Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø"

Transkript

1

2 Forord Vi kan hurtigt blive enige om, at vækst er godt for samfundet og vores økonomi. Men en del af den vækst, vi går ind for, kan på længere sigt medføre uoprettelig skade på vores miljø og klima. Derfor er det vigtigt, at der hele tiden arbejdes for at udvikle miljømæssigt bæredygtige løsninger. Og her kan den offentlige sektor i mange sammenhæng være en drivende kraft. Politisk er der bred enighed i Folketinget om, at vi, af hensyn til miljøet og for at fremme den vedvarende energi, skal udfase brugen af fossile brændstoffer. Indfasning af elbiler i stor stil i Danmark kan sikre en god anvendelse af energien fra de vindmølleparker, som er på tegnebrættet eller allerede er planlagt i Danmarks bestræbelser for på sigt at blive fri af afhængighed af fossile brændsler samt blive CO 2 -neutral. Med en intelligent styring af opladningen af elbiler kan elbilerne medvirke til at sikre afsætning af vindmøllestrømmen i perioder, hvor produktionen er så stor, at overskuddet ellers må eksporteres til spotpris. Men det kræver, at elbilerne bliver udbredt i meget stor stil. For at det kan ske, skal nogen jo være first movers. Det offentlige, og ikke mindst kommunerne, kan og bør spille en stor rolle ved at gå forrest. Det har Fredericia Kommune valgt at gøre i det omfang, det er muligt. Fredericia Kommune har således igennem længere tid medvirket i projekter, der har til sigte at bidrage til udbredelsen af elbiler i Danmark. Fredericia Kommunes indsats på elbilområdet er ikke mindst sket i forbindelse med kommunens deltagelse i elbilprojektet etrans, der forløb i perioden Med sin deltagelse i etrans har Fredericia Kommune fået opfyldt en gammel drøm om at genoplive pionerånden og atter være innovativ på elbilområdet. Det er en sammentænkning af miljø og energi, hvor bæredygtighed og ansvar står øverst på dagsordenen. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø Jette Irene Kjær, projektleder, Fredericia Erhvervsudvikling Gitte Frydensberg R. Davidsen, projektdeltager, Natur & Miljø Suzanne Beck Vinther, projektdeltager, Natur & Miljø Side 2 af 86

3 Indholdsfortegnelse Forord Brugerundersøgelse og manual for andre kommuner Kortlægning af mulighederne for omkostningsneutral introduktion af elbiler i kommunens vognpark Evaluering af transportoptimeringsmulighederne Den interne begejstringskampagne Kursus for kommunens mekanikere i sikkerhed, reparation og vedligeholdelse af elbiler Kør Grønt i Elbil kursus for kommunale elbil-brugere Analyse af mulighederne for indførelse af el-delebiler mellem kommunen og private Borgerrettede elbil-aktiviteter Afsluttende elbilkonference Afsluttende etrans-rapport Bilag, afsnit 1. Brugerundersøgelse og manual for andre kommuner Eksempel fra rapport 4 Syv trin// kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia kommune Eksempel fra rapport 4 Syv trin// kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia kommune Bilag, afsnit 2. Kortlægning af mulighederne for omkostningsneutral introduktion af elbiler i kommunens vognpark Eksempel fra rapport 4 Syv trin// kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia kommune Eksempel fra rapport 4 Syv trin// kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia kommune Bilag, afsnit 3. Transportoptimeringsprojektet Slideshow til præsentation af projektet Vejledning til bookingsystemet Concierge Kampagneside Styr på Bilerne på MedarbejderPortalen Eksempel på artikel fra MedarbejderPortalen, Styr på Bilerne Oplysningskort til puljebilerne Bilag, afsnit 4. Den interne Begejstringskampagne De tre målgrupper Watts Up computerspil Elbilens historie plakat Udviklingsproces af logoer til Fredericia Brandvæsen og de nye elbiler Side 3 af 86

4 Udkast til dekoration af elbil Design af elbil-logo til Fredericia Kommunes nye Peugeot Partner Electric elbiler Præsentation af Fredericia Kommunes nye elbiler på Fredericia Brandstations værksted Ambassadør-håndbog De tre vindere af dagbogshistorier: Eksempel på artikel fra MedarbejderPortalen, Styr på Bilerne Badges og Magneter Elbil-manual til vore Peugeot Partner Electric elbiler Bilag, afsnit 5. Kursus for kommunens mekanikere i sikkerhed, reparation og vedligeholdelse af elbiler. 61 Sikkerhedskursus om eldrevne køretøjer Servicering og vedligeholdelseskursus af eldrevne køretøjer Deltagerliste til mekanikerkurser Bilag, afsnit 6. Kør Grønt i Elbil kursus for kommunale elbil-brugere Fredericia Idrætscenter den 3. maj Deltagerliste til Kør Grønt i Elbil kursus den 3. maj Bilag, afsnit 8. Borgerrettede elbil-aktiviteter Fredericia Kommune og etrans ved Tall Ship i Fredericia, prinsen Roll-up Fredericia Fremmer Elbilen Præsentation af Fredericia Kommunes nye elbiler for borgere til Open by Night den 30. september Åben By den 2. juni New Energy plakat Åben By i Fredericia, den 2. juni 2012 New Energy event Eksempel på artikel fra fredericia.dk Eksempel på artikel fra fredericia.dk Eksempel på artikel fra fredericia.dk Bilag, afsnit 9. Afsluttende elbil-konference Elbilen i kommunerne MesseC den 31. maj Slideshow-præsentation ved Natur- & Miljøchef, Peter Krongaard-Kruse Anbefalinger til Transportministeriet Samtlige bilag er udarbejdet af Suzanne Beck Vinther, Natur & Miljø Side 4 af 86

5 1. Brugerundersøgelse og manual for andre kommuner Tovholder: Jette Irene Kjær, Fredericia Erhvervsudvikling Baggrund I etrans-projektets opstart i Fredericia Kommune var elbilen generelt et forholdsvist nyt og uafprøvet transportmiddel og dermed også dyr at indkøbe til kommunens vognpark. Yderligere fandtes der stort set ingen rigtige moderne elbiler, og Citroen C1 var den første bil, der blev ombygget til elbil. Udbuddet var derfor meget begrænset. Der fandtes heller ingen konkrete forsøg og test i brugen af elbiler. Således var der intet kendskab til forhold omkring bilernes køreegenskaber, rækkevidde, komfort og kommende brugeres ønske om at køre elbil. Det var dermed ikke let at finde argumenter for at anskaffe sig elbiler. Det var en generel antagelse, at elbilerne ville egne sig godt til transport af hjemmeplejere i hjemmeplejen. Antagelsen var sandsynligvis fremkommet ved, at biler i hjemmeplejen ikke kører lange stræk om dagen. Men igen var det svært at argumentere for indkøb af elbiler og finde den rette afdeling at placere dem i. Opstilling af et simpelt og billigt testforsøg af brugen af elbiler i kommunens vognpark Med henblik på at få et første begrænset kendskab til elbiler blev det besluttet at teste 2 elbiler i en kortere periode i Fredericia Kommune. Elbilerne blev lejet i en 14 dages periode og skulle testes for egnetheden til daglig transport i to forskellige testområder i kommunen. Bilerne blev lejet på samme måde som ved leje af benzin- eller dieselbiler på den måde, at udlejningsbureauet ikke blev gjort opmærksom på, at bilerne skulle anvendes til brugertest i etrans. Elbilerne skulle placeres i henholdsvis hjemmeplejen og til medarbejdere tilknyttet arbejdsområder ved rådhuset. Elbilen placeret ved rådhuset Elbilen, der blev placeret ved rådhuset, blev indlagt i det interne bookingsystem således, at alle medarbejdere kunne låne elbilen efter først til mølle princippet. Yderligere blev elbilen præsenteret for kommunens politikere, som fik mulighed for at prøvekøre den i forbindelse med et møde på rådhuset. Der blev ikke indsamlet strukturerede data fra denne del af undersøgelsen, men projektteamet gennemførte samtaler med alle testbrugere og fik således et kendskab til elbilen og kendskab til reaktionen blandt de brugere, der prøvekørte elbilen. Elbilen ved hjemmeplejen Da det i forvejen var forventet, at elbilen passede bedst ind i hjemmeplejens kørselsbehov, var det her, der blev gennemført brugerundersøgelser af brugen af elbilen. Etrans-teamet filmede og observerede således brugernes reaktioner, når de startede og kørte i elbilen. Elbilerne var lejet i vinterperioden i 2010, og etrans-teamet fik således også kendskab til komforten i elbilerne i frostvejr. Brugerne blev yderligere interviewet omkring deres oplevelse af elbilen. Anvendelse af resultater i manual Resultaterne af undersøgelserne har været anvendt i Fredericia Kommunes fortsatte arbejde i etransprojektet. Et af resultaterne var blandt andet, at det ikke kun er i hjemmeplejen, elbilerne kunne anvendes. Der var som sådan ikke nogen umiddelbar begrundelse for, at den ikke kunne placeres i forskellige afdelinger til mange forskellige formål. Side 5 af 86

6 Resultaterne, som etrans-teamet indsamlede, blev anvendt i udarbejdelsen af en manual, som blandt andet viser hvilke parametre, det er vigtigt at forholde sig til, hvis en kommune ønsker at indkøbe elbiler. Side 6 af 86

7 2. Kortlægning af mulighederne for omkostningsneutral introduktion af elbiler i kommunens vognpark Tovholdere: Gitte Frydensberg R. Davidsen, Natur & Miljø Suzanne Beck Vinther, Natur & Miljø Da kortlægningsarbejdet gik i gang, var det første skridt at få et samlet overblik over, hvad kommunen har af biler, minibusser, varevogne og lastbiler. En kommune er en kompleks organisation med mange adskilte afdelinger - økonomisk, fagligt og administrativt - og når det kommer til indkøb og vedligehold af biler, har der i store dele af organisationen været tradition for, at de enkelte afdelinger selv varetager opgaven. Det er også naturligt, at styringen af kørslen foregår på forskellig måde afhængigt af den enkelte afdelings behov. Der er f.eks. forskel på at skulle køre ud til borgere, køre rundt for at indsamle genbrugseffekter eller køre ud for at vedligeholde kommunens arealer. Spørgsmålet var derfor, hvordan der overhovedet skulle tages hul på opgaven, og svaret lå i bilforsikringerne. Kommunens forsikringsafdeling lavede en liste med samtlige nummerplader på biler, som kommunen betalte forsikring på. Udover police- og registreringsnumre på de enkelte biler indeholdt listen også oplysninger om, i hvilken afdeling i kommunen de enkelte biler hørte til. Opgørelsen viste, at Fredericia Kommune ejer 170 køretøjer, og heraf blev 134 udvalgt til kortlægning i projektet. De biler, som ikke blev medtaget, var Fredericia Brandvæsens udrykningskøretøjer samt andre biler, for hvilke det ikke gav mening at se på kørselsmønstre, eller hvor der ikke var mulighed for optimering, fordi bilen ikke ville kunne undværes det pågældende sted. Det gjaldt f.eks. nogle minibusser, der bruges til taxakørsel for kommunens borgere. Af ressourcemæssige årsager blev det også besluttet, at medarbejderes kørsel i egne biler ikke skulle indgå i undersøgelsen. Efter køretøjerne var identificeret, skulle der indsamles data om de enkelte biler. Det var vigtigt at sikre, at der blev spurgt til alle relevante forhold. Der var naturligvis de oplagte spørgsmål omkring bilens alder, stand og kørselsmønstre, men også andre faktorer som vedligehold, autohjælp og organisering var vigtige at få belyst. Samtidig blev de afdelinger, som spiller en særlig rolle i forhold til kommunens vognpark og kørsel, identificeret, og der blev senere lavet uddybende interviews med lederne herfra. Dataindsamling Det første trin under dataindsamlingen var at sende listen med alle registreringsnumre til Trafikstyrelsen, som har samme adgang til bilernes tekniske oplysninger som Skats Motorkontor. Det gav en række gode oplysninger at starte kortlægningen på. Sammen med ekstern konsulent fra Dansk Transportoptimering A/S vurderede projektgruppen, hvad der yderligere var brug for af oplysninger om hvert enkelt køretøj, samt hvilke af oplysningerne fra Trafikstyrelsens dataark, der var relevante for kortlægningen. Alle oplysninger blev lagt ind i et stort oversigtsark. Fredericia Brandvæsen havde opgaven med vedligehold på halvdelen af vognparken og havde oprettet en database over denne del af bilerne. Herfra kunne hentes oplysninger om brændstofforbrug og omkostninger til reparationer. De resterende biler var spredt rundt i organisationen, og det var her et større puslespil Side 7 af 86

8 og detektivarbejde at finde alle de nødvendige oplysninger. Dertil kom, at der også skulle kortlægges kørselsmønstre for alle biler. Oplysninger om priser og afgifter Kommunens økonomiafdeling fremskaffede oplysninger om indkøbsprisen på hver enkelt bil. For at bedømme den aktuelle værdi af vognparken var det imidlertid også vigtigt at kende den aktuelle salgspris, og den blev vurderet ud fra en sammenligning med tilsvarende biler til salg på Oplysninger om afgifter var meget besværlige at finde, da de ikke var samlet noget sted. Projektgruppen måtte derfor kontakte alle involverede enheder, som brugte tid på at fremskaffe de nødvendige tal. Øvrige oplysninger For at indhente øvrige oplysninger til kortlægningen fik de forskellige afdelinger pr. mail tilsendt et spørgeskema samt en beskrivelse af projektet. Forud for dette var de alle blevet kontaktet telefonisk og adviseret om projektet. Spørgeskemaet blev fulgt op af en mail fra den øverste ledelse, som understregede vigtigheden af, at informationerne blev sendt retur. Kørselsmønstre For at få kortlagt kørselsmønstrene fik afdelingerne tilsendt en kørselslog, som skulle udfyldes for hver enkelt bil. Det viste sig, at nogle få afdelinger allerede havde så godt styr på deres kørsel, at de havde en logbog liggende i bilen, som blev udfyldt hver gang, bilen var ude at køre. De indsamlede oplysninger skulle bruges i analysen af den totale vognparks udnyttelsesgrad. Bonusinformation Udover de mange fakta og data fik projektgruppen også en del bonusinformation under de mange samtaler med kolleger rundt om i organisationen. Projektgruppen havde gennemgået kommunens brændstofaftaler og vurderet, at de lå rimeligt i prisniveau. Under kortlægningen kom det imidlertid frem, at det ikke var alle afdelinger, der kendte og benyttede de indgåede aftaler. Projektgruppen erfarede endvidere, at der for nogle afdelingers vedkommende var et manglende kendskab til Fredericia Kommunes vejhjælpsabonnement samt til muligheden for at anvende værkstedsordningen på brandstationen. Projektet fik blandt andet gennem disse eksempler fokus på kommunikation og vigtigheden af, at information om centrale ordninger når ud til alle relevante led i organisationen. Analyse og konklusioner Da alle data om de enkelte biler og deres kørselsmønstre var blevet indsamlet, blev de analyseret og samlet i en datarapport. Midtvejs i de økonomiske analyser blev det klart, at der - hvis der skulle skabes potentiale for en omkostningsneutral introduktion af elbiler - skulle tænkes mere bredt. Det var nødvendigt at indtænke alle de besparelsespotentialer, som projektgruppen var stødt på undervejs i kortlægningen, og ikke kun have fokus på selve bilerne. Organiseringen og brugen af dem var mindst lige så vigtig i forhold til at optimere vognparken og frigøre ressourcer. På baggrund af dataanalysen udsprang således syv områder med optimeringsmuligheder. I rapporten anslås det, at Fredericia Kommune ved at gennemføre alle tiltag potentielt kan spare op imod 25 % af de nuværende omkostninger. Det svarer til, at kommunen alt andet lige ville kunne indfase 10 % elbiler i vognparken uden at tilføre ekstra midler til området. Side 8 af 86

9 Analysen viste også, at kommunen potentielt ville kunne reducere sin CO 2 -udledning på den interne transport med 20 %. Grundlaget for dette ville være en introduktion af elbiler i kombination med udskiftning af ældre biler til nyere og mere miljørigtige biler samt Kør Grønt-kurser for kommunens medarbejdere. Side 9 af 86

10 3. Evaluering af transportoptimeringsmulighederne Tovholder: Kaj Petersen, Fredericia Brandvæsen På baggrund af konklusionerne i kortlægningen af mulighederne for omkostningsneutral introduktion af elbiler i Fredericia Kommunes vognpark har Direktionen nedsat en projektgruppe under Fredericia Brandvæsen. Gruppen skal arbejde videre med at kvalificere og realisere dele af transportoptimeringsprojektet. Projektgruppen har taget udgangspunkt i den afsluttede transportoptimeringsrapport, som etrans-teamet udarbejdede i samarbejde med Dansk Transportoptimering A/S, (DTO). Udmøntning af Transportoptimeringsprojektet Et af resultaterne fra transportoptimeringsprojektet var, at der skal ses på flådestyringen af Fredericia Kommunes vognpark med friske øjne. Flådestyringen skal optimeres, effektiviseres og centraliseres. Da Fredericia Brandvæsen i forvejen servicerede dele af kommunens flåde meget effektivt, blev den administrative opgave hermed lagt hos Fredericia Brandvæsen. Projektet handler først og fremmest om de biler, som kommunens medarbejdere har til rådighed til arbejdskørsel. Flere afdelinger er involveret i projektgruppen. Udover Fredericia Brandvæsen gælder det blandt andet Natur & Miljø, Vej & Park, Økonomiafdelingen, Kommunikationsafdelingen samt Fredericia Erhvervsudvikling. Et andet af resultaterne fra transportoptimeringsprojektet var en påvisning af, at driften af vognparken ikke var optimeret, idet ejerskabet af de enkelte biler lå spredt på en lang række afdelinger og institutioner. Alle udgifter til benzin, forsikring, rengøring, reparationer, vedligeholdelse og indkøb af nye biler varetages nu af Fredericia Brandvæsen. Det samme gælder al administration af bilerne, hvor der blandt andet skal regnes og vurderes på, om og hvornår benzin- og dieselbiler med fordel kan skiftes ud med elbiler. Det er dog først og fremmest de økonomiske forhold, der er af betydning for, hvorvidt der kan indkøbes elbiler eller konventionelle biler til vognparken. Da der både ligger et væsentligt økonomisk og miljømæssigt potentiale i at optimere og centralisere kommunens samlede interne transporter, har projektet omhandlet andet end blot elbiler. De konkrete opgaver i transportoptimeringsprojektet er blandt andet: At samle service og vedligehold af Fredericia Kommunes vognpark på Fredericia Brandvæsens værksted At udfase de ældste og mest miljøbelastende biler At sikre en bedre udnyttelse af vognparken At indfase elbiler At indfase miljø- og energirigtige køretøjer i energiklasse A; minibusser i energiklasse E (krav ved køb af nye, konventionelle køretøjer) At lade hovedparten af bilerne indgå som puljebiler, der kan reserveres via et centralt bookingsystem At sætte fokus på brændstofaftaler og energirigtig kørsel At sætte fokus på forsikringsaftaler og at nedbringe skader At sætte fokus på en fælles aftale om vejhjælp og at sikre, at alle brugere har kendskab til denne Side 10 af 86

11 At oprette en kampagneside på Fredericia Kommunes intranet, hvor medarbejdere løbende holdes opdaterede omkring projektets enkelte tiltag, herunder i høj grad elbilerne 50 personbiler blev i første halvdel af 2012 samlet under Fredericia Brandvæsen og indgår i en puljebilordning. Det meste af den resterende vognpark er på vej i løbet af ganske kort tid. Der er endnu medio kun udfaset to gamle og miljøbelastende biler. Væsentligt flere forventes udfaset i takt med, at det meste af vognparken kommer til at indgå i puljebilordningen. Der er foreløbig købt fire elbiler til Fredericia Kommunes vognpark. Kortlægningsrapporten, som blev udarbejdet i samarbejde med Dansk Transport Optimering A/S, pegede på, at Fredericia Kommune i hvert fald ville kunne nå besparelser i omegnen af 2 mio. kr. pr. år ved at centralisere sin vognpark med videre. Efterfølgende har grundige økonomiske beregninger og vurderinger vist, at det af forskellige grunde ikke uden videre har været muligt at nå dette mål så enkelt som vurderet i kortlægningsrapporten. Forskellige forudsætninger for anbefalingerne i rapporten har ikke holdt, og derfor har de reelle besparelser ikke været så store som først antaget. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at projektet har ledt til betydelige besparelser i driften af den kommunale vognpark. Centralt bookingsystem Selvom de enkelte afdelinger har afgivet eller står foran at skulle afgive biler til fællesskabet i forbindelse med udmøntningen af transportoptimeringsprojektet, betyder det ikke nødvendigvis den store ændring i dagligdagen. Puljebilerne kan bookes på årsbasis, og bilerne får hjemsted hos deres primære brugere, selvom de stadig er en del af den fælles flåde. Som et eksempel vil Plejen booke det antal biler på årsbasis, som de har behov for, og vil så have fortsat fuld råderet over dem. Resten af bilerne kommer til at fungere som puljebiler til deling for alle kommunens ansatte. De kan bookes digitalt ved hjælp af et centralt bookingsystem. Her kan man booke en puljebil helt fleksibelt i tidsrum fra en time og op til flere dage. Puljebilerne er placeret strategisk, hvor mange medarbejdere har let adgang til dem. For eksempel ved rådhuset eller hos Plejen. Alle puljebiler er nu udstyret med GPS-trackere Der er etableret et centralt GPS-trackersystem, og alle puljebiler er udstyret med en GPS-tracker. GPStrackeren sender signaler om bilens kørsel til et datasystem, som Fredericia Brandvæsen har adgang til. Her skal oplysningerne bruges til analyseformål for at sikre, at bilerne bliver brugt optimalt. Hvis det for eksempel bliver tydeligt, at en bil ikke kører særligt meget, skal den måske placeres et andet sted eller sælges. Oplysningerne fra GPS-trackerne er kun tilgængelige for den håndfuld medarbejdere på brandstationen, der arbejder med at centralisere vognparken. GPS-trackerne bliver et vigtigt arbejdsredskab, som sikrer, at der er biler nok til rådighed, at de står placeret det rette sted, og at kommunen samlet set samtidig sparer på driften af biler. Endelig er GPS-trackere en effektiv tyverisikring, da man altid kan finde bilen igen, hvis den bliver stjålet. Befordringsgodtgørelse Der er fastlagt retningslinjer for at bruge puljebil contra privatbil, kørselsgodtgørelse, offentlig transport med videre. Som udgangspunkt skal man altid vælge den transportløsning, der er billigst for Fredericia Kommune. Side 11 af 86

12 Økonomiafdelingen har beregnet retningslinjer for, hvornår man bør vælge de enkelte transportmidler. Der er blandt andet foretaget beregninger af, hvor meget det koster at vedligeholde en puljebil kontra udbetaling af kørselsgodtgørelse til tjenestekørsel foretaget i egen bil. Beregningerne viser, at det koster ca. 30 kr. i timen at vedligeholde en puljebil. Sammenholder man dette med en udgift på 3,80 kr. til kørselsgodtgørelse til tjenestekørsel foretaget i egen bil, viser det, at de to ordninger er lige dyre, når man kører 8 km hver time, man råder over en puljebil (30/3,8). Så hvis en tur er længere end 8 km pr. time, bør man vælge at køre i en puljebil. Er en tur kortere end 8 km. pr. time, bør man vælge egen bil eller andre billigere løsninger, hvis det er muligt. Det forholder sig anderledes ved transport til kurser og uddannelser, hvor godtgørelsen for kørsel i privat bil er 2,10 kr. pr. km. Fredericia Brandvæsens værksted og elbilkurser for brandstationens mekanikere I forbindelse med samling af service og vedligeholdelse af Fredericia Kommunes vognpark bliver der nu serviceret knap 130 biler på brandstationens værksted. Det er cirka 30 flere, end før den nye ordning trådte i kraft. Der er derfor ansat en værkfører, og værkstedet tæller nu seks mekanikere. Alle mekanikere er samtidig brandmænd. De finder deres nye arbejdsopgaver spændende - ikke mindst de nye udfordringer, der ligger i at servicere elbiler. Kommunens mekanikere har været på kurser i sikkerhed, reparation og vedligeholdelse af elbiler, hvilket uddybes under punkt 5. Når der fremover kommer flere elbiler på de danske veje, vil Fredericia Brandvæsen - på en mere sikker og forsvarlig måde - være rustet til at håndtere trafikulykker, der inkluderer elbiler. Præsentationsmateriale og kampagnesiden Styr på Bilerne I samarbejde med Begejstringskampagnegruppen er der udarbejdet forskelligt præsentationsmateriale for centraliseringen af vognparken, hvor elbilerne indgår som en meget vigtig del. Der er udviklet illustrationer specielt til transportoptimeringsprojektet, som indgår i præsentationsmateriale, diverse tryksager, magneter og badges. Derudover er der oprettet en kampagneside, Styr på Bilerne, på Fredericia Kommunes intranet, Medarbejderportalen. Her lægges løbende nyheder og informationer om centraliseringen, nyttige vejledninger og relevante baggrundstekster for såvel kørsel i Fredericia Kommunes konventionelle biler som i elbiler. Desuden har kampagnesiden et felt, der uddyber svar på mest stillede spørgsmål. Side 12 af 86

13 4. Den interne begejstringskampagne Tovholdere: Suzanne Beck Vinther, Natur & Miljø Allan Schmidt, etrans I forbindelse med Fredericia Kommunes indkøb af de fire elbiler vurderede vi, hvordan vi kunne iværksætte tiltag for at gøre elbiler og deres potentiale synlige for både brugere og borgere. Hvordan kunne oplevelsen af elbiler, der i udgangspunktet måske var negativ for nogle af brugerne, vendes til at være positiv? Med en begejstringskampagne ønskede vi at sprede viden om og accept af ja, måske ligefrem begejstring for - elbiler ud i organisationen. Baggrunden var, at hvis elbilerne skulle blive en succes, ville det kræve, at medarbejderne blev glade for at køre i dem og blev positive ambassadører for dem. Udviklede computerspil De første idéer til en begejstringskampagne, som skulle rulles ud i forbindelse med implementering af elbiler i Fredericia Kommune, blev stillet på stand by i en periode, hvor der var usikkerhed om, hvornår implementeringen kunne finde sted. Etrans udviklede i dette tidsrum et computerspil Watts Up samt en tidslinje over elbilens historie. Begge koncepter blev udstillet i forbindelse med Fredericias Tall Ship arrangement i Pinsen Der blev høstet mange gode erfaringer, som siden blev anvendt ved lignende arrangementer. Tre målgrupper Da købet af fire elbiler var en realitet, blev det besluttet at forberede et kampagnekoncept. Der blev identificeret tre målgrupper for den nye begejstringskampagne. Den primære målgruppe var ansatte i Fredericia Kommune, der i deres daglige arbejde ville komme i kontakt med elbilerne. Den sekundære målgruppe var ansatte i Fredericia Kommune, der ikke direkte var i kontakt med elbilerne, men på længere sigt kunne få stillet elbiler til rådighed. Den tertiære målgruppe var borgerne i Fredericia Kommune, som vi gerne ville have til at støtte op omkring elbiler. Især dem, der måtte være negativt stemt. For den primære målgruppe blev det besluttet at holde en officiel præsentation af de nye elbiler. Det skulle foregå den 3. oktober 2011 på Fredericia Brandstation, der senere skulle være omdrejningspunkt for centraliseringen af Fredericia Kommunes vognpark. Et råt værkstedmiljø med en afslappet stemning virkede som en oplagt location. Der blev budt på kaffe og elbil-kage, holdt taler og kørt elbiler. Alle deltagerne blev introduceret til rollen som elbilambassadører og fik udleveret madkasser med diverse remedier bl.a. små håndbøger med dagbogssider, der skulle fungere som en invitation til feedback og konstruktiv kritik. Fredericia Kommunes nye elbiler blev også præsenteret for borgerne, den tertiære målgruppe, hvilket beskrives under punkt 8. Borgerrettede elbil-aktiviteter. Kommuner bør gå forrest I december 2011 blev der gennemført en interviewrunde, der skulle ligge til grund for det videre kampagneforløb. 12 deltagere fra forskellige afdelinger, der havde fået stillet elbiler til rådighed, blev stillet en række spørgsmål. En af interviewrundens vigtigste iagttagelser var den interessante holdning, at Fredericia Kommune gerne måtte gå forrest i implementeringen for at fremme udbredelsen af ny teknologi som elbiler. Vi skulle altså ikke nødvendigvis vente, indtil det kunne betale sig rent økonomisk. Der blev også identificeret en række problematikker, som vi i begejstringskampagnen ville sætte fokus på. Flere medarbejdere var eksempelvis utrygge ved at køre elbil og turde ikke køre den i forbindelse med ærindekørsler i kommu- Side 13 af 86

14 nen. Vi tilbød derfor at arrangere prøveture, hvor en deltager fra etrans-teamet demonstrerede kørslen, og den nye bruger kunne køre en del af turen. Og inden længe var utrygheden væk og erstattet af oplevelsen af, at elbilen kørte ligeså godt som en almindelig bil. Mange udtrykte oven i købet direkte stolthed over at køre elbil. Elbil-logo, tryksager og meget andet Som et af de første tiltag i Begejstringskampagnen blev der udviklet et elbil-logo, der passede til, og ikke virkede dominerende overfor, Fredericia Kommunes logo, som er påført kommunens biler. Der er desuden lavet diverse materialer til medarbejdere - herunder tryksager, magneter og badges med information om elbiler samt en speciel vejledning til kørsel i de indkøbte elbiler. Endvidere er der oprettet en kampagneside Styr på Bilerne på kommunens intranet samt udviklet præsentationsmateriale for den nye centralisering af vognparken, hvor også elbilerne indgår som en vigtig del. Dagbogshistorier og kurser i elbilskørsel Gennem begejstringsforløbet har vi løbende modtaget dagbogshistorier fra elbilambassadørerne. Der er holdt en konkurrence for bedste historie, hvor vi kårede tre vindere. Deres historier samt medarbejdernes erfaringer med vore elbiler har været med til at danne grundlag for udvikling af et Kør Grønt i Elbil kursus, der er beskrevet i afsnit 6. Spørgeskemaundersøgelse Derudover gennemførte vi en digital spørgeskemaundersøgelse for medarbejdere, som endnu ikke direkte havde stiftet bekendtskab med kommunens nye elbiler. Undersøgelsens konklusioner blev blandt andet også inddraget i udvikling af Kør Grønt i Elbil kurset. Men undersøgelsens erfaringer kommer også til at indgå i de videre overvejelser ved eventuelle fremtidige køb af elbiler. I længere perioder har to af de fire indkøbte elbiler desværre været ude af drift på grund af batterifejl. Flere planlagte tiltag har derfor ikke været mulige at gennemføre, da begejstringen gerne skulle bæres frem af positive oplevelser med elbilerne. I kampagneforløbet har vi erfaret, at en af de mest negative medarbejdere var en af dem, der havde mest erfaring med elbiler og generelt ellers var positiv for indkøb af elbiler. Side 14 af 86

15 5. Kursus for kommunens mekanikere i sikkerhed, reparation og vedligeholdelse af elbiler Tovholder: Suzanne Beck Vinther, Natur & Miljø I forbindelse med centralisering af Fredericia Kommunes bilpark skal Fredericia Brandvæsens værksted fremover servicere hele kommunens vognpark, som nu indeholder fire elbiler af mærket Peugeot Partner Electric. Indtil nu har kun autoriserede værksteder hos forhandlere, der sælger elbiler, haft kompetence til at servicere og reparere elbiler. Der har ikke før været kurser om service af elbiler for kommunalt ansatte. Kun et absolut fåtal af mekanikere har været på kursus i at håndtere elbiler sikkerhedsmæssigt korrekt. Derfor sendte Fredericia Brandvæsen seks mekanikere, som alle også er brandmænd, på kursus i sikkerhed og servicering af elbiler. I samarbejde med Syddansk Erhvervsskole besluttede vi at tilbyde mekanikerne et endags sikkerhedskursus samt et efterfølgende tredages kursus. Sidstnævnte fokuserede på opbygning, korrekt servicering og fejlsøgning på eldrevne og hybride køretøjer specielt rettet mod Fredericia Brandvæsens mekanikere og kommunens fire elbiler. Sikkerhedskurset blev holdt hos Fredericia Brandvæsen den 9. januar Dagen var planlagt, så mekanikerne ud over en teoretisk gennemgang fik mulighed for at gennemføre den praktiske del på to af kommunens egne elbiler. Anden del af kurset blev holdt på Syddansk Erhvervsskole i Odense den marts. Her blev hybrid- og elbiler gennemgået og skilt ad i det omfang, det kunne lade sig gøre. Kurset gennemgik forskellige typer køretøjer, og der blev blandt andet udført praktisk arbejde og fejlsøgninger på én af Fredericia Kommunes egne elbiler. Ved kursets afslutning var mekanikerne klædt på til at kunne foretage korrekt servicering og fejlsøgning på eldrevne/hybride køretøjer. De nye færdigheder skal bruges til at servicere kommunens egne elbiler. Derudover bliver Fredericia Brandvæsen kaldt ud til samtlige trafikulykker i kommunen. Vagtholdet består af fem mand, hvoraf mindst den ene er uddannet mekaniker. Når der fremover kommer flere og flere elbiler på de danske veje, vil Fredericia Brandvæsen kunne håndtere frigørelser og ulykker på landeveje og motorveje på en sikker og forsvarlig måde. Side 15 af 86

16 6. Kør Grønt i Elbil kursus for kommunale elbil-brugere Tovholder: Suzanne Beck Vinther, Natur & Miljø Da der skulle udvikles et Kør Grønt i elbil kursus, blev et eksisterende KørGrønt kursus, som holdes af kørelærere i samarbejde med Trafikstyrelsen, testet af tre etrans medarbejdere. Her var opgaven at vurdere, hvilke dele der kunne anvendes i etrans delprojektet. Vi vurderede, at der var mange elementer, der kunne inddrages i Kør Grønt i Elbil kurser. Vores valg faldt på en ekstern kursusudbyder, Kurt Mark, som var indstillet på, i samarbejde med os, at tilrettelægge et Kør Grønt i Elbil kursus specielt rettet mod Fredericia Kommunes medarbejdere og de fire nyindkøbte elbiler. Kurt Mark har udviklet et samlet kørekursus, der tilgodeser de meget forskellige kompetencer, som en bilist bør have. I kurset fokuseres der både på energirigtig kørsel, risikostyring og skadeforebyggende køreteknik. Medarbejdere i Fredericia Kommune kører ikke udelukkende i elbiler. Derfor blev der også fokuseret på køretekniske og energibesparende råd, som kan spare op mod 20 % af brændstofforbruget i konventionelle biler. På delprojektets Kør Grønt i elbil kursus blev der endvidere indlagt en rådgivning af bilister i, hvorledes man passer på sin krop i dagligdagen og derved skaber et bedre arbejdsmiljø i bilen. Et element i kurset, vi heller ikke har set hos andre kursusudbydere. Vi håber, at Fredericia Kommunes medarbejdere på Kør Grønt kurser tager deres nye lære med sig til privatlivet og bliver ambassadører for skadesfri og energirigtig kørsel. Fremover vil vi sende flere medarbejdere på Kør Grønt i Elbil kurser, og vi håber, at Fredericia Kommunes kurser kan inspirere andre bilflådeejere, eksempelvis andre kommuner, samt det private erhvervsliv. Side 16 af 86

17 7. Analyse af mulighederne for indførelse af el-delebiler mellem kommunen og private Tovholder: Gitte Frydensberg R. Davidsen, Natur & Miljø I forlængelse af transportoptimeringsprojektet har vi set på mulighederne for at implementere en delebilordning omfattende elbiler i Fredericia. Tanken er, at både kommunen som virksomhed, private virksomheder og borgere skal deltage i ordningen. En delebilordning kan bidrage positivt til på sigt at implementere elbiler hos kommunens borgere. Desuden skal ordningen integreres, så kommunale brugere kan anvende elbiler, hvor det både er hensigtsmæssigt og lader sig gøre arbejdsmæssigt. Bæredygtig økonomi Generelt skal delebilordninger dække alle udgifter og samtidig generere et overskud til operatøren, hvad enten der er tale om et privat firma eller en forening. Forretningsmæssigt skal der - for at optimere økonomien - være flest mulige brugere om hver bil. Med den danske afgiftsstruktur er det særligt vigtigt, at biler anvendes meget. På den anden side må der ikke være for mange brugere per bil, da risikoen for ikke at kunne få en bil derved bliver for høj. Den optimale delebilordning skal have mange brugere og relativt mange biler typisk 1 bil pr brugere. Private kunder Der skal være en kritisk masse, før delebiler fungerer for private kunder. Ellers bliver der for få delebiler og for høje priser. Umiddelbart vurderer vi, at der skal mindst 30 husstande til, før en delebilordning bliver realistisk. For private kunder er overgangssituationen kritisk. De ved, hvad de har, men ikke hvad de får. Desuden er det problematisk at skulle sælge en brugt bil i ren handel, da indtægten er forholdsvis ringere, end hvis den indgår i handel ved indkøb af andet køretøj. En delebilordning vil være egnet som alternativ til husstandens bil nr. 2 eller være med til at udskyde købet af første bil for unge, ligesom det er en oplagt ordning for ældre. En delebilordning kan være en billigere løsning end kørsel i taxa og et godt supplement til offentlig transport. Vores analyse viser, at det, specielt i en opstartsperiode, er vigtigt at kunne stille såvel de kommunale som de private kunder en form for garanti for, at de kan få dækket deres transportbehov. Delebilernes placering er afgørende for ordningens succes. Brugerne skal let kunne gå eller cykle til delebilerne. Dog vil nogle få også bruge den kollektive trafik for at komme derhen. Derved kan en placering ved Fredericia Station, i bymidten og eventuelt i Erritsø være afgørende for at starte en succesfuld delebilordning. Der er ikke gode erfaringer med lokaliteter med kun en delebil. Det er afgørende at stille reserverede parkeringspladser til rådighed for delebilerne, så kunderne ved præcis, hvor bilerne står, og hvor de skal afleveres. Det har stor værdi for operatøren, at delebiler ikke skal betale parkeringsafgifter. Det vil i så fald kræve en politisk accept i Fredericia Kommune. Side 17 af 86

18 Kommunale kunder Siden 1998 har Odense Kommunes tekniske afdeling været erhvervskunder ved den lokale delebilordning, og Kolding kommune har indgået en lignende ordning med en lokal delebiloperatør. Det giver en grundomsætning til operatøren. De private kunder bruger typisk bilerne udenfor normal arbejdstid. Dermed bidrager de med en høj marginalindtægt til operatøren. I Fredericia Kommune forudsætter vi, at den nuværende koordinerede transport, som Fredericia Brandvæsen varetager, bliver opdelt i to grupper: Specialkørsel, hvor bilerne bruges det meste af tiden samt kørsel med særlige personer og varer Almindelig spredt kørsel med medarbejdere i personbiler Sidstnævnte kørselsbehov vil i teorien kunne flyttes over i en delebilordning. På baggrund af en kortlægning og samlet vurdering af den kommunale kørsel er det vurderingen, at kørselsbehov for 5-10 kommunale biler reelt skal indgå i delebilordningen, for at det økonomisk kan betale sig. Benzin/diesel biler som delebiler kan rent økonomisk betale sig, hvis de erstatter en kommunal bil, der ikke bruges så meget. De vil også være gode at have som en bufferkapacitet, hvis der som oprindeligt forudsat i transportoptimeringsprojektet bliver fjernet 21 biler fra den kommunale vognpark. Derudover vil disse biler alt andet lige rent økonomisk klart kunne være at foretrække frem for dyr, kommunal taxikørsel i Fredericia (eksklusiv den del, der anvendes af Fredericia Brandvæsen til servicering af byens borgere). En delebilordning vil også give byens borgere og virksomheder mulighed for at bruge ordningen og dermed prøve elbiler, hvilket i høj grad skulle være en del af formålet med ordningen. Den umiddelbare anbefaling i forhold til at introducere en delebilordning i Fredericia Kommune er, at der iværksættes et forsøg/projekt over 1-1½ år. Et sådant forsøg vil give en fornemmelse af, hvilket potentiale der er i at introducere en delebilordning i Fredericia. Kommunens køretøjer monteres med GPS-trackere. De vil fremadrettet forsyne kommunen med mere præcise data for kørselsmønstre og kørselsbehov, der nærmere vil kunne belyse, i hvilken udstrækning og med hvilken mængde delebiler mest rentabelt lader sig introducere i den kommunale vognpark. Potentielle operatører Vi vurderer, at de følgende eksisterende operatører vil kunne etablere og drive en delebilordning i Fredericia: LetsGo Delebilfonden, som driver og administrerer LetsGo, er en non-profit virksomhed, der blev stiftet i 2007 af Københavns Delebiler og Århus Delebilklub. Delebilfonden ledes af en bestyrelse, som blandt andre bliver udpeget af de to stiftere. I det daglige drives organisationen fra kontorer i København og Århus. LetsGo har biler i København, Århus og Greve. LetsGo er etableret med udgangspunkt i Københavns Delebiler og Århus Delebilklub og udbydes af Delebilfonden, der står for al drift og administration. De forventer inden for den kommende tid at udvide med lokalafdelinger i Herning og Odense, og de arbejder på at have delebiler i alle større danske byer indenfor et par år. Melder man sig ind i LetsGo, har man adgang til alle deres biler. Side 18 af 86

19 Zap biler Ved hjælp af delebiler og et effektivt bookingsystem slipper man for at have biler, som sjældent bliver brugt, eller for at udbetale kørselsgodtgørelse og administrere medarbejdernes kørsel i deres egne biler. Et online bookingsystem sikrer komplet overblik over, hvilke biler der er i brug og hvornår. Bilerne er altid let tilgængelige, da de så vidt muligt er parkeret på virksomhedens parkeringsplads. Zapbil står for al administration og vedligeholdelse af bilerne. Clear Drive - AllAround AllAround er et mobilitetskoncept, der har til formål at kombinere det bedste fra elbilen, bycyklen, kollektiv transport, delebiler og taxa. De ønsker at indføre selvbetjente elbiler i storbyer. Dvs. biler, som private og professionelle kan anvende spontant efter behov. Bilerne søges og bookes via Smart-phone. Bilerne kan efter brug parkeres hvor som helst i byen. Parkering er inkluderet i prisen, og servicen afregnes på minutbasis. Servicen kan altså beskrives som en taxa uden chauffør eller en bycykel i form af en selvbetjent elbil. AllAround konceptet udbredes i første omgang i København. Hensigten er at fremvise en innovativ løsning på storbyernes problemer med forurening og trængsel i trafikken og at få den danske hovedstad på verdenskortet indenfor bil- og mobilitetsindustrien. Firmaet vil også etablere sig andre steder. Efter dets eget udsagn bliver Fredericia aktuel for dem omkring Hertz Delebilen Hertz har stor erfaring med at etablere og drive delebilordninger og er den største operatør af delebiler i Danmark. Selskabet har ingen elbiler i den nuværende flåde og står heller ikke umiddelbart overfor at introducere elbiler. De overvejer dog muligheden. Pt. har Hertz Odense og Aalborg kommuner som kunder. Hertz ordning fungerer således, at brugere har sit eget personlige smartcard, hvor man via hjemmesiden kan booke en bil henholdsvis til arbejds- eller privat kørsel. Herefter sendes automatisk en SMS til bilen med tidspunkt og til hvilket kort, bilen er booket. 5 minutter før bookingen starter, sender bilen en SMS til det mobilnummer, som brugeren er registreret med. Herefter kan man enten åbne bilen med sit smartcard eller mobiltelefon, taste sin pinkode ind i terminalen i handskerummet, tage nøglen og køre. Undervejs bruger man kun nøglen til at åbne og låse bilen med. Og når man er færdig med at bruge bilen, sætter man den tilbage på sin plads, afslutter bookingen på terminalen og lukker bilen med sit smartcard på kortlæseren. Bilen sender herefter en SMS med information om præcis start- og sluttidspunkt samt antal kørte kilometer ind til faktureringssystemet. Kørselsregnskab vil på fakturaen blive specificeret pr. medarbejder, og kommunen hæfter ikke for det private forbrug. Side 19 af 86

20 8. Borgerrettede elbil-aktiviteter Tovholdere: Suzanne Beck Vinther, Natur & Miljø Allan Schmidt, etrans Fredericias borgere har fra starten været en del af målgruppen, når der er blevet arbejdet med projekter, som skulle kommunikere fordelene ved elbiler. En række borgerrettede arrangementer har således haft til hensigt at møde eventuelle fordomme om elbiler blandt indbyggerne i Fredericia og at skabe forståelse for elbilernes potentiale på længere sigt. I den forbindelse har der været opmærksomhed på, at der altid er fokus på en kommunes forbrug af midler, og at indkøb af nye elbiler umiddelbart af nogle vil kunne opfattes som risikofyldt investering. Tall Ships i Fredericia Et af de første arrangementer, hvor borgerne i Fredericia kunne møde elbiler, var ved Tall Ship i Fredericia i pinsen Her kunne man opleve 14 store, smukke sejlskibe og se forskellige elbilmodeller. Ti elbiler fra ChoosEV blev blandt andet udstillet, indtil de skulle anvendes i forbindelse med projektet test en elbil. Fredericia Kommune og etrans havde en fælles stand ved siden af elbilerne, hvor man kunne høre om samarbejdet om at implementere elbiler i Fredericia Kommune og Fredericias arbejde med at gøre byen mere lydløs og ren. Der var mulighed for at afprøve det nyudviklede computerspil Watts Up, dykke ned i elbilens historie, prøvekøre elcykler og små scootere for de mindste. De nye elbiler præsenteres for borgerne Da Fredericia Kommune endelig havde indkøbt fire elbiler, skulle de selvfølgelig vises frem for borgerne. Der blev holdt fast i idéen om at lave elbilrelaterede events i forbindelse med et andet større arrangement, og de nye elbiler blev præsenteret for borgerne i Fredericia til Open by Night fredag d. 30. september På Rådhuspladsen kunne man fra klokken 10 morgen til 22 aften stifte bekendtskab med kommunens nye elbiler, som man i fremtiden vil kunne opleve i Fredericias gader. Man kunne få information om elbiler generelt, møde kommunale medarbejdere, som arbejder med elbiler og andre energi- og klimaprojekter, og bag rattet selv fornemme, at elbiler er helt almindelige biler - blot uden udstødning og støj. For børn og barnlige sjæle var der ved siden af elbilerne opstillet en racerbane med fjernstyrede, elektriske biler, hvor man kunne erhverve sig et elbilkørekort. I to udstillingstelte var der udstillingsmateriale om elbilens historie, som faktisk er lige så lang som benzinbilens. Den fortæller om en tid, hvor elbiler var dominerende på bilmarkedet. Man kunne prøve det nye computerspil Watts Up, hvor man har mulighed for at vælge forskellige former for el og se konsekvenserne af valget. Plakater om elbilens historie og elbilpostkort blev foræret til borgerne samtidig med, at der var gratis, grønne candyfloss. Nyheder på kommunens hjemmeside Omkring årsskiftet blev der oprettet en underside for elbiler på Fredericia Kommunes hjemmeside, på hvilken der løbende lægges nyheder og pressemeddelelser på elbilfronten. Borgerne får fortalt de gode historier om elbiler og får information om spændende elbilarrangementer, som er blevet og bliver afholdt i Fredericia. Side 20 af 86

21 Borgerrettet elbil-event - New Energy Lørdag den 2. juni 2012 blev der holdt en event for elbiler og energi i Fredericia, som fik navnet New Energy. Formålet var at demonstrere elbiler som sjove og spændende samt at skabe synlighed om dem. Tematisk blev der arbejdet med energi som ramme for arrangementet. Dermed blev der plads til tiltag, der ikke er direkte forbundet med elbiler, for bredt at markere Fredericias indsats i udvikling af nødvendige energitiltag, hvor elbiler er en del af løsningen. Eventen bød på et væld af aktiviteter. Man kunne blandt andet prøve en elbil, se udstillede elbiler gennem flere generationer, møde aktører og få svar på spørgsmål om energi og elbiler. New Energy - J.B. Nielsen plads På J.B. Nielsens plads var der samlet cirka 15 forskellige elbiler og andre energirelaterede eventaktiviteter for at tiltrække flest mulige borgere til pladsen. Bilerne på denne plads var tænkt som udstillingsbiler. Det viste sig dog i løbet af dagen, at der ikke var problemer med at køre biler fra udstillingsområdet ud til prøvekørsler. På pladsen var der omkring besøgende gæster, og alle, der havde biler på udstillingsområdet, udtrykte stor tilfredshed med både deres egen deltagelse og med antallet af gæster. New Energy Tøjhuset Ved Tøjhuset kunne publikum opleve udstillinger fra diverse elbil- og energiaktører. Derudover var der udstillet tre historiske elbiler. Eventyrerne Nina Rasmussen & Hjalte Tin viste billeder fra deres tur jorden rundt i en elbil. I Tøjhusets store sal kunne man hver time opleve et indendørs tordenvejr med en af verdens største Tesla spoler. New Energy - Prøv Selv Her var det meningen, at gæster kunne melde sig til at teste elbiler. Da udstillerne havde begyndt prøvekørsel fra udstillingsområdet, var det i store træk Better Place, der anvendte området som kørselsområde. Der var rigtig mange gæster, der prøvekørte elbiler. Langt de fleste blev positivt overraskede over elbilernes ydeevne. Det viser endnu engang, at den bedste måde at overbevise skeptikere er ved at lade dem prøve en tur. New Energy Accelerationsbane Elbiler har stadig ry for at tabe fart og for, at de ikke kan følge med almindelige biler i hastighed. Med accelerationsbanen ville vi vise, at elbiler både er spændende at køre, og at de kan køre lige op med almindelige biler. Accelerationsbanen blev af sikkerhedsmæssige grunde bygget op af professionelle motorsportsfolk. Tanken med banen var, at borgere skulle melde sig til at køre om kap med elbiler. Der var dog ikke stor tilslutning til dette. Accelerationsbanen var fyldt med interesserede gæster på de tider, hvor der var arrangerede testkørsler. New Energy Pressedækning Pressen blev informeret løbende om eventen. Der blev lavet pressemateriale og lagt information på internettet. Der blev skrevet i de lokale medier mindst én gang om ugen i måneden op til eventen. Yderligere kom der artikler i magasinet Motor. På selve eventdagen var de lokale medier og TV Syd til stede, så der kom meget opmærksomhed omkring elbiler og deres præstationer ud til medierne. Side 21 af 86

22 9. Afsluttende elbilkonference Tovholdere: Jette Irene Kjær, Fredericia Erhvervsudvikling Allan Schmidt, etrans Baggrund Som afslutning på Fredericia Kommunes deltagelse i etrans projektet var det et stort ønske at videregive kommunens resultater og erfaringer fra projektet til andre danske kommuner. Yderligere har der i de senere år været stor aktivitet omkring elbiler i hele Trekantområdet, specielt omkring opbygning af ladeinfrastruktur i det offentlige rum samt test og afprøvning af elbiler i kommunerne og blandt borgerne. Derfor blev det besluttet, at der i et samarbejde mellem etrans, Trekantområdet Danmark og Fredericia Kommune skulle afholdes en konference, hvor erfaringer blev udvekslet primært med andre kommuner, men også med og mellem andre aktører fra elbilbranchen. Sidstnævnte målgruppe blev tilvalgt på opfordring fra Energistyrelsen og Trafikstyrelsen, der i forvejen udveksler erfaringer med kommunerne i arbejdsgrupper og netværk, men mangler erfaringsudveksling med hele branchen. Konferenceprogram Konferencens program blev opbygget i tre dele: Del 1, Status for Elbilen, bestod af erfaringsudveksling ved en traditionel talerække. Del 2, Workshops Udfordringerne, bestod af 5 workshops, der havde til formål at bidrage til at udarbejde en række af anbefalinger fra konferencen til Transportministeriet. Det blev gennemført efter en nøje planlagt proces, hvor deltagerne skulle finde nøgleudfordringer og give forslag til kortog langsigtede løsningsmodeller. Processen blev styret i de enkelte grupper af en moderator med stor erfaring indenfor det givne område. Erfaringerne blev kortfattet præsenteret sidst på konferencen. Del 3 En fremtid med elbiler kan betegnes som et indblik i fremtidige løsningsmuligheder og hermed tilførsel af viden til konferencens deltagere. Konferencen blev yderligere krydret med udstillinger af elbiler og elbilrelaterede projekter samt med prøvekørsler i elbiler. Herved fik konferencedeltagerne mulighed for at høre om de nyeste projekter og aktiviteter og fik kendskab til mange af de elbiler, der findes på markedet i dag. Programmet for konferencen blev udsendt som målrettede invitationer til kommunernes tekniske afdelinger samt til de netværk, der arbejder med elbiler. Yderligere blev der lagt annoncer på DK Nyt, som kommunale medarbejdere ofte besøger på nettet. Herved målrettedes annonceringen til relevante kommunale medarbejdere. Elbilbranchen blev personligt inviteret via eksisterende netværk. Gennemførelse Konferencen blev gennemført i MesseC i Fredericia, som har glimrende rammer til at kunne håndtere udstilling udendørs og indendørs, kombineret med konference og workshops. Der deltog ca. 95 konferencedeltagere. Der blev udstillet 5 biler indendørs, og i alt ca. otte elbiler blev anvendt til testkørsler. Side 22 af 86

23 Konferencen forløb tilfredsstillende, og efterfølgende er de udarbejdede anbefalinger fra konferencen blevet samlet i en publikation som en slags håndbog til Transportministeren og andre relevante modtagere til en fremtidig strategi for implementering af elbiler i den offentlige sektor. Side 23 af 86

24 10. Afsluttende etrans-rapport Udgives af etransprojektet, Designskolen Kolding, i samarbejde med Fredericia Kommune Projektet afsluttes med en rapport, hvor det, etrans har beskæftiget sig med gennem 3 år, samles i et fælles eftermæle. Rapporten henvender sig til alle elbil-interesserede, til kommuner, virksomheder og projektledere, og selvfølgelig til alle dem, etrans har haft berøring med undervejs, hvad enten det har været partnere, bevillingsgivere eller de mange virksomheder og organisationer, etrans har samarbejdet med på kryds og tværs. Rapporten bliver en slags kludetæppe med bidrag fra alle projektets parter, og den kommer i to dele: Først og fremmest en afrapportering af det, der er sket undervejs. Der vil være en gennemgang af de væsentligste projekter, der er gennemført, og et kort resumé af de forskningsartikler, der er bidraget til. Der vil også være en række udtalelser fra forskellige parter i netværket rundt om projektet, som forklarer, hvad de har fået ud af samarbejdet. Her vil etrans selvfølgelig lægge vægt på de parter, som har spillet den helt store rolle, nemlig DONG Energy, Fredericia Kommune, TRIN og Designskolen Kolding. Den anden del af rapporten kommer til at indeholde afsnit om tænkningen bag projektet, hvilke metoder vi har arbejdet efter, og hvad de har lært os. Dette vil munde ud i en række gode råd til andre, som vil gå i gang med at designe forandringer. Denne del bliver mere operationel. Side 24 af 86

25 Bilag, afsnit 1. Brugerundersøgelse og manual for andre kommuner Eksempel fra rapport 4 Syv trin// kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Medarbejdere i Fredericia kommune tester elbil. Side 25 af 86

26 Eksempel fra rapport 4 Syv trin// kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Læs bl.a. afsnit 2.1 Frontløberkommunernes erfaringer samt afsnit 3.2 Medarbejdernes ris og ros sikrede projektet en god start. Se rapporten på - Side 26 af 86

27 Bilag, afsnit 2. Kortlægning af mulighederne for omkostningsneutral introduktion af elbiler i kommunens vognpark Eksempel fra rapport 4 Syv trin// kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia kommune Side 27 af 86

28 Eksempel fra rapport 4 Syv trin// kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia kommune Læs bl.a. afsnit 2.2 Syv trin mod en elbilsflåde samt afsnit 3.1 Elbiler i Fredericia Kommunes vognpark. Se rapporten på - Side 28 af 86

29 Bilag, afsnit 3. Transportoptimeringsprojektet Slideshow til præsentation af projektet Side 29 af 86

30 Side 30 af 86

31 Side 31 af 86

32 Vejledning til bookingsystemet Concierge Side 32 af 86

33 Side 33 af 86

34 Side 34 af 86

35 Side 35 af 86

36 Kampagneside Styr på Bilerne på MedarbejderPortalen Side 36 af 86

37 Eksempel på artikel fra MedarbejderPortalen, Styr på Bilerne Leif har været på kursus i sikkerhedshåndtering af elbiler Gulvet skinner så rent og nymalet, at man næsten ikke nænner at køre elbilens beskidte dæk ind på Fredericia Brandvæsens værksted. Men indenfor står en storsmilende mekaniker, Leif, og byder velkommen, og straks har man følelsen af, at man er i trygge, sikre hænder. Og det er netop sikkerhed, snakken med Leif skal handle om. For Leif og brandstationens fire andre mekanikere har været på sikkerhedskursus - og vel at mærke ikke et helt almindeligt et. For Leif fortæller, at her tales der om 700 volts spænding og 76 ampere, og det er altså noget, der kan slå ihjel! 700 volt og 76 ampere Men hvorfor nu så megen strøm? Jo, så megen strøm er der tale om, når snakken falder på Fredericia Kommunes indkøbte fire elbiler, som er del af den nye organisering af hele kommunens vognpark, og som netop nu centraliseres på brandstationen. Fremover bliver det Fredericia Brandvæsen, der skal tage kærlig hånd om hele vognparken, og derfor er der blandt andet nye, sikkerhedsmæssige forhold ved elbilerne, som skal kendes og håndteres af brandstationens mekanikere. De er nu ved at få et lille tillægskursus som elbilmekanikere med Syddansk Erhvervsskole som kursusudbyder. 1. del af kurset omhandlede sikkerhed og blev afholdt d. 9. januar i år. Dagen var tilrettelagt, så mekanikerne ud over en teoretisk gennemgang fik lov at øve sig på to af kommunens elbiler på deres eget værksted. Det gælder om at være klædt ordentligt på Leif Pedersen har været ansat ved Fredericia Brandvæsen i 24 år og ved om nogen, hvad han snakker om, når det gælder reparation af biler. Men at arbejde med elbiler er også nyt for ham, og han var begejstret for sikkerhedskurset: "Det var tørt stof, men underviseren var rigtig god", fortæller han om sikkerhedskurset, mens han i dag for lov at give lidt viden videre til os. "Det handler om sikkerhed, så man skal have spe- Side 37 af 86

38 cielle gummihandsker på, når man går i batteripakken", fortæller Leif. "Og man skal bruge det rigtige værktøj", fortsætter han og peger på det funklende nye, orange sikkerhedsværktøj, som ligger klar til brug. Men inden man går i gang, skal sikkerheden også være i top udad til: "Der skal skilte på dørene, der fortæller, at her arbejdes der med el. Og så skal der afspærres omkring elbilen, så ingen kommer ubemærket forbi og rører ved noget." Jo, Leif har forstået, hvor vigtig sikkerheden er. Ikke så meget at reparere på "Det er et meget simpelt system, så der er ikke så meget at reparere på", fortæller Leif, men inden mekanikerne for alvor kan kaste sig over servicering og vedligeholdelse af elbiler, er det nødvendigt med 2. del af elbilkurset. Dette foregår marts på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Til den tid er der ansat endnu en mekaniker, som bliver værkfører, og som skal styre brandstationens værksted. Så her drager seks mekanikere af sted for at blive introduceret i at tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt fejlsøgning og arbejde på, hvad der kaldes eldrevne og hybride køretøjer. Og også denne gang får mekanikerne lov til at øve sig på kommunens egne elbiler. "Her lærer vi at skille det hele ad", storsmiler Leif og slutter: "Og så bliver det spændende at komme ud og arbejde med elbilerne." Det er spændende og udfordrende for Leif og de andre mekanikere, at de kan løfte opgaven med at servicere og reparere Fredericia Kommunes vognpark, "når de nu alligevel går her", som Leif siger. Men ingen skal være i tvivl om, at det for dem alle gælder, at de først og fremmest er brandmænd. Og går alarmen i gang, er det med at forlade værkstedet og rykke ud i en vis fart. Side 38 af 86

39 Oplysningskort til puljebilerne Side 39 af 86

40 Bilag, afsnit 4. Den interne Begejstringskampagne De tre målgrupper Side 40 af 86

41 Watts Up computerspil Side 41 af 86

42 Side 42 af 86

43 Side 43 af 86

44 Side 44 af 86

45 Elbilens historie plakat Side 45 af 86

46 Udviklingsproces af logoer til Fredericia Brandvæsen og de nye elbiler Side 46 af 86

47 Udkast til dekoration af elbil Side 47 af 86

48 Design af elbil-logo til Fredericia Kommunes nye Peugeot Partner Electric elbiler Side 48 af 86

49 Præsentation af Fredericia Kommunes nye elbiler på Fredericia Brandstations værksted Side 49 af 86

50 Ambassadør-håndbog Side 50 af 86

51 Side 51 af 86

52 Side 52 af 86

53 Side 53 af 86

54 Side 54 af 86

55 Side 55 af 86

56 De tre vindere af dagbogshistorier: Fra venstre ses Arne Hansen, Affald og Genbrug, Kaare Skjerning, Vej & Park og Jørgen Grundvad Nielsen, Natur & Miljø Uddrag af Jørgen Grundvad Nielsens dagbogskommentarer og historier Side 56 af 86

57 Eksempel på artikel fra MedarbejderPortalen, Styr på Bilerne Vinderhistorier i dagbogskonkurrencen for brugere af kommunens elbiler Vinderhistorie fra Arne Hansen, Affald og Genbrug: Her i afdelingen, Affald og Genbrug, har vi kørt med elbiler i mange år. Den sidste vi havde, var en Think. Norsk produceret med samarbejde fra Ford. Den afgik ved døden sidste år. Den havde fået flade batterier. Vi overvejede en transplantation - men det var for risikabelt. (Det kostede over kr og batterierne var stadig af den gamle skole. Dem, der næsten er født flade.) Så vi har været uden el-drift ca. ½ år. Derfor er vi glade for igen at køre el. Kørselsbehovet her passer godt til el, da vi kører ikke over 100 kilometer om dagen. Langt det meste kørsel er bykørsel med en enkelt langtur til Skærbæk en gang imellem. (20 kilometer retur) Det er perfekt. Og bykørsel der er elbilen på toppen. Du drejer nøglen, bilen starter (heldigvis er der et display, der viser, at bilen er startet for der er ingen motorlyd), og du trykker på speederen og kører. Rødt lys du bremser og stopper. Grønt lys trykker på speederen og kører igen ingen gearskift. Det er til at finde ud af. Og det går rimeligt kvikt så længe vi er i bytrafik. Vi er langt fra formel 1 tider men det går. Selve bilen ligner jo heller ikke en formel 1 racer. Og når du er tilbage efter en tur, så husk at sætte stikket i en oplader. Og her opdager du, at der er nogle standarder for stik. Et bestemt stik til opladestanderen. Men hvis du kommer uden for et sted, hvor der er en elbil opladestander, og du skal bruge et almindeligt stik, kan det sagtens lade sig gøre. Hvis du altså kender en elektriker, der kan lave en adapter, så stikket passer til et almindeligt udendørs elstik. Og så er det også en god idé at få elektrikeren til at lave en forlængerledning. (Støvsugerledningen det går ikke.) Derfor er vi glade for, at vores elbil er en varebil. (Forlængerledning og adapter og standardledningen det kan ikke være i handskerummet), men i varerummet på vores Peugeot Partner går det fint. Og husk også at have et par handsker i bilen. For ledninger der har ligget på jorden de er et oplagt mål for lille Fido, der bliver luftet den kan finde på at lette ben op ad ledningen. Og så er det rart med handskerne. Og så venter du 7 timer og du er klar igen. Og det passer jo med en nats søvn. I forhold til den gamle elbil har denne den fordel, at batterierne kan lades uden at være opbrugte. De må gerne lades på toppen. Ulemperne er rækkevidden på de 100 kilometer. Og den lange opladningstid. Og at elledninger altid bliver våde og beskidte af at ligge ude. Fordelene dem høster miljøet. Og når vi tænker på det så er ulemperne små! Vi er glade for at køre el-bil. Vinderhistorie af Kaare Skjerning, Vej & Park: Fredag d. 21. oktober henter jeg vores konsulent, Julie, som arbejder på en af vores anlægsopgaver pt. Jeg henter hende på Fredericia Banegård i vores elbil. Hun kommenterer bilen ved første øjekast det er en typisk kommunebil, en kassevogn med logo, ikke særlig smart. Jeg siger ikke noget, og vi kører ud på Jernbanegade, på vej til byggemøde i Erritsø. Efter et par minutter bemærker Julie, at denne bil er anderledes. Side 57 af 86

58 Det er en elbil, kan jeg så oplyse. Vi accelerer ud af Snoghøj Landevej, hvilket bilen er udmærket til. Julies skepsis er på dette tidspunkt minimeret. Bilen har gode køreegenskaber, og vi snakker om grøn kommune og miljøet. Efter byggemødet sætter jeg hende af på banegården igen. Julie kommenter Ja, så har jeg været i Fredericia og køre elbil. Fredag d. 4. nov. er datoen for det næste byggemøde, hvor jeg igen afhenter Julie på Fredericia Banegård. Denne gang har hun en medarbejder fra hendes firma med, Morten. Julie påpeger overfor Morten her er den så, elbilen, som jeg har fortalt om, du skal prøve at køre med denne gang. Morten sætter sig ind, vi kører, og vi snakker igen grøn kommune og miljø. Jeg er naturligvis spændt på, om Julie på et tidspunkt tager en tredje medarbejder med som lige skal prøve elbilen. Der er ingen tvivl om, at hun har været en god ambassadør for elbilen. Nb. Til historien skylder jeg at sige, at Julie selv kørte med entreprenøren, da der jo kun er to pladser i Elbilen. Lille uddrag blandt mange fra vinderdagbog af Jørgen Grundvad Nielsen: Elbil-historie:Jeg har fundet ud af, at elbilen er billig i forhold til uventede driftsudgifter (læs fartbøder). Op ad bakke kan fartgrænsen slet ikke nås (80 km pr./t), og i byen er 50 km/t i en elbil oplevelsesmæssigt hurtigere end 50 km./t i min egen bil. Så færre bøder:) Side 58 af 86

59 Badges og Magneter Side 59 af 86

60 Elbil-manual til vore Peugeot Partner Electric elbiler Side 60 af 86

61 Bilag, afsnit 5. Kursus for kommunens mekanikere i sikkerhed, reparation og vedligeholdelse af elbiler Sikkerhedskursus om eldrevne køretøjer Fase 1. Den 9. januar Side 61 af 86

62 Servicering og vedligeholdelseskursus af eldrevne køretøjer Fase 2. Den marts Side 62 af 86

63 Deltagerliste til mekanikerkurser Etrans delprojekt 3.3 Deltagelse i kursus for Fredericia Brandvæsens mekanikere i reparation og vedligeholdelse af elbiler. Fase 1 Sikkerhedshåndtering af eldrevne- og hybridkøretøjer køretøjer 9. januar 2012 ved Fredericia Brandvæsen Kursusudbyder: Syddansk Erhvervsskole, Auto Videncenter Fyn Navn på kursusdeltager Afdeling Erik U. Andersen Fredericia Brandvæsen Palle Sørensen Leif Pedersen Finn U. Andersen Henrik Frost Søndergaard Fredericia Brandvæsen Fredericia Brandvæsen Fredericia Brandvæsen Fredericia Brandvæsen Etrans delprojekt 3.3 Deltagelse i kursus for Fredericia Brandvæsens mekanikere i reparation og vedligeholdelse af elbiler. Fase 2 Opbygning og service af eldrevne køretøjer marts 2012 på Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1F, 5000 Odense C Kursusudbyder: Syddansk Erhvervsskole, Auto Videncenter Fyn Navn på kursusdeltager Afdeling Jens Vedel Fredericia Brandvæsen Erik U. Andersen Palle Sørensen Leif Pedersen Finn U. Andersen Henrik Frost Søndergaard Fredericia Brandvæsen Fredericia Brandvæsen Fredericia Brandvæsen Fredericia Brandvæsen Fredericia Brandvæsen Side 63 af 86

64 Bilag, afsnit 6. Kør Grønt i Elbil kursus for kommunale elbilbrugere Fredericia Idrætscenter den 3. maj Side 64 af 86

65 Deltagerliste til Kør Grønt i Elbil kursus den 3. maj Kør Grønt i elbil 3. maj på Fredericia Idrætscenter Deltagernavn Arne Hansen, Delprojekt i etrans Afdeling Affald og Genbrug Lizzie Birgitte Jessen Susanne Lykke Holm, Ilona Katarzyna Kusa Ali Mohammad Muhsen Alkhafaji Lasse Hasle Nørgaard Kaare Skjerning Susanne Hansen Birthe Pedersen Dorte Lindbjerg Marianne Nissen Susan Rosendal Bennetzen Per Krag Henrik Aagaard Jørgensen Ellen Vibeke Olesen Tine Bunk Schrøder Line Ankjær Gitte Frydensberg Davidsen Suzanne Beck Vinther Allan Schmidt Kurt Mark Charlotte Brix Affald og Genbrug Fredericia Brandvæsen Fredericia Brandvæsen Vej & Park Vej & Park Vej & Park Plan & Byg Plan & Byg Natur & Miljø Natur & Miljø Natur & Miljø Natur & Miljø Natur & Miljø Natur & Miljø Natur & Miljø Natur & Miljø Natur & Miljø Natur & Miljø Etrans, Designskolen Kolding Kursusudbyder Kursusudbyder Side 65 af 86

66 Bilag, afsnit 8. Borgerrettede elbil-aktiviteter Fredericia Kommune og etrans ved Tall Ship i Fredericia, prinsen 2011 Side 66 af 86

67 Roll-up Fredericia Fremmer Elbilen Side 67 af 86

68 Præsentation af Fredericia Kommunes nye elbiler for borgere til Open by Night den 30. september2012. Side 68 af 86

69 Åben By den 2. juni New Energy plakat Se desuden TVSyd Nyhedsklippet: Side 69 af 86

70 Åben By i Fredericia, den 2. juni 2012 New Energy event Side 70 af 86

71 Eksempel på artikel fra fredericia.dk Elbiler Elbiler & Fredericia Velkommen til Fredericia Kommunes nye side for elbiler. Fredericia er en af de mange kommuner i Danmark, der har udvidet vognparken med elbiler. I september 2011 ankom 4 nye elektriske Peugeot Partnere til byen, og de står nu forskellige steder i Fredericia kommune, hvor de indgår i den daglige drift. På denne side kan du læse nyheder om elbiler, og hvad der kommer til at ske i Fredericia med elbiler i fremtiden. Der er gang i udviklingen, og interessen for elbiler vokser støt. Der er stadig mange, der tænker på "Ellerten", når de hører ordet elbil, men elbiler har en lang og spændende historie, der går helt tilbage til 1800-tallet, og som du senere vil kunne læse noget om her. Du vil også fremover kunne se billeder og filmklip, læse interviews og få svar på dine spørgsmål om elbiler. Elbilen er tilbage, stærkere end nogensinde. Følg med i udviklingen her på siden. Side 71 af 86

72 Eksempel på artikel fra fredericia.dk En 98 år gammel elbil kommer til Fredericia Se en rigtig Bedstemor And bil til New Energy - en fremtid med elbiler, den 2. juni ved J. B. Nielsens Plads i Fredericia. Den flotte gamle elbil fra 1914 er en Baker Electric fra Ohio. Op imod 1920 erne var der stadig mange elbilproducenter i USA, selvom salget begyndte at gå dårligere, efter Henry Ford satte gang i en masseproduktion af sin nye benzinbil Model T. Elbilerne kunne ikke længere følge med - både prismæssigt, men også helt bogstaveligt. Selvom de gamle elbiler var teknologiske vidundere, der var lydløse og nemme at betjene, var deres tophastighed temmelig beskeden. Og da man begyndte at lave brede asfalterede veje mellem de amerikanske storbyer, var der behov for hurtigere biler med længere rækkevidde. Det var mest mænd med benzin i blodet, der lod sig fascinere af benzinmotorens larm og støj. I lang tid havde man derfor markedsført elbilerne til kvinderne i det bedre borgerskab. Det blev forbundet med noget meget feminint at rulle omkring i byen fra stormagasin til stormagasin i sin elbil. Faktisk er det ikke helt tilfældigt, at mange elbiler fra den tid ligner Bedstemor And s bil. Tegneren Carl Barks var nemlig direkte inspireret af den specielle høje kabine med de store vinduer og fine gardiner. Han synes, det var det eneste rigtige køretøj til Bedstemor And. Den amerikanske talkshow vært Jay Leno, der er kendt for at have en enorm samling af biler og motorcykler, er også indehaver af en Baker Electric fra Den gamle elbil, som man kan se i Fredericia den 2. juni, er ejet af en privat samler. Selvom bilen stadig er fuldt funktionsdygtig, kan man desværre ikke få en køretur i den. Men skulle man have mod på at sætte sig bag rattet i en moderne elbil, vil det selvfølgelig være muligt i løbet af dagen. Følg med på: Side 72 af 86

73 Eksempel på artikel fra fredericia.dk Oplev en verden af elbiler midt i Fredericia Fra 0 til 100km/t på godt tre sekunder. Jo, der er masser af oplevelser i vente, når New Energy en fremtid med elbiler blænder op for fartdjævle, aktiviteter, udstillinger, underholdning og meget mere Programmet er nu på plads og en lang række forhandlere og udbydere af elbiler, står klar til at give publikum et indblik i elbilens fascinerende verden. Vi har fået stor opbakning fra både elbilsproducenter, virksomheder der arbejder aktivt med at implementere elbilen i den danske bilpark, og flere lokale firmaer. Derfor kan vi helt ekstraordinært foruden alle de andre spændende aktiviteter præsentere 18 forskellige elbiler. Se og oplev eksempelvis den smukke elbil Baker Electric fra 1914 og de topmoderne elbiler Tesla Roadster og Nissan Leaf. Sidstnævnte blev kåret som årets bil i Europa i 2011, siger Jette Irene Kjær, energi- og erhvervskonsulent i Fredericia Kommune og primusmotor i det store arrangement. Fra km/t på 3 sekunder Hun glæder sig personlig til at opleve Erik W. Pedersen der er kendt for en række halsbrækkende stunts på såvel motorcykel som i bil køre om kap mod en elbil, når New Energy blænder op for Verdens første accellerationsrace. Her får du mulighed for at køre om kap i din egen bil mod en elbil. Det foregår i den sydlige ende af Gothersgade i Fredericia ned mod havnen. Erik stiller op med sin ombyggede Corvette, en ren fartdjævel med knap 600 hestekræfter og kører race mod firmaet Cleardrive A/S elbil, Tesla Roadster. Men jeg tror altså, at han får baghjul. Det er Verdens hurtigste elbil. Den accelererer fra km/t på godt 3 sekunder. Det er altså hurtigt, siger Jette Irene Kjær. De to fartdjævle duellerer to gange mod hinanden nemlig cirka kl og Prøv et race mod en elbil Hun opfordrer interesserede bilister til selv at stille op med deres bil til et race mod en elbil, og pointerer, at racene ikke kun er for fartdjævle, men også for ganske almindelige bilister. Racene afvikles lørdag den 2. juni over tre perioder startende kl. 11, 13 og afslutningsvis kl. 16:30. Du kan tilmelde dig via nedenstående link eller kontakte Jette Irene Kjær på tlfnr: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=ddffdxllsdrsvgc4nkphx1zktxnxafe6mq Side 73 af 86

74 Program lørdag den 2. juni 2012 fra kl. 11 til 17 Gothersgade sydlige ende Kl. 11. kl. 13. og kl Verdens første accellerationsrace. Benzin/dieselbiler mod elbiler. Kør om kap mod en elbil. Kl og kl Oplev to af verdens hurtigste biler race mod hinanden. Corvette mod Tesla Roadster. Tøjhuset, Gothersgade Kl Udstilling elbilens historie. Se en vaskeægte Bedstemor And bil fra 1914 produceret af firmaet Baker Electric fra Ohio, USA. Se en dansk klassiker fra starten af 80 erne. Elbilen Hope Whisper. TRE-FOR udstilling og rådgivning om fremtidens energisystemer i boligen. Kl Energibiograf. Hvert 15. min kan du prøve en føle, sanse biograf, hvor du kan lære en masse om energi og energiens historie. Kl Oplev et indendørs tordenvejr. Hver hele time, kan man opleve et ti minutter langt show, hvor en af verdens førende Tesla spole konstruktører, Finn Hammer, lader sin maskinen skyde flere meter lange lyn ud i luften. kl. 14 Foredrag med eventyrerne Nina Rasmussen og Hjalte Tin, der i 2010 rejste jorden rundt i elbilen Grønne. Nina og Hjalte ankommer i deres elbil og man kan møde dem foran Tøjhuset hele dagen. J.B. Nielsens Plads Kl Se de nyeste el- og hybridbiler. Fra praktiske familiebiler til luksuriøse sportsvogne. Parkeringspladsen overfor J.B. Nielsens Plads kl Kør en tur rundt i Fredericia i en elbil. Er du mere til to hjul, kan du prøve en tur på en el-cykel. Kl Prøv en Segway. Læs mere om arrangementet på: Arrangementet er en del af Åben By i Fredericia den juni Det bliver en hyggelig og aktivitetsrig sommerweekend, hvor forskellige aktører og foreninger laver arrangementer rundt om i Fredericia. Du kan besøge tre af verdens største tall ships, Sommerrock, New Energy en fremtid med elbiler, Grow Your City, Bowl Days og mange flere aktiviteter for både store og små. Hold dig opdateret om Åben by på: og Side 74 af 86

75 Bilag, afsnit 9. Afsluttende elbil-konference Elbilen i kommunerne MesseC den 31. maj Side 75 af 86

76 Side 76 af 86

77 Slideshow-præsentation ved Natur- & miljøchef, Peter Krongaard-Kruse Side 77 af 86

78 Side 78 af 86

79 Side 79 af 86

80 Side 80 af 86

81 Anbefalinger til Transportministeriet Side 81 af 86

82 Side 82 af 86

83 Side 83 af 86

84 Side 84 af 86

85 Side 85 af 86

86 Samtlige bilag er udarbejdet af Suzanne Beck Vinther, Natur & Miljø Side 86 af 86

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Målet om fossil uafhængighed vil fremover være det overordnede og styrende for hele udviklingen i energisektoren,

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 CLEVER A/S MIDTVEJSRAPPORT FOR TEST-EN-ELBIL PROJEKTET CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk Indhold

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Implementering af elbiler i Københavns Kommune

Implementering af elbiler i Københavns Kommune Implementering af elbiler i Københavns Kommune - Kan Oslo Kommunes succesfulde tiltag benyttes i Københavns Kommune? Roskilde Universitet Teknologisk-samfundsvidenskabelig Planlægning Efterår, 2014 Afleveret

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Oktober 2001 Indhold 1. Formål side 3 2. Opbygning side 3

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Årsrapport 2010. Sammenfatning

Årsrapport 2010. Sammenfatning Årsrapport 2010 Sammenfatning KLS Grafik ansøgte i december 2009 Energistyrelsen om tilskud til projekt Vejen frem for KLS grøn el til flåden, som i første omgang ikke blev godkendt i sit fulde omfang.

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet November 2014 1 Konsulentfirmaet Lilli K Larsen Tessebøllevej 39 4681 Herfølge

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår

KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår LandLabDK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 Indholdsfortegnelse 3 Forord DEL 1 BAGGRUND til de videbegærlige 4 Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen September 2006 PUBLIKATIONEN

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere