HELNÆSPOSTEN 2. FEBRUAR årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. Isvinter og isbåd. Tøj, smykker & BrugskunsT. Tøj, smykker & BrugskunsT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELNÆSPOSTEN 2. FEBRUAR 2010 5. årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. Isvinter og isbåd. Tøj, smykker & BrugskunsT. Tøj, smykker & BrugskunsT"

Transkript

1 HELNÆSPOSTEN 2 FEBRUAR årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. HBF-revy for fuld udblæsning Se side 8 og 9 Snerydning på Helnæs En C og D vej mødes Se side 6 I vores serie om natur og naturoplevelser ved Helnæsbugten fortæller Ib Dl om vinterens isbådsliv på og ved Helnæsbugten, når vejrliget har maget det så. Isvinter og isbåd Bugten Af Ib Ivar Dl Det er hundekoldt, som man siger. Her nede på stranden har vi ikke haft bådene i vandet i hele januar måned. Der ligger is og skvalper i stranden. Det er så ganske flot, at se ud på et par dage, da bådebroen var overiset. Min gode nabo og fiskemakker, Viggo, går og knurrer. Vi skulle have været ud med laksegarnene, da fredningsperioden ophørte den 15. januar, men det blev ikke til noget på grund af is og hård østenvind. Så vi sidder inde ved brændeovnen og hygger os med kaffen, mens vi kigger på bådene på stranden og svanerne, der ligger ude ved iskanten. Isvinter er ikke kun surt show. Det kan også være hyggeligt og rigtig sjovt. I vinteren havde vi streng isvinter, så Helnæsbugten frøs til. Det gentog Læs mere på side 5 t Foto: iid Tøj, smykker & BrugskunsT Tøj, smykker & BrugskunsT Tøj, smykker & BrugskunsT SNART FORÅR? Find havemøblerne hos Helnæs Antik & Mejeriet Bordbestilling kan ske på PLums gaard - østergade 38 - Assens TeL PLums gaard - østergade 38 - Assens TeL PLums gaard - østergade 38 - Assens indd 1 18/01/

2 2 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2010 FEBRUAR 2010 HELNÆSPOSTEN 3 Indhold Isvinter og isbåd I vores serie om natur og naturoplevelser ved Helnæsbugten fortæller Ib Dl om vinterens isbådsliv på og ved Helnæsbugten, når vejrliget har maget det så. Forsiden og side 5 Hans fra Smedebakken Et forsinket fødselsdagsportræt af Hans Larsen, som fyldte 70 år den 22. januar. Side 4 Hvordan ryddes der sne på Helnæs? Hvordan kommunen prioriterer snerydningen. Er det noget, der kan»pilles ved.?«side 6 Øhavsfortælling Ib Dl har skrevet en romantrilogi på 496 sider, der absolut er værd at læse. Bogen anmeldes Side 7 Endnu en succes Helnæs Befolkningsforening har gennemført sin revy som sin måske sidste aktivitet, inden foreningen lukker? Side 8 og 9 Bliv vindmølleejer for 100 kr. Alle kan blive medejere af vores fælles energiløsning på halvøen. Side 10 og 11 Ønskede et anderledes år Randi og Dag har i et halvt års tid boet på Helnæs Mølle med deres to børn bl.a. for at få tid til at opleve en anden kultur og samtidig være tættere på hinanden. Side 12 og 13 Læs også Pastorens klumme, kort nyt og ikke mindst hvad der sker i februar. Køb og salg og hvad vi ellers bringer i denne måned. Rettelse: I HP nr havde vi ved en fejl noteret Lene Runge for at have lavet de flotte kostumer, der blev båret af krybbespillerne på loftet. De er rettelig lavet af Lene Hesselbjerg Storm. Vi beklager fejlen. Red. HELNÆSPOSTEN UAFHÆNGIG AF POLITISKE, ØKONOMISKE OG FORENINGSMÆSSIGE INTERESSER RYET 22 HELNÆS 5631 EBBERUP TLF MOBIL HELNÆSPOSTEN UDKOMMER HVER MÅNED. oplag 300 ekspl. omdeles gratis til SAMTLIGE HUSSTANDE PÅ HELNÆS og i sommerhusområdet. sælges i abonnement og løssalg (spar, ebberup) UDGIVER: HELNÆSPOSTEN (selvejende) REDAKTION: POUL DREISLER (ANSV.) og gerner bauer REDAKTIONSUDVALG: HELLE BLUME ANDRESEN NIELS ELLEBÆK Erik Mortensen PALLE HERMANSEN JAKOB HAAHR ANDERS LUNDBECK RASMUSSEN ANDERS LYNG ANNE K. HANSEN ARNE RASMUSSEN (ØSTERGAARD) Preben HOLK FOTO: HELLE BLUME ANDRESEN GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: HELNÆSHUS GRAFISK ANNONCEADMINISTRATION OG ABONNEMENTER: ULLA DREISLER TLF NYTEGNING AF ANNONCER: NIELS ELLEBÆK TLF MOBIL GERNER BAUER TLF MOBIL ÅRSABONNEMENT: KR. 330,- INCL. FORSENDELSE Leder Om HelnæsPosten endnu engang Det kan virke trivielt atter at læse om HelnæsPosten. Baggrunden er, at formanden for bestyrelsen for Helnæs Beboerforening, umiddelbart før generalforsamlingen, meddelte redaktionen,»at der ikke bliver delt pressekort ud«, dvs. HelnæsPosten måtte ikke referere fra generalforsamlingen. Man ville selv omdele et referat. Årsagen var, blev der sagt, utilfredshed med reportagen fra sidste års generalforsamling. På den baggrund ønsker vi hermed at klargøre bladets forhold til foreninger, til læserbreve og til, hvem der ejer HP. Udgangspunktet er, at HP er et lille blad i et lille område, men med en stor læserkreds udenfor Helnæs. Læsere, der interesserer sig for, hvad der sker på Helnæs. Om foreningsstof. HP er ikke et meddelelsesorgan for foreningerne, generelt. Vi optager ikke formelle referater af møder eller generalforsamlinger. Vi fortæller om begivenheder, herunder generalforsamlinger på en sober måde og ofte med en vinkling, der gør stoffet læseværdigt og evt. medvirker til, at en debat eller et synspunkt bringes videre. Alle foreninger kan meddele sig til læserne.»det sker «(side 14), er en uhyre nyttig, effektiv og billig kommunikationsform. Er der lidt mere stof, blive det til»kort nyt«i bladets spalter. Længere artikler med vigtige informationer før høringer eller lignende, er naturligt at meddele gennem HP. F.eks. denne udgaves artikel om vindmølleprojektet. Læserbreve. HP er åben for alle. Der er blot ét krav. Et læserbrev skal holde sig indenfor injurielovgivningen og almindelig anstændighed. Et indlæg må godt virke som en ventil for at få luft. Går det ud over mennesker, der selv stiller sig frem i offentligheden, som jeg selv, må man kunne tåle at være skydeskive. HP er formidler. Redaktionen påtager sig ikke at sortere i, hvad den kan lide og ikke lide og redaktionen har ingen præferencer, der anfægter disse principper. Hvem ejer avisen? Det siges ind imellem, at HP er Pouls avis. Eller DreislerPosten. Svaret er enkelt. Der er ikke noget at eje. HP har intet udstyr, ingen formue. Ejerskabet er baseret på det personlige arbejde, der lægges i avisens udgivelse hver måned, og som ydes af hver især som en arbejdsindsats og/eller et økonomisk offer af egen lomme. Hvad der skabes, ud over avisen, er, hvad man i dag vil kalde social kapital. Dvs. glæden ved at se det månedlige blad udkomme som et resultat af manges samarbejde, glæden ved at vide, at mange venter på avisen og ikke mindst, glæden ved at vide, at mange synes, den er læseværdig. Dvs. vi arbejder med avisen, fordi vi finder det sjovt og spændende. Og vi vil fortsat stå fast på vore principper, også når det gælder åbenhed og debat. Vi respekterer andres meninger. Vi ønsker dem formuleret og formidlet og gjort til genstand for samtale. Det er et anliggende, vi vil forfægte og forsvare. pd PASTORENS KLUMMe Evangeliet i romanen»lykkelige Kristoffer«I romanen»lykkelige Kristoffer«af Martin A. Hansen er der en lille historie, som fortælles af en munk: Fader Mattias. Romanen foregår midt under reformationen med dens kampe mellem katolske og lutherske. Og i romanen er Fader Mattias en slags repræsentant for alt det bedste i den gamle katolske tro. Han er forstander for et gråbrødre kloster, en handlekraftig mand og et alvorligt troende menneske, der har gjort meget godt for andre. En dag bryder så de lutherske ind i klosteret, for at plyndre de rigdomme og skatte, som munkene uretmæssigt skal have tilegnet sig. Og da de ikke finder nogen skatte, forhører de temmelig hårdhændet Fader Mattias. Han svarer vredt tilbage og gør modstand, så han til sidst bliver spærret inde i klosterets såkaldte»hemmelighed«: Latrinet. Her kan han så stå natten over og tænke over hvor klostrets rigdom er gemt. Natten igennem, fortæller han, står han med fødderne i noget, der, som Martin A. Hansen han siger, nok er naturligt, men dog ikke ligefrem behageligt og ikke dufter af roser. Og efterhånden som natten skrider frem, kulden og mørket kommer, kølnes hans vrede, og han kommer til at tænke på, om ikke de lutherske faktisk har gjort ham en tjeneste ved at anbringe ham dér. En tjeneste han desværre ikke kan gengælde. For som han står der, bliver han mindre og mindre sikker på at Vorherre har medfølelse med ham. Nok har han gjort det godt og haft orden i sine sager. Men Vorherre synes nok, at han alligevel har godt af at stå i latrinen og ydmyge sig.»for Mattias er ved at tro sådan på smukke dyder og gode sæder, at han mener, det er nok«.»ja«, siger Herren,»lad Mattias stå der og skrabe al sin blanke kandis af evangeliet, så vil han måske lære, at han i de saliges hjem kan komme til at sidde neden for drukkenbolten fra kippen, og tæven fra badstuen, hvis jeg endda kan tage ham med«. I nattens løb skrabes alt hans eget sukker af det salte evangelium. Og Mattias tænker på, at ligesom det er klosterets hemmelighed, der gør, at de duftende roser i klostrets have kan vokse sig store og smukke, sådan spirer også Himmeriges skønhed tit på en mødding. Det bliver skriften ved med at minde om.»og er der«, fortæller han,«noget, der slår hårdere på den mand, der har levet et langt, hæderligt, virksomt, og på sin vis fromt liv, end den ramme sandhed, at den værste kæltring i fortrydelsens stund er mere værd end han«. Til sidst siger han til sig selv:»mattias...du må begynde forfra du kan jo ingenting af dig selv«. Da de lutherske næste morgen lukker Fader Mattias ud og forhører ham om, hvorvidt han er kommet i tanker om, hvor klostrets skat er gemt, svarer han;»ja, nu er jeg kommet i tanker om vores rigdom.«og det var jo kun menneskeligt, at disse fortalere for et rent evangelium blev såre skuffede, da jeg forklarede mit svar nærmere. Martin A. Hansens lille fortælling om Fader Mattias bygger på en sand historie om fordrivelsen af nogle katolske munke fra klosteret i Halmstad under reformationen i Danmark i året Men historiens pointe er meget luthersk. Det fremgår af en berømt diskussion, som Martin Luther engang førte med den lærde humanist Erasmus af Rotterdam. Erasmus hævdede at Gud ikke kunne forbindes med alt det som er lavt og beskidt, ondt og snavset i denne verden. Fordi Gud var indbegrebet af alt det, der var rent og fint og smukt og godt, og derfor skulle man også tale åndeligt og ophøjet om Gud og om de `smukke dyder og gode sæder` - dvs. den høje moral - der kunne bringe mennesker i forbindelse med Ham. Det synspunkt fyldte Luther Anders Lundbeck Rasmussen med raseri. For som han sagde:»ingen skal komme og sige til mig at Gud ingenting (vil) have med mig at gøre førend jeg indfinder mig i en standsmæssig udstyret helligdom!«og ingen kan forbyde mig, at påkalde Gud på ethvert sted, selv i et fangehul eller på latrinet (hvor i øvrigt mange hellige mænd og kvinder i tidens løb har opholdt sig). For Gud er overalt og giver alting fylde. Og hvis ikke Gud også kan være på sådanne steder, så kan Han ikke være nogen steder, for selve himlenes himle er ikke værdige til at rumme Ham. Kristus lå i en menneskemave og Han blev født ud af et moderskød. Og Kristi eget legeme var menneskeligt på samme måde som vores. Dér var Gud at finde. Ligesom Gud også er at finde i døden, eller i dødsriget som er endnu frygteligere og hæsligere end et fangehul eller et latrin.«det er det som evangeliet siger os: Gud er overalt og giver alting fylde, og vi har ikke selv en grund vi kan bygge på. Ikke engang det reneste og fineste, som vi selv synes vi har eller burde have; vores egen kærlighed eller høje moral, kan tjene som et holdbart livsgrundlag. Det kan alene troen på Guds nåde. Lejre Friluftsaktiviteter for både børn og voksne Naturvejledning Kursusvirksomhed Kanoudlejning Tlf

3 4 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2010 FEBRUAR 2010 HELNÆSPOSTEN 5 Hans fra Smedebakken Fødselaren Hans Larsen Et forsinket fødselsdagsportræt af Hans Larsen, som fyldte 70 år den 22. januar Fødselsdag Af Gerner Bauer Et menneske med orden i tingene og i harmoni med sig selv er altid værd at besøge og læg så oveni, at dette menneske er positivt og smilende ja så bliver det ikke bedre. En sådan person fyldte 70 år i januar måned. Vi besøgte Hans Larsen og hans kone Bente et par dage før den runde dag, og fik en god snak om det at fylde 70 år og om livets lyse sider. Jeg har nok den positive og lyse side fra min mor siger Hans og fortsætter smilende og så er jeg jo lillebror og måske en smule forkælet Vor samtale foregår på en af vinterens kolde dage, men indenfor dufter der af nybagt kage og med Bente ved siden VI HAR MODTAGET Modtaget lige efter redaktionens afslutning af HP. nr. 1 Reaktion på Susanne Bach Sørensens indlæg i decemberudgaven. Ærgerligt Dit indlæg i Helnæs Posten, i december udgaven, er rettet direkte mod Jens Zimmer, hvilket er urimeligt. foto: gb af Hans i sofaen, er der en god varme og stemning i stuen. Vandværket, sporten og haven Hans Larsen passer Helnæs Vandværk i det daglige med renholdelse, aflæsning af vandstand og alle de øvrige driftsopgaver, et velfungerende vandværk har. Jeg har haft denne opgave, lige siden det nye vandværk blev igangsat i 1995 og har altid været meget glad for dette arbejde. Jeg sætter en ære i, at det fungerer optimalt, og da jeg selv bor højt, kan jeg hurtigt fornemme, hvis der mangler vand, nævner han nærmest som en selvfølge. Vi forbrugere bør sende ham en venlig tanke, når vi hver dag kan tappe det vand, vi skal bruge. Sport har altid spillet en stor rolle for Hans. Lige fra han fyldte otte år, har han spillet fodbold og badminton og gør det stadig. Fodbold på Helnæs Du er ganske klar over, at der er en gruppe, som står bag de ting, du harcelerer over. At du ikke er enig, bør ikke udløse den form for mudderkastning. Der havde debatmødet været et mere naturligt sted. Michael Grønlykke veteranhold, og HP s udsendte kan ved selvsyn bevidne, at Hans stadig kan følge med de yngre på banen og det gælder både i hurtighed og i tacklingerne. Badminton begyndte Hans at spille før gymnastiksalen i Borgerhuset blev bygget. Det foregik dengang i forsamlingshuset. I dag spiller han double et par gange om ugen. Der tales meget om Hans og Bentes flotte og veltrimmede have. Alt er bare i orden og Hans fortæller, at han selv har lagt de mange sten, både som kant i haven men også ned ad skrænten til stranden. Haven er for Hans, ligesom de andre ting han omgiver sig med noget, der skal passes og plejes. Ingen overspringshandlinger. Larsen familien Hans er som tidligere nævnt lillebror til Hansine, Jørgen og Kristian. Hans boede hjemme, indtil han og Bente i 1969 flyttede ind som nygifte i huset på Helnæs Byvej 29, som de havde bygget på den lille mark, der dengang hørte med til den fædrene gård Hans har gennem årene haft mange forskellige job. Tjent på både Abkjeldgård og på Søgård. Lagerjobs på såvel PLUM som Boe-therm. Parret har to døtre Annette og Susanne som begge bor omkring Ebberup. Der er indtil nu 3 børnebørn, som ofte skal passes og Hans nævner, at han havde fået besked om, at der ikke kom børnebørn, før han gik på efterløn. Og sådan blev det. Ida på seks, Alfred på fire og Emma på 1 får da også både smil og glæde frem i begges ansigter. Vi er jo begge født herude, og nok noget af det man kalder hjemmefødninger, men vi elsker at bo her, og har ikke de store behov for at komme ud fra Helnæs. Selvfølgelig tager vi på ferie. Vi var f.eks. i Normandiet sidste år, og det var spændende, men det er da rart at komme hjem igen slutter Hans vor samtale. Et forsinket tillykke skal lyde fra HelnæsPosten. KORT NYT Helnæs Lokalhistoriske Arkiv Afholder det årlige»åbent hus arrangement«lørdag den 27. marts kl. 14. til kl. 17. I år er udstillingen koncentreret omkring»lillestranden fiskerlejet«. Emnet bliver belyst i billeder, skrivelser og en lille film DVD med gamle optagelser fra området. Hvis nogen ligger inde med oplysninger, historier eller billeder fra det sydøstlige Helnæs, vil vi meget gerne høre fra jer, så der bliver så fin og afvekslende en udstilling som mulig. Ligeledes bliver der en gættekonkurrence med nogle af de gamle ting fra vores museumsafdeling. Det er også muligt at byde på en af Carlos bøger i en Hollandsk auktion. Som sædvanlig er der et årsskrift til salg og der er kaffe på kanden. Vi håber på det bliver en spændende dag, hvor mange finder vej til arkivet. Torsdagsklub I januar har vi haft 2 vellykkede klubeftermiddage. Den kom Steen Ågård, Odense fortalte og viste dias/film fra en rejse, han har foretaget til yderområder omkring Ghana i Afrika. Den fortalte hospitalspræst Solvej Refsgaard, Assens om sit arbejde på OUH. Vi hørte om alvorlige stunder og muntre episoder. Begge dage var det spændende og interessant at høre om deres vidt forskellige oplevelser. I februar bliver der igen 2 arrangementer. Den kommer Helge Jensen, Haarby og taler om emnet:»optakten til 9. april 1940, 70 år efter«. Og den har vi det årlige bankospil, hvor vi spiller om medbragte pakker. Alle er velkomne. (Se mere om torsdagsklubben i februar på side 14). Fortsættes fra forsiden Isbåd på Arreskov Sø Isvinter jan 2010 ved Stranden foto: iid sig i vintrene og i de følgende to år. Jeg var lige startet som selvstændig sejlende natur- og friluftsvejleder i de år. Om sommeren lå jeg ude på fjorden med unge mennesker i smakkejollerne. Ofte ved Helnæs Mølle. Om vinteren var der ikke meget at lave, når isen bandt, men min søn, Torsten, var nyuddannet skibstømrer og bådebygger. Vi fandt på at bygge isbåde og rigge dem med smakkejollernes sejl. Det gav nogle sjove oplevelser både for os selv og familien, men også for flere hold højskoleelever, som jeg havde med på emnet:»skøjter og isbåd«. I en årrække stod de to isbåde og samlede råd. De blev hugget op. Men så skete det altså igen i denne vinter, at det ser ud til mulighed for issejlads. Torsten gik i gang i værkstedet og vi satte en ny isbåd ud til prøvesejlads på Arreskov Sø. Det var rigtig sjovt. Isbåden løber, så sneen fyger om mederne og børn og børnebørn får røde kinder. Når man er vant til at sejle i sin smakkejolle med 5 knob som en fin fart, er det altså herligt og meget anderledes at stryge af sted med 25 knob under de samme sejl. Nu mod slutningen af januar står bådene stadig på land og isen har knust bådebroen. Det gør ikke noget, vi samler stumperne op og sætter en ny bro op til foråret. Lige nu i disse dage er vi så selviske, at vi krydser fingre for, at frosten fortsætter, så vi kan sejle isbåd. Måske på Langørskrogen eller ved Brunshuse. foto: iid Vi hjælper Dem til rette med alt Hos os kan De gratis få tilsendt pjecen»min Sidste Vilje«Se: Vi svarer altid på tlf Salg af gravsten fra egen udstilling Savværksvej 2G Glamsbjerg En af vestfyns største udstillinger BLÆS PÅ RIVEN... BLÆS PÅ RIVEN... BLÆS PÅ RIVEN... Ebberup og Omegns Begravelsesforretning v/hasse Dixen Nørregade Glamsbjerg Østergades Begravelsesforretning v/hasse Dixen Østergade Assens Tlf JONSERED BV 2126 Effektiv, håndholdt blæser, der kombinerer høj effekt JONSERED med brugervenlighed. BV 2126 Med Effektiv, Spin JONSERED Start håndholdt for nem BV blæser, 2126 start og der sugesæt, Effektiv, kombinerer håndholdt hvis du høj vil effekt hellere blæser, med vil brugervenlighed. Med der suge kombinerer løv og græs høj op. effekt Spin Start for nem start og med brugervenlighed. Med sugesæt, hvis du vil hellere vil Spin suge Start løv for og græs 2.495,- nem op. start og sugesæt, hvis du vil hellere JONSERED vil suge løv og 2.495,- B græs 2126 op. Som BV 2126, men uden sugesæt og Spin Start. JONSERED B 2.495, Som BV 2126, men uden sugesæt og Spin Start ,- JONSERED B ,- Som BV 2126, men uden sugesæt og Spin Start. Mulighed for finansiering via Jonseredkortet hør mere hos din lokale Jonsered-forhandler. Mulighed for finansiering via Jonseredkortet hør mere 1.995,- hos din lokale Jonsered-forhandler. Mulighed for finansiering via Jonseredkortet hør mere hos din lokale Jonsered-forhandler. Kig ind - hos os finder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.

4 6 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2010 FEBRUAR 2010 HELNÆSPOSTEN 7 Hvordan ryddes der sne på Helnæs? Vinteren ramte os i den travle tid op mod jul. Spørgsmålet mange stiller sig er, hvordan kommunen prioriterer snerydningen, og om det er noget, der kan»pilles ved.«trafik Af Gerner Bauer I marts 2009 bragte Helnæs- Posten et nødråb om den mangelfulde saltning på Strandbakken og Lindhovedvej. Nu er den gal igen. Denne gang med den megen sne, som har gjort det meget vanskeligt for beboerne at komme ud af området specielt på de to veje. Det er ikke kun beboerne, der er ramt, også posten har sine problemer med fastkørsel og manglende betjening enkelte steder. Her er status på kommunens måde at holde vejene Åbningstider: Alle dage kl Bager: Alle dage kl POSTBUTIK: Mandag til fredag kl HÅNDKØBSUDSALG Fra Assens Apotek Varetur til Helnæs HVER FREDAG om vinteren og om muligheden for at få ændret på f.eks. snerydningen. Vintervedligeholdelsesregulativet I forbindelse med kommunesammenlægningen vedtog byrådet det nævnte regulativ, som bl.a. også indeholder en klassificering af vejene i A, B, C og D veje, som indebærer, at der saltes og sneryddes efter en bestemt metode beskrevet i regulativet. Der er ingen såkaldte A-veje på Helnæs, d.v.s. gennemfartsveje med betydning for den gennemgående trafik. Disse veje holdes farbare alle ugedage døgnet rundt. Ved is og rimfrost rykkes ud øjeblikkelig. Helnæs Byvej er klassificeret som en såkaldt B-vej. Den er beskrevet som en trafikvej eller fordelingsvej, hvor der tages hensyn til lastbil- og regionalbusruter. Her holdes kørebaner farbare døgnet rundt hele ugen dog uden snerydning mellem kl Ved is og rimfrost rykkes ud øjeblikkelig. Øvrige tilfælde inden for 3 timer. Ved driver dog fire timer. Spærring kan forekomme om natten. Bøgeskovsvej, Ryet, Lindhovedvej og Stævnevej er såkaldte C-veje og det betyder, at kørebaner tilstræbes farbare kl alle dage. Ved is eller rimfrost saltes inden for 3 timer. I øvrige tilfælde er responstiden 6 timer i det ovennævnte tidsrum. Disse veje omtales som lokalveje med betydning på grund af trafikmængde, lokalbusser o.s.v. Endelig er der Strandbakken og Stranddybet, som er såkaldte D-veje og beskrives som»vænger, blindeveje i byzone, småveje på landet med kun lidt trafik«. Her ryddes kun efter meget kraftigt snevejr og saltes kun ved langvarigt og alvorligt glat føre, når der er materiel til rådighed. Responstiden er i alle tilfælde 24 romantrilogien romantrilogien Øhavsfortælling Øhavsfortælling gendigter gendigter gendigter menneskeskæbner menneskeskæbner fra det fra sydfynske det fra sydfynske det sydfynske Øhav Øhav i tre Øhav perioder i tre perioder i tre før perioder før før 1921 timer. Hvordan påvirkes prioriteringen Som det tidligere er beskrevet handler kommunen og dermed snerydningsmandskabet efter de vedtagne regler, og i kommunens Vej og Trafik afdeling er man da også forstående, når borgere fra yderområder klager over tingenes tilstand. Der tages intet hensyn til, at der på Lindhovedvej og på Strandbakken er erhvervsvirksomheder, som er afhængige af, at man kan komme til og fra, og at posten og øvrige leverandører kan komme frem. Der er den DANSKE SPIL EBBERUPVEJ 75 TLF Øhavsfortælling NæsbofortælliNg NæsbofortælliNg ØhavsfortælliNg ØhavsfortælliNg 1. del 1. del1. del navn: navn: navn: udvej at henvende sig skriftligt til Vej og Trafik, Assens første første del, arbejde første Næsbofortælling, del, har del, båret Næsbofortælling, frugt. Han den ene anden eller anden del, anden måde Øbofortælling, del, del, ker og Øbofortælling, fåretælle«. Vi ser tredje også tredje del, hentet tredje Holmbofortælling, del, inspiration del, Holmbofortællin hos netop Ib Dl har gjort det. 5 års romaner. Men når man på sejl med en blanding af okbygning har Ib Dl da også Kommune, Willemoesgade beretter beretter om har beretter en skrevet om dramatisk en om en dramatisk romantrilogi en dramatisk rejse rejse på er rejse knyttet foregår til Helnæs foregår omkring foregår og omkring det århundredskiftet omkring landskabet århundredskiftet århundredskiftet foran os, når gendigter Åver gendigter Achton gendigter kvindes Friis. kvindes Bogen barndom kvindes rummer barndom barndo 15, 5610 Assens eller på mail 496 sider, der absolut er værd i østerled i østerled med i østerled med et vikingeskib et med vikingeskib et vikingeskib sydfynske øhav, er bogen og et handler og rider handler over og om Langøre handler om og om og når voksenliv han og voksenliv flotte og på voksenliv illustrationer Birkholm på Birkholm på som Birkholm i han i i og argumentere for, at få ændret fra helnæs fra helnæs hermed, fra til helnæs byen til men byen truso køb til den byen truso ved og truso læs ved den ved første en fortælling bonde- en bonde- i en roman- og bonde- skipperfamilie og til det og hellige skipperfamilie Næs. perioden perioden den 1872 perioden også 1872 til rummer til faktaoplys- til at læse. Bogen anmeldes»dobbeltmust«. En stor del af fra Helnæs strand rider over delvis selv står bag, ligesom klassificeringen af din vej og Wislafloden Wislafloden Wislafloden år selv Den år 808. handler år 808. også trilogien foregår på Helnæs. på drejø. på drejø. på drejø. ninger, der understøtter læserens oplevelse af rejsen. derved opnå en bedre vinterbetjening i fremtiden. Øhavsfortælling Øhavsfortælling bygger bygger på bygger et på righoldigt et på righoldigt Åver, et righoldigt kildemateriale, Gudmund kildemateriale, og Roulvs for øboerne for Med øboerne skibet for var øboerne Skeidravn livet var livet med var kom- med livet skibene Selv med skibene om og skibene romanen smakkejollerne og er og fiktiv, smakkejolle så om Helnæs. Og her får vi indblik i bl.a. Skibet Skeidravn Anmeldelse liv. Ja, det er rigtig det er de mer vi i fortællingens første er den bygget op omkring en som som vises vises som i bogen. vises i bogen. værket i bogen. værket har værket karakter har karakter har af karakter faglitterær af faglitterær af faglitterær kulturbærende. kulturbærende. derfor derfor sejladserne derfor sejladserne er sejladserne i øhavet i øhavet og i øhavet Østersøen som søen delsskib, et bærende søen et vi bærende kommer et element bærende til element Truso, i element fortællingen. fortæller i i fortællingen. den også historie og Øster- og Ø Af Jakob Har mennesker, som er nævnt på del i kamp med et norsk han- historisk ramme, og dermed fiktion fiktion og fiktion gendigter og gendigter og gendigter nogle nogle dramatiske nogle dramatiske runestenen dramatiske hændelser, hændelser, fra hændelser, vikingetiden, som som de kunne de kunne I de være et kunne gennemarbejdet være foregået. være foregået. foregået. flot værk som man for mere end 150 der er et livligt handelscentrum med varer, trælle, kri- levede et liv på og ved havet om en kultur og et folk, der på 496 sider tager Ib Dl år siden fandt her på Helnæs. os med på en lang rejse, der Vi er mange, der har forsøgt gere og handelsfolk fra store sammen med smakkejoller starter på Helnæs i begyndelsen af 800 tallet og som nesten at tænke os tilbage til blik i handelsliv og på vejen os på baggrund af denne ru- dele af Europa. Vi får ind- og skibe. slutter med gendigtningen af vikingetiden. For hvem var hjem til Helnæs får vi at vide Historie for nutiden Jeg vil Jeg en gerne vil kvindes Jeg gerne vil bestille barndom gerne bestille og bestille voksenliv på Birkholm i perioden Hvem var til Gudmund subskriptionspris til til og hvem subskriptionspris Derudover 250 rummer 250 kr. (normalpris kr. 250 romanens kr. (normalpris os, 349 når 349 kr.) vi skal kr.) 349 leve videre kr.) i en Åver? Hvordan stk. Øhavsfortælling stk. levede stk. han? Øhavsfortælling hvordan af Ib Gudmund af Ivar Ib af Ivar dl Ib drukner. Ivar dl dl Denne historie er vigtig for 1872 til Fortællingen er ham Roulv som også nævnes på runestenene, der blev består af 3 dele. Første del,»næsbofortællingen«beret- fundet ved Voldtofte? Ib Dl ter om en dramatisk rejse i Østerled med et vikingeskib fra Helnæs til byen Truso ved adresse: adresse: adresse: Postnr. Postnr. og Postnr. by: og by: og by: Wislafloden år 808. Anden del,»øbofortællingen«foregår omkring århundredskiftet og handler om en bonde- og en skipperfamilie på Drejø. I Tredje del»holm- evt. evt. Institution: evt. Institution: bofortælling«, gendigtes en kvindes barndom og voksenliv på Birkholm i perioden 1872 til Vikinger fra Helnæs Trilogien er et must for alle, der holder af gode fortællinger og fiktive historiske Øbofortælling Øbofortælling vover pelsen og giver disse mennesker liv. Åver er en af hovedpersonerne i første fortælling, og vi følger ham rundt på Helnæs og videre sammen med mænd fra Dreslette og Sønderby i ledingsskibet Skei dravn ud på færd. Ib Ivar Dl tager os med på turen ind i et fascinerende vikingeunivers der bl.a. foregår på Helnæs. Vi kan således læse om»skeidravn, der ligger nytjæret ved pælene i Åledyb foran nausthuset» og der inde i nausthuset ligger en flok piger med»rumperne«i vejret og gnider det udbredte Øhavsfortælling Øhavsfortælling 2. del 2. del2. del første fortælling kærlighed, magi og kraft. I dialog og udtryk trækker Ib Dl os på overbevisende måde ind i et sprogunivers som de færreste fortællere i Norden i dag mestrer. Dialogen virker ægte og i særdeleshed terminologien knyttet til sejladsen er mesterlig. Vi får indblik i sejludtryk, sejlsprog og nuancer og bliver dermed taget ind i en verden, der er så meget større. Bogen skriver sig ind i en lang dansk fortælletradition, der både i form, indhold og sprog giver associationer til Erik Aalbæk Jensens Livet på Øerne og ikke mindst Achton Friis` De Danskes Øer. I form og op- Holmbofortælling Holmbofortælling ØHavsfortælling ØHavsfortælling 3. del 3. del 3. del verden, der hele tiden forandrer sig. Øhavsfortælling(er), smakkejoller og skibe giver os ballast. Vi ved hvor vi kommer frem og dermed er det også nemmere at navigere. Bogen kan varmt anbefales Helnæsposten giver den 5 Råsejl. Ib Ivar Dl, Øhavs fortælling, 496 sider, 349 kroner. En hustandsomdelt pjece har for nylig beskrevet bogen i et tilbud til Helnæsboerne, der for en pris af 250 kr. kan erhverve bogen. Her skal man blot indsende bestillingssedlen, der er vedhæftet pjecen, eller henvende sig til Forlaget KLIM, Ny Tjørnegade 19, 8200 Aarhus N.

5 8 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2010 FEBRUAR 2010 HELNÆSPOSTEN 9 Endnu en succes Den usædvanlige, den populære og den seriøse Helnæs Befolkningsforening har gennemført sin revy som sin måske sidste aktivitet, inden foreningen lukker?? Anmeldelse Af Poul Dreisler Det hele startede med en noget kuet revydirektør, der fra scenen måtte meddele de 112 forventningsfulde publikummer og 15 aktører, at det hele var aflyst p.gr.af bestyrelsens (de medvirkendes) uenighed og at foreningen i øvrigt var lukket. Vi, der havde betalt for maden, måtte tage den med hjem og så i øvrigt få det bedste ud af det. Bifaldet efter den melding mere end antydede, at det blev tolket som en vits, og at man nu måtte se at komme i gang med løjerne. Niels Ulrik fik så et nyt papir i hånden, der afslørede den glædelige nyhed, at Befolkningsforeningen først ville nedlægge sig selv den 27. maj 2010 på sin et års fødselsdag. Herefter handlede det om, at finde flere papirer, så forestillingen kunne fortsætte. Den sekvens havde den baggrund, som afsløredes ved samtaler med flere af de medvirkende, at det var meget svært at få manuskripter til rollerne i tide. Revyen er»én inde i Onsdagsklubben med Niels Ulrik som leder hovedet på Niels Ulrik revy«. Men mangler (eller glemmes) tekster improviseres, til lige stor fornøjelse. Sildene synger for fisker Viggo En rigtig revy Revyen var en revy, det vil sige»en forestilling, der er kendetegnet ved en række indbyrdes uafhængige indslag af kortere varighed. Blandt de hyppige elementer er: Humor/satire, dvs. mange numre appellerer umiddelbart til publikums humoristiske sans. Musik: Dvs. revyer har normalt et mindre orkester, der akkompagnerer til indslagene i form af sange og lejlighedsvis dansenumre samt i øvrigt indrammer forestillingen. Maskering og udklædning: Især i forbindelse med de satiriske numre kan forestillingen søge at få skuespillere til at ligne kendte personer, for eksempel politikere«. (Wikipedia) Så godt som alle elementer var med i Helnæs-revyen Manglede man et mindre orkester, så frembragte spillerne selv musik eller lignende, hvor det hørte til. Indlagte sange af egen oprindelse, var der også, Dansenumre var der. I høj grad humor og satire, der appellerede til publikums humoristiske sans og endelig var maskering og udklædning i top. Vi bevidnede i høj grad en rigtig revy efter bogen. Lokal satire Tekstforfatter Niels Ulriks (N.U.) hyppige gang i»mediehuset«, hvor HelnæsPostens redaktion holder til, har inspireret ham til at fortsætte vikariatet for redaktionen, som var den røde tråd sidste gang, der opførtes revy. Nu med en fortsat oplæsning af annoncer, samt en meddelelse om dans over tarteletter, som gennemføres af N.U. og Tina efter at hun havde spredt et antal af butterdejskagerne ud på gulvet. Denne spise spillede senere hen endnu en rolle. Helnæs Kultur- og Musikforening blev anledningen foto: hba til at hilse på en række kendisser på besøg. Pernille interviewede. Johnny Madsen (Fanø), der i N.U.s skikkelse gav en sang med eget guitar akkompagnement (sådan da). Sangen handlede om en tur på Helnæs og især Ryet, blev fremhævet. Denne gade blev ofte nævnt, og ikke skånsomt behandlet gennem hele revyen, her blev røget og drukket, blev der generelt spillet på. En hurtig serveret scene blev det til, da N.U. som maskeret Kenneth Carlsen, kastede sig ind på scenen med bold og ketcher, og på spørgsmålet om hvorfor han holdt så meget af Ryet, var svaret,»at der var de fleste tabere.«vi fik»fanden ras me«besøg af Dronning Margrethe og senere kom Prinsgemalen med jagtgevær og ustyrlig grævlingehund i snor. Vanvittigt morsomt udført af Ghita og Søren. Dronningens arkæologiske interesser var blevet tilgodeset med de rør, der rundt om på Helnæs stikker op. Nu kunne man blot lette på låget og kigge ned på alt det gamle l! I øvrigt skulle hun indvie et rensningsanlæg i Å. Og sådan fortsatte løjerne med en morsom Befolkningsforeningens Onsdagsklub for de gamle med N. U. som leder - nu i dametøj, Vittigheder af Arne og Dan. Annelise og Jørgen supplerede. Viggo som foto: hba Poul Dissing og første del afsluttes med en genoplivning af de tre (af de fire) Helnæssild (Pia, Ghita og Camilla) + Viggo, som fisker, med den nye fiskeart han havde fundet den sorte fisk. Idémanden, instruktøren og tekstforfatteren Niels Ulrik dekreterer pause ved at sætte sidste revys kugleformede akvarium frem på scenen med en stor og en lille fisk i.»ja, her er så Poul og den lille er Gerner«, forklarede han. Halløj på Næsgården En uropførelse i en akt. En dilettantkomedie, som de er flest. Om livet på landet med intriger om, hvem der skal have gården, satirisk indslag om sønnen, der har læst i København, med kæreste fra Christiania, som nu kommer hjem og vil lave det hele om med visioner og planer. Om kærester og forviklinger. I handlingens forløb pakkes mange hip ind til højre og venstre og mange revynumre passes ind i rammen. Udenfor manuskriptet, erfarer denne anmelder, kommer Annelise pludselig på scenen iført så godt som ingenting. Ekstrem lårkort, blondine og iført laksefarvede permissioner. Hun giver den som X-faktordeltager med sangen»hele ugen alene«og dertil sensuel rytmisk dans. Dommerkomiteen dømmer hende ud. Og til instruktørens lettelse kan Halløj på Næsgården nu gå videre. Der serveres flere tarteletter, som Arne i det skjulte smider i skraldespanden, der hakkes roer, en proces som effektiviseres ved at sprøjte med Round Up. Der spekuleres i, at det er en fordel, at den lokale brandsprøjte lukkes ned, idet gården så kan brænde ned, inden der kommer hjælp fra Assens. Flere vittigheder fyres af. Vagabonderne på Bakkegården genoplives, da Chr. Arhoff kommer ind som Klinke-Hans i Viggos skikkelse. Og det hele ender som det skal, de unge får hinanden, gårdene bliver fordelt rigtigt og alt er fryd og gammen. Afslutningssang under stort bifald. En festlig aften Efter revyen var der en lækker platte fra Helnæs Kro og ikke mindst højt humør. En god stemning og mange roser til de medvirkende, som selv havde haft ligeså meget skæg ud af det, som tilskuerne. Resten af aftenen var dans til jukeboks og en overraskelse ved midnatstid var blevet annonceret. Her må denne anmelder dog melde hus forbi. Redaktionens deadline var langt overskredet. Den endelige konklusion på denne festlige forestilling er, at det er flot, at Niels Ulrik og de medvirkende kan få dette til at fungere på et så gennemført plan. Det var sobert og det var morsomt, ind i mellem lidt spidst, som en revy skal være. Humor, satire, musik, rytmisk dans, maskering og forklædning. Det hele var der. Musikken manglede nok lidt, men det var der i selve forestillingen, som den skred frem. Et tillykke til befolkningsforeningens kæmper og ikke mindst til idémand og centrale figur i Niels Ulriks skikkelse. Vi er mange, der afventer en forlængelse af foreningens liv efter den 27. maj Fastegudstjeneste i Helnæs Kirke Søndag den 7. marts kl søndag i fasten Alle er velkomne Sognepræst i Ribe Torben Bramming prædiker og der er efterfølgende kaffe på Helnæs Højskole, hvor Torben Bramming taler om: Folkekirke og sammenhængskraft Arr. Helnæs Menighedsråd

6 10 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2010 FEBRUAR 2010 HELNÆSPOSTEN 11 Formanden for Helnæs Miljø- og Energiforening, Anders Lyng, har sendt dette indlæg. Alle er med til at beslutte om der skal være vindmølle på Helnæs og alle kan blive medejere af vores fælles energiløsning på halvøen.»sker der dog ikke snart noget?«det er en replik vi ofte mødes med af beboerne på Helnæs. Spørgsmålet drejer sig om det emne, vi i to år har kredset om: At finde en bæredygtig løsning på den vision, der blev vedtaget på beboermøder i 2008: Helnæs skal være CO2-neutral Vi skal være selvforsynende med energi Vi skal benytte kendt teknologi»jo, der sker sandelig noget!«på novembermødet sidste år besluttede Assens Byråd med et flertal på 24 mod 5, at sige ja til Energi foreningens ønske om en principiel accept af at etablere en vindmølleløsning på Helnæs. Accepten var bl.a. betinget af at vindmøllens produktion skal komme Helnæs til gode og at alle på Helnæs skal kunne blive medejere. Desuden stillede byrådet som betingelse, at der skulle være stor opbakning på Helnæs til den foreslåede løsning. Hermed er det foreløbig lagt i vore Bliv vindmølleejer for 100 kr. Området for opsætning af vindmølle(r) egne hænder, om vi vil have en vindmølle som første løsning på fremtidens energi- og miljøudfordringer i vort lille samfund. I de cember blev afholdt et informationsmøde, hvor der var et stort fremmøde. Ved mødets afslutning blev der uformelt spurgt til, hvad de fremmødte mente om det foreslåede. Der blev nikket positivt til den foreslåede løsning. Beboerhøring I denne måned vil der blive gennemført en beboerhøring på Helnæs blandt de fastboende. For at undgå enhver misforståelse om høringens seriøsitet og for at imødekomme et naturligt ønske om anonymitet, har Energiforeningen formået Assens kommune til at være modtager af beboernes svar på høringen. Vi har ønsket denne løsning selvom Energiforeningen jo er neutral i vindmølle spørgsmålet. Det er ikke Energiforeningen, der skal gennemføre det praktiske i det videre forløb, det skal et vindmøllelaug. Kommunen skal modtage beboernes svar på høringen senest den 25. Februar. Mere information I forbindelse med dette er der mulighed for på generalforsamlingen den 23. februar i Miljø- og Energi foreningen at få information og svar på de spørgsmål, der er naturlige, når så stor en beslutning skal træffes. Til dette møde er alle velkomne også ikkemedlemmer af Energiforeningen. Konkret viden På kortet over det sydlige Helnæs, har Planafdelingen, Assens Kommune, indtegnet et område, der i forhold til myndighedskrav muliggør etablering af op til 3 vindmøller. I det røde område er der i for hold til gældende regler mulighed for at rejse møller op til 150 m til vingespids. I det blå område er der mulighed for at rejse 125 m møller og i det orange/gule felt er der mulighed for 100 m høje møl ler til vingespids. Reglen er at afstand til bebyggelse i det åbne land er 4 x møllens højde. Ved denne afstand vil eventuel lyd fra møllen (ved en vindstyrke på 8 m/sek.) være reduceret til 42 DB, hvilket svarer til et lydniveau mellem sagte tale og hvisken. Ved en vindstyrke, der er højere, vil lyden fra træer, buske og genstande i husenes nærområde være højere end vindmøllens. Afstanden til nærmeste nabo vil være ca. 1,5 gange den krævede afstand. Det svarer lydmæssigt til et niveau mellem hjemmefred og stille soveværelse!! Energiforeningen foreslår Byrådet har principielt besluttet, at vi på Helnæs kan arbejde videre med en vindmølleløsning med en møllehøjde til vingespids på 115 m og en effekt på 3 MW. Vi foreslår at møllen placeres indenfor den røde ramme. Årsproduktionen vil være ca. 9 mio. Kwh Jamen en mølle er da meget dyr Vindmølleteknologien er udviklet og afprøvet gennem flere tiår. Møllen skal, via salg af elproduktion og de driftstilskud, der politisk er bevilget til grøn strøm, betale sig selv. Dette vil ske i løbet af 7 til 8 år. Derefter er møllens produktion overskud til møllens ejerkreds. Det forventes at en vindmølle er i drift i ca. 30 år. Fordi vindmølle-teknologien er så udviklet er det ikke vanskeligt at finansiere en vindmølle. På Samsø og Ærø finansierer man bl.a. vindmøller gennem udstedelse af andelsbeviser. Disse andelsbeviser ligger i banken som sikkerhed indtil møllen over driften er betalt. Derefter udleve res andelsbeviset til andelshaveren. Andelshaveren hæfter for andelsbevisets pålydende i tilfælde af møllenedbrud. Men det har man forsikret sig mod på Samsø og Ærø. Denne situation er så vidt vides endnu ikke indtruffet! Vil du være med? Energiforeningen vil foreslå at møllelauget tilbyder medejerskab til alle med tilknytning til Helnæs. Vindmøllen deles op i andele á kwh. Dette betyder, at der udbydes andele. Hver andel koster som engangsbeløb kr For kr. 100 bliver du ejer af kwh, så længe møllen producerer. En familie forbruger normalt til husholdningen ca kwh årligt. For at gøre denne familie CO2-neutral på husholdningen, skal familien købe 5 andele a kr Og således kan den enkelte regne sig frem til hvor mange andele familien skal købe for at gøre sig CO2-neutral med bilkørsel, opvarmning, forbrug etc. Men principielt kan alle deltage og blive medejer for kun kr Jamen skal vi så ikke gå igang! Rolig, rolig! Først når Helnæs-beboerne har givet positivt tilsagn, kan der arbejdes videre. Det fort satte arbejde vil i bedste fald kunne gennemføres på 24 måneder. Dette skyldes de mange høringsfa ser, offentlige myndigheders vurdering, politisk behandling etc. etc. Alternativet Såfremt vi på Helnæs ikke ønsker en vindmølleløsning, er vi tilbage ved udgangspunktet og må be gynde forfra. Men alle andre løsninger vurderes for øjeblikket til at være mere usikre og kræver derfor en helt anden aktiv medfinansiering fra ejerkredsen. Afgiftsspørgsmålet i fremtiden Alle er klar over, at de grønne afgifter i den kommende tid vil stige med adskillige procent. På nogle områder helt op til 15 %. Vi ved også at prisen på fossilt brændstof (olie) ikke er den reelle markeds pris, men at spekulanter er med til at presse prisen op. Dette er ikke fiktive påstande, men realiteter vi kan læse om i dagspressen. Det må hver enkelt forholde sig til! Frihed har mange aspekter. - At råde i eget hus tror jeg har stor betydning for de fleste på Helnæs! Skala der viser sammenhæng mellem afstand og lydpåvirkning Vinduespolering til erhverv og private Vi sætter kvalitet, stabilitet og loyalitet i højsædet. LÆDERVARER OG HOBBYARTIKLER Café Lina Østergade 38 Assens byens hyg lige café Tlf Barnedåb, fødselsdag eller lign. fest for max. 35 pers. Slap af selv, lad os stå for et uformelt brunch- eller frokostarrangement Åben Mandag lukket H E L N Æ S H U S Grafisk Mangler du en folder, brochure eller et nyt visitkort, så få et uforpligtende tilbud. Tlf / AFDELINGEN I ASSENS ØSTERGADE ASSENS TLF »Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre rejser vindmøller!denne matrikel er forpagtet af Anders Lyng«

7 12 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2010 FEBRUAR 2010 HELNÆSPOSTEN 13 Ønskede et anderledes år Randi og Dag i Helnæs Mølle Randi og Dag har i et halvt års tid boet på Helnæs Mølle med deres to børn bl.a. for at få tid til at opleve en anden kultur og samtidig være tættere på hinanden. Vi har talt med familien om deres hverdag, og hvad de har fået ud af opholdet indtil nu. Norske besøgende Af Gerner Bauer PETSHOP: Kvalitetsfoder til katte, hunde, heste, marsvin og kaniner Dag er ved at lave kaffe og Randi er på vej hjem fra sit job i SFO (Fritteren) i Ebberup, da HP s udsendte, indfinder sig til en snak med familien, som består af Dag Larsen og Randi Sørheim samt døtrene Symre og Sunniva. Der er hyggeligt i deres hjem for det år, de har sat af til at opleve Helnæs og Danmark. Deres forbindelse til Helnæs er ikke helt tilfældig. De har været her før som gæster i kortere ferieperioder hos Pia og Jacob Har, og da ønsket opstod om at opleve noget andet at have et anderledes år ja så var valget let. Det blev helt naturligt Helnæs. Koblingen til Helnæs Dag fortæller, at han har kendt Jacob i over 20 år, og at de har boet sammen i 3 år, medens de begge studerede i Norge. Dag (42) er i dag folkeskolelærer i Rauland i Telemarken og Randi (41) er idrætspædagog på Attføringssentret i Rauland, hvor uheldsramte bliver rehabiliteret for at komme i arbejde igen eller beholde deres arbejde. De er begge meget optaget af motionens gode sider, og Dag fortæller stolt om en 90 dages skitur fra Lindesnes i det sydligste Norge til det nordligste Norge og om hans Assens Dyreklinik Mette og Morten Mortensen Torø Huse Vej Assens Tlf foto: gb Aut. El-installatør John Pedersen A/S Damgade Assens Tlf tid som skovarbejder. Kort inde i vor snak kommer der et lille suk» vi savner altså sne og vinter hernede«og de udendørs aktiviteter, der følger med vinterens glæder. Hvorfor et anderledes år?»vi ville ha et friår eller et anderledes år, hvor vi kunne være lidt mere sammen end vi som en travl og aktiv familie kunne i vor daglige rytme derhjemme«siger Randi og fortsætter» og samtidig få en mulighed for i en længere periode at opleve en anden kultur. Begge børnene var med på ideen, og de er også faldet fint ind med kammeraterne i Ebberup Skole, selvom der kan være afsavn ved at være så længe væk, men det er også sundt for børnenes udvikling at lære at savne.«hvad er godt på Helnæs? Familien kendte Helnæs på forhånd, og nyder naturen og de muligheder, der er for at motionere og bevæge sig rundt i landskabet på cykel eller gåben. Fuglelivet har en stor plads i hverdagen ligesom vejrliget, når det stormer og piber udenfor. Der er smukt på Helnæs og de nyder begge turen over Langøre hver gang. Her opleves de skiftende årstider på nært hold. Med bopæl i Telemarken langt fra havet, er lugten af hav noget hele familien nyder, og for Randi er der lidt nostalgi ved havlugten fra hendes barndom ved havet. De er en familie, der Kokken på Gl. Brydegaard byder på månedens menu Bordbestilling på tlf Søndag åbent færdes meget i naturen og tager gerne langt for at opleve noget unikt. Dag fortæller om en kanotur på Gudenåen fra Vestbirk til Klostermølle, hvor han midt i det danske landskab oplevede det som»vildt fremmed«. Den mørke tid Det gode ved den mørke tid af året er, at der også bliver tid til at læse og fordybe sig. Randi læser en spændende bog»manden som solgte sin Ferrari«og Dag er i gang med at læse om»opdagelse af verden«gennem historier og videnskabelige artikler. De har ingen fjernsyn, og pigerne er derfor nødt til at indtage juledramaet Pagten på den anden side af vejen hos Sidsel og Rebekka. Backgammon har de taget med fra Norge og der kæmpes indædt om at slå hinanden. Ellers sover de meget og holder forbindelsen til Rauland gennem facebook. Randi beskriver sig selv som en»hjemmefødning«og Dag som lidt af en sigøjner, der ikke har noget i mod at drage lidt omkring. Noget han som ung praktiserede ved at bruge halvandet år på at cykle Europa tyndt. Gode råd til os på Helnæs Det ville være interessant at høre, hvad familien, set med deres friske øjne, kunne anbefale os herude.»i skal bibeholde fællesskabet og de fælles aktiviteter, der er året igennem. Forsamlingshuset, sommerfesten, sy og strik, Sønderby Smede- og VVS v/karsten Andersen Tlf eller løbepigerne ja, jeg kunne blive ved«siger Randi»det er noget jeg misunder jer, og som man nok ikke selv er opmærksom på er vigtigt, når det bare er der.«dag glæder sig hver torsdag, når han skal ned på sportspladsen og spille fodbold hele året og det selvom han ikke har spillet fodbold før. Vi var meget imponerede over det nyligt afholdte krybbespil, som på sin egen måde blev en rigtig god oplevelse. Det var bare ikke gået i Norge. Vi skulle også lige vænne os til at»allemandsretten«med fri færdsel ikke gælder i Danmark og at vi ofte skulle spørge os selv»må vi gå her?«vi tager da også megen hensyn til tilsåede marker og går på de autoriserede stier«slutter Randi og Dag Det næste halve år»vi havde hjemmefra tænkt på, om der ville være mulighed for at uddanne os yderligere her i Danmark, men har valgt at prioritere de før nævnte områder højere. Vi fortsætter med vore nuværende aktiviteter og skal have Symre konfirmeret den KORT NYT Kajak på Helnæs Katrina Mortensen, formand for Vestfyn firmaidræts kajakklub, fortæller her om et godt tilbud til alle, der vil lære at sejle i kajak med Helnæs Mølle som udgangspunkt. Helnæsbugten med sine smukke kystlinjer og varierede dyreliv er det perfekte sted, hvis man gerne vil opleve naturen fra havsiden. Vi er en lille klub som, i sommerhalvåret ror hver tirsdag aften. I løbet af sommeren laver vi også forskellige arrangementer i form af dagture, grillaftener og familiedage. Vi lægger stor vægt på det sociale, naturoplevelser og tryg færdsel på vandet. 25. april, og det glæder vi os til. Symre skal have en norsk nationaldragt på, og familien og Symres veninder fra Norge kommer herned til en forhåbentlig dejlig fest på linie med det, der normalt foregår ved konfirmationer i Danmark. Vi tager tilbage til Rauland ca. medio august med nogle rigtig gode minder og oplevelser, f.eks. vil vi tage et»billede«med af vor næsten nabo Kristian med hjem, når han tager sin cykel frem og tager af sted for at jobbe rundt på Helnæs, når han kommer med dusk persille til os, når man kan købe grønsager for 5 kr. og lægge pengene i en kop. Det er da tillid, så det batter,«siger de begge. Efter en god halvanden time i godt selskab tager vi afsked med håbet om sne og vinter. Og sørme om ikke Dag s store ønske blev opfyldt allerede dagen efter, hvor sneen og vinteren endelig kom. Og det samtidig med, at hele familien kørte til Norge, men det er jo ingen sag for en fører, der er vant til at køre i endnu værre vejr. Klubben ejer 14 havkajakker og vi har stadig plads til lidt flere medlemmer. Som medlem af klubben får man den nødvendige uddannelse, til at kunne færdes sikkert på vandet alene og sammen med andre. Hver sæson starter vi i Haarby svømmehal. Der er kurser for både begyndere og øvede. Begynderne lærer at komme trygt ind og ud af deres kajak og de lærer at redde sig selv og andre. De øvede arbejder med forskellige teknikker og nogle har fået blod på tanden mht. til at lære det berømte grønlænderrul. (Se mere om dette tilbud i Det sker på side 14) Vinteren er over os. Og for første gang i mange år har der været både sne og is rigtig længe. Åledybet er frosset til, isen er sikker, og det er der mange både børn og voksne, der har glæde af. Der skøjtes og leges på isen. Billedet her er fra lørdag d. 9. januar. På CYKLER & HAVE ASSENS Salg & Reparation l Cykler l Scooter l Havemaskiner l Tilbehør l Brugskunst ude/inde Af red. Anne Hansen Børn og Vinterliv Natasja, Mathias, Lærke og Line på isen på Åledybet Dalvænget 12 Tlf l foto: jh billedet ser vi 4 søde børn med røde kinder og højt humør. Det er Natasja, Mathias, Lærke og Line der alle bor på Helnæs. Natasja og Mathias fortæller, at de er cyklet fra stranden ned til Åledybet for at stå på skøjter, og så fortæller de, at de elsker at være ude. jh ÅRETS Detailkæde mad med mere mesterslagteren Leif Laustsen Østergade Assens Tlf

8 14 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2010 FEBRUAR 2010 HELNÆSPOSTEN 15 DET SKER I FEBRUAR 2010 Rubrikker sendes til Gerner Bauer tlf FORENINGER Køb og salg PERSONLIGE Gudstjenester i Helnæs Kirke 7. februar kl Kaffe 14. februar kl februar kl februar ingen 7. marts kl Fastegudstjeneste. Se annonce andetsteds i bladet. Ølsmagning for kneitene Der er ølsmagning for kneitene på Helnæs tirsdag den 9. februar kl i Borgerhuset. Tilmelding til Jørgen tlf eller til Dan på tlf eller på mail Sy og Strik Ta dit sytøj, strikketøj eller andet håndarbejde med til en hyggeaften med kage og kaffe. Det sker i Borgerhuser mandag den 8. februar kl Tilmelding ikke nødvendig. Evt. spørgsmål til Birgitte på tlf Borgerhuset Der afholdes generalforsamling i Borgerhuset den 24. marts kl Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Birgitte Elovara, formand Tlf Helnæs Lokalhistoriske arkiv Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl til Højskolen på Helnæs Aktive forårskurser 2010 De sydfynske øer i Maj 26. april - 9. maj 2 uger slotte og Herregårde på fyn 10. maj maj 2 uger sporskifte og livsvending 24. maj maj 1 uge linedance 24. maj maj 1 uge vandringer langs lillebælt 31. maj - 6. juni 1 uge vandringer langs øhavet 7. juni juni 1 uge oplev sydfyn - mest for ældre 14. juni juni 1 uge sensommerhøjskole også for seniorer Menneske og tro 16. aug aug. 1 uge vandringer/kunst/højskolefag 30. aug sep. 1 uge vandringer/kunst/højskolefag 6. sep sep. 1 uge vandringer/kunst/højskolefag 13. sep sep. 2 uger kunstskolen på Helnæs sommeren 2010 Maleri - tegning - Akvarel - keramik uge- og 14-dages kurser fra 21. juni til 15. august Helnæs Lokalhistoriske arkiv Afholder det årlige»åbent hus arrangement«lørdag den 27. marts kl. 14. til kl. 17. I år er udstillingen koncentreret omkring»lillestranden fiskerlejet«. Emnet bliver belyst i billeder, skrivelser og en lille film DVD med gamle optagelser fra området. (Læs mere om dette arr. inde i bladet). Helnæs Miljø- og energiforening Generalforsamling afholdes tirsdag den 23. februar kl i Borgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Mødet indledes med ca. 1 times information og status om vindmølleprojektet. Derefter afholdes generalforsamlingen. Alle er velkomne til mødets første del. Bestyrelsen Pilekurser for begyndere og øvede: 13. og 14. marts, Bemærk: lørdag den 13. marts. kl (grundet dilettant) 17. og 18. april, 26. og 27. juni, 31. juli og 1. august. På Helnæs Camping i grillhytten. Lørdage kl , søndage kl Et weekendkursus koster 500 kr. og der må påregnes et beløb til materialer. Tilmelding til Rie tlf. nr.: Aktiv på sydfyn Bestil brochurer Kurser i kajaksejlads (se beskrivelse andetsteds i bladet) Der er kurser for både begyndere og øvede. Hver sæson starter vi i Haarby svømmehal. Begynderne lærer at komme trygt ind og ud af deres kajak og de lærer at redde sig selv og andre. De øvede arbejder med forskellige teknikker og nogle har fået blod på tanden mht. til at lære det berømte grønlænderrul. I år er der kursus for begyndere i svømmehallen d Det er muligt at få mere information og se billeder fra vores klubaftener på vores hjemmeside Katrina Mortensen, formand for Vestfyn firmaidræts kajakklub, Sandager Kirkevej 36, 5610 Assens Tlf.: / Dilettant Så er der gang i dilettantforberedelserne igen. En lille flok friske helnæsboere træner flittigt på stykket, som hedder:»en datter dukker op«. Nogle garvede aktører har sagt fra i år, så stykket er kortere, end det plejer. Det vil sige af godt 1 times varighed. Som sædvanlig bliver der spisning og dans. Datoen er den 13. marts. Mere om det i næste nr. af HelnæsPosten. Fællesspisning Næste fællesspisning i Borgerhuset bliver den 19. marts. Flere oplysninger om arrangementet i næste nummer af HelnæsPosten. Med Højskolen til Berlin Der er stadig mulighed for at komme med højskolen på bustur til Berlin med fuldt program fra den 15. til den 20. marts. Vi bor med halvpension på det 4 stjernede hotel Park Inn«midt på Alexander Platz, det kan ikke blive mere centralt. Interesserede kan blot henvende sig til kontoret på højskolen. Kristian K. Nielsen Forstander Torsdagsklub I februar bliver der igen 2 arrangementer. Den 4.2. kommer Helge Jensen, Haarby og taler om emnet:»optakten til 9. april 1940, 70 år efter«. Og den har vi det årlige bankospil, hvor vi spiller om medbragte pakker. Alle er velkomne. Møderække i gruppen Helnæs februar, 03. og 24. marts Alle dage kl i Borgerhuset. Marianne Therp Alt indenfor: Jord Beton Kloak Murerarbejde udføres Belægningsarbejder Udlejes med fører: Teleskoplift op til 16 m Minigraver Minilæsser Rendegraver Aut. kloakmester Helnæs Beboerforening Fmd. Jens Zimmer Rasmussen Tlf Torsdagsklubben Anne Hansen Tlf Borgerhuset Fmd. Birgitte Elovara Tlf / Arkivet Anne Hansen Tlf Helnæs Forsamlingshus Fmd. Janus Storm Tlf Udlejning: Bente Haines Tlf Helnæs Idrætsforening Fmd. Jacob Har Tlf Helnæs Jagtforening Fmd. Peter M. Hansen Tlf Petanque Fmd. Niels Ellebæk Tlf Skolekredsen for Helnæs Højskole Fmd. H. Moritz Hansen Odensevej 252, 5300 Kerteminde Tlf Helnæs Kultur- og Musikforening Fmd. Poul Dreisler Tlf I/S Maen Fmd. Finn Hemmingsen Tlf Frysehuset Fmd. Kirsten Nielsen Tlf Helnæs Vandværk Fmd. Thomas Rasmussen Tlf / Menighedsrådet Fmd. Helle Blume Andresen Tlf Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen Tlf Graver Hanne Albrechtslund Tlf Helnæs Tartelet Selskab Fmd. Poul Dreisler Tlf Helnæs Miljøog Energiforening Fmd. Anders Lyng Tlf / Boks i frysehuset til leje En 160 liters fryseboks er til leje. Kr. 250,- i leje pr. halvår. Kontakt Annelise Larsen på Ledig boks i frysehuset Kan overtages. Henvendelse Anders Lyng Tlf Helnæs Naturlam Lammekød sælges udskåret fra fryser Lammespegepølser sælges hele og halve. Lammeskind - på bestilling tlf / Marianne og Jørgen Therp Party telt udlejes Stort partytelt 5 x 12 m. Stort nok til personer. Pris 500,00 for en weekend. tlf Henning Storm Jil Indramning v/jan Lund Butik Åbningstider: Torsdag - Fredag: Kl Lørdage: Kl Østergade Assens Tlf Værksted Åben efter aftale Stenløsegyden 10, Dømmestrup 5762 Årslev Tlf Kalvekød sælges Kælekalv til fryseren Er det lige det, du mangler Kontakt Ulrik, Ryet Tip-vogn søges Mindre tipvogn søges til lokal«kørsel. Henvendelse til Eigil Kristensen Hus til leje søges Bolig på Helnæs ønskes til leje, gerne med lille udhus eller lign. Max husleje kr. 4000,- + forbrug. Kontakt Inga Truelsen Tlf Feriehus på Helnæs Dejligt hus med havudsigt, udlejes. Tlf Helnæs Antik. HELNÆSPOSTEN www. helnaesposten.dk Army-Varer Er du til: Street-wear, Camping, Jagt & Fiskeri, Militær Udstyr Så er det her du handler Nr. Allé 26-28, 5610 Assens 70 års fødselsdag Hans Larsen, Helnæs Byvej 29, fyldte 70 år fredag den 22. januar. Helnæs Posten ønsker tillykke. Læs fødselsdagssamtale andetsteds i bladet. Dødsfald Svend Aage Lange, Helnæs Byvej 52, er pludselig død den 22. januar. Bisættelsen fra Helnæs Kirke fandt sted fredag den 29. januar. ZONETERAPI OG MASSAGE Bodil Stevnsbo Brydegårdsvej Go fest Go musik Søren Navntoft Tlf dalvænget Assens Tlf biltlf

9 16 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2010 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2010 HP+ 9 Matadorer i L hombre Ved L hombrespil i borgerhuset 7. jan. 2010, lykkedes det for første gang i foreningens mangeårige historie at en spiller fik 9 matadorer i et købespil i ruder. Den heldige spiller der indkasserede 20 kr. fra hver af de øvrige 10 medspillere i lokalet var: Jørgen Larsen, gl. Bageri. HP s fotograf var ikke på stedet. Vi har fundet et arkivbillede. Chippendales kom forbi Efter»den gamle redaktør«var gået hjem for at skrive sin reportage/anmeldelse af revyen, fortsatte festen med et mandestripnummer, som efter forlydender skulle være meget professionelt udført. En afdeling af Chippendales optrådte i Jacobs, Peters og Thomas skikkelser. For de, som ikke måtte vide det, er en Chippendale: En mand, der kender dine ønsker, før du har udtalt dem, som forstår dine behov før du selv. Han er en mand udenfor enhver sammenligning, fysisk perfekt, tiltrækkende og karismatisk. pd Tarteletfesten er udsolgt 156 er den 1. februar tilmeldt. Det er dejligt, med denne opbakning, specielt fordi et evt. overskud går til støtte for HelnæsPosten. Vore medlemmer møder frem i stort antal igen. Ikke-medlemmer er på venteliste. I løbet af kort tid vil alle modtage besked, enten med kvittering for betaling eller anmodning om at betale, således alle kan vide, om de skal til fest den 9. april 2010 eller må vente til næste år. pd Vi er gode til at sælge boliger men vi har også Danmarks største boligavis de til at sælge men vi har også ks største boligavis Vi er gode til at sælge boliger men vi har også Danmarks største boligavis Vi er gode til at sælge Vi boliger gode men til at vi sælge har også boliger Danmarks men største vi har boligavis også Danmarks største boligavis Vil du også have annonceret din ejendom i homenyt Vil du - homenyt også din uddeles have ejendom gratis annonceret i homenyt hver 14. dag din ejendom til husstande i homenyt på Fyn! menyt - homenyt uddeles uddeles gratis gratis hver 14. dag - homenyt til uddeles husstande gratis hver på Fyn! 14. dag til husstande på Vil du også have annonceret Vil kontakt din du ejendom også home have i annonceret homenyt Assens din ejendom i homenyt kontakt home Assens - homenyt kontakt uddeles home gratis Assens hver 14. dag kontakt home Assens til husstande på Fyn! kontakt home Assens Vil du også have annonceret til husstande på Fyn! Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser Helnæsvej Ebberup Tlf

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere