Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck"

Transkript

1 SE GB DE Care for the ground Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck Ibrugtagningsregistrering... 2 EU-overensstemmelseserklæring... 3 Generel information... 4 Sikkerhedsmæssige krav... 5 Under drift... 7 Vedligeholdelse... 8 Bly-syrebatterier... 9 Litium-ion-batterier Mærkning Batterioversigt og -vedligeholdelse Batteriskema Saturnvej Horsens Tel

2 Brugervejledning Ibrugtagningsregistrering Care for the ground Nedenstående tre kuponer bedes udfyldt med maskinnummer, model og leveringsdato. BEMÆRK: Udfyldes og sendes senest 1 måned efter levering. Kupon 1 følger brugervejledningen til køberen. Kupon 2 arkiveres af forhandleren. Kupon 3 sendes til: Saturnvej Horsens Kupon 1 Til køber Maskinnummer: Model: Leveringsdato: Køber: Forhandler: Kupon 2 Til forhandler Maskinnummer: Model: Leveringsdato: Køber: Forhandler: Kupon 3 Til Maskinnummer: Model: Leveringsdato: Køber: Forhandler: 2

3 Care for the ground Brugervejledning EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Saturnvej 17, Horsens Telefon: Fax: Erklærer herved at Maskine: STAMA Maskinnr. Er fremstillet i overensstemmelse med: Europa-parlamentets og Europarådets direktiv 2006/42/EF af 17. juni 2006 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner. Dato: Signatur 3

4 Brugervejledning Generel information Care for the ground Generelt Læs brugervejledningen før ibrugtagning af STAMA el-trucken. I tvivlstilfælde kontaktes forhandleren. Brug kun originale STAMA-reservedele til el-trucken. Originale reservedele kan bestilles hos forhandler eller direkte hos GMR maskiner a/s. El-trucken er fra fabrikken færdigmonteret, afprøvet og klar til brug. STAMA el-trucken er et produkt, som er udviklet på baggrund af erfaringer fra brugere som f.eks. kirkegårde og boligforeninger. 4

5 Care for the ground Brugervejledning Sikkerhedsmæssige krav Accelleration Trucken starter uden ryk og fortsætter i en konstant acceleration op til truckens maksimale hastighed. Tophastighed Micro-truck 12 km/t Mini-truck 15 km/t Multi-truck 20 km/t Maxi-truck 16 km/t Tophastigheden er elektronisk begrænset og kan reduceres ved henvendelse til GMR maskiner. Brugsområde Trucken er beregnet til kørsel med bl.a. sten, grus, jord, grene og affald. Maks. last, Micro truck Maks. last, Mini truck Maks. last, Multi truck Maks. last, Maxi truck = 350 kg = 500 kg = 1000 kg (drejelad) 1400 kg (ikke drejelad) = 1000 kg (drejelad) 1400 kg (ikke drejelad) Anhænger totalvægt Uden påløbsbremse Med påløbsbremse Maxi truck 500 kg 1000 kg Multi truck 500 kg 1000 kg Normal brug Føreren af trucken skal sidde på sædet under kørsel. Trucken stopper, hvis sædekontakten afbrydes i mere end 1 sekund. Lys Føreren skal sikre, at der er tilstrækkeligt lys, hvor der køres, således at eventuelle forhindringer kan ses. 5

6 Brugervejledning Sikkerhedsmæssige krav Care for the ground Hastighed, hældning og stigning Hastigheden skal tilpasses efter forholdene, dvs. lav hastighed i sving og ved snævre passager. Kørsel på skrånende underlag kan resultere i, at trucken vælter. Derfor må der ikke køres på underlag med en hældning større end 20 på tværs af kørselsretningen. Ved kørsel med fuldt læs ned ad stejl bakke skal trucken sættes i krybehastighed (skildpadde mode). Ved for høj hastighed ned ad bakke kan trucken - i værste tilfælde - risikere at komme ud af kontrol. Sørg altid for at vedligeholde bremserne. Max. stigning i kørselsretningen: ca. 40% ved en strækning på 0,5 m ca. 20% ved en strækning på 1-2 m ca. 15% ved en strækning på 3-5 m Ved større stigning med fuldt læs er der risiko for, at trucken går i stå på stigningen, og trucken kan - i værste tilfælde - begynde at rulle tilbage. ADVARSEL Bevægelige dele Pas på at der ikke kommer personer eller materiel i klemme, når ladet tippes. ADVARSEL Afskærmninger Alle afskærmninger skal være fastspændte under kørsel. ADVARSEL Vedligeholdelse Ved vedligeholdelsesarbejde skal trucken holde stille, så ingen bevægelige dele er til fare for personer. Vibrationer Der er ingen væsentlige vibrationer, da køretøjet er el-drevet. Demontering Ved demontering af trucken skal batteriet afleveres til genbrug. Resten afleveres hos skrothandler. 6

7 Care for the ground Brugervejledning Under drift Igangsætning Kontrol før opstart Før opstart kontrolleres følgende: Batteriet skal være fuldt opladet Syreniveauet Batteriet skal være rent Batterifejl eller driftsfejl Kontrol før opstart Hovedafbryderen drejes. På Micro el-truck sidder hovedafbryderen på højre side under ladet. På Mini el-truck sidder hovedafbryderen på højre side af ratstammen. På Multi el-truck sidder hovedafbryderen bag på sædekassen. På Maxi el-truck sidder hovedafbryderen på venstre side inde under sædekassen. Tændingsnøglen, som sidder på frontpladen, drejes og holdes i denne position, indtil der er lys i displayet, og hydraulikpumpen har opbygget servotryk. Betjening Kørselsretning Før kørsel med trucken læses afsnittet Igangsætning. Kørselsretning frem eller bak vælges med retningsvælger på frontpanel. Hastigheden reguleres med fodpedal. Fodpedalen fungerer også som motorbremse, når pedalen slippes. Standsning Fodpedalen slippes, og motoren bremses. Ønskes yderligere nedbremsning, aktiveres fodbremsen. Aflæsning/tipning Kontakt på frontpladen aktiveres, og aflæsning/tipning begyndes. Nødstop For at stoppe trucken og alle bevægelige dele drejes tændingskontakten til position OFF, og hovedafbryderen drejes mod uret. 7

8 Brugervejledning Vedligeholdelse Care for the ground Trucken skal løbende vedligeholdes. Herved forebygges unødvendige driftstop og nedslidning. El-motoren Der må ikke anvendes højtryks-/damprenser til rengøring af motoren, da dette kan medføre kondens. Der skal foretages serviceeftersyn på GMR-godkendt værksted to gange om året. Hvis trucken ikke vil køre, aflæses alarmkoden og autoriseret værksted kontaktes. Fejlkode: 14 Hovedrelæ trækker ikke p.g.a. pumpestart 16 / 22 For høj temperatur i elektronik 28 For høj temperatur i køremotorer 17 / 23 For lav batterispænding 39 Hovedrelæ trækker ikke 47 Fejl i opstartsrækkefølge, retningsvælger og speeder, sluppet sædekontakt Forsøg at afmelde fejlen ved at sætte retningsvælger i neutral, slukke tændingskontakten og derefter tænde igen. Autoriseret værksted skal kontaktes, når der vedvarende vises en alarmkode. Komplet liste over fejlkoder på engelsk kan udleveres ved henvendelse til GMR maskiner. Hydrauliksystemet Hydrauliksystemet er generelt vedligeholdelsesfrit. Dog skal hydraulikolie udskiftes en gang om året eller for hver 500 timers drift. Der anbefales ISO VG32 hydraulikolie. Gear-motoren Smøring af mekaniske dele Er fra fabrikken fyldt med gearolie type SAE 80W90. Ca. seks gange årligt smøres kuglelejer med fedt. 8

9 Care for the ground Brugervejledning Bly-syrebatterier Bly-batterier ADVARSEL Personskade/livsfare Ved opladning af batterier sker der en gasudvikling, som kan forårsage eksplosion. ADVARSEL Personskade/livsfare Åben ild eller gnister må ikke forekomme i nærheden af batteriet. Sluk for opladeren på netafbryderen, inden opladningskloen løsnes. ADVARSEL Personskade/livsfare I opladeren findes spænding, som kan forårsage personfare. Opladerens chassis må derfor kun åbnes af specialuddannet personale. BEMÆRK Vigtig information Opladeren må ikke anvendes i bolig, på kontor eller i lignende elektrisk miljø.i. Generelt Batteriopladeren er en automatisk mikroprocessor-styret oplader, som er beregnet til opladning af åbne bly-syrebatterier. Ladningskarakteristik i henhold til DIN Installation Opladeren skal holdes tør. Sørg for at opladeren kan ventilere frit. Opladeren tilsluttes netspænding med jord og sikring. Tillsluttes i henhold til specifikationer på opladerens typeskilt. Omkobling til korrekt netspænding sker inde i opladeren (må kun udføres af autoriseret personale. Hvis opladerens chassis åbnes, bortfalder garantien). Omkobling af opladeren må kun udføres med opladeren i spændings-løs tilstand. 9

10 Brugervejledning Bly-syrebatterier Care for the ground Funktion Afhængigt af type og årgang kan køretøjet være forsynet med forskellige typer batteriopladere. SMC-HF 600/800 Curtis 1621 Opladning Tilslut batteriet og tænd netafbryderen. Power On -lysdioden tændes og lyser under opladningsfasen. Når opladningen når 2,43 V pr. celle, går opladeren over til efteropladning, og næste lysdiode tændes. Efteropladningen foregår i ca. 60% af hovedopladningstiden. Derefter starter vedligeholdelsesladningsfasen, og en grøn lysdiode tændes. Batteriet er nu færdigopladet. Driftsforstyrrelser Hvis batterispændingen ikke når op på 2,43 V pr. celle efter 10 timers opladning, slukkes opladeren. Den nederste røde lysdiode tændes. Lysdioden indikerer fejl eller sikkerhedsafbrydelse. Hvis den totale opladningstid overskrider 16 timer, skifter opladeren til vedligeholdelsesopladning. Ved netudfald standser ladetidstælleren. Tidstællingen fortsættes, så snart der igen er netspænding. Lysdiode for opladning slukkes ved netudfald. 10

11 Care for the ground Brugervejledning Daglig drift Før opladning Kør maskinen så tæt på opladeren, at oplader og batteristik let kan nå hinanden. Drej tændingsnøglen mod 0 og afbryd strømmen. Tilslut stikket fra oplader til batteristikket på maskinen. Tænd for opladeren. Kontroller at opladeren går i gang. Rød lampe skal lyse (på nogle opladere er lampen Gul). Optimal opladning opnås bedst i tempererede rum. Hvis batteriet skal oplagres i længere tid, bør det oplades 100% inden lagring. Husk altid at slukke for opladeren eller tryk på pauseknappen hver gang, batteriet til- eller frakobles opladeren. Hvis ladestikkene trækkes fra hinanden med strøm på, kan der dannes gnister. 11

12 Brugervejledning Daglig drift Care for the ground Efter opladning Kontroller at opladeren har fuldført opladningen af batteriet. Grøn lampe skal lyse. Sluk for opladeren eller tryk på pauseknappen. Adskil batteristik og ladestik. BEMÆRK: Træk ikke i kablerne. Tør batteriet af og luk batterilåget. Tilslut batteristikket til trucken og kør. Kontroller batteriets syrestand mindst hver 14. dag og efterfyld om nødvendigt med akku-vand. Efterfyld altid efter opladning. Efterfyld aldrig før opladning. Husk altid at slukke for opladeren, eller tryk på pauseknappen hver gang, batteriet til- eller frakobles opladeren. Trækkes ladestikkene fra hinanden med strøm på kan der dannes gnister. 12

13 Care for the ground Brugervejledning Daglig drift Manuel vandpåfyldning med akku-vand BEMÆRK: Der må aldrig fyldes syre på batteriet, kun akku-vand. Vandet må ikke opbevares i metalbeholdere. Ved efterfyldning må kun bruges udstyr fremstillet af plast eller andet ikke-ledende materiale, som ikke nedbrydes af vand og syre. Plader og separatorer skal altid være dækkede af syren. Påfyld aldrig mere akku-vand end vist på tegningen. Hvis syrestanden bliver for høj, risikeres overløb under opladningen, hvilket kan skade både batteri og underlag. Hvis batteriet har været væltet, eller syren er løbet over, skal kontaktes. Hold altid batteriet rent og undgå at spilde på batteriet. Hvis der kommer syre på metaldele, skal de renses og beskyttes mod yderligere påvirkning ved at smøre dem ind i syrefri vaseline. 13

14 Brugervejledning Daglig drift Care for the ground Automatisk BFSvandpåfyldning med vanddunk BFS-propperne fungerer optimalt ved et vandtryk på 0,3 til 2 bar, hvilket svarer til en vandsøjle på mellem 3 og 20 meters højde. Hvis trykket er for lavt, kan det ske, at propperne ikke lukker ved korrekt væskestand i cellerne men fortsætter påfyldningen. Herefter løber batteriet over, hvilket kan skade vægtfylden, batterikassen og underlaget. BEMÆRK Vigtig information Hvis et batteri er løbet over, skal syren reguleres, hvilket kun må foretages af Exide Batteriservice, Motive Force Kontakt for at få foretaget reguleringen Vanddunken skal min. placeres tre meter over cellelågene og gerne højere. Indikatorcylinder Ventilcylinder Vandcylinder Afgasningscylinder T-cylinder for vandtilslutning 14

15 Care for the ground Brugervejledning Daglig drift Placer vanddunken i korrekt højde og kontroller jævnligt BFS-systemet. Ellers kan dit batteri beskadiges. Garantibestemmelser fra batteriproducenten For yderligere information omkring de forskellige batterityper henvises til: 15

16 Brugervejledning Litium-ion-batterier Care for the ground Batteripakken (LFP = Litium- Ferrum-Phosphat) Litium-batteripakken består af et antal individuelle LFP-celler og har en nominel spænding på ca. 3,3 volt pr. celle. Dette er den sikreste type litiumbatterier på markedet. LFP-batterier har en flad afladningskurve, dvs. at spændingen holdes på omkring 3,2 volt, indtil de er ca. 80% afladede, hvorefter spændingen brat aftager. Det anbefales, at batterierne højest aflades 80%. Herved minimeres risikoen for skader, og batteriets levetid forlænges. LFP-batteriers afladningskurve ved forskellige temperaturer Spænding (V) Afladekapacitet (%) Batterilevetid LFP-batterier har længere levetid end traditionelle bly-/syre batterier. De kan op- og aflades 70% mere end 3000 gange. LFP-batteriernes spænding må ikke komme under 2,5 volt pr. celle, da cellerne så kan blive permanent beskadigede. 16

17 Care for the ground Brugervejledning Litium-ion-batterier Batteriovervågningssystem BMS = Battery Management System Litium-ion-batteripakken er installeret med et BMS-system med individuel overvågning af hver celles batterispænding. På toppen af hver celle er monteret en kombineret batteriføler/udbalanceringsenhed. Printet er monteret direkte på cellens + og pol og har to funktioner: 1. Det måles konstant, om battericellen ligger indenfor dens tilladte spændingsområde fra 2,6 volt til 4,0 volt. Hvis spændingen er indenfor det tilladte, lyser en grøn lysdiode, og enhedens udgang signalerer ok til det overordnede overvågningssystem. 2. Enheden hjælper med at udbalancere cellerne, når batteripakken er sat til opladning. Når ladespændingen på cellen passerer 3,6 volt, begynder den at trække udbalanceringsstrøm fra + til, stigende til 1 ampere ved maksimal spændingen 4,0 volt. Når printet udbalancerer (trækker strøm), lyser en rød lysdiode (samtidigt med den grønne). Den røde lysdiode på følerne betyder ikke fejl. Mikroprocessor-baseret overvågningssystem = MCU Printenes udgange er serieforbundet og overvåges af et mikroprocessorbaseret overvågningssystem (MCU). 17

18 Brugervejledning Litium-ion-batterier Care for the ground MCU-lysdioder På MCU en findes to lysdioder: Grøn lysdiode indikerer, at printet forsynes med 12 volt. Rød lysdiode indikerer, at overvågningskredsløbet er brudt, dvs. der er et problem med mindst én af cellerne. Så længe overvågningskredsløbet er intakt, holder MCU en et lille 12- volt relæ sluttet, som forsyner alle andre enheder, der forbruger strøm fra batteriet, bl.a. nøgleafbryder, hoved- og pumperelæ. MCU en overvåger kredsløbet fra cellerne. Hvis kredsløbet brydes, begynder den røde lysdiode at blinke. Efter 10 sekunder afbrydes relæet, og den røde lysdiode lyser konstant. MCU en afbrydes, hvis hovedafbryderen afbrydes. Reset af MCU For lav cellespænding Åben hovedafbryder Hvis MCU en er afbrudt, kan det skyldes at én af cellerne har for lav spænding. Hvis dette er tilfældet skal batteriet oplades. Resetknappen trykkes kortvarigt ned. Hvis MCU en er afbrudt på grund af, at hovedafbryderen har været åbnet, så er det nok at trykke på resetknappen. Trucken behøver ikke opladning. For høj ladespænding eller ubalanceret batteri Hvis MCU en slår fra under opladning, kan det skyldes, at ladespændingen er for høj, eller et batteriet er ubalanceret. Prøv at trykke på resetknappen et par gange. Hvis én af de røde lysdioder på cellefølerne starter lang tid før de andre, så har denne celle for høj spænding og kan være beskadiget. Hvis dette er tilfældet, kontaktes. 18

19 Care for the ground Brugervejledning Litium-ion-batterier Litium-ion-batterier Batteriopladeren lader på alle batterier i serie på én gang med en ladespænding på 3,65 volt pr. celle. Opladeren giver konstant strøm, indtil ladespændingen nås, hvorefter strømstyrken langsomt sænkes indtil startspændingen nås. Startspændingen holdes konstant indtil der slukkes for laderen. Inden ladespændingen nås, bør cellefølernes røde lysdioder alle begynde at lyse. Fuld opladning af batteripakken tager ca. syv timer. Batterierne selv-aflader med ca. 3% pr. måned og skal derfor oplades mindst hvert halve år for ikke at risikere at blive helt afladede. Der er ingen vedligeholdelse på litiumbatterier. BEMÆRK Vigtig information Lithium batterier må aldrig aflades helt, da de ellers bliver permanent skadede.i. FORSIGTIG Skade på maskine eller tilbehør Der må ikke åbnes ind til cellerne, da det - i værste tilfælde - kan beskadige cellerne. Rengør cellepolerne med en tør børste, hvis de er irrede. Hold alle elektriske forbindelser tørre. Kontakt i tilfælde af spørgsmål eller ønsker om yderligere materiale. 19

20 Brugervejledning Mærkning Care for the ground Trucken er forsynet med forskellige skilte. Disse skal altid forefindes på trucken. Ved defekter eller overmaling skal skiltene udskiftes med nye. Nye skilte leveres fra fabrikken eller ved henvendelse hos forhandleren. Advarselsskilte Maskinen er forsynet med advarselsskilt. Skiltevisning: Typeskilt/ nummerplade - maskinnummer og øvrige specifikationer CE-mærke CE-mærket angiver, at trucken fra fabrikken er erklæret i overensstemmelse med maskindirektivet, hvilket år den er fremstillet. Andre mærker Trucken er desuden forsynet med fabrikkens egne mærker (logo og lignende) samt mærke med teknisk information. 20

21 Care for the ground Brugervejledning Batterioversigt og -vedligeholdelse Batterioversigt for Mini el-truck Model 2009 ( ) Batterioversigt for Multi el-truck Model V Front 36V Venstre Højre 21

22 Brugervejledning Batterioversigt og -vedligeholdelse Care for the ground Batteri-vedligeholdelsesoversigt for 48V Multi el-truck 22

23 Care for the ground Brugervejledning Batteriskema Batteriskema Vægtfylde måles mindst en gang om måneden Celle Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec

24 Care for the ground Copyright, Saturnvej Horsens

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY PREMIUM M25C SERIES 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen... 4 Display

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M200 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY Model: PREMIUM DELUXE COMFORT 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen...

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance Instruktionsbog RALEIGH Power Assistent Society - Elegance 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 4 2. Produktbeskrivelse... Side 5 2.1 Stelnummer... Side 5 3. Funktioner/indstillinger... Side 6

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model.

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model. 2 og 3-akslet model. PIC_Vx-1-xxx-xx BESKRIVELSE, BRUGS og MONTERINGS VEJLEDNING (revision 3.06) Elektronisk Hjulkontrol er udviklet og produceret af : Tjørneager 16 4330 Hvalsø e.mail : Service@fp-engin.dk

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere