Kommunikation. Det er ikke nemt men enkelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation. Det er ikke nemt men enkelt"

Transkript

1 Kommunikation Det er ikke nemt men enkelt

2 Hverdagsbevidsthhed Vi er som mennesker nød til: Redigere og sortere det forstyrrende væk i vores hverdags oplevelser, for at skabe mening, ro, undgå kaos og angst. Angst Depri. Hverdagsbevidsheden fungere som et nødvendigt værn, men medføre: 1. Blokering af nye erfaringer, forståelsesrammer, perspektiver og udviklinger 2.Etablering af runitisering

3 Kontekstafklaring Konteksten er vores mentale kort og dermed det eneste vi har til at orientere os med i verden Konteksten angiver en slags regelsæt, som når det brydes giver anledning til tolkninger og defineringer af den anden. Konflikter og misforståelser skabes og lever af uklare kontekster. Mange samtaler løber af sporet, fordi konteksten ikke er afklaret.

4 Hvem er medspillere i det Kommunikative spil

5 Følelsernes kapring (Daniel Coleman) TANKER OG FØLELSER ER TO FORSKELLIGE ERKENDELSES MÅDER SOM GRIBER IND I HINANDEN OG OFTE ARBEJDER SAMMEN

6 Det rationelle system sættes ud af indflydelse Reptil hjernen- førsproglig Det limbiske system tilknytningsbehov og følelser Neocortex : Under påvirkning af voldsom stress er der kliniske erfaringer, forskningsmæssige data, der tyder på at, den emotionelle hjerne kan afskære signaler til den præfrontale cortex. Med det samme bliver det reflekser og de instinktive handlinger, der tager over. De er hurtigere og tættere på vores genetisk arv. Evolutionen har givet dem fortrinsret i faresituationer.

7 Amygdala Hijack Ved en aktivering af amygdala, afskæres midlertidigt individets mere udviklede hjerneprocesser, (genetisk fortrinsret)hvilket indskrænker dets handlefrihed og social væren Faren bliver defineret af det enkelte individs erfaringer, som både kan være hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige i sociale sammenhænge.

8 Dermed mister man kontrollen over tankestrømmen og bliver ude af stand til at handle ud fra, hvad der på længere sigt tjener vore interesser bedst. Man bliver lammet i at handle, foretage noget nyt.

9 På flere niveauer, kan den menneskelige hjerne ikke skelne mellem en reel trussel mod liv eller helbred og et subjektivt trussel, som tab af identitet.

10 Relationens betydning Hvad vægter individet højest i mødet med systemet. Michael Lambert har opsummeret mere en 40 års undersøgelser af, hvad der virker. 15 procent på specifikke teknikker og metoder (men uden at en særlig metode kan påberåbe sig større effektivitet end andre). 15 procent det samme kan tilskrives håb/placebo effekt. 40 procent personlige ressourcer, åbenhed, udholdenhed, tro og netværk. 30 Procent den relationelle alliance, altså forholdet mellem terapeut og klient relaterer sig til 30 procent af de positive resultater uafhængigt af specifikke retninger.

11 Det relationelle begreb Nyere udviklingspsykologi viser, at relationens betydning ikke kan overvurderes. Det er i relationen, der findes mulighed for udvikling og forandring. Relationen er nøglen i den menneskelige udvikling, fordi vi først kan skabe os selv ved at blive skabt det vil sige set, mødt og anerkendt af en anden. Det er gennem relationer, at man skaber konkrete erfaringer om sig selv, om andre og om verden. På grundlag af relationer, udvikler man sit private menings univers, sin identitet, sin evne til socialitet, og empati samt sine handlemønstre. Relationen er din læremester, vi skal påtage os et relationelt ansvar.

12 spejlneuroner En naturvidenskabelig forklaring på empati Et førsproglig fortolkningssystem, som ved ubevidst at afkode handlesekvenser aktivere spejlneuronerne, hvilket medføre vi hurtigt får en fornemmelse af den andens kommunikative hensigter eller følelsesmæssige tilstand i situationen. 90 % af en følelsesmæssigt budskab er nonverbalt. Forskning antyder at der kun kan eksistere meget lav eller ingen grad af empati når hjernens center for følelser udsætter kroppen for en stærk reaktion.

13 Det at kunne forstå sig selv positivt hænger sammen med, at man føler sig mødt og forsta et igennem den andens blik, øjenbevægelser er det kropssprog, der mere end noget andet sprog skaber en følelsesmæssig resonans, der gør, at vi kan drage slutninger om relationens gensidige følelsesmæssige betydning. Spejlneuroner udgør derfor den neurobiologiske forbindelse mellem det, vi iagttager i andres spejlhandlinger, og det vi selv føler og tænker om os selv.

14 Grundlæggende antagelser Hvordan møder man det man ser?

15

16

17

18

19 Vi ser ikke tingene som de er men som vi er Hvem ejer problemet?

20 Hvem er problemet Grundtanken er at der er forskel på personen og problemet. Michael White mener at problemer er selvstændige størrelser med egne intentioner. Ex: Personen er ikke deprimeret, depressionen har derimod fat i personen. Målet er ikke at forstå problemet fuldt ud og dets årsager og historier, målet er at finde måder man kan bruge til at bekæmpe problemet, der ved gives en føles af stører kontrol over eget liv. Det er selve problemet der er problemet og ikke personen eller relationen. Problemet skal adskilles fra menneskets identitet som at det befandt sig uden for dem selv, det lever sit eget liv

21 Eksternalisering Eksternalisering giver en ny måde at tale om problemet på, som ikke rammer lige så personligt, i stedet for at søge en årsags-forklaring, opdager man sammen nye historier og deri handlemuligheder. 1. Reducere meningsløse konflikter, herunder diskussioner om hvem der har skylden. 2. Det gør det lettere for mennesker at samarbejde med hinanden, at forene sig i kampen mod problemet, skabe alliance mod problemet og ikke noget forkert inde i personen. 3. Det viser at der eksistere nye muligheder, for at handle og genvinde kontrollen over deres liv og relationer 4. Det gør det muligt at skabe en dialog i stedet for monolog om problemet, man bliver mere konstruktiv ved stærkt belastende problemer

22 Eksternalisering: Ved at vi taler om virkning og ikke årsag, hjælper man med at holde problemet adskilt fra personens identitet Navngiv konflikten, dens kerne problem, derved sker eksternaliseringen nogen gange automatisk

23 Alternative historier De problemfyldte historier dominere, det er derfor de små og svage historier som ligger i skyggen vi leder efter. De skal frem i lyset og fortælles og gives mening, blive tykke. Hvad har man gjort, for at begrænse eller mindske problemet. Der findes ikke et problem, som helt og udelukkende har al magt* Man skal identificere unikke resultater undtagelser, for at opdage alternative historier.en historie der modsiger den problemfyldte historie

24 Det vurderingsfrie rum 1. At høre et andet perspektiv, hvor den anden føler sig set, hørt og forstået. 2. Være aktiv lyttende, det vil sige: Hold dine egne meninger, synspunkter, kæpheste, gode råd og konklusioner tilbage. Du skal ikke syntes noget om det der siges, men forsøge at forstå i en andens perspektiv. Moralsk forargelse, bagatelliserende og belærende adfærd, høre ikke til i et bedømmelsesfrit rum, da det skaber beskyldninger som igen skaber forsvar og besværliggøre et læringsrum.

25 Anerkendelse galt i halsen

26 Positiv reformulering Udfra en tese om at der altid er en mening, et godt motiv bag en negativ adfærd At definere mennesket udfra deres oprindelige intentioner/præmisser (Lidelse, retfærdighed, godhed, selvbestemmelse) Nysgerrig på hvilke præmisser/kontekst/position den enkelte er i.(oprigtig nysgerrighed/anerkendelse) Hvad gør det godt for? Fremhæver det positive, måske ikke erkendte indhold i den adfærd, som andre ser som et problem. Letter syndebuk-effekten og giver rum til at fjerne sig fra destruktive mønstre, se nye muligheder, fortælle en ny historie.

27 Dialog værktøj (Systemisk teori, Humberto Maturana) Værktøjet tydeliggør de sociale og relationelle dimensioner i arbejdet, og er særligt brugbart, når komplicerede emner skal behandles. giver ligeledes bestemte dialogregler, som fremmer tillid, gennemsigtighed og åbenhed over for de forskellige synspunkter. Domæneteorien er et forsøg på at synliggøre tre forskellige logikker, som vi ser, forstår og beskriver verden ud fra. Domænerne (logikkerne) eksisterer side om side i samtalen, men som regel vil ét af domænerne på et givent tidspunkt være fremherskende i forhold til de to andre. De 3 domæner Det personlige domæne hvad føler og oplever jeg? Refleksionens domæne hvilke tanker og refleksioner får jeg, når jeg hører andres syn på sagen? Produktionens domæne Hvad er vores procedure, rutiner og regler?

28 Feedback eller Feedforward Når du modtager feedback, får man udpenslet, hvordan ting du har gjort i fortiden, kunne være gjort anderledes. Selv konstruktivt leveret tilbagemeldinger bliver ofte set som negative, som nødvendigvis indebærer en diskussion af fejl, mangler og problemer. Feedback bliver ofte en øvelse i "Lad mig bevise du er forkert." Denne tilgang har tendens til at producere defensiv adfærd.

29 Feedforward: Fokusere på en mulig positiv fremtid og ikke forfejlet fortid Det er ofte mere produktivt at hjælpe folk med at være rigtige end bevise de er forkerte Når du modtager, feedforward, får du gode idéer til, hvad du fremover kan gøre, så resultatet, processen eller du bliver endnu bedre.

30 Øvelse Spil 2 roller give og modtage feedforward Rolle 1: vælg en adfærd hos dig selv som du gerne vil arbejde med, ændringen ville gøre en betydelige positiv forskel i dit liv. beskriv adfærden til en anden kursist Bed om 3 forslag til fremtiden, der kan hjælpe dig med at opnå positiv forandring i den valgte adfærd (hvis man kender hinanden er det ikke tilladt at give feedback om fortiden, det er kun tilladt at give ideer til fremtiden) Lyt opmærksomt til de forslag og notere, du skal ikke kommentere hverken negativt eller positivt. samtalen varer max 5 minutter byt roller.

31

32 Tak for jeres opmærksomhed

33 Axel Honneth født 18. Juli 1949, er en tysk professor og socialfilosof Honneth mener at mennesket ikke fødes som et færdigt individ, men at individets bevidsthed dannes i samspil med andre individer. En normativ samfundsteori hvis grundpræmis ser anerkendelse, som en af de eksistentielle betingelser for et vellykket menneskeliv, hvor mennesket kan realisere sig selv. Mangel på anerkendelse kan føre til: (...) identitetstab, skade og lidelse for den enkelte, til social eksklusion og til en svækkelse af samfundets sammenhængskraft. (Juul 2012, s. 336). Idealet om anerkendelse begrundes i den sociale virkelighed, ud fra de krænkelsesoplevelser, som manglende anerkendelse kan ledsage til. Negative følelser og tanker kan derved tilbageføres til en appel om anerkendelse. Kampen om anekendelse

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes.

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Domæneteorien På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Fra en artikel: Gensyn med domæneteorien af Jacob Storch, Thorkil Molly

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

Spot på trivsel. DSR Nordjylland den 26. september 2012. Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk

Spot på trivsel. DSR Nordjylland den 26. september 2012. Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk Spot på trivsel DSR Nordjylland den 26. september 2012 9.15 Præsentation af dagens program v. Gitte Daugaard Det særlige i sygeplejerskers arbejdsmiljø, hvad siger forskningen?, hvad oplever I selv? 10.15

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen BEHANDLINGSTILGANG TANKER OM UDVIKLING PÆDAGOGISKE METODER Kerneopgaven: Læring Trivsel Udvikling LEVEDE VÆRDIER VÆRDIER Værdier: Individuelle hensyn Nærvær Tillid Ansvarlighed Anerkendelse HIMMELEV modellen

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Terapeutens behov for at hele

Terapeutens behov for at hele Terapeutens behov for at hele Matrix, 2015; 1, 4-26 Mette Thuesen Via eksempler fra praksis diskuteres, hvordan terapeutens egne behov i relation til patienten kan resultere i forhindringer i arbejdet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE den 24-03-2012 kl. 4:00 Søren Moldrup side 1 af 18 sider DEL 1: Introduktion til systemisk ledelse 1. Den systemiske

Læs mere