Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 Maj Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 Maj 2010. Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse"

Transkript

1 Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 Maj 2010 Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse 33. Årgang

2 Forude venter eventyret Opvokset i den absolutte midte af Vendsyssel, har jeg som dreng, betragtet et lokalt bådebyggereventyr af de sjældnere især på de kanter! Spiren til bådbyggeriet, var lagt i hovederne på to lidt ældre og større drenge i gaden Gartner Poul og Henning Post. De havde begge lige erhvervet både bil og kørekort Poul en Ford A årgang 1936 i original lak og indtræk flot bil! Henning en Skoda - af dem med motor bagi. Deres gener tilbage til Vikingerne fornægtede sig ikke de ville på togt og det i Deres egen hjemmebyggede båd! Målet var at nå selveste Limfjorden via Ryå, der løber forbi en 3-4 kilometer uden for Brønderslev, der hvor Store Vildmose begynder. Der skulle bygges en klinkbygget fladbundet jolle med agterspejl. Jollen blev til i Hennings forældres baghave. Hjemhavn var for enden af en markvej ved brinken af Ryå, herfra skulle eventyret udgå! De to ungersvende, gennemførte togtet den følgende sommer, via Ryå til udmundingen ved Limfjorden og retur igen. Det blev efterår, jollen skulle hentes hjem til baghaven. En af mine kammerater og jeg blev budt med som hjælpere. De to ekvipager Ford en og Skoda en drog i mosen en solbeskinnet efterårssøndag. Stor var min kammerats og min forbavselse, da vi erfarede hvorledes jollen, skulle transporteres tilbage til byen. Det skulle foregå på bagagebæreren af Ford en! Således fik vi bakset skrumlet op. Agterspejlet passede stort set til bagagebæreren og jollens bredde til Ford ens stævnen strakte sig lodret mod himlen et par meter over Ford en! Et par tove gennem Ford ens bagruder og rundt om bugen sikrede, at skuden blev på plads. Så gik det ad Blokhusvejen mod byen - Skoda en som følgebil med mig som passager. Stor var de modkørende søndagsbilisters undren et højst mærkværdigt syn: en Ford A med en lodretstående jolle på bagagebæreren! Synet blev yderligere krydret ved, at føreren af Ford en åbnede døren, trådte ud på trinbrættet, åbnede venstre sides kølerhjelm justerede på et par ting mens Ford en tøffede af sted UDEN FØRER! Min kammerat i Ford en passede rattet fra passagersædet, hastigheden var fast den blev styret af håndgasseren! - 2 -

3 Det var et under, at ingen af de modkørende bilister endte i mosens dybe grøfter! Der blev storgrinet hele vejen og nogen tid derefter! De to unge eventyrere var inde på noget af det rigtige, især fordi de var gjort af det rigtige stof og besad den rette mængde galskab. Kære sjægtesejlere! Det er den slags mennesker I skal lægge mærke til ude i samfundet, det er fremtidens sjægtesejlere lige netop dem mellem 20 og 50 der skal føre traditionerne videre og tilføre den rette mængde nytænkning. Det er jeres nye gaster og kommende sjægteskippere. God jagt! God sejlsæson! Leif Tipsmark Foto: Antagelig fra Sallingsundbroens åbning. Privatsamling tilgået Limfjordsmuseet

4 Referat af Hjarbæk Sjægtelaugs Forårsmøde Lørdag den 13. marts 2010 En flok på ca. 30 forårskåde sjægtesejlere var mødt op i kroens gule stue ca. kl Snakken gik vældigt og der blev drukket kaffe og spist kage i vældig lang tid før vores laugskoordinator Leif Tipsmark valgte at tage ordet for at byde velkommen. Efter velkomsten fik Kurt Oddershede sin hævdvundne tjans som ordstyrer. Han efterlyste en ny referent idet Claus havde bedt sig fritaget i år. Valget faldt således på undertegnede. Per Ørskov påtog sig at notere kommende ændringer i udvalgene. Laugskoordinator Leif Tipsmark indledte sin 1. beretning med at indrømme, at arbejdet i at være laugskoordinator ikke er særlig belastende i og med, at de mange udvalg og enkeltpersoner ta'r initiativerne i stor udstrækning. En kultur han var meget tilfreds med. Det forløbne år har budt på både små og store oplevelser. Norgesturen til Flekkerøya og sommerturen til Fejø fik mange rosende ord og Kaffeudvalget brillerede sidst på året med turen til København. Mange gode tirsdagssejladser er afviklet og årets VM blev for en gangs skyld afviklet i rigtig godt sejlvejr. En tilfreds og afslappet laugskoordinator kunne efterfølgende høste et velfortjent bifald fra hele forsamlingen. Sædvanen tro blev det herefter de enkelte udvalgs tur til at berette om det forløbne år. Leif Nielsen fra Sekretariat, pressekontakt og Ankertovskrog konstaterede at der var udgivet 3 blade i årets løb. Hvert blad bli'r trykt i 300 ekspl., pakket og omdelt af frivillige for at holde omkostningerne nede. Mange frivillige bidrag har ligeledes gjort bladet næsten omkostningsneutralt i år. Bladene har udover omtaler af diverse arrangementer indeholdt en del kulturstof og det vil de sikkert gøre i nogle år endnu (iflg. Henrik). I sin egenskab af Webmaster fortsatte Leif med lidt statistik om hjemmesiden Interessen havde været størst i august måned med 6000 åbnede sider (se andet sted i bladet). Leif kunne endvidere oplyse at Lauget har købt et nyt domæne som hedder Hen over vinteren har der i Låstrup, med Leif som underviser, været afholdt kursus i at lave hjemmesider. Flere fra lauget deltog og blev rimelig gode. Til slut kom der en opfordring til at melde sig som redaktør af bladet (papirudgaven). Leif havde mest lyst til at hellige sig den elektroniske udgave. Der var i øvrigt kun rosende ord til hjemmesiden

5 Knud Søndergaard kunne på Kapsejladsudvalgets vegne oplyse at 26 tirsdagssejladser var afviklet og kun 3 var aflyst. Der har i gennemsnit deltaget 10 både pr. gang. Når vi slutter med tirsdagssejladserne forsætter vi som sidste år, med at sejle om søndagen. Lillan Wagner Dommer tirsdag søndag vil gerne fortsætte. Hun synes det er hyggeligt, men også lidt koldt en gang imellem. Håber at Anne Mette kan komme lidt oftere i kommende sæson. Dommer VM Knud går ud fra at alle fortsætter. På Pionérudvalgets og Havne/pladsudv.Hjarbæks vegne orienterede Knud Søndergaard om følgende: Han og flere andre har været i dialog med Viborg Sejlklub og Viborg Kommune angående en uhensigtsmæssig placering af en pæl i havneindløbet. Pælen er nu blevet fjernet. Påhængsmotoren på Mars gi'r en del problemer. Knud mener det er mest forsvarligt at anskaffe en ny med el-start. Henrik supplerede med oplysningen om, at han allerede havde søgt Lions-klubberne om kr. til anskaffelsen. Svar på ansøgningen forventes den 23. april. Knud pointerede at det påhviler den der modtager bestilling af sejlture at sikre sig at der er både og bemanding nok (mindst 2 sejlkyndige i hver båd/følgebåd). Den årlige oprydning på stejleplads og havneområde kan fortsat afvikles i samarbejde med Hjarbæk Borgerforening. Det vil være en god idé at tale sammen om hvad der skal gøres og hvem der gør hvad. Opslagstavleskabet på sjægteskuret er utæt. Svend Madsen tilbød at kigge på det. Viborg Kommune har pr. 31/ opsagt overenskomsten med Viborg Sejlklub. Hvilke konsekvenser det kan få for sjægtelaugets medlemmer er uvisse, men et forslag om at lave et Sjægtebroudvalg eller Broudvalg (sammenlægning af Prosjægtudvalg og Havne/pladsud.Hjarbæk) mødte stor tilslutning. Leif Tipsmark kan repræsentere det nye udvalg og komme med Sjægtelaugets syn på forholdene i havnen. Der tages snarest kontakt til kommunen, med henblik på at tilbyde dialog med brugerne. Festudvalgets forkvinde Lillan Wagner mente der allerede var styr på VMfesten Dog var det ønskeligt med lidt flere Hjarbæk-hænder til praktisk arbejde. I ugerne op til VM vil hun komme med opfordringen til at melde sig igen. Teltsjakket, med Florian som eneste tilstedeværende, havde også styr på teltsituationen og vil i ugerne op til VM ligeledes opfordre folk til,at give en hjælpende hånd ved teltrejsning/nedtagning

6 Skurudvalgets medlem Søren Jensen konstaterede, at skuret står der endnu og det er brandforsikret. Evt. reparation/maling kan ske på oprydningsaftenen. Almindeligvis er der pænt og ryddeligt inde i skuret. Økonomimesteren Thorsten Bjerring omdelte regnskab for perioden 1. marts 2009 til 28. februar Han gennemgik enkeltposterne i regnskabet og gjorde opmærksom på årets negative resultat. ( Se det andet sted i bladet ) Præmieudvalgets medlem Preben Jensen meddelte, at VM-krusene fremover får et nyt udseende. Kaffeudvalg og lørdagsunderholdning: Udvalget planlægger at lave en tur til Hamborg den 2. lørdag i december Indholdet skal naturligvis være maritimt. Et forslag om at lægge turudvalg og kaffeudvalg sammen faldt ikke i god jord. Juniorudvalget har haft en svag sæson. Henrik har gang i flere tiltag for at skaffe nye juniorsejlere. Bl.a. er han i kontakt med en efterskole og et samarbejde med lærere i folkeskolen er også i gang. Han håber det kan skaffe flere interesserede. Prosjægtudvalgets arbejde er ikke længere relevant og udvalget nedlægges. Søren Jensen orienterede om Turudvalgets aktiviteter i forgangne sæson: Norgesturen sidst i juni med 30 personer og 6 sjægte. Sommerturen til Fejø i uge 28 med 11 personer og 4 sjægte. Og kommende sæson: Sommertur i uge 28 på Mariager Fjord. Sensommertur til Holland i uge 35. Se omtale på hjemmesiden. Ole Utoft omtalte en invitation fra Elisabeth i Norge. De vil gerne se nogle sjægtefolk i weekenden 30.juli 1. august 2010 til et Small-ship-race i f.b.m. det officielle Tall-Ship-Race ved Oksøy se ligeledes omtale på hjemmesiden. Bibliotekaren Sjoerd Westerhof: Alt OK. Faneudvalget venter spændt på at se om der er kommet et broderi på fanen! Under eventuelt nævnte Søren muligheden for at bestille maling hos ham. Han udleverede bestillingslister til de interesserede. Bestillingslisten vil være at finde på hjemmesiden Henrik fortalte om en flot smakkejolle som er til salg. Se annoncen i næste nummer af Ankerstovskrogen eller på hjemmesiden. Mødet sluttede ca. kl Ref.: Grete Jensen - 6 -

7 - 7 -

8 SMAL SHIP RACE På Oksøy ved Kristiansand. 30.juli-1.august 2010 Vore venner i Sørlandets Seilsjekteforening har inviteret os til deltagelse i foreningens Smal Ship Race, som foregår parallelt med at Tall Ship Race gæster Kristiansand. Vi skal have station på Oksøy, den dejlige lille ø, som mange af os kender fra vort besøg sidste år. (Alternativt station på Paraplyholmen) Det foreløbige program ser således ud. Fredag aften- sosial aften. Lørdag formiddag.- Seilas til Kristiansand. Lunch i byen- (ta med nistekurv) Vandring blandt skutene og bodene. Felles tursejlads tilbake lørdag kveld. Sommerkveld på fyret. Søndag. Frokost i det fri. Vi beskuer start på regattaen Tall Ship Race. Vi behøver ikke at tage både med. Ejheller telte da vi formentlig kan overnatte i huse på Oksøy. Glæd Jer til en dejlig weekend med norsk hjertevarme. Kørsel i egne biler koordineres af Vi har allerede 2-3 tilmeldinger, mig selv inclusive. Jeg skal hilse fra Elisabeth Rypestol og fortælle, at såfremt nogen vil holde ferie på Sørlandet i andre perioder. Ja så skal de bare kontakte på eller så vil de være behjælpelige. Ole Utoft - 8 -

9 Sommertur, Mariager Fjord uge 28 Mariager Fjord er målet for årets sommertur, der som sædvanligt finder sted uge 28, med start om søndagen. Vi forsøger at finde en til to passende lejrpladser, hvorfra vi kan sejle ud på dagsture med mulighed for at opleve det naturskønne område og dets kulturhistorie. Da fjorden fra Hobro til Hadsund ikke er så lang, bliver der mulighed for mere permanente teltlejre. Turudvalget vil gerne høre fra interesserede, så vi får en fornemmelse af deltagerantallet og antal både. Tidspunktet er fast. Program for ugen kommer senere Vil du vide mere er du meget velkommen til at kontakte os. På vegne af turudvalget Søren Jensen Stinesminde, Mariager Fjord - 9 -

10 Krigsskibe.?? Under en ganske nylig snak i den lille flok i Hjarbækområdet, hvis begrænsninger ikke længere er præget af, som det så poetisk blev udtrykt på forårsmødet, tilknytningen til arbejdsmarkedet, faldt snakken på forholdene i Limfjorden i ældre tid. Emnet, skal man vide, har været berørt før, ja nærmest utallige gange, men pludselig blev jeg spurgt, om jeg huskede de opankrede fragtskibe ved Rotholmene under 2. Verdenskrig? Det skal siges, at jeg er født i Thise ved Sundsøre, med en herlig udsigt til disse øer og store dele af den øvrige fjord, så spørgsmålet var relevant nok. Problemet er bare, at min fødsel foregik i sommeren 1947, så hukommelsen rækker ikke til krigsbegivenheder, men min nysgerrighed blev vakt, så jeg spurgte senere min far, Søren Nielsen (Vine) som nu er 89, og hvis far i øvrigt sejlede sjægt sammen med nogle furbofiskere fra Grettrup Land, om han havde nogen erindring om tilfældet. Og se, hans hukommelse var bedre end min ikke eksisterende. Den var god nok. Han huskede sagen tydeligt. var i øvrigt vandret ud til det ene skib over isen i en af de strenge vintre i begyndelsen af fyrrerne, sammen med min mor, kom tæt på og er helt sikker på, at dette skib ved Rotholmene hed ANGAMOS, samt, at der lå et andet opankret,(vistnok et søsterskib ) længere inde i Skive Fjord, i nærheden af indsejlingen til Lovns Bredning navnet kender han ikke, men mener, at begge skibe skulle til-/ hørte hjemme i Sydamerika. Meningen var, at tyskerne ikke skulle få fingre i dem. Han siger også, at der gik rygter om, at de begge blev angrebet og sprængt i luften, ikke i Limfjorden, men senere under krigen, i nærheden af dens afslutning. I skrivende stund har jeg ikke haft tid til at gå til bunds i sagen, men Internettet afslører i hvert fald (formodentlig!) identiteten af ANGAMOS og noget historie omkring skibet. Se følgende links. Jeg skal nok lede videre, men det kunne være spændende, hvis nogle i bladets læserkreds havde et mere indgående kendskab til sagen, frem for mine, amatøragtige fuskerier, og at de ville delagtiggøre os andre i deres viden

11 Og hvad har det her så med nutidig sjægtesejlads at gøre, der hvor vores største problemer lige nu begrænser sig til valg af den rette bundmaling og til, hvordan vi lettest får smurt skidtet på?? For mig har det. I en tid, hvor vi har eksporteret vores krigsdeltagelse til fremmede egne og lukker os mere og mere om os selv, synes jeg, der kan være god grund til at erindre om, at alvoren også har ligget på lur hos os, opankret i vores maritime forhave, - og at vi kan prise os lykkelige for, at forhaven står til fri disposition for livsglæde og fri udfoldelse i fornøjelsens tjeneste.. - så det.. Bent Møller Nielsen medskipper på JONNA

12 Pioner-, kapsejlads- og skurudvalget indbyder til ARBEJDSAFTEN Fredag den 30. april fra kl. ca til? Kaffe- og Sjægtebroudvalget disker op med pølser, kaffe, øl og vand ved tiden. Opgaver : Klargøring af signalmast, banemærker og pæle, - samt informationstavlerne, sjægteskuret og bænkene. Plus nogle andre småting og måske lidt oprydning. Nedgangene til broen og broen skal måske have en tur med en højtryksrenser Hvis du har pensler, maleruller, bakker, malings/bundmalingsrester, som måske alligevel skal smides ud, så tag det med, så vi enten kan bruge det eller skaffe det af vejen på lovlig vis. Alle er meget velkomne, - også selv om man kun vil lave ganske lidt, eller blot deltager i resultatet af kaffeudvalgets udskejelser. Knud Bådmaling mv. - Forhandling af Hempels bådmaling og diverse udstyr. - Produkter kan ses på - Bestillingsliste kan hentes på - Ved samlet bestilling er der mulighed for en god rabat. Søren Jensen telf CVR

13 Sommertur 2010 til Giethoorn, Holland Vi skal af sted i uge 35. Det vil sige, vi kører med en turistbus fra Hjarbæk søndag den 29. august tidligt om morgenen og kommer hjem igen fredag den 3. september om aftenen. Da selve rejsen vil tage ca. 10 timer inkl. pauser, får vi så forhåbentlig 4 herlige dage i byen, som også kaldes for Hollands Venedig. Knap 100 km fra den tysk-hollandske grænse ligger Giethoorn midt i det skønne sødistrikt Breder Wiede. Det hele var et fugtigt marskområde, da de første beboere kom dertil for ca. 800 år siden. De fandt en masse gedehorn (hollandsk geitehorens), så de opkaldte stedet efter hornene. Som så mange andre steder i Nordholland udgraverede man tørv og derfor ligger der i dag en masse dejlige søer. Giethoorn har med god grund fået tilnavnet Hollands Venedig for byen gennemskæres af et net af kanaler, som de maleriske stråtækte bondehuse ligger ned til. Man kommer rundt i Giethoorn ved at sejle i de fladbundede puntere. Programmet er ikke helt fastlagt endnu, men sikkert er, at vi skal besøge byen Lelystad, som ligger i Flevopolderen, verdens største polder. Her skal vi besøge Batavia-værftet, hvor der er bygget en tro kopi af det oprindelige Batavia fra 1628 som forliste på sin jomfrurejse i På nuværende tidspunkt bygges der en kopi af orlogsskibet De 7 Provinciën fra

14 Udover værftet skal vi besøge museet Nieuw Land (Ny Land), hvor vi få set hvordan Flevopolder er opstået. Samme museet står også for en udstilling om skibsvrage som er fundet efter inddæmningen af del af den nuværende IJsselmeer. Flevopolderen er en af de største tørre skibskirkegårde i Verden. En rundvisning i den smukke omegnen står også på programmet. Vi har fået rådighed over 6-7 stk. puntere, og Harm Schreur, punterbyggeren fra Giethoorn, viser os familiens virksomhed, og hvordan man skal sejle en punter. Vi skal bl.a. sejle kapsejlads sammen med zeilvereniging t Wiede, hvor Harm er i bestyrelsen. Vi skal bo på en ø i søen Bovenwijde, hvor der er 7 stk. 4 personsværelser, 1 stk. dobbeltværelse og en sovesal med plads til 22 personer. Her skal vi selv stå for madlavning. Alle faciliteter er til stede, såsom et sort fællesrum, et udmærket køkken med stort komfur, ovn, opvaskemaskine, kaffemaskine, køle og fryseskabe, alt service og bestik. Udenfor er der en stor bane med mulighed for at spille volleyball og der er grillplads. På følgende links kan man se, hvad vi i hvert fald komme til at opleve: Om øen hvor vi skal bo: Om Giethoorn: Batavia-værftet: Bådbyggeren Schreur: På gensyn til en spændende tur! Med venlig hilsen, på vegne af turudvalget, Florian Areiter tlf

15 VENØ RUNDT 2010 JUBILÆUMSSEJLADS Det er i år 25 år siden den første Venø-Rundt sejlads i nyere tid blev afviklet. Det vil vi gerne markere, så kom til Humlum Havn lørdag den 12. Juni og hjælp os med at festligholde dagen. Tag gerne evt. fotos med fra tidligere års sejladser. Vi i sejladsudvalget, vil prøve indenfor de snævre økonomiske rammer vi har, at lave lidt ekstra ud af dagen. Venø Rundt bliver afviklet fra Humlum Havn Lørdag : Kl Humlum Havn : Tilmelding til o sejlads. Kl Skippermøde. Kl Start løb 1. Kl Start løb 2. Kl Start løb 3. kl Fællesspisning og præmieoverrækkelse ved campinghuset. Senere spilles der op til dans og anden tant og fjas! Startgebyr udgør 100,- kr. pr. båd. Grillmesteren tilbyder igen i år dejlig gris med flødekartofler, salat og div. tilbehør til den lave pris af 100 kr. pr. person ( børn på 12 år og derunder halv pris!!). Der forhandles drikkevarer til butikspriser. Tilmelding til spisning er bindende. Husk : Tilmelding senest den 5. juni til: Anders Røjbæk, Gl. Råstedvej 7, 7500 Holstebro E.mail:

16 - 16 -

17 SMAKKEJOLLE SÆLGES Smakkejolle, 16 1/2 fod sælges. Jollen er bygget i 1981 af Ib Nielsen, Thurø. Der er tale om en velbygget og stærk smakkejolle med harmoniske linier. Længde 501cm, bredde 193cm. Sælges med alt tilbehør, mast og velholdte bomuldssejl, fortøjninger, anker, ballast og en 2 hk. Mercury motor med beslag. Jollen er gennemsund og sælges forårsklargjort - altså lige til at sejle i. Kan efter aftale besigtiges i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler på havnen. Pris kr. Henvendelse: Bent Andersen, Struer Tlf. nr

18 ROR Cup på Jegindø Nu skal vore elskede sjægte og beslægtede sejljoller snart i vandet og det er tiden se fremad mod en forhåbentlig dejlig sejlsæson. I Jegindø Bådelaug glæder vi os til at se jer igen på øen til den årlige Ror Cup i weekenden i uge 27. Som det fremgår af programmet foregår alle sejladserne om lørdagen; men vil du have det fulde udbytte af ROR Cup kan det varmt anbefales at komme allerede fredag aften. Her tænder vi grillen og hygger os inden det går løs. PROGRAM for lørdag den 10. juli Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl tilmelding og betaling i Æ Bøe`hus Skippermøde Første sejlads 1. start 2. start Middag uddeling af madpakker Skippermøde Anden sejlads 1. start 2. start Herefter eventuelt en 3. sejlads Kl. ca Præmieuddeling Kl. ca Afslutning og helstegt pattegris v/klubhuset

19 JEGINDØ RORCUP 2010 Tilmelding til sejladserne lørdag den 10. juli 2010 Startgebyr kr. 100,- Bådtype: Længde : fod. Sejlnr.: Bådens Hjemsted: Bådens Navn: Damtype : åben lukket Ingen dam Ejer: Skipper tlf. Antal sejlere: (af hensyn til madpakker) Lørdag aften regner vi med at servere grillet gris med salat og flutes til kr. 50,- pr kuvert. Af hensyn til planlægningen er det vigtigt med rettidig tilmelding Antal kuverter lørdag aften: Tilmelding hos Kristian Munk, Bøhlvej 3, Jegindø, 7790 Thyholm på tlf / eller senest 4. juli

20 Boganmeldelse Bogen Fra Løgstør til Thyborøn er udgivet af Limfjordsmuseernes Samvirke og kan købes på alle museerne i samvirket. Du kunne jo købe den hos Limfjordsmuseet. Medlem af Limfjordsmuseets Forening har fået bogen tilsendt gratis. Den beskriver indgående reguleringer af fjorden ikke kun de der er foretaget, men også de planer der aldrig blev ført ud i livet. De forskellige afsnit i bogen omtaler Limfjordens forbindelser der er åbne og lukkede til havet gennem 1000 år. Hvorledes forholdene omkring Løgstør Grunde skabte både Frederik VII s kanal og Løgstør Rende. Kampen for at holde Limfjordens vestligste indsejling Thyborøn kanal fri. Hvorledes inddæmningerne tager fart bl.a. om tilblivelsen af Bygholm Vejle. Om de tidlige dæmningsarbejder på Mors og om hvorledes en stormflod i 1895 ødelagde dem alle. Maleriet med sjægten ud for Skarregaard på Mors, er fra

21 Også beretningen om Vejlerne, der startede som et landvindingsprojekt med engelske godsejere som initiativtagere og nu er endt som et naturreservat, er udførligt beskrevet. Atlantis ligger på bunden af Venø Bugt er titlen på en i dag helt afsindig tanke: At tørlægge Venø Bugt ved, at bygge dæmning i syd fra Struer til Venøs Sydspids samt en dæmning fra Venøs nordøstlige spids mod øst til fastlandet. Beskrivelsen Atlantis stammer fra 1953 hvor projektet prises af et landmandsblad. Forude ventede nye hektar mulig landbrugsjord! Skræmmende! Tragedien om vores egen Hjarbæk Fjord er også beskrevet. Rigtig god at få indsigt i for os tilflyttere og sikkert yderligere oplysende, for de der var med dengang. Endnu engang kan man blive lidt skræmt Mie Buus der har skrevet afsnittet om Kampen om Hjarbæk Fjord konstaterer, at det nu næsten er 20 år siden, at man lukkede saltvandet ind i Hjarbæk Fjord. Det rige fiske- og fugleliv der var før dæmningen kom i 1966 er aldrig blevet det samme. Skræmmende at læse følgende: måske en ny Hjarbæk-sag er på vej. Regeringen arbejder i øjeblikket på Miljø- og naturplan Danmark I den forbindelse har man bedt Skive Kommune om at udpege områder, hvor forbedringer er påkrævet. Ifølge biolog Knud Rasmussen har man fra kommunens side peget på Hjarbæk Fjord og i den forbindelse foreslået, at fjorden atter bliver et brakvandsområde, som den var i perioden For de af jer der føler bare lidt for vores natur, så følg med i hvad der foregår vi skal måske på barrikaderne før end vi aner det!

22 Preben Heide har med Wisby & Wilkens som forlæggere, samt støtte fra et par fonde, begået en rigtig god og gedigen rejsefører for søfarende på Limfjorden. Som landturist er man også godt kørende med bogen. Preben Heide har sammen med bådebygger Niels Harborg i hans jagt Lappedykkeren krydset rundt i Limfjorden i Alle havne er udførligt beskrevet, seværdigheder i baglandet der kan nås med foldecykler er omtalt. Fjordens miljøproblemer er også passende omtalt. Limfjorden i hovedtal: 43 havne, 7 broer, 9 færger, 7 øer, 1000 km kystlinie, 92,3 sømil fra Hals til Thyborøn værs go så er der serveret! Hjarbæk er hædrende omtalt: Lappedykkeren er ved at anduve havnen i Hjarbæk med en god vestlig vind, det kniber med plads til at vende med bovspryd m.m. Der står nogle folk på pladsen. Tror du de kan tage mod en tovende? spørger skipper. Det tror jeg ikke. Stol aldrig på turister. Vi skal selv klare fortøjningerne, siger jeg belært af erfaringen. Hvordan skal tilfældigt spadserende på en havn vide, hvad vi mener, når vi råber, at de skal lægge tampen om en pullert? Men nu lyder der høje velkomsthilsner fra molen, Det er et par af besætningsmedlemmerne fra den godt 100 år gamle Kattegatbåd Svalen, hvis mast rager op bag ved molehovedet. De ved hvad det drejer sig om. Havnen i Hjarbæk kan ikke prale af marinafaciliteter, men har hvad der er nok så vigtigt et bredfyldt mål af venlig hjælpsomhed. Hjarbæk er hjemhavn for Svalen og centrum for sjægtesejladsen på Limfjorden. Der er op i mod 30 af de små, sejlførende træbåde i havnen. Det var - og er en velsejlende, hurtig og sødygtig båd. To gange om ugen er der kapsejlads, og Hjarbæk Sjægtelaug arrangerer verdensmesterskab i sjægtesejlads hvert år i august. Således - samt med fotoet af vores sjægter gengivet her, takker vi Preben Heide for hans pæne ord om Hjarbæk og folkene herfra. Jamen velkommen igen Preben! Bogen har sin egen hjemmeside: Leif Tipsmark

23 Øhavet Rundt 2010 Traditionen tro er der Øhavet Rundt i uge 30 for alle mindre træskibe og joller. Sejladsen vil foregå i det sydfynske øhav, hvor alle unge som gamle, sejlersjæle som landmus er mere end velkomne. Hver dag er der kapsejlads til en ny destination, selvfølgelig med misundelsesværdige præmier til vinderne. Der vil også være masser af sjov for børnene og andre festligheder. Vi starter søndag d. 25/7 i Gambøt, Thurøbund, hvor vi mødes til første skippermøde kl. 20. Man behøver blot møde op der, så sker tilmeldingen der på stedet. De følgende dage vil vi sejle til hhv. Strynø, Ommel, Drejø og fredag d. 30/7 slutte i Korshavn, hvor Øhavet Rundt sluttes af med en festlig aften. Arrangørerne er i år de unge sejlere fra Silden, som er i fuld gang med at planlægge et brag af et Øhavet Rundt. Vi har bestilt fremragende vejr med masser af sol og glæder os uhyre meget til at se lige netop DIG! Tjek vores hjemmeside og se billeder fra tidligere år. Vi er også at finde på Facebook under gruppen Øhavet Rundt. For yderligere info kan skipper Elise kontaktes på tlf Vi ses i det sydfynske SILDEN Karen, Lykke, Anduva, Kia, Emil, Anette & Elise

24 Deadline for indlæg til er den Indlæg kan sendes til: Leif Nielsen Brinken 7, Låstrup 8832 Skals, tlf.: Ankertovskrogen er et upolitisk og økonomisk uafhængigt tidsskrift udgivet af Hjarbæk Sjægtelaug Redaktionen: Leif Nielsen, ansv.red. Per Ørskov, udgiver Henrik Hvass Leif Mortensen Lissie Vagner Leif Tipsmark Florian Areiter Bent Nielsen Tryk: Hjarbæk Sjægtelaug Oplag: 275 stk Forsidebillede: OBS: Bidrag til bladets beståen indsættes på kt. nr.: Faste datoer Forårsmøde: 2. lørdag i marts kl. 14 Første tirsdagssejlads: Første tirsdag i maj, start kl. 19 Venø Rundt: Uge 23, weekend Ror Cup, Jegindø: Uge 27, Lørdag Sommertur: Uge 28 Øhavet Rundt: Uge 30 VM: Uge 33, weekend Sidste tirsdagssejlads: Uge 37 Første søndagssejlads: Uge 37 kl. 15 Sidste Søndagssejlads: Uge 43, - herefter afriggerfest Kaffeture: Søndage i sæsonen, start kl. 13:30 Lørdagsmøder: Når sjægtene er på land, 2. lørdag kl. 14 i november, december, januar, februar. Fjordkulturens dag: 1. lørdag i februar, kl

25 Er du også glad for Ankertovskrogen? Igen i år er Ankertovskrogen afhængig af læsernes bidrag, - store som små, -og de indbetales til sjægtelaugets konto nr.: mærket Ankertovskrogen, og dit navn og adresse. - På forhånd mange tak!! Bladet sendes i dag vederlagsfrit til interesserede enkeltpersoner og til biblioteker, foreninger, klubber o.s.v. for at informere om sjægtelaugets liv og levned, Det på grund af dit bidrag, at vi også i år kan udgive Ankertovskrogen. Skriv for en sikkerheds skyld dit navn og din adresse i beskedfeltet og vær sikker på at få bladet med posten. (Brug lang besked). Bidraget vil gå til dækning af udgifterne i forbindelse med trykning og udsendelse af Ankertovskrogen. I stedet for at modtage bladet med posten kan man også opsige bladet pr. til - og i stedet tilmelde sig Ankertovskrogens nyhedsbrev på under Aktuelt Så vil man modtage nyhedsbrev med link til bladet i farver ca. 2 uger før ordinær udgivelse. Redaktionen

26 Bagmænd og kvinder Laugskoordinator: Leif Tipsmark Sekretariat, pressekontakt og Ankertovskrogen: Leif Nielsen Leif Mortensen Leif Tipsmark Lissie P. Vagner Henrik Hvass Per Ørskov Florian Areiter Bent Møller Nielsen Kapsejladsudvalg: Knud Søndergård Sjoerd Westerhof Karl J. Müller Claus S. Nielsen Jan Nielsen Grete Jensen Per Ørskov Marianne Dyhrberg John Jensen Dommer tirsdag-søndag: Anne M. Olsen Svend Madsen Lillan Wagner Følgebåd (Mars) Carl Jensen Dommer VM: Knud Søndergård Henry Poulsen Holger Hørdum Pionérudvalg: Knud Søndergård Sjoerd Westrhof Svend Madsen Karl J. Müller Kurt Herløv Kaj L. Larsen Leif Tipsmark Jesper Bach Festudvalg: Poul Olsen Lillan Wagner Dorthe Gammelby Teltsjak: Mogens Pedersen Kurt Herløv Florian Areiter Skurudvalg: Carl Jensen Mogens Pedersen Svend Madsen Thomas Mikkelsen Henrik Hvass Søren Jensen Økonomi: Thorsten Bjerring Præmieudvalg: Frank Rømer Preben Jensen Henrik Zacho Morten Larsen Kaffeudvalg og lørdagsunderholdning: Kurt Oddershede Knud Søndergård Lillan Wagner

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Forsidebillede: Sjoerd Westerhof

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Forsidebillede: Sjoerd Westerhof Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 2 Juni 2007 Forsidebillede: Sjoerd Westerhof www.sjaegt.dk 30. Årgang Tidsspilde? Skal vi ikke spilde tiden sammen en af dagene i denne uge? Man kan lære meget af

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 2 www.sjaegt.dk Maj 2006 29. Årgang "Pas på derude, - der er blevet forår... Ovennævnte udtalelse er efter sigende et citat af Steffen Brandt under en TV2 koncert,

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

c. Dommer tirsdag / søndag. Lillan forsætter som dommer. Der var stort applaus. Reserver er Svend og Anne-Mette.

c. Dommer tirsdag / søndag. Lillan forsætter som dommer. Der var stort applaus. Reserver er Svend og Anne-Mette. Emne: Referat af Sjægtelaugets forårsmøde 14. marts 2015. Bilag: Hjarbæk Sjægtelaug Regnskab for perioden 1. marts 2014 28. februar 2015. 1. Forårsmødet blev afholdt 14. marts 2015 i sognegården, Løgstrup.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sjægtelaugets Forårsmøde 2013

Sjægtelaugets Forårsmøde 2013 Sjægtelaugets Forårsmøde 2013 Lørdag den 9. marts 2013 samledes ca. 40 deltagere til Hjarbæk Sjægtelaugs traditionsrige forårsmøde. Mødet blev holdt i Vorde Menighedshus. Mødet indledtes med en kort årsberetning

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 2 Juni 2009. Foto af kobberstik af Hans Smidth: Limfjordsmuseet

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 2 Juni 2009. Foto af kobberstik af Hans Smidth: Limfjordsmuseet Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 2 Juni 2009 Foto af kobberstik af Hans Smidth: Limfjordsmuseet www.sjaegt.dk 32. Årgang Finanskrise og sjægtesejlads Nu har vi i snart to år hørt så meget om den globale

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April 2009. Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April 2009. Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 April 2009 Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark www.sjaegt.dk 32. Årgang Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen - så det gælder om at skynde

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 2 Juni 2008. Limfjordsmuseet.

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 2 Juni 2008. Limfjordsmuseet. Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 2 Juni 2008 Limfjordsmuseet. www.sjaegt.dk 31. Årgang Dengang dronningen kom forbi!!!! Lederen - af Lissie P. Vagner For mange år siden var der opstået den tanke,

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra Hjarbæk Sjægtelaugs Forårsmøde afholdt d

Referat fra Hjarbæk Sjægtelaugs Forårsmøde afholdt d Referat fra Hjarbæk Sjægtelaugs Forårsmøde afholdt d. 8-4-2017 Til at styre møde valgtes Claus Skodborg og til at holde orden i beretninger og beslutninger valgtes undertegnede. Medlemmerne af de opdaterede

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013.

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013. ALBERTSLUND HÅNDBOLD Indbyder hermed til Sportyfied cup 1. og 2. juni 2013. Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere til stævne i Albertslund, denne gang for 43. gang og denne gang med ny hovedsponsor

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Nyt Fra Huset. Nr. 02 årgang 07. Velkommen Til Jerslev gruppe. Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt.

Nyt Fra Huset. Nr. 02 årgang 07. Velkommen Til Jerslev gruppe. Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt. Nyt Fra Huset Nr. 02 årgang 07 Velkommen Til Jerslev gruppe Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt. Konkurrence Nyt fra huset har brug for et nyt navn og det skal vi bruge

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen.

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen. Januar 2016 Formanden har ordet Året er ved at rinde ud og vi går snart mod lysere tider. Vi i bestyrelsen har efter konstituering ligesom prøvet at kigge fremad, så der vil ikke stå så meget om det forgående

Læs mere

Torsdag 1.juni - Hadsund havn

Torsdag 1.juni - Hadsund havn Torsdag 1.juni - Hadsund havn Hele dagen: kl. 9.00 14.30: kl. 15.00 17.00: kl. 15.00 og 17.00: kl. 16.30 19.00: kl. 17.00: kl. 17.00 22.00: Skibe ankommer til havnen Aktiviteter på Legeskibet for Skoleklasser

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Til udendørs fodboldstævne på Kerteminde Stadion d. 25. - 27. juni 2010

Til udendørs fodboldstævne på Kerteminde Stadion d. 25. - 27. juni 2010 Kære træner/leder Kerteminde Boldklub har hermed fornøjelsen af, at byde velkommen til fodboldstævne i Kerteminde d. 25. - 27. juni 2010. Kerteminde Cup er andet og mere end fodbold. Det er også kammeratskab

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere