Godt i gang med indberetning. > > på > > via lønbureau > > med filoverførsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel"

Transkript

1 Godt i gang med indberetning > > på > > via lønbureau > > med filoverførsel 1

2 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på Ordforklaring til indberetning... Betaling... Rykker for manglende indberetning... Fejl i indberetning... Lønbureau og overførselsservice... Specifikation til overførselsservice... Indberetning med fil... Specifikation til filen... side 3 side 4 side 8 side 9 side 10 side 11 side 12 side 13 side 14 side 15 2

3 DET SKAL I INDBERETTE Når I indberetter pensionsbidrag for jeres medarbejdere til os, skal I oplyse virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. For hver enkelt medarbejder skal vi i Industriens Pension have oplysning om: Navn CPR-nummer Overenskomstkode Den samlede bidragsprocent Pensionsbidragets størrelse i kroner og øre (både virksomhedens og medarbejderens andel) Lønperiode for pensionsbidraget Hvis medarbejderen er ansat i et fleksjob Ved fratrædelse anføres dato for fratrædelse Ved midlertidigt lønophør, f.eks. sygemelding eller orlov, oplyses fraværsperiode, hvis I kender den. Ellers beder vi jer oplyse startdato for perioden. Det er vigtigt, at vi får disse oplysninger samtidig med indbetalingen. Det er den eneste mulighed for at registrere bidragene korrekt og sikre, at jeres medarbejdere får den rigtige dækning. Indberetning og indbetaling af overarbejde og afspadsering Pension, f.eks. som del af afspadsering eller fratrædelsesgodgørelse, skal indberettes som indskud. Pensionsbidrag for særlige løntillæg skal indberettes som indskud. Ellers bliver indbetalingerne anvendt forkert. Og det kan betyde, at en del af pengene går til forsikringer, som medarbejderen alligevel aldrig får ret til. Særlige løntillæg er f.eks.: Overarbejde som udbetales for flere lønperioder Afspadsering Fratrædelsesgodtgørelse Fritvalgsordningen udbetalt som ekstra løn Pension på grund af bonus SÅDAN GØR I Indbetaling for den aktuelle måned skal først indbetales og indberettes som almindeligt bidrag. Derefter skal ekstraordinære indbetalinger indbetales og indberettes som indskud på én gang - Kundeservice i Industriens Pension vil meget gerne hjælpe over telefonen. Hvis I indberetter via Industriens Pensions hjemmeside, er der hjælp at hente på de næste sider. Indbetaler og indberetter I via lønsystem, bedes I sende en mail til med en fordeling af bidraget, da vi modtager det som ét samlet beløb. Har I medarbejdere i fleksjob? Så vær opmærksomme på, at første gang I indberetter og indbetaler pensionsbidrag, skal I sende os en kopi af fleksjobaftalen mellem arbejdsgiveren og kommunen. Så registrerer vi, at medarbejderen er ansat i fleksjob, og det kan have betydning for den pågældende medarbejders dækninger i pensionsordningen. 3

4 Indberetning på FØR DU GÅR I GANG Tjek allerførst, at du/din virksomhed har en NemID medarbejdersignatur. Den skal du bruge til at logge på indberetningssystemet. Medarbejdersignatur er gratis og kan bestilles hos LOG PÅ VIA INDUSTRIENSPENSION.DK Når du har en medarbejdersignatur, logger du på indberetningen på Vælg Log på Vores side på forsiden. 4

5 START INDBERETNING Tre muligheder for indberetning Når du er logget på Vores side, har du tre muligheder for indberetning: 1. Indberetning med fil Hvis indberetningen er konverteret til en fil 3. Ny blank indberetning Når du skal oprette en ny indberetning fra grunden 2. Ny forudfyldt indberetning Hvis der er tidligere indberetninger i systemet, kan du vælge denne og genbruge mange af de indtastede data

6 1. MULIGHED: INDBERETNING MED FIL Nogle lønsystemer giver mulighed for at eksportere en fil med data til pensionsindberetningen. Vi kan modtage filer: i fast format komma-separeret semikolon-separeret. Undervejs får du mulighed for at tjekke, om data er korrekte. Af sikkerhedsmæssige grunde er der følgende krav til filtype og filnavn: I må ikke bruge æ, ø og å eller andre specialtegn i filnavnet Der må kun være et punktum i filnavnet Filtypen skal være.txt eller.csv (med små bogstaver) Filnavnet må højst være 200 karakterer langt Se mere om Indberetning med fil på side MULIGHED: NY FORUDFYLDT INDBERETNING Hvis der tidligere er sendt indberetninger fra systemet, kan du genbruge data ved at vælge Ny forudfyldt indberetning. Her vises oplysninger for de medarbejdere, der sidst er indberettet for, og du behøver kun at indtaste beløbet for indberetningsperioden. 6

7 3. MULIGHED: NY BLANK INDBERETNING 1. Tast først indberetningsperioden. 2. Tast medarbejders cpr-nr. overenskomstkode medarbejdergruppe den samlede bidragsprocent beløb. 3. Trykker du på + ud for et cpr-nr., får du mulighed for at indsætte en fratrædelsesdato eller et midlertidigt fravær. Så undgår du at få unødige rykkere. 4. Skal du indberette for mere end 5 medarbejdere? Tryk på Tilføj og få vist flere rækker. Der er også mulighed for at vælge bidragstype

8 ORDFORKLARING Overenskomstkode Overenskomstkoden fortæller, hvilken overenskomst jeres virksomhed er omfattet af. Når jeres virksomhed bliver tilmeldt Industriens Pension, sender vi et velkomstbrev, hvor vi oplyser, hvilken overenskomstkode I skal benytte. Hvis I er i tvivl om, hvilken overenskomstkode I skal benytte, er I velkomne til at kontakte os. Medarbejdergruppe Hvis I ikke har fået andet oplyst, benyttes altid medarbejdergruppe 000. Bidragsprocent Bidragsprocenten er bestemt ud fra, hvilken overenskomst I er omfattet af. Den kan variere, hvis I har indgået en lokal-aftale for en gruppe medarbejdere eller har lavet anden aftale med overenskomstparterne. I vores velkomstbrev oplyser vi, hvilken bidragsprocent I skal bruge. Bidragstype Bidrag - hvis der indberettes almindelige obligatoriske bidrag. Ekstrapensionsbidrag - hvis der indberettes fra Fritvalgskontoen - hvis en medarbejder ønsker at indbetale et frivilligt / supplerende pensionsbidrag. Ekstrapensionsindskud - hvis der indberettes et frivilligt / supplerende engangsbeløb. Indskud - hvis der indberettes manglende pension for tidligere lønperioder - hvis der er indgået et forlig om indberetning og indbetaling. 8

9 BETALING Når indberetningen er tastet eller indlæst som fil, vælger du Fortsæt. Herefter skal der vælges betalingsmåde. Der er mulighed for at vælge: 1. Indbetalingskort 2. Netbank 3. Dankort Vælger du Indbetalingskort, sender vi en opkrævning på det indberettede beløb. Vælger du Netbank, får du oplyst en FIK-kode, som kan bruges til at betale indberetningen via netbank. FIK-koden kan efterfølgende findes under Opkrævninger. Vælger du Dankort, bliver du stillet videre til et betalingsbillede, hvor du skal oplyse kortnummer. Tryk Forsæt igen. Indberetningen er nu gennemført. 9

10 HVIS I FÅR EN RYKKER FOR MANGLENDE INDBERETNING 1. Log ind med NemID medarbejder signatur og klik på Rykker for manglende indberetning / indbetaling 2. Klik på Ret ud for Rykker 3. Nu vises cpr-nr. på de medarbejdere, hvor der mangler indberetning for den foregående måned. Tast indberetningsperioden og tryk på Rediger. Tast det beløb, der skal indberettes, eller tryk på + ud for cpr-nr. for at taste en fratrædelsesdato eller periode med midlertidigt fravær. Tryk på Ok. 4. Indberetningen er nu registreret. Undgå rykkere - husk at: Indberette inden den 10. i den efterfølgende måned. Indberette fratrædelser for fratrådte medarbejdere og midlertidigt fravær for medarbejdere, som fx er på orlov eller ferie. 10

11 HVIS I FÅR EN MAIL OM FEJL I INDBERETNING Har vi jeres adresse, får I en mail, hvis der er fejl i jeres indberetning af pensionsbidrag. I kan selv logge på hjemmesiden og rette fejlen. Så er I med til at sikre, at pensionsbidragene kommer rigtigt ind på medarbejdernes pensionsordninger, og I undgår at få en rykker for manglende indberetning. 1. Log ind med NemID medarbejdersignatur. 2. Klik på Rykker for manglende indberetning / indbetaling (- også selv om I ikke har fået en rykker endnu). 3. Vælg Ret ud for Fejl i delindberetning. 4. Under Sortering vælges Fejl. Herefter vises de delindberetninger, der er fejl i. 5. Vælg Rediger. Herefter vises fejlen i den enkelte delindberetning og kan rettes. 6. Når det er gjort trykkes OK. Indberetningen er nu rettet. 11

12 Indberetning via lønbureau og overførselsservice INDBERETNING OG INDBETALING GENNEM LØNSERVICEBUREAU Hvis I bruger et lønservicebureau eller et lønsystem, kan pensionsbidrag overføres via Nets OverførselsService. Lønsystemleverandøren eller Nets kan oplyse om, hvilke muligheder der er i jeres lønsystem. Typisk anvendte lønservicebureauer er: Bluegarden/Dataløn Tlf.: Danløn Proløn Tlf.: På næste side kan I se specifikationer fra Nets om elektronisk overførsel af pensionsbidrag via Nets OverførselsService Industriens Pension har PBS-nr UDDYBNING AF SPECIFIKATIONER Indbetaling af pensionsbidrag For hver medarbejder indsendes Rec-nr. 00, 01 og 02 for den aktuelle lønperiode. Felterne udfyldes i overensstemmelse med skemaet næste side. Reguleringer Regulering for tidligere lønperioder sker ved at indsende Rec-nr. 00, 01, 02 og 04. Felterne i Rec-nr. 00, 01 og 02 udfyldes i henhold til skemaet, dog anvendes ikke lønperiode start og lønperiode slut (Rec-nr. 00, felt 16 og 17). 12 Felterne i Rec-nr. 04 udfyldes med indtil tre reguleringer. Summen af reguleringsbeløbene i Rec-nr. 04 skal være lig med indbetalt beløb (Rec-nr. 00, felt 14). Hvis der er behov for at regulere pensionsindbetalinger med forskellige overenskomstkoder eller bidragsprocenter, må der indsendes flere informationsenheder. Fratrædelser Fratrædelsesdato udfyldes i Rec-nr. 01, felt 15. Fratrædelse skal oplyses i forbindelse med den sidste bidragsindbetaling for medarbejderen. Hvis der er behov for at give oplysning om fratrædelsesdato på et senere tidspunkt, kan dette foretages selvstændigt eller sammen med en eventuel regulering. Ved selvstændig oplysning om fratrædelsesdato indsendes Rec-nr. 00, 01 og 02. Lønperiode start og lønperiode slut (Rec-nr. 00, felt 16 og 17) udfyldes med 0. Øvrige felter udfyldes som ved den sidste indbetaling for medarbejderen. Ekstrapension (supplerende pensionsbidrag) Ekstrapensionsbidraget skal adskilles fra de øvrige indbetalinger af de obligatoriske pensionsbidrag til Industriens Pension. Hvis der anvendes Informations- og overførselsservice hos Nets (det tidligere PBS) skal der dannes en ny specifikationsrecord 02, felt 10 (pensionstype), kode 02 (supplerende pensionsbidrag) for ekstrapensionsbidraget.

13 Bidrag fra Fritvalgskontoen Bidrag fra Fritvalgskontoen skal adskilles fra de øvrige indbetalinger af de obligatoriske pensionsbidrag til Industriens Pension. Hvis der anvendes Informations- og overførselsservice hos Nets (det tidligere PBS) skal der dannes en ny specifikationsrecord 02, felt 10 (pensionstype), kode 02 (fritvalg bidrag) for pensionsbidraget fra Frit Valgs Lønkontoen. SPECIFIKATIONER TIL OVERFØRSELSSERVICE Placering Datanavn Rec-nr. Felt Bemærkninger Betalingsafsendernummer OSA 10 Indbetalerens SE/CVR-nr. Infotype Udfyldes altid med '150', som betyder Arbejdsmarkedspensionen Betalingsmodtagernummer "Betalingsmodtagerens PBS-nr. Industriens Pension har PBS-nr " Kunde CPR-nummer Medarbejderens CPR-nr. Bidragsindbetalingen registreres under dette nr. Indbetalt beløb Summen af virksomhedens og medarbejderens egen betaling. Fortegn Udfyldes normalt med '+' (plus). Ved regulering kan '-' (minus) anvendes. Periode fra Startdato i den lønperiode, som bidragsindbetalingen dækker. Periode til Slutdato i den lønperiode, som bidragsindbetalingen dækker. Overenskomstnummer Overenskomstkode. Kundenavn Medarbejderens navn. Fratrædelsesdato Dato for ansættelsesforholdets ophør. Ekstrapension og indbetaling Udfyldes med 02 fra Fritvalgskontoen Bidragsprocent Den samlede bidragsprocent (sum af virksomhedens og medarbejderens andele). Regulering af tidligere indbetalinger 04 Alle Se overfor i vejledningen. 13

14 Indberetning med fil Vi modtager filer i fast format eller som komma- eller semikolon separeret fil. I skemaet på næste side kan du se de tekniske specifikationer for overførsel af data til os. Hvis virksomheden har firewall Vær opmærksom på, at hvis du har en firewall installeret, skal din systemadministrator sørge for, at der i firewall en er åbnet for filoverførsel (port 443). Ellers kan indberetning med fil ikke fungere. Din systemadministrator er typisk din IT-afdeling, IT-ansvarlige i virksomheden eller jeres IT-service bureau. NemID medarbejdersignatur I skal bruge en digital medarbejdersignatur eller NemID - den kan I bestille på Din virksomhed fremstiller og indsender én indberetning for hver indberetningstype (INDBTYP) og/eller bidragskode (BIDRKOD). For visse lønmodtagere kan månedens pensionsbidrag dog stamme fra flere afsluttede ansættelsesforhold. I disse tilfælde er indberetningens startdato (IND- BFDTO) den første dag, der indgår i beregningen af månedens forfaldne pensionsbidrag. Indberetningens slutdag Indberetningens slutdag (INDBTDTO) er den sidste dag, der indgår i beregningen af månedens forfaldne pensionsbidrag. Du skal se bort fra eventuelle mellemliggende perioder uden beskæftigelse. For hver indbetaling af pensionsbidrag må indberetningen kun omfatte én indberetningsperiode. 14

15 TEKNISK SPECIFIKATIONER TIL INDBERETNING MED FIL 1. byte Antal Navn Indhold bytes 1 3 PENORDN Pensionsordning: IP: Industriens Pension 4 2 INDBTYP Indberetningstype (se note 1). 01: Normal. 02: Regulering 6 5 KUNDENR Firmaets kundenummer består af tallet DANDTO Dato for dannelse af denne leverance. På formen ÅÅÅÅMMDD, fx SENR Firmaets CVR-nr CPRNR Lønmodtagerens CPR-nr. på formen DDMMÅÅLLLL, fx NAVN Lønmodtagerens navn med efterstillede blanke 71 8 INDBFDTO Indberetning startdato. Første dag i den tidligste lønperiode, som indberetningen vedrører (se note 2). På formen ÅÅÅÅM- MDD, fx INDBTDTO Indberetning slutdato. Sidste dag i seneste lønperiode som indberetningen vedrører (se note 2). På formen ÅÅÅÅMMDD, fx PENBIDR Samlet pensionsbidrag for lønmodtager (både lønmodtager- og arbejdsgiverandel) i øre (uden decimalkomma). På formen fast længde: eller kommasepareret:,7204, eller,-7204, semikolonsepareret: ;7204; eller ;-7204; 96 3 BIDRKOD Bidragskode (se note 1): OBL: Obligatorisk EPB eller EPI: FritValgs Lønkontoen IND:Indskud 99 4 BPCT Samlet bidragsprocent (lønmodtagers- og arbejdsgivers andel) med 2 decimaler, men uden komma. Fx 7,4% + 3,7% = 11,1%, anføres som BPCTDTO Dato for gældende bidragsprocent (BPCT). På formen ÅÅÅÅM- MDD, fx OVKOD Overenskomstkode. Se venligst oversigten i den udsendte virksomhedsvejledning (kan også hentes her på hjemmesiden under fanebladet "Bestil") FRADTO Dato for lønmodtagerens fratrædelse. Udfyldes, hvis lønmodtageren er fratrådt i den aktuelle indberetningsperiode. Er lønmodtageren fratrådt flere gange i den aktuelle indberetningsperiode, anføres den sidste dato på formen ÅÅÅÅMMDD, fx

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende.

Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende. Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

Kom godt i gang med EOLIS

Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS 1. Første gang du logger på... 3 2. Søg en debitor forsikret... 4 3. Hent debitorliste - alle kreditbeslutninger... 8 4. Hent debitorliste - for en specifik

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Forord Denne information er en guide til lave udtræk af Fælles Indbetalingskort (FIK) til dit økonomisystem. Guiden giver et godt grundlag til at vurdere,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere