REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014"

Transkript

1 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE SIDE 16 Sikkerhed Side 17 Elever Side 18 KUNDER & LEVERANDØRER SIDE 19 Valg af leverandører Side 10 Oplysning og uddannelse Side 11 MILJØ & SAMFUND SIDE 12 Energi og genbrug Side 13 PEFC- og FSC-certificering Side 14

3 FORORD Saint-Gobain blev grundlagt i Siden virksomheden blev grundlagt, har den været kendt for høj kvalitet og etisk forretningsdrift. Vi bestræber os på at behandle kunder, leverandører, med-arbejdere, andre interessenter og samfund med respekt og hensyn. I Saint-Gobain Distribution Denmark ser vi det som en naturlig del af det at drive forretning også at tage medansvar for det samfund, vi opererer i. Internt har vi et mål om motiverede og kompetente medarbejdere samt sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen. Eksternt har vi et mål om at bidrage positivt til det omkringliggende samfund gennem bæredygtighed og besparelse på energi og ressourcer. I vores rapportering om samfundsansvar vil vi gøre rede for resultaterne af vores arbejde med vores forpligtelser til ansvarlig virksomhedsdrift. Denne rapport indeholder endvidere beskrivelser af vores politikker og handlinger samt mål for en positiv indflydelse på samfundet. Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for Saint-Gobain Distribution Denmark A/S for

4 INTERNATIONAL KONCERN Selskabet blev grundlagt i Paris i 1665, og kan derfor i 2015 fejre 350 års jubilæum. Selskabet startede som leverandør af glas og spejle ved, at Kong Ludvig 14. underskrev det næringsbrev, der gjorde det muligt at levere glas til almindelige hjem og kongelige bygninger. I 1684 leverede Saint-Gobain de 357 spejle til Glassalen på Versailles slottet i Frankrig. Saint-Gobain er et af verdens 100 største selskaber med ansatte. Selskabet er stærkt repræsenteret i Europa, men har også aktiviteter i den øvrige del af verden. Saint-Gobain Distribution Denmark indgår i Saint-Gobain Building Distribution sektoren med ansvar for salg og distribution af byggematerialer. Saint-Gobain Building Distribution sektoren opererer i 27 lande og har ansatte på verdensplan. Som en af verdens førende virksomheder inden for bygge- og anlægsindustrien designer, producerer og distribuerer Saint-Gobain byggematerialer, der gør det muligt at levere innovative løsninger. Sammen med vores kunder, leverandører og medarbejdere udtænker vi bæredygtige helhedsløsninger. Vores produkter imødekommer de voksende krav til miljøhensyn og bæredygtighed. For eksempel har Saint-Gobain Building Distribution leveret materialer til et lavenergihus i Lekvik i Norge. Plus-huset stod færdigt i september 2014 og kan forsyne en familie på fire og en el-bil med strøm og varme. Huset er bygget af materialer produceret med lavt eller intet CO 2 -udslip. 2

5 MED DANSKE RØDDER Saint-Gobain Distribution Denmark har eksisteret i sin nuværende form siden 2009 hvor virksomhederne Brødrene Dahl og Optimera blev lagt sammen. Flere af virksomhederne i koncernen har dog rødder længere tilbage i tiden. For eksempel kan Brødrene Dahl snart fejre 150 års jubilæum. Saint-Gobain Distribution Denmark kendes som: Brødrene Dahl, hvor der forhandles og ydes vejledning om VVS, klima-, kloakeringsog vandforsyningsløsninger Optimera og Skodborg, hvor der forhandles trævarer og andre byggematerialer Zupply, der tilbyder VVS-artikler og værktøj til erhvervskunder Øland, hvor forhandles og ydes gode råd om ventilations- og isoleringsløsninger Fælles for virksomhederne er deres bæredygtige og miljøvenlige tilgang til produktsammensætningen. Tilsammen tilbyder Saint-Gobain Distribution Denmark en omfattende løsning af høj kvalitet til renoverings- og byggeprojekter igangsat af den professionelle såvel som den private forbruger. Målet er ikke blot en god løsning, men den rigtige løsning opnået gennem høj service og god rådgivning. 3

6 TRE BÆRENDE ELEMENTER Saint-Gobain Distribution Denmark (SGDD) bygger på tre kerneelementer: Medarbejdere Optimale handlinger og beslutninger dagligt Kunder & Leverandører Sammen bygger vi stærkere Miljø & Samfund Bæredygtighed i vores strategi og produkter I SGDD oplever vi, at netop disse tre elementer tilsammen sikrer, at vi kan opnå vores kernemål; nemlig at skabe langsigtet værdi både for aktionærer og kunder, men også for samfundet. Vi oplever, at glade og kompetente medarbejdere er bedre til at træffe bæredygtige beslutninger og til at rådgive og sparre med vores kunder og leverandører. Vi stiller desuden bæredygtighedskrav, ikke blot til medarbejdere, men også til vores leverandører for at kunne opfylde vores kunders efterspørgsel på miljørigtige produkter. Bag disse bærende elementer ligger vores adfærds- og handlingsprincipper. De understøtter vores tre elementer og sætter rammer for vores beslutninger og handlinger. 4

7 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 FOKUSOMRÅDE MÅL STATUS MEDARBEJDERE KUNDER & LEVERANDØRER MILJØ & SAMFUND Ingen arbejdsulykker 900 sikkerhedsbesøg 2,8 % af arbejdsstyrken er elever Alle vareleverandører lever op til Leverandørerklæringen 250 kursister i vores klimacentre Skift fra diesel til el-trucks så vidt muligt PEFC- og FSC-certificering på alle træholdige produkter i Optimera 1 arbejdsulykke med fravær (TF1) / 3 arbejdsulykker uden fravær (TF2) 725 gennemførte sikkerhedsbesøg 34 elever i uddannelse (2,8 % af arbejdsstyrken ultimo 2014) Dette er gældende efter vores bedste vidende 344 modtog kursus i bæredygtige klimaløsninger 76 % af alle trucks er el-trucks Projektet er igangsat, men fortsætter i ADFÆRDSPRINCIPPER Professionelt engagement Respekt for andre Integritet Loyalitet Solidaritet SAINT-GOBAINS ADFÆRDS- OG HANDLINGSPRINCIPPER HANDLINGSPRINCIPPER Respekt for loven Respekt for miljøet Medarbejdernes sundhed og sikkerhed Medarbejdernes rettigheder 5

8 MEDARBEJDERE Vores medarbejdere er dem, der dagligt handler på vegne af Saint-Gobain. For at de kan gøre dette optimalt, er det nødvendigt, at de har et godt arbejdsmiljø med gode kolleger og rummelighed i hverdagen. Blandt andet er kolleger ansat på særlige vilkår med til at sikre dette, og i 2014 var 2,3 % af vores medarbejdere ansat i skånejobs. SIKKERHED ELEVER MÅL FOR UDVIKLING AF MEDARBEJDERE 0 arbejdsulykker i arbejdsbetingede lidelser i 2015 Minimum ét sikkerhedsbesøg hos alle medarbejdere med fysisk arbejde i ,8 % af den samlede medarbejderstab i 2015 er elever 6

9 SIKKERHED Arbejdsmiljøpolitikken i Saint-Gobain Distribution Denmark sikrer, at vi til stadighed kan udvikle os og være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er respekt for mennesker og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationen, som er repræsenteret ved både medarbejdere og ledere, arbejder kontinuerligt på at sikre medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø gennem en forebyggende arbejdsmiljøindsats. HVOR LANGT ER VI? FOKUS FREMADRETTET Saint-Gobain Distribution Denmark gennemfører såkaldte ArbejdsPladsVurderinger (APV), som omhandler en gennemgang af virksomhedens fysiske indretning med fokus på den enkeltes arbejdsplads. Samtidig tages der stilling til arbejdspladsens eventuelle indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af APV en foretages de fornødne korrigerende handlinger. Målsætningen for 2015 er, at alle medarbejdere med fysisk arbejde skal have mindst 1 sikkerhedsbesøg. Derudover gør Saint-Gobain Distribution Denmark meget for at undersøge baggrunden for arbejdsulykker og dermed fremadrettet begrænse antallet af arbejdsulykker mest muligt. I den forbindelse lægger vores HR- og Arbejdsmiljøafdeling mange kræfter i arbejdet med adfærdsbearbejdning og holdningsændringsbearbejdning. Alle ledere i Saint-Gobain Distribution Denmark er uddannet i at gennemføre sikkerhedsbesøg hos den enkelte medarbejder. Dette sker via Saint-Gobains eget interne værktøj (SafetyManagementTool). Formålet med dette værktøj er i en positiv dialog, ud fra praktiske observationer, at få talt om sikkerhed med den enkelte medarbejder. I 2014 blev der gennemført 725 sikkerhedsbesøg. Arbejdsulykker vil også i 2015 være særligt i fokus og målsætningen er nul ulykker. Ud over konkrete ulykker,der medfører fravær, sker der i hverdagen en række mindre hændelser, der under andre omstændigheder kunne have medført en ulykke. Det er vores opfattelse, at der er meget læring at hente fra disse hændelser, og dem ønsker vi at blive klogere af. Derfor er der for 2015 opsat en målsætning om, at der i Saint-Gobain Distribution Danmark skal identificeres og registres flere nær-ved-hændelser end hidtil. Vi vil i 2015 supplere vores arbejdsmiljøpolitik med en sundhedspolitik. Vi ønsker at udvikle vores Arbejdsmiljøorganisation og sikrer løbende støtte b.la. i form af møder i Arbejdsmiljøorganisationen og uddannelse. Vi sikrer også, at medarbejderne i Arbejdsmiljøorganisationen har et godt kendskab til vores værktøjer omkring stress. 7

10 ELEVER OG UDDANNELSE Vores medarbejdere udgør Saint-Gobain Distribution Denmark, og kun ved at give dem de bedste muligheder for uddannelse, sikrer vi det højeste serviceniveau for vores kunder. Som en af Danmarks store arbejdsgivere, mener vi, at vi har en forpligtelse til at være med til at skabe et veluddannet samfund. Dette gør vi ved at videreudvikle vores medarbejdere, men også ved at uddanne og forme den næste generation af kompetente medarbejdere. HVOR LANGT ER VI? Samtlige medarbejdere har en årlig udviklingssamtale som følges op af udviklingsinitiativer. 50 % af vores medarbejdere har videreudviklet deres kompetencer gennem træning og uddannelse i Udviklingen har primært været direkte relateret til nuværende og forventede fremtidige arbejdsopgaver, men vores medarbejdere kan også søge om uddannelser og kurser via vores Kompetencefond, som er i medarbejderens egen interesse og ikke nødvendigvis umiddelbart fagrelevant. Tilsvarende bliver uddannelsesforløbet for elever sammensat så bredt som muligt, således at eleverne får indsigt i flest mulige forskellige områder i vores virksomhed. Vi har valgt at supplere det obligatoriske 10 ugers uddannelsesforløb med et 3 ugers internt skoleophold samt opgaveskrivning. I 2014 havde Saint-Gobain Distribution Denmark elever inden for følgende områder: Brødrene Dahl: 24 elever Optimera: 6 elever Logistik: 3 elever Backoffice: 1 elev FOKUS FREMADRETTET Vi vil fortsætte med at prioritere uddannelse af vores medarbejdere højt. De nødvendige kompetencer vil ændre sig over tid, og vores videreuddannelse af medarbejdere vil derfor følge dette dynamisk. Vores mål er at fastholde vores høje kompetence- og serviceniveau, og hvis muligt at investere langsigtet i at højne dette. Udover at give eleverne et godt fundament for fremtiden er formålet ligeledes, at vores elever uddannes, så de har mulighed for at indgå i medarbejderstaben i løbet af uddannelsen samt efter endt uddannelsesforløb. Det er hensigten, at så mange elever som muligt efterfølgende kan tilbydes ansættelse hos os. Målet for 2015 er at fastholde en andel af elever på 2,8 % af den samlede medarbejderstab. 8 I 2014 udgjorde antallet af elever 2,8 % af den samlede medarbejderstab.

11 KUNDER & LEVERANDØRER MÅL FOR UDVIKLING AF SAMARBEJDE MED KUNDER OG LEVERANDØRER UDDANNELSE OG OPLYSNING 200 kursister uddannes på vores klimacentre i 2015 VALG AF LEVERANDØRER Ultimo 2015 har alle leverandører til back office også tilsluttet sig vores Leverandørerklæring Saint-Gobain Distribution Denmark lever af at kunne tilbyde vores kunder de bedst mulige produkter. Vi kan dog ikke drive forretning alene og er derfor afhængige af vores leverandører, som vi nøje udvælger. Dette er også med til at sikre, at vi selv forbedrer os gennem gensidig sparring med ligeværdige partnere. 9

12 OPLYSNING OG UDDANNELSE Vi tager et ansvar for at efterkomme vores kunders behov for viden inden for bæredygtige løsninger både ved at tilbyde uddannelse inden for vedvarende løsninger til andre inden for byggebranchen, men også ved at stille showrooms til rådighed, så forbrugere selv kan opleve bæredygtighed. HVOR LANGT ER VI? I både Horsens og Næstved kan vores kunder finde inspiration til bæredygtige løsninger. Brødrene Dahls Klimacentre er både for den professionelle installatør og for den private kunde. Vi har samlet ekspertisen inden for vedvarende energi, og har specialiseret os inden for biokedler, forskellige typer af varmepumper, solvarme og ventilation såvel til villa- og erhvervssegmentet som til det offentlige segment. I 2014 var der i alt 344 professionelle kursister, der benyttede sig af et af vores kurser i bæredygtige klimaløsninger. FOKUS FREMADRETTET Vi vil hjælpe klimainstallatører med de behov, de måtte have også i fremtiden. Dette påvirker vores kursussammensætning, som vi tilpasser konkrete behov baseret på en række faktorer som f.eks. lovændringer og interesseområder hos vores kunder. Dette gør også, at målet for antal kursister varierer. Vores mål for 2015 er 200 kursister. Vi efterkommer vores kunders behov ved at stille eksperter til rådighed for alle klimainstallatører, der måtte ønske vores vejledning. Ved at tage ud til slutkunden sammen med den pågældende klimainstallatør, er vi med til at sikre, at slutkunden får den rigtige løsning, som dækker både deres nuværende og forventede behov. 10

13 VALG AF LEVERANDØRER Vi tror på, at god handelsskik ikke stopper ved os. Det er nemlig vores holdning, at for at kunne tilbyde vores kunder de bedst mulige produkter, skal vores leverandører kunne leve op til vores egne standarder. HVOR LANGT ER VI? Alle Saint-Gobain Distribution Denmarks vareleverandører er udvalgt i forhold til deres overensstemmelse med vores adfærds- og handlingsprincipper (se s. 5). For at opnå størst mulig grad af efterlevelse af disse principper skal alle Saint-Gobain Distribution Denmarks vareleverandører underskrive en leverandørerklæring med særlige krav til deres samfundsansvar. Denne aftale er bindende, og det vil have juridiske konsekvenser, hvis den ikke overholdes. FOKUS FREMADRETTET Det er vores mål at sikre, at vores omkostningsleverandører også overholder de krav, der er fremsat i vores Leverandørerklæring. Erklæringen kræver bl.a. at leverandører: ikke benytter sig af tvangs- eller børnearbejde har en høj grad af sikkerhed for deres medarbejdere kontinuerligt forsøger at mindske deres negative påvirkning af miljøet, f.eks. via optimering af energiressourcer eller minimering af udledning af skadelige stoffer ikke tolererer nogen som helst former for korruption Det forventes, at alle vores udvalgte omkostningsleverandører inden udgangen af 2015 har tilsluttet sig Leverandørerklæringen. 11

14 MILJØ For at opnå langsigtet bæredygtighed arbejder Saint- Gobain Distribution Denmark kontinuerligt på at optimere vores forbrug af ressourcer og tilbyde vores kunder miljøvenlige produkter. MÅL FOR UDVIKLING AF BÆREDYGTIGHED ENERGIBESPARELSE OG GENBRUG PEFC OG FSC-CERTIFICERING Skift til LED-lysstofrør i alle bygninger per ultimo miljøulykker i 2015 Minimal miljøpåvirkning fra vores aktiviteter i 2015 Certificering af alle træholdige produkter med udgangen af

15 ENERGIBESPARELSE OG GENBRUG Der er mange fordele ved at begrænse sit forbrug af ressourcer. Dels er der ofte økonomiske fordele, men lige så vigtigt er den positive indflydelse på miljøet. I Saint-Gobain Distribution Denmark forsøger vi altid at tænke bæredygtighed ind i investeringer, reparationer, procesoptimeringer mv. HVOR LANGT ER VI? I Saint-Gobain Distribution Denmark har vi fokus på at minimere vores energiforbrug. Dette gør vi ved, at vi på centrale lokationer måler, hvordan vores energi og vandforbrug udvikler sig time for time. Denne måling er så nøjagtig, at vi kan se, hvis der er et toilet, der løber i en bygning, og er derfor meget vigtig, når der testes forskellige løsninger samt træffes beslutninger om energiinvesteringer og procesændringer. Energirådgivere, som vi har et tæt samarbejde med, hjælper os også med vejledning i sådanne sammenhænge. Alle Saint-Gobain Distribution Denmarks nybyggerier har et lavt energiforbrug. Dette sikres ved brug af bl.a. varmepumper, jordvarmeanlæg og solceller. Vores Brødrene Dahl-butik i Middelfart er CO 2 -neutral, og producerer til tider mere el og varme end den forbruger, gennem sine 2 km jordvarmeslanger og sine 330 m 2 solceller. Vi har fokus på at have så mange el-trucks som muligt. Dette valg er dog betinget af funktionaliteten, da el-trucks har nogle begrænsninger i forhold til diesel- eller gas-trucks. Vores flåde på ca. 350 trucks består af 76 % el-trucks, 6 % gas-trucks og 18 % diesel-trucks. FOKUS FREMADRETTET I Saint-Gobain Distribution Denmark er der fokus på begrænsning af CO 2 -udslip. Derfor igangsætter vi projekter, der har til formål at nedbringe vores CO 2 -udslip. Der vil i 2015 starte et projekt, hvor alle lysstofrør vil blive skiftet til energibesparende LED-lysstofrør. Vi forventer ved denne ændring at kunne spare ca. 60 % af vores energiforbrug til lys. Der vil i 2. kvartal af 2015 blive igangsat 3 pilotprojekter i vores Optimera-butikker, i hhv. Karlslunde, Tune og Skodborg. Disse pilotprojekter skal afgøre, hvem der vil blive vores fremtidige leverandør af lysstofrør. Herefter vil projektet løbe over 2015, og forventes afsluttet inden udgangen af Når projektet er afsluttet, forventer vi at kunne spare mere end 4 MWh årligt. 13

16 PEFC- OG FSC-CERTIFICERING Saint-Gobain Group har stor fokus på at støtte miljøet internationalt. Dette er i tråd med vores ideologi at certificere så stor en andel af vores trævarer som muligt. Det mærkes ude hos vores kunder, hvor vores Optimera-butikker oplever en stigende efterspørgsel på certificerede produkter. HVOR LANGT ER VI? Vi er FCS-certificeret på alle vores hårdttræsvarer, som sælges i Optimera-kæden. I 2014 blev et projekt igangsat med det mål at sikre, at ikke blot hårdttræsprodukter, men at alle træholdige produkter er certificerede. Dette gælder døre, lister, mv. FOKUS FREMADRETTET Projektet, der startede i 2014, er stadig i gang. Målet består; nemlig, at alle træholdige produkter, der passerer gennem Saint-Gobain Distribution Denmark, skal være certificerede. Der arbejdes desuden fortsat på øget dokumentation og sporbarhed af bæredygtighed hos vores leverandører. 14

17 Bagside

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2008

Bæredygtighedsrapport 2008 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN Indhold 04 06 07 10 14 20 26 32 36 POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

CSR-redegørelse 2012. for

CSR-redegørelse 2012. for CSR-redegørelse 2012 for Version 1.0 December 2012 CSR Redegørelse 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 CSR-indsatsområder i 2012... 4 Definition af CSR... 4 CSR-arbejdets strategiske fundament... 4 Retningslinjer

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere