Oversigt. Hyperfiktion & Afslutning. Almindelige hypermedier. Niels Olof Bouvin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. Hyperfiktion & Afslutning. Almindelige hypermedier. Niels Olof Bouvin"

Transkript

1 Oversigt Hyperfiktion & Afslutning Niels Olof Bouvin! Hyperfiktion! Storyspace! Card Shark/Thespis! Recap! Eksamen 1 2 Almindelige hypermedier Hyperfiktion! Normalt beskæftiger vi os med hypermediesystemer, der retter sig mod en opgave eller et arbejde - strukturering af store informationsmængder - nyheder - tekniske dokumentation - etc.! I sådanne systemer er effektivitet, overblik og konsistent opførsel essentielle og nødvendige størrelser - der er grænser for, hvor mange overraskelser, man har lyst til at få fra et stykke værktøj! Hyperfiktion er anderledes - formålet er en (æstetisk) oplevelse - læseren opdager teksten gradvist, og har ikke nødvendigvis et overblik - teksten er ikke nødvendigvis statisk! Et par eksempler - Deena Larsen: Ferris Wheels - A Million Penguins (litterær kollaborativ wiki, ikke hyperfiktion som sådan) 3 4

2 Statiske hypermedier! Hypermedie tekster/web sites er ofte fuldt forbundne med alle links og information tilgængelige! Web sites skrives af folk, der har fuldt domæne kendskab og som derfor uden problemer kan håndtere hele sitet på én gang - dette kan imidlertid være forvirrende for domæne novicer, der kan have behov for vejledning og afgrænsning for ikke at blive lost in hyperspace - de ville blive hjulpet af et site, der gradvist åbnede sig efterhånden som de lærte mere - et oplagt eksempel er deciderede undervisningssystemer Adaptive hypermedier! Disse systemer tilpasser sig til brugerens læsning - Dette gøres ved at opretholde en model af brugeren både handlinger og forudsætninger hvilken viden har brugeren i forvejen? hvilke links har brugeren fulgt? hvilke tekst fragmenter har brugeren læst? hvilken viden har brugeren opbygget i løbet af sessionen?! Dette stiller nye krav til hypermedieforfatteren - hypermediestruktur og -retorik bliver meget vigtigt - ofte bliver hyperteksten brudt op i flere fragmenter men de fremstår ikke nødvendigvis fragmenterede for læseren 5 6! Hyperfiktion! Storyspace! Card Shark/Thespis! Recap! Eksamen Oversigt Storyspace! Et af de ældste hypermediesystemer i fortsat brug og udvikling ! Kan downloades som trial fra Eastgate - den dominerende udbyder af hyperfiktion - Storyspace har været anvendt til at skrive meget hyperfiktion! Mark Bernstein - en af de mest aktive blandt hypertekst litterati - men altså også udvikler af hypermediesystemer 7 8

3 Storyspace! Et af de ældste hypermediesystemer i fortsat brug og udvikling ! Kan downloades som trial fra Eastgate - den dominerende udbyder af hyperfiktion - Storyspace har været anvendt til at skrive meget hyperfiktion! Mark Bernstein - en af de mest aktive blandt hypertekst litterati - men altså også udvikler af hypermediesystemer Storyspace! Et af de ældste hypermediesystemer i fortsat brug og udvikling ! Kan downloades som trial fra Eastgate - den dominerende udbyder af hyperfiktion - Storyspace har været anvendt til at skrive meget hyperfiktion! Mark Bernstein - en af de mest aktive blandt hypertekst litterati - men altså også udvikler af hypermediesystemer 8 8 Hypermediemodel! Monolitisk hypermediesystem, men da det ikke er et generelt system, så er det ikke noget problem - separate forfatter- og læserversioner! Nodes - writing spaces - kan indeholde andre writing spaces! Links - direktionelle links - span to span node to node! Guard fields Views! Forskellige repræsentationer af hyperteksten - outlines - charts - treemaps - Storyspace map afbilder nodes (initielt i en standard ordning) og links 9 10

4 Links! Links defineret udenfor nodes, indeholdt i hyperteksten - præsenteres som seperat struktur - det ekstra overhead af eksterne links unødvendigt i Storyspace! Link navne anvendes undertiden som kanvas af forfatterne! Link markup - links er usynlige, indtil man trykker på en tast links får ikke lov til at distrahere! Default link - links, der angiver en initiel rute gennem hyperteksten - aktiveres med Guard fields! Gør det muligt dynamisk at tilpasse hyperteksten efter læsningen! En attribut på et link! Afhængigt af den boolske værdi (falsk/sand) af guard field udtrykket er linket (u)tilgængeligt - f.eks. baseret på hvilke nodes læseren allerede har set eller den nuværende tekstselektion - guard fields kan indeholde vilkårligt mange betingelse, men indeholder typisk kun ganske få Maps! Værktøj for forfatteren - hyperfiktion kan blive meget omfattende, så det kan være svært at bevare overblikket over værket! Læseren? - nogle forfattere fjerner maps fra læserudgaven så hvis man vil se, skal man have forfatterudgaven af Storyspace - andre benytter den visuelle struktur som en pointe! Automatisk oprydning af maps blev introduceret - meget upopulært! Erfaringer! Fortsat i stor anvendelse (hovedsageligt indenfor hyperfiktion, men også som generelt skriveværktøj)! Stadig kompatibel med de ældste tekster! Storyspace tekster er generelt tungt linkede, mens funktioner som guard fields typisk ikke er så udbredte! Maps ignoreres af nogle forfatter og anvendes kreativt og grafisk af andre 13 14

5 Oversigt Card Shark/Thespis! Hyperfiktion! Storyspace! Card Shark/Thespis! Recap! Eksamen! Eksempler på hyperfiktionssystemer, der med vilje er designet til at være ganske anderledes! Tænkt anvendelse er netop fiktion henholdsvis skuespil disse systemer kunne muligvis være lidt besværlige at producere konventionelle hypertekster i! Udviklet af Mark Bernstein Card Shark! Omvendt idé: I stedet for at skabe links mellem ikkeforbundne knuder, er alle knuder initielt forbundne, og så fjernes uønskede links! Kaldes også skulpturel hypermedie man fjerner det unødige materiale! Nodes er kort, der indeholder en tekst og en række betingelser/kommandoer! Læsningen betragtes som et spil man får 7 (tilfældige) kort fra bunken Card Shark! Kort betingelser/udsagn kan være REQUIRE, RETRACT, ASSERT, AFTER, BEFORE! Nogle kort er tilgængelige fra starten, andre kræver, at bestemte tilstande er opfyldte! En noget anden tilgang til hypermedier man kan linke ting sammen eksplicit (v.hj.a. REQUIRE/ASSERT), men det vil være besværligt (og heller ikke hensigten)! Valg af et kort ændrer den globale tilstand 17 18

6 Hvordan læser man i Card Shark?! Læseprocessen har karakter af et spil: - Kortene blandes den globale tilstand nulstilles - Læseren modtager 7 tilfældige kort - Kortenes betingelser evalueres kort, der tilfredsstiller deres betingelser gøres tilgængelige - Læseren vælger et kort - Kortet vises og dets eventuelle udsagn ændrer den globale tilstand - Læseren kan nu vælge et nyt kort! Theater in a box Thespis! Card Shark udvidet med agenter, der alle har et spil kort - (læseren er én agent blandt andre) - de øvrige agenter/figurer kan vælge (baseret på en simpel model) mellem deres kort, der ændrer deres position og tilstand og lader dem sige replikker! I Thespis er vægten lagt på interaktionen mellem figurerne, som man som læser bevæger sig rundt i blandt! Dette er i klar modsætning til interaktiv fiktion, hvor spilleren/læseren har en langt mere aktiv rolle Sammenfatning Oversigt! Udforskning af hypermediets yderkanter! Hypermediet vendt på hovedet! Card Sharks er en fuldt forbunden hypertekst - forbindelser opstår og fjernes ved betingelser og udsagn - stadig strukturet, men med en vis del tilfældighed! Thespis - læseren som tilskuer/biperson i et skuespil - tekst udfolder sig efter personernes handlinger! Hyperfiktion! Storyspace! Card Shark/Thespis! Recap! Eksamen 21 22

7 Hypermedier! Hypertekst - ikke-linær tekst, der let kan navigeres typisk ved hjælp af en computer! Hypermedier - generalisering til at dække en kombination af alle medietyper! Centrale begreber for navigationelt hypermedier - nodes, links, ankre! Andre hypermedier har andre struktureringsmekanismer! Strukturer (links etc.) kan gemmes internt i de involverede dokumenter/resourcer eller eksternt i en særlig linkbase eller fil Klassiske systemer! KMS - et af de første kommercielle hypermediesystemer - frames, indlejrede envejs links, hierarkisk ordning! InterMedia - eksterne to-vejs links, avanceret grænseflade, links gemt i Webs! Notecards - kort (af ubegrænset størrelse), to-vejs links, grafiske browsere, idéudvikling, let udvidbar eksperimentel platform - udgangspunktet for Seven Issues, en række indflydelsesrige (og stadig relevante/interessante) overvejelser omkring fremtidens hypermedier World Wide Web! Et enormt og simpelt hypermediesystem baseret på - URL: Navngivning af resourcer - HTTP: Protokol til filoverførsel - HTML: Dokumentformat! Arkitekturen er simpel klient/server - server: Web serveren - klient: Web browseren! Links: - indlejrede - envejs Dynamiske Web Sider! To muligheder: - server-side - client-side! Server-side! CGI - scripting i f.eks. PHP! Client-side - JavaScript og AJAX - Dynamisk HTML v.hj.a. DOM og CSS 25 26

8 XML og Det Semantiske Web! HTML er for begrænset (kun egnet til dokumenter)! XML er et metaformat, hvormed man kan definere sine egne sprog til data beskrivelse! XML repræsenterer data! CSS og XSLT håndterer præsentation! Mængder af formater baseret på XML og manipuleret v.hj.a. CSS, XSLT og andre programmer! Semantic Web - forsøg på at skabe et lag af veldefineret metadata oven på web - den globale vision er problematisk/umulig, men Semantic Web er ganske praktisk indenfor specifikke domæner Wikis/blogs! Realisation af Tim Berners-Lees vision om the intercreative web! Muligt for den enkelte at publicere sit eget materiale og kommentere på andres arbejde! Rækkende fra rent personlige blogs over store nyhedssites til store projekter som Wikipedia! Mange teknologier kendt fra ældre systemer genskabt i wikis/blogs! Teknisk ret simple hemmeligheden ligger i den sociale interaktion Åbne hypermedier Åbne hypermedier/www! Kombination af åbne hypermedier og WWW! Meyrowitz: Why we are all doing hypertext wrong! identificerede lukkethed som primær barriere for hypermediets udbredelse! Åbne hypermedier - integration af tredjepartsapplikationer v.hj.a. hypermedier - stærke hypermediemodeller - grænsefladeudfordringer! Typer - Server / Proxy / Browser! Distributed Link Service - Generic links velegnede til WWW! Arakne Open Fluid - Avancerede annotationsmuligheder! WWW velegnet til udvidelse p.gr.a. af åben arkitektur og standarder 29 30

9 Web 2.0 (Geo)Spatiale hypermedier! Et paraplyudtryk, der dækker over en række forskellige fænomener - sociale netværk - webapplikationer - netværkseffekt - åbenhed - interoperabilitet på tværs af (web)systemer! Nedbryder det klassiske interaktionsmønster på WWW v.hj.a. AJAX! Hypermedier er andet end links og ankre! Spatial arrangement kan anvendes som struktureringsmekanisme - mindsker risikoen for premature structuring! (Virtuel) information kan placeres i forhold til (konkrete) positioner i geospatiale systemer! Browsing with your feet! Den personlige kontekst er den ordnende mekanisme 31 32! Hyperfiktion! Storyspace! Card Shark/Thespis! Recap! Eksamen Oversigt Eksamen! 10 minutters foredrag baseret på trukket spørgsmål - ingen forberedelse! 5 minutters samtale indenfor pensum! Spørgsmål - Klassiske hypermediesystemer - Det dynamiske og semantiske web - Åbne hypermedier - Blogs og wikis - Web Andre hypermediedomæner 33 34

10 Eksamen simple råd! Lav prøveforedrag i forvejen - vigtigt med hensyn til både tid og indhold! Fokusér på det væsentlige og essentielle - 10 minutter er forbløffende kort tid - det er meget værd at kunne demonstrere overblik - hvis vi ønsker yderligere detaljer, kan vi spørge! Brug tavlen! - dét, som du har skrevet, bliver stående, når du er gået! Læs ikke op af dispositionen - En disposition består af stikord; det er ikke en tale Eksamen flere simple råd! Giv os et hint om hvad du har tænkt dig at fortælle - start med at skrive en (kort) disposition op på tavlen - så ved vi, hvad du vil sige - og tror på, at du kan styre din tid! Fortæl så din historie! Afslut med en (kort) opsummering/konklusion, hvor du viser overblikket og måske peger i andre retninger - det er også godt, for så har du sat os på sporet til yderligere spørgsmål Eksamen endnu flere simple råd! Bliv ikke trukket ned af detaljer! - det går der alt for meget tid med! Først: Hvad og Hvorfor?! Derefter: Hvordan?! I skal dominere jeres tid! - ellers bliver vi nødt til at fylde tiden ud 37

Åbne Hypermedier Syſtemer

Åbne Hypermedier Syſtemer Åbne Hypermedier Syſtemer En introduktion til åbne hypermedier systemer og Web augmentation Allan Hansen Hypermedier og Web F2011 HM11/WAU11 1 Oversigt Dexter Hypertext Reference Model - Dexter modellen

Læs mere

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Normans teori om brugervenligt design overført til world wide web 3 De rigtige mentale

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Smagsprøve. Hjemmeside-bogen

Smagsprøve. Hjemmeside-bogen Smagsprøve Hjemmeside-bogen Jesper Ek ISBN: 87-7843-457-2 Link: Http://idgforlag.dk/vp.asp?i=87-7843-457-2 Indholdsfortegnelse, forord og første ca. 20 sider Copyright IDG Forlag IDG Forlag Carl Jacobsens

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Sådan udstiller du dine data

Sådan udstiller du dine data Sådan udstiller du dine data Teknisk vejledning til at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, august 2010 > Sådan udstiller du dine data Teknisk vejledning til at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

Projekttitel Website for Kreativ Metapol Kursus Webdesign og Webkommunikation

Projekttitel Website for Kreativ Metapol Kursus Webdesign og Webkommunikation Projekttitel Website for Kreativ Metapol Kursus Webdesign og Webkommunikation Underviser Sigurd Trolle Gronemann Rapporten har et omfang på 50.792 anslag 1. Præsentation af case...3 1.1 Problemstilling...3

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER på hjemmesider Hans Andersen, Masteruddannelsen, Afgangsprojekt, marts 2010 1 Indhold Indhold... 2 1 Abstact... 3 2

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1 Forord Denne artikel er et projekt der blev gennemført på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet som en del af kurset Projekter indenfor datanet. Formålet med

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

AUTOMATISK EVALUERING TILGÆNGELIGHED. Af Michael Christoffersen & Lars Nyberg. 4-ugersprojekt Vejleder: Martin Sønderlev Christensen

AUTOMATISK EVALUERING TILGÆNGELIGHED. Af Michael Christoffersen & Lars Nyberg. 4-ugersprojekt Vejleder: Martin Sønderlev Christensen AUTOMATISK EVALUERING AF TILGÆNGELIGHED Af Michael Christoffersen & Lars Nyberg 4-ugersprojekt Vejleder: Martin Sønderlev Christensen IT-højskolen Maj 2003 Resumé Rapporten består af en teori- og analysedel.

Læs mere

En model for programmer Version 1.0

En model for programmer Version 1.0 En model for programmer Version 1.0 Henrik Bærbak Christensen Datalogisk Institut Aarhus Universitet Februar 2012 Dette undervisningsmateriale beskriver en model for, hvordan programmer er opbygget. Materialet

Læs mere

GRATIS CMS MED GRATIS CMS MED JOOMLA! JESPER KAAE

GRATIS CMS MED GRATIS CMS MED JOOMLA! JESPER KAAE JESPER KAAE GRATIS CMS MED JOOMLA! TM GRATIS CMS MED TM Skab dynamiske hjemmesider med Joomla! Lær at installere og arbejde med systemet Følg hæftets gennemgående case JESPER KAAE GRATIS CMS MED TM Gratis

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere