Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck"

Transkript

1 SE GB DE Care for the ground Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck Ibrugtagningsregistrering... 2 EU-overensstemmelseserklæring... 3 Generel information... 4 Sikkerhedsmæssige krav... 5 Under drift... 7 Vedligeholdelse... 8 Bly-syrebatterier... 9 Litium-ion-batterier Mærkning Batterioversigt og -vedligeholdelse Batteriskema Saturnvej Horsens Tel

2 Brugervejledning Ibrugtagningsregistrering Care for the ground Nedenstående tre kuponer bedes udfyldt med maskinnummer, model og leveringsdato. BEMÆRK: Udfyldes og sendes senest 1 måned efter levering. Kupon 1 følger brugervejledningen til køberen. Kupon 2 arkiveres af forhandleren. Kupon 3 sendes til: Saturnvej Horsens Kupon 1 Til køber Maskinnummer: Model: Leveringsdato: Køber: Forhandler: Kupon 2 Til forhandler Maskinnummer: Model: Leveringsdato: Køber: Forhandler: Kupon 3 Til Maskinnummer: Model: Leveringsdato: Køber: Forhandler: 2

3 Care for the ground Brugervejledning EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Saturnvej 17, Horsens Telefon: Fax: Erklærer herved at Maskine: STAMA Maskinnr. Er fremstillet i overensstemmelse med: Europa-parlamentets og Europarådets direktiv 2006/42/EF af 17. juni 2006 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner. Dato: Signatur 3

4 Brugervejledning Generel information Care for the ground Generelt Læs brugervejledningen før ibrugtagning af STAMA el-trucken. I tvivlstilfælde kontaktes forhandleren. Brug kun originale STAMA-reservedele til el-trucken. Originale reservedele kan bestilles hos forhandler eller direkte hos GMR maskiner a/s. El-trucken er fra fabrikken færdigmonteret, afprøvet og klar til brug. STAMA el-trucken er et produkt, som er udviklet på baggrund af erfaringer fra brugere som f.eks. kirkegårde og boligforeninger. 4

5 Care for the ground Brugervejledning Sikkerhedsmæssige krav Accelleration Trucken starter uden ryk og fortsætter i en konstant acceleration op til truckens maksimale hastighed. Tophastighed Micro-truck 12 km/t Mini-truck 15 km/t Multi-truck 20 km/t Maxi-truck 16 km/t Tophastigheden er elektronisk begrænset og kan reduceres ved henvendelse til GMR maskiner. Brugsområde Trucken er beregnet til kørsel med bl.a. sten, grus, jord, grene og affald. Maks. last, Micro truck Maks. last, Mini truck Maks. last, Multi truck Maks. last, Maxi truck = 350 kg = 500 kg = 1000 kg (drejelad) 1400 kg (ikke drejelad) = 1000 kg (drejelad) 1400 kg (ikke drejelad) Anhænger totalvægt Uden påløbsbremse Med påløbsbremse Maxi truck 500 kg 1000 kg Multi truck 500 kg 1000 kg Normal brug Føreren af trucken skal sidde på sædet under kørsel. Trucken stopper, hvis sædekontakten afbrydes i mere end 1 sekund. Lys Føreren skal sikre, at der er tilstrækkeligt lys, hvor der køres, således at eventuelle forhindringer kan ses. 5

6 Brugervejledning Sikkerhedsmæssige krav Care for the ground Hastighed, hældning og stigning Hastigheden skal tilpasses efter forholdene, dvs. lav hastighed i sving og ved snævre passager. Kørsel på skrånende underlag kan resultere i, at trucken vælter. Derfor må der ikke køres på underlag med en hældning større end 20 på tværs af kørselsretningen. Ved kørsel med fuldt læs ned ad stejl bakke skal trucken sættes i krybehastighed (skildpadde mode). Ved for høj hastighed ned ad bakke kan trucken - i værste tilfælde - risikere at komme ud af kontrol. Sørg altid for at vedligeholde bremserne. Max. stigning i kørselsretningen: ca. 40% ved en strækning på 0,5 m ca. 20% ved en strækning på 1-2 m ca. 15% ved en strækning på 3-5 m Ved større stigning med fuldt læs er der risiko for, at trucken går i stå på stigningen, og trucken kan - i værste tilfælde - begynde at rulle tilbage. ADVARSEL Bevægelige dele Pas på at der ikke kommer personer eller materiel i klemme, når ladet tippes. ADVARSEL Afskærmninger Alle afskærmninger skal være fastspændte under kørsel. ADVARSEL Vedligeholdelse Ved vedligeholdelsesarbejde skal trucken holde stille, så ingen bevægelige dele er til fare for personer. Vibrationer Der er ingen væsentlige vibrationer, da køretøjet er el-drevet. Demontering Ved demontering af trucken skal batteriet afleveres til genbrug. Resten afleveres hos skrothandler. 6

7 Care for the ground Brugervejledning Under drift Igangsætning Kontrol før opstart Før opstart kontrolleres følgende: Batteriet skal være fuldt opladet Syreniveauet Batteriet skal være rent Batterifejl eller driftsfejl Kontrol før opstart Hovedafbryderen drejes. På Micro el-truck sidder hovedafbryderen på højre side under ladet. På Mini el-truck sidder hovedafbryderen på højre side af ratstammen. På Multi el-truck sidder hovedafbryderen bag på sædekassen. På Maxi el-truck sidder hovedafbryderen på venstre side inde under sædekassen. Tændingsnøglen, som sidder på frontpladen, drejes og holdes i denne position, indtil der er lys i displayet, og hydraulikpumpen har opbygget servotryk. Betjening Kørselsretning Før kørsel med trucken læses afsnittet Igangsætning. Kørselsretning frem eller bak vælges med retningsvælger på frontpanel. Hastigheden reguleres med fodpedal. Fodpedalen fungerer også som motorbremse, når pedalen slippes. Standsning Fodpedalen slippes, og motoren bremses. Ønskes yderligere nedbremsning, aktiveres fodbremsen. Aflæsning/tipning Kontakt på frontpladen aktiveres, og aflæsning/tipning begyndes. Nødstop For at stoppe trucken og alle bevægelige dele drejes tændingskontakten til position OFF, og hovedafbryderen drejes mod uret. 7

8 Brugervejledning Vedligeholdelse Care for the ground Trucken skal løbende vedligeholdes. Herved forebygges unødvendige driftstop og nedslidning. El-motoren Der må ikke anvendes højtryks-/damprenser til rengøring af motoren, da dette kan medføre kondens. Der skal foretages serviceeftersyn på GMR-godkendt værksted to gange om året. Hvis trucken ikke vil køre, aflæses alarmkoden og autoriseret værksted kontaktes. Fejlkode: 14 Hovedrelæ trækker ikke p.g.a. pumpestart 16 / 22 For høj temperatur i elektronik 28 For høj temperatur i køremotorer 17 / 23 For lav batterispænding 39 Hovedrelæ trækker ikke 47 Fejl i opstartsrækkefølge, retningsvælger og speeder, sluppet sædekontakt Forsøg at afmelde fejlen ved at sætte retningsvælger i neutral, slukke tændingskontakten og derefter tænde igen. Autoriseret værksted skal kontaktes, når der vedvarende vises en alarmkode. Komplet liste over fejlkoder på engelsk kan udleveres ved henvendelse til GMR maskiner. Hydrauliksystemet Hydrauliksystemet er generelt vedligeholdelsesfrit. Dog skal hydraulikolie udskiftes en gang om året eller for hver 500 timers drift. Der anbefales ISO VG32 hydraulikolie. Gear-motoren Smøring af mekaniske dele Er fra fabrikken fyldt med gearolie type SAE 80W90. Ca. seks gange årligt smøres kuglelejer med fedt. 8

9 Care for the ground Brugervejledning Bly-syrebatterier Bly-batterier ADVARSEL Personskade/livsfare Ved opladning af batterier sker der en gasudvikling, som kan forårsage eksplosion. ADVARSEL Personskade/livsfare Åben ild eller gnister må ikke forekomme i nærheden af batteriet. Sluk for opladeren på netafbryderen, inden opladningskloen løsnes. ADVARSEL Personskade/livsfare I opladeren findes spænding, som kan forårsage personfare. Opladerens chassis må derfor kun åbnes af specialuddannet personale. BEMÆRK Vigtig information Opladeren må ikke anvendes i bolig, på kontor eller i lignende elektrisk miljø.i. Generelt Batteriopladeren er en automatisk mikroprocessor-styret oplader, som er beregnet til opladning af åbne bly-syrebatterier. Ladningskarakteristik i henhold til DIN Installation Opladeren skal holdes tør. Sørg for at opladeren kan ventilere frit. Opladeren tilsluttes netspænding med jord og sikring. Tillsluttes i henhold til specifikationer på opladerens typeskilt. Omkobling til korrekt netspænding sker inde i opladeren (må kun udføres af autoriseret personale. Hvis opladerens chassis åbnes, bortfalder garantien). Omkobling af opladeren må kun udføres med opladeren i spændings-løs tilstand. 9

10 Brugervejledning Bly-syrebatterier Care for the ground Funktion Afhængigt af type og årgang kan køretøjet være forsynet med forskellige typer batteriopladere. SMC-HF 600/800 Curtis 1621 Opladning Tilslut batteriet og tænd netafbryderen. Power On -lysdioden tændes og lyser under opladningsfasen. Når opladningen når 2,43 V pr. celle, går opladeren over til efteropladning, og næste lysdiode tændes. Efteropladningen foregår i ca. 60% af hovedopladningstiden. Derefter starter vedligeholdelsesladningsfasen, og en grøn lysdiode tændes. Batteriet er nu færdigopladet. Driftsforstyrrelser Hvis batterispændingen ikke når op på 2,43 V pr. celle efter 10 timers opladning, slukkes opladeren. Den nederste røde lysdiode tændes. Lysdioden indikerer fejl eller sikkerhedsafbrydelse. Hvis den totale opladningstid overskrider 16 timer, skifter opladeren til vedligeholdelsesopladning. Ved netudfald standser ladetidstælleren. Tidstællingen fortsættes, så snart der igen er netspænding. Lysdiode for opladning slukkes ved netudfald. 10

11 Care for the ground Brugervejledning Daglig drift Før opladning Kør maskinen så tæt på opladeren, at oplader og batteristik let kan nå hinanden. Drej tændingsnøglen mod 0 og afbryd strømmen. Tilslut stikket fra oplader til batteristikket på maskinen. Tænd for opladeren. Kontroller at opladeren går i gang. Rød lampe skal lyse (på nogle opladere er lampen Gul). Optimal opladning opnås bedst i tempererede rum. Hvis batteriet skal oplagres i længere tid, bør det oplades 100% inden lagring. Husk altid at slukke for opladeren eller tryk på pauseknappen hver gang, batteriet til- eller frakobles opladeren. Hvis ladestikkene trækkes fra hinanden med strøm på, kan der dannes gnister. 11

12 Brugervejledning Daglig drift Care for the ground Efter opladning Kontroller at opladeren har fuldført opladningen af batteriet. Grøn lampe skal lyse. Sluk for opladeren eller tryk på pauseknappen. Adskil batteristik og ladestik. BEMÆRK: Træk ikke i kablerne. Tør batteriet af og luk batterilåget. Tilslut batteristikket til trucken og kør. Kontroller batteriets syrestand mindst hver 14. dag og efterfyld om nødvendigt med akku-vand. Efterfyld altid efter opladning. Efterfyld aldrig før opladning. Husk altid at slukke for opladeren, eller tryk på pauseknappen hver gang, batteriet til- eller frakobles opladeren. Trækkes ladestikkene fra hinanden med strøm på kan der dannes gnister. 12

13 Care for the ground Brugervejledning Daglig drift Manuel vandpåfyldning med akku-vand BEMÆRK: Der må aldrig fyldes syre på batteriet, kun akku-vand. Vandet må ikke opbevares i metalbeholdere. Ved efterfyldning må kun bruges udstyr fremstillet af plast eller andet ikke-ledende materiale, som ikke nedbrydes af vand og syre. Plader og separatorer skal altid være dækkede af syren. Påfyld aldrig mere akku-vand end vist på tegningen. Hvis syrestanden bliver for høj, risikeres overløb under opladningen, hvilket kan skade både batteri og underlag. Hvis batteriet har været væltet, eller syren er løbet over, skal kontaktes. Hold altid batteriet rent og undgå at spilde på batteriet. Hvis der kommer syre på metaldele, skal de renses og beskyttes mod yderligere påvirkning ved at smøre dem ind i syrefri vaseline. 13

14 Brugervejledning Daglig drift Care for the ground Automatisk BFSvandpåfyldning med vanddunk BFS-propperne fungerer optimalt ved et vandtryk på 0,3 til 2 bar, hvilket svarer til en vandsøjle på mellem 3 og 20 meters højde. Hvis trykket er for lavt, kan det ske, at propperne ikke lukker ved korrekt væskestand i cellerne men fortsætter påfyldningen. Herefter løber batteriet over, hvilket kan skade vægtfylden, batterikassen og underlaget. BEMÆRK Vigtig information Hvis et batteri er løbet over, skal syren reguleres, hvilket kun må foretages af Exide Batteriservice, Motive Force Kontakt for at få foretaget reguleringen Vanddunken skal min. placeres tre meter over cellelågene og gerne højere. Indikatorcylinder Ventilcylinder Vandcylinder Afgasningscylinder T-cylinder for vandtilslutning 14

15 Care for the ground Brugervejledning Daglig drift Placer vanddunken i korrekt højde og kontroller jævnligt BFS-systemet. Ellers kan dit batteri beskadiges. Garantibestemmelser fra batteriproducenten For yderligere information omkring de forskellige batterityper henvises til: 15

16 Brugervejledning Litium-ion-batterier Care for the ground Batteripakken (LFP = Litium- Ferrum-Phosphat) Litium-batteripakken består af et antal individuelle LFP-celler og har en nominel spænding på ca. 3,3 volt pr. celle. Dette er den sikreste type litiumbatterier på markedet. LFP-batterier har en flad afladningskurve, dvs. at spændingen holdes på omkring 3,2 volt, indtil de er ca. 80% afladede, hvorefter spændingen brat aftager. Det anbefales, at batterierne højest aflades 80%. Herved minimeres risikoen for skader, og batteriets levetid forlænges. LFP-batteriers afladningskurve ved forskellige temperaturer Spænding (V) Afladekapacitet (%) Batterilevetid LFP-batterier har længere levetid end traditionelle bly-/syre batterier. De kan op- og aflades 70% mere end 3000 gange. LFP-batteriernes spænding må ikke komme under 2,5 volt pr. celle, da cellerne så kan blive permanent beskadigede. 16

17 Care for the ground Brugervejledning Litium-ion-batterier Batteriovervågningssystem BMS = Battery Management System Litium-ion-batteripakken er installeret med et BMS-system med individuel overvågning af hver celles batterispænding. På toppen af hver celle er monteret en kombineret batteriføler/udbalanceringsenhed. Printet er monteret direkte på cellens + og pol og har to funktioner: 1. Det måles konstant, om battericellen ligger indenfor dens tilladte spændingsområde fra 2,6 volt til 4,0 volt. Hvis spændingen er indenfor det tilladte, lyser en grøn lysdiode, og enhedens udgang signalerer ok til det overordnede overvågningssystem. 2. Enheden hjælper med at udbalancere cellerne, når batteripakken er sat til opladning. Når ladespændingen på cellen passerer 3,6 volt, begynder den at trække udbalanceringsstrøm fra + til, stigende til 1 ampere ved maksimal spændingen 4,0 volt. Når printet udbalancerer (trækker strøm), lyser en rød lysdiode (samtidigt med den grønne). Den røde lysdiode på følerne betyder ikke fejl. Mikroprocessor-baseret overvågningssystem = MCU Printenes udgange er serieforbundet og overvåges af et mikroprocessorbaseret overvågningssystem (MCU). 17

18 Brugervejledning Litium-ion-batterier Care for the ground MCU-lysdioder På MCU en findes to lysdioder: Grøn lysdiode indikerer, at printet forsynes med 12 volt. Rød lysdiode indikerer, at overvågningskredsløbet er brudt, dvs. der er et problem med mindst én af cellerne. Så længe overvågningskredsløbet er intakt, holder MCU en et lille 12- volt relæ sluttet, som forsyner alle andre enheder, der forbruger strøm fra batteriet, bl.a. nøgleafbryder, hoved- og pumperelæ. MCU en overvåger kredsløbet fra cellerne. Hvis kredsløbet brydes, begynder den røde lysdiode at blinke. Efter 10 sekunder afbrydes relæet, og den røde lysdiode lyser konstant. MCU en afbrydes, hvis hovedafbryderen afbrydes. Reset af MCU For lav cellespænding Åben hovedafbryder Hvis MCU en er afbrudt, kan det skyldes at én af cellerne har for lav spænding. Hvis dette er tilfældet skal batteriet oplades. Resetknappen trykkes kortvarigt ned. Hvis MCU en er afbrudt på grund af, at hovedafbryderen har været åbnet, så er det nok at trykke på resetknappen. Trucken behøver ikke opladning. For høj ladespænding eller ubalanceret batteri Hvis MCU en slår fra under opladning, kan det skyldes, at ladespændingen er for høj, eller et batteriet er ubalanceret. Prøv at trykke på resetknappen et par gange. Hvis én af de røde lysdioder på cellefølerne starter lang tid før de andre, så har denne celle for høj spænding og kan være beskadiget. Hvis dette er tilfældet, kontaktes. 18

19 Care for the ground Brugervejledning Litium-ion-batterier Litium-ion-batterier Batteriopladeren lader på alle batterier i serie på én gang med en ladespænding på 3,65 volt pr. celle. Opladeren giver konstant strøm, indtil ladespændingen nås, hvorefter strømstyrken langsomt sænkes indtil startspændingen nås. Startspændingen holdes konstant indtil der slukkes for laderen. Inden ladespændingen nås, bør cellefølernes røde lysdioder alle begynde at lyse. Fuld opladning af batteripakken tager ca. syv timer. Batterierne selv-aflader med ca. 3% pr. måned og skal derfor oplades mindst hvert halve år for ikke at risikere at blive helt afladede. Der er ingen vedligeholdelse på litiumbatterier. BEMÆRK Vigtig information Lithium batterier må aldrig aflades helt, da de ellers bliver permanent skadede.i. FORSIGTIG Skade på maskine eller tilbehør Der må ikke åbnes ind til cellerne, da det - i værste tilfælde - kan beskadige cellerne. Rengør cellepolerne med en tør børste, hvis de er irrede. Hold alle elektriske forbindelser tørre. Kontakt i tilfælde af spørgsmål eller ønsker om yderligere materiale. 19

20 Brugervejledning Mærkning Care for the ground Trucken er forsynet med forskellige skilte. Disse skal altid forefindes på trucken. Ved defekter eller overmaling skal skiltene udskiftes med nye. Nye skilte leveres fra fabrikken eller ved henvendelse hos forhandleren. Advarselsskilte Maskinen er forsynet med advarselsskilt. Skiltevisning: Typeskilt/ nummerplade - maskinnummer og øvrige specifikationer CE-mærke CE-mærket angiver, at trucken fra fabrikken er erklæret i overensstemmelse med maskindirektivet, hvilket år den er fremstillet. Andre mærker Trucken er desuden forsynet med fabrikkens egne mærker (logo og lignende) samt mærke med teknisk information. 20

21 Care for the ground Brugervejledning Batterioversigt og -vedligeholdelse Batterioversigt for Mini el-truck Model 2009 ( ) Batterioversigt for Multi el-truck Model V Front 36V Venstre Højre 21

22 Brugervejledning Batterioversigt og -vedligeholdelse Care for the ground Batteri-vedligeholdelsesoversigt for 48V Multi el-truck 22

23 Care for the ground Brugervejledning Batteriskema Batteriskema Vægtfylde måles mindst en gang om måneden Celle Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec

24 Care for the ground Copyright, Saturnvej Horsens

Brugsmanual Stama minilæsser

Brugsmanual Stama minilæsser Brugsmanual tama minilæsser aturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk tilladelse forbudt. * opyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden Læs

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Valg af Traktionsbatteri og lader. Traktionsbatterier - generelt

Valg af Traktionsbatteri og lader. Traktionsbatterier - generelt Valg af Traktionsbatteri og lader Traktionsbatterier - generelt Valg af batteri Levetidsfaktorer Ladere - generelt Ladeforløbet - generelt Knaldgas - ilt og brint Vandpåfyldning Vandkvalitet Vedligeholdelse

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0155-B ver. 2.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Mini Crosser Lite 3W & 4W

Mini Crosser Lite 3W & 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser Lite 3W & 4W Serienr.: Leveringsdato: / 200 Denne brugervejledning har varenummer: P9-0036 Udleveret af: Dato: Version 4.1.0 KS 04032008 Indholdsfortegnelse Afsnit 1...introduktion...

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4.

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4. Brugervejledning Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S Serienummer: / Leveringsdato: / - 200 4W 3W Leveret af: Version 1.4.0 HSB 270303 Indholdsfortegnelse Afsnit 1... Introduktion...3 Afsnit

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL

M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL M1230 Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL Reservedelsnr.: 512437-000-DK DEC 2011 ools M1230 DANSK Når SNORKEL eller M.J. Hydraulik ApS kontaktes for service eller reservedels information, vær sikker

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

EU Overensstemmelseserklæring

EU Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere