Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) Brugerdokumentation Arkitektur & design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) Brugerdokumentation Arkitektur & design"

Transkript

1 LAKESIDE A/S Marselisborg Havnevej 32, Århus C cvr-nr.: BBR- review Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) 00 Systemdokumentation Krav Overblik Brugerdokumentation Arkitektur & design 42 Test & performance sdokumentation Udviklerdokumentation Orientering 338 K1 - Indledning K12 - Ændringer Leverancekontrakt + bilag 1-22 Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 K11 - Overenstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Leverancekontrakt Udadvendt changelog - K2 - Systemarkitektur? K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (Systembeskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsdatabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService Sæt af 8 manualer Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal Visual Studio projekter (30+)? Performancetest - rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekode Byggevejledning Vejæedning til opsætning af udviklingsmiljø Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Meget omfattende? Indadvendt Udadvendt 10. september, 2014 (Version 1.0) Resultat af overtagelsesprøve 2012 shåndbog for Nyt BBR skontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver for performancetest, stresstest, m.v. Installationsvejledning til databaseserver Væsentlige behov for tilføjelser Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser

2 1. Resumé og overordnede indstillinger Dette review har kritisk gennemgået den eksisterende dokumentation og kildekode der udgør it-systemet Nyt BBR. Reviewet er foretaget på den dokumentationssamling, som den nuværende leverandør (KMD) har anset som den nyeste og mest opdaterede version. Endvidere er den nuværende leverandør blevet inddraget i et kvalitativt interview samt en efterfølgende proces, hvor afklaringer og supplerende dokumentation er blevet inddraget. Det kvalitative interview havde også til formål at opklare og demonstrere, at kompetencesættet omkring BBR-løsningen er intakt hos den nuværende leverandør. Reviewet af Nyt BBR giver indtryk af et it-system, der altovervejende og på det generelle niveau er yderst veldokumenteret og også er blevet forvaltet og løbende vedligeholdt siden udvikling og idriftsættelsen. En overdragelse til en eventuel anden, ny leverandør i forbindelse med et genudbud af Nyt BBR ser således ikke ud til at blive forhindret af det nuværende dokumentationsniveau eller den generelle kvalitet af dokumentationen. Dog vil en styrkelse og opdatering af systemdokumentationen og den støttende dokumentation til udviklingsmiljøet i væsentlig grad forenkle og accelerere en systemoverdragelse. Reviewets overordnede indstillinger: Nyt BBRs generelle (forretnings- og domæneorienterede) dokumentation er i overvejende rigtig god stand. Kildekode og udviklingsmiljø er dokumentationsmæssigt i meget begrænset omfang understøttet. Centrale tekniske og udviklerrettede guides og vejledninger bør udarbejdes til at støtte en eventuel overdragelse af Nyt BBR. Systemdokumentationen bør opdateres og tage udgangspunkt i dette reviews indstillinger og forslag til rework (primært opdateringer og revideringer). Det vurderes at det vil være nødvendigt at håndhæve de kontraktmæssige forpligtigelser for den nuværende leverandør til aktivt at støtte op omkring en transition til en ny leverandørkontekst. Der bør derfor formuleres forslag til organisering og aktiviteter til at sikre denne transition. ii

3 sfortegnelse Resumé og overordnede indstillinger...ii Introduktion... 1 Samlet konklusion... 5 Underområde: Overblik... Underområde: krav... 8 Underområde: Arkitektur & Design... 9 Underområde: Systemdokumentation Underområde: Brugerdokumentation Underområde: Udviklerdokumentation Underområde: Test & Performance Underområde: sdokumentation Bilag iii

4 2. Introduktion 2.1 Baggrund KOMBIT har i forbindelse med planlægningen af et genudbud af videreudvikling og drift af it-løsningen Nyt BBR bedt Lakeside som uvildig part foretage et generelt review af den dokumentation og kildekode, der udgør Nyt BBR. Reviewet er foretaget med henblik på at sikre en sikker transition eller overdragelse til en eventuel ny leverandør. 2.2 Primært formål Det primære formål er at vurdere, om it-løsningen det nye BBR er i en tilstand hvor løsningen rent teknisk kan overdrages til en anden leverandør f.eks. ved genudbud: Er kontraktens krav til åbenhed, dokumentation og overdragelighed tilgodeset? Er dokumentationen fyldestgørende og retvisende? Er kildekoden velstruktureret og arkitekturmæssig sund? Er der bindinger til den nuværende leverandørs (KMD) drifts- og udviklingsmiljø der står i vejen for eller besværliggør en eventuel overdragelse? Det er heraf afledt, at vurderingen også indeholder anbefalinger til korrigerende aktiviteter ( ) på punkter, hvor løsningen i form af dokumentation, kildekode eller miljøbeskrivelser vurderes ikke at være overdragelig i tilstrækkeligt omfang. 2.3 Sekundært formål 2.4 Reviewet vil påpege og foreslå yderligere kvalificerende aktiviteter, der kan sikre en bedre, hurtigere eller mere sikker overdragelse til en ny leverandør. Afgrænsning Det ligger uden for scope af dette review at vurdere løsningens forretningsmæssige eller funktionelle performance dvs. hvor godt Nyt BBR-løsningen løser den domænespecifikke opgave omkring opdatering og registrering af BBR-oplysninger. Det ligger også udenfor scope af dette review at vurdere BBR-løsningens nonfunktionelle performance dvs. generelle ydelse, svartider eller ressourceudnyttelse. 2.5 Metode og rapportens opbygning Reviewet har kritisk gennemgået den eksisterende dokumentation, i det som den nuværende leverandør (KMD) har anset som den nyeste og mest opdaterede version, ligesom selve kildekoden er blevet reviewet. Endvidere er den nuværende leverandør blevet interviewet. Dels for at besvare opklarende spørgsmål og dels demonstrere at kompetencesættet omkring BBR-løsningen er intakt. Reviewmetoder Metodemæssigt har forløbet for reviewet taget udgangspunkt i en traditionel Faganinspektion samt ISO standard (Systems and software Quality Requirements and Evaluation), med speciel fokus på områderne i standarden omkring maintainability og portability capabilities. 1

5 Endvidere er tjeklisten fra Lakesides egen kvalitetshåndbog omkring overdragelsesreview blevet anvendt. Hovedaktiviteter Der er foretaget review af eksisterende dokumentation med henblik på vurdering af kvalitet og egnethed for overdragelse til en eventuel ny systemleverandør. Reviewet har taget udgangspunkt i 4 overordnede kriterier: Er dokumentationen fyldestgørende? Er dokumentationen forståelig? Er dokumentationen retvisende? Understøtter og bidrager dokumentationen til løsningens eventuelle overdragelse? Der er foretaget kvalitative interviews af relevante ressourcer hos nuværende leverandør med henblik på at vurdere og kvalificere særlige områder omkring f.eks. arkitekturvalg, byggemiljøer og konfiguration af udviklings-, deployment- og driftsmiljøer. Der er foretaget en gennemgang af kildekode og udvidede stikprøver for at validere at kodemoduler, snitflader, datamodeller osv. er i overensstemmelse med dokumentationen og at strukturering af kildekoden er hensigtsmæssig. Dokumentationsgrundlag et har gennemgået den samlede generelle og tekniske dokumentation og kildekode, som den nuværende leverandør har stillet til rådighed. Dette dokumentationsgrundlag har et omfang af ca siders dokumentation1 fordelt over forskellige kategorier (se figuren nedenfor) samt naturligvis kildekoden og evt. vejledninger til udviklingsmiljøet. 1 Der er under de kvalitative interviews på foranledning af review-teamets opklarende spørgsmål frembragt yderligere enkelte stykker systemdokumentation og rapporter, der dog ikke er medtaget i denne oversigt. 2

6 Resultat af overtagelsesprøv Leverancekontrakt e februar 2012 Kapitel 1 Indledning Resultat af overtagelsesprøv skontrakt e februar 2012 kapitel 12 Ændringer Resultat af overtagelsesprøv shåndbog e februar 2012 kapitel 12 Ændringer Udadvendt Change Log Resultat af Kontrakt overtagelsesprøv e februar 2012 Installationsvejledning til Net Applikationsserver Installationsvejledning til Net Webserver sdokumentation Kode, test og performance Overblik Leverancekontrakt Bilag 2 Kravspecifikation Kapitel 11 Overensstemmelses matrix krav systembeskrivelse Udviklerdokumentation Arkitektur og design Kapitel Datamodel Kapitel 9 - Sikkerhed Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService Kapitel 2 Systemarkitektur Kapitel 4 Brugerdialog Kapitel 5 - Udskrifter til borgerne Byggevejledning Vejledning til opsætning af udviklingsmiljø Brugerdokumentation Systemdokumentation Bilag til kap 6: Energidata ind i BBR Stress-test rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekoden Nyt BBR Krav Kapitel 6 Dataudveksling Resultat af Resultat af overtagelsesprøv overtagelsesprøve e februar 2012 februar 2012 Performancetest rapporter og vejledninger Kapitel 3 Forretningslogik Kapitel 8 Administrationsdatabase Installationsvejledning til databaseserver Kapitel 10 Rapporter BBR Adresser Adresser BOB Brugeradministration Generelt Inddataboks Meddelelse Rapporter Systemadministration Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Signaturforklaring Dokument Dokument Dokument med med bilag bilag [Dokumenter der burde være der] Figur 1 Visuelt overblik over dokumentationspakken, opdelt i overordnede kategorier. Antal sider dokumentation (tilnærmet) Arkitektur og Design Brugerdokumentation sdokumentation Krav Overblik 318 Systemdokumentation Test og Performance 903 Ialt Kildekode Visual Studio solutions opdelt i et antal projekter Tabel 1: Omtrentligt omfang af Nyt BBR dokumentationen fordelt på områder. Denne dokumentation henvender sig bredt til en række interne og eksterne interessenter. På den efterfølgende side er der udarbejdet en infografik, der illustrerer den samlede dokumentations sammensætning, fordeling i forhold til målgrupper og behov for rework i forhold til en sikker overdragelse til evt. ny udviklings- og driftsleverandør. 3

7 2.6 Målgruppe og læsevejledninger Rapporten har KOMBIT som primær målgruppe. Rapporten præsenterer de væsentligste resultater først, og giver mulighed for at dykke ned i detaljer efter behov. I hovedrapporten findes konklusioner for hele dokumentationspakken samt for de enkelte underområder. Opsummeringer og vurderinger af de enkelte elementer kan findes i bilaget Opsummerende Reviews. Bemærk at de enkelte reviews i denne opsummering fremstår i mere rå stand, da det er reviewteamets konsoliderede kommentarer og vurderinger. Her fremgår reviewets findings og observationer i mere detaljeret form, ligesom vurderingen i forhold til reviewets 4 kriterier fremgår. I rapporten gøres brug af en infografik (se Figur 2 og Figur 3), hvor de vigtigste elementer i dokumentationspakken er opsummeret. På infografikken er der en lang række informationer, og for at sikre entydig tolkning af disse er der på Figur 2 beskrevet en læsevejledning til infografikken. Figur 2 De vigtigste egenskaber ved dokumentationspakkens elementer er opsummeret i en infografik, og på denne figur ses en vejledning til hvordan figuren skal læses. Selve infografikken er at finde på Figur 3. Hvert underområde er opsummeret i et separat kapitel, og for at fastholde overblikket er den relevante del af infografikken inkluderet for de enkelte underområder. I hver opsummering er der dels en overordnet delkonklusion for underområdet, dels indstillinger og forslag til revidering (rework) af den pågældende dokumentation. Indstillinger til rework er områder, hvor reviewteamet mener der bør sættes ind, hvis en overdragelse til en anden leverandør skal sikres. Forslag til rework er områder, hvor reviewteamet vurderer at en indsats kan være nyttig og f.eks. forenkle en eventuel overdragelse af Nyt BBR, men ikke er afgørende. 4

8 3. Samlet konklusion Reviewet af Nyt BBR giver indtryk af et it-system, der altovervejende og på det generelle niveau er yderst veldokumenteret og også er blevet forvaltet og løbende vedligeholdt siden udvikling og idriftsættelsen. Den kodenære dokumentation er meget snæver, og der er kun i begrænset omfang udarbejdet vejledninger og miljøbeskrivelser målrettet nye udviklere på projektet. I praksis betyder det, at en eventuel ny leverandør vil skulle afsætte ressourcer i et omfang, der kan være betydeligt, førend et nyt udviklingsteam har etableret passende udviklingsmiljøer og dannet sig et overblik over koden og de praktiske konsekvenser af de designvalg, der er foretaget i koden. En overdragelse til en eventuel anden, ny leverandør i forbindelse med et genudbud af Nyt BBR ser ikke ud til at blive forhindret i væsentligt omfang af det nuværende dokumentationsniveau eller den generelle kvalitet af dokumentationen. Dog vil en styrkelse og opdatering af systemdokumentationen og den støttende dokumentation til udviklingsmiljøet i væsentlig grad forenkle og accelerere en systemoverdragelse. Reviewets overordnede konklusioner Nyt BBRs generelle (forretnings- og domæneorienterede) dokumentation er i overvejende rigtig god stand. Kildekode og udviklingsmiljø er dokumentationsmæssigt i meget begrænset omfang understøttet. Centrale tekniske og udviklerrettede guides og vejledninger bør udarbejdes til at støtte en eventuel overdragelse af Nyt BBR. Systemdokumentationen bør ajourføres og tage udgangspunkt i dette reviews indstillinger og forslag til rework (primært opdateringer og revideringer). Det vil være nødvendigt at håndhæve de kontraktmæssige forpligtigelser for den nuværende leverandør til aktivt at støtte op omkring en transition til en ny leverandørkontekst. Der bør derfor formuleres forslag til organisering og aktiviteter til at sikre denne transition. Den direkte udviklerrettede dokumentation (vejledninger, kogebøger, miljøbeskrivelser m.v.) er stort set fraværende, og på udviklingssiden bærer dokumentationen stærkt præg af at være tavs viden hos nøglepersoner i leverandørens udviklingsteam. 5

9 00 Systemdokumentation Krav Overblik Brugerdokumentation Arkitektur & design 42 Test & performance sdokumentation Udviklerdokumentation Orientering 338 Udadvendt 318 K1 - Indledning K12 - Ændringer Leverancekontrakt + bilag 1-22 Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 K11 - Overenstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Leverancekontrakt - K2 - Systemarkitektur - Udadvendt changelog K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (Systembeskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsdatabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService Sæt af 8 manualer - Indadvendt 460 Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal Visual Studio projekter (30+) Performancetest - rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekode Byggevejledning Vejæedning til opsætning af udviklingsmiljø Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Meget omfattende Resultat af overtagelsesprøve 2012 for performancetest, stresstest, m.v. Væsentlige behov for tilføjelser shåndbog for Nyt BBR skontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver Installationsvejledning til databaseserver Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser Figur 3: Infografik der illustrerer dokumentationen for Nyt BBRs sammensætning, områder, omfang, målgrupper, generelle tilstand, indhold samt mangler og forslag til forbedringer. 6

10 4. Underområde: Overblik 00 Den overordnede dokumentation og den forretningsvendte del af kontraktmaterialet giver et godt overblik over baggrunden for og behovskataloget bag Nyt BBRløsningen. Overblik 42 Ingen 4.2 Forslag til rework Overbliksdokumentationen (de enkelte dokumenter) kunne med fordel have en decideret læsevejledning, der udpeger relevante områder i forhold til de nævnte målgrupper. Dette kunne evt. støtte sig op ad en (grafisk) oversigt over løsningsdokumentationen, så læserens overblik styrkes. Kravene til anvendelse af åbne standarder og 318 fællesoffentlige arkitekturprincipper, har siden denne kontrakts indgåelse flyttet sig en del ud over snitflader beskrevet med OIOXML (f.eks. K1 - Indledning K12 - Ændringer snitflader rettet mod integration og udveksling Leverancekontrakt + bilag 1-22 med FESD-løsninger). Således bør Nyt BBR med Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 udgangspunkt i Leverance-kontrakten (især bilag 2 - Kravspecifikation) fremadrettet forholde sig eksplicit til Digitaliseringsstyrelsens opstilling af sæt af obligatoriske åbne standarder. Udadvendt changelog Det vil klart styrke overdrageligheden, hvis det nuværende meget detaljerede, internt orienterede ændringsdokument blev suppleret med eller omarbejdet til et eksternt orienteret revisionsdokument. Dokumentet kunne med fordel disponeres således at det kun indeholdt de væsentligste ændringer for de sidste 3-4 versioner og at historikken blev vendt om i forhold til det nuværende, således at change loggen fulgte Nyt BBR løsningens versionering og angav de nyeste versioner først. Det vurderes at dette produkt kunne frembringes med en mindre indsats ved at redigere det foreliggende dokument - Kapitel 12 - Ændringer Indstillinger til rework

11 5. Underområde: Krav 00 Krav Krav og opgaver som Nyt BBR skal løse fremstår veldokumenterede, klare og strukturerede. I sagens natur kan en kravspecifikation ikke opdateres, men i forbindelse med et evt. nyt udbud af Nyt BBR og eventuelt nye og opdaterede krav vil det være en stor fordel om der blev taget aktivt stilling til Digitaliseringsstyrelsens opstilling af sæt af obligatoriske åbne standarder, jævnfør [Bilag Obligatoriske, åbne standarder for offentlige it-systemer]. Der er derfor som sådan ikke direkte presserende behov for at revidere denne del af BBR-dokumentationen. 5.1 Indstillinger til rework Ingen En læsevejledning vil styrke kravsdokumentationen og gøre det nemmere for nye aktører og interessenter at overskue og forstå denne del af løsningen. En supplerende proces med at opsamle nye og ændrede krav til løsningen og løsningens virkemåde kan med fordel baseres på den eksisterende kravsdokumentation. 5.2 Forslag til rework K11 - Overenstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Leverancekontrakt - 8

12 6. Underområde: Arkitektur & Design 00 Beskrivelsen af Nyt BBRs arkitektur og overordnede design er meget kortfattet, men vurderes at være valid. Interview med leverandøren understøtter denne vurdering. Mange beslutninger er bevidst overladt til det underliggende framework (.NET) og platform, ligesom løsningen baserer sig på en traditionel arkitektur for webløsninger. Arkitektur & design 6.1 Indstillinger til rework 6.2 Forslag til rework Der savnes en beskrivelse af hvor arkitektur og design fraviger de frameworks, der henvises til, alternativt en eksplicit note om, at der ikke er foretaget modifikationer.2 I forhold til overdragelighed af systemet giver denne del af dokumentation anledning til overvejelser omkring hvorvidt teknologivalget er fremtidssikkert, idet der refereres til servere og værktøjer med en del år på bagen (IIS 6.0,.NET 3.0, Windows Server 2003 R2, Microsoft SQL Server 2005, m.v.).3 Ingen K2 - Systemarkitektur - 2 Interview med leverandøren bekræfter at de beskrevne frameworks er blevet fulgt nøje. Dette bør fremgå af dokumentationen. 3 Den interviewbaserede, kvalitative del af reviewet har også afklaret, at den underliggende teknologi- og driftsplatform løbende er blevet opgraderet. Dette er betryggende og forslaget her går alene på, at dette også afspejles i den relevante del af dokumentationen. 9

13 . Underområde: Systemdokumentation.2 Forslag til rework Der kunne med fordel udarbejdes en læsevejledning til kapitlet samt tilhørende bilag. F.eks. med en opdeling af brugerdialogen rettet mod forretnings- eller domænebrugere samt bruger- og BBRadministratorer Alle dokumenterne, der udgør systemdokumentationen (se oversigt i figur til højre) bør som et minimum føres ajour i forhold til de ændringer, der er foretaget på Nyt BBR-løsningen over tid i miljø, versioner af komponenter samt snitflader til eksterne systemer. Dokumentationen fremstår langt overvejende fyldestgørende, men er næppe helt ajourført. Løsningens datamodel er helt central for at forstå løsningens indretning og interne design. Derfor er der et stort behov for sikring af konsistens mellem den beskrevne datamodel (kapitel ) og øvrige dele af systemdokumentationen, der henviser til eller benytter datamodellen. Under reviewet af kildekoden er det blevet bemærket, at certifikatvalideringen bør undergå en mere detaljeret analyse. Især i forhold til hvordan det bliver valideret, at de certifikater, som løsningens klienter anvender, rent faktisk er OCES-certifikater. 55 Systemdokumentation.1 Indstillinger til rework 00 Dokumenterne, der tilsammen udgør systemdokumentationen til Nyt BBR, beskriver dels den domænemodel og forretningslogik, der ligger til grund for BBR samt den datamodel systemet bygger på. Dokumentationen omfatter også de snitflader Nyt BBR udstiller i forhold til eksterne systemer og services. Systemdokumentationen for Nyt BBR er ret omfattende, men mangler opdatering på en række afgørende punkter - især hvis overdrageligheden af løsningen skal sikres. K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (Systembeskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsdatabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser 10

14 8. Underområde: Brugerdokumentation 00 Brugerdokumentation Indstillinger til rework 8.2 Forslag til rework Man kunne overveje at dele den brugerrettede dokumentation op i en decideret systemhjælp, der alene dokumenterer og bistår brugeren i den rent anvendelsesmæssige del af Nyt BBR og en dokumentation målrettet superbrugere, der rummer mere baggrunds- og domænedokumentation. Det ville dels gøre dokumentationens omfang mere overskuelig og måske enklere at anvende. 460 Sæt af 8 manualer - Baggrundsafsnittene (kaldet Forord e.lign.) i Brugerdokumentationen (alle dokumenter) bør valideres af en domæneekspert med henblik på om henvisninger til regler, bekendtgørelser, cirkulærer, etc. for ejendomsområdet er opdaterede og korrekte. Brugerdokumentationen fremstår generelt fyldestgørende og ganske retvisende. Brugerdokumentationen rummer en stor domæneviden og formidler denne sammen med anvendelsen af Nyt BBR-systemet. Sproget er direkte henvendt til brugeren i alle dokumenter, instruerende og rigt illustreret med skærmbilleder. Bemærk dog at der ikke er foretaget interviews med brugere i forhold til om der savnes yderligere dokumentation. Trods brugerdokumentationens eksterne karakter kan den i et overdragelsescenarie godt tænkes anvendt internt af nye udviklere, der skal forstå BBR-domænet. 11

15 9. Underområde: Udviklerdokumentation Der bør udarbejdes et generelt overbliksdokument over kildekoden. Dvs. modulernes virkemåde, projekternes indbyrdes relationer og afhængigheder. Der bør udarbejdes en byggevejledning. Både en generel vejledning samt detaljerede byggevejledningser for Nyt BBRs komponenter og moduler. Der bør udarbejdes en vejledning til opsætning af udviklingsmiljøet. Der bør udarbejdes en vejledning til nye udviklere med opsummering af nødvendige informationer og referencer til hvor yderligere information kan forefindes. Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal Visual Studio projekter (30+) Performancetest - rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekode Byggevejledning Vejledning til opsætning af udviklingsmiljø Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Der kunne udvikles vejledninger til de kommandolinie-scripts, der knytter sig til BBRløsningens konfiguration, test og deployment. Det er dog usikkert om en eventuel ny leverandør vil kunne drage fuld nytte af disse. En guide til videreudvikling kan være med til at Meget omfattende styrke forståelsen af design- og arkitekturvalg samt generel kurs for løsningen. F.eks. oversigt over hvilke dele eller moduler der har behov for opdatering eller refactoring. 9.2 Forslag til rework Udviklerdokumentation 9.1 Indstillinger til rework 00 Dokumentationen der retter sig mod udviklere samt tekniske profiler hos systemejeren er i det udleverede materiale meget begrænset. Dette stiller en evt. ny leverandør i en situation, hvor der potentielt skal afses betydelige ressourcer til at etablere en viden og et overblik over de nødvendige udviklings-, bygge- og deploymentmiljøer. Kildekoden til Nyt BBR fremstår struktureret i form af to Visual Studio Solutions, der hver repræsenterer et modul i løsningen (klient og server). Hver solution er yderligere opdelt i et antal projekter og moduler. 12

16 10. Underområde: Test & Performance 10.1 Indstillinger til rework 00 Resultat af overtagelsesprøve 2012 Ingen 10.2 Forslag til rework for performancetest, stresstest, m.v. Gennemfør forskellige typer performancetest, hvor relevante egenskaber som skalerbarhed og robusthed af Nyt BBR afdækkes, og eventuelle fejl og mangler bliver identificeret. Resultaterne herfra Væsentlige behov for tilføjelser kan direkte indgå i udarbejdelsen af SLA-aftaler i et overdragelsesscenarie. Der kan med fordel søges inspiration i eksisterende litteratur i forhold til hvordan testforløb specificeres, eksekveres og afrapporteres. (Der er som bilag vedlagt en konceptuel beskrivelse af, hvordan et dækkende test-koncept kan etableres og eksekveres.) Udarbejd et sæt af unit-tests, så funktionalitet af områder, kodeblokke og algoritmer sikres bevaret (eller bevidst ændret) ved efterfølgende tilføjelser og ændringer. Test & performance Overordnet set er testmaterialet yderst begrænset i omfang. Det er derfor ikke muligt på basis af det skriftlige materiale at afgøre i hvor høj grad kildekoden er systematisk testet, funktionelt og performancemæssigt. Dokumentationen for overtagelsesprøven (test-drejebog, referat af test, testrapporter etc.) tegner et billede af en tilrettelagt og metodisk overdragelse ligesom dokumentationen har inkluderet dokumentation af løbende udførte loadtests ved idriftsættelse af nye versioner af Nyt BBR. Det bør dog fremhæves, at testrapporten kun i begrænset omfang opfylder det erklærede formål, da testen er udført under uens vilkår: på en udviklermaskine i en konfiguration der er væsensforskellig fra produktionsmiljøet og uden sikring af at forstyrrende processer er stoppet på maskinen på forhånd. Derfor kan testen kun i meget begrænset omfang bruges til at uddrage væsentlige konklusioner om BBRløsningens opførsel i produktionsmiljøet. Der er ikke noget i dokumentationen, der beskriver en mere systematisk eller kodenær testdækning. Reviewteamet har vurderet at dette ikke står i vejen for eller yderligere understøtter et overdragelsesscenarie for løsningen. Man kan også konstatere, at Nyt BBR-løsningen i flere år har kørt i meget stabil drift med ganske få fejl og funktionsforstyrrelser. 13

17 11. Underområde: sdokumentation sdokumentationen indeholder flere meget kortfattede vejledninger. Den kortfattede form samt fravær af fejlscenarier og udbedringsforslag er en hindrende faktor i forhold til en eventuel overdragelse til en ny leverandør. Det vurderes at der forudsættes tavs viden hos udførende part eller adgang til kolleger med kendskab til servicen. sdokumentation Indstillinger til rework shåndbog for Nyt BBR Der mangler en beskrivelse af hvilken ITIL-tilgang, skontrakt samt bilag Installationsvejledning der anvendes i driften. for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for KOMBITs krav til sikkerhedspolitikker er indarbejnyt BBR Webserver det med KMD efter de standarder man arbejdede med i (DS484). En opdateret driftshåndbog må forventes at rette sig mod ISO-2001 eller Installationsvejledning til ISO databaseserver Installationsvejledningerne til både Nyt BBR applikations- og webserver bør ajourføres til nuværende tilstand, både hvad angår installation på aktuvæsentlige behov for opdateringer og tilføjelser elle miljøer og konsistenstjek i forhold til brug af eksterne CPR-services. De indforståede elementer bør udspecificeres så der ikke forudsættes intern KMD-viden. (F.eks. afsnit 2.1: WM-version angives til Dispensation, egen TDM, men uden angivelse af hvad dette betyder i praksis.) Der bør være en angivelse af, hvilke certifikater der skal erhverves, herunder hvilke krav der er til certifikaterne (f.eks. om det er et bestemt CVR-nummer, der skal udstede certifikaterne). Det bør fremgå om testmiljøer og produktionsmiljø adskiller sig fra hinanden på væsentlige områder, og i givet fald hvordan de er forskellige Materialet og dokumentationen omkring driften og systemforvaltningen omkring Nyt BBR er generelt af meget høj kvalitet, og størstedelen af materialet har ikke givet anledning til kommentarer fra reviewteamet. skontrakt og tilhørende bilag udgør tilsammen en yderst fyldestgørende opsamling af information, krav og vilkår omkring driften af Nyt BBR. Materialet er af høj kvalitet og er - målgruppen taget i betragtning - letforståeligt. Materialet kan derfor med fordel bruges som afsæt for krav til en eventuel ny driftsleverandør og til at sikre en stabil drift under en eventuel overdragelse. Der er dog beskrevet design- og teknologivalg, der potentielt kan stå i vejen for en overdragelse (f.eks. anvendelse af KMD s inderste sikkerhedszone, og manglende specifikation af protokol for interne services ). 14

18 Der bør udarbejdes en installationsvejledning til databaseserveren tilsvarende den, der foreligger til web- og applikationsserver. Specifikation af protokol for interne services, 00 samt beskrivelse af hvad det indebærer at anvende KMD s inderste sikkerhedszone. sdokumentation Forslag til rework 338 Der udestår angivelse af testmiljøer og vilkår/specifikation for disse. shåndbogen bør opdateres til de aktuelle forhold, og figurtegninger bør opdateres eller kommenteres (så det fremgår eksplicit at der ikke er sket ændringer hvis dateringen af figurerne ligger langt tilbage i forhold til dokumentets overordnede datering). Dokumentet tager udgangspunkt i ITIL processer, og det vil fremme overdrageligheden hvis der blev tilføjet en mere struktureret beskrivelse af hvilke processer og procedurer der anvendes, og hvilke der er fravalgt. Der savnes mere detaljerede procedurebeskrivelser for alle områder, eller specifikke henvisninger til hvor sådanne er placeret, hvis de allerede eksisterer. Test af korrekt installation består alene i at konstatere at servicen kører, og at der ikke er fejl i log og eventlog. En opsamling af kendte fejlscenarier (f.eks. ved opdateringer) ville hjælpe meget på overdrageligheden (og generelt driften af servicen) shåndbog for Nyt BBR skontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver Installationsvejledning til databaseserver Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser 15

19 12. Bilag Bilag: [Opsummerende reviews af Nyt BBR] Bilag: [Obligatoriske, åbne standarder for Offentlige it-systemer] Bilag: [Kvalitetssikring af software - Performance test] Bilag: [Referat af kvalitativt Interview med leverandør (KMD)] 16

Bilag til BBR- review

Bilag til BBR- review LAKESIDE A/S Marselisborg Havnevej 32, 1 8000 Århus C +4 210 722 cvr-nr.: 24 0442 info@lakeside.dk www.lakeside.dk Bilag til BBR- review Opsummerende reviews 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Opsummering af review af Nyt BBR

Opsummering af review af Nyt BBR Opsummering af review af Nyt BBR Review af dokumentation, kildekode og miljø til nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) 10. september, 2014 (Version 1.0) Review-team: Bent Bilstrup, btb@lakeside.dk Christian

Læs mere

Bilag til BBR- review

Bilag til BBR- review LAKESIDE A/S Marselisborg Havnevej 32, 1 8000 Århus C +45 2160 7252 cvr-nr.: 2545 0442 info@lakeside.dk www.lakeside.dk Bilag til BBRreview Referat af kvalificerende interview med leverandør (KMD), 21-08-2014

Læs mere

GENUDBUD AF BYG OG MILJØ. Leverandørpræsentation Onsdag 1. juni kl

GENUDBUD AF BYG OG MILJØ. Leverandørpræsentation Onsdag 1. juni kl GENUDBUD AF BYG OG MILJØ Leverandørpræsentation Onsdag 1. juni kl.11.00-13.00 Dagsorden 1. Velkomst og gennemgang af dagsorden v. Nicolai Nørr Korolkiewicz 2. Baggrund for genudbuddet v. Pernille Østerbye

Læs mere

SOSI STS Dokumentationsoverblik

SOSI STS Dokumentationsoverblik SOSI STS Dokumentationsoverblik - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Date: 19. August, 2009 Version: 0.3 Author: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Dokumentationselementer...4

Læs mere

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013 GENUDBUD AF NEMREFUSION 28. november 2013 Agenda Formål med genudbuddet og overordnede målsætninger Funktionalitet og værdi System design drift support Selvbetjeningskomponent (option) Tidsplan/udbudsform

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur...2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR...3 10.3 Faste BBR rapporter...4 10.4 Selvgenerede BBR rapporter...5 10.5 BBR-Meddelelser...5

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR 1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR Nedenstående er en revideret tidsplan, der efterfølgende skal indarbejdes i en revideret kontrakt. Der mangler en detailplanlægning af uddannelsesaktiviteterne.

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

LAKESIDE KOMBIT FLIS. Gennemgang af dokumentation og kildekode som forberedelse til genudbud og overdragelse af KOMBIT FLIS

LAKESIDE KOMBIT FLIS. Gennemgang af dokumentation og kildekode som forberedelse til genudbud og overdragelse af KOMBIT FLIS LAKESIDE MARSELISBORG HAVNEVEJ 32, FØRSTE SAL D K 8000 AARHUS C TLF: 45 21607252 WWW.LAKESIDE.DK INFO@LAKESIDE.DK KOMBIT FLIS Gennemgang af dokumentation og kildekode som forberedelse til genudbud og overdragelse

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Faktaark for Byg og Miljø

Faktaark for Byg og Miljø 14. juni 2016 Faktaark for Byg og Miljø Overordnet beskrivelse og baggrund for Byg og Miljø Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 Byg og Miljø består af tre dele... 3 Byg og

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning i kommunal høring af kravmateriale, maj 2013

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning i kommunal høring af kravmateriale, maj 2013 Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning i kommunal høring af kravmateriale, maj 2013 Drejebogen kommer med input, ideer og forslag til, hvordan kommunerne kan gribe en lokal høringsproces an med indsamling

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Systemdokumentation for OpenTele server- og klient 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 OpenTele

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1 Magnus:Revision Nyheder og vejledning til version 2012.1 Indledning - Magnus:Revision 3 Nyheder og vejledning til version 2012.1 5 Eksisterende brugere 5 Information vedrørende tidligere versioner af programmet

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen.

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Byg og Miljø Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. 1. Indledning I uge 26 har KOMBIT holdt tekniske dialogmøder omkring

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

Informationsmøde om kalenderintegration til Planner. 4. september 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Informationsmøde om kalenderintegration til Planner. 4. september 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Informationsmøde om kalenderintegration til Planner 4. september 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Velkommen! Dagsorden 10.00 Velkommen og rammer for dagen 10.10 Hvad er to-vejskalenderintegration?

Læs mere

System Arkitekt Practitioner

System Arkitekt Practitioner System Arkitekt Practitioner Kompetencebeskrivelsee DISAC Danish IT Society s Architectural Certification DANSK IT 2012 1 IT arkitekt Practitioner System Arkitekt Denne certificering repræsenterer det

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Krav i Leverancekontrakt Bilag 2 krav lyder (jf. ændringsforslag 18) således:

Krav i Leverancekontrakt Bilag 2 krav lyder (jf. ændringsforslag 18) således: Indholdsfortegnelse Bevis for krav 19.12...1 Indledning...1 Metode...1 Resultater...2 Søgning på fanebladet Bygning og boliger...2 Skærmbilledet Grund...3 Skærmbilledet Bygningsamurai...4 Søgning på fanebladet

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Teknisk tilslutning 5. Brug af eksternt testmiljø 6. Drifts- og serviceorganisation

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt Uddannelsesudvalget L 101 - Bilag 3 Offentligt Bilag 11 - Prøver Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen 28. juni 2005 Connecting Business & Technology Devoteam Fischer

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering ver. 21-08-2017 Indhold Formål... 3 Laboratorietesten omfatter... 3 Resultat af laboratorietest... 3 Installation og opdatering

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF isyn Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF isyn Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK isyn Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 2 Teknisk niveau... 2 1 Definitioner...

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen?

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen? Mangelfuldt dokumenterede it-systemer Hvordan løses udfordringen? Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Introduktion... 3 3. Fordelene ved at løse udfordringen... 3 4. Løsningen... 4 4.1 Hvordan?... 4

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur

Styregruppen for data og arkitektur Styregruppen for data og arkitektur Review-rapport for: Indhold Arkitekturreview af referencearkitektur for 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume 2 Indstilling 3 Anbefalinger 3 Anbefalinger til det nuværende

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Behandlingsrelationsservicen NSP Behandlingsrelationsservice REFHOST LPR Lokal Database Jævnlig opdatering Ydelser Sikrede NOTUS Sygesikringssystemet Side 1 af 9 Version Dato Ansvarlig

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17 Udfasning KMD Sygedagpenge Svarbilag 13. marts 2013, version 1.3 Side 1/17 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESVARELSE KRAV OG TILBUDSPROCES... 4 3 BESVARELSE RAMMERNE FOR UDFASNINGEN... 4 3.1 UDFASNINGSSCENARIE

Læs mere