Implementering af effektiv stofmisbrugsbehandling - og hvad den består af -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af effektiv stofmisbrugsbehandling - og hvad den består af -"

Transkript

1 Implementering af effektiv stofmisbrugsbehandling - og hvad den består af - Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet

2 Indhold Identificering/opsporing Kontakt Effektiv behandling Effekt hvad er det? Implementering af effektive indsatser Konklusion

3 Identificering/opsporing

4 Hvor mange? Hash årige n=735 n=1.728 n=919 n=862 n=1.643 n=1.652 Sidste måned 3,7 7,8 8,2 8,1 7,1 8,5 Sidste år 12,9 20,1 20,5 21,3 18,9 23,9 Nogensinde prøvet 34,7 41,5 44,2 41, ,5 Andre illegale stoffer årige n=740 n=1.690 n=900 n=858 n=1.619 n=1.619 Sidste måned ,3 1,7 1,6 Sidste år 0,7 8 5,3 8 4,3 3,9 Nogensinde prøvet 3 14,5 14,2 15,2 10,6 9,1 Antal unge årige bruger hash: sidste måned og andre illegale stoffer:

5 Hvor mange storforbrug? årige Hash storforbrug årige København S, SV, NV Aarhus Lolland Holstebro n=3.111 n=3.135 n=1.256 n= dage 2,09 1,51 0,7 0, dage 1,89 0,53 0,41 0, dage 1,31 0,38 0,34 0, dage 2,23 1,22 1,19 1 Hvis alle ca. 3,7 millioner danskere mellem år havde samme forbrug af cannabis, som i Holstebro og på Lolland. ville der være omkring danskere mellem år der aktuelt brugte cannabis mindst 20 dage om måneden. Hvis alle brugte lige så meget cannabis som i Købehavn S, SV, NV ville det være over

6 Hvor mange storforbrug? årige Hash storforbrug årige København S, SV, NV Aarhus Lolland Holstebro n=3.111 n=3.135 n=1.256 n=1.335 Alle 1-3 dage 3,44 3,04 3,65 4,62 3, dage 1,72 0,86 0,36 0,95 1, dage 1,66 0,94 1,14 0,35 1, dage 4,06 2,11 3,73 2,12 2,75 Hvis alle ca danske unge mellem år havde samme forbrug af cannabis, som i Holstebro/Aarhus ville der være omkring unge mellem år der aktuelt brugte cannabis mindst 20 dage om måneden. Hvis alle brugte lige så meget cannabis som i Købehavn S, SV, NV ville det være over omkring

7 10. Klasse elever fra Aarhus - et trivsels perspektiv -

8 Forståelsesmodellen Brug af illegale stoffer Trivsel/mistrivsel 8 Mads Uffe Pedersen, Aarhus Universitet

9 Aarhus-modellen Ledere/lærere 10. klasses center Ca. 385 elever 1. Aftaler 2. Kompetence-udvikling 3. Eleverne anmodes om at besvare et elektronisk spørgeskema ANONYMT Når de har svaret spørges de om de vil have feed-back. Hvis JA skal de angive / SMS eller mobil-nr. CRF 4. Svarene sendes til CRF/AU Anonym rådgivning 5. De enkelte svar gennemgås og der gives en kort feedback til de der har ønsket dette. 7. Antal kontakter registreres, herunder kontakternes karakter og videre henvisning. 6. For de der har trivsels/rusmiddelproblemer angives der et hotline telefonnummer, som de kan kontakte anonymt.

10 Person Social UngMap 10 klasse Aarhus Procent Stoffer sidste måned n=248 KOP 26,6% 34,9% Opmærksomhed Hypersktivitet Impulsivitet Konflikt Stoffer i netværk Person DEP, ikke KOP 14,9% 0,0% Ensom Depression Angst Selvmordstanker Selvmordsforsøg m1 Psyk. Diag.-ADHD KOP uden DEP 21,4% 35,9% Hverken KOP eller DEP 58,5% 5,5% Alle 100,0% 12,5% 10 Mads Uffe Pedersen, Aarhus Universitet

11 Forståelsesmodellen Brug af illegale stoffer KOP 11 Mads Uffe Pedersen, Aarhus Universitet

12 Kontakt Hvor mange overvejer at søge/søger hjælp og hvordan kan der skabes kontakt

13 Feedback Ønsker tilbagemelding fra forsker 76 af de 248 bad om en tilbagemelding 30,7 %

14 Hvem ønsker tilbagemelding? Problem TBM Problem TBM Selvmordsforsøg 60 Prøvet illegale stoffer 39 Bor alkohol/stof-misbruger 58 Hash sidste måned 37 Udsat for uheld 50 Truet liv/førlighed 36 Forældres død 50 Aggression 35 Ensomhed Impulsivitet Høj konflikt mor 48 Etnisk danske drenge 35 Sexuelt overgrebet 44 Omsorgssvigtet 34 Depression 43 Voldelig 33 Alvorlig sygdom 43 Selvskade 33 Fysisk overgrebet 42 Nære venner stoffer 33 Andet (ex vold i hjemmet) 41 Etnisk danske piger 32 Etnisk andre piger 41 ADHD diag Selvmordstanker 40 Anden psyk. Diag. 31 Skilsmisse forældre 40 Bortvist skole 30 Høj konflikt far 40 ADHDi-ASRS 26 Mobbet 39 Angst 22 Etnisk andre drenge Mads Uffe Pedersen, Aarhus Universitet

15 Hvem ringede til ungdomsrådgiveren? Ingen ringede til hotline Konsultations-modellen virker ikke for denne gruppe De der søger stofmisbrugsbehandling er antageligt de der har en kombination af KOP og DEP og dem er der meget få af i denne undersøgelse Ca. 80 % af 198 de unge (16-19 år) der er/har været i stofmisbrugsbehandling kan kategoriseres som KOP (ikke helt valideret og kan ændres med de nye tal)

16 Overvejer at søge/søger hjælp (storforbrugere af cannabis) Overvejet at søge/søgt hjælp (n=256) Overvejer år at søge Søger hjælp hjælp 1-3 dage 8,56 0,2 4-9 dage 28,6 16, dage 28,4 14,9 20+ dage 45,8 9 Kun 1/5 af de unge storforbrugere af cannabis der overvejer at søge hjælp, søger hjælp for deres storforbrug, hvilket svarer til under hver 10. der dagligt/næsten dagligt ryger hash.

17 Alternativer Andre metoder til at skabe kontakt Vi ringer tilbage proaktivt: Må jeg ringe til dig. Er der en tid der passer bedst? Tættere på: Rådgivning i august rådgivere tilstede som deltager aktivt i indkøringen på skolen så eleverne kender dem. Ung-til-ung: fornuftige unge der kender til problemstillingerne. Etablere aktivitets-baserede grupper: F.eks. madgruppe for de ensomme piger mm. Invitere andre med tilsvarende problemer til aftenmøde med pizza Invitere de der fik tilbagemelding til fokusgruppe møde om tilbagemeldingen Kobles på skolen: kontaktlærer kombineret med ungecenter. Opkvalificere kontaktlærere. Facebook: Ikke mindst til de der ønsker at henvende sig om aftenen og natten. Ungetelefon: Som facebook.

18 Effektiv behandling

19 Hvad er indeholdt i effektiv behandling? Skabe kontakt (forrige) Meningsfulde tilbud Fastholdelse Motivere

20 Udfordringer med fastholdelse 20 Mads Uffe Pedersen, Aarhus Universitet

21 Hvad er indeholdt i effektiv behandling? Skabe kontakt (forrige) Meningsfulde tilbud Fastholdelse Motivere Effektiv rådgivning/terapi Integreret indsats Opfølgning

22 Tilbagefald til forbrug af illegale stoffer for 182 unge de første 6 måneder efter afsluttet behandling De der falder tilbage eller aldrig bliver stoffri kommer hurtigt op på det forbrug de havde før indskrivning.

23 Metoder der virker MI = Motivational Interviewing CBT = Kognitiv Adfærdsterapi CM = Contingency Management CC = Continuing Care/forskellige efterbehandlingsmodeller CRA = Community Reinforcement Approach, herunder ACC/ Assertive Continuing Care MST = Multisystemisk/multidimensionel Terapi (herunder MDT, MF m.fl.) CRA = Community Reinforcement Approach Etc.

24 Metoder der virker MI = Motivational Interviewing CBT = Kognitiv Adfærdsterapi CM = Contingency Management CC = Continuing Care/forskellige efterbehandlingsmodeller CRA = Community Reinforcement Approach, herunder ACC/ Assertive Continuing Care MST = Multisystemisk/multidimensionel Terapi (herunder MDT, MF m.fl.) CRA = Community Reinforcement Approach Etc. Kan de fastholde de unge? Er det meningsfulde tilbud?

25 Integreret indsats

26 Amerikanske retningslinjer for behandling af klienter med dobbeltdiagnose I de officielle amerikanske guidelines udarbejdet af the National Institute on Drug Abuse (NIDA) anbefaler man en integreret behandling af de dobbeltbelastede (se tekstboks). patienter der indskrives i behandling enten for deres alhohol/stofmisbrug eller for psykiske problemer bør udredes for sameksisterende problemer. Forskning indikerer at integreret behandling af begge tilstande generelt er den bedste behandlingsstrategi for disse patienter [min oversættelse].

27 Amerikanske retningslinjer for behandling af klienter med dobbeltdiagnose Den amerikanske anbefaling understøttes af et amerikansk review fra 2012, der inkluderende 24 andre reviews og 43 randomiserede eksperimenter. Her blev der konkluderet følgende. 1. Dobbeltbelastede har brug for langvarig intensiv integreret behandling. 2. Motiverende samtaler er effektiv i etableringen af en terapeutisk alliance. 3. Strukturerede terapeutiske programmer som integrerer intensiv ambulant behandling, case management og adfærdsterapier så som contingency management (belønningsterapi) er de mest effektive I behandlingen af svært dobbeltbelastede personer 4. Effektiv behandling inkluderer evidensbaserede psykoterapier. 5. Der bør være fleksibilitet i planlægningen af behandlingen.

28 Amerikanske retningslinjer for behandling af klienter med dobbeltdiagnose Også medicinsk misbrugsbehandling har vist sig effektiv i behandlingen af forskellige typer dobbeltbelastninger ikke mindst når evidensbaserede psykoterapier kombineres med medicinsk behandling. Et amerikansk review fra 2011 konkluderer dog at der er en forbavsende mangel på medicinsk forskning i behandling af klienter med dobbeltbelastning og at der behøves flere veldesignede undersøgelser før der kan drages endelige konklusioner.

29 Integreret indsats skole/arbejde Procent der dagligt/næsten dagligt bruger cannabis a n n=2.590 OR b Gymnasium (STX, HHX, HTX, HF) ,72% klasse/efterskole 380 1,31% 2,23 Erhvervs-unge 360 4,40% ***6,20 Udenfor uddannelse 442 4,89% ***6,58 Dagligt/næsten dagligt (mindst 20 dage sidste måned) forbrug af cannabis blandt årige unge fordelt på uddannelsestilknytning. a 8-9. klasse elever er udeladt fra denne analyse. b Kontrolleret for køn, alder og forbrug af andre illegale stoffer end cannabis. * p<.000 (10/11 klasse/efterskole unges ikke signifikant forskellig fra gymnasie-unge)

30 Integreret indsats Familie Forøgelse af familiens velfærd Forældre og partnere: Ingen forskel på forskellige interventioner, stor forbedring over 6 måneder [32]. Engagement i behandling Misbrug Intervention med familiemedlemmer til stofbrugere som ikke ønsker behandling Familietræning med fokus på positiv belønning og opmærksomhed havde stor effekt (CRAFT) [32, 33] Intervention med konfrontation og ALANON havde signifikant mindre effekt. Denne type indsats kan altså anvendes til at øge optaget af klienter, som ikke modtager relevant behandling. Effekt fandtes for klienter, der kom i behandling [32]. Familieterapi og parterapi Børn af stofmisbrugere har markante forbedringer i forbindelse med parbehandling, når den ene af forældrene ikke er misbruger [34, 35]. Samtidig medfører parterapi mindsket risiko for partnervold [36] Ikke relevant (alle allerede i behandling) Markante effekter af inddragelse af familiemedlemme r [eksempelvis 30, 37, 38]

31 Eksempel på systemer den unge inkluderes i Psykisk Adfærd Rusmidler UNG Egen læge Arbejde skole Økonomi Familie Ungdomspension Sportsklub Misbrugsbehandlingscenter Stofvenner Institution Stoffrivenner Bande Psykiater bolig Kæreste Politi/ SSP

32 Eksempel på ung med misbrug Psykisk Adfærd Rusmidler UNG Egen læge Sportsklub Arbejde Teknisk skole Fængsel Mor + stedfar uden støtte Misbrugsbehandlingscenter Stofvenner Ungdomspension Psykiater Kæreste Politi/ SSP Bande Center for Rusmiddelforskning, AU

33 Det gode forløb Egen læge Fængsel Misbrugsbehandlingscenter +Grundkursus Mor + stedfar med støtte I lære Stof-venner + stoffri venner Egen lejlighed Psykiater Politi/ SSP Psykisk Adfærd Rusmidler UNG Sportsklub Bande Kæreste Center for Rusmiddelforskning, AU

34 Det dårlige forløb Psykisk Adfærd Rusmidler UNG Egen læge Arrest Specialskole Arbejde Mor + stedfar uden støtte Ungdomspension Psykiater AK81 Social_ forvaltning Politi/ SSP Sportsklub Misbrugsbehandlingscenter Stofvenner Stofmisbrugende kæreste Center for Rusmiddelforskning, AU

35 En organisatorisk udfordring Forældre Venner/ netværk Produktionsskoler Forebyggelseskonsulenter Erhvervsvejledning Studiehjælp Andre Psykiater, psykologer mm) SSP konsulenter Misbrugsbehandling Familieafdelingen Tekniske/SOSU skoler, lærerpladser Politi Fritidsklubber Privatpraktiserende læger Arbejds/lærepladser Andre skoler (ex. gøglerskoler) Folkeskolen Center for Rusmiddelforskning, AU

36 Metode-projektet

37 Hvilke unge kan deltage/ikke deltage i projektet? Den primære målgruppe er unge mellem år, dvs. unge og unge voksne, af begge køn, med et behandlingskrævende forbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller hallucinogener og som er i målgruppen for en ambulant behandlingsindsats efter 101 i serviceloven. De unge i målgruppen kan ikke have svære psykiatriske lidelser (psykoser), meget svære adfærdsproblemer (inkluderende vold/truende adfærd) eller være så kognitivt funktionshæmmede at de ikke vil være i stand til at indgå i den form for samtalebehandling, der indgår i projektet. Klienter der under forløbet forværrer deres psykiske tilstand på en sådan måde, at de har brug for særlig intensiv hjælp og måske ikke kan indgå i det aftalte samtaleforløb, trækkes ud af undersøgelsen og tilbydes den nødvendige hjælp. Én unge der udskrives kan indskrives igen ud fra behandlingsgarantiens principper, men vil ikke igen blive tilbudt at deltage i projektet.

38 Design Behandling Antal Måneder efter primær behandling Måneder efter primærbehandling uger 1. interv. 2.interv 3. interv. 4. Interv. 5. interv. 1. MI/CBT 100 Bruch-up/RMC Opfølgningsperiode 2. MI/CBT + VBR 100 Bruch-up/RMC Opfølgningsperiode 3. MI/CBT 100 CC CPR, TCC, RP Opfølgningsperiode 4. MI/CBT + VBR 100 CC CPR, TCC, RP Opfølgningsperiode MI/CBT VB CC RMC = Motivational Interviewing/Cognitive Behavioral Therapy = Voucher Based Reinforcement = Continuing Care, herunder inkluderet CPR (Contract, Prompts, Reinforcement), TCC (Telephone Continuing Care) og RP (Relapse Prevention) = Recovery Management Check-up Contract: Underskrivning af en behandlingskontrakt, hvor behandlingens forløb, faser og forventede udkomme beskrives Prompts: Den unge huskes på aftaler ved telefonopkald, aftalekort, breve eller andet Reinforcement: Anerkendelse og andre sociale forstærkere bruges kontinuerlig for at klientens skal opleve at hans/hendes indsats værdsættes.

39 Effekt hvad er det?

40 Hvad er effekt? Effekten af en behandling kan bestemmes som. alle de forandringer i klientens symptomer, adfærd og funktioner, som med rimelig sandsynlighed kan tilskrives en given behandling (jf. McLellan et al [vores oversættelse]). Man kan skærpe denne skelnen, og sige, at det er den forandring, som ikke ville være sket, hvis behandlingen ikke havde været tilgængelig. Det er ofte særdeles vanskeligt at afgøre i praksis, hvilken forandring, der kunne være sket, når man befinder sig uden for de kontrollerede eksperimenters laboratorium. Det kan vi bruge standardiseringen af UngMap til at bestemme.

41 UngMap til måling af effekt Stoffer Forbrug Konsekvenser (CAST, SDS) Alkohol Forbrug Konsekvenser (AUDIT) Kriminalitet (som ASI) Psykiske problemer DEP symptomer KOP symptomer ADHD diagnose Anden psykiatrisk diagnose Andre symptomer (ADAD) Traumer Seksuelle, fysiske, omsorgssvigt, mobning, dødsfald mm. Rusmidler netværk Venner, partner, famile bor sammen med Støtte/konflikt Familie, Venner kæreste/partner Fritidsinteresser Betydning og anerkendelse Fysiske problemer (ASI) Skole/uddannelse/arbejde Boligforhold Samlivsforhold Køn Alder Etnicitet Indeks Stof-belastning (forbr/kons) Alkohol-belastning (forbr/kons) Kriminalitets-belasting Misbrug netværk belastning Støtte/konflikt netværk indeks Generel belastning (FIT) KOP-Indeks DEP-indeks Traume-belastning Økonomi-belastning Fysisk belastning (ASI) Psykisk belastning (ADAD) Skole-belastning Risiko tilbagefald indeks

42 Eksempel 1: Cannabis Abuse Screening Test (CAST). Konsekvensmål. Har du røget cannabis før middag? Aldrig Sjældent Engang imellem Temmelig ofte Meget ofte Har du røget cannabis når du er alene? Aldrig Sjældent Engang imellem Temmelig ofte Meget ofte Har du haft svært ved at huske når du røg cannabis? Aldrig Sjældent Engang imellem Temmelig ofte Meget ofte Har venner eller medlemmer af din familie fortalt dig at du burde reducere dit cannabis forbrug? Aldrig Sjældent Engang imellem Temmelig ofte Meget ofte Har du forsøgt at reducere dit cannabis forbrug uden det er lykkedes? Aldrig Sjældent Engang imellem Temmelig ofte Meget ofte Har du haft problemer på grund af dit hash/cannabis forbrug (konflikter med andre, dårlige præstationer på arbejde/i skole, ulykker, slagsmål eller andet) Aldrig Sjældent Engang imellem Temmelig ofte Meget ofte

43 Eksempel2: Severity of Depence Scale - Cannabis (SDS) + 1 tillægsspørgsmål Mener du, at dit forbrug af har været ude af kontrol Aldrig Sommetider Ofte Altid/næsten altid Gjorde udsigten til at gå glip af muligheden for at ryge dig ængstelig eller nervøs Aldrig Sommetider Ofte Altid/næsten altid Tillægsspørgsmål (indikation på hvor meget de ryger om dagen) Hvor mange timer var du påvirket på en typisk dag hvor du har brugt cannabis? 1-2 timer 2-4 timer 5-6 timer 7-9 timer 10 eller flere timer Var du bekymret over dit forbrug af hash Aldrig Sommetider Ofte Altid/næsten altid Ville du ønske, du kunne stoppe med at ryge hash? Aldrig Sommetider Ofte Altid/næsten altid

44 Eksempel på måling af effekt på individ-niveau (cannabis-konsekvenser) 5,0 CAST (Cannabis Abuse Screening Test) 4,5 B e l a s t n i n g 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Svært belastet Moderat belastet Lavt belastet test Opfølgning 3. test B a s e l i n e 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Reduktion I stofbelastning Status quo Forbedringsfeltet Forværringsfeltet 0,1 0,0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Opfølgning

45 Implementering af effektive indsatser Muligheder og barrierer

46 Implementerings-analyse modellen 4. Eksterne betingelser 4. Interne betingelser Vedligeholdelses-aktiviteter 1. Source 3. Implementeringsfidelitet 2. Implementering af core components af source 5. Træning/supervision i metoderne, der skal implementeres. Anden implementerings-støtte 7. Implementeringsoutcome 7. Interventionsoutcome A1 1 A2 A3 6. Baseline 6. Sidste klient i projektet afsluttes 6. Fastholdelse af det implementerede

47 Implementerings-analyse modellen 4. Eksterne betingelser 4. Interne betingelser Vedligeholdelses-aktiviteter 1. Source 3. Implementeringsfidelitet 2. Implementering af core components af source 5. Træning/supervision i metoderne, der skal implementeres. Anden implementerings-støtte 7. Implementeringsoutcome 7. Interventionsoutcome A1 1 A2 A3 6. Baseline 6. Sidste klient i projektet afsluttes 6. Fastholdelse af det implementerede 1. Source: Med source refereres der til den originale kilde, program eller metode, som skal implementeres.

48 Implementerings-analyse modellen 4. Eksterne betingelser 4. Interne betingelser Vedligeholdelses-aktiviteter 1. Source 3. Implementeringsfidelitet 2. Implementering af core components af source 5. Træning/supervision i metoderne, der skal implementeres. Anden implementerings-støtte 7. Implementeringsoutcome 7. Interventionsoutcome A1 1 A2 A3 6. Baseline 6. Sidste klient i projektet afsluttes 6. Fastholdelse af det implementerede 1. Source: Med source refereres der til den originale kilde, program eller metode, som skal implementeres. 2. Core components: Med dette menes der de mest essentielle og absolut nødvendige elementer i en metode/et program.

49 Implementerings-analyse modellen 4. Eksterne betingelser 4. Interne betingelser Vedligeholdelses-aktiviteter 1. Source 3. Implementeringsfidelitet 2. Implementering af core components af source 5. Træning/supervision i metoderne, der skal implementeres. Anden implementerings-støtte 7. Implementeringsoutcome 7. Interventionsoutcome A1 1 A2 A3 6. Baseline 6. Sidste klient i projektet afsluttes 6. Fastholdelse af det implementerede 1. Source: Med source refereres der til den originale kilde, program eller metode, som skal implementeres. 2. Core components: Med dette menes der de mest essentielle og absolut nødvendige elementer i en metode/et program. 3. Implementerings-fidelitet: Fidelity of implementation is the delivery of instructions in the way in which it was designed eller Fidelity is the extent to which the intervention, as realized, is faithful to the pre-stated intervention model

50 Implementerings-analyse modellen 4. Eksterne betingelser 4. Interne betingelser Vedligeholdelses-aktiviteter 1. Source 3. Implementeringsfidelitet 2. Implementering af core components af source 5. Træning/supervision i metoderne, der skal implementeres. Anden implementerings-støtte 7. Implementeringsoutcome 7. Interventionsoutcome A1 1 A2 A3 6. Baseline 6. Sidste klient i projektet afsluttes 6. Fastholdelse af det implementerede 1. Source: Med source refereres der til den originale kilde, program eller metode, som skal implementeres. 2. Core components: Med dette menes der de mest essentielle og absolut nødvendige elementer i en metode/et program. 3. Implementerings-fidelitet: Fidelity of implementation is the delivery of instructions in the way in which it was designed eller Fidelity is the extent to which the intervention, as realized, is faithful to the pre-stated intervention model 4. Eksterne og interne betingelser for implementering: kommunale politikker, organisatorisk placering, samarbejde med f.eks. psykiatri og uddannelsessystemet, behandlingsinstitutionen størrelse, ressourcer, beliggenhed, behandler flow, behandlernes uddannelse/erfaring/træning, opgaver, administrative praksisser herunder monitorering mm.

51 Implementerings-analyse modellen 4. Eksterne betingelser 4. Interne betingelser Vedligeholdelses-aktiviteter 1. Source 3. Implementeringsfidelitet 2. Implementering af core components af source 5. Træning/supervision i metoderne, der skal implementeres. Anden implementerings-støtte 7. Implementeringsoutcome 7. Interventionsoutcome A1 1 A2 A3 6. Baseline 6. Sidste klient i projektet afsluttes 6. Fastholdelse af det implementerede 1. Source: Med source refereres der til den originale kilde, program eller metode, som skal implementeres. 2. Core components: Med dette menes der de mest essentielle og absolut nødvendige elementer i en metode/et program. 3. Implementerings-fidelitet: Fidelity of implementation is the delivery of instructions in the way in which it was designed eller Fidelity is the extent to which the intervention, as realized, is faithful to the pre-stated intervention model 4. Eksterne og interne betingelser for implementering: kommunale politikker, organisatorisk placering, samarbejde med f.eks. psykiatri og uddannelsessystemet, behandlingsinstitutionen størrelse, ressourcer, beliggenhed, behandler flow, behandlernes uddannelse/erfaring/træning, opgaver, administrative praksisser herunder monitorering mm. 5. Træning/supervision i metoderne: Training seems to be a core implementation component for practitioners, agency staff, and purveyor staff.

52 Implementerings-analyse modellen 4. Eksterne betingelser 4. Interne betingelser Vedligeholdelses-aktiviteter 1. Source 3. Implementeringsfidelitet 2. Implementering af core components af source 5. Træning/supervision i metoderne, der skal implementeres. Anden implementerings-støtte 7. Implementeringsoutcome 7. Interventionsoutcome A1 1 A2 A3 6. Baseline 6. Sidste klient i projektet afsluttes 6. Fastholdelse af det implementerede 1. Source: Med source refereres der til den originale kilde, program eller metode, som skal implementeres. 2. Core components: Med dette menes der de mest essentielle og absolut nødvendige elementer i en metode/et program. 3. Implementerings-fidelitet: Fidelity of implementation is the delivery of instructions in the way in which it was designed eller Fidelity is the extent to which the intervention, as realized, is faithful to the pre-stated intervention model 4. Eksterne og interne betingelser for implementering: kommunale politikker, organisatorisk placering, samarbejde med f.eks. psykiatri og uddannelsessystemet, behandlingsinstitutionen størrelse, ressourcer, beliggenhed, behandler flow, behandlernes uddannelse/erfaring/træning, opgaver, administrative praksisser herunder monitorering mm. 5. Træning/supervision i metoderne: Training seems to be a core implementation component for practitioners, agency staff, and purveyor staff. 6. A1, 2, 3: Med disse forkortelser refereres der til assessment 1, 2 og 3.

53 Implementerings-analyse modellen 4. Eksterne betingelser 4. Interne betingelser Vedligeholdelses-aktiviteter 1. Source 3. Implementeringsfidelitet 2. Implementering af core components af source 5. Træning/supervision i metoderne, der skal implementeres. Anden implementerings-støtte 7. Implementeringsoutcome 7. Interventionsoutcome A1 1 A2 A3 6. Baseline 6. Sidste klient i projektet afsluttes 6. Fastholdelse af det implementerede 1. Source: Med source refereres der til den originale kilde, program eller metode, som skal implementeres. 2. Core components: Med dette menes der de mest essentielle og absolut nødvendige elementer i en metode/et program. 3. Implementerings-fidelitet: Fidelity of implementation is the delivery of instructions in the way in which it was designed eller Fidelity is the extent to which the intervention, as realized, is faithful to the pre-stated intervention model 4. Eksterne og interne betingelser for implementering: kommunale politikker, organisatorisk placering, samarbejde med f.eks. psykiatri og uddannelsessystemet, behandlingsinstitutionen størrelse, ressourcer, beliggenhed, behandler flow, behandlernes uddannelse/erfaring/træning, opgaver, administrative praksisser herunder monitorering mm. 5. Træning/supervision i metoderne: Training seems to be a core implementation component for practitioners, agency staff, and purveyor staff. 6. A1, 2, 3: Med disse forkortelser refereres der til assessment 1, 2 og Implementerings- og interventions-outcome: we will use interventions to mean treatment or prevention efforts at the consumer level and implementation to mean efforts to incorporate a program or practice at the community, agency, or practitioner levels

54 Konklusion

55 Udfordringer Hvordan identificerer vi og får etableret kontakt til målgruppen? Hvordan får vi etableret nogle tilbud de unge oplever som meningsfulde og hvordan skal disse tilbud se ud? Hvordan kan vi bygge effektive metoder ind i de meningsfulde tilbud? Hvordan sikrer vi at de unge får den hjælp de behøver herunder hjælp til psykiske problemer, uddannelsesstøtte, familieproblemer mm.? Hvordan sikrer vi at den behandling der tilbydes i de enkelte kommuner er velbegrundet? Hvordan sikrer vi at de velbegrundede praksisser, der søges implementeret nu også er dem der virkeligt implementeres (fidelitet)?

UNGE DER MISBRUGER RUSMIDLER

UNGE DER MISBRUGER RUSMIDLER UNGE DER MISBRUGER RUSMIDLER Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet INDHOLD Basis-modeller Rusmiddelbrug blandt unge Ungdom, livskvalitet og identitet Et socialpsykologisk

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med stofmisbrug Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C

Læs mere

Nyt fra forskningen. Mads Uffe Pedersen Vejle 22/3 2011. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Nyt fra forskningen. Mads Uffe Pedersen Vejle 22/3 2011. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Nyt fra forskningen Mads Uffe Pedersen Vejle 22/3 2011 Evidens-perspektivet i USA Addiction 2010 konferencen USA Washingtom Addiction 21010 - STATUS - Washington Sundhedsreformen Effekten af behandlingen

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER 15:24 TINA TERMANSEN THERESA DYRVIG NETE KROGSGAARD NISS JAN HYLD PEJTERSEN 15:24 UNGE I MISBRUGSBEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Mødemateriale Færdig(heder) med hash

Mødemateriale Færdig(heder) med hash Mødemateriale Færdig(heder) med hash Sådan kan materialet bruges: Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Færdig(heder) med hash (4/6-2015)

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Ambulant behandling af stofmisbrug

Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Morten Hesse & Birgitte Thylstrup Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Status for Helsingung

Status for Helsingung 1 Status for Helsingung 2013 2 Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 101 indskrevne vi havde i 2013, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af

Læs mere

Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling

Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling Rekvireret af Direktoratet for Kriminalforsorgen 29. juni 2012 Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Torsten Kolind, Mads Uffe Pedersen,

Læs mere

Unge & Rusmidler. Udgiver Socialstyrelsen, 2015. Forfattere Bro Kommunikation. Bidragsyder Mads Uffe Pedersen. Foto Michael Daugaard

Unge & Rusmidler. Udgiver Socialstyrelsen, 2015. Forfattere Bro Kommunikation. Bidragsyder Mads Uffe Pedersen. Foto Michael Daugaard UNGE & RUSMIDLER Unge & Rusmidler Udgiver Socialstyrelsen, 2015 Forfattere Bro Kommunikation Bidragsyder Mads Uffe Pedersen Foto Michael Daugaard Layout Bro Kommunikation Tryk PrintDivision A/S 1. oplag

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Socialt udsatte mennesker med alkoholmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Socialt udsatte mennesker med alkoholmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Socialt udsatte mennesker med alkoholmisbrug Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet 2010 Unges sociale problemer, i samspil eller

Læs mere