Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11"

Transkript

1 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse 7. Behandling af ansøgninger om Convention 8. Valg af kasserer for 2 år: På valg: Ingeborg V. Nielsen, modtager genvalg 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg: Bjarne Trampedach, modtager ikke genvalg, Kristen Foged, modtager genvalg Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem for 1 år, da Claus Hansen er stoppet. 10. Valg af suppleanter for 1 år: På valg: Per Hertz, modtager ikke genvalg, Britta Bertel modtager ikke genvalg 11. Valg af intern revisor for 2 år: På valg: Lene Skårup, modtager ikke genvalg 12. Valg af intern revisorsuppleant for 1 år: På valg: Benja Nielsen, modtager genvalg 13. Eventuelt Fremmødte: der var fremmødt 19 stemmeberettigede repræsentanter for klubberne. Formanden bød velkommen til repræsentantskabsmødet. Ad. 1 Til dirigent foreslås og vælges: Claus Hansen, Holbæk Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Ad. 2 Til referent foreslås og vælges: Hanne Frost, The Diamond Valg af stemmetællere: Poul Erik,CSD og Ann-Lis, Trade By Ad. 3 Lotte, formand: Fremlægger bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning er udsendt til klubberne før repræsentantskabsmødet. Lotte oplæste beretningen. Beretningen vedhæftes dette referat. Kommentarer fra forsamlingen: Dirigenten beder om navn og klub for talere. Kirsten, Sydkystens: Spørger til hvornår de nye banner kan lånes. D. 16. april kunne de godt bruge nye bannere. Lotte kender ikke leveringsdatoen, men checker det igen. Steffen Knak, Hillerød: Spørger om det reelle antal af squaredansere. Sjælland mener, at det reelle tal er mindre end Tallet stammer fra regnskabet (plus 500 øvrige dansere). Disse er medlem af DAASDC men der er flere i alt, idet der er squaredansere, der ikke er medlem af DAASDC. Linna, Hedens: Vi er 55 dansere 2 er medlem af flere klubber.

2 Hans, Bredballe, takker bestyrelsen fordi de gør et stort arbejde. Hans mener ikke, at antallet er vigtigt, Hans mener, at vi mangler glade entusiastiske dansere. Vi udstråler ikke, at dette er noget vi gerne vil. Et eksempel, New Beat i Vejle: i hallen med A1 og A2 der var fest, i Mainstream hallen, der var max 2 squares. Problemet er det, at vi KUN vil danse mit niveau. Mens der manglede dansere i Mainstream hallen, så var der mange, der sad ude i A1-A2 hallen. Bestyrelsen har ingen bemærkninger. Lotte meddeler, at et medlem skriver et indlæg om dansetøj til squaredans og ikke i badetøj, ridetøj og andet i Highlights. Derfor Husk danse tøj til Festivaldanse. Torben, Fyn: Vil gerne snakke om Highlights, men denne snak udsættes til under punkt 13. Evt. Hans, Bredballe: Facebook er bare en succes, men nye dansere kan ikke finde DAASDC, og navnet, det siger ikke noget til nye dansere. Det er jo fra internettet kontakten til nye dansere evt. kan komme fra. Hans mener, at det er de gode historier, der skal frem. Spørgsmål til alle: Hvorfor startede du på at danse squaredans. Fokus på glæde, vi skal vise, at vi er glade og har det sjovt. Steffen, Hillerød: Et godt stykke arbejde, ros til bestyrelsen, for det arbejde, der er lagt op til. Steffen mener ikke, at de nye dansere skal have fat i DAASDC, men i klubberne. De nye dansere de skal være medlem af klubberne, det er her, de hører til. Steffen mener, at DAASDC skal servicere klubberne, og de nye dansere serviceres af klubberne. Pas på hvad DAASDC tager på sig! Tilgangen til squaredans: på Sjælland er der masser af nye dansere og mange begyndere, det er ikke et problem. Der har lige været afholdt 4 begynderstævner med deltagere. Ken, Roskilde: Mødet om PR blev holdt i , han kommer et forslag under punkt 13 Evt. Kirsten, Sydkysten: de positive historier hvor skal de annonceres? Hans, Bredballe: på hjemmesiden. Kirsten, Sydkystens: Deres klub har fået nye dansere ved at danse et sted med offentlige sted med gennemgang. Der var flere, der opholdt sig ½ time, de spekulerede ikke på, om man havde dansetøj på eller ej. Normalt ved opvisninger så er der fuld dansetøj. Ken, Roskilde: DAASDC skal i samarbejde med klubberne. Torben, Fyn: Vi skal bruge penge på PR på en eller anden måde, når vi ser på det ud i fremtiden. Undersøg nu omhyggeligt, om de ressourcer, der bruges, hvorvidt de giver nye dansere. Spørg f.eks. Hvor så du henne, hvilken side de så om squaredans. Det er ingen sag at bruge mange penge, men det skal være målrettet. Beretningen bliver godkendt under applaus. Ad. 4 Ingeborg, kasserer, fremlægger regnskabet. Dette er ligeledes udsendt til klubberne inden repræsentantskabsmødet. Ken, Roskilde: Beundringsværdigt at bestyrelsen kun får laveste takst til kørsel. Torben, Fyn: Har bestyrelsen lov til selv at ændre taksten. Ingeborg, kasserer: dette kan kun ske i budgettet. Ken, Roskilde: Forslag om at bestyrelsen arbejder på at få dækket de rigtige udgifter til kørsel. Ingeborg, kasserer fortsætter med gennemgang af status. Kommentar: En velhavende forening! Afstemning: regnskabet blev godkendt.

3 Ad. 5 Lovændringer. Claus, dirigent læser forslag op til ændring af 4. Det er for at uddybe ændringen. 19 kan stemme, og alle stemmer for. 4 i afsnittet omkring tildeling af Convention: Nuværende tekst: Er der ansøger til convention, hvor der er 2 år eller derunder, bemyndiges bestyrelsen til at tildele convention til ansøgeren. Foreslås ændret til: Er der ansøgere til convention, hvor der er 2 år eller derunder til afholdelse af denne, bemyndiges bestyrelsen til at tildele convention til en af ansøgerne. Claus, dirigent læser forslag op til ændring af 7: kontingent betaling betales senest 1. marts og 1. nov. 7 i afsnittet omkring betaling af kontingent: Nuværende tekst: Kontingent og medlemsafgift betales senest den 15. november Foreslås ændret til: Kontingent betales senest den 1. marts Medlemsafgift betales senest den 1. marts og 1. november Samt: Nuværende tekst: Medlemskabet ophører, hvis kontingent eller medlemsafgift for 15. november ikke er betalt senest 8 dage efter skriftlig påmindelse om indbetaling, såfremt der ikke er indgået en skriftlig aftale med DAASDC. Forslaget blev ikke vedtaget i den udgave, som er udsendt sammen med indkaldelsen. Ruth, Slagelse Zealand, mener ikke, at holder med at Medlemskabet ophører efter 8 dage med en påmindelse, men at klubben skal have mindst 3 rykkere iflg. forbrugerombudsmanden. Ken, Roskilde det er ikke forbudt at lave vores egen formulering. Betal eller lav en skriftlig aftale med DAASDC. Steffen, Hillerød: Der skal IKKE stå noget, vi ved, der ikke holder. Poul Erik, CSD: Jeg mener ikke at dette gælder klubber, men kun enkelt personer. Ingeborg, kasserer: mener, at vi have noget der er gældende. Nyt forslag om ændring, at der skal 3 skriftlige rykkere til. Steffen, Hillerød: 1. del af forslag savner en begrundelse. Ingeborg, kasserer: det er allerede praksis med flere rykkere, men pga. indberetning til Koda, så det er vigtigt, at hun har det rigtige tal. Forslaget er kun for at få praksis til at passe til lovene.

4 NYT forslag: Foreslås ændret til (uden dato og med 3 skriftlige påmindelser): Medlemskabet ophører, hvis kontingent eller medlemsafgift ikke er betalt senest 8 dage efter 3 skriftlige påmindelser om indbetaling, såfremt der ikke er indgået en skriftlig aftale med DAASDC. Ændringerne er hermed vedtaget. Ad. 6 Budget 2011 og kontingent: Spørgsmål til regnskab udover punktet PR? Torben, Fyn: Forslag at Highlights stoppes som trykt udgave. Finn, Trade By: Er imod at Highlights stoppes, derimod at bladet er meget vigtigt. Poul Erik, CSD: Se i perspektiv, mange kan ikke stave til DAASDC men det er nødt til at blive set i stort perspektiv. Bladet kan ikke bare stoppes. Torben, Fyn: Han har lavet analyse af hvem får bladet, det faglige og annoncer. Økonomisk: hvem får bladet. Vi kan ikke bestille et blad til alle medlemmer, et vist antal til uddeling. Tanken går på et nyhedsbrev der udsendes via klubber. Highlights kræver et stort arbejde, han mener, at vi bruger ressourcerne forkert. Udviklingen går en anden vej. Forslag om highlights stoppes, 7 % har ikke internet. På landplan svarer dette til 143 medl. 60 kr. pr. blad. I 2011 har disse medlemmer valgt ikke at have adgang til internet. Torben mener, at man kan udlevere og printe et nyhedsbrev til medlemmer uden internet. Spar Claus, Holbæk: Vi kan ikke beslutte i dag om highlight skal nedlægges. Claus, mener, at det skal afgøres i klubberne. Vi kan ikke i dag få klubbernes mening frem ved kun 19 er repræsenteret. Claus mener, at Fyn skal sende et forslag om Highlights forbliven til næste års repræsentantskabsmøde. Ruth, Slagelse-Zealand: Vores klub har 25% af medlemmer, der ikke har internet., så derfor får vi et andet regnskab. Ingeborg, kasserer: Løbet er kørt for 2011, der er kun 1 blad tilbage. Man kan lave et ekstraordinært repræsentantskabsmøde møde, hvor der er afstemning om, hvorvidt DAASDC skal udgive et trykt blad Highlights. Hvis vi venter til 2012, så er vi i samme måned. Ingeborg mener, at nyhedsbrevet kunne udskrives i klubberne og uddeles. Steffen, Hillerød: Highlights har en funktion, internettet er et opslagsværk, Steffen vil ikke læse skønlitteratur på nettet og heller ikke Highlights. Pointe: lav et apps og se Highlights og facebook, så kan klubberne hente dette og lægge på deres hjemmesider og evt. trykke det. Henning, Sydjysk: Giver det indtryk at flere ikke læser Highlights, fordi det er på nettet. Sydjysk har lige bedt om at få flere papirudgaver. Forslag om at Highlights bliver udsendt i en mail. Poul Erik, CSD: en apps til Highlights, en apps er ikke ligetil, highlights skal passe alle klubbers hjemmesider (mange forskellige systemer), tænk på Android og iphone, som eksempler hvor man ikke kan bruge samme apps. Dette er ikke nogen nem ting, og den vil komme langt ned på listen over ting, der skal laves på hjemmesiden. Claus, Holbæk: Mange klubber ønskede flere hardcopy eksemplarer. Det er ikke alle klubber, der har mulighed for at printe gratis ud til medlemmer. Holbæk mener, det er en dårlig ide at nedlægge bladet. Torben, Fyn: En omstillingsproces fra at have et blad til ikke at have et blad. Ingen sag at lave et link til arrangementslisten fra klubbernes hjemmesider. Hos os i Fyns trykte vi formandens klumme, og den blev uddelt i klubben. Fyns går stærkt ind for et nyhedsbrev, hvor det er klubbens ansvar at få det uddelt. Poul Erik CSD: den nye hjemmeside kommer til at rumme mange nye ideer. Konklusion: Poul Erik, CSD og Steffen, Hillerød snakker sammen.

5 Henning, Sydjysk stillede et spørgsmål, om at internet annoncerne i HL 2010 no 1 er gratis, og hvorfor det. Den tidligere bestyrelse havde besluttet, at da Highlights 2010 no 1 ikke blev trykt, men kun udkom elektronisk, ville man ikke kræve annoncepenge, idet aftalen gik på en trykt annonce. Det er ikke fordi, man ikke kan bruge annoncer elektronisk. Steffen, Hillerød: Spørger til punktet regions og koordineringsmøder, hvad dækker dette? I forlængelse af et møde i øst. Ingeborg, kasserer: Aflønning af de 3 koordinatorer, 500 kr. om året, den resterende del er til evt bestyrelsesmedlemmernes kørsel til koordineringsmøder og convention møde. Spørgsmål om koordinatorerne får dækket deres reelle udgifter. Lotte, formand besvarer dette spørgsmål. Benja Nielsen har indsendt et forslag, men desværre for sent, dette brev er diskuteret i bestyrelsen. Forslaget siger kr. om året + høje takst pr. km for hver af de 3, når de kører til koordineringsmøder. Torben, Fyn: Hvem skal dække regionsmøder, i syd 1 til 2 gange om året? Steffen, Hillerød: Betænkeligt at nogen har gratis kopi på arbejdspladser. Kontrol af kørselsregnskab for koordinatorer? Ingeborg, kasserer: Jeg har overtaget et regnskab og har fulgt de tidl. års udgifter/kutymer. Ingeborg beder om et budget fra region øst ang. koordination., hvis der skal udbetales flere penge. Kirsten, Sydkysten: Hun kender ikke Benja Nielsens skrivelse, men synes, at det lyder højt. Går ind for Steffens forslag. Er der mulighed indenfor dette budget? Ingeborg, kasserer: Der er ikke mulighed for at udbetale kørselsgodtgørelse til koordinatorerne inden for det nuværende budget. Hanne, The Diamond: Spørgsmål om hvad øst koordinator laver i forhold til syd og nord. Leif, Hjørring: Når man går ind i en bestyrelse, er det frivilligt, med mindre man er tvunget. Hvis man er interesseret, vil man gerne have viden, og som sindig nordjyde, det er ikke nødvendigt at få penge. Lone, Fredensborg: Tommy laver et stor stykke arbejde, på det sidste regionsmøde var det svært at finde en der gerne ville være det. Lone fremkom med forslag om de 3 koordinatorer bliver til kun 1, og at der nedsættes et udvalg til at se på koordinatorernes job. Lotte, formand: Der kommer en masse nye ting frem, og stor respekt for koordineringsopgaverne. Jeg foreslår, at vi giver den lave takst for kørsel til koordineringsopgaver 1-2 gange pr. år = samme som bestyrelsen. Resten er klubbernes udgifter. Steffen, Hillerød: Rimeligt at bestyrelsen afgør, hvad der er en koordinators opgaver. Torben, Fyn: Han mener, at det er vigtigt at man som formand kan få alle udgifter dækket. Man sørger for at et budget, der bliver bredere, hvis der er behov for et møde. Ingeborg, kasserer: Har tidligere deltaget i et repræsentantskabsmøde, hvor kasseren blev bebrejdet, fordi budgettet var overskrevet. Forslag: punktet Regions og koordineringsmøder hæves med kr. til kr., dette dækker koordinatorernes kørsel til de ordinære koordineringsmøder 1-2 gange årligt. Lotte, formand: Punktet PR, kr.er grebet ud af luften. De nye bannere deles med CSD, derved kr. for DAASDC. Forskellige forslag om brug af de kr. til PR. Konkurrencen om at fastholde nye dansere, kr., og Lotte mener, at der kan skaffes i sponsorater, dvs kr. til DAASDC. Reklamer på nettet, kr. for klik på netdoktor. Tilbud for TV2.dk online reklamer for kr. Forslag fra Frederikshavn, alle taxier i august kører med streamer, pris kr. Reklamen skal kunne rykke, det er København og

6 Århus. Hvervekampagner: En reklamemand var med til ide mødet Hans kommentarer: Den blå folder, er skræmmende, brænd den. Han forsøgte at finde noget om squaredans på nettet, han kom ind på DAASDC s hjemmeside, han kunne ikke finde noget for nye dansere. Hans forslag: nye postkort, nyt design, nyt domæne f.eks. squaredance.dk, plakater, TV spots 4 stk kr. for udarbejdelse, udarbejdelse af folder reklame bannere kr. udarbejdelse, Disse beløb er alle kun for udarbejdelsen, men dækker ikke TV tid og ikke trykkeudgifter. Lotte har talt med et analysebureau lav en undersøgelse over hvem vil vi ramme med reklamen (ikke skyde med spredehagl)! Et analysefirma, alder år, foreningsmennesker, ikke små børn, rytme og lidt engelsk, hvem er det vi vil have i aktiviteten. Firmaet kan derfor lave en profil over hvor vi skal sætte ind. Lottes forslag i 2011 bannere, konkurrence og analyse. Lone, Fredensborg: Lone medbragte et forslag fra idemødet, video spot på TV2 Lorry, i 3 uger op til sep. 21 spots. Udarbejdelse af 4 spots pris kr.. Et pilot projekt 1.6 mill. seere over 12 år. Udsendelse af disse spots startede med en pris på for 21 stk. uden moms, nu kr. incl. moms for 3 uger 31, 32 og 33 (sommertilbud). Forslag ½ af DAASDC og ½ af klubberne. Hvis dette pilot projekt forløb godt og gav nye dansere, var forslaget at prøve i Århus området, med den samme produktion, dvs. kun sende udgifterne i de følgende regioner. Steffen, Hillerød: et spændende oplæg, kender noget om branchen. Kirsten Sydkysten: et sommertilbud på de ! Lone, Fredensborg: TV2 Lorry har meget kapacitet i sommerperioden. Finn, Trade By: Det er meget godt med tal på bordet og især om analysen. Beder om konkurrence beskrivelse, og beder om penge til de lokale klubbers penge til opstart. Lotte, formand: Nej til al det med annoncer i klubberne, selv i lokalaviser, det smarte er at landsforbundet hjælper klubber med artikler til disse blade, brug disse artikler i lokalbladene, så får I en gratis reklame. En stor annonce i en avis giver ikke respons nok. Der er ikke mulighed for at få tilskud til nye aktiviteter. Søg når det bliver aktuelt. Poul Erik, CSD: Jeg synes at det er en god ide at få lavet en analyse. Få skudt os ind på, hvem vi skal ramme! Kent, Roskilde: Et godt forarbejde. Lotte referat fra ide møde, især konkurrencen beskrives: Gælder ALLE nuværende dansere, som får et nyt medlem, der deltager i undervisning en hel sæson, indmeldt i klubben. Den nuværende Aktive danser får et lod pr. ny danser lagt i en pulje. Ved Convention trækkes vinderne. 1.Pr: Rejse for 2 til Convention i USA med fly, ophold i 1 uge værdi : kr. 2.Pr: ipac incl. Ophold for 2 værdi: kr. 3.Pr: Gryde og pande fra Scanpan værdi: kr. Finn, Trade By, Helsinge mener, at det er en god ide. Lotte blev spurgt om hvorvidt konkurrencen skal fyres af selvom det kun er 10 nye? Skal de lære basic er det kriteriet? Linna, Hedens: Deltog i gruppen - måske kan gevinsterne reduceres. Arne, Penguins: Pas på at IPAC er kun for plus og op. Bannere: 70 x 300 cm i størrelse forslag kom fra en danser, lavet af tyndt nylon. Skal evt. opbevares hos koordinatorerne. Budget, med et PR kr. afstemning. 18 for. Vedtaget

7 Ad. 7 Der er ingen ansøgning om Convention Ad. 8 Valg af kasserer, Ingeborg med applaus. Ad. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Hanne Frost, Svend-Erik Mosegård Hansen, Kirsten Böhm og Kristen Foged. Præsentation af Kristen Foged fra Svendborg. Kirsten Böhm kommer fra Sydsjælland. Svend- Erik Mosegård Hansen fra Hedens, Hanne Frost, Diamond, Østjysk og Penguins. Der er skriftligt valg: Følgende blev valgt: Kirsten 12 stemmer, Hanne Frost, Svend Erik 9 stemmer, der er omvalg mellem disse to. Hanne Frost 10 og Svend-Erik Mosegård Hansen 9 stemmer. Der skal vælges et ekstraordinært medlem til 1 år: Svend Erik Mosegård Hansen, blev valgt uden afstemning. Ad.10 Valg af suppleanter: Laila Hartmann, Svendborg og Odense, Kristen Foged, Svendborg. 1. suppleant, Kristen Foged og 2. suppleant Laila Hattmann Ad. 11 Intern revisor: Steffen Knak-Nielsen, Hillerød i en 2 års periode Ad. 12 Intern revisor: Benja Nielsen i en 1 års periode Ad 13. evt. Kirsten Böhm, Sydkysten takker for valget. Lotte viser det nye logo, der er ikke copyright. 2 røde firkanter. Der er købt det nye domæne: Squaredancedanmark.dk Lotte mener, at vi skal lave noget for single dansere på deres præmisser, par er velkomne. Ken, Roskilde viser forskellige forslag til nyt logo Steffen, Hillerød kommentar det nye logo, det må ikke ligne et hagekors. Lotte har et forslag om at tage de 3 bedste og sende til afstemning i klubberne. Poul Erik, CSD viste i korte træk, hvordan den nye hjemmeside kommer til at virke. Poul Erik fik i december måned, hvad drengene har lavet af forslag til forside, klippede dette op, således at det kan bruges dynamisk. Poul Erik viser den nye side i mozilla, fejl vises ikke i explore. Poul Erik forstiller sig, at formanden har en blog, evt. en mail når den opdateres til alle klubber. Container indeholder information f.eks. arrangementsliste. Opdeles på landsplan, øst, syd, udlandet o.s.v. Poul Erik har brugt ca. 150 timer indtil nu fordi de forskellige browsere opfører sig meget forskelligt. Der mangler stadig en del. Klubberne kan selv gå ind og rette informationer omkring klubben. Steffen, Hillerød: Beder om at den gl. hjemmesides kort flyttes over i den nye. Ann-Liz, Trade By: Beder om hun kan få byen placeret korrekt. Poul Erik, CSD: Hvis navnet kan godkendes, så kan den nye hjemmeside squaredancedanmark.dk.

8 Ingeborg, kasserer takker for valget. Girokort udsendes til formanden i klubberne, men flere spørger om at få mailsen sendt til kassereren i klubberne. Ingeborg sender kun til klubbens officielle mail adresse man må så selv sørge for st sende mailen videre til den rette person Henning, Sydjysk: Mailadresse, klubmailadresse kan godt gå videre til f.eks. både formand og kasserer. Online registrering til Convention er nu åben, så brug den. Claus, dirigent giver ordet til Lotte, formand. Lotte takker farvel til bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Trampedach, Claus Hansen, Britta Bertel og en tak til dirigenten. Referent Hanne Frost Dirigent Claus Hansen

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC. Lørdag d. 14. august og søndag d. 15. august 2010, Start lørdag ca. kl. 10.00 slut søndag ca. kl. 15.00 (afhængig af færge m.m.) Sted: Strandskadevej 51 8950 Ørsted Tilstede: Lotte Vangsgaard, Kristen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia SquareDanceDanmark Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Mosegaard Hansen Kristen Foged Nielsen Lene Buchwald Laila Hattmann Bestyrelsesmøde i DAASDC.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere