K o m m u n e s æ t t e r e l t i l s k r a l d e b i l e n A a r h u s - e n t r e p r e n ø r s k a l u d v i d e i S k a g e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K o m m u n e s æ t t e r e l t i l s k r a l d e b i l e n A a r h u s - e n t r e p r e n ø r s k a l u d v i d e i S k a g e n"

Transkript

1 Ugens transport 1 Fredag 30. august til torsdag 5. september Nummer årgang Transportministeren vil lægge plan for grønnere transport Læs mere om udmeldingen og reaktionerne på side 4, 5, 6 og 7 DTL: Fordelingen af midler til kontrol er afgørende Læs mere side 8 Kommune sætter el til skraldebilen Læs mere side 14 og 15 Venstre vil have modulvogntogene gjort permanente Læs mere side 11 Havenes kæmpe lagde til kaj og trak mange mennesker til havnen. Læs mere side 30 Aarhusentreprenør skal udvide i Skagen Læs mere side 31

2 Side 2 Hvad skal man tro? I denne uge har flere medier skrevet om, at vi danskere er blevet mere optimistiske med hensyn til økonomi. Det er på mage måder godt, for så er der en større chance for, at vi bruger lidt flere penge. Men hvad kan man bruge meldingerne til? Er der tale om en ny bevægelse, der baserer sig på tro? Hvis man ser på en række tal fra transportområdet, er det endog meget let at finde tal og vurderinger, der netop underbygger formodningen om, at der kan være tale om en ny trosretning. Danmarks Statistik offentliggjorde i denne uge en undersøgelse af, hvordan serviceerhvervene ser på august, september og oktober sammenlignet med maj, juni og juni. I den sammenhæng er der ikke meget støtte til en nye bevægelse. Transportområdet ser negativt på udviklingen de næste måneder - både beskæftigelse, omsætning og salgspriser. Der er heller ikke ret meget trøst at hente, når man ser på trafiktallene over broerne. Væksten er minimal, hvis den ikke er gået tilbage. Men hvad så. Fremgang kommer sjældent af sig selv. Man kan så vælge at vente på, at nogle andre har skubbet så meget på, at man bliver trukket med. Eller man kan sætte sig ind i tingene, vurdere og veje, bruge sit netværk, sine erfaringer, sin sunde fornuft og derudfra beslutte sig om, hvor man selv vil skubbe på for at få sat gang i en udvikling på det område, hvad man selv er aktiv. I Ugens transport vælger vi ud fra erfaring de emner, der kan være med til at skabe et billede af transportdagens vej på kort og lidt længere sigt, så vi kan bidrage lidt eller mere til, at du står lidt bedre rustet, når du skal træffe dine beslutninger. God læselyst. Jesper Christensen, chefredaktør

3

4 Side 4 Transportrammer Transportministeren vil bane vejen for grøn transport I forlængelse af den klimaplan, som S-R-SF-Regeringen lagde frem i forrige uge, vil transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) have undersøgt, hvordan man kan arbejde systematisk med CO2-reduktioner på transportområdet. S-R-SF-Regeringen har en ambitiøs målsætning om at gøre det danske samfund, herunder transportsektoren, fossilfrit i om 37 år Transportministeren har besluttet, at der skal udarbejdes en køreplan for, hvordan transportsektoren på kort og lang sigt skal arbejde frem mod målet. Det er regeringens målsætning, at der skal ske en markant reduktion af CO2-udledningen på 40 procent i 2020 sammenlignet med Regeringen ønsker også, at det danske samfund skal være uafhængigt af fossile brændstoffer i Der venter en stor og kompleks opgave Transportsektoren er i dag meget afhængig af de fossile brændstoffer. Samtidig er samfundet helt afhængigt af en effektiv transport. En udfasning af fossile brændsler, og dermed også en markant reduktion i CO2-udledningen, er derfor en meget stor og kompleks opgave. Det kræver ifølge transportministeren en køreplan, der skitserer rækken af virkemidler, der kan tages i brug, og ikke mindst timingen frem mod 2020 og Helt overordnet vil der være fokus på tre hovedemner: effektivisering nye drivmidler adfærdsændringer. DTL om transportens klimaindsats: DI Transport om klimaindsats: ITD om transportens klimaindsats: Transporten skal og kan nå endnu længere Vi skal have mest muligt miljø for pengene Vi har samme ønsker som ministeren Læs mere side 5 Læs mere side 6 Læs mere side 6 og 7

5 Side 5 Transportrammer DTL om transportens klimaindsats: Transporten skal og kan nå endnu længere Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF), som mandag meldte ud med en plan, der skal gøre transportsektoren fri af fossile brændstoffer, kan regne med støtte fra vognmandsorganisationen DTL Ministeren vil have udarbejdet en køreplan for, hvordan transportsektoren på kort og lang sigt skal arbejde frem mod regeringens målsætning om, at der skal ske en reduktion af CO2-udledningen på 40 procent i 2020 sammenlignet med DTL har længe været i gang med en klima- og miljøindsats ud fra de forhåndenværende muligheder på markedet. Vores indsats har vist, at vi kan komme langt med små skridt i den enkelte virksomhed, og frem for alt har vi kunnet komme i gang med det samme, siger DTLs administrerende direktør Erik Østergaard og tilføjer: - Men vi skal og kan nå endnu længere med en koordineret indsats, der forener de politiske visioner med de teknologiske landvindinger i forening med økonomien i transporterhvervet. Af DTLs konjunkturanalyse fra 2012 fremgik det, at et stort flertal på 63 procent af DTLs medlemmer allerede arbejder med initiativer for at spare på brændstoffet og reducere miljøpåvirkningen. Og fremadrettet forventer endnu flere - omkring 80 procent - at begynde på dette arbejde. Så ifølge Erik Østergaard er der en opbakning ude i virksomhederne, som transportministeren kan udnytte. Fra pjece til håndbog Aktuelt er DTL i gang med at udarbejde en håndbog for vognmænd, der guider dem til et kontinuerligt klima- og miljøarbejde. Virksomhedernes arbejde skal muliggøre en certificering i Trafikstyrelsen og lede virksomheden hen mod ISOs retningslinjer. Tilbage i 2009 udgav DTL klimapjecen Transportens vej til et bedre klima - 49 veje til at spare på brændstoffet. Pjecen var den første af sin art, der gav en samlet præsentation af markedsklare løsninger, der kan reducere brændstofforbruget og CO2-udslippet. Pjecen førte videre til kampagnen Få råd til miljø - DTL viser vej i 2012, der tog fat på energibesparelser i hele virksomheden - både brændstofbesparende tiltag og gode råd om at spare på eksempelvis el og vand.

6 Side 6 Transportrammer DI Transport: Vi skal have mest muligt miljø for pengene Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) vil udarbejde en køreplan for, hvordan transportsektoren skal reducere sin CO2-udledning. Dansk Industri udarbejde i januar i år et oplæg til en grøn omstilling af transporten, og organisationen hilser derfor initiativet velkommen - Vi synes det er positivt, at ministeren sætter sig for bordende for den grønne omstilling. Det er afgørende, at vi får mest muligt miljø for pengene. Vi skal derfor vælge de mest omkostningseffektive initiativer og den grønne omstilling skal gennemføres uden øgede afgifter, der begrænser mobiliteten eller svække konkurrenceevnen, siger branchedirektør Michael Svane fra DI Transport. Han peger på, at DI selv har peget på en række muligheder for at gennemføre en balanceret grøn omstilling i transportsektoren. - Dem vil vi meget gerne drøfte med ministeren, siger han. Michael Svane fremhæver, at for eksempel Københavns Kommunes støjregler og deres forbud mod at køre med modulvogntog til Københavns Havn øger både CO2-udledningen og luftforureningen i København unødvendigt. - Samtidigt kunne man gøre jernbanegodstransporten mere attraktiv ved at sænke taksterne på Storebæltsforbindelsen, og det offentlig kunne som trafikkøber efterspørge alternative drivmidler i den kollektive bustrafik, siger Michael Svane og fortsætter: - Det tager lang tid at udskifte bilparken, og derfor er det afgørende for at sikre en langsigtet grøn omstilling, at vi hurtigst får omlagt registreringsafgiften på personbiler til en CO2-baseret afgift, ligesom vi på længere sigt skal have set på, hvordan vi kan indfase biobrændstoffer, el, biogas og brint samtidigt med, at vi bevarer en høj mobilitet og vores konkurrenceevne. Transportorganisationen ITD: Vi har samme ønsker som ministeren Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) meldte mandag ud, at politikerne vil lave en køreplan for at gøre den danske transportsektor uafhængig af fossile brændstoffer om 37 år - i Køreplanen skal laves i tæt samarbejde med erhvervslivet og dets organisationer, hvilket transportorganisationen ITD er godt tilfreds med For godstransporten handler det i første omgang om at effektivisere transportsystemerne ved at transportere mere gods per liter brændstof. Eksemplerne kan være modulvogntog med plads til mere gods på ladet eller en smartere distribution af gods i byerne.

7 Side 7 Transportrammer Transportorganisationen ITD peger på, at det vigtigste efter organisationens opfattelse er, at transportminister Pia Olsen Dyhr lægger op til en proces, som skal finde de praktiske muligheder for effektivisering, som endnu ikke er bredt anvendte. - Transportbranchen har samme ønsker som ministeren: Vi vil transportere mere gods for hver liter diesel og vride ekstra kalorier ud af transportsystemet. Det giver gevinst for miljøet, reducerer trængslen og slår ikke mindst positivt igennem på vognmændenes bundlinje. Vi ser klare ITD-aftryk i ministerens oplæg til en proces, og det tager vi selvfølgelig positivt imod, siger ITD s erhvervspolitiske chef Poul Bruun. Han er især tilfreds med ministerens ønske om at arbejde tæt sammen med erhvervslivet. To følgegrupper skal involvere forskellige parter. Transporterhvervets organisationer, heriblandt ITD, er med i den ene følgegruppe. - Innovation kommer fra virksomhederne. Derfor er det meget positivt for arbejdet med køreplanen, at erhvervslivet er med i en central rolle fra begyndelsen, siger Poul Bruun. Alternative brændstoffer Efter 2020 retter fokus sig mod alternative brændstoffer. - Også her er det helt afgørende med et tæt samarbejde mellem myndighederne og erhvervslivet. Så får vognmændene en fornuftig investeringshorisont og nødvendig sikkerhed ved investering i nyt materiel, siger Poul Bruun og fortsætter: - Vi har i flere år arbejdet tæt sammen med myndighederne for at få en mere effektiv godstransport. Målene har været fælles både hvad angår vægtgrænser, modulvogntog, godstransport i ydertimerne osv. Vi glæder os til at fortsætte det samarbejde og finde de praktiske effektiviseringer, som både kan slå igennem i klimaregnskabet og på vognmændenes bundlinjer. Poul Bruun melder sig allerede nu klar til, at ITD står for et eller flere af de temaarrangementer, som ministeren vil holde de kommende måneder. Transporterhvervet ser negativt på de næste måneder Torsdag offentliggjorde Danmarks Statistik sit konjunkturbarometer for serviceerhvervene i august Konjunkturbarometeret viser, at transporterhvervet ser negativt på de næste måneder, når det gælder beskæftigelse, omsætning og salgspriser sammenlignet med den foregående tre-måneders periode Ifølge barometeret ligger transportområdets forventninger for månederne august-oktober på under minus 20 i forhold til den foregående tre-måneders periode fra maj til juli. Ser man på omsætningen viser barometer en negativ forventning på minus 10, mens barometeret viser en forventning for de kommende tre måneder august-oktober på minus 7, når det gælder salgspriser. Danmarks Statistik oplyser, at tallene ikke er sæsonkorrigerede.

8 Side 8 Transportrammer DTL om Finanslovens kontrolmidler: Fordelingen er afgørende Det forslag til Finanslov for 2014, som S-R-SF-Regeringen fremlagde tirsdag, indeholder de bebudede 75 millioner kroner årligt frem til 2017 til en bedre og mere koordineret kontrol udført af Skat, politi og Arbejdstilsynet for at bekæmpe social dumping - Det er vi godt tilfredse med. Men det afgørende er, hvordan midlerne fordeles og anvendes i praksis. Det er i særdeleshed vigtigt, at kontroltrykket på landevejene opretholdes med hensyn til cabotagekørsel og det tiltagende fænomen med udenlandske chauffører på danske lastbiler, siger DTLs underdirektør Ove Holm. Ove Holm fremhæver, at Arbejdstilsynets fortsatte indsats ind i 2014 skal have 12 millioner kroner, men også at Finanslovsforslaget er uklart, om der for eksempel afsættes midler til politiets kontroller på området. I 2013 har der til særlig brug for politiets kontroller af cabotagekørslen været afsat 17,5 millioner kroner - det ser DTL meget gerne videreført som en del af den samlede plan frem til Ove Holm kvitterer for, at forårets aftaler om at gennemføre en række projekter, der understøtter mobiliteten i Danmark, er afspejlet i finanslovsforslaget. Det samme gælder planerne om at foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet. - Det skinner dog samtidig igennem, at en egentlig prissætning af tiltag, der kan løse op på trængslen og forøge mobiliteten, afventer, hvad Trængselskommissionen kommer ud med i sidste ende, siger han. Hos DTL savner man, at der på finansloven bliver afsat puljemidler til en klassifikation af det kommunale vejnet. - Vi har flere gange opfordret til, at en sådan klassifikation til gavn for særtransporter - og faktisk også kommunerne selv - indgår i en central database. Udfordringen er at give kommunerne incitament til at gøre det stykke arbejde, og dér ville midler fra en særlig pulje kunne skubbe på, påpeger Ove Holm. Finansloven skal styrke kampen mod social dumping Indsatsen mod social dumping skal ifølge S-R-SF-regeringens forslag til Finanslov for 2014 videreføres og styrkes. Derfor foreslår regeringen, at der på finansloven afsættes 75 millioner kroner årligt fra 2014 til 2017 for at sikre ordentlige arbejdsforhold for de ansatte og fair konkurrence for virksomhederne - Vi vil fortsætte vores særlige tilsyn mod social dumping. Vi skærper kontrollen med udenlandske virksomheder, der ikke registrerer sig, og vi forhøjer bøder for ulovlige lastbilstransporter. Vi vil også fremme brugen af arbejdsklausuler, der sikrer ordentlige arbejdsvilkår i offentligt byggeri, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

9 Side 9 Debat Der har ifølge beskæftigelsesministeren indtil nu været gode resultater med den skærpede indsats mod social dumping, som S-R-SF- Regeringen satte i gang i begyndelsen af Arbejdstilsynet har blandt andet gennemført jævnlige tilsyn i samarbejde med skattemyndigheder og politi. Regeringen har lagt vægt på et stærkt myndighedsarbejde og gode kontrolforanstaltninger. Senest er samarbejdet med kommuner og regioner om anvendelsen af arbejdsklausuler også blevet forstærket, og regeringen vil nu styrke samarbejdet med myndigheder i andre lande. Mette Frederiksen fremhæver, at social dumping er uacceptabel på alle måder. - Det er unfair konkurrence og koster danske arbejdspladser. Man snyder de virksomheder, der gerne vil følge reglerne og sikre deres ansatte ordentlige vilkår, og man snyder fælleskabet, hvis virksomhederne ikke overholder loven, siger Mette Frederiksen. På den kommende finanslov er der afsat i alt 87 millioner kroner i 2014 til kontrol med social dumping, og regeringen foreslår desuden at afsætte 75 millioner kroner årligt frem til Kampen mod social dumping har haft gode effekter, og tilsynene har også skabt fornyet fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, der også typisk halter på arbejdspladser, der bruger underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Men vi oplever også, at de virksomheder, der udnytter og underbetaler, hele tiden finder nye måder at forsøge at omgå reglerne på. Derfor vil vi skrue yderligere op for indsatsen, siger Mette Frederiksen. Regeringen fremsatte finanslovsforslaget tirsdag i denne uge. Det endelige indhold skal forhandles på plads og vedtages i Folketinget i løbet af efteråret. Venstre-mand: Kampen mod social dumping skal føres på oplyst grundlag Socialdemokraterne lancerer nu en større indsats mod social dumping, som især skal have fokus på transportbranchen, som den socialdemokratiske ordfører vedrørende social dumping sammenligner med det vilde vesten. Det har fået Venstres Flemming Damgaard Larsen, der er medlem af Folketinget og næstformand for Folketingets Transportudvalg, til at reagere Flemming Damgaard Larsen skriver: Selvfølgelig skal vi social dumping til livs, og selvfølgelig er der forhold, som vi kan gøre bedre i transportbranchen. Men at sammenligne branchen med det vilde vesten er at skyde helt ved siden af. Problemet med den skingre socialdemokratiske retorik er nemlig, at følelserne tager over, og at politikken derfor ikke bliver ført på et oplyst grundlag. Jeg vil straks understrege, at alle former for ulovligheder - og særligt de systematiske overtrædelser af reglerne - i transportbranchen er fuldstændig uacceptabel og skal straffes derefter. Men jeg vil samtidig minde om, at langt hovedparten af de danske vognmænd gør et godt og hæderligt stykke arbejde. De knokler for deres virksomhed og deres medarbejdere. Fortsættes næste side.

10 Side 10 Transportrammer Deres hverdag er ikke det vilde vesten, men gennemreguleret og fuld af administration, bureaukrati og høje bøder - de har ikke brug for flere regler, mere kontrol og endnu højere bøder. De har brug for ro til at passe deres virksomhed, skabe arbejdspladser og vækst. Når vi skal bekæmpe de få brodne kar i transportbranchen, der snyder deres kolleger, sætter trafiksikkerheden over styr og udnytter deres medarbejdere, skal det ske på et ordentligt og oplyst grundlag, og uden at genere alle dem, der overholder loven og passer deres forretning på en ordentlig måde. At sammenligne transportbranchen med det vilde vesten er simpelthen at gå for langt, og jeg er oprigtigt bekymret for, at Socialdemokraternes nyeste påfund vil gå alt for langt, og genere de mange frem for at ramme de få. Flemming Damgaard Larsen, MF (V) Næstformand for Folketingets Transportudvalg Udmelding: Vognmænd vil have lærlinge, der har lært selv at feje Curlingforældre er forældre, der har fejet for deres børn for at gøre deres vej ud i livet lettere. Dermed har de også haft mulighed for at feje udfordringerne ind til siden - udfordringer, som børn uden curlingforældre har lært af - og som dermed er blevet efterspurgte som lærlinge - hos eksempelvis vognmændene Mange vognmænd er glade for at have lærlinge. Men der er mange lærlinge der vælger uddannelsen fra undervejs og lærlinge, hvor virksomheden ophæver uddannelsesforholdet. - Vi oplever, at mange lærlingeforhold går skævt, fordi lærlingen ikke er godt nok forberedt på livet på en arbejdsplads, siger Pernille Grenaae, fra ATL, der repræsenterer 960 virksomheder, og sidder sammen med 3F i Det Faglige Udvalg, som forsøger at mægle i de lærlingesager, der ikke kan løses lokalt. Det er altså ikke virksomhedernes økonomi eller administrative årsager, der er skyld i ophævelserne. Det handler oftest om lærlingenes manglende engagement og indsats på arbejdspladsen. - Man kan naturligvis ikke forvente, at en lærling fungerer som en uddannet chauffør fra første dag, men man burde kunne forvente, at lærlingen er interesseret og engageret i sit arbejde og at arbejdstiden passes, siger Pernille Grenaae og fortsætter: - Vi har ikke haft mange flere sager i det Faglige Udvalg under TUR i de seneste år, og når man tager højde for, at der reelt er mange flere lærlinge de seneste tre år, er der reelt tale om et fald i antallet af sager, der havner i udvalget, der skal forsøge at løse knuder. TUR fremlagde i januar 2013 en undersøgelse af årsagerne til frafald for unge lærlinge inden for vejgods- og lageruddannelser, som bekræfter billedet. Fortsættes næste side.

11 Side 11 Transportrammer Af undersøgelsen fremgår, at den højest vurderede årsag til, at en lærling vælger at opsige sin læreplads, ifølge lærlingene selv er, at arbejdstiderne passer dårligt sammen med deres privatliv. Lærlingene udtaler, at de arbejder meget og derfor har svært ved at have fritidsaktiviteter og få privatlivet til at hænge sammen. Som den næsthøjest prioriterede årsag, vurderet af lærlingene, er udsagnet om, at lærlingen ikke kunne sammen med chefen. ATL fremhæver, at vognmændene naturligvis skal være så godt klædt på som overhovedet muligt, men måske skal lærlingene også selv prioritere deres uddannelse og arbejde højere. - Der er jo en tendens i samfundet til, at forældre curler deres børn mere end godt er, vi ser da også ind imellem, at lærlinge har deres forældre med til møderne, siger Pernille Grenaae. Venstre vil gøre modulvogntog permanente I dag kører rækken af modulvogntog på vejene i et forsøg, der skal afdække fordele og ulemper. Siden starten af forsøget i 2007 er der investeret i ombygning og forstærkning af veje rundt omkring i landet. Forsøget er også blevet forlænget flere gange. I 2010 blev det forlænget til 2016 Nu lyder det fra Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen, at forsøgsordningen med de 25,25 meter lange vogntog med en totalvægt på op til 60 ton skal gøres permanent. Ifølge Transportmagasinet er Socialdemokraterne positive over for Venstre-mandens forslag. Hvis Kristian Pihl Lorentzen ikke kan komme igennem med sin idé om at gøre forsøgsordningen permanent, så foreslår han alternativt, at man forlænger ordningen endnu en gang, så politikerne på den måde kan skabe sikkerhed for, at virksomheder, der investerer i eksempelvis modulvogntog eller i udbygning af adgangsforholdene, kan få økonomi i deres investeringer. - Der er ingen tvivl om, at modulvogntog er kommet for at blive. Når vi har startet en forsøgsordning, må vi også gennem proceduren med evaluering og ændringer af regler osv. Jeg vil ikke bare knipse i fingrene og lægge stemmer til, at ordningen bliver gjort permanent nu, siger Rasmus Prehn, der er trafikordfører for socialdemokraterne. Over for transportmagasinet peger han på, at der helt klart er miljøfordele ved modulvogntog. Rasmus Prehn's umiddelbare opfattelse er, at der er flest fordele ved modulvogntog, men det skal forsøgsordningen vise. DI Transport er enig med Venstre om permanente modulvogntog - Vi kender allerede alle erfaringerne. De er grundigt belyst i den evaluering, som er udarbejdet af Vejdirektoratet, så efter vores opfattelse har man det grundlag, der skal til for at gøre ordningen permanent, siger Rune Noack, der er chefkonsulent i DI Transport

12 Side 12 Transportrammer Han peger på, at det for virksomhederne desuden er afgørende, at man har nogle langsigtede rammer at arbejde ud fra. - Hvis man skal ud og investere i ombygninger af vejnet og nye køretøjer, så indikerer en forsøgsordning en vis form for usikkerhed, som virksomhederne må tage med i overvejelserne, siger han og ligger dermed på linie med argumenterne fra kristian Pihl Lorentzen. DI Transport peger samtidigt på, at erfaringerne viser, at modulvogntog er med til at øge produktiviteten i transportbranchen og samtidig har en positiv indvirkning på miljø og klima. - Modulvogntog understøtter vores ønsker om at øge produktiviteten i transportbranchen. Det fungerer egentlig på samme måde, som når en fabrik investerer i en ny maskine og effektivisere produktionen. På sammen måde understøtter modulvogntog effektiviteten og gør den danske transportbranche mere konkurrencedygtig, De positive effekter på miljø og klima er desuden veldokumenteret, fremfører Rune Noack. I EU forhandler man i øjeblikket et direktivforslag, der blandt andet skal præcisere reglerne for modulvogntog, så længere lastbiler kan krydse grænsen mellem de lande, der tillader modulvogntog. - Vi havde helst set et generelt regelsæt, der giver adgang for modulvogntog på det overordnede europæiske vejnet, så vi undgik nationale særregler. Samtidigt er vi noget bekymret over, at EU-forslaget tilsyneladende kun ser på øget længde. Det er altafgørende, at reglerne også tillader større vægt, så vi kan benytte op til 60 ton på modulvogntog og 56 ton på almindelige lastbiler til Sverige, når de danske totalvægte formentlig bliver tilpasset i starten af næste år, siger Rune Noack. Logistikvirksomheden er central for PostNords udvikling PostNord fortsætter med at udvikle logistikvirksomheden i overensstemmelse med strategien om at vokse lønsomt. Forretningsområdet Logistik repræsenterer nu en tredjedel af koncernens netto-omsætning. Nettoomsætningen steg med 19 procent i andet kvartal, og overskuds-graden blev forbedret I den kvartalsrapport, som PostNord fremlagde i denne uger, fremgår det, at de nu afsluttede erhvervelser af Nordisk Kyl Logistik AB og Transbothnia AB supplerer den eksisterende logistikvirksomhed i Sverige og styrker PostNord's position på det voksende nordiske logistikmarked. - Væksten i e-handlen giver øgede indtægter fra distribution af varer, både i Logistik og i Mail. Det kan eksempelvis nævnes, at koncernens B2C-pakkemængder steg med 10 procent i kvartalet. Vi ser desuden tendenser til en stabilisering af den danske pakkevirksomhed, som siden årsskiftet har været en del af forretningsområdet Breve Danmark, siger K. B. Pedersen, der er fungerende administrerende direktør og koncernchef i PostNord indtil 1. oktober. Håkan Ericsson er fra 1. oktober administrerende direktør og koncern-chef for PostNord. Håkan Ericsson har stor erfaring fra logistik- og servicebrancherne, både i Norden og internationalt.

13 Side 13 Taulov-vognmand har fået 500 heste at køre med Materiel Jan Petersen i Taulov har fået en Scania R500 6x2/4 trækker med Ecolution by Scania leveret af Scania Biler Bilen, der er en af de første med det nye Streamline førerhus, som den svenske lastbilproducent lancerede i foråret, har en 500 hk V8-motor, der har et maksimalt drejningsmoment på Nm. Gearkassen er en 12-trins gearkasse med gearkasse med Scanias opticruise gearskiftesystem uden koblingspedal. Førerhuset er af Topline-modellen, hvor manden bag rattet blandt andet har glæde af integreret mikrofon for Bluetooth telefonforbindelse, klimaanlæg, køleskab, termoruder, fjernbetjent centrallås og alarm. Bluetooth-systemet betyder, at chaufføren blandt andet kan se kontakterne fra telefonen i instrument panelet. Opbygning, der er foretaget af Scanias opbygger-afdeling i Hammelev ved Vojens, består af komplet alu-afdækning, fladskærm med DVD, mikroovn, arbejdslys, snekædebeslag og værktøjskasse monteret bag den originale sideafskærmning. Skrift og stafferinger har BW Skilte Reklame i Haderslev stået for, mens BJ Autopolstring i Padborg har taget sig af at plysse førerhuset. Da bilen skal køre mange kilometer årligt, har Jan valgt Ecolution by Scania, der er et koncept, der består af fire forskellige områder - køretøj, vedligeholdelse, chauffør og coaching ved at optimere hans/bilens økonomi og miljøet.

14 Side 14 Materiel På Frederiksberg har renovationsselskabet gennemført en stille og miljøvenlig revolution Som et led i en forbedring af miljøet har Frederiksberg Renovation investeret fem millioner kroner i Danmarks første renovationsbil, som er 100 procent eldrevet. Den nye specialopbygning kan køre 120 km mellem hver opladning, når den kører rundt i byen og henter affald Driften af det nye og banebrydende køretøj er baseret på elektricitet og belaster dermed ikke nærmiljøet med sundhedsskadelige partikler, C02 og støj, som kendetegner renovationsbiler og andre køretøjer, der bliver drevet frem af en traditionel dieselmotor. Den nye renovationsbil med tre aksler er godkendt med 26 ton totalvægt og 9 ton nyttelast. Og selvom den drejer på både den forreste og bageste aksel, er det utroligt let at håndterer. På trods af totalvægten på 26 ton, er der tale om en lastbil, som på grund af sin konstruktion, skåner vejbelægningen mod unødig belastning Hvad angår arbejdsmiljø og trafiksikkerhed overlader renovationsbilen heller ikke noget til tilfældigheder. Fortsættes næste side.

15 Side 15 Materiel Mandskabets adgangsforhold til førerhusets er et trin op til det helt flade gulv. Med hensyn til trafiksikkerhed - herunder de tragiske højresvings ulykker - er chaufføren godt hjulpet med udsigt til medtrafikanter gennem store rudearealer, store vibrationsfrie sidespejle og en nitrins ZF gearkasse med elektronisk automatisk gearskiftesystem. Den 100 procent el-drevne renovationsbil har en aktionsradius på 225 kilometer ved almindelig kørsel. Alternativ 120 kilometer ved renovationskørsel, hvilket er mere end tilstrækkeligt til at klare to læs dagrenovationskørsel. Den fulde batterikapacitet er 225 kwh. Og opladningstiden - fra 20 til 100 procent - er 6 timer med tilslutning til 380 volt stik. Frederiksberg Renovation, der håndterer stort set alle former for dagrenovation og storskrald, er 100 procent ejet af Frederiksberg Kommune. Sammenlignet med en nogenlunde tilsvarende renovationsbil med trækkraft fra en traditionel dieselmotor, repræsenterer den aktuelle el-bil en merpris på 1,5 millioner kroner. El-bilen er konstrueret af to producenter. Engelske Dennis Eagle har leveret chassis, førerhus og komprimatoranlæg, mens den franske el-ekspert virksomhed, PVI, har udviklet og monteret el-anlægget. Med den nye stille og miljøvenlige renovationsbil kan en del af Frederiksberg Kommunes borgere nu se frem til en anderledes bedre håndtering af deres husholdningsaffald.

16 Side 16 Materiel Arrangør: Transport Øst får over 50 udstillere I weekenden 7. og 8. september afholdes der for femte gang Transport Øst, og igen i år finder arrangementet sted på Mercedes-Benz CPH og Lastas områder på Ventrupparken i Greve lige ved motorvej E20 mellem afkørsel 28 og 29 Mini-jubilæet fejres med over 50 udstillere. - Udstillingen har bidt sig fast som et årligt samlingspunkt for transportbranchen øst for Storebælt, og det er først og fremmest udstillernes egen fortjeneste. Rigtig mange har været med gennem alle fem år, og det er jo det bedste kvalitetsstempel, vi kan få, siger Bjarne Routhe, salgschef på Lastbil Magasinet, der tog initiativ til den første udgave af Transport Øst tilbage i Udstillerlisten tæller en bred vifte af forhandlere, opbyggere og servicevirksomheder inden for lastbiler, trailere, kraner, tilbehør, rådgivning, finansiering, uddannelse med mere. På lastbilsiden bliver der eksempelvis mulighed for at se Renault Trucks' nye T-serie. Men også andre lastbilmærker er med på messen - seks ud af syv. Scania Danmark deltager ikke som udstiller, da der i den kommende weekend er truckshow hos Scania i Ishøj - få kilometer borte. Der er dog en udstiller med Scania-lastbiler, da Scania-forhandleren Nyscan er med på Transport Øst. Kigger man på udstillerlisten kan man se, at MAN ikke er repræsenteret som udstiller - hverken som importør eller med en uafhængig forhandler. Fortsættes næste side med udstillerliste.

17 Side 17 Materiel Udstillerlisten ser ud som følgende ifølge Lastbil Magasinets web-side 27. august. Lastbiler: Lastas A/S - DAF Mercedes-Benz CPH Ringsted Erhvervsauto A/S - Iveco Renault Trucks Danmark A/S Nyscan A/S - Scania Phoenix Danmark - Dennis Kajs Lastbilcenter ApS Volvo Truck Center A/S Titan Lastvogne A/S - Volvo Kraner: Fassi Kraner ApS Opbygning / Trailer: Lavmands Last & Karosseri A/S Sawo ApS Danson Trailer Truck: A/S NP Trucks Robbin s Gaffeltrucks Medier: Veterania.dk Danmarks Transport-Tidende, Trans Inform og Lastbil Magasinet - alle ejet af Lastbil Magasinet Tilbehør: TrailerTrack ApS N.E. Ringsted ApS Wuxus A/S Eberspächer Danmark Guard Systems Danmark A/S We-Tech ApS Fartskriver Danmark A/S LEDlight Components ApS Adacta A/S Autotec ApS Nolako A/S Euromaster Danmark A/S Danco Oil A/S Autocon Danmark A/S DKM ApS Kärcher Center DKM ipnordic A/S UNO-X Jens Mogensen Maskiner ApS Bendo A/S Holbæk Vognfabrik Dansk Vognfjeder Fabrik Uddannelse: AMU Transport Danmark EUC Sjælland Dansk Vognmandsskole TUC A/S AMU Transport Danmark - TEC, Hvidovre EUC Sjælland Rådgivning: DTL Gjensidige TungVognsSpecialisten Codan Forsikring A/S ITD FDE Vejesystemer: LoadMaster Weighing Systems ApS Tilbehør: Bevola A/S DKV Euro Service Autolåsesmeden

18 Side 18 Materiel Første suge-blæsebil med automatisk til- og frakobling er leveret fra Nordjysk Blæser- Service VBG s MFC-kobling gør livet nemmere, sikrer et bedre arbejdsmiljø og er en god investering ved mindst tre daglige til- og frakoblinger. Derfor har vognmand Lars Lund Pedersen valgt systemet til sin nye Scania, der er opbygget med suge-blæseanlæg hos Nordjysk Blæser-Service Opbygger Carsten Petersen fra Nordjysk Blæser-Service har med stor interesse - samt indtil for nylig en vis portion skepsis - fulgt koblingssystemet MFC (Multi Function Coupling) fra VBG, der integrerer alle hydraulik-, el- og luftforbindelser og muliggør automatisk til- og frakobling, uden at chaufføren behøver forlade førerhuset. Nu har Carsten Petersen opbygget Danmarks første MFC-udrustede suge-blæsebil, en Scania R730 med triplebogie, som netop er leveret til vognmand Lars Lund Pedersen fra Falsbjerg. - Dels tvivlede jeg på, om MFC giver en fornuftig totaløkonomi for vognmanden, og dels på, om der var plads til at montere MFC på suge-blæsebiler grundet celleslusen bagpå. Efter at have lavet beregninger på tilbagebetalingstiden er det imidlertid blevet klart for mig, at MFC er en god investering til alle biler med mindst tre daglige til- og frakoblinger. Samtidig har jeg i praksis erfaret, at trækket faktisk er meget nemt at montere på suge-blæsebiler, siger Carsten Petersen, der nu aktivt anbefaler MFC til sine kunder. - Min eneste anke går på tidsforbruget til montering af de mange tilslutninger på den beskedne plads, siger Carsten Petersen. Fortsættes næste side

19 Side 19 Materiel Han henviser i øvrigt til et regneark fra VBG, der beregner tilbagebetalingstiden på MFC med udgangspunkt i individuelle udgifter og brugsmønstre. Til og fra på få sekunder MFC gør det muligt for chaufføren at udføre samtlige handlinger ved til- og frakobling på få sekunder uden at han skal forlade førerhuset. Ved tryk på en knap igangsættes indstyringen ved hjælp af ultralydssensorer. Herefter sker automatisk tilkobling af påhængsvogn og alle forbindelser, mens man kan følge med i displayet på instrumentpanelet. MFC forebygger dermed også tilkoblingsskader, der fører til buler samt ødelagte slanger og kofangere, og kan for nogle overflødiggøre bakkamera. Systemet indeholder en koblingsdel med integreret trækbjælke, display til indbygning i instrumentbrættet, trækkile samt tilslutningsanordning til elektricitet og pneumatik. MFC fås både med og uden hydraulik, og MFC en til vognmand Lars Lund Pedersen er leveret med tostrengs hydrauliktilslutning. Vognmand hurtigt overbevist Lars Lund Pedersen havde egentlig besluttet sig for en traditionel VBG-kobling, men så præsenterede opbyggeren ham for MFC. blæseanlæg. - Da jeg så alle fordelene, blev jeg hurtigt overbevist om, at merprisen er givet godt ud. Det bekræftes af VBG s beregningssystem samt af samtaler med andre vognmænd. Derfor var beslutningen ikke svær at tage, siger thyboen, der skal bruge den nye suge-blæsebil til at levere foder og afhente korn hos landmænd. Han er nødt til at koble fra for at kunne anvende forvognens MFC en tegner til at blive en god investering for Lars Lund Pedersen, som typisk har fem daglige til- og frakoblinger, og som takket være mindre slitage på koblingen også ser frem til at spare vedligeholdelsesudgifter. Beslutningen om at vælge MFC er dog i lige så høj grad motiveret af komfort- og arbejdsmiljømæssige fordele. - Jeg undgår opslidende ind- og udstigninger samt at rode rundt med slanger og tilslutninger under bilen - og dermed også at blive svinet til i pløret hos landmændene samt at blive kold og våd, når det regner eller sner. Desuden er det blevet nemt at smide anhængeren, når man ikke har behov for den, siger vognmanden, der således er rigtig glad for hverdagen med den nye, MFC-udrustede Scania. VBG er grundlagt i 1951 og markedsleder inden for koblingsudrustning. Sortimentet omfatter et bredt udvalg af koblinger, trækanordninger og tilbehør. Koncernen er repræsenteret i Danmark ved VBG Group Sales A/S i Ejby.

20 Side 20 Materiel Traileren har et gulvareal på 110 kvadratmeter HMK Bilcon, der er en førende leverandør af specifikke transportløsninger, har leveret en Multispace XL udstillingstrailer til Skedsmo Bud & Vare i Norge. Med den nye trailer kan virksomheden byde inden for ved sportsevents og byggemarkeder i hele Norge HMK Bilcon A/S leverede i foråret 2013 en Multispace XL udstillingstrailer til norske Skedsmo Bud & Vare AS, der er en transportvirksomhed. Skedsmo Bud & Vare driver samtidig udlejning af trailer til udstillingsformål eller i forbindelse med sportsarrangementer. Fra nord til syd i Norge På de få måneder traileren har kørt, har den besøgt hele Norge fra Tromsø i nord til Vestlandet og Oslo. Den besøger blandt andet byggemarkeder for virksomheden Saint-Gobain Weber, der er storleverandør af byggematerialer. - Endvidere udlejer vi den ved sportsarrangementer til for eksempel VIP-events, dommer- og tidtagervogn med mere, siger Svein Arne Trøen, der er markedsansvarlig og partner i Skedsmo Bud & Vare. Skedsmo Bud & Vares ejere har blandt andet et mangeårigt samarbejde med et af Norges største dagblade VG, der har mange sponsoraktiviteter i sportens verden. Her blev ideen født. - Vi oplevede, at der kom mange udstillingstrailere fra andre europæiske lande til sportsarrangementer i Norge og tænkte, at det var en forretning, som vi gerne ville have del i. HMK Bilcon hjalp os med at realisere vores ideer. Vi samarbejder Saint- Gobain Weber, der blandt andet er sponsor for Norges Skiforbund. Første år har været meget vellykket for Weber, der er klar til et endnu bedre 2014, siger Stein Arne Trøen og fortsætter:

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Jens Purup Affald og Genbrug Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 1 Vejen til gasbiler Fortællingen om hvordan vi skifter fra diesel til gas

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Agenda. KLS og elbiler 30. april 2013. Kort om KLS Elbilstrategien Hvorfor elbiler Styrker og svagheder Udfordringer

Agenda. KLS og elbiler 30. april 2013. Kort om KLS Elbilstrategien Hvorfor elbiler Styrker og svagheder Udfordringer KLS og elbiler 30. april 2013 Agenda Kort om KLS Elbilstrategien Hvorfor elbiler Styrker og svagheder Udfordringer Kasper Larsen Økonomidirektør, Klimaansvarlig og Medejer Forskellen på en risiko og en

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 Alternative Drivmidler til Tung Transport KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug 2015/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

FRA MILJØ TIL MILLION

FRA MILJØ TIL MILLION Hvilke klimamål skal og kan nås for godstransportsektoren på kort og lang sigt? Hvilke virkemidler og teknologier kan der peges på? Hvorledes kan miljøstrategier understøtte indtjening og forretningsskabelse?

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Status pr. 1.maj `13 No: 49 renovationsvogne på Biogas/gas Sv: 71 renovationsvogne på Biogas/gas Dk: 12 renovationsvogne El/Diesel-hybrid RenoNorden i Danmark

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg kommune har siden status rapporten fra februar 2015 kørt med elskraldebilen i fuld drift over hele året.

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Biogas til tunge køretøjer Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Støttede projekter Trafikstyrelsen har støttet: Projekt i Københavns kommune: 4 skraldebiler og en tankstation Det Økologiske

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Lørdag 30. august 2014 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyrer Jes Hansen 2. Status om nye og gamle medlemmer i gruppen. 3. Grundig

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere