 ORDFORKLARINGER...5 METODE...7 KAPITEL 1. BAGGRUNDSVIDEN OM OVERGREBSBILLEDER OG DIGITALE

Læs mere

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde PS09EBACH Bachelorgruppe:45 Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Bachelorrapport 2013 Emne: Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Vejleder: Susanne Minds Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Christoffer Friis

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Sms-litteratur findes det?... 2 1.2 Problemformulering... 3 1.3 Begrebsafklaring... 3 1.4 Afgrænsning... 4 2 Teori... 4 2.1 Analysemetode... 4 2.1.1 Genrebegrebet...

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen side 3 Hvad er køb og salg af sex for dig? side 5 Hvad betyder samfundets normer og lovgivning

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Selviscenesættelse gennem medier

Selviscenesættelse gennem medier Selviscenesættelse gennem medier Et projekt om menneskers behov for offentliggørelse af det private Roskilde Universitet HUMANISTISK BASISSTUDIUM 45.3 Efterårssemesteret 2008 Gruppe 7 Amalie Østergaard

Læs mere

Naturterapi en praksisberetning

Naturterapi en praksisberetning Naturterapi en praksisberetning Af Lasse Thomas Edlev I denne artikel vil jeg give et eksempel på, hvordan naturterapi kan gribes an i praksis. Helt særlige omstændigheder har gjort det muligt at præsentere

Læs mere

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile Fredag den 9. maj 1997 satte alle landets studenter sig til deres lille arbejdsbord i gymnastiksale, aulaer og kantiner og åbnede et hæfte med tekster, billeder og opgaver til skriftlig dansk. Dette år

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

kend krops- politik din Red. Morten A. Skydsgaard & Line Stald STENO MUSEET

kend krops- politik din Red. Morten A. Skydsgaard & Line Stald STENO MUSEET kend din krops- politik Red. Morten A. Skydsgaard & Line Stald STENO MUSEET kend din kropspolitik Forfatterne & Steno Museet 2011 Omslag og tilrettelægning Ulla Korgaard, Designeriet Tegninger Kamilla

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere