GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE"

Transkript

1 ~-- GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE 1984

2 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Beretning om skoleåret SKOLEÅR Erling Frederiksen

3 .' Grindsted Kostog Realskole II l. II l. er oprettet som privatskole i 1902 og har siden 1917 haft ret til at dimittere til a1m, forberedelseseksamen (præliminæreksamen) og fra 1956 til mellem- og realeksamen, I 1963 dimitteredes første gang elever med realeksamen efter 1958-loven, Skolen har børnehaveklasse, fuld grundskole og 10, klasse, Efter den ny skolelovs ikrafttræden indstiller skolen nu eleverne til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve, Skolen har i indeværende skoleår 117 kostelever og 140 byelever. Skolepenge Byelever: 10 rater il 75,- kr. Kostelever: Se side 7, ÅRSFESTEN lørdag den 23, juni 1984 Kl Generalforsamling i L. Kl Spisning (tilmelding nødvendig). Kl Kaffe, taler + fest i gymnastiksalen. Kl Festen slut. Skolens organisation Skolens administration: Kontortid: 8-12,25 og 14,00-16,00 mandag-torsdag, (fredag 8,00-12,30), Skolens adresse: Skolegade 15,, Birte Howard - Inge Møller - Aage Ymter, Giro Telefon (05) , Kostelevernes drengeafdeling, (Lange gang), Telefon (H 14,30-15,30 og 19,30-20,30), Lærere: (05) Elever: (05) , Det nye kollegium Telefon lærere: (05) Elever: (05) , Kostelevernes pigeafdeling, Telefon (kl, 14,15-15,00 og 19,30-20,30), Lærere: (05) Elever: (05) , Skolebestyrer: Jørgen Howard - Træffetid på skolen: H ,50 og 14,00-15,00 (fredag 10, ), telefon (05) , Viceinspektør: Pe""!' Nielsen, telefon (05) (privat), Skolens bestyrelse: Kammerherre J, Høirup, Jørgen Howard, Birte Howard og arkitekt M.AA Chr, Høirup, Skolens tilsynsførende: Amtsviceborgmester A Chr, Andersen, Grindsted, Skolelæge: Lægehuset, Vestergade - Telefon (05) , Skolesundhedsplejerske: Esther Nissen (træffes via skolens kontor), Lærerrådet: Formand: Troels Gydum Tillidsmand: Arne Nielsen, Sekretær: Marna Brunebjerg, Kostlærere: Pigeafdelingen: Marna Brunebjerg, Lilly Bandholz, Hanne-Lise Hansen, Drengeafdelingen: Arne Nielsen, Thrben Mathiassen, Ivan Larsen, 'Troels Gydum, Jens Frydenlund, Teddy Jessen, John Dypevåg, Bo Søndergård, Weekend-vagter: Arme Norlyk, Niels Frip, Gert Brod<, Carsten Nielsen, 2

4 Hjem - Skole Efter forslag fra forældrene holder skolen»åbent hus-dag«den 21. i hver måned; men såvel by- som kostelevforældre er til enhver tid meget velkomne til at kontakte skolen og deres barns lærere, hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med skolegangen, som de ønsker nærmere belyst Besøg på skolen: forældre er altid velkomne (dog ser vi gerne, at man ved besøg på kollegierne henvender sig til den vagthavende kostlærer). Faste arrangementer: Forældremøde torsdag før efterårsferie. Forældremøde 7. kl.: torsdag før vinterferie. Forældreweekend: 28. og 29. april Skolefest for børnehavekl kl.: torsdag før påskeferie. Grindsted Kost- og Realskole og dens forældreforening Hvorfor en forældreforening? Som det sikkert ikke er alle bekendt, er foreningens formålsparagraf - at knytte og holde forbindelse mellem elevernes hjem og skolen, samt at give elevernes forældre indseende med og indflydelse på skolens virke og ledelse - det er dermed antydet, at man som forældre gennem foreningen har mulighed for at få sine meninger hørt og herigennem til en vis grad have medindflydelse på, hvilken politik der føres, og hvordan denne føres ud i livet på vore børns skole. Vi vil derfor gerne opfordre såvel gamle som nye elevers forældre til at komme frem med ideer og tanker, som I kunne tænke j er, skolen kunne bruge i sin dagligdag til gavn for vore børn. Selv på en god skole - som vi absolut mener Grindsted Kost- og Realskole er - kan der naturligvis opstå problemer. Også her kommer forældreforeningen ind i billedet På sin årlige generalforsamling har foreningen valgt en styrelse, som I til enhver tid kan kontakte, også hvis der er opstået et problem skole, barn og hjem imellem. Derfor forældre, vær med til at gøre vor skole endnu bedre - brug jeres stemme gennem forældreforeningen. Ved indmeldelse bliver forældre automatisk medlem af forældreforeningen (kr. 50,- pr. år.). NB: Forældreforeningen Fredag den 9. marts var alle fra forældrestyreisen inviteret til en gennemgang af skolens regnskaber for 1982/83. Forældrestyreisen har ikke nogen indflydelse på skolens økonomi, men skal forældrestyreisen virke efter sin hensigt, kan det ikke undgås, at vi er med i beslutninger, der kan have indflydelse på skolens økonomi. Det er derfor indlysende, at en sådan åbenhed fra bestyrelsen side vil virke befordrende på samarbejdet mellem skole og styrelse, ligeledes finder jeg det værdifuldt, at alle i styrelsen har haft mulighed for at hilse på den samlede bestyrelse. At deltage i mødet var iøvrigt en særdeles positiv oplevelse. E. Lank Jensen Forældreforeningens bestyrelse: BH - 7. kl.: Erik Lank Jensen, Ahornvej 15, Gr. (05) Ingrid Madsen, Samsøvej 4, Gr. (05) Åse Mogensen, Dalsvinget 14, Gr. (05) Jørgen Ludvigsen, T.nknudvej 24, Morsbøl, Gr. (05) kl.: L P. Madsen, Nørre 'Ibrv 7, Gr. (05) Ole VIlsen, Ølgodvej 21, Gr. (05) Birgit Clausen, Hrændgårdsparken 55', Herning (07) Omsonst blot at prøve at få et ord indført, når A. C.A. (skolens tilsynsførende) og J.H. (formand for skolens bestyrelse) {dr hinanden til bords - fælles minder, fælles bekendte - snakken gik.' Med venlig hilsen Forældrebestyrelsen 3

5 Skolealternativ til den offentlige skole Hvorfor har I valgt Kost- og Realskolen til Jeres barn? Dette spørgsmål stilles man ofte overfor. Et tilsvarende spørgsmål ville man som forældre til børn i den offentlige skole ikke blive stillet. Dette udspringer naturligvis af, at den offentlige skole ikke er noget, man vælger, hvorimod man som forældre vælger privat- eller friskolen. Det er vigtigt for barnet eller den unges udvikling, at skolemiljøet er inspirerende, igangsættende og udviklende. En af forudsætningerne for at tilgodese disse aspekter er bl.a. klassestørrelsen. I den lille flok af elever tilgodeses det enkelte barns behov og udviklingstrin. Ligeledes er det af stor betydning for et barns skolegang og udvikling at der er sammenhæng mellem skole og hjem. Med sammenhæng mener vi den tryghed det giver, at forældre og lærere samarbejder. Efter de første syv år på Hestkær Friskole, har Kostog Realskolen været en naturlig overbygning. Et andet vigtigt aspekt er, at lærerkollegiet er sammensat af mennesker med forskelligartet baggrund for deres virke som undervisere. Dette giver muligheder for forskellige holdninger og indfaldsvinkler, hvilket igen vil hjælpe eleverne til større selvstændighed og aktivitet. Det er yderst vigtigt at bibeholde et skolealternativ til den offentlige skole, således at man bevarer muligheden for at kunne vælge skole- og undervisningsform. Den frie og private skoleform er ikke nogen selvfølgelighed. Der skal stadig, også i de kommende år arbejdes og kæmpes, for at bevare og udbygge denne væsentlige valgmulighed i det hjemlige skolebillede. Astrid og Ole Vilsen Den gamle tradition fra 4. maj 1945: Vi havde lys i samtlige vinduer og sang lien lærke letted'u i store skolegdrd, 4

6 Frikvarter i den lille skolegdrd. 3. klasse pd biblioteket. 5

7 ,, Pigehollegiet. ndet nye«kollegium. Kostskolen Kostskolen har plads (j] 42 piger og 75 drenge. Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. - Køsteleverne deltager i C-a. 1/2 times arbejde daglig (havearbejde, oprydning osv.). Hjemrejse-weekend: Skolen skal have SKRIFTLIG MEDDELELSE fra forældrene senest 3 dage før hver hjemrejse, (altså tirsdag). Skolen er lukket i alle ferier ifølge ferieplanen. Samt i visse week-<mds. (Se side 9). Når eleven slutter sit ophold på skolen, må vedkommende selv sørge for at medtage sine ejendele, såsom cykel, radio osv. Hvem kan komme på kostskole? Skolen optager fortrinsvis kostelever fra kl. - I ganske særlige tilfælde optages dog også kostelever til de mindre klasser! For at opholdet kan forløbe så godt som muligt, sætter vi det som en betingelse, at vi inden optagelsen har modtaget skolepapirer m.m., hvorefter vi arrangerer et møde med såvel elev som pårørende her på skolen. Vi har i nogle tilfælde måttet afvise optagelse, fordi vi mente, at eleven ikke passede ind i vort miljø. Kostelevernes udstyr Skoletaske, kuffert, papirkurv, arkitektlampe, samt evt. bord- eller standerlampe. 1 dyne, 1 pude, 1 rullemadras, 3 dynebetræk, 3 pudebetræk, 3 lagner, 1 plaid, 6 håndklæder, 1 vasketøjspose. ALLE EJENDELE TYDELIGT MÆRKET MED NAVN. Man må gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe til weekendture, samt cykel. (Knallert er desværre forbudt). VI VIL GERNE INDSKÆRPE FØLGENDE: Pakker, som forældre eller pårørende sender eleverne, må ALDRIG indeholde PENGE. Vil man af en eller anden grund sende ekstra penge, må det ske enten gennem skolens kontor eller til ganglæreren. Hjemrejse Kostelever skal både efter ferier og weekend-rejser møde på skolen inden kl aftenen før første skoledag. Bliver man forhindret, skal meddelelse gives på kollegietelefonerne (se side 2), mellem kl og Hjemmet bedes omgående underrette skolen, såfremt en elevs tilbagerejse af tvingende grund er blevet udskudt. Ved hjemkomsten skal man melde sig hos den vagthavende lærer. 6

8 ToRVET - VARDr.. BORGER GADE. = AL i ~D i(ø R. SEL FoRBuDT N A Ved indmeldelse BANf:6ÅROEN Dåbs- og vaccinationskort. Forældres CPR-nr. (kun for elever under 16 år), samt sygesikringsgruppe og familiens læge. 10 G"'IIfi.~j( d }\Dlil- ng Reulskpll.' L Kontor 2. Hovedbygning 3. Spi"esal 3A B. og.,. Iloward (privat) 4.»Lange gans:".,. Pige kouegiet 6. Fr it i d ~hus 7. Bibliotek 8. Realistkollegiet("Dct ny«) IO. Anneks Betaling for kostelever 10 månedlige rater il kr ,- hvilket inkluderer ophold, skolepenge, bogleje, ugepenge samt vask, (uldne ting undtaget). For nyindmeldte kostelever betsles: Depositum kr ,- (reguleres i takt med opholdsbetalingen og tilbagebetsles ved afrejse). Elevforsikring kr. 60,- (årlig præmie). Koncerter, teaterture, udflugter o.lign.: ca. kr. 700,- årligt. Der betsles kvartalsvis: august, november, februar samt maj måneder. For elever ankommet efter august betsles juni måned med. Enhver udmeldelse må ske ved et skolekvartals begyndelse, gældende fra dets udgang, dog kan udmeldelse foretaget efter 1. februar først træde i kraft: pr. 1. juli. Enhver indmeldelse er bindende. Såfremt en indmeldelse trækkes tilbage kort før det nye skoleårs begyndelse betsles 1. kvartal. En uges lejrskoleophold er obligatorisk mindst en gang i klasse. Udgiften andrager ca kr. Alle elever i 9. og 10. klasse skal have da/ty - ty/da og da/ eng - en&,da ordbøger (Gyldendal). Bortkomne bøger samt beskadigelse af skulens cnaleriel skal erstattes af forældrene. Lommepenge Indtil 12 år kr. 30, år kr over 15 år kr. 50,- Noget af vores køkken og vore "flittige(( piger. Mor Karen (i gryden) og hendes piger. 7

9 Kostskolens dagligdag Vækning. Værelset ordnes. Morgenmad. Skoletiden begynder. Morgensang. Forrniddagste. Middagsmad. Skoletiden slut. Oprydning, havearbejde og lignende. Fritid. Læsestue. Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades uden speciel tilladelse. Læsestue. Lyset slukkes hos de mindre elever. Lyset slukkes hos de ældste. 0uerSll.v. Rt hjort/e af pigehollegiets opholds.<;iue. Ned{'I's( t.v. Spisesalen Weekend-vagter Anne Norlyk!'hels Prip Gert Brock Carsten Nielsen

10 Ferie- og fridage 1984/ : Første skoledag... torsdag den 9. august (OBS! Kostelever møder onsdag den 8. august) Efterårsferie oktober Juleferie december-6. januar 1985: Vinterferie februar Påskeferie april (OBS! Kosteleverne skal møde tirsdag den 9. april) Store Bededag maj Kr. Himmelfartsdagsferie maj-l9. juni Pinseferie juni (OBS! Kosteleverne møder tirsdag den 28. maj inden kl ) Sidste skoledag fredag den 21. juni De nævnte dage inclusive. Vinter's motto for skolebussen: altid plads til en til! Ordensregler Forsømmelser Såvel for skolens som for hjemmets skyld, må enhver forsømmelse skriftligt eller pr. telefon meddeles skolen. Gymnastik Ønskes en elev fritaget for gymnastik, skal der foreligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. For fritagelse i en længere periode kræves lægeattest. Karakter- og kontaktbøger Tre gange årligt, i DECEMBER, MARTS og JUNI, får eleverne i kl. henholdsvis skoleudtalelse og karakterblad med hjem til forevisning. I øvrigt er forældrene altid velkomne til at kontakte skolen. Konflrmation Såfremt hjemmet ikke har meget presserende ønsker om, at barnet forberedes hos hjemmets præst, vil skolen foreslå, at konfinnandforberedelsen foregår hos en af Grindsted sogns præster, der er villige til at modtage børnene (fortrinsvis fra 7. klasse). Mandag efter konfinnationsdagen er fridag; kostelever møder på skolen mandag aften. Knuste ruder m.m. A! skade på skolens materiel skal straks anmeldes og må erstattes. Frikvarter Skolen giver gerne byeleverne mulighed for at besørge ærinder for hjemmet, men eleven skal i hvert tilfælde spørge om tilladelse til at forlade skolen. 9

11 Bad I sommerhalvåret benytter vi Grindsted Friluftsbad i udstrakt grad, ligesom svømmeundervisningen for 5. og 6. klasse også foregår her. I vinterhalvåret arrangerer skolen kørsel til Hellehallens svømmehal, (eleverne betaler selv kørslen). Glemmeskabet er til stadighed alt for velforsynet med ting, der ikke er mærkede og derfor vanskeligt kan afleveres til ejerne. Det kan derfor ikke kraftigt nok henstilles til hjemmene, at skolerekvisitter, overtøj o.s.v. mærkes med navn. Penge og værdigenstande må aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, men skal deponeres hos en lærer eller på kontoret til skoletidens ophør. Badminton Året rundt arrangerer vi jævnligt badrnintonturneringer i gymnastiksalen samt i Lynghallen. Fodbold I sommerhalvåret udendørs. I vinterhalvåret indendørs i Lynghallen. Go-cart Med forældrenes tilladelse kan det dyrkes på Grindsted Go-cart bane, (beliggende lige udenfor byen). Erlings værelse på )idet ny(c OBSl Der må ikke modtages besøg af fremmede på værelserne uden tilladelse. Gæster bedes først henvende sig hos den vagthavende lærer. Eleverne fra den ene gang må ikke komme på de andre gange uden tilladelse. Hver elev får udleveret en nøgle til sit værelse. Denne nøgle er man ansvarlig for og har pligt til at erstatte, hvis den bliver tabt. Den elektriske installation må under ingen omstændigheder røres. Ødelægges noget af skolens materiel, skal det straks meddeles. (I tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker, er forældrene erstatningspligtige). Man må under ingen omstændigheder låne hverken tøj eller penge af hinanden. Elever fra 8. skoleår må ryge, når de har hjemmets tilladelse. 10

12 Håndbold foregår på Ungdomsskolen samt i Lynghallen. Musikundervisning foregår på Grindsted Musikskole. Ridning foregår på Grindsted Rideskole. Sejlsport foregår via Grindsted Sejlsportsklub. Skak foregår i Grindsted Skakklub. Skøjteløb Lige udenfor Grindsted ligger 2 store søer, som vi benytter meget til skøjteløb i vintersæsonen. Endvidere kan man på Ungdomsskolen (14-18 årige), i perioden september-marts vælge mellem følgende fag: Batik, biologisk værksted, blomsterbinding, boldspil, dansk, datalære - EDB, dramatik, elektronik, folkedans, formning, fotokursus, fransk, færdselslære, førstehjælp, geografi, grafik, hesten - dens røgt og pleje, hjemkundskab, husgerning, håndarbejde, jagtkursus, keramik, kjolesyning, knallertkøreskole, kristendoml religion, latin, leder-trænings kursus, læderarbejde, maskinskrivning, modelbygning, motorlære, patch-work og quilting, porcelænsmaling, radio teknik, regning og matematik, regnskabs-føring, svejsekursus, sløjd, specialundervisning, stangbygning og pirkestøbning, strikning og hækling, støtteundervisning, tilskærerkursus, traktorkørekortsteori, trampolinspring, træskæring, tysk, journalistik og virksomhedslære. Birte Howard og Inge Møller på kontoret. Sport Næsten alle former for sport kan dyrkes. I perioden 1. sept.-l. maj lejer skolen Lynghallen 3 dage ugentlig. Tennis foregår via Grindsted Tennisklub. 11

13 Forældreweek-end april 1984 Som (efterhånden) sædvanligt havde vi besøg af virkelig mange by - og kostelevforældre fra lørdag til søndag middag. Efter morgensang gik forældrene ud for at bese resultaterne af de aktiviteter, deres børn havde deltaget i. I øvrigt var der film, foredrag, udstilling samt børneteater for de små serveredes en lækker middag for alle og herefter var eftermiddagen - med strålende sol - fri. Kl udfoldede»mor Karen«al sin kulinariske formåen i et overdådigt koldt bord og herefter gik den årlige revy over scenen. Tilstrømning til morgensang. Nederst t.v. Starlen på dcl store holde bord. Nederst t.h REVY IiKulina/'ish ('tjcntyri<. KOKKEN ~.. ~ p'.,dmnbefaler Lun høne )'.orn 5Ouf{le.', med p;:m a'ja Oda' ----~. " erve~5 m~rstidens srønt sate..- d;ol, s. -fås ~un på l\aæds(bce (mf" 4~ ~ I,

14

15 øverst t.v.»dis med duerne«(balder ville ikke ha' hundekiks.') Nederst. Electric-Boogie. øverst t.h. Miss Foster Jenkins + akkompagnatør. 14

16 s øverst t.v. Viualdi inspirerede 9. G. til et poetisk digt og en meget smuk ballet. Nederst t.u. Festlig can-can afslutning. Til hojre. Vores allesammens Wandy med jazz 5-let 79 skabte fantastish stemning og indledning til aftenens dans...-. J 15

17 Skolens lærere Navn: Lilly Bandholt.z, kaldet.. BaIl2.c«. Alder: UkendL Ansat siden: Stilling: Kostlærer på pigekouegiet. Speciale: At vaske elevernes tøj. Hobby: Mascot for»bamses vennerk. Navn: Jens Frydenlund, biologisk nyskabelse på.. LangegangK. - The missing link! Ansat siden: Fag: Biologi, orientering, matematik, historie og geografi. Særlige kendetegn: Velklingende rost. Speciale: At bruge den. Navn: Gretha Bnmbjerg. Alder: Go' nok. Ansat siden: Stilling: Fhv. kostlærer. Fag: Dansk, matematik, musik, orientering og spec.undervisning. Særlige kendetegn: Gift med Gunnar. Motto: Du kan Illtid blive lidt bedre. Navn: Mogens Hansen, kaldet "Muggetc. AnJlat siden: Stilling: Kostlærer emeritus, er siden avanceret til gårdvagt.. Fag: Matematik og historie. Særlige kendetegn: Alpehue og officersblik. Navn: Hanne Lise Hansen. Ansat siden: Stilling: Kostlærer på pigekollegiet, samt fast vikar. Speciale: Rundvisning. Ilusdyr: Mogens Hansen. laurigt: Sod pige. Ansat siden: Fag: 'lysk, dansk og fysik. Særlige kendetegn: Ja! - Se billedet! Molto: Dahlmann's kollegium var bedsl! l øurigt: ['m the hest[ No"". In,,, Berntsen. vi ikke om. ~","!!i"~", Fag." Engelsk, tysk, dansk fransk og latin. Særlige kendetegn: Lille Thomas. Speciale: Lille Thomas. Hobby: Lille Thomas. ~~~~~;Å~;:::n:::rY'ik 0' fagforenin g. Hobby: Fagforening. Navn: Jorgen Howard. Ansul siden: Stilling' Cirkusdirektør. Fag ' Dansk, engelsk og tysk. Sælige kendetegn: Mon ikke! Husdyr: 4 + I kone. Borking. Ansat siden"i960. Stilling: Lærer. Fag; Dansk og engelsk. Speciale: Gå-væk hund spreder. liobby: Sø.rejser. kaldet»sigge«. Ansat siden Stilling: Fhv. kostlærer, der tager en vagt i ny og næ. Fag: Gymnastik. sløjd og fonnning. Særlige kendetegn: Se foto! Speciale: Dværggeder! Navn: Mllrna B,"""bj,",. gift med Finn. Ansat siden: Stilling: Kostlærer på pigekollegiel Fag: MatemIltik, religion og specialundervisning. Særlige kendetegn Skrap dame. Hobby:'I'rav. Ansat S/ilIing!.Y.';;i~';;;k"" 0' skolebibliotekar. Fag: Fysik og matematik. Speciale: EDB og skolens samlaleanlæg. Hobby: EDB og skolens samtaleanlæg. Navn: Doris Jonsson. Ansat siden: Fag: Håndgerning. S/ilIing: Bomehaveklasseleder. liobby; Hans og Mads. Yndlingsmelodi: The Sting. 16

18 - Navn Ansat Biden: Stilling' Kostlærer på»langegang«. Fag. Matematik og fysik. Speciale: GI. dansk. Motto: GI. dansk. Hobby: GI. dansk. ; Ansat siden ' Stilling. Lærer. Fag.' Gymnastik. Speciale. Can-can. flabby ' Koreografi. Fag: Musik, kristendom, fysik, matematik. samtidsorientering, historie og geografi. Speciale: Morgensang. Yndlingsbog: Højskolesangbogen. Navn: Kristensen. Ansat siden' Stilling: Lærer. Fag' Dansk og engelsk. Særlige kendetegn: Kan rødme - endnul Speciale: Grine-anfald. Ansat siden: Salling: Leder af"huset«. Særlige kendetcgn: Gin med rastløs studielektor. Husdyr: IO vilde katte. Stilling: Kostlærer. Fag: Tysk. historie og samtidsorientering. Speciale: Pcdal-loman. Motto. Skæg for sig... Stilling: Fhv. kostlærer. Fag: Dansk, matematik. orientering og spec. undervisning. Særlige kendetegn. Skrap dame i diskussion. lourigt Dejlig dame og dejlig lærer. Ansat siden: Stilling: Kostlære r. Fag: Dansk. engelsk og kristendom. Handicap: Kommer fra Århus. l øvrigt: Virker - trods detnormal. Ansat Stillmg. Kostlærer på det store drengekollegie. Fag: Mo.temtltik, orientering. historie og religion. Speciale.' Guiwr. Hobby Hevyt.ckster. Ansal Fog: Dansk, matematik. geografi, historie, kristendom og formning. Hobby: Jorgen. 1 øvrigt., Ikke mor til t.letle Ejleruen. Ansat siden Stilling: Kostlærer på»langegang«. Fog: Historie, orientering, fysik, geografi, biologi, religion samt skolevejleder. Speciale: Håndværk & violinspil. Motto: Do it yourself1 Narm. Aage Vinter. Ansat siden: Umuligt at huske. Stilling: Opretstående med skjorten uden for bl.lkserne. Fag: Skolebuskorsel & kontorarb. Særlige kendetegn. Indtager ikke under 7 tallerkener suppe. Speciale: Suppespisning. IfIl~dyr:Tina. 17

19 Jubilarer december Vores pedel - Erik Bertelsen fejrede jubilæum på et mærkeligt tidspunkt - nemlig d. 27. dec midt i juleferien. Grunden til hans ansættelse på dette tidspunkt var, at vi stod og manglede en person, der bl.a. kunne passe skolen fyr. Det er meget vanskeligt at beskrive Bertelsens arbejde i dag, idet der ikke er den ting, han ikke tager sig af på hele skolen. Han er faktisk uundværlig maj Gæv ser hun ud, gæv er hun - Sigrid Madsen, som d. 16. maj har været her i 25 år. M tekniske grunde kan vi desværre ikke bringe et billede fra selve dagen, hvor vi hyldede vores jubilar. 18

20 Grønland Nytårsmorgen 1984 drog Inger-Marie & Jan Toft samt deres to poder af sted til Grønland. Jan havde fået tilbud om en stilling deroppe - og i stedet for at forblive i sin trygge tilværelse i det lille Syddanmark valgte Inger-Marie at følge sin husbond ud i det måske mere eller mindre uvisse - men i hvert fald koldere nordlige. 10 års samarbejde på kontoret sluttede hermed - for Inger-Maries vedkommende og 2 års samarbejde med Jan som formand for forældrestyreisen. Alle, der ikke har været i Grønland, var en kende betænkelige på familiens vegne. Alle, der har været der, har sagt: det bli'r en oplevelse for livet. I hvert fald er det sikkert, at alle, der har kendt jer to (og som I nu bare rejser væk fra!) - krydser fingre for jer og håber, at I må få det mindst lige så godt, som vi gik rundt og tro' de, at I havde. De bedste hilsener fra os her på skolen vant til. Jeg har også været på tjenesterejse - til Holsteinsborg - og skal muligvis til Sukkertoppen 2. påskedag. På disse tj enesterej ser finder man bl.a. ud af, at det egentlige Grønland er uden for Godthåb. På f.eks. transportområdet er det i Godthåb sne-scooteren, der bruges, medens det nord for Polarcirkelen er hundeslæden, der er det foretrukne transportmiddel. Jeg vil endnu engang sige tusind tak for den smukke gave, og love jer, at den nok skal blive brugt om ikke på isbjørne så ihvertfald på masser af rensdyr. Mange kærlige hilsener til Jer alle Jan PS. Jeg skulle også hilse mange gange fra Inger-Marie og børnene. Godthåb, den 28. marts 1984 Kære Birte, Jørgen, lærere og forældrestyrelsesnaedlenrrnaer Aldrig er en» gammel grønlandsfarer«blevet så rørt, som jeg blev, den dag jeg modtog det meget smukke fangstredskab, som I betænkte mig med. Jeg kan love jer, at alle de andre»fangere«her i kolonien blev grønne af misundelse, ikke mindst da de så det meget smukke indgraverede»våbenskjold<c Knivens første opgave blev nu ikke noget med et»ta-sæl-pølsebord«, men derimod at tage»kampen«op med 3 meget flotte og store rødfisk- og den vandt fa'me. Her i Grønland går det os også godt. Vi får mad på bordet hver dag, derimod kniber det lidt med vandet - det fryser af og til - men så smelter vi bare noget sne inde i vores hyggelige»iglo«. Når vejret ellers tillader det, er vi også af og til på arbejde. Jeg arbejder jo, som I ved, i Grønlandsbanken. Det er et meget spændende job med masser af udfordringer, da projekterne tit og ofte bestemt ikke ligner dem, man er Omslder kom det længe ventede billed e fra Grønla nd. Vi har været lidt i tvivl, men har valgt at kalde det: udsigt fra familien Tofts køkkenvindue. 19

21 JILindefrill 30. april gange matte Carsten og Karl Johan nkomme vandrende(( opad. førend fotografen var tilfreds. Lysforholdene var ddrlige; det var til gengæld Gandhifilmen ikke kl. sd den. 20

22 MIN SKOLE Emnet er lige så populært, som det er»forhadt«- at skulle skrive stil! Afleveres næste onsdag - puh hal Min skole i Japan Hver morgen kl. 8 blev alle børnene hentet i 3 taxaer. Der var ca. 12 km ind til skolen. Vores lærer hed Miss Pears og var amerikaner. Vi var ialt 12 elever i alderen fra 6-13 år. Det første vi gjorde i skolen var at vi holdt møde og fik vore opgaver udleveret. Jeg lærte meget engelsk. Min bedste legekammerat hed Scott, som besøgte mig i Danmark. Jeg lærte også at spille base-ball, det holdt jeg meget af. Vi havde en dejlig tid i Japan. Stig 3A Min skole Jeg har gået på Grindsted Kost- og Realskole helt fra børnehaveklassen. Nu går jeg i 3A. Vi er 11 elever, 8 piger og 3 drenge. Vores klasselærer hedder Mona. Alle byelever op til 5. klasse bliver hentet med bus hver dag. Det er vores gode ven Vmter, der kører bussen. Jeg er meget glad for at gå på skolen. Vi har lært meget om Grønland. Vores læsebog handler om Grønland. Den hedder»enok på fangst«. Vores klasse har lige haft besøg af Ove fra Sirius patruljen. Han viste billeder fra Grønland, hvor han bor. Det var spændende. Han havde slædehunde, og vi så også billeder fra engang, hvor han havde været ude at køre i hundeslæde sammen med nogle andre mænd. De har meget sne der oppe. Isen er også meget tyk. Vi fik også lov at smage grønlandsk mad. Jeg synes ikke det smagte godt. Oppe i nordgrønland kan det være mørkt både om natten og om dagen i flere måneder i træk. Slædehundene hedder Frost, Lorte Charlie, Tøsen, Flapøre, Onde Nikki, der var elleve hunde. Jeg kan ikke huske hvad de andre hedder. Karina 3A Ove fra Sirius-patruljen med sin lange hundeslæde-pisk. Til venstre Stig Klyver Til højre KarinaHolt 21

23 Din skoletid indtil nu - og hvad du forventer af de kommende år Jeg har gået på denne skole i ca. 51/2 år. Da jeg kom i 3. klasse, flyttede min mor og jeg til 'JYskland, men der havde jeg det svært med lærerne og kammeraterne. De havde et meget koldt venskab, som jeg overhovedet ikke kunne acceptere. Jeg begyndte at pjække fra skolen uden min mor vidste det. En dag gik det galt! Min klasselærer syntes, jeg havde været væk fra skolen længe nok, så hun tog hjem til min mor for at tale med hende. Min mor tog det meget roligt. Hun snakkede med mig om det, og vi blev enige om, at jeg skulle skifte skole; men nu var det ligesom om jeg ikke rigtig havde mod til at tage fat forfra. Alligevel blev jeg jo nødt til det. Da jeg begyndte på den nye skole, var jeg ret nervøs. Mest for at møde kammeraterne. Det gik fint de første to uger, men så mistede de andre interessen for mig og jeg blev mere og mere ked af det. Til sidst ringede min mor til min far, og de blev så enige om, at jeg skulle tilbage til Danmark for at bo hos min far. '!rine Da jeg kom tilbage, skulle jeg gå på den gamle skole igen. Det var der ingen tvivl om. Det var lidt sært i begyndelsen, for nu skulle jeg til at passe lektier og møde op om morgenen, men mine lærere og min far prøvede at få mig til at forstå, at det var nødvendigt. Jeg tror, at det der fik mig tilbage til skolen var kammeratskabet. Hvis man har det svært eller er ked af noget, kan man altid tale med en kammerat eller en lærer - jeg har i hvert fald altid kunnet. Reks. dengang min bedstefar døde; da var jeg meget ked af det; men så snakkede jeg med en lærer og så var det ligesom det var lettere at tsenke på - altså jeg tsenkte kun på de glade minder; det hjalp mig enormt meget. Mine forventninger for de kommende år er, at det varme kammeratskab må holde. Jeg ønsker også at vores skole må beholde sit gode ry, for det har den for1jent. 'I}-ine 7A Udsnit af vores daglige morgensang! Hvem IItrækkeru mest - overhead'en eller fotografen?

24 Værelse pige kollegiet. Værelse - lange gang. Min tid på Kostskolen!»Godnat, I magre cykelryttere«. En dyb mandig røst fra Olfert svæver gennem lokalet. Klokken er ti, og vennerne har allerede spist deres ekstraklemmer og smidt deres sidste tiørere i hatten, efter en lang aftenkoncert på strengekassen. Med et er lyset på gangen slukket, og det er frem med de violette pærere og de i sengemagasinet skjulte Walkie Thlkies. Langt de fleste elever, der har boet på Langegang, vil erindre disse scener for altid. De evige lange køer ved udleveringen af lommepenge på den traditionelle facon med et blåt øje og en gang hovedpine. Elevernes solidariske terroraktioner mod de stakkels nybagte week-endvagter. De uudholdeligt lange afhøringer i opholdsstuen, når en eller anden elev havde sat ild til Ruths støvsugerslange, eller de morsomme korsdøbninger, der normalt udviklede sig til det mest utrolige svineri. For slet ikke at tale om Fru Howards uforglemmelige årlige oplæsning af H. C. Andersens fortælling:»den lille pige med svovlstikkerne«, eller Gydum og Mathiesens flade vittigheder ved bankospillet, for at snakke om det fuldstændigt modsatte. Disse situationer og mange andre er bl.a. det, man har at holde sig til, når man om nogle år vil få et af sine nostalgiske tilbageblik. 23 Selvfølgelig spiller minderne en væsentlig rolle, men det er jo ikke kw1 dem, der har været med til at skabe de forskellige elever, som de er. Reglementet og overholdelse af pligterne har i høj grad betydet, at man efterhånden lærer (efter at have fejet skolegården et par gange), at indordne sig under skolens præmisser. Her til sommer, hvor jeg skal forlade det sted, hvor jeg har tilbragt næsten syv år - fantastiske år - af mit liv, vil jeg kw1ne tage herfra med en ballast fuld af sjove, lærerige oplevelser, og til dels også triste oplevelser, hvad der jo autornastisk hører med, når man har opholdt sig det samme sted så mange år. Hvis der er noget, som virkelig har haft indflydelse på min personlighed, er det skolen og dens dagligdag, der har haft sin andel i at gøre mig til en selvstændig person og sin andel i at lære mig måden, hvorpå et stykke arbejde skal udføres. Carsten Dahl loa J Carsten Dahl

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?)

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Jubilæum! Jubilæer er noget gamle mennesker fejrer, tænker mange - og de må være rigtig gamle, når de skal fejre 50-års jubilæum! Men vi tænker, det

Læs mere

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen.

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. 1 Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. Historie Rytterskolen blev opført i 1721, og kostede 850 rigsdaler. I 1859

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

100 års jubilæum. Årsberetning 2005

100 års jubilæum. Årsberetning 2005 1905 2005 100 års jubilæum Årsberetning 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 Skoledata......................... 3 Taastrup Realskole 1905-2005........ 4 Familien Egekvist på

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO:

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO: Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder 1. lektion 7.45-8.30 Stine Gajda 2. lektion 8.40-9.30 Tlf. skolen: 54935587 3. lektion 9.30-10.15 Tlf. privat: 51905587 4. lektion 10.50-11.35 5. lektion 11.35-12.20

Læs mere

Nr. 6 17. januar 1994

Nr. 6 17. januar 1994 Nr. 6 17. januar 1994 REDAKTIONEN. Så er Runestenen på banen igen, og denne gang med et antal sider som vi ikke har troet på var muligt, og måske heller ikke håbet på li Vi vil begynde det første nummer

Læs mere

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen Anker Sørensen 1 Dagbog: Min tid i Grønland Anker Sørensen 1965 1971. og besøg i sommeren 1998. Onsdag,d.11.8.1965. Dagen er nået, og med stor forventning om det, der venter mig af oplevelser og arbejde,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne

for Vrejlev-Hæstrup sogne for Vrejlev-Hæstrup sogne 1 22. ÅRGANG - 2011 BT_Master 2011_1.pmd 1 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net 23-02-2011, 10:01 Arrangementskalender - 2011 4. marts Legeaften Vrejlev-Hæstrup Hallen Arr.:

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever FORTÆLLINGSKATALOG Februar 2013 HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

HUGin 21. ÅRG. NR. 4

HUGin 21. ÅRG. NR. 4 HUGin 21. ÅRG. NR. 4 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg Tlf. 86 53 80 12 Vinni & Allan Zink Jakobsen Forhandl

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere