Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2 Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Seneste udvikling Den globale økonomi er på vej op i omdrejninger. De store centralbanker backer op med en fortsat lempelig pengepolitik. Markederne er præget af kraftig optimisme trods en korrektion i begyndelsen af februar. Obligationsrentespændet mellem periferien og kernelandene kører fortsat ind. ECB lagde op til en fortsat lempelig pengepolitik på februarmødet og søgte at dæmpe bekymringen for, at euro-swaprenterne og EUR/USD skal stige for hurtigt. Fixingerne på pengemarkedet har stabiliseret sig siden rentemødet, og euroswapkurven er igen stejlet, da nervøsiteten for en for hurtig ECB-exit er aftaget. Internationalt Vores makrosyn peger fortsat mod, at den globale vending er i gang, og vores tro på et holdbart opsving er intakt. Vi venter, at centralbankerne fastholder den lempelige pengepolitik, og det vil holde de korte renter nede. Dermed er der kun udsigt til en meget moderat stigning i de korte renter i det kommende år. I den lange ende af rentekurven ventes renterne at stige til et højere niveau, end vi har set det seneste år. Prognosen for de 1-årige løbetider og derover ligger derfor over forward-markedet for alle tidshorisonter op til et år. Det peger klart mod en fortsat stejling af rentekurven i de kommende kvartaler, der formentlig især vil blive anført af renteudviklingen i USA. Skandinavien I Danmark ventes Nationalbanken at levere endnu en renteforhøjelse på 1bp inden for de kommende måneder. Det vil markere enden på perioden med negative renter i Danmark. Derefter vil renten formentlig blive holdt uændret frem mod årets slutning. Hvornår, de efterfølgende renteforhøjelser kommer, vil så afhænge af, hvor hurtigt likviditeten i eurosystemet normaliserer sig. Vi venter endnu to symmetriske danske renteforhøjelser på 12 måneders sigt. Det vil bringe reporenten op på,6 % fra de nuværende,3 %. Swapspændet til euroen ventes fortsat at være relativt stabilt fremover, men hvis humøret på de finansielle markeder fortsætter op i løbet af i år, kan rentespændet køre yderligere ud. I Sverige venter vi ikke længere, at Riksbanken skærer reporenten ned til under 1, %. De seneste nøgletal tyder på, at konjunkturerne nu er vendt til det bedre, og det er sammen med Riksbankens fokus på husholdningernes gældsætning hovedårsagen til, at vi ikke længere venter en rentenedsættelse i april. Vi venter fortsat, at Norges Bank forhøjer renten i 2, men vi tror nu først, at det sker i december. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankudsigter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK 1.75 KILDE: Danske Bank Markets 1-årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK KILDE: Danske Bank Markets Redaktører: Senioranalytiker Peter Possing Andersen Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Analytiker Anders Vestergård Fischer

2 Ny renteprognose Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Analytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Danmark... 4 Makro Økonoom Jens Nærvig Pedersen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 () Senioranalytiker Michael Grahn +46 () Norge... 6 Makro & Renter Chefstrateg Bernt Chr. Brun USA... 7 Makro Senioranalytiker Signe Roed-Frederiksen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Storbritannien... 8 Makro & Renter Analytiker Anders V. Fischer februar 2

3 Renteprognose Prognose for euroområdet De seneste PMI-tal for euroområdet tyder på, at vi får ret i vores forventning om øget vækst. Tilsvarende tyder den tyske Ifo-indikator på at markedstemningen er i bedring. Med forbehold for nye negative stød til økonomien venter vi, at tillidsindikatorerne fortsætter op i de kommende måneder. De positive indikatorer gør, at vi fastholder forventningen om, at euroområdet kommer ud af recession primo 2. Forventningen får yderligere støtte fra de seneste tal for M1-pengemængden, som peger på en markant vækstforøgelse på seks måneders sigt især for Tyskland. Inflationen er faldet de seneste måneder og var i januar nede på 2, %. Vi forventer, at inflationen i 2 vil ligge under ECB s mål. Pengepolitik og pengemarked På det seneste møde i den europæiske centralbank lykkedes det Mario Draghi med sine rimeligt afbalancerede udtalelser at dæmpe pengemarkedets bekymringer. Hans budskab var, at selv om de tre-årige likviditetstildelinger blev tilbagebetalt, ville der fortsat være tilstrækkelig med likviditet i systemet til at de korte renter kan forblive lave. Han tilføjede desuden, at ECB står klar med den nødvendige likviditet. et forventer dog fortsat stigende pengemarkeds-fixinger på relativt kort sigt. Vi forventer også en stigning, men at det vil ske i et langsommere tempo. Fixingerne er forholdsvist stabile lige nu, og vi forventer kun moderate stigninger i de kommende kvartaler. Prognosen for 3M og 6M Euribor-fixingerne ligger væsentligt under forward-markedet på 12 måneders sigt. EUR-renten er fortsat med at stige i den seneste måneds tid. De forbedrede udsigter, og det at spændet mellem randlandene og kernelandene fortsat kører ind, spiller begge en stor rolle. De lange renter har nu ramt det højeste niveau siden sommer. Med bedringen i nøgletallene og ECB chefens balancegang er spørgsmålet ikke længere, om renterne vil bryde igennem til et højere niveau, men snarere hvornår det sker. Vi forventer at se denne udvikling i løbet af de kommende kvartaler, og vores prognose for de 1-årige renter og længere ude ligger over forward-markedets på tre, seks og 12 måneders sigt. Prognosen for de 5-årige renter ligger tæt på forward-markedets men under for de 2-årige renter, da pengemarkedskurven efter vores mening er for stejl. EUR Spot +3m +6m +12m EUR-swapkurve ECB M Tyske statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig % bp Ændring, bp (h-akse) 15-Jan- 15-Feb- 3-måneders Euribor-rente m E u r ib o r å r ig E U R s w a p r e n t e februar 2

4 Ny renteprognose Prognose for Danmark De seneste nøgletal peger i retning af et nyt tilbageslag for dansk økonomi i 4. kvartal 212. Det betyder formentlig, at økonomien skrumpede omkring,5 % sidste år, men vi venter en vending i år med udsigt til en vækst på ca.,7 %. Inflationen styrtdykkede til 1,3 % å/å i januar fra 2, % å/å i december, bl.a. som følge af afskaffelsen af fedtskatten. Overskuddet på betalingsbalancen blev halveret i december, men ligger stadig i den høje ende. Betalingsbalanceoverskuddet har ifølge vores skøn udgjort 5,2 % af BNP i 212, men udsigten til stigende indenlandsk efterspørgsel betyder formentlig, at overskuddet falder til under 5 % i år. Det ser ud til, at underskuddet på de offentlige finanser oversteg EU-kravet på 3 % af BNP sidste år, først og fremmest på grund af udbetalingen af efterlønspenge. Vi venter imidlertid, at Danmark vil overholde EU s budgetkrav i 2. Pengepolitik og pengemarked Valutaudstrømningen udløste en selvstændig dansk renteforhøjelse i januar, hvor de ledende renter blev forhøjet symmetrisk med 1bp. Der er ingen tvivl om, at det i den sidste ende var den stigende optimisme på de finansielle markeder, der var den udløsende faktor. Vi venter, at Nationalbanken leverer endnu en renteforhøjelse på 1bp inden for de kommende måneder. Derefter vil renten formentlig blive holdt uændret frem mod årets slutning. Hvornår, de efterfølgende renteforhøjelser kommer, vil så afhænge af, hvor hurtigt likviditeten i eurosystemet normaliserer sig. Hvis bankerne i Europa tilbagebetaler de ekstraordinære lån, de har modtaget, i et hurtigt tempo, vil pengemarkedsrenterne i euroområdet stige hurtigere, og det vil fyre op under valutaudstrømningen fra Danmark og øge presset på Nationalbanken for at sætte renten op igen. Selv hvis normaliseringsprocessen på europengemarkederne kommer til at gå langsomt, ventes de korte eurorenter at stige mod slutningen af året og ind i 2. Samlet set venter vi endnu to symmetriske danske renteforhøjelser på 12 måneders sigt. Det er en anelse mindre, end forward-markedet venter. Vi venter, at 3- og 6-måneders Ciborfixingerne stiger 2-25bp i det kommende år. Det er ganske vist mindre, end forwardmarkedet venter, men skyldes vores forventninger til udviklingen i de danske pengepolitiske renter. Renterne er steget over en bred kam i Danmark i takt med den hastigt stigende optimisme på finansmarkederne, og swapspændet til euroen er derfor kørt betydeligt ud. Vi venter et mere stabilt swapspænd fremover, men hvis humøret på de finansielle markeder fortsætter op i løbet af i år, kan rentespændet køre yderligere ud. DKK Spot +3m +6m +12m REPO M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve % 3. bp Ændring, bp (h-akse) 15/1/2 15/2/2 3M Cibor-rente m C ib o r å r ig D K K s w a p r e n t e februar 2

5 Renteprognose Prognose for Sverige Efter et relativt deprimerende 4. kvartal viser de økonomiske nøgletal nu tegn på stabilisering og endda på nogle områder en bedring. Både erhvervs- og forbrugertilliden styrtdykkede i slutningen af 212. Forbrugertilliden fik imidlertid et ret markant comeback i januar ikke mindst når vi ser på husholdningernes vurdering af deres egen økonomi. PMI-tallene har rettet sig i forhold til bundniveauet i oktober, og PMI-indekset for servicesektoren var faktisk tilbage over 5 i januar. Situationen på arbejdsmarkedet er fortsat skrøbelig, og ledigheden ventes at fortsætte op i den kommende periode. Fyringerne ligger stadig på et højt niveau, men er faldet betydeligt i de sidste to opgørelser (til og med januar) i forhold til toppen i perioden oktober-november. Det er fortsat vores vurdering, at væksten i svensk økonomi nåede bunden i 4. kvartal. Pengepolitik og pengemarked Riksbanken holdt i det store og hele prognosen for væksten i svensk økonomi, inflationen og reporenten uændret i februar i forhold til december. Svensk økonomi er ifølge Riksbanken i betydeligt omfang ramt af krisen i euroområdet, men Riksbanken ser samtidig lyspunkter som den faldende risiko på euroområdet, en bedring i tillidsindikatorerne både i udlandet og i Sverige samt de lysere vækstudsigter på globalt plan (bortset fra euroområdet). Riksbanken anerkender samtidig, at der er risiko for en nedtur på arbejdsmarkedet og for lavere inflation end ventet.de seneste nøgletal fra Sverige tyder efter vores vurdering på, at konjunkturerne nu er vendt til det bedre, og det er sammen med Riksbankens fokus på husholdningernes gældssætning hovedårsagen til, at vi ikke længere venter en rentenedsættelse i april. Vi vil dog holde nøje øje med inflationen de næste par måneder. Vi ser især en risiko for, at kerneinflationen vil ligge langt under Riksbankens nye prognose fra januar (faktisk tæt på nul), når inflationstallene offentliggøres i den kommende uge, og det kan udløse en sidste rentenedsættelse til april, hvis inflationen forbliver lav. Hvad der er endnu vigtigere, så kan det også reducere tempoet i renteforhøjelserne, når der kommer mere gang i økonomien. n er stejlet betydeligt, og vi venter, at udviklingen med stigende renter og stejlende rentekurver vil fortsætte. Samtidig er vi blevet gradvist mere positive på kurvestejlere i det 2-5-årige segment (frem for det 2-1-årige). Det skyldes i høj grad, at risikopræmien i det 5-årige segment efter vores vurdering er presset relativt langt ned, og vi forventer en korrektion hen imod et mere neutralt niveau. Der er usikkerhed om udviklingen i den lange ende af (swap)kurven, da den bundrente, som det svenske finanstilsyn sidste år indførte for pensionsforsikringsselskabernes diskonteringskurve, udløber den 31. maj. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve 3. % bp Ændring, bp (h-akse) 15/1/2 15/2/2 3M Stibor-rente % % 3 m S t ib o r 1 - å r ig S E K s w a p r e n t e Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets februar 2

6 Ny renteprognose Prognose for Norge De seneste tal for norsk økonomi renset for olie, gas og shipping viste en vækst på 3,5 % for 212. Selvom det kan synes højt i absolutte tal, er væksten aftaget på det seneste, og den faldt til,3 % i 4. kvt. fra,8 % kvartalet før. Den stærke valuta konkurrenceevnen og medfører lavere vækst for eksportører og konkurrenceudsatte virksomheder. Makrotallene har i den seneste måneds tid bekræftet, at der sker en opbremsning i norsk økonomi. Detailsalget faldt i december med 1,6 % å/å (ikke sæsonkorrigeret). Kreditvæksten (K2) faldt fra 7,1 % i november til 6,5 % i december. Ledigheden (AKU) var 3,5 % i november mod 3,2 % måneden før. På den mere positive side lå det norske PMI-indeks på 5,5, hvilket er pænt set i forhold til det internationale niveau. Der var stadig en relativt lav inflation i januar på 1,2 % å/å mod 1,1 % måneden før. Det er et godt stykke under inflationsmålet på 2,5 % og også lavere end Norges Banks prognose på 1,25 %. Pengepolitisk og pengemarked Norges Bank fastholdt renten på 1,5 % på mødet den 19. december, som markedet også havde ventet. Centralbanken valgte at udskyde den forventede næste renteforhøjelse til 2. halvår 2. Siden den beslutning blev taget, er der sket en række ting, som sandsynligvis vil påvirke rentepolitikken. Først og fremmest er den norske krone stærkere end nogensinde målt på det importvægtede indeks (I44). I øjeblikket er valutakursen ca. 1,8 % over Norges Banks forventede kurs. Samtidig ser vækstbilledet for norsk økonomi ikke længere så stærkt ud. Endelig bliver inflationstallene ved med at skuffe en smule. Dette modvirkes til dels af et styrket vækstbillede og også højere renter i andre lande. Vi ser en sandsynlighed for, at Norges Bank vil betone behovet for lave renter på det næste møde. Vi venter fortsat, at renten forhøjes i 2, men vi tror nu først, at det sker i december. De norske statsobligationsrenter og swaprenter er steget markant i 2. Dette afspejler en fornyet tro på global vækst blandt investorerne, som har presset renterne op på globalt plan, og de norske renter har fulgt trop. Vi venter stigende renter på globalt plan især i USA, ikke mindst da Federal Reserve gentagne gange har antydet, at de kvantitative lempelser ophører inden for det næste års tid. Det vil mindske købspresset på lange statsobligationer og trække renten op. Bedringen i det makroøkonomiske klima i forhold til 212 vil også understøtte denne udvikling. Stigende renter i USA vil desuden smitte af på renteniveauet i Norge. Renten på norske statsobligationer er blevet presset yderligere op af den travle auktionskalender i starten af året. Det 1-årige norske rentespænd til tyske Bunds er øget til ca. 1 bp fra 5 bp så sent som i oktober 212. Vi venter, at obligationsudbuddet fortsat vil lægge et opadgående pres på statsobligationsrenterne indtil omkring maj 2. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve 4. % bp Ændring, bp (h-akse) 15/1/2 15/2/2 3-måneders Nibor-rente % % % % m N ib o r å r ig N O K s w a p r e n t e Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank Markets Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank Markets februar 2

7 Renteprognose Prognose for USA Det ser nu langt om længe ud til, at væksten i amerikansk økonomi kan nå op på et bæredygtigt niveau over trend. Fundamentet for en bedring i den private sektor er styrket, boligmarkedet ser ud til at blive en betydelig positiv faktor, og virksomhedernes tilbageholdenhed sidste år har medført et efterslæb i investeringerne. Vi forventer, at markante skattestigninger og stigende benzinpriser vil holde forbrugsvæksten nede i årets første måneder. Det vil på kort sigt betyde lidt svagere amerikanske nøgletal, men vi venter, at væksten vil fortsætte fra andet kvartal. Vi forventer, at den fortsat kraftige stilstand på arbejdsmarkedet og den positive udbudsdynamik på energimarkederne vil holde inflationen på under 2 % i det kommende år. Pengepolitik og pengemarked Federal Reserve øger i øjeblikket balancen med 85 mia. dollar per måned via opkøb af statsobligationer. Vi venter, at en fremgang på arbejdsmarkedet i de kommende kvartaler vil få Fed til at sænke tempoet i de kvantitative pengepolitiske lempelser i fjerde kvartal i år. Det vil så være begyndelsen på processen frem mod en renteforhøjelse, som vi dog først venter i 1. halvår 215. Her er vi lidt foran markedet, der ikke tror, at renten forhøjes før i 2. halvår 215. Vores forventninger til 3M USD Libor-fixingerne er stort set på linje med forward-markedets for de kommende 12 måneder. Med udsigt til mere vedvarende vækst forventer vi, at de lange renter i løbet af de næste tre til seks måneder vil bryde igennem til et højere niveau, end tilfældet har været i det sidste års tid. Da Fed vil være ganske længe om at sælge ud af sine kortfristede papirer, vil renten dog ligge stabilt i nogen tid endnu. Så mens renterne stille og roligt kravler opad, venter vi en tilsvarende stejling af rentekurven. Vores prognose for de 1-årige og 3-årige renter ligger over forward-markedet på tre, seks og 12 måneders sigt. For de 5-årige renter ligger den tæt på forward-markedet, mens prognosen for de 2-årige renter er en smule under forward-markedet på alle tidshorisonter op til et år. Prognoseoversigt USD Spot +3m +6m +12m USD-swapkurve FED M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig % bp Ændring, bp (h.akse) 15/1/2 15/2/2 3M Libor-rente å r ig U S D s w a p r e n t e U S D L ib o r 3 m februar 2

8 Ny renteprognose Prognose for Storbritannien Britisk økonomi skrumpede ifølge de foreløbige nationalregnskabstal,3 % k/k i 4. kvartal. De kvartalsvise produktionstal ser umiddelbart relativt volatile ud over det seneste år, men samlet set har produktionen været nogenlunde konstant, når man ser bort fra de midlertidige faktorer (dronningens 6 års jubilæum og De Olympiske Lege). PMI-indekset tyder ikke på den store bedring i britisk økonomi på kort sigt, og den negative vækst sidst i 212 har skabt spekulation om en ny recession i Storbritannien. Vi venter imidlertid en langsom, men støt fremgang i britisk økonomi i de kommende kvartaler. Inflationen er igen stigende. Den nåede et bundniveau i september 212 på 2,2 % og udgjorde 2,7 % i januar. Bank of England venter, at inflationen fortsætter med at stige på kort sigt og vurderer desuden, at inflationen vil holde sig over inflationsmålet på 2 % i de næste to år (især pga. udviklingen i de indenlandske energipriser, højere studieafgifter på universiteterne og svækkelsen af det britiske pund på det seneste). Pengepolitik og pengemarked Udnævnelsen af Mark Carney til at stå i spidsen for Bank of England (BoE) har udløst diskussion om indretningen af britisk pengepolitik. Efter høringen i det britiske Underhus er det nu mindre sandsynligt, at den nye centralbankchef vil ændre grundlæggende på pengepolitikken, men han ser ud til at være mere indstillet på at udnytte de eksisterende pengepolitiske rammer mere aggressivt for at understøtte den økonomiske vending. Hvis britisk økonomi udvikler sig, som vi venter dvs. at den økonomiske vækst stiger gradvist, og at inflationen vil ligge over inflationsmålet er det vores hovedscenarie, at pengepolitikken vil være uændret i de kommende måneder. BoE er dog uden tvivl parat med flere kvantitative lempelser, hvis de økonomiske udsigter forværres på ny. Den særlige fundingordning til støtte for de britiske bankers udlån (Funding for Lending) og den fortsatte stabilisering i euroområdet har lettet presset på pengemarkedet, og Liborrenterne er faldet siden midten af juni sidste år, men ser nu ud til at have stabiliseret sig. Der er ikke udsigt til større rentestigninger i den nærmeste fremtid givet det relativt svage makrobillede og udsigten til, at BoE vil holde renten i ro. Vi venter, at de britiske renter vil ligge relativt stabilt i de kommende tre måneder, men vi vil sandsynligvis se en gradvis stejling i den lange ende af kurven på grund af afsmitning fra renteudviklingen i USA og euroområdet samt udsigten til en bedring i britisk økonomi i 2/. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve 3.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 15/1/2 15/2/2 3-måneders Libor-rente % % m G B P L ib o r å r ig G B P s w a p r e n t e Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets februar 2

9 NOK SEK DKK CHF JPY GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 1-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 1-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet februar 2

10 Ny renteprognose Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse februar 2

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. marts 20 Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Seneste udvikling Vi fastholder vores hovedscenarie, hvor den globale økonomiske vending

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. november 20 Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Seneste udvikling Renterne er fortsat med at falde den seneste måned, og rentekurverne

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November 20 Ny renteprognose Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Seneste udvikling Den seneste måned har været præget af stigende

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 20 Renteprognose n fortsætter med at stejle Seneste udvikling Usikkerheden på markederne er faldet den seneste måned i takt med bedringen i de globale

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere