GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE"

Transkript

1 ~-- GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE 1984

2 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Beretning om skoleåret SKOLEÅR Erling Frederiksen

3 .' Grindsted Kostog Realskole II l. II l. er oprettet som privatskole i 1902 og har siden 1917 haft ret til at dimittere til a1m, forberedelseseksamen (præliminæreksamen) og fra 1956 til mellem- og realeksamen, I 1963 dimitteredes første gang elever med realeksamen efter 1958-loven, Skolen har børnehaveklasse, fuld grundskole og 10, klasse, Efter den ny skolelovs ikrafttræden indstiller skolen nu eleverne til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve, Skolen har i indeværende skoleår 117 kostelever og 140 byelever. Skolepenge Byelever: 10 rater il 75,- kr. Kostelever: Se side 7, ÅRSFESTEN lørdag den 23, juni 1984 Kl Generalforsamling i L. Kl Spisning (tilmelding nødvendig). Kl Kaffe, taler + fest i gymnastiksalen. Kl Festen slut. Skolens organisation Skolens administration: Kontortid: 8-12,25 og 14,00-16,00 mandag-torsdag, (fredag 8,00-12,30), Skolens adresse: Skolegade 15,, Birte Howard - Inge Møller - Aage Ymter, Giro Telefon (05) , Kostelevernes drengeafdeling, (Lange gang), Telefon (H 14,30-15,30 og 19,30-20,30), Lærere: (05) Elever: (05) , Det nye kollegium Telefon lærere: (05) Elever: (05) , Kostelevernes pigeafdeling, Telefon (kl, 14,15-15,00 og 19,30-20,30), Lærere: (05) Elever: (05) , Skolebestyrer: Jørgen Howard - Træffetid på skolen: H ,50 og 14,00-15,00 (fredag 10, ), telefon (05) , Viceinspektør: Pe""!' Nielsen, telefon (05) (privat), Skolens bestyrelse: Kammerherre J, Høirup, Jørgen Howard, Birte Howard og arkitekt M.AA Chr, Høirup, Skolens tilsynsførende: Amtsviceborgmester A Chr, Andersen, Grindsted, Skolelæge: Lægehuset, Vestergade - Telefon (05) , Skolesundhedsplejerske: Esther Nissen (træffes via skolens kontor), Lærerrådet: Formand: Troels Gydum Tillidsmand: Arne Nielsen, Sekretær: Marna Brunebjerg, Kostlærere: Pigeafdelingen: Marna Brunebjerg, Lilly Bandholz, Hanne-Lise Hansen, Drengeafdelingen: Arne Nielsen, Thrben Mathiassen, Ivan Larsen, 'Troels Gydum, Jens Frydenlund, Teddy Jessen, John Dypevåg, Bo Søndergård, Weekend-vagter: Arme Norlyk, Niels Frip, Gert Brod<, Carsten Nielsen, 2

4 Hjem - Skole Efter forslag fra forældrene holder skolen»åbent hus-dag«den 21. i hver måned; men såvel by- som kostelevforældre er til enhver tid meget velkomne til at kontakte skolen og deres barns lærere, hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med skolegangen, som de ønsker nærmere belyst Besøg på skolen: forældre er altid velkomne (dog ser vi gerne, at man ved besøg på kollegierne henvender sig til den vagthavende kostlærer). Faste arrangementer: Forældremøde torsdag før efterårsferie. Forældremøde 7. kl.: torsdag før vinterferie. Forældreweekend: 28. og 29. april Skolefest for børnehavekl kl.: torsdag før påskeferie. Grindsted Kost- og Realskole og dens forældreforening Hvorfor en forældreforening? Som det sikkert ikke er alle bekendt, er foreningens formålsparagraf - at knytte og holde forbindelse mellem elevernes hjem og skolen, samt at give elevernes forældre indseende med og indflydelse på skolens virke og ledelse - det er dermed antydet, at man som forældre gennem foreningen har mulighed for at få sine meninger hørt og herigennem til en vis grad have medindflydelse på, hvilken politik der føres, og hvordan denne føres ud i livet på vore børns skole. Vi vil derfor gerne opfordre såvel gamle som nye elevers forældre til at komme frem med ideer og tanker, som I kunne tænke j er, skolen kunne bruge i sin dagligdag til gavn for vore børn. Selv på en god skole - som vi absolut mener Grindsted Kost- og Realskole er - kan der naturligvis opstå problemer. Også her kommer forældreforeningen ind i billedet På sin årlige generalforsamling har foreningen valgt en styrelse, som I til enhver tid kan kontakte, også hvis der er opstået et problem skole, barn og hjem imellem. Derfor forældre, vær med til at gøre vor skole endnu bedre - brug jeres stemme gennem forældreforeningen. Ved indmeldelse bliver forældre automatisk medlem af forældreforeningen (kr. 50,- pr. år.). NB: Forældreforeningen Fredag den 9. marts var alle fra forældrestyreisen inviteret til en gennemgang af skolens regnskaber for 1982/83. Forældrestyreisen har ikke nogen indflydelse på skolens økonomi, men skal forældrestyreisen virke efter sin hensigt, kan det ikke undgås, at vi er med i beslutninger, der kan have indflydelse på skolens økonomi. Det er derfor indlysende, at en sådan åbenhed fra bestyrelsen side vil virke befordrende på samarbejdet mellem skole og styrelse, ligeledes finder jeg det værdifuldt, at alle i styrelsen har haft mulighed for at hilse på den samlede bestyrelse. At deltage i mødet var iøvrigt en særdeles positiv oplevelse. E. Lank Jensen Forældreforeningens bestyrelse: BH - 7. kl.: Erik Lank Jensen, Ahornvej 15, Gr. (05) Ingrid Madsen, Samsøvej 4, Gr. (05) Åse Mogensen, Dalsvinget 14, Gr. (05) Jørgen Ludvigsen, T.nknudvej 24, Morsbøl, Gr. (05) kl.: L P. Madsen, Nørre 'Ibrv 7, Gr. (05) Ole VIlsen, Ølgodvej 21, Gr. (05) Birgit Clausen, Hrændgårdsparken 55', Herning (07) Omsonst blot at prøve at få et ord indført, når A. C.A. (skolens tilsynsførende) og J.H. (formand for skolens bestyrelse) {dr hinanden til bords - fælles minder, fælles bekendte - snakken gik.' Med venlig hilsen Forældrebestyrelsen 3

5 Skolealternativ til den offentlige skole Hvorfor har I valgt Kost- og Realskolen til Jeres barn? Dette spørgsmål stilles man ofte overfor. Et tilsvarende spørgsmål ville man som forældre til børn i den offentlige skole ikke blive stillet. Dette udspringer naturligvis af, at den offentlige skole ikke er noget, man vælger, hvorimod man som forældre vælger privat- eller friskolen. Det er vigtigt for barnet eller den unges udvikling, at skolemiljøet er inspirerende, igangsættende og udviklende. En af forudsætningerne for at tilgodese disse aspekter er bl.a. klassestørrelsen. I den lille flok af elever tilgodeses det enkelte barns behov og udviklingstrin. Ligeledes er det af stor betydning for et barns skolegang og udvikling at der er sammenhæng mellem skole og hjem. Med sammenhæng mener vi den tryghed det giver, at forældre og lærere samarbejder. Efter de første syv år på Hestkær Friskole, har Kostog Realskolen været en naturlig overbygning. Et andet vigtigt aspekt er, at lærerkollegiet er sammensat af mennesker med forskelligartet baggrund for deres virke som undervisere. Dette giver muligheder for forskellige holdninger og indfaldsvinkler, hvilket igen vil hjælpe eleverne til større selvstændighed og aktivitet. Det er yderst vigtigt at bibeholde et skolealternativ til den offentlige skole, således at man bevarer muligheden for at kunne vælge skole- og undervisningsform. Den frie og private skoleform er ikke nogen selvfølgelighed. Der skal stadig, også i de kommende år arbejdes og kæmpes, for at bevare og udbygge denne væsentlige valgmulighed i det hjemlige skolebillede. Astrid og Ole Vilsen Den gamle tradition fra 4. maj 1945: Vi havde lys i samtlige vinduer og sang lien lærke letted'u i store skolegdrd, 4

6 Frikvarter i den lille skolegdrd. 3. klasse pd biblioteket. 5

7 ,, Pigehollegiet. ndet nye«kollegium. Kostskolen Kostskolen har plads (j] 42 piger og 75 drenge. Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. - Køsteleverne deltager i C-a. 1/2 times arbejde daglig (havearbejde, oprydning osv.). Hjemrejse-weekend: Skolen skal have SKRIFTLIG MEDDELELSE fra forældrene senest 3 dage før hver hjemrejse, (altså tirsdag). Skolen er lukket i alle ferier ifølge ferieplanen. Samt i visse week-<mds. (Se side 9). Når eleven slutter sit ophold på skolen, må vedkommende selv sørge for at medtage sine ejendele, såsom cykel, radio osv. Hvem kan komme på kostskole? Skolen optager fortrinsvis kostelever fra kl. - I ganske særlige tilfælde optages dog også kostelever til de mindre klasser! For at opholdet kan forløbe så godt som muligt, sætter vi det som en betingelse, at vi inden optagelsen har modtaget skolepapirer m.m., hvorefter vi arrangerer et møde med såvel elev som pårørende her på skolen. Vi har i nogle tilfælde måttet afvise optagelse, fordi vi mente, at eleven ikke passede ind i vort miljø. Kostelevernes udstyr Skoletaske, kuffert, papirkurv, arkitektlampe, samt evt. bord- eller standerlampe. 1 dyne, 1 pude, 1 rullemadras, 3 dynebetræk, 3 pudebetræk, 3 lagner, 1 plaid, 6 håndklæder, 1 vasketøjspose. ALLE EJENDELE TYDELIGT MÆRKET MED NAVN. Man må gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe til weekendture, samt cykel. (Knallert er desværre forbudt). VI VIL GERNE INDSKÆRPE FØLGENDE: Pakker, som forældre eller pårørende sender eleverne, må ALDRIG indeholde PENGE. Vil man af en eller anden grund sende ekstra penge, må det ske enten gennem skolens kontor eller til ganglæreren. Hjemrejse Kostelever skal både efter ferier og weekend-rejser møde på skolen inden kl aftenen før første skoledag. Bliver man forhindret, skal meddelelse gives på kollegietelefonerne (se side 2), mellem kl og Hjemmet bedes omgående underrette skolen, såfremt en elevs tilbagerejse af tvingende grund er blevet udskudt. Ved hjemkomsten skal man melde sig hos den vagthavende lærer. 6

8 ToRVET - VARDr.. BORGER GADE. = AL i ~D i(ø R. SEL FoRBuDT N A Ved indmeldelse BANf:6ÅROEN Dåbs- og vaccinationskort. Forældres CPR-nr. (kun for elever under 16 år), samt sygesikringsgruppe og familiens læge. 10 G"'IIfi.~j( d }\Dlil- ng Reulskpll.' L Kontor 2. Hovedbygning 3. Spi"esal 3A B. og.,. Iloward (privat) 4.»Lange gans:".,. Pige kouegiet 6. Fr it i d ~hus 7. Bibliotek 8. Realistkollegiet("Dct ny«) IO. Anneks Betaling for kostelever 10 månedlige rater il kr ,- hvilket inkluderer ophold, skolepenge, bogleje, ugepenge samt vask, (uldne ting undtaget). For nyindmeldte kostelever betsles: Depositum kr ,- (reguleres i takt med opholdsbetalingen og tilbagebetsles ved afrejse). Elevforsikring kr. 60,- (årlig præmie). Koncerter, teaterture, udflugter o.lign.: ca. kr. 700,- årligt. Der betsles kvartalsvis: august, november, februar samt maj måneder. For elever ankommet efter august betsles juni måned med. Enhver udmeldelse må ske ved et skolekvartals begyndelse, gældende fra dets udgang, dog kan udmeldelse foretaget efter 1. februar først træde i kraft: pr. 1. juli. Enhver indmeldelse er bindende. Såfremt en indmeldelse trækkes tilbage kort før det nye skoleårs begyndelse betsles 1. kvartal. En uges lejrskoleophold er obligatorisk mindst en gang i klasse. Udgiften andrager ca kr. Alle elever i 9. og 10. klasse skal have da/ty - ty/da og da/ eng - en&,da ordbøger (Gyldendal). Bortkomne bøger samt beskadigelse af skulens cnaleriel skal erstattes af forældrene. Lommepenge Indtil 12 år kr. 30, år kr over 15 år kr. 50,- Noget af vores køkken og vore "flittige(( piger. Mor Karen (i gryden) og hendes piger. 7

9 Kostskolens dagligdag Vækning. Værelset ordnes. Morgenmad. Skoletiden begynder. Morgensang. Forrniddagste. Middagsmad. Skoletiden slut. Oprydning, havearbejde og lignende. Fritid. Læsestue. Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades uden speciel tilladelse. Læsestue. Lyset slukkes hos de mindre elever. Lyset slukkes hos de ældste. 0uerSll.v. Rt hjort/e af pigehollegiets opholds.<;iue. Ned{'I's( t.v. Spisesalen Weekend-vagter Anne Norlyk!'hels Prip Gert Brock Carsten Nielsen

10 Ferie- og fridage 1984/ : Første skoledag... torsdag den 9. august (OBS! Kostelever møder onsdag den 8. august) Efterårsferie oktober Juleferie december-6. januar 1985: Vinterferie februar Påskeferie april (OBS! Kosteleverne skal møde tirsdag den 9. april) Store Bededag maj Kr. Himmelfartsdagsferie maj-l9. juni Pinseferie juni (OBS! Kosteleverne møder tirsdag den 28. maj inden kl ) Sidste skoledag fredag den 21. juni De nævnte dage inclusive. Vinter's motto for skolebussen: altid plads til en til! Ordensregler Forsømmelser Såvel for skolens som for hjemmets skyld, må enhver forsømmelse skriftligt eller pr. telefon meddeles skolen. Gymnastik Ønskes en elev fritaget for gymnastik, skal der foreligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. For fritagelse i en længere periode kræves lægeattest. Karakter- og kontaktbøger Tre gange årligt, i DECEMBER, MARTS og JUNI, får eleverne i kl. henholdsvis skoleudtalelse og karakterblad med hjem til forevisning. I øvrigt er forældrene altid velkomne til at kontakte skolen. Konflrmation Såfremt hjemmet ikke har meget presserende ønsker om, at barnet forberedes hos hjemmets præst, vil skolen foreslå, at konfinnandforberedelsen foregår hos en af Grindsted sogns præster, der er villige til at modtage børnene (fortrinsvis fra 7. klasse). Mandag efter konfinnationsdagen er fridag; kostelever møder på skolen mandag aften. Knuste ruder m.m. A! skade på skolens materiel skal straks anmeldes og må erstattes. Frikvarter Skolen giver gerne byeleverne mulighed for at besørge ærinder for hjemmet, men eleven skal i hvert tilfælde spørge om tilladelse til at forlade skolen. 9

11 Bad I sommerhalvåret benytter vi Grindsted Friluftsbad i udstrakt grad, ligesom svømmeundervisningen for 5. og 6. klasse også foregår her. I vinterhalvåret arrangerer skolen kørsel til Hellehallens svømmehal, (eleverne betaler selv kørslen). Glemmeskabet er til stadighed alt for velforsynet med ting, der ikke er mærkede og derfor vanskeligt kan afleveres til ejerne. Det kan derfor ikke kraftigt nok henstilles til hjemmene, at skolerekvisitter, overtøj o.s.v. mærkes med navn. Penge og værdigenstande må aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, men skal deponeres hos en lærer eller på kontoret til skoletidens ophør. Badminton Året rundt arrangerer vi jævnligt badrnintonturneringer i gymnastiksalen samt i Lynghallen. Fodbold I sommerhalvåret udendørs. I vinterhalvåret indendørs i Lynghallen. Go-cart Med forældrenes tilladelse kan det dyrkes på Grindsted Go-cart bane, (beliggende lige udenfor byen). Erlings værelse på )idet ny(c OBSl Der må ikke modtages besøg af fremmede på værelserne uden tilladelse. Gæster bedes først henvende sig hos den vagthavende lærer. Eleverne fra den ene gang må ikke komme på de andre gange uden tilladelse. Hver elev får udleveret en nøgle til sit værelse. Denne nøgle er man ansvarlig for og har pligt til at erstatte, hvis den bliver tabt. Den elektriske installation må under ingen omstændigheder røres. Ødelægges noget af skolens materiel, skal det straks meddeles. (I tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker, er forældrene erstatningspligtige). Man må under ingen omstændigheder låne hverken tøj eller penge af hinanden. Elever fra 8. skoleår må ryge, når de har hjemmets tilladelse. 10

12 Håndbold foregår på Ungdomsskolen samt i Lynghallen. Musikundervisning foregår på Grindsted Musikskole. Ridning foregår på Grindsted Rideskole. Sejlsport foregår via Grindsted Sejlsportsklub. Skak foregår i Grindsted Skakklub. Skøjteløb Lige udenfor Grindsted ligger 2 store søer, som vi benytter meget til skøjteløb i vintersæsonen. Endvidere kan man på Ungdomsskolen (14-18 årige), i perioden september-marts vælge mellem følgende fag: Batik, biologisk værksted, blomsterbinding, boldspil, dansk, datalære - EDB, dramatik, elektronik, folkedans, formning, fotokursus, fransk, færdselslære, førstehjælp, geografi, grafik, hesten - dens røgt og pleje, hjemkundskab, husgerning, håndarbejde, jagtkursus, keramik, kjolesyning, knallertkøreskole, kristendoml religion, latin, leder-trænings kursus, læderarbejde, maskinskrivning, modelbygning, motorlære, patch-work og quilting, porcelænsmaling, radio teknik, regning og matematik, regnskabs-føring, svejsekursus, sløjd, specialundervisning, stangbygning og pirkestøbning, strikning og hækling, støtteundervisning, tilskærerkursus, traktorkørekortsteori, trampolinspring, træskæring, tysk, journalistik og virksomhedslære. Birte Howard og Inge Møller på kontoret. Sport Næsten alle former for sport kan dyrkes. I perioden 1. sept.-l. maj lejer skolen Lynghallen 3 dage ugentlig. Tennis foregår via Grindsted Tennisklub. 11

13 Forældreweek-end april 1984 Som (efterhånden) sædvanligt havde vi besøg af virkelig mange by - og kostelevforældre fra lørdag til søndag middag. Efter morgensang gik forældrene ud for at bese resultaterne af de aktiviteter, deres børn havde deltaget i. I øvrigt var der film, foredrag, udstilling samt børneteater for de små serveredes en lækker middag for alle og herefter var eftermiddagen - med strålende sol - fri. Kl udfoldede»mor Karen«al sin kulinariske formåen i et overdådigt koldt bord og herefter gik den årlige revy over scenen. Tilstrømning til morgensang. Nederst t.v. Starlen på dcl store holde bord. Nederst t.h REVY IiKulina/'ish ('tjcntyri<. KOKKEN ~.. ~ p'.,dmnbefaler Lun høne )'.orn 5Ouf{le.', med p;:m a'ja Oda' ----~. " erve~5 m~rstidens srønt sate..- d;ol, s. -fås ~un på l\aæds(bce (mf" 4~ ~ I,

14

15 øverst t.v.»dis med duerne«(balder ville ikke ha' hundekiks.') Nederst. Electric-Boogie. øverst t.h. Miss Foster Jenkins + akkompagnatør. 14

16 s øverst t.v. Viualdi inspirerede 9. G. til et poetisk digt og en meget smuk ballet. Nederst t.u. Festlig can-can afslutning. Til hojre. Vores allesammens Wandy med jazz 5-let 79 skabte fantastish stemning og indledning til aftenens dans...-. J 15

17 Skolens lærere Navn: Lilly Bandholt.z, kaldet.. BaIl2.c«. Alder: UkendL Ansat siden: Stilling: Kostlærer på pigekouegiet. Speciale: At vaske elevernes tøj. Hobby: Mascot for»bamses vennerk. Navn: Jens Frydenlund, biologisk nyskabelse på.. LangegangK. - The missing link! Ansat siden: Fag: Biologi, orientering, matematik, historie og geografi. Særlige kendetegn: Velklingende rost. Speciale: At bruge den. Navn: Gretha Bnmbjerg. Alder: Go' nok. Ansat siden: Stilling: Fhv. kostlærer. Fag: Dansk, matematik, musik, orientering og spec.undervisning. Særlige kendetegn: Gift med Gunnar. Motto: Du kan Illtid blive lidt bedre. Navn: Mogens Hansen, kaldet "Muggetc. AnJlat siden: Stilling: Kostlærer emeritus, er siden avanceret til gårdvagt.. Fag: Matematik og historie. Særlige kendetegn: Alpehue og officersblik. Navn: Hanne Lise Hansen. Ansat siden: Stilling: Kostlærer på pigekollegiet, samt fast vikar. Speciale: Rundvisning. Ilusdyr: Mogens Hansen. laurigt: Sod pige. Ansat siden: Fag: 'lysk, dansk og fysik. Særlige kendetegn: Ja! - Se billedet! Molto: Dahlmann's kollegium var bedsl! l øurigt: ['m the hest[ No"". In,,, Berntsen. vi ikke om. ~","!!i"~", Fag." Engelsk, tysk, dansk fransk og latin. Særlige kendetegn: Lille Thomas. Speciale: Lille Thomas. Hobby: Lille Thomas. ~~~~~;Å~;:::n:::rY'ik 0' fagforenin g. Hobby: Fagforening. Navn: Jorgen Howard. Ansul siden: Stilling' Cirkusdirektør. Fag ' Dansk, engelsk og tysk. Sælige kendetegn: Mon ikke! Husdyr: 4 + I kone. Borking. Ansat siden"i960. Stilling: Lærer. Fag; Dansk og engelsk. Speciale: Gå-væk hund spreder. liobby: Sø.rejser. kaldet»sigge«. Ansat siden Stilling: Fhv. kostlærer, der tager en vagt i ny og næ. Fag: Gymnastik. sløjd og fonnning. Særlige kendetegn: Se foto! Speciale: Dværggeder! Navn: Mllrna B,"""bj,",. gift med Finn. Ansat siden: Stilling: Kostlærer på pigekollegiel Fag: MatemIltik, religion og specialundervisning. Særlige kendetegn Skrap dame. Hobby:'I'rav. Ansat S/ilIing!.Y.';;i~';;;k"" 0' skolebibliotekar. Fag: Fysik og matematik. Speciale: EDB og skolens samlaleanlæg. Hobby: EDB og skolens samtaleanlæg. Navn: Doris Jonsson. Ansat siden: Fag: Håndgerning. S/ilIing: Bomehaveklasseleder. liobby; Hans og Mads. Yndlingsmelodi: The Sting. 16

18 - Navn Ansat Biden: Stilling' Kostlærer på»langegang«. Fag. Matematik og fysik. Speciale: GI. dansk. Motto: GI. dansk. Hobby: GI. dansk. ; Ansat siden ' Stilling. Lærer. Fag.' Gymnastik. Speciale. Can-can. flabby ' Koreografi. Fag: Musik, kristendom, fysik, matematik. samtidsorientering, historie og geografi. Speciale: Morgensang. Yndlingsbog: Højskolesangbogen. Navn: Kristensen. Ansat siden' Stilling: Lærer. Fag' Dansk og engelsk. Særlige kendetegn: Kan rødme - endnul Speciale: Grine-anfald. Ansat siden: Salling: Leder af"huset«. Særlige kendetcgn: Gin med rastløs studielektor. Husdyr: IO vilde katte. Stilling: Kostlærer. Fag: Tysk. historie og samtidsorientering. Speciale: Pcdal-loman. Motto. Skæg for sig... Stilling: Fhv. kostlærer. Fag: Dansk, matematik. orientering og spec. undervisning. Særlige kendetegn. Skrap dame i diskussion. lourigt Dejlig dame og dejlig lærer. Ansat siden: Stilling: Kostlære r. Fag: Dansk. engelsk og kristendom. Handicap: Kommer fra Århus. l øvrigt: Virker - trods detnormal. Ansat Stillmg. Kostlærer på det store drengekollegie. Fag: Mo.temtltik, orientering. historie og religion. Speciale.' Guiwr. Hobby Hevyt.ckster. Ansal Fog: Dansk, matematik. geografi, historie, kristendom og formning. Hobby: Jorgen. 1 øvrigt., Ikke mor til t.letle Ejleruen. Ansat siden Stilling: Kostlærer på»langegang«. Fog: Historie, orientering, fysik, geografi, biologi, religion samt skolevejleder. Speciale: Håndværk & violinspil. Motto: Do it yourself1 Narm. Aage Vinter. Ansat siden: Umuligt at huske. Stilling: Opretstående med skjorten uden for bl.lkserne. Fag: Skolebuskorsel & kontorarb. Særlige kendetegn. Indtager ikke under 7 tallerkener suppe. Speciale: Suppespisning. IfIl~dyr:Tina. 17

19 Jubilarer december Vores pedel - Erik Bertelsen fejrede jubilæum på et mærkeligt tidspunkt - nemlig d. 27. dec midt i juleferien. Grunden til hans ansættelse på dette tidspunkt var, at vi stod og manglede en person, der bl.a. kunne passe skolen fyr. Det er meget vanskeligt at beskrive Bertelsens arbejde i dag, idet der ikke er den ting, han ikke tager sig af på hele skolen. Han er faktisk uundværlig maj Gæv ser hun ud, gæv er hun - Sigrid Madsen, som d. 16. maj har været her i 25 år. M tekniske grunde kan vi desværre ikke bringe et billede fra selve dagen, hvor vi hyldede vores jubilar. 18

20 Grønland Nytårsmorgen 1984 drog Inger-Marie & Jan Toft samt deres to poder af sted til Grønland. Jan havde fået tilbud om en stilling deroppe - og i stedet for at forblive i sin trygge tilværelse i det lille Syddanmark valgte Inger-Marie at følge sin husbond ud i det måske mere eller mindre uvisse - men i hvert fald koldere nordlige. 10 års samarbejde på kontoret sluttede hermed - for Inger-Maries vedkommende og 2 års samarbejde med Jan som formand for forældrestyreisen. Alle, der ikke har været i Grønland, var en kende betænkelige på familiens vegne. Alle, der har været der, har sagt: det bli'r en oplevelse for livet. I hvert fald er det sikkert, at alle, der har kendt jer to (og som I nu bare rejser væk fra!) - krydser fingre for jer og håber, at I må få det mindst lige så godt, som vi gik rundt og tro' de, at I havde. De bedste hilsener fra os her på skolen vant til. Jeg har også været på tjenesterejse - til Holsteinsborg - og skal muligvis til Sukkertoppen 2. påskedag. På disse tj enesterej ser finder man bl.a. ud af, at det egentlige Grønland er uden for Godthåb. På f.eks. transportområdet er det i Godthåb sne-scooteren, der bruges, medens det nord for Polarcirkelen er hundeslæden, der er det foretrukne transportmiddel. Jeg vil endnu engang sige tusind tak for den smukke gave, og love jer, at den nok skal blive brugt om ikke på isbjørne så ihvertfald på masser af rensdyr. Mange kærlige hilsener til Jer alle Jan PS. Jeg skulle også hilse mange gange fra Inger-Marie og børnene. Godthåb, den 28. marts 1984 Kære Birte, Jørgen, lærere og forældrestyrelsesnaedlenrrnaer Aldrig er en» gammel grønlandsfarer«blevet så rørt, som jeg blev, den dag jeg modtog det meget smukke fangstredskab, som I betænkte mig med. Jeg kan love jer, at alle de andre»fangere«her i kolonien blev grønne af misundelse, ikke mindst da de så det meget smukke indgraverede»våbenskjold<c Knivens første opgave blev nu ikke noget med et»ta-sæl-pølsebord«, men derimod at tage»kampen«op med 3 meget flotte og store rødfisk- og den vandt fa'me. Her i Grønland går det os også godt. Vi får mad på bordet hver dag, derimod kniber det lidt med vandet - det fryser af og til - men så smelter vi bare noget sne inde i vores hyggelige»iglo«. Når vejret ellers tillader det, er vi også af og til på arbejde. Jeg arbejder jo, som I ved, i Grønlandsbanken. Det er et meget spændende job med masser af udfordringer, da projekterne tit og ofte bestemt ikke ligner dem, man er Omslder kom det længe ventede billed e fra Grønla nd. Vi har været lidt i tvivl, men har valgt at kalde det: udsigt fra familien Tofts køkkenvindue. 19

21 JILindefrill 30. april gange matte Carsten og Karl Johan nkomme vandrende(( opad. førend fotografen var tilfreds. Lysforholdene var ddrlige; det var til gengæld Gandhifilmen ikke kl. sd den. 20

22 MIN SKOLE Emnet er lige så populært, som det er»forhadt«- at skulle skrive stil! Afleveres næste onsdag - puh hal Min skole i Japan Hver morgen kl. 8 blev alle børnene hentet i 3 taxaer. Der var ca. 12 km ind til skolen. Vores lærer hed Miss Pears og var amerikaner. Vi var ialt 12 elever i alderen fra 6-13 år. Det første vi gjorde i skolen var at vi holdt møde og fik vore opgaver udleveret. Jeg lærte meget engelsk. Min bedste legekammerat hed Scott, som besøgte mig i Danmark. Jeg lærte også at spille base-ball, det holdt jeg meget af. Vi havde en dejlig tid i Japan. Stig 3A Min skole Jeg har gået på Grindsted Kost- og Realskole helt fra børnehaveklassen. Nu går jeg i 3A. Vi er 11 elever, 8 piger og 3 drenge. Vores klasselærer hedder Mona. Alle byelever op til 5. klasse bliver hentet med bus hver dag. Det er vores gode ven Vmter, der kører bussen. Jeg er meget glad for at gå på skolen. Vi har lært meget om Grønland. Vores læsebog handler om Grønland. Den hedder»enok på fangst«. Vores klasse har lige haft besøg af Ove fra Sirius patruljen. Han viste billeder fra Grønland, hvor han bor. Det var spændende. Han havde slædehunde, og vi så også billeder fra engang, hvor han havde været ude at køre i hundeslæde sammen med nogle andre mænd. De har meget sne der oppe. Isen er også meget tyk. Vi fik også lov at smage grønlandsk mad. Jeg synes ikke det smagte godt. Oppe i nordgrønland kan det være mørkt både om natten og om dagen i flere måneder i træk. Slædehundene hedder Frost, Lorte Charlie, Tøsen, Flapøre, Onde Nikki, der var elleve hunde. Jeg kan ikke huske hvad de andre hedder. Karina 3A Ove fra Sirius-patruljen med sin lange hundeslæde-pisk. Til venstre Stig Klyver Til højre KarinaHolt 21

23 Din skoletid indtil nu - og hvad du forventer af de kommende år Jeg har gået på denne skole i ca. 51/2 år. Da jeg kom i 3. klasse, flyttede min mor og jeg til 'JYskland, men der havde jeg det svært med lærerne og kammeraterne. De havde et meget koldt venskab, som jeg overhovedet ikke kunne acceptere. Jeg begyndte at pjække fra skolen uden min mor vidste det. En dag gik det galt! Min klasselærer syntes, jeg havde været væk fra skolen længe nok, så hun tog hjem til min mor for at tale med hende. Min mor tog det meget roligt. Hun snakkede med mig om det, og vi blev enige om, at jeg skulle skifte skole; men nu var det ligesom om jeg ikke rigtig havde mod til at tage fat forfra. Alligevel blev jeg jo nødt til det. Da jeg begyndte på den nye skole, var jeg ret nervøs. Mest for at møde kammeraterne. Det gik fint de første to uger, men så mistede de andre interessen for mig og jeg blev mere og mere ked af det. Til sidst ringede min mor til min far, og de blev så enige om, at jeg skulle tilbage til Danmark for at bo hos min far. '!rine Da jeg kom tilbage, skulle jeg gå på den gamle skole igen. Det var der ingen tvivl om. Det var lidt sært i begyndelsen, for nu skulle jeg til at passe lektier og møde op om morgenen, men mine lærere og min far prøvede at få mig til at forstå, at det var nødvendigt. Jeg tror, at det der fik mig tilbage til skolen var kammeratskabet. Hvis man har det svært eller er ked af noget, kan man altid tale med en kammerat eller en lærer - jeg har i hvert fald altid kunnet. Reks. dengang min bedstefar døde; da var jeg meget ked af det; men så snakkede jeg med en lærer og så var det ligesom det var lettere at tsenke på - altså jeg tsenkte kun på de glade minder; det hjalp mig enormt meget. Mine forventninger for de kommende år er, at det varme kammeratskab må holde. Jeg ønsker også at vores skole må beholde sit gode ry, for det har den for1jent. 'I}-ine 7A Udsnit af vores daglige morgensang! Hvem IItrækkeru mest - overhead'en eller fotografen?

24 Værelse pige kollegiet. Værelse - lange gang. Min tid på Kostskolen!»Godnat, I magre cykelryttere«. En dyb mandig røst fra Olfert svæver gennem lokalet. Klokken er ti, og vennerne har allerede spist deres ekstraklemmer og smidt deres sidste tiørere i hatten, efter en lang aftenkoncert på strengekassen. Med et er lyset på gangen slukket, og det er frem med de violette pærere og de i sengemagasinet skjulte Walkie Thlkies. Langt de fleste elever, der har boet på Langegang, vil erindre disse scener for altid. De evige lange køer ved udleveringen af lommepenge på den traditionelle facon med et blåt øje og en gang hovedpine. Elevernes solidariske terroraktioner mod de stakkels nybagte week-endvagter. De uudholdeligt lange afhøringer i opholdsstuen, når en eller anden elev havde sat ild til Ruths støvsugerslange, eller de morsomme korsdøbninger, der normalt udviklede sig til det mest utrolige svineri. For slet ikke at tale om Fru Howards uforglemmelige årlige oplæsning af H. C. Andersens fortælling:»den lille pige med svovlstikkerne«, eller Gydum og Mathiesens flade vittigheder ved bankospillet, for at snakke om det fuldstændigt modsatte. Disse situationer og mange andre er bl.a. det, man har at holde sig til, når man om nogle år vil få et af sine nostalgiske tilbageblik. 23 Selvfølgelig spiller minderne en væsentlig rolle, men det er jo ikke kw1 dem, der har været med til at skabe de forskellige elever, som de er. Reglementet og overholdelse af pligterne har i høj grad betydet, at man efterhånden lærer (efter at have fejet skolegården et par gange), at indordne sig under skolens præmisser. Her til sommer, hvor jeg skal forlade det sted, hvor jeg har tilbragt næsten syv år - fantastiske år - af mit liv, vil jeg kw1ne tage herfra med en ballast fuld af sjove, lærerige oplevelser, og til dels også triste oplevelser, hvad der jo autornastisk hører med, når man har opholdt sig det samme sted så mange år. Hvis der er noget, som virkelig har haft indflydelse på min personlighed, er det skolen og dens dagligdag, der har haft sin andel i at gøre mig til en selvstændig person og sin andel i at lære mig måden, hvorpå et stykke arbejde skal udføres. Carsten Dahl loa J Carsten Dahl

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 1. Krumsø Fri- og Kostskole 2. Klasse/hold 3. dreng: 76% pige: 18% 4. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen En af

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere