K o m m u n e s æ t t e r e l t i l s k r a l d e b i l e n A a r h u s - e n t r e p r e n ø r s k a l u d v i d e i S k a g e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K o m m u n e s æ t t e r e l t i l s k r a l d e b i l e n A a r h u s - e n t r e p r e n ø r s k a l u d v i d e i S k a g e n"

Transkript

1 Ugens transport 1 Fredag 30. august til torsdag 5. september Nummer årgang Transportministeren vil lægge plan for grønnere transport Læs mere om udmeldingen og reaktionerne på side 4, 5, 6 og 7 DTL: Fordelingen af midler til kontrol er afgørende Læs mere side 8 Kommune sætter el til skraldebilen Læs mere side 14 og 15 Venstre vil have modulvogntogene gjort permanente Læs mere side 11 Havenes kæmpe lagde til kaj og trak mange mennesker til havnen. Læs mere side 30 Aarhusentreprenør skal udvide i Skagen Læs mere side 31

2 Side 2 Hvad skal man tro? I denne uge har flere medier skrevet om, at vi danskere er blevet mere optimistiske med hensyn til økonomi. Det er på mage måder godt, for så er der en større chance for, at vi bruger lidt flere penge. Men hvad kan man bruge meldingerne til? Er der tale om en ny bevægelse, der baserer sig på tro? Hvis man ser på en række tal fra transportområdet, er det endog meget let at finde tal og vurderinger, der netop underbygger formodningen om, at der kan være tale om en ny trosretning. Danmarks Statistik offentliggjorde i denne uge en undersøgelse af, hvordan serviceerhvervene ser på august, september og oktober sammenlignet med maj, juni og juni. I den sammenhæng er der ikke meget støtte til en nye bevægelse. Transportområdet ser negativt på udviklingen de næste måneder - både beskæftigelse, omsætning og salgspriser. Der er heller ikke ret meget trøst at hente, når man ser på trafiktallene over broerne. Væksten er minimal, hvis den ikke er gået tilbage. Men hvad så. Fremgang kommer sjældent af sig selv. Man kan så vælge at vente på, at nogle andre har skubbet så meget på, at man bliver trukket med. Eller man kan sætte sig ind i tingene, vurdere og veje, bruge sit netværk, sine erfaringer, sin sunde fornuft og derudfra beslutte sig om, hvor man selv vil skubbe på for at få sat gang i en udvikling på det område, hvad man selv er aktiv. I Ugens transport vælger vi ud fra erfaring de emner, der kan være med til at skabe et billede af transportdagens vej på kort og lidt længere sigt, så vi kan bidrage lidt eller mere til, at du står lidt bedre rustet, når du skal træffe dine beslutninger. God læselyst. Jesper Christensen, chefredaktør

3

4 Side 4 Transportrammer Transportministeren vil bane vejen for grøn transport I forlængelse af den klimaplan, som S-R-SF-Regeringen lagde frem i forrige uge, vil transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) have undersøgt, hvordan man kan arbejde systematisk med CO2-reduktioner på transportområdet. S-R-SF-Regeringen har en ambitiøs målsætning om at gøre det danske samfund, herunder transportsektoren, fossilfrit i om 37 år Transportministeren har besluttet, at der skal udarbejdes en køreplan for, hvordan transportsektoren på kort og lang sigt skal arbejde frem mod målet. Det er regeringens målsætning, at der skal ske en markant reduktion af CO2-udledningen på 40 procent i 2020 sammenlignet med Regeringen ønsker også, at det danske samfund skal være uafhængigt af fossile brændstoffer i Der venter en stor og kompleks opgave Transportsektoren er i dag meget afhængig af de fossile brændstoffer. Samtidig er samfundet helt afhængigt af en effektiv transport. En udfasning af fossile brændsler, og dermed også en markant reduktion i CO2-udledningen, er derfor en meget stor og kompleks opgave. Det kræver ifølge transportministeren en køreplan, der skitserer rækken af virkemidler, der kan tages i brug, og ikke mindst timingen frem mod 2020 og Helt overordnet vil der være fokus på tre hovedemner: effektivisering nye drivmidler adfærdsændringer. DTL om transportens klimaindsats: DI Transport om klimaindsats: ITD om transportens klimaindsats: Transporten skal og kan nå endnu længere Vi skal have mest muligt miljø for pengene Vi har samme ønsker som ministeren Læs mere side 5 Læs mere side 6 Læs mere side 6 og 7

5 Side 5 Transportrammer DTL om transportens klimaindsats: Transporten skal og kan nå endnu længere Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF), som mandag meldte ud med en plan, der skal gøre transportsektoren fri af fossile brændstoffer, kan regne med støtte fra vognmandsorganisationen DTL Ministeren vil have udarbejdet en køreplan for, hvordan transportsektoren på kort og lang sigt skal arbejde frem mod regeringens målsætning om, at der skal ske en reduktion af CO2-udledningen på 40 procent i 2020 sammenlignet med DTL har længe været i gang med en klima- og miljøindsats ud fra de forhåndenværende muligheder på markedet. Vores indsats har vist, at vi kan komme langt med små skridt i den enkelte virksomhed, og frem for alt har vi kunnet komme i gang med det samme, siger DTLs administrerende direktør Erik Østergaard og tilføjer: - Men vi skal og kan nå endnu længere med en koordineret indsats, der forener de politiske visioner med de teknologiske landvindinger i forening med økonomien i transporterhvervet. Af DTLs konjunkturanalyse fra 2012 fremgik det, at et stort flertal på 63 procent af DTLs medlemmer allerede arbejder med initiativer for at spare på brændstoffet og reducere miljøpåvirkningen. Og fremadrettet forventer endnu flere - omkring 80 procent - at begynde på dette arbejde. Så ifølge Erik Østergaard er der en opbakning ude i virksomhederne, som transportministeren kan udnytte. Fra pjece til håndbog Aktuelt er DTL i gang med at udarbejde en håndbog for vognmænd, der guider dem til et kontinuerligt klima- og miljøarbejde. Virksomhedernes arbejde skal muliggøre en certificering i Trafikstyrelsen og lede virksomheden hen mod ISOs retningslinjer. Tilbage i 2009 udgav DTL klimapjecen Transportens vej til et bedre klima - 49 veje til at spare på brændstoffet. Pjecen var den første af sin art, der gav en samlet præsentation af markedsklare løsninger, der kan reducere brændstofforbruget og CO2-udslippet. Pjecen førte videre til kampagnen Få råd til miljø - DTL viser vej i 2012, der tog fat på energibesparelser i hele virksomheden - både brændstofbesparende tiltag og gode råd om at spare på eksempelvis el og vand.

6 Side 6 Transportrammer DI Transport: Vi skal have mest muligt miljø for pengene Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) vil udarbejde en køreplan for, hvordan transportsektoren skal reducere sin CO2-udledning. Dansk Industri udarbejde i januar i år et oplæg til en grøn omstilling af transporten, og organisationen hilser derfor initiativet velkommen - Vi synes det er positivt, at ministeren sætter sig for bordende for den grønne omstilling. Det er afgørende, at vi får mest muligt miljø for pengene. Vi skal derfor vælge de mest omkostningseffektive initiativer og den grønne omstilling skal gennemføres uden øgede afgifter, der begrænser mobiliteten eller svække konkurrenceevnen, siger branchedirektør Michael Svane fra DI Transport. Han peger på, at DI selv har peget på en række muligheder for at gennemføre en balanceret grøn omstilling i transportsektoren. - Dem vil vi meget gerne drøfte med ministeren, siger han. Michael Svane fremhæver, at for eksempel Københavns Kommunes støjregler og deres forbud mod at køre med modulvogntog til Københavns Havn øger både CO2-udledningen og luftforureningen i København unødvendigt. - Samtidigt kunne man gøre jernbanegodstransporten mere attraktiv ved at sænke taksterne på Storebæltsforbindelsen, og det offentlig kunne som trafikkøber efterspørge alternative drivmidler i den kollektive bustrafik, siger Michael Svane og fortsætter: - Det tager lang tid at udskifte bilparken, og derfor er det afgørende for at sikre en langsigtet grøn omstilling, at vi hurtigst får omlagt registreringsafgiften på personbiler til en CO2-baseret afgift, ligesom vi på længere sigt skal have set på, hvordan vi kan indfase biobrændstoffer, el, biogas og brint samtidigt med, at vi bevarer en høj mobilitet og vores konkurrenceevne. Transportorganisationen ITD: Vi har samme ønsker som ministeren Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) meldte mandag ud, at politikerne vil lave en køreplan for at gøre den danske transportsektor uafhængig af fossile brændstoffer om 37 år - i Køreplanen skal laves i tæt samarbejde med erhvervslivet og dets organisationer, hvilket transportorganisationen ITD er godt tilfreds med For godstransporten handler det i første omgang om at effektivisere transportsystemerne ved at transportere mere gods per liter brændstof. Eksemplerne kan være modulvogntog med plads til mere gods på ladet eller en smartere distribution af gods i byerne.

7 Side 7 Transportrammer Transportorganisationen ITD peger på, at det vigtigste efter organisationens opfattelse er, at transportminister Pia Olsen Dyhr lægger op til en proces, som skal finde de praktiske muligheder for effektivisering, som endnu ikke er bredt anvendte. - Transportbranchen har samme ønsker som ministeren: Vi vil transportere mere gods for hver liter diesel og vride ekstra kalorier ud af transportsystemet. Det giver gevinst for miljøet, reducerer trængslen og slår ikke mindst positivt igennem på vognmændenes bundlinje. Vi ser klare ITD-aftryk i ministerens oplæg til en proces, og det tager vi selvfølgelig positivt imod, siger ITD s erhvervspolitiske chef Poul Bruun. Han er især tilfreds med ministerens ønske om at arbejde tæt sammen med erhvervslivet. To følgegrupper skal involvere forskellige parter. Transporterhvervets organisationer, heriblandt ITD, er med i den ene følgegruppe. - Innovation kommer fra virksomhederne. Derfor er det meget positivt for arbejdet med køreplanen, at erhvervslivet er med i en central rolle fra begyndelsen, siger Poul Bruun. Alternative brændstoffer Efter 2020 retter fokus sig mod alternative brændstoffer. - Også her er det helt afgørende med et tæt samarbejde mellem myndighederne og erhvervslivet. Så får vognmændene en fornuftig investeringshorisont og nødvendig sikkerhed ved investering i nyt materiel, siger Poul Bruun og fortsætter: - Vi har i flere år arbejdet tæt sammen med myndighederne for at få en mere effektiv godstransport. Målene har været fælles både hvad angår vægtgrænser, modulvogntog, godstransport i ydertimerne osv. Vi glæder os til at fortsætte det samarbejde og finde de praktiske effektiviseringer, som både kan slå igennem i klimaregnskabet og på vognmændenes bundlinjer. Poul Bruun melder sig allerede nu klar til, at ITD står for et eller flere af de temaarrangementer, som ministeren vil holde de kommende måneder. Transporterhvervet ser negativt på de næste måneder Torsdag offentliggjorde Danmarks Statistik sit konjunkturbarometer for serviceerhvervene i august Konjunkturbarometeret viser, at transporterhvervet ser negativt på de næste måneder, når det gælder beskæftigelse, omsætning og salgspriser sammenlignet med den foregående tre-måneders periode Ifølge barometeret ligger transportområdets forventninger for månederne august-oktober på under minus 20 i forhold til den foregående tre-måneders periode fra maj til juli. Ser man på omsætningen viser barometer en negativ forventning på minus 10, mens barometeret viser en forventning for de kommende tre måneder august-oktober på minus 7, når det gælder salgspriser. Danmarks Statistik oplyser, at tallene ikke er sæsonkorrigerede.

8 Side 8 Transportrammer DTL om Finanslovens kontrolmidler: Fordelingen er afgørende Det forslag til Finanslov for 2014, som S-R-SF-Regeringen fremlagde tirsdag, indeholder de bebudede 75 millioner kroner årligt frem til 2017 til en bedre og mere koordineret kontrol udført af Skat, politi og Arbejdstilsynet for at bekæmpe social dumping - Det er vi godt tilfredse med. Men det afgørende er, hvordan midlerne fordeles og anvendes i praksis. Det er i særdeleshed vigtigt, at kontroltrykket på landevejene opretholdes med hensyn til cabotagekørsel og det tiltagende fænomen med udenlandske chauffører på danske lastbiler, siger DTLs underdirektør Ove Holm. Ove Holm fremhæver, at Arbejdstilsynets fortsatte indsats ind i 2014 skal have 12 millioner kroner, men også at Finanslovsforslaget er uklart, om der for eksempel afsættes midler til politiets kontroller på området. I 2013 har der til særlig brug for politiets kontroller af cabotagekørslen været afsat 17,5 millioner kroner - det ser DTL meget gerne videreført som en del af den samlede plan frem til Ove Holm kvitterer for, at forårets aftaler om at gennemføre en række projekter, der understøtter mobiliteten i Danmark, er afspejlet i finanslovsforslaget. Det samme gælder planerne om at foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet. - Det skinner dog samtidig igennem, at en egentlig prissætning af tiltag, der kan løse op på trængslen og forøge mobiliteten, afventer, hvad Trængselskommissionen kommer ud med i sidste ende, siger han. Hos DTL savner man, at der på finansloven bliver afsat puljemidler til en klassifikation af det kommunale vejnet. - Vi har flere gange opfordret til, at en sådan klassifikation til gavn for særtransporter - og faktisk også kommunerne selv - indgår i en central database. Udfordringen er at give kommunerne incitament til at gøre det stykke arbejde, og dér ville midler fra en særlig pulje kunne skubbe på, påpeger Ove Holm. Finansloven skal styrke kampen mod social dumping Indsatsen mod social dumping skal ifølge S-R-SF-regeringens forslag til Finanslov for 2014 videreføres og styrkes. Derfor foreslår regeringen, at der på finansloven afsættes 75 millioner kroner årligt fra 2014 til 2017 for at sikre ordentlige arbejdsforhold for de ansatte og fair konkurrence for virksomhederne - Vi vil fortsætte vores særlige tilsyn mod social dumping. Vi skærper kontrollen med udenlandske virksomheder, der ikke registrerer sig, og vi forhøjer bøder for ulovlige lastbilstransporter. Vi vil også fremme brugen af arbejdsklausuler, der sikrer ordentlige arbejdsvilkår i offentligt byggeri, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

9 Side 9 Debat Der har ifølge beskæftigelsesministeren indtil nu været gode resultater med den skærpede indsats mod social dumping, som S-R-SF- Regeringen satte i gang i begyndelsen af Arbejdstilsynet har blandt andet gennemført jævnlige tilsyn i samarbejde med skattemyndigheder og politi. Regeringen har lagt vægt på et stærkt myndighedsarbejde og gode kontrolforanstaltninger. Senest er samarbejdet med kommuner og regioner om anvendelsen af arbejdsklausuler også blevet forstærket, og regeringen vil nu styrke samarbejdet med myndigheder i andre lande. Mette Frederiksen fremhæver, at social dumping er uacceptabel på alle måder. - Det er unfair konkurrence og koster danske arbejdspladser. Man snyder de virksomheder, der gerne vil følge reglerne og sikre deres ansatte ordentlige vilkår, og man snyder fælleskabet, hvis virksomhederne ikke overholder loven, siger Mette Frederiksen. På den kommende finanslov er der afsat i alt 87 millioner kroner i 2014 til kontrol med social dumping, og regeringen foreslår desuden at afsætte 75 millioner kroner årligt frem til Kampen mod social dumping har haft gode effekter, og tilsynene har også skabt fornyet fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, der også typisk halter på arbejdspladser, der bruger underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Men vi oplever også, at de virksomheder, der udnytter og underbetaler, hele tiden finder nye måder at forsøge at omgå reglerne på. Derfor vil vi skrue yderligere op for indsatsen, siger Mette Frederiksen. Regeringen fremsatte finanslovsforslaget tirsdag i denne uge. Det endelige indhold skal forhandles på plads og vedtages i Folketinget i løbet af efteråret. Venstre-mand: Kampen mod social dumping skal føres på oplyst grundlag Socialdemokraterne lancerer nu en større indsats mod social dumping, som især skal have fokus på transportbranchen, som den socialdemokratiske ordfører vedrørende social dumping sammenligner med det vilde vesten. Det har fået Venstres Flemming Damgaard Larsen, der er medlem af Folketinget og næstformand for Folketingets Transportudvalg, til at reagere Flemming Damgaard Larsen skriver: Selvfølgelig skal vi social dumping til livs, og selvfølgelig er der forhold, som vi kan gøre bedre i transportbranchen. Men at sammenligne branchen med det vilde vesten er at skyde helt ved siden af. Problemet med den skingre socialdemokratiske retorik er nemlig, at følelserne tager over, og at politikken derfor ikke bliver ført på et oplyst grundlag. Jeg vil straks understrege, at alle former for ulovligheder - og særligt de systematiske overtrædelser af reglerne - i transportbranchen er fuldstændig uacceptabel og skal straffes derefter. Men jeg vil samtidig minde om, at langt hovedparten af de danske vognmænd gør et godt og hæderligt stykke arbejde. De knokler for deres virksomhed og deres medarbejdere. Fortsættes næste side.

10 Side 10 Transportrammer Deres hverdag er ikke det vilde vesten, men gennemreguleret og fuld af administration, bureaukrati og høje bøder - de har ikke brug for flere regler, mere kontrol og endnu højere bøder. De har brug for ro til at passe deres virksomhed, skabe arbejdspladser og vækst. Når vi skal bekæmpe de få brodne kar i transportbranchen, der snyder deres kolleger, sætter trafiksikkerheden over styr og udnytter deres medarbejdere, skal det ske på et ordentligt og oplyst grundlag, og uden at genere alle dem, der overholder loven og passer deres forretning på en ordentlig måde. At sammenligne transportbranchen med det vilde vesten er simpelthen at gå for langt, og jeg er oprigtigt bekymret for, at Socialdemokraternes nyeste påfund vil gå alt for langt, og genere de mange frem for at ramme de få. Flemming Damgaard Larsen, MF (V) Næstformand for Folketingets Transportudvalg Udmelding: Vognmænd vil have lærlinge, der har lært selv at feje Curlingforældre er forældre, der har fejet for deres børn for at gøre deres vej ud i livet lettere. Dermed har de også haft mulighed for at feje udfordringerne ind til siden - udfordringer, som børn uden curlingforældre har lært af - og som dermed er blevet efterspurgte som lærlinge - hos eksempelvis vognmændene Mange vognmænd er glade for at have lærlinge. Men der er mange lærlinge der vælger uddannelsen fra undervejs og lærlinge, hvor virksomheden ophæver uddannelsesforholdet. - Vi oplever, at mange lærlingeforhold går skævt, fordi lærlingen ikke er godt nok forberedt på livet på en arbejdsplads, siger Pernille Grenaae, fra ATL, der repræsenterer 960 virksomheder, og sidder sammen med 3F i Det Faglige Udvalg, som forsøger at mægle i de lærlingesager, der ikke kan løses lokalt. Det er altså ikke virksomhedernes økonomi eller administrative årsager, der er skyld i ophævelserne. Det handler oftest om lærlingenes manglende engagement og indsats på arbejdspladsen. - Man kan naturligvis ikke forvente, at en lærling fungerer som en uddannet chauffør fra første dag, men man burde kunne forvente, at lærlingen er interesseret og engageret i sit arbejde og at arbejdstiden passes, siger Pernille Grenaae og fortsætter: - Vi har ikke haft mange flere sager i det Faglige Udvalg under TUR i de seneste år, og når man tager højde for, at der reelt er mange flere lærlinge de seneste tre år, er der reelt tale om et fald i antallet af sager, der havner i udvalget, der skal forsøge at løse knuder. TUR fremlagde i januar 2013 en undersøgelse af årsagerne til frafald for unge lærlinge inden for vejgods- og lageruddannelser, som bekræfter billedet. Fortsættes næste side.

11 Side 11 Transportrammer Af undersøgelsen fremgår, at den højest vurderede årsag til, at en lærling vælger at opsige sin læreplads, ifølge lærlingene selv er, at arbejdstiderne passer dårligt sammen med deres privatliv. Lærlingene udtaler, at de arbejder meget og derfor har svært ved at have fritidsaktiviteter og få privatlivet til at hænge sammen. Som den næsthøjest prioriterede årsag, vurderet af lærlingene, er udsagnet om, at lærlingen ikke kunne sammen med chefen. ATL fremhæver, at vognmændene naturligvis skal være så godt klædt på som overhovedet muligt, men måske skal lærlingene også selv prioritere deres uddannelse og arbejde højere. - Der er jo en tendens i samfundet til, at forældre curler deres børn mere end godt er, vi ser da også ind imellem, at lærlinge har deres forældre med til møderne, siger Pernille Grenaae. Venstre vil gøre modulvogntog permanente I dag kører rækken af modulvogntog på vejene i et forsøg, der skal afdække fordele og ulemper. Siden starten af forsøget i 2007 er der investeret i ombygning og forstærkning af veje rundt omkring i landet. Forsøget er også blevet forlænget flere gange. I 2010 blev det forlænget til 2016 Nu lyder det fra Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen, at forsøgsordningen med de 25,25 meter lange vogntog med en totalvægt på op til 60 ton skal gøres permanent. Ifølge Transportmagasinet er Socialdemokraterne positive over for Venstre-mandens forslag. Hvis Kristian Pihl Lorentzen ikke kan komme igennem med sin idé om at gøre forsøgsordningen permanent, så foreslår han alternativt, at man forlænger ordningen endnu en gang, så politikerne på den måde kan skabe sikkerhed for, at virksomheder, der investerer i eksempelvis modulvogntog eller i udbygning af adgangsforholdene, kan få økonomi i deres investeringer. - Der er ingen tvivl om, at modulvogntog er kommet for at blive. Når vi har startet en forsøgsordning, må vi også gennem proceduren med evaluering og ændringer af regler osv. Jeg vil ikke bare knipse i fingrene og lægge stemmer til, at ordningen bliver gjort permanent nu, siger Rasmus Prehn, der er trafikordfører for socialdemokraterne. Over for transportmagasinet peger han på, at der helt klart er miljøfordele ved modulvogntog. Rasmus Prehn's umiddelbare opfattelse er, at der er flest fordele ved modulvogntog, men det skal forsøgsordningen vise. DI Transport er enig med Venstre om permanente modulvogntog - Vi kender allerede alle erfaringerne. De er grundigt belyst i den evaluering, som er udarbejdet af Vejdirektoratet, så efter vores opfattelse har man det grundlag, der skal til for at gøre ordningen permanent, siger Rune Noack, der er chefkonsulent i DI Transport

12 Side 12 Transportrammer Han peger på, at det for virksomhederne desuden er afgørende, at man har nogle langsigtede rammer at arbejde ud fra. - Hvis man skal ud og investere i ombygninger af vejnet og nye køretøjer, så indikerer en forsøgsordning en vis form for usikkerhed, som virksomhederne må tage med i overvejelserne, siger han og ligger dermed på linie med argumenterne fra kristian Pihl Lorentzen. DI Transport peger samtidigt på, at erfaringerne viser, at modulvogntog er med til at øge produktiviteten i transportbranchen og samtidig har en positiv indvirkning på miljø og klima. - Modulvogntog understøtter vores ønsker om at øge produktiviteten i transportbranchen. Det fungerer egentlig på samme måde, som når en fabrik investerer i en ny maskine og effektivisere produktionen. På sammen måde understøtter modulvogntog effektiviteten og gør den danske transportbranche mere konkurrencedygtig, De positive effekter på miljø og klima er desuden veldokumenteret, fremfører Rune Noack. I EU forhandler man i øjeblikket et direktivforslag, der blandt andet skal præcisere reglerne for modulvogntog, så længere lastbiler kan krydse grænsen mellem de lande, der tillader modulvogntog. - Vi havde helst set et generelt regelsæt, der giver adgang for modulvogntog på det overordnede europæiske vejnet, så vi undgik nationale særregler. Samtidigt er vi noget bekymret over, at EU-forslaget tilsyneladende kun ser på øget længde. Det er altafgørende, at reglerne også tillader større vægt, så vi kan benytte op til 60 ton på modulvogntog og 56 ton på almindelige lastbiler til Sverige, når de danske totalvægte formentlig bliver tilpasset i starten af næste år, siger Rune Noack. Logistikvirksomheden er central for PostNords udvikling PostNord fortsætter med at udvikle logistikvirksomheden i overensstemmelse med strategien om at vokse lønsomt. Forretningsområdet Logistik repræsenterer nu en tredjedel af koncernens netto-omsætning. Nettoomsætningen steg med 19 procent i andet kvartal, og overskuds-graden blev forbedret I den kvartalsrapport, som PostNord fremlagde i denne uger, fremgår det, at de nu afsluttede erhvervelser af Nordisk Kyl Logistik AB og Transbothnia AB supplerer den eksisterende logistikvirksomhed i Sverige og styrker PostNord's position på det voksende nordiske logistikmarked. - Væksten i e-handlen giver øgede indtægter fra distribution af varer, både i Logistik og i Mail. Det kan eksempelvis nævnes, at koncernens B2C-pakkemængder steg med 10 procent i kvartalet. Vi ser desuden tendenser til en stabilisering af den danske pakkevirksomhed, som siden årsskiftet har været en del af forretningsområdet Breve Danmark, siger K. B. Pedersen, der er fungerende administrerende direktør og koncernchef i PostNord indtil 1. oktober. Håkan Ericsson er fra 1. oktober administrerende direktør og koncern-chef for PostNord. Håkan Ericsson har stor erfaring fra logistik- og servicebrancherne, både i Norden og internationalt.

13 Side 13 Taulov-vognmand har fået 500 heste at køre med Materiel Jan Petersen i Taulov har fået en Scania R500 6x2/4 trækker med Ecolution by Scania leveret af Scania Biler Bilen, der er en af de første med det nye Streamline førerhus, som den svenske lastbilproducent lancerede i foråret, har en 500 hk V8-motor, der har et maksimalt drejningsmoment på Nm. Gearkassen er en 12-trins gearkasse med gearkasse med Scanias opticruise gearskiftesystem uden koblingspedal. Førerhuset er af Topline-modellen, hvor manden bag rattet blandt andet har glæde af integreret mikrofon for Bluetooth telefonforbindelse, klimaanlæg, køleskab, termoruder, fjernbetjent centrallås og alarm. Bluetooth-systemet betyder, at chaufføren blandt andet kan se kontakterne fra telefonen i instrument panelet. Opbygning, der er foretaget af Scanias opbygger-afdeling i Hammelev ved Vojens, består af komplet alu-afdækning, fladskærm med DVD, mikroovn, arbejdslys, snekædebeslag og værktøjskasse monteret bag den originale sideafskærmning. Skrift og stafferinger har BW Skilte Reklame i Haderslev stået for, mens BJ Autopolstring i Padborg har taget sig af at plysse førerhuset. Da bilen skal køre mange kilometer årligt, har Jan valgt Ecolution by Scania, der er et koncept, der består af fire forskellige områder - køretøj, vedligeholdelse, chauffør og coaching ved at optimere hans/bilens økonomi og miljøet.

14 Side 14 Materiel På Frederiksberg har renovationsselskabet gennemført en stille og miljøvenlig revolution Som et led i en forbedring af miljøet har Frederiksberg Renovation investeret fem millioner kroner i Danmarks første renovationsbil, som er 100 procent eldrevet. Den nye specialopbygning kan køre 120 km mellem hver opladning, når den kører rundt i byen og henter affald Driften af det nye og banebrydende køretøj er baseret på elektricitet og belaster dermed ikke nærmiljøet med sundhedsskadelige partikler, C02 og støj, som kendetegner renovationsbiler og andre køretøjer, der bliver drevet frem af en traditionel dieselmotor. Den nye renovationsbil med tre aksler er godkendt med 26 ton totalvægt og 9 ton nyttelast. Og selvom den drejer på både den forreste og bageste aksel, er det utroligt let at håndterer. På trods af totalvægten på 26 ton, er der tale om en lastbil, som på grund af sin konstruktion, skåner vejbelægningen mod unødig belastning Hvad angår arbejdsmiljø og trafiksikkerhed overlader renovationsbilen heller ikke noget til tilfældigheder. Fortsættes næste side.

15 Side 15 Materiel Mandskabets adgangsforhold til førerhusets er et trin op til det helt flade gulv. Med hensyn til trafiksikkerhed - herunder de tragiske højresvings ulykker - er chaufføren godt hjulpet med udsigt til medtrafikanter gennem store rudearealer, store vibrationsfrie sidespejle og en nitrins ZF gearkasse med elektronisk automatisk gearskiftesystem. Den 100 procent el-drevne renovationsbil har en aktionsradius på 225 kilometer ved almindelig kørsel. Alternativ 120 kilometer ved renovationskørsel, hvilket er mere end tilstrækkeligt til at klare to læs dagrenovationskørsel. Den fulde batterikapacitet er 225 kwh. Og opladningstiden - fra 20 til 100 procent - er 6 timer med tilslutning til 380 volt stik. Frederiksberg Renovation, der håndterer stort set alle former for dagrenovation og storskrald, er 100 procent ejet af Frederiksberg Kommune. Sammenlignet med en nogenlunde tilsvarende renovationsbil med trækkraft fra en traditionel dieselmotor, repræsenterer den aktuelle el-bil en merpris på 1,5 millioner kroner. El-bilen er konstrueret af to producenter. Engelske Dennis Eagle har leveret chassis, førerhus og komprimatoranlæg, mens den franske el-ekspert virksomhed, PVI, har udviklet og monteret el-anlægget. Med den nye stille og miljøvenlige renovationsbil kan en del af Frederiksberg Kommunes borgere nu se frem til en anderledes bedre håndtering af deres husholdningsaffald.

16 Side 16 Materiel Arrangør: Transport Øst får over 50 udstillere I weekenden 7. og 8. september afholdes der for femte gang Transport Øst, og igen i år finder arrangementet sted på Mercedes-Benz CPH og Lastas områder på Ventrupparken i Greve lige ved motorvej E20 mellem afkørsel 28 og 29 Mini-jubilæet fejres med over 50 udstillere. - Udstillingen har bidt sig fast som et årligt samlingspunkt for transportbranchen øst for Storebælt, og det er først og fremmest udstillernes egen fortjeneste. Rigtig mange har været med gennem alle fem år, og det er jo det bedste kvalitetsstempel, vi kan få, siger Bjarne Routhe, salgschef på Lastbil Magasinet, der tog initiativ til den første udgave af Transport Øst tilbage i Udstillerlisten tæller en bred vifte af forhandlere, opbyggere og servicevirksomheder inden for lastbiler, trailere, kraner, tilbehør, rådgivning, finansiering, uddannelse med mere. På lastbilsiden bliver der eksempelvis mulighed for at se Renault Trucks' nye T-serie. Men også andre lastbilmærker er med på messen - seks ud af syv. Scania Danmark deltager ikke som udstiller, da der i den kommende weekend er truckshow hos Scania i Ishøj - få kilometer borte. Der er dog en udstiller med Scania-lastbiler, da Scania-forhandleren Nyscan er med på Transport Øst. Kigger man på udstillerlisten kan man se, at MAN ikke er repræsenteret som udstiller - hverken som importør eller med en uafhængig forhandler. Fortsættes næste side med udstillerliste.

17 Side 17 Materiel Udstillerlisten ser ud som følgende ifølge Lastbil Magasinets web-side 27. august. Lastbiler: Lastas A/S - DAF Mercedes-Benz CPH Ringsted Erhvervsauto A/S - Iveco Renault Trucks Danmark A/S Nyscan A/S - Scania Phoenix Danmark - Dennis Kajs Lastbilcenter ApS Volvo Truck Center A/S Titan Lastvogne A/S - Volvo Kraner: Fassi Kraner ApS Opbygning / Trailer: Lavmands Last & Karosseri A/S Sawo ApS Danson Trailer Truck: A/S NP Trucks Robbin s Gaffeltrucks Medier: Veterania.dk Danmarks Transport-Tidende, Trans Inform og Lastbil Magasinet - alle ejet af Lastbil Magasinet Tilbehør: TrailerTrack ApS N.E. Ringsted ApS Wuxus A/S Eberspächer Danmark Guard Systems Danmark A/S We-Tech ApS Fartskriver Danmark A/S LEDlight Components ApS Adacta A/S Autotec ApS Nolako A/S Euromaster Danmark A/S Danco Oil A/S Autocon Danmark A/S DKM ApS Kärcher Center DKM ipnordic A/S UNO-X Jens Mogensen Maskiner ApS Bendo A/S Holbæk Vognfabrik Dansk Vognfjeder Fabrik Uddannelse: AMU Transport Danmark EUC Sjælland Dansk Vognmandsskole TUC A/S AMU Transport Danmark - TEC, Hvidovre EUC Sjælland Rådgivning: DTL Gjensidige TungVognsSpecialisten Codan Forsikring A/S ITD FDE Vejesystemer: LoadMaster Weighing Systems ApS Tilbehør: Bevola A/S DKV Euro Service Autolåsesmeden

18 Side 18 Materiel Første suge-blæsebil med automatisk til- og frakobling er leveret fra Nordjysk Blæser- Service VBG s MFC-kobling gør livet nemmere, sikrer et bedre arbejdsmiljø og er en god investering ved mindst tre daglige til- og frakoblinger. Derfor har vognmand Lars Lund Pedersen valgt systemet til sin nye Scania, der er opbygget med suge-blæseanlæg hos Nordjysk Blæser-Service Opbygger Carsten Petersen fra Nordjysk Blæser-Service har med stor interesse - samt indtil for nylig en vis portion skepsis - fulgt koblingssystemet MFC (Multi Function Coupling) fra VBG, der integrerer alle hydraulik-, el- og luftforbindelser og muliggør automatisk til- og frakobling, uden at chaufføren behøver forlade førerhuset. Nu har Carsten Petersen opbygget Danmarks første MFC-udrustede suge-blæsebil, en Scania R730 med triplebogie, som netop er leveret til vognmand Lars Lund Pedersen fra Falsbjerg. - Dels tvivlede jeg på, om MFC giver en fornuftig totaløkonomi for vognmanden, og dels på, om der var plads til at montere MFC på suge-blæsebiler grundet celleslusen bagpå. Efter at have lavet beregninger på tilbagebetalingstiden er det imidlertid blevet klart for mig, at MFC er en god investering til alle biler med mindst tre daglige til- og frakoblinger. Samtidig har jeg i praksis erfaret, at trækket faktisk er meget nemt at montere på suge-blæsebiler, siger Carsten Petersen, der nu aktivt anbefaler MFC til sine kunder. - Min eneste anke går på tidsforbruget til montering af de mange tilslutninger på den beskedne plads, siger Carsten Petersen. Fortsættes næste side

19 Side 19 Materiel Han henviser i øvrigt til et regneark fra VBG, der beregner tilbagebetalingstiden på MFC med udgangspunkt i individuelle udgifter og brugsmønstre. Til og fra på få sekunder MFC gør det muligt for chaufføren at udføre samtlige handlinger ved til- og frakobling på få sekunder uden at han skal forlade førerhuset. Ved tryk på en knap igangsættes indstyringen ved hjælp af ultralydssensorer. Herefter sker automatisk tilkobling af påhængsvogn og alle forbindelser, mens man kan følge med i displayet på instrumentpanelet. MFC forebygger dermed også tilkoblingsskader, der fører til buler samt ødelagte slanger og kofangere, og kan for nogle overflødiggøre bakkamera. Systemet indeholder en koblingsdel med integreret trækbjælke, display til indbygning i instrumentbrættet, trækkile samt tilslutningsanordning til elektricitet og pneumatik. MFC fås både med og uden hydraulik, og MFC en til vognmand Lars Lund Pedersen er leveret med tostrengs hydrauliktilslutning. Vognmand hurtigt overbevist Lars Lund Pedersen havde egentlig besluttet sig for en traditionel VBG-kobling, men så præsenterede opbyggeren ham for MFC. blæseanlæg. - Da jeg så alle fordelene, blev jeg hurtigt overbevist om, at merprisen er givet godt ud. Det bekræftes af VBG s beregningssystem samt af samtaler med andre vognmænd. Derfor var beslutningen ikke svær at tage, siger thyboen, der skal bruge den nye suge-blæsebil til at levere foder og afhente korn hos landmænd. Han er nødt til at koble fra for at kunne anvende forvognens MFC en tegner til at blive en god investering for Lars Lund Pedersen, som typisk har fem daglige til- og frakoblinger, og som takket være mindre slitage på koblingen også ser frem til at spare vedligeholdelsesudgifter. Beslutningen om at vælge MFC er dog i lige så høj grad motiveret af komfort- og arbejdsmiljømæssige fordele. - Jeg undgår opslidende ind- og udstigninger samt at rode rundt med slanger og tilslutninger under bilen - og dermed også at blive svinet til i pløret hos landmændene samt at blive kold og våd, når det regner eller sner. Desuden er det blevet nemt at smide anhængeren, når man ikke har behov for den, siger vognmanden, der således er rigtig glad for hverdagen med den nye, MFC-udrustede Scania. VBG er grundlagt i 1951 og markedsleder inden for koblingsudrustning. Sortimentet omfatter et bredt udvalg af koblinger, trækanordninger og tilbehør. Koncernen er repræsenteret i Danmark ved VBG Group Sales A/S i Ejby.

20 Side 20 Materiel Traileren har et gulvareal på 110 kvadratmeter HMK Bilcon, der er en førende leverandør af specifikke transportløsninger, har leveret en Multispace XL udstillingstrailer til Skedsmo Bud & Vare i Norge. Med den nye trailer kan virksomheden byde inden for ved sportsevents og byggemarkeder i hele Norge HMK Bilcon A/S leverede i foråret 2013 en Multispace XL udstillingstrailer til norske Skedsmo Bud & Vare AS, der er en transportvirksomhed. Skedsmo Bud & Vare driver samtidig udlejning af trailer til udstillingsformål eller i forbindelse med sportsarrangementer. Fra nord til syd i Norge På de få måneder traileren har kørt, har den besøgt hele Norge fra Tromsø i nord til Vestlandet og Oslo. Den besøger blandt andet byggemarkeder for virksomheden Saint-Gobain Weber, der er storleverandør af byggematerialer. - Endvidere udlejer vi den ved sportsarrangementer til for eksempel VIP-events, dommer- og tidtagervogn med mere, siger Svein Arne Trøen, der er markedsansvarlig og partner i Skedsmo Bud & Vare. Skedsmo Bud & Vares ejere har blandt andet et mangeårigt samarbejde med et af Norges største dagblade VG, der har mange sponsoraktiviteter i sportens verden. Her blev ideen født. - Vi oplevede, at der kom mange udstillingstrailere fra andre europæiske lande til sportsarrangementer i Norge og tænkte, at det var en forretning, som vi gerne ville have del i. HMK Bilcon hjalp os med at realisere vores ideer. Vi samarbejder Saint- Gobain Weber, der blandt andet er sponsor for Norges Skiforbund. Første år har været meget vellykket for Weber, der er klar til et endnu bedre 2014, siger Stein Arne Trøen og fortsætter:

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Lørdag 30. august 2014 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyrer Jes Hansen 2. Status om nye og gamle medlemmer i gruppen. 3. Grundig

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Dobbelt så stor interesse for Påbyggnad 2013

Dobbelt så stor interesse for Påbyggnad 2013 INFORMATION & NYHEDER FRA VBG GROUP SALES A/S VINTER 2013 Britisk storordre Over et hundrede koblinger på to handler det kunststykke har VBG GROUP SALES Ltd præsteret. Læs mere på side 3! Første suge-

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kære vognmand/medarbejder Det er sagt og skrevet mange gange, at uddannelse og efteruddannelse betaler sig ved at give både større arbejdsglæde og øget konkurrenceevne

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Generalforsamling den 8. marts 2014 BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Året 2013 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. Den økonomiske

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13. Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.00 TEMA: GAS 1 Deltagere: E.ON: Bent Erik Hawaleska & Derya Topcu. HTK: Arne Scholler

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie Hvordan?

Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Et bud på, hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Lars Klüver Teknologirådet lk@tekno.dk Transportens CO 2 2010-50 Fossilfri

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Klimavenlig firmakørsel

Klimavenlig firmakørsel Klimavenlig firmakørsel Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en omsætning

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Aktivitetsoversigt 2. halvår 2009 Oversigt over ATL s medlemsarrangementer i 2. halvår 2009: Velkommen til ATL s medlemsarrangementer. Arrangementerne er

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere