NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad August 2011 Årgang 38. Nr. 6, Nyt fra Beboerrådet Infomøde for Nye beboere Torsdag d. 15 september kl er der infomøde for nye beboere. Der vil blive serveret kage og sodavand Med venlig hilsen Beboerrådet Nye åbningstider i sekretariatet Mandag kl Torsdage kl med venlig hilsen Sekretariatet Næste Beboerrådsmøde Onsdag d. 7. sept Kl. 19 i GH-Kælderen KUNST PÅ GRÆSPLÆNEN - De Blå Mænd har vist sig fra deres kreative side i forbindelse med en af sommerens nærmest daglige græsslåninger. På billedet ses inventaret fra græsplænen foran D-lejlighederne sirligt forvandlet til et kunststykke. Mon ikke der er en ægte kunstner gemt hos bagmanden? I hvert fald var det til stor glæde for beboerne på CD, der i nogle dage kunne nyde synet af de stablede møbler. NYT TEAM AF BLÅ MÆND - Der er kommet nye ansigter i staben af Blå Mænd, men det er ikke alle ansigter, som er ukendte for kollegianerne. Læs mere om De nye Blå Mænd og deres arbejdsopgaver inde i bladet. NYBROFESTIVAL Lørdag d. 10. september åbnes teltdørene for endnu en omgang NybroFestival. Arrangørerne har været i gang med planlægningen hele sommeren. Læs her hvad der skal ske på dagen. BESTYRELSEN INFORMERER - Nogle parkeringspladser på kollegiet er hver dag fyldt op af biler og andre køretøjer. Derfor foreslår bestyrelsen, at langtidsparkering foregår på de mindre fyldte pladser. Læs mere. Side 5 English page 15 Side 6 English page 17 Side 8 English page 16

2 SIDE 2 NYBROTIDENDE ÅRGANG 38. NR. 6, Velkommen til de nye beboere Sommeren er slut, og et nyt semester er netop begyndt. For nogen, er det nye semester også det første, og det betyder nye oplevelser, nye bekendtskaber og nok også et nyt sted at bo. Der er sikkert mange af jer, der lige er flyttet ind her på kollegiet i forbindelse med studiestart, og jeg vil derfor benytte muligheden til at fortælle lidt om kollegiet. Mange muligheder Som ny har du sikkert allerede været rundt på kollegiet og udforske nogle af alle de muligheder, der findes her. En af de ting, du bør gøre som beboer på Nybrogård, er at være medlem af en eller flere af klubberne. Mange beboere bruger allerede vores motionsrum, og med de nyindkøbte maskiner er rummet næsten som et rigtigt motionscenter - bare meget billigere! Vi har også en havegruppe, der ofte er at finde i deres haver i færd med at så afgrøder eller luge ukrudt. Her er der et godt fællesskab, og der er tit arrangementer for havegruppens medlemmer, fx en fælles havedag. Filmklub har vi også på kollegiet, og det er endda en med de rigtige sæder, udstyr og surround sound. Film skal ikke længere kun ses i biografen! Er du mere til det aktive liv, kan du melde dig på det lokale fodboldhold, FC Nybro. Her er medlemskabet stort set gratis, og du kan træne med andre kollegianere to gange ugentligt og spille kamp i weekenden. Du kan også brænde krudt af på vandet med kollegiets kano- og kajakklub. Det er gratis at være med, og så kan du bare sejle, så meget du lyster. Har du andre, mere kreative sider, er der også plads til det. Vi kan både tilbyde en kunstklub og en musikklub her på kollegiet. Her har du mulighed for at have dine redskaber/ instrumenter stående, så de ikke behøver fylde op på værelset. Og du kan spille eller male, når du har lyst. Du kan også benytte dig af vores cykelværksted, så du slipper for kedelige udgifter til lapning osv. Og når du så har brugt hele dagen i en eller flere af vores klubber, kan du slutte aftenen (fredag i hvert fald) af med en tur i KælderCaféen! Jeg håber, du vil få en herlig tid som beboer på Nybrogård Kollegiet. Velkommen til! Cecilie, D-5, redaktør Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktør Cecilie Kristiansen (D-05) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned Oplagstal: ca. 200 NybroTidendes redaktion forbeholder sig ret til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, som ikke synes at have relevans for andre. Emhætterne suger varmen ud af vores boliger Hver eneste dag kører 18 emhætter for fuldt tryk for at suge fedt og andre dampe fra madlavning ud af vores fælleskøkkener. Det vil sige, at kl. 03 eller kl. 10 når ingen bruger køkkenet, kører emhætten i dit fælleskøkken alligevel på 100 %. Det eneste, der bliver suget ud på disse tidspunkter, er den varme luft fra køkkenet. Varme, som koster dig penge i vintermånederne. Systemet kører på denne måde efter vores el-renovering, fordi der ikke fra ingeniørernes side var projekteret med, at de eksisterende timere skulle geninstalleres eller udskiftes. Bestyrelsen eller KAB var ikke opmærksomme på dette under projektet, men punktet er med på dagsorden til næste bestyrelsesmøde. Til dette møde er det nødvendigt med støtte fra beboerne, for at projektet kan blive sat i gang inden vinterens komme, og for at vi ikke skal leve med kolde køkkener hele vinteren og skal betale for varme til fuglene. Timer eller lem i emhætterne En løsning er at installere en ny timer i alle emhætterne, således at de ikke kører på fuld effekt på de tidspunkter, hvor man ikke forventer et stort behov. En udvidelse af denne løsning kan være at installere en trykknap i køkkenerne, som skruer op for effekten i min, således at man midt på dagen også kan have fuld effekt, hvis man laver mad uden for spidsbelastningsperioderne. Det kan dog forventes at gøre projektet dyrere. En anden løsning, som nok er sværere at implementere, er at installere lemme i alle emhætter og en intelligent blæser i emhætten. Hver gang en lem åbnes, suger blæseren mere, og når alle lemme er lukket, kører blæseren på minimum. Giv din mening til kende I første omgang vil jeg gerne have støtte til noget i stil med løsning et, og så kan en mere sofistikeret løsning skrives ind i langtidsbudgettet. Skriv en mail til eller giv din mening til kende ved det næste Beboerrådsmøde den 7. september kl. 19 i GHkælderen. Mikkel, J-21

3 ÅRGANG 38. NR. 6, NYBROTIDENDE SIDE 3 Referat af Beboerrådsmøde mandag d. 7. juni 2011 Til stede: Cecilie D5, Emil D5, Jakob C3, Thomas C22, Lars Kaj, Thomas T54, Anders D7, David M55, Lasse M59, Jonas D59, Nina C23, Lasse C21, Espern M50, Lærke M52, Lærke N37, Camilla M15, Cecilie O8, Nathasja D4, Majbrit S5, Tikke K2, Atle O56, Jennifer D16, Søren B50, Mathias O5, Simon A26, Ask M47. Afbud: Phillip F47 Ad 1) Mathias O5 er valgt til ordstyrer og dansk er valgt til sprog for mødet. Ad 2) 10 stemmeberettigede er mødt. Ad 3) Referatet fra sidste beboerrådsmøde er godkendt Ad 4) Dagsordenen er godkendt. Ad 5) Økonomi: Der mangler at blive udbetalt løn, og der mangler at komme 1787kr. fra KAB til NYK s konto. Yderligere er der sat kr. af til multibanen. Der står ca kr. på NYK s konto efter alle øremærkede penge er betalt og kr. på Netværkskontoen. Ad 6) Øvrige meddelelser Arbejdstilsynet: Der har været besøg fra arbejdstilsynet og kollegiet har fået en grøn smiley. Der skal dog hegn på tagene for sikkerhed for dem som arbejder på kollegiet. Multibanen: Udvalget som står for multibanen er i gang med at søge fonde, men det tager tid. Der er lidt problemer med fondsøgning, da mange fonde ikke vil havde at man skulle forhåndsreservere banen. Der skal også være fælles sociale opholdsmuligheder i nærheden af banen, som fx en gril. Banen skal yderligere være frit tilgængelig, men da der ikke kommer nogen lås på banen kan den betragtes som tilgængelig for alle. Ad 7) Bestyrelsesmøde Der har ikke været bestyrelsesmøde og der er endnu ikke kommet dagsorden ud. Ad 8A) Kiosken Det er ærgerligt at kiosken ikke kan løbe rundt, men kollegiet kan ikke give penge til den. Der opfordres til at kollegianerne giver Ahmed feedback på hans kiosk, om hvad der skal være og hvad han godt kan undvære osv. for at gøre den mere attraktiv for kollegianerne. Hans husleje kan evt. sættes ned. Dette tages op i bestyrelsen. Han kan også evt. lukke pizzeriaet. Der nedsættes et udvælg, som kan hjælpe Ahmed med at optimere kiosken. Udvalget består af: Cecilie D5, Mathias O5 og Majbrit S5. Ad 8B) Tagterrasser Der stilles forslag om at man evt. kan dele pengene mellem køkkener, så ulige køkkener kan bruge dem til noget ude på græsset, og lige kan bruge dem på tagterrasserne, da mange ulige køkkener ikke bruger tagterrasserne. Dette er op til køkkenerne selv at administrere. Der stilles forslag om at driften samle bordbænkesæt og sætter dem op på tagterrasserne. Yderligere stilles der forslag om at bestyrelsen betaler bordbænkesæt til alle tagterrasser. Dette tages op i bestyrelsen. Der stemmes om 4000kr. til tagterrasse og grønne områder, som køkkenerne nu selv ønsker at bruge pengene. For: 8 Imod: 1 Blank: 0 Forslaget er vedtaget. Der nedsættes en gruppe bestående af Lasse C21, Lars Kaj og Anders D7, som står for administration af penge. Der vil komme mere information om hvordan man søger penge på mail, efter bestyrelsen har taget stilling til om de vil give bordbænkesæt. Ad 8C) Ændring af lejekontrakter Lejekontrakterne skal laves om, så lejlighederne ikke betaler for el og varme til fælleskøkkenerne. 83 lejligheder har skrevet under på fællesklagen som tidligere er blevet sendt rundt på mail. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde. Klager skal sendes til bestyrelsen, som kan taget det op med KAB. Generelt er el og varmeregninger for rigtig mange beboere for dårlige og alle opfordres til at klage. Dette punkt tages op igen på næste beboerrådsmøde efter sommerferien. Ad 8D) Penge til reparation af fadølsanlæg Der søges om 2000kr til reparation af kollegiets fadølsanlæg. For: 10 Imod: 0 Blankt: 0 Forslaget er vedtaget Ad 8E) Kano og kajakklubben søger om penge til vedligeholdelse af kanoer og kajakker Nohawk sendes på lossepladsen, derfor slettes 7000kr. af de ansøgte penge. Der bliver derfor kun søgt om 5200kr. For: 10 Imod: 0 Blankt: 0 Forslaget er vedtaget Ad 8F) Ekstra åbent ved udlejning af KælderCaféen Ekstra åbninger i KælderCaféen vil resultere i mere larm for beboerne som bor i nærheden. Det forslås at der gives lov til at holde privatfest, som senere vil blive åbnet for alle kollegiets beboere, 1 lørdag ekstra om måneden. For: 5 Imod: 0 Blankt: 5 Forslaget er vedtaget. Yderligere opfordres alle, som bliver generet af KælderCaféens gæster, larm osv. til at klage så KælderCaféen kan gøre noget ved dette. Ad 8G) Motionsklubben 1. Der er ikke umiddelbart mulighed for at udvide motionsrummet pga. brandtilsynet. Formanden søger om lov hos brændtilsynet. Hvis det er lovligt, foreslås det at formanden arbejder videre med dette. For: 9 Imod: 0 Blankt: 0 Forslaget er vedtaget. 2. Der søges om kr. til nye maskiner, som kan holde til der forbrug der nu er i motionsrummet. Fortsættes på næste side

4 SIDE 4 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 6, fortsat fra forrige side De gamle maskiner er slidt, og da de gamle maskiner var til privat brug kan der ikke reklameres over dem. For: 9 Imod: 0 Blankt: 1 Forslaget er vedtaget. Kontingentet for at være medlem af motionsklubben vil blive hævet. Ad 8H) Opdatering på FC Nybros budget Se udsendte budget på mail. Ad 8I) Bortfalder Ad 8J) Ansøgning om kr. i underskudsgaranti til Nybrofestivalen For: 10 Imod: 0 Blankt: 0 Forslaget er vedtaget Ad 8K) Forslag om symbolsk aflønning af FC Nybros fodboldtræner Der forslås at kontingentet for at være medlem hæves og holdet dermed selv betaler løn til træneren. Problemet med aflønning af træneren, er at der er mange andre som også lavet et stort stykke frivilligt arbejde på kollegiet, og det derfor vil blive svært at beslutte, hvem skal havde løn og hvem der ikke skal, samtidigt med at det fjerner det frivillige koncept. Det forslås, at udgifter til transport osv. træneren måtte havde dækkes af Nybro. Der stemmes om hvorvidt træneren skal modtage symbolsk aflønning. For: 0 Imod: 8 Blankt: 2 Forslaget er afvist. Ad 8L) Cykelværkstedet søger om 4000kr. For: 10 Imod: 0 Blankt: 0 Forslaget er vedtaget. Der opfordres til at der holdes orden og ryddeligt i cykelværkstedet. Ad 9) Nye medlemmer og suppleanter Thomas T64 stiller på som medlem for ST-lige, og derfor bliver Lasse C21 medlem for LM-ulige i stedet. Atle O56 stiller op som medlem i stedet for suppleant for NO-lige. Lasse og Bjarne fra LM-ulige melder sig ud. Ad 10) Evt. KælderCaféen har tilbagebetalt de penge som de har fået fra beboerrådet. Den 15. september er der infomøde for nye beboere Der har været klager over JK over larm og ST over forårsfesten. Sekretariatet opfordrer alle til at læse reglerne igennem for udlejning og komme ned med papirerne i god tid for at sikre at alt er i orden. Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er onsdag den 7. september 2011 kl i GH-kælderen. Punkter til dagsordnen skal være Nina C23, i hænde senest 10 dage før. God sommer til alle og tak for god ro og orden! FC Nybro på vinderkurs Kollegiets eget fodboldhold, FC Nybro, er begyndt træning efter sommerpausen. Holdet sluttede med en flot andenplads før sommerferien, så der er store forventninger til efteråret. FC Nybro deltager i år i kollegieturneringens 2. division og pokalturneringen. Efter nogle sæsoner med tvivlende præstationer har holdet nu lagt et pænt niveau, og spillerne har evnerne til at blande sig i toppen af klassementet. Men selvom træner, Jakob C-3, har store ambitioner for fodboldholdet, skal der ifølge ham være plads til alle. Fordi det er kollegiefodbold, er alle velkomne uanset færdighedsniveau eller køn. Omkring 50 % af holdet består af udlændinge, så der er masser af muligheder for at møde nye Kommende kampe for FC Nybro mennesker og kulturer. Han fortsætter: Vi ønsker altid at vinde, og vi har et temmelig godt hold i forhold til de hold, vi spiller imod. Men vi ønsker stadig at have det sjovt, og derfor vil vi altid tage en øl efter hver kamp. Det fortæller temmelig meget om vores hold-ånd. Der er et godt bånd mellem spillerne, og en masse af os er også begyndt at se hinanden i forbindelse med andre ting end fodbold. Træningen begyndte i august, og holdet træner hver mandag og onsdag kl Træningen foregår på græsplænen over for Engelsborgskolen (se kort). For de der ikke ved, hvor det er, kan træner Jakob hjælpe. Jeg vil være ved kiosken/vaskeriet Dato Tid Hjemmehold Udehold Placering Søn. d. 11/ :00 Nybrogård Tietgen DTUs baner Fre. d. 23/ :40 Hjortespring Nybrogård Hammergårdsskolen Ons. d. 28/ :40 Ostenfeld Nybrogård DTUs baner Ons. d. 5/ :30 WDK Nybrogård DTUs baner hver mandag og onsdag kl. 18:15 klar til at cykle. Alle nye spillere kan slutte sig til mig der, hvis de ikke er sikre på, hvor de skal cykle hen. Har du lyst til at spille med, så mød op til træning eller kontakt Jakob Jensen via eller på Se også FC Nybros Facebookgruppe (kun for aktive spillere). Det er her, al intern kommunikation foregår, og hvis du ønsker at være en del af holdet, kan du finde og tilslutte dig gruppen ved at søge på F.C. Nybro. Til venstre kan du se kampene for de næste måneder. Cecilie, D-5

5 ÅRGANG 38. NR. 6, NYHEDSBREV SIDE 5 Nyt team af Blå Mænd Måske har du lagt mærke til flere nye ansigter i blå dragter de seneste måneder? I så fald er det ikke helt forkert, for der har været udskiftning i staben af Blå Mænd hen over sommeren. Det nye hold Blå Mænd: (fra venstre) Ahmed, Per, Lars Kaj, John og Jan. De Blå Mænd har fået nye ansigter. Peiter, der ville have haft 13 års jubilæum som Blå Mand til december i år, valgte i løbet af sommeren at sige sit job op og starte som selvstændig vinduespudser. Derfor er der nu kommet to nye ansigter til et kendt og et mindre kendt. Den første er kioskejer Ahmed, der i juli måned startede som Blå Mand i formiddagstimerne som supplement til sit job i kiosken. Ahmed er uddannet elektriker, så det forefaldende arbejde, der typisk er for de Blå Mænd, passer ham godt. Det andet, og knap så kendte ansigt i staben er Per. Per har tidligere arbejdet i diverse murerfirmaer, og han er derfor vant til den type arbejde, man laver som Blå Mand. Han kender også Lars Kaj og John i forvejen, så da han i december sidste år skulle i virksomhedspraktik, valgte han Nybrogård Kollegiet. Per nåede at være i virksomhedspraktik i 3x4 uger fordelt over december, januar og juli, og nu er han ansat på fuld tid i foreløbig seks måneder frem til februar. Tag godt imod det nye team af Blå Mænd, når du møder dem på gangene eller i haven. Cecilie, D-5 Opfordring fra Klagenævnet Kære alle beboere Der er i den senere tid blevet indgivet en del klager over larm på kollegiet både til hverdag og i weekenden til stor gene for mange kollegianere. Vi understreger derfor, at det ifølge ordensreglementet for Nybrogård Kollegiet 2, stk.3, påhviler enhver kollegianer at respektere læse- og nattero for øvrige kollegianere. Mange beboere er blevet mødt med holdningen det er jo et kollegium i stedet for med forståelse og imødekommenhed, når de har henvendt sig hos støjende naboer for at bede om ro. Vi ser positivt på sociale arrangementer, men uanset om det er i studie-, ferieperioder eller weekender, er det mindste, vi kan give hinanden respekt og nattero. Vi håber, I vil respektere jeres medkollegianere og tage vores opfordring seriøst, da det er rigtig ærgerligt, at så mange får forstyrret deres læse- og nattero! Venlig Hilsen Klagenævnet Indkaldelse til Beboerrådsmøde mandag d. 7. september 2011 Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer og sprog 2) Antal stemmeberettigede 3) Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi 6) Øvrige meddelelser 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden for det næste 8) Indkommende punkter a. Infomøde for nye beboere Der vil til infomødet for nye beboere d blive serveret kage og sodavand. Derfor søges der om max. 1000kr til dette. b. Grønt kollegium Evaluering af grønt kollegium. Grønt Kollegium søger om penge til 3 præmier af 500kr stk. til efterårets oprydning. Grønt Kollegium søger yderligere om 1500kr mere til efterårets oprydning i oktober. c. Ansøgning om penge til vagt T- shirts i forbindelse med nybrofestivalen. Nybrofestivalgruppen kan ikke finde kollegiets vagtsweatshirts, og anmoder derfor beboerrådet om penge til at indkøbe nye. Der er brug for 2 x XL-sweatshirts og 2 x XXL-sweatshirts. Disse kan fås på vagtshop.dk for 500 for 2 stk. Vi anmoder derfor om 1000 kr til de fire sweatshirts. d. KælderCaféen Fremlæggelse af drift og regnskab. Se vedlagte filer på mail. Vand i kælderen. Der skal stemmes om dette punkt. e. Ny formand for filmklubben Christian Hertel M61 stiller op som ny formand. f. Multibanen Der søges frivillige, som vil hjælpe med arbejdet vedrørende fondsøgning. g. Kano og Kajakklubben Kano og kajakklubben søger om 3000kr til bl.a. nye liggere på stativerne og hængelåse. h. Ny kasserer Der søges en ny kasserer, da den gamle kasserer flytter fra kollegiet. Alle interesserede bedes møde op. 9) Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af Beboerrådet 10) Evt. 11) Ny mødedato Evt. afbud skal ske til Nina, C-23, senest den 5. september. Vel mødt!

6 SIDE 6 NY HE DS BRE V Å RG A NG 38. NR. 6, NybroFestival 2011 skydes snart i gang! Den 10. september 2011 er det igen blevet tid til NybroFestival, og arrangørerne er netop nu i fuld gang med at planlægge menu, hyre bands og få fat i frivillige, der har lyst til at give en hånd med i dagene op til. Festen skydes i gang kl. 13 med ølsalg og efterfølgende kongespil-turnering, og kl. 18 åbnes teltet for de gæster, der har købt madbillet. De resterende gæster lukkes ind kl. 20, hvor det første band også går på scenen og for alvor sætter festen i gang! Kresten, Simon, Jennifer, Mikkel, Alexander og Christine. Sådan er dette års arrangørteam sammensat. De seks hårdtarbejdende kollegianere har hen over sommeren lagt en stor indsats i at få festivalen til at lykkes. Undertegnede fik lov til at være fluen på væggen til et af festi- Til NybroFestival 2009 var der godt gang i festen hele aftenen. Med musikvalget valgruppens sidste planlægningsmø- for 2011 håber arrangørerne på lige så festlige kollegianere som sidst. der inden den store fest løber af stabelen. Her er lidt om, hvad der blev og som blandt andet har spillet på Heldigvis har gruppen allerede fået DTU og til fester på Egmont Kollegi- frivillige kollegianere, der gerne vil diskuteret på mødet. et. På deres hjemmeside skriver de give en hånd med op til festivalen. Chili con carne på menuen følgende om sig selv: Dødspop Pa- Der er dog altid brug for flere hænsom det har været tradition til de truljen spiller de største club hits der, så hvis du har lyst til at hjælpe seneste NybroFestivaler, vil der også gennem tiderne i rockede udgaver. til med nogle af de mindre, praktitil dette års festival blive serveret Musikken leveres som et mashup af ske opgaver, kan du sende en mail hjemmelavet mad for alle kollegiane- sange, som var det en DJ. til re med madbillet. I år er menuen med dit navn og værelsesnummer. chili con carne med brød og salat, og Bandet består af seks medlemmer: Så vil arrangørerne finde en opgave bas, guitar, keyboard, trommer og to arrangørerne er fast besluttede på at gange vokal. Alle medlemmer har til dig. sørge for, at ingen går sultne derfra. spillet musik i mange år, så selvom Billige drikkevarer Chili con carne er nemt at lave, og så bandet kun har eksisteret siden Til festivalen vil der både være musmager det godt. Derudover er det 2008, har de ry for at være meget lighed for at købe billige fadøl, og også en af de retter, der mætter aller- professionelle. Du kan læse mere om der vil være diverse drinkssammenmest, forklarer gruppen. De har bandet og se videoer på deres hjemsætninger. For at gøre det nemmere allerede solgt en del madbilletter, meside for bartenderne og billigere for men der var ved redaktionens deadalt det praktiske kollegianerne har arrangørerne line stadig et begrænset antal maddet tager lang tid og kræver stort valgt at lave såkaldte drinksbilletter tilbage. overblik at planlægge en festival for klippekort, hvor det er muligt at Bands med gang i op mod 300 gæster. Derfor er der spare penge ved at købe et helt Det har været et stort tema for grup- også mange praktiske ting, som skal klippekort frem for enkeltvis at køpen at finde et muvære på plads inden arrangementet. be drikkevarer. sikensemble, der Der skal lejes telt og andet inventar, Klippekortene vil koste 100 kr. for kunne sætte gang i købes ind til mad og drikkevarer, syv klip. Hvert klip giver en øl eller festen. Derfor er de arrangeres bartendere, hyres vagter en drink, mens det vil være muligt også gået efter og uddelegeres diverse andre ar- at få to shots for et klip. bands, der spiller bejdsopgaver, som altid følger med. Køb billetter helt frem til festifest- og dansemude fleste af tingene har gruppen valen sik, og som forhåordnet i løbet af sommerferien, men bentlig kan få kolleder er stadig mange praktiske opga- Madbilletterne sælges indtil d. 2. gianerne op af stover i forbindelse med opsætning af september og koster 110 kr., mens lene. Aftenens hotelt, borde-bænkesæt og scene, mad- de almindelige adgangsbilletter vednavn er et band, lavning og indkøb, og naturligvis koster 80 kr. og kan købes helt frem der kalder sig for koordinering af, hvem der tager sig til d. 7. september. Dødspop Patruljen, af hvad. Fortsættes på næste side...

7 ÅRGANG 38. NR. 6, NYHEDSBREV SIDE 7 Fortsat fra forrige side Det er også muligt at købe billet i døren på selve aftenen, men så koster billetten 100 kr. Billetter i døren kan købes mellem kl og kl Kongespil-turnering Til dette års festival vil der være kongespil-turnering for alle interesserede. Turneringen spilles fra kl. 14 og frem, og alle gange kan tilmelde et hold ved at sende en til: Deadline for tilmeldinger er onsdag d. 7. september, og alle kan deltage med et hold på minimum 5 personer. Hvis du vil vide mere om kongespilturneringen, kan du spørge festivalarrangørerne eller læse mere på Nybrogård Kollegiets hjemmeside under Nybrofestival. Arrangørerne håber på at se så mange konkurrencevillige mennesker som muligt til både turnering og efterfølgende fest i teltet. Hvordan spilles kongespil? Indhold i pakken: 10 knægte, 6 kastepinde, 4 hjørnemarkeringer og 1 konge Der kan oprettes to hold med 3 til 6 spillere på hver hold. Der trækkes lod om hvilket hold der skal påbegynde spillet. Knægtene placeres nu ved siden af hinanden på baglinien og kongen placeres i midten (se skitse). Spilleregler: Fra egen basislinie gælder det om, at hold A på skift kaster de 6 pinde og fælder så mange af modstanderens knægte som muligt. be din billet i KælderCaféen, hvor det er muligt at betale med dankort. Har du ikke mødt arrangørerne på deres runder, kan du også bestille billetter ved at sende sms til telefonnummer Du kan også melde dig til på Facebook-eventen Nybrofestival og se hvilke andre kollegianere, der kom- Herefter skal hold B kaste de væltede knægte tilbage over midterlinien. Kommer en knægt ikke over midterlinien må der kastes om, - men lykkes det ikke tredje gang må modstanderne placere knægte hvor de vil. Hvis man kaster udover modstanderens spilleområde, skal knægten placeres på modstanderens basislinie. Hold B der har samlet de 6 kastepinde op skal nu forsøge at vælte de rejste knægte (Hver gang en knægt nu bliver væltet tages den ud) før knægtene på baglinien væltes. Hvis det ikke lykkes for et af holdene at få væltet alle knægtene, må det andet hold gå frem og kaste fra en (tænkt) linje fra den første knægt på egen banehalvdel. Kongen er den sidste, der skal væltes. Hvis der kun er én knægt tilbage, må holdet ikke bruge sin sidste kastepind til den, men skal lade spillet gå over til det andet hold. Husk derfor altid at have een kastepind ekstra tilbage til at vælte kongen med. Når man til slut skal vælte kongen, skal der altid kastes fra egen basislinie. Der må ikke kastes "Helikopterkast". Der skal kastes ligeud med kastepinden lodret eller med underhåndskast. Spillereglerne er fra hjemmesiden: Cecilie, D-5 Arrangørerne går rundt på fælleskøkkenerne og sælger billetter frem til d. 7. september. Du kan også kømer til festen. Der er maksimalt plads til 300 mennesker i teltet, så skynd dig at købe din billet, før det er for sent. Venner og bekendte er også meget velkomne! NybroTidende og arrangørerne ønsker dig en rigtig god NybroFestival Cecilie, D-5 Kiosken evalueres I de seneste uger har kollegianerne haft mulighed for at komme med deres uforbeholdne mening om kiosken på Nybrogård. Spørgeskemaundersøgelsen er nu afsluttet, og det er tid til at kigge nærmere på de enkelte evalueringer. Før sommerferien nedsatte Beboerrådet et udvalg, der skulle se nærmere på kioskens fremtidige overlevelsesmuligheder. Ahmed, kioskens ejer, har haft svært ved at få det økonomiske til at hænge sammen på grund af for få besøg i kiosken. Da han gerne vil være til nytte for kollegianerne, spurgte han Beboerrådet til råds om, hvad han kunne gøre for at gøre sig kiosk mere attraktiv. I spørgeskemaet, som over 200 kollegianere har besvaret, blev der blandt andet spurgt til ændringsforslag i kiosken, ligesom der blev spurgt til den største anke ved ikke at handle der. I løbet af den kommende tid vil udvalget sammenholde de enkelte besvarelser og forhåbentlig finde frem til en løsning, så vi kan beholde kiosken på Nybrogård Kollegiet. I mellemtiden kan du støtte kiosken ved at benytte dig af Ahmeds supertilbud for september måned (se nedenstående). Cecilie, D-5 Septembertilbud: 3 x pizzaer for 100 kr. Fyld: Tomat, ost og et valgfrit

8 SIDE 8 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 6, Bestyrelsen informerer: Parkering af biler og andre motorkøretøjer Er du ejer af en bil eller et andet motorkøretøj, der står parkeret på Nybrogård Kollegiets arealer, er det kan du læse mere om reglerne for parkering her. Parkering af biler på Nybrogård kollegiet kan foregå på en af kollegiets fem parkeringspladser. Pladsen ved Varmecentralen Pladsen foran AB Pladsen foran EF Pladsen foran JK Pladsen foran PR Det anbefales at al langtidsparkering foregår på de mindre brugte pladser, altså de først beskrevne ovenover. Det er kun tilladt at s t a n d s e, i k k e s t o p p e, på tilkørselsvejene, da disse også fungerer som brandveje. Stierne mellem pladserne og stierne inden for bommene er betegnet som brandveje. Der er indkørsel forbudt bag bommene og bag varmecentralen, såfremt der ikke er tale om levering af varer til Kollegiet eller ydelser bestilt af Kollegiet. Flyttebiler og aflæsning/ ladning af flyttelæs er derfor ikke tilladt i disse områder. Regler om udenlandske biler i Danmark Når en udenlandsk bil indføres i Danmark, skal følgende regler følges: oid= &vid=202412&search= blanketter (Eksternt link, som kan blive ændret af anden instans). Det vil sige, at alle biler fra udlandet skal registreres inden for 14 dage fra indførelsen til landet, eller der skal søges om dispensation hos SKAT. Regler om biler uden nummerplader Ifølge f ærdselslovens 123 kan politiet på foranledning fjerne disse køretøjer efter varsling af ejeren. Også på vores arealer med offentlig adgang. Parkering af cykler Cykler må kun parkeres i cykelskure og i/ved cykelstativer. Knallerter og scootere må også parkeres i cykelstativerne og i cykelskurene. Overholdes dette ikke kan de flyttes uden varsel. Bestyrelsen Nyt fra Lars Kaj: nye komfurer og vaskemaskiner Nye komfurer i fælleskøkkenerne Der er kommet nye induktionskomfurer i alle fælleskøkkener, og til de nye komfurer har hvert køkken ligeledes fået nye potter og pander, der er anvendelige til induktion. Læs mere om induktion til højre. Nye vaskemaskiner Torsdag d. 13. oktober lukker vaskeriet i forbindelse med udskiftning af alle vaskemaskiner og tørretumblere. Vaskeriet genåbnes fredag d. 21. oktober fra kl. 12 med de nye maskiner. For interesserede vil der være demonstration af vaskeriet mandag d. 24. oktober kl. 16. Her er det muligt at lære mere om, hvordan de nye maskiner virker. Det vil stadig være Miele, der varetager systemet, og det vil derfor også være muligt at reservere maskiner på nettet som før. Hvordan virker et induktionskomfur? Kilde: illustreret videnskab Et induktionskomfur fungerer helt anderledes end andre varmekilder. På sådan et komfur er det nemlig kun gryden eller panden, der bliver rigtig varm, mens selve kogepladen blot bliver svagt varm. Hemmeligheden er en elektrisk spole under kogepladen. Når der sendes strøm gennem spolen, danner den et højfrekvent magnetfelt. Dette magnetfelt skaber en elektrisk strøm i grydens eller pandens bund, og på grund af den elektriske modstand bliver metallet i gryden eller panden varmt og den varme forplanter sig herefter til maden. Induktionskomfurer er en del dyrere end traditionelle komfurer. Til gengæld bruger de mindre energi, blandt andet fordi de er meget hurtige til at varme maden op og lette at regulere. Kogepladen bliver desuden hurtigt kold, og som en ekstra sikkerhed slukker komfurets elektronik automatisk, når kogegrejet fjernes. Man kan kun anvende gryder, potter og pander med en bund, som en magnet kan sidde fast på, fx en bund af jern eller titanium. Det med at vente til sidste øjeblik... Fra 1. september ændres kioskens åbningstider: Hverdag kl Weekend kl Månedens tilbud i kiosken: 3 x pizza for 100 kr. Fyld: tomat, ost og et valgfrit

9 Å RG A NG 38. NR. 6, NY BR OT I DE ND E SIDE 9 Tagterrassernes makeover V ed sidste beboerrådsmøde før sommerferien blev der bevilliget kr. til hver blok til fornyelse af tagterrasserne. Over sommeren kunne gangene søge penge ved at levere et konkret budget over det, de ønskede at købe. Deadline for ansøgning var 1. september, og fem blokke nåede at søge. Efter et forslag fra beboerne i LMblokken besluttede Beboerrådet at give penge til projekt tagterrasse makeover for at gøre det mere attraktivt at opholde sig på de udendørs arealer. Det blev besluttet, at hver blok med godkendelse fra både lige og ulige kunne søge om penge til at gøre deres tagterrasser lidt mere indbydende at opholde sig på. Det var også med i aftalen, at man som blok kunne dele pengene mellem lige og ulige, så ulige kunne købe ting til græsarealerne foran køkkenerne i stedet for, hvis de hellere ville det. I tillæg til blokkenes egne ideer har Lars Kaj gennem driftbudgettet finansieret nye bordebænke-sæt til tagterrasserne. Derfor står der nu to sæt borde med tilhørende bænke til fri afbenyttelse på alle tagterrasser. Godkendt over sommeren For at sikre, at pengene gik til de rigtige projekter, nedsatte Beboerrådet ved sidste møde en gruppe til at se nærmere på ansøgningerne og løbende tage stilling til, om det lå inden for de rammer, Beboerrådet Sådan ser der ud på LM-blokkens tagterrasse. Nu mangler vi bare det gode sommervejr med høj sol og lune aftener. havde stillet. på tagterrassen både i forhold til Da det skulle være muligt at søge og det danske sommervejr og i forhold gå i gang med projektet i løbet af til eventuelt tyveri. sommerferien, fik gruppen mandat Gruppen har også opfordret til, at til at give grønt lys, hvis budgettet så man på tagterrasserne låser de fornuftigt ud, eller gøre opmærksom værdifulde ting fast for at undgå på de ting, der skal ændres, før det tyveri generelt. blev godkendt. Der blev blandt andet Flere er gået i gang lagt vægt på, at der skulle investeres i solidt materiale med lang levetid, så I LM-blokken har de været effektikommende beboere også ville få glæ- ve. Efter deres ansøgning var sendt ind og godkendt, gik beboerne i de af det. gang med deres makeover, og resulover halvdelen har søgt tatet er, som det kan ses på billedet Over halvdelen af alle blokke har (øverst), indtil videre blevet rigtig søgt om del i puljen med penge, og godt. Der er indkøbt havestole og næsten alle ansøgninger er godkendt krukker med blomster og så er uden rettelser. De fleste blokke har der blevet ryddet op. En detalje, søgt om penge til inventar som para- som nok ville få de fleste tagterrassol, liggestole, blomsterkrukker, lys- ser til at se mere indbydende ud. kæde, hængekøje, tøjsnor, altankas- Desværre har det danske sommerser og krydderurter, men der har vejr ikke vist sig fra sin bedste side også været ansøgning om elektriker- denne sommer, så det kan ikke haarbejde til at få sat et stik op på ter- ve været meget, LM-beboerne har rassen eller ansøgning om lamper kunnet nyde deres nye, fine tagtermed sensorer på tagterrassen. rasse. Forhåbentlig får vi nogle goalt er blevet godkendt, på nær en de, lune dage i september, der indting: et anlæg til tagterrassen. Grup- byder til en aften på tagterrassen. pen vurderede, at det ville være for Cecilie, D-5 risikabelt at have et anlæg stående HUSK GRØNT KOLLEGIUM SØNDAG D. 30. OKTOBER 2011 FRA KL Der er GRATIS PROVIANT til alle, og der vil også være FLOTTE PRÆMIER til DEN MEST HJÆLPSOMME GANG, DEN BEDSTE SKRALDSAMLER og DEN BLOK MED FÆRREST EJERLØSE CYKLER - så tag dine gangkammerater under armene og kom ned FORAN LARS KAJS KONTOR søndag d. 30, oktober! HUSK OGSÅ PÅ: Ingen strip på saddelpinden, ingen cykel i stativet mandag morgen

10 SIDE 10 NY HE DS BRE V Å RG A NG 38. NR. 6, Ny formand i havegruppen A manda, A-21, er i løbet af sommeren blevet ny formand for havegruppen, efter at den tidligere formand, Miia, har valgt at stoppe. Amanda har været medlem af havegruppen de seneste to år, og hun kan rigtig godt lide den grønne klub på Nybrogård Kollegiet. Havegruppen er blandt kollegiets mest aktive klubber, og havegruppemedlemmerne ses ofte i deres haver med såning, lugning eller høstning af sæsonens udbytte. De har også ry for at afholde fælles havearbejdsdage og andre arrangementer, hvor de samles på kryds og tværs. Amanda har tidligere erfaring med formandsposter, og hun har mange ideer til det kommende stykke tid i havegruppen. Jeg tror, jeg vil kunne tilføre havegruppen et nyt pust, og jeg har mange ideer til at forbedre havegruppen, fortæller hun. Formandsposten var derfor også et oplagt valg for hende at tage, da den i sommerperioden blev ledig efter Miias afgang, selvom Miia ifølge Amanda gjorde et fremragende arbejde med at få havegruppen til at fungere. Jeg vil gerne på vegne at havegruppens medlemmer sige det allerstørste tak til Miia for hendes tid som formand. Det har hun gjort godt, og vi håber selvfølgelig at se meget mere til hende i haverne i det nye år. bedre mulighed for at lære hinanden at kende i havegruppen. Derfor vil hun også sørge for, at der i det kommende stykke tid vil være flere fællesarrangementer, hvis der er stemning for det. En af hendes nyeste ideer er en inspirationstur ud i det danske havelandskab. ralforsamlingen sidste gang, heriblandt opførslen af et skur ved kanoerne til opbevaring af det lidt større og dyrere udstyr, som haveklubben har brug for for at gå fra primitive ufrugtbare haver til en frodigt blomstrende gruppe med haverne fyldt af afgrøder. Eventkalender for havegruppen Måske kan ihærdigheden endda ende med en bod ved næste års NybroFestival i Et ønske, Amanda bestemt vil arbejde hen imod. 10. sept. 2011: Fælles havedag kl sept. 2011: Fælles havedag kl. Masser af planer De mange planer, Amanda har for havegruppen, strækker sig lige fra brombærbuskerydning til inspirationsture ud i det danske havelandskab. I første omgang er planen, at der skal indkaldes til et vinterhyggearrangement i oktober eller november. Dernæst skal vi have fjernet alle brombærbuskene ved CD-haverne, fordi de er til gene for havernes brugere. Det vil også give plads til 3-5 nye havearealer ved CD, mens der stadig vil være brombærbuske tilbage ud for LM køkkenerne ved kanoerne, siger hun. Brombærbuskene er forbeholdt medlemmerne i havegruppen, og høstsæsonen er på sit højeste i september okt. 2011: Fælles havedag kl okt. 2011: Brombærbeskæringsdag kl Dette er sidste dag i haverne. 13. nov. 2011: Havehyggekomsammen med fællesspisning og inspiration til havesæsonen 2012 på A-ulige køkkenet kl. 12:30 Julefrokost (dato bliver fastsat på havehyggemødet d. 13. november 2011) 16. jan. 2012: Generalforsamling kl feb. 2012: Første fælles havedag. Til vores vinterhyggemøder vil jeg høre, om der er stemning for, at der bliver planlagt nogle besøgsture ud i det danske havelandskab, hvor vi i fællesskab tager ud og ser på andres haver og får inspiration til vores egne, fortæller Amanda og fortsætter. Og så har jeg også i sinde at fuldføamanda har stort fokus på at skabe re de tiltag, vi har besluttet på gene- Jeg går da og håber på, at vi til NybroFestival 2012 kan stille med en bod, hvorfra medkollegianere kan bytte sig til alverdens ting fra haverne, siger hun. Stadig få haver ledige P.t. består havegruppen af 34 medlemmer plus beboerne fra CD-ulige, der deles om en have. Det betyder, at der ikke er mange haver tilbage til interesserede. Nogle få haver er dog stadig ledige, og Amanda vil i løbet af vintersæsonen få det endelige overblik over antallet. Der vil blive lavet nye tegninger af haverne, og jeg vil også sammenfatte et spørgeskema til gruppens medlemmer om kvaliteten af deres haver. Det er mit indtryk, at jorden i de forskellige haver svinger utrolig meget i forhold til frugtbarhed, og det er bestemt ikke fedt at overtage en have, hvor intet andet end citronmelisse kan gro der, forklarer hun. Fortsættes på næste side...

11 ÅRGANG 38. NR. 6, NYBROTIDENDE SIDE 11 Fortsat fra forrige side Andre skævvridningsforhold vil også blive undersøgt, fx hvorvidt det vil være muligt at få fældet nogle af de træer, der skygger for haverne. Hvordan bliver man nyt medlem? For at blive medlem af havegruppen, skal man enten sende en mail til havegruppens fælles mailadresse eller kontakte Amanda personligt på telefon Man kan også møde op til et af de fællesarrangementer, der står skrevet i kalenderen, som også kan findes på Nybrogård Kollegiets hjemmeside Amanda glæder sig til at se så mange haveglade mennesker som muligt i den nærmeste fremtid. Amandas huskeråd Cecilie, D-5 Husk at det er en fejlopfattelse, at en havesæson er fra marts til oktober. For at få mest ud af sin have starter forarbejdet allerede i oktober med at kigge i havekataloger og bestille frø hjem til den kommende have. Og så skal jorden også forkultiveres og forbedres, inden frosten sætter ind for alvor. Et ordsprog siger at en haveejers travleste arbejdstid er vinterhalvåret. Sommeren 2011 blev den næstvådeste Tre meget våde sommermåneder er gået, og regnskabet er gjort op. 321 millimeter regn fik Danmark i gennemsnit gennem sommeren 2011, og det gør denne sommer til den næstvådeste siden DMI begynde at indsamle nedbørmålinger i Rekorden er fra 1980, hvor der kom 2 millimeter mere i gennemsnit hen over Danmark i løbet af sommeren. Normalt får Danmark 26 % af årsnedbøren i løbet af sommermånederne, men i 2011 fik vi 45 % af et normalårs nedbør. Fem kraftige regnvejr i juni 6. juni kraftig regn og lokale skybrud i det østlige Danmark juni kraftig regn og lokale skybrud primært i Jylland og på Fyn. 16. juni regn til hele landet med enkelte skybrud og lokalt kraftig regn, mest i det centrale Jylland. 22. juni enkelte skybrud og lokalt kraftig regn, mest på Sjælland juni en hel del regn i en stribe ned igennem det centrale Danmark med lokalt skybrud. Meget regnfuld juli Store dele af juli var meget regnfuld med flere store regnvejr specielt i den østlige del af landet. Stort set hele Storkøbenhavn blev tidlig lørdag aften 2. juli ramt af et overordentligt voldsomt skybrud, der medførte omfattende vandskader på veje og bygninger. Hvis man medtager regnen fra den varmfront, der passerede landet tidligere på dagen, kom der op mod 150 millimeter regn i området som det højeste målte. Normalen for København og Nordsjælland er 67 millimeter for hele juli. Flere kraftige regnvejr i august 1. august trak kraftige byger ned over landet, og i den nord- og østlige del gav det anledning til kraftig regn og spredt torden og flere steder var der skybrud på Sjælland. 6. august var den gal igen med kraftig regn og skybrud i det sydøstlige Danmark med en del lyn og torden. 8. august gav kraftige byger igen rigelige mængder af regn, igen med skybrud flere steder i landet. 14. august fik landet atter masser af vand, igen med skybrud flere steder august trak regn og torden igen ind over landet. Det gik igen hårdest ud over den sydlige del af landet, hvor enkelte steder fik skybrud august gav en frontpassage kraftigt tordenvejr, masser af regn og flere skybrud til landet. Den 28. fortsatte bygerne, der først klingede af i løbet af den 29. Kilde: DMI Kom og lær kollegiet bedre at kende! Kære Beboer, Kender du dit kollegium og de muligheder, der er her? Nybrogård Kollegiet er et stort kollegium med næsten 700 beboere, og det skaber en masse forskellige tilbud og klubber, som alle sammen er med til at fremme det sociale liv på tværs af gangene. Vil du vide mere de forskellige klubber og det sociale liv, så mød op: Torsdag d. 15. september kl Mødet holdes i KælderCaféen, som ligger under JK-køkkenet. Der vil være gratis kage og sodavand til alle. Vi glæder os til at se dig! Beboerrådet

12 SIDE 12 NY HE DS BRE V Å RG A NG 38. NR. 6, NybroTidende The intenal gazette at Nybrogård News from the Residents Counsil New opening hours in the Secretariat Mondays at p.m. Thursdays at p.m. Best regards the Secretariat Are you going to sublease your room, remember to come down some weeks before your sublease agreement begins so we can check that all the papers are okay. Info Meeting 15th of September For all new residents in KælderCaféen Free cake and soda! ART ON THE LAWN - The Blue Men have proven their creative side in one of the almost daily mowing during the summertime. This photo shows the furniture from the lawn in front of the D-flats meticulously transformed into an art piece. I wonder if there is a genuine artist hidden here? At least it was a great joy to the residents on CD, who had a few days to enjoy the sight of the stacked furniture. Stove hoods suck the heat out of our flats Every day, there are 18 hoods run- the cold kitchens throughout the make the project more expensive, ning at full pressure suction to take winter and pay for heat for the though. out fat and other vapors from stoves birds. Another solution, which is probably from our common kitchens. This harder to implement, is to install means that at for example, shutters in all hoods and an intelli3am, when no one uses the kitchen, gent fan in the hood. Every time a the hood of your common kitchen is shutter opens, the fan sucks more, still running at 100%. The only thing and when all shutters are closed, the that gets sucked out at these times is fan would run at minimum. the hot air from the kitchen. Heating Give your opinion that costs a lot, especially in the winat first, I am looking for support ter months. from you to something like solution Timer or shutter in the hoods The system operates in a way that one, and then a more sophisticated loses a lot of power restoration and One solution is to install new timers solution can be written into the longrequires to be re-designed, while ex- in all hoods, so they are not running term budget. isting timers should be reinstalled or at full power at those times when replaced. The board and KAB were you do not expect a great need. An Write an to bestyrelnot aware of this during the renova- extension of this solution may be to or give your opinion tion project, but the item is on the install a button in the kitchens, at the next Resident Council meetagenda for the next meeting. This which cranks up the power for ing on September 7th at 7 pm in the meeting is necessary and with sup- minutes so that you in the middle of GH-basement. port from the residents, the project the day may also have full power, as Mikkel, J-21 can be started before winter's com- well as if you prepare food at offboard Member ing, so that we should not live with peak periods. It can be expected to Translated by Iga, D-1

13 ÅRGANG 38. NR. 6, NYHEDSBREV SIDE 13 Transcripts of the last Residents Counsil Meeting Members present: Cecilie D5, Emil D5, Jakob C3, Thomas C22, Lars Kaj, Thomas T54, Anders D7, David M55, Lasse M59, Jonas D59, Nina C23, Lasse C21, Espern M50, Lærke M52, Lærke N37, Camilla M15, Cecilie O8, Nathasja D4, Majbrit S5, Tikke K2, Atle O56, Jennifer D16, Søren B50, Mathias O5, Simon A26, Ask M47. Excused: Phillip F47 Ad 1) Mathias O5 is being elected moderator and Danish is chosen for the language of the meeting. Ad 2) Ten voters are present. Ad 3) The transcript of the last meeting is being approved. Ad 4) The agenda of the meeting is being approved. Ad 5) The financial matters: The salaries need to be paid and 1787dkk is still to come from KAB to NYK s account. There is approx dkk at NYK s account after all the assigned money is paid. Ad 6) Announcements The Danish Working Environment Authority: There was a visit of The Danish Working Environment Authority and Nybro received a green smiley. There must be fences placed on the roofs for safety of those working at the dormitory. The Multi-Pitch: The committee responsible for the multi pitch is currently searching for funds but it takes time. There also has to be some kind of social place available near the track, such as a grill spot. The track will be freely accessible, because there will be no lock on the pitch. Ad 7) Board meeting There has been no Board meeting and there is no agenda yet. Ad 8A) Kiosk It is unfortunate, that the kiosk is facing some financial problems, but Nybro can t donate any money to it. The residents need to give Ahmed feedback on his kiosk and let him know what he should keep selling and what is not so necessary. It is also possible that the pizzeria will have to be closed. A special committee is selected to help Ahmed with optimizing the kiosk. The Committee: Cecilie D5, Mathias O5 and Majbritt S5. Ad 8B) Rooftop Terrace It is proposed that it would be possible to divide the money between the kitchens, so odd kitchens could use them for anything out on the grass, while even kitchens could use them on terrace stuff. It is up to the kitchens themselves to manage, how the money would be spent. It is proposed to organize tablebenches sets together and put them up on the roof terraces. Further, the plan submitted proposes that the Board pays for table-benches sets for all roof terraces. This is taken up on the board. The vote on 4000 DKK for the roof terraces and green areas for kitchens that would like to spend money. For: 8 Against: 1 Blank: 0 The proposal is therefore accepted. A group consisting of Lasse C21, Lars Kaj and Anders D7, will be responsible for managing the money. There will be more information on how to apply for money by mail after the Board has considered whether to pay for table-benches sets. Ad 8C) Changes of leases The leases should be changed so that the apartments don t pay for the electricity and heat in common kitchens. 83 apartments have signed the petition which was circulating by . This matter will be considered during the next board meeting. Ad 8D) Money for the repair of draft beer We need 2000dkk for the repair of the draft beer. For 10 Against: 0 Blank: 0 The proposal is approved. Ad 8E) Canoe and kayak club is looking for money for maintenance of the equipment. Nohawk is to be scrapped, which means that 7000 DKK less can be given for maintenance. Therefore the sum of 5200 DKK is meant for Canoe club. For 10 Against: 0 Blank: 0 The proposal is therefore accepted. Ad 8F) The extra opening of Kælder- Caféen Additional openings of the Kælder- Caféen will result in more noise for the residents who live nearby. The proposition is to allow holding the private parties one Saturday per month extra. For: 5 Against: 0 Blank:5 The proposal is therefore approved. All the people who feel disturbed by the KælderCaféen noise, please let the staff know about it so that they can do something about it. Ad 8G) Exercise club For now there is no opportunity to expand the gym due to the fire control. We are searching for dkk for new equipment because the old machines are no longer in a good shape. For: 9 Against: 0 Blank: 1 The proposal is therefore approved. Ad 8H) Update on FC Nybro budget See published budget on mail. Ad 8I) Lapses Ad 8J) Application for DKK as deficit guarantee for Nybro Festival For 10 Against: 0 Blank: 0 The proposal is therefore approved. Ad 8K) Proposal of symbolic salary of FC Nybro s football coach It is proposed that there should be a quota to be raised and paid in form of salary to the trainer. The problem with the salary of the coach, is that there are many others, who also made a lot of volunteer work at the Continued on next page

14 SIDE 14 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 6,...Continued from previous page dormitory, and it would therefore be difficult to decide who should be 'paid' and who should not, while it eliminates the voluntary concept. It is proposed that the costs of transport, etc. for the trainer would be covered by Nybro. The vote on whether the coach will receive a symbolic compensation. For 0 Against: 8 Blank: 2 The proposal is therefore rejected. Ad 8L) Bike room is looking for 4000 DKK. For 10 Against: 0 Blank: 0 The proposal is therefore accepted. It calls for keeping order and tidy up in the Bike room. Ad 9) New members and alternates Thomas T64 is new member of ST even. Lasse C21 is member of LModd instead. Atle O56 put up as a member instead of the alternate NO even. Lasse and Bjarne LM-odd arise out. Ad 10) Extra notifications KælderCaféen has repaid the money they have received from the residents' counsil. On 15 th of September an info meeting for new residents will be held. There have been complaints about JK over noise and ST over the spring festival. The Secretariat invites all to read through the rules for hiring and come down with the papers in good time to ensure that everything is in order. Ad 11) The next Resident Council meeting is Wednesday 7 th September 2011 at 7 p.m. in the GH-basement. Items for the agenda must be submitted to Nina C23, hotmail.com, no later than 10 days before. Good summer to all and thanks for the attention! Translated by Iga, D-1 FC Nybro on a win rate Nybro s football team, FC Nybro started trainings after the summer break. The team ended with an impressive ranking as second in the league before summer, so there are huge expectations for the future. FC Nybro participates in this year s second division and the Cup. After several seasons without any spectacular victories, the team is now on the right track and can compete with the best teams. Even though, the coach, Jacob C-3, has ambitious plans for the football team, there is room for everyone who wants to play. Because it s college football, everyone is welcome. The gender or level of skill doesn t matter. About 50% of the players are foreigners, so there are plenty of opportunities to meet new people and cultures. We always want to win and we have a pretty strong team, however it s still about having fun and therefore we will always have a beer after every game. It says quite a lot about our team spirit. Trainings began in August and the team trains every Monday and Wednesday from 18:30 to 20:30. The training takes place on the pitch, Future matches for FC Nybro which belongs to Engelsborg School (see map). Coach Jakob will help all of you, who don t know where it is. I will be waiting next to Kiosk/ Laundry room every Monday and Wednesday at 18:15 for all the new players, who are not sure how to get to the pitch by bike. If you d like to play with FC Nybro, just show up for the training or contact Jakob Jensen by or reach him on this telephone number: You can also check out the F.C. Nybro Facebook Group (only for the active players), where all the internal communication takes place. Below you can see the matches of the upcoming season. Date Time Home Away Location Sun. d. 11/ pm Nybrogård Tietgen DTU Fri. d. 23/ pm Hjortespring Nybrogård Hammergårdsskolen Wed. d. 28/ pm Ostenfeld Nybrogård DTU Wed. d. 5/ pm WDK Nybrogård DTU Cecilie, D-5 Translated by Iga, D-1 Evaluation of the kiosk In the recent weeks, residents had the opportunity to give their candid views on the kiosk at Nybrogård. The survey is now completed and it is time to look closely at the individual evaluations. Before summer vacation the Resident Council sat up a committee to look at the kiosk's future survival. Ahmed, kiosk owner, has had difficulties getting the economy to add up because of too few buyers. Because he wants to be useful to residents, he asked the resident council for advice on what he could do to make the kiosk more attractive. The questionnaire was filled out by over 200 residents. During the coming period, the Committee will compare the individual responses and hopefully find a solution so we can keep the kiosk at Nybro. In the meantime you can support the kiosk by taking advantage of Ahmed's super offers in September (see below). Translated by Cecilie, D-5 September offer: 3 x pizzas 100 DKK. Topping: tomato, cheese and one optional

15 ÅRGANG 38. NR. 6, NYHEDSBREV SIDE 15 New faces in the Blue Men s team Did you notice several new faces dressed in blue suits recently? Then you are not totally wrong, because there have been some changes in the Blue Men crew over the summer. The new team: (from the left) Ahmed, Per, Lars Kaj, John and Jan. The Blue Men have new faces in their rows. Peiter, who worked here for almost 13 years as a Blue Man, chose to quit the job this summer and become a self-employed window cleaner. Therefore there are now two new faces- a well known one and a less well known. The first is the Kiosk owner, Ahmed, who began the work as a Blue Man in July. He is working in the morning hours in addition to his job at the Kiosk. Ahmed is a qualified electrician, so the Blue Man job suits him well. The second, less well known face in the crew is Per. He has worked in various places in similar character. He also knew Lars Kaj and John before, so when he was to find a trainee position in a corporate environment he chose Nybro. Per was a trainee for 3 x 4 weeks in December, January and July, and now he is staff member so far until February. Please welcome the new Blue Men when you meet them in the hallways or in the gardens. Cecilie, D-5 Translated by Iga, D-1 Appeal from the Board of Complaints Dear all residents Once again, we strongly encourage all of you to show consideration when it comes to making noise and playing loud music - this applies to both day and night time. After several requests regarding noise and loud music, we would like to underline the importance of silence to study and hope that you will all pay respect to your fellow residents. Best regards The Board of Complaints From September 1st the opening hours in the kiosk changes: Weekdays at 3-9 p.m. Weekends at 1-9 p.m. September offer: 3 x pizzas: 100 DKK. Topping: tomato, cheese and one optional Notice to Residents Council Meeting, Monday September 7th 2011 Agenda: 1) Election of chairman and language 2) Number of voters 3) Approval of the minute from the last resident council 4) Approval of the agenda 5) Economy 6) Announcements 7) Potential review of the minute from the last board meeting or agenda for the next 8) The incoming items a. Info meeting for new residents There will be an info meeting for new residents on and there will be served cake and soda. Therefore, the apply is on max DKK for this. b. Green Dorm Evaluation of the green dorm. Green dorm apply for money for three prizes of 500 DKK each to the autumn cleanup. Green dorm further apply for 1500 DKK more to the fall cleanup in October. c. Application for money to guard T- shirts in Nybro festival. The Nybro Festival Group can not find the dorm guard sweatshirts, and therefore asks the resident council for money to buy new ones. We need 2 x XL sweatshirts and 2 x XXL sweatshirts. These are available at vagtshop.dk for 500 DKK for two. We therefore apply for 1000 DKK for the four sweatshirts. d. KælderCaféen Presentation of the operation and accounting. See attached files by . Water in the basement. There will be voting on this point. e. New Chairman of the film club Christian Hertel M61 stands as new chairman. f. Multi-pitch We search for volunteers who will help with the fund search. g. Canoe and kayak club The canoe and kayak club apply for 3000 DKK to include New crossbars on the racks and padlocks. h. New Treasurer We search for a new treasurer, as the old treasurer moves from the dorm. All interested please attend. 9) Election of new members and alternates, including information about council members who step out of the Resident Council 10) Any other business. 11) New meeting date Cancellations must be made to the Nina, C-23, by September 5th. We look forward to see you there! Translated by Cecilie, D-5

16 SIDE 16 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 6, The Board informs: parking of cars and other motorized vehicles If you are the owner of a car or another motorized vehicle parked on the Nybrogård area, you can read more about the rules for parking here. Parking of cars on the Nybrogård area can take place on one of the dorm s five parking spaces. The space by the Group Heating Station The space by i front of AB The space by i front of EF The space by i front of JK The space by i front of PR It is recommended that long term parking takes place on the less used spaces, i.e. the first mentioned spaces above. Stopping completely is not allowed on the access ways, as these are also used as fire escapes. The walking tracks between the parking spaces and within the bars are also described as fire escapes. Entrance by car behind the bars and the group heating station is prohibited unless it is in connection with delivery of goods to the dorm, or other services ordered by the dorm. Therefore, moving vans and loading/ reloading of furniture, etc. is prohibited in these areas. Rules regarding foreign cars in Denmark When a foreign car is imported to Denmark, the following rules must be applied with: oid= &vid=202412&search= blanketter (External link which may be subject to change by another authority.) This means that all cars from abroad must be registered within two weeks from the day of import to the country. Alternatively, an exemption from SKAT (the Danish tax authority) must be obtained. Rules regarding cars without license plates According to section 123 of the Danish Road Traffic Act, the police are authorized to remove these vehicles on request after the owner has been warned. This includes our public access areas. Parking of bicycles Parking of bicycles is only allowed in the bicycle shed and in/by the bicycle racks. Motorized bikes and scooters can also be parked in the bicycle racks and bicycle sheds. If the above rules are not complied with, the vehicles may be moved without notice. The Board Translated by Birgit, F-51 News from Lars Kaj: new stoves and washing machines To wait until the last minute... New stoves in the common kitchens There are new, induction stoves in a l l c o m m o n kitchens which go together with compatible pots and pans. Read more about induction. New washing machines On Thursday 13th October the laundry closes because of replacement of all washing machines and dryers. The laundry reopens on Friday 21th October from 12 pm. For those interested there will be a demonstration of the laundry on Monday 24th October at 4 pm. Here it is possible to learn more about how the new machines work. Miele will still be responsible for the system and it will therefore also be possible to reserve machines on the internet as before. How does an induction stove work? Source: Illustrated Science The induction works different from other heat sources. On this kind of stove only the pot/pan gets really hot and the surface itself remains just slightly warm. The secret is the coil running under the cook top, which creates a high frequency magnetic field. Induction is more expensive than the traditional way of heating. In return, it uses less energy, partly because it is very easy to warm it up and to regulate it. The cook top also cools quickly just after the pan is removed. While cooking with induction, you can use only pots and pans with a bottom that the magnet can stick to, like iron or titanium. Translated by Iga, D-1 From September 1st the opening hours in the kiosk changes: Weekdays at 3-9 p.m. Weekends at 1-9 p.m.

17 Å RG A NG 38. NR. 6, NY BR OT I DE ND E SIDE 17 NybroFestival 2011 On September 10, it is once again time for Nybrofestival, and the organizers are in the midst of planning the menu, hiring bands, and recruiting volunteers who are willing to give a hand in the days up to the vent. The party is kicked off at 1 p.m. with selling of beer, and then a tournament of kongespil (King s game), and at 6 p.m. the tent will be opened for guests with food tickets. The remaining guests will be let in at 8 p.m.; same time as the first band enters the stage and fires up the party! Kresten, Simon, Jennifer, Mikkel, Alexander and Christine. These are the names of this year s organizing team. During the summer, the six hard-working residents have put a big effort into making the festival happen. The writer of this article was allowed to be a fly on the wall at one of the festival group s last planning meetings prior to the big event. In the following, you can read about some of the things that were discussed at the meeting. Chilli con Carne on the Menu In line with the last few years tradition of Nybro Festival, homemade cooking will be served for all residents with a food ticket. This year, the menu will be chilli con carne with bread and salad, and the organisers are determined to make sure that no one will leave the party without being full. Chilli con carne is easy to make and it tastes good. Besides, it is one of the dishes that makes you full in the best way, the group explains. They have already sold a lot of food tickets, but at the time of writing, a limited In 2009 people were dancing all night long at NybroFestival. With this year s choice of music the organizers hope for the same. amount of food tickets were still left. description is taken from their website: Dødspop Patruljen play the Rocking bands greatest club hits through time in It has been a big issue for the group rocky versions. The music is delivto find a music ensemble that has ered like a mash-up of songs in a been able to fire up DJ-style. the party. This is The band consists of six members: why they have delibbass, guitar, keyboard, drums and erately been seeking two vocalists. All members have bands who play been playing music for many years. party and dance muso even though the band has only sic and who can existed since 2008, they have a hopefully get the reputation for being very profesresidents from their sional. You can read more about the chairs to the dance band and watch videos on their floor. The primary website music name of the Practical Stuff evening is a band called Dødspop Planning an event with up to 300 Patruljen who has played at parties guests takes a lot of time and overon DTU and the Egmont Dorm, view of things. among other places. The following Continued on the next page... REMEMBER THE GREEN DORM ON SUNDAY OCTOBER 30TH FROM 10 A.M. There will be FREE FOOD for all, and there will also be NICE PRIZES for THE MOST HELPFULL HALL, THE BEST GARBAGE COLLECTOR and THE BLOCK WITH THE FEWEST OWNERLESS BIKES - so bring your fellow hall mates and meet up IN FRONT OF LARS KAJ S OFFICE Sunday the 30th of October. ALSO REMEMBER: Without a strip on your saddle post there will be no bike in the bicycle rack on Monday morgning

18 SIDE 18 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 6,...Continued from previous page Consequently, a lot of practical things must be taken care of prior to the arrangement. Renting of tent and other equipment, organizing of bartenders, hiring of guards and other tasks. Most of these things, the group has already taken care of during the summer, but a lot of practical tasks need to be done, such as setting up the tent, furniture and stage, grocery shopping and cooking, and of course the task of distributing the tasks among the volunteers. Fortunately, the group has already recruited volunteer residents who want to give a hand with organizing the festival. But more hands are always welcome, so if you feel like helping out with some of the minor, practical tasks, please send a to with your name and room number, and then the organizers will find a task for you. Cheap beverages At the festival, you can buy cheap beer, and also different kinds of mixed drinks. To make things easier for the bartenders and cheaper for the residents the organizers have made so-called drinks clip cards. This way you can save money by buying a whole clip card instead of separate drinks. The clip cards will cost 100 kroner and has seven clips. Each clip buys one beer, one drink or two shots. Buy tickets until the day of the festival Until September 2nd, food tickets will cost 110 kroner and ordinary access tickets will cost 80 kroner. These can be bought until September 7. It is also possible to buy tickets at the actual entrance, but then the price will be 100 kroner. Tickets at the entrance can be bought between 20:00 and 01:15. The organisers will be visiting the kitchens to sell tickets until September 7. You can also buy your ticket at the KælderCaféen, which also accepts dancard/visa card. Or you can order tickets on this phone number: You can also join the Facebook event Nybrofestival and see whom of your fellow residents that will be joining the party. The maximum number of people in the tent is 300, so hurry up and buy your ticket before it s too late. Friends are also very welcome! NybroTidende and the organisers wish you a great NybroFestival Cecilie, D-5 Translated by Birgit, F-51 Welcome to all new residents! Summer is over and a new semester has just begun. For some, the new semester is also the first, and that means new experiences, new acquaintances and perhaps also a new place to live. There are probably many of you who just moved in here at the dorm and I will therefore take the opportunity to tell you a little about the dorm. As new, you have probably already been around the college and explore some of all the opportunities that exist here. One of the things you should do as a resident of Nybrogård is to be a member of one or more of the clubs. Many residents are already using our fitness room, and with the newly purchased machines, the room is almost like a 'real' fitness centre - but much cheaper! We also have a garden group who is often found in the gardens. We also have a Film Club, even one with the right seats, equipment and surround sound. If you prefer the active life, you can join the local football team, FC Nybro. Here are the membership virtually free and you can train with other residents twice a week and play the game at the weekend. You can also exercise on the water with the Canoe and kayak club. It's free to join. Do you have a more creative side, we can offer both an art club and a music club. You can also take advantage of our bike room, so you do not have the cost of patching etc. And once you have spent all day in one or more of our clubs, you can finish off (Friday at least) in Kælder- Caféen! I hope you will have a glorious time as a resident at Nybrogård Dormitory. Welcome! Cecilie, D-5, Editor Get to know Nybrogård Dormitory! Dear Resident, Do you know your dormitory and the opportunities that are here? Nybrogård is a large dormitory with nearly 700 residents, and it has a lot of different offers and clubs, all of which helps to promote the social life across the halls. Want to know more of the various clubs and social life, then show up: Thursday September 15th at7 pm The meeting is held in KælderCaféen, located under the JK-kitchen. There will be free cake and soda for everyone. We look forward to seeing you! Resident Council

19 ÅRGANG 38. NR. 6, NYBROTIDENDE SIDE 19 Den personlige side Bestyrelsen Søren, Mikkel, B-50 J-21 Mikkel, Camilla, J-21 N-15 Bo, Jonas, S-30 D-59 (suppleant) Beboerrådet Formand Mathias, O-05 AB-ulige Martin, B-43 Amanda, A-21 (sup.) AB-lige Søren, Simon, B-50 A-26 Morten, B-44 (sup.) CD-ulige Jonas, D-59 Mark, Marina C-27 D49 (sup.) CD-lige CD-lige Casper, Thomas, D-64 C-22 Cecilie, Casper, C-34 D-64 (sup.) (sup.) EF-ulige EF-ulige Maria, Philip, F-47 E-21 Casper, E-15 (sup.) EF-lige EF-lige GH-ulige GH-ulige GH-lige GH-lige Steffen, Thomas, H-52 G-26 Thomas, G-26 JK-ulige JK-ulige Magnus, Julie, K-47 K-43 Jarl, Miranda K-41 K63 (sup.) (sup.) JK-lige JK-lige LM-ulige LM-ulige Lasse C-21 LM-lige LM-lige NO-ulige NO-ulige Camilla, Lærke, N-37 N-31 Thomas, Cecilie, O-47 O-51 (sup.) (sup.) NO-lige NO-lige Jesper, Atle, O-56 N-16 Nanna, O-62 (sup.) PR-ulige PR-ulige Jonas, Jonas, P-27 P-27 Martin, Kasper, R-43 P-31 (sup.) (sup.) PR-lige PR-lige Kristine, Casper, P-18 P-20 ST-ulige ST-ulige Mathias, Mathias, O-05 O-05 Jens Olav, S-39 (sup) ST-lige ST-lige Thomas, Anders, S-24 T-64 Lejligheder Lejligheder C, C, D, D, G Cecilie, Alice, G-7 D-5 Cecilie, Jakob, C-3 D-5 (sup.) (sup.) H, L Jakob, G-3 (sup.) H, M, O, S M, O, Forslag til beboerrådsmøder m.v. skal Forslag være til sekretær beboerrådsmøder Nina, C-23, m.v. skal være Pernille, D-55, i hænde senest 10 dage før mødet. i hænde senest 10 dage før mødet. Administration Kasserer Julie, Anders, O-46 D-07 Beboerrådssekretær Pernille, Nina, C-23 D-55 Revisorer Casper, E-15 Erik, N-36 NybroTidende Cecilie, D-05 Sekretariatsgruppen/ fremleje Kontortid mandag 16:45-17:45 kl og og torsdag torsdag kl. 18:45-19: i GH- i GH-kælderen. Tlf: 4400 Klagenævn Kontortid tirsdag onsdag :30 i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Netværkskontor Kontortid mandag og onsdag i GH-kælderen i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Antennegruppen Lars Kaj Grønt Kollegium Amanda, A-21 Klubber Inspektør Lars Kaj Tlf: 4000 Kontortid mandag tirsdag-fredag 07: hverdag i md: Kanolauget Klubber Musikrum Søren, B-50 Kanolauget Allan, L-03 Musikrum Ask, Fodboldklub G-03 Allan, Havegruppen L-03 Kunstklub Ulrik, L-18 Havegruppen Alice, G-07 Julie, H-51 Amanda, A-21 Hundeklub Cykelværksted Rollespilsklub Line og Janus, M-01 Bryggerklub Per, G-07 Mikkel, R-61 Kristian, C-20 Bryggerklub Motionsrum Cykelværksted Motionsrum Kristian, C-20 Paiman, M-65 Jesper, C-38 Rasmus, M-49 T-Bone, S-17 Søren, N-33 Andreas, D-52 David, M-55 Filmklub Service Fodboldklub Lasse, Nøgleordning M-59 Jakob, Bordtennis/hokey C-03 Qi Jon, Hu, M-3 M-41 Kuba, CD-Kælderen D-01 Tlf: (46 83) Bo, S-30 Cykelværksted Service Tlf: (49 30) LM-Kælderen Nøgleordning Mikkel, J-21 J-21 Bordtennis/hockey Klapstole Tlf: Tlf: (45 (4521) CD-Kælderen Stig, S-05 Mik, For at R-49 blive låst ind Cykelværksted Tlf: koster det: (48 49) LM-Kælderen Trailer Kl. 9-21: kr. 50,- Lars Kaj (insp.) Thomas Kl. 21-9: C-22 kr. 100,- Klapstole Tlf: Stig, S-05 For at blive låst KælderCaféen ind Trailer koster det: Lars Kaj (insp.) Bestyrelsen Kl. 9-21: kr. 50,- Fadølsanlæg Kl. Formand 21-9: kr. 100,- Mikkel, Daglig J-21 leder Bo, S-30 Christoffer, K-55 Næstformand Casper, P-18 KælderCaféen Udlejning og job Casper, E-15 spørg på mail Kasserer Fremover vil KælderCaféen have åbent Mikkel, J-21 fredage kl. Tlf: Beboerrådsrep. og en lørdag om måneden Mail: kl Jesper, N-16 (annonceres separat) Åbningstider Formand: Simon A-26 Næstformand: Onsdag kun efter Amanda, aftale A-21 (kl ). Skriv Kasserer: mail minimum Ulrikke, en O-53 uge i forvejen. Sekretær: Fredag kl. Amanda, (05) N-17 happy hour Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D-59 Suppleant: Lørdag kl. Jeppe, C-34 (05) Mulighed for privatfester lørdag Daglig leder: Thomas, C-22 De lokale Vaskeriet Åbent 8-7 Nærkøb og Pizzaria Tlf: 4002 Hverdage: Lør-søn: Maj-aug: åbent til 22 alle dage

20 BEZZERWIZZER SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL Hvilket af verdens syv underværker fra oldtiden lå i Babylon? Hvad kaldes piller mod uønsket graviditet, som skal indtages kort efter et samleje? Hvem hittede i 1991 med singlen Let s Talk About Sex `? Har du noget på hjerte? NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/ dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed for, gratis, at sætte indlæg i bladet. Indlægget skal dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/ cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktøren i hænde senest den 20. i den forrige måned. Cecilie D-05 (redaktør) Hvad betyder forkortelsen Ph.D.? Hvilket år vandt Björn Borg Wimbledon tennisturneringen for sidste gang? 14 sparetips til unge på SU Endnu en semesterstart er netop skudt i gang, og det betyder mange nye studerende, der skal til at udforske verden på SU. Derfor kommer her Penge og Pensionspanelets 14 sparetips til unge, der netop er flyttet hjemmefra - og til de garvede SUmodtagere, der har brug for et godt råd. 1. Spar på energien. Center for Energibesparelser har en lang række tips på til besparelser på el-regningen. 2. Gå dine bankforretninger igennem. Tjek og find den bank, der passer bedst til dine behov - og vil koste dig mindst. 3. Giv dine forsikringer et eftersyn. Prøv og find den forsikring og pris, der passer dig bedst. 4. Led efter studierabatter. Mange butikker tilbyder studierabatter mod forevisning af gyldigt studiekort. Forhør dig inden du handler. 5. Spar på transporten. Brug rabatmuligheder med offentlig transport - eller tag cyklen - det er allerbilligst. 6. Spar på dagligvarer. Tjek tilbudskataloger eller hjemmesider som og find de laveste priser på almindelige dagligvarer. 7. Læg et budget. Læg først et budget og find ud af, hvad du har råd til. Brug kun de penge du har og undgå lån. Prøv Penge og Pensionspanelets budgetskabelon på 8. Lav en madplan. Lav en madplan og køb ind én gang om ugen. Når du samler dine indkøb, undgår du impulskøb. 9. Hæv kontanter. Brug kontanter i stedet for kort - det gør det sværere at bruge så mange penge, fordi du får mere føling med, hvor meget du bruger. 10. Udskift dit Visa/Dankort med et debetkort. Overvej at udskifte dit kreditkort med et debetkort, hvis du har problemer med overtræk. 11. Undgå impulskøb. Lad være med at købe noget første gang du ser det. Overvej købet og vend kun tilbage, hvis du virkelig har brug for det. 12. Køb brugt - og sælg det, du ikke bruger. Køb via nettets mange portaler (eks. eller og suppler din indtægt ved at sælge det, du ikke længere har brug for. 13. Spar op før du køber. Før du køber noget, så spørg dig selv, om du virkelig har råd til det. Lad så vidt muligt være med at låne penge til forbrug. Husk at det koster penge at låne. 14. Giv dine lån et eftersyn og saml dem et sted. Hvis du har lån mange steder, så forsøg at samle lånene ét sted - fx i din bank. Det kan som oftest give dig den billigste rente. Kilde: Penge og Pensionspanelet

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 29-11-2012 20:00 TT:MM FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Marts 2011 Årgang 38. Nr. 3. Nyt fra Beboerrådet Cykeloprydning Søndag d. 8. maj 2011 Kl. 10.00 Kom til Cykeloprydning og Grønt Kollegium, og hjælp med at

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Det fortsætter ind med store fisk Peter Kromand Larsen med 16,1 kg og 117 cm i længden. Fanget mandag i denne uge. Flere kilder siger i øvrigt,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30 Vi vil gerne være sammen med dig! Se nedenfor hvilke stamgæstearrangementer vi pt. har planlagt, og hvor du kan tilmelde dig. Du kan kontakte hotellet, hvis du ønsker at vide mere om det enkelte arrangement.

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere