LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april J.nr.: 4004 V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09"

Transkript

1 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf , fax , CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Installations- og konfigurations-vejledning for LUDUS Web...3 Forudsætninger...3 Installation...4 Konfiguration...7 Studieadministrationssystem...7 Dokumentarkiv...10 SSL Certifikat for HTTPS...10 Afvikling af LUDUS Web som Windows service CSC Scandihealth A/S Side 2 af 13

3 Installations- og konfigurations-vejledning for LUDUS Web Forudsætninger LUDUS Web skal installeres og afvikles på en Windows baseret PC. Installationen kræver omkring 100 MB plads på harddisken. Det anbefales, at der er mindst 1 GB fysisk RAM til rådighed for at afvikle LUDUS Web på en Windows server, der ikke samtidigt anvendes til andre applikationer. Før installation af LUDUS Web kan påbegyndes, skal der være installeret Java i version 6 (eller højere) på serveren. Java Runtime kan hentes og installeres fra LUDUS Web indeholder en web server som formidler adgang til applikationen via såvel HTTP som HTTPS. Det er derfor en forudsætning at LUDUS Web har eksklusiv adgang til at anvende TCP portene 80 (for HTTP) og 443 (for HTTPS) på serveren. Det betyder at der f.eks. ikke må være en kørende Internet Information Server på serveren. Hvis dette er tilfældet skal den standses, og det skal sikres at den ikke automatisk bliver startet op ved genstart af computeren. LUDUS Web tilbyder fra version en integration der muliggør udsendelse af SMS'er. Hvis der er indgået en separat aftale om at anvende denne integration, så er det nødvendigt at den server der afvikler LUDUS Web kan etablere netværksmæssig forbindelse til serviceleverandøren for denne SMS integration. Der skal således være mulighed for at der fra LUDUS Web serveren kan etableres følgende forbindelse over Internettet gennem eventuelle firewalls: protokol server http smsgw.csc.dk port 9501 Det er ydermere nødvendigt at kunne oplyse den IP adresse, hvormed LUDUS Web serveren præsenterer sig på Internettet (denne kan f.eks. findes ved at åbne en browser på LUDUS Web serveren og kontakte adressen: Denne adresse skal anvendes af serviceleverandøren for SMS integrationen til åbning i deres firewalls, således at LUDUS Web kan få adgang til de bagvedliggende services CSC Scandihealth A/S Side 3 af 13

4 Installation Installationen af LUDUS Web foretages med programmet ludusweb X.msi, hvor X er en talssekvens, der beskriver programmets versionsnummer. Programmet vil starte en guide som vil lede gennem installationsprocessen. Installationsprocessen består dels i at installere eller opdatere de relevante program filer og foldere, og dels i at konfigurere relevante indstillinger for LUDUS Web. Under selve installationen af programfiler vil man normalt blot vælge de værdier som installationsprogrammet foreslår. Klik på Næste knappen for at fortsætte CSC Scandihealth A/S Side 4 af 13

5 Vælg mappe for installation af programfiler. Normalt bør man vælge den foreslåede mappe. Klik på Næste knappen for at fortsætte CSC Scandihealth A/S Side 5 af 13

6 Afvent at filerne installeres. Når filkopieringen er gennemført åbnes et nyt selvstændigt konfigurationsvindue med titlen LUDUS Web Konfigurator (som normalt vil placere sig oven på det oprindelige installationsvindue og overskygge dette). Fortsæt herefter med at gennemføre processen i denne konfigurationsdialog. Processen er beskrevet særskilt i det efterfølgende afsnit Konfiguration i denne vejledning, da konfigurationsprocessen også kan afvikles som et selvstændigt program uafhængigt af selve installationsprocessen. Når konfigurationsvinduet efterfølgende lukkes, vil det oprindelige installationsvindue igen blive synligt. Klik på Afslut for at afslutte installationprocessen. LUDUS Web er nu installeret på serveren CSC Scandihealth A/S Side 6 af 13

7 Konfiguration LUDUS Web Konfigurator er et selvstændigt program, der anvendes til at konfigurere indstillinger for afvikling af LUDUS Web. Programmet afvikles som led i installationsprocessen for LUDUS Web, men kan også anvendes til efterfølgende konfiguration af LUDUS Web. Programmet kan startes ved at afvikle filen konfigurator.bat, som efter installation er placeret i installationsmappen for LUDUS Web. Programmet består af en guide, der gennemløber de relevante indstillinger for LUDUS Web. Studieadministrationssystem Her vælges hvilket studieadministrationssystem, der anvendes sammen med LUDUS Web. Dette er afgørende for hvilken type database LUDUS Web skal anvende, og valget vil ydermere regulere hvilken funktionalitet der er tilgængelig i LUDUS Web. Som studieadministrationssystem kan vælges mellem: LUDUS: Der anvendes Sybase SQL Anywhere. GAS: Der anvendes Microsoft SQL Server. Afhængigt af valget af studieadministrationssystem, skal man angive følgende: LUDUS 2009 CSC Scandihealth A/S Side 7 af 13

8 Databaseserver: IP adresse eller netværksnavn på den server, der afvikler databasen. Port: Den TCP port på databaseserveren som LUDUS Web skal forbinde til for at kommunikere med databasen. Typisk (default) vil dette være port Databasens navn: Det navn hvorunder databasen er registreret på databaseserveren. typisk (default) vil dette være VUC CSC Scandihealth A/S Side 8 af 13

9 GAS Databaseserver: IP adresse eller netværksnavn på den server, der afvikler databasen. Port: Den TCP port på databaseserveren som LUDUS Web skal forbinde til for at kommunikere med databasen. Typisk vil dette være port 1433, men den afhænger af den konkrete konfiguration, der er foretaget ved installation af GAS. DBMS: Identifikation af databasen på databaseserveren. Dette felt skal sædvanligvis have værdien GASDBMS CSC Scandihealth A/S Side 9 af 13

10 Dokumentarkiv Hvis der anvendes LUDUS som studieadministrationssystem, er det muligt at vedhæfte og udveksle dokumenter i LUDUS Web. Disse dokumenter administreres af en separat database, som er integreret i LUDUS Web. Under Placering af Dokumentarkiv angives hvor denne integrerede database placerer sin tilhørende datafiler. Bemærk at dokumenterne i dette dokumentarkiv ikke kan fremsøges direkte som filer under den angivne placering, men at dokumenterne er underlagt kontrol af databasen og skal fremsøges gennem LUDUS Web. Dokumentfaciliteterne vil ikke være tilgængelige, hvis der anvendes GAS som studieadministrationssystem, og denne konfigurationsmulighed vil ikke blive vist hvis GAS er valgt. SSL Certifikat for HTTPS LUDUS Web muliggør adgang til applikationen via både HTTP og HTTPS protokollerne. For at understøtte HTTPS er det nødvendigt at installere et SSL certifikat i LUDUS Web. Certifikatet anvendes både til identifikation af serveren og til kryptering af datatrafikken mellem LUDUS Web serveren og brugernes browsere. Hvis man er i gang med at installere LUDUS Web for første gang på serveren, så skal der installeres et nyt certifikat på serveren. Der kan anvendes to former for certifikater: 2009 CSC Scandihealth A/S Side 10 af 13

11 Et såkaldt selv signeret certifikat, dvs. et certifikat som LUDUS Web selv udsteder og som derfor ikke i forvejen er kendt af de browsere, som brugerne måtte anvende. Brugerne vil med et certifikat af denne type blive bedt om at vurdere om de har tillid til den pågældende server og kan vælge at angive en permanent tillid, hvorefter certifikatet vil blive registreret i browseren som et troværdigt certifikat på lige fod med preinstallerede certifikater i browseren. For at generere sådan et certifikat, skal man angive det fuldt kvalificerede domænenavn som LUDUS Web skal anvende på Internettet. Et certifikat udstedt af en ekstern certifikatleverandør, baseret på et rodcertifikat, som allerede er kendt og registreret i de forskellige typer af browsere. Processen for at rekvirere og modtage et certifikat af denne type afhænger af den enkelte leverandør, men bestillingen skal i alle tilfælde indeholde det domænenavn LUDUS Web skal benytte på Internettet. LUDUS Web kan anvende et certifikat, der er registreret i et PKCS12 arkiv (keystore), der indeholder certifikatets private nøgle såvel som certifikatet. Hvis certifikatet ikke er udstedt direkte fra et rodcertifikat, som kendes af browseren skal hele certifikatkæden op til rodcertifikatet være inkluderet i dette keystore. For at installere et certifikat af denne type skal PKCS12 keystore filen fremsøges, og det tilhørende keystore password angives. Hvis man i forvejen har installeret et SSL certifikat på serveren, vil man normalt vælge at fortsætte med at anvende dette certifikat. Dette vil normalt være tilfældet, hvis man er ved at opgradere en eksisterende installation af LUDUS Web. Hvis der allerede er installeret et certifikat, vil der være en valgmulighed, der muliggør, at dette certifikat fortsat anvendes CSC Scandihealth A/S Side 11 af 13

12 Der kan imidlertid være situationer, hvor man ønsker at installere et nyt certifikat, selv om der i forvejen er installeret et certifikat på serveren. Dette er f.eks. tilfældet, hvis LUDUS Web skal flyttes til et andet domæne på Internettet end det, der hidtil har været anvendt, eller hvis det eksisterende certifikat er udløbet og skal opdateres eller erstattes med et nyt CSC Scandihealth A/S Side 12 af 13

13 Afvikling af LUDUS Web som Windows service Under installation registreres LUDUS Web som en Windows service (tjeneste). Servicen er som standard konfigureret til automatisk at starte, når Windows serveren (gen )startes og til at køre med rettighederne for den lokale systemkonto. Dette er den anbefalede konfiguration, men kan fraviges, hvis man ønsker en anden konfiguration. Servicen registreres med navnet LUDUS Web, og kan manuelt startes og stoppes ved at åbne Kontrolpanel>>Administration>>Tjenester (Control Panel>>Administrative Tools>>Service) og fremsøge LUDUS Web fra listen af services. Bemærk at den relevante database på databaseserveren skal været startet og tilgængelig før LUDUS Web startes. Indgange til applikationen Efter installationen er fuldført og servicen startet, kan man ved at bruge en web browser tilgå. Disse kan bruges til en simpel test af at applikationen er startet. LUDUS Web har tre indgange der kan anvendes via HTTP og HTTPS: 1. én til det almindelige arbejde https://<<servernavn>> 2. én til opsætning af LUDUS Web https://<<servernavn>>/system 3. én der kan bruges på en infostander https://<<servernavn>>/info <<servernavn>> er IP adressen eller DNS navnet for den maskine hvor LUDUS Web er installeret CSC Scandihealth A/S Side 13 af 13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1111-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.0 Den 6. maj 2015 J.nr. 4004-V0283-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT 26. august 2013 1. Generelt om installationen... 2 1.1 Opgradering... 2 1.2 Vedrørende installation på et virtuelt miljø... 2 2. Operativsystemer... 3 3. Opdeling

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC BANKING FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INDHOLD 1 Indledning... 4 1.1 Systemkrav... 4 1.2 Kritik modtages gerne... 4 1.3 Yderligere

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software 1 // Mamut Business Software // Mamut Business Software Installationsguide Introduktion Indhold Før installation... 2 Denne guide skal forenkle installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Tryg Backup Manual 1

Tryg Backup Manual 1 Tryg Backup Manual 1 1. Sådan kommer du i gang med Tryg Backup I forbindelse med oprettelsen af din konto modtager du et brev med loginoplysninger til dit eget kontrolpanel på http://trygbackup.keepitpro.com/multiusercontrolpanel

Læs mere

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1. Brugervejledning PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.1 april 2012 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet

Læs mere

MobilePBX Installations og konfigurations vejledning

MobilePBX Installations og konfigurations vejledning MobilePBX Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobilePBX Mobile Private Branch Exchange Version 2.2 oktober 2011 www.blueposition.com Alle firma og produkt

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

// Mamut Business Software. Opdateringsguide

// Mamut Business Software. Opdateringsguide // Mamut Business Software Opdateringsguide 1 Opdateringsguide Indhold Om opdatering til ny version... 3 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Brugervejledning. VEr

Brugervejledning. VEr Brugervejledning VEr Version 1.4.3 Dansk Juli 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man bruger Connect Client. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004 Copyright 2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT C5 Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Installations Vejledning Version 3.0 incl. SP 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4

Læs mere