INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning"

Transkript

1 INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

2 Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste spørgsmål om ordningen. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefon: Lotte Vetterli, afdelingsleder tlf Pia Johansen, socialrådgiver tlf Inge Egeberg, socialrådgiver tlf / Zina Bitsch, socialrådgiver tlf Monika Lihn, assistent tlf Heidi Rantala, assistent tlf Digital post og hjemmeside Med digital post kan du nemt og sikkert kommunikere med Aflastningsordningen. Du kan skrive til Aflastningsordningens digitale postkasse fra vores hjemmeside Se under punktet digital post senere i pjecen eller få hjælp til digital post på På vores hjemmeside findes desuden forskelligt materiale fra Aflastningsordningen såsom "Inspirationshæfte til aktiviteter", ikke udfyldte arbejdssedler og vejledning til at udfylde arbejdssedlen. 2 AARHUS KOMMUNE

3 Aflastningsordningen Aflastningsordningen tilbyder formidling af aflastningspersoner til familier med børn med handicap. En af Aflastningsordningens vigtigste opgaver er et optimalt match mellem dit barn/dig og aflastningspersonen. Det sker på baggrund af et hjemmebesøg hos jer samt en samtale med aflastningspersonen. Det er også muligt at ansætte en person, du kender som aflastningsperson. Aflastningsordningen tilbyder også i denne situation hjemmebesøg, hvis du ønsker det. Vores opgave er endvidere at rådgive og vejlede både aflastningspersonen og dig som forælder i forbindelse med spørgsmål om aflastningsopgaverne. Aflastningsordningen sørger desuden for administrationen vedrørende ansættelser, ophør og løn. Det er primært studerende, der søger job gennem Aflastningsordningen. Det er et krav, at de har erfaring med børn, samt at de er over 18 år. Aflastningsordningens personale består af en daglig leder, fire socialrådgivere og to sekretærer. AARHUS KOMMUNE 3

4 Hvordan kan timerne bruges? Aflastningstimerne kan anvendes på flere forskellige måder, men udgangspunktet er altid samvær med dit barn. Aflastning kan være: At passe dit barn i hjemmet - f.eks. hvis du som forælder har behov for alene tid, eller tid til samvær med andre børn i familien. At lave diverse aktiviteter med dit barn eller tage det med på ture ud af huset. At ledsage dit barn til en fritidsaktivitet, undersøgelse eller behandling. Familie i Aflastningsordningen Arbejdsgiverrollen Som forælder til et barn, der er bevilget timeaflastning, har du rollen som arbejdsgiver for aflastningspersonen. Mange forældre oplever denne nye arbejdsgiverrolle som ukendt og udfordrende. De kan være i tvivl om, hvilke krav og forventninger, de kan stille til aflastningspersonen, og hvilke krav der kan blive stillet til dem selv. En vigtig del af det at være arbejdsgiver er dit ansvar for aflastningspersonens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. I den forbindelse er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring, såfremt din bevilling/dine bevillinger er højere end 7,5 timer pr. uge. Se mere herom i afsnittet om forsikring. Det er også dig, der har ansvaret for oplæring samt planlægning af 4 AARHUS KOMMUNE

5 arbejdet. En stor del af den viden og de erfaringer, du har gjort med dit barn, ligger på rygraden. Vær opmærksom på, at aflastningspersonen ikke har de samme erfaringer og derfor har behov for indsigt i disse. I forbindelse med oplæringen er en vigtig del også at videregive regler for ophold i dit hjem. Du har ligeledes ansvaret for at godkende og indsende aflastningspersonens arbejdsseddel rettidigt hver måned. Med din underskrift på arbejdssedlen garanterer du, at aflastningspersonen har arbejdet det antal timer, der er påført sedlen. Der kan ikke bruges flere timer, end der er bevilget, og et merforbrug i forhold til bevillingen udbetales ikke. Opsigelse af aflastningspersonen er også dit ansvar. Har du ikke længere have et behov for timeaflastning, eller ønsker du at stoppe samarbejdet med en aflastningsperson, er det dig, der skal give både aflastningspersonen og Aflastningsordningen besked om ophøret. Opsigelse er ligeledes nødvendig, hvis din bevilling på aflastning ophører. Overvejelser i forhold til at ansætte en aflastningsperson Når du skal ansætte en aflastningsperson, er der flere ting, du bør overveje: Dine forventninger til aflastningspersonen Opgaver som aflastningspersonen skal varetage; fx. pasning, aktivering, ledsagelse til en aktivitet. Hvornår timeaflastningen skal foregå; på hverdage, i weekender eller både og. Hvor timeaflastningen skal foregå; i dit hjem, ude af huset eller måske indimellem hos aflastningspersonen, hvis dette er muligt. Fordeling af roller mellem dig og aflastningspersonen, når både du og aflastningspersonen er i hjemmet. Hvilke oplysninger der er behov for, at aflastningspersonen får om dit barn og din familie? Hvordan skal oplæringen foregå? Oplæring af dig, eller evt. af tidligere aflastningsperson. Vær opmærksom på at dette skal ske indenfor rammen af de bevilgede timer. AARHUS KOMMUNE 5

6 Ansættelsessamtale Når Aflastningsordningen har formidlet en potentiel aflastningsperson til dig, skal du selv afholde en ansættelsessamtale med vedkommende. Ved denne samtale er det vigtigt at finde ud af, om kemien mellem dig, dit barn og aflastningspersonen er i orden. Forbered dig inden samtalen på, hvad du gerne vil vide om aflastningspersonen. Beslut også om dit barn skal være til stede. Er dit barn til stede, kan du se, hvordan kemien er mellem dem. Ved ansættelsessamtalen kan det være relevant at spørge til: Arbejdstider / planlægning Begrundelse for at søge jobbet som aflastningsperson. Forventninger til jobbet. Tidligere arbejdserfaringer. Studie- eller arbejdsmæssige fremtidsplaner, praktik/rejser m.v. Erfaringer med børn generelt, eventuelt fra egne søskende og familieforhold. Kørekort, ryger/ikke-ryger, transport til og fra arbejde mv. Efter ansættelsessamtalen Efter samtalen kontakter du Aflastningsordningen og fortæller, om du ønsker aflastningspersonen ansat. Aflastningspersonen gør det samme. Hvis både du og aflastningspersonen er interesserede, sørger Aflastningsordningen for det administrative omkring ansættelse, fremsendelse af arbejdssedler m.v. Hvis ikke aflastningspersonen skal ansættes, vil vi formidle en anden person. 6 AARHUS KOMMUNE

7 Som arbejdsgiver står du for opstarten og arbejdsplanlægningen i samarbejde med aflastningspersonen. Opfølgning En løbende dialog er naturligvis vigtig, men det er Aflastningsordningens erfaring, at en egentlig opfølgning er hensigtsmæssig. Opfølgningen bør finde sted efter den første måned og derefter løbende ved behov. Det er en god idé allerede under opstarten at fastsætte et tidspunkt for opfølgning. Ved opfølgningsmødet er det vigtigt at fortælle aflastningspersonen, hvad hun/han gør godt, men også hvad der måske går knap så godt. Hvordan er du tilfreds med arbejdet, der bliver udført? Er der eventuelt noget i opgaven, der skal ændres? Spørg aflastningspersonen, hvordan hun/han oplever at være ansat hos dig. Er der ting, som hun/han ønsker ændret? Husk på at det er vigtigt med respons på det arbejde, man laver, og at et klap på skulderen altid er dejligt at få! Ophør af ansættelsesforholdet Aflastningspersonen forlader som oftest jobbet i forbindelse med praktikophold eller afslutning af studiet. Ligesom det er vigtigt at få sagt ordentligt goddag, er det vigtigt at få sluttet ordentligt af. Du skal give Aflastningsordningen besked om ophør af aflastningspersoner. Såfremt du ønsker hjælp til formidling af en ny aflastningsperson, skal du også kontakte Aflastningsordningen. AARHUS KOMMUNE 7

8 Alfabetisk opslagsværk Aflastningspersonerne De aflastningspersoner, der ansættes gennem Aflastningsordningen, er langt overvejende unge studerende. For at kunne få job som aflastningsperson er det et krav, at personen er over 18 år, har erfaring fra arbejde med børn og har interesse for at arbejde med et barn med handicap. Aflastningspersonerne skal endvidere have mulighed for at være tilknyttet den samme familie gennem en længere periode minimum et år. Aflysning af aftaler Hvis du er nødt til at aflyse en planlagt aflastningsopgave, skal du give aflastningspersonen besked senest 24 timer før. I modsat fald er aflastningspersonen berettiget til løn for de planlagte timer. Arbejdsgiveransvar Du har arbejdsgiveransvar over for aflastningspersonen. Det gælder bl.a. tilrettelæggelse af arbejdet, forsikringspligt, rimelige arbejdsforhold, indsendelse af arbejdssedler. Det er ligeledes dit ansvar, at de bevilgede timer ikke overskrides. Et eventuelt merforbrug i forhold til bevillingen udbetales ikke og er et anliggende mellem dig og aflastningspersonen. Arbejdssedler Aflastningspersonen udfylder hver måned en arbejdsseddel, som kontrolleres og underskrives af dig. Du skal sende arbejdssedlen til Aflastningsordningen, så den er os i hænde senest den anden hverdag i efterfølgende måned. Arbejdssedlen skal indsendes hver måned, og der må ikke indsendes arbejdssedler for flere måneder af gangen. Såfremt du har flere aflastningspersoner ansat, skal arbejdssedlerne indsendes samlet. Arbejdssedlen skal indsendes rettidig, da aflastningspersonen ellers får 8 AARHUS KOMMUNE

9 sin løn udbetalt med en måneds forsinkelse. Der sker lønudbetaling den 16. i hver måned. Arbejdssedlen kan sendes elektronisk, hvis du scanner den eller tager et billede af den med din smart-phone. Se under punktet Digital post hvordan, du sender arbejdssedlen. Arbejdstid Du og aflastningspersonen aftaler selv, hvornår en aflastningsopgave skal finde sted. Timerne kan bruges hverdage fra sidst på eftermiddagen samt weekenddage, medmindre andet fremgår af bevillingen. En aftalt aflastningsopgave aflønnes som udgangspunkt med minimum to timer. Bevilling Bevilling af timeaflastning sker hos din sagsbehandler på Handicapcentret for børn. Der bevilges efter lov om social service 41. Sagsbehandler har pligt til at revurdere bevillingen mindst en gang om året. Aflastningsordningen har ingen bevillingskompetence. Det antal timer du har fået bevilget pr. uge, skal ganges med 4,33, så har du det antal timer, der må bruges pr. måned. Timerne må kun bruges i indeværende måned. Det er dit ansvar at holde øje med forbruget af timer. Bilkørsel Aflastningspersonen skal have din tilladelse til at køre i bil med barnet. Såfremt du ønsker, at aflastningspersonen skal køre i din bil eller i egen bil med dit barn, skal du selv undersøge de forsikringsmæssige forhold, der gælder på området. Digital post Når Aflastningsordningen sender post til dig, modtager du denne i din e- boks eller i din digitale postkasse via Borger.dk. Når du som arbejdsgiver sender personfølsomme oplysninger (herunder arbejdssedler), til Aarhus Kommune, skal du bruge Digital Post eller AARHUS KOMMUNE 9

10 papirbrev. Du finder Aflastningsordningens Digitale Postkasse på hjemmesiden Du kan læse mere om og få hjælp til Digital Post på Når du sender digitalt, bedes du oplyse dit barns personnummer i overskriften, og om muligt skrive navnet på den medarbejder i Aflastningsordningen, som skal modtage din mail. Døgnaflastning De bevilgede timer må ikke bruges til overnatning. Såfremt du har behov for døgnaflastning, skal du kontakte din sagsbehandler, som kan orientere om muligheder herfor. Ferie Aftal ferie med aflastningspersonen i så god tid som muligt. Falder din og aflastningspersonens ferie ikke på samme tid, kan Aflastningsordningen eventuelt hjælpe med at finde en vikar. Forsikring En arbejdsskadeforsikring dækker aflastningspersonen ved pludseligt opståede skader i arbejdstiden. Er dine samlede bevillinger under 7,5 time pr. uge eller 400 timer årligt, så er aflastningspersonen automatisk dækket via Arbejdsskadestyrelsen. Har du bevillinger på over 7,5 timer pr. uge eller 400 timer årligt, så skal du selv tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Kontakt dit eget forsikringsselskab for nærmere orientering herom. Udgiften til arbejdsskadeforsikringen kan søges dækket hos din sagsbehandler efter lov om social service 41. Husk at kontakte forsikringsselskabet, hvis der sker ændringer i din bevilling, da præmien afhænger af antal bevilgede timer. Kommer aflastningspersonen til at forvolde skade på personer eller ting, mens vedkommende er på arbejde hos dig, vil deres private ansvarsforsikring ikke dække dette. Det vil derfor være en fordel for dig at undersøge hos dit eget forsikringsselskab, om din ansvars/ 10 AARHUS KOMMUNE

11 privatforsikring dækker en eventuel skade forvoldt af aflastningspersonen. Hvis du ikke har forsikringsmæssig dækning, skal du selv afholde udgiften for det ødelagte. Som arbejdsgiver har du ansvar for at indrette arbejdspladsen, så risikoen for skader minimeres. Når en aflastningsperson efter aftale med dig har dit barn med hjem i egen bolig, og barnet forvolder skade på ting, er der som udgangspunkt ingen forsikringsdækning, og du skal derfor selv afholde udgiften for det ødelagte. Helligdage Aflastningspersonen har fri på helligdage (juleaften, 1. og 2. juledag, påske og pinse mv.), medmindre andet er aftalt. Hjemmebsøg Ny familier i Aflastningsordningen får altid tilbudt et hjemmebesøg af en socialrådgiver fra Aflastningsordningen. Formålet med besøget er dels at gøre dig bekendt med Aflastningsordningen og dels at tale med dig om dine forventninger til ordningen og hjælpe dig godt i gang. Besøget giver desuden Aflastningsordningen et indtryk af dit barn samt dine forventninger til en aflastningsperson. Vi vil gerne møde dit barn på hjemmebesøget, da det giver os det bedst mulige udgangspunkt for at finde en egnet aflastningsperson. Hjælpemidler Har dit barn et fysisk handicap, er det dit ansvar, at de nødvendige hjælpemidler er tilstede i forbindelse med aflastningspersonens arbejde. Ledsagerkort Et ledsagerkort giver mulighed for at medbringe en gratis ledsager i f.eks. tog, museum, teater eller lignende. Kortet retter sig imod alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. AARHUS KOMMUNE 11

12 Ledsagerkortet er barnets personlige kort og ledsageren kan være aflastningsperson, forældre eller en helt tredje person. Du kan ansøge om et ledsagerkort til dit barn ved Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Ansøgningsskemaet findes på: Et ledsagerkort koster 200,00 kr. og er gyldigt i 3 år. Se "Inspirationshæfte til aktiviteter" for yderligere information om ledsagerkortet og en oversigt over mulighederne for at medbringe en gratis ledsager. 12 AARHUS KOMMUNE

13 Nyansættelser Aflastningsordningen hjælper dig med formidling af en ny aflastningsperson, hvis en ansat ophører, eller hvis du har behov for flere aflastningspersoner. Det er vigtigt, at du selv kontakter Aflastningsordningen, når din aflastningsperson stopper. Ved ansættelse af en ny aflastningsperson kan der aftales nyt hjemmebesøg, hvis det vurderes nødvendigt. Du har endvidere mulighed for selv at finde en aflastningsperson. Kontakt os med oplysninger om navn, cpr.nr., tlf.nr. og startdato på den nye aflastningsperson. Oplæring Det er dit ansvar, at aflastningspersonen får den fornødne oplæring og viden i forhold til at kunne passe dit barn. Opsigelse Aflastningspersonen er ansat på timeløn, der udbetales månedsvis. Det betyder, at ansættelsesforholdet kan opsiges med dags varsel af såvel aflastningspersonen som dig. Vi anbefaler at opsigelser varsles i så god tid som muligt. Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver orienterer Aflastningsordningen, hvis dit barns aflastningsperson stopper. Rengøring/lettere praktisk hjælp Aflastningstimerne må ikke anvendes til rengøring. Aflastningspersonen må gerne udføre lettere praktisk arbejde i dit hjem, såfremt dette er knyttet direkte til dit barn. Det kan f.eks. dreje sig om at lave mad/bage sammen med dit barn eller rydde op sammen med eller efter dit barn. Skattemæssige forhold Timeaflastning ydes som merudgift efter lov om social service 41 og er ikke skattepligtig for dig. Straffe- og børneattest Aflastningsordningen indhenter straffeattest og børneattest på alle aflastningspersoner, der tilknyttes ordningen. AARHUS KOMMUNE 13

14 Såfremt der er anmærkninger på en af attesterne, er det dig, der skal tage stilling til, om personen alligevel kan ansættes. Sygdom Hvis aflastningspersonen bliver syg, skal vedkommende give dig besked så hurtigt som muligt. Eventuelt ubrugte timer kan efter aftale med aflastningspersonen benyttes på et andet tidspunkt i indeværende måned. Bliver dit barn sygt, og vil du aflyse en planlagt aflastning, skal dette ske senest 24 timer før, aflastningspersonen skulle møde. I modsat fald er aflastningspersonen berettiget til løn for de aftalte timer. Søskende Aflastningspersonen er kun ansat til at passe dit barn med handicap og må ikke have ansvar for søskende eller andre børn. Tavshedspligt Aflastningspersonen har tavshedspligt i forhold til dig og din familie. Brud på denne tavshedspligt er strafbart. Tavshedspligten ophører ikke ved arbejdsforholdets ophør. Transportudgifter Transport til og fra arbejde er aflastningspersonens egen udgift. Transportudgifter i forbindelse med aflastningsopgaven skal betales af dig både for dit barn og for aflastningspersonen. Udgifter til aktiviteter Alle udgifter i forbindelse med aflastningen betales af dig, både for dit barn og for aflastningspersonen det gælder f.eks. entréudgifter til svømmehal, museum, biograf samt eventuelle transportudgifter. Derfor er det også dig, der afgør, i hvilket omfang der skal finde aktiviteter sted, og om aktiviteterne må koste penge. Du kan eventuelt orientere dig i Inspirationshæfte til aktiviteter. Hæftet 14 AARHUS KOMMUNE

15 giver ideer til gratis aktiviteter med børn og indeholder desuden en oversigt over muligheden for reducerede entrépriser, når man er ansat som aflastningsperson i Aflastningsordningen. Du har ikke pligt til at betale for aflastningspersonens kost, medmindre det er en del af opgaven. Udtalelse Nogle aflastningspersoner efterspørger en udtalelse fra dig. Såfremt du har mulighed for at lave en udtalelse, er det en god hjælp for en aflastningsperson at få med på vejen. Aflastningsordningen har mulighed for at lave en bekræftelse på ansættelsesforholdet. Vikarer Hvis du får behov for hjælp i en periode, hvor din faste aflastningsperson er forhindret i at arbejde, er du velkommen til at kontakte Aflastningsordningen, så vil vi gøre vores bedste for at formidle en vikar. Underretning Aflastningspersoner er underlagt den almindelige underretningspligt efter lov om social service 154. AARHUS KOMMUNE 15

16 Handicapcenter for Børn Aflastningsordningen Grøndelsvej 1B 8260 Viby J Telefon

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER 2012 Døvblindekonsulenterne 2 Indledning...4 Definition på døvblindhed... 4 Den nordiske definition om døvblindhed... 4 Formål med kontaktpersonordningen

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere