MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974"

Transkript

1 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ DECEMBER 2011 Postkort fra Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet (dørene åbnes kl )

2 MERE OVERSKUD - LIGE OM HJØRNET Bestyrelsen Formand: Bjørn Eriksen, Frøkærparken 16, 8320 Mårslet, Tlf Næstformand: Henning Frommelt, Frøkjærparken 56, 8320 Mårslet, Tlf Kasserer: Torben Leth Gyldenkronesvej Mårslet Tlf Best. medlem: Jørn Hofman Hørretløkken Mårslet, Tlf Best. medlem: Jørn Jønsson, Pilegårdsvej 99, 8361 Hasselager Tlf Blad redaktion: Preben Madsen Tlf mail: 3 Få din økonomi i TOPFORM Kontingent 2012 Kontingentet for medlemskab i 2012 udgør 100,- kr. Der kan ikke betales via giro. Beløbet kan betales på to måder: Betaling på en mødeaften direkte til kassereren. Aftal et møde med en rådgiver fra byens stærkeste rådgivningsteam. Det kan give dig mere overskud, end du regner med. Tranbjerg Hovedgade Tranbjerg Frimærker og frimærker du tænker da aldrig på andet værsgo her er din kaffe. Betaling til klubbens konto Djursland Bank, kontonummer Kontingentet må være betalt inden udgangen af februar måned 2012.

3 Handelsprisen på frimærker Gennem det sidste års tid har vi set, at priserne på gode danske frimærker er raslet ned. For få år siden kunne et gennemsnitsmærke ansættes til en handelsværdi på ca. 20 % af AFA. I dag er det nærmere de 10 % af AFA s notering. Enhver kan på Danmarks største markedsplads for frimærker QXL orientere sig om, at nydelige mellemklassemærker over gennemsnitskvalitet ikke engang kan aftvinge et bud på 10 % af katalogprisen. Denne udvikling kan ikke udelukkende tilskrives de høje AFApriser. Selvom AFA-noteringerne i realiteten er en salgsliste for NORDFRIM, har priserne stort set stået i stampe i katalogerne gennem de sidste mange år. Hvad mon så grunden kan være? Finanskrisen kan være en af årsagerne. Der er opstået en tilbageholdenhed hos købere, og lysten til at købe investeringsobjekter i form af frimærker er naturligvis for nedadgående, når også markedsprisen daler. Udbuddet af mærker et enormt. Måske også hjulpet af finanskrisen afhænder mange deres dubletter og sågar samlinger. Det er jo let at skanne ind og lægge op på QXL. Prisen er alene et oplægningsgebyr. Før i tiden kunne vi 4 kun supplere vore samlinger ved et privatbytte evt. i en frimærkeklub eller i form af udvalgssendinger, der til temmelig høje anbefalingsgebyrer cirkulerede rundt mellem samlere. Denne trafik er næsten stoppet. Man kan sige, at QXL har overtaget disse udvalgssendinger. Og selvom en køber skal tillægge forsendelsesomkostninger, er det ulige lettere, at stille ind på QXL søge på de ting, man gerne vil have, og vælge mellem flere forskellige priser og kvaliteter. Når prisen her så kun ligger på 10 % af katalogprisen, er det den letteste sag af verden at afgive et bud, og er man så heldig at få mærket, kommer det i løbet af få dage dumpende ind ad brevkassen. Er man heldig, får man i tilgift en flot frankering, og er man yderligere heldig, får man tillige en flot afstempling fra Post Danmark. Er vi færre samlere? Det tror jeg faktisk ikke. Selvom udbuddet af fritidsaktiviteter er enormt, og selvom medlemstallet i Danmarks Filatelistforbund daler, eksisterer der stadig tusinder af skabssamlere rundt omkring i det ganske land. Interessen kan jo sagtens være stor, selvom man ikke har sin gang i en organiseret frimærkeklub. En tommelfingerregel for få år Super Brugsen Mårslet 5 siden sagde, at der for hvert medlem i en frimærkeklub fandtes 9 skabssamlere. I Mårslet Frimærke- og Møntklub har vi i modsætning til mange andre klubber oplevet en støt medlemstilgang. Det tror jeg imidlertid skyldes andre forhold. Men vi oplever også i klubben, at priserne på udbudsmaterialet på vore ugentlige miniauktioner og de to årlige storauktioner, er for nedadgående. Vi bliver alle nødt til at acceptere disse tilstande. Der er jo så omvendt en fordel for købere, at det nu er noget billigere at erhverve sig en komplet Danmarkssamling, end da jeg startede, hvor et godt mærke sagtens kunne koste 50 % af katalogprisen. Det ville være rart med en debat omkring disse synspunkter. Og for at vi alle kan få glæde af det, vil det være endnu bedre, om disse tanker blev sat på tryk. Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer samt deres familier en rigtig god jul og et godt nytår Velmødt til den nye sæson, der byder på spændende ting. Bjørn Eriksen Åbningstider Mandag - fredag 9-19 Lørdag Første og sidste søndag i måneden 10-17

4 Ny medlemsrekord Vi er nu nået op på 45 medlemmer i Mårslet Frimærke- og Møntklub. Det er ny rekord. Vi nåede lige at runde de 46 medlemmer, men så mistede vi desværre vort mangeårige medlem Poul Frandsen. Gennem de sidste 10 år er medlemstallet steget støt. Og det er for bestyrelsen meget tilfredsstillende, at vi som en af de få klubber i foreningslivet kan mønstre fremgang. Ganske vist er Mårslet vokset i perioden, men det alene forklarer ikke fremgangen. Det har nemlig vist sig, at nye medlemmer ofte kommer fra nabobyerne. Vi tror, at en af grundene til, at vi kan holde skansen, ligger gemt i, at frimærke- og møntsamlere kan lide at komme i klubben. Der er et rigtig fint fremmøde på hver klubaften, som vi nu er overgået til at holde hver tirsdag i sæsonen. En anden væsentlig årsag skal søges i, at medlemmerne efterspørger aktiviteter, der kan forøge samlerglæden. På generalforsamlingen for nylig blev der fremsat ønske om, at vi fortsat inviterer fremmede foredragsholdere. Suppleret med egne medlemmer, der vil berette om egne samlinger, kan der sammensættes et program, der kan tiltale de 6 fleste. Vi har samtidig de allerbedste fysiske rammer for klublivet. På lokalcenter Kildevang har vi hver tirsdag aften råderet over lyse, venlige lokaler med god plads. Og vi kan sagtens være flere. Der blev ligeledes på generalforsamlingen udtrykt ønske om at vi fortsætter forsøget med egen hjemmeside. De, der endnu ikke været inde at snuse på siden, har chancen nu. Preben Madsen, der også redigerer medlemsbladet, har for ganske nylig overtaget arbejdet med hjemmesiden. I den forbindelse har vi købt et nyt domæne. I løbet af foråret vil vi prøve om vi kan lave et samarbejde med Tranbjerg bibliotek, der ligger i vort område, så vi kan vise bibliotekskunderne, hvad vi står for. Går det godt, vil vi også forsøge et tilsvarende arrangement på Beder Bibliotek. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle medlemmer samt deres familier en rigtig god jul og et godt nytår. Vel mødt til aktiviteterne i Bjørn Eriksen Mårslet Mønt og Frimærkeklub Sammendrag af årsregnskabet INDTÆGTER 7 UDGIFTER Kontigent 4.150,00 Husleje 111,00 Annoncer 700,00 Blad 1.428,50 Provision salg 2.568,00 Præmier 694,00 Lotteri 1.070,50 Julefrokost 2.270,00 Julefrokost 1.050,00 Tur til Vejle 962,00 Diverse indtægter 54,67 Mødeudgifter 861,30 Diverse 1.241, , ,64 Overskud 2.024,53 Aktiver 9593, ,17 Status pr Passiver Kassebeholdning 984,00 Egenkapital ,25 Bankbeholdning ,78 Årets resultat 2.024,53 Balance ,78 Ny egenkapital ,78 Mårslet den Ovenstående regnskab er revideret, og billagene er fundet i overensstemmelse hermed Bank og kassebeholdning er kontrolleret og til stede. Jørgen Andersen Revisor Torben Let Kasserer

5 8 9 Mårslet Frimærke- og Møntklub 8320 Mårslet Referat af generalforsamling den i Mårslet Frimærke- og Møntklub, Kildevang kl Hans G. Rasmussen blev valgt til dirigent. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2010/ Kontingent 5. Beretning fra funktionsformændene Biblioteket Storauktioner Byttedagene i de Samarbejdende Frimærkeklubber 6. Indkomne forslag 7. Valg i henhold til vedtægterne Valg af formand (Bjørn Eriksen afgår, men genopstiller) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Jørn Jønsson afgår, men genopstiller) Valg af suppleant til bestyrelsen Valg af revisor Valg af revisorsuppleant Eventuelt Ad 2) Formanden, Bjørn Eriksen, aflagde beretning om året, der var gået. De to halvårssæsoner havde efter bestyrelsens mening budt på gode aktiviteter. I begge halvår havde der været 3 foredrag, både fra klubbens egne medlemmer og fra eksterne Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen omkring vores hjemmeside havde givet til resultat, at 10 medlemmer havde været inde på siden, mens 10 andre, der havde besvaret skemaet, ikke havde været derinde. Til spørgsmålet om, hvorvidt vi skulle udvikle vores hjemmeside sagde 13 ja, mens 1 sagde nej. Bestyrelsen ville hermed lægge op til, at vi fortsatte under forudsætning af, at vi kunne finde en webmaster. Og det er der udsigt til. Medlemstilgangen er støt stigende. Vi er nu 43 medlemmer, og der er udsigt til et par stykker mere. Fredericiaturen havde været god, selvom kun 5 medlemmer deltog i turen. Vi kunne byde på arrangement af en tur til byttedagen i Randers i februar måned. Bestyrelsen havde besluttet at undersøge muligheden for at samarbejde med de to biblioteker i området omkring nogle aktiviteter der, der kunne tiltrække nye medlemmer. I den efterfølgende debat var der tilslutning til en fortsættelse af konkurrencen om mødepræmien for et halvår ad gangen. Dog måtte der gerne være en 2. præmie også. Der var også tilslutning til at vi fortsatte med en hjemmeside. Beretningen blev enstemmig vedtaget. Ad 3) Regnskabet udviste et overskud på 2.024,53 kr. Klubben råder nu over en egenkapital på ,78 kr. Regnskabet blev godkendt. Ad 4) Det blev besluttet at kontingentet for året 2012 skulle være uændret 100,- kr. Ad 5) Jørn Jønsson berettede om, at klubbens effekter fortsat vil kunne lånes. Det blev foreslået, at vi til hver mødeaften tog kataloger m.v. med op i mødelokalet. Og der blev efterlyst, at klubben altid havde det sidste nye katalog liggende. Byttedagene og De samarbejdende frimærkeklubber i Århus blev vendt. Formanden og Henning Frommelt har deltaget i aktiviteterne omkring samarbejdet. Den samlede egenkapital for De samarbejdende frimærkeklubber i Århus er på godt ,- kr. Formanden efterlyste mønter til vore storauktioner, der fortsat vil kunne afholdes. Betingelsen er dog, at der indkommer kvalitetsmateriale i tilstrækkeligt omfang. Ad 6) Formanden Bjørn Eriksen blev genvalgt. Jørn Jønsson blev genvalgt til bestyrelsen. John Jakobsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen, ligesom Jørgen Bank Andersen blev genvalgt som revisor. Som revisorsuppleant blev Steen Fogh genvalgt.

6 10 11 Der kommer mønter til foråret Vi har netop fået indleveret et større parti mønter til salg på vore auktioner. De vil blive delt over flere gange, men allerede til foråret kan der oplægges flere rigtig gode mønter. Andre medlemmer, der måtte have gode mønter til oplægning, skal bestemt ikke holde sig tilbage. Det er vigtigt at vi fastholder, at vi også er en møntklub Århuspostkort og luxstemplede mærker søges. Gå ind på min hjemmeside og se, hvad jeg mangler, og hvad jeg afhænder Alle er velkomne Bjørn Eriksen Danmark og Cypern Hvorfor samle på alle de lette lande, prøv Cypern her mangler jeg mange Jørn Hofman Støt vore annoncører de støtter os!! MØNTER FRA HELE VERDEN Dødsfald Vi har den 29. november 2011 mistet vort mangeårige medlem Poul Frandsen. Vi vil huske Poul som et aktivt og engageret medlem, der ved flere lejligheder kunne fortælle om sine foretrukne samleområder. Vi vil savne Poul i vor midte. Æret være hans minde! Gamle postkort Fra Brabrand, Viby, Mårslet, samt helle Århus og Randers søges Jørgen Andersen Søges postkort Fra Frederiksbjerg samt frimærker med motiver af jernbane Europa undtaget Danske jernbane fragtmærker. Bent Sørensen Til en motivsamling Søger jeg frimærker med opdagelsesrejsende f.eks. Columbus, Cook m.fl. Samt receptkuverter Kurt Petersen Tlf IN-PO Frimærker & Mønter Vi fører alt i frimærke & mønt tilbehør/litteratur, der kan skaffes. Vi har åbent efter telefonisk aftale. Tlf Sydtoften Viby J Forlang gratis prisliste Jørgen F. Clauson-Kaas Volbyvej 87, 8464 Galten Tlf efter kl. 18 FREDENSGADE 20 DK 8100 ÅRHUS C TELEFON: TELEFAX: INTERNET: Mårslet Frimærke- og Møntklub s ny hjemmeside Har i gode idéer til noget der kan laves om. Send en

7 Mårslet Frimærke- og Møntklub Mødested: Lokalcenter Kildevang, 8320 Mårslet Mødeprogram forår 2012 Dørene åbnes hver mødeaften kl januar Almindeligt møde 10. januar Foredrag ved Kaj Linno Henriksen Nogle personlige oplevelser i forbindelse med grønlandske frimærker 17. januar Almindeligt møde 24. januar Almindeligt møde 31. januar Almindeligt møde 7. februar Foredrag ved Lars Peter Nellemann Kugleposten 14. februar Skrammelauktion 21. februar Almindeligt møde. Sidste indlevering til storauktion 28. februar Foredrag ved Bo Bjerre Jakobsen Dansk censurpost under 2. verdenskrig 6. marts Almindeligt møde 13. marts Foredrag ved Knud Greve Olesen En kærlighedshistorie fortalt ud fra 8000 breve 20. marts Almindeligt møde 27. marts Storauktion 3. april Almindeligt møde 10. april Foredrag ved Bjørn Eriksen Postkortsamling: Aarhus. Vandreture på Frederiksbjerg (1) 17. april Klubmesterskabet april Sæsonafslutning med særarrangement Ændringer i det ovenstående program kan forekomme, gå derfor ind på der altid er opdateret. Støt vore annoncører de støtter os!! HJÆLP til selvhjælp i f.m. døråbner i tidsrummet , husk at sidst ankomne venter med at gå ind til næste kommer osv.

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com AUGUST 2012 Postkort fra 1907. Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter,

Læs mere

Storauktion nu i farver på www.maarfrim.dk

Storauktion nu i farver på www.maarfrim.dk MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MARTS 2012 Storauktion nu i farver på Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3,

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, annoncører og deres familie, et rigtigt DECEMBER 2007 GODT NYTÅR 2008 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 30-års Jubilæum 1981-2011

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 30-års Jubilæum 1981-2011 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 30-års Jubilæum 1981-2011 Nr. 20 / August 2011 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 12 / August 2007 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007 2 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Storauktion tirsdag den 3 april 2007 MARTS kl. 19.30 2007 Bestyrelsen Formand: Jørn Jønsson, Pilegårdsvej 99, 8361 Hasselager tlf: 8628 1232 Næstformand:

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS At dyrke filateli, er at samle frimærker På den måde DU bedst kan li!! NR. 1. 2012 24. Årgang SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS Malmøgade,

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere