NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad August 2011 Årgang 38. Nr. 6, Nyt fra Beboerrådet Infomøde for Nye beboere Torsdag d. 15 september kl er der infomøde for nye beboere. Der vil blive serveret kage og sodavand Med venlig hilsen Beboerrådet Nye åbningstider i sekretariatet Mandag kl Torsdage kl med venlig hilsen Sekretariatet Næste Beboerrådsmøde Onsdag d. 7. sept Kl. 19 i GH-Kælderen KUNST PÅ GRÆSPLÆNEN - De Blå Mænd har vist sig fra deres kreative side i forbindelse med en af sommerens nærmest daglige græsslåninger. På billedet ses inventaret fra græsplænen foran D-lejlighederne sirligt forvandlet til et kunststykke. Mon ikke der er en ægte kunstner gemt hos bagmanden? I hvert fald var det til stor glæde for beboerne på CD, der i nogle dage kunne nyde synet af de stablede møbler. NYT TEAM AF BLÅ MÆND - Der er kommet nye ansigter i staben af Blå Mænd, men det er ikke alle ansigter, som er ukendte for kollegianerne. Læs mere om De nye Blå Mænd og deres arbejdsopgaver inde i bladet. NYBROFESTIVAL Lørdag d. 10. september åbnes teltdørene for endnu en omgang NybroFestival. Arrangørerne har været i gang med planlægningen hele sommeren. Læs her hvad der skal ske på dagen. BESTYRELSEN INFORMERER - Nogle parkeringspladser på kollegiet er hver dag fyldt op af biler og andre køretøjer. Derfor foreslår bestyrelsen, at langtidsparkering foregår på de mindre fyldte pladser. Læs mere. Side 5 English page 15 Side 6 English page 17 Side 8 English page 16

2 SIDE 2 NYBROTIDENDE ÅRGANG 38. NR. 6, Velkommen til de nye beboere Sommeren er slut, og et nyt semester er netop begyndt. For nogen, er det nye semester også det første, og det betyder nye oplevelser, nye bekendtskaber og nok også et nyt sted at bo. Der er sikkert mange af jer, der lige er flyttet ind her på kollegiet i forbindelse med studiestart, og jeg vil derfor benytte muligheden til at fortælle lidt om kollegiet. Mange muligheder Som ny har du sikkert allerede været rundt på kollegiet og udforske nogle af alle de muligheder, der findes her. En af de ting, du bør gøre som beboer på Nybrogård, er at være medlem af en eller flere af klubberne. Mange beboere bruger allerede vores motionsrum, og med de nyindkøbte maskiner er rummet næsten som et rigtigt motionscenter - bare meget billigere! Vi har også en havegruppe, der ofte er at finde i deres haver i færd med at så afgrøder eller luge ukrudt. Her er der et godt fællesskab, og der er tit arrangementer for havegruppens medlemmer, fx en fælles havedag. Filmklub har vi også på kollegiet, og det er endda en med de rigtige sæder, udstyr og surround sound. Film skal ikke længere kun ses i biografen! Er du mere til det aktive liv, kan du melde dig på det lokale fodboldhold, FC Nybro. Her er medlemskabet stort set gratis, og du kan træne med andre kollegianere to gange ugentligt og spille kamp i weekenden. Du kan også brænde krudt af på vandet med kollegiets kano- og kajakklub. Det er gratis at være med, og så kan du bare sejle, så meget du lyster. Har du andre, mere kreative sider, er der også plads til det. Vi kan både tilbyde en kunstklub og en musikklub her på kollegiet. Her har du mulighed for at have dine redskaber/ instrumenter stående, så de ikke behøver fylde op på værelset. Og du kan spille eller male, når du har lyst. Du kan også benytte dig af vores cykelværksted, så du slipper for kedelige udgifter til lapning osv. Og når du så har brugt hele dagen i en eller flere af vores klubber, kan du slutte aftenen (fredag i hvert fald) af med en tur i KælderCaféen! Jeg håber, du vil få en herlig tid som beboer på Nybrogård Kollegiet. Velkommen til! Cecilie, D-5, redaktør Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktør Cecilie Kristiansen (D-05) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned Oplagstal: ca. 200 NybroTidendes redaktion forbeholder sig ret til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, som ikke synes at have relevans for andre. Emhætterne suger varmen ud af vores boliger Hver eneste dag kører 18 emhætter for fuldt tryk for at suge fedt og andre dampe fra madlavning ud af vores fælleskøkkener. Det vil sige, at kl. 03 eller kl. 10 når ingen bruger køkkenet, kører emhætten i dit fælleskøkken alligevel på 100 %. Det eneste, der bliver suget ud på disse tidspunkter, er den varme luft fra køkkenet. Varme, som koster dig penge i vintermånederne. Systemet kører på denne måde efter vores el-renovering, fordi der ikke fra ingeniørernes side var projekteret med, at de eksisterende timere skulle geninstalleres eller udskiftes. Bestyrelsen eller KAB var ikke opmærksomme på dette under projektet, men punktet er med på dagsorden til næste bestyrelsesmøde. Til dette møde er det nødvendigt med støtte fra beboerne, for at projektet kan blive sat i gang inden vinterens komme, og for at vi ikke skal leve med kolde køkkener hele vinteren og skal betale for varme til fuglene. Timer eller lem i emhætterne En løsning er at installere en ny timer i alle emhætterne, således at de ikke kører på fuld effekt på de tidspunkter, hvor man ikke forventer et stort behov. En udvidelse af denne løsning kan være at installere en trykknap i køkkenerne, som skruer op for effekten i min, således at man midt på dagen også kan have fuld effekt, hvis man laver mad uden for spidsbelastningsperioderne. Det kan dog forventes at gøre projektet dyrere. En anden løsning, som nok er sværere at implementere, er at installere lemme i alle emhætter og en intelligent blæser i emhætten. Hver gang en lem åbnes, suger blæseren mere, og når alle lemme er lukket, kører blæseren på minimum. Giv din mening til kende I første omgang vil jeg gerne have støtte til noget i stil med løsning et, og så kan en mere sofistikeret løsning skrives ind i langtidsbudgettet. Skriv en mail til eller giv din mening til kende ved det næste Beboerrådsmøde den 7. september kl. 19 i GHkælderen. Mikkel, J-21

3 ÅRGANG 38. NR. 6, NYBROTIDENDE SIDE 3 Referat af Beboerrådsmøde mandag d. 7. juni 2011 Til stede: Cecilie D5, Emil D5, Jakob C3, Thomas C22, Lars Kaj, Thomas T54, Anders D7, David M55, Lasse M59, Jonas D59, Nina C23, Lasse C21, Espern M50, Lærke M52, Lærke N37, Camilla M15, Cecilie O8, Nathasja D4, Majbrit S5, Tikke K2, Atle O56, Jennifer D16, Søren B50, Mathias O5, Simon A26, Ask M47. Afbud: Phillip F47 Ad 1) Mathias O5 er valgt til ordstyrer og dansk er valgt til sprog for mødet. Ad 2) 10 stemmeberettigede er mødt. Ad 3) Referatet fra sidste beboerrådsmøde er godkendt Ad 4) Dagsordenen er godkendt. Ad 5) Økonomi: Der mangler at blive udbetalt løn, og der mangler at komme 1787kr. fra KAB til NYK s konto. Yderligere er der sat kr. af til multibanen. Der står ca kr. på NYK s konto efter alle øremærkede penge er betalt og kr. på Netværkskontoen. Ad 6) Øvrige meddelelser Arbejdstilsynet: Der har været besøg fra arbejdstilsynet og kollegiet har fået en grøn smiley. Der skal dog hegn på tagene for sikkerhed for dem som arbejder på kollegiet. Multibanen: Udvalget som står for multibanen er i gang med at søge fonde, men det tager tid. Der er lidt problemer med fondsøgning, da mange fonde ikke vil havde at man skulle forhåndsreservere banen. Der skal også være fælles sociale opholdsmuligheder i nærheden af banen, som fx en gril. Banen skal yderligere være frit tilgængelig, men da der ikke kommer nogen lås på banen kan den betragtes som tilgængelig for alle. Ad 7) Bestyrelsesmøde Der har ikke været bestyrelsesmøde og der er endnu ikke kommet dagsorden ud. Ad 8A) Kiosken Det er ærgerligt at kiosken ikke kan løbe rundt, men kollegiet kan ikke give penge til den. Der opfordres til at kollegianerne giver Ahmed feedback på hans kiosk, om hvad der skal være og hvad han godt kan undvære osv. for at gøre den mere attraktiv for kollegianerne. Hans husleje kan evt. sættes ned. Dette tages op i bestyrelsen. Han kan også evt. lukke pizzeriaet. Der nedsættes et udvælg, som kan hjælpe Ahmed med at optimere kiosken. Udvalget består af: Cecilie D5, Mathias O5 og Majbrit S5. Ad 8B) Tagterrasser Der stilles forslag om at man evt. kan dele pengene mellem køkkener, så ulige køkkener kan bruge dem til noget ude på græsset, og lige kan bruge dem på tagterrasserne, da mange ulige køkkener ikke bruger tagterrasserne. Dette er op til køkkenerne selv at administrere. Der stilles forslag om at driften samle bordbænkesæt og sætter dem op på tagterrasserne. Yderligere stilles der forslag om at bestyrelsen betaler bordbænkesæt til alle tagterrasser. Dette tages op i bestyrelsen. Der stemmes om 4000kr. til tagterrasse og grønne områder, som køkkenerne nu selv ønsker at bruge pengene. For: 8 Imod: 1 Blank: 0 Forslaget er vedtaget. Der nedsættes en gruppe bestående af Lasse C21, Lars Kaj og Anders D7, som står for administration af penge. Der vil komme mere information om hvordan man søger penge på mail, efter bestyrelsen har taget stilling til om de vil give bordbænkesæt. Ad 8C) Ændring af lejekontrakter Lejekontrakterne skal laves om, så lejlighederne ikke betaler for el og varme til fælleskøkkenerne. 83 lejligheder har skrevet under på fællesklagen som tidligere er blevet sendt rundt på mail. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde. Klager skal sendes til bestyrelsen, som kan taget det op med KAB. Generelt er el og varmeregninger for rigtig mange beboere for dårlige og alle opfordres til at klage. Dette punkt tages op igen på næste beboerrådsmøde efter sommerferien. Ad 8D) Penge til reparation af fadølsanlæg Der søges om 2000kr til reparation af kollegiets fadølsanlæg. For: 10 Imod: 0 Blankt: 0 Forslaget er vedtaget Ad 8E) Kano og kajakklubben søger om penge til vedligeholdelse af kanoer og kajakker Nohawk sendes på lossepladsen, derfor slettes 7000kr. af de ansøgte penge. Der bliver derfor kun søgt om 5200kr. For: 10 Imod: 0 Blankt: 0 Forslaget er vedtaget Ad 8F) Ekstra åbent ved udlejning af KælderCaféen Ekstra åbninger i KælderCaféen vil resultere i mere larm for beboerne som bor i nærheden. Det forslås at der gives lov til at holde privatfest, som senere vil blive åbnet for alle kollegiets beboere, 1 lørdag ekstra om måneden. For: 5 Imod: 0 Blankt: 5 Forslaget er vedtaget. Yderligere opfordres alle, som bliver generet af KælderCaféens gæster, larm osv. til at klage så KælderCaféen kan gøre noget ved dette. Ad 8G) Motionsklubben 1. Der er ikke umiddelbart mulighed for at udvide motionsrummet pga. brandtilsynet. Formanden søger om lov hos brændtilsynet. Hvis det er lovligt, foreslås det at formanden arbejder videre med dette. For: 9 Imod: 0 Blankt: 0 Forslaget er vedtaget. 2. Der søges om kr. til nye maskiner, som kan holde til der forbrug der nu er i motionsrummet. Fortsættes på næste side

4 SIDE 4 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 6, fortsat fra forrige side De gamle maskiner er slidt, og da de gamle maskiner var til privat brug kan der ikke reklameres over dem. For: 9 Imod: 0 Blankt: 1 Forslaget er vedtaget. Kontingentet for at være medlem af motionsklubben vil blive hævet. Ad 8H) Opdatering på FC Nybros budget Se udsendte budget på mail. Ad 8I) Bortfalder Ad 8J) Ansøgning om kr. i underskudsgaranti til Nybrofestivalen For: 10 Imod: 0 Blankt: 0 Forslaget er vedtaget Ad 8K) Forslag om symbolsk aflønning af FC Nybros fodboldtræner Der forslås at kontingentet for at være medlem hæves og holdet dermed selv betaler løn til træneren. Problemet med aflønning af træneren, er at der er mange andre som også lavet et stort stykke frivilligt arbejde på kollegiet, og det derfor vil blive svært at beslutte, hvem skal havde løn og hvem der ikke skal, samtidigt med at det fjerner det frivillige koncept. Det forslås, at udgifter til transport osv. træneren måtte havde dækkes af Nybro. Der stemmes om hvorvidt træneren skal modtage symbolsk aflønning. For: 0 Imod: 8 Blankt: 2 Forslaget er afvist. Ad 8L) Cykelværkstedet søger om 4000kr. For: 10 Imod: 0 Blankt: 0 Forslaget er vedtaget. Der opfordres til at der holdes orden og ryddeligt i cykelværkstedet. Ad 9) Nye medlemmer og suppleanter Thomas T64 stiller på som medlem for ST-lige, og derfor bliver Lasse C21 medlem for LM-ulige i stedet. Atle O56 stiller op som medlem i stedet for suppleant for NO-lige. Lasse og Bjarne fra LM-ulige melder sig ud. Ad 10) Evt. KælderCaféen har tilbagebetalt de penge som de har fået fra beboerrådet. Den 15. september er der infomøde for nye beboere Der har været klager over JK over larm og ST over forårsfesten. Sekretariatet opfordrer alle til at læse reglerne igennem for udlejning og komme ned med papirerne i god tid for at sikre at alt er i orden. Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er onsdag den 7. september 2011 kl i GH-kælderen. Punkter til dagsordnen skal være Nina C23, i hænde senest 10 dage før. God sommer til alle og tak for god ro og orden! FC Nybro på vinderkurs Kollegiets eget fodboldhold, FC Nybro, er begyndt træning efter sommerpausen. Holdet sluttede med en flot andenplads før sommerferien, så der er store forventninger til efteråret. FC Nybro deltager i år i kollegieturneringens 2. division og pokalturneringen. Efter nogle sæsoner med tvivlende præstationer har holdet nu lagt et pænt niveau, og spillerne har evnerne til at blande sig i toppen af klassementet. Men selvom træner, Jakob C-3, har store ambitioner for fodboldholdet, skal der ifølge ham være plads til alle. Fordi det er kollegiefodbold, er alle velkomne uanset færdighedsniveau eller køn. Omkring 50 % af holdet består af udlændinge, så der er masser af muligheder for at møde nye Kommende kampe for FC Nybro mennesker og kulturer. Han fortsætter: Vi ønsker altid at vinde, og vi har et temmelig godt hold i forhold til de hold, vi spiller imod. Men vi ønsker stadig at have det sjovt, og derfor vil vi altid tage en øl efter hver kamp. Det fortæller temmelig meget om vores hold-ånd. Der er et godt bånd mellem spillerne, og en masse af os er også begyndt at se hinanden i forbindelse med andre ting end fodbold. Træningen begyndte i august, og holdet træner hver mandag og onsdag kl Træningen foregår på græsplænen over for Engelsborgskolen (se kort). For de der ikke ved, hvor det er, kan træner Jakob hjælpe. Jeg vil være ved kiosken/vaskeriet Dato Tid Hjemmehold Udehold Placering Søn. d. 11/ :00 Nybrogård Tietgen DTUs baner Fre. d. 23/ :40 Hjortespring Nybrogård Hammergårdsskolen Ons. d. 28/ :40 Ostenfeld Nybrogård DTUs baner Ons. d. 5/ :30 WDK Nybrogård DTUs baner hver mandag og onsdag kl. 18:15 klar til at cykle. Alle nye spillere kan slutte sig til mig der, hvis de ikke er sikre på, hvor de skal cykle hen. Har du lyst til at spille med, så mød op til træning eller kontakt Jakob Jensen via eller på Se også FC Nybros Facebookgruppe (kun for aktive spillere). Det er her, al intern kommunikation foregår, og hvis du ønsker at være en del af holdet, kan du finde og tilslutte dig gruppen ved at søge på F.C. Nybro. Til venstre kan du se kampene for de næste måneder. Cecilie, D-5

5 ÅRGANG 38. NR. 6, NYHEDSBREV SIDE 5 Nyt team af Blå Mænd Måske har du lagt mærke til flere nye ansigter i blå dragter de seneste måneder? I så fald er det ikke helt forkert, for der har været udskiftning i staben af Blå Mænd hen over sommeren. Det nye hold Blå Mænd: (fra venstre) Ahmed, Per, Lars Kaj, John og Jan. De Blå Mænd har fået nye ansigter. Peiter, der ville have haft 13 års jubilæum som Blå Mand til december i år, valgte i løbet af sommeren at sige sit job op og starte som selvstændig vinduespudser. Derfor er der nu kommet to nye ansigter til et kendt og et mindre kendt. Den første er kioskejer Ahmed, der i juli måned startede som Blå Mand i formiddagstimerne som supplement til sit job i kiosken. Ahmed er uddannet elektriker, så det forefaldende arbejde, der typisk er for de Blå Mænd, passer ham godt. Det andet, og knap så kendte ansigt i staben er Per. Per har tidligere arbejdet i diverse murerfirmaer, og han er derfor vant til den type arbejde, man laver som Blå Mand. Han kender også Lars Kaj og John i forvejen, så da han i december sidste år skulle i virksomhedspraktik, valgte han Nybrogård Kollegiet. Per nåede at være i virksomhedspraktik i 3x4 uger fordelt over december, januar og juli, og nu er han ansat på fuld tid i foreløbig seks måneder frem til februar. Tag godt imod det nye team af Blå Mænd, når du møder dem på gangene eller i haven. Cecilie, D-5 Opfordring fra Klagenævnet Kære alle beboere Der er i den senere tid blevet indgivet en del klager over larm på kollegiet både til hverdag og i weekenden til stor gene for mange kollegianere. Vi understreger derfor, at det ifølge ordensreglementet for Nybrogård Kollegiet 2, stk.3, påhviler enhver kollegianer at respektere læse- og nattero for øvrige kollegianere. Mange beboere er blevet mødt med holdningen det er jo et kollegium i stedet for med forståelse og imødekommenhed, når de har henvendt sig hos støjende naboer for at bede om ro. Vi ser positivt på sociale arrangementer, men uanset om det er i studie-, ferieperioder eller weekender, er det mindste, vi kan give hinanden respekt og nattero. Vi håber, I vil respektere jeres medkollegianere og tage vores opfordring seriøst, da det er rigtig ærgerligt, at så mange får forstyrret deres læse- og nattero! Venlig Hilsen Klagenævnet Indkaldelse til Beboerrådsmøde mandag d. 7. september 2011 Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer og sprog 2) Antal stemmeberettigede 3) Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi 6) Øvrige meddelelser 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden for det næste 8) Indkommende punkter a. Infomøde for nye beboere Der vil til infomødet for nye beboere d blive serveret kage og sodavand. Derfor søges der om max. 1000kr til dette. b. Grønt kollegium Evaluering af grønt kollegium. Grønt Kollegium søger om penge til 3 præmier af 500kr stk. til efterårets oprydning. Grønt Kollegium søger yderligere om 1500kr mere til efterårets oprydning i oktober. c. Ansøgning om penge til vagt T- shirts i forbindelse med nybrofestivalen. Nybrofestivalgruppen kan ikke finde kollegiets vagtsweatshirts, og anmoder derfor beboerrådet om penge til at indkøbe nye. Der er brug for 2 x XL-sweatshirts og 2 x XXL-sweatshirts. Disse kan fås på vagtshop.dk for 500 for 2 stk. Vi anmoder derfor om 1000 kr til de fire sweatshirts. d. KælderCaféen Fremlæggelse af drift og regnskab. Se vedlagte filer på mail. Vand i kælderen. Der skal stemmes om dette punkt. e. Ny formand for filmklubben Christian Hertel M61 stiller op som ny formand. f. Multibanen Der søges frivillige, som vil hjælpe med arbejdet vedrørende fondsøgning. g. Kano og Kajakklubben Kano og kajakklubben søger om 3000kr til bl.a. nye liggere på stativerne og hængelåse. h. Ny kasserer Der søges en ny kasserer, da den gamle kasserer flytter fra kollegiet. Alle interesserede bedes møde op. 9) Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af Beboerrådet 10) Evt. 11) Ny mødedato Evt. afbud skal ske til Nina, C-23, senest den 5. september. Vel mødt!

6 SIDE 6 NY HE DS BRE V Å RG A NG 38. NR. 6, NybroFestival 2011 skydes snart i gang! Den 10. september 2011 er det igen blevet tid til NybroFestival, og arrangørerne er netop nu i fuld gang med at planlægge menu, hyre bands og få fat i frivillige, der har lyst til at give en hånd med i dagene op til. Festen skydes i gang kl. 13 med ølsalg og efterfølgende kongespil-turnering, og kl. 18 åbnes teltet for de gæster, der har købt madbillet. De resterende gæster lukkes ind kl. 20, hvor det første band også går på scenen og for alvor sætter festen i gang! Kresten, Simon, Jennifer, Mikkel, Alexander og Christine. Sådan er dette års arrangørteam sammensat. De seks hårdtarbejdende kollegianere har hen over sommeren lagt en stor indsats i at få festivalen til at lykkes. Undertegnede fik lov til at være fluen på væggen til et af festi- Til NybroFestival 2009 var der godt gang i festen hele aftenen. Med musikvalget valgruppens sidste planlægningsmø- for 2011 håber arrangørerne på lige så festlige kollegianere som sidst. der inden den store fest løber af stabelen. Her er lidt om, hvad der blev og som blandt andet har spillet på Heldigvis har gruppen allerede fået DTU og til fester på Egmont Kollegi- frivillige kollegianere, der gerne vil diskuteret på mødet. et. På deres hjemmeside skriver de give en hånd med op til festivalen. Chili con carne på menuen følgende om sig selv: Dødspop Pa- Der er dog altid brug for flere hænsom det har været tradition til de truljen spiller de største club hits der, så hvis du har lyst til at hjælpe seneste NybroFestivaler, vil der også gennem tiderne i rockede udgaver. til med nogle af de mindre, praktitil dette års festival blive serveret Musikken leveres som et mashup af ske opgaver, kan du sende en mail hjemmelavet mad for alle kollegiane- sange, som var det en DJ. til re med madbillet. I år er menuen med dit navn og værelsesnummer. chili con carne med brød og salat, og Bandet består af seks medlemmer: Så vil arrangørerne finde en opgave bas, guitar, keyboard, trommer og to arrangørerne er fast besluttede på at gange vokal. Alle medlemmer har til dig. sørge for, at ingen går sultne derfra. spillet musik i mange år, så selvom Billige drikkevarer Chili con carne er nemt at lave, og så bandet kun har eksisteret siden Til festivalen vil der både være musmager det godt. Derudover er det 2008, har de ry for at være meget lighed for at købe billige fadøl, og også en af de retter, der mætter aller- professionelle. Du kan læse mere om der vil være diverse drinkssammenmest, forklarer gruppen. De har bandet og se videoer på deres hjemsætninger. For at gøre det nemmere allerede solgt en del madbilletter, meside for bartenderne og billigere for men der var ved redaktionens deadalt det praktiske kollegianerne har arrangørerne line stadig et begrænset antal maddet tager lang tid og kræver stort valgt at lave såkaldte drinksbilletter tilbage. overblik at planlægge en festival for klippekort, hvor det er muligt at Bands med gang i op mod 300 gæster. Derfor er der spare penge ved at købe et helt Det har været et stort tema for grup- også mange praktiske ting, som skal klippekort frem for enkeltvis at køpen at finde et muvære på plads inden arrangementet. be drikkevarer. sikensemble, der Der skal lejes telt og andet inventar, Klippekortene vil koste 100 kr. for kunne sætte gang i købes ind til mad og drikkevarer, syv klip. Hvert klip giver en øl eller festen. Derfor er de arrangeres bartendere, hyres vagter en drink, mens det vil være muligt også gået efter og uddelegeres diverse andre ar- at få to shots for et klip. bands, der spiller bejdsopgaver, som altid følger med. Køb billetter helt frem til festifest- og dansemude fleste af tingene har gruppen valen sik, og som forhåordnet i løbet af sommerferien, men bentlig kan få kolleder er stadig mange praktiske opga- Madbilletterne sælges indtil d. 2. gianerne op af stover i forbindelse med opsætning af september og koster 110 kr., mens lene. Aftenens hotelt, borde-bænkesæt og scene, mad- de almindelige adgangsbilletter vednavn er et band, lavning og indkøb, og naturligvis koster 80 kr. og kan købes helt frem der kalder sig for koordinering af, hvem der tager sig til d. 7. september. Dødspop Patruljen, af hvad. Fortsættes på næste side...

7 ÅRGANG 38. NR. 6, NYHEDSBREV SIDE 7 Fortsat fra forrige side Det er også muligt at købe billet i døren på selve aftenen, men så koster billetten 100 kr. Billetter i døren kan købes mellem kl og kl Kongespil-turnering Til dette års festival vil der være kongespil-turnering for alle interesserede. Turneringen spilles fra kl. 14 og frem, og alle gange kan tilmelde et hold ved at sende en til: Deadline for tilmeldinger er onsdag d. 7. september, og alle kan deltage med et hold på minimum 5 personer. Hvis du vil vide mere om kongespilturneringen, kan du spørge festivalarrangørerne eller læse mere på Nybrogård Kollegiets hjemmeside under Nybrofestival. Arrangørerne håber på at se så mange konkurrencevillige mennesker som muligt til både turnering og efterfølgende fest i teltet. Hvordan spilles kongespil? Indhold i pakken: 10 knægte, 6 kastepinde, 4 hjørnemarkeringer og 1 konge Der kan oprettes to hold med 3 til 6 spillere på hver hold. Der trækkes lod om hvilket hold der skal påbegynde spillet. Knægtene placeres nu ved siden af hinanden på baglinien og kongen placeres i midten (se skitse). Spilleregler: Fra egen basislinie gælder det om, at hold A på skift kaster de 6 pinde og fælder så mange af modstanderens knægte som muligt. be din billet i KælderCaféen, hvor det er muligt at betale med dankort. Har du ikke mødt arrangørerne på deres runder, kan du også bestille billetter ved at sende sms til telefonnummer Du kan også melde dig til på Facebook-eventen Nybrofestival og se hvilke andre kollegianere, der kom- Herefter skal hold B kaste de væltede knægte tilbage over midterlinien. Kommer en knægt ikke over midterlinien må der kastes om, - men lykkes det ikke tredje gang må modstanderne placere knægte hvor de vil. Hvis man kaster udover modstanderens spilleområde, skal knægten placeres på modstanderens basislinie. Hold B der har samlet de 6 kastepinde op skal nu forsøge at vælte de rejste knægte (Hver gang en knægt nu bliver væltet tages den ud) før knægtene på baglinien væltes. Hvis det ikke lykkes for et af holdene at få væltet alle knægtene, må det andet hold gå frem og kaste fra en (tænkt) linje fra den første knægt på egen banehalvdel. Kongen er den sidste, der skal væltes. Hvis der kun er én knægt tilbage, må holdet ikke bruge sin sidste kastepind til den, men skal lade spillet gå over til det andet hold. Husk derfor altid at have een kastepind ekstra tilbage til at vælte kongen med. Når man til slut skal vælte kongen, skal der altid kastes fra egen basislinie. Der må ikke kastes "Helikopterkast". Der skal kastes ligeud med kastepinden lodret eller med underhåndskast. Spillereglerne er fra hjemmesiden: Cecilie, D-5 Arrangørerne går rundt på fælleskøkkenerne og sælger billetter frem til d. 7. september. Du kan også kømer til festen. Der er maksimalt plads til 300 mennesker i teltet, så skynd dig at købe din billet, før det er for sent. Venner og bekendte er også meget velkomne! NybroTidende og arrangørerne ønsker dig en rigtig god NybroFestival Cecilie, D-5 Kiosken evalueres I de seneste uger har kollegianerne haft mulighed for at komme med deres uforbeholdne mening om kiosken på Nybrogård. Spørgeskemaundersøgelsen er nu afsluttet, og det er tid til at kigge nærmere på de enkelte evalueringer. Før sommerferien nedsatte Beboerrådet et udvalg, der skulle se nærmere på kioskens fremtidige overlevelsesmuligheder. Ahmed, kioskens ejer, har haft svært ved at få det økonomiske til at hænge sammen på grund af for få besøg i kiosken. Da han gerne vil være til nytte for kollegianerne, spurgte han Beboerrådet til råds om, hvad han kunne gøre for at gøre sig kiosk mere attraktiv. I spørgeskemaet, som over 200 kollegianere har besvaret, blev der blandt andet spurgt til ændringsforslag i kiosken, ligesom der blev spurgt til den største anke ved ikke at handle der. I løbet af den kommende tid vil udvalget sammenholde de enkelte besvarelser og forhåbentlig finde frem til en løsning, så vi kan beholde kiosken på Nybrogård Kollegiet. I mellemtiden kan du støtte kiosken ved at benytte dig af Ahmeds supertilbud for september måned (se nedenstående). Cecilie, D-5 Septembertilbud: 3 x pizzaer for 100 kr. Fyld: Tomat, ost og et valgfrit

8 SIDE 8 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 6, Bestyrelsen informerer: Parkering af biler og andre motorkøretøjer Er du ejer af en bil eller et andet motorkøretøj, der står parkeret på Nybrogård Kollegiets arealer, er det kan du læse mere om reglerne for parkering her. Parkering af biler på Nybrogård kollegiet kan foregå på en af kollegiets fem parkeringspladser. Pladsen ved Varmecentralen Pladsen foran AB Pladsen foran EF Pladsen foran JK Pladsen foran PR Det anbefales at al langtidsparkering foregår på de mindre brugte pladser, altså de først beskrevne ovenover. Det er kun tilladt at s t a n d s e, i k k e s t o p p e, på tilkørselsvejene, da disse også fungerer som brandveje. Stierne mellem pladserne og stierne inden for bommene er betegnet som brandveje. Der er indkørsel forbudt bag bommene og bag varmecentralen, såfremt der ikke er tale om levering af varer til Kollegiet eller ydelser bestilt af Kollegiet. Flyttebiler og aflæsning/ ladning af flyttelæs er derfor ikke tilladt i disse områder. Regler om udenlandske biler i Danmark Når en udenlandsk bil indføres i Danmark, skal følgende regler følges: oid= &vid=202412&search= blanketter (Eksternt link, som kan blive ændret af anden instans). Det vil sige, at alle biler fra udlandet skal registreres inden for 14 dage fra indførelsen til landet, eller der skal søges om dispensation hos SKAT. Regler om biler uden nummerplader Ifølge f ærdselslovens 123 kan politiet på foranledning fjerne disse køretøjer efter varsling af ejeren. Også på vores arealer med offentlig adgang. Parkering af cykler Cykler må kun parkeres i cykelskure og i/ved cykelstativer. Knallerter og scootere må også parkeres i cykelstativerne og i cykelskurene. Overholdes dette ikke kan de flyttes uden varsel. Bestyrelsen Nyt fra Lars Kaj: nye komfurer og vaskemaskiner Nye komfurer i fælleskøkkenerne Der er kommet nye induktionskomfurer i alle fælleskøkkener, og til de nye komfurer har hvert køkken ligeledes fået nye potter og pander, der er anvendelige til induktion. Læs mere om induktion til højre. Nye vaskemaskiner Torsdag d. 13. oktober lukker vaskeriet i forbindelse med udskiftning af alle vaskemaskiner og tørretumblere. Vaskeriet genåbnes fredag d. 21. oktober fra kl. 12 med de nye maskiner. For interesserede vil der være demonstration af vaskeriet mandag d. 24. oktober kl. 16. Her er det muligt at lære mere om, hvordan de nye maskiner virker. Det vil stadig være Miele, der varetager systemet, og det vil derfor også være muligt at reservere maskiner på nettet som før. Hvordan virker et induktionskomfur? Kilde: illustreret videnskab Et induktionskomfur fungerer helt anderledes end andre varmekilder. På sådan et komfur er det nemlig kun gryden eller panden, der bliver rigtig varm, mens selve kogepladen blot bliver svagt varm. Hemmeligheden er en elektrisk spole under kogepladen. Når der sendes strøm gennem spolen, danner den et højfrekvent magnetfelt. Dette magnetfelt skaber en elektrisk strøm i grydens eller pandens bund, og på grund af den elektriske modstand bliver metallet i gryden eller panden varmt og den varme forplanter sig herefter til maden. Induktionskomfurer er en del dyrere end traditionelle komfurer. Til gengæld bruger de mindre energi, blandt andet fordi de er meget hurtige til at varme maden op og lette at regulere. Kogepladen bliver desuden hurtigt kold, og som en ekstra sikkerhed slukker komfurets elektronik automatisk, når kogegrejet fjernes. Man kan kun anvende gryder, potter og pander med en bund, som en magnet kan sidde fast på, fx en bund af jern eller titanium. Det med at vente til sidste øjeblik... Fra 1. september ændres kioskens åbningstider: Hverdag kl Weekend kl Månedens tilbud i kiosken: 3 x pizza for 100 kr. Fyld: tomat, ost og et valgfrit

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe, NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 4. Maj 2012 Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer: Eksamensperioden er så småt startet for mange. Derfor henstiller vi fra klagenævnets

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2012 Årgang 39. Nr. 3, Nyt fra Beboerrådet HUSK Beboermøde Onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Alle beboere er velkomne. Næste Beboerrådsmøde

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Maj 8 Årgang 36. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet! Husk at melde jer til Aktion Grønt Kollegium / Cykeloprydningsdag: Søndag d. 7. juni 9 kl. Mød op på plænen ved

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 7. Nyt fra Beboerrådet Oktober 2012 Vil du gerne være ny Beboerrådsrepræsentant for din gang? Så kom ned og besøg os i Beboerrådet mandag d.

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober/november 2009 Årgang 36. Nr. 8. Nyt fra Beboerrådet Nyt Beboerrådsmøde Tirsdag d. 3/11 2009 Kl. 19 i GH-Kælderen Klagenævnet informerer Det er ikke

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 2 Nyt fra Beboerrådet Marts 2013 Kollegiets fodboldherrer får ikke nye trøjer alligevel. Der forsøges at finde et nyt depotrum til kollegiets

Læs mere

Er du vores nye redaktør?

Er du vores nye redaktør? N Y B R O G Å R D K O L L E G I E T N Y H E D S B R E V Årgang 42 Nr. 3 April 2015 Tekst her Se side # Fodboldsæsonen starter Se side 3 Tekst her Se side # Blomster på tagterrassen? Se side 4 Tekst her

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad. Kanalafstemningen er begyndt. Den slutter onsdag den 11. juni kl. 23:59

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad. Kanalafstemningen er begyndt. Den slutter onsdag den 11. juni kl. 23:59 NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 41 nr.5 Nyt fra Beboerrådet Forsalg om indkøb af nye trækvogne, da de gule tilsyneladende er forsvundet. Juni 2014 Havnehytten ved Lyngby Kano- og

Læs mere

Branden på ST! Nyt fra beboerrådet. Næste beboerrådsmøde. KælderCaféen ønsker at renovere!

Branden på ST! Nyt fra beboerrådet. Næste beboerrådsmøde. KælderCaféen ønsker at renovere! N Y B R O G Å R D K O L L E G I E T N Y H E D S B R E V Årgang 42 Nr. 5 Juni 2015 Politikerne var forbi Nybrogård Se side 3 KælderCaféen ønsker at renovere! Se side 4 Branden på ST! Natten til tirsdag

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 ISSN 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 Eventyret er begyndt Find din indre prinsesse, prins eller heks frem og lev lykkeligt til din

Læs mere

Odd&Godt. Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English

Odd&Godt. Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English Odd&Godt Elevblad for OHE Odder Højskoles Elevforening. Nr. 23 forår 2012 Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English 2 3 Bestyrelsen Formand: F09 Caroline

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Juni 2010 Årgang 37. Nr. 6. Nyt fra Beboerrådet Cykeloprydning Mød op på plænen ved vaskeriet søndag den 13. juni 2009 kl. 10 Kollegiet byder på en forfriskning

Læs mere

Sceneskift. H. C. Andersen. Homopolitik. side 6-7. Interview med Klaus Bondam. side 10-11. Nationalsymbol med løse håndled.

Sceneskift. H. C. Andersen. Homopolitik. side 6-7. Interview med Klaus Bondam. side 10-11. Nationalsymbol med løse håndled. side 6-7 Sceneskift Interview med Klaus Bondam side 10-11 H. C. Andersen Nationalsymbol med løse håndled side 24 Homopolitik Politikere i kamp om homostemmer 2 O&A March 2005 Issue 27 Spotlight på Heaven

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 23 29. november 2010 TEMANUMMER SIMAC i verden From Denmark to Japan s. 4 MSSM 2010 s. 8 Karens Kadetter vinder Guld s. 24 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Led e r n e Jesper Bernhardt

Læs mere

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende FNAT 3. blok 2010 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende 4 American perspectives on a Changing Climate 6 Giver Grøn Vækst bedre hotelservice i Jylland? 8 Besparelserne på LIFE 12 Hvor

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Open source maskinoversættelse med apertium "Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været besat siden 1600-tallet."

Open source maskinoversættelse med apertium Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været besat siden 1600-tallet. DKUUG-NYT fil server eller disk array? dkuugs nye struktur educating in freedom Logo-konkurrence Pr-udvalg Open source maskinoversættelse med apertium "Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere