Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur Nauta Pkt. 1: Peter bød velkommen til vores første bestyrelsesmøde og fik underskrifter på referatet, fra sidste bestyrelsesmøde, som var den 14. januar 2014.

2 Pkt. 2: Siden sidst: Der er kommet en henvendelse fra Michelle Ramsing, som er videresendt til samtlige bestyrelsesmedlemmer, der har haft mulighed for, at komme med input, forinden Peter sendte svar til Michelle. (Henv. + svar foreligger i arkiv) Der er endvidere kommet en henvendelse fra Lis Døssing, der forinden en vandprøve opdager, at der mangler en opdatering på Rapport vedrørende hund, som har vist uacceptabel adfærd. Lis Døssing har været i tæt samarbejde med DKK s adfærdskonsulent Liselotte Christensen, og er nået frem til et fremsendt oplæg, som alle i bestyrelsen har godkendt. (Henv. foreligger i arkiv) Der er flere der har rykket for informationer mv. til Gold Cup er på dagsordenen, så ikke yderligere til punktet her. Efter Peter har haft computerproblemer, og mistet en del Newf. dokumenter, forespørger Peter, om det ikke ville være korrekt, at der oprettes en TDC-forbindelse til Formandsposten, så der hele tiden er back op, og dokumenter ikke går tabt. Bestyrelsen har bevilget TDC-forbindelse til Formandsposten. Peter har lovet, at fremsende Forretningsorden og Newf. love, men der var enighed om, at det var mest korrekt, at de blev tilpasset, så det var det nyeste materiale, som blev udsendt. Peter og Fleur tilpasser forretningsordenen/love og udsender til øvrige bestyrelsesmedlemmer mv.

3 Pkt. 3: Endelig konstituering: Formand Næstformand Kasserer/medlemsansvarlig Regions- & vandansvarlig Bestyrelsesmedlem Udstillingsansvarlig Sekretær Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur Nauta Der vil altid blive diskuteret titler, men bestyrelsen er en fælles bestyrelse, der samlet træffer de bedste beslutninger for klubben. Så tit vil flere af os også stå som tovholdere, for de forskellige områder. Og tillægger os ikke mere i disse, end at arbejder skal udføres. Der er enighed i, at alle henvendelse til bestyrelsen, skal gå gennem de officielle sider, det vil sige Newfclub.dk der skal ikke forventes, at man kan tilmelde sig arrangementer via Newf-facebooksiden, ej heller, at bestyrelsen svarer på ting her igennem. Fleur skriver det besluttede på Newf-facebooksiden Pkt.4: Forretningsorden: - Suppleanter og deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen er enig om, at der skal være et tæt samarbejde med klubbens suppleanter, men de vil ikke blive indkaldt til samtlige bestyrelsesmøder. Dels for at begrænse rejseudgifter i forbindelse med møderne og da suppleanterne ikke har stemmeret, ses der ikke nødvendighed i, at de er med til samtlige møder. Men suppleanterne indkaldes, når der er større arbejdsområder, såsom Gold Cup mv.

4 - Arbejdsbeskrivelse for bestyrelsesarbejdet Grundet meget nye bestyrelsesmedlemmer, findes der nu god grund til, at der bliver lavet arbejdssedler for de enkelte arbejdsområder. Så det er aftalt, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer, laver arbejdsseddel over, hvilke arbejdsopgaver, der er i forbindelse med deres hverv. Og så vil der løbende blive lavet en opsamling af disse, til vores årshjul. Bestyrelsen lægger op til, at der ved næste Generalforsamling ses på, am man evt. skal indkalde 1. suppleant hver gang, så der altid ville være en backup hvis der pludselig er en exit i bestyrelsen. Fleur laver udkast til en deadline kalender, så der kommer styr på alle datoer, der skal holdes styr på. PKT.5: Love: - Ajourføring af klubbens love jfr. Besluttede lovændringer på Generalforsamlingen lørdag den 26. april 2014 Som tidligere nævnt, til dette punkt. Peter og Fleur tilpasser forretningsordenen/love og udsender til øvrige bestyrelsesmedlemmer mv. Vi skal have indført, at det år, at formanden er på valg, så skal revisoren fremsende stemmesedler til kassereren, så der ikke kan stilles tvivls spørgsmål, omkring formanden og kandidaturet. - Tovholder på det nye lovarbejde Jan Marker er tovholder på det nye lovarbejde, Birthe Møller har lovet at hjælpe Jan, og det ser bestyrelsen som en god idé, da Birthe har meget erfaring fra Klubbens bestyrelse gennem årerne. KK, har tilbudt at være konsulent på vores lovarbejde, og dette tilbud takker bestyrelsen ja til.

5 Jan, vil tage udgangspunkt i DKK s udkast og formidle Newf-love ind og ikke omvendt. Det er der givet accept fra, fra bestyrelsen. Peter fremsender materiale til Jan, lige så snart det foreligger. Pkt.6: Introfolder Charlotte, Michael og Fleur laver udkast til en ny introfolder og sender til øvrige bestyrelsesmedlemmer, der kan kommer med deres input. Charlotte, Michael og Fleur holder selv møde og udfærdiger deres forslag Jan sørger for at de trykkes Bestyrelsen vil arbejde på, at få annoncer til at finansiere denne introfolder. Pkt.7: Newf-postens redaktion Jan fortæller, at der er positiv tilbagemelding af Newf-posten. Og alle er enige om, at det er et blad der skal imødese alle, uanset om man udstiller eller ej. Så der vil værre færre billeder og mere interessant læsestof. Vi skal alle prøve at være bedre til at spotte nye medlemmer, så der kan tages billeder af disse og få dem i bladet. Pkt.8: Regionerne Jesper fortæller, at det går godt i regionerne. Han savner dog lidt flere repræsentanter ved regionsmøderne. Arbejdet kan tæt følges via klubbens hjemmeside, da alle regioner er meget gode til at opdatere de ting der sker. Der er kommet nyt vandhold ved Ishøj Strand og der er ved opstart kommet 10 nye medlemmer.

6 Jesper bød de nye medlemmer velkommen og de var alle meget fascineret over fremgangsmåden. Der er tit efterspørgsel via Newf-Facebookside efterspørgsel på pelspleje, men når der i forbindelse med vandholdene holdes møder om pelspleje, er det meget sjældent, at der møder nogen op. Så derfor er det vigtigt, at de enkelte medlemmer, sørger for, at søge de korrekte oplysninger på de korrekte søgesteder. I nærmeste fremtid skal Jesper holde møde med de enkelte klubber, hvor arbejdsreglerne skal strammes op. Der arbejdes på sammenlægning af nogle klubber. Men Jesper mener, at alle vil blive opdateret helt præcist ved at læse på Newfslub.dk, som hele tiden er ajourført. Pkt.9: Nyt fra A) Udstillingsudvalget - Koordinering af udvalgets opgaver, udstillingskalender og dommere Udstillingskalender DKK 1. halvår er endnu ikke færdig, så det er svært at planlægge Newf-klubbens fremtidige udstillinger. Der udarbejdes en udstillingskalender, lige så snart det er muligt. Flere rutinerede udstillere, har lovet, at være bestyrelsen behjælpelige med dommerforslag, dette tilbud vil vi tage imod, men det bliver bestyrelsen, der træffer de endelige dommervalg.

7 Der vil i fremtiden benyttes forskellige ringsekretærer. Klubbens trailer er ordnet og gjort i stand af Heidi og Mogens, stor tak til dem. Bestyrelsen har bevilget midler til, at Mogens får ordnet begyndende rust på traileren. Peter vil prøve at få DYSON til at sponserere en støvsuger til klubben, og henvise til de rengjorte røde løbere. - Thyholm udstillingen evaluering Udstillingen gik godt, og der har kun været positive tilbagemeldinger. Peter siger, det er godt med lokale udstillinger, da der er stor opbakning til det. Det har været slået stort op mange steder, og Bilforhandleren er villig til, at lægge lokaler til en anden gang. B) Sundhedsudvalget - Nyt Charlotte efterlyste, at vi alle var lidt mere opmærksomme på, at underrette hinanden, når der kom nye ting på markedet, samt oplysninger fra diverse dyrlæger mv. Der blev aftalt, at vi alle er obs på, at hvis der er områder, som vi bliver bekendt med er et problem, så sender vi besked til WEB-master, som vil formidle problematikken videre via klubbens hjemmeside. Det kunne være f.eks. - område der er ramt af hjerte/lunge orm - nye produkter mod flåder - ormekur mv. Fleur er tovholder ved større områder, og vil trække på klubbens medlemmer, der er i besiddelse af løsnings viden eller kontakte DKK, som vi vil undersøge om vi må linke til.

8 Der har tidligere været et udvalg, som aldrig kom rigtigt i gang. Men da der som hovedregel støttes til DKK s regler, er der ikke behov for et nyt sundhedsudvalg. Der ønskes dog et tættere samarbejde med forskellige opdrættere, da der for tiden er mangel på Newfér. Pkt.10: Webmaster Bestyrelsen er glad for den nye og meget aktive webmaster. Der er ønske fra webmasteren, at der skiftes udbyder, da den nuværende udbyder ikke giver webmasteren rettigheder til at ændre på opsætningen. Bestyrelsen har bevilget, at webmaster skifter udbyder, dog skal domæne mv. tjekkes, så der ikke skiftes til udbyder med samme domæne, til en anden pris. Peter tager kontakt til Sanne og drøfter omkring ændringerne. Sanne har sat Peter på som CC modtager på samtlige henvendelser til hende via hjemmesiden, så bestyrelsen har en føling med, hvad der sker. Sanne besvarer dog de fleste af henvendelserne. Pkt.11: Generalforsamling 2015 hvor/hvornår? Peter vil arbejde på, at Ole og Lis Døssing laver lignende arrangement som i år. Hvis dette kan lade sig gøre, vil næste generalforsamling blive afholdt i Vejle. Der arbejdes pt. med 4 datoer: april 2015 og april Peter tager kontakt til Ole og Lis Døssing.

9 Pkt.12: Gold Cup 2014 Der er lavet arbejdsplan, som vil blive opdateret hver fredag og der er kommet lidt ændringer på disse, i forhold til tovholdere. (Arbejdsseddel foreligger i arkiv) Det der ikke er oplyst på arbejdsseddel er: - Pladsen åbner tirsdag kl Bestyrelsen mødes om mandagen kl til brunch, og går derefter i gang med at kridte op og øvrige arbejdsopgaver uddelegeres, så vi ikke går i vejen for hinanden. - Der skal for en sikkerheds skyld en printer med. (Peter) Jesper sørger for Brunch, mandag morgen. Charlotte er udpeget til bestyrelsens tovholder, for at få sponsorgaver til Gold Cup og øvrige udstillinger. Jan og Peter sender liste til Charlotte over kontaktpersoner Fleur snakker med Svend Løvenkjær om sponsorgaver. Jan og Peter sender materiale til Fleur, omkring Gold Cup Fleur skal sørge for at sætte det pænt op, og videresende det til webmaster. Pkt.13: Evt. + næste møde Næste møde skal være med suppleanterne, idet Gold Cup skal planlægges, der arbejdes på, at det bliver den 14. eller 15. juni Og næste bestyrelsesmøde uden suppleanter, beror på, at vi får udkast fra DKK, så det kan drøftes samtidigt. De næste mange møder, vil derfor foregå via mailkorrespondance.

10 Referat godkendt den Peter Vestergaard Formand Charlotte Christoffersen Næstformand Jan Marker Kasserer/medlemsansvarlig Jesper Petersen Regions- & vandansvarlig Mogens Frølund Bestyrelsesmedlem Michael Jakobsen Udstillingsansvarlig Fleur Nauta Sekretær

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Marts/April 2006 44. Årgang

Marts/April 2006 44. Årgang Marts/April 2006 44. Årgang Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk Aktivitetskalender

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere