ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1. Release notes - Nyheder og ændringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1. Release notes - Nyheder og ændringer"

Transkript

1 ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1 Release notes - Nyheder og ændringer

2 Intellektuel ejendomsret Dette dokument tilhører ScanJour. Oplysningerne heri må ikke kopieres, bruges eller videregives uden for denne sammenhæng til andet end forretningsmæssige formål eller til teknisk evaluering. Dette forbehold afskærer ikke modtageren fra at bruge oplysningerne, hvis de er fremskaffet på en måde, hvor der ikke er angivet nogen begrænsninger. Ansvarsfraskrivelse Dette dokument er udelukkende beregnet til generel information. Oplysningerne anses for at være korrekte og retvisende, men ScanJour kan ikke garantere for dette. ScanJour forbeholder sig ret til at ændre dokumentet og de beskrevne produkter uden varsel, og ScanJour og dokumentets ophavsmænd fraskriver sig ethvert erstatningsansvar. ScanJour er et indregistreret varemærke, der anvendes af ScanJour A/S på licens. Alle øvrige logoer, varemærker og servicemærker tilhører de respektive tredjeparter. Copyright ScanJour A/S Alle rettigheder forbeholdes. Release Notes Side 2 af 19

3 Indhold 1. Forord Indledning Ny og ændret funktionalitet WorkZone Configuration Management - Udkastversionering WorkZone Configuration Management Log på fra et andet domæne OData Document entiteten har nyt format WorkZone Content Server dokumentation er nu online Ikke understøttet funktionalitet Workflow Crystal Reports Developer guides og Reference Guides Rettet i denne version CAP Der kan ikke vælges "indblik" under et dokuments dokumenthenvisninger i Feltvælgeren CAP Man kan ikke masserette på afsluttede sager CAP Ændringer i metadata på dokumenter gemmes CAP Genvejstasten CTRL+S virker ikke i IE9 til at gemme en liste CAP DOC: Fejl ved fletning, når ledetekster indeholder foranstillede tal CAP Personalesag - uhensigtsmæssighed (datofelter udfyldes som standard) CAP Journalplansvisning sagsgrupper CAP Masserettelse på adresselinje 2 og 3 fjerner adressetypen HA CAP Captia Web Client efterlader dokumenter i TEMP-mappen på klienter CAP På Sagsdetail siden vises tekst til feltet Gruppe dobbelt (Gruppe Gruppe) ved afslutning af sag CAP Fejl ved oprettelse af personalesag pga. tegnet # i feltet Adresse CAP Skrivebordssag låses for opdatering hvis rettigheder begrænses til én sagsgruppe CAP SOM: Hængende transaktioner kan blokere andre processer i tabellen license_usage CAP Aktdriveren ændrer tilstanden når man angiver en akttilstand på et stregkodeark CAP Docintegration gør Microsoft Outlook ustabil når man tjekker mails i Indbakken 12 Release Notes Side 3 af 19

4 CAP Docintegration: ExcelExport fejler nogle gange når Workzone for Office er installeret CAP DOC: Onlinehjælp forkert: Slette dokumenter med tilstand UL CAP Indeks mangler på record_audit(file_key) for standardlisten Dokumenthistorie CCM CCM: Uforståelige krævede felter i CCM som man ikke kan taste sig ud af igen CCM CCM: End date kan ikke slettes i Custom Label CCM CCM: ScanJour ejede felter forsvinder ved sortering CCM CCM: Menupunkt skal fjernes Kendte problemer og løsning af disse Produktdokumentation Version Installation og konfiguration Brugervejledninger Referencer Release Notes Side 4 af 19

5 1. Forord Baggrund Formål Målgruppe Dette dokument giver et overblik over ny og ændret funktionalitet i ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1, frigivet d. 2. september Det indeholder dokumentation af fejlrettelser og informerer om kendte problemer, og hvordan disse kan omgås. Formålet med dette dokument er at informere nuværende og fremtidige brugere om indholdet af denne version. Målgruppen for dette dokument er alle nuværende og fremtidige brugere af WorkZone Content Server og Captia Web Client, som vil have et overblik over nyheder og ændringer i denne version. Release Notes Side 5 af 19

6 2. Indledning Om dette dokument Dette dokument giver et overblik over WorkZone Content Server 2013 SP1 og Captia Web Client 4.6 SP1. Ny og ændret funktionalitet. Beskriver nye funktioner og væsentlige ændringer i denne version. Rettet i denne version. Beskriver kunderapporterede fejl og andre fejl, som er rettet i denne version. Kendte problemer og løsning af disse. Beskriver kendte problemer i denne version, og hvordan man kan omgå dem. Produktdokumentation. Giver et overblik over dokumentationen leveret med denne version. Release Notes Side 6 af 19

7 3. Ny og ændret funktionalitet Indledning Dette afsnit beskriver ny og væsentligt ændret funktionalitet i denne version af WorkZone Content Server og Captia Web Client. Se produktdokumentationen for yderligere oplysninger. Denne version indeholder nye funktioner og et antal rettede kunderapporterede fejl. Se Rettet i denne version for yderligere oplysninger WorkZone Configuration Management - Udkastversionering Udkastversionering Det er nu muligt at slå udkastversionering til for dokumenter med tilstanden UÅ (Udkast) eller UP (Personlig udkast). Udkastversionering bruges i WorkZone for Office og WorkZone Process. For yderligere oplysninger om hvordan man slår det til og konfigurerer det, se WorkZone Configuration Management onlinehjælpen WorkZone Configuration Management Log på fra et andet domæne Log på fra et andet domæne Det er nu muligt at logge på WorkZone Configuration Management fra klienter udenfor det domæne, hvor WorkZone Configuration Management er installeret. Man skal angive brugernavn, adgangskode og domæne i Logon vinduet. For yderligere oplysninger, se ScanJour WorkZone Configuration Management Installation Guide OData Document entiteten har nyt format OData Document entitet Document entiteten har nu et nyt nøgleformat. Tidligere havde den flere egenskaber som del af nøglen. Dette er blevet ændret til en egenskab RecordID. Denne ændring er implementeret for at understøtte den nye funktion udkastversionering, hvor en af de aktuelle egenskaber (DocumentID external_doc_id) tillader ændringer som en del af versioneringsmekanismen. Denne ændring påvirker eksisterende links til dokumenter. I forhold til eksisterende kode skal man opdatere servicereferencer og genkompilere WorkZone Content Server dokumentation er nu online Online dokumentation WorkZone Content Server dokumentation kan nu findes på ScanJours websted, se ScanJour Dokumentation. Med undtagelse af onlinehjælpen til WorkZone Configuration Management, Captia Web Client og Serverskan, som installeres med produkterne, er dokumentation ikke længere er en del af installationen. Release Notes Side 7 af 19

8 4. Ikke understøttet funktionalitet Indledning Dette afsnit beskriver funktionalitet, der ikke længere er understøttet eller ikke vil blive understøttet fremover Workflow Workflow Workflow funktionalitet er ikke længere understøttet. Funktionaliteten er erstattet med WorkZone Process. Se ScanJour websted for yderligere oplysninger om WorkZone Process Crystal Reports Crystal Reports Fra slutningen af 2014 understøttes Crystal Report ikke længere. Det vil blive erstattet af et andet rapporteringsværktøj, som vil fungere på tværs af WorkZone produkter. Indtil det nye værktøj er leveret, er det kun muligt at tilgå rapportering fra Captia Web Client Developer guides og Reference Guides WorkZone Content Server og Captia Web Client Developer og Reference guides Developer og reference guides er ikke længere en del af dokumentationspakken, da odata fremadrettet vil være den platform, som ScanJour stiller til rådighed for udviklere. Se for yderligere oplysninger om odata. Release Notes Side 8 af 19

9 5. Rettet i denne version Indledning Følgende kunderapporterede fejl og andre fejl er rettet i denne version CAP Der kan ikke vælges "indblik" under et dokuments dokumenthenvisninger i Feltvælgeren På de tre dokumenthenvisningslister er der en del kolonner, der ikke kan vælges til listevisning. For eksempel kan man ikke vælge Indblik. RETTELSE: De tre kolonnesæt ligner nu hinanden CAP Man kan ikke masserette på afsluttede sager Generelt er det ikke tilladt at ændre feltværdier på en lukket sag. Redigering af sagsbehandler på en lukket sag ønskes tilladt. RETTELSE: Det er nu tilladt at redigere sagsbehandler på en lukket sag CAP Ændringer i metadata på dokumenter gemmes Et fejlmarkeret dokument i FIX køen forhindrer metadata for akten i at blive behandlet i FIX køen. RETTET CAP Genvejstasten CTRL+S virker ikke i IE9 til at gemme en liste Hvis man sætter en liste i redigeringstilstand og forlader redigeringstilstand med CTRL+ S (Gem), gemmes listens indhold korrekt, men derefter åbner Internet Explorer Save webpage dialogboksen. RETTET CAP DOC: Fejl ved fletning, når ledetekster indeholder foranstillede tal FEJL Release Notes Side 9 af 19

10 Ledetekster må ikke indeholde foranstillede tal. RETTELSE Denne information findes nu i WorkZone Configuration Management onlinehjælpen CAP Personalesag - uhensigtsmæssighed (datofelter udfyldes som standard) Når man tilføjer ansættelsessted til en personalesag, sættes datofelterne Ansat fra og Ansat til til dags dato. RETTELSE: De to datofelter efterlades nu tomme CAP Journalplansvisning sagsgrupper Hvis en sagsgruppe på øverste niveau har en meget lang titel, får dialogboksen Vælg Sagsgruppe rullepaneler, og man kan ikke umiddelbart se knapperne OK og Annuller. RETTET CAP Masserettelse på adresselinje 2 og 3 fjerner adressetypen HA Når man bruger Erstat for felterne Adresse 1, 2 eller 3 i masseret, så er feltet Adressetype tomt. RETTET CAP Captia Web Client efterlader dokumenter i TEMPmappen på klienter Dokumentintegrationen i Captia Web Client efterlader filer i mappen %TEMP%. RETTELSE: Alle filer med navnet SJ20*.* slettes straks efter brug med undtagelse af filer, der producers ved brug af "Quick" gem for udgående mails. Disse filer vil som standard blive slettet efter to dage. Bemærk at alle midlertidige filer, som bruges af Captia Web Clients dokumentintegration, nu gemmes i %TEMP%\ScanJour\Captia. Release Notes Side 10 af 19

11 CAP På Sagsdetail siden vises tekst til feltet Gruppe dobbelt (Gruppe Gruppe) ved afslutning af sag På detailsiden, der vises for en lukket sag, vises Gruppe dobbelt. RETTET CAP Fejl ved oprettelse af personalesag pga. tegnet # i feltet Adresse En medarbejder med en adresselinje, der indeholder '#', kan ikke bruges til oprettelse af en personalesag. Der opstår en fejl, når man forsøger at tilknytte medarbejderen. RETTET CAP Skrivebordssag låses for opdatering hvis rettigheder begrænses til én sagsgruppe Skrivebordssagen bliver låst for opdatering, når man begrænser rettighederne for brugeren via Users > Case Permission i WorkZone Content Management. RETTET CAP SOM: Hængende transaktioner kan blokere andre processer i tabellen license_usage Hængende transaktioner kan blokere andre processer på grund af problem med låsning i tabellen license_usage. RETTET CAP Aktdriveren ændrer tilstanden når man angiver en akttilstand på et stregkodeark I registeret (register record) sætter XDI service field state= 'UL', uanset hvad der er angivet i sjfesdpacket.xml. RETTET Release Notes Side 11 af 19

12 CAP Docintegration gør Microsoft Outlook ustabil når man tjekker mails i Indbakken Outlook kan blive ustabil efter tjek af ulæste SJ markerede mails og nye mails. RETTELSE: ScanJour tilføjelsesprogram tjekker nu ulæste SJ-markerede mails og nye mails i forgrunden i samme tråd som i brugergrænsefladen og ikke som før i baggrunden, hvilket medførte, at Outlook fungerede ustabilt CAP Docintegration: ExcelExport fejler nogle gange når Workzone for Office er installeret ExcelExport kan ikke altid åbne Microsoft Excel. RETTET CAP DOC: Onlinehjælp forkert: Slette dokumenter med tilstand UL I onlinehjælpen står der, at man kan slette dokumenter med tilstanden UL. RETTELSE: Emnet "Dokument - Tilstand" i onlinehjælpen er rettet CAP Indeks mangler på record_audit(file_key) for standardlisten Dokumenthistorie Standardsagslisten Dokumenthistorie afvikles meget langsomt. RETTELSE: Et indeks bliver skabt på record_audit(file_key), og dermed undgås fuld tabelskanning af record_audit CCM CCM: Uforståelige krævede felter i CCM som man ikke kan taste sig ud af igen Hvis man opretter en ny adressetype og ikke udfylder alle krævede felter, og det sidst redigerede felt forlades ved at trykke på Enter i stedet for Tab, kommer man ud i en vanskelig situation, når man bagefter klikker på Gem. Markøren er i en ny tom linje, og i dette felt vises den røde markør, der fortæller, at man mangler at udfylde et felt. Release Notes Side 12 af 19

13 WORKAROUND: For at undgå den tomme linje og fejlagtigt placerede fejlmarkør, gør følgende: 1. Skriv et tegn i feltet, hvor markøren er. Nu forsvinder den røde markør. 2. Markér hele linjen og tryk på Delete. Nu slettes den tomme linje. 3. Klik på Gem igen. Nu bliver den røde fejlmarkør vist korrekt i det krævede felt, og viser at der mangler en værdi CCM CCM: End date kan ikke slettes i Custom Label Indholdet af et datofelt kan slettes ved at tvinge fokus til feltet (klikke i det) og trykke Delete, men det visuelle indhold i feltet bliver ikke slettet før man trykker på Tab for at forlade feltet. Det er forvirrende for brugeren. RETTELSE: Nu bevirker Delete i et datofelt, at feltet bliver tomt. Det er stadig nødvendigt at trykke på Tab til at forlade feltet for at få udført sletningen CCM CCM: ScanJour ejede felter forsvinder ved sortering Skrivebeskyttede rækker, f. eks. rækker som repræsenterer ScanJour systemindgange, mister skrivebeskyttelsen ved kolonnesortering. RETTET CCM CCM: Menupunkt skal fjernes WorkZone Configuration Management viser menupunktet Tests, som ikke bør vises. RETTELSE: Menupunktet er fjernet. Release Notes Side 13 af 19

14 6. Kendte problemer og løsning af disse Beskrivelse Hvis du kører Microsoft Windows 7, 64 bit og Microsoft Internet Explorer 10 og du har slået Kompatibilitetsvisning fra for både websteder og intranetsteder, kan du ikke registrere dokumenter fra kontekstmenuen i Windows Explorer. Løsning Slå Kompatibilitetsvisning til i Internet Explorer (Funktioner > Kompatibilitetsvisning) for intranetsteder, og derefter kan du registrere dokumenter fra Windows Explorer. Release Notes Side 14 af 19

15 7. Produktdokumentation Indledning Dette afsnit giver et overblik over dokumentationen leveret med denne version. Der findes produktdokumentation til: WorkZone Content Server WorkZone Explorer Captia Web Client Dokumenterne er grupperet efter brug og målgruppe. Hvor findes dokumentationen Du kan finde produktdokumentationen på ScanJours websted, se ScanJour Dokumentation. Onlinehjælp er tilgængelig fra ScanJour Captia Web Client, ScanJour WorkZone Configuration Management og ServerSkan Version Indledning Generel information om den aktuelle version af WorkZone Content Server, WorkZone Explorer og Captia Web Client findes under ScanJour Versionsoversigter for hvert produkt. Dokument Beskrivelse Målgruppe ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1 Release Notes Readme Dette dokument giver et overblik over nyheder og ændringer i ScanJour WorkZone Content Server og ScanJour Captia Web Client og en liste over fejlrettelser. Readme-filen er del af ScanJour WorkZone Content Server og ScanJour Captia Web Client installationen og indeholder basal installationsinformation. Se ScanJour WorkZone Content Server Installation Guide, hvis du vil have flere oplysninger. Nuværende og fremtidige brugere Teknikere Release Notes Side 15 af 19

16 Support Matrix for ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 and ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1 Dette dokument beskriver supportmatricen for ScanJour WorkZone Content Server 2013 og ScanJour Captia Web Client 4.6 ved frigivelsestidspunktet. Beslutningstagere og teknikere ScanJour Captia Web Client Nyheder og ændringer fra version til version - Oversigt Supportmatricen er en del af the WorkZone Content Server installationsguiden. Dette dokument giver en oversigt over nyheder og ændringer introduceret i produktversioner fra 3.0 SP7 til seneste version. Nuværende og fremtidige brugere 7.2. Installation og konfiguration Indledning Installations- og konfigurationsguider findes under ScanJour Dokumentation for hvert produkt. Målgruppen for disse guides er teknikere. Dokument ScanJour WorkZone Content Server Installation Guide ScanJour WorkZone Content Server Database Installation Guide ScanJour WorkZone Configuration Management Installation Guide ScanJour Captia Web Client Installation Guide ScanJour WorkZone Content Server Imaging Installation and Configuration Guide ScanJour WorkZone Content Server Active Directory Configuration Guide Beskrivelse installerer og opgraderer ScanJour WorkZone Content Server. installerer og opgraderer WorkZone Content Server-databasen. installerer WorkZone Configuration Management. installerer ScanJour Captia Web Client. installerer og konfigurerer WorkZone Content Server Imaging (Serverskan). konfigurerer og administrerer brugere, organisatoriske enheder og grupper i Active Directory og ScanJour WorkZone Content Server. Formålet er at forklare den basale konfiguration af organisatoriske enheder (OU), brugere og grupper, og at give retningslinjer i forhold til brug og vedligeholdelse af disse. Release Notes Side 16 af 19

17 ScanJour WorkZone Content Server CPR Batch Configuration Guide ScanJour WorkZone Content Server CPR Integration Configuration Guide ScanJour WorkZone Content Server CVR Integration Configuration Guide ScanJour WorkZone Content Server Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide konfigurerer og bruger CPR Batch. Formålet er at sikre korrekt konfiguration af og brug af CPR Batch, som er en batch-integration til ScanJour WorkZone Content Server til håndtering af abonnementer fra CRS. konfigurerer WorkZone Content Server og integrerer med en service, der leverer CPRinformation online. Formålet er at sikre korrekt konfiguration af CPRintegrationen til ScanJour WorkZone Content Server. konfigurerer CVR-integration i WorkZone Content Server. Formålet er at sikre, at CVR-integrationen i WorkZone Content Server er konfigureret korrekt. konfigurerer koncernindblik. Formålet er at sikre korrekt konfiguration af koncernindblik for WorkZone Content Server Brugervejledninger Indledning Der findes onlinehjælp til: WorkZone Configuration Management Captia Web Client ServerSkan Onlinehjælpen åbnes fra produktet. Desuden findes der er brugervejledning til WorkZone Explorer på ScanJour Dokumentation. Dokument Beskrivelse Målgruppe Release Notes Side 17 af 19

18 ScanJour Captia Web Client Online Help Formålet med onlinehjælpen er at forklare funktionaliteten for brugerne og gøre dem i stand til at bruge den engelske version af Captia Web Client. Brugere ScanJour Captia Web Client Onlinehjælp I Captia Web Client, klik på Functions > Help. Formålet med onlinehjælpen er at forklare funktionaliteten for brugerne og gøre dem i stand til at bruge den danske version af Captia Web Client. Brugere ScanJour WorkZone Configuration Management Online Help I Captia Web Client, klik på Functions > Hjælp. Formålet med onlinehjælpen er at gøre brugerne i stand til at konfigurere Captia Web Client ved hjælp af WorkZone Configuration Management. Administratorer ServerSkan Online Help I WorkZone Configuration Management, klik på menuen Help for at åbne onlinehjælpen. Formålet er at gøre brugere i stand til at benytte ServerSkan. Brugere WorkZone Explorer User Guide I ServerSkan, klik på Hjælp for at åbne onlinehjælpen. Formålet er at gøre brugere i stand til at benytte WorkZone Explorer. Brugere Se WorkZone Explorer User Guide Release Notes Side 18 af 19

19 8. Referencer WorkZone Services Blog: Release Notes Side 19 af 19

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

ScanJour Captia 4.5 SP4. Release notes - Nyheder og ændringer

ScanJour Captia 4.5 SP4. Release notes - Nyheder og ændringer Captia 4.5 SP4 Release notes - Nyheder og ændringer Intellektuel ejendomsret Dette dokument tilhører. Oplysningerne heri må ikke kopieres, bruges eller videregives uden for denne sammenhæng til andet end

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

WorkZone Mobile Onlinehjælp

WorkZone Mobile Onlinehjælp 2014 WorkZone Mobile Onlinehjælp WorkZone Mobile2014 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile 2014 3 2. Nyheder 4 3. Kom godt i gang 5 4. Log på og log af 6 5. Besvar en opgave 7 6. Arbejde offline 8

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10 2017 Onlinehjælp WorkZone Mobile2017 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile 2017 3 2. Nyheder 4 3. Kom godt i gang 6 4. Brug WorkZone Mobile 7 5. Log på og log af 10 6. Arbejde med møder 11 7. Arbejde

Læs mere

ScanJour Captia 4.5 SP2. Release notes - Nyheder og ændringer

ScanJour Captia 4.5 SP2. Release notes - Nyheder og ændringer Captia 4.5 SP2 Release notes - Nyheder og ændringer Intellektuel ejendomsret Dette dokument tilhører. Oplysningerne heri må ikke kopieres, bruges eller videregives uden for denne sammenhæng til andet end

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

ScanJour WorkZone Content Server 2013 og ScanJour Captia Web Client 4.6. Release notes - Nyheder og ændringer

ScanJour WorkZone Content Server 2013 og ScanJour Captia Web Client 4.6. Release notes - Nyheder og ændringer WorkZone Content Server 2013 og Captia Web Client 4.6 Release notes - Nyheder og ændringer Opdateret april 2013 Intellektuel ejendomsret Dette dokument tilhører. Oplysningerne heri må ikke kopieres, bruges

Læs mere

Indhold. WorkZone Process2013 R3

Indhold. WorkZone Process2013 R3 2013 R3 Onlinehjælp WorkZone Process2013 R3 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 R3 3 Om WorkZone Process 4 Nyheder 5 Starte processer 7 Start en ny proces 8 Tilføj en sag til din proces 11 Gem

Læs mere

ScanJour WorkZone Content Server og ScanJour Captia Web Client Nyheder og ændringer fra v. 3.0 SP7 til 4.6 SP1. Oversigt

ScanJour WorkZone Content Server og ScanJour Captia Web Client Nyheder og ændringer fra v. 3.0 SP7 til 4.6 SP1. Oversigt ScanJour WorkZone Content Server og ScanJour Captia Web Client Nyheder og ændringer fra v. 3.0 SP7 til 4.6 SP1 Oversigt Intellectual Property Rights Disclaimer This document is the property of ScanJour.

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

FAQ & vejledning til ScanJour Captia 4.5

FAQ & vejledning til ScanJour Captia 4.5 FAQ & vejledning til ScanJour Captia 4.5 Indhold Om vejledningen... 2 Support... 2 FAQ problemer og løsninger... 3 Installation... 3 CDO mangler... 3 Hukommelsesfejl... 3 Import af dokument... 4 Fejl ved

Læs mere

KMD Captia Web Client Nyheder og ændringer fra v. 3.0 SP7 til 4.8. Oversigt

KMD Captia Web Client Nyheder og ændringer fra v. 3.0 SP7 til 4.8. Oversigt KMD Captia Web Client Nyheder og ændringer fra v. 3.0 SP7 til 4.8 Oversigt Intellektuel ejendomsret Dette dokument tilhører KMD. Oplysningerne heri må ikke kopieres, anvendes eller videregives uden for

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Indhold. WorkZone Client 2.0

Indhold. WorkZone Client 2.0 2.0 Onlinehjælp WorkZone Client 2.0 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Client 2.0 3 Kom godt i gang med WorkZone Client 4 Nyt i WorkZone Client 6 Arbejde med brugergrænsefladen 8 Naviger i brugergrænsefladen

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide NN Markedsdata Til Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide Installation Denne guide gå installationen af NN Markedsdata til Microsoft Dynamics CRM 2011 igennem punkt for punkt. Efter du har downloaded

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Worflow plugin til Dynamics CRM

Worflow plugin til Dynamics CRM Worflow plugin til Dynamics CRM INTRO Med Lassos workflow plugin til Microsoft Dynamics CRM er det muligt at trække staminformation og nøgletal til dit CRM-system uden at skrive en eneste linje kode! Vha.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010.

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010. 4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint00. Hvis man som webmaster vælger at redigere hjemmesiden uden brug af guiderne sker det via de redigeringsmuligheder

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

2014 R2. Release Notes

2014 R2. Release Notes 2014 R2 Release Notes WorkZone Content Server2014 R2 Indhold 1. WorkZone Content Server 2014 R2 og Captia Web Client 4.7 R2 Release Notes 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 6

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION 1.1.3 Vejledning: Lagerrapport. Version 2015.12.22 Side 1 af 6 KOM GODT I GANG MED LAGERRAPPORT Vi vil her guide dig gennem brugen af

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

GREVE FODBOLDS vejledning til Webredaktører

GREVE FODBOLDS vejledning til Webredaktører GREVE FODBOLDS vejledning til Webredaktører Indhold 1. Indledning Side 2 2. Logon til administrationsmodulet Side 3 3. Redigering af holdsider Side 5 3.1 Administration / hold Side 5 3.2 Sideopbygning

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE Dato: 7. januar 2015 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 A. Administrationsportal...3 2. Kom godt i gang...4 A. Minimumskrav...4 B.

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Spamfilter for domain administrator

Spamfilter for domain administrator Spamfilter for domain administrator Hostcenter Danmark CVR. 255 6861 tlf. 0 122 123 info@mentor-it.dk Lindevej 8, 610 Esbjerg BRUGER Indholdsfortegnelse Intro Adgang til selvbetjening Opret adgang til

Læs mere

Manual for installering og brug af IE Privacy Keeper version 2.7 af Anette B. Overgaard Maj 2005

Manual for installering og brug af IE Privacy Keeper version 2.7 af Anette B. Overgaard Maj 2005 Manual for installering og brug af IE Privacy Keeper version 2.7 af Anette B. Overgaard Maj 2005 Installering: 1. IE Privacy Keeper er et nyttigt lille program som kan rydde op i dine cookies, history

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Spamfilter. Lindevej 8, 6710 Esbjerg Tlf

Spamfilter. Lindevej 8, 6710 Esbjerg Tlf Spamfilter Intro Denne vejledning er delt op i to afsnit: Afsnit 1 - som vi anbefaler alle at gå i gennem Her får du en guide, til at logge på dit online kontrolpanel for første gang, frigørelse af mails,

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Email

Brugervejledning. til Waoo! Email Brugervejledning til Waoo! Email Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oprettelse af mailadresser...4 Anvendelse af webmail...8 Opsætning af Windows Mail... 12 Opsætning af Outlook Express...18 Opsætning af

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

WorkZone Mobile2016. Indhold. 1. Hent WorkZone Mobile 3. 2. Vilkår og betingelser 5

WorkZone Mobile2016. Indhold. 1. Hent WorkZone Mobile 3. 2. Vilkår og betingelser 5 2016 Download Guide WorkZone Mobile2016 Indhold 1. Hent WorkZone Mobile 3 2. Vilkår og betingelser 5 2 Download Guide 1. Hent WorkZone Mobile Du kan hente WorkZone Mobile på forskellige måder afhængig

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Serverskan brugerguide

Serverskan brugerguide 2014 Serverskan brugerguide Serverskan 2014 Indhold 1. Brugervejledning til Serverskan (Enterprise Imaging) 3 2. Skanning - sådan virker det 4 2.1 Skanning - sådan virker det 5 2.1.1 Skanning med automatisk

Læs mere

Indhold. WorkZone Client2.1

Indhold. WorkZone Client2.1 2.1 Onlinehjælp WorkZone Client2.1 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Client 2.1 3 Kom godt i gang med WorkZone Client 4 Nyt i WorkZone Client 5 Arbejde med brugergrænsefladen 8 Naviger i brugergrænsefladen

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

SuperUser Manual. Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009

SuperUser Manual. Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 SuperUser Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument beskriver de funktionaliteter i SecureAware, som en superbruger typisk

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Spamfilter for domain administrator

Spamfilter for domain administrator Spamfilter for domain administrator or IT Linde8, 6710 Esbjerg Tlf. 70 122 123 info@mentor-it.dk Intro Inden du bruger denne vejledning som administrator skal du kontakte Mentor IT support, så vi kan oprette

Læs mere

Contents. WorkZone for Office 2.3

Contents. WorkZone for Office 2.3 2.3 Onlinehjælp WorkZone for Office 2.3 Contents WorkZone for Office 2.3 onlinehjælp 3 Kom godt i gang 4 Nyheder 7 Sådan opretter du dokumenter på sager 9 Arbejde med dokumenter gemt på sager 13 Sådan

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration... 3 2.2 Skift til anden Institution... 4

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Studienet. Vejledning til det nye Studienet

Studienet. Vejledning til det nye Studienet Studienet Vejledning til det nye Studienet Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og studerende og forklarer de vigtigste funktioner på Studienet VIA IT 20-05-2013 Studienet Vejledning til det

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

VEJLEDNING SCANJOUR 12-14 15-16 17-23 (20-22) 24-29 30 31 SCANJOUR Rediger personsag 32 SCANJOUR Rediger akt på personsag 33

VEJLEDNING SCANJOUR 12-14 15-16 17-23 (20-22) 24-29 30 31 SCANJOUR Rediger personsag 32 SCANJOUR Rediger akt på personsag 33 VEJLEDNING SCANJOUR v.3 JOURNALISERING AF PERSONSAG SIDE Forside 1 SCANJOUR logon 2 SCANJOUR - findes personsag og adressat i SCANJOUR 1-5 -> JA -> JA tjek sager -> JA tjek navne -> NEJ SCANJOUR Opret

Læs mere