Bilag Faglig uddybning af VORES REJSE Den fælles strategi for dansk turisme mod 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Faglig uddybning af VORES REJSE Den fælles strategi for dansk turisme mod 2015"

Transkript

1 6. November 2008 Bilag Faglig uddybning af VORES REJSE Den fælles strategi for dansk turisme mod 2015 Formål: - At give specielt interesserede en uddybende begrundelse for de strategiske valg, som er foretaget og beskrevet i Vores Rejse - At samle konklusionerne af de arbejdspapirer, der er udarbejdet i forbindelse med strategiprocessen i løbet af 2008

2 Hvad er udfordringerne? Gæster og efterspørgsel Manglende andel i global turismevækst, generelt fald i udenlandske overnatninger over Brød en 10-års 1 periode, tab af markedsandele, faldende loyalitet blandt især tyske turister, lavt døgnforbrug. Mangel på kritisk masse. Oplevelser og udbud For få internationalt konkurrencedygtige oplevelser af høj kvalitet. For mange nedslidte faciliteter og for lidt radikal innovation. Begyndende større investeringer, men stadig få. For kort sæson. Stagnerende omsætning og lav værditilvækst. Samarbejde Bedre muligheder for samarbejde efter Strukturreformen, men fortsat for mange spredte indsatser og for lidt samarbejde mellem turismens aktører samt mellem turismeaktører, øvrige oplevelsesudbydere og eksporterhvervet om fx produktudvikling og markedsføring. Rammebetingelser For lidt samordning af midler og indsatser på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Svært at tiltrække langsigtede, danske og internationale investeringer. Højt udgiftsniveau for turismeerhvervet og for få muligheder for tilførsel af kapital. Begrænsninger i forhold til planloven for såvidt angår etablering og udbygning, særligt i kystnærhedszonen. For ringe tilgængelighed, særligt i forhold til vækstmarkeder. Lavt uddannelses- og kompetenceniveau. Lav grad af service og værtskab. Svært at tiltrække de bedste medarbejdere. Turismen ikke højt nok på dagsordenen: Politisk, erhvervsmæssigt og i befolkningen. 2

3 Hvad er kerneudfordringen? At turismens mange interessenter ikke har set de samme udfordringer, haft de samme mål og ikke samlet har adresseret udfordringerne gennem en fælles strategi! Vi skal sammen skabe kendskab i verden og vækst i Danmark! Vi skal fokusere på værdiskabende målgrupper og tænke turisme på en ny måde blandt andet gennem innovation og styrket offentligt-privat samarbejde! 3

4 Oversigt over elementerne i den fælles strategi for dansk turisme mod 2015 Værdiskabelse xxx xxx xxx A. GÆSTERNE (Flere værdiskabende gæster hele året) Vi bearbejder gennem effektiv dialogmarkedsføring følgende 9 værdiskabende målgrupper: Børneaktiviteter, Moderne byoplevelser, Forkælelse, Krydstogtsoplevelser, Temaoplevelser, Internationale kongresser, Internationale møder, Fagmesser samt Faglige studierejser Vi arbejder inden for følgende 5 forretningsområder: Kyst, by og naturferie, Storbyferie, Internationale rundrejser, Specialiserede rejser samt Møder. B. OPLEVELSERNE (Flere og bedre oplevelser) Vi igangsætter målgruppefokuseret oplevelsesudvikling inden for følgende 6 erhvervspartnerskaber: Sjov, leg og læring, Urban lifestyle, Det gode liv, Natur- og kulturnicher, Internationale kongresser samt Business Events. Vi højner faciliteter, faglige kompetencer og værtskab generelt, og der skal udvikles og markedsføres fyrtårne med international attraktionskraft. Vision Danmark er globalt kendt for at sætte det enkelte menneskes livskvalitet og livsglæde i centrum på en innovative og bæredygtig måde Mission Dansk turisme skaber resultater for Danmark ved at tilbyde unikke oplevelser med udgangspunkt i innovative og bæredygtige rammer for livskvalitet og livsglæde. Løfte xxx C. SAMARBEJDE (Bedre samarbejde mellem flere aktører i den brede oplevelsesøkonomi) Vi igangsætter 6 erhvervspartnerskaber med stærk deltagelse af turismeerhvervet og øvrige erhvervsaktører. Vi er enige om en fælles brandarkitektur. Vi udvikler nye, stærke destinationer. Godt fundament Vi er sakket bagud Strukturen er på plads D. RAMMEBETINGELSER (Bedre rammebetingelser og konkurrencekraft) Vi vil skabe et højere videns- og forståelsesniveau og dermed forbedre turismens generelle rammebetingelser og få turismen højere op på dagsordenen. 4

5 Vision, mission og løfte Brød Vision: 1 Danmark er globalt kendt for at sætte det enkelte menneskes livskvalitet og livsglæde i centrum på en innovativ og bæredygtig måde. Mission: Dansk turisme skaber resultater for Danmark ved at tilbyde unikke oplevelser med udgangspunkt i innovative og bæredygtige rammer for livskvalitet og livsglæde. Løfte: Fx Fristedet, hvor du er velkommen til at nyde vores land samt dele vores viden og passioner. 5

6 Målsætninger for værdiskabelse i 2015 Overordnede målsætninger 1. De udvalgte målgruppers opfattelse af og præference for Danmark harmonerer med den nye vision og løftet. Delmål a. En voksende andel af vores udvalgte målgrupper vurderer, at det danske værtskab er godt. Delmål b. Minimum 80 pct. af vores udvalgte målgrupper opfatter Danmark som et bæredygtigt og innovativt rejsemål 2. Den samlede værditilvækst i de danske turismeerhverv er steget mere end omsætningen. Med andre ord er turismeerhvervet blevet bedre til at skabe værditilvækst ud af hver krone, turisten forbruger. Vækst 3. Turismeomsætningen er steget med 5,9 mia. kr. Det svarer til en stigning på 19 pct. fra de udvalgte målgrupper i 2015 sammenlignet med 2007 (målt som realvækst), svarende til en årlig vækst på 2,1 pct. Delmål a. Den udenlandske turismeomsætning fra de udvalgte målgrupper skal vokse med 17 pct., mens den indenlandske omsætning skal vokse med 21 pct. Delmål b. Halvdelen af omsætningsfremgangen skal stamme fra flere turister, mens den anden halvdel skal stamme fra højere forbrug. 4. Udviklingen i overnatninger er på niveau med udviklingen i Nordeuropa. Innovation, samarbejde, oplevelsesværdi og bæredygtighed 5. Innovationsgraden i danske oplevelsesvirksomheder, herunder turismevirksomheder, er vokset fra 70 pct. i 2006 til 80 pct. i Et stigende antal aktører i og uden for dansk turisme arbejder sammen i erhvervspartnerskaber 7. Vi kan i 2015 måle en stigning i oplevelsesværdien og den internationale attraktionskraft i dansk turisme. 8. Der er senest med udgangen af 2009 vedtaget en plan for bæredygtig udvikling af dansk turisme. 6

7 Forudsætninger for målsætningerne Målsætningerne vedrører de prioriterede målgrupper, som strategien udpeger som værdiskabende. Der forudsættes nulvækst fra ikke-prioriterede målgrupper. Målsætningerne er fastlagt ud fra 1) forventninger til den internationale turisme, 2) forventninger til turismeudviklingen fra de markeder, som Danmark bearbejder, 3) indikatorer for den historiske udvikling af turismen i Danmark og 4) de forventede effekter af en gennemført turismestrategi. Målsætningerne ligger ikke over det nordeuropæiske niveau for international turisme, fordi Danmark er en destination, som er afhængig af modne markeder med relativt vækst. Fremskrivninger af udviklingen i overnatninger og omsætning i dansk turisme viser, at Danmark kan forvente en årlig vækst på i alt ca. 0,3 pct., såfremt udviklingen fortsætter i samme retning som de sidste 15 år. Udviklingen har været kendetegnet af vækst fra det danske marked og fald i antallet af udenlandske overnatninger (se figurer). Med vækstmål på årligt 2,1 pct. indebærer strategien et brud på den historiske udvikling i dansk turisme. Som grundlag for yderligere debat om målsætningerne er udarbejdet alternative vækst-scenarier (se bilag) Overnatninger danskere - faktisk udvikling og lineær fremskrivning * År Overnatninger udlændinge - faktisk udvikling og lineær fremskrivning År *

8 Prioriterede, strategiske vækstdrivere Vi skal skrue på alle disse håndtag: Øge markedsføring Udvide sæsonen Øge antallet af turister Nye segmenter & vækstmarkeder Hvordan øges det samlede forbrug for turister i Danmark? Øge tilgængelighed Udvide produktudbuddet Øge forbruget pr. turist Øge kvaliteten/ hæve prisen Øge markedsføring 8

9 4 strategiske indsatsområder For at nå visionen og målene i 2015 skal vi særligt fokusere på at øge det samlede forbrug for turister i Danmark ved: A + B. Gæster og oplevelser At udpege de værdiskabende målgrupper, som Danmark ønsker at tiltrække. Og ud fra vores styrkepositioner udvikle oplevelser og produkter, der lever op til fremtidige målgruppers krav og øger erhvervets omsætning, værditilvækst og indtjening. At øge markedsføringen markant i forhold til de prioriterede målgrupper, både gennem øget markedsføring og brug af nye innovative, effektive metoder og medier. Målgruppefokuseret oplevelsesudvikling Effektiv dialogmarkedsføring C. Samarbejde At etablere et målrettet, professionelt og dynamisk samarbejde i hele dansk turismes værdikæde (bottomup/top-down/privat/offentligt) om de prioriterede målgrupper. Et samarbejde, der udvikler og kommunikerer attraktive og relevante brands, som tydeligt appellerer til de prioriterede målgrupper. D. Rammebetingelser At forbedre turismens generelle rammebetingelser og få turismen højere op på dagsordenen. Erhvervspartnerskaber Brandarkitektur Stærke destinationer Et højere videns- og forståelsesniveau 9

10 Værdiskabende målgrupper hvad er det? Strategien indeholder en prioritering af forretningsområder og målgrupper. Forretningsområder er rejseformer, som fungerer som markedspladser for den internationale konkurrence om turisterne. Det er inden for hvert forretningsområde rejseform at slaget slås om turisterne. Strategien peger på de rejseformer, hvor det vurderes at være mest relevant for Danmark at være til stede i den internationale konkurrence. Indsatsområde A: Gæster Prioriteringen af målgrupper er foretaget med udgangspunkt i en vurdering af målgruppernes værdiskabende potentiale for Danmark. Herved signalerer strategien et fokus på det forbrug, målgrupper har eller kan få i Danmark, frem for antallet af gæster eller overnatninger. For uddybning ud over de følgende slides, se særskilt udarbejdet notat Målgruppeanalyse, oktober Værdiskabende målgrupper Har et mellem eller højt døgnforbrug Har en vis størrelse i international turisme og rummer et potentiale for Danmark Er i vækst 10

11 Prioriterede forretningsområder og målgrupper Indsatsområde A: Gæster 5 forretningsområder (rejseformer) prioriteres: Kyst, by og naturferie Storbyferie Specialiserede rejser Internationale rundrejser Møder Inden for forretningsområderne prioriteres 9 motivbaserede målgrupper: Børneaktiviteter Moderne byoplevelser Forkælelse Krydstogtsoplevelser Temaoplevelser Internationale kongresser Internationale møder Fagmesser Faglige studierejser Ikke-prioriterede rejseformer Rejseformer, der foretages uafhængigt af turismefremmeindsatsen, er ikke prioriteret. Det omfatter: Privat overnatning individuelle forretningsrejser Ikke-prioriterede målgrupper Målgrupper, der har et lavt forbrug og/eller har beslutningsprocesser, der gør dem vanskeligt påvirkelige af turismeindsatsen: I ro og mag (stagnerende, lavt forbrug), men højtforbrugende er en del af målgruppen Temaoplevelser. Personer, der er motiveret af besøg hos familie og venner (uafhængigt af turismeindsats). Historie-byturister (shopper rundt mellem storbyer relativt uafhængigt af turismeindsats), men højtforbrugende er en del af målgruppen Temaoplevelser. Danske kurser, kongresser og møder (uafhængigt af turismefremmeindsats). 11

12 Indsatsområde A: Gæster Prioriterede forretningsområder Kyst, by og naturferie Rejseform med fokus på Danmarks kyst, byer og natur. Udgøres primært af Brød kommercielt 1 overnattende og endagsturister uden for Hovedstaden, der søger natur-, by- og attraktionsoplevelser. Storbyferie Rejseform med fokus på Danmarks storby København, i konkurrence med andre europæiske storbyer. Udgøres af kommercielt overnattende og endagsturister i København. Specialiserede rejser Rejseform med fokus på helt særlige formål som drivende motiv. Udgøres aktuelt primært af cykel-, golf-, wellness-, gastronomi-, lystfiskeri-, sejlads- og vandreturister samt gæster, der har særlige begivenheder som rejsemotiv. Internationale rundrejser Rejseform med fokus på rundrejse og krydstogt som drivende motiv. Udgøres af krydstogtturister og kommercielt overnattende turister fra fjernmarkeder, der rejser rundt i Danmark, Norden, Baltikum eller Europa. Møderelaterede rejser Rejseform med udvalgte erhvervsformål som drivende motiv for rejsen. Udgøres af overnattende hotelgæster med følgende mødeformål som rejsemotiv: Kongresser, møder/konferencer, kurser, fagmesser og faglige studierejser. 12

13 Indsatsområde A: Gæster Begrundelser for valg af forretningsområder Global turismes omsætning Alle fem forretningsområder er væsentlige rejseformer i den globale turisme. Rundrejser er den dominerende rejseform i international turisme og forventes at stå bag en stor del af den internationale vækst. Skal Danmark have del i den internationale vækst, er det naturligt at gå ind på dette nye forretningsområde. Møder; 23% Møder udgør knap en fjerdedel af den globale turisme og er et attraktivt forretningsområde pga. forbrug, sæson og erhvervseffekt. Sol- og strandferier er den næstmest udbredte ferieform. Analyser af de aktuelle turister, som rejser til Danmark, viser, at rejseformen i dansk kontekst mest er relevant i forbindelse med ferier i naturen samt besøg i byer. Undersøgelser viser, at København er den eneste by, der opfattes som en relevant international storbyferiedestination, også af befolkningen i nabolande. Danmark har en pæn markedsandel inden for specialiserede rejser en rejseform, som endvidere er attraktiv, fordi det er i vækst og flere segmenter inden for denne rejseform har et højt forbrug. Ferie 72% Global turismes ferieformer (andel af omsætning) Specialiserede rejser; % Storby; % På landet; % Andet; % Kilde: Euromonitor International Rundrejser; % Sol og strand; ; 28% 13

14 Strategien ifht. forretningsområderne er Indsatsområde A: Gæster 1. Arbejdet med at tiltrække flere Mødegæster til Danmark skal intensiveres, for hver ny mødegæst bidrager med den største værdi. 2. Det samme gælder overnattende Storbyferiegæster, hvorfor vi skal intensivere indsatsen over for disse og både øge det gennemsnitlige døgnforbrug og vores markedsandel. 3. Internationale rundrejser skal udvikles som nyt forretningsområde og herved få en større bid af det store globale marked. Ved at styrke og etablere samarbejde med andre lande om markedsføringen i forhold til potentielle rundrejsende. 4. Øget værdi fra Kyst, by og naturferier. Vi skal tiltrække flere af de besøgende med højt forbrug inden for forretningsområdet, øge deres forbrug under opholdet og herved få øget den samlede omsætning. 5. Vi forventer også øget værdi fra Specialiserede rejser, da vi vil satse på de højtforbrugende målgrupper, fx med udvikling af nye natur- og kulturtemaer. Høj Døgnforbrug Lav Lav Int. rundrejser Møderelaterede rejser Storbyferie Specialiserede rejser Danmarks internationale markedsandel Kyst, by og naturferie Høj Forretningsområdernes størrelse afspejler den aktuelle omsætning i Danmark. 14

15 Indsatsområde A: Gæster Mål for vækst i forretningsområderne Kyst, by og naturferie Storbyferie Specialiserede rejser Internationale rundrejser Møder Forretningsområder i alt Øvrig turisme privat overnatning, individuelle forretningsrejser Dansk turisme i alt Omsætning 2007 (mio. kr.) Mål for omsætning 2015 (i 2007 priser + samlet/årlig realvækst) (10 pct./1,2 pct. årligt) (21 pct./2,4 pct. årligt) (27 pct./3,0 pct. årligt) 513 (26 pct./2,9 pct. årligt) (8 pct./1,0 pct. årligt)* * Den relativt lave vækst for forretningsområdet Møder skyldes, at en væsentlig del af forretningsområdet ligger uden for de prioriterede målgrupper, der indgår i forretningsområdet. Der er bl.a. danske kurser og konferencer. 15

16 Indsatsområde A: Gæster Prioriterede målgrupper Motiv-baserede målgrupper Målgrupperne er defineret med udgangspunkt i de motiver, turisten har for rejsen. Da rejsemotiver i høj grad påvirker de rejsendes adfærd og præferencer, er den motivbaserede tilgang til målgrupper mere præcis og handlingsorienteret end fx demografiske forhold. De her definerede målgrupper er en videreudvikling af De syv oplevelser på grundlag af internationale ferieundersøgelser. Børneaktiviteter: Typisk en familie med børn, som vælger Danmark pga. natur, kyst, strand, attraktioner, børnevenlighed og som har et højt aktivitets- og forbrugsniveau. Kategoriseres typisk under Kyst, by og naturferie. Moderne byoplevelser: Typisk voksne par, som vælger Danmarks storby pga. shopping, gastronomi, gå i byen, kultur o.l. Kategoriseres typisk under Storbyferie. Forkælelse: Typisk voksne par, som vælger Danmark pga. gastronomi, helse- og wellness, afslapning i naturen o.l. Kategoriseres typisk under Kyst, by og naturferie. Krydstogtsoplevelser: Typisk voksne par, som vælger rundrejse om bord på skib. En del af Internationale rundrejser. Temaoplevelser: Aktuelt ferierejsende, som vælger Danmark pga. en meget specifik aktivitet, tema eller formål for rejsen. Med udvikling af nye natur- og kulturtemaer vil gruppen kunne udvides. Kategoriseres under forretningsområdet Specialiserede Rejser. Internationale kongresser: Udenlandske erhvervsrejsende, som overnatter i Danmark i forbindelse med kongresser med overvejende international deltagelse. Kategoriseres under forretningsområdet Mødeturisme. Internationale møder: Udenlandske erhvervsrejsende, som overnatter i Danmark i forbindelse med større firmamøder med overvejende international deltagelse. Kategoriseres under Mødeturisme. Fagmesser: Danske og udenlandske erhvervsrejsende, som overnatter i Danmark i forbindelse med fagmesser. Kategoriseres under Mødeturisme. Faglige studierejser: Danske og udenlandske erhvervsrejsende, som overnatter i Danmark i forbindelse med virksomhedsbesøg o.l. Kategoriseres under Mødeturisme. 16

17 Begrundelser for valg af målgrupper (ferie) Indsatsområde A: Gæster Dansk turisme prioriterer fremover indsatsen mod de mest værdiskabende målgrupper. Det er segmenter, der rummer betydeligt internationalt vækstpotentiale Høj Prioriterede motivbaserede målgrupper Krydstogtsoplevelse Børneaktiviteter Fordi segmentet er stort i Danmark, og vi har en Forkælelse styrkeposition. Fordi segmentet har et nogenlunde højt forbrug. Moderne byoplevelser Fordi segmentet har et højt døgnforbrug og forventes at være i vækst. Forkælelse Fordi segmentet er i vækst internationalt og indebærer et højt forbrug. Danmark vurderes at have et uudnyttet potentiale. Døgnforbrug Moderne byoplevelse Temaoplevelse Børneaktiviteter Temaoplevelser Fordi mange delsegmenter indebærer et højt forbrug og er i vækst internationalt. Danmark vurderes at have et uudnyttet potentiale inden for en række natur- og kulturtemaer. Krydstogtsoplevelser Fordi segmentet globalt er i meget stærk vækst, fordi døgnforbruget er højt,og fordi Danmark har en pæn position. Lav Lav Danmarks internationale markedsandel Målgruppernes størrelse afspejler den aktuelle omsætning i Danmark Høj 17

18 Begrundelser for valg af målgrupper (møde) Indsatsområde A: Gæster Prioriterede motivbasrede målgrupper Internationale kongresser Fordi segmentet har meget højt forbrug og indirekte erhvervseffekter. Følger anden sæson end ferier. Høj Internationale møder Fordi segmentet vurderes at have uudnyttet potentiale for Danmark. Højt forbrug som i kongresser. Faglige studierejser Segmentet er lille, men Danmark vurderes at have styrkeposition inden for nogle områder. Døgnforbrug Internationale kongresser Faglige studierejser Fagmesser Internationale møder Fagmesser Fordi segmentet vurderes at have uudnyttet potentiale for Danmark. Lav Lav Segmentets udvikling internationalt Høj Målgruppernes størrelse afspejler den aktuelle omsætning i Danmark. Døgnforbrugsniveau er markant højere end for ferieturismen. Pålidelige tal for markedsandel er ikke tilgængelige. 18

19 Vurdering af målgruppers værdiskabende potentiale Indsatsområde A: Gæster De prioriterede målgrupper har alle et aktuelt døgnforbrug (forbrug pr. person pr. dag) i Danmark, som ligger højt i forhold til andre målgrupper. De er alle i vækst internationalt med forskellige rater. Hvor oplysningerne har Brød været 1tilgængelige, indeholder alle målgrupperne et væsentligt internationalt potentiale. Børneaktiviteter Døgnforbrug (kr.) 404 Omsætning i Danmark (mio. kr.) Estimeret størrelse (personer/ Europa kun udlandsrejsende) 8,8 mio. Danmarks markedsande l af det europæiske marked 6,8 pct. Segmentets udvikling internationalt Middel vækst Moderne byoplevelser ,4 mio. 2,4 pct. Middel vækst Forkælelse mio. 3,7 pct. Høj vækst Krydstogtsoplevelser mio. 4,0 pct. Høj vækst Temaoplevelser ,3 mio. 2,8 pct. Høj vækst Internationale kongresser Lav vækst Internationale møder Høj vækst Fagmesser Middel vækst Faglige studierejser Lav vækst 19

20 Målgruppemixet alene skaber sæsonforlængelse Indsatsområde A: Gæster Børneaktiviteter Jan.- Apr. Maj-Jun. Jul.-Aug. Sep.- Okt. Nov.- Dec. Temaoplevelser Moderne byturister Forkælelse Krydstogtoplevelser Internationale kongresser Internationale møder Fagmesser Faglige studieture Grøn = høj andel af overnatninger i perioden Gul = middel andel af overnatninger i perioden Rød = lille andel af overnatninger i perioden 20

21 Indsatsområde A: Gæster Mål for vækst i målgrupper Målgruppemotiver Børneaktiviteter Moderne byoplevelser Omsætning 2007 (mio. kr.) Mål for omsætning 2015 (i 2007 priser + samlet/årlig realvækst) (13 pct./1,6 pct. årligt) (22 pct./2,5 pct. årligt) Forkælelse (19 pct./2,2 pct. årligt) Krydstogtsoplevelser (27 pct./3,0 pct. årligt) Temaoplevelser (27 pct./3,0 pct. årligt) Internationale kongresser (24 pct./2,7 pct. årligt) Internationale møder (13 pct./1,5 pct. årligt) Fagmesser (8 pct./1,0 pct. årligt) Faglige studierejser (12 pct./1,5 pct. årligt) Prioriterede målgrupper i alt (19 pct./2,1 pct. årligt) Ikke-prioriterede målgrupper I alt forretningsområder Dansk turisme i alt

22 Indsatsområde A: Gæster Her skal væksten komme fra Særlige fokusområder: Danmark. Hjemmemarkedet skal udvikles yderligere og den positive udvikling skal fortsætte jævnt. Et stærkt hjemmemarked er fundamentet for yderligere international vækst. Bred indsats i forhold til alle forretningsområder og alle målgrupper. Nærmarkederne. Tyskland, Norge og Sverige skal som minimum fastholdes på det i forvejen høje niveau, og nye værdiskabende målgrupper skal bearbejdes. Bred indsats i forhold til alle forretningsområder og alle målgrupper med særlig vægt på at udvide markedsbearbejdningen til at omfatte nye værdiskabende målgrupper. Øvrig verden. Danmark skal arbejde med langt flere lande end tidligere, da nye vækstmarkeder kontinuerligt dukker op. Samtidig repræsenterer etablerede vesteuropæiske markeder fortsat stort potentiale. Prioriterede markeder i øvrig verden omfatter alle større vesteuropæiske rejsemarkeder og USA, udvalgte lande i Østeuropa (Polen, Rusland, Tjekkiet, Baltikum) samt fjerne markeder som Japan, Kina og Australien. Selektiv indsats i forhold til følgende forretningsområder: 1. Storbyferie 2. Møder 3. Internationale rundrejser 4. Specialiserede rejser Særlig vægt på at bearbejde følgende værdiskabende målgrupper: 1. Moderne byoplevelser 2. Internationale kongresser 3. Temaoplevelser 4. Faglige studierejser 22

23 Mål for væksten på markeder (prioriterede målgrupper) Indsatsområde A: Gæster Markeder Danmark Nærmarkeder Verden i øvrigt I alt Ikke-prioriterede målgrupper og forretningsområder Dansk turisme i alt Omsætning 2007 (mio. kr.) Mål for omsætning 2015 (mio. kr.) (i 2007 priser + samlet/årlig realvækst) (21 pct./2,4 pct. årligt) (15 pct./1,8 pct. årligt) (23 pct./2,6 pct. årligt) (19 pct./2,1 pct. årligt)

24 Alternative målsætninger Strategiens målsætning er årlige vækstrater på i gennemsnit 2,1 pct. blandt de prioriterede målgrupper. Målsætningen er fastlagt på grundlag af en vurdering af, i hvilket omfang, Danmark kan tiltrække de prioriterede værdiskabende målgrupper som led i den fælles strategi. Strategien er ambitiøs, da den forudsætter et brud med den hidtidige udvikling. Det kan imidlertid diskuteres, hvor kraftigt et brud, den fælles strategi skal skabe. Ligeledes kan det diskuteres, om nogle af de værdiskabende målgrupper skal stå bag en større del af væksten end der er lagt op til. Som grundlag for yderligere diskussion af indhold, realisme og ambitionsniveau i målsætningerne er opstillet to alternative målsætninger for vækst. De to alternativer indeholder et mere ambitiøst vækstmål på 3,4 pct. årlig vækst, opnået ad to forskellige veje. Se de alternative målsætninger i bilag 1. Vækstscenarier Alternative målsætninger (3,4 pct mia. kr.) Målsætning i strategien (2,2 pct. + 6 mia. kr.) Faktisk udvikling Udviklingstendens siden 1992 (0,3 pct.) År *

25 Når målgrupperne er udpeget, skal vi Indsatsområde A + B: Gæster og oplevelser Udvikle og forbedre oplevelser og produkter, der lever op til fremtidige målgruppers krav og øger erhvervets omsætning, værditilvækst og indtjening. Det gør vi gennem samarbejde om målgruppefokuseret oplevelsesudvikling. Øge markedsføringen markant i forhold til de prioriterede målgrupper, både gennem øget markedsføring og brug af nye, effektive metoder /medier. Det gør vi gennem samarbejde om effektiv dialogmarkedsføring. Samarbejdet uddybes under indsatsområde C. 25

26 Hvorfor effektiv dialogmarkedsføring? Indsatsområde A + B: Gæster og oplevelser Danmark skal gå fra at være relativt ukendt til globalt kendt blandt sine prioriterede målgrupper for at tilbyde unikke oplevelser, fx Brød via: 1 Øget synlighed gennem online kampagner og sociale midler, fx - Annoncering på målrettede internetsider - Blogs med mulighed for at downloade billeder og lydfiler via podcast og mobiltelefon - Online spil hvor de danske turistprodukter indgår som en integreret del af spillet - Virale film dvs. skjult reklame i form af videofilm Øget synlighed gennem en international presse- og pr-indsats, fx - Presseture for udvalgte journalister - Pr-events over for udenlandske journalister - Konkurrencer i magasiner, aviser, radio samt online, hvor deltagerne kan vinde en rejse til Danmark - Pressemeddelelser - Danmarksgæster (ambassadører) Øget synlighed ved at gøre produkterne tilgængelige og salgbare, fx - Kampagnesider med udvalgte oplevelser - Online-salgskampagner i samarbejde med relevante online rejsesider - Google kampagner 26

27 Indsatsområde C: Samarbejde Øget samarbejde generelt De offentlige aktører skal i 2015 opfatte sig som ét netværk med internationale, Brød nationale, 1 regionale og lokale enheder, hvis fornemste opgave det er at bringe det private turismeerhverv sammen med andre parter i den brede oplevelsesøkonomi og Brød erhvervslivet 2 i øvrigt for at nå det fælles mål om øget vækst i dansk turisme. Den helt konkrete rollefordeling aftales i samarbejdsaftaler mellem de enkelte aktører. Kommuner, regioner, staten og erhvervet skal samarbejde om at gennemføre egne handlingsplaner, der fører den fælles strategi ud i livet. Turismens parter vil i 2015 i øvrigt indgå i de globale netværk, som er de mest værdiskabende. Vi vil endelig sætte fokus på 3 centrale typer samarbejder: - Erhvervspartnerskaber - Brandarkitektur - Stærke destinationer (Destination Management Organisations) 27

28 Øget samarbejde gennem udvikling af erhvervspartnerskaber (1) Indsatsområde C: Samarbejde Formål - et mere fokuseret samarbejde Den målgruppefokuserede oplevelsesudvikling og den effektive dialogmarkedsføring skal bidrage til, Brød at der 1 bliver skabt og markedsført flere produkter og oplevelser af høj kvalitet, som kan tiltrække flere højtforbrugende turister. Dette skal ske inden for nye, udvalgte erhvervspartnerskaber. Udgangspunkt i dansk turismes styrkepositioner og potentialer Partnerskaberne dækker både ferie- og mødeturismen og tager udgangspunkt i dansk turismes styrkepositioner og potentialer (inden for natur, kultur, livsstil og erhverv) i forhold til de nye, prioriterede målgrupper. Det foreslås, at der i løbet af 2009 etableres 6 partnerskaber med følgende indholdsoverskrifterr: 1) Sjov, leg & læring, 2) Urban lifestyle, 3) Det gode liv, 4) Natur- og kulturnicher, 5) Internationale kongresser samt 6) Business Events. Inden for flere af partnerskaberne vil der forekomme tematiske eller geografiske undergrupperinger. Disse forventes særligt at udspringe af lokale aktørers indsats. Opbygning Kerneaktører i partnerskaberne skal være turismeerhvervet og øvrige erhvervsaktører. Det foreslås derudover, at hvert partnerskab sammensættes individuelt på tværs af organisationer og brancher, fx turisme- og oplevelsesudbydere, videninstitutioner, ministerier samt regionale og lokale offentlige turismeaktører. Juridisk form vil variere. Nogle partnerskaber kan etableres som Offentligt-Privat Partnerskab, andre forventes på sigt at udvikle sig til reelle konsortier med mere formaliserede organisationer. Formandskab og sekretariat aftales i det enkelte partnerskab efter deltagere og kompetencer. Formandsskabet forventes dog gerne besat af en erhvervsperson, ligesom regionale og nationale turismefremmeaktører med spidskompetencer inden for emnet forventes at indgå i sekretariatet. 28

29 Indsatsområde C: Samarbejde De seks erhvervspartnerskaber (2) Prioriterede, motivbaserede målgrupper Ferieturisme Børneaktiviteter Forretningsområder Kyst, by og naturferie 1) Sjov, leg og læring Storbyferie Internationale rundrejser Specialiserede rejser Møder Moderne byoplevelser Krydstogtoplevelser 2) Urban lifestyle Forkælelse 3) Det gode liv Temaoplevelser 4) Natur- og kulturnicher Mødeturisme Internationale kongresser Internationale møder Faglige studierejser 5) Int. kongresser 6) Business events Fagmesser 29

30 Indsatsområde C: Samarbejde Erhvervspartnerskaber (3) Aktiviteter Inden for hvert partnerskab skal der udarbejdes en langsigtet handlingsplan for: Brød - hvordan 1 den/de pågældende målgruppers oplevelsesbehov skal dækkes, - hvordan der sikres effektiv dialogmarkedsføring og med hvilke brands, Brød - hvordan 2 de enkelte ferie- og mødeprodukter tilgængeliggøres mv. Partnerskaberne skal særligt udvikle idéer til nye fyrtårne med stor international attraktionskraft samt markedsføre eksisterende fyrtårne. Fyrtårnene udpeges ud fra objektive kriterier, som skal udarbejdes. Vi skal ikke smide barnet ud med badevandet. Der eksisterer allerede en række velfungerende netværk i dansk turisme. Derfor kan de nye partnerskaber til dels bygge på eksisterende netværk som fx Aktiv Danmark, Copenhagen Cruise Network, Meet Denmark, Meeting Place Copenhagen og Kongreskonsortiet. Til gengæld forventes partnerskaberne, når de er etableret, at erstatte de hidtidige forretningsområdebestyrelser. Finansiering Erhvervspartnerskaberne finansieres ved, at alle deltagende parter puljer deres midler i et fælles budget inden for det enkelte partnerskab. VisitDenmarks medfinansieringsform forventes afklaret inden 1. juli 2009, hvor VisitDenmarks egen strategi forventes udarbejdet. Partnernes incitament til deltagelse vil være dokumenteret, økonomisk effekt (ROI). 30

31 Øget samarbejde gennem udvikling af brandarkitektur (1) Indsatsområde C: Samarbejde Formål at synliggøre Danmarks stærke brands styrker konkurrenceevnen For at sikre at de målgrupper, vi ønsker at tiltrække, får et klart og attraktivt billede af Danmarks styrker, skal vi arbejde inden for en entydig, aftalt brandingarkitektur, der tager udgangspunkt i Brød den 2nationale kommunikationsplatform fra Handlingsplan for Offensiv Global Markedsføring. Aktørerne i dansk turisme samarbejder om, hvilke målgrupper og brands der skal markedsføres for at styrke Danmarks internationale konkurrenceevne. Arkitektur De 6 erhvervspartnerskaber udpeger følgende typer af målgrupperelevante brands inden for hvert partnerskab: Fyrtårne med international attraktionskraft (temaer, virksomheder, events eller geografiske områder). De udvalgte fyrtårne deler det samme løfte, som Danmark står for, og kommunikerer det aktivt. En fælles historie med international attraktionskraft. Brands og produkter med mindre attraktionskraft samarbejder om en fælles brandhistorie, som tilsammen er tydeligere og mere attraktiv end den enkeltes egen historie. Sub-brands med international attraktionskraft. Hvis erhvervspartnerskabet består af for få internationale stærke brands, kan der skabes et nyt fælles sub-brand for Danmark. Sammen fremstår de mere tydeligt og attraktivt over for en udvalgt målgruppe. Sub-brandets løfte skal være foreneligt med Danmarks-løftet. 31

32 Brandarkitektur (2) Indsatsområde C: Samarbejde Målrettet kommunikation til udvalgte målgrupper Der skal være sammenhæng i løftet til og kommunikationen med de udvalgte målgrupper på de udvalgte markeder. Brød Danmarks 2 og danske oplevelsesbrands skal tilbyde unikke oplevelser og bæredygtige rammer for livsglæde. Danmark og danske oplevelsesbrands skal kommunikere det fælles løfte fx: Fristedet, hvor du er velkommen til at nyde vores land og dele vores viden og passioner. Brandarkitekturen fokuserer på udvalgte brands, som er relevante for den aktuelle målgruppe, således at disse brands fremstår tydelige, konsekvente og attraktive. Fx vil erhvervspartnerskabet Sjov, leg og læring fokusere på attraktionsfyrtårnet Legoland. Målrettet kommunikation til brede og smalle målgrupper Danmarks-brandet kommunikeres via brede medier til brede målgrupper, som Danmark ønsker at fremstå relevant og tydelig over for. Fyrtårne, fælles historier og sub-brands kommunikeres via smalle medier til udvalgte og definerede målgrupper. For uddybning se i øvrigt særskilt udarbejdet notat Hvad er et brand egentligt?, oktober

33 Øget samarbejde gennem udvikling af stærke destinationer Indsatsområde C: Samarbejde Der skal udvikles en række nye, stærke helårsdestinationer med international Brød attraktionskraft. 1 Dette skal ske som en udvidelse og styrkelse af Brød Helårsturismeprojektet, 2 hvor 7 destinationer i 2007 blev udpeget med henblik på at udvikle helårsturisme i Disse og flere andre danske destinationer arbejder allerede på at blive professionelle DMO er (Destination Management Organisations), hvor de lokale turismeorganisationer, kommuner og erhvervsaktører arbejder ud fra en samlet og målrettet strategi. De stærke destinationer skal ligesom erhvervspartnerskaberne udarbejde langsigtede handlingsplaner for målgruppefokuseret oplevelsesudvikling og effektiv dialogmarkedsføring mv., hvor de forholder sig til de målgrupper, der er prioriteret i den fælles strategi. Handlingsplanerne skal præcisere: - hvordan den/de pågældende målgruppers oplevelsesbehov skal dækkes, - hvordan der sikres effektiv dialogmarkedsføring og med hvilke brands, - hvordan de enkelte ferie- og mødeprodukter tilgængeliggøres mv. De stærke destinationer forventes at indgå i de erhvervspartnerskaber, hvor deres styrkeposition og potentiale er størst, og de vil indgå i den fælles brandarkitektur, hvor de har stærke, geografiske brands. 33

34 Optimering af rammebetingelser Indsatsområde D: Rammebetingelser Endelig skal strategien adressere de rammebetingelser, som har afgørende betydning for fortsat vækst og udvikling i dansk turisme. De nævnte forslag til initiativer kan samlet iværksættes af staten, regionerne, kommunerne og/eller turismeerhvervet. Nedsættelse af et tværministerielt udvalg til overvågning og optimering af rammebetingelserne for dansk turisme. Samordning - og på længere sigt forøgelse - af private og offentlige midler (herunder innovationsmidler) i større slagkraftige satsninger for markedsføring og oplevelsesudvikling i regi af de 6 erhvervspartnerskaber. Tiltrækning af flere internationale investeringer og forretningskæder. Opgradering af den danske hotelklassificering til de bedste udenlandske standarder og optagelse af flere virksomheder i nationale og internationale mærkningsordninger. Sikring af mulighederne for strategisk destinationsudvikling under hensyntagen til miljø og planlov, herunder mulighederne for udbygning og forbedring af turismefaciliteter og attraktioner i den danske natur og ved de danske kyster. Indsatser, der bredt kan øge tilgængeligheden til dansk turisme, fx via igangsættelse af markedsføringssamarbejder mellem turismens aktører, flyselskaberer og lufthavne. Igangsættelse af indsatser, der kan opgradere det danske værtsskab. Fx ved at gøre værtsskab til en del af turisme- og oplevelsesuddannelserne og/eller ved at understøtte efteruddannelse i branchen inden for service og værtsskab. Løbende opfølgning på, at den danske administration af visumreglerne fungerer effektivt, med henblik på at tiltrække flere erhvervs- og ferieturister til Danmark. Forbedring af videngrundlaget for udbuds-, efterspørgsels- samt konkurrencesituationen for dansk turisme og den bredere oplevelsesøkonomi. 34

35 Bilag 1 Alternative vækstscenarier

36 Scenarier for vækst Strategien foreslår årlige vækstrater på i gennemsnit 2,1 pct. fra de prioriterede målgrupper. Som grundlag for yderligere diskussion af vækstmålene er opstillet to alternative målsætninger. De to alternativer indeholder mere ambitiøse vækstmål opnået ad to forskellige veje. Alternativ 1 bygger på stærkere indsats i forhold til alle udenlandske målgrupper inden for det prioriterede felt. Vækstraterne fra den udenlandske turisme er fordoblet i forhold til det oprindelige forslag og overgår hermed det danske marked. Alternativ 2 bygger på markant højere indsats i forhold til de højtforbrugende internationale kongresturister, internationale møder samt alle nye vækstmarkeder. Disse i dag relativt små områder skal vokse op mod ti pct. årligt for at kunne trække den samlede vækst i turismen. Forslaget Alternativ 1 Alternativ 2 Årlig vækst 2,1 pct. 3,4 pct. 3,4 pct. Samlet vækst 19 pct./6 mia. kr. 31 pct./9,6 mia. kr. 30 pct./9,6 mia. kr. 36

37 Scenarier for vækst i dansk turisme Hvor kommer væksten fra? Hvordan skabes væksten? Forslag Årlig vækst 2,1 pct. Alle prioriterede målgrupper vokser mellem 1,7 pct. og 3 pct. årligt. Vækstraterne er fastsat ud fra forventninger internationalt til målgruppernes udvikling (se bilag). Børneaktiviteter og møder (eksl. kongresser) vokser moderat, mens kongresser, temaferier og storby vokser mest. Den samlede vækst er trukket af de store målgrupper og forretningsområder. Øge antallet af turister gennem øget markedsføring, udvidelse af sæson, nye segmenter og vækstmarkeder samt øget tilgængelighed Øge forbruget pr. turist gennem udvidelse af produktudbuddet, øget kvalitet og øget markedsføring. Alternativ 1 Årlig vækst 3,4 pct. Dobbelt vækstrater i forhold til forslaget på alle internationale målgrupper. I sagens natur indebærer dette højst vækst i samlet omsætning fra nærmarkederne (som er størst). Tiltagene ovenfor samt: Øget satsning på nye segmenter og vækstmarkeder Øget markedsføring i forhold til udlandet Alternativ 2 Årlig vækst 3,4 pct. Meget høje årlige vækstrater (7 10 pct.) fra kongresturismen, internationale møder samt nye markeder (i storby, rundrejser, faglige studierejser og temaferier). Samme vækstrater fra andre målgrupper som forslaget. Tiltagene nævnt under oprindeligt forslag samt: Markant øget markedsføring og udvidelse af produktudbud i forhold til kongresser og int. møder Markant større satsning på nye markeder. 37

38 Alternative vækstscenarier - målgrupper Vækstmål 2015 Samlet vækst i omsætning (mio. kr.) og årlig vækst Forslaget Alternativ 1 Alternativ 2 (udland) (kongres og nye markeder) Børneaktiviteter (1,6 pct.) (2,2 pct.) (1,6 pct.) Moderne byoplevelser (2,5 pct.) (3,8 pct.) (3,1 pct.) Forkælelse 834 (2,2 pct.) (3,4 pct.) (2,8 pct.) Krydstogtsoplevelser 103 (3,0 pct.) 229 (6,0 pct.) 439 (9,9 pct.) Temaoplevelser 998 (3,0 pct.) (4,5 pct.) (3,6 pct.) Internationale kongresser 314 (2,7 pct.) 693 (5,5 pct.) (10 pct.) Internationale møder 252 (1,7 pct.) 536 (3,4 pct.) (7,0 pct.) Fagmesser 56 (1,0 pct.) 83 (1,5 pct.) 53 (1,0 pct.) Faglige studierejser 83 (1,5 pct.) 159 (2,7 pct.) 251 (4,1 pct.) Prioriterede målgrupper i alt (2,1 pct.) (3,4 pct.) (3,4 pct.) 38

39 Alternative vækstscenarier - forretningsområder Fordeling af væksten fra de prioriterede målgrupper på forretningsområder Kyst, by og naturferie Vækstmål 2015 Samlet vækst i omsætning og årlig vækst i pct. Forslaget (1,2 pct.) Alternativ 1 (udland) (1,7 pct.) Alternativ 2 (kongres og nye markeder) (1,3 pct.) Storbyferie (2,4 pct.) (3,8 pct.) (3,1 pct.) Specialiserede rejser 998 (3,0 pct.) (4,5 pct.) (3,6 pct.) Internationale rundrejser 106 (2,9 pct.) 235 (5,9 pct.) 447 (9,7 pct.) Møder 704 (0,5 pct.) (2,1 pct.) (4 pct.) Forretningsområder i alt

40 Alternative vækstscenarier - markeder Fordeling af væksten fra de prioriterede målgrupper på markeder Danmark Forslaget (2,4 pct.) Vækstmål 2015 Samlet vækst i omsætning og årlig vækst i pct. Alternativ 1 (udland) (2,4 pct.) Alternativ 2 (kongres og nye markeder) (2,4 pct.) Nærmarkeder (1,8 pct.) (3,6 pct.) (2,5 pct.) Verden i øvrigt (2,6 pct.) (5,2 pct.) (7,6 pct.) I alt (prioriterede målgrupper)

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR MINISTERIER / Kulturministeriet / Miljøministeriet NATIONALE ORGANISATIONER / Campingrådet / Danmarks Rejsebureau Forening / Danmarks Vækstråd / Dansk

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

VORES REJSE HØRINGSUDKAST TIL EN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME VERSION NOVEMBER 2008

VORES REJSE HØRINGSUDKAST TIL EN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME VERSION NOVEMBER 2008 VORES REJSE HØRINGSUDKAST TIL EN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME VERSION NOVEMBER 2008 00 STRATEGIENS ABCD 01 UDGANGSPUNKT 02 HVAD ER MÅLET? 03 HVORFOR? 04 HVORHEN? 05 HVORDAN? 06 CENTRALE ARBEJDSPAPIRER

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

1. Indledning. 2. Vækst og konkurrencekraft i dansk turisme. Økonomi- og Erhvervsministeriet. Redegørelse af 26. november 2008 om dansk turisme

1. Indledning. 2. Vækst og konkurrencekraft i dansk turisme. Økonomi- og Erhvervsministeriet. Redegørelse af 26. november 2008 om dansk turisme Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 26. november 2008 om dansk turisme Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Turismen 1 bidrager væsentligt til den danske samfundsøkonomi, herunder ikke

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Erhvervsudvalget 2008-09 R 3 Offentligt (02) Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Turistpolitisk redegørelse af 26/11 08. (Redegørelse nr. R 3). Økonomi-

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland CenterforAnalyseogErhvervsfremme Turismensvækstpotentiale iregionmidtjylland 2010 HØJTFORBRUGENDEMÅLGRUPPER: TURISMENSSEGMENTERIREGIONMIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL I: Situationsanalyse

Læs mere

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger Destination Bornholm Fra empiri til flere overnatninger Indhold Destination Bornholm Turismens betydning for øen Hvad er fundamentet for vores markedsføring? Omsætning af empiri til kampagnerkommunikation

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. ORGANISERING AF TURISMEINDSATSEN I DANMARK Det Nationale Turismeforum

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

VORES REJSE EN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME VERSION DECEMBER 2008

VORES REJSE EN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME VERSION DECEMBER 2008 Strategipartnere der har givet skriftligt høringssvar Ministerier / Kulturministeriet / Miljøministeriet Nationale organisationer / Campingrådet / Danmarks Rejsebureau Forening / Danmarks Vækstråd / Dansk

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

www.visitdenmark.com Danmark som turistmål

www.visitdenmark.com Danmark som turistmål www.visitdenmark.com Danmark som turistmål Styrket offensiv global markedsføring af kystferie- og storbyturismen i Danmark 2007-2010 Danmark som turistmål - Styrket offensiv global markedsføring af kystferie-

Læs mere

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME Juni 2011 Forord I en globaliseret verden må et lille land som Danmark hele tiden arbejde for at have de bedste rammevilkår, hvis vi skal klare os i konkurrencen med

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere