RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN 2013 OPGAVE 1. Spørgsmål 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN 2013 OPGAVE 1. Spørgsmål 1.1"

Transkript

1 RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN 2013 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 Den studerende bør indledningsvis konstatere, at der er tale om en ejendom, hvor boligreguleringsloven finder anvendelse, idet ejendommen er beliggende i en reguleret kommune, hele ejendommens bruttoetageareal blev brugt til beboelse den 1. januar 1980, og ejendommen havde mere end 7 beboelseslejligheder den 1. januar 1995 ML 1, 4, stk. 3, og 4, stk. 5 Ikke alle udgifterne kan medtages på budgettet. Den studerende skal forklare for hver enkelt udgift. Hvis udgiften ikke kan medtages på budgettet, skal det forklares, hvor den så hører hjemme for at punktet er besvaret fuldt korrekt. Den studerende skal anvende ML 8, stk. 1, og praksis herfor. Grundskyld kr. a) Kan medtages. Rottebekæmpelse og skorstensfejning 350 kr. a) Kan medtages. El kr. a) Kan medtages. Vand kr., heraf er de kr. til forbruget i vaskeriet. a) og b) De kr. svarende til ejendommens/lejernes vandforbrug kan medtages. Det må dog forudsættes, at vandet ikke fordeles efter individuelle målere. Den skarpe studerende kan se af de medfølgende bilag til opgave 3, at der ikke fordeles vand efter målere, men da bilagene hører til opgave 3, er det ikke en betingelse for korrekt besvarelse af dette spørgsmål, at dette ses. Den studerende skal blot helst have noteres sig, at det er et vilkår for medtagelse i budgettet. (c)) De kr. svarende til vaskeriets forbrug kan medtages forudsat at evt. indtægter fra vaskeriet medtages som positivpost i budgettet, jf. GD 2006/19 V modsætningsvist. Varme kr., heraf er de kr. til varmen på det lille vicevært kontor. a) og b) De kr. svarende til lejernes og evt. fællesarealers forbrug af varme kan ikke medtages på den omkostningsbestemte leje jf. LL 36. Denne del af udgiften skal opkræves fra lejerne i varmeregnskabet. De kr. til varmen på viceværtkontoret kan medtages på budgettet, som udgifter til viceværten. Service på varmeanlægget (inkl. reservedele) kr. a) og b) Kan i udgangspunktet ikke medtages på budgettet, da der er tale om service og ikke et lovpligtigt abonnement, jf. indirekte GA 2003/14. Udgiften kan i stedet medtages i vedligeholdelsesregnskabet.

2 Varmeregnskabshonorar a) Skal medtages på budgettet. Energimærke (udført i 2012) kr. a) og b) Kan ikke medtages på budgettet, men skal medtages på varmeregnskabet jf. LL 36. Bygningsforsikring kr. a) Kan medtages. Falck kr. a) Kan medtages som en hybrid mellem en forsikring og et lovpligtigt abonnement. Godkendes i praksis kunne dog ikke finde trykt praksis. Skadedyrsabonnement kr. a) og b) Kan ikke medtages på budgettet jf. GD 2000/04 B og GA 2003/14 (nævnt indirekte i referatet), men kan i stedet medtages på vedligeholdelsesregnskabet. Graffitiabonnement kr. a) Kan medtages på budgettet jf. GD 2007/45 Ø. Vicevært kr. a) Kan medtages. Vicevært tlf., internet mv kr. a) Kan medtages som en del af viceværtudgiften jf. bl.a. GD 2011/34 B og GD 2001/42 Ø. Grundejerforening kr. a) Kan medtages som en del af ejendommens renholdelse. Det godkendes i praksis, se indirekte GA 2007/15. Bogen henviser også til et par afgørelser. Sæbe til vaskeriet kr. a), b) og c) Kan medtages på budgettet forudsat, at beboerbetalingen i vaskeriet kr kr. og evt. øvrige indtægter fra vaskeriet medtages i budgettet som en driftsindtægt, jf. GD 2006/19 V modsætningsvist. Service på vaskemaskiner og tørretumbler (inkl. reservedele) kr. a), b) og c) Kan medtages på budgettet forudsat, at beboerbetalingen i vaskeriet kr kr. og evt. øvrige indtægter fra vaskeriet medtages i budgettet som en driftsindtægt, jf. GD 2006/19 V modsætningsvist.der skal dog skelnes mellem lovpligtig service og ikke-lovpligtig service. Lovpligtig service kan medtages som driftsudgift på budgettet, mens ikke-lovpligtig service ikke kan medtages som driftsudgift på budgettet men anses i stedet for at være vedligeholdelse og skal påføres vedligeholdelsesregnskabet, se GA 2007/16 og modsat GA 1998/03 (se også bemærkninger nedenfor under særligt om besvarelse af c)). Snerydning kr. a) Kan medtages på budgettet, som en del af renholdelsesudgiften.

3 Værktøj til viceværten kr. a) Kan medtages på budgettet. Er godkendt i praksis, men kunne ikke finde nogen trykte afgørelser, vi må holde os til bogen. Arbejdstøj til viceværten kr. a) Kan medtages på budgettet. Er godkendt i praksis se bl.a. GD 2001/42 Ø. Porto på breve til lejerne 800 kr. a) og b) Kan ikke medtages som selvstændig post på budgettet, da omkostningen i praksis anses for at være en del af administrationsposten og derfor dækkes her. Spørgsmål 1 c) Hvis den studerende vælger at tage de relevante udgifter under en samlet besvarelse er det ok. Den studerende skal forklare, at der er en sammenhæng mellem udgifterne og indtægterne og at enten skal det hele med eller også må intet medtages. Det hele er beskrevet og forklaret i den ovennævnte GD 2006/19 V, hvor landsretten kom frem til, at hverken udgifter eller indtægter ved fællesvaskeri var pligtigt at medtage i budgettet, så længe det er alt eller intet. Se også GA 2007/16 om service på vaskeri og centrifuger (service vaskeri ej budgetudgift, service på centrifuger pligtigt og medtages på budgettet), samt GA 1998/03, hvor service på både vaskeri og centrifuger blev godkendt på budgettet, hvilket det dog nok ikke ville blive i dag. Spørgsmål 1.2 a) Fordelingsgrundlaget for budgetlejen er lovligt jf. ML 10. Det er et meget anvendt fordelingsgrundlag for især ældre ejendomme. Den studerende skal vide, hvad vurderingslejen fra 1967 går ud på. Det er helt fint, hvis den studerende her forklarer, hvorfor vurderingslejen naturligvis er lovlig jf. 10, da vurderingslejen netop er en vurdering af den enkelte lejligheds brugsværdi og 10 fastsætter en fordeling efter lejlighedernes indbyrdes brugsværdi. Det er forkert at antage, at fordelingsgrundlaget er forkert og burde være kvadratmeter, hvilket i givet fald må betegnes som en forkert besvarelse af spørgsmålet. b) Hvis besvarelsen af a og b er slået sammen, en det fint. Den studerende SKAL nævne ML 10 og gerne også 11. Her kan den studerende fremhæve nogle af de oplysninger, der er givet i opgaven, så som, at stuelejlighederne, på den ene side har ulempen af at ligge med kig ind fra gaden, på den anden side har de adgang til en lille have hver. Den øverste etage har fordelen af mere sol og det er samtidig oplyst, at denne ejendom har en etage mere med endnu mere lysindfald. Hvis den studerende har medtaget den forbedring af 4. sals lejlighederne, som Uffe har lavet er det principielt forkert i forhold til det faktuelle fordelingsgrundlag, da forbedringen er lavet efter vurderingslejen er fastsat og må forudsættes at have medført en selvstændig forbedringsforhøjelse, som dermed giver de lejligheder en endnu højere leje, end de andre. Det behøver dog ikke at trække voldsomt ned, hvis den studerende har medtaget dette i sin vurdering. Forbedringen har naturligvis en

4 selvstændig betydning for vurderingen af 4. sals lejlighedernes værdi. Det er ok, hvis den studerende gør sig nogle overvejelser omkring kvadratmeterfordeling i stedet, men det må ikke fylde for meget i besvarelsen. c) Ja, opgørelsen opfylder beregningskravet jf. ML 12. Det fremgår klart af dommen GD 2012/17 Ø. Det må trække ned, hvis ikke den studerende er klar over, at domstolene har haft spørgsmålet om beregningskravet til vurdering flere og gange og der ligger en del praksis på området. Dommen fra 2012 er gennemgået i undervisningen og bør således være den studerende bekendt. d) Uffe behøver principielt ikke gøre noget i forhold til indsigelserne. Der er kun to lejere, der har gjort indsigelse og Uffe har således ikke pligt til at indbringe indsigelserne for huslejenævnet jf. ML 12, stk. 2, som siger, at udlejer alene har pligt til at indbringe indsigelserne, hvis mindst 25 % af lejerne har gjort indsigelse, hvilken betingelse ikke er opfyldt. Uffe bør dog svare lejerne på deres indsigelser og oplyse dem om, at de selv kan indbringe varslingen for huslejenævnet. OPGAVE 2 Spørgsmål 2.1 a) Lise har i udgangspunktet ret til at installere vaskemaskinen jf. LL Hun skal dog bede Uffe om lov først og må principielt ikke sætte den op før hans tilladelse er givet, men han kan ikke modsætte sig installationen, med mindre han kan dokumentere, at ejendommens afløbskapacitet ikke kan klare vaskemaskinen. I vurderingen af afløbskapaciteten er det et parameter, hvorvidt den vil kunne klare installation hos alle lejerne. Det vil også være et parameter, at der rent faktisk er et vaskeri i ejendommen, som lejer kan bruge. Hvorvidt vaskeriet i sig selv kan begrunde en afvisning af installationen kan dog være tvivlsom. Det er ikke afgørende, hvilket resultat den studerende kommer til, det skal bare være velargumenteret og og kriterierne herfor skal være en del af besvarelsen. Se også dommen GD 1998/21 V, hvor U ikke havde dokumenteret at afløbskapaciteten var utilstrækkelig. b) Ja, Uffe kan stille krav til installationen i form af krav om, at den er foretaget af en professionel/autoriseret VVS-installatør og dermed opfylder alle gældende krav til installationen, jf. GD 2005/42 Ø. Han kan også stille krav om, at Lise dokumenterer, at installationen er behørigt forsikret, således at evt. skader pga. installationen er forsikringsdækket, eller han kan kræve en sikkerhedsstillelse herfor, jf. LL 29, stk. 10. Han kan også stille krav om fjernelse ved fraflytning, jf. krav i LL 29, stk. 1, om aflevering af det lejede i samme stand. c) Det vigtige ved denne besvarelse er, at den studerende har lavet en velargumenteret vurdering af Uffes formål med adgang til lejemålet jf. LL 54. Det må nok antages, at Uffe har krav på at få adgang til besigtigelse af installationen. Hvis Lise har lov til at have installationen må Uffe også have krav på at konstatere, om den er korrekt installeret og som grundlag for vurdering af, om han har brug for sikkerhed mv. Hvis Lise ikke har lov til at have installationen, må det være naturligt, at Uffe har krav på adgang for konstatering af, at

5 Lise har fjernet den. I GD 2007/21 Ø havde udlejer således krav på adgang til lejemål til kontrol af påbudte vedligeholdelsesarbejder. De studerende bør også have taget stilling eventuelt krav om varsling af adgang, jf. LL 55. Idet der ikke er tale om arbejder i det lejede men alene en besigtigelse af enten af, om der er sket korrekt installation, eller om der er sket fjernelse af vaskemaskinen, må det mest rigtige svar anses for at være, at der ikke er krav om varsling efter LL 55, alternativt kan svaret være, at LL 55, stk. 3 finder anvendelse. OPGAVE 3 Spørgsmål 3.1 a) Nej, lejemålet kan ikke umiddelbart bringes til ophør pga. hundeproblemerne. Dels kan det ikke dokumenteres at Uffes påmindelse er kommet frem til Niels, da det er sendt med almindelig post, jf. bl.a. GD 2008/58 Ø, hvor indleveringsattest ikke var nok. Hvis den studerende kommer frem til, at ophør ikke er muligt fordi, at Niels ikke ser brevet, er det forkert, da påmindelsen har karakter af påbud, men dette faktum kan godt bruges som delforklaring på, at det er derfor, det er vigtigt, at kunne dokumentere, at påmindelsen er sendt og kommet frem til lejeren. Selv hvis påmindelsen var kommet frem til Niels ville lejemålet ikke kunne ophøre, dels fordi der ikke står noget i påmindelsen om, at lejeforholdet kan bringes til ophør og dels fordi det er tvivlsomt, om de beskrevne gener vil være tilstrækkelige til at kvalificere til en opsigelse. Der er derfor heller ikke den store tvivl om, at lejemålet ikke kan ophæves på det foreliggende grundlag. Den studerende skal gerne forklare, at der er to muligheder for ophør af lejeforholdet, henholdsvis opsigelse LL 83, stk. 1, e) og f) og ophævelse LL 93, stk. 1, g) og h) og kunne adskille de to ophørsmuligheder fra hinanden. Hvis denne del af besvarelsen falder under et af de øvrige punkter er det ok. b) Det Uffe bør gøre er at sende en påmindelse til Niels, som sendes anbefalet eller overbringes, så fremkomsten til lejer kan dokumenteres. Uffe bør gøre Niels opmærksom på, at han ved yderligere gener vil indbringe en sag for huslejenævnet og derefter føre en sag for huslejenævnet jf. LL 79 a og b og anmode om, at lejemålet gøres betinget. Hvis generne fortsætter kan lejemålet herefter enten opsigelse eller ophæves afhængig af væsentligheden, evt. ved en kombineret opsigelse og ophævelse. c) Det ville gøre den forskel, at huslejenævnet umiddelbart vil gøre lejemålet betinget af, at husdyret afskaffes og hvis det ikke afskaffes vil lejemålet kunne ophøre. Det fremgår af LL 79 a, stk. 2, at huslejenævnet kan pålægge lejeren betingelse af lejeforholdet, når der holdes husdyr i strid med lejekontrakten. Generelt for besvarelse af spørgsmål 1 må det være sådan, at de nævnte husdyrsgener ikke vil være tilstrækkeligt til en ophævelse af lejeforholdet, men derfor vil udlejer godt kunne forsøge sig med en ophævelse i forbindelse med en opsigelse. Spørgsmål 3.2

6 a) Nej, lejemålet kan ikke umiddelbart bringes til ophør, da der ikke er givet nogen forudgående påmindelse om lugtproblemerne til Niels. Det er en betingelse både for anvendelse af husordensreglerne og LL 93, stk. 1, e), og der er ikke givet en sådan. Det må anses for en meget alvorlig fejl, hvis den studerende mener, at påmindelsen om hundeproblemerne kan bruges i dette tilfælde også, dels fordi den jo ikke kan dokumenteres fremkommet, men primært fordi den ikke omhandler lugtproblemerne i lejligheden. b) Der skal afsendes en påmindelse med anbefalet post eller ved overbringelse og det skal fremgå klart, hvorfor påmindelsen gives. I tilfælde af vanrøgt bør Uffe også varsle adgang til lejemålet for en konkret konstatering af problemernes omfang således, at Uffe kan formulere et tilstrækkeligt konkret påkrav til Niels om, hvad der ønskes istandsat. Det at Victor har set ind i lejligheden kan formentlig ikke danne grundlag for et ordentligt påkrav, da han jo reelt ikke kan se, om der de facto er noget galt. Igen skal den studerende kunne se forskel på, om det kan betale sig at køre efter opsigelse (husorden) eller ophævelse (husorden og vanrøgt), og om der er tilstrækkelig væsentlighed. Det bør også diskuteres, om Uffe forud for evt. forsøg på at bringe lejeforholdet til ophør med fordel kan køre en huslejenævnssag, som vil kunne køre dels på husordensreglerne jf. LL 79 a og b, samt ML 21 om lejers ren- og vedligeholdelsespligt. Der er mange forhold, der kan diskuteres i denne opgave og det er rigtig godt, hvis den studerende fanger dem alle, men som altid i denne slags sager, så kan man også nøjes med et af udgangspunkterne. Det vil således være et argument for væsentlighed og dermed ophævelse, hvis alle overtrædelserne pointeres og sammenholdes, hvorimod hvis man tager dem enkeltvis, så kan de måske kun begrunde en opsigelse. Pga. problemernes forholdsvis beskedne selvstændige alvor, så vil det være klart anbefalelsesværdigt at køre en huslejenævnssag før evt. ophør af lejemålet forsøges.

7 RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN FORÅR 2012 OPGAVE 1 Opgaven er bygget over GD 2011/28B og en konkret sag, hvor spørgsmålene i opgaven stammer fra den konkrete sagsbehandling. Opgave 1.1 Besvar ALLE U s 7 spørgsmål. Anvender du lovbestemmelser eller retspraksis, skal dette angives. Spm. 1. Denne form for misligholdelse kan nok ikke sidestilles med vanrøgt, men misligholdelse er det dog. I stedet vil den gentagne mangel på oplysning om misfarvninger føre til en forøget vedligeholdelsespligt for lejer. Spm. 2. Antageligt ikke, da misligholdelsen ikke er grov nok til at kunne resultere i en opsigelse eller en ophævelse. Argumentation for det modsatte resultat trækker ikke ned, såfremt den har substans. Spm. 3. Udlejer kan anvende vedligeholdelseskontoen til indvendig vedligeholdelse i form af maling, hvidtning og tapetsering, jf. lejelovens 23. Maling af afrensning af skimmelsvamp vil være muligt at få dækket af denne konto. Udgiften til den egentlige afhjælpning af skimmelsvampen i form af undersøgelser og nedbrydning af bygningsdele kan ikke anvendes fra kontoen. Spm. 4.a. Udlejer kan kun komme af med en lejer ved opsigelse eller ophævelse. Der findes ikke andre muligheder, medmindre der indgås en frivillig aftale med lejer. Alle andre svar anses som forkerte. Spm. 4.b. Lejer kan opsiges efter lejelovens 83, litra a opsigelse til eget brug, men betingelserne i 84 skal være opfyldte. Indeholder besvarelsen en gennemgang af disse regler, trækker det op. Konklusionen er, at lejer ikke kan opsiges efter nogen bestemmelse, da ingen betingelser for opsigelse er til stede i den konkrete sag. Spm. 5. Vedligeholdelseskontoen kan anvendes til maling, hvidtning og tapetsering, jf. lejelovens 23. Herudover kan depositummet anvendes på den misligholdelse, som lejers manglende oplysning om skimmelsvampen har medført på lejemålet udover maling, hvidtning og tapetsering. Spm. 6. Nej, da det er lejer, som har bestilt den, hvorfor udlejer ikke er pligtig at betale herfor. Der findes kun begrænset retspraksis herom og ingen sager, som direkte ændrer det udgangspunkt, at den der bestiller et arbejde også skal betale herfor. Argumentationen er vigtigst her, ikke resultatet.

8 Svar på de enkelte spørgsmål i opgave 1.2.: Spm 1.2. Bortkommet vaskepose kr. 750,00 Antageligt tilladt, da ej i strid med dusørreglen i lejelovens 6. Der skal dog være indgået aftale herom i lejekontrakten. Annoncegebyr, lejebolig.dk kr. 565,00 I strid med dusørreglen i lejelovens 6 og GD2003/43H, da annoncen må antages at være en del af udlejers genudlejningsforpligtelse. Afsat til Ista-gebyr, flytteaflæsning kr. 487,00 Tilladt, jf. GA , men dog ikke i Jylland, jf. T:BB V, medmindre det er aftalt i kontrakten. Den rigtige jura er, at udlejer kan få dækket dette udlæg for flytteaflæsning, da det netop kun er et udlæg, som kommer af, at lejer flytter midt i varmeregnskabsperioden. Ekstra a conto, varme kr ,00 Dette tilbagehold er også tilladt, jf. GA2005/26. Da beløbet reelt blot er en slags forudbetaling på lejers varmekonto, svarer det til et varmedepositum. Så længe beløbet er ikke-urimeligt, kan det tilbageholdes. OPGAVE 2 Helt grundlæggende skal der kunne skelnes dels mellem de enkelte lejere, og også mellem de enkelte ophævelsesgrunde. Den vigtigste øvelse går ud på at vurdere, om alle formkravene er opfyldte i de enkelte ophævelsestilfælde. Det er de kun i få af tilfældene. Der skal for hver af de 10 lejere tages stilling til 4 ting: 1) Kan ophævelse ske eller ej? 2) Ved hvilken ret skal ophævelsessagen køres? 3) Kan udlejer begå selvtægt, og bare flytte lejerne ud, når de ikke er hjemme? 4) Hvis udlejer ikke får medhold i at smide lejerne ud (spm. 1), hvad skulle han så have gjort? Oversigt over de enkelte lejere: STUEN TV: Ad 1:

9 L-S tv. er ophævet efter LL 93 g, som kræver en konkret påmindelse, jf. LL 79 b, stk. 2. Med henvisning til LL 79 a skal forholdet være en gentagelse af en konkret handling over flere gange. Det kan ikke bevises, at L-S tv. har deltaget i de andre fester, og da L-S tv. s fest om søndagen er den første fra L-S tv s lejlighed, vil det være overordentligt svært at få medhold i en ophævelse. Ad 2: Sagen bør føres ved boligretten, da ophævelsen grundet dens karakter sandsynligvis vil kræve en bevisførelse, som ikke kan ske i fogedretten. Det kan dog overvejes at indbringe ophævelsen for fogedretten, såfremt man kun mener, at der er behov for en begrænset bevisførelse. Ad 3: At fjerne lejernes ting ud på fortovet vil være selvtægt efter straffelovens regler. Herudover vil der være risiko for at ifalde et erstatningsansvar, hvis lejers ting forsvinder fra fortovet, idet U har uberettiget har flyttet tingene derud. Henviser der til afgørelserne GD 2006/29V og GD 2008/39Ø trækker det op. Dette gælder for alle 10 lejere. Ad 4: U burde også have ophævet efter LL 93 l, da ophævelse efter denne bestemmelse ikke kræver en forudgående påmindelse. STUEN TH.: Ad 1: L-S th. er masse-ophævet i en samlet ophævelse til alle lejerne i ejendommen i henhold til LL 93 g. Denne bestemmelse kræver en påmindelse først, jf. LL 79 b, stk. 2. Om en sådan gyldigt og konkret nok er givet ved U s første masse-henvendelse til samtlige lejere, er et argumentationspunkt. Det samme gælder ophævelsen. Kan man give en masse-påmindelse og senere en masse-ophævelse til flere lejere på én gang? Angiveligt ikke. En påmindelse og en ophævelse skal være konkret til en konkret person. En ophævelse vil angiveligt ikke kunne gennemføres. Dog kan det tale for en ophævelse, at det af opgaven fremgår, at alle lejerne deltager i hærværket, og at de gør det igen få dage senere. Det bliver et bevisspørgsmål. Det vigtigste i dette spørgsmål er argumentationen, og at den studerende ser påmindelsesproblematikken. Ad 2: Sagen bør føres ved boligretten, da ophævelsen grundet dens karakter sandsynligvis vil kræve en bevisførelse, som ikke kan ske i fogedretten. Det kan dog overvejes at indbringe ophævelsen for fogedretten, såfremt man kun mener, at der er behov for en begrænset bevisførelse. Ad 3: At fjerne lejernes ting ud på fortovet vil være selvtægt efter straffelovens regler. Herudover vil der være risiko for at ifalde et erstatningsansvar, hvis lejers ting forsvinder fra fortovet, idet U har uberettiget har flyttet tingene derud. Henviser der til afgørelserne GD 2006/29V og GD 2008/39Ø trækker det op. Dette gælder for alle 10 lejere.

10 Ad 4: U burde have sendt en konkret påmindelse til den konkrete lejer for at være sikker på, at han ikke taber en sag på formaliteten alene ang. problematikken; masse-påmindelse og masse-ophævelse. Havde han gjort såvel påmindelse som ophævelse konkret, vil det alene være et bevisspørgsmål, som retten skal tage stilling til. 1. SAL TV.: Ad 1: L-1 tv. er masse-ophævet i en samlet ophævelse til alle lejerne i ejendommen i henhold til LL 93 g. Denne bestemmelse kræver en påmindelse først, jf. LL 79 b, stk. 2. Om en sådan gyldigt og konkret nok er givet ved U s første masse-henvendelse til samtlige lejere, er et argumentationspunkt. Det samme gælder ophævelsen. Kan man give en masse-påmindelse og senere en masse-ophævelse til flere lejere på én gang. Angiveligt ikke. En påmindelse og en ophævelse skal være konkret til en konkret person. En ophævelse vil angiveligt ikke kunne gennemføres. Dog kan det tale for en ophævelse, at det af opgaven fremgår, at alle lejerne deltager i hærværket, og at de gør det igen få dage senere. Det bliver et bevisspørgsmål. Det vigtigste i dette spørgsmål er argumentationen, og at den studerende ser påmindelsesproblematikken. Ad 2: Sagen bør føres ved boligretten, da ophævelsen grundet dens karakter sandsynligvis vil kræve en bevisførelse, som ikke kan ske i fogedretten. Det kan dog overvejes at indbringe ophævelsen for fogedretten, såfremt man kun mener, at der er behov for en begrænset bevisførelse. Ad 3: At fjerne lejernes ting ud på fortovet vil være selvtægt efter straffelovens regler. Herudover vil der være risiko for at ifalde et erstatningsansvar, hvis lejers ting forsvinder fra fortovet, idet U har uberettiget har flyttet tingene derud. Henvises der til afgørelserne GD 2006/29V og GD 2008/39Ø trækker det op. Dette gælder for alle 10 lejere. Ad 4: U burde have sendt en konkret påmindelse til den konkrete lejer for at være sikker på, at han ikke taber en sag på formaliteten alene ang. problematikken; masse-påmindelse og masse-ophævelse. Havde han gjort såvel påmindelse som ophævelse konkret, vil det alene være et bevisspørgsmål, som retten skal tage stilling til. 1. SAL TH.: Ad 1 - hundeoverfaldet: U ophæver efter LL 93 g, som kræver en forudgående påmindelse, jf. LL 79 b, stk. 2. En sådan påmindelse skal vedrøre det forhold, som der senere ophæves på grundlag af. Dette krav er ikke opfyldt, da der ophæves pga., at hunden har angrebet underboens hund. Således er ophævelsen sket uden en forudgående påmindelse, og det forhold at U henviser til balladen i ejendommen i et forsøg på at skabe en forudgående påmindelse, opfylder ikke påmindelseskravet, da det ikke er det samme

11 forhold, som der sendes påmindelse og ophævelse på grundlag af. Formkravene er ikke opfyldte, og ophævelse kan således ikke ske. Ad 2: Sagen bør føres ved boligretten, da ophævelsen grundet dens karakter sandsynligvis vil kræve en bevisførelse, som ikke kan ske i fogedretten. Det kan dog overvejes at indbringe ophævelsen for fogedretten, såfremt man kun mener, at der er behov for en begrænset bevisførelse. Ad 3: At fjerne lejernes ting ud på fortovet vil være selvtægt efter straffelovens regler. Herudover vil der være risiko for at ifalde et erstatningsansvar, hvis lejers ting forsvinder fra fortovet, idet U har uberettiget har flyttet tingene derud. Henvises der til afgørelserne GD 2006/29V og GD 2008/39Ø trækker det op. Dette gælder for alle 10 lejere. Ad 4: U burde også have ophævet efter LL 93 l, hvor lejers fraflytning er nødvendig. Denne bestemmelse kræver ingen forudgående påmindelse. Den studerende skal se, at kravet om en forudgående påmindelse ikke er opfyldt, da en påmindelse og en ophævelse skal vedrøre det samme forhold. I denne sag er det hundebid U ophæver på grundlag af, mens han henviser til en masse-påmindelse grundet støj/hærværk. 2. SAL TV.: Ad 1 søns overfald på nabo: U ophæver efter LL 93 l, hvorefter L s fraflytning er nødvendig. Bestemmelsen kræver ingen forudgående påmindelse. L hæfter for sine gæster, jf. LL 25, og de handlinger disse foretager. Ophævelsen er således berettiget. Ad 2: Sagen bør føres ved boligretten, da ophævelsen grundet dens karakter sandsynligvis vil kræve en bevisførelse, som ikke kan ske i fogedretten. Det kan dog overvejes at indbringe ophævelsen for fogedretten, såfremt man kun mener, at der er behov for en begrænset bevisførelse. Er forholdet dog groft nok, eller L erkender forholdet, kan sagen føres i fogedretten. Ad 3: At fjerne lejernes ting ud på fortovet vil være selvtægt efter straffelovens regler. Herudover vil der være risiko for at ifalde et erstatningsansvar, hvis lejers ting forsvinder fra fortovet, idet U har uberettiget har flyttet tingene derud. Henvises der til afgørelserne GD 2006/29V og GD 2008/39Ø trækker det op. Dette gælder for alle 10 lejere. Ad 4: U har anvendt reglerne korrekt i dette tilfælde. 2. SAL TH.: Ad 1 chikane af nabo med potteplanter og høj musik: U ophæver efter LL 93 g, og en ophævelse alene baseret på potteplante-chikanen er på den baggrund ikke behørig, da der ikke er givet en påmindelse herom tidligere, jf. LL 79 b, stk. 2.

12 Derimod er en ophævelse på grundlag støj berettiget, da det grundet videooptagelsen af L s støj er muligt at bevise, at L tidligere har begået en overtrædelse af husordenen/reglerne. L har tidligere fået en (masse)-påmindelse ang. støj/hærværk. Påmindelsen og ophævelsen hænger derfor sammen. Ophævelsen er således berettiget. Ad 2: Sagen bør føres ved boligretten, da ophævelsen grundet dens karakter sandsynligvis vil kræve en bevisførelse, som ikke kan ske i fogedretten. Det kan dog overvejes at indbringe ophævelsen for fogedretten, såfremt man kun mener, at der er behov for en begrænset bevisførelse. Ad 3: At fjerne lejernes ting ud på fortovet vil være selvtægt efter straffelovens regler. Herudover vil der være risiko for at ifalde et erstatningsansvar, hvis lejers ting forsvinder fra fortovet, idet U har uberettiget har flyttet tingene derud. Henvises der til afgørelserne GD 2006/29V og GD 2008/39Ø trækker det op. Dette gælder for alle 10 lejere. Ad 4: U har anvendt reglerne korrekt i tilfældet med støjgenerne. 3. SAL TV.: Ad 1: L-3 tv. er masse-omhævet i en samlet ophævelse til alle lejerne i ejendommen i henhold til LL 93 g. Denne bestemmelse kræver en påmindelse først, jf. LL 79 b, stk. 2. Om en sådan gyldigt og konkret nok er givet ved U s første masse-henvendelse til samtlige lejere, er et argumentationspunkt. Det samme gælder ophævelsen. Kan man give en masse-påmindelse og senere en masse-ophævelse til flere lejere på én gang? Angiveligt ikke. En påmindelse og en ophævelse skal være konkret til en konkret person. En ophævelse vil angiveligt ikke kunne gennemføres. I dette tilfælde er det heller ikke tilstrækkeligt, at L-3 tv. var den, der holdt julefrokosten, hvor opgangen første gang blev smadret. Der blev ikke givet en påmindelse ved den lejlighed, hvorfor det er udelukket, at anvende LL 93 g med henvisning til julefrokosten. Dog kan det tale for en ophævelse, at det af opgaven fremgår, at alle lejerne deltager i hærværket, og at de gør det igen få dage senere. Det bliver et bevisspørgsmål. Det vigtigste i dette spørgsmål er argumentationen, og at den studerende ser påmindelsesproblematikken. Ad 2: Sagen bør føres ved boligretten, da ophævelsen grundet dens karakter sandsynligvis vil kræve en bevisførelse, som ikke kan ske i fogedretten. Det kan dog overvejes at indbringe ophævelsen for fogedretten, såfremt man kun mener, at der er behov for en begrænset bevisførelse. Ad 3: At fjerne lejernes ting ud på fortovet vil være selvtægt efter straffelovens regler. Herudover vil der være risiko for at ifalde et erstatningsansvar, hvis lejers ting forsvinder fra fortovet, idet U har

13 uberettiget har flyttet tingene derud. Henvises der til afgørelserne GD 2006/29V og GD 2008/39Ø trækker det op. Dette gælder for alle 10 lejere. Ad 4: U burde have sendt en konkret påmindelse til den konkrete lejer for at være sikker på, at han ikke taber en sag på formaliteten alene ang. problematikken; masse-påmindelse og masse-ophævelse. Havde han gjort såvel påmindelse som ophævelse konkret, vil det alene være et bevisspørgsmål, som retten skal tage stilling til. 3. SAL TH.: Ad 1: L-3 th. er masse-ophævet i en samlet ophævelse til alle lejerne i ejendommen i henhold til LL 93 g. Denne bestemmelse kræver en påmindelse først, jf. LL 79 b, stk. 2. Om en sådan gyldigt og konkret nok er givet ved U s første masse-henvendelse til samtlige lejere, er et argumentationspunkt. Det samme gælder ophævelsen. Kan man give en masse-påmindelse og senere en masse-ophævelse til flere lejere på én gang? Angiveligt ikke. En påmindelse og en ophævelse skal være konkret til en konkret person. En ophævelse vil angiveligt ikke kunne gennemføres. Dog kan det tale for en ophævelse, at det af opgaven fremgår, at alle lejerne deltager i hærværket, og at de gør det igen få dage senere. Det bliver et bevisspørgsmål. Det vigtigste i dette spørgsmål er argumentationen, og at den studerende ser påmindelsesproblematikken. Ad 2: Sagen bør føres ved boligretten, da ophævelsen grundet dens karakter sandsynligvis vil kræve en bevisførelse, som ikke kan ske i fogedretten. Det kan dog overvejes at indbringe ophævelsen for fogedretten, såfremt man kun mener, at der er behov for en begrænset bevisførelse. Ad 3: At fjerne lejernes ting ud på fortovet vil være selvtægt efter straffelovens regler. Herudover vil der være risiko for at ifalde et erstatningsansvar, hvis lejers ting forsvinder fra fortovet, idet U har uberettiget har flyttet tingene derud. Henvises der til afgørelserne GD 2006/29V og GD 2008/39Ø trækker det op. Dette gælder for alle 10 lejere. Ad 4: U burde have sendt en konkret påmindelse til den konkrete lejer for at være sikker på, at han ikke taber en sag på formaliteten alene ang. problematikken; masse-påmindelse og masse-ophævelse. Havde han gjort såvel påmindelse som ophævelse konkret, vil det alene være et bevisspørgsmål. 4. SAL TV.: Denne L ophæves grundet betalingsmisligholdelse og er også en del af masse-ophævelsen. Ad 1 - Betalingsmisligholdelsen: U s påkrav er afgivet/omdelt den 5. juni Forfaldsdag og sidste rettidig indbetalingsdag var mandag den 2. juni 2014, jf. LL 33, stk. 3. Påkravet kunne derfor først afgives/omdeles 3

14 hverdage efter dette tidspunkt, altså tidligst den 6. juni 2014, jf. LL 93, stk. 2. Det er stor fejl, hvis den studerende ikke ser dette. Påkravet er således ugyldigt. Ophævelsen er separat set i orden, da den først omdeles pr. papir (udskrevet kopi af af 23. juni 2014) med U s underskrift den 25. juni Ser den studerende dette, og forholder sig til selve ophævelsen, vil dette trække op. Nævner den studerende GD 2013/03, hvor ophævelse blev fremsendt ved , trækker det også op. Er det tydeligt, at den studerende ikke ser nogen problemstilling angående ophævelsen, trækker det ned. Ad 1 - Masse-ophævelsen: L-4 tv. er masse-ophævet i en samlet ophævelse til alle lejerne i ejendommen i henhold til LL 93 g. Denne bestemmelse kræver en påmindelse først, jf. LL 79 b, stk. 2. Om en sådan gyldigt og konkret nok er givet ved U s første masse-henvendelse til samtlige lejere, er et argumentationspunkt. Det samme gælder ophævelsen. Kan man give en masse-påmindelse og senere en masse-ophævelse til flere lejere på én gang? Angiveligt ikke. En påmindelse og en ophævelse skal være konkret til en konkret person. En ophævelse vil angiveligt ikke kunne gennemføres. Dog kan det tale for en ophævelse, at det af opgaven fremgår, at alle lejerne deltager i hærværket, og at de gør det igen få dage senere. Det bliver et bevisspørgsmål. Det vigtigste i dette spørgsmål er argumentationen, og at den studerende ser påmindelsesproblematikken. Ad 2: Spørgsmålet om betalingsmisligholdelse skal føres for fogedretten. Spørgsmålet om de andre ophævelsesgrunde bør føres ved boligretten, da ophævelsen grundet dens karakter sandsynligvis vil kræve en bevisførelse, som ikke kan ske i fogedretten. Det kan dog overvejes at indbringe ophævelsen for fogedretten, såfremt man kun mener at have behov for en begrænset bevisførelse. Ad 3: At fjerne lejernes ting ud på fortovet vil være selvtægt efter straffelovens regler. Herudover vil der være risiko for at ifalde et erstatningsansvar, hvis lejers ting forsvinder fra fortovet, idet U har uberettiget har flyttet tingene derud. Henviser de studerende til afgørelserne GD 2006/29V og GD 2008/39Ø trækker det op. Dette gælder for alle 10 lejere. Ad 4 betalingsmisligholdelse: U burde blot have omdelt betalingspåkravet fredag den 6. juni 2014 i stedet for den 5. juni Ophævelsen kunne så være afleveret lørdag den 21. juni 2014, samtidig med at ophævelsen burde være sket på papir. Ad 4 masse-ophævelse:

15 U burde have sendt en konkret påmindelse til den konkrete lejer for at være sikker på, at han ikke taber en sag på formaliteten alene ang. problematikken; masse-påmindelse og masse-ophævelse. Havde han gjort såvel påmindelse som ophævelse konkret, vil det alene være et bevisspørgsmål. 4. SAL TH.: Denne L ophæves grundet betalingsmisligholdelse og grundet værtshusoverfaldet på U samt er en del af masse-ophævelsen. Ad 1 - Betalingsmisligholdelsen: U s påkrav er afgivet/omdelt den 5. juni Forfaldsdag og sidste rettidig indbetalingsdag var mandag den 2. juni 2014, jf. LL 33, stk. 3. Påkravet kunne derfor først afgives/omdeles 3 hverdage efter dette tidspunkt, altså tidligst den 6. juni 2014, jf. LL 93, stk. 2. Det er stor fejl, hvis den studerende ikke ser dette. Påkravet er således ugyldigt. Ophævelsen er separat set i orden, da den først omdeles pr. papir (udskrevet kopi af af 23. juni 2014) med U s underskrift den 25. juni Ser den studerende dette, og forholder sig til selve ophævelsen, vil dette trække op. Nævner den studerende GD 2013/03, hvor ophævelse blev fremsendt ved , trækker det op. Er det tydeligt, at den studerende ikke ser nogen problemstilling angående ophævelsen, vil det trække ned. Ad 1 værtshusoverfaldet på U: Selvom L-4 th. s handlinger ikke er begået på ejendommen, som påkrævet i LL 79a, så medfører de alligevel en frygtfremkaldelse hos U, allerede fordi overgrebet mod U må anses som vold, der er omfattet af straffeloven. U ophæver efter LL 93 l, som ikke kræver en forudgående påmindelse. Eneste problem set fra U s synspunkt kan være, at L-4 th. ikke vidste, at det var U han mishandlede. Det er således et bevisspørgsmål. Ser de studerende dette, trækker det op. Ad 1 - Masse-ophævelsen: L-4 th. er masse-ophævet i en samlet ophævelse til alle lejerne i ejendommen i henhold til LL 93 g. Denne bestemmelse kræver en påmindelse først, jf. LL 79 b, stk. 2. Om en sådan gyldigt og konkret nok er givet ved U s første masse-henvendelse til samtlige lejere, er et argumentationspunkt. Det samme gælder ophævelsen. Kan man give en masse-påmindelse og senere en masse-ophævelse til flere lejere på én gang? Angiveligt ikke. En påmindelse og en ophævelse skal være konkret til en konkret person. En ophævelse vil angiveligt ikke kunne gennemføres. Dog kan det tale for en ophævelse, at det af opgaven fremgår, at alle lejerne deltager i hærværket, og at de gør det igen få dage senere. Det bliver et bevisspørgsmål. Det vigtigste i dette spørgsmål er argumentationen, og at den studerende ser påmindelsesproblematikken. Ad 2:

16 Spørgsmålet om betalingsmisligholdelse skal føres for fogedretten. Spørgsmålet om de andre ophævelsesgrunde bør føres ved boligretten, da ophævelsen grundet dens karakter kræver en bevisførelse, som ikke kan ske i fogedretten. Det kan dog overvejes at indbringe ophævelsen for fogedretten, såfremt man kun mener at have behov for en begrænset bevisførelse. Ad 3: At fjerne lejernes ting ud på fortovet vil være selvtægt efter straffelovens regler. Herudover vil der være risiko for at ifalde et erstatningsansvar, hvis lejers ting forsvinder fra fortovet, idet U har uberettiget har flyttet tingene derud. Henviser de studerende til afgørelserne GD 2006/29V og GD 2008/39Ø trækker det op. Dette gælder for alle 10 lejere. Ad 4 betalingsmisligholdelse: U burde blot have omdelt betalingspåkravet fredag den 6. juni 2014 i stedet for den 5. juni Ophævelsen kunne så være afleveret lørdag den 21. juni 2014, samtidig med at ophævelsen burde være sket på papir. Ad 4 værtshusoverfaldet på U: U har handlet juridisk korrekt ved at bruge LL 93 l. Ad 4 masse-ophævelse: U burde have sendt en konkret påmindelse til den konkrete lejer for at være sikker på, at han ikke taber en sag på formaliteten alene ang. problematikken; masse-påmindelse og masse-ophævelse. Havde han gjort såvel påmindelse som ophævelse konkret, vil det alene være et bevisspørgsmål.

17 RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN FORÅR 2011 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 Den studerende bør konstatere, at Århus er en reguleret kommune, hvorfor boligreguleringslovens regler som udgangspunkt gælder for lejens fastsættelse. Det er oplyst, at ejendommen ved opførelsen er en stor ejendom (med 16 beboelseslejligheder). Da intet er oplyst om, at antallet af lejligheder i ejendommen reduceres, må det derfor antages, at ejendommen den 1. januar 1995 fortsat var en stor ejendom. Udgangspunktet er derfor omkostningsbestemt leje ved lejens fastsættelse. Af BRL 15 a, stk. 1, følger, at det er muligt at fravige BRL 5 14 ved aftale, hvis beboelseslejligheden er beliggende i en nyopført ejendom. I så fald er lejefastsættelsen fri, hvis disse to forudsætninger er opfyldt: 1. Ejendommen er taget i brug efter den 31. december Det er aftalt mellem udlejer og lejer, at BRL 5 14 er fraveget ved aftale I forhold til den første betingelse skal den studerende konstatere, at betingelsen omkring ibrugtagelsen er opfyldt. Godt nok er ejendommen opført i 1991 og godt nok er lejeaftalen indgået i 1991, men det kan udledes af opgaven, at Ivan Ivansen som den første lejer tager ejendommen i brug, da han får nøglerne til lejligheden den 15. januar Betingelsen om ejendommens ibrugtagning efter den 31. december 1991 er derfor opfyldt. Når den studerende til den konklusion, opførelsen af ejendommen eller indgåelsen af lejeaftalen før 1. januar 1992 fører til, at BRL 15 a, stk. 1 er uanvendelig, vil dette være en væsentlig fejl. Det er i opgaven oplyst, at lejekontrakten med Ivan Ivansen blev indgået på typeformular A 4. På tidspunktet for lejeaftalens indgåelse, var typeformular A5 den nyeste typeformular. På trods af at der i forhold til Ivan Ivansen har været anvendt en ældre typeformular, blev anvendelsen af typeformular A4 først gjort uautoriseret ved BEK 1037 af 15. december I forhold til Ivan Ivansen har der derfor været anvendt en autoriseret blanket. Uanset om blanketten havde været uautoriseret eller ej har dette ingen betydning for lejens fastsættelse i forhold til Søren Smart. Når den studerende til det resultat, at anvendelsen af typeformular A 4 i forhold til Ivan Ivansen gør, at Benny Bondesen er afskåret fra at benytte BRL 15 a, stk. 1, overfor Søren Smart, vil dette være en væsentlig fejl. I forhold til betingelsen om, at det skal være aftalt, at BRL 5 14 er fraveget, skal den studerende konstatere, at denne betingelse er opfyldt, jf. bilag 1 (lejekontraktens 11). Når den studerende til et andet resultat, vil det være en væsentlig fejl. Når den studerende til det resultat, at 15, a, stk. 1, gælder automatisk, med mindre andet er aftalt, vil det ligeledes være en væsentlig fejl. Da betingelserne i BRL 15 a, stk. 1 er opfyldte er det rette svar på spørgsmål 1, at der gælder fri lejefastsættelse / markedsleje, ved fastsættelsen af lejen for Søren Smarts lejemål.

18 Spørgsmål 1.2 Den studerende skal tage stilling til, om lejen i et boliglejemål, hvor lejen er fastsat efter BRL 5, stk. 1, ved lejens fastsættelse er begrænset af det lejedes værdi. I opgavens tekst henviser Søren Smart til BRL 7, stk. 2. Denne bestemmelse fastslår at udlejer ved omkostningsbestemte lejereguleringer er begrænset af det lejedes værdi. Bestemmelsen vedrører dog lejeregulering og ikke lejens fastsættelse. En omkostningsbestemt leje, som er fastsat efter BRL 5, stk. 1, kan efter lovens ordlyd og gældende praksis ikke sættes ned under henvisning til, at lejen overstiger det lejedes værdi. Henviser den studerende eksempelvis til GD 2002/38 Ø og / eller GD 2006/11 Ø skal dette trække op. Når den studerende til den konklusion, at det lejedes værdi ved lejens fastsættelse udgør en begrænsning i forhold til en leje, som er fastsat efter BRL 5, stk. 1, vil dette være en fejl. Spørgsmål 1.3 Ved besvarelsen af dette spørgsmål bør den studerende indledningsvist konstatere, at Aalborg er en reguleret kommune, hvorfor BRL som udgangspunkt finder anvendelse. Den studerende bør i første omgang foretage en afvejning af, om der er tale om en stor ejendom med omkostningsbestemt husleje, eller om ejendommen er omfattet af småhusreglerne. Det følger af BRL 4, stk. 5, at en småejendom er en ejendom, som den 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejeligheder. Den studerende bør nå til den konklusion, at der er tale om en småejendom, da der kun var 5 beboelseslejligheder i ejendommen den 1. januar Tæller den studerende de 2 klubværelser med ved angivelsen af, afgræsningen af småejendomme i forhold til store ejendomme, vil det være en alvorlig fejl, da det er antallet af beboelseslejligheder og ikke antallet af lejemål, som er afgørende for status pr. 1. januar Det kan ikke af opgavens ordlyd udledes, om ejendommen er en 80/20 ejendom, men gør den studerende sig nogle overvejelser herom, vil dette vægtes positivt. Som opgaven er formuleret, er der intet der indikerer, at de 3 erhvervslejemål er blandende lejemål, men gør den studerende sig nogle overvejelser herom, vil det vægtes positivt. Svaret på spørgsmål 3 bør være, at lejemålet ved lejens fastsættelse må antages at være omfattet af BRL s regler om småhusleje, men at det lejdes værdi kan finde anvendelse hvis der er tale om en 80/20 ejendom. OPGAVE 2 Spørgsmål 2.1 Besvarelsen af spørgsmål 1 skal gå ud på, at udlejer alene er berettiget til at medtage udgifterne til olieforbrug og energimærkning i forbrugsregnskabet. Det er fuldt tilstrækkeligt, hvis besvarelsen er

19 begrundet med en henvisning til LL 36. Er der henvist til f.eks. GD 2009/48 H er det udmærket, men ikke nødvendigt. Hvis det er antaget, at nogle af de andre udgifter godt kan indgå i forbrugsregnskabet, er det en alvorlig fejl. Hvis det er antaget, at lejekontraktens angivelse af, at visse udgifter indgår i forbrugsregnskabet, har betydning for spørgsmålet, skal det også betragtes som en alvorlig fejl. Det bør være nævnt, at vand ikke kan indgå i forbrugsregnskabet af to årsager, dels fordi der i boliglejemål skal aflægges separate vandregnskaber og varmeregnskaber, dels fordi der ikke er opsat vandfordelingsmålere i lejemålet, jf. afkrydsningen i lejekontraktens 5. Spørgsmål 2.2 Der er formentlig ikke et helt klart svar på dette spørgsmål. I GA 2005/22 er det dog antaget, at udlejer er berettiget til at fremsende et revideret regnskab, hvis det sker inden udløbet af fristen for regnskabsaflæggelse. Udsendelse af nyt regnskab sker, fordi lejers a conto betalinger er opgjort forkert. Årsagen til revideringen falder derfor udenfor de situationer, der er omhandlet i lejelovens 43. Udsendelsen af det reviderede regnskab sker inden fristen for regnskabsaflæggelse er udløbet, hvilket utvivlsomt må være en forudsætning for overhovedet at revidere regnskabet i den foreliggende situation. Om der kan foretages en revidering, afhænger altså af, om bordet fanger, når udlejer har udsendt det første regnskab, eller om udlejer kan trække regnskabet tilbage og udsende et nyt. Der foreligger så vidt ses alene den ovenfor nævnte ankenævnsafgørelse om spørgsmålet, og det er derfor ikke afgørende om, der er svaret ja eller nej. Kvaliteten af besvarelsen skal vurderes ud fra den argumentation, der er anført for det valgte resultat. I lyset af at der dog foreligger en afgørelse, som fastslår at fremgangsmåden kan godkendes, bør en besvarelse, som går ud på, at der kan aflægges et revideret regnskab, dog bedømmes som den mest korrekte besvarelse. Hvis besvarelsen går ud på, at udlejer er afskåret fra at aflægge et revideret regnskab, fordi udlejer er forpligtet til at indbringe det først aflagte regnskab for huslejenævnet på grund af lejers indsigelse, skal det også bedømmes som en korrekt besvarelse. Det bør dog så i besvarelsen fremgå, at svaret på spørgsmålet dermed er nej, således at der er svaret præcist på det stillede spørgsmål. Spørgsmål 2.3 Besvarelsen skal gå ud på, at der kan aflægges et revideret forbrugsregnskab, og der bør i besvarelsen være henvist til lejelovens 43, stk. 2. Der behøves ikke nødvendigvis at være henvist til GA 1998/24, men det er ganske udmærket, hvis afgørelsen er nævnt. Hvis det er antaget, at regnskabet fremsendes inden fristen for regnskabsaflæggelse er udløbet, bør det bedømmes som en alvorlig fejl. Tilsvarende skal det bedømmes som en alvorlig fejl, hvis det er anført, at det er uklart om 3-måneders-fristen er udløbet, jf. at denne frist overhovedet ikke gælder i den foreliggende situation.

20 Hvis det er anført i besvarelsen, at udsendelse af et revideret regnskab kun kan lade sig gøre, fordi de samlede udgifter for lejeren falder i det seneste regnskab, skal det bedømmes som en fejl. Hvis det er anført i besvarelsen, at situationen falder udenfor lejelovens 43, stk. 2, fordi de samlede udgifter for lejeren falder, bør det ikke bedømmes som en fejl, da udlejer utvivlsomt er berettiget til at nedsætte en lejers andel af forbrugsudgifterne, uden at hjemlen skal søges i lejelovens 43, stk. 2. Generelt vedrørende spørgsmål 2.2 og 2.3 Hvis besvarelsen af spørgsmål 2 og 3 er blandet sammen med vurderingen af om der er medtaget udgifter, som udlejer ikke må medtage i varmeregnskabet, må det vurderes konkret, hvilken betydning det skal have. Rent opgaveteknisk bør de studerende kunne holde spørgsmål 1 og spørgsmål 2-3 adskilt, og alene bedømme spørgsmål 2-3 ud fra fristproblematikken. Spørgsmål 2.4 Spørgsmål 4 er et meget vanskeligt spørgsmål, og besvarelsen er noget usikkert. Således som spørgsmålet er formuleret, kan besvarelsen principielt ske ud fra såvel første regnskab, andet regnskab eller tredje regnskab. Der bør derfor foretages en meget overordnet vurdering af besvarelsen, hvor det konkrete svar ikke er afgørende. Det væsentligste er, hvorledes besvarelsen er begrundet. Det må dog antages, at udlejer faktisk er forpligtet til at indbringe forbrugsregnskabet for huslejenævnet. Lejer har to gange fremsat indsigelse imod forbrugsregnskabet, og der er absolut intet, som kan give udlejer anledning til at tro, at lejer har trukket sin indsigelse tilbage. Det forhold, at lejer ikke fremsætter indsigelse overfor det seneste regnskab, fritager næppe udlejer fra at indbringe sagen for huslejenævnet, da lejer formentlig kan støtte ret på sine tidligere indsigelser. Når der sker så begrænsede ændringer i forbrugsregnskabet, og efterbetalingen stadig er højere end i det først aflagte regnskab, som der blev protesteret imod, kan udlejer formentlig ikke påtvinge lejeren at fremsætte indsigelse på ny for at bevare sine rettigheder. Resultatet er dog givetvis ikke sikkert, og en besvarelse som går ud på, at sagen ikke skal indbringes, fordi lejer ikke har fremsat indsigelse, kan derfor ikke bedømmes som forkert. Er der konkluderet modsat med henvisning til, at forbrugsudgifterne for lejeren faktisk falder i det seneste regnskab i forhold til de to foregående, bør det bedømmes meget positivt, at dette forhold er opdaget. Da det ligeledes ikke kan udelukkes, at dette faktisk er det korrekte resultat, bør det også bedømmes som en korrekt besvarelse. Er der argumenteret med, at udlejer er forpligtet til at indbringe sagen på grundlag af lejers indsigelse fra 1. april 2014 med henvisning til, at udlejer reelt ikke var nødt til at lavet et revideret regnskab i forhold til lejeren for at rette de sidste fejl, bør det også bedømmes som en korrekt besvarelse.

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01 - København Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Den studerende bør konstatere, at Århus er en reguleret kommune, hvorfor

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01DEAS - DEAS

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01DEAS - DEAS Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01DEAS - DEAS Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Den studerende bør konstatere, at Århus er en reguleret kommune, hvorfor

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01F - Århus

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01F - Århus Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01F - Århus Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål a) Besvarelsen af spørgsmål 1 skal gå ud på, at udlejer alene er berettiget til

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER 1. Fremsendelse af sagen til fogedretten Sagerne kan fra 1. januar 2015 sendes til fogedretten som digital post ved sikker mail eller pr. brev. Ved fremsendelsen til fogedretten

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Vejledning til udlejer. Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til udlejer. Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til udlejer Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til udlejere, som ønsker at indbringe en sag for Huslejenævnet, og hvorledes

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

De udgifter Uffe gerne vil have dækket er følgende årlige omkostninger:

De udgifter Uffe gerne vil have dækket er følgende årlige omkostninger: Forår 2013 OPGAVE 1 Uffe Andersen har en ejendom, som han har ejet siden 1986. Ejendommen ligger i København på en mindre forholdsvis stille gade, er opført i 1936 og består af 20 boliglejemål og har et

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Dansk Selskab for Boligret 8. november 2011 præsen TATION Oversigt Hvori består husordenen? Håndhævelse af husordenen i forskellige boligtyper

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01DEAS

Opgavesamling med afleveringsoversigt. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01DEAS Opgavesamling med afleveringsoversigt Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01DEAS Afleveringsoversigt På Administration af boligudlejningsejendomme I, hold EA01DEAS, afleveres 3

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

GODE RÅD. - når du bor til leje

GODE RÅD. - når du bor til leje GODE RÅD - når du bor til leje Privat udlejning 1 Denne folder beskriver kort nogle af hovedreglerne, når du bor til leje. Den fortæller, hvad du skal være opmærksom på, når du får et brev, et varmeregnskab

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til lejer Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at indbringe en sag over et eller flere forhold til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Eksamensspørgsmålet Erhvervslejeret Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01F - Aarhus

Opgavesamling med afleveringsoversigt. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01F - Aarhus Opgavesamling med afleveringsoversigt Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01F - Aarhus Afleveringsoversigt På Administration af boligudlejningsejendomme II, hold EA02 Købehavn,

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 1-15926-XX LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 1 Parterne og de omhandlende bygninger Årslev/Sdr. Nærå Rideklub har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Foreningens

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark UDLEJERS STØRSTE UDFORDRINGER I 2016 Elsebeth Due Kjeldsen Hjørring Udlejere 8. november 2016 AGENDA 1. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn og rapport 2. Normalistandsættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere