Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck"

Transkript

1 SE GB DE Care for the ground Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck Ibrugtagningsregistrering... 2 EU-overensstemmelseserklæring... 3 Generel information... 4 Sikkerhedsmæssige krav... 5 Under drift... 7 Vedligeholdelse... 8 Bly-syrebatterier... 9 Litium-ion-batterier Mærkning Batterioversigt og -vedligeholdelse Batteriskema Saturnvej Horsens Tel

2 Brugervejledning Ibrugtagningsregistrering Care for the ground Nedenstående tre kuponer bedes udfyldt med maskinnummer, model og leveringsdato. BEMÆRK: Udfyldes og sendes senest 1 måned efter levering. Kupon 1 følger brugervejledningen til køberen. Kupon 2 arkiveres af forhandleren. Kupon 3 sendes til: Saturnvej Horsens Kupon 1 Til køber Maskinnummer: Model: Leveringsdato: Køber: Forhandler: Kupon 2 Til forhandler Maskinnummer: Model: Leveringsdato: Køber: Forhandler: Kupon 3 Til Maskinnummer: Model: Leveringsdato: Køber: Forhandler: 2

3 Care for the ground Brugervejledning EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Saturnvej 17, Horsens Telefon: Fax: Erklærer herved at Maskine: STAMA Maskinnr. Er fremstillet i overensstemmelse med: Europa-parlamentets og Europarådets direktiv 2006/42/EF af 17. juni 2006 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner. Dato: Signatur 3

4 Brugervejledning Generel information Care for the ground Generelt Læs brugervejledningen før ibrugtagning af STAMA el-trucken. I tvivlstilfælde kontaktes forhandleren. Brug kun originale STAMA-reservedele til el-trucken. Originale reservedele kan bestilles hos forhandler eller direkte hos GMR maskiner a/s. El-trucken er fra fabrikken færdigmonteret, afprøvet og klar til brug. STAMA el-trucken er et produkt, som er udviklet på baggrund af erfaringer fra brugere som f.eks. kirkegårde og boligforeninger. 4

5 Care for the ground Brugervejledning Sikkerhedsmæssige krav Accelleration Trucken starter uden ryk og fortsætter i en konstant acceleration op til truckens maksimale hastighed. Tophastighed Micro-truck 12 km/t Mini-truck 15 km/t Multi-truck 20 km/t Maxi-truck 16 km/t Tophastigheden er elektronisk begrænset og kan reduceres ved henvendelse til GMR maskiner. Brugsområde Trucken er beregnet til kørsel med bl.a. sten, grus, jord, grene og affald. Maks. last, Micro truck Maks. last, Mini truck Maks. last, Multi truck Maks. last, Maxi truck = 350 kg = 500 kg = 1000 kg (drejelad) 1400 kg (ikke drejelad) = 1000 kg (drejelad) 1400 kg (ikke drejelad) Anhænger totalvægt Uden påløbsbremse Med påløbsbremse Maxi truck 500 kg 1000 kg Multi truck 500 kg 1000 kg Normal brug Føreren af trucken skal sidde på sædet under kørsel. Trucken stopper, hvis sædekontakten afbrydes i mere end 1 sekund. Lys Føreren skal sikre, at der er tilstrækkeligt lys, hvor der køres, således at eventuelle forhindringer kan ses. 5

6 Brugervejledning Sikkerhedsmæssige krav Care for the ground Hastighed, hældning og stigning Hastigheden skal tilpasses efter forholdene, dvs. lav hastighed i sving og ved snævre passager. Kørsel på skrånende underlag kan resultere i, at trucken vælter. Derfor må der ikke køres på underlag med en hældning større end 20 på tværs af kørselsretningen. Ved kørsel med fuldt læs ned ad stejl bakke skal trucken sættes i krybehastighed (skildpadde mode). Ved for høj hastighed ned ad bakke kan trucken - i værste tilfælde - risikere at komme ud af kontrol. Sørg altid for at vedligeholde bremserne. Max. stigning i kørselsretningen: ca. 40% ved en strækning på 0,5 m ca. 20% ved en strækning på 1-2 m ca. 15% ved en strækning på 3-5 m Ved større stigning med fuldt læs er der risiko for, at trucken går i stå på stigningen, og trucken kan - i værste tilfælde - begynde at rulle tilbage. ADVARSEL Bevægelige dele Pas på at der ikke kommer personer eller materiel i klemme, når ladet tippes. ADVARSEL Afskærmninger Alle afskærmninger skal være fastspændte under kørsel. ADVARSEL Vedligeholdelse Ved vedligeholdelsesarbejde skal trucken holde stille, så ingen bevægelige dele er til fare for personer. Vibrationer Der er ingen væsentlige vibrationer, da køretøjet er el-drevet. Demontering Ved demontering af trucken skal batteriet afleveres til genbrug. Resten afleveres hos skrothandler. 6

7 Care for the ground Brugervejledning Under drift Igangsætning Kontrol før opstart Før opstart kontrolleres følgende: Batteriet skal være fuldt opladet Syreniveauet Batteriet skal være rent Batterifejl eller driftsfejl Kontrol før opstart Hovedafbryderen drejes. På Micro el-truck sidder hovedafbryderen på højre side under ladet. På Mini el-truck sidder hovedafbryderen på højre side af ratstammen. På Multi el-truck sidder hovedafbryderen bag på sædekassen. På Maxi el-truck sidder hovedafbryderen på venstre side inde under sædekassen. Tændingsnøglen, som sidder på frontpladen, drejes og holdes i denne position, indtil der er lys i displayet, og hydraulikpumpen har opbygget servotryk. Betjening Kørselsretning Før kørsel med trucken læses afsnittet Igangsætning. Kørselsretning frem eller bak vælges med retningsvælger på frontpanel. Hastigheden reguleres med fodpedal. Fodpedalen fungerer også som motorbremse, når pedalen slippes. Standsning Fodpedalen slippes, og motoren bremses. Ønskes yderligere nedbremsning, aktiveres fodbremsen. Aflæsning/tipning Kontakt på frontpladen aktiveres, og aflæsning/tipning begyndes. Nødstop For at stoppe trucken og alle bevægelige dele drejes tændingskontakten til position OFF, og hovedafbryderen drejes mod uret. 7

8 Brugervejledning Vedligeholdelse Care for the ground Trucken skal løbende vedligeholdes. Herved forebygges unødvendige driftstop og nedslidning. El-motoren Der må ikke anvendes højtryks-/damprenser til rengøring af motoren, da dette kan medføre kondens. Der skal foretages serviceeftersyn på GMR-godkendt værksted to gange om året. Hvis trucken ikke vil køre, aflæses alarmkoden og autoriseret værksted kontaktes. Fejlkode: 14 Hovedrelæ trækker ikke p.g.a. pumpestart 16 / 22 For høj temperatur i elektronik 28 For høj temperatur i køremotorer 17 / 23 For lav batterispænding 39 Hovedrelæ trækker ikke 47 Fejl i opstartsrækkefølge, retningsvælger og speeder, sluppet sædekontakt Forsøg at afmelde fejlen ved at sætte retningsvælger i neutral, slukke tændingskontakten og derefter tænde igen. Autoriseret værksted skal kontaktes, når der vedvarende vises en alarmkode. Komplet liste over fejlkoder på engelsk kan udleveres ved henvendelse til GMR maskiner. Hydrauliksystemet Hydrauliksystemet er generelt vedligeholdelsesfrit. Dog skal hydraulikolie udskiftes en gang om året eller for hver 500 timers drift. Der anbefales ISO VG32 hydraulikolie. Gear-motoren Smøring af mekaniske dele Er fra fabrikken fyldt med gearolie type SAE 80W90. Ca. seks gange årligt smøres kuglelejer med fedt. 8

9 Care for the ground Brugervejledning Bly-syrebatterier Bly-batterier ADVARSEL Personskade/livsfare Ved opladning af batterier sker der en gasudvikling, som kan forårsage eksplosion. ADVARSEL Personskade/livsfare Åben ild eller gnister må ikke forekomme i nærheden af batteriet. Sluk for opladeren på netafbryderen, inden opladningskloen løsnes. ADVARSEL Personskade/livsfare I opladeren findes spænding, som kan forårsage personfare. Opladerens chassis må derfor kun åbnes af specialuddannet personale. BEMÆRK Vigtig information Opladeren må ikke anvendes i bolig, på kontor eller i lignende elektrisk miljø.i. Generelt Batteriopladeren er en automatisk mikroprocessor-styret oplader, som er beregnet til opladning af åbne bly-syrebatterier. Ladningskarakteristik i henhold til DIN Installation Opladeren skal holdes tør. Sørg for at opladeren kan ventilere frit. Opladeren tilsluttes netspænding med jord og sikring. Tillsluttes i henhold til specifikationer på opladerens typeskilt. Omkobling til korrekt netspænding sker inde i opladeren (må kun udføres af autoriseret personale. Hvis opladerens chassis åbnes, bortfalder garantien). Omkobling af opladeren må kun udføres med opladeren i spændings-løs tilstand. 9

10 Brugervejledning Bly-syrebatterier Care for the ground Funktion Afhængigt af type og årgang kan køretøjet være forsynet med forskellige typer batteriopladere. SMC-HF 600/800 Curtis 1621 Opladning Tilslut batteriet og tænd netafbryderen. Power On -lysdioden tændes og lyser under opladningsfasen. Når opladningen når 2,43 V pr. celle, går opladeren over til efteropladning, og næste lysdiode tændes. Efteropladningen foregår i ca. 60% af hovedopladningstiden. Derefter starter vedligeholdelsesladningsfasen, og en grøn lysdiode tændes. Batteriet er nu færdigopladet. Driftsforstyrrelser Hvis batterispændingen ikke når op på 2,43 V pr. celle efter 10 timers opladning, slukkes opladeren. Den nederste røde lysdiode tændes. Lysdioden indikerer fejl eller sikkerhedsafbrydelse. Hvis den totale opladningstid overskrider 16 timer, skifter opladeren til vedligeholdelsesopladning. Ved netudfald standser ladetidstælleren. Tidstællingen fortsættes, så snart der igen er netspænding. Lysdiode for opladning slukkes ved netudfald. 10

11 Care for the ground Brugervejledning Daglig drift Før opladning Kør maskinen så tæt på opladeren, at oplader og batteristik let kan nå hinanden. Drej tændingsnøglen mod 0 og afbryd strømmen. Tilslut stikket fra oplader til batteristikket på maskinen. Tænd for opladeren. Kontroller at opladeren går i gang. Rød lampe skal lyse (på nogle opladere er lampen Gul). Optimal opladning opnås bedst i tempererede rum. Hvis batteriet skal oplagres i længere tid, bør det oplades 100% inden lagring. Husk altid at slukke for opladeren eller tryk på pauseknappen hver gang, batteriet til- eller frakobles opladeren. Hvis ladestikkene trækkes fra hinanden med strøm på, kan der dannes gnister. 11

12 Brugervejledning Daglig drift Care for the ground Efter opladning Kontroller at opladeren har fuldført opladningen af batteriet. Grøn lampe skal lyse. Sluk for opladeren eller tryk på pauseknappen. Adskil batteristik og ladestik. BEMÆRK: Træk ikke i kablerne. Tør batteriet af og luk batterilåget. Tilslut batteristikket til trucken og kør. Kontroller batteriets syrestand mindst hver 14. dag og efterfyld om nødvendigt med akku-vand. Efterfyld altid efter opladning. Efterfyld aldrig før opladning. Husk altid at slukke for opladeren, eller tryk på pauseknappen hver gang, batteriet til- eller frakobles opladeren. Trækkes ladestikkene fra hinanden med strøm på kan der dannes gnister. 12

13 Care for the ground Brugervejledning Daglig drift Manuel vandpåfyldning med akku-vand BEMÆRK: Der må aldrig fyldes syre på batteriet, kun akku-vand. Vandet må ikke opbevares i metalbeholdere. Ved efterfyldning må kun bruges udstyr fremstillet af plast eller andet ikke-ledende materiale, som ikke nedbrydes af vand og syre. Plader og separatorer skal altid være dækkede af syren. Påfyld aldrig mere akku-vand end vist på tegningen. Hvis syrestanden bliver for høj, risikeres overløb under opladningen, hvilket kan skade både batteri og underlag. Hvis batteriet har været væltet, eller syren er løbet over, skal kontaktes. Hold altid batteriet rent og undgå at spilde på batteriet. Hvis der kommer syre på metaldele, skal de renses og beskyttes mod yderligere påvirkning ved at smøre dem ind i syrefri vaseline. 13

14 Brugervejledning Daglig drift Care for the ground Automatisk BFSvandpåfyldning med vanddunk BFS-propperne fungerer optimalt ved et vandtryk på 0,3 til 2 bar, hvilket svarer til en vandsøjle på mellem 3 og 20 meters højde. Hvis trykket er for lavt, kan det ske, at propperne ikke lukker ved korrekt væskestand i cellerne men fortsætter påfyldningen. Herefter løber batteriet over, hvilket kan skade vægtfylden, batterikassen og underlaget. BEMÆRK Vigtig information Hvis et batteri er løbet over, skal syren reguleres, hvilket kun må foretages af Exide Batteriservice, Motive Force Kontakt for at få foretaget reguleringen Vanddunken skal min. placeres tre meter over cellelågene og gerne højere. Indikatorcylinder Ventilcylinder Vandcylinder Afgasningscylinder T-cylinder for vandtilslutning 14

15 Care for the ground Brugervejledning Daglig drift Placer vanddunken i korrekt højde og kontroller jævnligt BFS-systemet. Ellers kan dit batteri beskadiges. Garantibestemmelser fra batteriproducenten For yderligere information omkring de forskellige batterityper henvises til: 15

16 Brugervejledning Litium-ion-batterier Care for the ground Batteripakken (LFP = Litium- Ferrum-Phosphat) Litium-batteripakken består af et antal individuelle LFP-celler og har en nominel spænding på ca. 3,3 volt pr. celle. Dette er den sikreste type litiumbatterier på markedet. LFP-batterier har en flad afladningskurve, dvs. at spændingen holdes på omkring 3,2 volt, indtil de er ca. 80% afladede, hvorefter spændingen brat aftager. Det anbefales, at batterierne højest aflades 80%. Herved minimeres risikoen for skader, og batteriets levetid forlænges. LFP-batteriers afladningskurve ved forskellige temperaturer Spænding (V) Afladekapacitet (%) Batterilevetid LFP-batterier har længere levetid end traditionelle bly-/syre batterier. De kan op- og aflades 70% mere end 3000 gange. LFP-batteriernes spænding må ikke komme under 2,5 volt pr. celle, da cellerne så kan blive permanent beskadigede. 16

17 Care for the ground Brugervejledning Litium-ion-batterier Batteriovervågningssystem BMS = Battery Management System Litium-ion-batteripakken er installeret med et BMS-system med individuel overvågning af hver celles batterispænding. På toppen af hver celle er monteret en kombineret batteriføler/udbalanceringsenhed. Printet er monteret direkte på cellens + og pol og har to funktioner: 1. Det måles konstant, om battericellen ligger indenfor dens tilladte spændingsområde fra 2,6 volt til 4,0 volt. Hvis spændingen er indenfor det tilladte, lyser en grøn lysdiode, og enhedens udgang signalerer ok til det overordnede overvågningssystem. 2. Enheden hjælper med at udbalancere cellerne, når batteripakken er sat til opladning. Når ladespændingen på cellen passerer 3,6 volt, begynder den at trække udbalanceringsstrøm fra + til, stigende til 1 ampere ved maksimal spændingen 4,0 volt. Når printet udbalancerer (trækker strøm), lyser en rød lysdiode (samtidigt med den grønne). Den røde lysdiode på følerne betyder ikke fejl. Mikroprocessor-baseret overvågningssystem = MCU Printenes udgange er serieforbundet og overvåges af et mikroprocessorbaseret overvågningssystem (MCU). 17

18 Brugervejledning Litium-ion-batterier Care for the ground MCU-lysdioder På MCU en findes to lysdioder: Grøn lysdiode indikerer, at printet forsynes med 12 volt. Rød lysdiode indikerer, at overvågningskredsløbet er brudt, dvs. der er et problem med mindst én af cellerne. Så længe overvågningskredsløbet er intakt, holder MCU en et lille 12- volt relæ sluttet, som forsyner alle andre enheder, der forbruger strøm fra batteriet, bl.a. nøgleafbryder, hoved- og pumperelæ. MCU en overvåger kredsløbet fra cellerne. Hvis kredsløbet brydes, begynder den røde lysdiode at blinke. Efter 10 sekunder afbrydes relæet, og den røde lysdiode lyser konstant. MCU en afbrydes, hvis hovedafbryderen afbrydes. Reset af MCU For lav cellespænding Åben hovedafbryder Hvis MCU en er afbrudt, kan det skyldes at én af cellerne har for lav spænding. Hvis dette er tilfældet skal batteriet oplades. Resetknappen trykkes kortvarigt ned. Hvis MCU en er afbrudt på grund af, at hovedafbryderen har været åbnet, så er det nok at trykke på resetknappen. Trucken behøver ikke opladning. For høj ladespænding eller ubalanceret batteri Hvis MCU en slår fra under opladning, kan det skyldes, at ladespændingen er for høj, eller et batteriet er ubalanceret. Prøv at trykke på resetknappen et par gange. Hvis én af de røde lysdioder på cellefølerne starter lang tid før de andre, så har denne celle for høj spænding og kan være beskadiget. Hvis dette er tilfældet, kontaktes. 18

19 Care for the ground Brugervejledning Litium-ion-batterier Litium-ion-batterier Batteriopladeren lader på alle batterier i serie på én gang med en ladespænding på 3,65 volt pr. celle. Opladeren giver konstant strøm, indtil ladespændingen nås, hvorefter strømstyrken langsomt sænkes indtil startspændingen nås. Startspændingen holdes konstant indtil der slukkes for laderen. Inden ladespændingen nås, bør cellefølernes røde lysdioder alle begynde at lyse. Fuld opladning af batteripakken tager ca. syv timer. Batterierne selv-aflader med ca. 3% pr. måned og skal derfor oplades mindst hvert halve år for ikke at risikere at blive helt afladede. Der er ingen vedligeholdelse på litiumbatterier. BEMÆRK Vigtig information Lithium batterier må aldrig aflades helt, da de ellers bliver permanent skadede.i. FORSIGTIG Skade på maskine eller tilbehør Der må ikke åbnes ind til cellerne, da det - i værste tilfælde - kan beskadige cellerne. Rengør cellepolerne med en tør børste, hvis de er irrede. Hold alle elektriske forbindelser tørre. Kontakt i tilfælde af spørgsmål eller ønsker om yderligere materiale. 19

20 Brugervejledning Mærkning Care for the ground Trucken er forsynet med forskellige skilte. Disse skal altid forefindes på trucken. Ved defekter eller overmaling skal skiltene udskiftes med nye. Nye skilte leveres fra fabrikken eller ved henvendelse hos forhandleren. Advarselsskilte Maskinen er forsynet med advarselsskilt. Skiltevisning: Typeskilt/ nummerplade - maskinnummer og øvrige specifikationer CE-mærke CE-mærket angiver, at trucken fra fabrikken er erklæret i overensstemmelse med maskindirektivet, hvilket år den er fremstillet. Andre mærker Trucken er desuden forsynet med fabrikkens egne mærker (logo og lignende) samt mærke med teknisk information. 20

21 Care for the ground Brugervejledning Batterioversigt og -vedligeholdelse Batterioversigt for Mini el-truck Model 2009 ( ) Batterioversigt for Multi el-truck Model V Front 36V Venstre Højre 21

22 Brugervejledning Batterioversigt og -vedligeholdelse Care for the ground Batteri-vedligeholdelsesoversigt for 48V Multi el-truck 22

23 Care for the ground Brugervejledning Batteriskema Batteriskema Vægtfylde måles mindst en gang om måneden Celle Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec

24 Care for the ground Copyright, Saturnvej Horsens

Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck

Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck SE GB DE Care for the ground Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck Ibrugtagningsregistrering 3 EU-overensstemmelseserklæring 5 Generel information 6 Sikkerhedsmæssige krav 7 Under drift

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Brugervejledning STAMA Micro, Parker, Mini, Multi, Evo, Maxi EL

Brugervejledning STAMA Micro, Parker, Mini, Multi, Evo, Maxi EL GB DE SE FR Brugervejledning STAMA Micro, Parker, Mini, Multi, Evo, Maxi EL Ibrugtagningsregistrering... 3 EU-overensstemmelseserklæring... 5 Generel information... 6 Sikkerhedsmæssige krav... 7 Under

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Brugervejledning Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Årgang 2017 Anvendelse Kistevognen er konstrueret til at hente, bringe og løfte på kisterne. Enten direkte fra bedemandens

Læs mere

Betjeningsvejledning. HEINZMANN hjælpemotor til cykel. Standsning. Motoren afbrydes når batteriet er tomt, eller hvis motoren overophedes.

Betjeningsvejledning. HEINZMANN hjælpemotor til cykel. Standsning. Motoren afbrydes når batteriet er tomt, eller hvis motoren overophedes. Standsning Motoren afbrydes når batteriet er tomt, eller hvis motoren overophedes. Når batteriet er ved at være tomt, lyser den grønne lampe på speederhåndtaget mørkegrønt. Overophedning af motoren kan

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Valg af traktionsbatteri og lader

Valg af traktionsbatteri og lader Valg af traktionsbatteri og lader Batteriet er hjertet i din truck Uden mad og drikke, duer helten ikke Hjernen og styrken - laderen og batteriet i den rette kombination, gør hverdagen lettere Traktionsbatterier

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

GNB Guide. Golfbatteri og -lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« Golf

GNB Guide. Golfbatteri og -lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« Golf GNB Guide batteri og -lader»så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« spillere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's GF-batterier har i mange år været brugt i forskellige el-vogne

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

KORREKT LADNING HVER GANG

KORREKT LADNING HVER GANG Stay in charge KORREKT LADNING HVER GANG EN NY GENERATION AF LADERE FRA EXIDE Pas godt på dine batterier, så holder de længere. Exide Technologies har som verdens førende batteriproducent, al den nødvendige

Læs mere

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab GNB Guide El-scooter batteri og lader»så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« El-scootere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's vedligeholdelsesfrie (dryfit) gelbatterier

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 265 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB.

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. 2 INDEXLISTE: Generel information...4 Produktbeskrivelse...5 Vægt...5 Montage...6 Reparation...6 Vedligeholdelse...7 Demontage...7 Sikkerhedsforanstaltninger...7 Sikkerhedsanordninger...7

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning 2010-05-20/ ver 6 Brugs- og monteringsanvisning Art nr: 10780 Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning VIGTIGT! Svan Lift må ikke anvendes, serviceres eller rengøres af personer, som ikke har læst eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Exide df batteri og lader. Så får du mest ud af dit nye Exide golfbatteri

Exide df batteri og lader. Så får du mest ud af dit nye Exide golfbatteri Exide df batteri og lader Så får du mest ud af dit nye Exide golfbatteri Golfspillere har brug for EXIDE Det afhænger af det rigtige batteri df-batterier har i mange år været brugt i forskellige el-vogne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) DK 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

G1100 V2.0. Brugsanvisning

G1100 V2.0. Brugsanvisning G1100 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere