Redigeret af Jakob Jakobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redigeret af Jakob Jakobsen"

Transkript

1 Redigeret af Jakob Jakobsen Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi

2 Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi

3 Redigeret af Jakob Jakobsen Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi

4

5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning Jakob Jakobsen 15 Affektivt arbejde Michael Hardt 31 Skizo-økonomi Franco Bifo Berardi 47 Livet inden for og imod arbejde. Affektivt arbejde, feministisk kritik og post-fordistisk politik Kathi Weeks 79 Menneskelig strejke inden for den libidinale økonomis domæne Claire Fontaine 91 Den menneskelige kapitals pædagogik Stewart Martin 109 Om den aktivistiske forsker Colectivo Situaciones 129 En kritik af vareliggjort uddannelse og viden (fra Afrika til Maine) George Caffentzis

6

7 Jakob Jakobsen Indledning Da vi åbnede Det Fri Universitet i København i 2001, var vores sigte at undersøge og udfordre den såkaldte vidensøkonomi. I manifestet Al magt til det Fri Universitet i København skrev vi: Vores udgangspunkt er nu og her: Cirkulationen i og konsekvenserne af den aktuelle politiske vidensøkonomi og hvorledes begærene bliver distribueret, akkumuleret, omdirigeret eller blokeret i strømmene og netværkene i det landskab. Det forhold, at højere uddannelse i dag ikke er forbeholdt borgerskabet og dets børn, og at arbejdsstyrken generelt er højt kvalificeret, har givet os et samfund præget af masseintellektualitet. Masseintellektualiteten og dagens immaterielle produktionsmåde, som forventer, at arbejderen er i stand til at arbejde i miljøer, som fremstiller abstrakte produkter kendetegnet ved viden og subjektivitet, har i særdeleshed fanget vores interesse. Ikke fordi vi vil have et job, men fordi vi bliver nødt til at anerkende, Indledning 7

8 at denne udvikling har indflydelse på vores følelsesliv. (Komiteen af 15. juli 2001/Jakob Jakobsen og Henriette Heise) Omkring årtusindeskiftet blev betegnelsen vidensøkonomi hyldet og besunget i medierne som den næste store historiske landvinding, der ville gøre det muligt at lægge den industrielle modernitet bag sig. Politikere og liberale kommentatorer så et forestående økonomisk eventyr for deres sultne blikke. En stemning af guldfeber herskede omkring dette nye landskab, der nu skulle opdyrkes og udvikles. Vidensøkonomien var fremtiden, og nu skulle vores hjerner sættes i sving og afløse den industrielle produktion, der gik på hæld i den såkaldte højudviklede del af verden. Nye perspektiver åbnede sig, og mange humanister, kunstnerne og andre kreative fik med ét slag en art avantgarderolle i denne udvikling efter i mange år at være betragtet som overflødige og en slags overskudsfænomen, der var plads til, når alle materielle behov var tilfredsstillet. Alle de traditionelle fag skulle lære af de kreative skulle lære at arbejde uden at få penge for det, være fleksible og arbejde hele tiden og lade arbejde og fritid smelte sammen. Samtidig skulle de kreative lære at se sig selv som en del af et marked, hvor alle, også kunstnere, var sin egen lille virksomhed. Kunsten blev model for det nye arbejde, men gennemgik selv en transformationsproces, hvor økonomiske forestillinger pludselig blev centrale. Selvom der var meget hype og begejstring i Danmark omkring vidensøkonomien, og der selv inden for kunsten blev holdt et utal af seminarer om Kunst og erhvervsliv, så bliver vi nok nødt til at betragte denne vidensøkonomi eller kognitive kapitalisme som Franco Bifo Berardi kalder den i et længere historisk perspektiv. Dens rødder skal nok findes allerede i 1970 erne, hvor indtjeningen 8 Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi

9 og lønsomheden i forbindelse med traditionel industriel produktion var nedadgående i takt med, at de europæiske arbejdere havde tilkæmpet sig bedre arbejdsforhold og betaling for deres indsats. Dette var medvirkende til, at industriproduktionen svandt ind i denne del af verden, da kapitalen ikke blev forrentet som ønsket. I den periode skete der en strukturel tilpasning og forandring med udflytning af masseproduktion til områder på planeten, hvor arbejderne var lettere at udbytte. En anden vej til mere lønsomhed fandtes gennem teknologisk udvikling og effektivisering, som gjorde produktionen mindre afhængig af de traditionelt velorganiserede arbejdere, der kendetegnede efterkrigstidens arbejdsmarked i Europa. Lukningen af de fleste skibsværfter i Danmark i 1970 erne og 1980 erne er et godt eksempel på denne udvikling. Det skete som regel ledsaget med kommentaren, at de kan gøre det billigere i Sydkorea. Både Michael Hardt, Kathi Weeks, Franco Bifo Berardi og Claire Fortaine trækker i deres tekster på den såkaldte autonome italienske marxisme, som siden 1970 ernes begyndelse har fortaget omfattende analyser af overgangen fra industrialisme til post-industrialisme. Denne tradition peger på, at den strukturelle forandring i produktionen, som skete med overgangen fra fordisme til postfordisme, var et resultat af arbejdermodstand, hvor arbejderne op gennem 1960 erne kæmpede mod kapitalen med henblik på at få en stigende del af det overskud, som de selv producerede. Lukningen af mange fabrikker i Europa i 1970 erne og 1980 erne var kapitalens reaktion på en faldende profitrate, da arbejderne havde opnået bedre forhold gennem organisering og strejker. Den strukturelle forandring, der fandt sted fra begyndelsen af 1970 erne og frem, var ikke resultatet af en evolutionær udvikling af teknologien, hvor forældede maskiner og produktionsforhold blev afløst af nye, som mange liberale Indledning 9

10 økonomer vil hævde. Udviklingen var resultatet af kapitalens evindelige søgen efter et forøget udbytte og overskud og arbejdernes kamp for en løn, der svarer til den værdi, de producerer. Vidensøkonomiens opståen er således tæt knyttet til dereguleringen af international handel og åbningen af et globalt finansielt marked, der for alvor tog fart i 1990 erne. På den måde er vidensøkonomien strukturelt sammenflettet med globaliseringen, hvor der blev skabt et globalt marked, således at meget industriel produktion kunne flyttes til områder med billigere arbejdskraft, først i Østeuropa og siden i Østasien. Denne udvikling blev ofte iscenesat som en fortælling om, at europæerne var højere uddannede og fremover skulle leve af intellektuel produktion, mens mindre udviklede områder i verden kunne tage sig af det industrielle og monotone arbejde. Denne forklaring har en mere eller mindre udsagt post-kolonial undertone, som udpeger landene i de global syd som befindende sig på et lavere stadie end de højt udviklede vestlige lande. Michael Hardt gør i sin tekst Affektivt arbejde opmærksom på, at vidensøkonomien snarere er en integreret del af globaliseringen end et resultat af den. Han skriver, at informationsbaseret produktion og traditionelle håndværk som regel bliver integreret i det meste af verden, og at den digitale teknologi tages i anvendelse selv i de mest isolerede fiskerlejer. Det, der skete, var, at kapitalen investerede i og placerede industriel produktion i de områder, hvor arbejderne var billigere til salg. Placeringen af produktionen var ikke relateret til hvor højt uddannede arbejderne var, men hvor velorganiserede de var over for kapitalens krav om produktivitet og fleksibilitet. Således er vidensøkonomiens såkaldte global arbejdsdeling knyttet til en ny komposition af klassekampen. 10 Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi

11 Denne nye komposition af klassekampen kommer også til udtryk i den vestlige og højtudviklede verden, ikke blot i forhold til de højtuddannede og uddannelsessektoren, men også inden for serviceog omsorgssektorerne. Afsættet for Claire Fontaines og i særdeleshed Kathi Weeks tekst er en feministisk analyse af de nye former for affektivt arbejde, der er et aspekt af den nye vidensøkonomi. Betegnelsen vidensøkonomi anvendes nemlig ikke kun til højspecialiserede og formaliserede former for viden, men også den viden som traditionelt hører til i hjemmet, og som knytter sig til kvinders ulønnede arbejde med at drage omsorg for familien. Dette usynlige arbejde bliver i stigende grad bragt i anvendelse på et arbejdsmarked af serviceydelser, der netop fungerer i og med indlevelse og omsorg. Dette sker ikke blot inden for plejesektoren men også inden for underholdnings- og oplevelsesindustrien, hvor indlevelsen i forhold til kunderne mest intime behov og empati er blevet nøgleord. Det er ikke nok at lange en burger over disken, den skal ledsages af et smil og et god dag. Det er med udgangspunkt i denne form for indlevelse og empati, som kendetegner samtidens arbejde, at både Claire Fontaine, Michael Hardt og Kathi Weeks taler om at affekter og følelser i stigende grad bliver udbyttet gennem lønarbejdet. Flere af antologiens tekster peger på, at vidensøkonomien integrerer dele af livet som indtil fornyligt ikke blev anset som en del af arbejdet, men som en del af reproduktionen; uddannelse, omsorg, kreativitet. Arbejdet inden for vidensøkonomien handler således i højere grad om sociale relationer end om materiel produktion. En sektor, der ligesom arbejdet i hjemmet i stigende grad er blevet inddraget i dette nye vidensmarked, er universitetssektoren. Den udgjorde også (bag) indgangen for Det Fri Universitet i København i forhold til at udvikle kritiske praksisser over for denne nye affektive økonomi. For os var Indledning 11

12 det vigtigt at spørge til, hvad vidensproduktion egentligt fremstillede eller snarere hvem, der definerede hvilken viden som var gangbar og salgbar på de nye vidensmarkeder. Vi var inspireret af den feministiske bevægelse, som Weeks og Fontaine refererer til, og søgte at sætte den produktion, som finder sted i køkkenet og i soveværelset op mod den instrumentelle vidensproduktion, som i stigende grad bliver krævet af de officielle universiteter, der helt synes at have omfavnet en neoliberal markedslogik. Stewart Martin stiller i sin tekst om den menneskelige kapitals pædagogik spørgsmål til konsekvenserne af, at universitetsuddannelse og videns produktion efterhånden kun måles i forhold til den efterspørgselslogik, der kende tegner det frie marked og peger tilbage på den æstetiske uddannelses kritiske potentiale. George Caffentzis peger på modsætningerne, der opstår når viden indhegnes og gøres til privat ejendom, som det sker i og med den kognitive kapitalisme. Colectivo Situaciones forslår en form for militant modforskning som svar på instrumentaliseringen. Den militante forskning er en processuel forskning, som ikke bare undersøger et givet område, men integrerer både forsker og område i en syntetisk og befriende forandring. Vidensøkonomiens evne til at individualisere og isolere os i vores arbejde giver kapitalen nærmest suverænt herredømme over dette udvidede arbejdsmarked. Franco Bifo Berardi beskriver, hvordan vores isolation kombineret med kravet om ubegrænset arbejde både tidsmæssigt og følelsesmæssigt gør økonomien patologisk i sin opskruede hastighed. Konsekvenserne af disse forhold er sammenbrug, angst og panik, der midlertidigt kan afhjælpes med psykofarmaka, så vi stadig kan fungere endnu en stund indtil næste sammenbrud. Arbejderbevægelsens traditionelle modsvar på kapitalens dominans organisering og solidaritet bliver stadig mere vanskelige 12 Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi

13 at anvende, fordi menneskets levende arbejde, det vil sige hele livet, bliver udnyttet og udbyttet i sin fuldstændighed. Strejken knyttede sig til en specifik og afgrænset produktion, som kunne stoppes og blokeres. På den måde kunne arbejderne true deres arbejdsgivere ved at trække deres arbejde ud af produktionen. I vidensøkonomien er arbejdet imidlertid mindre konkret og lader sig vanskeligt afgrænse. Det er så at sige livets bliven produktion, vi skal modsætte os. Dette er hvad, Claire Fontaine kalder menneskelig strejke. Vores aktiviteter på Det Fri Universitet førte ikke overraskende til, at den slags frie og selvorganiserede universiteter blev ulovliggjort i forbindelse med en revision af Universitetsloven, gennemført af Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling i Kriminaliseringen af en uafhængig og ikke-konform vidensproduktion er i sig selv tankevækkende og viser tydeligt hvor meget vægt der nu lægges på den slags vidensfabrikker i den globale vidensøkonomi. Tak til Michael Hardt, Kathi Weeks, Franco Bifo Berardi, Colectivo Situaciones, Claire Fontaine, Stewart Martin og George Caffentzis for at dele deres intellektuelle ejendom hinsides pengeformen. Indledning 13

14

15 Michael Hardt Affektivt arbejde Fokus på produktionen af affekter i vores arbejde og sociale praksisser har ofte tjent som nyttigt udganspunkt for antikapitalistiske projekter, f.eks. når det gælder begær eller brugsværdi. Affektivt arbejde udgør selv direkte grundlaget for fællesskab og kollektive subjektiviteter. Det produktive kredsløb mellem affekt og værdi har således i mange henseender syntes at være et autonomt kredsløb for konstituering af subjekter, som et alternativ til de kapitalistiske valoriseringsmekanismer. Teoretiske strukturer, der har bragt Marx og Freud sammen, har beskrevet affektivt arbejde med termer som begærsproduktion. Og endnu vigtigere, så har talrige feministiske undersøgelser, som analyserer potentialerne inden for det, der traditionelt er blevet kaldt kvindearbejde, forbundet affektivt arbejde med termer som husarbejde og omsorgsarbejde. Disse analyser afslører hver især processerne, igennem hvilke vores arbejdspraksisser producerer kollektive subjektiviteter, producerer socialitet og endelig producerer samfundet selv. 15

16 Sådan en undersøgelse af nutidens affektive arbejde og det er dette essays primære pointe bør dog placeres inden for konteksten af det affektive arbejdes forandrede rolle i den kapitalistiske økonomi. Selvom affektivt arbejde med andre ord aldrig har været helt uden for den kapitalistiske produktion, har den økonomiske postmoderniserings processer i løbet af de sidste femogtyve år positioneret affektivt arbejde i en rolle, der ikke alene indebærer direkte produktion af kapital, men også placerer det på toppen af arbejdsformernes hierarki. Affektivt arbejde er én side af, hvad jeg vil kalde immaterielt arbejde, der har antaget en dominerende position i forhold til de andre arbejdsformer i den globale kapitalistiske økonomi. At sige at kapitalen har inkorporeret og lovprist affektivt arbejde, og at affektivt arbejde fra kapitalens synspunkt er en af de mest værdiproducerende arbejdsformer, betyder ikke, at den således kontamineret ikke længere kan anvendes til antikapitalistiske projekter. I betragtning af det affektive arbejdes rolle som et af de stærkeste led i den kapitalistiske postmoderniseringskæde er potentialet for omvæltning og autonomi tværtimod så meget større. Inden for denne kontekst kan vi genkende arbejdets biopolitiske potentiale og anvende biomagt i en betydning, der både adopterer og omvender Michels Foucaults brug af termen. Jeg vil således skride frem i tre trin: Først vil jeg placere immaterielt arbejde inden for den nutidige fase af kapitalistisk postmodernisering. Dernæst vil jeg placere affektivt arbejde i forhold til andre former for immaterielt arbejde. Endelig vil jeg udforske det affektive arbejdes potentiale i forhold til biomagt. Postmodernisering Det er nu blevet almindeligt at betragte rækkefølgen af økonomiske paradigmer i de dominerende kapitalistiske lande siden middelalderen i forhold til tre distinkte momenter, der hver især defineres 16 Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi

17 af en privilegeret økonomisk sektor: et første paradigme, hvor landbruget og udvindingen af råmaterialer dominerede økonomien. Et andet, hvor industrien og fremstillingen af holdbare varer indtog den privilegerede position. Og det nuværende paradigme, hvor levering af services og manipulation af information er i centrum af den økonomiske produktion. Den dominerende position har således flyttet sig fra primær over sekundær til tertiær produktion. Økonomisk modernisering benævnte overgangen fra det første til det andet paradigme, fra landbrugets til industriens dominans. Modernisering betød industrialisering. Vi kan kalde overgangen fra det andet til det tredje paradigme, fra industriens til servicens og informationens dominans, for en økonomisk postmoderniserings proces, eller snarere informatisering. Moderniseringens og industrialiseringens processer forvandlede og omdefinerede samtlige det sociale plans elementer. Da landbruget moderniseredes som industri, blev gården langsomt til en fabrik med alle fabrikkens discipliner, teknologi, lønforhold og så videre. Mere generelt blev samfundet selv gradvist industrialiseret i en sådan grad, at det også forvandlede menneskelige relationer og den menneskelige natur. Samfundet blev en fabrik. I begyndelsen af det tyvende århundrede reflekterede Robert Musil smukt over forvandlingen af menneskeheden i overgangen fra landbrugets verden til den sociale fabrik: Tidligere voksede folk ind i de forhold, de fandt, og det var en pålidelig måde at finde sig selv på; men med rodløsheden i vore dage, hvor alting rykkes op af den hjemlige muld og blandes mellem hinanden, måtte man nok, så at sige også ved fremstillingen af sjælene, erstatte håndværkets tradition med fabrikkens intelligens. Menneskeheden og dens sjæl produceres sammen med selve den økonomiske produktions processer. Processerne Michael Hardt 17

18 involveret i at blive menneske, og det menneskeliges natur blev fundamentalt transformeret i moderniseringens kvalitative skift. I vor tid er moderniseringen dog kommet til sin afslutning. Den industrielle produktion udvider med andre ord ikke længere sin dominans over andre økonomiske former og sociale fænomener. Et symptom på dette skift manifesteres i ændringer af ansættelsens kvantitative betingelser. Hvor moderniseringens processer indikeredes af arbejdskraftens migration fra landbrug og mindedrift (den primære sektor) til industri (den sekundære), genkendes postmoderniseringens og informatiseringens processer ved migrationen fra industri til servicearbejde (den tertiære), et skift, der i de dominerende kapitalistiske lande og særligt i USA har fundet sted siden de tidlige 1970 ere. Betegnelse service dækker her en lang række aktiviteter fra sundhedsbranchen, uddannelse og finans til transport, underholdning og markedsføring. Og endnu vigtigere, de karakteriseres generelt ved den centrale rolle, der spilles af viden, information, kommunikation og affekt. Det er i denne betydning, vi kan kalde den postindustrielle økonomi for en informationsøkonomi. Påstanden om at moderniseringens proces er overstået, og at den globale økonomi i dag undergår en postmoderniseringsproces mod en informationsøkonomi, betyder ikke, at industriel produktion vil forsvinde, og at den vil høre op med at spille en vigtig rolle, selv i klodens mest dominerende regioner. Ligesom den industrielle revolution forvandlede landbruget og gjorde det mere produktivt, således vil informationsrevolutionen også forvandle industrien, forvandle og forynge fremstillingsprocesser f.eks. gennem integrationen af informationsnetværk i industrielle processer. Det nye managementimperativ, der er på spil, er Betragt fremstilling som 18 Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi

19 en service. Efterhånden som industrier forvandles, sløres skellet rent faktisk mellem fremstilling og services. Ligesom al produktion industrialiseredes gennem moderniseringsprocessen, tenderer al produktion under postmoderniseringen mod produktionen af services, mod informationalisering. Det faktum at informationalisering og skiftet mod services er mest genkendeligt i de dominerende kapitalistiske lande, bør ikke føre os tilbage til en forståelse af den nutidige globale økonomiske situation i forhold til udviklingsstadier som om de dominerende lande i dag var informationelle serviceøkonomier, og deres første underordnede var de industrielle økonomier og de yderligt underordnede landbrug. For de underordnede lande betyder moderniseringens kollaps først og fremmest, at industrialiseringen ikke længere kan ses som nøglen til økonomisk fremskridt og konkurrence. Nogle af de mest underordnede regioner, som f.eks. Afrika syd for Sahara, er reelt ekskluderet fra kapitalstrømme og nye teknologier, tilmed fra illusionen om udviklingsstrategier, og de befinder sig således på randen af hungersnød (men vi bør anerkende, hvordan postmoderniseringen har påtvunget denne eksklusion og ikke desto mindre dominerer disse regioner). Konkurrencen om positioner midt i det globale hierarki forløber i vid udstrækning ikke via industrialisering, men via informatisering af produktionen. Store lande med varierede økonomier, såsom Indien, Brasilien og Rusland, kan understøtte alle varianter af produktive processer samtidigt: informationsbaseret produktion af services, moderne industriel produktion af varer og traditionelt håndværk, landbrug og minedrift. Der behøver ikke være en ordnet historisk udvikling blandt disse former, der snarere blandes og sameksisterer. Det er ikke nødvendigt at passere gennem modernisering før informatisering traditionel Michael Hardt 19

20 håndværksproduktion kan digitaliseres direkte. Mobiltelefoner kan øjeblikkeligt anvendes i isolerede fiskelejer. Alle produktionsformerne befinder sig inden for det globale markeds netværker og under den informationelle serviceproduktions herredømme. Immaterielt arbejde Bevægelsen mod en informationel økonomi indebærer nødvendigvis en ændring af arbejdets kvalitet og arbejdsprocessens natur. Dette er den mest umiddelbare sociologiske og antropologiske konsekvens af de økonomiske paradigmers udvikling. Information, kommunikation, viden og affekt kommer til at spille en grundlæggende rolle i produktionsprocessen. Et første aspekt af denne forvandling genkendes af mange i form af ændringen af fabriksarbejde med bilindustrien som centralt referencepunkt fra den fordistiske model til den toyotistiske model. Den primære strukturelle forandring mellem disse modeller angår kommunikationssystemet mellem produktionen og forbruget af varer, dvs. informationens bevægelse mellem fabrikken og markedet. Den fordistiske model konstruerede et relativt tavst forhold mellem produktion og forbrug. Masseproduktionen af standardiserede varer i den fordistiske æra kunne regne med en tilstrækkelig efterspørgsel og således et ringe behov for at lytte grundigt til markedet. Et feedbackkredsløb fra forbrug til produktion tillod ændringer i markedet at anspore ændringer i produktionen, men denne kommunikation var begrænset (grundet teknologiernes rigiditet og masseproduktionens procedurer). Toyotismen er baseret på en omvending af den fordistiske strukturs kommunikation mellem produktion og forbrug. I denne model 20 Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi

21 kommunikerer produktionsplanlægning ideelt set konstant og umiddelbart med markederne. Fabrikkerne opretholder intet lager, og varer produceres i sidste øjeblik i forhold til den forhåndenværende efterspørgsel på de eksisterende markeder. Denne model involverer således ikke bare et hurtigere feedback-loop, men en omvending af forholdet, idet den produktive beslutning, i det mindste i teorien, faktisk kommer efter og som reaktion på markedsbeslutningen. Denne industrielle kontekst leverer en første måde, hvorpå kommunikation og information er begyndt at spille en ny central rolle i produktionen. Man kunne sige, at den instrumentelle handlen og den kommunikative handlen er blevet tæt sammenflettede i informationaliserede industrielle processer. (Det ville være interessant og nyttigt at overveje, hvordan disse processer forstyrrer Jürgen Habermas deling mellem instrumental og kommunikativ handlen, ligesom de, omend på en anden måde, forstyrrer Hannah Arendts skelnen mellem arbejde, fremstilling og handling.) Man bør dog hurtigt tilføje, at der her er tale om et forarmet kommunikationsbegreb, den blotte overlevering af markedsdata. Økonomiens servicesektorer præsenterer en rigere model for produktiv kommunikation. De fleste services er faktisk baseret på den kontinuerlige udveksling af information og viden. Da produktionen af services ikke resulterer i et materielt eller varigt gode, kan vi definere arbejdet, der er involveret i denne produktion, som immaterielt arbejde dvs. arbejde, der producerer et immaterielt gode, som en service, viden eller kommunikation. Et aspekt af immaterielt arbejde kan betragtes som analogt til en computers funktion. Den stadigt øgede brug af computere har progressivt bidraget til at omdefinere arbejdspraksisser og -relationer (faktisk sammen med alle sociale praksisser og relationer). Kendskab til og færdigheder inden for Michael Hardt 21

22 computerteknologi bliver en stadig mere generel og primær kvalifikation for arbejde i de dominerende lande. Selv når direkte kontakt med computere ikke er involveret, er manipulationen af symboler og information i forhold til computerens operationelle modus ekstremt udbredt. Et nyt aspekt af computeren er, at den kontinuerligt kan modificere sin egen virkemåde gennem brug. Selv de mest rudimentære former for kunstig intelligens tillader computeren at udvide og perfektionere sin virkemåde i forhold til interaktion med sin bruger og sit miljø. Den samme form for kontinuerlig interaktivitet karakteriserer en lang række nutidige produktive aktiviteter overalt i økonomien, hvad enten computerhardware er direkte indblandet eller ej. I en tidligere æra lærte arbejdere at handle som maskiner både inden for og uden for fabrikken. I dag, hvor generel social viden bliver en stadig mere direkte produktionskraft, tænker vi i stigende grad som computere, og kommunikationsteknologiernes interaktive model bliver mere og mere central for vores arbejdsaktiviteter. Interaktive og kybernetiske maskiner bliver en ny protese, integreret i vores kroppe og sind, og en linse via hvilken selv vores kroppe og sind omdefineres. Robert Reich kalder denne type immaterielt arbejde symbolsk-analytiske services opgaver, der indebærer problemløsning, problemidentifikation og strategiske mæglingsaktiviteter. Denne type arbejde hævder at være af højeste værdi, og Reich identificerer den således som nøglen til konkurrence i den nye globale økonomi. Han anerkender dog, at væksten i disse vidensbaserede jobs af kreativ symbolmanipulation antyder en tilsvarende vækst i jobs af ringe værdi og færdighed med ensformig symbolmanipulation såsom dataindtastning og tekstbehandling. Her opstår en fundamental arbejdsdeling inden for de immaterielle processers domæne. 22 Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi

23 Computerens modus kan dog kun redegøre for én side af det kommunikative og immaterielle arbejde, der deltager i produktionen af services. Den anden side af immaterielt arbejde er den menneskelige kontakts og interaktions affektive arbejde. Det er dette aspekt af immaterielt arbejde, som økonomer à la Reich mindst sandsynligt vil tale om, men som for mig fremstår som det vigtigste aspekt, det bindende element. Sundhedsservices er f.eks. afhængige af omsorgs- og affektivt arbejde, ligesom underholdningsindustrien og de forskellige kulturelle industrier også er fokuserede på skabelsen og manipulationen af affekter. I en eller anden grad spiller dette affektive arbejde en vis rolle i alle serviceindustrier, fra fast-food-tjenere til leverandører af financielle services, det er til stede i alle tilfælde af menneskelig interaktion og kommunikation. Dette arbejde er immaterielt i den forstand, at dets produkter er uhåndgribelige, selv når de er kropslige og affektive: en følelse af afslappethed, velvære, tilfredshed, begejstring, lidenskab selv en følelse af forbundethed og samfund. Kategorier som personlige services eller nære services anvendes ofte til at identificere denne arbejdsform, men det essentielle, det personlige aspekt, er i virkeligheden skabelsen og manipulationen af affekter. En sådan affektiv produktion, udveksling og kommunikation associeres generelt med menneskelig kontakt, med den andens faktiske tilstedeværelse, men kontakten kan enten være faktisk eller virtuel. I underholdningsindustriens produktion af affekter er den menneskelige kontakt, de andres tilstedeværelse, f.eks. i princippet virtuel, men ikke derfor mindre virkelig. Denne anden side af immaterielt arbejde, den affektive side, rækker langt ud over den model for intelligens og kommunikation, der defineres af computeren. Affektivt arbejde forstås bedre ved at begynde med det, feministiske analyser af kvinders arbejde har Michael Hardt 23

24 kaldt arbejde i den kropslige modus. Omsorgsarbejde er ganske vist aldeles knyttet til det kropslige, det somatiske, men de producerede affekter er ikke desto mindre immaterielle. Affektivt arbejde producerer sociale netværk, fællesskabsformer, biomagt. Her må man endnu engang anerkende, at den økonomiske produktions instrumentelle handlen er forenet med de menneskelige relationers kommunikative handlen. I dette tilfælde er kommunikationen dog ikke blevet forarmet, men produktionen er derimod blevet beriget i en sådan grad, at den nu befinder sig på den menneskelige interaktions kompleksitetsniveau. Mens man i et første moment, f.eks. industriens computerisering, kan sige, at kommunikativ handlen, menneskelige relationer og kultur er blevet industrialiserede, tingsliggjorte og degraderede til de økonomiske interaktioners niveau, bør man hurtigt tilføje, at produktionen via en reciprok proces i dette andet moment er blevet kommunikativ, affektiv, af-instrumentaliseret og ophøjet til de menneskelige relationers niveau et niveau, hvor menneskelige relationer selvfølgelig helt og aldeles domineres af og befinder sig inden for kapitalen. (Her begynder skellet mellem økonomi og kultur at bryde sammen.) I produktionen og reproduktionen af affekter i disse netværk af kultur og kommunikation produceres kollektive subjektiviteter og socialitet selv hvis disse subjektiviteter og socialiteter kan udbyttes direkte af kapitalen. Det er her, vi kan forstå det affektive arbejdes enorme potentiale. Jeg hævder ikke, at affektivt arbejde i sig selv er nyt, eller at det faktum, at det affektive arbejde producerer værdi på en eller anden måde, er nyt. Særligt feministiske analyser har længe anerkendt den sociale værdi af omsorgsarbejde, husarbejde, pleje og moderlige aktiviteter. Det der på den anden side er nyt, er udstrækningen, i 24 Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi

Affektivt arbejde. Michael Hardt

Affektivt arbejde. Michael Hardt Michael Hardt Affektivt arbejde Fokus på produktionen af affekter i vores arbejde og sociale praksisser har ofte tjent som nyttigt udganspunkt for antikapitalistiske projekter, f.eks. når det gælder begær

Læs mere

Skizo-økonomi. Et nyt disciplinært felt. Franco Bifo Berardi

Skizo-økonomi. Et nyt disciplinært felt. Franco Bifo Berardi Franco Bifo Berardi Skizo-økonomi Et nyt disciplinært felt Bør vi ved afslutningen af den kapitalistiske triumf og den neoliberale ideologis hegemoni opsøge marxismens gamle analytiske kategorier og det

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

DECRESCITA ITALIA ET MANIFEST FOR DEN ITALIEN- SKE MODVÆKST-BEVÆGELSE

DECRESCITA ITALIA ET MANIFEST FOR DEN ITALIEN- SKE MODVÆKST-BEVÆGELSE DECRESCITA ITALIA ET MANIFEST FOR DEN ITALIEN- SKE MODVÆKST-BEVÆGELSE Der eksisterer en myte, som er grundlaget for alle moderne ideologier, både på højrefløjen og venstrefløjen: Myten om vækst. Tilbedelsen

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI den 15-07-2017 kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Det narrative perspektiv Begrebet narrativ implicerer en relation. Der er en, som fortæller en historie til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse.

Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse. (Richard Davidson) Hos reptiler er der et stærkt motiv for kamp om overlevelse, men hos pattedyr er der lige så entydige holdepunkter for, at biologiske tilpasningsprocesser i ligeså høj grad retter sin

Læs mere

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF JULIE HØJ THOMSEN, OPERATION DAGSVÆRK Økonomi og politik hænger sammen og der er forskellige bud på hvordan

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

VIDEN OG VIDENSBEGREBER

VIDEN OG VIDENSBEGREBER VIDEN OG VIDENSBEGREBER Temadag om forskning og udvikling 7. Oktober 2009 Palle Rasmussen Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet INDHOLD Al den snak om vidensamfund Videnøkonomi

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

imo-learn MOVED BY LEARNING

imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn MOVED BY LEARNING Lær inkorporeret læring at kende, lær imo-learn at kende imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn omdefinerer den måde, vi lærer på, og sikrer en revolutionerende ny læringsoplevelse.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Czikzentmihalyi og Kupferberg

Czikzentmihalyi og Kupferberg Czikzentmihalyi og Kupferberg Hvad er kreativitet? Kreativitet er enhver handling, idé eller produkt, som ændrer et eksisterende domæne, eller som transformerer/omskaber det eksisterende domæne til et

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Marx: Den trinitariske formel

Marx: Den trinitariske formel Ved ANDERS FOGH JENSEN Marx: Den trinitariske formel Karl Marx: Den trinitariske formel Kapitalen, bd. III, kapitel 48 Sidehenvisninger til den danske oversættelse Rhodos 1972. v. Anders Fogh Jensen www.filosoffen.dk

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Det samfund der møder den nye globale verden stærkest, er det samfund, der frisætter den enkelte borgers skabende potentiale bedst muligt.

Det samfund der møder den nye globale verden stærkest, er det samfund, der frisætter den enkelte borgers skabende potentiale bedst muligt. 1 Mine Damer og Herrer Jeg skal med det samme takke universitetet for den ære det er for et i akademisk forstand helt og aldeles udannet mennesket, at tale fra denne stol, nu skal i ikke forvente en smuk

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Social udviklings- og integrationspsyk., forelæsning, valgf. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Social udviklings- og integrationspsyk., forelæsning, valgf. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Social udviklings- og integrationspsyk., forelæsning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 28. oktober 2010 Eksamensnummer: 309 28. oktober 2010 Side 1 af 5 1. Redegør

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Nordisk perfektion i en ustabil omverden

Nordisk perfektion i en ustabil omverden Nordisk perfektion i en ustabil omverden Oplæg om Krise, kunnskap og konkurrencekraft Den 28. August 2013, Oslo Bengt-Åke Lundvall Aalborg Universitet Min baggrund Professor i Økonomi ved Aalborg Universitet

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Viden og videnskab - hvor står vi dag?

Viden og videnskab - hvor står vi dag? Viden og videnskab - hvor står vi dag? Oplæg ved konferencen: Videnskab og vidensformer bidrag til studieområdet ved HTX Ulrik Jørgensen, docent Innovation og Bæredygtighed DTU Management Lidt historie

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Split mellem tanker og følelser!

Split mellem tanker og følelser! Split mellem tanker og følelser Et menneske kan beskrives som bestående af tanker, følelser, krop og handling. Disse fire aspekter udgør en organisk enhed og påvirker indbyrdes hinanden. Som f.eks. når

Læs mere

Bevidsthed, reduktion og (kunstig) intelligens.

Bevidsthed, reduktion og (kunstig) intelligens. Bevidsthed, reduktion og (kunstig) intelligens. Forbemærkning om den aktuelle situation Min baggrund: Forfatterskaberne: Marx Leontjev Kierkegaard Rorty Cassirer Searle Empirisk baggrund: Kul & Koks: Modellering

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse Titel på præsentationen 1 Kritisk diskursanalyse Hvad er det? Og hvad kan den bruges til? 2 Titel på præsentationen Program 1. Præsentation af studieplanen gensidige forventninger 2. Oplæg kritisk diskursanalyse

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

1. Indledning. Hvad er folkesundhed?

1. Indledning. Hvad er folkesundhed? 1. Indledning Det er hensigten med denne bog om folkesundhed i Grønland at give en samlet fremstilling af en række større sundhedsproblemer. Den umiddelbare årsag til at bogen skrives netop nu er, at Hjemmestyret

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Katastrofer i historisk lys

Katastrofer i historisk lys Historie Tema: Katastrofer Side 1 af 6 Katastrofer i historisk lys Tekstsamlingen til historie indeholder to typer af tekster: Alment historisk baggrundmateriale og Konkrete historiske katastrofer: o Middelaldersamfundet

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det?

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Et arbejdsrum har vel til alle tider været en form for installation, som kunne omkranse en undervisning? Et rum indeholder muligheder - f.eks. døre, som kan

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Psykologisk perspektiv på god undervisning

Psykologisk perspektiv på god undervisning Psykologisk perspektiv på god undervisning Anne Kirketerp, Psykolog, Ph,d. Undervisningsudvikler, medlem af PSH s innovationsenhed og underviser på VIAUC Ekstern Lektor, Aarhus Universitet anki@viauc.dk

Læs mere

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Om rammer for et godt arbejdsliv Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvorfor har du det (sandsynligvis) sådan? Gener: kilder til 40-50 % af din trivsel Det skyldes,

Læs mere

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital FAMILIE AMILIE-CENTRERET SYGEPLEJE 1 Undervisning sygeplejerskeuddannelsen Valgmodul 13 D. 30 august 2011 Anette Lund, HC Andersen Børnehospital INDHOLD Hvorfor tale om familiecentreret sygepleje Baggrund

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier

Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier Et perspektiv fra arbejdet med sindslidende i England John Larsen Head of Evaluation, Rethink Mental Illness, UK Rehabilitering i praksis de mange virkeligheder,

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING 1 R. Vance Peavy (1929-2002) Dr.psych. og professor ved University of Victoria Canada. Har selv arbejdet som praktiserende vejleder. Han kalder også metoden for sociodynamic counselling, på dansk: sociodynamisk

Læs mere

Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown

Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...2 2 Ståsted.2 3.1 Samfundet....2 3.2 Individet.....3 3.3 Hvordan kundskab videregives... 4

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere