avis for copenhagen business school handelshøjskolen marts 2009 cbs OBSERVER 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avis for copenhagen business school handelshøjskolen marts 2009 cbs OBSERVER 2"

Transkript

1 avis for copenhagen business school handelshøjskolen marts 2009 cbs OBSERVER 2 CBS kan - og skal - blive meget bedre til at tiltrække de kvindelige talenter som forskere, siger forskningsdekan Alan Irwin, der mener, at en høj andel af kvindelige forskere meget vel kan være en konkurrencefordel i fremtiden. Flere kvindelige lektorer og professorer, tak Selv om CBS klarer sig pænt i forhold til den samlede statistik for universiteterne, så er kun hver sjette professor og hver tredje lektor kvinde. Det mener både videnskabsministeren og CBS forskningsdekan, Alan Irwin, der skal gøres noget ved kvindetække Af Bjørn Hyldklrog Foto: Rie Neuchs Det hedder stadig Hr. Professor i den danske universitetsverden. Kun hver ottende professor og hver fjerde lektor er af hunkøn. Tallene er lidt bedre for CBS, men uligheden er stadig påfaldende, og forskningsdekan Alan Irwin er af den opfattelse, at det er noget, som CBS skal gøre noget ved. Videnskabsminister Helge Sander vil ikke løse problemet gennem særbehandling og kvoter, men vil blot kræve, at der skal indkaldes mindst én kvindelig ansøger til samtale. Det er for sent i processen, mener professor i erhversret, Ruth Nielsen, stillingsopslagene skal tænkes og udformes anderledes. Læs mere side 0- taxametertilskud universitetslov medieeksperter sparc - 4 Men det er nu rart at have dem. CA a-kasse er cand.merc.ernes økonomiske sikkerhedsnet og sikrer dig kr om måneden i indtægt, hvis du står uden job i en periode. Det giver dig tid og overskud til at finde det rigtige job. HUSK blot at melde dig ind i CA a-kasse senest 4 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse. Vi giver dig også de bedste odds for en god karriere via coaching, relevante kurser og et netværk på højtuddannede ganske gratis. Læs mere og meld dig ind på KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING 87-jan09-ann_kraemmerhuset_70x :34:7

2 2 avis for copenhagen business school handelshøjskolen Lav støtte på de billige rækker Man kommer ikke langt i en taxa for 0 kr., men det er taksten for en dag på en videregående samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse. Det mener flere interesseorganisationer er for lidt. Regeringen har sat McKinsey til at undersøge om denne lave takst giver den fornødne kvalitet i uddannelsessystemet analyse Af Thomas Edvardsen Grafik: René Lynge Uddannelsernes taxametersystem finansierer 92 procent af universiteternes økonomiske grundlag. Selve systemet er blevet kritiseret for at tilskynde universiteterne til kvantitet på bekostning af kvalitet i uddannelserne. Jo flere studerende, jo flere penge, hvis bare de studerende gennemfører deres studier. Det er en kendsgerning, at der uddeles meget få midler per studerende i den lave ende af skalaen. På CBS er 95 procent af de dagstuderende på det laveste taxameterbeløb på kr. per studerende om året, eller 0 kr. per dag. Det lave taxameter på samfundsvidenskab og humaniora er lavere end taxameteret på landets gymnasier, og beløbet skal ud over undervisning også dække administrationsomkostninger, vedligeholdelse af bygninger og andre faste omkostninger. Konsekvensen af det lavere beløb per studerende er konkret og måleligt større hold og færre timer i selskab med lærerne. CBS udbud på discount Alt andet lige rammer systemet de universiteter, hvor der er mange studerende på de lave taxametersatser, hårdere end de universiteter, der har en vifte af uddannelser med både høje og lave taxametre. Det er fordi nogle omkostninger er cbs observer Næste deadline 2. marts Debatindlæg max. A4-side Sendes til konstante på tværs af universiteter. For eksempel koster rengøring af gange og fællesarealer det samme, lige meget om de bliver brugt til samfundsvidenskabelige eller naturvidenskabelige formål. CBS har kun 605 studerende på uddannelser, der ikke modtager det laveste taxameter, men det mellemste. Det drejer sig HA- og cand. merc.(dat) og BA i Information Management. Hvis man sammenligner CBS med landets øvrige universiteter, ligger skolen helt i bund, hvad gennemsnitsindtægter per studerende angår. Taxameterstyringen med alle dens tillæg og supplementer fremstår desuden som ret så arbitrær. For eksempel modtager RUC på kommunikationsområdet den mellemste taxametertakst, mens CBS på sine kommunikationsuddannelser på både BA og HA får den laveste. Laboratorier og faciliteter Årsagen til forskelle i taxametersatser mellem uddannelser begrundes for det meste i, at omkostningsniveauet på en type uddannelse er højere end på en anden. Det er ifølge denne logik dyrere at uddanne en læge end en økonom. Problemet er bare, at det ikke er gennemskueligt, hvad det koster at uddanne en god læge eller en dygtig økonom. Taxametersystemet har ingen indbyggede feedback-mekanismer, der fortæller bevillingsyderne, om pengene er givet godt ud, og de relative forskelle mellem taxametersatserne er begrundet i ræsonnementer, der er så gamle, at ingen kan gøre rede for dem. Et eksempel er de naturvidenskabelige uddannelser, der får det højeste taxameter på kr. om året per studerende. Det er svært at måle, hvorvidt de kroner om året, man får mere per studerende, end man gør på de lave taxametre, rent faktisk går til laboratorier og forskningsfaciliteter, som det er tiltænkt ifølge argumentationen. Det er netop kommet frem, at der ekstraordinært skal investeres fem milliarder kroner for at bringe universiteternes laboratorier op til nutidig standard. Det kunne indikere, at de mere end dobbelt så høje indtægter for de uddannelser, der takseres til de højeste bevillinger, enten ikke bruges som tiltænkt eller ikke slår til. Undersøgelse på vej McKinsey er i øjeblikket ved at undersøge, om taxametersystemets lave takst giver den fornødne kvalitet i uddannelsessystemet rundt om i landet. Undersøgelsen, der er ved at blive gennemført for Videnskabsministeriet, er foranlediget af et krav stillet i forbindelse med sidste års aftale om globaliseringsmidlerne. Hvad der vil komme ud af denne undersøgelse er tvivlsomt, blandt andet fordi det kan blive svært at sammenligne takster, der i forvejen er ret så arbitrært fordelt uddannelser og universiteter imellem. Det kan desuden meget vel ske, at CBS ender med at blive hængt ud i rapporten, fordi det nemmeste, McKinsey kan sammenligne, er holdstørrelser og konfrontationstimer. Her ligger CBS ikke godt netop på grund af den entydige overvægt af lave taxametre problemet bider sig selv i halen. Foreløbigt ingen satsning I Danske Universiteter har Rektorkollegiet søgt at sætte den lave støtte til uddannelserne i perspektiv. Her har man på baggrund af OECD-tal udregnet, at der bruges kr. på den gennemsnitlige danske studerende på Københavns Universitet, mens der bruges og på henholdsvis Harvard og Stanford. Samtidigt er vi et af de lande på OECDs liste, der bruger den mindste andel af vores bruttonationalprodukt på uddannelse. På årets finanslov blev der sparet 55 millioner kroner yderligere på uddannelsesområdet, og videnskabsministeren blev i den forbindelse spurgt, om de penge kunne gå tilbage som tillæg til de uddannelser, der modtager det laveste taxameter. Ministeren har sagt klart nej og afventer i stedet Mc Kinseyundersøgelsens resultater.

3 cbs observer 2 marts Mie Blem-Jensen Graduate Senior Controller 2009 Bliv graduate i Danske Bank-koncernen Danske Graduate er et udviklingsforløb, der begynder den. september Vi søger nyuddannede kandidater inden for blandt andet økonomi, kommunikation, HR, forretningsudvikling, it, revision og finansiering. Fra udvikling til fast job Du bliver ansat i et af vores forretningsområder og kommer rundt i andre afdelinger. Sammen med andre graduates deltager du i kurser og aktiviteter, der sikrer din personlige og faglige udvikling og giver dig et godt netværk i koncernen. Når du er færdig med forløbet, fortsætter du i et fast job. Danske Graduate Konference Er du studerende eller nyuddannet fra universitetet eller handelshøjskolen, kan du få en introduktion til Danske Graduate i København den 2. marts Her møder du medarbejdere og ledere, som giver dig et fagligt indblik i koncernens arbejde og karrieremuligheder. Læs mere, og tilmeld dig på

4 4 avis for copenhagen business school handelshøjskolen Forskningsordfører Kirsten Brosbøl (S) var stærkt medvirkende til, at de laveste taxametre nu bliver evalueret. Kampen mod discounttaxametrene Interesseorganisationer og dele af oppositionen i Folketingen ser gerne højere taxametre på de samfundsvidenskabelig og humanistiske uddannelser allerede fra sommeren 2009, men alt ser ud til, at der tidlligst kommer flere penge fra 200 kvalitetsfald Af Anders T Christiansen Den danske regerings målsætning om, at 50 procent af alle danskere skal have en længere videregående uddannelse, er en smuk tanke. Der stadig et stykke vej fra målsætningen til virkeligheden. Det blev tydeligt i år især for de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser, der oplevede et fald i søgning og optag. Når der foreligger analyser der klart viser, at det er servicefagene, der i de kommende år skal trække det danske samfund fremad, så det er et reelt problem, at der nu bliver optaget færre på de de uddannelser, der Politisk konsulent i DJØF, Marit Wenche Qvist, fastslår, at det er et vigtigt samfundsanliggende at få hævet de laveste taxametre for at sikre kvaliteten af studierne. især leverer kandidaterne til job inden for servicefagene. Uddannelserne i Danmark finansieres efter STÅ (studenterårsværk), og de udløses efter en taxametermodel baseret på, at den enkelte studerende planmæssigt består sine eksamener og gennemfører sin uddannelse. Der er forskel på taksten til de enkelte uddannelser, så eksempelvis sundheds- og naturvidenskaberne udløser årlige STÅ-bevillinger, der er over dobbelt så høje per studerende som for eksempel samfundsvidenskaberne og humaniora. Negativ kvalitetsspiral Den lave bevilling per studerende på samfundsvidenskab og humaniora påvirker nødvendigvis uddannelsernes kvalitet, målt i forhold til holdstørrelser, konfrontationstimer med undervisere med videre. Misforholdet er efterhånden blevet så påfaldende, at såvel oppositionspartierne som et fællesskab af eksterne interessenter, heriblandt Danske Erhverv, Dansk ErhvervsAkademi og Dansk Industri, med DJØF som tovholder har valgt at lægge pres på Videnskabsministeriet for at gøre noget ved problemet. Argumentet er, at de lave samfundsvidenskabelige og humanistiske takster med tiden har skabt en negativ kvalitetsspiral for uddannelserne. Hvis der ikke gøres noget ved de lave discountsatser, vil kvaliteten på uddannelserne falde yderligere, hvilket igen vil betyde mindre søgning, øget frafald og dårligere uddannede samfundsvidenskabelige og humanistiske kandidater. - Dette område er ikke nogen lille dagsorden, vi har i DJØF. Den er essentiel for det danske samfund, siger Wenche Marit Quist, der er politisk konsulent i DJØF og interesseorganisationernes koordinator i indsatsen for at få hævet de laveste uddannelsestaxametre. Fælles opbakning Det dystre fremtidsbillede har nu medført, at flere erhvervsorganisationer og politiske partier nu i fællesskab forsøger at gøre op med den historiske skævvridning. Gennem et øget fælles pres på Viden skabs ministeriet har de formået at sætte skarpt fokus på den forestående analyse, der skal foretages af uddannelserne under de laveste taxametersatser. - Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt får afdækket, hvilke konsekvenser de lave taxametersatser har for uddannelsernes kvalitet. Det er herunder især vigtigt at få omfanget af forskningsbaseret undervisning belyst, hvor meget undervisning der foregår på storhold, hvor store holdende reelt er, hvor meget vejledning der er til specialer, og hvor mange konfrontationstimer man rent faktisk har på de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser, siger forskningsordfører for socialdemokraterne, Kirsten Brosbøl, der fik kravet om ovennævnte analyse skrevet ind i forligsaftalen om sidste års globaliseringspulje. Kirsten Brosbøl støttes i sine synspunkter af blandt andre Jesper Langballe, forskningsordfører for Dansk Folkeparti, der tilføjer: - Der er meget, der tyder på, at der udover den naturlige forskel, der vil være i omkostningerne på naturvidenskabelige fag i forhold til humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, sker en forfordeling der ikke hører hjemme nogen steder. Det har formentligt noget at gøre med, at når man siger forskning, så er det, der ringer i regeringens ører, den naturvidenskabelige forskning. Ingen forskud For både de to politikere og tovholderen for interesseorganisationernes initiativ, hersker der ingen tvivl om, at der skal ske noget i forhold til taxametrene for de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser. Spørgsmålet er så, hvor hurtigt tiltagene rent faktisk skal implementeres. Både Kirsten Brosbøl og Wenche Marit Quist så gerne, at der allerede nu blev gjort noget ved problemet, da man med

5 cbs observer 2 marts ret stor sikkerhed ved, i hvilken retning den forestående analyse vil pege. - Vi mener, at der allerede på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt med faktorer, der viser, at der eksisterer et behov for at hæve de laveste satser allerede fra sommeren 2009, mens man afventer analysens endelige resultater, udtaler Wenche Marit Quist. Dette synspunkt bakker Kirsten Brosbøl stærkt op om. Hun mener endda, at stigningen snildt kunne være blevet finansieret med de 55 millioner kroner, som der blev sparet på finansloven 2009 en besparelse, der primært skyldtes et fald i optaget til de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser. - Havde ministeren nu været hurtig, kunne han have foreslået, at disse penge kunne beholdes inden for rammen og så bruge det til at forbedre uddannelserne, siger Kirsten Brosbøl. Videnskabsminister Helge Sander afviste dog, at de 55 millioner kroner kunne komme i spil. Det var med henvisning til, at det var et fiktivt, prognosticeret beløb, der aldrig reelt har været tilgængeligt. Videnskabsministeren mener i stedet, at man tålmodigt skal afvente den forestående taxameteranalyses resultat og derefter se på, hvilke tiltag der skal foretages, samt hvor mange midler der skal stilles til rådighed. Men, som både Wenche Marit Quist og Kirsten Brosbøl påpeger, så er problemet bare, at der først aktivt kan gøres noget ved taxametersatserne fra år 200. Globaliserings- og basismidler Hvor præcist, de nødvendige midler til at finansiere det forventede løft i taxametersatserne skal findes, afhænger af, hvor mange midler den forestående analyse lægger op til, at der skal investeres. Dog mener Kirsten Brosbøl, at globaliseringspuljen ville være et godt bud på et sted, hvor pengene kan hentes. - Vi ved, at der i globaliseringspuljen er nogle uudmøntede midler til uddannelse, der skal sikre 50 procents målsætningen. Vi mener også på baggrund af det faldende optag på disse uddannelser, at der allerede nu må foreligge nogle ubrugte midler i denne pulje, som bør tages i spil, men hvor mange ved vi ikke før der forelægger regnskabstal for 2008, siger Kirsten Brosbøl. Der er meget, der tyder på, at der udover den naturlige forskel, der vil være i omkostningerne på naturvidenskabelige fag i forhold til humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, sker en forfordeling der ikke hører hjemme nogen steder. Det har formentligt noget at gøre med, at når man siger forskning, så er det, der ringer i regeringens ører, den naturvidenskabelige forskning. Jesper Langballe forskningsordfører for Dansk Folkeparti Det bud bliver taget godt imod hos Wenche Marit Quist. Derimod forholder Jesper Langballe sig mere nøgternt til situationen og mener ikke, at man kan tage stilling til, hvor de formodede penge skal hentes, før de endelige empiriske data fra analysen foreligger. Han gør i stedet opmærksom på, at kampen for at sikre en forøgelse af basismidlerne er i fuld gang: - Den skævvridning, der eksisterer nu, er noget, som regeringen har ønsket og fremkaldt. Det er det, vi har strittet imod over for med hænder og fødder ved globaliseringsforhandlingerne. Regeringen har jo satset på dels en neddroslingen af basismidlerne ikke i kroner og øre, men i forhold til de konkurrenceudsatte midler og det har vi sagt nej til. Det har vi et flertal, der står bagved, blandt andre støttet af de Radikale og Socialdemokraterne. Så det må vi simpelthen kunne få rettet op på, siger Jesper Langballe. Studenteropbakning? Problemstillingen er svær at gøre forståelig for de studerende. Fordelingen af midler til de enkelte uddannelser er uigennemsigtig, og da hverken taxameterbevillingerne eller globaliseringsmidlerne tilfalder den enkelte studerende direkte, men blot indirekte gennem universiteternes samlede økonomi, er det de færreste studerende, der egentlig gider interessere sig for området. Dette står i stærk kontrast til SU en, hvor et forslag om nedskæringer til at finansiere skattelettelser straks affødte stærke modreaktioner blandt de studerende. Det var nemlig noget, der ville ramme den enkeltes økonomi direkte. Problemet med de laveste taxameterbevillinger rammer de studerende lige så direkte, men uden tilsvarende reaktion. Ifølge Kirsten Brosbøl skyldes det ikke nødvendigvis kun manglende indsigt og interesse, men også manglende klagemuligheder noget som hun ønsker at gøre noget ved. - Jeg kæmper for, at der skal komme en studenterombudsmand, der skal kunne tage konkrete sager op for de studerende. Studenterombudsmanden skal fungere som et talerør for de studerende og vil kunne gøre opmærksom på, hvad det er, der kvalitetsmæssigt foregår altså en uafhængig national instans, der vil være tilgængelig for alle videregående uddannelser, forklarer Kirsten Brosbøl. foto: claus bonnerup, polfoto ISBN udgave sider indbundet Pris kr. 275,- (inkl. moms) Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN udgave sider hæftet Pris kr. 325,- (inkl. moms) Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN udgave sider hæftet Pris kr. 350,- (inkl. moms) Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN udgave sider hæftet Pris kr. 490,- (inkl. moms) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Udsyn og fremsyn En jubilæumsbog om djøferne Lars Svenning Andersen, Per Nikolaj Bukh, Jens Møller & Eva Sørensen (red.) Denne bog handler om djøferne, der arbejder med alt fra jura og økonomi til kommunikation og forskning. Nogle er chefer, mens andre er medarbejdere. Nogle arbejder i det private, andre er offentligt ansat. De har noget til fælles: De kan lide at tage ansvar, de brænder for at påvirke udviklingen i samfundet og ude på virksomhederne. De er mennesker, der gør en forskel. Bogens artikler er skrevet af dygtige forfattere med omfattende erfaring inden for deres respektive arbejdsområder. Forfatterne er udvalgt ud fra de roller og job, som de står som eksponenter for. Introduktion til makroøkonomi af Jesper Jespersen En lærebog i de grundlæggende teorier til forståelse af drivkræfterne bag den overordnede økonomiske udvikling. Fremstillingen er baseret på simple figurer, der illustrerer det samfundsøkonomiske kredsløb i en enkel form. Bogen diskuterer årsagerne til- og konsekvenserne af finanskrisen, og hvert kapitel afsluttes med multiple choice opgaver. Bogens grafik og multiple choice spørgsmål kan downloades i en Power Point-version. Sundhedsøkonomi Fra teori til praksis Jørgen T. Lauridsen & Kjeld Møller Pedersen (red.) Denne bog er det første danske værk, som giver en bredere fremstilling af nogle dagsaktuelle emner fra den sundhedsøkonomiske forskning. Bogens kapitler præsenterer et udvalg af arbejder fra tre centrale områder: social ulighed i sundhed sygehuse og sygehusindlæggelser økonomisk evaluering af behandling og forebyggelse. I alle kapitler er der fokus på resultaternes relevans for den sundhedspolitiske debat. Når måling giver mening Nicolaj Ejler, Henrik Rosenberg Seiding, Daniel Schwartz Bojsen, Steffen Bohni Nielsen & Freja Ludvigsen (red.) I»Når måling giver mening«argumenterer forfatterne for at resultatbaseret styring kan sikre en ledelsesdrevet, dataunderstøttet og fagligt baseret opgaveløsning, der medvirker til at gøre måling og dokumentation meningsfuldt for ledelse såvel som praktikere. Bogen giver en god introduktion til resultatbaseret styring og viderebringer erfaringer fra de første danske offentlige organisationer, der har arbejdet systematisk med at styre efter resultater. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Handelshøjskolens Forlag nyt juridisk forlag Forskningsordfører Jesper Langballe (DF) afventer de endelige data fra evalueringen af de laveste taxametre, før han vil give et bud på finansieringen af en eventuel forhøjelse. Lyngbyvej 7 Postboks København Ø Tlf Fax

6 6 avis for copenhagen business school handelshøjskolen Malou Aamund (V) glæder sig til at se resultatet af evalueringen af universitetsloven. Her ses hun til AC-høring i et politikerpanel med Adam Toft (tv.) som ordstyrer. Et slag om forskningsfrihed Forskningsfriheden er kommet i centrum i debatten om universitetsloven. I så høj grad, at den er blevet en central del af evalueringen af loven, som for øjeblikket er i gang universitetslov Af Torkil Bang Fotos: Jørn Albertus Universitetsloven har trukket mange overskrifter i fagblade, universitetsaviser og endda også dagblade. Især forskningsfriheden eller truslen imod den har været oppe at vende mange gange. Rektorer, fagorganisationer, politikere, forskere og studerende har alle budt ind. DM (Dansk Magisterforening) er en af de organisationer, som kraftigst har talt imod Universitetsloven fra 2003, ikke mindst hvad angår indskrænkningerne i forskningsfrihed og medbestemmelse på universiteterne. Blandt andet har DM klaget til UNESCO over loven, som man anser for at bryde UNESCO internationale standarder for akademisk frihed (CBS OBSERVER nr., september 2008). I DM er man nogenlunde tilfreds med køreplanen og kommissoriet for evalueringen, selv om man tvivler på, at den form, der er valgt, sikrer, at man hører meningerne på gulvet, fortæller faglig konsulent Jens Vraa-Jensen: - Men de inddrager trods alt både spørgeskema- og interviewundersøgelser, så vi vil foreløbigt lade tvivlen komme dem til gode, siger han. Problematisk panel Det, der bekymrer mest i DM, er sammensætningen af panelet, forklarer konsulenten. - Ud af fem paneldeltagere var to, Abrar Hassan og Elaine El-Khawas, med til at evaluere universitetsloven for OECD i Dengang var de meget begejstrede. Det er svært at forestille sig, at de nu skulle have skiftet mening helt, siger Jens Vraa- Jensen, og fortsætter: - Desuden er et tredje medlem, Georg Winckler, kendt for at gå ind Evalueringspanelet Evalueringspanelet består af: - Dr. Agneta Bladh, rektor, Kalmar Universitet (formand) - Professor Georg Winckler, rektor, Wiens Universitet - Dr. Abrar Hasan, uafhængig rådgiver - Professor Elaine El-Khawas, George Washington University - Professor Peter Maassen, Oslo Universitet Den fri forskning skal ikke bare være et residual, en weekendhobby for forskerne. Den er utroligt vigtig også for forskernes produktivitet. På den anden side synes jeg ikke, at vi skal have den anarkistiske model, som Videnskabernes Selskab har lagt op til. Der skal også være plads til, at ledelsen peger på nogle områder, som er særligt interessante at forske i. Malou Aamund videnskabspolitisk ordfører Venstre for markedsgørelse af universiteterne. Det er faktisk kun formanden, Agneta Bladh, som vi kan håbe på, trækker i den anden retning. Venstres videnskabspolitiske ordfører, Malou Aamund, er meget tryg ved panelets sammensætning: - Vi har taget mange runder sammen med de Konservative og Socialdemokraterne, hvor vi også har diskuteret panelmedlemmerne, og jeg er sikker på, at de er fuldt habile til at varetage evalueringen, siger hun. Hos Socialdemokraterne er man hel ler ikke så bekymret: - Det er i hvert fald svært at sætte spørgsmålstegn ved panelmedlemmernes kvalifikationer, siger partiets forskningspolitiske ordfører, Kirsten Brosbøl, der dog gerne havde set dansk repræsentation i panelet: - I første omgang havde videnskabsministeren ikke peget på nogen nordiske repræsentanter, men vi lagde stor vægt på, at der netop skulle være en stærk nordisk repræsentation og nordisk formand, og det er der så kommet, siger hun, og fortsætter: - Det er vigtigt, at der er medlemmer af panelet, der kender den nordiske universitetskultur ikke mindst gratisprincippet, som er en hjørnesten i den danske uddannelsesmodel. Både Venstre og Social demokraterne er klar til at foretage ændringer i universitetsloven, hvis evalueringen viser et behov: - Vi går ikke i gang med en så omfattende evaluering for at sidde på vores hænder bagefter, siger Malou Der er jo mange, der siger, at forskningsfriheden ikke ligger i lovteksten, men i fordelingen af forskningsmidler. Og der vil vi gerne tilføre flere basismidler til universitetsforskningen, mens regeringen lægger op til flere konkurrenceudsatte midler. Evalueringen på CBS Kirsten Brosbøl forskningspolitisk ordfører Socialdemokraterne Aamund. og er dermed på linje med Kirsten Brosbøl, der tilføjer: - Ændringer i universitetsloven kommer til at afhænge af evalueringen. Værn om fri forskning Malou Aamund glæder sig til at se resultatet af evalueringen, ikke mindst når det gælder den meget omtalte forskningsfrihed: - Den fri forskning skal ikke bare være et lille residual, en weekendhobby for forskerne. Den er utroligt vigtig også for forskernes produktivitet. På den anden side synes jeg ikke, at vi skal have den anarkistiske model, som Videnskabernes Selskab har lagt op til. Der skal også være plads til, at ledelsen peger på nogle områder, som er særligt interessante at forske i, siger hun. Med de evalueringer, der er i gang i år, som blandt andet også omfatter forskningsrådene og innovationsfremmeindsatsen, håber Malou Aamund, at politikerne får et helt andet grundlag for at gå ind og diskutere globaliseringsmidlerne til efteråret: - Vi skal huske på, at globaliseringsmidlerne også er beregnet på at skabe vækst og arbejdspladser. Det er meget vigtigt, når vi tænker på, at der også er en krise undervejs. Det håber jeg, at vi kan få sat fokus på, når vi skal diskutere til efteråret, siger hun. Kirsten Brosbøl er enig med Malou Aamund i, at evalueringerne kan give et bedre grundlag for debatten, men tvivler på, at det nødvendigvis fører til politisk enighed. - Der er jo mange, der siger, at forskningsfriheden ikke ligger i lovteksten, men i fordelingen af forskningsmidler. Og der vil vi gerne tilføre flere basismidler til universitetsforskningen, mens regeringen lægger op til flere konkurrenceudsatte midler, påpeger Kirsten Brosbøl. CBS er i gang med at indsamle og skrive sit bidrag til evalueringen af den danske universitetslov. Bidragene består dels af en datapakke og dels af en redegørelse. De temaer som skal afdækkes er: Universitetsfusionerne, hvor CBS bidrager med en helhedsvurdering af universitetets placering i landskabet efter sammenlægningerne. Medbestemmelsen for studerende og ansatte. Den frie akademiske debat. Forskningsfrihed. Frihedsgrader, hvor Universitets- og Byggestyrelsen udarbejder et notat, som CBS og de øvrige universiteter får til kommentering. CBS har udpeget en række tovholdere for de skriftlige bidrag, mens chefkonsulent Charlotte Aller er ansvarlig for koordinering af bidrag og datapakke og skal udarbejde den samlede redegørelse. Alt skal afleveres i løbet af foråret, mens ekspertpanelets endelige evaluering af universitetsloven skal være klar inden udgangen af året.

7 cbs observer 2 marts Universitetslov til AC-høring Videnskabsminister Helge Sander (V) har i forbindelse med debatten om forskningsfriheden efterlyst lig på bordet det vil sige forskere, der er blevet pålagt at forske i noget bestemt. Disse lig har DM (Dansk Magisterforening) forsøgt at fremskaffe, men ifølge faglig konsulent Jens Vraa- Jensen har det vist sig, at folk ikke vil sige noget offentligt. - Vi oplever, at folk ringer ind og spørger, hvad skal vi gøre?. Nogle steder forlanger ledelsen nu ikke kun, at alle ansøgninger skal forbi deres bord, før de sendes ind, men også at videnskabelige publikationer skal godkendes af dem, før de bliver sendt ud i verden. Men når jeg foreslår, at vi skal lave en historie ud af det, så vil folk ikke stå frem, fortæller han. Derfor vil DM nu i samarbejde med Meget passende meldte stort set hele politikerpanelet, at de var kommet for at lytte, da AC (Akademikernes Centralorganisation) indbød til høring om Frihedsgrader og forskningsfrihed den 28. Januar Forsknings- og videnskabsordførerne fra fem politiske partier udgjorde det afsluttende panel under høringen i en stort set fyldt festsal på Københavns Universitet. Tidligere på dagen leverede forskere, institutledere og rektorer i hver deres såkaldte vidnepaneler indspark til evalueringen af universitetsloven, som nu er undervejs. Fra gulvet kom der bud og kritiske spørgsmål fra studenterorganisationer, interesseorganisationer og ansatte på universiteterne. Som den øvrige debat om evalueringen var dagen præget af diskussionen om forskningsfrihed. Men også medbestemmelse for ansatte og studerende, ledelsesstrukturer, regelstyring fra ministeriel side samt fordelingen mellem basis- og konkurrenceudsatte midler blev taget op. Den vigtige medbestemmelse Det punkt som ud over forskningsfriheden kom til at fylde mest, var den kollegiale medbestemmelse, hvor det blandt andet blev diskuteret, om Akademisk Råd fungerer, som det skal rundt omkring på universiteterne. Et forslag, som blev mødt med interesse fra politisk side, var at genindføre et kollegialt organ på institutniveau i Universitetsloven. Forslag om, at institutledere igen skal vælges frem for ansættes, fik dog begrænset opbakning fra salen. I det hele taget var der ikke den store enighed om, hvordan medbestemmelsen skal sikres, men temaet tages op igen i forbindelse med evalueringen af Universitetsloven sammen med flere af de øvrige debatpunkter ved høringen. Kirsten Brosbøl (S) var en af fem lyttende politikere til AC s høring om evaluering af universitetsloven den 28. januar. DM vil skaffe lig på bordet Vilstrup gennemføre en undersøgelse, hvor folk vil få mulighed for at svare anonymt. I forbindelse med en klage til UNESCO over den beskårede akademiske frihed gennemførte DM en lignende undersøgelse, hvor det viste sig, at omkring 2 procent af universitetsforskerne havde fået pålæg fra ledelsessiden. Det har Helge Sander udlagt som, at der ikke er noget stort problem men det er der to ting at sige til, mener Jens Vraa-Jensen: - For det første svarede respondenterne på, om de havde modtaget pålæg i årene det vil sige inden universitetsloven var fuldt implementeret. For det andet har institutlederne selv sagt til ministeriet, at de ikke bruger det redskab og set i det lys er 0-2 procent faktisk et højt tal. læst på cbsobserver.dk redigeret af torkil bang & dalia siwan Klimatopmøde for studerende Sander: Universiteter har fin økonomi Universiteternes økonomi har det fint, og de øgede administrative udgifter kan i høj grad henføres til universitetsfusionerne. Det fastslog videnskabsminister Helge Sander (V) under et samråd i Videnskabsudvalget onsdag den 8. februar, hvor han blandt andet svarede på spørgsmål fra SF s Jonas Dahl om universiteternes økonomi set i lyset af fyringer og besparelser på flere universiteter. Ministeren gjorde blandt andet rede for, at der er kommet flere penge til universitetsområdet i de senere år. Han mener ikke, at det lave optag i Ny formand for CBS Students Debatten mellem de to kandidater til CBS Students formandskab, Jenskumar Sivagurunathan og Milad Avaz, blev intens og kom til at vare over en time, før man kunne gå til afstemning. Undervejs blev de to kandidater grillet så grundigt med kritiske spørgsmål til deres fremtidsplaner for CBS Students, at Jenskumar Sivagurunathan, der havde lagt ud med at tale på engelsk, måtte ty til det danske. Milad Avaz havde fra starten talt på dansk og havde opsummeret sine pointer for det ene fremmødte medlem, der ikke forstod CBS Case Competition goes global CBS under pres i boligsag Huslejenævnet har i fire sager afgjort, at CBS har krævet al for høj husleje af udenlandske studerende. CBS er imidlertid af den opfattelse, at nævnet tager fejl både hvad angår det opkrævede beløb, og når det gælder, hvad der er en rimelig husleje set i forhold til de faciliteter, der følger med boligen. Derfor er sagen anket til Boligankenævnet i København. Hvis afgørelserne kommer til at stå ved magt, er det ifølge lederen af Det CBS, RUC og universiteterne i Lund og Malmø er ved at lægge sidste hånd på et forslag til en minor i socialt entrepreneurship under Øresund Entrepreneurship Academy. Når forslaget er klart, vil det blive sendt til behandling i de respektive studienævn, fortæller lektor Kai Hockerts fra Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse. Han er selv initiativtager til forslaget, og han fortæller, at studerende, hvis forslaget går igennem, vil kunne få minor-certifikatet ved at tage tre ud af fire valgfag inden for området Vil du være med til at løse fremtidens energiudfordringer og sætte dit præg på energi- og klimadebatten? Så er det stadig muligt at tilmelde sig konferencen Energy Crossroads Global Summit Series marts 2009 i København Da vil danske og udenlandske studerende på tværs af studieretninger i København vil mødes for at diskutere fælles løsninger på fremtidens store udfordringer i forhold til energiforsyning og klimaforandringer. På konferencen vil man få mulighed for at være med til at udtænke nye ideer til, hvordan man kan løse de globale energiproblemer og komme med forslag til, hvordan politikere, sektorer og virksomheder bedst muligt tager hånd om de fælles problemer. Hør blandt andre Dr. James E Hansen, leder af NASA Goddard Institute for Space Studies, og Barack Obamas klimarådgiver Daniel M. Kammen, leder af afdelingen for vedvarende energi ved University of California i Berkeley, og deltag i workshops, debat og dialog sammen med 300 andre studerende fra hele verden. For tilmelding og yderligere information kan du besøge: efter de ændrede studiekrav kommer til at koste universiteterne penge på længere sigt. På Jonas Dahls spørgsmål om ministerens vurdering af de øgede administrative udgifter på universiteterne på 700 millioner kroner fra 2005 til 2007 set i lyset af nedskæringerne på flere uddannelser svarede Helge Sander, at det var forventet, at universitetsfusionerne i en overgangsperiode ville komme til at koste penge. Han fremhævede også, at rent forholdsmæssigt virker stigningen ikke så voldsom dansk. I bund og grund var der ikke store forskelle i det, de to kandidater kunne fortælle om sig selv, og hvad de ville arbejde for som formænd. Jenskumar Sivagurunathan talte for, at en ambitiøs web 2.0 løsning i bedste Obama-stil vil være løsningen på at få bedre fat i de studerende og få dem aktiveret. Milad Avaz talte for en bedre it-infrastruktur på CBS. I afstemningen, hvor der blev afgivet 40 stemmer, stemte 24 på Jenskumar Sivagurunathan og 3 på Milad Avaz, mens tre stemte blankt For første gang i CBS Case Competition s otteårige historie blev det en virksomhed uden for Danmark. Dette års case-virksomhed blev det norske mediehus, Schibsted ASA. Virksomheden er det eneste traditionelle mediehus, der har haft succes med at gøre online aktiviteter virkeligt profitable. På nuværende tidspunkt har Schibsted ASA aktiviteter inden for skrevne medier, film, magasiner og webmedier i 22 lande rundt omkring i verden. Nogle af virksomhedens 36 kendte brands er Blocket.se, Infojobs. net og Willhaben.at. Casens omdrejningspunkt var primært virksomhedens største vækstpotentiale, Schibsted Classified Media (SCM), der har domineret det europæiske marked for online-markedsføring via annoncer. Holdene skulle tage stilling til, hvordan Schibsted ASA under de givne økonomiske omstændigheder kan ekspandere denne profitable forretningsdivision til markeder, hvor der stadig er mange vækstmuligheder. CBS Case Competition finalen blev i år afviklet i Solbjerg Plads største auditorium, SPs0 fredag den 27. februar internationale Kontor, Robin Jensen, slut med at garantere bolig til udenlandske studerende NB: CBS OBSERVER ser i april-nummeret nærmere på danske og udenlandske studerendes leveomkostninger. Her vil redaktionen med udgangspunkt i denne sag se nærmere på, hvordan CBS udlejning af kollegieværelser hænger sammen. Minor i socialt entrepreneurship på vej det vil sige kurser svarende til 22,5 ECTS. Han sammenligner med minor-uddannelsen i bæredygtig forretning, som allerede findes på CBS, og forklarer, at det er noget mere komplekst at sammensætte uddannelsen i socialt entrepreneurship, idet man næppe kan finde alle tre valgfag på CBS, men må søge til et eller flere af de samarbejdende universiteter

CBS OBSERVER 7. Cand.ling.merc barberes ned

CBS OBSERVER 7. Cand.ling.merc barberes ned a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n o k t o b e r 2 0 0 9 CBS OBSERVER 7 Cand.ling.merc barberes ned Fra 202 eksisterer den gamle cand.ling.merc.

Læs mere

a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n a p r i l 2 0 0 9

a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n a p r i l 2 0 0 9 a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n a p r i l 2 0 0 9 CBS OBSERVER 3 Er SU en for høj og Danmarks studerende forkælede? Står den på brugt cykel

Læs mere

cbs OBSERVER Redaktion Annoncesalg CBS OBSERVER & cbsobserver.dk Bjørn Hyldkrog Ansvarshavende redaktør DG Media a s Vejle København

cbs OBSERVER Redaktion Annoncesalg CBS OBSERVER & cbsobserver.dk Bjørn Hyldkrog Ansvarshavende redaktør DG Media a s Vejle København R Medieinfo 200 CBS Observer a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n m a j 2 0 0 9 cbs OBSERVER 4 - Vi er indstillede på, at humaniora og samfundsvidenskab

Læs mere

CBS OBSERVER 9. Den hemmelige pris

CBS OBSERVER 9. Den hemmelige pris a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n d e c e m b e r 2 0 0 9 CBS OBSERVER 9 Den hemmelige pris Det ligner en lys idé. Fredag den 27. november fik

Læs mere

Valget mellem pest og kolera blev truffet og det blev cbsobserver.dk, der blev lukket efter kun halvandet år online på CBS

Valget mellem pest og kolera blev truffet og det blev cbsobserver.dk, der blev lukket efter kun halvandet år online på CBS a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n m a r t s 2 0 0 CBS OBSERVER 2 Webavisen lukker, papirudgaven fortsætter Valget mellem pest og kolera blev truffet

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 cbs OBSERVER cbsobserver.dk Nyt navn. Ny webavis. Det seneste nummer af Kræmmerhuset før sommerferien var det sidste nummer

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5 nr. nr. 1 11 19. 20. jannuar juni 2008 2007 magisterbladet Forbud mod hemmelige aftaler side 5 Parkeret i årevis side 10-13 Tidsskrifter frygter for deres overlevelse side 18-19 Sander vil belønne de bedste

Læs mere

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29 nr. 10 5. juni 2009 magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Den humanistiske bro mellem tanker og teknik side 14-21 Kamp om Italiens universiteter

Læs mere

CBS OBSERVER 7. Tæppefald for CBS OBSERVER KICKSTART DIN KARRIERE I DAG VIND. 13.368,- Se hvordan på studiemedlem.dk

CBS OBSERVER 7. Tæppefald for CBS OBSERVER KICKSTART DIN KARRIERE I DAG VIND. 13.368,- Se hvordan på studiemedlem.dk a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n o k t o b e r 2 0 0 CBS OBSERVER 7 Tæppefald for CBS OBSERVER n y u n i v e r s i t e t s d i r e k t ø r -

Læs mere

forsker Manglende medindflydelse DM S DJØF S JA S DF S DDD S december 2009 230 Og hvad med valgte ledere Men hvad betyder medbestemmelse

forsker Manglende medindflydelse DM S DJØF S JA S DF S DDD S december 2009 230 Og hvad med valgte ledere Men hvad betyder medbestemmelse DM S DJØF S JA S DF S DDD S forsker december 2009 230 Så røg Scientology-lederen 3 Han gik selv, før han blev en yderligere belastning for rektor Pallesen Brugerbetaling 4 Fortalerne begår en fejl ved

Læs mere

papiravisen fortsætter Studenteroprøret ulmer professor i levende sten læs side læs side læs side 1-1 avisen

papiravisen fortsætter Studenteroprøret ulmer professor i levende sten læs side læs side læs side 1-1 avisen Papiravisen fortsætter Rektor har ændret sin beslutning om at Universitetsavisen skal overgå til ren webavis fra årsskiftet. Læs side 3 Studenteroprøret ulmer Studenterrådet vil have demokratiet tilbage

Læs mere

FORskeR. forum. Se side 3: Edderkoppens spind DM S DJØF S JA S DF S DDD S. April 2009 223. Oppositionen: Ud over det aftalte.

FORskeR. forum. Se side 3: Edderkoppens spind DM S DJØF S JA S DF S DDD S. April 2009 223. Oppositionen: Ud over det aftalte. DM S DJØF S JA S DF S DDD S FORskeR forum April 2009 223 Det beskidte vasketøj 4 Uni-evalueringen: Hvorfor spørger den ikke til, hvilke effekter ledelsesreformen har haft, spørger evalueringsforsker 4.127

Læs mere

FORskeR forum. 155 mio. i skuffen DM S DJØF S JA S DF S DDD S. november 2008 219. Budgettal. 155 mio. til regulering af taxametre?

FORskeR forum. 155 mio. i skuffen DM S DJØF S JA S DF S DDD S. november 2008 219. Budgettal. 155 mio. til regulering af taxametre? DM S DJØF S JA S DF S DDD S FORskeR forum november 2008 219 IDA kontra AC 3 Ingeniører vil forhandle udenom AC-paraplyen og den fælles akademiker-overenskomst 155 mio. i skuffen Studenteroptaget faldt

Læs mere

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering.

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering og -evaluering i Norge og Holland TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark ACE Denmarks SOMMERMAGASIN ACE Denmarks Sommermagasin

Læs mere

Syv strategiske skridt mod CBS fremtid

Syv strategiske skridt mod CBS fremtid avis for copenhagen business school handelshøjskolen april 200 cbs OBSERVER 3 Syv strategiske skridt mod CBS fremtid Regionalt fokus samt viljen og evnen til institutionelt og kollektivt at tage livtag

Læs mere

magisterbladet nu også med jura side 18-21 Magistre DM Offentlig side 43-51 Skæve match er gode match side 26-28

magisterbladet nu også med jura side 18-21 Magistre DM Offentlig side 43-51 Skæve match er gode match side 26-28 nr. 2 30. januar 2009 magisterbladet Magistre nu også med jura side 18-21 Sander: Jamen, Peter Harder, det kan ikke være rigtigt, at du sidder og ryster på hovedet hele tiden. side 6-7 Vi er vilde med

Læs mere

forsker God sommer uden bedre Uni-Lov DM s DJØF s Pharmadanmarks juni-august Kritiske uni-forskere: Kommandotænkning

forsker God sommer uden bedre Uni-Lov DM s DJØF s Pharmadanmarks juni-august Kritiske uni-forskere: Kommandotænkning DM s DJØF s Pharmadanmarks forsker juni-august 2011245-246 Penkowa ændrer ikke KU-ranking 3 - sagen har nemlig slet ikke fået omtale i udlandet S-SF: Mere erhvervsforskning 4 Universiteter skal være vækstlokomotiver

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 03 1. MARTS 2013 Læs side 6-7 og 32-35 dm natur Del din reformen! Håbet ligger i Opsang

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 03 1. MARTS 2013 Læs side 6-7 og 32-35 dm natur Del din reformen! Håbet ligger i Opsang magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 03 1. MARTS 2013 Professor: Glem 22 tillids- 16 42 dm natur 47 Del din reformen! Håbet ligger i Opsang viden med andre en stærk minister. fra Uppsala & kultur

Læs mere

FORSKER. forum. forum. Universiteterne danser MAJ 2002

FORSKER. forum. forum. Universiteterne danser MAJ 2002 DM s & DJØF s FORSKER forum forum MAJ 2002 155 Universiteterne danser Rygter om at videnskabsminister Sander har en rammelov om ny universitetsstyrelse liggende i skuffen, har presset de enkelte universiteter

Læs mere

Pengetanke til erhvervslivet

Pengetanke til erhvervslivet DM s DJØF s JA s DF s DDD s Marts 2008 212 Lønstigning til lektorer 3 Årets overenskomst gav generel lønstigning til alle lektorer samt mulighed for docenttillæg (Foto: PolFoto) Ministerier politiserer

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik Byens bedste klicheer Læs bagsiden Campus #16 26. okt 2009 Ukritisk journalistik Forskning er populært stof i medierne. Men hvorfor er forskningsjournalistik næsten aldrig kritisk? Videnskabsjournalister

Læs mere

FORSKER, FORSKER,forum

FORSKER, FORSKER,forum DM s & DJØF s FORSKER, FORSKERforum FORSKER,forum forum 156X SOMMER 2002 Forhandlinger på skrømt Videnskabsminister Sanders er forundret over, at rektorerne sammenkæder hans ledelsesreform med krav om

Læs mere

RUC: Et universitet i krise

RUC: Et universitet i krise DM s DJØF s JA s DF s DDD s forsker forum Februar 2008 211 Hvor er erhvervslivet 3 Aarhus-rektor Lauritz Holm- Nielsen er træt af, at der stilles ensidige krav til universiteterne Læg elfenbenstårnet ned

Læs mere

FORSKERforum september

FORSKERforum september DM S DJØF S Pharmadanmarks FORSKERforum september 2013 267 Bedre karriereveje 2 - er hensigten med ny stillingsstruktur, som dog er helt afhængig af ledelsens velvilje LEDEREN Semesterstart 7-9 (Fotocollage:

Læs mere

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION:

Læs mere