Danskerne og fritidslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne og fritidslivet"

Transkript

1 IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us Januar 2008

2 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet og brugbarhed, at alle spørgsmål besvares. Hvis der er et spørgsmål, hvor dit svar ikke helt passer til nogen af svarmulighederne, skal De sætte kryds ved det svar, der passer bedst til Deres situation. Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke. Sæt et tydeligt kryds. RIGTIGT X FORKERT Hvis et felt er udfyldt forkert, skraveres den pågældende kasse og krydset sættes i den rigtige kasse. X X X Tal skrives i felterne Tal rettes ved helt at overstrege det forkerte tal og skrive det rigtige tal ovenover

3 Følgende spørsmål angår din fritid. Det vil sige den tid du ikke er på arbejde, laver huslige ting eller foretager dig andet, du er forpligtiget til. 1. Hvor ofte gør du følgende i din fritid? Dagligt Flere Flere Flere Aldrig gange gange om gange om om ugen måneden året eller sjældnere Sæt ét kryds i hver række A. Ser TV, DVD, video... B. Går i biografen... C. Shopper for fornøjelsens skyld... D. Læser bøger... E. Går til kulturelle arangementer såsom koncerter, teater, udstillinger... F. Er sammen med familie og slægtninge, som du ikke bor sammen med... G. Er sammen med venner... H. Spiller kort eller brætspil... I. Lytter til musik... J. Dyrker sport, motionerer eller går tur... K. Er tilskuer ved sportsbegivenheder... L. Syer, broderer, strikker, laver træarbejde, keramik m.v... M. Bruger tid på Internettet/PC Når du dyrker fritidsaktiviteter, i hvilken grad hjælper det dig til at Meget En hel del Noget Lidt Slet ikke Ved ikke Sæt ét kryds i hver række A. være dig selv?... B. styrke dine relationer til andre? Hvor megen glæde har du af følgende fritidsaktiviteter? Ingen Ikke megen Nogen Ganske Meget Jeg gør glæde glæde glæde stor stor det aldrig glæde glæde Sæt ét kryds i hver række A. Læse bøger... B. Være sammen med venner... C. Fysiske aktiviteter såsom at dyrke sport, gå på motionscenter, gå ture... D. Se TV, DVD, video...

4 4. Folk gør forskellige ting i deres fritid. Hvor ofte bruger du din fritid til at Meget Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ofte ikke Sæt ét kryds i hver række A. etablere nyttige kontakter?... B. slappe af og komme til hægterne?... C. prøve at lære noget nyt?... 5a. Hvor ofte i din fritid Meget Ofte Af og til aldrig Ved ofte tider ikke ikke Sæt ét kryds i hver række A. keder du dig?... B. føler du dig fortravlet?... C. tænker du på dit arbejde?... 5b. Foretrækker du i din fritid at være sammen med andre eller foretrækker du at være alene? Sæt ét kryds i hver række Sammen med andre det meste af tiden... 1 Mere sammen med andre end alene... 2 Mere alene end sammen med andre... 3 Alene det meste af tiden... 4 Ved ikke Forestil dig, at du kunne ændre den måde, du bruger din tid på, ved at bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Nedenfor er anført nogle aktiviteter. Hvad ville du bruge mere tid på, hvad ville du bruge mindre tid på, og hvad ville du bruge lige så megen tid på som nu? Bruge Bruge Bruge Bruge Bruge meget lidt samme lidt meget Ved Ikke mere mere tid som mindre mindre ikke relevant tid tid nu tid tid Sæt ét kryds i hver række A. Tid til lønnet arbejde... B. Tid til husarbejde... C. Tid sammen med familien... D. Tid til fritidsaktiviteter... 7a. Hvor mange nætter har du alt i alt været væk fra hjemmet i forbindelse med ferie og besøg hos venner og familie de sidste tolv månedene? Sæt kun ét kryds Jeg har ikke været væk nætter nætter nætter nætter... 5 Mere end 30 nætter... 6 Ved ikke b. Hvor mange dage har du alt i alt haft fri fra dit arbejde de sidste tolv månedene (du skal ikke medregne barselsorlov, sygefravær og lignende)? Sæt kun ét kryds Ingen dage dage dage dage... 5 Mere end 30 dage... 6 Ved ikke... 7 Jeg er ikke i arbejde... 8

5 8a. Hvilken sport eller fysisk aktivitet dyrker du mest? Skriv venligst dit svar her: Jeg dyrker ikke i nogen sport eller fysisk aktivitet 8b. Hvis vi herefter går over til spil: Hvilken type spil spiller du oftest? Sæt kun ét kryds Brætspil Backgammon... 1 Dam... 2 Skak... 3 Go... 4 Andre brætspil (f.eks. Monopoly, Scrabble)... 5 Kortspil (for eksempel bridge, whist, kabale)... 6 Domino... 7 Mahjongg... 8 Puslespil... 9 Ordspil eller talopgaver (f.eks. krydsord, sudoku) Videospil, computerspil, Play Station, flipperspil Pengespil (f.eks. poker, spilleautomater, tips & lotto, internetspil) Andre spil Jeg spiller ikke nogen spil Nedenfor er anført nogle grunde til at dyrke sport eller spil. Du bedes for hver af dem angive hvor vigtige de er. Meget Lidt Ikke særlig Ikke Ved Ikke vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt ikke relevant Sæt ét kryds i hver række A. Fysisk eller mentalt velbefindende... B. For at møde andre mennesker... C. For at konkurrere mod andre... D. For at se godt ud...

6 10a. Hvilken sportsgren ser du oftest i TV? Skriv venligst dit svar her: Jeg ser ikke sport i TV... gå til spørgsmål 11 10b. Hvilken sport ser du næstoftest på TV? Skriv venligst dit svar her: Jeg ser ikke mere end én type sport på TV Hvor stolt er du, når Danmark gør det godt i international sport? Sæt kun ét kryds Meget stolt... 1 Temmelig stolt... 2 Ikke særlig stolt... 3 Ikke stolt overhovedet... 4 Ved ikke Folk har forskellige meninger om sport. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstande? Helt Delvis Herken enig Delvis Helt Ved enig enig eller uenig uenig uenig ikke Sæt ét kryds i hver række A. At dyrke sport udvikler børns karakter... B. Der er for meget sport i TV... C. Sport fører forskellige grupper og folkeslag i Danmark nærmere hinanden... D. Internationale sportskonkurrencer skaber mere splid end forbrødring mellem lande... E. Den danske regering burde bruge flere penge på sport...

7 13. Hvor ofte har du i løbet af de sidste 12 måneder deltaget i aktiviteter i følgende organisationer eller foreninger? Minst én Minst én Flere En eller Aldrig gang om gang om gange de to gange ugen måneden seneste de seneste 12 mdr. 12 mdr. Sæt ét kryds i hver række A. En idrætsforening eller sportsklub... B. En kulturel organisation eller forening... C. En religiøs menighed eller anden religiøs organisation eller forening... D. En hjælpeorganisation eller en lokal støttegruppe/-forening... E. En interesseorganisation, f.eks. en fagforening, en grundejerforening, en lejerforening eller lignende E. Et politisk parti eller politisk en organisation... 14a. Synes du i almindelighed, at man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du, at man ikke kan være forsigtig nok, når man har med andre at gøre? Sæ kun ét kryds Man kan næsten altid stole på de fleste mennesker... 1 Man kan som regel stole på de fleste mennesker... 2 Man kan som regel ikke være forsigtig nok... 3 Man kan aldrig være forsigtig nok... 4 Ved ikke b. Hvor interesseret er du i politik? Sæt kun ét kryds Meget interesseret... 1 Noget interesseret... 2 Kun lidt interesseret... 3 Slet ikke interesseret... 4 Ved ikke I hvilken grad forhindrer følgende forhold dig i at dyrke de fritidsaktiviteter, du gerne vil? I meget I høj I nogen Slet Ikke Ved ikke høj grad grad grad Sæt ét kryds i hver række A. Der mangler muligheder i nærheden... B. Har ikke råd til det... C. Mit helbred, min alder eller fysiske tilstand... D. Må tage mig af andre (ældre, børn, osv.)... E. Har ikke tid...

8 16. Alt taget i betragtning, hvor lykkelig eller ulykkelig vil du så sige, at du er? Sæt kun ét kryds Meget lykkelig... 1 Ret lykkelig... 2 Ikke særlig lykkelig... 3 Slet ikke lykkelig... 4 Ved ikke Vil du sige, at dit helbred generelt set er Sæt kun ét kryds Udmærket... 1 Meget godt... 2 Godt... 3 Nogenlunde... 4 Dårlig... 5 Vedt ikke ) I dag modtager borgerne informationer fra forskellige institutioner og virksomheder. I hvilken grad vil man efter din mening kunne stole på at få korrekte og fyldestgørende informationer, når det drejer sig om: Sæt ét kryds i hver række A) Din kommune B) Din bank C) Ledelsen på din arbejdsplads D) De butikker, hvor du køber ind E) Lokale håndværksvirksomheder I meget høj grad, i nogen grad, i lille grad, slet ikke, ved ikke, ikke relevant 18) I vort samfund indgås der aftaler om mange forskellige ting. I hvilken grad vil man efter din mening kunne stole på, at følgende institutioner eller virksomheder overholder indgåede aftaler: Sæt ét kryds i hver række A) Din kommune B) Din bank C) Ledelsen på din arbejdsplads D) De butikker, hvor du køber ind E) Lokale håndværksvirksomheder I meget høj grad, i nogen grad, i lille grad, slet ikke, ved ikke, ikke relevant 19) I dagens samfund er borgerne i kontakt med mange forskellige institutioner og virksomheder. I hvilken grad vil man efter din mening kunne stole på, at borgerne bliver behandlet lige og fair af følgende institutioner eller virksomheder: Sæt ét kryds i hver række A) Din kommune B) Din bank C) Ledelsen på din arbejdsplads D) De butikker, hvor du køber ind E) Lokale håndværksvirksomheder F) Politiet i dit lokalområde G) Det lokale eller regionale sygehus I meget høj grad, i nogen grad, i lille grad, slet ikke, ved ikke, ikke relevant 20) Alle kan komme ud for en ulykke eller blive ramt af en alvorlig sygdom. I hvilken grad vil du kunne regne med at få den bedst mulige hjælp fra:

9 Sæt ét kryds i hver række a) Din kommune b) Din familie c) Dine venner d) Din arbejdsplads e) Det lokale eller regionale sygehus I meget høj grad, i nogen grad, i lille grad, slet ikke, ved ikke, ikke relevant 21) Nedenfor er der en liste med forskellige grupper af personer. Kan du sige, hvor stor tillid du i almindelighed har til hver af disse: Sæt ét kryds i hver række a) Dine naboer b) Folk der bor i dit lokalområde c) Lederne på din arbejdsplads d) Dine arbejdskolleger e) Din familie f) Danskere i almindelighed g) Personer med en anden etnisk baggrund end dansk Meget stor tillid, ret stor tillid, ret lille tillid, slet ingen tillid, ved ikke, ikke relevant 22) Hvis du taber en pung med ca kr., hvor sandsynligt tror du så, det er, at du får pungen og alle pengene igen, hvis den bliver fundet af: Sæt ét kryds i hver række a) En person, der bor i det samme område som dig b) En butiksansat i det supermarked, du handler mest i c) En politibetjent d) En person med en anden etnisk baggrund end dansk e) En tilfældig fremmed person Højest sandsynligt, meget sandsynligt, ret sandsynligt, ikke særligt sandsynligt, overhovedet ikke sandsynligt, ved ikke 23) Nedenfor er der en liste med forskellige institutioner. Kan du sige, hvor stor tillid du i almindelighed har til hver af disse institutioner: Sæt ét kryds i hver række a) Kommunalbestyrelsen i din kommune b) Folketinget c) Domstolene d) Den kommunale administration, f.eks. vedrørende børn, unge og ældre e) Politiet f) Sygehusvæsenet g) Folkeskolen Meget stor tillid, ret stor tillid, ret lille tillid, slet ingen tillid, ved ikke

10 1. De næste spørgsmål handler om Dem selv. 2. Er De..? Mand... 1 Kvinde Hvilket år er De født? Skriv hvilket år De er født: Hvad er Deres nuværende civilstand rent juridisk? Er De (Sæt kun et kryds) Gift... 1 Gå til spm. 36 Enke (mand)... 2 Gå til spm. 37 Fraskilt... 3 Gå til spm. 37 Separeret... 4 Gå til spm. 37 Aldrig gift... 5 Gå til spm Bor De sammen med Deres ægtefælle? Ja... 1 Gå til spm. 38 Nej... 5 Gå til spm Bor De sammen med en fast partner? Ja... 1 Nej... 5

11

12 7. Hvor mange personer bor der i Deres husstand (medregn Dem selv)? 1 person personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer eller flere Hvor mange personer i Deres husstand er under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? Ingen personer under 18 år person under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer eller flere under 18 år... 7

13

14 9. Hvilken skoleuddannelse har De? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG). 7. klasse eller kortere klasse klasse, mellemskoleeksamen klasse, realeksamen... 4 Studentereksamen eller HF... 5 Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX)... 6 Andet Er De stadig i gang med en skoleuddannelse? Nej, har afsluttet folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm Ja, stadig i gang med folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har De ud over skoleuddannelsen? (Hvis De har taget flere uddannelser, bedes De sætte kryds ved den længst opnåede uddannelse). Specialarbejder uddannelse EFG basis år (men ikke 2. del) Lærlinge elev eller Efg-uddannelse Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Anden erhvervsuddannelse Ingen erhvervsuddannelse Er De stadig i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående

15 uddannelse? Har afbrudt en erhvervs- eller videregående uddannelse før tid... Nej, har afsluttet en erhvervs- eller videregående uddannelse... Ja, stadig i gang med en erhvervs- eller videregående uddannelse Hvor mange års fuldtids-uddannelse har De i alt? (Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl. HF, HHX, HTX, HH og HG samt erhvervs- og videregående uddannelse. Men ikke erhvervspraktik, AMUkurser og lignende). Skriv antal år i alt: 14. Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis De er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes De afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis De er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes De afkrydse disse med mindre De arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis De ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Gå til Tekst 1, side 17 Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Gå til Tekst 1, side 17 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til Tekst 1, side 17 Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til Tekst 1, side 17 Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Gå til Tekst 1, side 17 Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende Gå til Tekst 1, side 17 Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til Tekst 1, side 17 Ja, medhjælpende ægtefælle Gå til Tekst 1, side 17 Ja, som lærling eller elev (med løn) Gå til Tekst 1, side 17 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Gå til spm. 46 Nej, skoleelev (uden løn) Gå til spm. 46

16 Nej, studerende (uden løn) Gå til spm. 46 Nej, på efterløn eller overgangsydelse Gå til spm. 46 Nej, førtidspension Gå til spm. 46 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Gå til spm. 46 Nej, husmoder/hjemmegående Gå til spm. 46 Nej, andet uden for arbejdsstyrken Gå til spm Har De tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Gå til Tekst 1, side 17 Nej... 5 Gå til Filter 1, side Tekst 1: De næste spørgsmål handler om Deres job. Hvis De ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis De er pensioneret, bedes De tænke på Deres seneste job, når De svarer. 17. Hvad er/var Deres stilling og branche helt nøjagtigt? De bedes angive Deres stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv Deres fulde stilling (Deres titel) og beskriv kort, hvad De primært laver/lavede på Deres arbejdsplads: Skriv hvilken branche De arbejder/arbejdede inden for:

17 (Sæt kryds hvis ved ikke) Ved ikke Hvor mange timer arbejder/arbejdede De normalt om ugen? Skriv antal timer om ugen: (Sæt kryds hvis ved ikke) Ved ikke Leder/ledte De eller er/var De ansvarlig for andres arbejde? Ja... 1 Nej... 5 Ved ikke Er/var De offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på Deres hovedbeskæftigelse). Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune)... 1 Gå til Filter 1 Ansat i en offentlig ejet virksomhed... 2 Gå til Filter 1 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle... 3 Gå til Filter 1 Selvstændig... 4 Gå til spm Har/havde De nogle ansatte? Ja... 1 Gå til spm. 53 Nej... 5 Gå til Filter Hvor mange ansatte har/havde De? Skriv antal ansatte: Filter 1: Hvis De er gift eller samlevende... 1 Gå til spm. 53, side 19 Ellers... 2 Gå til spm. 57, side 21

18 23. Er Deres ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis Deres ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes De afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis Deres ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes De afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis Deres ægtefælle/samlever ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Gå til Tekst 2, side 20 Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Gå til Tekst 2, side 20 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til Tekst 2, side 20 Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til Tekst 2, side 20 Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Gå til Tekst 2, side 20 Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende Gå til Tekst 2, side 20 Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til Tekst 2, side 20 Ja, medhjælpende ægtefælle Gå til Tekst 2, side 20 Ja, som lærling eller elev (med løn) Gå til Tekst 2, side 20 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Gå til spm. 54 Nej, skoleelev (uden løn) Gå til spm. 54 Nej, studerende (uden løn) Gå til spm. 54 Nej, på efterløn eller overgangsydelse Gå til spm. 54 Nej, førtidspension Gå til spm. 54 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Gå til spm. 54 Nej, husmoder/hjemmegående Gå til spm. 54 Nej, andet uden for arbejdsstyrken Gå til spm Har Deres ægtefælle/samlever tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Gå til Tekst 2, side 20 Nej... 5 Gå til spm Tekst 2: De næste spørgsmål handler om Deres ægtefælles/samlevers job. Hvis han/hun ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis han/hun er pensioneret, bedes De tænke på hans/hendes seneste job, når

19 De svarer. 26. Hvad er/var Deres ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? De bedes angive Deres ægtefælles/samlevers stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv Deres ægtefælle/samleverskes fulde stilling (titel) og beskriv kort, hvad han/hun primært laver/lavede på sin arbejdsplads: Skriv hvilken branche ægtefælle/samlever arbejder/arbejdede inden for: (Sæt kryds hvis ved ikke) Ved ikke Er/var Deres ægtefælle/samleverske offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune)... 1 Ansat i en offentlig ejet virksomhed... 2 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle... Selvstændig Er eller har De tidligere været medlem af en fagforening? 3 Ja, er medlem af en fagforening... 1

20 Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening... 2 Nej, har aldrig været medlem af en fagforening Er De medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Ja, medlem af Folkekirken... 1 Ja, medlem af et katolsk trossamfund... 2 Ja, medlem af et jødisk trossamfund... 3 Ja, medlem af et muslimsk trossamfund... 4 Ja, medlem af et andet trossamfund... 5 Skriv hvilket: Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund... 6 Ved ikke Hvor ofte går De til gudstjeneste? Flere gange om ugen En gang om ugen gange om måneden En gang om måneden Flere gange om året En gang om året Mindre end en gang om året Aldrig Ved ikke... 88

21

22 31. I vores samfund taler man nogle gange om, at der findes visse grupper, der opfattes som højere placeret i samfundet og andre grupper, der opfattes som lavere placeret. Nedenfor er en skala, der går fra top til bund. Hvis De skulle placere Dem selv på denne skala, hvor 1 er bunden af samfundet og 10 er toppen af samfundet, hvor skulle det så være? 10 Toppen af samfundet Bunden af samfundet Er det sted De bor En storby... 1 En forstad til en storby... 2 En by (mindre end en storby)... 3 En landsby... 4 En gård, et landsted eller lignende... 5 Ved ikke... 8

23

24 33. Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor De bor? (Hvis De bor i Region Hovedstaden (Det tidligere København og Frederiksberg kommune samt København og Frederiksborg amt) bedes De sætte kryds i kasse nr. 1, uanset hvor mange indbyggere der er i den by, De bor i). Bor i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden)... 1 Mindre end 5000 indbyggere... 2 En by med indbyggere... 3 En by med indbyggere... 4 En by med indbyggere... 5 Ved ikke Stemte De ved det sidste folketingsvalg d. 13. november 2007, eller var der noget som gjorde, at De ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme? Ja, jeg stemte... 1 Gå til spm. 64 Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget... 2 Gå til spm. 65 Nej, jeg stemte ikke, og var ikke stemmeberettiget... 3 Gå til spm Hvilket parti stemte De på? A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Y. Ny Alliance Ø. Enhedslisten Kandidat uden for partierne Stemte blankt Husker ikke parti Ved ikke... 88

25 36. Tænker De i almindelighed på Dem selv som tilhænger af et bestemt parti? Ja... 1 Gå til spm. 66 Nej... 5 Gå til spm. 67 Ved ikke... 8 Gå til spm Hvilket parti er der tale om? A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det konservative Folkeparti D. Centrumdemokraterne F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Y. Ny Alliance Ø. Enhedslisten Andre partier Hvad er Deres samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller derover... 09

26 39. Hvad er husstandens samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr million kr. eller derover Angiv venligst hvilket postnummer De bor i. Skriv postnummer: TAK FOR HJÆLPEN.

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire + 0 IP. nr.: Danskernes arbejdsliv Us. nr. 5780 Maj-juni 2006 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Værestedsundersøgelse 2011

Værestedsundersøgelse 2011 Landsforeningen af VæreSteder & Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark gennemført i samarbejde med Public futures 4. Er du født i Danmark? 1. Er du? Ja 91,7% 655 Nej 8,3% 59 Mand 61,8% 444 Kvinde

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106 ESS DOCUMENT DATE: 25.08.08 Forevisningskort til hovedskema ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: 2008 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid... 00 Mindre

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema 0 + IP.nr.: Int.nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 Fædreskema Skemaet er henvendt til barnets far, med mindre der er tale om, at faren har forældremyndigheden

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder)

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 3. I hvilket land er du født i (sæt kryds) a. Danmark - Udlandet b. Ved ikke 4. Hvor er din nuværende bopæl (sæt kryds)

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

[Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg [2. Børn] [1. Nærmiljø, netværk]

[Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg [2. Børn] [1. Nærmiljø, netværk] [Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg med @name? (Når relevante person er i røret) Goddag, mit navn er... Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent.

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Metode Feltperiode: 25-29. oktober 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: Kombination

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7) Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Forevisningskort til hovedskema (3. runde, 2006/7) INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Kort

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Denmark 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (DENMARK) Q1. Hvilket problem synes du er det vigtigste i Danmark i øjeblikket?

Læs mere

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob IP.nr: Int.nr.: 10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob FORTROLIGT SFI Us. 4711 Maj 2014 1 Tekst 0: Allerførst vil jeg spørge om din tilknytning til arbejdsmarkedet Sp. 0 Hvad er din aktuelle

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008 Arbejde og tilbagetrækning

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

Valgundersøgelsen 2001

Valgundersøgelsen 2001 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Modul 4 Spørgeskema og svarkort Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse. European Social Survey (ESS) 2. runde

Den europæiske samfundsundersøgelse. European Social Survey (ESS) 2. runde 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) 2. runde Skema A - B - C Us. 5599 September-december 2004 0 + + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: Tekst 1: Først nogle spørgsmål

Læs mere

Index Danmark/Gallup

Index Danmark/Gallup Index Danmark/Gallup DAGENS MEDICIN Interviewperiode: 1. halvår 2010 Projektnr.: 21018 Kunde: A/S Rapporteringsmåned: Christian IX's Gade September 2010 1006 Kbh K Denne rapport må ikke offentliggøres

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 2008

Danskernes værdier og holdninger 2008 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 2008 Us. 5864 + 0 + 1 Tekst 1: Først nogle spørgsmål om Deres meninger om og holdninger til forskellige ting. 1. Hvor vigtige er hver af de følgende

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere