Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45."

Transkript

1 DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 7. Rettelse til AD. 3. pkt. 7. prisen er pr. enhed kr , - kr. i alt. AD. 3. Meddelelser fra varmemester v / Klaus Kæstel. a. Klaus har lavet en aftale med Karin vedr. rettelse af det udførte maler arbejde der er foretaget i bestyrelseslokalet. c. Venteliste på køkkener. Der har været flere henvendelser fra beboere, hvornår de kan forvente, at deres køkken vil blive renoveret. Bestyrelsen enige om, at der skal udformes en skrivelse med en forklaring på ventetiden til de berørte beboere. Freddy kommer med et oplæg til næste møde. d. Legepladserne er blevet gennemgået sammen med en konsulent i forhold til sikkerheden er i orden. De steder man fandt, hvor der var behov for en reparation vil blive ordnet efter denne liste som blev nedskrevet. e. Vedr. det varme vand i hanerne. Der har været fejltryk på vandet. Dette er nu blevet udbedret. f. Der mangler nye ventilatorer i tørrerummene i nogle af blokkene. Spørgsmål indtil rengøring af kælderrum såsom vaskekældre og tørrerum. Dette vil Klaus tage sig af. g. Der står 2 køleskabe klar til brug ved Torvefesten. 1

2 Meddelelser fra varmemester fortsat. h. Nye ens handicap håndtag er blevet opsat ved alle døre, samt nye nummerskilte er også blevet opsat. Der er opsat en automatisk åbning og lukning af hoveddøren i nr. 77, hvor man stadig benytter sin nøgle. Dette arrangement er en prøve grundet problemerne med at åbne de nye døre, med de gamle pumper. Klaus undersøger og kommer med et overslag over de døre, hvor det muligvis kan være hjælpemiddelcentralen der skal betale opsætningen, samt hvor mange opgange det kan dreje sig om Klaus undersøger desuden med tilbud på automatisk dør lukning, det kan muligvis være et andet fabrikat fra andet firma. Bestyrelsen fik oplyst fra snedkerfirmaet, at der ikke var problemer med indkøb af de nye døre de gamle pumper kunne sagtens indstilles. Dette udsagn stoler vi på. Det er dem der er eksperterne og har erfaringerne. Bestyrelsen er meget frustrerede over at blive fejlinformeret af snedkerfirmaet. AD. 4. Fremvisning i PowerPoint af div. Tiltag i afdelingen / Torvet v / Freddy. Freddy er kommet med et oplæg omkring renovering af Torvet i samarbejde med Mads og Pia H. Bestyrelsen godkendte oplægget til fremlæggelse for Teknisk forvaltning hos Brøndby kommune. Spørgsmål fra Knud omkring stemmeret for suppleanter, hvis der er afbud fra et bestyrelsesmedlem eller flere. Dette spørgsmål vil blive taget op på næste møde. AD. 5. Meddelelser fra udvalgene. a. Aktivitets og miljøudvalget. Sommerfesten. Planen der er udsendt er ikke gældende, man hjælper hvor man kan. Opslagene vedr. Promenadekoncerten skal sættes op i den sidste weekend i august. I uge 35 bliver der husstandsomdelt opslag omkring, at der vil blive mulighed for at købe en madkurv til 50 kr. som man kan tage med ned på plænen til koncerten. Pia H. og Aase skal ud og købe planter tirsdag d. 15 august til de store stenkummer foran blok 4 og 8, samt bedet for enden af blok 4 sammen med Klaus og Peter. 2

3 Aktivitets og miljøudvalget fortsat. Pia H. orienterer omkring natteravnene og de fund der er gjort. Der bliver indkaldt til et møde, hvor Freddy og Pia H. skal deltage sammen med natteravnene og politiet. Freddy går rundt med natteravnene d. 19. august. Der kommer en artikel i Folkebladet, hvor Freddy er blevet interviewet omkring den nye sten som er opsat, samt afholdelse af Promenadekoncerten. Der bliver afholdt en evaluering d. 23. august af Sankt Hans festen. b. Information og kontorudvalget / IT udvalget. Der skal ringes til Aase vedr. farvepatroner når der tages den sidste. IT udvalget v / Knud. Nyt domæne navn d. 10 august: det bliver afd. 3. torvet.dk som permanent hjemmeside, samme dag overgives brondbyparken.dk til antenneudvalget. I den mellemliggende tid vil der ske ændringer og opdateringer på begge domæner. Udvalget har 2 forslag til forbedring af computeren. 1. forslag. Ny installation af computeren, samt nye ram. Dette vil beløbe sig til ca. 500,- kr. 2. forslag. AVG anti virus bliver installeret, samt Fire waal. Bestyrelsen godkendte det 1. forslag. c. Bygge og økonomiudvalget. Freddy gennemgår budgettet med forslag til nogle ændringer. Gennemgang af regnskabet. Bestyrelsen kan ikke godkende regnskabet. Freddy afholder møde d. 16. august med forretningsfører Esbern Ott, samt Revisor. Mads vil evt. deltage. d. Husdyrudvalget. Der er nu registreret 12 hunde og 8 katte. Der arbejdes på, at få materiale lagt på hjemmesiden udover det der ligger på nuværende tidspunkt. 3

4 Meddelelser fra udvalgene fortsat. e. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der er fremsendt brev ud til reklameomdelingen vedr. problemerne med nøgler. Det ser ud til, at det har hjulpet. Bestyrelsen har modtaget 3 forslag til legepladsen / asfaltbanen mellem blok 5 og 6. Vedr. tilmelding til kurser. Freddy Budgetfremlægning nr Sussie Grundkursus nr Mads Budget nr Karin Budget nr Knud henstiller til at møderne kan holdes indenfor tidsrammen. AD. 6. Meddelelser fra kasserer v / David Oszlak. Ingen bemærkninger grundet afbud. AD. 7. Organisationsbestyrelsen v / Freddy, Pia H. David. Der har ikke været afholdt møde i den mellemliggende tid grundet ferie. Orientering omkring, at vi skal beslutte på næste møde, hvem der stiller op til organisationsbestyrelsen. AD. 8. Antenneudvalget v / Pia Hoeing Svensson. Antenneudvalget overtager IT adresse d. 10. august Nyhedsbrev udkommer i august måned. IT udvalget laver ny hjemmeside til antenneudvalget. Ny aftale med Cirque godkendes af bestyrelsen til organisationsbestyrelsen. 4

5 AD. 9. Meddelelser fra formanden v / Freddy Rasmussen. 1. Bestyrelsen i afd. 3 har nu fået bevilget en garage fra afd. 1 og 2. Det drejer sig om garage nr. 68. Der vil blive opbevaret stole frem til promenade koncerten. Derefter tages en beslutning for den fremtidige brug af garagen. 2. Der er skriftligt blevet godkendt en bevilling fra Brøndby kommune, vedr. en hævelse af beløbet til renovering af køkkener på , - kr. 3. Administrationen har ansat en ny ejendomsfunktionær til afd. 3. Peter Gliese Pedersen, som skal starte d Freddy orienterede om breve fra beboere. 5. Bestyrelsen siger nej til opsætning af reklamer i opslagene. AD. 10. Forslag og kommentarer til Nyhedsbrev / Dagsorden. Hjemmeside / Inde katte skal ikke registreres / Grill på altanen / Indkøbt 6 bænke / Duer må ikke fodres / Sommerfesten / Promenadekoncerten / Bestyrelsen følger op på de udmeldinger der er kommet fra Natteravnene / Hvilke indkøb af selector skal kunne tage digital signal. AD. 11. Eventuelt. Ingen bemærkninger. Dirigent på næste møde: Pia H. Husk afbud til formand eller sekretær Referent: Aase Birthe Stisen 5

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere