Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11"

Transkript

1 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse 7. Behandling af ansøgninger om Convention 8. Valg af kasserer for 2 år: På valg: Ingeborg V. Nielsen, modtager genvalg 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg: Bjarne Trampedach, modtager ikke genvalg, Kristen Foged, modtager genvalg Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem for 1 år, da Claus Hansen er stoppet. 10. Valg af suppleanter for 1 år: På valg: Per Hertz, modtager ikke genvalg, Britta Bertel modtager ikke genvalg 11. Valg af intern revisor for 2 år: På valg: Lene Skårup, modtager ikke genvalg 12. Valg af intern revisorsuppleant for 1 år: På valg: Benja Nielsen, modtager genvalg 13. Eventuelt Fremmødte: der var fremmødt 19 stemmeberettigede repræsentanter for klubberne. Formanden bød velkommen til repræsentantskabsmødet. Ad. 1 Til dirigent foreslås og vælges: Claus Hansen, Holbæk Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Ad. 2 Til referent foreslås og vælges: Hanne Frost, The Diamond Valg af stemmetællere: Poul Erik,CSD og Ann-Lis, Trade By Ad. 3 Lotte, formand: Fremlægger bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning er udsendt til klubberne før repræsentantskabsmødet. Lotte oplæste beretningen. Beretningen vedhæftes dette referat. Kommentarer fra forsamlingen: Dirigenten beder om navn og klub for talere. Kirsten, Sydkystens: Spørger til hvornår de nye banner kan lånes. D. 16. april kunne de godt bruge nye bannere. Lotte kender ikke leveringsdatoen, men checker det igen. Steffen Knak, Hillerød: Spørger om det reelle antal af squaredansere. Sjælland mener, at det reelle tal er mindre end Tallet stammer fra regnskabet (plus 500 øvrige dansere). Disse er medlem af DAASDC men der er flere i alt, idet der er squaredansere, der ikke er medlem af DAASDC. Linna, Hedens: Vi er 55 dansere 2 er medlem af flere klubber.

2 Hans, Bredballe, takker bestyrelsen fordi de gør et stort arbejde. Hans mener ikke, at antallet er vigtigt, Hans mener, at vi mangler glade entusiastiske dansere. Vi udstråler ikke, at dette er noget vi gerne vil. Et eksempel, New Beat i Vejle: i hallen med A1 og A2 der var fest, i Mainstream hallen, der var max 2 squares. Problemet er det, at vi KUN vil danse mit niveau. Mens der manglede dansere i Mainstream hallen, så var der mange, der sad ude i A1-A2 hallen. Bestyrelsen har ingen bemærkninger. Lotte meddeler, at et medlem skriver et indlæg om dansetøj til squaredans og ikke i badetøj, ridetøj og andet i Highlights. Derfor Husk danse tøj til Festivaldanse. Torben, Fyn: Vil gerne snakke om Highlights, men denne snak udsættes til under punkt 13. Evt. Hans, Bredballe: Facebook er bare en succes, men nye dansere kan ikke finde DAASDC, og navnet, det siger ikke noget til nye dansere. Det er jo fra internettet kontakten til nye dansere evt. kan komme fra. Hans mener, at det er de gode historier, der skal frem. Spørgsmål til alle: Hvorfor startede du på at danse squaredans. Fokus på glæde, vi skal vise, at vi er glade og har det sjovt. Steffen, Hillerød: Et godt stykke arbejde, ros til bestyrelsen, for det arbejde, der er lagt op til. Steffen mener ikke, at de nye dansere skal have fat i DAASDC, men i klubberne. De nye dansere de skal være medlem af klubberne, det er her, de hører til. Steffen mener, at DAASDC skal servicere klubberne, og de nye dansere serviceres af klubberne. Pas på hvad DAASDC tager på sig! Tilgangen til squaredans: på Sjælland er der masser af nye dansere og mange begyndere, det er ikke et problem. Der har lige været afholdt 4 begynderstævner med deltagere. Ken, Roskilde: Mødet om PR blev holdt i , han kommer et forslag under punkt 13 Evt. Kirsten, Sydkysten: de positive historier hvor skal de annonceres? Hans, Bredballe: på hjemmesiden. Kirsten, Sydkystens: Deres klub har fået nye dansere ved at danse et sted med offentlige sted med gennemgang. Der var flere, der opholdt sig ½ time, de spekulerede ikke på, om man havde dansetøj på eller ej. Normalt ved opvisninger så er der fuld dansetøj. Ken, Roskilde: DAASDC skal i samarbejde med klubberne. Torben, Fyn: Vi skal bruge penge på PR på en eller anden måde, når vi ser på det ud i fremtiden. Undersøg nu omhyggeligt, om de ressourcer, der bruges, hvorvidt de giver nye dansere. Spørg f.eks. Hvor så du henne, hvilken side de så om squaredans. Det er ingen sag at bruge mange penge, men det skal være målrettet. Beretningen bliver godkendt under applaus. Ad. 4 Ingeborg, kasserer, fremlægger regnskabet. Dette er ligeledes udsendt til klubberne inden repræsentantskabsmødet. Ken, Roskilde: Beundringsværdigt at bestyrelsen kun får laveste takst til kørsel. Torben, Fyn: Har bestyrelsen lov til selv at ændre taksten. Ingeborg, kasserer: dette kan kun ske i budgettet. Ken, Roskilde: Forslag om at bestyrelsen arbejder på at få dækket de rigtige udgifter til kørsel. Ingeborg, kasserer fortsætter med gennemgang af status. Kommentar: En velhavende forening! Afstemning: regnskabet blev godkendt.

3 Ad. 5 Lovændringer. Claus, dirigent læser forslag op til ændring af 4. Det er for at uddybe ændringen. 19 kan stemme, og alle stemmer for. 4 i afsnittet omkring tildeling af Convention: Nuværende tekst: Er der ansøger til convention, hvor der er 2 år eller derunder, bemyndiges bestyrelsen til at tildele convention til ansøgeren. Foreslås ændret til: Er der ansøgere til convention, hvor der er 2 år eller derunder til afholdelse af denne, bemyndiges bestyrelsen til at tildele convention til en af ansøgerne. Claus, dirigent læser forslag op til ændring af 7: kontingent betaling betales senest 1. marts og 1. nov. 7 i afsnittet omkring betaling af kontingent: Nuværende tekst: Kontingent og medlemsafgift betales senest den 15. november Foreslås ændret til: Kontingent betales senest den 1. marts Medlemsafgift betales senest den 1. marts og 1. november Samt: Nuværende tekst: Medlemskabet ophører, hvis kontingent eller medlemsafgift for 15. november ikke er betalt senest 8 dage efter skriftlig påmindelse om indbetaling, såfremt der ikke er indgået en skriftlig aftale med DAASDC. Forslaget blev ikke vedtaget i den udgave, som er udsendt sammen med indkaldelsen. Ruth, Slagelse Zealand, mener ikke, at holder med at Medlemskabet ophører efter 8 dage med en påmindelse, men at klubben skal have mindst 3 rykkere iflg. forbrugerombudsmanden. Ken, Roskilde det er ikke forbudt at lave vores egen formulering. Betal eller lav en skriftlig aftale med DAASDC. Steffen, Hillerød: Der skal IKKE stå noget, vi ved, der ikke holder. Poul Erik, CSD: Jeg mener ikke at dette gælder klubber, men kun enkelt personer. Ingeborg, kasserer: mener, at vi have noget der er gældende. Nyt forslag om ændring, at der skal 3 skriftlige rykkere til. Steffen, Hillerød: 1. del af forslag savner en begrundelse. Ingeborg, kasserer: det er allerede praksis med flere rykkere, men pga. indberetning til Koda, så det er vigtigt, at hun har det rigtige tal. Forslaget er kun for at få praksis til at passe til lovene.

4 NYT forslag: Foreslås ændret til (uden dato og med 3 skriftlige påmindelser): Medlemskabet ophører, hvis kontingent eller medlemsafgift ikke er betalt senest 8 dage efter 3 skriftlige påmindelser om indbetaling, såfremt der ikke er indgået en skriftlig aftale med DAASDC. Ændringerne er hermed vedtaget. Ad. 6 Budget 2011 og kontingent: Spørgsmål til regnskab udover punktet PR? Torben, Fyn: Forslag at Highlights stoppes som trykt udgave. Finn, Trade By: Er imod at Highlights stoppes, derimod at bladet er meget vigtigt. Poul Erik, CSD: Se i perspektiv, mange kan ikke stave til DAASDC men det er nødt til at blive set i stort perspektiv. Bladet kan ikke bare stoppes. Torben, Fyn: Han har lavet analyse af hvem får bladet, det faglige og annoncer. Økonomisk: hvem får bladet. Vi kan ikke bestille et blad til alle medlemmer, et vist antal til uddeling. Tanken går på et nyhedsbrev der udsendes via klubber. Highlights kræver et stort arbejde, han mener, at vi bruger ressourcerne forkert. Udviklingen går en anden vej. Forslag om highlights stoppes, 7 % har ikke internet. På landplan svarer dette til 143 medl. 60 kr. pr. blad. I 2011 har disse medlemmer valgt ikke at have adgang til internet. Torben mener, at man kan udlevere og printe et nyhedsbrev til medlemmer uden internet. Spar Claus, Holbæk: Vi kan ikke beslutte i dag om highlight skal nedlægges. Claus, mener, at det skal afgøres i klubberne. Vi kan ikke i dag få klubbernes mening frem ved kun 19 er repræsenteret. Claus mener, at Fyn skal sende et forslag om Highlights forbliven til næste års repræsentantskabsmøde. Ruth, Slagelse-Zealand: Vores klub har 25% af medlemmer, der ikke har internet., så derfor får vi et andet regnskab. Ingeborg, kasserer: Løbet er kørt for 2011, der er kun 1 blad tilbage. Man kan lave et ekstraordinært repræsentantskabsmøde møde, hvor der er afstemning om, hvorvidt DAASDC skal udgive et trykt blad Highlights. Hvis vi venter til 2012, så er vi i samme måned. Ingeborg mener, at nyhedsbrevet kunne udskrives i klubberne og uddeles. Steffen, Hillerød: Highlights har en funktion, internettet er et opslagsværk, Steffen vil ikke læse skønlitteratur på nettet og heller ikke Highlights. Pointe: lav et apps og se Highlights og facebook, så kan klubberne hente dette og lægge på deres hjemmesider og evt. trykke det. Henning, Sydjysk: Giver det indtryk at flere ikke læser Highlights, fordi det er på nettet. Sydjysk har lige bedt om at få flere papirudgaver. Forslag om at Highlights bliver udsendt i en mail. Poul Erik, CSD: en apps til Highlights, en apps er ikke ligetil, highlights skal passe alle klubbers hjemmesider (mange forskellige systemer), tænk på Android og iphone, som eksempler hvor man ikke kan bruge samme apps. Dette er ikke nogen nem ting, og den vil komme langt ned på listen over ting, der skal laves på hjemmesiden. Claus, Holbæk: Mange klubber ønskede flere hardcopy eksemplarer. Det er ikke alle klubber, der har mulighed for at printe gratis ud til medlemmer. Holbæk mener, det er en dårlig ide at nedlægge bladet. Torben, Fyn: En omstillingsproces fra at have et blad til ikke at have et blad. Ingen sag at lave et link til arrangementslisten fra klubbernes hjemmesider. Hos os i Fyns trykte vi formandens klumme, og den blev uddelt i klubben. Fyns går stærkt ind for et nyhedsbrev, hvor det er klubbens ansvar at få det uddelt. Poul Erik CSD: den nye hjemmeside kommer til at rumme mange nye ideer. Konklusion: Poul Erik, CSD og Steffen, Hillerød snakker sammen.

5 Henning, Sydjysk stillede et spørgsmål, om at internet annoncerne i HL 2010 no 1 er gratis, og hvorfor det. Den tidligere bestyrelse havde besluttet, at da Highlights 2010 no 1 ikke blev trykt, men kun udkom elektronisk, ville man ikke kræve annoncepenge, idet aftalen gik på en trykt annonce. Det er ikke fordi, man ikke kan bruge annoncer elektronisk. Steffen, Hillerød: Spørger til punktet regions og koordineringsmøder, hvad dækker dette? I forlængelse af et møde i øst. Ingeborg, kasserer: Aflønning af de 3 koordinatorer, 500 kr. om året, den resterende del er til evt bestyrelsesmedlemmernes kørsel til koordineringsmøder og convention møde. Spørgsmål om koordinatorerne får dækket deres reelle udgifter. Lotte, formand besvarer dette spørgsmål. Benja Nielsen har indsendt et forslag, men desværre for sent, dette brev er diskuteret i bestyrelsen. Forslaget siger kr. om året + høje takst pr. km for hver af de 3, når de kører til koordineringsmøder. Torben, Fyn: Hvem skal dække regionsmøder, i syd 1 til 2 gange om året? Steffen, Hillerød: Betænkeligt at nogen har gratis kopi på arbejdspladser. Kontrol af kørselsregnskab for koordinatorer? Ingeborg, kasserer: Jeg har overtaget et regnskab og har fulgt de tidl. års udgifter/kutymer. Ingeborg beder om et budget fra region øst ang. koordination., hvis der skal udbetales flere penge. Kirsten, Sydkysten: Hun kender ikke Benja Nielsens skrivelse, men synes, at det lyder højt. Går ind for Steffens forslag. Er der mulighed indenfor dette budget? Ingeborg, kasserer: Der er ikke mulighed for at udbetale kørselsgodtgørelse til koordinatorerne inden for det nuværende budget. Hanne, The Diamond: Spørgsmål om hvad øst koordinator laver i forhold til syd og nord. Leif, Hjørring: Når man går ind i en bestyrelse, er det frivilligt, med mindre man er tvunget. Hvis man er interesseret, vil man gerne have viden, og som sindig nordjyde, det er ikke nødvendigt at få penge. Lone, Fredensborg: Tommy laver et stor stykke arbejde, på det sidste regionsmøde var det svært at finde en der gerne ville være det. Lone fremkom med forslag om de 3 koordinatorer bliver til kun 1, og at der nedsættes et udvalg til at se på koordinatorernes job. Lotte, formand: Der kommer en masse nye ting frem, og stor respekt for koordineringsopgaverne. Jeg foreslår, at vi giver den lave takst for kørsel til koordineringsopgaver 1-2 gange pr. år = samme som bestyrelsen. Resten er klubbernes udgifter. Steffen, Hillerød: Rimeligt at bestyrelsen afgør, hvad der er en koordinators opgaver. Torben, Fyn: Han mener, at det er vigtigt at man som formand kan få alle udgifter dækket. Man sørger for at et budget, der bliver bredere, hvis der er behov for et møde. Ingeborg, kasserer: Har tidligere deltaget i et repræsentantskabsmøde, hvor kasseren blev bebrejdet, fordi budgettet var overskrevet. Forslag: punktet Regions og koordineringsmøder hæves med kr. til kr., dette dækker koordinatorernes kørsel til de ordinære koordineringsmøder 1-2 gange årligt. Lotte, formand: Punktet PR, kr.er grebet ud af luften. De nye bannere deles med CSD, derved kr. for DAASDC. Forskellige forslag om brug af de kr. til PR. Konkurrencen om at fastholde nye dansere, kr., og Lotte mener, at der kan skaffes i sponsorater, dvs kr. til DAASDC. Reklamer på nettet, kr. for klik på netdoktor. Tilbud for TV2.dk online reklamer for kr. Forslag fra Frederikshavn, alle taxier i august kører med streamer, pris kr. Reklamen skal kunne rykke, det er København og

6 Århus. Hvervekampagner: En reklamemand var med til ide mødet Hans kommentarer: Den blå folder, er skræmmende, brænd den. Han forsøgte at finde noget om squaredans på nettet, han kom ind på DAASDC s hjemmeside, han kunne ikke finde noget for nye dansere. Hans forslag: nye postkort, nyt design, nyt domæne f.eks. squaredance.dk, plakater, TV spots 4 stk kr. for udarbejdelse, udarbejdelse af folder reklame bannere kr. udarbejdelse, Disse beløb er alle kun for udarbejdelsen, men dækker ikke TV tid og ikke trykkeudgifter. Lotte har talt med et analysebureau lav en undersøgelse over hvem vil vi ramme med reklamen (ikke skyde med spredehagl)! Et analysefirma, alder år, foreningsmennesker, ikke små børn, rytme og lidt engelsk, hvem er det vi vil have i aktiviteten. Firmaet kan derfor lave en profil over hvor vi skal sætte ind. Lottes forslag i 2011 bannere, konkurrence og analyse. Lone, Fredensborg: Lone medbragte et forslag fra idemødet, video spot på TV2 Lorry, i 3 uger op til sep. 21 spots. Udarbejdelse af 4 spots pris kr.. Et pilot projekt 1.6 mill. seere over 12 år. Udsendelse af disse spots startede med en pris på for 21 stk. uden moms, nu kr. incl. moms for 3 uger 31, 32 og 33 (sommertilbud). Forslag ½ af DAASDC og ½ af klubberne. Hvis dette pilot projekt forløb godt og gav nye dansere, var forslaget at prøve i Århus området, med den samme produktion, dvs. kun sende udgifterne i de følgende regioner. Steffen, Hillerød: et spændende oplæg, kender noget om branchen. Kirsten Sydkysten: et sommertilbud på de ! Lone, Fredensborg: TV2 Lorry har meget kapacitet i sommerperioden. Finn, Trade By: Det er meget godt med tal på bordet og især om analysen. Beder om konkurrence beskrivelse, og beder om penge til de lokale klubbers penge til opstart. Lotte, formand: Nej til al det med annoncer i klubberne, selv i lokalaviser, det smarte er at landsforbundet hjælper klubber med artikler til disse blade, brug disse artikler i lokalbladene, så får I en gratis reklame. En stor annonce i en avis giver ikke respons nok. Der er ikke mulighed for at få tilskud til nye aktiviteter. Søg når det bliver aktuelt. Poul Erik, CSD: Jeg synes at det er en god ide at få lavet en analyse. Få skudt os ind på, hvem vi skal ramme! Kent, Roskilde: Et godt forarbejde. Lotte referat fra ide møde, især konkurrencen beskrives: Gælder ALLE nuværende dansere, som får et nyt medlem, der deltager i undervisning en hel sæson, indmeldt i klubben. Den nuværende Aktive danser får et lod pr. ny danser lagt i en pulje. Ved Convention trækkes vinderne. 1.Pr: Rejse for 2 til Convention i USA med fly, ophold i 1 uge værdi : kr. 2.Pr: ipac incl. Ophold for 2 værdi: kr. 3.Pr: Gryde og pande fra Scanpan værdi: kr. Finn, Trade By, Helsinge mener, at det er en god ide. Lotte blev spurgt om hvorvidt konkurrencen skal fyres af selvom det kun er 10 nye? Skal de lære basic er det kriteriet? Linna, Hedens: Deltog i gruppen - måske kan gevinsterne reduceres. Arne, Penguins: Pas på at IPAC er kun for plus og op. Bannere: 70 x 300 cm i størrelse forslag kom fra en danser, lavet af tyndt nylon. Skal evt. opbevares hos koordinatorerne. Budget, med et PR kr. afstemning. 18 for. Vedtaget

7 Ad. 7 Der er ingen ansøgning om Convention Ad. 8 Valg af kasserer, Ingeborg med applaus. Ad. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Hanne Frost, Svend-Erik Mosegård Hansen, Kirsten Böhm og Kristen Foged. Præsentation af Kristen Foged fra Svendborg. Kirsten Böhm kommer fra Sydsjælland. Svend- Erik Mosegård Hansen fra Hedens, Hanne Frost, Diamond, Østjysk og Penguins. Der er skriftligt valg: Følgende blev valgt: Kirsten 12 stemmer, Hanne Frost, Svend Erik 9 stemmer, der er omvalg mellem disse to. Hanne Frost 10 og Svend-Erik Mosegård Hansen 9 stemmer. Der skal vælges et ekstraordinært medlem til 1 år: Svend Erik Mosegård Hansen, blev valgt uden afstemning. Ad.10 Valg af suppleanter: Laila Hartmann, Svendborg og Odense, Kristen Foged, Svendborg. 1. suppleant, Kristen Foged og 2. suppleant Laila Hattmann Ad. 11 Intern revisor: Steffen Knak-Nielsen, Hillerød i en 2 års periode Ad. 12 Intern revisor: Benja Nielsen i en 1 års periode Ad 13. evt. Kirsten Böhm, Sydkysten takker for valget. Lotte viser det nye logo, der er ikke copyright. 2 røde firkanter. Der er købt det nye domæne: Squaredancedanmark.dk Lotte mener, at vi skal lave noget for single dansere på deres præmisser, par er velkomne. Ken, Roskilde viser forskellige forslag til nyt logo Steffen, Hillerød kommentar det nye logo, det må ikke ligne et hagekors. Lotte har et forslag om at tage de 3 bedste og sende til afstemning i klubberne. Poul Erik, CSD viste i korte træk, hvordan den nye hjemmeside kommer til at virke. Poul Erik fik i december måned, hvad drengene har lavet af forslag til forside, klippede dette op, således at det kan bruges dynamisk. Poul Erik viser den nye side i mozilla, fejl vises ikke i explore. Poul Erik forstiller sig, at formanden har en blog, evt. en mail når den opdateres til alle klubber. Container indeholder information f.eks. arrangementsliste. Opdeles på landsplan, øst, syd, udlandet o.s.v. Poul Erik har brugt ca. 150 timer indtil nu fordi de forskellige browsere opfører sig meget forskelligt. Der mangler stadig en del. Klubberne kan selv gå ind og rette informationer omkring klubben. Steffen, Hillerød: Beder om at den gl. hjemmesides kort flyttes over i den nye. Ann-Liz, Trade By: Beder om hun kan få byen placeret korrekt. Poul Erik, CSD: Hvis navnet kan godkendes, så kan den nye hjemmeside squaredancedanmark.dk.

8 Ingeborg, kasserer takker for valget. Girokort udsendes til formanden i klubberne, men flere spørger om at få mailsen sendt til kassereren i klubberne. Ingeborg sender kun til klubbens officielle mail adresse man må så selv sørge for st sende mailen videre til den rette person Henning, Sydjysk: Mailadresse, klubmailadresse kan godt gå videre til f.eks. både formand og kasserer. Online registrering til Convention er nu åben, så brug den. Claus, dirigent giver ordet til Lotte, formand. Lotte takker farvel til bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Trampedach, Claus Hansen, Britta Bertel og en tak til dirigenten. Referent Hanne Frost Dirigent Claus Hansen

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC. Lørdag d. 14. august og søndag d. 15. august 2010, Start lørdag ca. kl. 10.00 slut søndag ca. kl. 15.00 (afhængig af færge m.m.) Sted: Strandskadevej 51 8950 Ørsted Tilstede: Lotte Vangsgaard, Kristen

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse

Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Mødet afholdtes over to dage

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere