DFG/TFG 316/320/425/430/435

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFG/TFG 316/320/425/430/435"

Transkript

1 DFG/TFG 316/320/425/430/ Driftsvejledning K

2 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består af kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Ved betjening og udførelse af servicearbejder skal man sørge for, at det er den beskrivelse, der gælder for den aktuelle truck, der anvendes. F M Z t o Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: Står foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgå fare for mennesker. Står foran anvisninger, der skal overholdes for at undgå materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi bliver nødt til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Indholdsfortegnelse A B Bestemmelsesmæssig anvendelse Beskrivelse af truck 1 Beskrivelse af anvendelse... B 1 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse... B Truck... B 3 3 Tekniske data for standardmodel... B Ydelsesdata DFG B Motordata... B Dæk... B Mastudførelser... B Standarder... B Anvendelsesbetingelser... B 18 4 Markeringssteder og typeskilte... B Truckens typeskilt... B Truckens lastdiagram... B Lastdiagram påbygningsaggregat... B 21 C Transport og første idrifttagning 1 Aflæsning med kran... C 1 2 Sikring af trucken under transport... C 2 3 Første idrifttagning... C 3 4 Bugsering af trucken... C 3 D Påfyldning af brændstof 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med brændstof... D 1 2 Påfyldning af diesel... D 2 3 Udskiftning af gasflaske... D DK I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken... E 1 2 Beskrivelse af betjenings- og visningselementer... E 3 3 Idrifttagning af trucken... E Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning... E Truck med reduceret friplads over hovedet X (o)... E Indstilling af førersædet... E Sikkerhedssele... E Indstilling af ratstamme... E Start af trucken... E Startprocedure TFG... E Startprocedure DFG... E Visning af fejl under driften... E Sluk for motoren1.... E 20 4 Arbejde med trucken... E Sikkerhedsregler for kørsel... E Kørsel... E Styring... E Bremsning... E Betjening af mast og påbygningsaggregat... E Løft, transport og nedsætning af last... E Parkering af trucken i sikret tilstand... E Trækning af anhængere... E 36 5 Afhjælpning af fejl... E 37 F Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse... F 1 2 Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelsen... F 1 3 Service og eftersyn... F 3 4 Vedligeholdelses-tjekliste for DFG/TFG... F 4 5 Vedligeholdelses-tjekliste for DFG... F 6 6 Vedligeholdelses-tjekliste for TFG... F 7 7 Kølevæskespecifikationer... F 8 8 Oplysninger om brændstof - DFG... F 9 9 Smøreplan... F Driftsmidler... F Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejder... F Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejder... F Motorhjelm... F Starthjælp... F Motorvedligeholdelse DFG... F Motorvedligeholdelse TFG... F Kontrol af hydraulikoliestanden... F Aftapningshane gasanlæg... F Kontrol af kølevæskeniveau... F DK I 2

6 10.9 Kontrol af kølevæskekoncentration... F Påfyldning af kølesystemet... F Rengøring/udskiftning af luftfilterpatroner... F Gear - DFG/TFG... F Bremse... F Kontrol af hjulfastgørelsen... F Hydrauliksystem... F Rengøring/udskiftning af hydrauliktankudluftningen... F Elektrisk system... F Udstødningssystem... F Idrifttagning efter rengøring og vedligeholdelse... F Oplægning af trucken... F Forholdsregler før oplægning... F Forholdsregler under oplægningen... F Fornyet idrifttagning efter oplægningen... F Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser... F Endelig ud-af-drifttagning, bortskaffelse... F Betjeningsanvisning dieselpartikelfilter HUSS FS - MK serie... F Vigtige generelle anvisninger... F Vigtige sikkerhedshenvisninger... F Funktionsbeskrivelse... F Betjening HUSS-Control... F Driftsvejledning HUSS-Control... F Regeneration... F Vedligeholdelse... F DK I 3

7 I DK

8 A Z Bestemmelsesmæssig anvendelse "Retningslinjer for bestemmelses- og forskriftsmæssig anvendelse af truck" (fra den tyske maskinindustriforening VDMA) medfølger ved leveringen af dette køretøj. Retningslinjerne er en del af denne driftsvejledning og skal altid overholdes. Nationale forskrifter gælder uden indskrænkninger. Den skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne driftsvejledning. Anden brug anses ikke for at være bestemmelsesmæssig og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. Undgå frem for alt overbelastning pga. for tung eller ujævnt fordelt last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i eksplosions- og brandfarlige områder, ej heller i områder, der er rustfremkaldende eller meget støvede. M Driftsherrens forpligtelser: Driftsherre er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er driftsherren den person, som det, i henhold til den kontraktmæssige overenskomst mellem ejer og bruger af trucken, påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser. Driftsherren skal sikre sig, at køretøjet kun anvendes formålsbestemt, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjemands liv og helbred undgås. Han skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Til driften af truck, som drives af en forbrændingsmotor, i lukkede rum skal brugeren overholde de lovmæssige forskrifter, tekniske standarder og forskrifter vedr. forebyggelse af ulykker, som skal anvendes. Driftsherren skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne driftsvejledning. Hvis denne driftsvejledning ikke følges, bortfalder vores garanti. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producentens kundeservice. Montering af ekstraudstyr: På- og indbygning af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider køretøjets funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Det kan derudover være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. Anhænger- og slæbelaster: Der må kun tilkobles anhænger- og slæbelaster, der er godkendt til trucken DK A 1

9 A DK

10 B Beskrivelse af truck 1 Beskrivelse af anvendelse Truck i serien DFG/TFG er 4-hjuls-truck med førersæde og forbrændingsmotor. Truck i serien DFG er udstyret med dieselmotorer, truck i serien TFG med gasforbrændingsmotorer. DFG/TFG er udstyret med et hydrodynamisk drev. Den venstre pedal er en kombination af sneglefart og bremsepedal og aktiverer hurtigløftsfunktionen ved langsom kørsel. Pedalen i midten er standardbremse- og nødbremsepedal Løfteevnen afhænger af type. Det fremgår af typebetegnelsen, hvor stor en last, der kan optages. Således kan en DFG/TFG 316 optage laster på op til 1600 kg og DFG/ TFG 435 på op til 3500 kg. Trucktyper og maksimal løfteevne: Type maks. løfteevne*) Lasttyngdepunkt DFG/TFG kg 500 mm DFG/TFG kg 500 mm DFG/TFG kg 500 mm DFG/TFG kg 500 mm DFG/TFG kg 500 mm *) Bindende for løfteevnen er de lastdiagrammer, der sidder på den enkelte truck 0708.DK B 1

11 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Førersæde 8 t Lastgaffel 2 t Ratstamme 9 t Gaffelslæde 3 t Instrumentpanel 10 t Drivaksel 4 t Førerbeskyttelsestag 11 t Motorbeklædning 5 t Mast 12 t Styreaksel 6 t Lastkæde 13 t Anhængertræk 7 t Løftecylinder 14 t Kontravægt 0708.DK B 2

12 2.1 Truck Chassis og opbygning: Et stabilt, vridningssikkert chassis, hvor aggregater og betjeningselementer er monteret beskyttet, giver trucken en høj grad af statisk sikkerhed. En kappe (11), som kan åbnes langt op, gør det let at komme til at vedligeholde trucken. Hydraulikolietanken sidder på højre side og brændstoftanken i DFG-serien er integreret i chassiset på den modsatte side. Gasflasken til TFG-serien fastgøres på kontravægten (14) i en holder. Udstødningsgassystemet forhindrer, at der trænger udstødningsgas ind til føreren. F Førerplads: Et skridsikkert trin med et håndtag på pillerne til førerbeskyttelsestaget gør det let at komme op i og ned fra trucken. Føreren beskyttes af førerbeskyttelsestaget (4). Fra førersædet (1) kan sædedæmpningen og sædepositionen og på ratstammen (2) rattets tiltning indstilles. Den enkle betjening vha. ergonomisk anbragte regulatorer og det stort set vibrationsfrie førerhus gør, at føreren kun er udsat for et minimum af belastning. Styre- og advarselsindikatorer på instrumentbrættet (3) gør det muligt at overvåge systemet under driften. Det betyder, at sikkerhedsstandarden er meget høj. Før der tændes for trucken, skal førerbeskyttelsestaget kontrolleres for ridser, og hvis det er beskadiget repareres eller udskiftes. Motor: Vandkølede motorer med rolig gang og høj effekt ved lavt forbrug. I DFGserien er der monteret dieselmotorer med en meget ren forbrænding af brændstof under alle driftsbetingelser og med sodværdier, der ligger under grænsen for, hvad der kan ses med det blotte øje. I TFG serien anvendes benzinmotorer med meget lave rest-udstødningsgasværdier. Fremdrift: Et halvautomatisk gear med gearoliekøler og momentomformer er påflanget direkte på motoren. Det overfører kraften til drivakslen (10). Med retningsvenderen på det venstre hydraulikstyregreb indstilles kørsel fremad/ tilbage resp. neutralstillingen. Styretøj: Den hydrostatiske styring med en styrecylinder, der er integreret i styreakslen (12). Styreakslen er ophængt, så der selv på ujævne køreveje er et godt vejgreb. Bremsning: Med bremsepedalen betjenes de to tromlebremser, der virker på drivhjulene, hydraulisk. Tromlebremserne kan også aktiveres med kombinationspedalen langsom kørsel/bremsning, dette er dog kun tænkt som hjælp til sneglefart. Pedalen bør ikke anvendes til normal bremsning. Tromlebremsen justeres automatisk, efterhånden som de slides. Parkeringsbremsen virker ved, at tromlebremsen aktiveres mekanisk via bowdenkabler, når der trækkes i parkeringshåndtaget. Hjul: Alle hjul sidder inden for truckkonturen: Der kan vælges imellem luftdæk eller superelastiske dæk DK B 3

13 Hydrauliksystem: Tandhjulspumpen til hydrauliksystemet drives af motoren via et ekstra kraftudtag. Pumpeomdrejningstallet og dermed volumenstrømmen reguleres med kørepedalen via motoromdrejningstallet. De hydrauliske funktioner styres med styregrebet via en multistyreventil. El-system: 12-volts-anlægget består af et starterbatteri og en vekselstrømsgenerator med integreret regulator. En genstartsspærre forhindrer fejlbetjening ved start og en sikkerhedskobling gør, at trucken kun kan startes med retningsvenderen i neutralstilling. I dieselmotorer er der monteret en lynstartforglødeanlæg, gasmotorer er udstyret med et kontaktløst elektronisk tændingssystem for en hurtig, problemfri start af motoren. Motoren slukkes med tændings-/startkontakten. Mast (5): Vi ønsker at optimere førerens udsyn. De kraftige stålprofiler er smalle, hvilket man især lægger mærke til i tretrins-masten, hvor der et godt udsyn til gaflerne. Vi har opnået samme gode resultater med gaffelslæden. Masten og gaffelslæden kører på permanent smurte og derfor vedligeholdelsesfrie skråstillede støtteruller. Påbygningsaggregater: Der er mulighed for at montere mekaniske og hydrauliske påbygningsaggregater (ekstraudstyr) på trucken DK B 4

14 3 Tekniske data for standardmodel Z De tekniske data angives iht. den tyske norm VDI Ret til tekniske ændringer og udvidelser forbeholdes. 3.1 Ydelsesdata DFG Betegnelse DFG 316 DFG 320 Q Løfteevne kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed med/uden last 18/19 18/19 km/h Løftehastighed med/uden last 0,6/0,62 0,6/0,62 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55/0,49 0,55/0,49 m/s Stigeevne med/uden last % Ydelsesdata TFG Betegnelse TFG 316 TFG 320 Q Løfteevne kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed med/uden last 18/19 18/19 km/h Løftehastighed med/uden last 0,6/0,63 0,6/0,63 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55/0,49 0,55/0,49 m/s Stigeevne med/uden last % 0708.DK B 5

15 Ydelsesdata DFG / TFG Betegnelse DFG 425 DFG 430 DFG 435 Q Løfteevne kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed med/uden last 17/19 18/19 18/19 km/h Løftehastighed med/uden last 0,59/0,60 0,53/0,59 0,49/0,53 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55/0,45 0,55/0,45 0,55/0,42 m/s Stigeevne med/uden last % Betegnelse TFG 425 TFG 430 TFG 435 Q Løfteevne kg C Lasttyngdepunktsafstand mm Kørehastighed med/uden last 17/19 18/19 18/19 km/h Løftehastighed med/uden last 0,5/0,6 0,46/0,55 0,41/0,51 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,55/0,45 0,55/0,45 0,55/0,42 m/s Stigeevne med/uden last % 0708.DK B 6

16 0708.DK B 7

17 Mål DFG Betegnelse DFG 316 DFG 320 a/2 Sikkerhedsafstand mm h 1 Mastens højde (sænket) mm h 2 Friløft mm h 3 Løft mm h 4 Mastens højde (kørt ud) mm h 6 Højde over beskyttelsestag mm h 7 Sædehøjde (SIP) mm L 1 Længde inkl. gafler mm L 2 Længde inkl. gaffelryg mm b 1 Samlet bredde mm e Gaffelbredde mm m 1 Frihøjde under masten med last mm m 2 Frihøjde midt for sporvidde mm Ast Bredde på arbejdsgang ved paller 800 x 1200 på langs mm Ast Bredde på arbejdsgang ved paller 1200 x 800 på tværs mm Wa Venderadius mm x Lastafstand mm y Sporvidde mm Egenvægt kg 0708.DK B 8

18 Mål DFG Betegnelse DFG 425 DFG 430 DFG 435 a/2 Sikkerhedsafstand mm h 1 Mastens højde (sænket) mm h 2 Friløft mm h 3 Løft mm h 4 Mastens højde (kørt ud) mm h 6 Højde over beskyttelsestag mm h 7 Sædehøjde mm L 1 Længde inkl. gafler mm L 2 Længde inkl. gaffelryg mm b 1 Samlet bredde mm e Gaffelbredde mm m 1 Frihøjde under masten med last mm m 2 Frihøjde midt for sporvidde mm Ast Bredde på arbejdsgang ved paller 800 x 1200 på langs mm Ast Bredde på arbejdsgang ved paller 1200 x 800 på tværs mm Wa Venderadius mm x Lastafstand mm y Sporvidde mm Egenvægt kg 0708.DK B 9

19 Mål TFG Betegnelse TFG 316 TFG 320 a/2 Sikkerhedsafstand mm h 1 Mastens højde (sænket) mm h 2 Friløft mm h 3 Løft mm h 4 Mastens højde (kørt ud) mm h 6 Højde over beskyttelsestag mm h 7 Sædehøjde (SIP) mm L 1 Længde inkl. gafler mm L 2 Længde inkl. gaffelryg mm b 1 Samlet bredde mm e Gaffelbredde mm m 1 Frihøjde under masten med last mm m 2 Frihøjde midt for sporvidde mm Ast Bredde på arbejdsgang ved paller 800 x 1200 på langs mm Ast Bredde på arbejdsgang ved paller 1200 x 800 på tværs mm Wa Venderadius mm x Lastafstand mm y Sporvidde mm Egenvægt kg 0708.DK B 10

20 Mål TFG Betegnelse TFG 425 TFG 430 TFG 435 a/2 Sikkerhedsafstand mm h 1 Mastens højde (sænket) mm h 2 Friløft mm h 3 Løft mm h 4 Mastens højde (kørt ud) mm h 6 Højde over beskyttelsestag mm h 7 Sædehøjde mm L 1 Længde inkl. gafler mm L 2 Længde inkl. gaffelryg mm b 1 Samlet bredde mm e Gaffelbredde mm m 1 Frihøjde under masten med last mm m 2 Frihøjde midt for sporvidde mm Ast Bredde på arbejdsgang ved paller 800 x 1200 på langs mm Ast Bredde på arbejdsgang ved paller 1200 x 800 på tværs mm Wa Venderadius mm x Lastafstand mm y Sporvidde mm Egenvægt kg 0708.DK B 11

21 3.2 Motordata Motor - DFG Type S4Q2 firecylindret Tændingsrækkefølge Slagvolumen 2505 cc Reguleringsomdrejningstal 2350 o/min. (ubelastet) 680 o/min. (tomgang) Ventilspillerum Indsugning og udstødning 0,25mm kold Oliemængde 8,0 l Tankindhold 48 l Kølevæskemængde 5,5 l + system = 14,0 l Motor DFG Type S4S firecylindret Tændingsrækkefølge Slagvolumen 3331 cc Reguleringsomdrejningstal 2350 o/min. (ubelastet) 680 o/min. (tomgang) Ventilspillerum Indsugning og udstødning 0,25mm kold Oliemængde 10,0 l Tankindhold 58 l Kølevæskemængde 5,5 l + system = 15,0 l 0708.DK B 12

22 Motor - TFG Type 2,1 L L4 firecylindret, firetakt, gas Tændingsrækkefølge Slagvolumen 2065 cc Reguleringsomdrejningstal 2700 ±50 o/min. (ubelastet) 850 ±50 o/min. (tomgang) Ventilspillerum Indsugning og udstødning 0,38mm varm Tændrørstype NGH FR2A-D Tændrørselektrodeafstand 0,8-0,9 mm Oliemængde 3,8 liter Kølevæskemængde 3,5 liter + system = 13 liter Motor TFG Type 2,5 L L4 firecylindret, firetakt, gas Tændingsrækkefølge Slagvolumen 2488 cc Reguleringsomdrejningstal 2700 ±50 o/min. (ubelastet) 850 ±50 o/min. (tomgang) Ventilspillerum Indsugning og udstødning 0,38mm varm Tændrørstype NGH FR2A-D Tændrørselektrodeafstand 0,8-0,9 mm Oliemængde 3,8 liter Kølevæskemængde 3,5 liter - system = 13 liter 0708.DK B 13

23 3.3 Dæk Dæk massivt gummi SE (= solid) DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 Drivaksel Styreaksel 18x7-8 18x7-8 Luftdæk (diagonaldæk) DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 Drivaksel PR PR Styreaksel 18x7-8 14PR 18x7-8 14PR Dæktryk DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 Drivaksel 10 bar 10 bar Styreaksel 9,0 bar 9,0 bar Dæk massivt gummi SE (= solid) DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 Drivaksel 7.00x12 28x x15 Styreaksel 6.50x x x10 Luftdæk (diagonaldæk) DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 Drivaksel 7.00x12 16PR 28x PR 250x15 16PR Styreaksel 6.50x10 14PR 6.50x10 14PR 6.50x10 14PR Dæktryk DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 Drivaksel 10,0 bar 9,0 bar 8,25 bar Styreaksel 10,0 bar 10,0 bar 10,0 bar Z Tilladte dæktyper: Der må kun anvendes dæk, som er godkendt af producenten af trucken, kontakt den lokale JH-serviceafdeling i tvivlstilfælde DK B 14

24 3.4 Mastudførelser (alle mål i mm) DFG/TFG 316/320 VDI 3596 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft Friløft Byggehøjde, sænket Byggehøjde kørt ud h 3 h 2 h 1 h DK B 15

25 DFG/TFG 425/430 VDI 3596 Betegnelse ZT ZZ DZ Masttabel Løft Friløft Byggehøjde, sænket Byggehøjde kørt ud h 3 h 2 h 1 h DK B 16

26 DFG/TFG 435 VDI 3596 Betegnelse ZT DZ Masttabel Løft Friløft Byggehøjde, sænket Byggehøjde kørt ud h 3 h 2 h 1 h DK B 17

27 3.5 Standarder Vedvarende lydtryksniveau: 79 db(a) +/- 3dB (afhængig af tolerancer og udstyr) Z i henhold til DS/EN i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, der findes ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. MSG 65 Vibration : DFG/TFG ,50 m/s 2 DFG/TFG ,73 m/s 2 Z iht. EN Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved overkørsel af forhindringer med konstant hastighed. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Z Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser og støjimmunitet overholdes, og at der er foretaget kontrol for afladning af statisk elektricitet iht. DS/EN samt de her nævnte normative henvisninger. Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten. 3.6 Anvendelsesbetingelser Z Omgivelsestemperatur - ved drift fra -20 C op til 40 C Ved permanent anvendelse under ekstreme udsving i temperatur eller luftfugtighed kræves specielt udstyr og særlig godkendelse DK B 18

28 (mm) D (mm) Q (kg) Markeringssteder og typeskilte DK Pos. Betegnelse 15 OBS: Følg anvisningerne i driftsvejledningen! 16 Lastdiagram lastgaffel, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 17 Forbudsskilt "Kørsel med hævet last forbudt" / "Masttiltning fremad med løftet last forbudt" 18 Skilt "Husk sikkerhedsselen" 19 Anslagspunkter til læsning med kran 20 Skilt "Forholdsregler, hvis trucken truer med at vælte" 21 Kombinationsskilt "Ophold på lastoptaget forbudt"/"ophold under lastoptaget forbudt"/"fare for kvæstelser ved håndtering af masten" 22 Skilt "Maksimal kropsstørrelse" (o) 23 Kontrolmærkat (o) 24 Anslagspunkter til donkraft 25 Serienummer, på rammen under motorhjelmen 26 Forbudsskilt "Der må ikke medtages personer" 27 Typeskilt, truck; under motorhjelmen ( =li; =re) B 19

29 4.1 Truckens typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 28 Type 33 Producentlogo 29 Serie-nr. 34 Egenvægt 30 Nominel løfteevne i kg 35 Lasttyngdepunktsafstand i mm 31 Drivkraft i kw 36 Byggeår 32 Producent 37 Option Angiv serienummer (29) ved spørgsmål vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. 4.2 Truckens lastdiagram Lastdiagrammet for trucken (16) angiver truckens løfteevne Q i kg med masten stående lodret. Diagrammets udformning afhænger af den anvendte masts højde. I tabelform vises, hvor stor den maksimale løfteevne er ved et bestemt lasttyngdepunkt D (i mm) og den ønskede løftehøjde H (i mm). Lastdiagrammet for trucken angiver truckens bæreevne med de gafler, der var monteret ved levering. Fra og med en gaffellængde på 1300 mm betyder det en aflastning. Trucks, der leveres uden gafler, forsynes med et standardskilt. Eksempel på udregning af den maksimale løfteevne: Ved et lasttyngdepunkt D på 600 mm og en maks. løftehøjde H på 3600 mm er den maksimale løfteevne Q 1105 kg. Eksempel: DK B 20

30 De pileformede markeringer (38 og 39) på den hhv. den indvendige og udvendige mast viser føreren, hvornår han har nået de løftehøjdegrænser, der foreskrives i lastdiagrammet. Disse pile er monteret på alle master med en løftehøjdeafhængig løfteevnegraduering Lastdiagram påbygningsaggregat Z Lastdiagrammet for påbygningsaggregater angiver truckens løfteevne Q i kg i forbindelse med det respektive påbygningsaggregat. Det serienummer, der fremgår af lastdiagrammet for påbygningsaggregatet, skal svare til nummeret på påbygningsaggregatets typeskilt, da producenten angiver løfteevnen specielt for hvert enkelt aggregat. De vises på samme måde som truckens løfteevne og findes på tilsvarende vis. Ved laster med et lasttyngdepunkt på over 500 mm opefter reduceres bæreevnen med forskellen i det ændrede tyngdepunkt DK B 21

31 B DK

32 C Transport og første idrifttagning 1 Aflæsning med kran M M M Benyt udelukkende løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (læssevægt, se truckens typeskilt). Parkering af trucken i sikret tilstand (se kapitel E). Fastgør krangrejet på mastens tværdrager (1) og på anhængertrækket (2). Der må kun sættes kranremme resp. - kæder i det øverste øje på kontravægten og i øjerne på hovedtværbjælken (mast). Masten skal være tiltet helt tilbage. Kranremmen resp. -kæden på masten skal have en fri minimumlængde på 2 m. Krangrejets anhugningsudstyr skal placeres, så det ikke rører ved lastdele eller beskyttelsestag, når der løftes DK C 1

33 2 Sikring af trucken under transport Ved transport på en lastbil eller trailer skal trucken surres og kiles fast på en fagligt korrekt måde. Lastbilen/traileren skal være udstyret med en træbund samt ringe til fastsurring. Læsningen skal iht. anbefalingerne i de tyske direktiver VDI 2700 og VDI 2703 foretages af personale, der er specielt uddannet hertil. Den korrekte dimensionering og realisering af forholdsreglerne ved læsning bestemmes i hvert enkelt tilfælde. Benyt øjerne på mastens øverste tværbjælke samt anhængerboltene til fastsurring af trucken, når masten er monteret. Se det øverste billede (fastsurring og anbringelse af kiler med monteret mast) og det midterste billede (fastsurring og anbringelse af kiler uden mast). Hvis trucken skal transporteres uden mast, surres den fast i forenden hen over sikkerhedstaget. Se billede i midten. Det nederste billede viser det omtrentlige tyngdepunkt DK C 2

34 3 Første idrifttagning F Første ibrugtagning og instruktion af føreren skal foretages af personale med en relevant uddannelse. Hvis der leveres flere truck, skal man sikre sig, at lastoptagningsudstyr, mast og grundtruck med samme serienummer sammenbygges. For at gøre trucken klar til drift efter levering eller transport skal der gøres følgende: Kontrollér, at udstyret er komplet og i ordentlig stand. Kontrollér olieniveau i motoren. Kontrollér olieniveau i det halvautomatiske gear. Kontrollér bremsevæskeniveau. Kontrollér batteritilslutninger og syrevægtfylde. Tag trucken i brug som foreskrevet (se kapitel E). 4 Bugsering af trucken Da gearet drives af truckmotoren, er gearet ikke smurt, og det overophedes, hvis trucken skal bugseres med slukket motor. For at forhindre dette må trucken højest trækkes maks. 5km og med en maks. hastighed på 4 km i timen. Trækpunkt Der skal benyttes en fast trækstang for at bevæge en truck. Truckens bugseringspunkt er markeret med (57) F Z Fastgør bugseringsstangen på bjærgningskøretøjets anhængertræk og på det køretøj/den truck, der skal bjærges. Løsning af parkeringsbremsen. Der skal sidde en person på førersædet i det køretøj, der skal bugseres, for at styre. Bugser trucken i gåhastighed! Eftersom servoaggregatet ikke er tilkoblet, kræver det en ekstra kraftanstrengelse at styre trucken DK C 3

35 C DK

36 D Påfyldning af brændstof 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med brændstof Inden påfyldning af brændstof eller udskiftning af gasflasken skal trucken parkeres sikret (se kap. E). F Brandsikringsforanstaltninger: Rygning samt brug af åben ild eller andre antændelseskilder i nærheden af påfyldningsområdet er forbudt ved håndtering af brændstoffer og gas. Anbring skilte, der markerer fareområdet, så alle kan se dem. Det er forbudt at opbevare letantændelige materialer i dette område. Funktionsdygtige ildslukningsapparater skal hele tiden stå klar i påfyldningsområdet. Der må kun anvendes kulsyrepulverslukkere eller kulsyregasslukkere ved bekæmpelse af flaskegasbrande. Opbevaring og transport: Anordningerne til opbevaring og transport af dieselbrændstof og flydende gas skal overholde de lovmæssige krav. Hvis der ikke er en stander til disposition, skal brændstoffet lagres og transporteres i rene og godkendte kar. Det skal markeres tydeligt, hvad beholderen indeholder. Utætte gasflasker skal omgående bringes ud i det fri, stilles på steder med god udluftning. Leverandøren af gasflasker skal kontaktes. Dieselbrændstof, der er løbet ud, skal bindes vha. egnede midler og bortskaffes iht. de gældende miljøbeskyttelsesregler. Personale til påfyldning af brændstof og udskiftning af gasflasker: Personer, der anvender flydende gas, er af hensyn til en sikker drift, forpligtet til at tilegne sig den nødvendige viden om flydende gassers karakteristika. Påfyldning af gastanke: Gastankene forbliver sammenkoblede med trucken og fyldes op på gasservicestationer. Overhold forskrifterne fra producenten af tankanlægget samt lovpligtige og lokale bestemmelser, når der tankes op. M F Slange-/rørbrudssikring OBS: For drift med flydende gas skal der være en slange-/rørbrudssikring til rådighed, som forhindrer gas i at strømme abrupt ud, hvis en forsyningsledning svigter. der må kun anvendes gasflasker med integreret slange-/rørbrudssikring flasketilslutningen på trucken skal være udstyret med en slange-/rørbrudssikring (denne er til rådighed fra fabrikken) Driftsherren skal overholde de lovmæssige forskrifter, tekniske standarder og forskrifter vedr. forebyggelse af ulykker, som skal anvendes i forbindelse med flydende gas. Flydende gas giver frostsår på bar hud DK D 1

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY MPV-60 FEJEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Startende med serienummer 482152 LÆS DENNE BOG Denne vejledning indeholder væsentlige oplysninger om brug og sikker betjening af maskinen.

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Visse servicearbejder, som berører bilens elektriske system, kan kun udføres ved hjælp af særligt elektronisk udstyr, som er udviklet specielt til bilen. Kontakt

Læs mere

Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog

Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog Indhold Indledning... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 26 Sæder, sikkerhed... 43 Opbevaring... 65 Instrumenter og betjening... 75 Lygter... 106 Klimastyring...

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog OPEL INSIGNIA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 40 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 74 Lygter... 110 Klimastyring...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

OPEL ASTRA. Instruktionsbog

OPEL ASTRA. Instruktionsbog OPEL ASTRA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 21 Sæder, sikkerhed... 38 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 100 Lygter... 136 Klimastyring...

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

2 Introduktion. Introduktion

2 Introduktion. Introduktion Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 20 Sæder, sikkerhed... 37 Opbevaring... 53 Instrumenter og betjening... 63 Lygter... 94 Infotainment-system... 101 Klimastyring... 202

Læs mere

Brugsmanual Stama minilæsser

Brugsmanual Stama minilæsser Brugsmanual tama minilæsser aturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk tilladelse forbudt. * opyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden Læs

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere