Fejlbehæftede betalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejlbehæftede betalinger"

Transkript

1 Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1

2 Indhold 1 Formål Forespørgsel på en betaling i Business Online Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes på institutionens KUBkonto Håndtering af fejlbehæftede betalinger En betaling, der bliver slettet eller ændret i Business Online En betaling, der bliver tilbagekaldt af institutionen i Business Online En betaling, der sendes via NemKonto-systemet, og som ikke kan anvises på grund af manglende NemKonto på modtager En betaling, der bliver afvist i Danske Banks modtagelseskontrol En betaling, der bliver returneret fra modtagers pengeinstitut Udenlandske betalinger... 8 Side 2

3 1 Formål I denne vejledning beskrives det: hvordan en institution kan forespørge på en betaling i Business Online, hvordan en institution kan identificere de fejlbehæftede betalinger, der indsættes på KUB-kontoen, og hvorledes en institution skal håndtere de fejlbehæftede betalinger. Vejledningen er generel, men tager udgangspunkt i forholdene, således som disse tager sig ud for en institution, der anvender Navision Stat som økonomisystem. 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan en institution forespørger på en betaling i Business Online, når f.eks. afsenderreferencen (f.eks. CPR. nr. eller UPR. nr.) er kendt, samt hvilke oplysninger, der bliver vist ved søgningen. Forespørgslen sker ved, at institutionen angiver søgekriterium. Der er mulighed for at foretage en wildcard søgning, dvs. fortage søgning på en del af det ønskede ved at angive % foran og efter det søgte, jf. nedenstående eksempel, hvor der søges på UPR. nr. Der er også mulighed for at angive andre søgekriterier som f.eks. beløb. Institutionen har fået ,79 kr. (CPR. nr ) indsat på KUBkontoen. Institutionen forespørger på UPR. nr. % % i Business Online under Betalinger > Betalingsoversigt > Yderligere søgekriterier> Afsender ID: Side 3

4 Resultatet af søgningen: 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes på institutionens KUB-konto I afsnittene er håndteringen af forskellige typer af fejlbehæftede betalinger nærmere beskrevet. En betaling kan, hvis den er fejlbehæftet, blive: slettet eller ændret af institutionen via Business Online tilbagekaldt af institutionen via Business Online afvist i NemKonto-systemet afvist i Danske Banks modtagelseskontrol returneret fra modtagers pengeinstitut, hvis modtagers konto f.eks. er lukket. Når disse fejlsituationer opstår, er det vigtigt, at institutionen har særligt fokus på den fejlbehæftede betaling, således at: Side 4

5 betalingen kan få påført de korrekte oplysninger, så den kan blive anvist rettidigt til kreditor, eller betalingen kan blive tilbageført i institutionens regnskab, hvis den ikke skal anvises alligevel. Til det formål er der oprettet en KUB-konto (Konto for Uanbringelige Betalinger), hvor alle institutionens afviste, tilbagekaldte og returnerede indenlandske betalinger bliver indsat. Det betyder, at institutionen får trukket det fulde beløb på Udbetalingskontoen, og i de tilfælde, hvor en betaling er afvist, tilbagekaldt eller returneret fra modtagers pengeinstitut, bliver beløbet indsat på KUB-kontoen. KUB-kontoens saldo bliver ikke automatisk saldoreguleret til den overliggende Finansieringskonto, hvorfor betalingerne fremgår som saldo på KUB-kontoen, indtil fejlen er rettet. Vi har valgt denne måde at håndtere fejl på, fordi dette sætter særlig fokus på fejl og afhjælpning heraf. Når en fejlbehæftet betaling sagsbehandles i institutionen, skal betalingen trækkes direkte på KUB-kontoen, hvis den skal genudbetales. Hvis beløbet ikke skal udbetales men tilbageføres i institutionens regnskab, skal institutionen sørge for at overføre beløbet fra KUB-kontoen til Udbetalingskontoen. Beløbet medtages herefter i den daglige regulering til den overliggende Finansieringskonto. KUB-kontoen skal kun udvise en saldo, der svarer til de betalinger, der endnu ikke er sagsbehandlet i institutionen. På SKB/OBS portalen (www.danskebank.dk/skbobs) under Brug af SKB/OBS > Beskrivelser >Betalinger-indland > Fejlbehæftede betalinger kan du finde 5 links med eksempler, der for hver af de nedenstående fejlsituationer viser konteringsgangene i institutionens regnskab, samt hvordan bevægelserne vil fremgå på institutionens kontoudtog vedrørende Udbetalingskontoen, KUB-kontoen og Finansieringskontoen: 1. En betaling, der bliver slettet eller ændret indtil ekspeditionsdagen af institutionen i Business Online. 2. En betaling, der bliver tilbagekaldt på ekspeditionsdagen af institutionen i Business Online. 3. En betaling, der sendes via NemKonto-systemet, og som ikke kan anvises på grund af manglende NemKonto på modtager. 4. En betaling, der bliver afvist i Danske Banks modtagelseskontrol, f.eks. på grund af modtagers konto (i Danske Bank) er lukket. 5. En betaling, der bliver returneret fra modtagers pengeinstitut, f.eks. fordi modtagers konto er lukket. 4 Håndtering af fejlbehæftede betalinger 4.1 En betaling, der bliver slettet eller ændret i Business Online Situationen forekommer, når en betaling er accepteret i modtagelseskontrollen i Danske Bank og har status Klar til ekspedition i Business Online. Side 5

6 Hvis betalingen ikke skal anvises eller skal ændres, vil institutionen i Business Online kunne slette eller ændre betalingen til og med dagen før ekspeditionsdagen. Når en betaling slettes eller ændres i Business Online i perioden fra betalingen modtages i Danske Bank og frem til dagen før ekspeditionsdagen, bliver det samlede træk på Udbetalingskontoen ændret med det slettede eller ændrede beløb. Ved sletning eller ændring af en betaling i Business Online vil nedenstående procedure være gældende. Proceduren ved sletning af en betaling er følgende: a) Institutionen sletter betalingen i Business Online. Det beløb, der trækkes på institutionens Udbetalingskonto, bliver reguleret med det slettede eller ændrede beløb. b) Hvis en slettet betaling alligevel skal anvises, skal dette ske fra institutionens Udbetalingskonto via Business Online. fremgå af institutionens SKB/OBS konti, er vist i skitse 1 på SKB/OBS portalen 4.2 En betaling, der bliver tilbagekaldt af institutionen i Business Online Situationen forekommer, når en betaling er accepteret i modtagelseskontrollen i Danske Bank og ligger klar til ekspedition i Danske Bank. Skal en betaling ikke anvises, kan institutionen i Business Online tilbagekalde betalingen på ekspeditionsdagen frem til kl Når en betaling tilbagekaldes i Business Online på ekspeditionsdagen, vil det tilbagekaldte beløb blive indsat separat på KUB-kontoen. Ved tilbagekaldelse af en betaling på ekspeditionsdagen vil nedenstående procedure være gældende. Proceduren ved tilbagekaldelse af en betaling er følgende: a) Institutionen tilbagekalder betalingen i Business Online. Beløbet er trukket på Udbetalingskontoen og indsættes på KUB-kontoen ved tilbagekaldelsen af beløbet. b) Institutionen undersøger, om betalingen skal anvises eller tilbageføres i regnskabet. c) Hvis betalingen skal anvises, skal dette ske fra institutionens KUB-konto via Business Online. d) Hvis betalingen ikke skal anvises alligevel, foretager institutionen en tilbageførsel af betalingen i regnskabet og flytter beløbet fra KUB-kontoen til Udbetalingskontoen. Beløbet medtages herefter i den daglige regulering til den overliggende Finansieringskonto. fremgå af institutionens SKB/OBS konti, er vist i skitse 2 på SKB/OBS portalen Side 6

7 4.3 En betaling, der sendes via NemKonto-systemet, og som ikke kan anvises på grund af manglende NemKonto på modtager Situationen forekommer, når en betaling ikke kan fuldstændiggøres i NemKontosystemet, fordi modtager ikke har nogen NemKonto. NemKonto-systemet vil i dette tilfælde sende den ukomplette betaling videre til Danske Bank med besked om at indsætte beløbet på institutionens KUB-konto. Institutionen modtager også en returfil fra NemKonto-systemet med oplysning om den fejlende betaling. Proceduren for en betaling, der ikke kan anvises på grund af manglende NemKonto er følgende: a) Den afviste betaling overføres automatisk fra Udbetalingskontoen til KUBkontoen, således at det totale beløb, der er sendt i Udbetalingsfilen fra institutionens økonomisystem, svarer til det, der bliver hævet på Udbetalingskontoen. b) Institutionen undersøger om betalingen skal anvises eller tilbageføres i regnskabet. c) Hvis betalingen skal anvises, skal dette ske fra institutionens KUB-konto via Business Online. d) Hvis betalingen ikke skal anvises alligevel, foretager institutionen en tilbageførsel af betalingen i regnskabet og flytter beløbet fra KUB-kontoen til Udbetalingskontoen. Beløbet medtages herefter i den daglige regulering til den overliggende Finansieringskonto. fremgå af institutionens SKB/OBS konti, er vist i skitse 3 på SKB/OBS portalen 4.4 En betaling, der bliver afvist i Danske Banks modtagelseskontrol Situationen forekommer, når en betaling ikke accepteres og derfor afvises i Danske Banks modtagelseskontrol, f.eks. fordi modtagers konto (en konto i Danske Bank) er lukket eller spærret for indbetaling. Proceduren for en betaling, der er afvist i Danske Banks modtagelseskontrol er følgende: a) Danske Bank overfører beløbet automatisk til institutionens KUB-konto, hvis årsagen er, at modtagers konto er lukket eller spærret for indbetaling. b) Institutionen undersøger om betalingen skal anvises eller tilbageføres i regnskabet. c) Hvis betalingen ikke skal anvises alligevel, foretager institutionen en tilbageførsel af betalingen i regnskabet og flytter beløbet fra KUB-kontoen til Udbetalingskontoen. Beløbet medtages herefter i den daglige regulering til den overliggende Finansieringskonto. fremgå af institutionens SKB/OBS konti, er vist i skitse 4 på SKB/OBS portalen Side 7

8 4.5 En betaling, der bliver returneret fra modtagers pengeinstitut Situationen forekommer, når en betaling, der er ekspederet i Danske Bank, kommer retur fra modtagers pengeinstitut (ikke Danske Bank), fordi modtagers konto f.eks. er lukket. En betaling returneret fra modtagers pengeinstitut bliver indsat på institutionens KUB-konto. Proceduren for en betaling, der er returneret fra modtagers pengeinstitut er følgende: a) Når institutionen kan se beløbet på KUB-kontoen, undersøger institutionen hvilken konto hos modtager, beløbet skal anvises til, hvorefter institutionen foretager anvisningen fra KUB-kontoen via Business Online. b) Hvis betalingen ikke skal anvises alligevel, foretager institutionen en tilbageførsel af betalingen i regnskabet og flytter beløbet fra KUB-kontoen til Udbetalingskontoen. Beløbet medtages herefter i den daglige regulering til den overliggende Finansieringskonto. fremgå af institutionens SKB/OBS konti, er vist i skitse 5 på SKB/OBS portalen 5 Udenlandske betalinger Udenlandske betalinger, der kommer retur fra det udenlandske pengeinstitut indsættes på institutionens KUB-konto, hvis Danske Bank har den til manuel behandling, hvilket oftest er tilfældet. I få tilfælde vil modtager selv returnere beløbet til institutionens afsenderkonto som en konto til konto overførsel, og beløbet vil her blive indsat på Udbetalingskontoen. Side 8

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti til privatkunder Nordea Bank Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti - privatkunder gælder for kundens betalingskonti, dvs. konti oprettet

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

SIMU-Post Modtag pakker

SIMU-Post Modtag pakker Indhold Nye postpakker... 1 Se kvitterede... 4 Afviste forsendelser, retur fra modtager... 5 Håndtering af varer... 7 Egne varer til videresalg... 7 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 8 Hvor og

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere