Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende"

Transkript

1 SU-systemet Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende På ungdomsuddannelserne bruges 3,7 mia.kr. årligt, hvoraf 1,5 mia. kr. udbetales til hjemmeboende studerende. Hvis man i øget grad indkomstgraduerede SU'en for hjemmeboende på ungdomsuddannelserne, sådan at SU'en fremover blev aftrappet for de allerhøjeste indkomster, og dermed bortfaldt for indkomster på omkring kr., så vil man spare 350 mio. kr. årligt. Hvis man dertil ændrede det, således at stedforældres indkomst ligeledes indgår, kan det give ydereligere 125 mio. kr. årligt. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 31. januar 2013 Analysens hovedkonklusioner 2,5 mia. kr. i SU udbetales årligt til de studerende på kandidatuddannelserne. Det er stort set samme beløb, der bruges på de gymnasiale uddannelser. Samlet set bruges næsten 40 procent af de årlige SU-udgifter på SU til studerende på landets universiteter. 3,7 mia. kr. udbetales i SU til unge på ungdomsuddannelserne, hvor af 1,5 mia. kr. udbetales til hjemmeboende unge. En del af de unge kommer fra hjem med meget høje indkomster. I dag aftrappes SU'en med forældrenes indkomst for de årige, men ikke for de 20-årige. Samtidig er det kun op til en vis grænse, at SU'en aftrappes. En udvidet aftrapning for alle hjemmeboende ville give en årlig besparelse på 350 mio.kr. Derudover ville spare godt 125 mio. kr. årligt, hvis reglerne blev ændret således at stedforældres indkomst også indgik i beregningsgrundlaget, det gør det nemlig ikke i dag. Alt i alt kan der altså skaffes omkring 0,5 mia. kr. på øget aftrapning for hjemmeboende. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Kandidatstuderende koster mere i SU end gymnasieeleverne AE har ved hjælp af Danmarks Statistiks registeroplysninger undersøgt, hvor meget SU, der udbetales til studerende på forskellige uddannelser, og hvor meget SU personer med forskellige uddannelser har modtaget siden folkeskolen. Tabel 1 viser en fordeling af den samlede SU-udbetaling til studerende fordelt på, hvilken uddannelse de modtog SU. Tallene for 2000 og 2010 bygger på Danmarks Statistiks detaljerede registeroplysninger, mens tallet for er en fremskrivning. 1 I 2010 blev der i alt udbetalt 13,7 mia. kr. i SU, mens udgifterne i er steget til næsten 17 mia. kr. Siden 2010 er udgifterne til SU således steget med knap 23 procent. Forklaringen på stigningen er blandt andet, at den økonomiske krise har fået flere til at gå i gang med en uddannelse. I 2010 blev 2 mia. kr. udbetalt til studerende på kandidatuddannelser. I steg SU-udgifterne til kandidatuddannelser til 2,5 mia. kr. Ser man på, hvad de lange videregående uddannelser samlet set koster, hvor også tiden på bacheloruddannelserne tælles med, så er beløbet 5,2 mia. kr. i 2010 og 6,5 mia. kr. i. På ungdomsuddannelserne blev der i 2010 betalt 3,2 mia. kr., mens beløbet i ligger på 3,7 mia. kr. Udviklingen dækker over en stigning på 400 mio. kr. på de gymnasiale uddannelser og et fald på 100 mio. kr. på erhvervsuddannelserne. Tabel 1. Samlede SU-udbetalinger fordelt på hvilken uddannelse, de studerende er i gang med Opregnet Mia. kr. Kandidatuddannelse 1,2 2,0 2,5 Bacheloruddannelse 1,8 3,2 4,0 Lange videregående uddannelser i alt 3,0 5,2 6,5 Prof. bachelor 2,1 3,4 4,3 Kort vid. udd. 0,4 0,7 0,9 Videregående uddannelser i alt 5,4 9,3 11,8 Erhvervsuddannelserne 0,5 1,4 1,3 Gymnasiale uddannelser 1,2 1,9 2,3 Ungdomsuddannelser i alt 1,7 3,2 3,7 Andet (fx til andre uddannelser, danske studerende i udlandet) 0,6 1,1 1,5 I alt på videregående og ungdomsuddannelser 7,7 13,7 16,9 Anm.: Ved hjælp af detaljerede registeroplysninger er den samlede SU-udbetaling pr. person i 2000 og 2010 fordelt på forskellige uddannelser ud fra start og slutdatoer på de respektive uddannelsesdele, og oplysninger om SU-udbetalinger med ydelse fra DREAM-databasen. Opgjort i løbende priser. Studerende ved udelte kandidatuddannelser er de første fulde tre års SU henført som SU til en bacheloruddannelse, mens den resterende SU er henført til kandidatdelen. 2 -tallet bygger på budgettallet for finansloven. -tallet for de forskellige uddannelser er skalleret med ændringen i antallet af studerende fra 2010 til. 1 Ifølge Finansloven for vil udgifterne til SU ligge på 16,8 mia. kr. i. Tallet for 2010 er opregnet til.-niveau ud fra ændringen i sammensætningen af studerende på de forskellige uddannelser med antallet af igangværende studerende fra 2010 til jf. tal fra Danmarks Statistik. 2 Udelte kandidatuddannelser er ved at blive udfaset. I 2010 var 7 procent af færdige kandidater på en udelt uddannelse, mens det i 2000 var 43 procent. 2

3 Figur 1 viser en fordeling af den samlede SU-udbetaling i på de forskellige uddannelser. SU til studerende ved professionsbacheloruddannelserne udgør med over 25 procent den største andel af de samlede SU-udbetalinger i, når man ser på enkeltuddannelser. Reelt set er den største SU-post udbetalingerne til studerende ved lange videregående uddannelse på næsten 40 procent, idet 24 procent af SU'en går til bachelorstuderende og 15 procent til kandidatstuderende. Til sammenligning udbetales 14 procent til gymnasieelever og 7 procent til erhvervsuddannelseselever. Således udbetales lidt over en femtedel af de samlede SU-midler til elever på ungdomsuddannelserne. Figur 1. Andel af samlet SU-udbetaling i fordelt på uddannelsestype 13,9 15,0 7,8 5,2 24,0 25,6 Kandidatuddannelse Bacheloruddannelse Prof. bachelor Kort vid. udd. Erhvervsuddannelserne Gymnasiale uddannelser Andet Anm.: Ved hjælp af detaljerede registeroplysninger er den samlede SU-udbetaling pr. person i 2000 og 2010 fordelt på forskellige uddannelser ud fra start og slutdatoer på de respektive uddannelsesdele, og oplysninger om SU-udbetalinger med ydelse fra DREAM-databasen. Opgjort i løbende priser. Studerende ved udelte kandidatuddannelser er de første fulde tre års SU henført som SU til en bacheloruddannelse, mens den resterende SU er henført til kandidatdelen. 3 -tallet bygger på budgettallet for finansloven. -tallet for de forskellige uddannelser er skalleret med ændringen i antallet af studerende fra 2010 til. Øget aftrapning af SU til hjemmeboende på ungdomsuddannelser kan skaffe 0,5 mia. kr. I alt blev der i 2010 udbetalt 3,2 mia. kr. til studerende på ungdomsuddannelserne, jf. tabel 2. Heraf blev 1,9 mia. kr., svarende til 60 procent, udbetalt til udeboende studerende. Af de 1,2 mia. kr., der blev udbetalt til hjemmeboende studerende blev de 900 mio. kr. udbetalt til unge under 20 år, mens 300 mio. kr. blev udbetalt til unge, der var fyldt 20 år. På ungdomsuddannelserne får unge under 20 år udbetalt SU afhængigt af forældrenes indkomst årige får som udgangspunkt det samme udbetalt uafhængigt af om de bor hjemme eller ude, mens 20-årige eller ældre får SU afhængigt af om de bor hjemme eller ej. 3 Udelte kandidatuddannelser er ved at blive udfaset. I 2010 var 7 procent af færdige kandidater på en udelt uddannelse, mens det i 2000 var 43 procent. 3

4 Tabel 2. Samlede SU-udgifter til ungdomsuddannelserne fordelt på alder og bopæl Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser mia. kr. I alt Opregnet til Andel af samlet SU pct. Udeboende, uanset alder ,6 Hjemmeboende, uanset alder ,1 heraf år ,6 heraf 20 år eller mere ,5 I alt ,7 Anm: Fordelt på bopælsstatus og alder ultimo året tallene bygger på registerudtræk på udbetaling og studieforløb, mens -tallet er en fremskrivning ud fra FL12 og ændring i antallet af studerende fra 2010 til. Afrundet til nærmeste 50 millioner.. Øget aftrapning af SU til hjemmeboende kan give 350 mio. kr. årligt Nedenfor er det undersøgt, hvor mange millioner kroner, der årligt kunne spares, hvis man udvidede aftrapningen sådan, at SU'en blev aftrappet fuldt ud. De nuværende regler ses i boks 1. I dag får unge, der kommer fra hjem med indkomster over den højeste indkomstgrænse grundsatsen på kr. Men hvis man udvidede aftrapningen sådan, at indkomster over den nuværende grænse også blev aftrappet samtidig med at SU'en til hjemmeboende på mindst 20 år også blev indkomstafhængig, så kunne der spares mange hundrede millioner på SU. Boks 1. SU-regler for ungdomsuddannelserne Hjemmeboende: årige: Den månedlige SU-ydelse er betinget af de biologiske forældres indkomst 2 år før. Hvis forældrene ikke bor sammen, er det kun indkomsten for den forælder, som den unge bor med, der indgår. Stedforældres indkomst indgår ikke. Hvis indkomstgrundlaget er særlig lavt udløses tilskud. 20 år eller ældre Den månedlige SU-ydelse er uafhængig af forældrenes indkomst. Udeboende: årige: Den månedlige SU-ydelse er betinget af de biologiske forældres indkomst 2 år før. Hvis forældrene ikke bor sammen, er det kun indkomsten for den forælder, som den unge bor med, der indgår. Stedforældres indkomst indgår ikke. Hvis indkomstgrundlaget er særlig lavt udløses tilskud. 20 år eller ældre Den månedlige SU-ydelse er uafhængig af forældrenes indkomst. Aftrapningen af SU'en for de åriges SU er på forældrenes indkomst to år tidligere. Generelt er der grundsats og tillæg til indkomster under den laveste grænse, reduktion i tillægget for indkomster op til øverste grænse, hvorefter SU'en er en grundsats for alle, der har en indkomst fra den øverste grænse, der i 2010-lovgivningen, som disse beregninger bygger på, var på kr. 4 For hver søskende under 18 år fradrages et beløb i indkomsten. Hvis forældrene ikke har samme adresse, så er det kun indkomsten for den forælder, der bor sammen med den unge, der tæller med. Selvom forælderen har fundet ny partner, der bor i husstanden, så tæller den indkomst ikke med uanset om forælderen lever sammen med en ny partner eller om de er gift. 4 Ifølge lovgivningen i 2010 var grænserne at indkomst under kr. gav grundsats og fuldt tillæg, mens indkomster over kr. kun gav grundsats. Imellem de to grænser sker der aftrapning. Da indkomsten regnes ud fra indkomsten to år før er det altså indkomsten i

5 En fortsat aftrapning ville betyde, at den månedlige SU ville falde med 44 kr. pr. måned, for hver kr. forældrenes indkomst vokser. 5 Et skema over den aftrapning, der er brugt i beregningerne er vist i appendiks. I tabel 3 ses en opgørelsen over de 1,5 mia. kr., der i blev udbetalt i SU til hjemmeboende fordelt på alder og forældreindkomst. Som det ses, så ville man kunne spare 350 mio.kr. hvis man udvidede aftrapningen af SU'en til hjemmeboende på ungdomsuddannelserne til at gælde uanset alder og sådan at aftrapningen fortsatte for indkomster udover den maksimale indkomstgrænse. Beregningen bygger på, oplysninger om SU-udbetalinger for hjemmeboende unge, der i 2010 var i gang med en ungdomsuddannelse. Af de hjemmeboende unge kommer fra et hjem, hvor indkomsten lå på mindst kr., dvs. hvor den udvidede aftrapning ville gælde. Det svarer til 43 procent af de unge, hjemmeboende unge. 38 procent af de unge på ungdomsuddannelserne i 2010 boede hos forældre med en indkomst, der er så høj, at SU'en helt ville bortfalde, idet forældrenes indkomst overstiger kr. 6 Tabel 3. SU-udbetalinger til hjemmeboende fordelt på forældrenes indkomst Maksimal SU, forældreindkomst under kr. Reduceret SU, forældreindkomst kr kr. Kun grundsats, forældreindkomst over kr. - Besparelse ved fortsat aftrapning af SU til hjemmeboende udover indkomster på kr årige 20-årige Total 2010 Opregnet til 2010 Opregnet til Opregnet til mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr I alt Anm: Tabellen viser ren SU-besparelse. Reduktionen i skatteindbetalinger fra SU-besparelser er ikke fratrukket. De samlede SU-udbetalinger til unge på ungdomsuddannelserne i 2010 er koblet med de unges alder, bopæl og forældrenes indkomst i den husstand, hvor unge boede i 2010 under SU-udbetalingen. Indkomsten vedr. 2008, jf. lovgivningen. Der ses på personligindkomst, positive renteindtægter og aktieindkomst. Alderen og bopælsstatus er opgjort ultimo året. Kun hjemmeboende. Hvis forældrene ikke bor sammen, er det kun den forælder, der bor i samme husstand som den unge, hvis indkomst er talt med. Der er fradraget i indkomsten for antallet af søskende under 18 år. -tallet er en fremskrivning ud fra FL12 og ændring i antallet af studerende fra 2010 til. Beløbene er afrundet. Indregning af stedforældres indkomst giver yderligere 100 millioner Som beskrevet tæller stedforældrenes indkomst ikke med i indkomstgrundlaget som SU-udbetalingen er afhængig af. Som det fremgår af tabel 4 bor omkring hver tredje af de hjemmeboende SUmodtagere på ungdomsuddannelserne ikke sammen med begge forældre. Det betyder, at den indkomst, deres SU er afhængig af, kun beror på en forælders indkomst. 5 Se gældende takster for SU-udbetalinger i 2010 på Aftrapningen er foretaget ved at regne baglæns sådan at antallet af måneder på SU er fundet. Beregningerne bygger på SU-udbetalinger svarende til maksimalt 12 måneders SU. Beregningen er foretaget ud fra alder og bopæl ultimo Ser man på 2010-taksterne blev den månedlige SU reduceret med gennemsnitligt 44 kr. hver gang indkomsten steg med kr. Grundsatsen i 2010, for indkomster over kr., var på kr. hvilket vil sige, at SU'en bortfaldt for indkomster over kr. (1.192 kr. / 44 kr. = 26 gange og det svarer til kr. ergo kr. 5

6 En del af disse forældre har fundet ny partner, der altså bor i samme husstand som den unge, der modtager SU. Hver ottende hjemmeboende elev på ungdomsuddannelserne bor i en husstand med den ene af deres forældre sammen med en stedmor eller stedfar. Tabel 4. Hjemmeboende studerende på ungdomsuddannelserne fordelt efter forældre i husstanden, 2010 I alt Bor ikke sammen med begge forældre Heraf forældre med ny partner i husstanden Under 20 år år eller ældre I alt årige 100,0 34,6 12,0 20 år eller ældre 100,0 35,1 12,2 I alt 100,0 34,7 12,0 Anm: Tabellen viser ren SU-besparelse. Reduktionen i skatteindbetalinger fra SU-besparelser er ikke fratrukket. Tabellen viser antallet af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse, og som bor hjemme. Fordelt på alder, og bopælsstatus i forhold til forældre. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. For knap unge udbetales deres SU altså kun på baggrund af den ene forælders indkomst, som den unge bor sammen med, på trods af forælderen er flyttet sammen med en ny partner i samme husstand, som den unge. Tabel 5 viser, at hvis man ændrede reglerne, så også stedforældrenes indkomst indgik i indkomstgrundlaget og man samtidig udvidede aftrapningen, så ville man yderligere kunne spare næsten 125 mio.kr. årligt i SU til hjemmeboende unge på ungdomsuddannelserne. 7 Samlet set ville man altså kunne spare næsten 0,5 mia. kr. årligt, hvis man ændrede reglerne sådan at forælderens nye partners indkomst indgår i indkomstgrundlaget samtidig med at aftrapningen til hjemmeboende blev udvidet uanset om alder. Tabel 5. Sparede SU-udgifter hvis stedforældres indkomst indgik i indkomstgrundlaget Udvidet indkomstgrundlag for stedforælders indkomst + udvidet aftrapning - heraf kun udvidet indkomstgrundlag for stedforældre årige 20-årige Total 2010 Opregnet til 2010 Opregnet til Opregnet til mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr Anm: Tabellen viser ren SU-besparelse. Reduktionen i skatteindbetalinger fra SU-besparelser er ikke fratrukket. Tabellen viser sparede SU-udgifter på ungdomsuddannelserne ved en udvidelse af indkomstgrundlaget for de hjemmeboende, der enten kun bor hos biologisk mor eller far, og hvis forælder, de bor med, har fundet ny samlever/ægtefælle,. De samlede SU-udbetalinger til unge på ungdomsuddannelserne i 2010 er koblet med de unges alder, bopæl og forældrenes indkomst i den husstand, hvor unge boede i Indkomsten vedr. 2008, jf. lovgivningen. Der ses på personlig indkomst, positive renteindtægter og aktieindkomst. Alderen er primo året. Kun hjemmeboende. Forælderens og partners indkomst fra 7 Det er kun nye besparelser i forhold til tabel 7, dvs. hvis den ene biologiske forælder, som den unge bor med, alene havde så høj indkomst, så den unges SU blev ramt af den øgede aftrapning, så indgår den andel af besparelsen ikke i tabel 9. 6

7 husstanden indgår i grundlaget. Der er fradraget i indkomsten for antallet af søskende under 18 år. -tallet er en fremskrivning ud fra FL12 og ændring i antallet af studerende fra 2010 til. 7

8 Appendiks Bilagsoversigt 1. Beløbsgrænser ved udvidet aftrapning af SU-satsen for hjemmeboende Fra Til Månedlig SU Regler Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende 8

9 Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Nuværende Anm: Tabellen viser den udvidede aftrapning af SU-satsen for hjemmeboende ved ændring i 2010-satserne. 9

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt Ledighed blandt højtannede sætter spor Massiv dimittendledighed blandt højtannede koster samfundet dyrt Den store stigning i dimittendledigheden siden 2008 har betydet, at højtannede i titusindvis er gået

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse AE har undersøgt gevinsterne ved at videreuddanne faglærte, og der er millionstore gevinster at hente. Over et livsforløb er nettogevinsten af et

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse

Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse Ifølge OECD ligger Danmark i toppen, når det gælder om at give unge en gymnasial uddannelse. Danmark er dog ikke nær så godt med,

Læs mere

Folkeskolen: Hver 3. med dårlige karakterer får ikke en uddannelse

Folkeskolen: Hver 3. med dårlige karakterer får ikke en uddannelse Folkeskolen: Hver 3. med dårlige karakterer får ikke en uddannelse Det faglige niveau i folkeskolen har stor betydning for, hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet. Mere end hver tredje af de

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Næsten hver tredje 26-årige på Fyn har ikke fået nogen uddannelse. Dette svarer til, at mere end 1. unge fynboer hvert år forlader folkeskolen uden

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt 1 års udvikling i formuer: 7 pct. har tabt Over de sidste 1 år er de danske formuer blevet mere ulige fordelt. Kun de personer med de 3 pct. største formuer, har oplevet en stigning i deres formuer. Alle

Læs mere

Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund

Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund AE har undersøgt, hvad partiernes forslag til karakterkrav i gymnasierne vil betyde, når man ser på sidste års studenter. Et karakterkrav

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Store formuer efterlades til de højest lønnede

Store formuer efterlades til de højest lønnede Store formuer efterlades til de højest lønnede I gennemsnit havde personer, der døde i 2012, en nettoformue på 860.000 kr. Det dækker over meget store efterladte nettoformuer i toppen og gæld i bunden.

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Uddannelse har mange positive effekter for den enkelte og for samfundet. Udover at være en god investering i forhold til løn og beskæftigelse, bliver sundhedstilstanden

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Selvom nye tal viser, at stigningen i ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse er bremset, så ligger andelen af nyuddannede,

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Det giver 2-1 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster,

Læs mere

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser Centralisering af uddannelsesinstitutioner Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser I løbet af de sidste 2 år er der blevet færre kommuner, der har uddannelsessteder, der uddanner personer

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen ser på sandsynlighederne for at blive ramt af ledighed,

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Milliardpotentiale i skolepraktikken

Milliardpotentiale i skolepraktikken Mere end 3.000 elever på erhvervsskolerne uden praktikplads Milliardpotentiale i skolepraktikken Flere tusinde unge står stadig uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kan finde

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Flere fattige og udsigt til stor stigning

Flere fattige og udsigt til stor stigning Flere fattige og udsigt til stor stigning Fattigdommen stiger i Danmark. Fra 2002 til 2015 er antallet af fattige danskere mere end fordoblet fra under 20.000 til tæt på økonomisk fattige. Siden 2011 er

Læs mere

Regeringens skatteudspil rammer skævt

Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringen har fremlagt sit udspil til skattelettelser i jobreform fase. Skattelettelserne herfra vil give den største gevinst til de højestlønnede både opgjort i

Læs mere

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne I løbet af de seneste ti år er formuerne i stigende grad blevet koncentreret hos de mest formuende. Den ene procent med de største nettoformuer

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliances lader i deres skatteforslag alle skattelettelser gå til de rigeste i samfundet. En direktørfamilie, der her en årlig husstandsindkomst

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

Milliongevinster af skolepraktik

Milliongevinster af skolepraktik Skolepraktik kan afhjælpe den voksende mangel på praktikpladser Milliongevinster af skolepraktik Manglen på praktikpladser er nu så massiv, at flere tusinde unge ikke har mulighed for at færdiggøre deres

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Velstillede børnefamilier indtager København

Velstillede børnefamilier indtager København Velstillede børnefamilier indtager København Siden midten af 9 erne er der kommet langt flere småbørnsfamilier i København. Særligt i brokvarterene og i Indre by bliver børnefamilierne i højere grad boende

Læs mere

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Notat 3. juli 2014 FORFATTER: METTE HJORT-MADSEN I dette notat gennemgås udmøntningen

Læs mere

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Rockwoolfondens Forskningsenhed har lanceret en rapport, der opgør minimumsbudgetter for en række familietyper. Med regeringens fattigdomsydelser

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere