REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014"

Transkript

1 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE SIDE 16 Sikkerhed Side 17 Elever Side 18 KUNDER & LEVERANDØRER SIDE 19 Valg af leverandører Side 10 Oplysning og uddannelse Side 11 MILJØ & SAMFUND SIDE 12 Energi og genbrug Side 13 PEFC- og FSC-certificering Side 14

3 FORORD Saint-Gobain blev grundlagt i Siden virksomheden blev grundlagt, har den været kendt for høj kvalitet og etisk forretningsdrift. Vi bestræber os på at behandle kunder, leverandører, med-arbejdere, andre interessenter og samfund med respekt og hensyn. I Saint-Gobain Distribution Denmark ser vi det som en naturlig del af det at drive forretning også at tage medansvar for det samfund, vi opererer i. Internt har vi et mål om motiverede og kompetente medarbejdere samt sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen. Eksternt har vi et mål om at bidrage positivt til det omkringliggende samfund gennem bæredygtighed og besparelse på energi og ressourcer. I vores rapportering om samfundsansvar vil vi gøre rede for resultaterne af vores arbejde med vores forpligtelser til ansvarlig virksomhedsdrift. Denne rapport indeholder endvidere beskrivelser af vores politikker og handlinger samt mål for en positiv indflydelse på samfundet. Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for Saint-Gobain Distribution Denmark A/S for

4 INTERNATIONAL KONCERN Selskabet blev grundlagt i Paris i 1665, og kan derfor i 2015 fejre 350 års jubilæum. Selskabet startede som leverandør af glas og spejle ved, at Kong Ludvig 14. underskrev det næringsbrev, der gjorde det muligt at levere glas til almindelige hjem og kongelige bygninger. I 1684 leverede Saint-Gobain de 357 spejle til Glassalen på Versailles slottet i Frankrig. Saint-Gobain er et af verdens 100 største selskaber med ansatte. Selskabet er stærkt repræsenteret i Europa, men har også aktiviteter i den øvrige del af verden. Saint-Gobain Distribution Denmark indgår i Saint-Gobain Building Distribution sektoren med ansvar for salg og distribution af byggematerialer. Saint-Gobain Building Distribution sektoren opererer i 27 lande og har ansatte på verdensplan. Som en af verdens førende virksomheder inden for bygge- og anlægsindustrien designer, producerer og distribuerer Saint-Gobain byggematerialer, der gør det muligt at levere innovative løsninger. Sammen med vores kunder, leverandører og medarbejdere udtænker vi bæredygtige helhedsløsninger. Vores produkter imødekommer de voksende krav til miljøhensyn og bæredygtighed. For eksempel har Saint-Gobain Building Distribution leveret materialer til et lavenergihus i Lekvik i Norge. Plus-huset stod færdigt i september 2014 og kan forsyne en familie på fire og en el-bil med strøm og varme. Huset er bygget af materialer produceret med lavt eller intet CO 2 -udslip. 2

5 MED DANSKE RØDDER Saint-Gobain Distribution Denmark har eksisteret i sin nuværende form siden 2009 hvor virksomhederne Brødrene Dahl og Optimera blev lagt sammen. Flere af virksomhederne i koncernen har dog rødder længere tilbage i tiden. For eksempel kan Brødrene Dahl snart fejre 150 års jubilæum. Saint-Gobain Distribution Denmark kendes som: Brødrene Dahl, hvor der forhandles og ydes vejledning om VVS, klima-, kloakeringsog vandforsyningsløsninger Optimera og Skodborg, hvor der forhandles trævarer og andre byggematerialer Zupply, der tilbyder VVS-artikler og værktøj til erhvervskunder Øland, hvor forhandles og ydes gode råd om ventilations- og isoleringsløsninger Fælles for virksomhederne er deres bæredygtige og miljøvenlige tilgang til produktsammensætningen. Tilsammen tilbyder Saint-Gobain Distribution Denmark en omfattende løsning af høj kvalitet til renoverings- og byggeprojekter igangsat af den professionelle såvel som den private forbruger. Målet er ikke blot en god løsning, men den rigtige løsning opnået gennem høj service og god rådgivning. 3

6 TRE BÆRENDE ELEMENTER Saint-Gobain Distribution Denmark (SGDD) bygger på tre kerneelementer: Medarbejdere Optimale handlinger og beslutninger dagligt Kunder & Leverandører Sammen bygger vi stærkere Miljø & Samfund Bæredygtighed i vores strategi og produkter I SGDD oplever vi, at netop disse tre elementer tilsammen sikrer, at vi kan opnå vores kernemål; nemlig at skabe langsigtet værdi både for aktionærer og kunder, men også for samfundet. Vi oplever, at glade og kompetente medarbejdere er bedre til at træffe bæredygtige beslutninger og til at rådgive og sparre med vores kunder og leverandører. Vi stiller desuden bæredygtighedskrav, ikke blot til medarbejdere, men også til vores leverandører for at kunne opfylde vores kunders efterspørgsel på miljørigtige produkter. Bag disse bærende elementer ligger vores adfærds- og handlingsprincipper. De understøtter vores tre elementer og sætter rammer for vores beslutninger og handlinger. 4

7 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 FOKUSOMRÅDE MÅL STATUS MEDARBEJDERE KUNDER & LEVERANDØRER MILJØ & SAMFUND Ingen arbejdsulykker 900 sikkerhedsbesøg 2,8 % af arbejdsstyrken er elever Alle vareleverandører lever op til Leverandørerklæringen 250 kursister i vores klimacentre Skift fra diesel til el-trucks så vidt muligt PEFC- og FSC-certificering på alle træholdige produkter i Optimera 1 arbejdsulykke med fravær (TF1) / 3 arbejdsulykker uden fravær (TF2) 725 gennemførte sikkerhedsbesøg 34 elever i uddannelse (2,8 % af arbejdsstyrken ultimo 2014) Dette er gældende efter vores bedste vidende 344 modtog kursus i bæredygtige klimaløsninger 76 % af alle trucks er el-trucks Projektet er igangsat, men fortsætter i ADFÆRDSPRINCIPPER Professionelt engagement Respekt for andre Integritet Loyalitet Solidaritet SAINT-GOBAINS ADFÆRDS- OG HANDLINGSPRINCIPPER HANDLINGSPRINCIPPER Respekt for loven Respekt for miljøet Medarbejdernes sundhed og sikkerhed Medarbejdernes rettigheder 5

8 MEDARBEJDERE Vores medarbejdere er dem, der dagligt handler på vegne af Saint-Gobain. For at de kan gøre dette optimalt, er det nødvendigt, at de har et godt arbejdsmiljø med gode kolleger og rummelighed i hverdagen. Blandt andet er kolleger ansat på særlige vilkår med til at sikre dette, og i 2014 var 2,3 % af vores medarbejdere ansat i skånejobs. SIKKERHED ELEVER MÅL FOR UDVIKLING AF MEDARBEJDERE 0 arbejdsulykker i arbejdsbetingede lidelser i 2015 Minimum ét sikkerhedsbesøg hos alle medarbejdere med fysisk arbejde i ,8 % af den samlede medarbejderstab i 2015 er elever 6

9 SIKKERHED Arbejdsmiljøpolitikken i Saint-Gobain Distribution Denmark sikrer, at vi til stadighed kan udvikle os og være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er respekt for mennesker og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationen, som er repræsenteret ved både medarbejdere og ledere, arbejder kontinuerligt på at sikre medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø gennem en forebyggende arbejdsmiljøindsats. HVOR LANGT ER VI? FOKUS FREMADRETTET Saint-Gobain Distribution Denmark gennemfører såkaldte ArbejdsPladsVurderinger (APV), som omhandler en gennemgang af virksomhedens fysiske indretning med fokus på den enkeltes arbejdsplads. Samtidig tages der stilling til arbejdspladsens eventuelle indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af APV en foretages de fornødne korrigerende handlinger. Målsætningen for 2015 er, at alle medarbejdere med fysisk arbejde skal have mindst 1 sikkerhedsbesøg. Derudover gør Saint-Gobain Distribution Denmark meget for at undersøge baggrunden for arbejdsulykker og dermed fremadrettet begrænse antallet af arbejdsulykker mest muligt. I den forbindelse lægger vores HR- og Arbejdsmiljøafdeling mange kræfter i arbejdet med adfærdsbearbejdning og holdningsændringsbearbejdning. Alle ledere i Saint-Gobain Distribution Denmark er uddannet i at gennemføre sikkerhedsbesøg hos den enkelte medarbejder. Dette sker via Saint-Gobains eget interne værktøj (SafetyManagementTool). Formålet med dette værktøj er i en positiv dialog, ud fra praktiske observationer, at få talt om sikkerhed med den enkelte medarbejder. I 2014 blev der gennemført 725 sikkerhedsbesøg. Arbejdsulykker vil også i 2015 være særligt i fokus og målsætningen er nul ulykker. Ud over konkrete ulykker,der medfører fravær, sker der i hverdagen en række mindre hændelser, der under andre omstændigheder kunne have medført en ulykke. Det er vores opfattelse, at der er meget læring at hente fra disse hændelser, og dem ønsker vi at blive klogere af. Derfor er der for 2015 opsat en målsætning om, at der i Saint-Gobain Distribution Danmark skal identificeres og registres flere nær-ved-hændelser end hidtil. Vi vil i 2015 supplere vores arbejdsmiljøpolitik med en sundhedspolitik. Vi ønsker at udvikle vores Arbejdsmiljøorganisation og sikrer løbende støtte b.la. i form af møder i Arbejdsmiljøorganisationen og uddannelse. Vi sikrer også, at medarbejderne i Arbejdsmiljøorganisationen har et godt kendskab til vores værktøjer omkring stress. 7

10 ELEVER OG UDDANNELSE Vores medarbejdere udgør Saint-Gobain Distribution Denmark, og kun ved at give dem de bedste muligheder for uddannelse, sikrer vi det højeste serviceniveau for vores kunder. Som en af Danmarks store arbejdsgivere, mener vi, at vi har en forpligtelse til at være med til at skabe et veluddannet samfund. Dette gør vi ved at videreudvikle vores medarbejdere, men også ved at uddanne og forme den næste generation af kompetente medarbejdere. HVOR LANGT ER VI? Samtlige medarbejdere har en årlig udviklingssamtale som følges op af udviklingsinitiativer. 50 % af vores medarbejdere har videreudviklet deres kompetencer gennem træning og uddannelse i Udviklingen har primært været direkte relateret til nuværende og forventede fremtidige arbejdsopgaver, men vores medarbejdere kan også søge om uddannelser og kurser via vores Kompetencefond, som er i medarbejderens egen interesse og ikke nødvendigvis umiddelbart fagrelevant. Tilsvarende bliver uddannelsesforløbet for elever sammensat så bredt som muligt, således at eleverne får indsigt i flest mulige forskellige områder i vores virksomhed. Vi har valgt at supplere det obligatoriske 10 ugers uddannelsesforløb med et 3 ugers internt skoleophold samt opgaveskrivning. I 2014 havde Saint-Gobain Distribution Denmark elever inden for følgende områder: Brødrene Dahl: 24 elever Optimera: 6 elever Logistik: 3 elever Backoffice: 1 elev FOKUS FREMADRETTET Vi vil fortsætte med at prioritere uddannelse af vores medarbejdere højt. De nødvendige kompetencer vil ændre sig over tid, og vores videreuddannelse af medarbejdere vil derfor følge dette dynamisk. Vores mål er at fastholde vores høje kompetence- og serviceniveau, og hvis muligt at investere langsigtet i at højne dette. Udover at give eleverne et godt fundament for fremtiden er formålet ligeledes, at vores elever uddannes, så de har mulighed for at indgå i medarbejderstaben i løbet af uddannelsen samt efter endt uddannelsesforløb. Det er hensigten, at så mange elever som muligt efterfølgende kan tilbydes ansættelse hos os. Målet for 2015 er at fastholde en andel af elever på 2,8 % af den samlede medarbejderstab. 8 I 2014 udgjorde antallet af elever 2,8 % af den samlede medarbejderstab.

11 KUNDER & LEVERANDØRER MÅL FOR UDVIKLING AF SAMARBEJDE MED KUNDER OG LEVERANDØRER UDDANNELSE OG OPLYSNING 200 kursister uddannes på vores klimacentre i 2015 VALG AF LEVERANDØRER Ultimo 2015 har alle leverandører til back office også tilsluttet sig vores Leverandørerklæring Saint-Gobain Distribution Denmark lever af at kunne tilbyde vores kunder de bedst mulige produkter. Vi kan dog ikke drive forretning alene og er derfor afhængige af vores leverandører, som vi nøje udvælger. Dette er også med til at sikre, at vi selv forbedrer os gennem gensidig sparring med ligeværdige partnere. 9

12 OPLYSNING OG UDDANNELSE Vi tager et ansvar for at efterkomme vores kunders behov for viden inden for bæredygtige løsninger både ved at tilbyde uddannelse inden for vedvarende løsninger til andre inden for byggebranchen, men også ved at stille showrooms til rådighed, så forbrugere selv kan opleve bæredygtighed. HVOR LANGT ER VI? I både Horsens og Næstved kan vores kunder finde inspiration til bæredygtige løsninger. Brødrene Dahls Klimacentre er både for den professionelle installatør og for den private kunde. Vi har samlet ekspertisen inden for vedvarende energi, og har specialiseret os inden for biokedler, forskellige typer af varmepumper, solvarme og ventilation såvel til villa- og erhvervssegmentet som til det offentlige segment. I 2014 var der i alt 344 professionelle kursister, der benyttede sig af et af vores kurser i bæredygtige klimaløsninger. FOKUS FREMADRETTET Vi vil hjælpe klimainstallatører med de behov, de måtte have også i fremtiden. Dette påvirker vores kursussammensætning, som vi tilpasser konkrete behov baseret på en række faktorer som f.eks. lovændringer og interesseområder hos vores kunder. Dette gør også, at målet for antal kursister varierer. Vores mål for 2015 er 200 kursister. Vi efterkommer vores kunders behov ved at stille eksperter til rådighed for alle klimainstallatører, der måtte ønske vores vejledning. Ved at tage ud til slutkunden sammen med den pågældende klimainstallatør, er vi med til at sikre, at slutkunden får den rigtige løsning, som dækker både deres nuværende og forventede behov. 10

13 VALG AF LEVERANDØRER Vi tror på, at god handelsskik ikke stopper ved os. Det er nemlig vores holdning, at for at kunne tilbyde vores kunder de bedst mulige produkter, skal vores leverandører kunne leve op til vores egne standarder. HVOR LANGT ER VI? Alle Saint-Gobain Distribution Denmarks vareleverandører er udvalgt i forhold til deres overensstemmelse med vores adfærds- og handlingsprincipper (se s. 5). For at opnå størst mulig grad af efterlevelse af disse principper skal alle Saint-Gobain Distribution Denmarks vareleverandører underskrive en leverandørerklæring med særlige krav til deres samfundsansvar. Denne aftale er bindende, og det vil have juridiske konsekvenser, hvis den ikke overholdes. FOKUS FREMADRETTET Det er vores mål at sikre, at vores omkostningsleverandører også overholder de krav, der er fremsat i vores Leverandørerklæring. Erklæringen kræver bl.a. at leverandører: ikke benytter sig af tvangs- eller børnearbejde har en høj grad af sikkerhed for deres medarbejdere kontinuerligt forsøger at mindske deres negative påvirkning af miljøet, f.eks. via optimering af energiressourcer eller minimering af udledning af skadelige stoffer ikke tolererer nogen som helst former for korruption Det forventes, at alle vores udvalgte omkostningsleverandører inden udgangen af 2015 har tilsluttet sig Leverandørerklæringen. 11

14 MILJØ For at opnå langsigtet bæredygtighed arbejder Saint- Gobain Distribution Denmark kontinuerligt på at optimere vores forbrug af ressourcer og tilbyde vores kunder miljøvenlige produkter. MÅL FOR UDVIKLING AF BÆREDYGTIGHED ENERGIBESPARELSE OG GENBRUG PEFC OG FSC-CERTIFICERING Skift til LED-lysstofrør i alle bygninger per ultimo miljøulykker i 2015 Minimal miljøpåvirkning fra vores aktiviteter i 2015 Certificering af alle træholdige produkter med udgangen af

15 ENERGIBESPARELSE OG GENBRUG Der er mange fordele ved at begrænse sit forbrug af ressourcer. Dels er der ofte økonomiske fordele, men lige så vigtigt er den positive indflydelse på miljøet. I Saint-Gobain Distribution Denmark forsøger vi altid at tænke bæredygtighed ind i investeringer, reparationer, procesoptimeringer mv. HVOR LANGT ER VI? I Saint-Gobain Distribution Denmark har vi fokus på at minimere vores energiforbrug. Dette gør vi ved, at vi på centrale lokationer måler, hvordan vores energi og vandforbrug udvikler sig time for time. Denne måling er så nøjagtig, at vi kan se, hvis der er et toilet, der løber i en bygning, og er derfor meget vigtig, når der testes forskellige løsninger samt træffes beslutninger om energiinvesteringer og procesændringer. Energirådgivere, som vi har et tæt samarbejde med, hjælper os også med vejledning i sådanne sammenhænge. Alle Saint-Gobain Distribution Denmarks nybyggerier har et lavt energiforbrug. Dette sikres ved brug af bl.a. varmepumper, jordvarmeanlæg og solceller. Vores Brødrene Dahl-butik i Middelfart er CO 2 -neutral, og producerer til tider mere el og varme end den forbruger, gennem sine 2 km jordvarmeslanger og sine 330 m 2 solceller. Vi har fokus på at have så mange el-trucks som muligt. Dette valg er dog betinget af funktionaliteten, da el-trucks har nogle begrænsninger i forhold til diesel- eller gas-trucks. Vores flåde på ca. 350 trucks består af 76 % el-trucks, 6 % gas-trucks og 18 % diesel-trucks. FOKUS FREMADRETTET I Saint-Gobain Distribution Denmark er der fokus på begrænsning af CO 2 -udslip. Derfor igangsætter vi projekter, der har til formål at nedbringe vores CO 2 -udslip. Der vil i 2015 starte et projekt, hvor alle lysstofrør vil blive skiftet til energibesparende LED-lysstofrør. Vi forventer ved denne ændring at kunne spare ca. 60 % af vores energiforbrug til lys. Der vil i 2. kvartal af 2015 blive igangsat 3 pilotprojekter i vores Optimera-butikker, i hhv. Karlslunde, Tune og Skodborg. Disse pilotprojekter skal afgøre, hvem der vil blive vores fremtidige leverandør af lysstofrør. Herefter vil projektet løbe over 2015, og forventes afsluttet inden udgangen af Når projektet er afsluttet, forventer vi at kunne spare mere end 4 MWh årligt. 13

16 PEFC- OG FSC-CERTIFICERING Saint-Gobain Group har stor fokus på at støtte miljøet internationalt. Dette er i tråd med vores ideologi at certificere så stor en andel af vores trævarer som muligt. Det mærkes ude hos vores kunder, hvor vores Optimera-butikker oplever en stigende efterspørgsel på certificerede produkter. HVOR LANGT ER VI? Vi er FCS-certificeret på alle vores hårdttræsvarer, som sælges i Optimera-kæden. I 2014 blev et projekt igangsat med det mål at sikre, at ikke blot hårdttræsprodukter, men at alle træholdige produkter er certificerede. Dette gælder døre, lister, mv. FOKUS FREMADRETTET Projektet, der startede i 2014, er stadig i gang. Målet består; nemlig, at alle træholdige produkter, der passerer gennem Saint-Gobain Distribution Denmark, skal være certificerede. Der arbejdes desuden fortsat på øget dokumentation og sporbarhed af bæredygtighed hos vores leverandører. 14

17 Bagside

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012 Fog om samfundsansvar 2012 December 2012 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Undersøgelse af Dansk Byggeris medlemmers erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Besvarelserne Besvarelser fordelt på antal ansatte* Dansk Byggeris medlemssammensætning Besvarelser

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

TRE-FOR. Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen

TRE-FOR. Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen TRE-FOR Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen 5 hurtige om TRE-FOR TRE-FOR Koncernen Fakta om koncernen TRE-FOR Vision TRE-FOR skaber merværdi for kunderne, koncernen

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE mellem [VIRKSOMHED] og ALLERØD KOMMUNE Carbon20 Et bæredygtigt Allerød Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem og

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer www.ht-bendix.dk www.ht-bendix.dk Holdninger og principper samt vores fælles kommunikationsmål er med til at afspejle den kultur

Læs mere

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Ansatte i Kommunikationsafdelingen Morten - Teamleder Helene - Beboerdemokrati Annette - Kundekommunikation

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

»Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse

»Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse »Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse Vibeke Rasmussen. vira@alectia.com »Program for resten af dagen Præsentation af Colas Lederudvikling hos Colas forløb og formål Eksempler Samarbejdet Colas

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere