Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor."

Transkript

1 Betingelser Anvendelse Disse forretningsbetingelser anvendes i alle forhold imellem Optimeo ApS og kunden (kunden er den virksomhed der har indgået en aftale med Optimeo ApS, herefter benævnt Kunden). Fravigelse af disse betingelser kan kun ske skriftligt og anerkendes kun, såfremt de er skriftligt godkendt af begge parter. Optimeo indgår udelukkende aftale om at levere produkter til erhvervsdrivende (handelsaftaler). Såfremt en aftale ved en fejl bliver indgået imellem Optimeo og en forbruger, er den ikke gældende og ej heller bindende for Optimeo. Produktet Disse betingelser omfatter alle Optimeos produkter, og gælder derfor ikke for produkter, som leveres af tredjepart. I tilfælde hvor Optimeo blot videresælger/formidler en service, er disse betingelser kun gældende i forhold til den service, Optimeo leverer. Det betyder, at Optimeo ikke kan stilles til ansvar for tredjeparts produkter, som f.eks. kan være: Google Analytics, Help-on-click, Crazyegg m.fl. Afregning/priser for Optimeos produkter er som oplyst på Optimeos hjemmeside (eller på kundens kontrakt, såfremt der er indgået en aftale. Den oplyste pris på kontrakten går forud for priser på hjemmesiden). I tilfælde hvor der er aftalt en rabat med kunden, vil dette være oplyst i den pågældende kundes kontrakt. I forbindelse med Optimeos hovedprodukt CMS-hjemmesiden, fungerer Optimeo i forhold indkøb af domæne, udelukkende som registrator (formidler) ved kundens erhvervelse af internetdomænet hos Dkhostmaster. Kunden er derfor underlagt de vilkår, der fastsættes af den relevante navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af kunden. Optimeos CMS-hjemmesider giver mulighed for at lagre data og datafiler med relation til kundens hjemmeside på Optimeos server. I forbindelse med denne lagring af data må kundens datamængde på intet tidspunkt influere på ydelsen, så det påvirker Optimeos øvrige kunder (maks. 2 gigabyte). På baggrund af dette er det ikke tilladt for Optimeos kunder at have store arkiver af filer til fri download, herunder, men ikke begrænset til shareware-arkiver, musikfiler, billedgallerier eller videosamlinger. Optimeo forbeholder sig enhver ret til at opsige en aftale, såfremt ovenstående ikke overholdes. Altså kunden må ikke lagre mere end 2 gigabyte data på siderne. Ovenstående bestemmelse om en begrænsning på 2 gigabyte, kan til enhver tid ændres af Optimeo med 14 dages varsel (skal gives skrifteligt). Såfremt kunden ikke retter ind efter en varsel herom, kan Optimeo opsige kunden øjeblikkeligt, og der gives ikke penge retur for en tilbageværende periode. I perioden hvor kontrakten imellem kunden og Optimeo er gældende, har kunden mulighed for at få rettet sidens indhold uden beregning (hvis fri support er inkluderet i aftalen). Herunder gælder tekster, billeder og farver. Det forudsættes, at kunden indsender de tekster/billeder, som ønskes udskiftet, hvorefter Optimeo inden for rimelig tid, vil fortage ændringerne. Større ændringer af designs- og/eller funktioner foretages ikke uden beregning, og kunden vil blive opkrævet Optimeos faste priser for udvikling heraf. (ved større ændringer forstås, alle ændringer som går ud over farveændringer, indsættelse/sletning/udskiftning af billeder og tekster) Ved udvikling af en CMS-hjemmeside foregår udviklingen i WordPress, hvorfor dette system også vil fungere som CM-System/opdateringsmodul (kunden får kun adgang til CM-systemet efter særskilt aftale imellem kunden og Optimeo. Dvs. at kunder med fri support ikke får adgang til et CM-system). Optimeo er ikke ansvarlig for fejl og mangler i CM-Systemet hvorfor Optimeo ikke kan

2 drages til ansvar for eventuelle skadelige virkninger på kundens hjemmeside eller forretning heraf og er i sådanne tilfælde er Optimeo ikke erstatningsansvarlig. Dette gælder også såfremt skaden/fejlen/manglen m.m. skyldes et trejdepart plugin som er installeret i CM-systemet. Optimeo kan til enhver tid uden skriftlig varsel skifte til et anden Cm-system. Dog må dette kun påvirke kundens hjemmeside i et begrænset omfang. Dvs. At der ikke må ske væsentlige ændringer på hjemmesidens udseende, men større ændringer af selve backend/cm-system er ok. Aftalens indgåelse En aftale er gældende, når et fremsendt/afgivet tilbud fra Optimeo er accepteret af kunden. Accept af tilbuddet kan ske ved, at begge parter underskriver en fysisk kontrakt, eller gives via korrespondance. Derved kan det konkluderes at Optimeo kun acceptere skriftlige aftaler. Herved skal det yderligere forstås at Optimeo kun er forpligtet til at honorere det der er står skrevet på aftalen, og i tilfælde af at en ansat hos Optimeo har lovet eller givet udtryk for andet, end hvad der står på skrift, er Optimeo ikke bundet heraf. Ej heller såfremt det kan bevises at den ansatte har sagt andet end det der står skrevet. Når en aftale er indgået, er det kundens pligt at levere det materiale, der skal bruges til opgaven. Inden 14 dage efter aftaleindgåelse skal kunden have leveret materiale til hjemmesiden/opgaven på identitoren.dk eller via kontaktformen på Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, forbeholder Optimeo sig retten til at udvikle en hjemmeside, hvor billeder og tekst kun er vejledende. Dette skal forstås således, at teksten vil være fiktiv, og billederne ikke nødvendigvis relevante for kunden. Manglende tekst og grafisk materiale kan ikke ligges til grund for, at kunden nægter at modtage det udviklede produkt. Når anvendeligt materiale foreligger, vil hjemmesiden dog blive opdateret hermed uden ekstra betaling. Hvis ikke kunden har fremsendt materialet indenfor de ovennævnte 14 dage, vil kunden blive faktureret efter de 14 dage, uanset om siden er påbegyndt eller ej. Dog bliver siden liggende på en testserver således, at kunden selv kan ringe ind til Optimeos supporttelefon på og aktivere den på det rigtige domæne når der er betalt. (beskrives også i afsnittet om fakturering) Kunden faktureres ALTID når der er indgået en aftale. Dette være sig uanset om kunden fortryder, nægter at modtage siden, ikke kan kontaktes, ikke syntes om udkastet m.m Idet Optimeo udeluklende indgår aftaler med erhversdrivende, er der tale om et handelskøb, hvorfor det ikke er muligt at fortryde et køb. dette gælder uanset om Optimeo er påbegyndt arbejdet eller ej. Dvs. at kunden ALTID vil blive faktureret det beløb som er skrevet på den indgåede aftale. Optimeo forbeholder sig retten til at frasige sig en opgave, hvis den viser sig at være for omfangsrig eller umulig at løse. I det tilfælde faktureres kunden ikke. Kunden er ansvarlig for at have rettighederne til det materiale, som Optimeo skal uploade på kundens hjemmeside. Optimeo kan ikke drages til ansvar for misbrug af rettigheder, hvad enten det er til tekst, billeder m.m. Ved indgåelsen af aftalen er kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt adresse. Derudover forpligter den person som underskriver aftalen sig

3 til at have bemyndigelse til at underskrive på firmaets vegne. Såfremt dette bruges som argument for ikke at honorere aftalen, vil Optimeo kunne kræve betaling fra den person som har underskrevet kontrakten. Dog kun såfremt personen er myndig. Optimeo forbeholder sig retten til at benytte ovenstående oplysninger i egen interesse. Dette skal forstås således, at Optimeo må anvende de opgivne informationer til f.eks. oprettelse af domæne hos dk-hostmaster samt som reference i salgs- og markedsføringsøjemed. Optimeo har til hensigt at levere det første udkast inden 4 uger fra aftaleindgåelse, hvilket er vejledende da udefrakommende faktorer kan påvirke dette, hvorfor det må forventes at der kan gå længere tid. Derfor kan det ikke betragtes som misligholdelse såfremt udviklingen af hjemmesiden bliver forsinket i forhold til de 4 uger. Dette gælder også i det tilfælde hvor der er aftalt en tidsfrist. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor. Prisgaranti I særlige tilfælde, hvor kunden er usikker omkring hvad prisen indeholder, har den kørende sælger bemyndigelse til at tilbyde kunden 14 dages prisgaranti på Optimeos produkter. Dog skal dette fremgå af kontrakten for at være gyldigt. I det tilfælde hvor en kunde har aftalt 14 dages prisgaranti, vil kunden inden for 14 dage, have mulighed for at få prisen matchet med et tilbud fra en konkurrent. Dog kun såfremt at tilbuddet er identisk, og der ikke er tale om et ekstraordinært tilbud fra den anden tilbyder. Derved skal der være tale om normale priser fra den anden udbyder, og en tredjeperson skal kunne købe produktet til samme pris. Denne prisgaranti gælder 14 dage fra aftalen indgås. Opsigelse Alle aftaler der forløber over en længere periode f.eks. CMS-hjemmesider/markedsføringspakker samt øvrige aftaler er gældende i perioden, der er angivet på fakturaen. Aftalen forlænges automatisk med 24 måneder, såfremt kunden ikke har opsagt den senest 3 måneder inden aftalens udløb. Denne opsigelse skal tilgå Optimeo skriftligt enten til eller ved fysisk brev til: Bredgade 36E, 1. Sal 1260 København K. Aftalen er uopsigelig i den perioden som er angivet på aftalen/kontrakten hvorfor kunden ikke har mulighed for at opsige samarbejdet i perioden, hvad enten det drejer sig om markedsføringespakkerne eller hjemmesiden. Dette skal forstås således at, såfremt en kunde har indgået aftale om en 4 årig hjemmeside og sat kryds i en markedsføringspakke. Da vil aftalen være uopsigelig i henhold til begge produkter, i den fulde periode. Dette skyldes at Optimeo ved udarbejdelse af både hjemmesiden og markedsføringspakkerne, bruger en stor del af de samlede ressoucer ved opstart, hvilket udelukkende er muligt idet kunden uden mulighed for opsigelse forpligter sig til den fulde periode. Såfremt kunden skrifteligt (se ovenstående) har givet udtryk for ikke at forsætte efter den aftale periode, der deaktiveres kundens hjemmeside, tillige med alt tilhørende materiale. Optimeo kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle negative konsekvenser, som dette måtte medføre for virksomheden, der således står uden en hjemmeside. Alt materiale som kunden har leveret, gives ikke tilbage, men destrueres. Billeder som Optimeo har indkøbt til brug på kundens hjemmeside, kan til enhver tid genbruges af Optimeo også i den periode hvor aftalen løber. Såfremt kunden ønsker at få designet en lignende side hos en anden udbyder, må kunden gerne tage udgangspunkt i det gamle design, men dog ikke fremstille en identisk hjemmeside.

4 Optimeo kan til enhver tid opsige samarbejdet og derved deaktivere kundens hjemmeside. I det tilfælde vil kunden, såfremt opsigelsen ikke skyldes aftalens misligholdelse, få refunderet det forudbetalte beløb. Aktivering af produktet Når aftalen mellem Optimeo og kunden er godkendt af begge parter, går Optimeos medarbejdere i gang med at udvikle den pågældende hjemmeside. Hjemmesiden udvikles på en testserver/et testdomæne, som flyttes over/udgives på kundens eget domæne, så snart udkastet er godkendt. Optimeo fakturere kunden når udkastet til hjemmesiden overleveres på en testside til kunden (dette sker uanset hvorvidt kunden er tilfreds med udkastet eller ej). Såfremt kunden påstår ikke at have modtaget den fremsendte , og eller modtaget et telefonopkald vedr. testsiden, er det kundens pligt at henvende sig ligeså snart fakturaen modtages, hvorefter kunden vil få udleveret en URL hvor udkastet til siden kan ses. Dog kan dette ikke give anledning til ikke at betale fakturaen til tiden. Indleveret materiale I alle tilfælde hvor kunden skal levere materiale til Optimeo i forbindelse med udvikling af et af Optimeos produkter, er det kundens ansvar at have en backup af det udleverede materiale. Optimeo kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes. Optimeo har ophavsret samt enhver anden rettighed til alle kildekoder/skabeloner, herunder Asp, Java, Applets, CGI,.Net, HTML-kode, PHP og enhver anden kode. Derudover har Optimeo ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Optimeo, og som indgår som en del af kundens løsning. De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden Optimeos skriftlige accept. Aftalens omfang Aftalen omfatter det produkt, som er angivet på kontrakten/aftalen. I tilfælde hvor kunden har fri support, er kunden velkommen til at kontakte Optimeo telefonisk med relevante spørgsmål/eller indsende rettelser og ændringer direkte på Optimeos hjemmeside. Kunden har også i forbindelse med udvikling af CMS-hjemmesider ret til at henvende sig til Optimeo, når billeder og tekster ønskes udskiftet. Udskiftningen vil ske inden for rimelig tid efter levering af materialet. Redesign af hjemmesiden samt ændring af funktioner og sker kun mod særskilt betaling og/eller efter aftale. Optimeo tilbyder ikke FTP-adgang. Misligholdelse af aftalen Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet/aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet, vil webhotellet blive spærret. Genåbning sker først, når det er dokumenteret eller på anden vis sikret, at det retsstridige eller uetiske forhold er bragt til ophør eller når Optimeo har sikret

5 sig mod gentagelser. Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftale uden yderligere varsel. Ved oprettelse af domænenavnet indestår kunden for, at denne har retten til det pågældende navn. Kunden friholder Optimeo for ethvert ansvar såfremt, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af et domænenavn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Racistisk, pædofilt og på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder, musik mv., der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold) eller andet uetisk indhold må ikke forefindes på nogen af Optimeos servere. Dette være sig tekst, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Optimeo forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. Optimeo er i alle tilfælde enerådigt bestemmende hvorvidt det antages at væres sig inden for ovennævnte kategorier, hvorfor Identittøren til enhver tid kan afvise upload af sådan materiale. Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med Optimeo, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale mellem Optimeo og den involverede modpart. Optimeo forbeholder sig ret til i særtilfælde at opkræve for trafikforbrug omkring specielle indholdstyper og brug af Optimeos hotel og serverløsninger. Optimeo vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder indgåede aftaler. Årsagen til nedlukningen vil altid blive oplyst, direkte til kunden. Forudbetalte beløb refunderes ikke i tilfælde af misligholdelse uanset arten. Det er udelukkende kundens ansvar, at det valgte domænenavn, indholdet af hjemmesiden samt eventuelle søgeord rettet mod søgemaskiner (fx Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning. Benyttelsen af hjemmesiden skal desuden være lovlig og den må eksempelvis ikke anvendes til udsendelse af SPAM (uopfordret ). Optimeo forbeholder sig ret til uden varsel at lukke for adgangen til hjemmesiden eller mailsystemet i tilfælde af overtrædelse heraf. Samtidig forbeholder Optimeo sig ret til at lukke hjemmesider, der indeholder smædekampagner. Ved lukning af tjenester pga. udsendelse af SPAM og lignende, er der ikke mulighed for tilbagebetaling af abonnementet. Genaktivering af hjemmesiden sker først, når kunden har dokumenteret, at indholdet og brugen er lovlig. Misligholdelse af aftalen betragtes også hvis kunden anvender den frie support til at chikanere Optimeo ApS. Såfremt der er mistanke om chikane, kan Optimeo til enhver tid opsige kundens aftale, og i et sådan tilfælde, vil kunden ikke blive tilbage betalt for den resterende periode. Chikane kan bestå i at kunden anvender den frie support til at få lavet unødvendige rettelser, blot for at bruge/misbruge Optimeos ressoucer. Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for Optimeo efter dansk rets almindelige regler. Ansvarsfraskrivelse Optimeo tilstræber, at der hele tiden er adgang til Optimeos systemer og servere. Optimeo fraskriver sig ansvar for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Optimeos elektroniske udstyr. Optimeo fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Optimeos leverandørers forhold, eller øvrige tredjeparters forhold. Optimeo forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligeholdelse eller lignende med driftsstop til følge. Optimeo kan re-delegere et domæne ved indgåelse af aftale om produktion af en CMS-hjemmeside. I

6 forbindelse med re-delegering af et domænenavn fraskriver Optimeo sig ethvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på den baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Optimeo yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved re-delegering af et domænenavn. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, som følge af Optimeos produkter. Kunden kan ej heller videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig over for Optimeo. Optimeo er ikke ansvarlig for elektronisk post, som ligger på kundens webhotel og er ikke ansvarlig for kundens indhold på kundens hjemmeside, ej heller i det tilfælde, hvor Optimeo har uploadet det på kundens anvisning. Når Optimeo overflytter den nye side til kundens domæne, fraskriver Optimeo sig ethvert ansvar i forhold til at kunden mister tidligere googleplacering. Dette sker idet Optimeo ikke tidligere har googleoptimeret siden, hvorfor Optimeo ikke har mulighed for at stå inde for det, der er blevet fortaget. Optimeo kan varsle ændringer af aftalen via til den adresse. Disse ændringer skal dog varsles 30 dage forinden ændringrne træder i kræft. Kunden kan skriftligt opsige aftalen jf. de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter for kunden kan gennemføres uden forudgående varsel. Dog gælder dette varsel ikke for Optimeos forretningsbetingelser. Dette skal forstås således at Optimeo til tider ændrer forretningsbetingelserne, hvorfor tidligere forretningsbetingelser, kun gælder over for kunden såfremt kunden har printet de forretningsbetingelser, som gjalt ved aftale indgåelse. Såfremt kunden ikke har et udskrift af forretningsbetingelserne på tidspunktet for indgåelsen af deres aftale, er det de nuværende/gældende forretningsbetingelser, som er gældende for kundens aftale. (dette står også på den underskrevne aftale) Såfremt Kunden ønsker at få udleveret en kopi af de for aftalen gældene betingelser, vil kunden altid have mulighed for at spørge om en sådan kopi, hvorefter Optimeo vil fremsende denne elektronisk eller med post. Optimeo kan løbende foretage tilretninger/ændringer af de enkelte moduler og produkter af hensyn til driften, herunder indskrænke eller ophøre med at tilbyde specielle abonnementstyper eller særtjenester. Såfremt kunden har produkter fra trejdepart igennem deres aftale med Optimeo, er Optimeo ikke ansvarlig for at varsle disse ændringer der vedrører disse produkter. Optimeo kan overdrage den tekniske drift af enhver ydelse til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden. Den overdragelse kan ikke betragtes som en væsentlig ændring af aftalen. Kun i tilfælde af væsentlige ændringer er kunden berettiget til at opsige sin aftale i aftaleperioden.

7 Betingelser for øvrige produkter og ydelser som indgår i kontrakten foruden hjemmesiden. Opsætning af konto/hosting af Ved indgåelse af aftaler herom opretter Optimeo virksomhedens forskellige konti, dog maks. 5. Herefter hostes kundens gamle/nye s. Optimeo fraskriver sig ethvert ansvar vedr. fejl i mailsystem for nye og gamle s. Såfremt gamle beskeder slettes eller nye ikke modtages, kan Optimeo ikke stilles til ansvar og er ej heller erstatningsansvarlig, uanset konsekvenserne for kunden eller kundens forretning. Dette gælder uanset om der er tale om en teknisk fejl (nede tid på servere) eller en menneskelig fejl. Eksempel til forståelse: Kunde x har på deres hjemmeside en kontaktformular, hvor deres kunder normalt henvender sig i forhold til bestillinger af virksomhedens produkter, samt stiller vigtige spørgsmål. Efter noget tid undrer kunde x, sig over at de ikke modtager så mange henvendelser på kontaktformularen som sædvaneligt. Kunde x beslutter sig for at undersøge sagen, og finder ud af at Optimeos ansatte har lavet en fejl, samtidig med at der har været problemer med serverne. Kunde x finder nu ud af, at en deres vigtige kunder i den tid hvor kontaktformularen ikke virkede, har lagt en stor bestilling, men efter som kunde x, ikke reagerede, så gik bestillingen til en konkurrende virksomhed. Kunde x kan nu påvise at have mistet en ordre/bestilling. I sådan et tilfælde eller i et lignede tilfælde kan Optimeo aldrig stilles til ansvar og er ej heller erstatningsansvarlig, uanset konsekvenserne for kunden eller kundens forretning. Derved må det forstås at kunden har et løbende ansvar for at kontrollere om kundens og kundens hjemmeside, fungere efter hensigten. Såfremt der findes en fejl, kan Optimeo ej heller holdes ansvarlig ej heller ikke erstatningsansvarlig for ikke at udbedre fejlen. Dette skyldes at der kan opstå fejl grundet hacking/spam m.m. som Optimeo ikke kan løse, hvorfor der kan gå længe inden problemet løses. Der kan tilmed opstå en situation hvor angreb har slettet kundens side, hvorfor Optimeo skal have tid til at opbygge/genskabe kundens produkt. Ovenstående gælder også såfremt hele hjemmesiden/ s ikke fungere/er nede. Fri opdatering af hjemmesiden hele året: Så længe en gældende aftale med fri support løber, har kunden mulighed for at ringe ind til Optimeos supportafdeling og få hjælp til rettelser af billeder, tekster, menuer eller farver. Større Funktionelle eller designmæssige rettelser er ikke inkluderet i supportaftaler. Rettelser skal foretages inden for rimelig tid. Større Funktionelle eller designmæssige rettelser omfatter en bred vifte af rettelser som ikke er med i den frie support. Det omfatter alle funktionelle eller designmæssige rettelser som ikke er: sletning, udskiftning indsættelse af billeder, tekster, menuer eller farver. Dog kan det ikke forventes at en sådan service gives, i den periode, hvor Optimeo holder lukket. Derudover må der påregnes ekstra tid, hvis en rettelse indsendes i en ferie, idet der vil være en naturlig kø efter ferien. Antal undersider: Som standard er der mulighed for 25 undersider på Optimeos hjemmesider. Såfremt kunden ønsker flere sider, påtager Optimeo sig retten til at kunne opkræve 299 kr. ekskl. moms pr. underside. Dog kan Optimeo i særlige tilfælde acceptere flere end 25 undersider uden beregning.

8 Kontaktformular: Herved forstås en simpel kontaktformular, hvor besøgende på en hjemmeside har mulighed for at skrive en besked, hvorefter Optimeos kunde modtager denne besked på en af de tilvalgte s. Såfremt kunden ønsker en udvidet kontaktformular med dropdown menuer m.m. kan dette tilkøbes for kr. ekskl. moms. Integreret statestik modul: Der installeres google analytics, som kunden kan få adgang til. Google maps-integration: I kontaktformularen integreres et dynamisk google map. Såfremt det ønskes. SEO/Søgemaskineoptimering/Google optimering/optimeos markedsføringspakke (dækker alle aftaler om søgemaskine optimering, der indgås med Optimeo, uanset om det er i forbindelse med udvikling af en ny hjemmeside eller som en særskilt aftale) Markedsføringspakker Optimeo fokuserer på at opnå de absolut bedste resultater i forbindelse med søgemaskine optimering, hvorfor der er udarbejdet special pakker. Disse findes i 5 udgaver, en pakke 1,2,3,4,5. Forskellen på pakkerne, er de ressourcer, der tildeles kunden internt. Dvs. at for hver kr. markedsføringsaftalen beløber sig på, tildeles 1 time i afdelingen. Alle pakkerne kører i 2,4,6 år. Alt efter hvilken binding kunden har på CMS-hjemmeside aftalen. Såfremt en markedsføringspakke er købt samtidig med et website er bindingsperioden den samme som den der er valgt for websitet. Af aftalen fremgår hvilke tiltag Optimeo tager for at forbedre Googles indeksering af kundens hjemmeside. Som benævnt ovenstånde gælder således også for markedsføringspakkerne, at der ikke gives nogen garantier for placering eller opnåede resultater. Yderligere gælder ovenstående også for ansvar/erstatningsansvar. Grafisk pakke: Der udarbejdes en grafisk pakke. Denne pakke udarbejdes på baggrund af det udviklede logo. Ved udarbejdelse af logo gives der tre udkast, hvorfra et af disse tre skal vælges. Derefter udarbejdes resten af den grafiske pakke. Her udarbejdes maks. to udkast med baggrund i det valgte logo. Såfremt der ikke kan vælges et logo, udvikles der et nyt, som afregnes med 500 kr. ekskl. moms pr. udkast. For ekstra udkast til det resterende betales kr. ekskl. moms. Medierådgivning: Ved medierådgivning forstås, at Optimeo kan rådgive om produkter, som kunden får tilbudt af tredjepart. I 4-6-årige aftaler indgår der 1 times medierådgivning fordelt på aftalens løbetid. Så snart denne time er opbrugt, vil kunden få tilbud om at tilkøbe mere medierådgivning, hvilket er en særskilt aftale. Tekstforfatning: Ved tekstforfatning udarbejdes en tekst, som minimum indeholder 300 ord. Teksten må forventes formuleret ud fra, at tekstforfatteren ikke har branchekendskab, hvorfor tekstens formulering må forventes overfladisk. Prisen for tekstforfatning pr. side dækker 1 udkast. Rettelser betales pr. time (750 kr. ekskl. moms)

9 Virusbeskyttelse: Ved virusbeskyttelse forstås, at Optimeo installerer et simpelt plugin på serverene samt cm-systemet, som skal forhindre de værste vira. Dog er Optimeo uden ansvar og ikke erstatningspligtig for konsekvenser, såfremt en kundens hjemmeside inficeres med virus. Samme ansvarsfraskrivelse er gældende i forhold til hackerangreb og andre angreb, der kan være skadelige for kundens hjemmeside. Såfremt kundens forretning er særlig følsom over for nedbrud på kundens hjemmeside/webshop, anbefales det at kunden kontakter Optimeo i forhold til øvrige tilvalg, som kan øge sikkerheden, ud over hvad der er standard for Optimeos sider. Eksternt logodesign: I det tilfælde hvor virksomheden ikke selv har et logo, tillader Optimeo sig at designe og udvikle et unikt logo til kunden. Dette logo er uden beregning og anvendes udelukkende på kundens hjemmeside, for derved at kunne tilbyde et fuldt færdigt produkt. Ønsker kunden senere at tage dette logo i brug andre steder, såsom salgsmateriale/visitkort osv., vil kunden blive faktureret kr. for udarbejdelsen af logoet. Herefter kan kunden frit benytte logoet, og senere varemærkebeskytte dette logo. Fakturering Hjemmesiden betragtes leveret når et link til en testhjemmesiden hvor udkastet kan ses, sendes til kundens , eller overleveres pr. telefon. Optimeo forbeholder sig ret til at foretage fakturering efter ovenstående leveringen er sket. Såfremt første udkast ikke godkendes, kan der afslås to yderligere udkast. Dog skal disse afslås senest 2 dage efter de er blevet overleveret. Dette skal medvirke, at en kunde ikke kan holde Optimeo hen i en længere periode. Herefter må kunden vælge ét af de tre udkast, som kunden herefter kan få lagt på deres respektive domæne. Medierådgivning og andre produkter/tjenester kan faktureres særskilt. Efter aftalen er indgået, har kunden, som tidligere nævnt, 14 dage til at indlevere det materiale, som skal anvendes på siden. Såfremt Optimeo ikke modtager materialet inden for tidsrammen, forbeholder Optimeo sig som tidligere nævnt, retten til at udarbejde en standardhjemmeside med latin tekst og fiktive billeder. Optimeo forbeholder sig retten til at fakturere kunden det fulde beløb for denne hjemmeside/aftale. Såfremt aftalen indeholder support, kan kunden senere få rettet siden til uden beregning. Den udarbejdede standardside udarbejdes på en testserver, og lægges over på det rigtige domæne, når kunden henvender sig og beder om dette. Dette sker af hensyn til kunden, idet en måske eksisterende side ikke overskrives af en standardside, uden korrekt tekst og billeder. Optimeo vil inden for de 14 dage, kontakte kunden, og spørge ind til ønsker til siden. Såfremt Optimeo ikke får fat på kunden inden for to forsøg, fremsendes en . Denne skal være besvaret med ønsker inden for 14 dage efter aftaleindgåelsen. Såfremt denne ikke modtages af Optimeo, eller såfremt Optimeo ikke opnår kontakt til kunden, udarbejdes en standardside som tidligere beskrevet. En hjemmeside præsenteres på en testside/et testdomæne, og kunden har herefter 3 dage til at komme med rettelser. Såfremt kunden har fri support inkluderet i aftalen, kan kunden komme med rettelser i hele perioden.

10 Såfremt der ikke er fremsendt materiale inden for 14 dage fra aftalens indgåelse, er sagen afsluttet ved udarbejdelse og overlevering af en standardhjemmeside/-design som udarbejdes for virksomheden. Herved skal forstås, at kunden ikke kan afvise et udkast, eller har ret til flere udkast, såfremt kunden ikke har indleveret materiale rettidigt (senest 14 dage fra indgåelse af aftale). Priser & Betalingsbetingelser Alle priser, herunder priser på kontrakter, hjemmesider m.m. er ekskl. moms. Aftalen betales forud i henhold til den aftalte periode, der er anført på bekræftelsen/accepten (såfremt der er aftalt andre betalingsvilkår, vil disse ikke blive påvirket af at kunden opsiger deres aftale, hvorfor beløbet for den fulde periode stadig vil være udestående). Optimeo forbeholder sig ret til at fakturere tre måneder før udløb af aftale (gælder fakturering af de næste 24 måneder, såfremt aftalen ikke er opsagt tre måneder inden udløb), eftersom serverplads skal reserveres og tildeles. Perioden fremgår af den fremsendte faktura og på kundens aftale. Optimeo forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med levering af f.eks. support og tjenester, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden i perioden som automatisk er blevet forlænget. Abonnementsprisen reguleres årligt efter nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Optimeo via Skyldige beløb skal betales senest ti (10) dage fra fakturadatoen (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Hvis Optimeo ikke har modtaget betaling senest ti dage fra påkravsdato, forbeholder Optimeo sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Optimeo sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, og administrationsmodul, indtil Optimeos tilgodehavende er betalt fuldt og helt. Optimeos overdragelse til tredjepart Optimeo kan frit overdrage driften af produktet samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til tredjepart uden varsel, såfremt overdragelse kan ske på uændrede vilkår for kunden (Dvs. at Optimeo kan overdrage kundens aftale). Dette gælder også, såfremt overdragelsen sker til en tredjepart, hvis CM-System er anderledes, men opfylder de samme almindelige behov hos Optimeos kunder. Dette kunne evt. være relevant i det tilfælde, hvor virksomheden Optimeo sælges. Ovenstående skal forstås således at såfremt Optimeo ønsker at sælge firmaet/overdrage aktiviteterne i firmaet til trejdepart, kan kunden ikke anvende dette argument Lovvalg og værneting Tvister mellem kunden og Optimeo skal afgøres efter dansk ret ved Optimeos hjemsted.

11

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

1. Omfang og anvendelse. 2. Generelle oplysninger. 3. Kommunikation. 4. Tilbud

1. Omfang og anvendelse. 2. Generelle oplysninger. 3. Kommunikation. 4. Tilbud 1. Omfang og anvendelse Betingelserne omfatter samtlige W20 media I/S produkter og ydelser, som herefter vil blive betegnet som "Produktet". Enhver eksisterende eller potentiel aftager af W20 media I/S'

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Forretnings og handelsbetingelser

Forretnings og handelsbetingelser Forretnings og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder Ophavsret Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere