ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1. Release notes - Nyheder og ændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1. Release notes - Nyheder og ændringer"

Transkript

1 ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1 Release notes - Nyheder og ændringer

2 Intellektuel ejendomsret Dette dokument tilhører ScanJour. Oplysningerne heri må ikke kopieres, bruges eller videregives uden for denne sammenhæng til andet end forretningsmæssige formål eller til teknisk evaluering. Dette forbehold afskærer ikke modtageren fra at bruge oplysningerne, hvis de er fremskaffet på en måde, hvor der ikke er angivet nogen begrænsninger. Ansvarsfraskrivelse Dette dokument er udelukkende beregnet til generel information. Oplysningerne anses for at være korrekte og retvisende, men ScanJour kan ikke garantere for dette. ScanJour forbeholder sig ret til at ændre dokumentet og de beskrevne produkter uden varsel, og ScanJour og dokumentets ophavsmænd fraskriver sig ethvert erstatningsansvar. ScanJour er et indregistreret varemærke, der anvendes af ScanJour A/S på licens. Alle øvrige logoer, varemærker og servicemærker tilhører de respektive tredjeparter. Copyright ScanJour A/S Alle rettigheder forbeholdes. Release Notes Side 2 af 19

3 Indhold 1. Forord Indledning Ny og ændret funktionalitet WorkZone Configuration Management - Udkastversionering WorkZone Configuration Management Log på fra et andet domæne OData Document entiteten har nyt format WorkZone Content Server dokumentation er nu online Ikke understøttet funktionalitet Workflow Crystal Reports Developer guides og Reference Guides Rettet i denne version CAP Der kan ikke vælges "indblik" under et dokuments dokumenthenvisninger i Feltvælgeren CAP Man kan ikke masserette på afsluttede sager CAP Ændringer i metadata på dokumenter gemmes CAP Genvejstasten CTRL+S virker ikke i IE9 til at gemme en liste CAP DOC: Fejl ved fletning, når ledetekster indeholder foranstillede tal CAP Personalesag - uhensigtsmæssighed (datofelter udfyldes som standard) CAP Journalplansvisning sagsgrupper CAP Masserettelse på adresselinje 2 og 3 fjerner adressetypen HA CAP Captia Web Client efterlader dokumenter i TEMP-mappen på klienter CAP På Sagsdetail siden vises tekst til feltet Gruppe dobbelt (Gruppe Gruppe) ved afslutning af sag CAP Fejl ved oprettelse af personalesag pga. tegnet # i feltet Adresse CAP Skrivebordssag låses for opdatering hvis rettigheder begrænses til én sagsgruppe CAP SOM: Hængende transaktioner kan blokere andre processer i tabellen license_usage CAP Aktdriveren ændrer tilstanden når man angiver en akttilstand på et stregkodeark CAP Docintegration gør Microsoft Outlook ustabil når man tjekker mails i Indbakken 12 Release Notes Side 3 af 19

4 CAP Docintegration: ExcelExport fejler nogle gange når Workzone for Office er installeret CAP DOC: Onlinehjælp forkert: Slette dokumenter med tilstand UL CAP Indeks mangler på record_audit(file_key) for standardlisten Dokumenthistorie CCM CCM: Uforståelige krævede felter i CCM som man ikke kan taste sig ud af igen CCM CCM: End date kan ikke slettes i Custom Label CCM CCM: ScanJour ejede felter forsvinder ved sortering CCM CCM: Menupunkt skal fjernes Kendte problemer og løsning af disse Produktdokumentation Version Installation og konfiguration Brugervejledninger Referencer Release Notes Side 4 af 19

5 1. Forord Baggrund Formål Målgruppe Dette dokument giver et overblik over ny og ændret funktionalitet i ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1, frigivet d. 2. september Det indeholder dokumentation af fejlrettelser og informerer om kendte problemer, og hvordan disse kan omgås. Formålet med dette dokument er at informere nuværende og fremtidige brugere om indholdet af denne version. Målgruppen for dette dokument er alle nuværende og fremtidige brugere af WorkZone Content Server og Captia Web Client, som vil have et overblik over nyheder og ændringer i denne version. Release Notes Side 5 af 19

6 2. Indledning Om dette dokument Dette dokument giver et overblik over WorkZone Content Server 2013 SP1 og Captia Web Client 4.6 SP1. Ny og ændret funktionalitet. Beskriver nye funktioner og væsentlige ændringer i denne version. Rettet i denne version. Beskriver kunderapporterede fejl og andre fejl, som er rettet i denne version. Kendte problemer og løsning af disse. Beskriver kendte problemer i denne version, og hvordan man kan omgå dem. Produktdokumentation. Giver et overblik over dokumentationen leveret med denne version. Release Notes Side 6 af 19

7 3. Ny og ændret funktionalitet Indledning Dette afsnit beskriver ny og væsentligt ændret funktionalitet i denne version af WorkZone Content Server og Captia Web Client. Se produktdokumentationen for yderligere oplysninger. Denne version indeholder nye funktioner og et antal rettede kunderapporterede fejl. Se Rettet i denne version for yderligere oplysninger WorkZone Configuration Management - Udkastversionering Udkastversionering Det er nu muligt at slå udkastversionering til for dokumenter med tilstanden UÅ (Udkast) eller UP (Personlig udkast). Udkastversionering bruges i WorkZone for Office og WorkZone Process. For yderligere oplysninger om hvordan man slår det til og konfigurerer det, se WorkZone Configuration Management onlinehjælpen WorkZone Configuration Management Log på fra et andet domæne Log på fra et andet domæne Det er nu muligt at logge på WorkZone Configuration Management fra klienter udenfor det domæne, hvor WorkZone Configuration Management er installeret. Man skal angive brugernavn, adgangskode og domæne i Logon vinduet. For yderligere oplysninger, se ScanJour WorkZone Configuration Management Installation Guide OData Document entiteten har nyt format OData Document entitet Document entiteten har nu et nyt nøgleformat. Tidligere havde den flere egenskaber som del af nøglen. Dette er blevet ændret til en egenskab RecordID. Denne ændring er implementeret for at understøtte den nye funktion udkastversionering, hvor en af de aktuelle egenskaber (DocumentID external_doc_id) tillader ændringer som en del af versioneringsmekanismen. Denne ændring påvirker eksisterende links til dokumenter. I forhold til eksisterende kode skal man opdatere servicereferencer og genkompilere WorkZone Content Server dokumentation er nu online Online dokumentation WorkZone Content Server dokumentation kan nu findes på ScanJours websted, se ScanJour Dokumentation. Med undtagelse af onlinehjælpen til WorkZone Configuration Management, Captia Web Client og Serverskan, som installeres med produkterne, er dokumentation ikke længere er en del af installationen. Release Notes Side 7 af 19

8 4. Ikke understøttet funktionalitet Indledning Dette afsnit beskriver funktionalitet, der ikke længere er understøttet eller ikke vil blive understøttet fremover Workflow Workflow Workflow funktionalitet er ikke længere understøttet. Funktionaliteten er erstattet med WorkZone Process. Se ScanJour websted for yderligere oplysninger om WorkZone Process Crystal Reports Crystal Reports Fra slutningen af 2014 understøttes Crystal Report ikke længere. Det vil blive erstattet af et andet rapporteringsværktøj, som vil fungere på tværs af WorkZone produkter. Indtil det nye værktøj er leveret, er det kun muligt at tilgå rapportering fra Captia Web Client Developer guides og Reference Guides WorkZone Content Server og Captia Web Client Developer og Reference guides Developer og reference guides er ikke længere en del af dokumentationspakken, da odata fremadrettet vil være den platform, som ScanJour stiller til rådighed for udviklere. Se for yderligere oplysninger om odata. Release Notes Side 8 af 19

9 5. Rettet i denne version Indledning Følgende kunderapporterede fejl og andre fejl er rettet i denne version CAP Der kan ikke vælges "indblik" under et dokuments dokumenthenvisninger i Feltvælgeren På de tre dokumenthenvisningslister er der en del kolonner, der ikke kan vælges til listevisning. For eksempel kan man ikke vælge Indblik. RETTELSE: De tre kolonnesæt ligner nu hinanden CAP Man kan ikke masserette på afsluttede sager Generelt er det ikke tilladt at ændre feltværdier på en lukket sag. Redigering af sagsbehandler på en lukket sag ønskes tilladt. RETTELSE: Det er nu tilladt at redigere sagsbehandler på en lukket sag CAP Ændringer i metadata på dokumenter gemmes Et fejlmarkeret dokument i FIX køen forhindrer metadata for akten i at blive behandlet i FIX køen. RETTET CAP Genvejstasten CTRL+S virker ikke i IE9 til at gemme en liste Hvis man sætter en liste i redigeringstilstand og forlader redigeringstilstand med CTRL+ S (Gem), gemmes listens indhold korrekt, men derefter åbner Internet Explorer Save webpage dialogboksen. RETTET CAP DOC: Fejl ved fletning, når ledetekster indeholder foranstillede tal FEJL Release Notes Side 9 af 19

10 Ledetekster må ikke indeholde foranstillede tal. RETTELSE Denne information findes nu i WorkZone Configuration Management onlinehjælpen CAP Personalesag - uhensigtsmæssighed (datofelter udfyldes som standard) Når man tilføjer ansættelsessted til en personalesag, sættes datofelterne Ansat fra og Ansat til til dags dato. RETTELSE: De to datofelter efterlades nu tomme CAP Journalplansvisning sagsgrupper Hvis en sagsgruppe på øverste niveau har en meget lang titel, får dialogboksen Vælg Sagsgruppe rullepaneler, og man kan ikke umiddelbart se knapperne OK og Annuller. RETTET CAP Masserettelse på adresselinje 2 og 3 fjerner adressetypen HA Når man bruger Erstat for felterne Adresse 1, 2 eller 3 i masseret, så er feltet Adressetype tomt. RETTET CAP Captia Web Client efterlader dokumenter i TEMPmappen på klienter Dokumentintegrationen i Captia Web Client efterlader filer i mappen %TEMP%. RETTELSE: Alle filer med navnet SJ20*.* slettes straks efter brug med undtagelse af filer, der producers ved brug af "Quick" gem for udgående mails. Disse filer vil som standard blive slettet efter to dage. Bemærk at alle midlertidige filer, som bruges af Captia Web Clients dokumentintegration, nu gemmes i %TEMP%\ScanJour\Captia. Release Notes Side 10 af 19

11 CAP På Sagsdetail siden vises tekst til feltet Gruppe dobbelt (Gruppe Gruppe) ved afslutning af sag På detailsiden, der vises for en lukket sag, vises Gruppe dobbelt. RETTET CAP Fejl ved oprettelse af personalesag pga. tegnet # i feltet Adresse En medarbejder med en adresselinje, der indeholder '#', kan ikke bruges til oprettelse af en personalesag. Der opstår en fejl, når man forsøger at tilknytte medarbejderen. RETTET CAP Skrivebordssag låses for opdatering hvis rettigheder begrænses til én sagsgruppe Skrivebordssagen bliver låst for opdatering, når man begrænser rettighederne for brugeren via Users > Case Permission i WorkZone Content Management. RETTET CAP SOM: Hængende transaktioner kan blokere andre processer i tabellen license_usage Hængende transaktioner kan blokere andre processer på grund af problem med låsning i tabellen license_usage. RETTET CAP Aktdriveren ændrer tilstanden når man angiver en akttilstand på et stregkodeark I registeret (register record) sætter XDI service field state= 'UL', uanset hvad der er angivet i sjfesdpacket.xml. RETTET Release Notes Side 11 af 19

12 CAP Docintegration gør Microsoft Outlook ustabil når man tjekker mails i Indbakken Outlook kan blive ustabil efter tjek af ulæste SJ markerede mails og nye mails. RETTELSE: ScanJour tilføjelsesprogram tjekker nu ulæste SJ-markerede mails og nye mails i forgrunden i samme tråd som i brugergrænsefladen og ikke som før i baggrunden, hvilket medførte, at Outlook fungerede ustabilt CAP Docintegration: ExcelExport fejler nogle gange når Workzone for Office er installeret ExcelExport kan ikke altid åbne Microsoft Excel. RETTET CAP DOC: Onlinehjælp forkert: Slette dokumenter med tilstand UL I onlinehjælpen står der, at man kan slette dokumenter med tilstanden UL. RETTELSE: Emnet "Dokument - Tilstand" i onlinehjælpen er rettet CAP Indeks mangler på record_audit(file_key) for standardlisten Dokumenthistorie Standardsagslisten Dokumenthistorie afvikles meget langsomt. RETTELSE: Et indeks bliver skabt på record_audit(file_key), og dermed undgås fuld tabelskanning af record_audit CCM CCM: Uforståelige krævede felter i CCM som man ikke kan taste sig ud af igen Hvis man opretter en ny adressetype og ikke udfylder alle krævede felter, og det sidst redigerede felt forlades ved at trykke på Enter i stedet for Tab, kommer man ud i en vanskelig situation, når man bagefter klikker på Gem. Markøren er i en ny tom linje, og i dette felt vises den røde markør, der fortæller, at man mangler at udfylde et felt. Release Notes Side 12 af 19

13 WORKAROUND: For at undgå den tomme linje og fejlagtigt placerede fejlmarkør, gør følgende: 1. Skriv et tegn i feltet, hvor markøren er. Nu forsvinder den røde markør. 2. Markér hele linjen og tryk på Delete. Nu slettes den tomme linje. 3. Klik på Gem igen. Nu bliver den røde fejlmarkør vist korrekt i det krævede felt, og viser at der mangler en værdi CCM CCM: End date kan ikke slettes i Custom Label Indholdet af et datofelt kan slettes ved at tvinge fokus til feltet (klikke i det) og trykke Delete, men det visuelle indhold i feltet bliver ikke slettet før man trykker på Tab for at forlade feltet. Det er forvirrende for brugeren. RETTELSE: Nu bevirker Delete i et datofelt, at feltet bliver tomt. Det er stadig nødvendigt at trykke på Tab til at forlade feltet for at få udført sletningen CCM CCM: ScanJour ejede felter forsvinder ved sortering Skrivebeskyttede rækker, f. eks. rækker som repræsenterer ScanJour systemindgange, mister skrivebeskyttelsen ved kolonnesortering. RETTET CCM CCM: Menupunkt skal fjernes WorkZone Configuration Management viser menupunktet Tests, som ikke bør vises. RETTELSE: Menupunktet er fjernet. Release Notes Side 13 af 19

14 6. Kendte problemer og løsning af disse Beskrivelse Hvis du kører Microsoft Windows 7, 64 bit og Microsoft Internet Explorer 10 og du har slået Kompatibilitetsvisning fra for både websteder og intranetsteder, kan du ikke registrere dokumenter fra kontekstmenuen i Windows Explorer. Løsning Slå Kompatibilitetsvisning til i Internet Explorer (Funktioner > Kompatibilitetsvisning) for intranetsteder, og derefter kan du registrere dokumenter fra Windows Explorer. Release Notes Side 14 af 19

15 7. Produktdokumentation Indledning Dette afsnit giver et overblik over dokumentationen leveret med denne version. Der findes produktdokumentation til: WorkZone Content Server WorkZone Explorer Captia Web Client Dokumenterne er grupperet efter brug og målgruppe. Hvor findes dokumentationen Du kan finde produktdokumentationen på ScanJours websted, se ScanJour Dokumentation. Onlinehjælp er tilgængelig fra ScanJour Captia Web Client, ScanJour WorkZone Configuration Management og ServerSkan Version Indledning Generel information om den aktuelle version af WorkZone Content Server, WorkZone Explorer og Captia Web Client findes under ScanJour Versionsoversigter for hvert produkt. Dokument Beskrivelse Målgruppe ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1 Release Notes Readme Dette dokument giver et overblik over nyheder og ændringer i ScanJour WorkZone Content Server og ScanJour Captia Web Client og en liste over fejlrettelser. Readme-filen er del af ScanJour WorkZone Content Server og ScanJour Captia Web Client installationen og indeholder basal installationsinformation. Se ScanJour WorkZone Content Server Installation Guide, hvis du vil have flere oplysninger. Nuværende og fremtidige brugere Teknikere Release Notes Side 15 af 19

16 Support Matrix for ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 and ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1 Dette dokument beskriver supportmatricen for ScanJour WorkZone Content Server 2013 og ScanJour Captia Web Client 4.6 ved frigivelsestidspunktet. Beslutningstagere og teknikere ScanJour Captia Web Client Nyheder og ændringer fra version til version - Oversigt Supportmatricen er en del af the WorkZone Content Server installationsguiden. Dette dokument giver en oversigt over nyheder og ændringer introduceret i produktversioner fra 3.0 SP7 til seneste version. Nuværende og fremtidige brugere 7.2. Installation og konfiguration Indledning Installations- og konfigurationsguider findes under ScanJour Dokumentation for hvert produkt. Målgruppen for disse guides er teknikere. Dokument ScanJour WorkZone Content Server Installation Guide ScanJour WorkZone Content Server Database Installation Guide ScanJour WorkZone Configuration Management Installation Guide ScanJour Captia Web Client Installation Guide ScanJour WorkZone Content Server Imaging Installation and Configuration Guide ScanJour WorkZone Content Server Active Directory Configuration Guide Beskrivelse installerer og opgraderer ScanJour WorkZone Content Server. installerer og opgraderer WorkZone Content Server-databasen. installerer WorkZone Configuration Management. installerer ScanJour Captia Web Client. installerer og konfigurerer WorkZone Content Server Imaging (Serverskan). konfigurerer og administrerer brugere, organisatoriske enheder og grupper i Active Directory og ScanJour WorkZone Content Server. Formålet er at forklare den basale konfiguration af organisatoriske enheder (OU), brugere og grupper, og at give retningslinjer i forhold til brug og vedligeholdelse af disse. Release Notes Side 16 af 19

17 ScanJour WorkZone Content Server CPR Batch Configuration Guide ScanJour WorkZone Content Server CPR Integration Configuration Guide ScanJour WorkZone Content Server CVR Integration Configuration Guide ScanJour WorkZone Content Server Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide konfigurerer og bruger CPR Batch. Formålet er at sikre korrekt konfiguration af og brug af CPR Batch, som er en batch-integration til ScanJour WorkZone Content Server til håndtering af abonnementer fra CRS. konfigurerer WorkZone Content Server og integrerer med en service, der leverer CPRinformation online. Formålet er at sikre korrekt konfiguration af CPRintegrationen til ScanJour WorkZone Content Server. konfigurerer CVR-integration i WorkZone Content Server. Formålet er at sikre, at CVR-integrationen i WorkZone Content Server er konfigureret korrekt. konfigurerer koncernindblik. Formålet er at sikre korrekt konfiguration af koncernindblik for WorkZone Content Server Brugervejledninger Indledning Der findes onlinehjælp til: WorkZone Configuration Management Captia Web Client ServerSkan Onlinehjælpen åbnes fra produktet. Desuden findes der er brugervejledning til WorkZone Explorer på ScanJour Dokumentation. Dokument Beskrivelse Målgruppe Release Notes Side 17 af 19

18 ScanJour Captia Web Client Online Help Formålet med onlinehjælpen er at forklare funktionaliteten for brugerne og gøre dem i stand til at bruge den engelske version af Captia Web Client. Brugere ScanJour Captia Web Client Onlinehjælp I Captia Web Client, klik på Functions > Help. Formålet med onlinehjælpen er at forklare funktionaliteten for brugerne og gøre dem i stand til at bruge den danske version af Captia Web Client. Brugere ScanJour WorkZone Configuration Management Online Help I Captia Web Client, klik på Functions > Hjælp. Formålet med onlinehjælpen er at gøre brugerne i stand til at konfigurere Captia Web Client ved hjælp af WorkZone Configuration Management. Administratorer ServerSkan Online Help I WorkZone Configuration Management, klik på menuen Help for at åbne onlinehjælpen. Formålet er at gøre brugere i stand til at benytte ServerSkan. Brugere WorkZone Explorer User Guide I ServerSkan, klik på Hjælp for at åbne onlinehjælpen. Formålet er at gøre brugere i stand til at benytte WorkZone Explorer. Brugere Se WorkZone Explorer User Guide Release Notes Side 18 af 19

19 8. Referencer WorkZone Services Blog: Release Notes Side 19 af 19

Indhold. WorkZone Client 2.0

Indhold. WorkZone Client 2.0 2.0 Onlinehjælp WorkZone Client 2.0 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Client 2.0 3 Kom godt i gang med WorkZone Client 4 Nyt i WorkZone Client 6 Arbejde med brugergrænsefladen 8 Naviger i brugergrænsefladen

Læs mere

Contents. WorkZone for Office 2.3

Contents. WorkZone for Office 2.3 2.3 Onlinehjælp WorkZone for Office 2.3 Contents WorkZone for Office 2.3 onlinehjælp 3 Kom godt i gang 4 Nyheder 7 Sådan opretter du dokumenter på sager 9 Arbejde med dokumenter gemt på sager 13 Sådan

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Brugermanual Sitecore Content Manager

Brugermanual Sitecore Content Manager Brugermanual Sitecore Content Manager Udarbedelse: Sitecore A/S Dato: Oktober 2004 Udgave: Revision 4.3.2 Sprog: Dansk Sitecore er et varemærke under Sitecore A/S. Andre produkt- og firmanavne nævnt i

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Installationsvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0

Installationsvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0 Installationsvejledning McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0 COPYRIGHT Copyright 2012 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning

Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning PROGRAMVERSION: 12.0 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være nyttig og give dig svar på de fleste

Læs mere

ExpressShipper. Quick User Guide

ExpressShipper. Quick User Guide ExpressShipper Quick User Guide March 2003 Denne side er blank ExpressShipper Indholdsfortegnelse: Denne side lister de forskellige kapitler: Emne Kapitel Opbygning af brugervejledning 1 Indledning 2 Installation

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

// Mamut Business Software. Opdateringsguide

// Mamut Business Software. Opdateringsguide // Mamut Business Software Opdateringsguide 1 Opdateringsguide Indhold Om opdatering til ny version... 3 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software 1 // Mamut Business Software // Mamut Business Software Installationsguide Introduktion Indhold Før installation... 2 Denne guide skal forenkle installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business

Læs mere

Konfigurationsvejledning Udgave B. McAfee SaaS Web Protection Service

Konfigurationsvejledning Udgave B. McAfee SaaS Web Protection Service Konfigurationsvejledning Udgave B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Oktober 2012 Find opdateringer til denne dokumentation på følgende placering: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=162565

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - Efter anmodning. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - Efter anmodning. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger - Efter anmodning Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere