NYT OM SKAT. Selskabsdagen Ved Thomas Frøbert

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert"

Transkript

1 NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert

2 HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering); - kan påvirke selskabets risikoposition (complianceopgave).

3 SKAT FOR SELSKABER Der betales skat på baggrund af den skattepligtige indkomst: Skattepligtige indtægter fradragsberettigede udgifter. Skatten er p.t. 25 %, men bliver sat ned til ultimativt 22 % i Husk også sambeskatning mellem koncernselskaber.

4 SKATTEPLIGTIGE INDTÆGTER Udgangspunktet er, at alle selskabets indtægter medregnes: Både driftsindtægter og kapitalindtægter medregnes. Der er dog konkret skattefrihed for en række indtægter.

5 KONKRET SKATTEFRI INDTÆGTER Særligt om afkast af aktier i datterselskaber : 2) Købspris 1) Udbytte Moder Køber Datterselskab 1 Datterselskab 2

6 KONKRET SKATTEFRI INDTÆGTER - UDBYTTER Er skattefri fra første ejerdag, hvis: Der ejes enten 10% af aktiekapitalen direkte eller der er sambeskatning med det betalende selskab; Det udbyttemodtagende selskab er ikke et mellemholdingselskab (dvs. kun indsat for at give skattefrihed); Udbyttet kommer ikke fra et skattely (mm. koncernselskab ).

7 KONKRET SKATTEFRI INDTÆGTER - GEVINST PÅ AKTIER Er skattefri fra første ejerdag, hvis: Der ejes enten 10% af aktiekapitalen direkte eller der er sambeskatning med det solgte selskab, hvis det er børsnoteret; Eller der er tale om skattefri porteføljeaktier (se flg.) Sælgerselskabet er ikke et mellemholdingselskab (dvs. kun indsat for at give skattefrihed); Det solgte selskab er ikke fra et skattely (mm. koncernselskab ).

8 KONKRET SKATTEFRI INDTÆGTER - SKATTEFRI PORTEFØLJEAKTIER Fra 2013 er der skattefrihed ved salg af skattefri porteføljeaktier som er: a) unoterede danske eller udenlandske selskaber b) der ejes af selskaber og c) som udgør mindre end 10 % af kapitalen. Skattefriheden omfatter ikke: a) Aktier i mellemholdingselskaber, der har min. 85 % af deres aktiver placeret i børsnoterede aktier. b) Udbytter fra de skattefri porteføljeaktier. c) Udbytte, der reelt er konverteret til skattefri aktieavancer

9 FRADRAGSBERETTIGEDE UDGIFTER Som udgangspunkt kan udgifter til at erhverve skattepligtig indkomst fradrages. Der er dog visse begrænsninger og der kommer flere og flere. SKAT skriver fx i sin indsatsplan for 2013, at man vil se på det kommercielle formål med en given udgift.

10 FRADRAGSBERETTIGEDE UDGIFTER Rentefradragsbegrænsning: - Alm. begrænsning af tyndt kapitaliserede koncernselskabers ret til rentefradrag ( 4:1 ). - Derudover rentefradragsbegrænsning for alm. gæld. Alt over 21,3 mio. i rentefradrag kan blive beskåret. - Der kan gives rentefradrag på baggrund af en normalforrentning (3 % i 2013) af skatteværdien af (de fleste af) selskabets aktiver. - Også en EBIT -regel, der medfører, at overskuddet ikke kan reduceres med mere end 80 %.

11 FRADRAG - UNDERSKUD Underskudsbegrænsning Underskud fra tidligere indkomstår kan alene fradrages fuldt ud op til et reguleret beløb på 7,5 mio. kr. Underskud herudover kan højst nedbringe den resterende indkomst med 60 %. Sambeskattede selskaber har kun én fælles bundgrænse. Uudnyttede underskud kan fremføres til senere indkomstår. Fortsat ingen tidsmæssig begrænsning

12 FRADRAG - UNDERSKUD Underskudsbegrænsning, fortsat: Hvorfor har virksomhederne et problem? Reglerne rammer virksomhederne på likviditeten og værdien af skattemæssige underskud Berlingske Business den 25/6 2012: Historie om, at TK Development måtte nedskrive sit skatteaktiv med DKK 150 mio. som følge af de nye begrænsninger De nye skattemæssige begrænsninger i udnyttelsen af skattemæssige underskud har et uhensigtsmæssigt sammenspil med reglerne om beskatning af finansielle kontrakter (pga. lagerbeskatning)

13 FRADRAG - UNDERSKUD Underskudsbegrænsning, anbefalinger: Tilrettelæg finansiering, risikoafdækning og periodisering af finansieringsudgifter i fx ejendoms-, shipping- og landbrugssektoren så underskudsbegrænsning indtænkes. Økonomiser med afskrivninger når det er muligt og overvej nøje, hvornår et fradragsberettiget tab skal realiseres Genovervej faktureringsprincipper eksempelvis i entreprisevirksomheder Udskyd fradrag, med mindre de falder ind under de nye regler om skattekredit for R&D-omkostninger (se senere)

14 SKATTEKREDIT FOR R&D- UNDERSKUD Skattekreditter (muligheden for at veksle underskud fra RD-aktivitet til kontanter) En virksomhed kan få udbetalt negativ skat af den del af en virksomheds underskud, der stammer fra forskningsog udviklingsaktiviteter. Øvre grænse på 5 mio. kr. for udbetalingen af skatteværdien af et underskud = max udbetaling 1,25 mio. kr. Fra og med indkomståret 2015 forhøjes den øvre grænse til 25 mio. kr. Loftet på den årlige udbetaling på 1,25 mio. kr. bliver dermed hævet til 5,50 mio. kr., når nedsættelsen af selskabs- og virksomhedsskattesatsen er blevet fuldt indfaset i 2016.

15 COMPLIANCE ARBEJDSUDLEJE Hvad er arbejdsudleje? - En udenlandsk skattepligtig person, - der er ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver - stilles til rådighed for at udføre arbejde her i landet - når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden her.

16 COMPLIANCE ARBEJDSUDLEJE Nye regler om arbejdsudleje gælder fra 1. oktober 2013 for alle virksomhedens outsourcingkontrakter. Hvis arbejdsudleje, så skal den danske kunde: - Indeholde skat med 30 % samt arbejdsmarkedsbidrag af vederlaget til den udenlandske kontraktspart (mm. den danske kunde skaffer oplysning om bruttovederlaget til den udenlandske ansatte). Ingen lønmodtagerfradrag. - Den udenlandske ansatte kan vælge alm. beskatning.

17 COMPLIANCE ARBEJDSUDLEJE Ingen arbejdsudleje, hvis - Den ansatte ikke udfører arbejde, der er en integreret del af den danske virksomhed (kerneydelser eller naturligt led i driften); eller - Den danske virksomhed permanent har outsourcet de pågældende arbejdsopgaver (ikke kun projekt til projekt ).

18 COMPLIANCE TP-DOKUMENTATION Forhøjelse af bøder for selvangivelses- og dokumentationsfejl Bødefastsættelsen ved forkert afkrydsning i selvangivelsen tager udgangspunkt i 0,5 % af omsætningen eller fastsættes til kr. per 50 ansatte i virksomheden. Bøder for undladt udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation fastsættes til kr. med tillæg af 10 % af eventuelle indkomstforhøjelser SKAT kan forlange TP-revisorerklæring, hvis: a) Virksomheden set over de seneste fire år samlet har driftmæssigt underskud, eller b) handler med koncernselskaber i visse lande uden for EU/EØS

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen November 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2012 6 1.1.1. Digital selvangivelse via TastSelv 6 1.1.2.

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) (Exitskat

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse. Hvor længe skal bilagene gemmes? Moms og betalingsfrister. Gældende sambeskatningsregler

Fratrædelsesgodtgørelse. Hvor længe skal bilagene gemmes? Moms og betalingsfrister. Gældende sambeskatningsregler 1-201 7 Reglerne om national og international sambeskatning er i dag lovfæstet i selskabsskatteloven. Sambeskatning blev lovreguleret i 1960 og grundlæggende ændret i 200. Har du tænkt over, hvem der får

Læs mere

Skatteinformation august 2011

Skatteinformation august 2011 Skatteinformation august 2011 Lersø Parkalle 112. 2100 København Ø. Telefon 39 29 08 00 www.buusjensen.dk. buusjensen@buusjensen.dk Forord Konsekvenserne af finanskrisen og internationaliseringen, herunder

Læs mere

5 Reglerne om national og

5 Reglerne om national og 1-2014 5 Reglerne om national og international sambeskatning er i dag lovfæstet i selskabsskatteloven. Sambeskatning blev lovreguleret i 1960 og grundlæggende ændret i 2005. 7 Har du tænkt over, hvem der

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2010

statsautoriserede revisorer 2-2010 statsautoriserede revisorer 2-21 Løn contra udbytte 2 Tid til generationsskifte? 3 Pas på overskrifterne 4 Fidus eller ej 4 Detailrigdom contra overblik 5 Aktieavancebeskatning 21 5 Den rigtige ledelse

Læs mere

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B p Øresundsguide 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere