Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger"

Transkript

1 PROSPEKT Investeringsfreningen Danske Invest Select Fællesprspekt fr 6 Flexinvest-afdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsfreningen Danske Invest Engrs Flexinvest Aktier Flexinvest Danske Obligatiner Flexinvest Fnde Flexinvest Krte Obligatiner Flexinvest Lange Obligatiner Flexinvest Udenlandske Obligatiner 26. juni 2013

2 Indhldsfrtegnelse Ansvar fr prspektet...3 Uafhængig revisrs erklæring m prspektet...4 Freningen Freningens navn, adresse m.v Freningens frmål Freningens bestyrelse Freningens investeringsfrvaltningsselskab Freningens revisr Freningens tilsynsmyndighed Freningens finanskalender...6 Afdelingernes investeringsfrhld, risici m.v Afdelingerne...6 Afdeling Flexinvest Aktier...7 Afdeling Flexinvest Danske Obligatiner...8 Afdeling Flexinvest Fnde...9 Afdeling Flexinvest Krte Obligatiner...10 Afdeling Flexinvest Lange Obligatiner...11 Afdeling Flexinvest Udenlandske Obligatiner Risikfrhld g risikfaktrer Den typiske investr i afdelingerne Afdelingernes FT-nr., ISIN-kder g SE-nr Afkast, udbytte, skattefrhld m.v Afkast, udbytte g kursændringer Skatte- g afgiftsregler fr afdelingerne Beskatning hs medlemmerne...18 Tegning g tegningsmkstninger Tegningskurs Tegningssted Løbende emissin Betaling fr tegning g pbevaring Emissins- g indløsningspriser m.v Omsætning, indløsning g indløsningsmkstninger Omsættelighed g indløsning Optagelse til handel Freningsandelenes registrering, størrelse g kursangivelse Negtiabilitet...20 Drift, samarbejdsparter g løbende mkstninger Administratin Investeringsfrvaltningsselskab Deptselskab Frmidler Prteføljerådgiver/prteføljefrvalter Årlige mkstninger i prcent (ÅOP)...24 Rettigheder, vedtægter, regnskabsfrhld m.v Ntering på navn Stemmeret g rettigheder Opløsning af freningen eller afdelingen Vedtægter, central investrinfrmatin, årsrapprt m.v Regnskabsaflæggelse Midlertidig finansiering Frmue...25 Bilag Bilag

3 Bilag Bilag

4 Ansvar fr prspektet fr Investeringsfreningen Danske Invest Select 6 Flexinvest-afdelinger Vi erklærer herved, at plysningerne i prspektet s bekendt er rigtige, g at prspektet s bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne frvanske det billede, sm prspektet skal give, herunder at alle relevante plysninger i bestyrelsesprtkller, revisinsprtkller g andre interne dkumenter er medtaget i prspektet, g at prspektet s bekendt indehlder enhver væsentlig plysning, sm kan have betydning fr afdelingernes ptentielle medlemmer. Kgs. Lyngby, den 26. juni 2013 Bestyrelse: Jørn Ankær Thmsen Frmand Agnete Raaschu-Nielsen næstfrmand Lars Furnais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Tft Investeringsfrvaltningsselskab: Danske Invest Management A/S Finn Kjærgård knst. adm. direktør Rbert Mikkelstrup underdirektør Jørgen Pagh underdirektør 3

5 Uafhængig revisrs erklæring m prspektet fr Investeringsfreningen Danske Invest Select Flexinvest-afdelinger Til ptentielle medlemmer i 6 Flexinvest-afdelinger under Investeringsfreningen Danske Invest Select Vi har gennemgået det af ledelsen udarbejdede prspekt dateret den 26. juni 2013, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 14. december 2012 m plysninger i prspekter fr danske UCITS m.v. Freningens ledelse har ansvaret fr prspektet g fr indhldet g præsentatinen af plysningerne heri g har afgivet særskilt erklæring herm. Vres ansvar er på grundlag af vres arbejde at udtrykke en knklusin m, hvrvidt prspektet indehlder de delelementer, der er krævet i 3 6 i bekendtgørelse nr af 14. december 2012 m plysninger i prspekter fr danske UCITS m.v., samt hvrvidt plysninger af regnskabsmæssig karakter er krrekt gengivet fra årsrapprten fr 2012 g fra halvårsrapprten pr. 30. juni Det udførte arbejde Vi har udført vres arbejde i verensstemmelse med den internatinale standard m erklæringspgaver med sikkerhed g yderligere krav ifølge dansk revisrlvgivning med henblik på at pnå høj grad af sikkerhed fr vres knklusin. Sm led i vres arbejde har vi gennemlæst prspektet g vurderet, m prspektet indehlder de i 3 6 i bekendtgørelse nr af 14. december 2012 krævede delelementer til danske UCITS prspekter, samt at prspektets plysninger af regnskabsmæssig karakter er krrekt gengivet fra den af s reviderede årsrapprt fr 2012 samt fra halvårsrapprten pr. 30. juni 2012, der ikke har været genstand fr revisin eller review. Efter sædvanlig praksis mfatter denne erklæring ikke ledelsens vurderinger. Det er vres pfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag fr vres knklusin. Knklusin Det er vres pfattelse, at prspektet indehlder de delelementer, der er krævet i 3 6 i bekendtgørelse nr af 14. december 2012 m plysninger i prspekter fr danske UCITS m.v. prspekter, samt at plysninger af regnskabsmæssig karakter er krrekt gengivet fra årsrapprten fr 2012 samt fra halvårsrapprten pr. 30. juni 2012, der ikke har været genstand fr revisin eller review. Supplerende plysning vedrørende frhld i prspektet Uden at mdificere vres knklusin skal vi henvise til ledelsens beskrivelse af afdelingernes investeringsfrhld g risici i punkt 8 g afdelingernes risikfrhld g risikfaktrer i punkt 9. Her beskrives bl.a. afdelingernes risikprfil samt de franstaltninger i frm af restriktiner i prteføljesammensætningen, sm ledelsen har besluttet fr at fasthlde afdelingernes risikprfil. København, den 26. juni 2013 KPMG Statsautriseret Revisinspartnerselskab Per Gunslev statsautriseret revisr Anja Bjørnhlt Lüthcke statsautriseret revisr 4

6 Tegningsbetingelser fr Investeringsfreningen Danske Invest Select 6 Flexinvest-afdelinger Bestyrelsen fr Investeringsfreningen Danske Invest Select har den 26. juni 2012 gdkendt, at freningsandele i afdelingerne Flexinvest Aktier Flexinvest Danske Obligatiner Flexinvest Fnde Flexinvest Krte Obligatiner Flexinvest Lange Obligatiner Flexinvest Udenlandske Obligatiner udbydes i løbende tegning uden fastsat højeste beløb på nedenstående betingelser, sm ffentliggøres den 1. juli Prspektet erstatter det hidtil gældende prspekt fr afdelingerne. Dette prspekt henvender sig til danske investrer g er udarbejdet i verensstemmelse med danske regler g lvgivning, herunder bekendtgørelse nr af 14. december 2012 m plysninger i prspekter fr danske UCITS m.v. Prspektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhld til kapitel 11 i lv m investeringsfreninger m.v. Prspektet er ikke gdkendt af eller registreret hs udenlandske myndigheder med henblik på salg g markedsføring af andelene uden fr Danmark. Andelene må ikke udbydes eller sælges i USA g Canada, g prspektet må ikke udleveres til investrer hjemmehørende i disse lande. Oplysningerne i dette prspekt kan ikke betragtes sm rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre frhld. Investrer pfrdres til at søge individuel rådgivning m egne investeringsmæssige g dertil knyttede frhld. Ethvert frhld mtalt i nærværende prspekt, herunder investeringsstrategi g risikprfil, kan inden fr lvgivningens g vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. 1. Freningens navn, adresse m.v. Investeringsfreningen Danske Invest Select Parallelvej Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Freningen er stiftet den 10. april Freningen Freningens afdelinger markedsføres under binavnet Investeringsfreningen Danske Invest Engrs. Freningen er registreret i Finanstilsynet under FT nr g i Det Centrale Virksmhedsregister under CVR-nr Freningen kan mfatte såvel certifikatudstedende sm kntførende afdelinger. 2. Freningens frmål Freningens frmål er fra en videre kreds eller ffentligheden at mdtage midler, sm under iagttagelse af et princip m risikspredning anbringes i værdipapirer i verensstemmelse med reglerne i kapitel 13 g 14 i lv m investeringsfreninger m.v., g på frlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af frmuen med midler, der hidrører fra denne, jf. vedtægternes 16. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der pnås et tilfredsstillende afkast. 5

7 3. Freningens bestyrelse Advkat Jørn Ankær Thmsen Direktør Agnete Raaschu-Nielsen Grrissen Federspiel Hauchsvej 8 Silkebrgvej Frederiksberg 8000 Århus C Adm. direktør Lars Furnais Teknisk direktør Birgitte Brinch Madsen Saint-Gbain Distributin Denmark A/S Maersk FPSOs Park Allé 370 A.P. Møller Mærsk A/S 2605 Brøndby Esplanaden København K Direktør Walther V. Paulsen Direktør Jens Peter Tft Tubrg Havnepark 20, 2. th. tft advice aps 2900 Hellerup Sankt Annæ Plads København K. 4. Freningens investeringsfrvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Se punkt 25. Investeringsfrvaltningsselskab. 5. Freningens revisr KPMG Statsautriseret Revisinspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Pstbks Frederiksberg CVR-nr Freningens tilsynsmyndighed Finanstilsynet Tlf Århusgade 110 Fax København Ø 7. Freningens finanskalender August 2013: Halvårsrapprt Marts 2014: Årsrapprt 2013 April 2014: Ordinær generalfrsamling. 8. Afdelingerne Afdelingernes investeringsfrhld, risici m.v. Afdelingerne Flexinvest Aktier, Flexinvest Danske Obligatiner, Flexinvest Krte Obligatiner g Flexinvest Udenlandske Obligatiner er stiftet den 30. juni Afdelingerne Flexinvest Fnde g Flexinvest Lange Obligatiner er stiftet den 13. januar Afdelingerne er udlddende g certifikatudstedende. Afdelingerne henvender sig til Danske Bank A/S g hermed kncernfrbundne selskaber, samt til investrer, hvis midler investeres i afdelingerne af eller via kapitalfrvaltningsenheder i Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber i henhld til en aftale mellem investr g kapitalfrvaltningsenheden. 6

8 Desuden henvender afdelingerne sig til investrer, der investerer i afdelingerne i henhld til en strkundeaftale med Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber, samt til investeringsinstitutter/funds, der administreres af investeringsfrvaltningsselskaber/fund managementselskaber.l. i Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber. Freningens bestyrelse har fastlagt en SRI-plitik (Scially Respnsible Investments), sm indebærer, at freningens g dermed afdelingernes investeringer screenes ud fra UN Human Rights Nrms fr Business samt yderligere et antal internatinale nrmer tiltrådt af en række stater. Yderligere plysninger m de i afdelingsafsnittene mtalte kvantitative grænser g m de metder, investeringsfrvaltningsselskabet anvender med henblik på at sikre verhldelse af disse grænser, kan rekvireres ved at kntakte Danske Invest Management A/S. Investr kan desuden få plysning m den seneste udvikling i de vigtigste risici g afkast fr kategrierne af de enkelte instrumenter i afdelingerne. Afdeling Flexinvest Aktier Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer glbalt i aktier, herunder danske aktier. Ved aktier frstås gså værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lv m investeringsfreninger m.v. 3, stk. 1. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre freninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lv m investeringsfreninger m.v. Afdelingen kan fr p til 20 pct. af sin frmue fretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i krte bligatiner, i indskud i kreditinstitutter samt i andre freninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lv m investeringsfreninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, krte bligatiner eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingen kan investere på markeder sm angivet i 120, stk. 1 i lv m investeringsfreninger m.v. Afdelingens midler placeres frtrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af Wrld Federatin f Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Assciate Members af Federatin f Eurpean Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat gdkendt af Finanstilsynet, eller 5. børser eller markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter frudgående vurdering af, at markederne lever p til en nærmere standard, jf. retningslinjerne herm fra Finanstilsynet. De således gdkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. vennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan investere p til 10 pct. af frmuen i unterede aktier, bligatiner g pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lv m investeringsfreninger m.v. 120, stk. 4. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 21, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingens teretiske tracking errr tilstræbes maksimalt at udgøre 8 pct.-pint målt ud fra nedenstående sammensatte, indikative indeks, hvr vægtene er angivet i parentes, g hvr der fretages årlig rebalancering: NASDAQ OMX Cpenhagen Benchmark Index (10 pct.) Mrgan Stanley Capital Internatinal Eurpe Index inkl. nettudbytter (60 pct.) Mrgan Stanley Capital Internatinal USA Index inkl. nettudbytter (25 pct.) Mrgan Stanley Capital Internatinal Japan Index inkl. nettudbytter (5 pct.) 7

9 Den teretiske tracking errr beregnes i en risikstyringsmdel g vil sædvanligvis være lavere end den faktisk realiserede, der således kan verstige det anførte maksimum. Tracking errr afspejler, hvr tæt en afdeling følger sit benchmark fr den enkelte værdipapirklasse. - Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter skal ske på dækket basis. Der må kun anvendes futures på gdkendte aktieindeks, g bruttekspneringen må ikke verstige 15 pct. Tildelte afledte finansielle instrumenter kan dg behldes. - Der investeres ikke aktivt i unterede værdipapirer, men tildelte unterede værdipapirer g afnterede værdipapirer kan behldes. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Bestyrelsen har ikke fastsat et benchmark fr afdelingen. Dg har bestyrelsen, sm beskrevet venfr, fastsat et sammensat, indikativt benchmark, md hvilket afdelingens risik fastlægges. Afdelingens afkast g standardafvigelse fr de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Aktier Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) -39,85 29,79 21,71-9,38 20,45 Standardafvigelse, prcentpint 21,33 18,07 10,36 14,03 9,06 1) Afkastet udtrykker tillige, hvr meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at mdpartsrisik, risik vedr. ekspnering md udlandet, risik vedr. nye markeder/emerging markets, risik vedr. udsving på aktiemarkedet, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g valutarisik, sm nærmere beskrevet under punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Danske Obligatiner Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i rentebærende bligatiner, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden fr et EU/EØS-land, skal markedet være mfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden fr et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The Wrld Federatin f Exchanges g befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligatinerne skal være denmineret i danske krner. Afdelingen kan investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dg således, at en sådan investering frdeles på værdipapirer fra mindst 6 frskellige emissiner, g at værdipapirerne fra en g samme emissin ikke verstiger 30 pct. af afdelingens frmue. Afdelingen kan ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner g kan højst investere 50 pct. af sin frmue i erhvervsbligatiner. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen - Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: Afdelingens samlede renterisik målt sm krrigeret varighed tilstræbes ikke at verstige 7 år. 8

10 - Ved investering i erhvervsbligatiner gælder følgende: Afdelingen kan investere i erhvervsbligatiner med en rating på Baa3 (Mdy s)/bbb- (Standard & Pr s) eller højere. Er ratingen frskellig, er det den laveste rating, der afgør, m ratingkriteriet er pfyldt. Obligatiner, sm afdelingen har investeret i, g sm efterfølgende nedjusteres til en ratingkategri lavere end Baa3/BBB-, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. Afdelingen kan dg uanset ratingkategri investere p til 10 pct. af sin frmue i ansvarlig kapital nteret på en børs inden fr EU/EØS. Afdelingen kan maksimalt investere 5 pct. af frmuen i en enkelt udsteder. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse fr de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Danske Obligatiner Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) 6,64 6,58 5,76 6,00 5,33 Standardafvigelse, prcentpint 5,45 1,81 3,39 3,20 2,32 1) Afkastet udtrykker tillige, hvr meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at enkeltlanderisik, kreditrisik, mdpartsrisik, bligatinsmarkedsrisik, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Fnde Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i rentebærende bligatiner, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden fr et EU/EØS-land, skal markedet være mfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden fr et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The Wrld Federatin f Exchanges g befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligatinerne skal være denmineret i danske krner. Afdelingen kan investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dg således, at en sådan investering frdeles på værdipapirer fra mindst 6 frskellige emissiner, g at værdipapirerne fra en g samme emissin ikke verstiger 30 pct. af afdelingens frmue. Afdelingen kan ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner g kan højst investere 50 pct. af sin frmue i erhvervsbligatiner. Afkastet søges under hensyntagen til risikfrhldene ptimeret med henblik på at pnå højest mulige udldning til investrerne. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: 9

11 - Afdelingens samlede renterisik målt sm krrigeret varighed tilstræbes ikke at verstige 8 år. - Ved investering i erhvervsbligatiner gælder følgende: Erhvervsbligatiner, sm ikke er statsgaranterede, skal ved køb have en rating på Aa (Mdy s)/aaa (Standard & Pr s) eller højere. Er ratingen frskellig, er det den laveste rating, der afgør, m ratingkriteriet er pfyldt. Obligatiner, sm afdelingen har investeret i, g sm efterfølgende nedjusteres til en ratingkategri lavere end Aa/Aaa, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. Den samlede investering i erhvervsbligatiner må maksimalt udgøre 20 pct. af afdelingens frmue. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse siden etableringen fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Fnde Jun.- dec ) Afdelingens afkast, pct. p.a. 2) 3,82 3,33 3,94 3,22 Standardafvigelse, prcentpint 3) 1,69 1,72 0,56 1) Angivelsen fr periden juni december 2009 er ikke mregnet til p.a. 2) Afkastet udtrykker, hvr meget 100 kr. investeret i juni 2009 henhldsvis ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. 3) Standardafvigelsen er ikke beregnet fr periden juni - december2009, da beregning fr en krtere peride end et år indebærer fr str usikkerhed. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at enkeltlanderisik, kreditrisik, mdpartsrisik, bligatinsmarkedsrisik, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Krte Obligatiner Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i rentebærende bligatiner, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden fr et EU/EØS-land, skal markedet være mfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden fr et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The Wrld Federatin f Exchanges g befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligatinerne skal være denmineret i danske krner. Investering skal ske i et sådant frhld, at behldningens beregnede varighed er maksimalt tre år. Afdelingen kan investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dg således, at en sådan investering frdeles på værdipapirer fra mindst 6 frskellige emissiner, g at værdipapirerne fra en g samme emissin ikke verstiger 30 pct. af afdelingens frmue. Afdelingen kan ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner g kan højst investere 50 pct. af sin frmue i erhvervsbligatiner. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. 10

12 Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: - Ved investering i erhvervsbligatiner gælder følgende: Afdelingen kan investere i erhvervsbligatiner med en rating på Baa3 (Mdy s)/bbb- (Standard & Pr s) eller højere. Er ratingen frskellig, er det den laveste rating, der afgør, m ratingkriteriet er pfyldt. Obligatiner, sm afdelingen har investeret i, g sm efterfølgende nedjusteres til en ratingkategri lavere end Baa3/BBB-, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. Afdelingen kan dg uanset ratingkategri investere p til 10 pct. af afdelingens frmue i ansvarlig kapital nteret på en børs inden fr EU/EØS. Afdelingen kan maksimalt investere 5 pct. af frmuen i en enkelt udsteder. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse fr de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Krte Obligatiner Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) 4,68 5,97 2,96 2,42 2,92 Standardafvigelse, prcentpint 2,29 0,48 0,95 1,28 0,62 1) Afkastet udtrykker tillige, hvr meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at enkeltlanderisik, kreditrisik, mdpartsrisik, bligatinsmarkedsrisik, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Lange Obligatiner Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i rentebærende bligatiner, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden fr et EU/EØS-land, skal markedet være mfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden fr et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The Wrld Federatin f Exchanges g befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligatinerne skal være denmineret i danske krner. Investering skal ske i et sådant frhld, at behldningens beregnede varighed er på mindst fem år. Afdelingen kan investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dg således, at en sådan investering frdeles på værdipapirer fra mindst 6 frskellige emissiner, g at værdipapirerne fra en g samme emissin ikke verstiger 30 pct. af afdelingens frmue. Afdelingen kan ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner g kan højst investere 50 pct. af sin frmue i erhvervsbligatiner. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2-3 angivne rammer fr investering i frdringer m.v. 11

13 Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: - Ved investering i erhvervsbligatiner gælder følgende: Afdelingen kan investere i erhvervsbligatiner med en rating på Baa3 (Mdy s)/bbb- (Standard & Pr s) eller højere. Er ratingen frskellig, er det den laveste rating, der afgør, m ratingkriteriet er pfyldt. Obligatiner, sm afdelingen har investeret i, g sm efterfølgende nedjusteres til en ratingkategri lavere end Baa3/BBB-, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. Afdelingen kan dg uanset ratingkategri investere p til 10 pct. af afdelingens frmue i ansvarlig kapital nteret på en børs inden fr EU/EØS. Afdelingen kan maksimalt investere 5 pct. af frmuen i en enkelt udsteder. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse siden etableringen fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Lange Obligatiner Jun.- dec Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) 6,51 6,55 10,06 5,83 Standardafvigelse, prcentpint 3) 4,56 4,70 4,32 1) Angivelsen fr periden juni december 2009 er ikke mregnet til p.a. 2) Afkastet udtrykker, hvr meget 100 kr. investeret i juni 2009 henhldsvis ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. 3) Standardafvigelsen er ikke beregnet fr periden juni - december2009, da beregning fr en krtere peride end et år indebærer fr str usikkerhed. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at enkeltlanderisik, kreditrisik, mdpartsrisik, bligatinsmarkedsrisik, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Udenlandske Obligatiner Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i udenlandske bligatiner, herunder i statsbligatiner udstedt af lande med en høj kreditrating g i statsbligatiner udstedt af emerging markets-lande, dvs. lande med lav kreditrating, samt i bligatiner g lignende udstedt af kreditinstitutiner g erhvervsvirksmheder med såvel høj sm lav kreditrating. Obligatinerne kan være udstedt i frskellige udenlandske valutaer, ligesm bligatinerne kan have såvel krt sm lang varighed. Afdelingen kan herunder investere i ikke-børsnterede amerikanske virksmhedsbligatiner, der handles på OTC-Fixed Incme-markedet, sm er reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatry Authrity) g indirekte af SEC via gdkendelse af mæglerne. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre freninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lv m investeringsfreninger m.v. De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Incme-markedet, er af vidt frskellig kvalitet g pfylder alene de almindelige amerikanske betingelser fr udstedelse af virksmhedsbligatiner. 12

14 I det mfang afdelingen investerer i amerikanske virksmhedsbligatiner handlet på OTC-Fixed Incme-markedet, skal disse på investeringstidspunktet pfylde nedenstående: 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mi. USD eller mdværdien heraf i anden valuta. 2. En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard & Pr s) henhldsvis Caa3 (Mdy s), dg kan p til 10 pct. af afdelingens frmue investeres i ikke-ratede bligatiner. 3. Regelmæssig prisstillelse hs mindst t internatinale investeringsbanker/børsmæglere. Afdelingens investeringer kan indebære en høj kreditrisik, idet der kan investeres i bligatiner, hvr udstederen g/eller udstedelsen betegnes speculative grade eller high yield, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Pr s) eller Baa3 (Mdy s). Generelt tilstræbes der i afdelingen str spredning på segmenter g udstedere. Afdelingen må i high yieldvirksmhedsbligatiner eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksmhed g indtil 5 pct. i samme emissin. Afhængig af frventningerne til de frskellige dele af det glbale bligatinsmarked g til valutafrhldene vil afdelingens prteføljesammensætning variere en del ver tiden. Afdelingen kan inden fr sit investeringsmråde investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer m.v. sm nævnt i lv m investeringsfreninger m.v. 128, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lvs 129 g sm specificeret i tillæg A til vedtægterne. Afdelingen kan investere på markeder sm angivet i 120, stk. 1 i lv m investeringsfreninger m.v. Afdelingens midler placeres frtrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af Wrld Federatin f Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Assciate Members af Federatin f Eurpean Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat gdkendt af Finanstilsynet, eller 5. børser eller markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter frudgående vurdering af, at markederne lever p til en nærmere standard, jf. retningslinjerne herm fra Finanstilsynet. De således gdkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. vennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan investere p til 10 pct. af frmuen i unterede bligatiner g pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lv m investeringsfreninger m.v. 120, stk. 4. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingens samlede renterisik målt sm krrigeret varighed tilstræbes ikke at verstige 7 år. - Afdelingen må ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner. - Afledte finansielle instrumenter på såvel dækket sm ikke-dækket basis kan peridevis anvendes i den verrdnede prteføljestyring. - Afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis kan maksimalt udgøre 100 pct. af afdelingens frmue. Anvendelse kan ske vedrørende alle instrumenttyper inden fr afdelingens investeringsmråde g indebærer en øget ekspnering, hvilket vil medføre en frøgelse af afdelingens mulighed fr såvel gevinst sm tab. - Afdelingens investeringer vil sm udgangspunkt være valutaafdækkede md DKK, dg med undtagelse af eventuelle investeringer i emerging markets-bligatiner udstedt i lkal valuta, men der kan dg være åbne valutadispsitiner på indtil 5 pct. af frmuen. 13

15 - Afdelingen må investere indtil 50 pct. af frmuen i andre afdelinger, såfremt disse er udlddende i henhld til ligningslvens 16 C, g såfremt de udelukkende, jf. kildeskattelvens 65, stk. 8, investerer i frdringer mfattet af kursgevinstlven g i afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herm. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse fr de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Udenlandske Obligatiner Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) -17,87 34,82 8,81 1,35 16,49 Standardafvigelse, prcentpint 15,52 6,88 4,80 7,74 3,87 1) Afkastet udtrykker tillige, hvr meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at event-risik, kreditrisik, mdpartsrisik, risik vedrørende nye markeder/emerging markets, risik vedr. selskabsspecifikke frhld, bligatinsmarkedsrisik g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. 9. Risikfrhld g risikfaktrer Sm ved enhver investering indebærer investering i andele i afdelingerne en risik fr, at investr lider et tab. Investr skal være pmærksm på, at investering i freningsandele ikke svarer til en kntantplacering, g at værdien ikke er garanteret. Andele i en afdeling kan derfr på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Af nedenstående skema fremgår den enkelte afdelings risikklasse angivet på en skala fra 1 til 7. Risikklassen angiver den typiske sammenhæng mellem risiken af g afkastmulighederne ved investering i afdelingen g er bestemt ud fra udsvingene i den enkelte afdelings indre værdi de seneste fem år g/eller repræsentative data. Placering i risikklasse 1 indikerer små kursudsving g dermed lav risik, typisk kmbineret med lavere afkast. Placering i risikklasse 7 indikerer stre kursudsving g dermed høj risik, typisk kmbineret med mulighed fr højere afkast. Vær pmærksm på, at en afdelings placering i en risikklasse ikke er knstant, men kan ændre sig med tiden, g at de histriske data, der ligger bag indplaceringen i en risikklasse, ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af den fremtidige risikprfil. Den til enhver tid senest beregnede risikklasse fremgår af afdelingens centrale investrinfrmatin, der er tilgængelig på Afdeling Aktuel risikklasse (skala 1 7) Flexinvest Aktier 6 Flexinvest Danske Obligatiner 3 Flexinvest Fnde 3 Flexinvest Krte Obligatiner 2 Flexinvest Lange Obligatiner 3 Flexinvest Udenlandske Obligatiner 4 14

16 Alt efter den enkelte afdelings investeringsmråde skal investr i relatin til investering være særligt pmærksm på nedenstående risikfaktrer (i upririteret rækkefølge), jf. angivelsen fr hver enkelt afdeling i punkt 8. Afdelingerne. Enkeltlanderisik: Ved investering i værdipapirer i et enkelt land ligger der en risik fr, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat fr specielle plitiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle øknmiske frhld i landet, herunder gså udvikling i det enkelte lands rente, påvirke investeringernes værdi. Kreditrisik: Inden fr frskellige bligatinstyper statsbligatiner, realkreditbligatiner, emerging markets-bligatiner, kreditbligatiner sv. er der en kreditrisik relateret til, m bligatinerne mdsvarer reelle værdier, g m stater, bligejere g virksmheder kan indfri deres gældsfrpligtelser. Ved investering i erhvervsbligatiner (bligatiner udstedt af erhvervsvirksmheder) kan der være risik fr, at udsteder får frringet sin rating g/eller ikke kan verhlde sine frpligtelser. Kreditspænd udtrykker rentefrskellen mellem kreditbligatiner g traditinelle, sikre statsbligatiner udstedt i samme valuta g med samme løbetid, g viser den præmie, man sm investr får fr at påtage sig kreditrisiken. Mdpartsrisik: Ved placering i indlån, afledte finansielle instrumenter g deptbeviser, sm f.eks. ADRs g GDRs, m.v. kan der være risik fr, at mdparten ikke verhlder sine frpligtelser. Obligatinsmarkedsrisik: Det danske bligatinsmarked kan blive udsat fr specielle plitiske eller reguleringsmæssige tiltag, sm kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle øknmiske frhld i Danmark, herunder udviklingen i den danske rente, påvirke investeringernes værdi. Renterisik: Renteudviklingen varierer fra regin til regin g skal ses i sammenhæng med blandt andet inflatinsniveauet. Renteniveauet spiller en str rlle fr, hvr attraktivt det er at investere i blandt andet bligatiner, samtidig med at ændringer i renteniveauet kan give kursfald/-stigninger. Når renteniveauet stiger, kan det betyde kursfald. Begrebet varighed udtrykker blandt andet kursrisiken på de bligatiner, der investeres i. J lavere varighed, dest mere kursstabile er bligatinerne, hvis renten ændrer sig. Risik vedr. ekspnering md udlandet: Investering i velrganiserede g højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risik fr den samlede prtefølje end investering alene i enkeltlande/- emerging markets. Udenlandske markeder kan dg være mere usikre end det danske marked på grund af en frøget risik fr en kraftig reaktin på selskabsspecifikke, plitiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige g generelle øknmiske frhld. Endelig giver investeringer i udlandet en ekspnering md valutaer, sm kan have større eller mindre udsving i frhld til danske krner. Risik vedr. nye markeder/emerging markets: Begrebet nye markeder mfatter strt set alle lande i Latinamerika, Asien (ekskl. Japan, Hngkng g Singapre), Østeurpa g Afrika. Landene kan være kendetegnet ved plitisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativt usikker øknmisk udvikling samt aktie- g bligatinsmarkeder, sm er under udvikling. Investeringer på de nye markeder kan være frbundet med særlige risici, der ikke frekmmer på de udviklede markeder. Et ustabilt plitisk system indebærer en øget risik fr pludselige g grundlæggende mvæltninger inden fr øknmi g plitik. Fr investrer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver natinaliseres, at rådigheden ver aktiver begrænses, eller at der indføres statslige vervågnings- g kntrlmekanismer. Valutaerne er fte udsat fr stre g ufrudsete udsving. Ngle lande har enten allerede indført restriktiner med hensyn til udførsel af valuta eller kan gøre det med krt varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende sm følge af øknmiske g plitiske ændringer. Effekten kan gså være mere vedvarende. Risik vedr. selskabsspecifikke frhld: Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked g kan derved give et afkast, sm er meget frskelligt fra markedets. Frskydninger på valutamarkedet samt lvgivningsmæssige, knkurrencemæssige, markedsmæssige g likviditetsmæssige frhld vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da afdelingen på investeringstidspunktet kan investere p til 10 pct. i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt sm følge af udsving i enkelte aktier. Selskaber kan gå knkurs, hvrved investeringen vil være tabt. Risik vedr. udsving på aktiemarkedet: Aktiemarkeder kan svinge meget g kan falde væsentligt. Udsving kan bl.a. være sm en reaktin på selskabsspecifikke, plitiske g reguleringsmæssige frhld samt sm en knsekvens af sektrmæssige, reginale, lkale eller generelle markedsmæssige g øknmiske frhld. Valutarisik: Investeringer i udenlandske værdipapirer giver ekspnering md valutaer, sm kan have større eller mindre udsving i frhld til danske krner. Derfr vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket 15

17 af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer g danske krner. Afdelinger, sm investerer i danske aktier eller bligatiner har ingen direkte valutarisik, mens afdelinger sm investerer i eurpæiske aktier eller bligatiner har begrænset valutarisik. Afdelinger, hvr vi systematisk kurssikrer md danske krner, har en meget begrænset valutarisik. En sådan kurssikring vil fremgå af beskrivelsen af afdelingens investeringsmråde i punkt 8 under afsnittet Restriktiner g præciseringer vedr. prteføljesammensætningen. Ovenstående mtale af risikfaktrer er ikke udtømmende, idet andre faktrer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af investeringernes værdi. Desuden kan frskellige dele af investeringsmarkedet reagere frskelligt på disse frhld. 10. Den typiske investr i afdelingerne Den typiske investr i afdelingerne ønsker at drage frdel af den indbyggede risikspredning inden fr afdelingernes investeringsmråde frem fr selv at fretage enkeltinvesteringer g pbygge en individuel værdipapirprtefølje. Den typiske investr i afdelingerne betragter investeringen sm et element, der indgår i en samlet prtefølje. Den typiske investr i afdelingerne har indgået en strkundeaftale med Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber, eller er investeringsinstitutter/funds, der administreres af investeringsfrvaltningsselskaber/fund managementselskaber.l. i Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber. Se endvidere skemaet nedenfr vedrørende andre typiske frhld. Afdeling Flexinvest Aktier Flexinvest Danske Obligatiner Flexinvest Fnde Flexinvest Krte Obligatiner Flexinvest Lange Obligatiner Flexinvest Udenlandske Obligatiner Typisk kapitalkategri Frie midler g pensinsmidler Frie midler g pensinsmidler Frie midler g pensinsmidler Frie midler g pensinsmidler Frie midler g pensinsmidler Frie midler g pensinsmidler Typisk investeringshrisnt, minimum Eventuelle særlige frhld 3 år - 3 år - 3 år Fr investrer, der ønsker høj udldning. 3 år - 3 år - 3 år Afdelingernes FT-nr., ISIN-kder g SE-nr. Afdeling FT-nr. ISIN-kde SE-nr. Flexinvest Aktier DK Flexinvest Danske Obligatiner DK Flexinvest Fnde DK Flexinvest Krte Obligatiner DK Flexinvest Lange Obligatiner DK Flexinvest Udenlandske Obligatiner DK

18 Afkast, udbytte, skattefrhld m.v. 12. Afkast, udbytte g kursændringer Det samlede afkast af investering i en afdeling kan frekmme sm udbytte g sm kursændring på freningsandelene. Udbytte beregnes g udbetales (udlddes) til medlemmerne af udlddende afdelinger efter de nedenfr beskrevne principper. Udlddende afdelinger benævnes i skattelvgivningen (ligningslvens 16 C) sm investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Kursændringer giver sig udslag i ændring af den aktuelle værdi af freningsandelene. Kursændringer på freningsandele kan være psitive eller negative g vil variere ver tiden. I det mfang afdelingen har indkmst af den pågældende art, fretager afdelingen udldning på grundlag af de i regnskabsåret indtjente renter, samt vederlag fr udlån af værdipapirer, indtjente udbytter fratrukket indehldt udbytteskat g tillagt tilbagebetalt udbytteskat samt låntagers betaling til långiver af dennes manglende udbytte ved aktieudlån, realiserede nettkursgevinster på aktier, realiserede nettkursgevinster på bligatiner g skatkammerbeviser, realiserede nettkursgevinster på valutaknti, nettkursgevinster ved afdelingens anvendelse af afledte finansielle instrumenter, beregnet efter lagerprincippet Inden udldning fragår afdelingens administratinsmkstninger. Udldningen pfylder de i ligningslvens 16 C anførte krav. I afdeling Flexinvest Fnde udbetales dg sm minimum et udbytte beregnet sm årets indtjente renter, realiserede nettkursgevinster af bligatiner (kun et psitivt nettresultat indgår) g erhvervede, skattepligtige nettkursgevinster ved anvendelsen af afledte finansielle instrumenter med fradrag af administratinsmkstninger. Sm følge af udbyttets sammensætning kan udbyttesatserne ventes at variere fra år til år. Udbyttesatsen kan nedrundes til nærmeste 0,1 pct. af freningsandelens pålydende værdi. Beløb, der sm følge af nedrunding ikke udlddes, fremføres til udldningspgørelsen i det efterfølgende år. I afdelingerne Flexinvest Fnde g Flexinvest Lange Obligatiner udlddes et acntudbytte i periden fra medi september til prim ktber i regnskabsåret på baggrund af den enkelte afdelings indtjente renter samt afhldte administratinsmkstninger fr periden 1. januar til 30. juni. Efter freningens rdinære generalfrsamling, hvr afdelingernes årsregnskaber, g herunder størrelsen af det samlede udbytte fr regnskabsåret, gdkendes, udbetales et restudbytte, beregnet sm frskellen mellem regnskabsårets rdinære udbytte g det udbetalte acntudbytte; se dg nedenfr. Eventuelle realiserede nettkursgevinster indgår alene i restudbyttet. Udbetaling sker til medlemmets pengeinstitutknt via VP Securities A/S, medmindre medlemmet har indgået en aftale m geninvestering af udbyttet. 17

19 De seneste fem års udbytteprcenter fremgår af nedenstående skema: Udbytteprcent Flexinvest Aktier 2,00 1,00 0,00 1,75 1,00 Flexinvest Danske Obligatiner 3,75 6,50 12,25 1,50 4,75 Flexinvest Fnde 2,25 1) 3,75 3,25 3,25 Flexinvest Krte Obligatiner 3,50 5,75 5,50 2,00 1,75 Flexinvest Lange Obligatiner 2,00 1) 7,75 4,00 10,75 Flexinvest Udenlandske Obligatiner 2,25 5,50 9,00 7,25 10,00 1) Afdelingen er prettet i løbet af året. Udbyttet vedrører en peride på mindre end 12 måneder. Bem.: Da stykstørrelsen fr afdelingernes freningsandele er 100 kr., angiver skemaet endvidere udbyttet i kr. pr. freningsandel. I periden fra første del af januar til freningens rdinære generalfrsamling kan afdelingerne efter bestyrelsens bestemmelse udstede freningsandele uden ret til udbytte (ex kupn) fr det fregående regnskabsår. 13. Skatte- g afgiftsregler fr afdelingerne Da afdelingerne følger vennævnte udldningsbestemmelser, er de selv fritaget fr skattebetaling, jf. selskabslvens 1, stk. 1, nr. 6. Fr afdeling Flexinvest Aktier vil udenlandske udbytter typisk blive beskattet med 15 pct. i kildelandet. Beskatningen afhænger af skattereglerne i kildelandet g af en eventuel dbbeltbeskatningsverenskmst indgået mellem Danmark g det pågældende land. 14. Beskatning hs medlemmerne Nedenfr gives en krt beskrivelse af de skattefrhld, der ved underskrivelsen af dette prspekt er gældende fr frskellige investrtyper. Oplysningerne er af generel karakter, hvrfr særregler g detaljer ikke mtales. Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investrs situatin g kan ændre sig fremver sm følge af ændringer i lvgivningen eller investrs frhld. Såfremt der er tale m persners frie midler, beskattes udbytte efter reglerne i persnskattelven. Gevinst eller tab ved afståelse af andele i en afdeling beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningslven. Fr afdeling Flexinvest Aktier tilbagehldes acntskat af det af afdelingen udbetalte udbytte, da afdelingen ejer aktier. Midler under virksmhedsskatterdningen bør ikke placeres i udlddende freningsandele, da dette kan blive betragtet sm hævning af et tilsvarende beløb fra rdningen. Såfremt der er tale m pensinsmidler, beskattes afkast af andelene årligt efter lagerprincippet efter reglerne i pensinsafkastbeskatningslven. Såfremt der er tale m selskabers midler, indgår udbytte, avance g tab i selskabsindkmsten. Beskatning sker efter lagerprincippet. Fr afdeling Flexinvest Aktier tilbagehldes acntskat af det af afdelingen udbetalte udbytte, da afdelingen ejer aktier. Såfremt der er tale m fndes midler, vil der under visse frudsætninger være mulighed fr at vælge mellem realisatinsbeskatning g lagerbeskatning. Fr afdeling Flexinvest Aktier tilbagehldes acntskat af det af afdelingen udbetalte udbytte, da afdelingen ejer aktier. Ovennævnte beskatningsregler indebærer, at afkast pnået gennem investering i freningen beskattes efter ngenlunde tilsvarende principper, sm gælder ved direkte investering i værdipapirer. Yderligere infrmatin m reglerne kan indhentes hs freningen; fr mere deltaljeret infrmatin henvises dg til medlemmets egne rådgivere. Udbyttet specificeres af freningen i skattemæssige indkmstkategrier. Udbetaling af udbytte indberettes til skattemyndighederne. Endvidere indberettes køb g salg af andele samt års-ultimbehldninger til skattemyndighederne. 18

20 Fr investrer, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, gælder andre regler end de venfr anførte. Tegning g tegningsmkstninger 15. Tegningskurs Tegningskursen (emissinsprisen) fastsættes efter dbbeltprismetden (jf. 4 i Finanstilsynets bekendtgørelse m beregning af emissins- g indløsningspriser ved tegning g indløsning af andele i danske UCITS m.v.), sm afdelingens indre værdi med tillæg af et beløb (emissinstillægget) til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter (værdipapirer) g til nødvendige mkstninger ved emissinen. Den indre værdi beregnes ved at dividere medlemmernes frmues værdi på emissinstidspunktet med den nminelle værdi af de i afdelingen tegnede andele. Emissinstillæggets sammensætning g maksimale størrelse fremgår af Bilag 1. Den således beregnede emissinspris afrundes, jf. punkt 22. Freningsandelenes registrering, størrelse g kursangivelse. De angivne maksimale emissinstillæg kan verskrides i perider med usædvanlige markedsfrhld, sm medfører en stigning i øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter. Såfremt en sådan situatin pstår, vil freningen i den pågældende peride plyse m de knkrete emissinstillæg på Fr andele udstedt i periden fra prim januar indtil den rdinære generalfrsamling g udstedt uden ret til udbytte (ex kupn) fr det fregående regnskabsår, jf. punkt 12. Afkast, udbytte g kursændringer, fastsættes emissinsprisen i afdelingerne ved at dividere afdelingernes frmue efter fradrag af værdien af det beregnede g reviderede restudbytte fr det fregående regnskabsår med den nminelle værdi af cirkulerende andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer g de med emissinen frbundne mkstninger. 16. Tegningssted Danske Bank A/S Crprate Actins Hlmens Kanal København K. Tlf.: Fax: Samtlige bankens afdelinger kan ekspedere rdrer. Bestilling kan desuden fregå gennem alle øvrige pengeinstitutter g børsmæglerselskaber. Danske Bank er certifikatudstedende institut i frhld til VP Securities A/S. 17. Løbende emissin Andelene udbydes i løbende emissin uden fastsat højeste beløb til den aktuelt beregnede tegningskurs g med sædvanlige handelsmkstninger. 18. Betaling fr tegning g pbevaring Andele tegnet i løbende emissin afregnes på tredje bankdag efter tegningen samtidig med registrering af andelene på VP-knti. Det er gratis at få andelene pbevaret i dept hs deptselskabet eller andre danske pengeinstitutter. Ved ind- g udgang af andele betales dg sædvanlige VP-gebyrer. 19. Emissins- g indløsningspriser m.v. Danske Invest Management A/S plyser (med frbehld fr eventuelle markedsmæssige eller tekniske hindringer) aktuelle emissins- g indløsningspriser samt indre værdi. Kursplysninger kan desuden findes i visse dagblade samt på 19

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar for prospektet...4 Investeringsforeningen Danske Invest...4 Uafhængig revisors

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Fællesprospekt for 8 afdelinger Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

DI 5 Mix-afdelinger

DI 5 Mix-afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger Mix Akkumulerende Mix Defensiv Akkumulerende Mix Obligationer Akkumulerende Mix Offensiv Akkumulerende Mix Offensiv Plus

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling AlmenBolig Mellemlange Obligationer

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling AlmenBolig Mellemlange Obligationer PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling AlmenBolig Mellemlange Obligationer 4. juni 2013 Ansvar for prospekt... 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet... 4 Foreningen... 5

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers CEWTfRHUSE(PERS I Ae Børnehjælp Århus PrieewaterliuseCpers Statsautriseret Revísinsaktieselskab Nbelparken Jens Clir. Skus Vej L 8000 Arlius C Telefn 89 32 00 00 Telefàx 89 32 00 L CVR nr. 11 72 44 93

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger Mix - Akkumulerende Mix Defensiv - Akkumulerende Mix Obligationer - Akkumulerende Mix Offensiv - Akkumulerende Mix Offensiv

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder Foreningen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 Ansvar

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger Mix Akkumulerende KL Mix Defensiv Akkumulerende KL Mix Obligationer Akkumulerende KL Mix Offensiv Akkumulerende KL Mix

Læs mere

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer PROSPEKT Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer 26. juni 2013 Ansvar for prospektet for... 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for... 4 Foreningen... 5 1. Foreningens navn,

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 14 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnene: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Investeringsforeningen

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Afdeling Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted... 6 Afdeling Kommuner 4... 9 Afdeling Kommuner Europæiske Obligationer...

Afdeling Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted... 6 Afdeling Kommuner 4... 9 Afdeling Kommuner Europæiske Obligationer... PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 obligationsafdelinger Foreningen markedsføres under binavnet: Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for afdelingerne: - Flexinvest Danske Obligationer 2 - Flexinvest Korte Obligationer 2 Afdelingerne markedsføres

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger Foreningen markedsføres under binavnet: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET

RESUMÉ AF PROGRAMMET RESUMÉ AF PROGRAMMET Dette resumé skal læses sm en intrduktin til Basisprspektet ("Base Prspectus"). Enhver beslutning m at investere i Obligatinerne ("Ntes") bør baseres på en gennemgang af Basisprspektet

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture

PROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 12. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Gaia Aid Foundation PRICWATEMOU$(OOPERS. Årsrapport for 2002. CVR-nr. 26 19 45 39

Gaia Aid Foundation PRICWATEMOU$(OOPERS. Årsrapport for 2002. CVR-nr. 26 19 45 39 PRICWATEMOU$(OOPERS PricewaterhuseCpers Østergade 40 Pstbks 160 6900 Skjern Telefn 96 80 10 00 Telefax 96 80 10 01 Gaia Aid Fundatin CVR-nr. 26 19 45 39 Årsrapprt fr 2002 PricewaterhuseCpers er et revisrinteressentskab

Læs mere

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN På den rdinære generalfrsamling fredag den 29. april 2016 kl. 11.00 på Tivli Htel & Cngress Center, Arni Magnussns Gade 2, 1577 København V,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Mix med Sikring (fra 23. oktober 2012 navneændring til Mix Obligationer Akkumulerende)

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Mix med Sikring (fra 23. oktober 2012 navneændring til Mix Obligationer Akkumulerende) PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Mix med Sikring (fra 23. oktober 2012 navneændring til Mix Obligationer Akkumulerende) 27. september 2012 Ansvar for prospektet for Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Nordamerika 4. december 2012 Ansvar

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer KL Obligationer KL Danske Indeksobligationer KL Globale Lange

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Indkaldelse til ny ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ny ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. april 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 08/2016 Indkaldelse til ny rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger. Danske Obligationer Varighed 0 6 KL

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger. Danske Obligationer Varighed 0 6 KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros Danske Obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest. Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Euro High Yield-Obligationer Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Euro High Yield-Obligationer Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Euro High Yield-Obligationer Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Euro High Yield-obligationer Euro High Yield-Obligationer

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Nybrg Svgimmeklub Årsrapprt 2015 Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Indhld Bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisrs erklæring Ledelsesberetning Freningsplysninger

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Nordamerika Juni

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

(Opstillet uden revision eller review)

(Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BD Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB SØNDERGADE 68, 9320 HJALLERUP PGØRELSE

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger Oktober 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for det fuldstændige prospekt for 3 Revisors

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Spørgsmål og svar til Ringsted Kommune vedr. tilbudsindhentning af bankforretninger

Spørgsmål og svar til Ringsted Kommune vedr. tilbudsindhentning af bankforretninger Spørgsmål g svar til Ringsted Kmmune vedr. tilbudsindhentning af bankfrretninger 1. Betalingskrt I nævner et behv fr ca. 100 betalingskrt det være sig visa/dankrt eller mastercard. Da der er prisfrskel

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Europa Fokus Akkumulerende KL

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Europa Fokus Akkumulerende KL #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- &29+67+5.2-6,35+2.2-+2 #)26/+ &29+67! ),*+0.2- $8534) %3/86 : "//8180+5+2*+ ( 14. maj 2010 Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere