Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?"

Transkript

1

2 Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter skal du prioritere? Hvad med FMK? Hvor får du hjælp? 2 Medicingennemgang i almen praksis

3 Kom godt i gang med medicingennemgang I denne folder finder du inspiration og hjælp til at komme godt i gang med medicingennemgang i almen praksis. Udgangspunktet er praktiske erfa ringer fra flere lægepraksis. Indholdsfortegnelse Medicinafstemning og medicingennemgang... 4 Medicingennemgang... 5 Organisering i praksis hvem gør hvad? Hvordan finder du patienterne?... 9 Prioriter patienter med det største behov! Få mere hjælp til medicingennemgang Medicingennemgang i almen praksis 3

4 Medicinafstemning og medicingennemgang Medicinafstemning er en procedure til at sikre et samlet og tidstro overblik over den medicin, som patienten reelt anvender sammenholdt med den medicin som er ordineret. Medicingennemgang er en struktureret og kritisk gennemgang af patientens medicin med det formål at optimere den medicinske behandling. Der skal tages stilling til, om der skal ske ændringer fx om noget af medicinen skal seponeres og ændringerne skal herefter gennemføres. Medicinafstemning Medicinafstemning er fx det der foregår, når et plejehjem sender en patients medicinliste til den praktiserende læge for at sikre, at plejehjemmets liste er i overensstemmelse med listen i lægens journalsystem. Ofte mangler det fuldstændige overblik over, hvad patienten egentlig får af medicin. Man må derfor først foretage en medicinafstemning, før selve medicingennemgangen kan udføres. Aftalte opgaver med praksispersonalet kan være medicinafstemning, hver gang der er tvivl om en patients medicinering. Personalet kan tage kontakt til patienten, hjemmesygeplejen eller andre relevante sundhedspersoner med henblik på at opnå enighed om medicinen eller afstemme medicinen med patienten før eller i forbindelse med en konsultation. Det Fælles Medicinkort (FMK) Introduktionen af FMK vil principielt gøre den manuelle medicinafstemning overflødig, så man kan gå direkte til medicingennemgangen. Dog mangler oplysninger om fx håndkøbsmedicin. Ved overgang til FMK er det en god ide at foretage både en medicinafstemning og en medicingennemgang. I modsat fald ender FMK blot med at blive en samlet oversigt over den samme forkerte medicin, som tidligere fremgik af forskellige systemer. Det vil kræve en løbende indsats at vedligeholde oplysningerne i medicinkortet fremover, men en hurtig og systematisk indsats fra starten gør arbejdet nemmere i det lange løb. Se mere på medicinkort.dk En vigtig del af det forberedende arbejde er at vide, hvilken medicin patienten reelt tager og i hvilken dosis husk compliance Spørg patienten! Pårørende, hjemmesygeplejen og apoteket kan ofte være behjælpelige. 4 Medicingennemgang i almen praksis

5 Medicingennemgang Ved medicingennemgang gennemgår lægen patientens opdaterede medicinliste og foretager relevante ændringer. Fx seponerer et præparat som giver bivirkninger eller erstatter det med et andet, ændrer dosis, ordinerer et nyt præparat eller følger op på patientens compliance. IRF har udarbejdet en værktøjskasse med enkle redskaber til brug for medicinafstemning og medicingennemgang. Redskaberne er samlet på IRF s hjemmeside under punktet Medicingennemgang. Start fx med de 3, som er nævnt i boksen nedenfor. IRF s værktøjskasse Gå ind på irf.dk. Skriv medicingennemgang i søgefeltet. Så finder du: Skema til medicinafstemning og initial medicingennemgang Liste: Lægemidler hvor indikationen bør revurderes hos ældre Liste: Substitution af analoger med stort besparelsespotentiale. Konsekvensen kan blive, at patienten ender i polyfarmaci med en række lægemidler, som i bedste fald er nyttesløse og i værste fald skadelige. Brug huskereglen: De 5 F er 5 spørgsmål for hvert lægemiddel. De 5 F er for medicingennemgang For - hvad? For - meget? For - lidt? For - kert? For - ever? Anvend De 5 F er sammen med listen: Lægemidler hvor indikationen bør revurderes hos ældre. Denne liste nævner præparater, hvor risici ved behandling af ældre ofte overstiger den mulige effekt, hvorfor der bør overvejes seponering eller skift til anden behandling, med mindre særlige forhold hos den enkelte patient taler imod. Opfølgning, revurdering og seponering I danske interventionsstudier af medicingennemgang gennemføres mindst 2 medicinændringer per patient. Seponering udgør den hyppigste intervention, hvilket indikerer, at der er et stort behov for løbende opfølgning og revurdering. Ikke sjældent fortaber den oprindelige indikation for et lægemiddel sig i det uvisse, og manglende stillingtagen til, om medicinen skal fortsætte eller seponeres, kan føre til, at medicinen fortsætter for en sikkerheds skyld. Marianne Siersbæk, praktiserende læge i Nørresundby Ved medicingennemgang kan ændringer ikke altid gennemføres. Nogle patienter tåler ikke den anbefalede medi cin og andre ønsker ikke at få den. Man må ende op med den mest hensigts mæssige medicinering i forhold til patientens alder, tilstand og økonomi. 5

6 Medicingennemgang Et vellykket seponeringsforsøg foregår i fælles forståelse med patienten og evt. plejepersonale eller pårørende. Det gælder ikke mindst lægemidler med virkning på centralnervesystemet såsom benzodiazepiner, antipsykotika eller opioidanalgetika. Se mere på irf.dk, hvor du også kan finde andre nyttige redskaber såsom vejledning i skift mellem antidepressiva, dosisberegnere ved skift mellem opioider, skemaer til nedtrapning af benzodiazepiner mv. Interaktiondatabasen.dk og basislisten.dk kan også være nyttige. Kom godt i gang Det kan være svært at vide, hvor man skal begynde og ende med at få sat medicingennemgang i system i en travl hverdag. Palle Mark Christensen, Lægerne, Lærkevej i Otterup Vi lavede en aftale med hjemmesygeplejen om at starte med at gennemgå 10 patienter. Hermed fik vi en fornemmelse af omfanget, processen og de typiske problemer, og så var vi bedre rustet til at finde ud af, hvordan vi efterfølgende kunne sætte det i system. Vi havde stor gavn af de to lister fra IRF, som vi brugte til at screene medicinlisten for lægemiddelrelaterede problemer. Det handler først og fremmest om at komme i gang og få en fornemmelse af opgavens art og omfang. Det kan du fx gøre ved at lave denne lille pilot øvelse. 1. Udvælg 5-10 patienter, som får mindst 6 lægemidler 2. Print skemaet og de to lister fra IRF s værktøjskasse (se side 5) 3. Medicinafstem lægehusets medicinkort med mindst en anden kilde (fx den elektroniske medicinprofil, hjemmesygeplejens medicinkort eller epikrise). Noter uoverensstemmelser på skemaet, og hvordan de bliver afklaret. Fx kontakt til hjemmesygeplejen, patienten mv. 4. Medicingennemgang: Sammenhold nu lægehusets afstemte medicinkort med de to lister fra IRF. Får patienten medicin, som er på IRF s lister? Noter hvilke på skemaet 5. Beskriv kort de fundne problemer og mulige løsninger. Fx kontakt til hjemmesygeplejen eller patienten, planlægning af opsøgende hjemmebesøg eller konsultation mv. 6. Gennemfør løsning i praksis. Medicingennemgang i almen praksis er ikke en selvstændig ydelse, men kan indgå i forbindelse med patientrelaterede kontakter. Fx ved et opsøgende hjemme besøg hos ældre. 6 Medicingennemgang i almen praksis

7

8 Organisering i praksis hvem gør hvad? Medicingennemgang med fokus på den samlede be handling udføres af den læge, som patienten hoved sagelig er tilknyttet, og som kan udføre opgaven med fokus på kendskab til patienten, patientens diagnoser og mulige complianceproblemer. Sæt medicingennemgang i system. Fx: Gennemgå medicinen hvert år efter patientens fødsels dato efter aftale med hjemmesygepleje for plejehjemsbeboere som en del af et opsøgende hjemmebesøg. Efter aftale med patienter med kroniske lidelser ved årskontrollen i klinikken. Jens Damsgaard, praktiserende læge i Hvalsø I min praksis laver jeg løbende medicingennemgange. Det sker typisk ved årskontrollen for én eller flere kroniske lidelser. Her tager jeg sammen med patienten hver enkelt ordination op til revision og spørger: Er indikationen fortsat til stede? Skal dosis ændres? Skal der seponeres? Er der bivirkninger? Er der interaktioner? Behandlingen fastlægges sammen med patienten for det næste år. Flergangsrecepter udstedes til 1 år på alle præparater. Typisk med 3 måneders intervaller. Nye recepter lægges på Receptserveren, og de gamle slettes. Medicingennemgangene finder også sted i årets løb. Fx ved ændringer i almentilstand eller forværring i en af de lidelser, der behandles. 8 Medicingennemgang i almen praksis

9 Hvordan finder finder du patienterne? du patienterne? Der findes flere redskaber til at finde de patienter i din praksis, der kan være kandidater til en årlig Der medicingennemgang. findes flere redskaber til at finde de patienter i Bemærk! Medicin ordineret af speciallæger eller din praksis, der kan være kandidater til en årlig sygehus er ikke med i øjeblikket, men det kommer medicingennemgang. Datafangst de, når FMK er implementeret. Datafangst kan vise en rapport med navne og cpr-numre Ordinationer for Storforbrugere fra andre praktiserende af medicin læger i din indgår Datafangst praksis. Rapporten kan vise en viser rapport de lægemidler, med navne og som cpr-fremgånumre Bemærk! for Storforbrugere Medicin ordineret af medicin af speciallæger i din praksis. eller sygehus præparater ikke fremgår automatisk kun det med. sidst Ordinationer ordinerede fra kun, af dit hvis eget de anvender journalsystem datafangst. (se eksempel). For generiske Rapporten andre praktiserende viser lægemidler, læger indgår som fremgår kun, hvis af de dit anvender handelsnavn. datafangst. For generiske præparater eget fremgår journalsystem kun det sidst (se eksempel). ordinerede At handelsnavn. få rapporterne kræver, at du er tilmeldt og har ICPC-kodet i en vis Datafangst rummer også rapporter over fx kronikere, skrøbelige patienter og brugere af af antipsykotika. periode. Datafangst Du kan rummer tilmelde også dig rapporter og læse mere over om fx kronikere, mulighederne antipsykotika. i datafangst Det kræver, på at dak-e.dk. du er tilmeldt og har ICPC-kodet i en vis periode. Du kan tilmelde dig og læse mere om mulighederne i datafangst på dak-e.dk. Eksempel på på udtræk udtræk fra fra datafangst datafangst (dak-e.dk) (dak-e.dk) Storforbrugere af medicin, filtreret på hyppige diagnoser 211 patienter ud af 4589 patienter (4.6 %) Udtræk udført: Onsdag 24. november :35:44 Christina Dorthe Navn Cpr Alder Antal Medicinforbrug¹ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Omeprazol Agp, Microlax, Orabet, Kaleorid, Hjerdyl, Marevan, Digoxin Dak, Furix, Doloproct, Selo-Zok, Corodil, Simvacop, Vagifem, Pinex, Flutin, Bricanyl Turbohaler, Oxis Turbuhaler, Pulmicort Turbohaler, UniKalk Senior Medilax, Apidra Solo Star, Lantus Solo Star, Kaleorid, Hjerdyl, Nitroglycerin Dak, Furosemid Hexal, Burinex, Metoprolol Gea, Micardis, Rasilez, Enalapril Krka, Simvacop, Baklofen Mylan, Oxynorm, Gabapentin Bluefish, Amitriptylin Dak, Noritren, Benadryl, Kloramfenikol Dak, Fucithalmic Seneste recept Seneste konsultation Hyppigste diagnoser K78, K87, H02, D12, B85, A A62, A44 Regionale lister over polyfarmacipatienter Medicingennemgang i almen praksis 9 Regionerne tilbyder lister over polyfarmacipatienterne i din praksis. For hver patient fremgår, hvilke tilskudsberettigede lægemidler patienten har hentet på apoteket de seneste 6 måneder.

10 Patienter i behandling med mindst 6 receptpligtige lægemidler (75+ år) I nedenstående tabel ses patienter på 75+ år (kolonnen SikrCpr), der indenfor de seneste 6 måneder (januar til juni 2011) har indløst recept på mindst 6 receptpligtige, tilskudsberettigede lægemidler. Desuden ses patientens alder ved køb af den seneste recept i perioden samt hvor mange forskellige typer medicin de har købt på apoteket i perioden. Recepterne er udstedt fra din/jeres praksis til egne patienter. Lægemidler, som patienten har fået ordineret fra andre behandlere (vagtlæge, speciallæge, sygehus) indgår ikke i optællingen af lægemidler til patienten. Der er frasorteret patienter der er døde eller har skiftet praksis før 1. oktober. SikrCpr SikrAlder antal xxxxxx-xxxx xxxxxx-xxxx xxxxxx-xxxx 78 13

11 Prioriter patienter med det største behov! Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen har foreslået, at alle, som er i behandling med mindst 6 lægemidler, skal have foretaget en medicingennemgang i almen praksis en gang årligt 1. Det omfatter ca patienter svarende til gennemsnitlig 350 per praksis, men der er stor variation. Derfor er det relevant at prioritere de patienter, hvor behovet er størst. Oplevelsen af succes er vigtig for det videre arbejde. Første gang må målet hellere være sat for lavt end for højt. Ambitionerne kan så udvi des næste gang. 1. Start med patienter, som opfylder et eller flere af følgende kriterier: får mellem 6 og 15 lægemidler for mange forskellige lidelser får dosisdispenseret medicin er flyttet på plejehjem for nyligt er udskrevet fra sygehus for nyligt sjældent eller aldrig kommer i klinikken får medicin ordineret af flere forskellige læger. 2. Sæt et realistisk mål for de næste 6 måne der. Fx: Alle patienter, som får 6-15 lægemidler, skal være gennemgået inden 6 måneder eller Alle nyudskrevne patienter fra sygehus gennemgås senest 1 måned efter udskrivelsen Alle patienter, med behov for et opsøgende hjemmebesøg, har fået medicinen gennemgået inden 1 år. 3. Aftal i fællesskab en dato, hvor I sammen i praksis evaluerer indsatsen, herunder: Blev målet nået? Hvis ikke: Hvorfor? Hvad skal ændres? Og hvem tager ansvaret herfor? Hvad skal målet være for den næste periode? Ny dato for evaluering. 1. Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan (s. 50) Sundhedsstyrelsen maj på sst.dk og Regionernes Medicinpolitik 2011 på regioner.dk Medicingennemgang i almen praksis 11

12

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus foto Regionshospitalet Randers Medicinsk afdeling Hospitalsapoteket Aarhus, Randers

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Rapport - udviklingsprojekt April 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Indledning og formål Region Sjælland har gennemført et kvalitetsudviklingsprojekt,

Læs mere

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb.

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder metoder

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere