GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE"

Transkript

1 ~-- GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE 1984

2 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Beretning om skoleåret SKOLEÅR Erling Frederiksen

3 .' Grindsted Kostog Realskole II l. II l. er oprettet som privatskole i 1902 og har siden 1917 haft ret til at dimittere til a1m, forberedelseseksamen (præliminæreksamen) og fra 1956 til mellem- og realeksamen, I 1963 dimitteredes første gang elever med realeksamen efter 1958-loven, Skolen har børnehaveklasse, fuld grundskole og 10, klasse, Efter den ny skolelovs ikrafttræden indstiller skolen nu eleverne til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve, Skolen har i indeværende skoleår 117 kostelever og 140 byelever. Skolepenge Byelever: 10 rater il 75,- kr. Kostelever: Se side 7, ÅRSFESTEN lørdag den 23, juni 1984 Kl Generalforsamling i L. Kl Spisning (tilmelding nødvendig). Kl Kaffe, taler + fest i gymnastiksalen. Kl Festen slut. Skolens organisation Skolens administration: Kontortid: 8-12,25 og 14,00-16,00 mandag-torsdag, (fredag 8,00-12,30), Skolens adresse: Skolegade 15,, Birte Howard - Inge Møller - Aage Ymter, Giro Telefon (05) , Kostelevernes drengeafdeling, (Lange gang), Telefon (H 14,30-15,30 og 19,30-20,30), Lærere: (05) Elever: (05) , Det nye kollegium Telefon lærere: (05) Elever: (05) , Kostelevernes pigeafdeling, Telefon (kl, 14,15-15,00 og 19,30-20,30), Lærere: (05) Elever: (05) , Skolebestyrer: Jørgen Howard - Træffetid på skolen: H ,50 og 14,00-15,00 (fredag 10, ), telefon (05) , Viceinspektør: Pe""!' Nielsen, telefon (05) (privat), Skolens bestyrelse: Kammerherre J, Høirup, Jørgen Howard, Birte Howard og arkitekt M.AA Chr, Høirup, Skolens tilsynsførende: Amtsviceborgmester A Chr, Andersen, Grindsted, Skolelæge: Lægehuset, Vestergade - Telefon (05) , Skolesundhedsplejerske: Esther Nissen (træffes via skolens kontor), Lærerrådet: Formand: Troels Gydum Tillidsmand: Arne Nielsen, Sekretær: Marna Brunebjerg, Kostlærere: Pigeafdelingen: Marna Brunebjerg, Lilly Bandholz, Hanne-Lise Hansen, Drengeafdelingen: Arne Nielsen, Thrben Mathiassen, Ivan Larsen, 'Troels Gydum, Jens Frydenlund, Teddy Jessen, John Dypevåg, Bo Søndergård, Weekend-vagter: Arme Norlyk, Niels Frip, Gert Brod<, Carsten Nielsen, 2

4 Hjem - Skole Efter forslag fra forældrene holder skolen»åbent hus-dag«den 21. i hver måned; men såvel by- som kostelevforældre er til enhver tid meget velkomne til at kontakte skolen og deres barns lærere, hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med skolegangen, som de ønsker nærmere belyst Besøg på skolen: forældre er altid velkomne (dog ser vi gerne, at man ved besøg på kollegierne henvender sig til den vagthavende kostlærer). Faste arrangementer: Forældremøde torsdag før efterårsferie. Forældremøde 7. kl.: torsdag før vinterferie. Forældreweekend: 28. og 29. april Skolefest for børnehavekl kl.: torsdag før påskeferie. Grindsted Kost- og Realskole og dens forældreforening Hvorfor en forældreforening? Som det sikkert ikke er alle bekendt, er foreningens formålsparagraf - at knytte og holde forbindelse mellem elevernes hjem og skolen, samt at give elevernes forældre indseende med og indflydelse på skolens virke og ledelse - det er dermed antydet, at man som forældre gennem foreningen har mulighed for at få sine meninger hørt og herigennem til en vis grad have medindflydelse på, hvilken politik der føres, og hvordan denne føres ud i livet på vore børns skole. Vi vil derfor gerne opfordre såvel gamle som nye elevers forældre til at komme frem med ideer og tanker, som I kunne tænke j er, skolen kunne bruge i sin dagligdag til gavn for vore børn. Selv på en god skole - som vi absolut mener Grindsted Kost- og Realskole er - kan der naturligvis opstå problemer. Også her kommer forældreforeningen ind i billedet På sin årlige generalforsamling har foreningen valgt en styrelse, som I til enhver tid kan kontakte, også hvis der er opstået et problem skole, barn og hjem imellem. Derfor forældre, vær med til at gøre vor skole endnu bedre - brug jeres stemme gennem forældreforeningen. Ved indmeldelse bliver forældre automatisk medlem af forældreforeningen (kr. 50,- pr. år.). NB: Forældreforeningen Fredag den 9. marts var alle fra forældrestyreisen inviteret til en gennemgang af skolens regnskaber for 1982/83. Forældrestyreisen har ikke nogen indflydelse på skolens økonomi, men skal forældrestyreisen virke efter sin hensigt, kan det ikke undgås, at vi er med i beslutninger, der kan have indflydelse på skolens økonomi. Det er derfor indlysende, at en sådan åbenhed fra bestyrelsen side vil virke befordrende på samarbejdet mellem skole og styrelse, ligeledes finder jeg det værdifuldt, at alle i styrelsen har haft mulighed for at hilse på den samlede bestyrelse. At deltage i mødet var iøvrigt en særdeles positiv oplevelse. E. Lank Jensen Forældreforeningens bestyrelse: BH - 7. kl.: Erik Lank Jensen, Ahornvej 15, Gr. (05) Ingrid Madsen, Samsøvej 4, Gr. (05) Åse Mogensen, Dalsvinget 14, Gr. (05) Jørgen Ludvigsen, T.nknudvej 24, Morsbøl, Gr. (05) kl.: L P. Madsen, Nørre 'Ibrv 7, Gr. (05) Ole VIlsen, Ølgodvej 21, Gr. (05) Birgit Clausen, Hrændgårdsparken 55', Herning (07) Omsonst blot at prøve at få et ord indført, når A. C.A. (skolens tilsynsførende) og J.H. (formand for skolens bestyrelse) {dr hinanden til bords - fælles minder, fælles bekendte - snakken gik.' Med venlig hilsen Forældrebestyrelsen 3

5 Skolealternativ til den offentlige skole Hvorfor har I valgt Kost- og Realskolen til Jeres barn? Dette spørgsmål stilles man ofte overfor. Et tilsvarende spørgsmål ville man som forældre til børn i den offentlige skole ikke blive stillet. Dette udspringer naturligvis af, at den offentlige skole ikke er noget, man vælger, hvorimod man som forældre vælger privat- eller friskolen. Det er vigtigt for barnet eller den unges udvikling, at skolemiljøet er inspirerende, igangsættende og udviklende. En af forudsætningerne for at tilgodese disse aspekter er bl.a. klassestørrelsen. I den lille flok af elever tilgodeses det enkelte barns behov og udviklingstrin. Ligeledes er det af stor betydning for et barns skolegang og udvikling at der er sammenhæng mellem skole og hjem. Med sammenhæng mener vi den tryghed det giver, at forældre og lærere samarbejder. Efter de første syv år på Hestkær Friskole, har Kostog Realskolen været en naturlig overbygning. Et andet vigtigt aspekt er, at lærerkollegiet er sammensat af mennesker med forskelligartet baggrund for deres virke som undervisere. Dette giver muligheder for forskellige holdninger og indfaldsvinkler, hvilket igen vil hjælpe eleverne til større selvstændighed og aktivitet. Det er yderst vigtigt at bibeholde et skolealternativ til den offentlige skole, således at man bevarer muligheden for at kunne vælge skole- og undervisningsform. Den frie og private skoleform er ikke nogen selvfølgelighed. Der skal stadig, også i de kommende år arbejdes og kæmpes, for at bevare og udbygge denne væsentlige valgmulighed i det hjemlige skolebillede. Astrid og Ole Vilsen Den gamle tradition fra 4. maj 1945: Vi havde lys i samtlige vinduer og sang lien lærke letted'u i store skolegdrd, 4

6 Frikvarter i den lille skolegdrd. 3. klasse pd biblioteket. 5

7 ,, Pigehollegiet. ndet nye«kollegium. Kostskolen Kostskolen har plads (j] 42 piger og 75 drenge. Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. - Køsteleverne deltager i C-a. 1/2 times arbejde daglig (havearbejde, oprydning osv.). Hjemrejse-weekend: Skolen skal have SKRIFTLIG MEDDELELSE fra forældrene senest 3 dage før hver hjemrejse, (altså tirsdag). Skolen er lukket i alle ferier ifølge ferieplanen. Samt i visse week-<mds. (Se side 9). Når eleven slutter sit ophold på skolen, må vedkommende selv sørge for at medtage sine ejendele, såsom cykel, radio osv. Hvem kan komme på kostskole? Skolen optager fortrinsvis kostelever fra kl. - I ganske særlige tilfælde optages dog også kostelever til de mindre klasser! For at opholdet kan forløbe så godt som muligt, sætter vi det som en betingelse, at vi inden optagelsen har modtaget skolepapirer m.m., hvorefter vi arrangerer et møde med såvel elev som pårørende her på skolen. Vi har i nogle tilfælde måttet afvise optagelse, fordi vi mente, at eleven ikke passede ind i vort miljø. Kostelevernes udstyr Skoletaske, kuffert, papirkurv, arkitektlampe, samt evt. bord- eller standerlampe. 1 dyne, 1 pude, 1 rullemadras, 3 dynebetræk, 3 pudebetræk, 3 lagner, 1 plaid, 6 håndklæder, 1 vasketøjspose. ALLE EJENDELE TYDELIGT MÆRKET MED NAVN. Man må gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe til weekendture, samt cykel. (Knallert er desværre forbudt). VI VIL GERNE INDSKÆRPE FØLGENDE: Pakker, som forældre eller pårørende sender eleverne, må ALDRIG indeholde PENGE. Vil man af en eller anden grund sende ekstra penge, må det ske enten gennem skolens kontor eller til ganglæreren. Hjemrejse Kostelever skal både efter ferier og weekend-rejser møde på skolen inden kl aftenen før første skoledag. Bliver man forhindret, skal meddelelse gives på kollegietelefonerne (se side 2), mellem kl og Hjemmet bedes omgående underrette skolen, såfremt en elevs tilbagerejse af tvingende grund er blevet udskudt. Ved hjemkomsten skal man melde sig hos den vagthavende lærer. 6

8 ToRVET - VARDr.. BORGER GADE. = AL i ~D i(ø R. SEL FoRBuDT N A Ved indmeldelse BANf:6ÅROEN Dåbs- og vaccinationskort. Forældres CPR-nr. (kun for elever under 16 år), samt sygesikringsgruppe og familiens læge. 10 G"'IIfi.~j( d }\Dlil- ng Reulskpll.' L Kontor 2. Hovedbygning 3. Spi"esal 3A B. og.,. Iloward (privat) 4.»Lange gans:".,. Pige kouegiet 6. Fr it i d ~hus 7. Bibliotek 8. Realistkollegiet("Dct ny«) IO. Anneks Betaling for kostelever 10 månedlige rater il kr ,- hvilket inkluderer ophold, skolepenge, bogleje, ugepenge samt vask, (uldne ting undtaget). For nyindmeldte kostelever betsles: Depositum kr ,- (reguleres i takt med opholdsbetalingen og tilbagebetsles ved afrejse). Elevforsikring kr. 60,- (årlig præmie). Koncerter, teaterture, udflugter o.lign.: ca. kr. 700,- årligt. Der betsles kvartalsvis: august, november, februar samt maj måneder. For elever ankommet efter august betsles juni måned med. Enhver udmeldelse må ske ved et skolekvartals begyndelse, gældende fra dets udgang, dog kan udmeldelse foretaget efter 1. februar først træde i kraft: pr. 1. juli. Enhver indmeldelse er bindende. Såfremt en indmeldelse trækkes tilbage kort før det nye skoleårs begyndelse betsles 1. kvartal. En uges lejrskoleophold er obligatorisk mindst en gang i klasse. Udgiften andrager ca kr. Alle elever i 9. og 10. klasse skal have da/ty - ty/da og da/ eng - en&,da ordbøger (Gyldendal). Bortkomne bøger samt beskadigelse af skulens cnaleriel skal erstattes af forældrene. Lommepenge Indtil 12 år kr. 30, år kr over 15 år kr. 50,- Noget af vores køkken og vore "flittige(( piger. Mor Karen (i gryden) og hendes piger. 7

9 Kostskolens dagligdag Vækning. Værelset ordnes. Morgenmad. Skoletiden begynder. Morgensang. Forrniddagste. Middagsmad. Skoletiden slut. Oprydning, havearbejde og lignende. Fritid. Læsestue. Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades uden speciel tilladelse. Læsestue. Lyset slukkes hos de mindre elever. Lyset slukkes hos de ældste. 0uerSll.v. Rt hjort/e af pigehollegiets opholds.<;iue. Ned{'I's( t.v. Spisesalen Weekend-vagter Anne Norlyk!'hels Prip Gert Brock Carsten Nielsen

10 Ferie- og fridage 1984/ : Første skoledag... torsdag den 9. august (OBS! Kostelever møder onsdag den 8. august) Efterårsferie oktober Juleferie december-6. januar 1985: Vinterferie februar Påskeferie april (OBS! Kosteleverne skal møde tirsdag den 9. april) Store Bededag maj Kr. Himmelfartsdagsferie maj-l9. juni Pinseferie juni (OBS! Kosteleverne møder tirsdag den 28. maj inden kl ) Sidste skoledag fredag den 21. juni De nævnte dage inclusive. Vinter's motto for skolebussen: altid plads til en til! Ordensregler Forsømmelser Såvel for skolens som for hjemmets skyld, må enhver forsømmelse skriftligt eller pr. telefon meddeles skolen. Gymnastik Ønskes en elev fritaget for gymnastik, skal der foreligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. For fritagelse i en længere periode kræves lægeattest. Karakter- og kontaktbøger Tre gange årligt, i DECEMBER, MARTS og JUNI, får eleverne i kl. henholdsvis skoleudtalelse og karakterblad med hjem til forevisning. I øvrigt er forældrene altid velkomne til at kontakte skolen. Konflrmation Såfremt hjemmet ikke har meget presserende ønsker om, at barnet forberedes hos hjemmets præst, vil skolen foreslå, at konfinnandforberedelsen foregår hos en af Grindsted sogns præster, der er villige til at modtage børnene (fortrinsvis fra 7. klasse). Mandag efter konfinnationsdagen er fridag; kostelever møder på skolen mandag aften. Knuste ruder m.m. A! skade på skolens materiel skal straks anmeldes og må erstattes. Frikvarter Skolen giver gerne byeleverne mulighed for at besørge ærinder for hjemmet, men eleven skal i hvert tilfælde spørge om tilladelse til at forlade skolen. 9

11 Bad I sommerhalvåret benytter vi Grindsted Friluftsbad i udstrakt grad, ligesom svømmeundervisningen for 5. og 6. klasse også foregår her. I vinterhalvåret arrangerer skolen kørsel til Hellehallens svømmehal, (eleverne betaler selv kørslen). Glemmeskabet er til stadighed alt for velforsynet med ting, der ikke er mærkede og derfor vanskeligt kan afleveres til ejerne. Det kan derfor ikke kraftigt nok henstilles til hjemmene, at skolerekvisitter, overtøj o.s.v. mærkes med navn. Penge og værdigenstande må aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, men skal deponeres hos en lærer eller på kontoret til skoletidens ophør. Badminton Året rundt arrangerer vi jævnligt badrnintonturneringer i gymnastiksalen samt i Lynghallen. Fodbold I sommerhalvåret udendørs. I vinterhalvåret indendørs i Lynghallen. Go-cart Med forældrenes tilladelse kan det dyrkes på Grindsted Go-cart bane, (beliggende lige udenfor byen). Erlings værelse på )idet ny(c OBSl Der må ikke modtages besøg af fremmede på værelserne uden tilladelse. Gæster bedes først henvende sig hos den vagthavende lærer. Eleverne fra den ene gang må ikke komme på de andre gange uden tilladelse. Hver elev får udleveret en nøgle til sit værelse. Denne nøgle er man ansvarlig for og har pligt til at erstatte, hvis den bliver tabt. Den elektriske installation må under ingen omstændigheder røres. Ødelægges noget af skolens materiel, skal det straks meddeles. (I tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker, er forældrene erstatningspligtige). Man må under ingen omstændigheder låne hverken tøj eller penge af hinanden. Elever fra 8. skoleår må ryge, når de har hjemmets tilladelse. 10

12 Håndbold foregår på Ungdomsskolen samt i Lynghallen. Musikundervisning foregår på Grindsted Musikskole. Ridning foregår på Grindsted Rideskole. Sejlsport foregår via Grindsted Sejlsportsklub. Skak foregår i Grindsted Skakklub. Skøjteløb Lige udenfor Grindsted ligger 2 store søer, som vi benytter meget til skøjteløb i vintersæsonen. Endvidere kan man på Ungdomsskolen (14-18 årige), i perioden september-marts vælge mellem følgende fag: Batik, biologisk værksted, blomsterbinding, boldspil, dansk, datalære - EDB, dramatik, elektronik, folkedans, formning, fotokursus, fransk, færdselslære, førstehjælp, geografi, grafik, hesten - dens røgt og pleje, hjemkundskab, husgerning, håndarbejde, jagtkursus, keramik, kjolesyning, knallertkøreskole, kristendoml religion, latin, leder-trænings kursus, læderarbejde, maskinskrivning, modelbygning, motorlære, patch-work og quilting, porcelænsmaling, radio teknik, regning og matematik, regnskabs-føring, svejsekursus, sløjd, specialundervisning, stangbygning og pirkestøbning, strikning og hækling, støtteundervisning, tilskærerkursus, traktorkørekortsteori, trampolinspring, træskæring, tysk, journalistik og virksomhedslære. Birte Howard og Inge Møller på kontoret. Sport Næsten alle former for sport kan dyrkes. I perioden 1. sept.-l. maj lejer skolen Lynghallen 3 dage ugentlig. Tennis foregår via Grindsted Tennisklub. 11

13 Forældreweek-end april 1984 Som (efterhånden) sædvanligt havde vi besøg af virkelig mange by - og kostelevforældre fra lørdag til søndag middag. Efter morgensang gik forældrene ud for at bese resultaterne af de aktiviteter, deres børn havde deltaget i. I øvrigt var der film, foredrag, udstilling samt børneteater for de små serveredes en lækker middag for alle og herefter var eftermiddagen - med strålende sol - fri. Kl udfoldede»mor Karen«al sin kulinariske formåen i et overdådigt koldt bord og herefter gik den årlige revy over scenen. Tilstrømning til morgensang. Nederst t.v. Starlen på dcl store holde bord. Nederst t.h REVY IiKulina/'ish ('tjcntyri<. KOKKEN ~.. ~ p'.,dmnbefaler Lun høne )'.orn 5Ouf{le.', med p;:m a'ja Oda' ----~. " erve~5 m~rstidens srønt sate..- d;ol, s. -fås ~un på l\aæds(bce (mf" 4~ ~ I,

14

15 øverst t.v.»dis med duerne«(balder ville ikke ha' hundekiks.') Nederst. Electric-Boogie. øverst t.h. Miss Foster Jenkins + akkompagnatør. 14

16 s øverst t.v. Viualdi inspirerede 9. G. til et poetisk digt og en meget smuk ballet. Nederst t.u. Festlig can-can afslutning. Til hojre. Vores allesammens Wandy med jazz 5-let 79 skabte fantastish stemning og indledning til aftenens dans...-. J 15

17 Skolens lærere Navn: Lilly Bandholt.z, kaldet.. BaIl2.c«. Alder: UkendL Ansat siden: Stilling: Kostlærer på pigekouegiet. Speciale: At vaske elevernes tøj. Hobby: Mascot for»bamses vennerk. Navn: Jens Frydenlund, biologisk nyskabelse på.. LangegangK. - The missing link! Ansat siden: Fag: Biologi, orientering, matematik, historie og geografi. Særlige kendetegn: Velklingende rost. Speciale: At bruge den. Navn: Gretha Bnmbjerg. Alder: Go' nok. Ansat siden: Stilling: Fhv. kostlærer. Fag: Dansk, matematik, musik, orientering og spec.undervisning. Særlige kendetegn: Gift med Gunnar. Motto: Du kan Illtid blive lidt bedre. Navn: Mogens Hansen, kaldet "Muggetc. AnJlat siden: Stilling: Kostlærer emeritus, er siden avanceret til gårdvagt.. Fag: Matematik og historie. Særlige kendetegn: Alpehue og officersblik. Navn: Hanne Lise Hansen. Ansat siden: Stilling: Kostlærer på pigekollegiet, samt fast vikar. Speciale: Rundvisning. Ilusdyr: Mogens Hansen. laurigt: Sod pige. Ansat siden: Fag: 'lysk, dansk og fysik. Særlige kendetegn: Ja! - Se billedet! Molto: Dahlmann's kollegium var bedsl! l øurigt: ['m the hest[ No"". In,,, Berntsen. vi ikke om. ~","!!i"~", Fag." Engelsk, tysk, dansk fransk og latin. Særlige kendetegn: Lille Thomas. Speciale: Lille Thomas. Hobby: Lille Thomas. ~~~~~;Å~;:::n:::rY'ik 0' fagforenin g. Hobby: Fagforening. Navn: Jorgen Howard. Ansul siden: Stilling' Cirkusdirektør. Fag ' Dansk, engelsk og tysk. Sælige kendetegn: Mon ikke! Husdyr: 4 + I kone. Borking. Ansat siden"i960. Stilling: Lærer. Fag; Dansk og engelsk. Speciale: Gå-væk hund spreder. liobby: Sø.rejser. kaldet»sigge«. Ansat siden Stilling: Fhv. kostlærer, der tager en vagt i ny og næ. Fag: Gymnastik. sløjd og fonnning. Særlige kendetegn: Se foto! Speciale: Dværggeder! Navn: Mllrna B,"""bj,",. gift med Finn. Ansat siden: Stilling: Kostlærer på pigekollegiel Fag: MatemIltik, religion og specialundervisning. Særlige kendetegn Skrap dame. Hobby:'I'rav. Ansat S/ilIing!.Y.';;i~';;;k"" 0' skolebibliotekar. Fag: Fysik og matematik. Speciale: EDB og skolens samlaleanlæg. Hobby: EDB og skolens samtaleanlæg. Navn: Doris Jonsson. Ansat siden: Fag: Håndgerning. S/ilIing: Bomehaveklasseleder. liobby; Hans og Mads. Yndlingsmelodi: The Sting. 16

18 - Navn Ansat Biden: Stilling' Kostlærer på»langegang«. Fag. Matematik og fysik. Speciale: GI. dansk. Motto: GI. dansk. Hobby: GI. dansk. ; Ansat siden ' Stilling. Lærer. Fag.' Gymnastik. Speciale. Can-can. flabby ' Koreografi. Fag: Musik, kristendom, fysik, matematik. samtidsorientering, historie og geografi. Speciale: Morgensang. Yndlingsbog: Højskolesangbogen. Navn: Kristensen. Ansat siden' Stilling: Lærer. Fag' Dansk og engelsk. Særlige kendetegn: Kan rødme - endnul Speciale: Grine-anfald. Ansat siden: Salling: Leder af"huset«. Særlige kendetcgn: Gin med rastløs studielektor. Husdyr: IO vilde katte. Stilling: Kostlærer. Fag: Tysk. historie og samtidsorientering. Speciale: Pcdal-loman. Motto. Skæg for sig... Stilling: Fhv. kostlærer. Fag: Dansk, matematik. orientering og spec. undervisning. Særlige kendetegn. Skrap dame i diskussion. lourigt Dejlig dame og dejlig lærer. Ansat siden: Stilling: Kostlære r. Fag: Dansk. engelsk og kristendom. Handicap: Kommer fra Århus. l øvrigt: Virker - trods detnormal. Ansat Stillmg. Kostlærer på det store drengekollegie. Fag: Mo.temtltik, orientering. historie og religion. Speciale.' Guiwr. Hobby Hevyt.ckster. Ansal Fog: Dansk, matematik. geografi, historie, kristendom og formning. Hobby: Jorgen. 1 øvrigt., Ikke mor til t.letle Ejleruen. Ansat siden Stilling: Kostlærer på»langegang«. Fog: Historie, orientering, fysik, geografi, biologi, religion samt skolevejleder. Speciale: Håndværk & violinspil. Motto: Do it yourself1 Narm. Aage Vinter. Ansat siden: Umuligt at huske. Stilling: Opretstående med skjorten uden for bl.lkserne. Fag: Skolebuskorsel & kontorarb. Særlige kendetegn. Indtager ikke under 7 tallerkener suppe. Speciale: Suppespisning. IfIl~dyr:Tina. 17

19 Jubilarer december Vores pedel - Erik Bertelsen fejrede jubilæum på et mærkeligt tidspunkt - nemlig d. 27. dec midt i juleferien. Grunden til hans ansættelse på dette tidspunkt var, at vi stod og manglede en person, der bl.a. kunne passe skolen fyr. Det er meget vanskeligt at beskrive Bertelsens arbejde i dag, idet der ikke er den ting, han ikke tager sig af på hele skolen. Han er faktisk uundværlig maj Gæv ser hun ud, gæv er hun - Sigrid Madsen, som d. 16. maj har været her i 25 år. M tekniske grunde kan vi desværre ikke bringe et billede fra selve dagen, hvor vi hyldede vores jubilar. 18

20 Grønland Nytårsmorgen 1984 drog Inger-Marie & Jan Toft samt deres to poder af sted til Grønland. Jan havde fået tilbud om en stilling deroppe - og i stedet for at forblive i sin trygge tilværelse i det lille Syddanmark valgte Inger-Marie at følge sin husbond ud i det måske mere eller mindre uvisse - men i hvert fald koldere nordlige. 10 års samarbejde på kontoret sluttede hermed - for Inger-Maries vedkommende og 2 års samarbejde med Jan som formand for forældrestyreisen. Alle, der ikke har været i Grønland, var en kende betænkelige på familiens vegne. Alle, der har været der, har sagt: det bli'r en oplevelse for livet. I hvert fald er det sikkert, at alle, der har kendt jer to (og som I nu bare rejser væk fra!) - krydser fingre for jer og håber, at I må få det mindst lige så godt, som vi gik rundt og tro' de, at I havde. De bedste hilsener fra os her på skolen vant til. Jeg har også været på tjenesterejse - til Holsteinsborg - og skal muligvis til Sukkertoppen 2. påskedag. På disse tj enesterej ser finder man bl.a. ud af, at det egentlige Grønland er uden for Godthåb. På f.eks. transportområdet er det i Godthåb sne-scooteren, der bruges, medens det nord for Polarcirkelen er hundeslæden, der er det foretrukne transportmiddel. Jeg vil endnu engang sige tusind tak for den smukke gave, og love jer, at den nok skal blive brugt om ikke på isbjørne så ihvertfald på masser af rensdyr. Mange kærlige hilsener til Jer alle Jan PS. Jeg skulle også hilse mange gange fra Inger-Marie og børnene. Godthåb, den 28. marts 1984 Kære Birte, Jørgen, lærere og forældrestyrelsesnaedlenrrnaer Aldrig er en» gammel grønlandsfarer«blevet så rørt, som jeg blev, den dag jeg modtog det meget smukke fangstredskab, som I betænkte mig med. Jeg kan love jer, at alle de andre»fangere«her i kolonien blev grønne af misundelse, ikke mindst da de så det meget smukke indgraverede»våbenskjold<c Knivens første opgave blev nu ikke noget med et»ta-sæl-pølsebord«, men derimod at tage»kampen«op med 3 meget flotte og store rødfisk- og den vandt fa'me. Her i Grønland går det os også godt. Vi får mad på bordet hver dag, derimod kniber det lidt med vandet - det fryser af og til - men så smelter vi bare noget sne inde i vores hyggelige»iglo«. Når vejret ellers tillader det, er vi også af og til på arbejde. Jeg arbejder jo, som I ved, i Grønlandsbanken. Det er et meget spændende job med masser af udfordringer, da projekterne tit og ofte bestemt ikke ligner dem, man er Omslder kom det længe ventede billed e fra Grønla nd. Vi har været lidt i tvivl, men har valgt at kalde det: udsigt fra familien Tofts køkkenvindue. 19

21 JILindefrill 30. april gange matte Carsten og Karl Johan nkomme vandrende(( opad. førend fotografen var tilfreds. Lysforholdene var ddrlige; det var til gengæld Gandhifilmen ikke kl. sd den. 20

22 MIN SKOLE Emnet er lige så populært, som det er»forhadt«- at skulle skrive stil! Afleveres næste onsdag - puh hal Min skole i Japan Hver morgen kl. 8 blev alle børnene hentet i 3 taxaer. Der var ca. 12 km ind til skolen. Vores lærer hed Miss Pears og var amerikaner. Vi var ialt 12 elever i alderen fra 6-13 år. Det første vi gjorde i skolen var at vi holdt møde og fik vore opgaver udleveret. Jeg lærte meget engelsk. Min bedste legekammerat hed Scott, som besøgte mig i Danmark. Jeg lærte også at spille base-ball, det holdt jeg meget af. Vi havde en dejlig tid i Japan. Stig 3A Min skole Jeg har gået på Grindsted Kost- og Realskole helt fra børnehaveklassen. Nu går jeg i 3A. Vi er 11 elever, 8 piger og 3 drenge. Vores klasselærer hedder Mona. Alle byelever op til 5. klasse bliver hentet med bus hver dag. Det er vores gode ven Vmter, der kører bussen. Jeg er meget glad for at gå på skolen. Vi har lært meget om Grønland. Vores læsebog handler om Grønland. Den hedder»enok på fangst«. Vores klasse har lige haft besøg af Ove fra Sirius patruljen. Han viste billeder fra Grønland, hvor han bor. Det var spændende. Han havde slædehunde, og vi så også billeder fra engang, hvor han havde været ude at køre i hundeslæde sammen med nogle andre mænd. De har meget sne der oppe. Isen er også meget tyk. Vi fik også lov at smage grønlandsk mad. Jeg synes ikke det smagte godt. Oppe i nordgrønland kan det være mørkt både om natten og om dagen i flere måneder i træk. Slædehundene hedder Frost, Lorte Charlie, Tøsen, Flapøre, Onde Nikki, der var elleve hunde. Jeg kan ikke huske hvad de andre hedder. Karina 3A Ove fra Sirius-patruljen med sin lange hundeslæde-pisk. Til venstre Stig Klyver Til højre KarinaHolt 21

23 Din skoletid indtil nu - og hvad du forventer af de kommende år Jeg har gået på denne skole i ca. 51/2 år. Da jeg kom i 3. klasse, flyttede min mor og jeg til 'JYskland, men der havde jeg det svært med lærerne og kammeraterne. De havde et meget koldt venskab, som jeg overhovedet ikke kunne acceptere. Jeg begyndte at pjække fra skolen uden min mor vidste det. En dag gik det galt! Min klasselærer syntes, jeg havde været væk fra skolen længe nok, så hun tog hjem til min mor for at tale med hende. Min mor tog det meget roligt. Hun snakkede med mig om det, og vi blev enige om, at jeg skulle skifte skole; men nu var det ligesom om jeg ikke rigtig havde mod til at tage fat forfra. Alligevel blev jeg jo nødt til det. Da jeg begyndte på den nye skole, var jeg ret nervøs. Mest for at møde kammeraterne. Det gik fint de første to uger, men så mistede de andre interessen for mig og jeg blev mere og mere ked af det. Til sidst ringede min mor til min far, og de blev så enige om, at jeg skulle tilbage til Danmark for at bo hos min far. '!rine Da jeg kom tilbage, skulle jeg gå på den gamle skole igen. Det var der ingen tvivl om. Det var lidt sært i begyndelsen, for nu skulle jeg til at passe lektier og møde op om morgenen, men mine lærere og min far prøvede at få mig til at forstå, at det var nødvendigt. Jeg tror, at det der fik mig tilbage til skolen var kammeratskabet. Hvis man har det svært eller er ked af noget, kan man altid tale med en kammerat eller en lærer - jeg har i hvert fald altid kunnet. Reks. dengang min bedstefar døde; da var jeg meget ked af det; men så snakkede jeg med en lærer og så var det ligesom det var lettere at tsenke på - altså jeg tsenkte kun på de glade minder; det hjalp mig enormt meget. Mine forventninger for de kommende år er, at det varme kammeratskab må holde. Jeg ønsker også at vores skole må beholde sit gode ry, for det har den for1jent. 'I}-ine 7A Udsnit af vores daglige morgensang! Hvem IItrækkeru mest - overhead'en eller fotografen?

24 Værelse pige kollegiet. Værelse - lange gang. Min tid på Kostskolen!»Godnat, I magre cykelryttere«. En dyb mandig røst fra Olfert svæver gennem lokalet. Klokken er ti, og vennerne har allerede spist deres ekstraklemmer og smidt deres sidste tiørere i hatten, efter en lang aftenkoncert på strengekassen. Med et er lyset på gangen slukket, og det er frem med de violette pærere og de i sengemagasinet skjulte Walkie Thlkies. Langt de fleste elever, der har boet på Langegang, vil erindre disse scener for altid. De evige lange køer ved udleveringen af lommepenge på den traditionelle facon med et blåt øje og en gang hovedpine. Elevernes solidariske terroraktioner mod de stakkels nybagte week-endvagter. De uudholdeligt lange afhøringer i opholdsstuen, når en eller anden elev havde sat ild til Ruths støvsugerslange, eller de morsomme korsdøbninger, der normalt udviklede sig til det mest utrolige svineri. For slet ikke at tale om Fru Howards uforglemmelige årlige oplæsning af H. C. Andersens fortælling:»den lille pige med svovlstikkerne«, eller Gydum og Mathiesens flade vittigheder ved bankospillet, for at snakke om det fuldstændigt modsatte. Disse situationer og mange andre er bl.a. det, man har at holde sig til, når man om nogle år vil få et af sine nostalgiske tilbageblik. 23 Selvfølgelig spiller minderne en væsentlig rolle, men det er jo ikke kw1 dem, der har været med til at skabe de forskellige elever, som de er. Reglementet og overholdelse af pligterne har i høj grad betydet, at man efterhånden lærer (efter at have fejet skolegården et par gange), at indordne sig under skolens præmisser. Her til sommer, hvor jeg skal forlade det sted, hvor jeg har tilbragt næsten syv år - fantastiske år - af mit liv, vil jeg kw1ne tage herfra med en ballast fuld af sjove, lærerige oplevelser, og til dels også triste oplevelser, hvad der jo autornastisk hører med, når man har opholdt sig det samme sted så mange år. Hvis der er noget, som virkelig har haft indflydelse på min personlighed, er det skolen og dens dagligdag, der har haft sin andel i at gøre mig til en selvstændig person og sin andel i at lære mig måden, hvorpå et stykke arbejde skal udføres. Carsten Dahl loa J Carsten Dahl

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere