Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 Maj Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 Maj 2010. Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse"

Transkript

1 Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 Maj 2010 Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse 33. Årgang

2 Forude venter eventyret Opvokset i den absolutte midte af Vendsyssel, har jeg som dreng, betragtet et lokalt bådebyggereventyr af de sjældnere især på de kanter! Spiren til bådbyggeriet, var lagt i hovederne på to lidt ældre og større drenge i gaden Gartner Poul og Henning Post. De havde begge lige erhvervet både bil og kørekort Poul en Ford A årgang 1936 i original lak og indtræk flot bil! Henning en Skoda - af dem med motor bagi. Deres gener tilbage til Vikingerne fornægtede sig ikke de ville på togt og det i Deres egen hjemmebyggede båd! Målet var at nå selveste Limfjorden via Ryå, der løber forbi en 3-4 kilometer uden for Brønderslev, der hvor Store Vildmose begynder. Der skulle bygges en klinkbygget fladbundet jolle med agterspejl. Jollen blev til i Hennings forældres baghave. Hjemhavn var for enden af en markvej ved brinken af Ryå, herfra skulle eventyret udgå! De to ungersvende, gennemførte togtet den følgende sommer, via Ryå til udmundingen ved Limfjorden og retur igen. Det blev efterår, jollen skulle hentes hjem til baghaven. En af mine kammerater og jeg blev budt med som hjælpere. De to ekvipager Ford en og Skoda en drog i mosen en solbeskinnet efterårssøndag. Stor var min kammerats og min forbavselse, da vi erfarede hvorledes jollen, skulle transporteres tilbage til byen. Det skulle foregå på bagagebæreren af Ford en! Således fik vi bakset skrumlet op. Agterspejlet passede stort set til bagagebæreren og jollens bredde til Ford ens stævnen strakte sig lodret mod himlen et par meter over Ford en! Et par tove gennem Ford ens bagruder og rundt om bugen sikrede, at skuden blev på plads. Så gik det ad Blokhusvejen mod byen - Skoda en som følgebil med mig som passager. Stor var de modkørende søndagsbilisters undren et højst mærkværdigt syn: en Ford A med en lodretstående jolle på bagagebæreren! Synet blev yderligere krydret ved, at føreren af Ford en åbnede døren, trådte ud på trinbrættet, åbnede venstre sides kølerhjelm justerede på et par ting mens Ford en tøffede af sted UDEN FØRER! Min kammerat i Ford en passede rattet fra passagersædet, hastigheden var fast den blev styret af håndgasseren! - 2 -

3 Det var et under, at ingen af de modkørende bilister endte i mosens dybe grøfter! Der blev storgrinet hele vejen og nogen tid derefter! De to unge eventyrere var inde på noget af det rigtige, især fordi de var gjort af det rigtige stof og besad den rette mængde galskab. Kære sjægtesejlere! Det er den slags mennesker I skal lægge mærke til ude i samfundet, det er fremtidens sjægtesejlere lige netop dem mellem 20 og 50 der skal føre traditionerne videre og tilføre den rette mængde nytænkning. Det er jeres nye gaster og kommende sjægteskippere. God jagt! God sejlsæson! Leif Tipsmark Foto: Antagelig fra Sallingsundbroens åbning. Privatsamling tilgået Limfjordsmuseet

4 Referat af Hjarbæk Sjægtelaugs Forårsmøde Lørdag den 13. marts 2010 En flok på ca. 30 forårskåde sjægtesejlere var mødt op i kroens gule stue ca. kl Snakken gik vældigt og der blev drukket kaffe og spist kage i vældig lang tid før vores laugskoordinator Leif Tipsmark valgte at tage ordet for at byde velkommen. Efter velkomsten fik Kurt Oddershede sin hævdvundne tjans som ordstyrer. Han efterlyste en ny referent idet Claus havde bedt sig fritaget i år. Valget faldt således på undertegnede. Per Ørskov påtog sig at notere kommende ændringer i udvalgene. Laugskoordinator Leif Tipsmark indledte sin 1. beretning med at indrømme, at arbejdet i at være laugskoordinator ikke er særlig belastende i og med, at de mange udvalg og enkeltpersoner ta'r initiativerne i stor udstrækning. En kultur han var meget tilfreds med. Det forløbne år har budt på både små og store oplevelser. Norgesturen til Flekkerøya og sommerturen til Fejø fik mange rosende ord og Kaffeudvalget brillerede sidst på året med turen til København. Mange gode tirsdagssejladser er afviklet og årets VM blev for en gangs skyld afviklet i rigtig godt sejlvejr. En tilfreds og afslappet laugskoordinator kunne efterfølgende høste et velfortjent bifald fra hele forsamlingen. Sædvanen tro blev det herefter de enkelte udvalgs tur til at berette om det forløbne år. Leif Nielsen fra Sekretariat, pressekontakt og Ankertovskrog konstaterede at der var udgivet 3 blade i årets løb. Hvert blad bli'r trykt i 300 ekspl., pakket og omdelt af frivillige for at holde omkostningerne nede. Mange frivillige bidrag har ligeledes gjort bladet næsten omkostningsneutralt i år. Bladene har udover omtaler af diverse arrangementer indeholdt en del kulturstof og det vil de sikkert gøre i nogle år endnu (iflg. Henrik). I sin egenskab af Webmaster fortsatte Leif med lidt statistik om hjemmesiden Interessen havde været størst i august måned med 6000 åbnede sider (se andet sted i bladet). Leif kunne endvidere oplyse at Lauget har købt et nyt domæne som hedder Hen over vinteren har der i Låstrup, med Leif som underviser, været afholdt kursus i at lave hjemmesider. Flere fra lauget deltog og blev rimelig gode. Til slut kom der en opfordring til at melde sig som redaktør af bladet (papirudgaven). Leif havde mest lyst til at hellige sig den elektroniske udgave. Der var i øvrigt kun rosende ord til hjemmesiden

5 Knud Søndergaard kunne på Kapsejladsudvalgets vegne oplyse at 26 tirsdagssejladser var afviklet og kun 3 var aflyst. Der har i gennemsnit deltaget 10 både pr. gang. Når vi slutter med tirsdagssejladserne forsætter vi som sidste år, med at sejle om søndagen. Lillan Wagner Dommer tirsdag søndag vil gerne fortsætte. Hun synes det er hyggeligt, men også lidt koldt en gang imellem. Håber at Anne Mette kan komme lidt oftere i kommende sæson. Dommer VM Knud går ud fra at alle fortsætter. På Pionérudvalgets og Havne/pladsudv.Hjarbæks vegne orienterede Knud Søndergaard om følgende: Han og flere andre har været i dialog med Viborg Sejlklub og Viborg Kommune angående en uhensigtsmæssig placering af en pæl i havneindløbet. Pælen er nu blevet fjernet. Påhængsmotoren på Mars gi'r en del problemer. Knud mener det er mest forsvarligt at anskaffe en ny med el-start. Henrik supplerede med oplysningen om, at han allerede havde søgt Lions-klubberne om kr. til anskaffelsen. Svar på ansøgningen forventes den 23. april. Knud pointerede at det påhviler den der modtager bestilling af sejlture at sikre sig at der er både og bemanding nok (mindst 2 sejlkyndige i hver båd/følgebåd). Den årlige oprydning på stejleplads og havneområde kan fortsat afvikles i samarbejde med Hjarbæk Borgerforening. Det vil være en god idé at tale sammen om hvad der skal gøres og hvem der gør hvad. Opslagstavleskabet på sjægteskuret er utæt. Svend Madsen tilbød at kigge på det. Viborg Kommune har pr. 31/ opsagt overenskomsten med Viborg Sejlklub. Hvilke konsekvenser det kan få for sjægtelaugets medlemmer er uvisse, men et forslag om at lave et Sjægtebroudvalg eller Broudvalg (sammenlægning af Prosjægtudvalg og Havne/pladsud.Hjarbæk) mødte stor tilslutning. Leif Tipsmark kan repræsentere det nye udvalg og komme med Sjægtelaugets syn på forholdene i havnen. Der tages snarest kontakt til kommunen, med henblik på at tilbyde dialog med brugerne. Festudvalgets forkvinde Lillan Wagner mente der allerede var styr på VMfesten Dog var det ønskeligt med lidt flere Hjarbæk-hænder til praktisk arbejde. I ugerne op til VM vil hun komme med opfordringen til at melde sig igen. Teltsjakket, med Florian som eneste tilstedeværende, havde også styr på teltsituationen og vil i ugerne op til VM ligeledes opfordre folk til,at give en hjælpende hånd ved teltrejsning/nedtagning

6 Skurudvalgets medlem Søren Jensen konstaterede, at skuret står der endnu og det er brandforsikret. Evt. reparation/maling kan ske på oprydningsaftenen. Almindeligvis er der pænt og ryddeligt inde i skuret. Økonomimesteren Thorsten Bjerring omdelte regnskab for perioden 1. marts 2009 til 28. februar Han gennemgik enkeltposterne i regnskabet og gjorde opmærksom på årets negative resultat. ( Se det andet sted i bladet ) Præmieudvalgets medlem Preben Jensen meddelte, at VM-krusene fremover får et nyt udseende. Kaffeudvalg og lørdagsunderholdning: Udvalget planlægger at lave en tur til Hamborg den 2. lørdag i december Indholdet skal naturligvis være maritimt. Et forslag om at lægge turudvalg og kaffeudvalg sammen faldt ikke i god jord. Juniorudvalget har haft en svag sæson. Henrik har gang i flere tiltag for at skaffe nye juniorsejlere. Bl.a. er han i kontakt med en efterskole og et samarbejde med lærere i folkeskolen er også i gang. Han håber det kan skaffe flere interesserede. Prosjægtudvalgets arbejde er ikke længere relevant og udvalget nedlægges. Søren Jensen orienterede om Turudvalgets aktiviteter i forgangne sæson: Norgesturen sidst i juni med 30 personer og 6 sjægte. Sommerturen til Fejø i uge 28 med 11 personer og 4 sjægte. Og kommende sæson: Sommertur i uge 28 på Mariager Fjord. Sensommertur til Holland i uge 35. Se omtale på hjemmesiden. Ole Utoft omtalte en invitation fra Elisabeth i Norge. De vil gerne se nogle sjægtefolk i weekenden 30.juli 1. august 2010 til et Small-ship-race i f.b.m. det officielle Tall-Ship-Race ved Oksøy se ligeledes omtale på hjemmesiden. Bibliotekaren Sjoerd Westerhof: Alt OK. Faneudvalget venter spændt på at se om der er kommet et broderi på fanen! Under eventuelt nævnte Søren muligheden for at bestille maling hos ham. Han udleverede bestillingslister til de interesserede. Bestillingslisten vil være at finde på hjemmesiden Henrik fortalte om en flot smakkejolle som er til salg. Se annoncen i næste nummer af Ankerstovskrogen eller på hjemmesiden. Mødet sluttede ca. kl Ref.: Grete Jensen - 6 -

7 - 7 -

8 SMAL SHIP RACE På Oksøy ved Kristiansand. 30.juli-1.august 2010 Vore venner i Sørlandets Seilsjekteforening har inviteret os til deltagelse i foreningens Smal Ship Race, som foregår parallelt med at Tall Ship Race gæster Kristiansand. Vi skal have station på Oksøy, den dejlige lille ø, som mange af os kender fra vort besøg sidste år. (Alternativt station på Paraplyholmen) Det foreløbige program ser således ud. Fredag aften- sosial aften. Lørdag formiddag.- Seilas til Kristiansand. Lunch i byen- (ta med nistekurv) Vandring blandt skutene og bodene. Felles tursejlads tilbake lørdag kveld. Sommerkveld på fyret. Søndag. Frokost i det fri. Vi beskuer start på regattaen Tall Ship Race. Vi behøver ikke at tage både med. Ejheller telte da vi formentlig kan overnatte i huse på Oksøy. Glæd Jer til en dejlig weekend med norsk hjertevarme. Kørsel i egne biler koordineres af Vi har allerede 2-3 tilmeldinger, mig selv inclusive. Jeg skal hilse fra Elisabeth Rypestol og fortælle, at såfremt nogen vil holde ferie på Sørlandet i andre perioder. Ja så skal de bare kontakte på eller så vil de være behjælpelige. Ole Utoft - 8 -

9 Sommertur, Mariager Fjord uge 28 Mariager Fjord er målet for årets sommertur, der som sædvanligt finder sted uge 28, med start om søndagen. Vi forsøger at finde en til to passende lejrpladser, hvorfra vi kan sejle ud på dagsture med mulighed for at opleve det naturskønne område og dets kulturhistorie. Da fjorden fra Hobro til Hadsund ikke er så lang, bliver der mulighed for mere permanente teltlejre. Turudvalget vil gerne høre fra interesserede, så vi får en fornemmelse af deltagerantallet og antal både. Tidspunktet er fast. Program for ugen kommer senere Vil du vide mere er du meget velkommen til at kontakte os. På vegne af turudvalget Søren Jensen Stinesminde, Mariager Fjord - 9 -

10 Krigsskibe.?? Under en ganske nylig snak i den lille flok i Hjarbækområdet, hvis begrænsninger ikke længere er præget af, som det så poetisk blev udtrykt på forårsmødet, tilknytningen til arbejdsmarkedet, faldt snakken på forholdene i Limfjorden i ældre tid. Emnet, skal man vide, har været berørt før, ja nærmest utallige gange, men pludselig blev jeg spurgt, om jeg huskede de opankrede fragtskibe ved Rotholmene under 2. Verdenskrig? Det skal siges, at jeg er født i Thise ved Sundsøre, med en herlig udsigt til disse øer og store dele af den øvrige fjord, så spørgsmålet var relevant nok. Problemet er bare, at min fødsel foregik i sommeren 1947, så hukommelsen rækker ikke til krigsbegivenheder, men min nysgerrighed blev vakt, så jeg spurgte senere min far, Søren Nielsen (Vine) som nu er 89, og hvis far i øvrigt sejlede sjægt sammen med nogle furbofiskere fra Grettrup Land, om han havde nogen erindring om tilfældet. Og se, hans hukommelse var bedre end min ikke eksisterende. Den var god nok. Han huskede sagen tydeligt. var i øvrigt vandret ud til det ene skib over isen i en af de strenge vintre i begyndelsen af fyrrerne, sammen med min mor, kom tæt på og er helt sikker på, at dette skib ved Rotholmene hed ANGAMOS, samt, at der lå et andet opankret,(vistnok et søsterskib ) længere inde i Skive Fjord, i nærheden af indsejlingen til Lovns Bredning navnet kender han ikke, men mener, at begge skibe skulle til-/ hørte hjemme i Sydamerika. Meningen var, at tyskerne ikke skulle få fingre i dem. Han siger også, at der gik rygter om, at de begge blev angrebet og sprængt i luften, ikke i Limfjorden, men senere under krigen, i nærheden af dens afslutning. I skrivende stund har jeg ikke haft tid til at gå til bunds i sagen, men Internettet afslører i hvert fald (formodentlig!) identiteten af ANGAMOS og noget historie omkring skibet. Se følgende links. Jeg skal nok lede videre, men det kunne være spændende, hvis nogle i bladets læserkreds havde et mere indgående kendskab til sagen, frem for mine, amatøragtige fuskerier, og at de ville delagtiggøre os andre i deres viden

11 Og hvad har det her så med nutidig sjægtesejlads at gøre, der hvor vores største problemer lige nu begrænser sig til valg af den rette bundmaling og til, hvordan vi lettest får smurt skidtet på?? For mig har det. I en tid, hvor vi har eksporteret vores krigsdeltagelse til fremmede egne og lukker os mere og mere om os selv, synes jeg, der kan være god grund til at erindre om, at alvoren også har ligget på lur hos os, opankret i vores maritime forhave, - og at vi kan prise os lykkelige for, at forhaven står til fri disposition for livsglæde og fri udfoldelse i fornøjelsens tjeneste.. - så det.. Bent Møller Nielsen medskipper på JONNA

12 Pioner-, kapsejlads- og skurudvalget indbyder til ARBEJDSAFTEN Fredag den 30. april fra kl. ca til? Kaffe- og Sjægtebroudvalget disker op med pølser, kaffe, øl og vand ved tiden. Opgaver : Klargøring af signalmast, banemærker og pæle, - samt informationstavlerne, sjægteskuret og bænkene. Plus nogle andre småting og måske lidt oprydning. Nedgangene til broen og broen skal måske have en tur med en højtryksrenser Hvis du har pensler, maleruller, bakker, malings/bundmalingsrester, som måske alligevel skal smides ud, så tag det med, så vi enten kan bruge det eller skaffe det af vejen på lovlig vis. Alle er meget velkomne, - også selv om man kun vil lave ganske lidt, eller blot deltager i resultatet af kaffeudvalgets udskejelser. Knud Bådmaling mv. - Forhandling af Hempels bådmaling og diverse udstyr. - Produkter kan ses på - Bestillingsliste kan hentes på - Ved samlet bestilling er der mulighed for en god rabat. Søren Jensen telf CVR

13 Sommertur 2010 til Giethoorn, Holland Vi skal af sted i uge 35. Det vil sige, vi kører med en turistbus fra Hjarbæk søndag den 29. august tidligt om morgenen og kommer hjem igen fredag den 3. september om aftenen. Da selve rejsen vil tage ca. 10 timer inkl. pauser, får vi så forhåbentlig 4 herlige dage i byen, som også kaldes for Hollands Venedig. Knap 100 km fra den tysk-hollandske grænse ligger Giethoorn midt i det skønne sødistrikt Breder Wiede. Det hele var et fugtigt marskområde, da de første beboere kom dertil for ca. 800 år siden. De fandt en masse gedehorn (hollandsk geitehorens), så de opkaldte stedet efter hornene. Som så mange andre steder i Nordholland udgraverede man tørv og derfor ligger der i dag en masse dejlige søer. Giethoorn har med god grund fået tilnavnet Hollands Venedig for byen gennemskæres af et net af kanaler, som de maleriske stråtækte bondehuse ligger ned til. Man kommer rundt i Giethoorn ved at sejle i de fladbundede puntere. Programmet er ikke helt fastlagt endnu, men sikkert er, at vi skal besøge byen Lelystad, som ligger i Flevopolderen, verdens største polder. Her skal vi besøge Batavia-værftet, hvor der er bygget en tro kopi af det oprindelige Batavia fra 1628 som forliste på sin jomfrurejse i På nuværende tidspunkt bygges der en kopi af orlogsskibet De 7 Provinciën fra

14 Udover værftet skal vi besøge museet Nieuw Land (Ny Land), hvor vi få set hvordan Flevopolder er opstået. Samme museet står også for en udstilling om skibsvrage som er fundet efter inddæmningen af del af den nuværende IJsselmeer. Flevopolderen er en af de største tørre skibskirkegårde i Verden. En rundvisning i den smukke omegnen står også på programmet. Vi har fået rådighed over 6-7 stk. puntere, og Harm Schreur, punterbyggeren fra Giethoorn, viser os familiens virksomhed, og hvordan man skal sejle en punter. Vi skal bl.a. sejle kapsejlads sammen med zeilvereniging t Wiede, hvor Harm er i bestyrelsen. Vi skal bo på en ø i søen Bovenwijde, hvor der er 7 stk. 4 personsværelser, 1 stk. dobbeltværelse og en sovesal med plads til 22 personer. Her skal vi selv stå for madlavning. Alle faciliteter er til stede, såsom et sort fællesrum, et udmærket køkken med stort komfur, ovn, opvaskemaskine, kaffemaskine, køle og fryseskabe, alt service og bestik. Udenfor er der en stor bane med mulighed for at spille volleyball og der er grillplads. På følgende links kan man se, hvad vi i hvert fald komme til at opleve: Om øen hvor vi skal bo: Om Giethoorn: Batavia-værftet: Bådbyggeren Schreur: På gensyn til en spændende tur! Med venlig hilsen, på vegne af turudvalget, Florian Areiter tlf

15 VENØ RUNDT 2010 JUBILÆUMSSEJLADS Det er i år 25 år siden den første Venø-Rundt sejlads i nyere tid blev afviklet. Det vil vi gerne markere, så kom til Humlum Havn lørdag den 12. Juni og hjælp os med at festligholde dagen. Tag gerne evt. fotos med fra tidligere års sejladser. Vi i sejladsudvalget, vil prøve indenfor de snævre økonomiske rammer vi har, at lave lidt ekstra ud af dagen. Venø Rundt bliver afviklet fra Humlum Havn Lørdag : Kl Humlum Havn : Tilmelding til o sejlads. Kl Skippermøde. Kl Start løb 1. Kl Start løb 2. Kl Start løb 3. kl Fællesspisning og præmieoverrækkelse ved campinghuset. Senere spilles der op til dans og anden tant og fjas! Startgebyr udgør 100,- kr. pr. båd. Grillmesteren tilbyder igen i år dejlig gris med flødekartofler, salat og div. tilbehør til den lave pris af 100 kr. pr. person ( børn på 12 år og derunder halv pris!!). Der forhandles drikkevarer til butikspriser. Tilmelding til spisning er bindende. Husk : Tilmelding senest den 5. juni til: Anders Røjbæk, Gl. Råstedvej 7, 7500 Holstebro E.mail:

16 - 16 -

17 SMAKKEJOLLE SÆLGES Smakkejolle, 16 1/2 fod sælges. Jollen er bygget i 1981 af Ib Nielsen, Thurø. Der er tale om en velbygget og stærk smakkejolle med harmoniske linier. Længde 501cm, bredde 193cm. Sælges med alt tilbehør, mast og velholdte bomuldssejl, fortøjninger, anker, ballast og en 2 hk. Mercury motor med beslag. Jollen er gennemsund og sælges forårsklargjort - altså lige til at sejle i. Kan efter aftale besigtiges i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler på havnen. Pris kr. Henvendelse: Bent Andersen, Struer Tlf. nr

18 ROR Cup på Jegindø Nu skal vore elskede sjægte og beslægtede sejljoller snart i vandet og det er tiden se fremad mod en forhåbentlig dejlig sejlsæson. I Jegindø Bådelaug glæder vi os til at se jer igen på øen til den årlige Ror Cup i weekenden i uge 27. Som det fremgår af programmet foregår alle sejladserne om lørdagen; men vil du have det fulde udbytte af ROR Cup kan det varmt anbefales at komme allerede fredag aften. Her tænder vi grillen og hygger os inden det går løs. PROGRAM for lørdag den 10. juli Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl tilmelding og betaling i Æ Bøe`hus Skippermøde Første sejlads 1. start 2. start Middag uddeling af madpakker Skippermøde Anden sejlads 1. start 2. start Herefter eventuelt en 3. sejlads Kl. ca Præmieuddeling Kl. ca Afslutning og helstegt pattegris v/klubhuset

19 JEGINDØ RORCUP 2010 Tilmelding til sejladserne lørdag den 10. juli 2010 Startgebyr kr. 100,- Bådtype: Længde : fod. Sejlnr.: Bådens Hjemsted: Bådens Navn: Damtype : åben lukket Ingen dam Ejer: Skipper tlf. Antal sejlere: (af hensyn til madpakker) Lørdag aften regner vi med at servere grillet gris med salat og flutes til kr. 50,- pr kuvert. Af hensyn til planlægningen er det vigtigt med rettidig tilmelding Antal kuverter lørdag aften: Tilmelding hos Kristian Munk, Bøhlvej 3, Jegindø, 7790 Thyholm på tlf / eller senest 4. juli

20 Boganmeldelse Bogen Fra Løgstør til Thyborøn er udgivet af Limfjordsmuseernes Samvirke og kan købes på alle museerne i samvirket. Du kunne jo købe den hos Limfjordsmuseet. Medlem af Limfjordsmuseets Forening har fået bogen tilsendt gratis. Den beskriver indgående reguleringer af fjorden ikke kun de der er foretaget, men også de planer der aldrig blev ført ud i livet. De forskellige afsnit i bogen omtaler Limfjordens forbindelser der er åbne og lukkede til havet gennem 1000 år. Hvorledes forholdene omkring Løgstør Grunde skabte både Frederik VII s kanal og Løgstør Rende. Kampen for at holde Limfjordens vestligste indsejling Thyborøn kanal fri. Hvorledes inddæmningerne tager fart bl.a. om tilblivelsen af Bygholm Vejle. Om de tidlige dæmningsarbejder på Mors og om hvorledes en stormflod i 1895 ødelagde dem alle. Maleriet med sjægten ud for Skarregaard på Mors, er fra

21 Også beretningen om Vejlerne, der startede som et landvindingsprojekt med engelske godsejere som initiativtagere og nu er endt som et naturreservat, er udførligt beskrevet. Atlantis ligger på bunden af Venø Bugt er titlen på en i dag helt afsindig tanke: At tørlægge Venø Bugt ved, at bygge dæmning i syd fra Struer til Venøs Sydspids samt en dæmning fra Venøs nordøstlige spids mod øst til fastlandet. Beskrivelsen Atlantis stammer fra 1953 hvor projektet prises af et landmandsblad. Forude ventede nye hektar mulig landbrugsjord! Skræmmende! Tragedien om vores egen Hjarbæk Fjord er også beskrevet. Rigtig god at få indsigt i for os tilflyttere og sikkert yderligere oplysende, for de der var med dengang. Endnu engang kan man blive lidt skræmt Mie Buus der har skrevet afsnittet om Kampen om Hjarbæk Fjord konstaterer, at det nu næsten er 20 år siden, at man lukkede saltvandet ind i Hjarbæk Fjord. Det rige fiske- og fugleliv der var før dæmningen kom i 1966 er aldrig blevet det samme. Skræmmende at læse følgende: måske en ny Hjarbæk-sag er på vej. Regeringen arbejder i øjeblikket på Miljø- og naturplan Danmark I den forbindelse har man bedt Skive Kommune om at udpege områder, hvor forbedringer er påkrævet. Ifølge biolog Knud Rasmussen har man fra kommunens side peget på Hjarbæk Fjord og i den forbindelse foreslået, at fjorden atter bliver et brakvandsområde, som den var i perioden For de af jer der føler bare lidt for vores natur, så følg med i hvad der foregår vi skal måske på barrikaderne før end vi aner det!

22 Preben Heide har med Wisby & Wilkens som forlæggere, samt støtte fra et par fonde, begået en rigtig god og gedigen rejsefører for søfarende på Limfjorden. Som landturist er man også godt kørende med bogen. Preben Heide har sammen med bådebygger Niels Harborg i hans jagt Lappedykkeren krydset rundt i Limfjorden i Alle havne er udførligt beskrevet, seværdigheder i baglandet der kan nås med foldecykler er omtalt. Fjordens miljøproblemer er også passende omtalt. Limfjorden i hovedtal: 43 havne, 7 broer, 9 færger, 7 øer, 1000 km kystlinie, 92,3 sømil fra Hals til Thyborøn værs go så er der serveret! Hjarbæk er hædrende omtalt: Lappedykkeren er ved at anduve havnen i Hjarbæk med en god vestlig vind, det kniber med plads til at vende med bovspryd m.m. Der står nogle folk på pladsen. Tror du de kan tage mod en tovende? spørger skipper. Det tror jeg ikke. Stol aldrig på turister. Vi skal selv klare fortøjningerne, siger jeg belært af erfaringen. Hvordan skal tilfældigt spadserende på en havn vide, hvad vi mener, når vi råber, at de skal lægge tampen om en pullert? Men nu lyder der høje velkomsthilsner fra molen, Det er et par af besætningsmedlemmerne fra den godt 100 år gamle Kattegatbåd Svalen, hvis mast rager op bag ved molehovedet. De ved hvad det drejer sig om. Havnen i Hjarbæk kan ikke prale af marinafaciliteter, men har hvad der er nok så vigtigt et bredfyldt mål af venlig hjælpsomhed. Hjarbæk er hjemhavn for Svalen og centrum for sjægtesejladsen på Limfjorden. Der er op i mod 30 af de små, sejlførende træbåde i havnen. Det var - og er en velsejlende, hurtig og sødygtig båd. To gange om ugen er der kapsejlads, og Hjarbæk Sjægtelaug arrangerer verdensmesterskab i sjægtesejlads hvert år i august. Således - samt med fotoet af vores sjægter gengivet her, takker vi Preben Heide for hans pæne ord om Hjarbæk og folkene herfra. Jamen velkommen igen Preben! Bogen har sin egen hjemmeside: Leif Tipsmark

23 Øhavet Rundt 2010 Traditionen tro er der Øhavet Rundt i uge 30 for alle mindre træskibe og joller. Sejladsen vil foregå i det sydfynske øhav, hvor alle unge som gamle, sejlersjæle som landmus er mere end velkomne. Hver dag er der kapsejlads til en ny destination, selvfølgelig med misundelsesværdige præmier til vinderne. Der vil også være masser af sjov for børnene og andre festligheder. Vi starter søndag d. 25/7 i Gambøt, Thurøbund, hvor vi mødes til første skippermøde kl. 20. Man behøver blot møde op der, så sker tilmeldingen der på stedet. De følgende dage vil vi sejle til hhv. Strynø, Ommel, Drejø og fredag d. 30/7 slutte i Korshavn, hvor Øhavet Rundt sluttes af med en festlig aften. Arrangørerne er i år de unge sejlere fra Silden, som er i fuld gang med at planlægge et brag af et Øhavet Rundt. Vi har bestilt fremragende vejr med masser af sol og glæder os uhyre meget til at se lige netop DIG! Tjek vores hjemmeside og se billeder fra tidligere år. Vi er også at finde på Facebook under gruppen Øhavet Rundt. For yderligere info kan skipper Elise kontaktes på tlf Vi ses i det sydfynske SILDEN Karen, Lykke, Anduva, Kia, Emil, Anette & Elise

24 Deadline for indlæg til er den Indlæg kan sendes til: Leif Nielsen Brinken 7, Låstrup 8832 Skals, tlf.: Ankertovskrogen er et upolitisk og økonomisk uafhængigt tidsskrift udgivet af Hjarbæk Sjægtelaug Redaktionen: Leif Nielsen, ansv.red. Per Ørskov, udgiver Henrik Hvass Leif Mortensen Lissie Vagner Leif Tipsmark Florian Areiter Bent Nielsen Tryk: Hjarbæk Sjægtelaug Oplag: 275 stk Forsidebillede: OBS: Bidrag til bladets beståen indsættes på kt. nr.: Faste datoer Forårsmøde: 2. lørdag i marts kl. 14 Første tirsdagssejlads: Første tirsdag i maj, start kl. 19 Venø Rundt: Uge 23, weekend Ror Cup, Jegindø: Uge 27, Lørdag Sommertur: Uge 28 Øhavet Rundt: Uge 30 VM: Uge 33, weekend Sidste tirsdagssejlads: Uge 37 Første søndagssejlads: Uge 37 kl. 15 Sidste Søndagssejlads: Uge 43, - herefter afriggerfest Kaffeture: Søndage i sæsonen, start kl. 13:30 Lørdagsmøder: Når sjægtene er på land, 2. lørdag kl. 14 i november, december, januar, februar. Fjordkulturens dag: 1. lørdag i februar, kl

25 Er du også glad for Ankertovskrogen? Igen i år er Ankertovskrogen afhængig af læsernes bidrag, - store som små, -og de indbetales til sjægtelaugets konto nr.: mærket Ankertovskrogen, og dit navn og adresse. - På forhånd mange tak!! Bladet sendes i dag vederlagsfrit til interesserede enkeltpersoner og til biblioteker, foreninger, klubber o.s.v. for at informere om sjægtelaugets liv og levned, Det på grund af dit bidrag, at vi også i år kan udgive Ankertovskrogen. Skriv for en sikkerheds skyld dit navn og din adresse i beskedfeltet og vær sikker på at få bladet med posten. (Brug lang besked). Bidraget vil gå til dækning af udgifterne i forbindelse med trykning og udsendelse af Ankertovskrogen. I stedet for at modtage bladet med posten kan man også opsige bladet pr. til - og i stedet tilmelde sig Ankertovskrogens nyhedsbrev på under Aktuelt Så vil man modtage nyhedsbrev med link til bladet i farver ca. 2 uger før ordinær udgivelse. Redaktionen

26 Bagmænd og kvinder Laugskoordinator: Leif Tipsmark Sekretariat, pressekontakt og Ankertovskrogen: Leif Nielsen Leif Mortensen Leif Tipsmark Lissie P. Vagner Henrik Hvass Per Ørskov Florian Areiter Bent Møller Nielsen Kapsejladsudvalg: Knud Søndergård Sjoerd Westerhof Karl J. Müller Claus S. Nielsen Jan Nielsen Grete Jensen Per Ørskov Marianne Dyhrberg John Jensen Dommer tirsdag-søndag: Anne M. Olsen Svend Madsen Lillan Wagner Følgebåd (Mars) Carl Jensen Dommer VM: Knud Søndergård Henry Poulsen Holger Hørdum Pionérudvalg: Knud Søndergård Sjoerd Westrhof Svend Madsen Karl J. Müller Kurt Herløv Kaj L. Larsen Leif Tipsmark Jesper Bach Festudvalg: Poul Olsen Lillan Wagner Dorthe Gammelby Teltsjak: Mogens Pedersen Kurt Herløv Florian Areiter Skurudvalg: Carl Jensen Mogens Pedersen Svend Madsen Thomas Mikkelsen Henrik Hvass Søren Jensen Økonomi: Thorsten Bjerring Præmieudvalg: Frank Rømer Preben Jensen Henrik Zacho Morten Larsen Kaffeudvalg og lørdagsunderholdning: Kurt Oddershede Knud Søndergård Lillan Wagner

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April 2009. Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April 2009. Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 April 2009 Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark www.sjaegt.dk 32. Årgang Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen - så det gælder om at skynde

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013.

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013. ALBERTSLUND HÅNDBOLD Indbyder hermed til Sportyfied cup 1. og 2. juni 2013. Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere til stævne i Albertslund, denne gang for 43. gang og denne gang med ny hovedsponsor

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Information om DM i pløjning 2014 Pløjevært: Per Bach Laursen Lundgård Bjørnsholmvej 69 9670 Løgstør Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere