Bachelor Projekt Er reklamer dansk porno? 24. maj Bachelor Projekt. Er reklamer dansk porno?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor Projekt Er reklamer dansk porno? 24. maj 2012. Bachelor Projekt. Er reklamer dansk porno?"

Transkript

1 Bachelor Projekt Er reklamer dansk porno? ( Ord) Vejleder: Steffen Knak-Nielsen Udarbejdet af: Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen 6. semester 2012, Det Informationsvidenskabelige Akademi Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 1 af 102

2 Indholdsfortegnelse Abstract - Jane... 5 Indledning - Nikitta... 5 Problemformulering - Nikitta... 6 Teori og metode - Jane... 7 Asger Liebst... 7 Analyse Roland Barthes Analyse Overvejelser ved metodevalg Jon Nordstrøm Avisartikler Reklamer Læserbreve Metode til analyse af læserbreve Kvinde kend din krop Dansk Pornos Historie Kort - Nikitta Seksualisering - Nikitta Billedanalyse - Nikitta Metode Analyse i dag Opsummering Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 2 af 102

3 Læserbrevsanalyse - Jane i dag Opsummering Kvinde kend din krop - Jane Hvad er pornoficering? Nikitta og Jane Konklusion Nikitta og Jane Perspektivering - Nikitta Kildefortegnelse Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 3 af 102

4 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 4 af 102

5 Abstract We had a thesis, that the Danish media had become more and more affected by pornography over time. Through analysis of advertisements using Roland Barthes picture rhetoric and critical reading of sexual advice given in various media, we discovered that this was not the case. It was more a question of the boundaries having moved, so that what we once considered to be pornography is no longer seen as so. But it s not only one way; some things which were not considered pornographic before are considered so now. Indledning Vi har bemærket at reklamer er blevet mere seksualiserede med tiden og vi hører oftere og oftere ordet pornoficering blive brugt om denne udvikling. Med ordet pornoficering menes der både at flere reklamer og til dels andre medier er påvirket af indflydelse fra pornografien samt at de medier som er påvirket af dette er det mere end før. Det vil sige, indtil den første april i år hvor en ny lov satte grænser for hvor seksualiseret en reklame må være. Dette skete dog efter at vi var gået i gang med vores opgave og det er derfor ikke en del af vores oprindelige motivation, selvom det er relevant for vores opgave og vi vil medtage det i vores betragtninger. Der er mange måder hvorpå vi mener at kunne se at pornografien påvirker medierne. Den mest åbenlyse er reklamerne, men man ser det også i de artikler som skrives om sex, i sexbrevkasser samt i bøger som Kvinde kend din krop hvor man kan se en udvikling fra en udgave i 70erne til en fra dette århundrede. Denne udvikling undrer os. Vist er der det at sex sælger, men når både sexbrevkasser, artikler om sex og Kvinde kend din krop er påvirket virker det til at der er tale om mere end bare denne simple læresætning. Noget andet der er sket er en ændring i er skønhedsidealet, som det er vores indtryk er blevet mere kunstigt med tiden. Dette virker lidt underligt hvis den frie porno er et resultat af 68-oprøret og dettes værdier om at acceptere den naturlige krop. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 5 af 102

6 Samtidig med denne pornoficering er der også sket en øget blufærdighed. Visse kvinder klager over at andre kvinder tage deres 7-årige sønner med ind i kvindebadet i svømmehallen, en del caféer forbyder amning og så er der den førnævnte lov som begrænser hvor seksualiserede reklamer må være. Dette kan muligvis være en modreaktion på den pornoficering som vi vil undersøge. Pornografiens fortalere beskriver pornografien som en frigørelse fra tidligere tiders restriktive seksualnormer men er den virkeligt det? Medierne er fulde af eksperter som virker til at udtrykke en seksualnorm hvor det let bliver betegnet som et problem, hvis en kvinde eksempelvis ikke er til analsex eller ikke har lyst til at tage sexet undertøj på for sin mand. Yderligere har de stemplet det som før blev regnet som normalt som eksempelvis en periode med lavt seksualdrift som dysfunktioner. Der er muligt at dette er udtryk for indførelsen af en ny norm, i stedet for frigørelse fra den gamle norm. Pornoficering af medierne er således et kompliceret emne og nok til at fylde langt mere end denne ene opgave. Det som umiddelbart virker som paradokser er grunden til at vi finder emnet interessant, og det giver os også en chance for at bruge billedanalyse og retorik i praksis. Problemformulering Vi har en tese om at medierne er blevet stadigt mere pornoficerede med tiden og at dette har haft og stadig har en påvirkning på hvordan vi snakker om sex. Denne tese vil vi gerne teste og det forsøger vi at gøre gennem besvarelse af følgende spørgsmål: Er der med tiden sket en pornoficering af billedreklamen? Hvordan har medialiseringen påvirket udviklingen? Hvordan har måden vi snakker om sex ændret sig? Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 6 af 102

7 Teori og metode Vores projekt fokuserer på billedreklamer, læserbreve og Kvinde kend din krop, andre medier, som fx tv og radio der er lige så relevante at undersøge som reklamer, har vi valgt fra. Én af grundede til at vi har valgt disse fra, er at deres pornoficering ikke gå lige så langt tilbage som fx reklamen og brevkasser. Disse har vi valgt ud, da vi antager de er blevet stadigt mere pornoficerede med tiden. Denne antagelse vil vi sætte spørgsmålstegn ved gennem projektet. Ved valget af vores analysemetode, havde vi to teoretikere vi overvejede at bruge. Asger Liebst, hans metode fra Øjet og Pilen, og Roland Barthes, Billedets retorik. Vi kunne bedst lide Barthes, da vi vurderede han var mere neutral, men Liebst var meget relevant for vores emne. Vi bestemte os derfor for at analysere en reklame med begge metoder og vælge den metode der gav mest. Da vi skulle lave vores udvælgelsesanalyser, valgte vi at bruge et billede Liebst allerede havde analyseret, det findes på s. 26 i Øjet og Pilen. Asger Liebst Hans metode beskrives ud fra bogen Øjet og Pilen, som består af en masse små analyser af forskellige reklamer. Han beskriver to alternativer til hvilken kultur vi lever i. Én hvor vi lever i en billedkultur, hvor masseproducerede billeder i dag er kilder til vigtige følelsesmæssige oplevelser, han mener dette har gjort os mere ensomme, og at vores fællesskaber er ved at synke i grus (hvis de ikke allerede er det). En anden han kalder fascinationskulturen, hvor vi er fælles om det lidenskabelige forbrug af fascinerende billeder. Han beskriver at vi nærmest er afhængige af disse billeder til at den sanselighed vi tigger om. Kulturens billeder har det til fælles at de bruger symboler til at drive deres budskab igennem, da disse kan gengive et budskab på lidt plads og de fanger vores blik. Han mener disse symboler eller tegn, frigør en bølge af psykisk energi i os, og derefter føler en form for tilfredsstillelse og øget selvfølelse. I hans analyser af reklamer, i de forskellige kapitler, leder han efter disse tegn og Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 7 af 102

8 diskuterer hvilken betydning symbolerne kan tage. Tegnene eller symbolerne, kalder han sammensat for fascinationens alfabet 1. Fascinationens alfabet består af 8 tegn/symboler, og beskrives kort her: Øjet 2 er det mest altfavnende af fascinationens tegn. Dets energier beskrives som rund, feminin og naturmæssig, og repræsenterer frugtbarhed, rolig skønhed og libido, Freud deler libido op i to dele livs- og dødsdrift, hvor Øjet repræsenterer livsdriften. Liebst beskriver også Øjet som en forenklet version af kvindens kønsåbning, og naturens grundtegn. Tegnets energier oplades med en energi Liebst kalder kvinde-natur-liv energi, som udmøntes i tegnet selv, Rhomben og Moderen. Pilen 3 beskrives som Øjets fuldkomne modsætning, og dets energier beskrives som maskulin, spids og aggressiv, og repræsenterer våben, destruktion, død, og den anden del af Freuds libido, nemlig dødsdriften. Liebst beskriver Pilen som en forenklet beskrivelse af mandens penis. Tegnets energier oplades med energien kaldet mande-kultur-død, og den udmønter sig i tegnet selv, samt masken og faderen. Mødet 4 er alfabetets hyppigst sete tegn og er et dobbelttegn, fordi tegnet er en forening af Øjet og Pilen. Liebst ser tegnet som en kropsligforening, eller samleje. Han beskriver at tegnet har en dobbelt energiladning, men at den overvejende er maskulin, da Pilen er aktiv og gennemborer Øjet. Dette møde af energier sker dog ikke kun mellem Øjet og Pilen, men også mellem forbruger og vare. Liebst beskriver Rhomben 5 som et billede af kvindens kropsspalte og beskriver ellers tegnet som værende meget seksuelt ladet. Tegnet bearbejder især behov for 1 Liebst (1988) s Liebst, Asger (1988), kap Liebst, Asger (1988), kap Liebst, Asger (1988), kap Liebst, Asger (1988), kap. 3. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 8 af 102

9 sanselighed, selverkendelse og dannelsen af social stil. Andre energier han føjer til tegnet er forførelse, driftsenergi og fantasi, da det stadig er det kvindelige spektrum af alfabetet er der tale om livsdriften. Moderen 6 beskrives som omridset af kvindekroppen, og sættes ofte i forbindelse med mad. Moderens stereotype er store bryster, stor bagdel og brede hofter, Freud sætter brysterne i forbindelse med seksualitetens orale stade, hvor der er fokus på munden og brystet. Moderen er dog et udtryk for familien, og kædes ofte sammen med Huset. Tegnet kan også være et symbol for troværdighed. Moderen bliver ofte erstattet af de andre kvindelige tegn, da fx Øjet rækker meget bredt og Moderen dækker et mere snævert område. Huset 7 er et dobbelttegn, det er mødestedet for Moderen og Faderen, og har derfor begge tegns energiladning, men sættes primært i forbindelse med den feminine energiladning. Dette er fordi Huset kan symbolisere hjemmet og tryghed, men også foretagsomhed fx i form af en fabrik. Tegnet ses som et kompromis mellem kønsenergierne. Faderen 8 beskrives med en kantet form der har brede skuldre, det trekantede hoved minder desuden om masken, som tegnet deler grundværdier med. Faderen er et typisk tegn indenfor fascinationskulturen, det står for maskulin magt, kultur & samfund og truslen om død. Faderen indgyder respekt og frygt, da han ses som den almægtige straffende hersker. Desuden står tegnet for troværdighed, da Faderen er udtryk for en samfundsautoritet, han kan vejlede og stille ekspertise til rådighed, så du træffer de rette valg. Masken 9 beskrives som spids og aggressiv, dens grundform minder om en ulv men en hyppig variation er menneskekraniet. Masken er fascinationskulturens mest simple tegn for det farlige dyr, de to spidser i tegnet ses som ørerne eller øjnene. Masken står for forfædrenes magt og ærefrygt, mennesket tager en farlig dyremaske på, for således 6 Liebst, Asger (1988), kap Liebst, Asger (1988), kap Liebst, Asger (1988), kap Liebst, Asger (1988), kap. 6. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 9 af 102

10 at forstærke deres magt. Tegnet forbindes med det mandlige, kulturen og døden, der skiller sig fra faderen ved at operere i underbevidstheden, med et fokus på vores primitive reflekser. I denne figur 10 vises tegnene, og eksempler på deres udtryk i reklamer. Driftsenergi Kvindelighed Natur, liv Mandlighed Kultur, død Kombination Fascinations- Øje Rhombe Moder Pil Maske Fader Møde Hus tegn Øje Ansigt Bryster Krops-lighed <kønsåbning> Kønsmund Penis <Dødningehoved> Skuldre Samleje <Arme> Bagdel <mund> Symetrisk Stråle Symboler, Klæg Vindue Sol spalte Våben Farligt dyr Monolit Opskænkning eksempelvis flyden Kasse Blomst Lyn Abstrakt Koncentration Lyst Omsorg Lyst Aggression Magt Sex Civilisation betydning Jeg sørger Jeg vil Stol på Vi beskytter Udsagn Jeg er Elsk mig Tag dig i agt Vi elsker for dig elske mig dig Analyse Denne analyse er skrevet ordret af fra bogen Øjet og Pilen 11. Som Pilen rammer den uendelige stråle bunden af Øjet. Blikkes fanges og Mødet mellem Øjet og Pilen udvikler psykisk energi, ligesom produktet >>giver varme<<. Den simple grafiske formgivning medvirker til at signalere 10 Liebst (1988) s , figur. 11 Liebst (1988) s. 26, bunden til højre. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 10 af 102

11 fascinationstegnene. Bemærk også, at det >>kvindelige glas<< har skarpe kanter, altså en slags tænder der er parate til at snappe pilen. Annonce for Courvoisier cognac i Options, amerikansk, Roland Barthes Roland Barthes ( ) er fransk litteraturforsker og semiolog. 12 I artiklen beskriver Barthes de tre meddelelser i et reklamebillede, han har valgt reklamebilleder, da alle reklamer har et åbenlyst budskab. De tre meddelelser han beskriver, er: 1. En lingvistisk meddelelse 2. En kodet ikonisk meddelelse (konnoteret) 3. En ikke-kodet ikonisk meddelelse (denoteret) Han beskriver i sin artikel, at den lingvistiske meddelelse har to funktioner, forankring og afløsning. Forankring hjælper til at finde det rette perceptionsniveau, når man skal forstå og fortolke billedet, den kan forstærke elementer/symboler i billedet og formindske andre. Afløsning er sjældnere end forankring, man finder den ofte i humoristiske tegninger og tegneserier, hvor den bruges i et komplementært forhold mellem tekst og billede. Her er ord og billede på samme niveau. Konnotation er fortolkninger af symboler i billeder, at trække meninger ud af billeder ved at tolke på indholdet. Barthes beskriver det konnoterede billede, som den symbolske meddelelse. De forskellige tolkninger af symboler varierer fra individ til individ, da vi alle har forskellige former for viden vi investerer i billeder, det er især vores kultur vi bruger når vi tolker. Denotation er at se på billedet uden at tolke på indholdet. Barthes beskriver det denoterede billede, som den bogstavelige meddelelse der kun består af rationelle karakteristika, den naturaliserer den symbolske meddelelse og uskyldiggør konnotationens semantiske kneb. Den lingvistiske meddelelse kan både være denoteret og konnoteret på samme tid, nogle ord ses som rent beskrivende om billedet, mens andre kan give associationer til forskellige kontekster ordet ofte er set i forhold til. Fx ordet Italien, det er navnet på et land, men når man hører ordet 12 Barthes (1980) s. 1 l Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 11 af 102

12 kan man fx komme til at se store armbevægelser, pizza, pasta og andet som Italien er kendt for, for sig. Vi vil også komme ind på den samlede ikoniske meddelelse af reklamerne, ved at se på den overordnede betydning. I vores analyse vil vi undersøge: Det denotative indhold Den konnotative meddelelse Den lingvistiske meddelelse Den samlede ikoniske meddelelse Analyse Lingvistik: Tekst, delvist på fransk = sensuelt, raffineret, kultiveret, luksus Lingvistikken tilføjer noget til billedet, som man ikke umiddelbart kan udlede fra det rene billede. Denotation: Tekst Væske der hældes Flaske Formen af et glas (kurveform) Konnotation: Tekst = mening Formen = glas Flaske + væske = flaske og indhold I konnotationen drager man lingvistikken og denotationen sammen, for at finde underliggende tolkninger af indholdet. Noget indhold kan også skabe disse associationer af sig selv. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 12 af 102

13 Overvejelser ved metodevalg Asger Liebsts metode er som skrevet tidligere meget relevant for vores opgave, men vi vurderede at hans analyse var for fokuseret på det kropslige aspekt. Det vi ønsker med vores opgave er ikke at tvinge en form for kropslighed ind i reklamerne, men undersøge på en mere neutral måde hvad de indeholder af hints i den retning. Teksten i en reklame, kan desuden også indeholde symboler eller associative virkemidler der kan skabe billeder inde i læserens hoved. Dette aspekt har han ikke med, da han ser udelukkende på billederne. Barthes fokuserer ikke på et bestemt aspekt af symboler man kan finde i reklamer eller andre billeder, han ser mere overordnet på de virkemidler der kan forekomme, og forsøger at fortolke dem. Han giver os mulighed for at finde både seksuelle og andre virkemidler der evt. findes i den givne reklame. En anden ting ved hans metode er, at han ser på de budskaber teksten i reklamen kan udlede. Det er ikke kun billederne der er reklamen, men den tekst billedet sættes sammen med. Derfor valgte vi Barthes til at analysere vores valgte reklamer, han giver os mulighed for at finde mere varierede informationer, og han medtager teksten i sine analyser. Jon Nordstrøm Jon Nordstrøm er fotograf og forfatter, har arbejdet med fotografi og pr i mere end 20 år, og udgivet fire bøger 13 fra sit eget forlag, Nordstroms. Hans nyeste bog hedder Dansk porno 14 og omhandler den danske pornos historie. Bogen bruger vi i et senere afsnit til at beskrive pornoen historie, og til at vurdere hvad der kunne anses som pornoficeret i vores udvalgte reklamers tid, i et andet afsnit. Han er en meget kritikkerrost forfatter, og har også fået positive reaktioner fra folk der har læst hans bøger, dem der har været til stede ved de hændelser han beskriver i sin bog, har ikke modsagt ham Nordstrøm, Jon. (2012). 15 Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 13 af 102

14 Avisartikler Til vores opgave, har vi fundet flere artikler der slår ned på punkter vi har fundet interessante, og de indeholdt informationer vi ikke havde kunnet finde andre steder. Vi fandt to artikler, som vi fandt relevante for vores projekt. Kronikken Nu får den bløde porno måske kniven fra Berlingske, som handler om Neele Bjerre s mening om den nye reklamelov, og hvilken effekt den muligvis får på reklamen i det offentlige rum. Vi fandt artiklen relevant, da den omtaler den nye reklamelovgivning, som trådte i kraft d. 1. april i år. Politikens artikel Porno kongen Røde Kai genser Istedgade: >>Gaden er jo et hul i dag<<, som beskriver Kai Bo Rasmussens gensyn med Istedgade. Hans kommentarer til hvordan det så ud dengang han arbejdede der, sættes op imod hvordan han beskriver det ser ud i dag. Vi havde flere steder forsøgt at finde informationer om hvor mange sexbutikker der havde været i Danmark, men det var ikke muligt at finde frem til en brancheorganisation de kunne have hørt under. Vi spurgte også på Københavns bymuseum hvor Klaus Nielsen oplyste at en sådan fortegnelse ikke fandtes af flere årsager. I artiklen kommer Røde Kai ind på at der lå rigtigt mange på Istedgade og sammen med Jon Nordstrøm ser vi dette som nok belæg. Reklamer På netsiden Den Store Danske: Gyldendals åbne encyklopædi 16, fandt vi denne definition af en reklame. reklame, (via ty. Reklame af fr. réclame, egl. 'lokkeråb', af re- og afledn. af lat. clamare 'råbe'), betalt anvendelse af upersonlig massekommunikation til påvirkning af efterspørgslen efter varer og tjenester eller til påvirkning af holdninger og adfærd i forhold til politiske, organisatoriske og samfundsmæssige forhold. 16 Den Store Danske (2012), l Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 14 af 102

15 En reklame er mere end blot reklamebilleder, det er reklamefilm og kataloger over indholdet af en bestemt butik eller butikskæde. Vi formoder kataloget ikke i samme grad er seksualiseret, og ikke bliver set af lige så mange mennesker. Da vi skulle finde reklamer til vores opgave, søgte vi tre forskellige steder, Google, bogen reklamens århundrede af Asger Liebst og på det kongelige biblioteks småtryksafdeling. På småtryksafdelingen skulle vi udvælge nogle varegrupper, da deres samling var enorm, vi valgte at se på varegrupperne Øl og Skønhedspleje. Valget af disse varegrupper diskuterer vi senere. På Google var det let at finde reklamerne, men svært at finde årstal, og i vores opgave var årstal uundværlige, så mange reklamer blev fravalgt på dette grundlag. Reklamens århundrede brugte vi som supplerende materiale. Til projektet ville det være spændende at se om ændringer i lovgivningen om reklamer, skabte en ændring i reklamerne. Vi forsøgte at finde informationer om reklamelovgivning gennem tiden fra forskellige steder. Vi startede med at søge på nettet, men fandt ikke nogen direkte adgang så vi tog kontakt til Reklamebranchen. De skrev at de ikke kunne hjælpe os, men forslog andre steder at lede. Vi kontaktede derefter Erhvervs- og vækstministeriet, men heller ikke de kunne hjælpe. Vi søgte igen på nettet, og Den Store Danske 17 beskrev, at de vigtigste reklameregler var beskrevet i Markedsføringsloven 18. Denne lovgivning ligger tilgængeligt på nettet, men det var meget svært at finde rundt i den. Desuden fokuserer den på de reklameregler der er relevante for i dag, og ikke hvad der har været før i tiden, derfor har vi valgt ikke at undersøge reglerne på denne side nærmere. Neele Bjerre s artikel 19 omhandler den nye lov om reklamer. Det er fra d. 1. april 2012 ikke længere lovligt, at være kønsdiskriminerende i reklamer, kønsrelaterede reklamer skal udformes anstændigt og med social ansvarsførelse. Med dette menes der at kønnene bl.a. ikke må portrætteres som sexobjekter. Reglerne for reklamer rettet mod børn og unge er blevet skærpet, og erotiske reklamer må ikke længere være tilgængelige i det offentlige rum, hvor børn færdes. Forretninger har ansvaret for at pornografisk materiale ikke er synligt for børn. Internettet er 17 %28Lovgivning% Bjerre, Neele. (2012, 7. april). Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 15 af 102

16 stedet der mangler regler som disse, men det er ikke muligt at rense det, da det kun er danske sider der ligger under dansk lovgivning, så her har børn og unge stadig fri adgang til pornografi. Læserbreve I sin artikel Om en læserbrevkasse, beskriver Hegeler kort hvad det hele går ud på. Hun fortæller at folk ofte mener at hun pga. sit job bør vide alt om sex, og selvfølgelig er det en del af jobbet. Men hun mener brevkasser handler om, er at de giver de unge mulighed for at drøfte deres problemer med en udenforstående voksen, som tager deres problemer seriøst. Mange af dem der skriver til brevkassen tilføjer, at de ikke ønsker deres svar sent hjem, da deres forældre åbner deres post. Dette gør Hegeler noget forarget, da det er ulovligt at åbne andres breve. Hun beskriver i artiklen der er 10 gange så mange breve fra piger, som der er fra drenge. Dette kan være fordi piger har flere problemer end drenge, eller fordi de snakker mere om dem. I vores undersøgelse af læserbrevene, er det ikke så meget spørgsmålene vi er interesserede i, men svarene. Vores tese er, at svarerne har ændret sig radikalt gennem tiden, og at man i dag opfordrer unge og voksne til at sige ja til flere forskellige former for sex, end før i tiden. Om det er sandt eller ej, er det vi vil forsøge at finde frem til, gennem kritisk læsning af læserbrevkasser fra hver tidsperiode fra Ekstra Bladet. Det var dog ikke muligt at få alle brevene med i analysen. Vi valgte derfor at analysere tre breve og svar fra hver periode, og trække på alle brevene i vores opsummering. Ekstra Bladets sexbrevkasse starter i slutningen af 60 erne, hvorfor denne periode ikke er lige så godt dækket ind som de andre. I denne periode hedder brevkassen Spørg Inge og Sten, og blev redigeret af Inge og Sten Hegeler. Vi undersøgte en avis fra 1951 og 63, for at se hvad der var før sexbrevkassen. I 1951 var der en boligbrevkasse, hvor man kun stille spørgsmål om hvilke rettigheder man havde, og i 63 var der en generel brevkasse kaldet Spørg Ken, hvor man kunne stille alle slags spørgsmål og få svar. I 1969 udkommer sexbrevkassen. Sten og Inge svarer på spørgsmål om folks sexliv. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 16 af 102

17 I 1972 har brevkassen ændret navn til Sex og Samfund. Den redigeres af dr. Erik Münster. Münster 20 er dansk læge og forfatter, og har skrevet lægespalter i mange blade, bl.a. Ekstra Bladet og Familie Journalen. Vi startede med at kigge efter brevkassen i 1974 men fandt igen, derfor gik vi tilbage til 72 for at lede der. Det er muligt at der var en brevkasse i 74 som vi har overset, men det er også muligt at der har været en pause i den måned vi undersøgte. Gennem perioden udkommer brevkassen i skiftende intervaller. I 1989 har brevkassen skiftet navn fra Sex og Samfund til Dette er dit sexliv, men redigeres stadig af dr. Erik Münster. I 1994 havde vi igen problemer med at finde brevkassen, men fandt frem til en ny brevkasse kaldet Spørg Suzanne, og har valgt at tage hendes brevkasse med. Det er dog ikke en ny brevkasse der fortsætter, for i 1999 er Dette er dit sexliv tilbage igen. Da vi kiggede i aviser fra 2004 og 2009, kunne vi ikke finde brevkassen længere, men vi mener at de har lagt den på nettet. På deres hjemmeside har Ekstra Bladet en brevkasse der hedder Signes Brevkasse 21. Her ligger de seneste nybesvarede spørgsmål tilgængeligt, og den redigeres af certificeret sexolog og kognitiv parterapeut Signe V. Bentzen. Vi udvalgte derfor nogle af disse spørgsmål og svar til gennemlæsning. Vi søgte også på nettet, for at finde ældre spørgsmål, men fandt kun en tom side der har været en brevkasse. Siden hed Spørg Joan Ørting, men der var som sagt intet indhold. Dette er skyld i et større spring i tidslinjen. Vores udpluk fra 2012 strækker sig over 8 spørgsmål og svar fra april og maj måned. Det var også meningen at vi ville se på brevkassen i tidsskriftet Tidens Kvinder, men det var svært at finde eksemplarer af tidsskriftet. Vi skrev ind til tidsskriftet, og blev lovet en prisliste over breve, i løbet af to uger, men den kom ikke. Derefter søgte vi på Det Kongelige Bibliotek, men fandt ikke eksemplarer nok til at det kunne blive dækkende. Vi fandt dog ud af, at Tidens Kvinder var et husmodermagasin indtil 1994, hvor det ændrede karakter til et erotisk magasin for kvinder. Om det er dette samme magasin som har ændret indholdet så drastisk, eller om det er to forskellige magasiner med det samme navn, er vi ikke klar over. Vi overvejede, at skrive ind til Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 17 af 102

18 Tidens Kvinder og forhøre os om muligheden for at købe nogle gamle udgaver, men havde ikke tid til at vente på svar og levering. Vi kontaktede også Sex og Samfund 22 og fik et link til deres læserbrevkassedatabase, og selvom der var mange gode muligheder med denne database, havde de ikke nogen årstal på de forskellige breve og svar. Dette gør det nærmest umuligt at undersøge om der er sket ændringer i spørgsmål og svar. Vi valgte derfor ikke at bruge den. Metode til analyse af læserbreve Til analyse af de udvalgte læserbreve, vil vi bruge kritisk læsning. Vi vil i vores gennemlæsning af brevene bruge de følgende tre punkter, til at undersøge hvordan man har talt om sex gennem tiden. Emnevalg Ordvalg Holdning / indstilling Med emnevalg, mener vi det overordnede emne spørgsmålet indeholder, altså problemstillingen. Er der fx fokus på én bestemt problemstilling i en brevkasse, eller er den varieret? Ordvalget undersøges, fordi det kan vise ændringer i omtalen af fx kønsorganer. Er det bløde eller hårde ord der bruges til at beskrive forskellige aspekter af svarene, eller bruges der nye ord til at beskrive det samme. Med holdningen eller indstillingen ønsker vi at undersøge, om redaktøren bag svarene har været neutral eller farvet (evt. fordømmende) i sine formuleringer. Er redaktørens egen holdning til sagen synlig, eller gøres den usynlig, evt. for at gøre det lettere for dem der skriver ind at kunne acceptere svarene? Derudover er der spørgsmålet, om redaktøren, i sine holdninger, har en bestemt side han/hun holder med. Fx om redaktøren holder med kvinderne eller mændene. En anden del af det er, hvad redaktørens egen holdning er til sex og hvor meget sex der er sundt. 22 Databasen kan kun findes på denne internetadderesse: Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 18 af 102

19 Kvinde kend din krop Vi vil bruge kritisk læsning i vores korte undersøgelse af Kvinde kend din krop, da vi ikke er interesseret i underliggende betydninger. Bogen udkom for første gang i 1975, hvor den blev set som en manifestation af rødstrømpebevægelsen, den er en håndbog om kvindekroppen og har udviklet sig med kønspolitikken og synet på kvinden i samfundet 23. Bogen er udkommet i flere udgaver, og har derudover en netside som supplement 24. Vi kunne have valgt en anden ikonisk bog om kroppen, kaldet Kærlighedens ABZ, bogen er skrevet af Inge og Sten Hegeler og blev udgivet første gang i 1962, bogen bliver en international bestseller, og udgives i 15 lande 25. Vi søgte mere information om serien, men fandt ikke noget på serien decideret. Den er nævnt nogle enkelte steder, men ellers er der ikke meget information. Vi søgte i Det Kongelige Biblioteks samlinger 26, og kom frem til at bogen er udgivet mindst 5 gange, i 62, 65, 66, 69, 80 og 84. I 80 og 84 har bogen dog ændret navn til Kærlighedens ny ABZ. Vi valgte at bruge Kvinde kend din krop, fordi dens nyeste udgivelse er tættere på i dag end Kærlighedens ABZ. I vores undersøgelse af indholdet i bogen Kvinde kend din krop, valgte vi at fokusere på forskellige aspekter vi senere kunne sammenligne. Vi startede med at læse indholdsfortegnelserne igennem, for at se hvilke afsnit der varierede fra udgave til udgave. Vi undersøgte illustrationerne i bøgerne, for at se hvad man tillod at vise på fotos og hvad man valgte at tegne, og i hvilken grad man havde beskrivende hjælpemidler til teksten. Derudover, udvalgte vi afsnittet om kvinden og hendes seksualitet, fra hver bog, for at undersøge om fokusset i indholdet havde ændret sig. 23 Wikipedia (2012/9. marts 2011) Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 19 af 102

20 Dansk Pornos Historie Kort Pornografi betød oprindelig afbildning og beskrivelse af skøger og disses liv og i begyndelsen af 1800-tallet blev det brugt i betydningen noget utugtigt som er forbudt. Sidenhen er definitionen ændret og i dag er det svært at definere pornografi men det er da pudsigt at tænker på at det vi kalder pornografi i dag ikke er det ifølge den oprindelige definition. Hvad der defineres som porno har gradvist ændret sig gennem tiden og flere af billederne i Jon Nordstrøms bog Dansk porno ville ikke bliver regnet som porno i dag. Eftersom vi bruger denne bog til beskrivelse af pornoens historie vil vi, som bogen, definere det ud fra om et givent billede blev regnet som pornografisk i sin egen tid. Hvad angår definitionen af pornografi i dag vil vi tage diskussionen i et andet afsnit. At grænsen er så flydende er dog ofte blevet brugt til at omgå forbuddet, hvilket vi vil se på i det næste afsnit. En flydende grænse: I al den tid hvor pornografien har været ulovlig har der været en flydende overgang mellem hvad der blev regnet som pornografisk og dermed forbudt og hvad der eksempelvis blev regnet som uskyldige nøgenbilleder taget med et lødigt formål. Dette til dels fordi pornografi er så svært at definere og afgrænse nøjagtigt. Blandt de lovlige billeder var der dem der var i nudist og naturistblade, da disse havde lov til at bruge nøgenfotografier og deres blade solgte til lagt flere mennesker den dem som var naturister eller nudister. At de fleste nøgenbilleder var af unge kvinder var ikke noget der kunne få disse blade for en domstol. Ud over det var der kunstblade, da kunst det meste af tiden var undtaget. Da kameraer blev noget der var normalt at eje kom der også blade for fotografiinteresserede og da kunne man vise en del nøgenbilleder af unge kvinder, for det handlede jo om at vise hvordan man bedst fotografere disse. En hel del mænd blev pludseligt interesserede i fotografi da de blade kom ud. Nikitta Riber og Jane Villefrance Nielsen Side 20 af 102

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

I SOMMERHUS Final draft

I SOMMERHUS Final draft I SOMMERHUS Final draft SCENE 1 - SKOLE (DAG, EXT.) står og læner sig op ad en bil foran en skole. Han har en smøg i den ene hånd og en iphone i den anden. Han er kunstertype, har pjusket hår og slidte

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Kanal København Reventlowsgade 14 1651 København V. København den 2. april 2007. Klage over pornografisk tv-reklame sendt på Kanal København

Kanal København Reventlowsgade 14 1651 København V. København den 2. april 2007. Klage over pornografisk tv-reklame sendt på Kanal København RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal København Reventlowsgade 14 1651 København V København den 2. april 2007 Klage over pornografisk tv-reklame sendt på Kanal København Nanna Gersov har ved mail af 24. august 2006

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den underligste oplevelse 1

Den underligste oplevelse 1 Den underligste oplevelse 1 Dette afsnit er om drengenes møde med seksualiteten, men I piger må også godt følge med. Det er sikkert interessant nok at vide, hvad der sker hos det andet køn. Et jordskælv

Læs mere

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks Seksualitet og sygepleje Seksualitet og sygepleje Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Landskursus den 13.marts 2010 Hvad er seksualitet for en størrelse? Syn på seksualitet Sygepleje og seksualitet

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Den transe Verden. - hvis du vil vide noget om deres liv

Den transe Verden. - hvis du vil vide noget om deres liv Den transe Verden - hvis du vil vide noget om deres liv Indholdsfortegnelse. Mit emne. Emnebegrundelse. Problemformulering. Ole bole gik i skole, med sin mors fine kjole. Interviews. - Tina. - Henriette.

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Naturisme. Har du også fordomme om naturisme? Læs med her og bliv klogere!

Naturisme. Har du også fordomme om naturisme? Læs med her og bliv klogere! Naturisme Har du også fordomme om naturisme? Læs med her og bliv klogere! 1 Der er nogle regler inden for naturismen. De kaldes 10 splitterravende bud. 1. Naturister er generte. Andre inkognito. Og mange

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Formål og målsætninger Vi ved, at børn med særlige behov kan være særligt udsatte for at blive seksuelt krænkede eller komme til at krænke andre. Formålet med

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold.

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE 7. udkast 1. INT. STUE. DAG BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. Han åbner en øl. Kapslen smider han i en skål, der tilsyneladende bliver

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Forældreroller i dag Forældrene i dagens Danmark støtter altid op om deres børn. De kommer til deres fodboldkampe, skolearrangementer og slipper dem aldrig ude af syne. Men er det virkelig den bedste måde

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 25. februar 2014 Sagsnr. 2014-001065 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. (Seksualitet

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Far, Bertil og Sara kommer op ad rulletrappen.

Far, Bertil og Sara kommer op ad rulletrappen. Screenplay SCENE 1 int. - butik - dag Far, Bertil og Sara kommer op ad rulletrappen. SCENE 2 Int. - butik - dag Far skubber en halvtom indkøbsvogn gennem, mens han ser på en liste. Sara går ved siden af

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Foto: Brian Curt Petersen Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Niveau: 8.-10. klasse Formål: I skal få viden om, hvad en persons kønsidentitet er, og hvad den består

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng

Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/Aldersgruppe 2. Overblik over bøgerne og websitet 3. De fire faser: 3.1. Kort

Læs mere

FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN..

FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN.. FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN.. Hypnoseværkstedet HYPNOSE MED BØRN * Nørrevej 6. 6340 Kruså *tlf. 74678290 1 VEJLEDNING I AT FORBEREDE BØRN PÅ HYPNOSEN. FØRST DET PRAKTISKE ANKOMST, PARKERING OG VENTEVÆRELSE

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 5. oktober 2011 Sagsnr: 2010-027129 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere