Caretech Innovation C-29 Flex-control

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Caretech Innovation C-29 Flex-control"

Transkript

1 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-29 Flex-control Deltagere/partnere: Flex-control A/S Ingeniørhøjskolen i Aarhus (IHA) Caretech Innovation Dato 1.marts 2011 Version: caretech projektevaluering c-29 flex-control v Projektet var finansieriet af Region Midtjylland og EU via Caretech Innovation.

2 2 Indholdsfortegnelse 1 EXECUTIVE SUMMARY PROJEKT STATUS OG FREMTID INVOLVEREDE VIRKSOMHEDER INVOLVEREDE PARTNERE CARETECH INNOVATION PROJEKTET I FORHOLD TIL KRAVENE TIL PROJEKTER I CARETECH UDBYTTE OG LÆRING FOR DELTAGERNE VIRKSOMHEDEN Nye forretningsområder Projektudbytte for Flex-control ANDRE EKSTERNE PARTNERE Ny teknologi Nye processer Projektudbytte for IHA CARETECH INNOVATION Synergier (In flow til og spill over fra projektet) Projektets metoder og teknikker Ressourcer og tilstedeværelse af kompetencer Forbedret rådgivning mv.... 8

3 3 1 Executive Summary Det vigtigste mål i Flex-control projektet har været at udarbejde en række anbefalinger til en kommende åben platform til sundhedsområdet, som skal være hjørnestenen i den næste generation af den gateway som Flex-control udvikler. Dette er sket gennem en række brugerstudier og workshops mellem Flex-control, Caretech Innovation og Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA) med hjælp fra Caritas (et hjem for demente borgere). Denne gateway henvender sig i dag primært til ferieudlejningsejendomme (sommerhuse, feriecentre, golfcentre) etc. men skal i fremtiden henvende sig til sundhedsområdet. I nær fremtid ønsker Flex-control således at lave en satsning indenfor sundhedsområdet ved hjælp af denne gateway. Det kan f.eks. være ældre i eget hjem eller ældre der befinder sig på et lokalcenter, som drives af kommunen. Etnografiske studier har spillet en central rolle i forbindelse med at kortlægge og identificeret behovene indenfor dette nye segment, hvor Flex-control i dag kun besidder lidt eller en begrænset domæne viden. Studiet har belyst, at der f.eks. er brug for: Låsesystemer til at håndtere adgangskontrol til forskellige lokaler på en fleksibel måde for medarbejdere Adgangskontrolsystemer, der kan anvendes af ældre borgere, som f.eks. lider af demens eller som ikke har mulighed for f.eks. at betjene nøgler pga. slidgigt eller lignende Automatisk tidsregistrering Integration til pleje og medicineringssystemer der i dag anvendes som styreredskaber i forbindelse med plejen af ældre borgere Adgangskontrol og registrering af hvem der udtager medicin fra medicinlager eller medicinboks hos borgeren Det overordnede udbytte for Flex-control har været: Opnåelse af domænekendskab til sundhedsområdet og etnografiske metoder samt kontakt til sundhedsområdet i Århus kommune Et Use-case katalog med mulige indsatsområder; hvor nuværende og kommende versioner af gateway en kan anvendes En række konkrete forslag til forskellige hardware platforme til den kommende gateway En række konkretet forslag til en software platform til den kommende gateway Dette er for Flex-control et meget tilfredsstillende resultat. Caretech Innovation har også fået et solidt udbytte af projektet, herunder: Den etnografiske vidensbase i Caretech Innovation er blevet opkvalificeret til også at omfatte viden omkring demente/borgere i plejesektoren og de behov der findes der for både sundhedsprofessionelle og beboere Caretech Innovation har styrket sin viden omkring infrastrukturer, der kan anvendes i sundhedsområdet både med hensyn til hardware- og softwareplatforme Sammen med Flex-control og IHA har det været muligt at identificeret en række use-cases som kan anvendes til at udvikle nye produkter/service til sundhedsområdet

4 4 Denne nye viden anvendes allerede nu i Caretech projektet C-38 Net4Care, som omhandler fremtidens netværksbaserede sundhedsservices og således er der opnået en tilfredsstillende synergi mellem eksisterende og kommende Caretech Innovation projekter som et biprodukt. Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA) har fået mulighed for at anvende den erfaring og kompetence som de besidder indenfor sundhedsteknologiske løsninger til hjemmet. IHA er allerede nu på banen i en række projekter, der skal belyse tiltag indenfor udviklingen af en national infrastruktur og applikationer til fremtidens netværksbaserede services til sundhedssektoren. I denne forbindelse vil de også kunne profitere af den viden som er opnået i dette projekt. Der er ikke nævneværdige afvigelser i projektets resultater i forhold til det af bestyrelsen godkendte projekt. Den eneste afvigelse, har været en forlængelse af projektets løbetid pga. en restrukturering af Flexcontrol samt en længere periode, end forventet, med at finde et passende sted hvor det etnografiske studie kunne foretages. 2 Projekt status og fremtid 2.1 Involverede virksomheder Flex-control A/S er en virksomhed, som beskæftiger sig med overvågning og styring af installationer i huse. Flex-controls primære produkt er en gateway, Home-Controller (HC), som placeres i hjemmet/ boligen. Kommunikation med HC en fortages via internettet (eller SMS), hvilket giver brugeren en mulighed for at kunne kommunikere globalt med husets installationer. Hovedmarkedet for Flex-control er i dag ferieboliger (sommerhuse, feriecentre, golfcentre eller anden feriebebyggelse). For et udlejningsbureau er den fysiske afstand til udlejningsstedet et stort problem. Forkert udleverede nøgler eller afbrydelse af varmen kan betyde mange kilometer med forgæves og unødig kørsel. Et andet problem er, at skift af gæster typisk foregår i weekenden, og dette betyder, at flere hundrede lejemål skal håndteres på samme tid. Det er derfor meget dyrt og ressourcekrævende at styre udlejningen manuelt. En Flex-control styring via internettet er derfor en bedre løsning for bureauer, der udlejer sommerhuse/ferieboliger, især hvad angår udlevering af adgangsnøgler til boligerne, styring af varme og aflæsning af målere. Flex-control HC en er igennem en årrække løbende blevet udviklet til dette specielle marked. HC en indeholder i dag en række standardiserede tilslutningsmuligheder til vandmåler, el-måler, varme systemer, låse systemer, brand og tyveri sikring. Flex-control HC en kan kommunikere trådløs via Z-wave radiostandarden. Denne radiostandard er udviklet til lav energiforbrug med fokus på batteridrevne sensorer. På nuværende tidspunkt understøttes et begrænset antal velafprøvede sensorer i fremtiden forventes det også at antallet af understøttede fabrikanters sensorer vil stige.

5 5 En typisk Flex-control installation består af: 1. Fjernstyret låseadgang med talkode og RFID tag; et specielt dørlåse system (step motorer eller magnetsystemer) 2. Vandmåler aflæsning med lækagekontrol 3. El-aflæsning, og fjernstyring af el-kontakter 4. Varmestyring 5. Brand- og tyverialarm Al kommunikation til installationerne forgår via Flex-controls centralt placerede server, som sikrer en driftsikker overvågning af installationerne via periodisk kommunikation med HC erne. Flex-controls serversoftware er udviklet med en åben kommunikationsflade, som anvendes i dag til integration med udlejningsfirmaernes forskellige reservationssystemer. Flex-control har i dag ca installationer i dette marked, hvilket svarer til at ca. 1 % af samtlige ferieboliger i Danmark har installeret en løsning udviklet og serviceret af Flex-control. Et andet betydeligt markedssegment for Flex-control er energibesparende installationer i offentlige bygninger. Her er det primært overvågning og fjernaflæsning af el, vand og varmeforbrug. Flex-control ønsker at bruge den opnåede viden til at udvide produktmarkedet til også at omfatte sundhedsområdet. 2.2 Involverede partnere Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA) har bidraget med viden om Sundhedsteknologi i Hjemmet samt med input omkring en fremtidig hardware og software platform. Der er ved projektets afslutning udarbejdet et sæt af anbefalinger, der bør anvendes i forbindelse med udvikling af en home-controller platform til hjemmet. 2.3 Caretech Innovation Caretech Innovation har nu afsluttet projektet. Caretech Innovation ser vigtigheden af, at man anvender en standardplatform, som beskrevet af IHA i teknologivurderingen, samt anvendelsen af f.eks. Linux som styresystem. Flex-control har igennem projektet opnået nok knowhow til at de kan lave en forbedret version af deres nuværende gateway og på sigt nye versioner som baser sig på den opsamlede viden i projektet. På den måde vil Flex-control være i stand til at opnå en mængde synergier, ved at udnytte de udvikler-communities der findes omkring Linux, samtidig med at man kan anvende en standard hardwareplatform, som ikke er specielt fremstillet til Flex-control. 3 Projektet i forhold til kravene til projekter i Caretech Det vurderes, at projektet lever op til de resultatkrav der findes i afsnit 1.4 i resultatkontrakten for Caretech. Projektet har været i stand til at hjælpe Flex-control med at sætte deres eksisterende teknologi i spil, i en ny kontekst. Derudover er Flex-control interesseret i, at anvende den viden, der er opnået i forbindelse med projektet til at udvikle en kommende gateway som skal erstatte deres nuværende gateway. Flex-control ser markedet indenfor sundhedsområdet som et marked, hvor man udover en række services som Flex-control i dag tilbyder i deres nuværende produkter, også kan tilbyde services indenfor sundhedsområdet og derved retfærdiggøre den initielle investering.

6 6 4 Udbytte og læring for deltagerne 4.1 Virksomheden Flex-control har i løbet af projektet dedikeret 2 personer til arbejdet Nye forretningsområder Flex-control har ikke noget speciel kendskab til problemstillingerne omkring demente borgere, det har derfor været spændende og lærerigt for dem at være med til at løse opgaven med selektiv adgangskontrol til denne gruppe borgere. Projektet har overbevist Flex-control om at denne sektor har nogle specielle behov som kan dækkes af Flex-control løsninger, samt at løsningerne kan udvides til at omfatte andre borgergrupper indenfor sundhedsområdet Projektudbytte for Flex-control Den valgte løsning med RFID teknologi er ikke en ny løsning for Flex-control. Projektet har gjort det tydeligere, at næste generation af HC en skal færdiggøres snarest muligt og at Flex-control skal anvende Linux som styresystem til platformen. Dette giver Flex-control følgende fordele: 1. Flex-control har mulighed for at udvikle og integrere nye sensorer hurtigere 2. Samarbejdspartnere har mulighed for lettere at eksperimentere med nye sensorer og integrere disse med Flex-control platformen. 3. Der findes et stort open-source community som løbende forbedrer systemkernen i Linux Flex-control er, med dette projekt, kommet et godt stykke på vejen, imod en gateway med Linux platform, og forventer at have den første Linux gateway klar i løbet af første halvdel af Flex-control har igennem projektet fået øget og udvidet kendskabet til standard hardware platforme og Linux som styresystem til den kommende version af Flex-controls gateway. Derudover besidder Flex-control nu domæne kendskab indenfor sundhedssektoren, som ikke var i virksomheden inden projektet startede. Dette kan medføre, at Flex-control vil have en fordel når Flexcontrol skal sælge den nye version af gateway en til dette markedssegment. Som et del-resultatet besidder Flex-control nu også et katalog af use-cases, hvor de i fremtiden vil kunne anvende deres gateway, hvilket ikke er et uvæsentligt udbytte af projektet for Flex-control. 4.2 Andre eksterne partnere Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA) har igennem forløbet deltaget i projektet med 2 medarbejdere Ny teknologi IHA har fået indblik i den teknologi som Flex-control har baseret den nuværende løsning på. I projektet har IHA lavet studier af nye teknologiske løsninger til at implementere de ønsker som Flexcontrol havde opsat for en ny platform og de krav der senere blev udarbejdet som en del af projektet Nye processer IHA har opnået erfaring med brugerdrevet innovation som Caretech Innovation har bidraget med, specielt i forbindelse med demensområdet, hvor der har været udført et feltstudie.

7 7 IHA har gennem projektet fået et større kendskab til demente og de problemstillinger, der er i forhold til denne målgruppe. Det er viden, der er nyttig i forbindelse med deres aktiviteter inden for sundhedsteknologier til hjemmet Projektudbytte for IHA IHA har gennem projektet stiftet bekendtskab med den forretningsmæssige analyse og tilgang som Caretech Innovation har stået for i projektet. Der har været udført flere workshops i begyndelsen af projektet, hvor projektdeltagere fra de forskellige partnere opstillede og diskuterede visioner for et fremtidigt system, både ud fra et teknisk og et forretningsmæssigt synspunkt. Dette blev gjort i form af overordnede use-cases, der blev opstillet ud fra forskellige kontekstbeskrivelser. Dette viste sig at være en meget nyttig og fornuftig fremgangsmåde og udmundede i opstilling af et sæt af use-cases, der kunne implementeres på såvel kort sigt som på længere sigt. IHA håber på, at samarbejdet med såvel Flex-control som de øvrige partnere kan fortsætte i fremtidige projekter. IHA deltager sammen med Alexandra Instituttet og Aarhus Universitet i delprojektet Connect2Care under UNIK konsortiet, der har fokus på bidrag til en national infrastruktur til sundhedsteknologi. Den viden, der er opnået i forbindelse med Flex-control projektet vil direkte kunne bidrage til dette projekt. En videreførelse af Flex-control projektet i et efterfølgende projekt mod udvikling af en ny home-control platform vil være nyttig i forhold til projektet Connect2Care, hvor der skal laves forsøg med prototypesystemer. Det har været meget udbytterigt for IHA at arbejde sammen med de forskellige faggrupper i projektet og dette har bidraget til at IHA har fået et højt fagligt udbytte af projektet. 4.3 Caretech Innovation Synergier (In flow til og spill over fra projektet) Projektet har draget stor nytte af den viden der har været opnået omkring RFID tags i forbindelse med et andet Caretech Innovation projekt C-22 Lodestar. Igennem dette projekt har projektlederen kunne bidrage med erfaring indenfor hospitalskonteksten - men også den viden omkring muligheder og begrænsninger der har været indenfor brugen af RFID tags. Generel befinder der sig nu en relativ stor viden omkring RFID og infrastruktur som kan anvendes i fremtidige projekter i Caretech Innovation til gavn for kommende erhvervs- og sundhedspartnere Projektets metoder og teknikker Formålet med projektet har været at komme med en række anbefalinger til en kommende ny teknologisk platform som Flex-control skal udvikle den næste version af deres controller på. Et andet vigtigt mål har været en undersøgelse af hvordan Flex-control kan anvende den nuværende og kommende version af deres controller i et nyt markedssegment, nemlig sundhedsområdet. Den teknologiske platform et primært evalueret ud fra en række krav om en åben og skalerbar platform, som skal sikre at andre firmaer også er i stand til at udvikle applikationer der kan anvende platformen. I brugerstudiet har Caretech Innovation primært fokuseret på et identificeret behov for at anvende adgangskontrol på et hjem for demente, Caritas. Da beboerne er stærkt demente, har projektet været

8 8 nødsaget til at fokusere på hvordan dagligdagen for de ansatte på Caritas kan gøres bedre og hvordan det er muligt at forbedre arbejdsprocesserne ved hjælp af eksisterende og kommende teknologi udviklet af Flexcontrol. Et mindre forsøg blev dog opstillet hos en dement borger. Pga. tekniske problemer og det faktum at installationen først fungerede sent i forløbet, var det desværre ikke muligt at få så mange resultater ud af den del som projektdeltagerne og Caritas havde håbet på. Resultaterne af de enkelte del-aktiviteter er fastholdt i en række afrapporteringsdokumenter Ressourcer og tilstedeværelse af kompetencer Det vurderes, at alle ressourcer og kompetencer har været til stede i projektet for at kunne opfylde de opstillede mål i projektet Forbedret rådgivning mv. Igennem brugerstudierne på demensplejehjemmet Caritas, har Caretech Innovation øget sin viden om ITløsninger inden for sundhedsområdet. I Caretech Innovation er der allerede nu startet er andet projekt op, C-38 Net4Care, omkring fremtidens netværksbaserede infrastruktur og services til sundhedsområdet. I dette projekt vil en del af den viden der er blevet opbygget igennem Flex-control projektet blive anvendt og videreudviklet. Specielt den viden der er opnået omkring standard platforme og styresystemer til disse, forventer Caretech Innovation vil være umiddelbar nyttig.

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS)

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) Deltagere/partnere: Center for elektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg TDC A/S Caretech Innovation Dato 7.marts

Læs mere

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Årsrapport 2011 Caretech Innovation er skabt af Region Midtjylland som en del af Vækstforums megasatsning Erhverv og sundhed. Vores formål er at

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og

Læs mere

Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter

Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter August 2006 Udarbejdet med tilskud bevilget fra ELFOR af: EnergiMidt A/S Powerlynx A/S Embedit A/S ELFOR Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg Jyllandsgade

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Energieffektivt Byggeri

Energieffektivt Byggeri Temamagasin udgivet af CLEAN Forår 2015 Energieffektivt Byggeri - nøglen til grøn vækst Grøn Erhvervsvækst Giver værdi på bundlinien ZERObyg Akademi Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne Transform

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere