Nokia N85 Kom godt i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nokia N85 Kom godt i gang"

Transkript

1 Nokia N85 Kom godt i gang

2 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt /1. udgave

3 Taster og dele (forside og top) 6 Mikrofon 7 Navi -hjul, herefter kaldet navigeringstast 8 Sletningstast C 9 Afslutningstast 10 Multimedietast 11 Lysføler 12 Sekundært kamera 1 Ørestykke 2 Valgtaster 3 Opkaldstast 4 Menutast 5 Numerisk tastatur 1 Tænd/sluk-tast 2 Nokia-av-stik til kompatible headset, hovedtelefoner og tv-udgangskabler 3 Mikro-USB-stik til oplader og til at oprette forbindelse til en kompatibel pc 3

4 Taster og dele (bagside og sider) 8 Slids til hukommelseskort til et kompatibelt microsd-kort 4 1 og 9 Stereohøjttaler med 3D-lydeffekt 2 Lydstyrke-/zoomtast 3 Låsekontakt til låsning og oplåsning af tasterne 4 2-trins-udløsertast (optagelsestast) til autofokus og til at tage stillbilleder og optage video med 5 Hovedkamera til billed- og videooptagelser i høj opløsning 6 Blitz og videolys 7 Hul til håndledsrem

5 Skydetaster Skydetasterne gør det muligt at lave flere ting på én gang. Hvis du f.eks. får vist billeder, og musikafspilleren kører i baggrunden, og du gerne vil gå til det næste eller forrige nummer, kan du trykke på tasten for afspilning/pause for at få tasterne til frem- og tilbagespoling frem. 1 Videresend 2 Afspil/pause 3 Stop 4 Spol tilbage 5 og 8 Zoom-taster (tilgængelige, når de lyser) 6 og 7 Spiltaster (tilgængelige i landskabstilstand) 5

6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. 1. Hold enheden med bagsiden mod dig, hold låsemekanismen inde, og løft coveret op. 2. Indsæt SIM-kortet i SIM-kortholderen. Sørg for, at det afskårne hjørne på kortet vender mod højre, og at kontaktområdet på kortet vender nedad. 3. Indsæt batteriet. 4. Sæt coveret på igen. Dette gøres ved at vende det øverste låsegreb mod den tilsvarende åbning på enheden og skubbe coveret nedad, så det låses fast. 6

7 Sådan tændes enheden 1. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede. 2. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode eller låsekode, skal du indtaste den og trykke på den venstre valgtast. Låsekoden er fra fabrikken sat til Hvis du glemmer koden, og enheden er låst, skal enheden til service, og der kan blive pålagt ekstra gebyrer. Kontakt et Nokia Care-servicested eller forhandleren af din enhed for at få yderligere oplysninger. 7

8 Antenneplaceringer Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå, som med alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Dette kan nedsætte batteriets levetid. også har disse antenner, ellers kan disse ikke forbindelsesmetoder ikke længere benyttes. 8 1 Antenne til Bluetooth og WLAN samt GPSmodtager 2 FM-senderens antenne 3 Enhedens antenne Bemærk, at antennerne til Bluetooth, WLAN, GPS og FM-senderen findes på enhedens bagcover. Hvis du skifter bagcover, skal du sørge for, at det nye cover

9 Hukommelseskort Brug kun kompatible microsd-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Brug af ikke-kompatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet. Indsætning af hukommelseskortet Der er muligvis allerede indsat et hukommelseskort i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet: 1. Sæt fingeren ind i fordybningen ved siden af dækslet til slidsen til hukommelseskortet, og åbn dækslet. Træk dækslet til venstre for at frigøre hængslet, og drej dækslet ud til siden. 2. Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i slidsen. Kontrollér, at kontaktområdet på kortet vender nedad og mod slidsen. 3. Skub kortet ind. Kortet er på plads, når du hører et klik. 4. Skub hængslet tilbage på plads, og luk dækslet. Kontrollér, at dækslet er lukket korrekt. Udtagning af hukommelseskortet Vigtigt: Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der er oprettet adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget. 1. Inden du tager hukommelseskortet ud, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge Tag hukom.kort ud. Alle programmer lukkes. 9

10 2. Vælg Ja, når Hvis hukommelseskortet tages ud, lukkes alle åbne programmer. Tag det ud alligevel? vises. 3. Når Fjern hukommelseskortet, og tryk på OK vises, skal du åbne dækslet til slidsen til hukommelseskortet. 4. Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen. 5. Træk hukommelseskortet ud. Vælg OK, hvis enheden er tændt. 10

11 Opladning af batteriet Regelmæssig opladning 1. Sæt en kompatibel oplader i en stikkontakt i væggen. 2. Tilslut ledningen til enheden. Hvis batteriet er helt brugt op, kan det vare et stykke tid, før opladningsikonet begynder at bevæge sig. 3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger opladningsikonet sig ikke mere. Tag først opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten. Tip! Tag opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke bruges. En oplader, der er tilsluttet stikkontakten, bruger også strøm, når den ikke er tilsluttet enheden. USB-opladning Du kan bruge USB-opladning, når der ikke er adgang til et vægstik. Med USB-opladning kan du også overføre data, mens enheden oplades. 1. Tilslut et kompatibelt USB-kabel til din pc og enheden. Tip! Du kan også bruge en kompatibel USB-enhed til opladning. 2. Hvis enheden er tændt, kan du vælge mellem USB-tilstandene på enhedens skærm. 11

12 Headset 12 Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til enheden. Du skal muligvis vælge kabeltilstanden. Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed. Hvis du vil foretage håndfri telefonopkald, skal du bruge et headset med en kompatibel fjernbetjeningsenhed eller bruge mikrofonen på enheden. Du kan også tilslutte et kompatibelt tv-udgangskabel til enhedens Nokia-av-stik (3,5 mm). Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde. Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-

13 stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. 13

14 14 Genveje Du kan skifte mellem åbne programmer ved at trykke på og holde den nede. Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres. Du kan få vist dit multimedieindhold ved at trykke på multimedietasten. Du kan oprette forbindelse til internettet (netværkstjeneste) ved at trykke på 0 og holde den nede i standbytilstand. I mange programmer kan du få vist de mest almindelige indstillinger ( ) ved at trykke på navigeringstasten. Hvis du vil skifte profil, skal du trykke på tænd/sluktasten og vælge en anden profil. Du kan skifte mellem profilen Normal og Lydløs i standbytilstand ved at trykke på # og holde den nede. Hvis du har to telefonlinjer (netværkstjeneste), skifter du med denne handling mellem de to linjer. Du kan ringe op til din telefonsvarer (netværkstjeneste) ved at trykke på 1 og holde den nede i standbytilstand. Tryk på opkaldstasten i standbytilstand for at åbne listen over de seneste udgående opkald. Du kan bruge stemmekommandoer ved at trykke på den højre valgtast og holde den nede i standbytilstand. Du kan fjerne et program fra menuen ved at vælge det og trykke på C. Nogle programmer kan ikke fjernes.

15 Skærmindikatorer Enheden bruges på et GSM-netværk (netværkstjeneste). Enheden bruges på et UMTS-netværk (netværkstjeneste). Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen Indbakke i Beskeder. Du har modtaget en eller flere nye s i fjernpostkassen. Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke. Du har ubesvarede opkald. Ringetypen er indstillet til lydløs, og signalet ved beskeder og s er slået fra. En tidsbestemt profil er aktiv. Enhedens tastatur er låst. Du har en aktiv alarm. Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste). Alle opkald til enheden stilles om til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angiver tallet den aktive linje. Din telefon har forbindelse til et netværk via WLAN eller UMTS (netværkstjeneste) og er klar til et internetopkald. Der er indsat et kompatibelt microsd-kort i enheden. Der er tilsluttet et kompatibelt headset til enheden. Der er tilsluttet et kompatibelt tv-udgangskabel til enheden. Der er tilsluttet en kompatibel teksttelefon til enheden. Et dataopkald er aktivt (netværkstjeneste). En GPRS-pakkedataforbindelse er aktiv. (netværkstjeneste) angiver, at forbindelsen er i venteposition, og angiver, at en forbindelse er tilgængelig. En pakkedataforbindelse er aktiv på en del af netværket, som understøtter EGPRS (netværkstjeneste). angiver, at forbindelsen er i venteposition, og angiver, at en forbindelse er tilgængelig. Ikonerne angiver, at EGPRS er tilgængelig på netværket, men enheden anvender ikke nødvendigvis EGPRS til dataoverførslen. 15

16 En UMTS-pakkedataforbindelse er aktiv. (netværkstjeneste) angiver, at forbindelsen er i venteposition, og angiver, at en forbindelse er tilgængelig. HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) understøttes og er aktiv (netværkstjeneste). angiver, at forbindelsen er i venteposition, og angiver, at en forbindelse er tilgængelig. Du har indstillet enheden til at søge efter trådløse LAN-netværk, og der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk (netværkstjeneste). En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk med kryptering. En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk uden kryptering. Bluetooth er slået til. Der overføres data via en Bluetoothforbindelse. Hvis ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed. En USB-forbindelse er aktiv. En synkronisering er i gang. 16

17 Overførsel af indhold Du kan bruge programmet Switch til at kopiere indhold, f.eks. telefonnumre, adresser, kalenderposter og billeder, fra din tidligere Nokiaenhed til din Nokia N85 ved hjælp af en Bluetoothforbindelse. De indholdstyper, der kan overføres, afhænger af, hvilken enhedsmodel du ønsker at overføre indhold fra. Hvis denne enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem de to enheder. Nokia N85 viser en meddelelse, hvis den anden enhed ikke er kompatibel. Hvis den anden enhed ikke kan tændes uden et SIMkort, kan du indsætte dit SIM-kort i den. Når din Nokia N85 aktiveres automatisk uden et SIM-kort, aktiveres offline-profilen automatisk, og overførslen kan udføres. Første gang du vil hente data fra en anden enhed, skal du vælge Telefonskift i programmet Velkommen på din Nokia N85 eller trykke på og vælge Værktøjer > Funktioner > Telefonskift. Indholdet overføres fra hukommelsen på den anden enhed til den tilsvarende placering på din Nokia N85. Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres. Du finder yderligere oplysninger om Switch i brugervejledningen. 17

18 18 Navi -hjul Herefter kaldet navigeringstasten. Brug Navi-hjulet til at navigere rundt i menuerne og på lister med (op, ned, venstre eller højre). Tryk på navigeringstasten for at vælge den handling, der vises over tasten, eller for at se de mest anvendte indstillinger. Du kan slå indstillingen for Navi-hjulet til eller fra ved at trykke på og vælge Værktøjer > Indstil. > Generelt > Navi-hjul > Navi-hjul. Hvis indstillingen for Navi-hjulet er slået til, kan du hurtigt rulle gennem Billeder, Musikafspiller, Nokias videocentral, Kontakter, lister over beskeder eller multimediemenuen. Kanten af navigeringstasten lyser, når et af disse programmer er i forgrunden. 1. Bevæg fingerspidsen forsigtigt langs kanten af navigeringstasten med eller mod uret. Bliv ved at lade fingeren glide, indtil der rulles på skærmen. 2. Du kan fortsætte med at rulle ved at lade fingeren glide langs kanten af navigeringstasten med eller mod uret. Indikator for dvaletilstand Hastigheden på lyset langs Navihjulet sænkes, når enheden er i dvaletilstand. Lyset tændes og slukkes skiftevis, som om enheden trækker vejret. Du kan slå lyset fra ved at gå til og vælge Værktøjer > Indstil. > Generelt > Navi-hjul > Puls.

19 Multimediemenu Med multimediemenuen kan du få adgang til det multimedieindhold, du oftest anvender. Det valgte indhold vises i det relevante program. 1. Du kan åbne eller lukke multimediemenuen ved at trykke på multimedietasten. 2. Du kan gennemse grupperne ved at rulle til venstre eller højre. Hvis indstillingen for Navi -hjulet er slået til, kan du gennemse grupperne ved at lade fingeren glide langs kanten af navigeringstasten. Der er følgende grupper: Tv og video Få vist det videoklip, du sidst har set, få vist videoklip, der er gemt på enheden, eller få adgang til videotjenester. Musik Åbn musikafspilleren og visningen Nu afspilles, gennemse dine sange og afspilningslister, eller hent og administrer podcasts. Billeder Få vist de billeder, du sidst har taget, start et diasshow med dine billeder eller videoklip, eller få vist mediefiler i albummer. Spil Prøv N-Gage-spil (netværkstjeneste). Kort Få vist dine foretrukne steder i programmet Kort. Internet Få vist dine foretrukne internetlinks i browseren. Kontakter Tilføj dine egne kontakter, send beskeder, eller foretag taleopkald. Du kan tilføje en ny kontakt til en tom position på listen ved at trykke på navigeringstasten og vælge en kontakt. Du kan sende en besked ved at vælge en kontakt i multimediemenuen og vælge Valg > Send SMS-besked eller Send MMS-besked. 3. Du kan rulle op eller ned i en gruppe ved at trykke navigeringstasten op eller ned. Tryk på navigeringstasten for at vælge elementer. Du kan ændre gruppernes rækkefølge ved at vælge Valg > Arranger grupper. 19

20 20 Hvis du vil vende tilbage til multimediemenuen fra et åbent program, skal du trykke på multimedietasten.

21 Kort Med kortprogrammet kan du se din aktuelle position på kortet, bruge kort over forskellige byer og lande, søge efter adresser og forskellige steder af interesse, planlægge ruter fra et sted til et andet og gemme positioner som lokaliteter og sende dem til kompatible enheder. Du kan også købe ekstra tjenester, f.eks. guider og en sving for svingnavigationstjeneste med talevejledning. Tip! Der tilføjes automatisk stedsoplysninger til et billedes filoplysninger, hvis Registrer sted er slået til under indstillingerne for kameraet. Hvis du vil se, hvor billedet er taget, på et kort, skal du åbne Billeder. Tryk på, og vælg Kort. Første gang du bruger kortprogrammet, skal du muligvis angive et internetadgangspunkt til hentning af kortoplysninger til din aktuelle position. Du kan skifte standardadgangspunkt senere ved at vælge Valg > Værktøjer > Indstillinger > Internet > Standardadgangspunkt (vises kun, når du er online). Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed. Når du bruger kortet på skærmen, hentes der automatisk et nyt kort, hvis du ruller til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet. Disse kort er gratis, men overførslen kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster. Hvis du vil forhindre, at enheden automatisk henter kort via internettet, når du f.eks. er uden for dit trådløse hjemmenetværk, skal du vælge Valg > Værktøjer > Indstillinger > Internet > Gå online, når programmet startes > Nej. Overførsel af kort Nokia Map Loader er et pc-program, som kan bruges til at hente kort fra internettet og installere dem på enheden eller på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat ét). Du kan også bruge programmet til at hente talefiler til sving for svingnavigation. Før du kan benytte Nokia Map Loader, skal programmet først installeres på din pc. Du kan hente pc-programmet på Følg vejledningen på skærmen. 21

22 22 Support Har du problemer med enheden? Hvis du har problemer med enheden, eller hvis du ikke helt ved, hvordan enheden fungerer, kan få hjælp på eller dit lokale Nokia-websted i form af onlinesupport, i hjælpeprogrammet på enheden eller i brugervejledningen. Hvis dette ikke hjælper, kan du prøve følgende: Genstart enheden: Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent nogle sekunder, indsæt batteriet igen, og tænd enheden. Opdater enhedens software ved hjælp af Nokia Software Updater. Gå ind på softwareupdate eller dit lokale Nokia-websted. Gendan de oprindelige fabriksindstillinger, som det er forklaret i brugervejledningen. Dine dokumenter og filer slettes ikke. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Gå ind på Inden du indsender din enhed til service eller reparation, skal du altid oprette en sikkerhedskopi af dataene på enheden. Online Gå ind på eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde de seneste vejledninger, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt. Tip! Du kan også få adgang til supportsiderne fra enhedens internetbrowser. Hjælp Hjælpefunktionen giver dig hjælp og vejledning, når du bruger enheden. Du kan få adgang til funktionen fra et program ved at vælge Valg > Hjælp. Brugervejledning Du finder andre vigtige oplysninger om enheden i brugervejledningen.

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere