REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014"

Transkript

1 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE SIDE 16 Sikkerhed Side 17 Elever Side 18 KUNDER & LEVERANDØRER SIDE 19 Valg af leverandører Side 10 Oplysning og uddannelse Side 11 MILJØ & SAMFUND SIDE 12 Energi og genbrug Side 13 PEFC- og FSC-certificering Side 14

3 FORORD Saint-Gobain blev grundlagt i Siden virksomheden blev grundlagt, har den været kendt for høj kvalitet og etisk forretningsdrift. Vi bestræber os på at behandle kunder, leverandører, med-arbejdere, andre interessenter og samfund med respekt og hensyn. I Saint-Gobain Distribution Denmark ser vi det som en naturlig del af det at drive forretning også at tage medansvar for det samfund, vi opererer i. Internt har vi et mål om motiverede og kompetente medarbejdere samt sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen. Eksternt har vi et mål om at bidrage positivt til det omkringliggende samfund gennem bæredygtighed og besparelse på energi og ressourcer. I vores rapportering om samfundsansvar vil vi gøre rede for resultaterne af vores arbejde med vores forpligtelser til ansvarlig virksomhedsdrift. Denne rapport indeholder endvidere beskrivelser af vores politikker og handlinger samt mål for en positiv indflydelse på samfundet. Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for Saint-Gobain Distribution Denmark A/S for

4 INTERNATIONAL KONCERN Selskabet blev grundlagt i Paris i 1665, og kan derfor i 2015 fejre 350 års jubilæum. Selskabet startede som leverandør af glas og spejle ved, at Kong Ludvig 14. underskrev det næringsbrev, der gjorde det muligt at levere glas til almindelige hjem og kongelige bygninger. I 1684 leverede Saint-Gobain de 357 spejle til Glassalen på Versailles slottet i Frankrig. Saint-Gobain er et af verdens 100 største selskaber med ansatte. Selskabet er stærkt repræsenteret i Europa, men har også aktiviteter i den øvrige del af verden. Saint-Gobain Distribution Denmark indgår i Saint-Gobain Building Distribution sektoren med ansvar for salg og distribution af byggematerialer. Saint-Gobain Building Distribution sektoren opererer i 27 lande og har ansatte på verdensplan. Som en af verdens førende virksomheder inden for bygge- og anlægsindustrien designer, producerer og distribuerer Saint-Gobain byggematerialer, der gør det muligt at levere innovative løsninger. Sammen med vores kunder, leverandører og medarbejdere udtænker vi bæredygtige helhedsløsninger. Vores produkter imødekommer de voksende krav til miljøhensyn og bæredygtighed. For eksempel har Saint-Gobain Building Distribution leveret materialer til et lavenergihus i Lekvik i Norge. Plus-huset stod færdigt i september 2014 og kan forsyne en familie på fire og en el-bil med strøm og varme. Huset er bygget af materialer produceret med lavt eller intet CO 2 -udslip. 2

5 MED DANSKE RØDDER Saint-Gobain Distribution Denmark har eksisteret i sin nuværende form siden 2009 hvor virksomhederne Brødrene Dahl og Optimera blev lagt sammen. Flere af virksomhederne i koncernen har dog rødder længere tilbage i tiden. For eksempel kan Brødrene Dahl snart fejre 150 års jubilæum. Saint-Gobain Distribution Denmark kendes som: Brødrene Dahl, hvor der forhandles og ydes vejledning om VVS, klima-, kloakeringsog vandforsyningsløsninger Optimera og Skodborg, hvor der forhandles trævarer og andre byggematerialer Zupply, der tilbyder VVS-artikler og værktøj til erhvervskunder Øland, hvor forhandles og ydes gode råd om ventilations- og isoleringsløsninger Fælles for virksomhederne er deres bæredygtige og miljøvenlige tilgang til produktsammensætningen. Tilsammen tilbyder Saint-Gobain Distribution Denmark en omfattende løsning af høj kvalitet til renoverings- og byggeprojekter igangsat af den professionelle såvel som den private forbruger. Målet er ikke blot en god løsning, men den rigtige løsning opnået gennem høj service og god rådgivning. 3

6 TRE BÆRENDE ELEMENTER Saint-Gobain Distribution Denmark (SGDD) bygger på tre kerneelementer: Medarbejdere Optimale handlinger og beslutninger dagligt Kunder & Leverandører Sammen bygger vi stærkere Miljø & Samfund Bæredygtighed i vores strategi og produkter I SGDD oplever vi, at netop disse tre elementer tilsammen sikrer, at vi kan opnå vores kernemål; nemlig at skabe langsigtet værdi både for aktionærer og kunder, men også for samfundet. Vi oplever, at glade og kompetente medarbejdere er bedre til at træffe bæredygtige beslutninger og til at rådgive og sparre med vores kunder og leverandører. Vi stiller desuden bæredygtighedskrav, ikke blot til medarbejdere, men også til vores leverandører for at kunne opfylde vores kunders efterspørgsel på miljørigtige produkter. Bag disse bærende elementer ligger vores adfærds- og handlingsprincipper. De understøtter vores tre elementer og sætter rammer for vores beslutninger og handlinger. 4

7 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 FOKUSOMRÅDE MÅL STATUS MEDARBEJDERE KUNDER & LEVERANDØRER MILJØ & SAMFUND Ingen arbejdsulykker 900 sikkerhedsbesøg 2,8 % af arbejdsstyrken er elever Alle vareleverandører lever op til Leverandørerklæringen 250 kursister i vores klimacentre Skift fra diesel til el-trucks så vidt muligt PEFC- og FSC-certificering på alle træholdige produkter i Optimera 1 arbejdsulykke med fravær (TF1) / 3 arbejdsulykker uden fravær (TF2) 725 gennemførte sikkerhedsbesøg 34 elever i uddannelse (2,8 % af arbejdsstyrken ultimo 2014) Dette er gældende efter vores bedste vidende 344 modtog kursus i bæredygtige klimaløsninger 76 % af alle trucks er el-trucks Projektet er igangsat, men fortsætter i ADFÆRDSPRINCIPPER Professionelt engagement Respekt for andre Integritet Loyalitet Solidaritet SAINT-GOBAINS ADFÆRDS- OG HANDLINGSPRINCIPPER HANDLINGSPRINCIPPER Respekt for loven Respekt for miljøet Medarbejdernes sundhed og sikkerhed Medarbejdernes rettigheder 5

8 MEDARBEJDERE Vores medarbejdere er dem, der dagligt handler på vegne af Saint-Gobain. For at de kan gøre dette optimalt, er det nødvendigt, at de har et godt arbejdsmiljø med gode kolleger og rummelighed i hverdagen. Blandt andet er kolleger ansat på særlige vilkår med til at sikre dette, og i 2014 var 2,3 % af vores medarbejdere ansat i skånejobs. SIKKERHED ELEVER MÅL FOR UDVIKLING AF MEDARBEJDERE 0 arbejdsulykker i arbejdsbetingede lidelser i 2015 Minimum ét sikkerhedsbesøg hos alle medarbejdere med fysisk arbejde i ,8 % af den samlede medarbejderstab i 2015 er elever 6

9 SIKKERHED Arbejdsmiljøpolitikken i Saint-Gobain Distribution Denmark sikrer, at vi til stadighed kan udvikle os og være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er respekt for mennesker og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationen, som er repræsenteret ved både medarbejdere og ledere, arbejder kontinuerligt på at sikre medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø gennem en forebyggende arbejdsmiljøindsats. HVOR LANGT ER VI? FOKUS FREMADRETTET Saint-Gobain Distribution Denmark gennemfører såkaldte ArbejdsPladsVurderinger (APV), som omhandler en gennemgang af virksomhedens fysiske indretning med fokus på den enkeltes arbejdsplads. Samtidig tages der stilling til arbejdspladsens eventuelle indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af APV en foretages de fornødne korrigerende handlinger. Målsætningen for 2015 er, at alle medarbejdere med fysisk arbejde skal have mindst 1 sikkerhedsbesøg. Derudover gør Saint-Gobain Distribution Denmark meget for at undersøge baggrunden for arbejdsulykker og dermed fremadrettet begrænse antallet af arbejdsulykker mest muligt. I den forbindelse lægger vores HR- og Arbejdsmiljøafdeling mange kræfter i arbejdet med adfærdsbearbejdning og holdningsændringsbearbejdning. Alle ledere i Saint-Gobain Distribution Denmark er uddannet i at gennemføre sikkerhedsbesøg hos den enkelte medarbejder. Dette sker via Saint-Gobains eget interne værktøj (SafetyManagementTool). Formålet med dette værktøj er i en positiv dialog, ud fra praktiske observationer, at få talt om sikkerhed med den enkelte medarbejder. I 2014 blev der gennemført 725 sikkerhedsbesøg. Arbejdsulykker vil også i 2015 være særligt i fokus og målsætningen er nul ulykker. Ud over konkrete ulykker,der medfører fravær, sker der i hverdagen en række mindre hændelser, der under andre omstændigheder kunne have medført en ulykke. Det er vores opfattelse, at der er meget læring at hente fra disse hændelser, og dem ønsker vi at blive klogere af. Derfor er der for 2015 opsat en målsætning om, at der i Saint-Gobain Distribution Danmark skal identificeres og registres flere nær-ved-hændelser end hidtil. Vi vil i 2015 supplere vores arbejdsmiljøpolitik med en sundhedspolitik. Vi ønsker at udvikle vores Arbejdsmiljøorganisation og sikrer løbende støtte b.la. i form af møder i Arbejdsmiljøorganisationen og uddannelse. Vi sikrer også, at medarbejderne i Arbejdsmiljøorganisationen har et godt kendskab til vores værktøjer omkring stress. 7

10 ELEVER OG UDDANNELSE Vores medarbejdere udgør Saint-Gobain Distribution Denmark, og kun ved at give dem de bedste muligheder for uddannelse, sikrer vi det højeste serviceniveau for vores kunder. Som en af Danmarks store arbejdsgivere, mener vi, at vi har en forpligtelse til at være med til at skabe et veluddannet samfund. Dette gør vi ved at videreudvikle vores medarbejdere, men også ved at uddanne og forme den næste generation af kompetente medarbejdere. HVOR LANGT ER VI? Samtlige medarbejdere har en årlig udviklingssamtale som følges op af udviklingsinitiativer. 50 % af vores medarbejdere har videreudviklet deres kompetencer gennem træning og uddannelse i Udviklingen har primært været direkte relateret til nuværende og forventede fremtidige arbejdsopgaver, men vores medarbejdere kan også søge om uddannelser og kurser via vores Kompetencefond, som er i medarbejderens egen interesse og ikke nødvendigvis umiddelbart fagrelevant. Tilsvarende bliver uddannelsesforløbet for elever sammensat så bredt som muligt, således at eleverne får indsigt i flest mulige forskellige områder i vores virksomhed. Vi har valgt at supplere det obligatoriske 10 ugers uddannelsesforløb med et 3 ugers internt skoleophold samt opgaveskrivning. I 2014 havde Saint-Gobain Distribution Denmark elever inden for følgende områder: Brødrene Dahl: 24 elever Optimera: 6 elever Logistik: 3 elever Backoffice: 1 elev FOKUS FREMADRETTET Vi vil fortsætte med at prioritere uddannelse af vores medarbejdere højt. De nødvendige kompetencer vil ændre sig over tid, og vores videreuddannelse af medarbejdere vil derfor følge dette dynamisk. Vores mål er at fastholde vores høje kompetence- og serviceniveau, og hvis muligt at investere langsigtet i at højne dette. Udover at give eleverne et godt fundament for fremtiden er formålet ligeledes, at vores elever uddannes, så de har mulighed for at indgå i medarbejderstaben i løbet af uddannelsen samt efter endt uddannelsesforløb. Det er hensigten, at så mange elever som muligt efterfølgende kan tilbydes ansættelse hos os. Målet for 2015 er at fastholde en andel af elever på 2,8 % af den samlede medarbejderstab. 8 I 2014 udgjorde antallet af elever 2,8 % af den samlede medarbejderstab.

11 KUNDER & LEVERANDØRER MÅL FOR UDVIKLING AF SAMARBEJDE MED KUNDER OG LEVERANDØRER UDDANNELSE OG OPLYSNING 200 kursister uddannes på vores klimacentre i 2015 VALG AF LEVERANDØRER Ultimo 2015 har alle leverandører til back office også tilsluttet sig vores Leverandørerklæring Saint-Gobain Distribution Denmark lever af at kunne tilbyde vores kunder de bedst mulige produkter. Vi kan dog ikke drive forretning alene og er derfor afhængige af vores leverandører, som vi nøje udvælger. Dette er også med til at sikre, at vi selv forbedrer os gennem gensidig sparring med ligeværdige partnere. 9

12 OPLYSNING OG UDDANNELSE Vi tager et ansvar for at efterkomme vores kunders behov for viden inden for bæredygtige løsninger både ved at tilbyde uddannelse inden for vedvarende løsninger til andre inden for byggebranchen, men også ved at stille showrooms til rådighed, så forbrugere selv kan opleve bæredygtighed. HVOR LANGT ER VI? I både Horsens og Næstved kan vores kunder finde inspiration til bæredygtige løsninger. Brødrene Dahls Klimacentre er både for den professionelle installatør og for den private kunde. Vi har samlet ekspertisen inden for vedvarende energi, og har specialiseret os inden for biokedler, forskellige typer af varmepumper, solvarme og ventilation såvel til villa- og erhvervssegmentet som til det offentlige segment. I 2014 var der i alt 344 professionelle kursister, der benyttede sig af et af vores kurser i bæredygtige klimaløsninger. FOKUS FREMADRETTET Vi vil hjælpe klimainstallatører med de behov, de måtte have også i fremtiden. Dette påvirker vores kursussammensætning, som vi tilpasser konkrete behov baseret på en række faktorer som f.eks. lovændringer og interesseområder hos vores kunder. Dette gør også, at målet for antal kursister varierer. Vores mål for 2015 er 200 kursister. Vi efterkommer vores kunders behov ved at stille eksperter til rådighed for alle klimainstallatører, der måtte ønske vores vejledning. Ved at tage ud til slutkunden sammen med den pågældende klimainstallatør, er vi med til at sikre, at slutkunden får den rigtige løsning, som dækker både deres nuværende og forventede behov. 10

13 VALG AF LEVERANDØRER Vi tror på, at god handelsskik ikke stopper ved os. Det er nemlig vores holdning, at for at kunne tilbyde vores kunder de bedst mulige produkter, skal vores leverandører kunne leve op til vores egne standarder. HVOR LANGT ER VI? Alle Saint-Gobain Distribution Denmarks vareleverandører er udvalgt i forhold til deres overensstemmelse med vores adfærds- og handlingsprincipper (se s. 5). For at opnå størst mulig grad af efterlevelse af disse principper skal alle Saint-Gobain Distribution Denmarks vareleverandører underskrive en leverandørerklæring med særlige krav til deres samfundsansvar. Denne aftale er bindende, og det vil have juridiske konsekvenser, hvis den ikke overholdes. FOKUS FREMADRETTET Det er vores mål at sikre, at vores omkostningsleverandører også overholder de krav, der er fremsat i vores Leverandørerklæring. Erklæringen kræver bl.a. at leverandører: ikke benytter sig af tvangs- eller børnearbejde har en høj grad af sikkerhed for deres medarbejdere kontinuerligt forsøger at mindske deres negative påvirkning af miljøet, f.eks. via optimering af energiressourcer eller minimering af udledning af skadelige stoffer ikke tolererer nogen som helst former for korruption Det forventes, at alle vores udvalgte omkostningsleverandører inden udgangen af 2015 har tilsluttet sig Leverandørerklæringen. 11

14 MILJØ For at opnå langsigtet bæredygtighed arbejder Saint- Gobain Distribution Denmark kontinuerligt på at optimere vores forbrug af ressourcer og tilbyde vores kunder miljøvenlige produkter. MÅL FOR UDVIKLING AF BÆREDYGTIGHED ENERGIBESPARELSE OG GENBRUG PEFC OG FSC-CERTIFICERING Skift til LED-lysstofrør i alle bygninger per ultimo miljøulykker i 2015 Minimal miljøpåvirkning fra vores aktiviteter i 2015 Certificering af alle træholdige produkter med udgangen af

15 ENERGIBESPARELSE OG GENBRUG Der er mange fordele ved at begrænse sit forbrug af ressourcer. Dels er der ofte økonomiske fordele, men lige så vigtigt er den positive indflydelse på miljøet. I Saint-Gobain Distribution Denmark forsøger vi altid at tænke bæredygtighed ind i investeringer, reparationer, procesoptimeringer mv. HVOR LANGT ER VI? I Saint-Gobain Distribution Denmark har vi fokus på at minimere vores energiforbrug. Dette gør vi ved, at vi på centrale lokationer måler, hvordan vores energi og vandforbrug udvikler sig time for time. Denne måling er så nøjagtig, at vi kan se, hvis der er et toilet, der løber i en bygning, og er derfor meget vigtig, når der testes forskellige løsninger samt træffes beslutninger om energiinvesteringer og procesændringer. Energirådgivere, som vi har et tæt samarbejde med, hjælper os også med vejledning i sådanne sammenhænge. Alle Saint-Gobain Distribution Denmarks nybyggerier har et lavt energiforbrug. Dette sikres ved brug af bl.a. varmepumper, jordvarmeanlæg og solceller. Vores Brødrene Dahl-butik i Middelfart er CO 2 -neutral, og producerer til tider mere el og varme end den forbruger, gennem sine 2 km jordvarmeslanger og sine 330 m 2 solceller. Vi har fokus på at have så mange el-trucks som muligt. Dette valg er dog betinget af funktionaliteten, da el-trucks har nogle begrænsninger i forhold til diesel- eller gas-trucks. Vores flåde på ca. 350 trucks består af 76 % el-trucks, 6 % gas-trucks og 18 % diesel-trucks. FOKUS FREMADRETTET I Saint-Gobain Distribution Denmark er der fokus på begrænsning af CO 2 -udslip. Derfor igangsætter vi projekter, der har til formål at nedbringe vores CO 2 -udslip. Der vil i 2015 starte et projekt, hvor alle lysstofrør vil blive skiftet til energibesparende LED-lysstofrør. Vi forventer ved denne ændring at kunne spare ca. 60 % af vores energiforbrug til lys. Der vil i 2. kvartal af 2015 blive igangsat 3 pilotprojekter i vores Optimera-butikker, i hhv. Karlslunde, Tune og Skodborg. Disse pilotprojekter skal afgøre, hvem der vil blive vores fremtidige leverandør af lysstofrør. Herefter vil projektet løbe over 2015, og forventes afsluttet inden udgangen af Når projektet er afsluttet, forventer vi at kunne spare mere end 4 MWh årligt. 13

16 PEFC- OG FSC-CERTIFICERING Saint-Gobain Group har stor fokus på at støtte miljøet internationalt. Dette er i tråd med vores ideologi at certificere så stor en andel af vores trævarer som muligt. Det mærkes ude hos vores kunder, hvor vores Optimera-butikker oplever en stigende efterspørgsel på certificerede produkter. HVOR LANGT ER VI? Vi er FCS-certificeret på alle vores hårdttræsvarer, som sælges i Optimera-kæden. I 2014 blev et projekt igangsat med det mål at sikre, at ikke blot hårdttræsprodukter, men at alle træholdige produkter er certificerede. Dette gælder døre, lister, mv. FOKUS FREMADRETTET Projektet, der startede i 2014, er stadig i gang. Målet består; nemlig, at alle træholdige produkter, der passerer gennem Saint-Gobain Distribution Denmark, skal være certificerede. Der arbejdes desuden fortsat på øget dokumentation og sporbarhed af bæredygtighed hos vores leverandører. 14

17 Bagside

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2016 DISTRIBUTION DENMARK

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2016 DISTRIBUTION DENMARK REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 KAMPEN MOD KORRUPTION SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2016 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2015

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2015 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 KAMPEN MOD KORRUPTION SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2015 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012 Fog om samfundsansvar 2012 December 2012 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Undersøgelse af Dansk Byggeris medlemmers erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Besvarelserne Besvarelser fordelt på antal ansatte* Dansk Byggeris medlemssammensætning Besvarelser

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret LEDELSESBERETNING i Arkil koncernens værdier. 1 SAMFUNDSANSVAR 1 2 ÅRSBERETNING 2015 10% Vi har

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER?

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? En enkel løsning, der holder øje med vand- og energiforbruget og sparer jer for tusindvis af kroner I jeres ejendom kan der være mange penge at spare

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Dansk Solvarme ApS arbejder på private og erhverv i hele Skandinavien og har aktiviteter i blandt andet Østeuropa, Afrika og Sydamerika.

Dansk Solvarme ApS arbejder på private og erhverv i hele Skandinavien og har aktiviteter i blandt andet Østeuropa, Afrika og Sydamerika. Firmaprofil (CVR: 30564294) er et 100 procent dansk ejet firma med opstart i 2007 og udspringer af Nørresundby VVS, hvor VVS installatør Lars Christensen igennem mere end 25 år har haft fokus på energioptimering.

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

TRE-FOR. Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen

TRE-FOR. Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen TRE-FOR Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen 5 hurtige om TRE-FOR TRE-FOR Koncernen Fakta om koncernen TRE-FOR Vision TRE-FOR skaber merværdi for kunderne, koncernen

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Aftale om Klimapartnerskab

Aftale om Klimapartnerskab Aftale om Klimapartnerskab Mellem parterne Hørsholm kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, cvr-nr. 70960516, herefter kaldet Hørsholm kommune og DONG Energy Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53,

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2017 I 2010 blev Center for Miljø og Energis ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2016 blev Center for Miljø og Energi

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Politik for Corporate Responsibility

Politik for Corporate Responsibility Politik for Corporate Responsibility Opdateret 5. februar 2014 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCEPLUS A/S I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE mellem [VIRKSOMHED] og ALLERØD KOMMUNE Carbon20 Et bæredygtigt Allerød Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem og

Læs mere

Corporate Responsibility politik

Corporate Responsibility politik Corporate Responsibility politik Opdateret 5. marts 2010 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCE+ I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som rengøringsvirksomhed

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Biscas politikker for samfundsansvar Bisca har valgt at præcisere arbejdet med samfundsansvar i et sæt politikker. Politikkerne tager afsæt i Biscas forretningsstrategi

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 28. januar 2015 Nærværende redegørelse

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

CSR Redegørelse. for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017

CSR Redegørelse. for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017 CSR Redegørelse for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..... 3 2. Kunder 3 3. Medarbejdere 3 4. Miljø. 5 5. Lokalsamfund 5 2 Nordjyske Banks lovpligtige redegørelse for

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere