Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor."

Transkript

1 Betingelser Anvendelse Disse forretningsbetingelser anvendes i alle forhold imellem Optimeo ApS og kunden (kunden er den virksomhed der har indgået en aftale med Optimeo ApS, herefter benævnt Kunden). Fravigelse af disse betingelser kan kun ske skriftligt og anerkendes kun, såfremt de er skriftligt godkendt af begge parter. Optimeo indgår udelukkende aftale om at levere produkter til erhvervsdrivende (handelsaftaler). Såfremt en aftale ved en fejl bliver indgået imellem Optimeo og en forbruger, er den ikke gældende og ej heller bindende for Optimeo. Produktet Disse betingelser omfatter alle Optimeos produkter, og gælder derfor ikke for produkter, som leveres af tredjepart. I tilfælde hvor Optimeo blot videresælger/formidler en service, er disse betingelser kun gældende i forhold til den service, Optimeo leverer. Det betyder, at Optimeo ikke kan stilles til ansvar for tredjeparts produkter, som f.eks. kan være: Google Analytics, Help-on-click, Crazyegg m.fl. Afregning/priser for Optimeos produkter er som oplyst på Optimeos hjemmeside (eller på kundens kontrakt, såfremt der er indgået en aftale. Den oplyste pris på kontrakten går forud for priser på hjemmesiden). I tilfælde hvor der er aftalt en rabat med kunden, vil dette være oplyst i den pågældende kundes kontrakt. I forbindelse med Optimeos hovedprodukt CMS-hjemmesiden, fungerer Optimeo i forhold indkøb af domæne, udelukkende som registrator (formidler) ved kundens erhvervelse af internetdomænet hos Dkhostmaster. Kunden er derfor underlagt de vilkår, der fastsættes af den relevante navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af kunden. Optimeos CMS-hjemmesider giver mulighed for at lagre data og datafiler med relation til kundens hjemmeside på Optimeos server. I forbindelse med denne lagring af data må kundens datamængde på intet tidspunkt influere på ydelsen, så det påvirker Optimeos øvrige kunder (maks. 2 gigabyte). På baggrund af dette er det ikke tilladt for Optimeos kunder at have store arkiver af filer til fri download, herunder, men ikke begrænset til shareware-arkiver, musikfiler, billedgallerier eller videosamlinger. Optimeo forbeholder sig enhver ret til at opsige en aftale, såfremt ovenstående ikke overholdes. Altså kunden må ikke lagre mere end 2 gigabyte data på siderne. Ovenstående bestemmelse om en begrænsning på 2 gigabyte, kan til enhver tid ændres af Optimeo med 14 dages varsel (skal gives skrifteligt). Såfremt kunden ikke retter ind efter en varsel herom, kan Optimeo opsige kunden øjeblikkeligt, og der gives ikke penge retur for en tilbageværende periode. I perioden hvor kontrakten imellem kunden og Optimeo er gældende, har kunden mulighed for at få rettet sidens indhold uden beregning (hvis fri support er inkluderet i aftalen). Herunder gælder tekster, billeder og farver. Det forudsættes, at kunden indsender de tekster/billeder, som ønskes udskiftet, hvorefter Optimeo inden for rimelig tid, vil fortage ændringerne. Større ændringer af designs- og/eller funktioner foretages ikke uden beregning, og kunden vil blive opkrævet Optimeos faste priser for udvikling heraf. (ved større ændringer forstås, alle ændringer som går ud over farveændringer, indsættelse/sletning/udskiftning af billeder og tekster) Ved udvikling af en CMS-hjemmeside foregår udviklingen i WordPress, hvorfor dette system også vil fungere som CM-System/opdateringsmodul (kunden får kun adgang til CM-systemet efter særskilt aftale imellem kunden og Optimeo. Dvs. at kunder med fri support ikke får adgang til et CM-system). Optimeo er ikke ansvarlig for fejl og mangler i CM-Systemet hvorfor Optimeo ikke kan

2 drages til ansvar for eventuelle skadelige virkninger på kundens hjemmeside eller forretning heraf og er i sådanne tilfælde er Optimeo ikke erstatningsansvarlig. Dette gælder også såfremt skaden/fejlen/manglen m.m. skyldes et trejdepart plugin som er installeret i CM-systemet. Optimeo kan til enhver tid uden skriftlig varsel skifte til et anden Cm-system. Dog må dette kun påvirke kundens hjemmeside i et begrænset omfang. Dvs. At der ikke må ske væsentlige ændringer på hjemmesidens udseende, men større ændringer af selve backend/cm-system er ok. Aftalens indgåelse En aftale er gældende, når et fremsendt/afgivet tilbud fra Optimeo er accepteret af kunden. Accept af tilbuddet kan ske ved, at begge parter underskriver en fysisk kontrakt, eller gives via korrespondance. Derved kan det konkluderes at Optimeo kun acceptere skriftlige aftaler. Herved skal det yderligere forstås at Optimeo kun er forpligtet til at honorere det der er står skrevet på aftalen, og i tilfælde af at en ansat hos Optimeo har lovet eller givet udtryk for andet, end hvad der står på skrift, er Optimeo ikke bundet heraf. Ej heller såfremt det kan bevises at den ansatte har sagt andet end det der står skrevet. Når en aftale er indgået, er det kundens pligt at levere det materiale, der skal bruges til opgaven. Inden 14 dage efter aftaleindgåelse skal kunden have leveret materiale til hjemmesiden/opgaven på identitoren.dk eller via kontaktformen på Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, forbeholder Optimeo sig retten til at udvikle en hjemmeside, hvor billeder og tekst kun er vejledende. Dette skal forstås således, at teksten vil være fiktiv, og billederne ikke nødvendigvis relevante for kunden. Manglende tekst og grafisk materiale kan ikke ligges til grund for, at kunden nægter at modtage det udviklede produkt. Når anvendeligt materiale foreligger, vil hjemmesiden dog blive opdateret hermed uden ekstra betaling. Hvis ikke kunden har fremsendt materialet indenfor de ovennævnte 14 dage, vil kunden blive faktureret efter de 14 dage, uanset om siden er påbegyndt eller ej. Dog bliver siden liggende på en testserver således, at kunden selv kan ringe ind til Optimeos supporttelefon på og aktivere den på det rigtige domæne når der er betalt. (beskrives også i afsnittet om fakturering) Kunden faktureres ALTID når der er indgået en aftale. Dette være sig uanset om kunden fortryder, nægter at modtage siden, ikke kan kontaktes, ikke syntes om udkastet m.m Idet Optimeo udeluklende indgår aftaler med erhversdrivende, er der tale om et handelskøb, hvorfor det ikke er muligt at fortryde et køb. dette gælder uanset om Optimeo er påbegyndt arbejdet eller ej. Dvs. at kunden ALTID vil blive faktureret det beløb som er skrevet på den indgåede aftale. Optimeo forbeholder sig retten til at frasige sig en opgave, hvis den viser sig at være for omfangsrig eller umulig at løse. I det tilfælde faktureres kunden ikke. Kunden er ansvarlig for at have rettighederne til det materiale, som Optimeo skal uploade på kundens hjemmeside. Optimeo kan ikke drages til ansvar for misbrug af rettigheder, hvad enten det er til tekst, billeder m.m. Ved indgåelsen af aftalen er kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt adresse. Derudover forpligter den person som underskriver aftalen sig

3 til at have bemyndigelse til at underskrive på firmaets vegne. Såfremt dette bruges som argument for ikke at honorere aftalen, vil Optimeo kunne kræve betaling fra den person som har underskrevet kontrakten. Dog kun såfremt personen er myndig. Optimeo forbeholder sig retten til at benytte ovenstående oplysninger i egen interesse. Dette skal forstås således, at Optimeo må anvende de opgivne informationer til f.eks. oprettelse af domæne hos dk-hostmaster samt som reference i salgs- og markedsføringsøjemed. Optimeo har til hensigt at levere det første udkast inden 4 uger fra aftaleindgåelse, hvilket er vejledende da udefrakommende faktorer kan påvirke dette, hvorfor det må forventes at der kan gå længere tid. Derfor kan det ikke betragtes som misligholdelse såfremt udviklingen af hjemmesiden bliver forsinket i forhold til de 4 uger. Dette gælder også i det tilfælde hvor der er aftalt en tidsfrist. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor. Prisgaranti I særlige tilfælde, hvor kunden er usikker omkring hvad prisen indeholder, har den kørende sælger bemyndigelse til at tilbyde kunden 14 dages prisgaranti på Optimeos produkter. Dog skal dette fremgå af kontrakten for at være gyldigt. I det tilfælde hvor en kunde har aftalt 14 dages prisgaranti, vil kunden inden for 14 dage, have mulighed for at få prisen matchet med et tilbud fra en konkurrent. Dog kun såfremt at tilbuddet er identisk, og der ikke er tale om et ekstraordinært tilbud fra den anden tilbyder. Derved skal der være tale om normale priser fra den anden udbyder, og en tredjeperson skal kunne købe produktet til samme pris. Denne prisgaranti gælder 14 dage fra aftalen indgås. Opsigelse Alle aftaler der forløber over en længere periode f.eks. CMS-hjemmesider/markedsføringspakker samt øvrige aftaler er gældende i perioden, der er angivet på fakturaen. Aftalen forlænges automatisk med 24 måneder, såfremt kunden ikke har opsagt den senest 3 måneder inden aftalens udløb. Denne opsigelse skal tilgå Optimeo skriftligt enten til eller ved fysisk brev til: Bredgade 36E, 1. Sal 1260 København K. Aftalen er uopsigelig i den perioden som er angivet på aftalen/kontrakten hvorfor kunden ikke har mulighed for at opsige samarbejdet i perioden, hvad enten det drejer sig om markedsføringespakkerne eller hjemmesiden. Dette skal forstås således at, såfremt en kunde har indgået aftale om en 4 årig hjemmeside og sat kryds i en markedsføringspakke. Da vil aftalen være uopsigelig i henhold til begge produkter, i den fulde periode. Dette skyldes at Optimeo ved udarbejdelse af både hjemmesiden og markedsføringspakkerne, bruger en stor del af de samlede ressoucer ved opstart, hvilket udelukkende er muligt idet kunden uden mulighed for opsigelse forpligter sig til den fulde periode. Såfremt kunden skrifteligt (se ovenstående) har givet udtryk for ikke at forsætte efter den aftale periode, der deaktiveres kundens hjemmeside, tillige med alt tilhørende materiale. Optimeo kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle negative konsekvenser, som dette måtte medføre for virksomheden, der således står uden en hjemmeside. Alt materiale som kunden har leveret, gives ikke tilbage, men destrueres. Billeder som Optimeo har indkøbt til brug på kundens hjemmeside, kan til enhver tid genbruges af Optimeo også i den periode hvor aftalen løber. Såfremt kunden ønsker at få designet en lignende side hos en anden udbyder, må kunden gerne tage udgangspunkt i det gamle design, men dog ikke fremstille en identisk hjemmeside.

4 Optimeo kan til enhver tid opsige samarbejdet og derved deaktivere kundens hjemmeside. I det tilfælde vil kunden, såfremt opsigelsen ikke skyldes aftalens misligholdelse, få refunderet det forudbetalte beløb. Aktivering af produktet Når aftalen mellem Optimeo og kunden er godkendt af begge parter, går Optimeos medarbejdere i gang med at udvikle den pågældende hjemmeside. Hjemmesiden udvikles på en testserver/et testdomæne, som flyttes over/udgives på kundens eget domæne, så snart udkastet er godkendt. Optimeo fakturere kunden når udkastet til hjemmesiden overleveres på en testside til kunden (dette sker uanset hvorvidt kunden er tilfreds med udkastet eller ej). Såfremt kunden påstår ikke at have modtaget den fremsendte , og eller modtaget et telefonopkald vedr. testsiden, er det kundens pligt at henvende sig ligeså snart fakturaen modtages, hvorefter kunden vil få udleveret en URL hvor udkastet til siden kan ses. Dog kan dette ikke give anledning til ikke at betale fakturaen til tiden. Indleveret materiale I alle tilfælde hvor kunden skal levere materiale til Optimeo i forbindelse med udvikling af et af Optimeos produkter, er det kundens ansvar at have en backup af det udleverede materiale. Optimeo kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes. Optimeo har ophavsret samt enhver anden rettighed til alle kildekoder/skabeloner, herunder Asp, Java, Applets, CGI,.Net, HTML-kode, PHP og enhver anden kode. Derudover har Optimeo ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Optimeo, og som indgår som en del af kundens løsning. De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden Optimeos skriftlige accept. Aftalens omfang Aftalen omfatter det produkt, som er angivet på kontrakten/aftalen. I tilfælde hvor kunden har fri support, er kunden velkommen til at kontakte Optimeo telefonisk med relevante spørgsmål/eller indsende rettelser og ændringer direkte på Optimeos hjemmeside. Kunden har også i forbindelse med udvikling af CMS-hjemmesider ret til at henvende sig til Optimeo, når billeder og tekster ønskes udskiftet. Udskiftningen vil ske inden for rimelig tid efter levering af materialet. Redesign af hjemmesiden samt ændring af funktioner og sker kun mod særskilt betaling og/eller efter aftale. Optimeo tilbyder ikke FTP-adgang. Misligholdelse af aftalen Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet/aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet, vil webhotellet blive spærret. Genåbning sker først, når det er dokumenteret eller på anden vis sikret, at det retsstridige eller uetiske forhold er bragt til ophør eller når Optimeo har sikret

5 sig mod gentagelser. Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftale uden yderligere varsel. Ved oprettelse af domænenavnet indestår kunden for, at denne har retten til det pågældende navn. Kunden friholder Optimeo for ethvert ansvar såfremt, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af et domænenavn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Racistisk, pædofilt og på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder, musik mv., der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold) eller andet uetisk indhold må ikke forefindes på nogen af Optimeos servere. Dette være sig tekst, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Optimeo forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. Optimeo er i alle tilfælde enerådigt bestemmende hvorvidt det antages at væres sig inden for ovennævnte kategorier, hvorfor Identittøren til enhver tid kan afvise upload af sådan materiale. Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med Optimeo, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale mellem Optimeo og den involverede modpart. Optimeo forbeholder sig ret til i særtilfælde at opkræve for trafikforbrug omkring specielle indholdstyper og brug af Optimeos hotel og serverløsninger. Optimeo vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder indgåede aftaler. Årsagen til nedlukningen vil altid blive oplyst, direkte til kunden. Forudbetalte beløb refunderes ikke i tilfælde af misligholdelse uanset arten. Det er udelukkende kundens ansvar, at det valgte domænenavn, indholdet af hjemmesiden samt eventuelle søgeord rettet mod søgemaskiner (fx Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning. Benyttelsen af hjemmesiden skal desuden være lovlig og den må eksempelvis ikke anvendes til udsendelse af SPAM (uopfordret ). Optimeo forbeholder sig ret til uden varsel at lukke for adgangen til hjemmesiden eller mailsystemet i tilfælde af overtrædelse heraf. Samtidig forbeholder Optimeo sig ret til at lukke hjemmesider, der indeholder smædekampagner. Ved lukning af tjenester pga. udsendelse af SPAM og lignende, er der ikke mulighed for tilbagebetaling af abonnementet. Genaktivering af hjemmesiden sker først, når kunden har dokumenteret, at indholdet og brugen er lovlig. Misligholdelse af aftalen betragtes også hvis kunden anvender den frie support til at chikanere Optimeo ApS. Såfremt der er mistanke om chikane, kan Optimeo til enhver tid opsige kundens aftale, og i et sådan tilfælde, vil kunden ikke blive tilbage betalt for den resterende periode. Chikane kan bestå i at kunden anvender den frie support til at få lavet unødvendige rettelser, blot for at bruge/misbruge Optimeos ressoucer. Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for Optimeo efter dansk rets almindelige regler. Ansvarsfraskrivelse Optimeo tilstræber, at der hele tiden er adgang til Optimeos systemer og servere. Optimeo fraskriver sig ansvar for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Optimeos elektroniske udstyr. Optimeo fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Optimeos leverandørers forhold, eller øvrige tredjeparters forhold. Optimeo forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligeholdelse eller lignende med driftsstop til følge. Optimeo kan re-delegere et domæne ved indgåelse af aftale om produktion af en CMS-hjemmeside. I

6 forbindelse med re-delegering af et domænenavn fraskriver Optimeo sig ethvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på den baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Optimeo yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved re-delegering af et domænenavn. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, som følge af Optimeos produkter. Kunden kan ej heller videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig over for Optimeo. Optimeo er ikke ansvarlig for elektronisk post, som ligger på kundens webhotel og er ikke ansvarlig for kundens indhold på kundens hjemmeside, ej heller i det tilfælde, hvor Optimeo har uploadet det på kundens anvisning. Når Optimeo overflytter den nye side til kundens domæne, fraskriver Optimeo sig ethvert ansvar i forhold til at kunden mister tidligere googleplacering. Dette sker idet Optimeo ikke tidligere har googleoptimeret siden, hvorfor Optimeo ikke har mulighed for at stå inde for det, der er blevet fortaget. Optimeo kan varsle ændringer af aftalen via til den adresse. Disse ændringer skal dog varsles 30 dage forinden ændringrne træder i kræft. Kunden kan skriftligt opsige aftalen jf. de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter for kunden kan gennemføres uden forudgående varsel. Dog gælder dette varsel ikke for Optimeos forretningsbetingelser. Dette skal forstås således at Optimeo til tider ændrer forretningsbetingelserne, hvorfor tidligere forretningsbetingelser, kun gælder over for kunden såfremt kunden har printet de forretningsbetingelser, som gjalt ved aftale indgåelse. Såfremt kunden ikke har et udskrift af forretningsbetingelserne på tidspunktet for indgåelsen af deres aftale, er det de nuværende/gældende forretningsbetingelser, som er gældende for kundens aftale. (dette står også på den underskrevne aftale) Såfremt Kunden ønsker at få udleveret en kopi af de for aftalen gældene betingelser, vil kunden altid have mulighed for at spørge om en sådan kopi, hvorefter Optimeo vil fremsende denne elektronisk eller med post. Optimeo kan løbende foretage tilretninger/ændringer af de enkelte moduler og produkter af hensyn til driften, herunder indskrænke eller ophøre med at tilbyde specielle abonnementstyper eller særtjenester. Såfremt kunden har produkter fra trejdepart igennem deres aftale med Optimeo, er Optimeo ikke ansvarlig for at varsle disse ændringer der vedrører disse produkter. Optimeo kan overdrage den tekniske drift af enhver ydelse til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden. Den overdragelse kan ikke betragtes som en væsentlig ændring af aftalen. Kun i tilfælde af væsentlige ændringer er kunden berettiget til at opsige sin aftale i aftaleperioden.

7 Betingelser for øvrige produkter og ydelser som indgår i kontrakten foruden hjemmesiden. Opsætning af konto/hosting af Ved indgåelse af aftaler herom opretter Optimeo virksomhedens forskellige konti, dog maks. 5. Herefter hostes kundens gamle/nye s. Optimeo fraskriver sig ethvert ansvar vedr. fejl i mailsystem for nye og gamle s. Såfremt gamle beskeder slettes eller nye ikke modtages, kan Optimeo ikke stilles til ansvar og er ej heller erstatningsansvarlig, uanset konsekvenserne for kunden eller kundens forretning. Dette gælder uanset om der er tale om en teknisk fejl (nede tid på servere) eller en menneskelig fejl. Eksempel til forståelse: Kunde x har på deres hjemmeside en kontaktformular, hvor deres kunder normalt henvender sig i forhold til bestillinger af virksomhedens produkter, samt stiller vigtige spørgsmål. Efter noget tid undrer kunde x, sig over at de ikke modtager så mange henvendelser på kontaktformularen som sædvaneligt. Kunde x beslutter sig for at undersøge sagen, og finder ud af at Optimeos ansatte har lavet en fejl, samtidig med at der har været problemer med serverne. Kunde x finder nu ud af, at en deres vigtige kunder i den tid hvor kontaktformularen ikke virkede, har lagt en stor bestilling, men efter som kunde x, ikke reagerede, så gik bestillingen til en konkurrende virksomhed. Kunde x kan nu påvise at have mistet en ordre/bestilling. I sådan et tilfælde eller i et lignede tilfælde kan Optimeo aldrig stilles til ansvar og er ej heller erstatningsansvarlig, uanset konsekvenserne for kunden eller kundens forretning. Derved må det forstås at kunden har et løbende ansvar for at kontrollere om kundens og kundens hjemmeside, fungere efter hensigten. Såfremt der findes en fejl, kan Optimeo ej heller holdes ansvarlig ej heller ikke erstatningsansvarlig for ikke at udbedre fejlen. Dette skyldes at der kan opstå fejl grundet hacking/spam m.m. som Optimeo ikke kan løse, hvorfor der kan gå længe inden problemet løses. Der kan tilmed opstå en situation hvor angreb har slettet kundens side, hvorfor Optimeo skal have tid til at opbygge/genskabe kundens produkt. Ovenstående gælder også såfremt hele hjemmesiden/ s ikke fungere/er nede. Fri opdatering af hjemmesiden hele året: Så længe en gældende aftale med fri support løber, har kunden mulighed for at ringe ind til Optimeos supportafdeling og få hjælp til rettelser af billeder, tekster, menuer eller farver. Større Funktionelle eller designmæssige rettelser er ikke inkluderet i supportaftaler. Rettelser skal foretages inden for rimelig tid. Større Funktionelle eller designmæssige rettelser omfatter en bred vifte af rettelser som ikke er med i den frie support. Det omfatter alle funktionelle eller designmæssige rettelser som ikke er: sletning, udskiftning indsættelse af billeder, tekster, menuer eller farver. Dog kan det ikke forventes at en sådan service gives, i den periode, hvor Optimeo holder lukket. Derudover må der påregnes ekstra tid, hvis en rettelse indsendes i en ferie, idet der vil være en naturlig kø efter ferien. Antal undersider: Som standard er der mulighed for 25 undersider på Optimeos hjemmesider. Såfremt kunden ønsker flere sider, påtager Optimeo sig retten til at kunne opkræve 299 kr. ekskl. moms pr. underside. Dog kan Optimeo i særlige tilfælde acceptere flere end 25 undersider uden beregning.

8 Kontaktformular: Herved forstås en simpel kontaktformular, hvor besøgende på en hjemmeside har mulighed for at skrive en besked, hvorefter Optimeos kunde modtager denne besked på en af de tilvalgte s. Såfremt kunden ønsker en udvidet kontaktformular med dropdown menuer m.m. kan dette tilkøbes for kr. ekskl. moms. Integreret statestik modul: Der installeres google analytics, som kunden kan få adgang til. Google maps-integration: I kontaktformularen integreres et dynamisk google map. Såfremt det ønskes. SEO/Søgemaskineoptimering/Google optimering/optimeos markedsføringspakke (dækker alle aftaler om søgemaskine optimering, der indgås med Optimeo, uanset om det er i forbindelse med udvikling af en ny hjemmeside eller som en særskilt aftale) Markedsføringspakker Optimeo fokuserer på at opnå de absolut bedste resultater i forbindelse med søgemaskine optimering, hvorfor der er udarbejdet special pakker. Disse findes i 5 udgaver, en pakke 1,2,3,4,5. Forskellen på pakkerne, er de ressourcer, der tildeles kunden internt. Dvs. at for hver kr. markedsføringsaftalen beløber sig på, tildeles 1 time i afdelingen. Alle pakkerne kører i 2,4,6 år. Alt efter hvilken binding kunden har på CMS-hjemmeside aftalen. Såfremt en markedsføringspakke er købt samtidig med et website er bindingsperioden den samme som den der er valgt for websitet. Af aftalen fremgår hvilke tiltag Optimeo tager for at forbedre Googles indeksering af kundens hjemmeside. Som benævnt ovenstånde gælder således også for markedsføringspakkerne, at der ikke gives nogen garantier for placering eller opnåede resultater. Yderligere gælder ovenstående også for ansvar/erstatningsansvar. Grafisk pakke: Der udarbejdes en grafisk pakke. Denne pakke udarbejdes på baggrund af det udviklede logo. Ved udarbejdelse af logo gives der tre udkast, hvorfra et af disse tre skal vælges. Derefter udarbejdes resten af den grafiske pakke. Her udarbejdes maks. to udkast med baggrund i det valgte logo. Såfremt der ikke kan vælges et logo, udvikles der et nyt, som afregnes med 500 kr. ekskl. moms pr. udkast. For ekstra udkast til det resterende betales kr. ekskl. moms. Medierådgivning: Ved medierådgivning forstås, at Optimeo kan rådgive om produkter, som kunden får tilbudt af tredjepart. I 4-6-årige aftaler indgår der 1 times medierådgivning fordelt på aftalens løbetid. Så snart denne time er opbrugt, vil kunden få tilbud om at tilkøbe mere medierådgivning, hvilket er en særskilt aftale. Tekstforfatning: Ved tekstforfatning udarbejdes en tekst, som minimum indeholder 300 ord. Teksten må forventes formuleret ud fra, at tekstforfatteren ikke har branchekendskab, hvorfor tekstens formulering må forventes overfladisk. Prisen for tekstforfatning pr. side dækker 1 udkast. Rettelser betales pr. time (750 kr. ekskl. moms)

9 Virusbeskyttelse: Ved virusbeskyttelse forstås, at Optimeo installerer et simpelt plugin på serverene samt cm-systemet, som skal forhindre de værste vira. Dog er Optimeo uden ansvar og ikke erstatningspligtig for konsekvenser, såfremt en kundens hjemmeside inficeres med virus. Samme ansvarsfraskrivelse er gældende i forhold til hackerangreb og andre angreb, der kan være skadelige for kundens hjemmeside. Såfremt kundens forretning er særlig følsom over for nedbrud på kundens hjemmeside/webshop, anbefales det at kunden kontakter Optimeo i forhold til øvrige tilvalg, som kan øge sikkerheden, ud over hvad der er standard for Optimeos sider. Eksternt logodesign: I det tilfælde hvor virksomheden ikke selv har et logo, tillader Optimeo sig at designe og udvikle et unikt logo til kunden. Dette logo er uden beregning og anvendes udelukkende på kundens hjemmeside, for derved at kunne tilbyde et fuldt færdigt produkt. Ønsker kunden senere at tage dette logo i brug andre steder, såsom salgsmateriale/visitkort osv., vil kunden blive faktureret kr. for udarbejdelsen af logoet. Herefter kan kunden frit benytte logoet, og senere varemærkebeskytte dette logo. Fakturering Hjemmesiden betragtes leveret når et link til en testhjemmesiden hvor udkastet kan ses, sendes til kundens , eller overleveres pr. telefon. Optimeo forbeholder sig ret til at foretage fakturering efter ovenstående leveringen er sket. Såfremt første udkast ikke godkendes, kan der afslås to yderligere udkast. Dog skal disse afslås senest 2 dage efter de er blevet overleveret. Dette skal medvirke, at en kunde ikke kan holde Optimeo hen i en længere periode. Herefter må kunden vælge ét af de tre udkast, som kunden herefter kan få lagt på deres respektive domæne. Medierådgivning og andre produkter/tjenester kan faktureres særskilt. Efter aftalen er indgået, har kunden, som tidligere nævnt, 14 dage til at indlevere det materiale, som skal anvendes på siden. Såfremt Optimeo ikke modtager materialet inden for tidsrammen, forbeholder Optimeo sig som tidligere nævnt, retten til at udarbejde en standardhjemmeside med latin tekst og fiktive billeder. Optimeo forbeholder sig retten til at fakturere kunden det fulde beløb for denne hjemmeside/aftale. Såfremt aftalen indeholder support, kan kunden senere få rettet siden til uden beregning. Den udarbejdede standardside udarbejdes på en testserver, og lægges over på det rigtige domæne, når kunden henvender sig og beder om dette. Dette sker af hensyn til kunden, idet en måske eksisterende side ikke overskrives af en standardside, uden korrekt tekst og billeder. Optimeo vil inden for de 14 dage, kontakte kunden, og spørge ind til ønsker til siden. Såfremt Optimeo ikke får fat på kunden inden for to forsøg, fremsendes en . Denne skal være besvaret med ønsker inden for 14 dage efter aftaleindgåelsen. Såfremt denne ikke modtages af Optimeo, eller såfremt Optimeo ikke opnår kontakt til kunden, udarbejdes en standardside som tidligere beskrevet. En hjemmeside præsenteres på en testside/et testdomæne, og kunden har herefter 3 dage til at komme med rettelser. Såfremt kunden har fri support inkluderet i aftalen, kan kunden komme med rettelser i hele perioden.

10 Såfremt der ikke er fremsendt materiale inden for 14 dage fra aftalens indgåelse, er sagen afsluttet ved udarbejdelse og overlevering af en standardhjemmeside/-design som udarbejdes for virksomheden. Herved skal forstås, at kunden ikke kan afvise et udkast, eller har ret til flere udkast, såfremt kunden ikke har indleveret materiale rettidigt (senest 14 dage fra indgåelse af aftale). Priser & Betalingsbetingelser Alle priser, herunder priser på kontrakter, hjemmesider m.m. er ekskl. moms. Aftalen betales forud i henhold til den aftalte periode, der er anført på bekræftelsen/accepten (såfremt der er aftalt andre betalingsvilkår, vil disse ikke blive påvirket af at kunden opsiger deres aftale, hvorfor beløbet for den fulde periode stadig vil være udestående). Optimeo forbeholder sig ret til at fakturere tre måneder før udløb af aftale (gælder fakturering af de næste 24 måneder, såfremt aftalen ikke er opsagt tre måneder inden udløb), eftersom serverplads skal reserveres og tildeles. Perioden fremgår af den fremsendte faktura og på kundens aftale. Optimeo forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med levering af f.eks. support og tjenester, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden i perioden som automatisk er blevet forlænget. Abonnementsprisen reguleres årligt efter nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Optimeo via Skyldige beløb skal betales senest ti (10) dage fra fakturadatoen (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Hvis Optimeo ikke har modtaget betaling senest ti dage fra påkravsdato, forbeholder Optimeo sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Optimeo sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, og administrationsmodul, indtil Optimeos tilgodehavende er betalt fuldt og helt. Optimeos overdragelse til tredjepart Optimeo kan frit overdrage driften af produktet samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til tredjepart uden varsel, såfremt overdragelse kan ske på uændrede vilkår for kunden (Dvs. at Optimeo kan overdrage kundens aftale). Dette gælder også, såfremt overdragelsen sker til en tredjepart, hvis CM-System er anderledes, men opfylder de samme almindelige behov hos Optimeos kunder. Dette kunne evt. være relevant i det tilfælde, hvor virksomheden Optimeo sælges. Ovenstående skal forstås således at såfremt Optimeo ønsker at sælge firmaet/overdrage aktiviteterne i firmaet til trejdepart, kan kunden ikke anvende dette argument Lovvalg og værneting Tvister mellem kunden og Optimeo skal afgøres efter dansk ret ved Optimeos hjemsted.

11

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

2. Produkter Betingelserne omfatter BeArts hjemmeside- og special byggede hjemmeside løsninger (herefter samlet betegnet som hjemmeside).

2. Produkter Betingelserne omfatter BeArts hjemmeside- og special byggede hjemmeside løsninger (herefter samlet betegnet som hjemmeside). Forretningsbetingelser BeArt designs Nylandsvej 1 4622 Havdrup Telefon 425 88 333 info@beartdesigns.dk www.beartdesigns.dk Bank: Danske Bank Konto: 1551 3349443317 CVR-nr.: 32204392 Forretningsbetingelser/standardvilkår

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1. Betingelsernes anvendelsesområde De almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for aftaler om hjemmesider og diverse tillægsydelser mellem Apollo Media og kunden i alle forhold. Fravigelse

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr 6. februar 2016 for VisDinVirk.dk, herefter benævnt VisDinVirk.

Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr 6. februar 2016 for VisDinVirk.dk, herefter benævnt VisDinVirk. Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr 6. februar 2016 for VisDinVirk.dk, herefter benævnt VisDinVirk. 1.Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem VisDinVirk og kunden, med

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

HJEMMESIDE SAMARBEJDSAFTALE

HJEMMESIDE SAMARBEJDSAFTALE HJEMMESIDE SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE Mellem Prikmig.nu ApS Havepladsvej 174, st.th 7000 Fredericia CVR-nr. 35 20 95 65 (herefter Leverandør ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR-nr. xxx (herefter

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik:

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik: Copyright: Alt materiale på NextDomain.dk og andet materiale udviklet af Next Domain, er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Dvs., at både digital og analog kopiering af tekst, billeder,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen:

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen: Version 3 Aftale om køb af adgang til e-cmr Aftale indgået via ecmr.dk selvregistrering med NemID. 1. Aftalens genstand 1.1 Adgang, programmel og applikationer tilhørende produktet e-cmr til, at oprette,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 23. november - 2016 Side 1 af 5 1 OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser opdateret. 11.01.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER. Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner

SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER. Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner OM INKASSO DANMARK ApS Inkasso Danmark er et privatejet autoriseret inkassobureau med en mission om, at

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere