Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11"

Transkript

1 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse 7. Behandling af ansøgninger om Convention 8. Valg af kasserer for 2 år: På valg: Ingeborg V. Nielsen, modtager genvalg 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg: Bjarne Trampedach, modtager ikke genvalg, Kristen Foged, modtager genvalg Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem for 1 år, da Claus Hansen er stoppet. 10. Valg af suppleanter for 1 år: På valg: Per Hertz, modtager ikke genvalg, Britta Bertel modtager ikke genvalg 11. Valg af intern revisor for 2 år: På valg: Lene Skårup, modtager ikke genvalg 12. Valg af intern revisorsuppleant for 1 år: På valg: Benja Nielsen, modtager genvalg 13. Eventuelt Fremmødte: der var fremmødt 19 stemmeberettigede repræsentanter for klubberne. Formanden bød velkommen til repræsentantskabsmødet. Ad. 1 Til dirigent foreslås og vælges: Claus Hansen, Holbæk Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Ad. 2 Til referent foreslås og vælges: Hanne Frost, The Diamond Valg af stemmetællere: Poul Erik,CSD og Ann-Lis, Trade By Ad. 3 Lotte, formand: Fremlægger bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning er udsendt til klubberne før repræsentantskabsmødet. Lotte oplæste beretningen. Beretningen vedhæftes dette referat. Kommentarer fra forsamlingen: Dirigenten beder om navn og klub for talere. Kirsten, Sydkystens: Spørger til hvornår de nye banner kan lånes. D. 16. april kunne de godt bruge nye bannere. Lotte kender ikke leveringsdatoen, men checker det igen. Steffen Knak, Hillerød: Spørger om det reelle antal af squaredansere. Sjælland mener, at det reelle tal er mindre end Tallet stammer fra regnskabet (plus 500 øvrige dansere). Disse er medlem af DAASDC men der er flere i alt, idet der er squaredansere, der ikke er medlem af DAASDC. Linna, Hedens: Vi er 55 dansere 2 er medlem af flere klubber.

2 Hans, Bredballe, takker bestyrelsen fordi de gør et stort arbejde. Hans mener ikke, at antallet er vigtigt, Hans mener, at vi mangler glade entusiastiske dansere. Vi udstråler ikke, at dette er noget vi gerne vil. Et eksempel, New Beat i Vejle: i hallen med A1 og A2 der var fest, i Mainstream hallen, der var max 2 squares. Problemet er det, at vi KUN vil danse mit niveau. Mens der manglede dansere i Mainstream hallen, så var der mange, der sad ude i A1-A2 hallen. Bestyrelsen har ingen bemærkninger. Lotte meddeler, at et medlem skriver et indlæg om dansetøj til squaredans og ikke i badetøj, ridetøj og andet i Highlights. Derfor Husk danse tøj til Festivaldanse. Torben, Fyn: Vil gerne snakke om Highlights, men denne snak udsættes til under punkt 13. Evt. Hans, Bredballe: Facebook er bare en succes, men nye dansere kan ikke finde DAASDC, og navnet, det siger ikke noget til nye dansere. Det er jo fra internettet kontakten til nye dansere evt. kan komme fra. Hans mener, at det er de gode historier, der skal frem. Spørgsmål til alle: Hvorfor startede du på at danse squaredans. Fokus på glæde, vi skal vise, at vi er glade og har det sjovt. Steffen, Hillerød: Et godt stykke arbejde, ros til bestyrelsen, for det arbejde, der er lagt op til. Steffen mener ikke, at de nye dansere skal have fat i DAASDC, men i klubberne. De nye dansere de skal være medlem af klubberne, det er her, de hører til. Steffen mener, at DAASDC skal servicere klubberne, og de nye dansere serviceres af klubberne. Pas på hvad DAASDC tager på sig! Tilgangen til squaredans: på Sjælland er der masser af nye dansere og mange begyndere, det er ikke et problem. Der har lige været afholdt 4 begynderstævner med deltagere. Ken, Roskilde: Mødet om PR blev holdt i , han kommer et forslag under punkt 13 Evt. Kirsten, Sydkysten: de positive historier hvor skal de annonceres? Hans, Bredballe: på hjemmesiden. Kirsten, Sydkystens: Deres klub har fået nye dansere ved at danse et sted med offentlige sted med gennemgang. Der var flere, der opholdt sig ½ time, de spekulerede ikke på, om man havde dansetøj på eller ej. Normalt ved opvisninger så er der fuld dansetøj. Ken, Roskilde: DAASDC skal i samarbejde med klubberne. Torben, Fyn: Vi skal bruge penge på PR på en eller anden måde, når vi ser på det ud i fremtiden. Undersøg nu omhyggeligt, om de ressourcer, der bruges, hvorvidt de giver nye dansere. Spørg f.eks. Hvor så du henne, hvilken side de så om squaredans. Det er ingen sag at bruge mange penge, men det skal være målrettet. Beretningen bliver godkendt under applaus. Ad. 4 Ingeborg, kasserer, fremlægger regnskabet. Dette er ligeledes udsendt til klubberne inden repræsentantskabsmødet. Ken, Roskilde: Beundringsværdigt at bestyrelsen kun får laveste takst til kørsel. Torben, Fyn: Har bestyrelsen lov til selv at ændre taksten. Ingeborg, kasserer: dette kan kun ske i budgettet. Ken, Roskilde: Forslag om at bestyrelsen arbejder på at få dækket de rigtige udgifter til kørsel. Ingeborg, kasserer fortsætter med gennemgang af status. Kommentar: En velhavende forening! Afstemning: regnskabet blev godkendt.

3 Ad. 5 Lovændringer. Claus, dirigent læser forslag op til ændring af 4. Det er for at uddybe ændringen. 19 kan stemme, og alle stemmer for. 4 i afsnittet omkring tildeling af Convention: Nuværende tekst: Er der ansøger til convention, hvor der er 2 år eller derunder, bemyndiges bestyrelsen til at tildele convention til ansøgeren. Foreslås ændret til: Er der ansøgere til convention, hvor der er 2 år eller derunder til afholdelse af denne, bemyndiges bestyrelsen til at tildele convention til en af ansøgerne. Claus, dirigent læser forslag op til ændring af 7: kontingent betaling betales senest 1. marts og 1. nov. 7 i afsnittet omkring betaling af kontingent: Nuværende tekst: Kontingent og medlemsafgift betales senest den 15. november Foreslås ændret til: Kontingent betales senest den 1. marts Medlemsafgift betales senest den 1. marts og 1. november Samt: Nuværende tekst: Medlemskabet ophører, hvis kontingent eller medlemsafgift for 15. november ikke er betalt senest 8 dage efter skriftlig påmindelse om indbetaling, såfremt der ikke er indgået en skriftlig aftale med DAASDC. Forslaget blev ikke vedtaget i den udgave, som er udsendt sammen med indkaldelsen. Ruth, Slagelse Zealand, mener ikke, at holder med at Medlemskabet ophører efter 8 dage med en påmindelse, men at klubben skal have mindst 3 rykkere iflg. forbrugerombudsmanden. Ken, Roskilde det er ikke forbudt at lave vores egen formulering. Betal eller lav en skriftlig aftale med DAASDC. Steffen, Hillerød: Der skal IKKE stå noget, vi ved, der ikke holder. Poul Erik, CSD: Jeg mener ikke at dette gælder klubber, men kun enkelt personer. Ingeborg, kasserer: mener, at vi have noget der er gældende. Nyt forslag om ændring, at der skal 3 skriftlige rykkere til. Steffen, Hillerød: 1. del af forslag savner en begrundelse. Ingeborg, kasserer: det er allerede praksis med flere rykkere, men pga. indberetning til Koda, så det er vigtigt, at hun har det rigtige tal. Forslaget er kun for at få praksis til at passe til lovene.

4 NYT forslag: Foreslås ændret til (uden dato og med 3 skriftlige påmindelser): Medlemskabet ophører, hvis kontingent eller medlemsafgift ikke er betalt senest 8 dage efter 3 skriftlige påmindelser om indbetaling, såfremt der ikke er indgået en skriftlig aftale med DAASDC. Ændringerne er hermed vedtaget. Ad. 6 Budget 2011 og kontingent: Spørgsmål til regnskab udover punktet PR? Torben, Fyn: Forslag at Highlights stoppes som trykt udgave. Finn, Trade By: Er imod at Highlights stoppes, derimod at bladet er meget vigtigt. Poul Erik, CSD: Se i perspektiv, mange kan ikke stave til DAASDC men det er nødt til at blive set i stort perspektiv. Bladet kan ikke bare stoppes. Torben, Fyn: Han har lavet analyse af hvem får bladet, det faglige og annoncer. Økonomisk: hvem får bladet. Vi kan ikke bestille et blad til alle medlemmer, et vist antal til uddeling. Tanken går på et nyhedsbrev der udsendes via klubber. Highlights kræver et stort arbejde, han mener, at vi bruger ressourcerne forkert. Udviklingen går en anden vej. Forslag om highlights stoppes, 7 % har ikke internet. På landplan svarer dette til 143 medl. 60 kr. pr. blad. I 2011 har disse medlemmer valgt ikke at have adgang til internet. Torben mener, at man kan udlevere og printe et nyhedsbrev til medlemmer uden internet. Spar Claus, Holbæk: Vi kan ikke beslutte i dag om highlight skal nedlægges. Claus, mener, at det skal afgøres i klubberne. Vi kan ikke i dag få klubbernes mening frem ved kun 19 er repræsenteret. Claus mener, at Fyn skal sende et forslag om Highlights forbliven til næste års repræsentantskabsmøde. Ruth, Slagelse-Zealand: Vores klub har 25% af medlemmer, der ikke har internet., så derfor får vi et andet regnskab. Ingeborg, kasserer: Løbet er kørt for 2011, der er kun 1 blad tilbage. Man kan lave et ekstraordinært repræsentantskabsmøde møde, hvor der er afstemning om, hvorvidt DAASDC skal udgive et trykt blad Highlights. Hvis vi venter til 2012, så er vi i samme måned. Ingeborg mener, at nyhedsbrevet kunne udskrives i klubberne og uddeles. Steffen, Hillerød: Highlights har en funktion, internettet er et opslagsværk, Steffen vil ikke læse skønlitteratur på nettet og heller ikke Highlights. Pointe: lav et apps og se Highlights og facebook, så kan klubberne hente dette og lægge på deres hjemmesider og evt. trykke det. Henning, Sydjysk: Giver det indtryk at flere ikke læser Highlights, fordi det er på nettet. Sydjysk har lige bedt om at få flere papirudgaver. Forslag om at Highlights bliver udsendt i en mail. Poul Erik, CSD: en apps til Highlights, en apps er ikke ligetil, highlights skal passe alle klubbers hjemmesider (mange forskellige systemer), tænk på Android og iphone, som eksempler hvor man ikke kan bruge samme apps. Dette er ikke nogen nem ting, og den vil komme langt ned på listen over ting, der skal laves på hjemmesiden. Claus, Holbæk: Mange klubber ønskede flere hardcopy eksemplarer. Det er ikke alle klubber, der har mulighed for at printe gratis ud til medlemmer. Holbæk mener, det er en dårlig ide at nedlægge bladet. Torben, Fyn: En omstillingsproces fra at have et blad til ikke at have et blad. Ingen sag at lave et link til arrangementslisten fra klubbernes hjemmesider. Hos os i Fyns trykte vi formandens klumme, og den blev uddelt i klubben. Fyns går stærkt ind for et nyhedsbrev, hvor det er klubbens ansvar at få det uddelt. Poul Erik CSD: den nye hjemmeside kommer til at rumme mange nye ideer. Konklusion: Poul Erik, CSD og Steffen, Hillerød snakker sammen.

5 Henning, Sydjysk stillede et spørgsmål, om at internet annoncerne i HL 2010 no 1 er gratis, og hvorfor det. Den tidligere bestyrelse havde besluttet, at da Highlights 2010 no 1 ikke blev trykt, men kun udkom elektronisk, ville man ikke kræve annoncepenge, idet aftalen gik på en trykt annonce. Det er ikke fordi, man ikke kan bruge annoncer elektronisk. Steffen, Hillerød: Spørger til punktet regions og koordineringsmøder, hvad dækker dette? I forlængelse af et møde i øst. Ingeborg, kasserer: Aflønning af de 3 koordinatorer, 500 kr. om året, den resterende del er til evt bestyrelsesmedlemmernes kørsel til koordineringsmøder og convention møde. Spørgsmål om koordinatorerne får dækket deres reelle udgifter. Lotte, formand besvarer dette spørgsmål. Benja Nielsen har indsendt et forslag, men desværre for sent, dette brev er diskuteret i bestyrelsen. Forslaget siger kr. om året + høje takst pr. km for hver af de 3, når de kører til koordineringsmøder. Torben, Fyn: Hvem skal dække regionsmøder, i syd 1 til 2 gange om året? Steffen, Hillerød: Betænkeligt at nogen har gratis kopi på arbejdspladser. Kontrol af kørselsregnskab for koordinatorer? Ingeborg, kasserer: Jeg har overtaget et regnskab og har fulgt de tidl. års udgifter/kutymer. Ingeborg beder om et budget fra region øst ang. koordination., hvis der skal udbetales flere penge. Kirsten, Sydkysten: Hun kender ikke Benja Nielsens skrivelse, men synes, at det lyder højt. Går ind for Steffens forslag. Er der mulighed indenfor dette budget? Ingeborg, kasserer: Der er ikke mulighed for at udbetale kørselsgodtgørelse til koordinatorerne inden for det nuværende budget. Hanne, The Diamond: Spørgsmål om hvad øst koordinator laver i forhold til syd og nord. Leif, Hjørring: Når man går ind i en bestyrelse, er det frivilligt, med mindre man er tvunget. Hvis man er interesseret, vil man gerne have viden, og som sindig nordjyde, det er ikke nødvendigt at få penge. Lone, Fredensborg: Tommy laver et stor stykke arbejde, på det sidste regionsmøde var det svært at finde en der gerne ville være det. Lone fremkom med forslag om de 3 koordinatorer bliver til kun 1, og at der nedsættes et udvalg til at se på koordinatorernes job. Lotte, formand: Der kommer en masse nye ting frem, og stor respekt for koordineringsopgaverne. Jeg foreslår, at vi giver den lave takst for kørsel til koordineringsopgaver 1-2 gange pr. år = samme som bestyrelsen. Resten er klubbernes udgifter. Steffen, Hillerød: Rimeligt at bestyrelsen afgør, hvad der er en koordinators opgaver. Torben, Fyn: Han mener, at det er vigtigt at man som formand kan få alle udgifter dækket. Man sørger for at et budget, der bliver bredere, hvis der er behov for et møde. Ingeborg, kasserer: Har tidligere deltaget i et repræsentantskabsmøde, hvor kasseren blev bebrejdet, fordi budgettet var overskrevet. Forslag: punktet Regions og koordineringsmøder hæves med kr. til kr., dette dækker koordinatorernes kørsel til de ordinære koordineringsmøder 1-2 gange årligt. Lotte, formand: Punktet PR, kr.er grebet ud af luften. De nye bannere deles med CSD, derved kr. for DAASDC. Forskellige forslag om brug af de kr. til PR. Konkurrencen om at fastholde nye dansere, kr., og Lotte mener, at der kan skaffes i sponsorater, dvs kr. til DAASDC. Reklamer på nettet, kr. for klik på netdoktor. Tilbud for TV2.dk online reklamer for kr. Forslag fra Frederikshavn, alle taxier i august kører med streamer, pris kr. Reklamen skal kunne rykke, det er København og

6 Århus. Hvervekampagner: En reklamemand var med til ide mødet Hans kommentarer: Den blå folder, er skræmmende, brænd den. Han forsøgte at finde noget om squaredans på nettet, han kom ind på DAASDC s hjemmeside, han kunne ikke finde noget for nye dansere. Hans forslag: nye postkort, nyt design, nyt domæne f.eks. squaredance.dk, plakater, TV spots 4 stk kr. for udarbejdelse, udarbejdelse af folder reklame bannere kr. udarbejdelse, Disse beløb er alle kun for udarbejdelsen, men dækker ikke TV tid og ikke trykkeudgifter. Lotte har talt med et analysebureau lav en undersøgelse over hvem vil vi ramme med reklamen (ikke skyde med spredehagl)! Et analysefirma, alder år, foreningsmennesker, ikke små børn, rytme og lidt engelsk, hvem er det vi vil have i aktiviteten. Firmaet kan derfor lave en profil over hvor vi skal sætte ind. Lottes forslag i 2011 bannere, konkurrence og analyse. Lone, Fredensborg: Lone medbragte et forslag fra idemødet, video spot på TV2 Lorry, i 3 uger op til sep. 21 spots. Udarbejdelse af 4 spots pris kr.. Et pilot projekt 1.6 mill. seere over 12 år. Udsendelse af disse spots startede med en pris på for 21 stk. uden moms, nu kr. incl. moms for 3 uger 31, 32 og 33 (sommertilbud). Forslag ½ af DAASDC og ½ af klubberne. Hvis dette pilot projekt forløb godt og gav nye dansere, var forslaget at prøve i Århus området, med den samme produktion, dvs. kun sende udgifterne i de følgende regioner. Steffen, Hillerød: et spændende oplæg, kender noget om branchen. Kirsten Sydkysten: et sommertilbud på de ! Lone, Fredensborg: TV2 Lorry har meget kapacitet i sommerperioden. Finn, Trade By: Det er meget godt med tal på bordet og især om analysen. Beder om konkurrence beskrivelse, og beder om penge til de lokale klubbers penge til opstart. Lotte, formand: Nej til al det med annoncer i klubberne, selv i lokalaviser, det smarte er at landsforbundet hjælper klubber med artikler til disse blade, brug disse artikler i lokalbladene, så får I en gratis reklame. En stor annonce i en avis giver ikke respons nok. Der er ikke mulighed for at få tilskud til nye aktiviteter. Søg når det bliver aktuelt. Poul Erik, CSD: Jeg synes at det er en god ide at få lavet en analyse. Få skudt os ind på, hvem vi skal ramme! Kent, Roskilde: Et godt forarbejde. Lotte referat fra ide møde, især konkurrencen beskrives: Gælder ALLE nuværende dansere, som får et nyt medlem, der deltager i undervisning en hel sæson, indmeldt i klubben. Den nuværende Aktive danser får et lod pr. ny danser lagt i en pulje. Ved Convention trækkes vinderne. 1.Pr: Rejse for 2 til Convention i USA med fly, ophold i 1 uge værdi : kr. 2.Pr: ipac incl. Ophold for 2 værdi: kr. 3.Pr: Gryde og pande fra Scanpan værdi: kr. Finn, Trade By, Helsinge mener, at det er en god ide. Lotte blev spurgt om hvorvidt konkurrencen skal fyres af selvom det kun er 10 nye? Skal de lære basic er det kriteriet? Linna, Hedens: Deltog i gruppen - måske kan gevinsterne reduceres. Arne, Penguins: Pas på at IPAC er kun for plus og op. Bannere: 70 x 300 cm i størrelse forslag kom fra en danser, lavet af tyndt nylon. Skal evt. opbevares hos koordinatorerne. Budget, med et PR kr. afstemning. 18 for. Vedtaget

7 Ad. 7 Der er ingen ansøgning om Convention Ad. 8 Valg af kasserer, Ingeborg med applaus. Ad. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Hanne Frost, Svend-Erik Mosegård Hansen, Kirsten Böhm og Kristen Foged. Præsentation af Kristen Foged fra Svendborg. Kirsten Böhm kommer fra Sydsjælland. Svend- Erik Mosegård Hansen fra Hedens, Hanne Frost, Diamond, Østjysk og Penguins. Der er skriftligt valg: Følgende blev valgt: Kirsten 12 stemmer, Hanne Frost, Svend Erik 9 stemmer, der er omvalg mellem disse to. Hanne Frost 10 og Svend-Erik Mosegård Hansen 9 stemmer. Der skal vælges et ekstraordinært medlem til 1 år: Svend Erik Mosegård Hansen, blev valgt uden afstemning. Ad.10 Valg af suppleanter: Laila Hartmann, Svendborg og Odense, Kristen Foged, Svendborg. 1. suppleant, Kristen Foged og 2. suppleant Laila Hattmann Ad. 11 Intern revisor: Steffen Knak-Nielsen, Hillerød i en 2 års periode Ad. 12 Intern revisor: Benja Nielsen i en 1 års periode Ad 13. evt. Kirsten Böhm, Sydkysten takker for valget. Lotte viser det nye logo, der er ikke copyright. 2 røde firkanter. Der er købt det nye domæne: Squaredancedanmark.dk Lotte mener, at vi skal lave noget for single dansere på deres præmisser, par er velkomne. Ken, Roskilde viser forskellige forslag til nyt logo Steffen, Hillerød kommentar det nye logo, det må ikke ligne et hagekors. Lotte har et forslag om at tage de 3 bedste og sende til afstemning i klubberne. Poul Erik, CSD viste i korte træk, hvordan den nye hjemmeside kommer til at virke. Poul Erik fik i december måned, hvad drengene har lavet af forslag til forside, klippede dette op, således at det kan bruges dynamisk. Poul Erik viser den nye side i mozilla, fejl vises ikke i explore. Poul Erik forstiller sig, at formanden har en blog, evt. en mail når den opdateres til alle klubber. Container indeholder information f.eks. arrangementsliste. Opdeles på landsplan, øst, syd, udlandet o.s.v. Poul Erik har brugt ca. 150 timer indtil nu fordi de forskellige browsere opfører sig meget forskelligt. Der mangler stadig en del. Klubberne kan selv gå ind og rette informationer omkring klubben. Steffen, Hillerød: Beder om at den gl. hjemmesides kort flyttes over i den nye. Ann-Liz, Trade By: Beder om hun kan få byen placeret korrekt. Poul Erik, CSD: Hvis navnet kan godkendes, så kan den nye hjemmeside squaredancedanmark.dk.

8 Ingeborg, kasserer takker for valget. Girokort udsendes til formanden i klubberne, men flere spørger om at få mailsen sendt til kassereren i klubberne. Ingeborg sender kun til klubbens officielle mail adresse man må så selv sørge for st sende mailen videre til den rette person Henning, Sydjysk: Mailadresse, klubmailadresse kan godt gå videre til f.eks. både formand og kasserer. Online registrering til Convention er nu åben, så brug den. Claus, dirigent giver ordet til Lotte, formand. Lotte takker farvel til bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Trampedach, Claus Hansen, Britta Bertel og en tak til dirigenten. Referent Hanne Frost Dirigent Claus Hansen

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde d

Repræsentantskabsmøde d Repræsentantskabsmøde d. 15.03.09 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens

Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06 Sted: Skolen på Herreåsen, Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg Tid: Søndag den 19. marts 2006. Kl: 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding.

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Til stede: Lotte Vangsgaard, Kristen Foged, Claus Hansen, Per Hertz, Bjarne Trampedach, Ingeborg Vind Nielsen, Per Hertz, Britta Bertel Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 18.3.12 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen.

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen. Dato: 28. januar 2007 Tid: 10.00 15.15 Bestyrelsesmøde: Sted: Join Hands klubhus, Enggade 6A, 8700Horsens Deltagere: Nielsen, Svensson, Arnold, Gudmund Hindberg, Pedersen Claus Hansen. Referat: Höiberg

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde Februar 2013

Referat fra: DAASDC Region Øst møde Februar 2013 Referat fra: DAASDC Region Øst møde Februar 2013 Tid: Søndag den 24.02.13 kl. 10:30 Sted: Slagelsevej 50, 4270 Høng Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Ruth Nielsen Deltagende Klubber/Klubrepræsentanter:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005

REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005 REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005 Sted: Join Hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens Tid: kl. 11.00 til 16.15 Referant: Höiberg Pedersen Deltagere: Fraværende: Christensen, Arnold,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia SquareDanceDanmark Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Mosegaard Hansen Kristen Foged Nielsen Lene Buchwald Laila Hattmann Bestyrelsesmøde i DAASDC.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005 Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005 Sted: Join Hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens Tid: Kl. 11.00 til 16.30 Referat: Deltagere: Fraværende: Höiberg Pedersen Nielsen, Nielsen, Günter Arnold,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2013

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2013 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2013 Tid: Søndag den 29.09.13 kl. 10:30 Sted: Strandgaardsskolen, Multisalen, Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Kirsten Böhm

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC. Lørdag d. 14. august og søndag d. 15. august 2010, Start lørdag ca. kl. 10.00 slut søndag ca. kl. 15.00 (afhængig af færge m.m.) Sted: Strandskadevej 51 8950 Ørsted Tilstede: Lotte Vangsgaard, Kristen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 17.3.13 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014 Tid: Søndag den 28.09.14 kl. 10:30 Sted: Stege Skole, Birkevænget 2, 4780 Stege Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Jette Johansen Deltagende Klubber/Klubrepræsentanter:

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2015

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2015 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2015 Tid: Søndag den 27.09.15 kl. 10:30 Sted: Fredensborg Bio, Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Helle Gravgaard Deltagende

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg BB-klubbens generalforsamling, den 19.09.2010 i Silkeborg Referat 1. Deltagerregistrering Der er 10 fremmødte til generalforsamlingen, heraf er 9 stemmeberettigede. Der er ingen fuldmagter. 2. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere