INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ Markedskommentar Nye rekorder på de globale markeder udfordrer nervesystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2013. Markedskommentar Nye rekorder på de globale markeder udfordrer nervesystemet"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2013 Markedskommentar Nye rekorder på de globale markeder udfordrer nervesystemet Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle vore modelporteføljer overgik markedet i april måned Analyser: Ambu Berlin IV Diba Bank Djurslands Bank Expedit FormueEvolution I Formuepleje Pareto Gabriel Holding Greentech Energy Syst. Gyldendal Hvidbjerg Bank Luxor Nordfyns Bank Roblon Rovsing Scandinavian Brake Syst. Solar SP Group SPEAS Trifork

2 DAA DJURSLANDS BANK STK 10 DAGSKURS 161,50 DATO D.DJUR DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,3 2013e 14,9 2014e 10,9 P/CE ,8 2013e 3,8 2014e 3,3 PEG ,1 2013e N/M 2014e N/M COST RATIO ,6 2013e 73,6 2014e 72,6 YIELD 1,55 ROE 3,9 K/I 0,58 BETA (3år) 0, Ole Bak, Martin Ring Andersen Djurslands bank er en selvstændig lokalbank på Djursland og i Århus med rødder tilbage fra Banken er fullservice bank overfor privatkunder, små og mellemstore virksomheder samt offentlige institutioner. Ud over bankprodukter tilbydes kunderne et sortiment af realkredit, investerings og forsikringsprodukter. Banken har Østjylland som kerneområde og har 15 afdelinger på Djursland og i Aarhus, ca privatkunder, erhvervskunder og foreninger. Bankens balance udgør 6,6 mia. kroner og havde en medarbejderstab beskæftigede 190 ansatte i Inden for de senere år er banken vokset gennem åbning af 5 nye filialer i Århusområdet. AKTIVER Kasse & tilgodehavender (2%) Bankgæld (19%) Udlån (6) Indlån (67%) Andre aktiver (15%) Andre passiver (3%) Fondsbeholdning (23%) Ansvarlig kapital (11%) GRUPPE: BANKER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 20,46 % 12 MDR 24,13 % GRUPPENS STYRKE 12 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 17,84 % 12 MDR 31,04 % GRUPPENS P/E 28,84 GRUPPENS K/I 1,97 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 14,79 % 12 MDR 3,78 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2014e NETTO RENTE OG GEBYRINDT RESULTAT FØR OMKOSTNINGER OMKOSTNINGER (incl kap.interes.) DEBITORTAB NETTO EKSTRAORDÆRE POSTER ,00 2,91 6,53 5,59 3,31 6,44 9,02 10,10 10,39 10,71 11,38 6,47 14,80 13,63 8,48 17,45 10,85 14,84 24,03 51,12 46,29 34,35 57,81 42,33 48,91 Årsafslutning: DKK Aktier November 1993: kr. nye aktier til kurs 175 med for Generalforsamling: tegningsret i forholdet 5:2. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Erik Nymann, Uffe Vithen, Ejner Søby, Peter Zacher Sørensen, Mikael Lykke Sørensen, Peter Pedersen, 3 medarbejdervalgte repræsentanter Wellington Management Company, Lind Invest FONDSKODE RIC DJUR.CO Lavere renteindtægter i 1. kvartal 2013 medføre netto rente og gebyrindtægter på 60,4 mio. kr. mod 65,8 mio. kr. efter samme periode sidste år. Øgede nedskrivninger medførte dog et lavere resultat efter skat, der for perioden androg 8 mio. kr. Ledelsen forventer i 2013 fortsat et resultat før nedskrivnin ger, kursreguleringer og skat i niveauet 60 til 75 mio. kr. Et fald i renteind tægterne på 14 mio. kr. blev mere end opvejet af lavere renteudgifter, hvorfor netto renteindtægterne endte på 188 mio. kr. for året Et stort aktieudbytte samt signifikant højere gebyrindtægter, medførte at Djursland Bank kunne rapportere om de højeste netto rente og gebyrindtægter i koncernens historie. Indtægterne voksede med over 6% til 273 mio. kr. i 2012, mod 257 mio. kr. i Positive kursreguleringer på hele 26 mio. kr., samt lavere personale og administrationsudgifter, på trods af samme medarbejderniveau, bidrog yderligere til det gode resultat. Nedskrivningerne på udlån steg fra 38 mio. kr. i 2011 til 48 mio. kr. i 2012, hvilket dog ikke kunne ødelægge de gode takter, og resultatet efter skat blev mere end fordoblet siden sidste år, og endte på 47 mio. kr. Bankens solvensprocent udgør 16,6% og overdækningen i forhold til solvensbehovet udgør således 6,9 pct.point. Likviditetsoverdækningen andrager 207% og banken overholder alle Tilsynsdiamantens grænseværdier. Indlån er i årets løb vokset med 2,4% til 4,5 mia. kr., mens bankens udlån er faldet med 8,6% til 3,6 mia. kr. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2012 et rekordhøjt 758 mio. kr. og blev forrentet med 8,4% før skat, det bedste siden

3 DAA EXPEDIT STK 100 DAGSKURS 36 DATO D.EXPE DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E ,2 2013e 4,7 2014e 4,1 P/CE ,1 2013e 1,8 2014e 1,9 PEG 2012 N/M 2013e 0,0 2014e 0,0 EV/EBITDA ,0 2013e 3,7 2014e 3,2 YIELD ROE 11,3 K/I 0,53 BETA (3år) 0, Steen Bødtker Expedit A/S udvikler, producerer og markedsfører inventarløsninger og services til både mindre og større detailkæder. Produkterne dækker både grundsystemer og specialdesign og omfatter blandt andet, inventarsystemer, kundevogne og kurve, specialvogne, kundeføring og kassediske. Expedit koncernen består af moderselskabet Expedit A/S samt fem datter selskaber i Sverige, Norge og Finland. Selskabet har dog også aktiviteter i resten af verden, fordi selskabet har valgt at følge med kunderne, når disse udvider deres aktiviteter internationalt. Selskabet har i flere år haft en samarbejdsaftale med Wanzl, der er Europas største producent inden for inventar og udstyr. Samarbejdet bidrager med et stort netværk af faste leverandører, øget sortiment, samt øget produktionskapacitet. Salget af varer står fortsat for langt størstedelen af omsætningen (95% i 2011) i forhold til salg af services. Det gennemsnitlige antal ansatte i Expedit var i (2010: 304) GRUPPE: INDUSTRIVARER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 30,91 % 12 MDR 10,77 % GRUPPENS STYRKE 6 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 23,26 % 12 MDR 9,40 % GRUPPENS P/E 17,11 GRUPPENS K/I 1,60 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 24,75 % 12 MDR 7,39 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2014e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,82 10,49 2,01 2,82 2,26 45,28 45,29 40,86 34,69 40,25 14,15 76,01 13,64 18,45 14,90 76,30 87,66 124,42 9,49 101,66 83,06 115,17 193,18 188,20 Årsafslutning: DKK A Aktier April 1986: kr. nytegning af Baktier ved børsintro Generalforsamling: DKK B Aktier duktion efter tendersystemet til kurs 725. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Ib Mortensen, Gottfried Wanzl, Bernhard Renzhofer, 2 medarbejdervalgte repræsentanter RW Finans 35,7, Volksbank Günzburg 19,9, Wanzl Metallwarenfabrik GmbH 13,6, Olav W. Hansen 5,6, Walter Manser 5,1 FONDSKODE RIC EXPB.CO Expedit opgiver ikke konkrete kvartalstal, men kan efter 1. kvartal 2013 rapportere om et stagneret omsætningsniveau i forhold til Dog er ordrebeholdningen fortsat solid, hvilket giver gruppen en platform for vækst i resten af året. Ledelsen venter fortsat, at realisere vækst i omsætningen, samt se den positive udvikling i koncernens indtjening fortsætte i Expedit har haft et særdeles godt 2012, hvor det er lykkedes koncernen at vende skuden fra mange års røde tal på bundlinjen til at levere et positivt resultat. Den positive udvikling tilskrives primært en omsætningsvækst og resultatforbedring i moderselskabet samt mindre vækst i aktivitetsniveauet i Norge. Divisionen i Sverige har det fortsat svært, og resultatet fra dette segment blev i 2012 negativt. Det svenske marked har dog oplevet fremgang i 2. halvår af 2012, hvorfor ledelsen forventer, at fundamentet for en positiv indtjening i fremtiden er lagt. Omsætningen voksede samlet set med 9,6% til 520 mio. kr. for Produktions og salgsomkostningerne formåede Expedit at holde i kort snor, hvorfor de endte på et niveau, der tillod koncernen at realisere et markant forbedret overskud fra driften på 8,7 mio. kr. mod kun 0,4 mio. kr. sidste år. EBIT er således på niveau med De finansielle omkostninger steg en anelse til 5,4 mio. kr., hvilket dog ikke forhindrede selskabet i at kunne opnå et resultat efter skat på 3,9 mio. kr. for 2012, hvilket er 6,7 mio. kr. bedre end Egenkapitalen androg ultimo året 104 mio. kr., og blev således forrentet med 3,8%. Efter et dyk i soliditetsgraden i 2011, er den igen i 2012 lige over 4.

4 DAA FORMUEEVOLUTION II STK 100 DAGSKURS 421,50 DATO D.FEII DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,4 2013e 2,0 2014e 1,7 P/CE ,4 2013e 2,0 2014e 1,7 PEG 2012 N/M 2013e 0,0 2014e 0,0 EV/EBITDA 2012 N/M 2013e N/M 2014e N/M YIELD ROE 51,7 K/I 1,05 BETA (3år) 0, GRUPPE: FINANSIERINGSSELSKABER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 11,80 % 12 MDR 9,34 % GRUPPENS STYRKE 9 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 7,00 % 12 MDR 5,88 % GRUPPENS P/E 16,83 GRUPPENS K/I 2,01 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 6,54 % 12 MDR 8,58 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2014e RENTEINDTÆGTER NETTO KURSREG. VÆRDIPAPIRER ØVRIGER INDTÆGTER NETTO ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDÆRE POSTER ,32 33,60 15,97 54,74 8,15 23,20 42,46 28,84 29,18 55,86 180,63 218,84 112,50 278,61 31,43 207,49 248,98 180,63 218,84 112,50 278,61 31,43 207,49 248,98 Årsafslutning: DKK Aktier Emission i forbindelse med optagelse på Generalforsamling: OMX stk. til en nominiel værdi af kr. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Jørn Gregersen FormueEvolution II er et børsnoteret investeringsselskab, der primært henvender sig til selskaber og private investorer, der har mulighed for at investere for frie midler. Med baggrund i nobelprisbelønnet finansieringsteori investerer selskabet aktivt med både egenkapital og fremmedkapital i en blandet portefølje af primært aktier og obligationer samt afledte finansielle instrumenter. Selskabets primære formål er at optimere aktionærernes afkast af investeringen i selskabet efter skat. Udover investering i de klassiske aktie og obligationsmarkeder giver de investeringsrammer, som FormueEvolution II opererer under, mulighed for en bred investering i Emerging Marketsaktier og obligationer, erhvervsobligationer samt andre attraktive aktivklasser. Spredningen sikrer bedre afkast/risikoforhold i investeringen. Målsætningen i selskabet er over en 5årig periode at forrente egenkapitalen med 608 efter omkostninger svarende til i gns. 1013% p.a. Den samlede risiko forventes at være lidt over niveauet for en portefølje i globale aktier Christian Cordsen Nielsen, Hans Lindum Møller, Finn Boel Pedersen T.H. Invest 13,8, Stubkjær 10,37% FONDSKODE RIC FEII.CO I 2012 har FormueEvolution II realiseret et overskud på 1,5 mio. kr., mod et tilsvarende underskud i 2011 på 13,4 mio. kr. Resultatet svarer til en egenkapitalforrentning på 8,5%, hvilket af ledelsen betragtes som værende utilfreds stillende. I årets første kvartal kunne der noteres relativt gode kursgevinster. Disse kursgevinster blev dog sat til i andet kvartal, hvorfor det besluttedes at reducere risikoen. I efteråret blev porteføljen lagt grundlæggende om, hvor danske realkreditobligationer blev solgt helt fra, da lånefinansieret investering i disse obligationer ikke anses for attraktivt ved det meget lave renteniveau. Hernæst blev aktiebeholdningen omlagt til i højere grad at bestå af nøje udvalgte investeringsforeninger. Dette for at opnå større spredning og dermed reducere porteføljens afkastudsving. I år 2012 har der været positive kursreguleringer på 1,6 mio. kr. mod 14,7 mio. kr. i Kursreguleringer på akti er medførte et overskud på 3,6 mio. kr., mens obligationer og valuta tilsammen bidrog positivt med 0,7 mio. kr. Derimod bidrog afledte finansielle instrumenter negativt med 2,7 mio. kr. Løn og administrationsomkostninger har ligget stabil i niveauet 0,9 mio. kr. svarende til en omkostningsprocenten på 4,71. Egenkapitalen er i årets løb forøget med 1,5 mio. kr. og udgjorde ultimo året 19,4 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad ultimo 2012 på 56%. Aktiebeholdningen stod ultimo 2012 for godt 65% af de samlede aktiver. Resultatet for 2013 forventes at være positivt, men sandsynligvis vil den fortsatte store usikkerhed i økonomierne i perioder medføre turbulens på de finansielle markeder.

5 DAA GABRIEL HOLDING STK 20 DAGSKURS 135,50 DATO D.GABR DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 4 P/E 2011/12 14,4 2012/13e 14,7 2013/14e 13,6 P/CE 2011/12 11,1 2012/13e 10,1 2013/14e 9,5 PEG 2011/12 0,8 2012/13e N/M 2013/14e N/M EV/EBITDA 2011/12 9,1 2012/13e 8,4 2013/14e 7,8 YIELD 3,32 ROE 11,9 K/I 1,75 BETA (3år) 0, GRUPPE: FORBRUGSGODER OG BEKLÆD. AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 2,26 % 12 MDR 45,22 % GRUPPENS STYRKE 16 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 1,49 % 12 MDR 17,22 % GRUPPENS P/E 22,81 GRUPPENS K/I 3,08 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 2,55 % 12 MDR 21,42 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2007/ / / / / /13e 2013/14e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER ,50 14,51 1,09 11,19 11,47 12,54 79,33 58,56 56,75 59,75 63,90 8,11 0,62 6,62 7,97 9,40 9,19 9,98 10,87 2,90 10,02 11,74 12,21 13,54 14,22 Årsafslutning: DKK Aktier Januar 2002: Fondsaktieemission på nominelt 21 mio. kr. i for Generalforsamling: holdet 1:1 Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Gabriel er en nichevirksomhed, der udvikler, producerer og sælger møbelstoffer, beslægtede tekniske tekstilprodukter og komponenter. Det sker til anvendelsesområder, hvor der stilles ufravigelige krav til særlige produktegenskaber, design, logistik samt dokumenteret kvalitets og miljøstyring. Selskabet blev etableret i 1943 og omdannet til aktieselskab i 1983 under navnet Gabriel Boligtextiler A/S. Herefter blev selskabet fusioneret med Kjærs Mølles Fabriker i Navnet blev ændret til Gabriel Holding i 1988, og i denne forbindelse blev aktiviteterne udskilt i det nye Gabriel A/S. Koncernen bestod indtil 1994 af moderselskabet Gabriel Holding A/S samt de 3 datterselskaber Gabriel A/S, Gabriel Garn A/S og Herning Klædefabrik A/S. Disse blev fusioneret under Gabriel A/S. Holdingselskabet varetager forskellige aktiviteter, herunder erhvervelse af selskaber inden for tekstilbranchen. Eksportandelen androg i 2010/11 91% og de væsentligste eksportmarkeder er Sverige, Tyskland, Finland og Frankrig. Selskabet havde i gennemsnit 64 ansatte i 2010/11. Pr. 1. januar 2006 oprettedes Gabriel Business Development for at understøtte innovationen i selskabet. Anders Hedegaard Petersen Jørgen Kjær Jacobsen, Kaj Taidal, Søren B. Lauritzen, Knud Erik Hansen, 2 medarbejdervalgte repr. Gabol A/S 4%, Fulma A/S 31,0 FONDSKODE RIC GABR.CO Gabriel Holding kan efter 1. kvartal 2012/13 rapportere om et EBIT på 5,7 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år. Omsætningsvæksten på 5% blev udlignet af forøget vareforbrug og periodens resultat endte på 4,5 mio. kr. Forventningerne til regnskabsåret 2012/13 er forbundet med stor usikkerhed, men ledelsen holder fast i tidligere udmeldte forventninger på en organisk omsætningsvækst på 51 med tilsvarende stigning i EBIT. Gabriel Holding oplevede i 2011/12 fremgang i omsætning og indtjening. Omsætningen steg 2% til 247,6 mio. kr. Eksportomsætningen steg godt 8 mio. kr. til 228 mio. Det stigende aktivitetsniveau har også kunne aflæses ved at selskabet valgte at øge personalestaben med 5 medarbejdere til 69 ansatte, men alligevel faldt personale omkostningerne fra 36 mio. kr. til 35 mio. kr. i 2011/12. Resultat af primær drift 21,4 mio. kr. mod 18,2 mio. kr. i 2010/11 hvilket svarede til at Gabriel Holding forbedrede sin overskudsgrad fra 7,5% til 8,7% i 2011/12. I dette år udgjorde finansnetto et tab på 556 t. kr., mens andel af resultat efter skat i associerede virksomheder påvirket regnskabet positivt med 1,4 mio. kr. i 2011/12. Dette medførte et resultat før skat på 22,3 mio. kr. mod 22,5 mio. kr. i 2010/11. Efter en skattebetaling på 4,5 mio. kr. fremkom årets resultat på 17,8 mio. kr. i 2011/12 mod 16,9 mio. kr. i 2010/11. Pengestrømme fra periodens drift blev 28,0 mio. kr. mod 26,7 mio. kr. i 2010/11. Bestyrelsen har indstillet til at der udloddes et udbytte på kr. 4,5 pr. aktie a kr. 20. Selskabets egenkapital beløb sig ultimo septemper 2012 til 146,6 mio. kr. 3

6 DAA ROBLON STK 20 DAGSKURS 173,00 DATO D.ROBL DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 3 P/E 2011/12 2,0 2012/13e 11,3 2013/14e 9,7 P/CE 2011/12 1,6 2012/13e 6,1 2013/14e 7,3 PEG 2011/12 0,2 2012/13e N/M 2013/14e 0,6 EV/EBITDA 2011/12 3,5 2012/13e 3,8 2013/14e 3,4 YIELD 5,78 ROE 13,2 K/I 1,54 BETA (3år) 0, GRUPPE: INDUSTRIVARER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 79,33 % 12 MDR 73,95 % GRUPPENS STYRKE 6 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 80,54 % 12 MDR 74,27 % GRUPPENS P/E 17,11 GRUPPENS K/I 1,60 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 80,31 % 12 MDR 78,22 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2007/ / / / / /13e 2013/14e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER ,65 5,68 12,75 14,13 15,12 82,00 85,24 84,69 82,93 84,84 74,40 28,92 65,73 77,28 86,16 15,31 17,83 97,66 58,32 92,76 105,10 110,49 28,06 23,70 Årsafslutning: DKK A Aktier Marts 1997: kr. Aaktier og kr. Baktier som Generalforsamling: DKK B Aktier fondsaktier i forholdet 4:1. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Roblon A/S udvikler, sælger, producerer og forarbejder syntetiske fibre, maskiner til fiberforarbejdning samt fiberoptiske belysningssystemer. Selskabet har sammenlagt de tidligere tre uafhængige divisioner og fungerer nu som én enhed og virksomhed. Roblon udvikler, producerer og markedsfører fleksible produkter, der kan overføre eller optage kræfter og som er baseret på anvendelse af syntetiske fibre. Hertil leveres til kabel olieog gasindustrien. Roblon er ydermere udbyder af præcisionsbelysning til det internationale, professionelle belysningsmarked og udvikler og producerer fiberoptiske belysningssystemer. Herudover leverer Roblon maskiner og udstyr som enkeltkomponenter eller som komplette anlæg, der dækker behov for twistning, cabling, slåning, afspolning m.m. Roblon har lanceret en ny, ekspansiv vækststrategi, der bl.a. medfører et vedholdende salgs og markedsføringsmæssigt fokus på de forretningsområder, segmenter og geografiske områder, hvor forventningerne til potentiel vækst er størst. I 2010/11 var Industri det største segment målt på omsætning, der udgjorde 187 mio. kr. svarende til 84% af den samlede omsætning. I 2010/11 var der gennemsnitligt 125 antal ansatte (2009/10: 123). JensOle Warrer Sørensen Klaus Kalstrup, Ole Krogsgaard, Birthe Tofting, Flemming K. Bertelsen, Jeppe Skovgaard Sørensen (mv), Eva Lyngen (mv) ES Holding Frederikshavn (Erik Schou) 25,1 (68,8), Investeringsrådgivning 11,8 (4,9), Danske Bank FONDSKODE RIC RBLNB.CO Det oplyses kort, at 1. kvartal 2012/13 er forløbet som forventet. Roblon leverede i 2011/12 et regnskab, som var bedre end forventet. Omsætningen steg 13,4% til 254 mio. kr. og overskud før skat blev forbedret 11,4% til 41,1 mio. kr. Især har udviklingen inden for TWM (twistere, tovværksmaskiner mv.) været stærk med en omsætningsvækst på over 5. Ledelsen forventer for 202/13 en omsætning på mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 3040 mio. kr. Alene i 1. halvår 2011/12 realiseredes en omsætningsvækst på 21,3% til 120,3 mio. kr., og resultatet af primær drift blev forbedret fra 14,5 mio. kr. til 17,0 mio. kr., hvilket var bedre end forventet. Roblons fremgang er et resultat af et forstærket strategisk fokus og trods de udfordrende makroøkonomiske vilkår. Selv om der er usikkerhed om markederne, har ledelsen gjort en række fremadrettede tiltag. I lyset af denne overskuelige størrelse kan det synes velbegrundet, at man har valgt at sammenlægge organisatio nen til een virksomhed frem for den tidligere tredeling. Allerede i 2010/11 oplevede Roblon en markant fremgang på driften, som blev fulgt op af en forbedring af nettoresultatet fra 23,5 mio. kr. til 27,6 mio. kr. Strømliningen af organisationen angives at have skabt større smidighed, hvilket bl.a. har medført hurtigere produktudvikling og tilpasning til kundernes præferencer. Fælles produktion, indkøb og produktudvikling har bidraget væsentligt til fremgangen. Det langsigtede mål er en omsætning på mindst 300 mio. kr. i 2014/15 og et resultat før skat på mindst 1, hvilket anses som opnåeligt.

7 DAA LUXOR STK 100 DAGSKURS 190,50 DATO D.LUXO DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E 2011/12 178,5 2012/13e 11,9 2013/14e 9,5 P/CE 2011/12 24,9 2012/13e 11,9 2013/14e 9,5 PEG 2011/12 N/M 2012/13e 0,0 2013/14e 0,0 EV/EBITDA 2011/12 N/M 2012/13e N/M 2013/14e N/M YIELD ROE 4,0 K/I 0,50 BETA (3år) 0, GRUPPE: FINANSIERINGSSELSKABER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 2,70 % 12 MDR 16,81 % GRUPPENS STYRKE 9 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 1,72 % 12 MDR 19,45 % GRUPPENS P/E 16,83 GRUPPENS K/I 2,01 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 2,14 % 12 MDR 30,45 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2007/ / / / / /13e 2013/14e RENTEINDTÆGTER NETTO KURSREG. VÆRDIPAPIRER 62 ØVRIGER INDTÆGTER NETTO ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDÆRE POSTER ,00 92,25 21,06 15,13 4,55 0,27 21,58 24,82 33,46 44,48 50,80 706,47 76,60 53,24 17,63 1,07 16, ,61 94,04 39,53 27,09 7,65 16,00 2 Årsafslutning: DKK A Aktier Marts 1997: kr. Aaktier og kr. Baktier Generalforsamling: DKK B Aktier som fondsaktier (5:2). Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Svend Rolf Larsen Investeringsselskabet Luxor A/S er et børsnoteret investeringsselskab, hvis formål er at foretage anlægsinvesteringer for egen og fremmed kapital. Selskabets hovedaktiviteter er fordelt på henholdsvis pantebreve, aktier, obligationer og ejendomme. Den overordnede målsætning er at opnå en langsigtet formuetilvækst med et afkast, der over en længere årrække overstiger det generelle markedsafkast og altid med særlig hensyntagen til investeringsrisikoen. Det er selskabets forventning, at afkastet skal ligge over markedets generelle afkastniveau, og den gennemsnitlige egenkapitalforrentning forventes at udgøre 1 15% p.a. før skat. Selskabet udnytter, i det omfang det er fornuftigt, de gode muligheder, der er for at forøge egenkapitalafkastet gennem gearing, dvs. køb af aktiver på basis af lånte midler. Gearingen udnyttes i det omfang, det er muligt at købe fornuftige aktiver. Det er selskabets politik, at der højst sker en gearing med 4 gange den ansvarlige egenkapital for så vidt angår pantebreve, medens gearing for obligationer kan være højere og for aktier lavere. Casper Moltke, Steffen Heegaard, Jannik Rolf Larsen A. Rolf Larsen Holding S.A. 77,7 (91,34%) FONDSKODE RIC LUXORB.CO I første kvartal beløb indtægterne sig samlet set til 18,1 mio. kr. mod 6,2 mio. kr. i samme periode forrige år. Periodens resultat blev 1,9 mio. kr. mod 10,1 mio. kr. i sammenligningsperioden og det forventede årsresultat før skat fast holdes uændret på 15,0 17,0 mio. kr. Bruttoindtjeningen i 2011/12 var 29 mio. kr. mod et tilsvarende overskud året inden på 50 mio. kr. Nedgangen forklares ikke gennem faldende finansieringsindtægter, da disse er steget fra 3 mio. kr. til 21 mio. kr. i 2011/12, mens huslejeindtægterne fortsat androg 15 mio. kr. De samlede indtægter steg således fra 19 mio. kr. til 37 mio. kr., som kan henføres til højere nettorenter på pantebreve og obligationer. Reguleringen til dagsværdi af finansielle aktiver bidrog positivt med 10 mio. kr. i 2011/12 mens det posten bidrog positivt med hele 54 mio. kr. i sammenligningsperioden. Regulering til dagsværdi af investeringsejendomme bidrog positivt med 3 mio. kr. mod en negativ påvirkning på 2 mio. kr. samme periode året før. Finansieringsomkostningerne beløb sig til 15 mio. kr. hvilket var på niveau med forrige regnskabsår. Personale omkostninger, afskrivninger og andre eksterne omkostninger beløb sig samlet til 13 mio. kr. hvortil resultatet før skat fremkom på 451 t. kr. i 2011/12 mod t. kr. i 2010/11. Efter en skatteindtægt på 0,6 mio. kr. fremkom årets resultat på t. kr. Ultimo perioden var porteføljen opgjort til 706 mio. kr., hvoraf 524 mio. kr. var værdipapirer, mens 182 mio. kr. var investeret i ejendomme. For det kommende årsregnskab forventer ledelsen et resultat før skat på kr. 15,0 17,0 mio. kr. 3

8 DAA ROVSING STK 0,05 DAGSKURS,30 DATO D.ROVS DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2011/12 Neg 2012/13e Neg 2013/14e 22,5 P/CE 2011/12 Neg 2012/13e177,5 2013/14e 21,3 PEG 2011/12 N/M 2012/13e N/M 2013/14e N/M EV/EBITDA 2011/12 136,1 2012/13e106,6 2013/14e 17,8 YIELD ROE 0,0 K/I 9,25 BETA (3år) 1, GRUPPE: MATERIALER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 14,29 % 12 MDR 46,43 % GRUPPENS STYRKE 13 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 15,97 % 12 MDR 49,16 % GRUPPENS P/E 35,92 GRUPPENS K/I 6,00 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 18,32 % 12 MDR 55,21 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER 2007/ / / / / /13e /14e ,05 43,15 0,99 1, ,22 16,73 1,21 1, ,78 4 0,70 0, ,25 44,90 0,01 0, ,07 46,64 0, DKK Aktier Søren Anker Rasmussen Rovsing blev stiftet i 1992 af civilingeniør Chistian F. Rovsing og civilingeniør Søren A. Rasmussen. Rovsing leverer produkter, systemer og software til rumfartsindustrien og yder inden for udvikling af sikkerhedskritisk software konsulentbistand til automobilindustrien. Konsulentydelserne vedrører metoder, procedurer og værktøjer for udvikling af sikkerhedskritisk software samt assistance i udvikling af software i overensstemmelse med "Functional Safety" standarden ISO Selskabets kunder er store globale spillere inden for rumfarts og automobilindustrien. Af kunder i rumfartssegmentet kan nævnes koncernerne EADS og Thales Alenia Space og i automobliindustrien kan nævnes BMW, Volkswagen mv. Selskabets vækststrategi omfatter salg af standard produkter til den globale rumfartsindustri samt stærkt øget salg af konsulentydelser til automobilindustrien, hvor der i stigende grad er behov for Rovsings kompetencer. Mere end 9 af omsætningen genereres i forretningssegmentet rumfart, og den resterende del i forretningsområdet automobil. Selskabet beskæftigede i gennemsnit 25 personer i 2010/11 mod 34 i 2009/10. Greg Sims, Søren A. Rasmussen, Johannes Rovsing, Pieter van Duijn, Christian Hvidt, Karl Kristian Hvidt Nielsen Satellite Holdings BV 25,3, Christian Rovsing ApS 15,06%, Søren A. Rasmussen ApS 14,66%, CatPen 10,01%, Kartago Development 5,3 FONDSKODE RIC ROV.CO 0,01 0,01 Årsafslutning: November 2009: Nom kr. nye aktier a 1 kr. tegnet til Generalforsamling: kurs 4,08 kr. pr. aktie i en rettet emission uden fortegningsret Regnskabsmeddelelse: for de hidtidige aktionærer. Halvårsmeddelelse: Første halvårs omsætning beløb sig til 8,6 mio. kr. mod 8,2 mio. kr. i samme periode forrige år, mens ersultatet af den primære drift steg fra 0,2 mio. kr. til 1,5 mio. kr. i første halvår. For regnskabsåret 2012/13 forventes fortsat en omsætning i størrelsesordenen 2530 mio. kr. samt et positivt driftsresultat på EBIT niveau. Første kvartals omsætning i 2011/12 blev 4,9 mio. kr. mod bud getteret 4,8 mio. kr. med et resultat af primær drift på 0,2 mio. kr. mod bud getteret minus 0,6 mio. kr. Rovsing kunne konstatere tilbagegang i årets omsætning der i regnskabsåret 2011/12 beløb sig til 18,2 mio. kr. mod 22,9 mio. kr. i 2010/11. Samtidig med at aktivitetsniveauet er faldet har Rovsing prioriteret at slanke virksomheden i form af en reducering af medarbejderstyrken, hvilket medførte et fald i personale omkostningerne på 24% til 10,8 mio. kr. i 2011/12. Rovsing har regnskabsårets afslutning indgået en købsaftale med Satellite Holdings BV (SSBV) om køb af SSBV's produktlinie til test af satellitter. Købet forventes at medføre en meget væsentlig stigning i såvel omsætning som indtjening for Rovsing. I forbindelse med købet er der indgået en samarbejds og supportaftale, som bl.a. indebærer at SSBV udfører træningsprogrammer for Rovsing og stiller ekspertise til rådighed efter behov de første 18 måneder. Finansnetto faldt med 0,3 mio. kr. og udgjorde 0,9 mio. kr. i 2011/12. Samtidig påvirkede købet af SSBV 2011/12 regnskabet negativt med 0,8 mio. kr. hvilket ledte til resultatet før skat på 1,1 mio. kr. mod 0,2 mio. kr. i 2010/11. Selskabet betalte ikke skat og årets resultat beløb sig til 1,1 mio. kr.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31 1 Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION OG STRATEGI 3 BANKENS LEDELSE 5 2005 6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 7 KONCERNBERETNING 8 CORPORATE GOVERNANCE 12 INTERESSENTER: KUNDER

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08 ENGLISH VERSION >> >> Årsrapport 07/08 2 Indholdsfortegnelse Kære aktionær 3 Idégrundlag, mål og strategier 3 Resumé 4 Roblon i tal 4 Ledelsens beretning 6 Roblon Industrial Fiber 7 Roblon Lighting 8 Roblon

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S

I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S I NDHOLDSFORTEGNELSE Spar Nord Bankaktieselskab Aars Bank A/S Sbn (Dublin) Limited Finans Nord A/S Auto Finans Nord A/S Erhvervsinvest Nord A/S Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab af 10.10.91

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 14. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 14. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje Pareto A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 14. regnskabsår Formuepleje Pareto A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 2 Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. marts 2009 kl. 15.30 i FIHs lokaler: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 4 Udvikling

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere