Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 8 Uge Rostra Kommunikation & Research A/S

2 Indhold Baggrund og formål...3 Konklusioner...4 Fordelingen på individuelle ruter...5 Rute 1:...5 Rute 2:...5 Rute 3:...5 Rute 4:...5 Rute 5:...6 Rute 6:...6 Analyse...7 Samlet antal graffitiudtryk på rute 1:...8 Samlet antal graffitiudtryk på rute 2:...9 Samlet antal graffitiudtryk på rute 3:...1 Samlet antal graffitiudtryk på rute 4:...11 Samlet antal graffitiudtryk på rute 5:...12 Samlet antal graffitiudtryk på rute 6:...13 Fordelingen af individuelle graffitityper på ruterne...14 Fordelingen af registrerede tags mellem ruterne...16 Fordelingen af registrerede throw-ups mellem ruterne...17 Fordelingen af registrerede pieces mellem ruterne...18 Fordelingen af registrerede klistermærker mellem ruterne...19 Fordelingen af optalte plakater mellem ruterne...2 Samlet antal graffitiudtryk...21 Bilag: Metode til måling af graffiti i Frederiksberg Kommune...22 Udvælgelse af ruter...22 Hvad tælles med...22 Metodologiske overvejelser...23 Side 2 af 23

3 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at gennemføre regelmæssige målinger af graffititrykket i kommunen. Denne rapport er den ottende i rækken af en serie optællinger af graffititrykket på 6 udvalgte strækninger. Optællingerne og de anvendte metodiske principper for optællingerne er inspireret af Københavns Kommune, der i en længere årrække har talt systematisk på udvalgte ruter i udvalgte bydele. Optællingen foregår i praksis ved, at der bliver talt graffiti på facader og byudstyr på de 6 udvalgte ruter i Frederiksberg Kommune. Hver rute er 1 km lang og der tælles på begge sider af gaden. I praksis tælles der således på 2 km facade/byudstyr på hver rute. I alt tælles der på 12 km i Frederiksberg Kommune. Der bliver talt efter det samme metodiske koncept, som er anvendt i Københavns Kommune. Der tælles 5 forskellige former for udtryk, der alle bliver kaldt for graffiti i denne rapport. Det drejer sig om: : mindre underskrifter (som der typisk er mange af) : større underskrifter typisk udfyldte svungne bogstaver : egentlige tegneserieagtige malerier : traditionelle klistermærker og klistermærkerester : plakater Optællingerne kan bruges til at få et overblik over udviklingen i mængden af graffiti i kommunen og dermed, hvordan bl.a. afrensningsressourcerne kan prioriteres. Resultaterne i denne rapport stammer fra en optælling i uge 17, april måned 216. Der er udarbejdet en grundig metodebeskrivelse, som forklarer om principperne for valg af ruter, afgrænsning af optællingsobjekter mm. Metodebeskrivelsen er vedlagt som bilag til denne rapport. Side 3 af 23

4 Konklusioner Ved denne 8. måling er der registreret i alt graffitiudtryk på de 6 ruter fordelt på tags (41,18 %), 82 throw-ups (1,79 %), 2 pieces (,4 %), klistermærker (55, %) og 91 plakater (1,99 %). Målt i absolutte tal er Rute 6 med 421 stk. graffitiudtryk den rute, der har færrest graffitiudtryk, mens Rute 4 med stk. er den rute, der har flest graffitiudtryk. I forhold til 7. måling er antallet af registrerede graffitiudtryk faldet med 5,49 %. Dette fald skyldes primært et fald i antallet af tags. I forhold til 7. måling er der sket et fald i antallet af tags (9,29 %) og klistermærker (4,29 %) og en stigning i antallet af throw-ups (1,79 %) og plakater (55, %). Antallet af pieces er uændret 2 stk. I denne måling viser 4 ud af 6 ruter et fald i antallet af registrerede udtryk. Side 4 af 23

5 Fordelingen på individuelle ruter Herunder ses den numeriske fordeling af graffitiudtryk på de seks ruter. Fordelingen er illustreret i diagramform i analyseafsnittet. Rute 1: På rute 1 er der registreret 1.41 graffitiudtryk i alt. Fordelingen af disse er: 55 tags 26 throw-ups pieces 476 klistermærker 34 plakater Rute 2: På rute 2 er der registreret 52 graffitiudtryk i alt. Fordelingen af disse er: 14 tags 2 throw-ups pieces 354 klistermærker 6 plakater Rute 3: På rute 3 er der registreret 89 graffitiudtryk i alt. Fordelingen af disse er: 25 tags 2 throw-ups 1 piece 63 klistermærker 7 plakater Rute 4: På rute 4 er der registreret graffitiudtryk i alt. Fordelingen af disse er: 399 tags 11 throw-ups pieces 83 klistermærker 24 plakater Side 5 af 23

6 Rute 5: På rute 5 er der registreret 487 graffitiudtryk i alt. Fordelingen af disse er: 31 tags 7 throw-ups pieces 169 klistermærker 1 plakater Rute 6: På rute 6 er der registreret 421 graffitiudtryk i alt. Fordelingen af disse er: 29 tags 34 throw-ups 1 piece 86 klistermærker 1 plakater Side 6 af 23

7 Analyse Analysen er inddelt i tre hovedafsnit. Første analyseafsnit beskriver mængden af graffiti på hver af de 6 ruter. Det andet analyseafsnit beskriver fordelingen af de forskellige graffitityper på ruterne. Det tredje analyseafsnit beskriver udviklingen i den samlede mængde graffitiudtryk fra måling til måling. Side 7 af 23

8 Samlet antal graffitiudtryk på rute 1: Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten måling 8. måling I alt Det samlede antal graffitiudtryk på rute 1 er steget med 21,75 % fra 855 stk. til 1.41 stk. i forhold til sidste optælling. Dette dækker over et fald i antallet af klistermærker (,21 %) og en stigning i antallet af tags (39,12 %), throw-ups (55, %) og plakater (29,9 %). Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten 3% 46% 49% 2% % Side 8 af 23

9 Samlet antal graffitiudtryk på rute 2: Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten måling 8. måling I alt Det samlede antal graffitiudtryk på rute 2 er faldet med 23,12 % fra 653 stk. til 52 stk. i forhold til sidste optælling. Dette dækker over et fald i antallet af tags (45,74 %), klistermærker (8,53 %) og plakater (25, %) og en stigning i antallet af throw-ups (2 stk.). Der er fortsat registreret nul pieces på ruten. Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten 1% 28% 71% % % Side 9 af 23

10 Samlet antal graffitiudtryk på rute 3: Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten måling 8. måling I alt Det samlede antal graffitiudtryk på rute 3 er steget med 37,13 % fra 649 stk. til 89 stk. i forhold til sidste optælling. Dette dækker over en stigning i antallet af tags (36,61 %), klistermærker (37,86 %) og plakater (16,67 %). Antallet af registrerede throw-ups og pieces er uændret. Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten 1% 28% 71% % % Side 1 af 23

11 Samlet antal graffitiudtryk på rute 4: Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten måling 8. måling I alt Det samlede antal graffitiudtryk på rute 4 er faldet med 22,58 % fra stk. til stk. i forhold til sidste optælling. Dette dækker over et fald i antallet af tags (38,24 %), klistermærker (11,7 %) og plakater (22,58 %) og en stigning i antallet af throw-ups (22,22 %). Der er ikke registreret nogen pieces på ruten. Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten 2% 32% 65% 1% % Side 11 af 23

12 Samlet antal graffitiudtryk på rute 5: Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten måling 8. måling I alt Det samlede antal graffitiudtryk på rute 5 er faldet med 25,8 % fra 65 stk. til 487 stk. i forhold til sidste optælling. Dette dækker over et fald i antallet af tags (9,88 %), throw-ups (12,5 %), klistermærker (41,52 %) og plakater (47,37 %). Der er ikke registreret nogen pieces på ruten. Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten 2% 35% % 1% 62% Side 12 af 23

13 Samlet antal graffitiudtryk på rute 6: Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten måling 8. måling I alt Det samlede antal graffitiudtryk på rute 6 er faldet med 6,3 % fra 448 stk. til 421 stk. i forhold til sidste optælling. Dette dækker over et fald i antallet af tags (1,36 %) og klistermærker (27,12 %) og en stigning i antallet af throw-ups (3,3 %) og plakater (4, %). Antallet af pieces er uændret 1 stk. Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten 2% 2% % 8% 69% Side 13 af 23

14 Fordelingen af individuelle graffitityper på ruterne Gennemgangen af de forskellige ruter beskrev visse forskydninger mellem de forskellige graffititypers andel af den samlede mængde graffiti. Nedenstående figurer viser den procentuelle fordeling mellem de fem opmålte typer af graffitiudtryk ved 7. og 8. måling. Fordeling af graffitityper ved sidste måling 2% 54% % 1% 43% Fordeling af graffitityper ved denne måling 2% 55% 2% % 41% udgør nu 41,18 % af det samlede antal registrerede udtryk, mod tidligere 42,9 %, hvilket dækker over et relativt fald på 9,29 %. udgør nu 1,79 % af det samlede antal registrerede udtryk, mod tidligere 1,16 %, hvilket dækker over en relativ stigning på 46,43 %. udgør fortsat,4 % af det samlede antal registrerede udtryk. udgør nu 55, % af det samlede antal registrerede udtryk, mod tidligere 54,31 %, hvilket dækker over et relativt fald på 4,29 %. udgør nu 1,99 % af det samlede antal registrerede udtryk, mod tidligere 1,59 %, hvilket dækker over en relativ stigning på 18,18 %. Side 14 af 23

15 Ruterne bidrager forskelligt, og en enkelt rute bidrager fx med hele stk. (27,2 %), mens en anden rute kun bidrager med 421 stk. (9,2 %) på samme distance. De kommende afsnit beskriver de enkelte udtrykstypers fordeling mellem de seks ruter. Side 15 af 23

16 Fordelingen af registrerede tags mellem ruterne Der er ved denne måling registreret i alt tags på de 6 ruter Rute 1 Rute 2 Rute 3 Rute 4 Rute 5 Rute 6 Total 7. måling 8. måling Det samlede antal tags er faldet med 9,29 %, eller 193 stk. (fra 2.78 stk. til stk.) i forhold til sidste optælling. Det samlede antal tags er faldet på 4 af de 6 ruter. Den rute, hvor der er registreret flest tags, er Rute 1 (55 stk.). Den rute, hvor der er registreret færrest tags, er Rute 2 med 14 stk. Side 16 af 23

17 Fordelingen af registrerede throw-ups mellem ruterne Der er ved denne måling registreret 82 throw-ups på de 6 ruter Rute 1 Rute 2 Rute 3 Rute 4 Rute 5 Rute 6 Total 7. måling 8. måling Det samlede antal throw-ups er steget med 46,43 %, eller 26 stk. i forhold til sidste optælling. Det samlede antal throw-ups er steget på 4 af de 6 ruter. Den rute, hvor der er registreret flest throw-ups, er Rute 6 (34 stk.). De ruter, hvor der er registreret færrest throw-ups, er Rute 2 og 3 (2 stk.). Side 17 af 23

18 Fordelingen af registrerede pieces mellem ruterne Der er ved denne måling registreret 2 pieces på de 6 ruter måling 8. måling.5 Rute 1 Rute 2 Rute 3 Rute 4 Rute 5 Rute 6 Total Der er registreret pieces på Rute 3 (1 stk.) og Rute 6 (1 stk.). Side 18 af 23

19 Fordelingen af registrerede klistermærker mellem ruterne Der er ved denne måling registreret klistermærker på de 6 ruter Rute 1 Rute 2 Rute 3 Rute 4 Rute 5 Rute 6 Total 7. måling 8. måling Det samlede antal klistermærker er faldet med 4,29 %, eller 113 stk. (fra stk. til stk.) i forhold til sidste optælling. Det samlede antal klistermærker er faldet på 5 af de 6 ruter. Den rute, hvor der er registreret flest klistermærker, er Rute 4 (83 stk.). Den rute, hvor der er registreret færrest klistermærker, er Rute 6 (86 stk.). Side 19 af 23

20 Fordelingen af optalte plakater mellem ruterne Der er ved denne måling registreret 91 plakater på de 6 ruter Rute 1 Rute 2 Rute 3 Rute 4 Rute 5 Rute 6 Total 7. måling 8. måling Det samlede antal plakater er steget med 18,18 %, eller 14 stk. (fra 77 stk. til 91 stk.) i forhold til sidste optælling. Det samlede antal plakater er faldet på 3 af de 6 ruter. Den rute, hvor der er registreret flest plakater, er Rute 1 (34 stk.). Den rute, hvor der er registreret færrest plakater, er Rute 2 (6 stk.). Side 2 af 23

21 Samlet antal graffitiudtryk Figuren herunder viser resultaterne af målingerne siden 1. måling. Man kan derved få et samlet overblik over udviklingen i mængden af graffitiudtryk og fordelingen mellem dem. På alle 6 ruter er der sket et fald på 5,49 %, eller 266 stk., i forhold til 7. måling Samlet antal udtryk Side 21 af 23

22 Bilag: Metode til måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Udvælgelse af ruter De 6 ruter i Frederiksberg Kommune er udvalgt efter en række kriterier. Der har været et ønske om, at ruterne tendentielt afspejler en geografisk spredning i kommunen. De én kilometer lange ruter, hvor der tælles på begge sider af vejen, er udvalgt, så de repræsenterer et område, hvor der færdes en del mennesker, som potentielt vil bemærke graffitien. Samtidig er ruterne valgt efter en nærmere inspektion i nærområdet, fordi der i praksis skal være en mængde graffiti på ruten for at gøre det muligt at måle udviklingen i det pågældende område. Ruterne er altså udvalgt, så de løber ad mere og mindre graffitibelastede veje og gader. I en gade med meget få graffitiudtryk kan man desuden opleve, at den graffiti der opstår, bliver fjernet hurtigt igen. Jo mindre graffiti, der er i en gade, des større er sensitiviteten og handlekraften fra beboernes side typisk i forhold til graffitien. Som tæller på en rute stort set uden graffiti, ville man derfor kunne opleve, at et tag var blevet lavet to uger før og renset af fem dage før, man målte hvorfor man ikke ville registrere dette tags eksistens. Det er en situation, som optællerne "risikerer" uanset hvilken rute, der vælges. Men implikationerne for måleresultatet vil være større i disse mindre belastede områder med færre graffitiudtryk. Desuden vil en rute, der stort set ikke har nogen graffiti, signalere, at der ikke er det store graffitiproblem i bydelen. Og det ved vi ikke er tilfældet for nogen af de pågældende bydele. Hvad tælles med De veje, der er inkluderede i ruterne, er dækket helt ind. Det vil sige, når vore tællere går ad de valgte ruter, går de ruten igennem på den ene side af vejen og ruten retur på den anden side af vejen. Alle facader på disse ruter beses, hvilket svarer til i alt 2 meter facade pr. rute. Hvis gaderne brydes af torve, bænke el. lignende, måles der på udstyret på denne strækning. Kriterierne for optællingen er, at graffitiudtrykket fremstår i minimum 5% form. Dvs. hvis et throw-up fx er malet næsten helt over af et piece, så er det alene piecet, der tælles med. Omvendt kan man forestille sig, at et throw-up er malet ovenpå en række tags. Her tælles foruden throw-up'et de tags, der ses og for hvilke det gælder, at man kan se en estimeret halvdel af dem. Der måles alene på det totale antal graffitiudtryk ikke mængden af graffitiudtryk. Dette valg skal ses som en afvejning. Med denne målemetode vil man opleve, at fem kvadratmeter graffiti i én gade registreres som 1 (fx throw-up), mens de i en anden registreres som 17 (fx tags). Dermed vil det i statistikken fremstå, som om den sidstnævnte gade har et større graffitiproblem end den førstnævnte. Men genen ved et fem kvadratmeter stort throw-up kan være lige så stor som endog større end 17 tags, der fylder det samme. Hvis der er skygger tilbage efter forsøg på afrensning, så bliver de kun registeret, hvis de fremstår tydeligt, da afrensningen netop er et udtryk for, at borgerne ikke ønsker graffiti og har gjort noget aktivt for at få det fjernet. I forbindelse med optællingerne kan der være særlige faktorer, som indvirker på resultaterne. Her tænkes eksempelvis på, hvis der midlertidigt er opsat et byggehegn på en rute, hvilket typisk afføder meget graffiti. Den type af særlige faktorer, vil blive noteret og kan eventuelt bruges som forklaringsårsag. Dette Side 22 af 23

23 kvalitative element i en ellers kvantitativ analyse muliggør også en opmærksomhed omkring bevægelserne i antallet af udtryk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at optællingsmetoden udtrykker et øjebliksbillede af graffitimængden på den givne rute. Hvis der på en given strækning fx registreres i alt 26 udtryk den ene måned og 26 udtryk den anden måned, er det jo ikke sikkert, at der er tale om de samme udtryk at situationen med andre ord har været status quo i løbet af måneden. Man kan principielt godt forestille sig, at indsatsen mod graffiti er vokset i en gade, hvorfor megen af den gamle graffiti er renset væk. I dette tilfælde kan en nedgang i antallet af udtryk imidlertid udeblive i vores kvantitative registrering, fordi nogle graffitimalere har valgt at sætte deres præg på gaden igen. I en ren kvantitativ undersøgelse vil det på bundlinjen se ud som om, der ikke er sket noget som helst i gaden. I særlige tilfælde ønsker vi derfor at inddrage en kvalitativ vurdering, som kan bidrage til at opfange eventuelle udsving, som måske umiddelbart kan virke uforklarlige i forhold til graffitiudtrykkenes antal og karakter. Metodologiske overvejelser Overordnet skal man i forbindelse med design af en graffiti-målemetode være opmærksom på metodens pålidelighed og gyldighed. Med pålidelighed menes det forhold, at der hersker overensstemmelse mellem resultaterne ved forskellige målinger af samme fænomen. De forskellige målinger, der er tale om, skal dels kunne være udført af samme person, dels kunne være udført af forskellige personer og som udgangspunkt give samme resultat. Hvad angår pålideligheden af flere målinger udført af samme person, så vil hver optæller få klare anvisninger på, hvordan og ud fra hvilke kriterier graffitiudtrykkene skal registreres. Dét vil derfor ikke give anledning til pålidelighedsproblemer. Med hensyn til pålideligheden forbundet med flere målinger udført af forskellige personer, har vi som test bedt to tællere gå en given rute igennem hver for sig og tælle graffitiudtryk op. Herefter sammenligner vi de udfyldte optællingsskemaer og sørger for at eventuelle uklarheder omkring indsamlingen af data bliver afklaret. Dermed er denne type pålidelighed også i orden. Hvad angår gyldighed, så er den til stede, når man måler det fænomen, man ønsker at måle og hverken mere eller mindre. Én form for gyldighed handler om, at der er overensstemmelse mellem dét, man siger, man vil måle, og den operation man foretager for at måle dét, man siger, man vil måle. Vores ønske er at måle antallet af graffitiudtryk på udvalgte ruter i udvalgte ruter i Frederiksberg Kommune. Det er dét, vi måler med denne metode, hvorfor denne type gyldighed er til stede. Endelig handler gyldigheden også om, hvorvidt éns resultater er sande eller falske, om de med andre ord afspejler en overensstemmelse med virkeligheden. For at afspejle virkeligheden så godt som muligt, har vi valgt at indføre det kvalitative element i den kvantitative målemetode. Kombinationen af den kvantitative optælling af udtryk og den kvalitative vurdering af årsagerne til eventuelt store udsving skal bidrage til at sikre, at vores resultater afspejler virkeligheden bedst muligt på de givne ruter og indenfor de ressourcemæssige rammer og begrænsninger, der er tildelt optællingsprojektet. Side 23 af 23

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 10 Uge 17-2017 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål...3 Konklusioner...4 Fordelingen på individuelle ruter...5 Rute

Læs mere

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 2 Uge 18-2013 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål... 4 Konklusioner... 5 Fordelingen på individuelle ruter... 6 Rute

Læs mere

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune f Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 3 Uge 48-2013 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål... 4 Konklusioner... 5 Fordelingen på individuelle ruter... 6

Læs mere

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 5 Uge 39-2014 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål... 4 Konklusioner... 5 Fordelingen på individuelle ruter... 6 Rute

Læs mere

Optælling af affald. Københavns Kommune. Rostra Research A/S Oktober 2007 (måling 5)

Optælling af affald. Københavns Kommune. Rostra Research A/S Oktober 2007 (måling 5) Optælling af affald Københavns Kommune Rostra Research A/S Oktober 2007 (måling 5) 1 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Metode 4 Tidspunkter for optælling 5 Hovedresultater 6 Rute 1: Østerbrogade 9 Rute 2:

Læs mere

Frederiksberg Kommune September 2014 Rapport 4

Frederiksberg Kommune September 2014 Rapport 4 Optælling af affald Frederiksberg Kommune September 24 Rapport 4 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Metode 3 Hovedresultater 4 Udviklingen i skraldemængden 5 Rutens andel af optalt affald 6 Nordre Fasanvej

Læs mere

Frederiksberg Kommune April 2016 Rapport 7

Frederiksberg Kommune April 2016 Rapport 7 Optælling af affald Frederiksberg Kommune April 6 Rapport 7 Indholdsfortegnelse Baggrund Metode Hovedresultater Udviklingen i skraldemængden 5 Rutens andel af optalt affald 6 Udviklingen i cigaretskod

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

STATUSRAPPORT - REN OG TRYG BY

STATUSRAPPORT - REN OG TRYG BY - REN OG TRYG BY 1 REN OG TRYG BY BAGGRUND OG KONKLUSIONER I Sektorplan for drift og vedligeholdelse af veje og parker 2013-2016 er der opstillet en forandringsteori, dvs. en forventning om sammenhængen

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Lægeerklæringer

Lægeerklæringer Lægeerklæringer 2012-2016 Kontakt: Ida Friis-Hansen, kommunikationskonsulent. ifh@dlfa.dk, tlf. 33186747. Datagrundlag: alle lægeerklæringer modtaget i perioden 01.01.2012 til 31.12.2016 begge dage inklusiv.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( )

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( ) Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler KHS, STJO Koordineret med CWU, APK Sagsnr. 2014-13042 Doknr. 200174 Dato 24-06-2014 Overvejelser om svarprocenter i brugertilfredshedsundersøgelser Dette

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden 1. Indledning Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en deskriptiv analyse, der ser på løn- og timeudviklingen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09.

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Stig Hansen Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Stig.Hansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8541 Telefon: 76631407 Dato: 19. juni 2009 Redegørelse for udgifterne

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32 I forbindelse med en lageroptælling er det vigtigt, at systemet ved, at den enkelte vare er sat under optælling og hvilken dato, der skal tælles på. Uden disse oplysninger kan systemet ikke håndtere køb

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Notat om ældreboliger

Notat om ældreboliger Notat om ældreboliger Ældre og Sundhed disponerer over 210 ældreboliger fordelt på 12 boligafdelinger i de fire lokalområder i kommunen. I Frederikssund er der 106 boliger fordelt på seks afdelinger. Her

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

Bekymrende fravær i folkeskolen

Bekymrende fravær i folkeskolen Bekymrende fravær i folkeskolen Pilotprojektet Op, lille Hans - i Distrikt Tarup Baggrund Når elever udebliver fra undervisning, er det tit og ofte udtryk for mistrivsel. De senere års erfaringer på området

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Sønderslev Klimaudfordring

Sønderslev Klimaudfordring Sønderslev Klimaudfordring Antal spillere: Ca. 10 Alder: Fra 12 år Varighed: 1-2 timer. Aftales inden spillets start. Indhold Spilleregler Bykort (spilleplade) 10 stk. boligkort 10 stk. personkort Liste

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende?

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2016 Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. METODE... 3 3.1.1. Udvælgelse af afdelinger... 4 3.1.2. Besøgstider...

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Trafikdata viser udviklingen i antal kald på NSP, aggregeret og pr. måned.

Trafikdata viser udviklingen i antal kald på NSP, aggregeret og pr. måned. Afrapportering af drift for NSP, august 2016 Dette notat beskriver afrapportering af drift fra NSP området. Opgaven For NSP området er der opsat målinger på følgende leverancer: Trafiktal Driftsstabilitet

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Af Lars Ebsen Boldt Andelen af tosprogede elever i grundskolen er de seneste 10 år vokset fra 7,7 pct. til 10,1 pct. Efter en periode med relativ høj vækst i antallet

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Virksomheder, foreninger og fonde Ejere. Naturorganisationer og 3.person N=1391. Myndigheder. Virksomheder, foreninger og fonde Ejere

Virksomheder, foreninger og fonde Ejere. Naturorganisationer og 3.person N=1391. Myndigheder. Virksomheder, foreninger og fonde Ejere Ansøger/sagsrejser i 3 afgørelser for 2006 Det er undersøgt, hvem der er oplyst som ansøger eller sagsrejser i hver enkel 3 afgørelse for 2006. Ansøgerne og sagsrejserne til samtlige 1391 3 afgørelser

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Juni 2012 Analyse Danmark A/S - Frederiksberg Allé 17, baghuset - 1820 Frederiksberg C - Tlf.: 4333 1020 Om undersøgelsen Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012-6.6.2012

Læs mere

Hund og kat i den almene boligsektor 2016

Hund og kat i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:9 i den almene 2016 I 2016 er det tilladt at holde hund og/eller kat i 60 % af de almene boliger med en centralt registreret husdyrorden. Der er flest tilladelser til at holde hund og/eller

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

METODEBESKRIVELSE, VISUALISERINGSFORSLAG 1, 2 & 3,

METODEBESKRIVELSE, VISUALISERINGSFORSLAG 1, 2 & 3, Bilag til miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 05.01.L05 og Forslag til Kommuneplantillæg 11 METODEBESKRIVELSE, VISUALISERINGSFORSLAG 1, 2 & 3, 0 ALTERNATIV SAMT SIMULERINGER FOR HAVVANDSSTIGNINGER

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Ammeundersøgelse 2008 Horsens Kommune

Ammeundersøgelse 2008 Horsens Kommune Ammeundersøgelse Horsens Kommune 1.0 Forord Denne undersøgelse viser ammemønstret blandt mødre i Horsens kommune. Det er veldokumenteret, at amning er forbundet med en række ernæringsmæssige, immunologiske,

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Besøgstid Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende eller venner på Sygehus Danmark. Som udgangspunkt er du velkommen, når det passer bedst

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Til TMU Uddybende notat til indstilling om Evaluering af Nørrebrogade

Til TMU Uddybende notat til indstilling om Evaluering af Nørrebrogade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice NOTAT Til TMU Uddybende notat til indstilling om Evaluering af Udviklingen i arbejdssteder, jobs og detail på sammenlignet med

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering

Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering Juni 2013 Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering I to analyser, som AE-rådet har lavet for DeFacto fokuseres der på udviklingen i jobskabelse og pendlingsmønstre gennem de seneste

Læs mere

Natherberg: År Benyttelsesgrad % ,5 % ,5 % ,8 %

Natherberg: År Benyttelsesgrad % ,5 % ,5 % ,8 % Indskrivninger Tre Ege Kirkens Korshær Tre Ege driver 3 Natherbergspladser. Natherbergspladserne kan benyttes fra kl. 19.00 om aftenen til kl. 9.00 den efterfølgende dag. En borger kan indskrives på en

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Udvikling i løntilskudsforløb

Udvikling i løntilskudsforløb 4. oktober 217 16/196-2 Udvikling i arbejde på særlige vilkår 21 217 OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger og udarbejder på denne baggrund dette notat, som giver

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

NOTAT. Testforløb for ny matchmodel

NOTAT. Testforløb for ny matchmodel NOTAT 27. oktober 2008 Testforløb for ny matchmodel Arbejdsmarkedsstyrelsen lancerer i løbet af det kommende år en ny matchmodel. Den nye matchmodel, der omfatter alle jobcentrets borgere, har tre kategorier,

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1

Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1 Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1 Analyse, HR & Udvikling maj 2016 Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1 Del 1 af den samlede evaluering af fase 2 omhandler de kvantitative data, der er samlet

Læs mere

Landmålingens fejlteori - Lektion4 - Vægte og Fordeling af slutfejl

Landmålingens fejlteori - Lektion4 - Vægte og Fordeling af slutfejl Landmålingens fejlteori Lektion 4 Vægtet gennemsnit Fordeling af slutfejl - rw@math.aau.dk Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 1/36 Estimation af varians/spredning Antag X 1,...,X n stokastiske

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kapitel 7 Forskelle mellem centraltendenser

Kapitel 7 Forskelle mellem centraltendenser Kapitel 7 Forskelle mellem centraltendenser Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 / 29 Indledning 1. z-test for ukorrelerede data 2. t-test for ukorrelerede data med ens

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere