Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærlinge og elever sådan kommer du i gang"

Transkript

1 Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte inden for mange områder, blandt andet fordi mange faglærte forlader arbejdsmarkedet de kommende år, når de når pensionsalderen. Derfor er det værdifuldt og nødvendigt for virksomheder at uddanne lærlinge og elever for at håndtere fremtidens udfordringer. Uddannelse af lærlinge og elever styrker virksomhedens rekruttering af arbejdskraft, og I får mulighed for udruste lærlinge og elever med de kvalifikationer, der knytter sig til jeres virksomhed. Der er flere fleksible muligheder for at være med til at uddanne lærlinge og elever I skal ikke nødvendigvis binde jer for en hel uddannelse. Her får I et kort overblik over, hvordan I kommer i gang, de forskellige muligheder, og hvor I kan få hjælp. Find den relevante uddannelse Hvis I er i tvivl om, hvilken uddannelse der er relevant for jeres virksomhed, kan I kontakte en erhvervsskole eller et uddannelsessekretariat for vejledning. Det kan også være, at der er uddannelser, I ikke selv havde tænkt på eller kender, som kan være oplagte for jeres virksomhed. I kan også finde information om uddannelserne på eller på de forskellige uddannelsessekretariaters hjemmeside se oversigten med links. Bliv godkendt som praktikvirksomhed Jeres virksomhed skal være godkendt til den konkrete uddannelse, før I kan indgå en aftale med en lærling/elev. I kan også blive godkendt til dele af en uddannelse, hvis det ikke er muligt at blive godkendt til hele uddannelsen. Kontakt den lokale erhvervsskole eller det relevante uddannelsessekretariat. For at blive godkendt skal I udfylde et godkendelsesskema. Det kan I få på skolen eller finde det på uddannelsessekretariaternes hjemmesider. I kan også søge via Flere uddannelsessekretariater har en elektronisk godkendelsesprocedure, hvor I udfylder skemaet direkte på hjemmesiden. Forskellige aftaleformer vælg den rigtige uddannelsesaftale Der er forskellige former for uddannelsesaftaler, så der er flere muligheder for at finde en aftaleform, som passer netop jeres virksomhed også aftaler af kortere varighed. Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for den periode, uddannelsesaftalen gælder.

2 Den almindelige aftale Aftalen omfatter hele uddannelsesforløbet med praktik og skoleophold. Virksomheden skal være godkendt til hele uddannelsen. Kort uddannelsesaftale En kort uddannelsesaftale skal omfatte mindst en praktikperiode og et skoleophold. Det er for virksomheden, der er fuldt ud godkendt som praktiksted, men som ikke har mulighed for at påtage sig et helt uddannelsesforløb. Eller for den virksomhed, som kun kan varetage en del af uddannelsen. I kan indgå flere korte aftaler med den samme lærling/elev. Der er kun prøvetid i den første aftale med den samme lærling/elev. Kombinationsaftale To eller flere virksomheder, der er helt eller delvist godkendte som praktiksteder, kan gå sammen om et helt uddannelsesforløb, hvor I har lærlingen/eleven i forskellige perioder. Hele uddannelsesforløbet skal være aftalt og fordelt, når aftalen indgås. De virksomheder, som indgår kombinationsaftaler, skal som minimum være godkendte til at varetage den del af uddannelsen, som de kommer til at stå for. Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen/eleven i hver deres aftaleperiode. Der er kun én prøvetid for hele uddannelsen. Ny mesterlære Med denne aftale påtager I jer at uddanne lærlingen/eleven i hele eller næsten hele den første del af uddannelsen (grundforløbet) gennem praktisk oplæring, hvor lærlingen normalt er på skole. Denne aftaleform er mere velegnet til nogle uddannelser end andre. Få en elev fra et praktikcenter Det er også muligt at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge og elever, der er i praktik på et praktikcenter, fordi de ikke har en uddannelsesaftale fra starten. Det kan være uddannelsesaftaler af kortere eller længere varighed: en restaftale for resten af uddannelsestiden, korte aftaler som ovenfor eller en delaftale for en enkelt praktikperiode. Find relevante praktikcentre via den lokale erhvervsskole. Praktikcenteret hjælper også med det praktiske, når der skal indgås en aftale. Find eleven/eleverne Der er flere måder at finde elever på: For eksempel via erhvervsskolen, netværk, annoncering via forskellige medier eller På sidstnævnte kan I også finde elever, der søger praktikpladser. DI vil meget gerne have synliggjort, hvis der er ledige praktikpladser, og vi vil derfor opfordre til, at I slår praktikpladser op på En anden mulighed er at indgå en uddannelsesaftale med en af jeres ufaglærte medarbejdere på virksomheden.

3 Uddannelsesaftalen ansvar og uopsigelighed Virksomhed og lærling/elev indgår en uddannelsesaftale, der dækker hele uddannelsen eller en periode med både praktik- og skoleophold. Virksomheden har ansvaret for, at eleven når de mål, der er for uddannelsen, eller den del af uddannelsen, aftalen dækker. I skal indgå uddannelsesaftalen på en særlig blanket, der gælder som ansættelsesbevis. I kan få den på erhvervsskolen eller finde den på eller DI s hjemmeside. Hvis I er i tvivl om, hvordan I udfylder den, f.eks. hvilken overenskomst eleven er dækket af, så kontakt DI. Uddannelsesaftalen skal underskrives af virksomhed samt lærling/elev og sendes til erhvervsskolen. Det er vigtigt, da skolen skal registrere aftalen, for at den er gyldig. Skolens registrering er ikke en godkendelse af, at aftalen er korrekt udfyldt med hensyn til f.eks. den rette overenskomst. Så kontakt DI, hvis I er i tvivl. Prøvetid De første tre måneder er prøvetid, hvor såvel virksomhed som elev kan ophæve aftalen uden yderligere begrundelse (den eneste undtagelse herfra er graviditet). Derefter er uddannelsesaftalen principielt uopsigelig, med mindre begge parter er enige om at ophæve den, eller ved væsentlig misligholdelse fra den ene parts side. Lærlinge og elever, der er fyldt 25 år Vær opmærksom på, at hvis I indgår aftaler med elever, der er fyldt 25 år, når uddannelsesforholdet starter, kan der gælde særlige regler både med hensyn til løn og uddannelsens længde (herunder nye regler pr. 1. august 2015). Løn Lærlinge og elever skal have løn efter den gældende kollektive overenskomst for uddannelsesområdet. Det er ikke nødvendigvis den overenskomst, som jeres virksomhed er omfattet af i forvejen det afhænger af uddannelsen. Kontakt DI, hvis I er i tvivl. Hvis det ikke drejer sig om en overenskomst, I er dækket af, skal du følge bestemmelserne vedr. løn i den pågældende overenskomst, herunder evt. pension eller forsikringsordning. Ferie Der er forskel på lærlinge og elever, der er ansat før og efter den 1. juli i et ferieår. Ferieloven indeholder en særregel om, at lærlinge/elever har ret til ferie med løn i 1. og 2. hele ferieår. Det betyder, at de har ret til løn under ferie, uanset om de har optjent feriepenge. Det er dog en betingelse for ferie med løn i 1. ferieår, at lærlingen/eleven er ansat inden 1. juli. Refusion og tilskud I betaler løn under hele aftaleperioden, også når lærlingen/eleven er på skoleophold. Til gengæld får I lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Satserne for lønrefusion 2015: Kr. pr. uge 1. årselever årselever årselever årselever Voksenelever 4.560

4 Der er også mulighed for at få refusion for en del af udgifterne til transport og skolehjem, når lærlingen/eleven skal på skole, hvis afstandskriteriet er opfyldt. Hvis I indgår en aftale med en lærling/elev, der uforskyldt har mistet sin aftale, kan I også få et særligt tilskud. Læs mere på Tilskud til voksenlærlinge og -elever For visse voksenlærlinge kan I desuden få løntilskud under praktikuddannelsen på 30 eller 40 kr. i timen. Tilskuddet skal søges i jobcenteret og afhænger af lærlingens forudgående uddannelse, beskæftigelse og det lokale arbejdsmarked. Kontakt det lokale jobcenter. Find erhvervsskolen På kan I finde en oversigt over skoler. På kan I under den enkelte uddannelse finde de skoler, der udbyder den. Uddannelsessekretariater Hos uddannelsessekretariaterne kan I få mere at vide om de enkelte uddannelser, finde skemaer til at blive godkendt m.m. DI har andel i følgende uddannelsessekretariater: Industriens Uddannelser Tekniske uddannelser, f.eks. industritekniker, smed, mekaniker, industrioperatør, procesoperatør m.fl. Tlf eller Transporterhvervets Uddannelser (TUR) Transportuddannelser som chauffør, lager- og logistikuddannelser m.fl. Tlf eller Uddannelsesnævnet Handels- og kontoruddannelserne. Tlf eller Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Rengøringsassistent, ejendomsservice, vagt m.fl. Tlf eller Snedkernes Uddannelser Maskinsnedker, møbelpolstrer m.fl. Tlf eller

5 Kontakt DI Som medlem er I altid velkomne til at kontakte DI og få hjælp. Det gælder både spørgsmål om uddannelse, ansættelse, løn m.m. Kontakt Operation Praktikplads på tlf eller For løn- og ansættelsesforhold kan I også kontakte DI s Callcenter på Se også hvor vi har samlet en masse information om at have lærlinge og elever.

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Hvilken formular? Spørgsmål nr. 1.1: Hvilken

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED?

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? JEG ElSKER lugten AF VÅD FORÅRSJORD Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere