Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse"

Transkript

1 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012

2 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER... 5 LISTER... 6 ADRESSE... 8 NY ANMELDELSE... 9 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER... 9 ANMELDELSER ANMELDELSE NYT BESØG REDIGER ANMELDELSE BESØG BESØGSDETALJER NY BEKÆMPELSE REDIGER BEKÆMPELSE REDIGER BESØGSDETALJER NY UNDERSØGELSE REDIGER UNDERSØGELSE FORÅRS- OG EFTERÅRSBESØG (KAMPAGNE) SØGNING KAMPAGNE ADRESSER I LANDZONE NYT KAMPAGNEBESØG UDFØRT KAMPAGNEBESØG OM BRUG AF WEB-LØSNINGEN NYE ANMELDELSER REGISTRERING AF BESØG VALG AF NY EJENDOM PLANLAGTE BESØG FORSKELLEN PÅ DE 2 LISTER REGISTRERING AF UDFØRT BESØG AFSLUT ROTTEBEKÆMPELSE PÅ EJENDOM VALG AF NY EJENDOM KAMPAGNER VIS EJENDOMME UDEN BESØG VIS EJENDOMME MED BESØG TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER SØGNING NAVIGATION LISTER UDSKRIVNING NY ANMELDELSE NYT BESØG NY BEKÆMPELSE FORÅRS- OG EFTERÅRSBESØG (KAMPAGNE)

3 TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER SØGNING LISTER TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER UDSKRIVNING NYT BESØG NY BEKÆMPELSE TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER NYT TILLÆGSMODUL: GOOGLE MAPS MED RUTEPLANLÆGNING TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER FORÅRS- OG EFTERÅRSBESØG (KAMPAGNE) TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER OPSÆTNING TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER ANMELDELSE BESØG KVIKBESØG OG KAMPAGNEBESØG TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER UDSKRIVNING

4 Indledning Denne vejledning gennemgår GeoEnviron web-løsningen til administration af rottebekæmpelse. I det næstsidste afsnit beskrives hvordan konkrete arbejdsopgaver kan udføres med web-løsningen. Login På login-siden angives brugernavn og adgangskode tilsendt af kommunen. Tryk på Login-knappen. Forsiden Når der er logget ind med brugernavn og adgangskode, vises forsiden i web-løsningen. 3

5 Søgning Øverst på forsiden i web-løsningen vises 4 felter for søgning på adresse i GeoEnviron-databasen. Der skal vælges en værdi i enten Distrikt eller Firma fra rulleliste - eller indtastes en delvis adresse. Postnummer kan angives i søgefeltet Postnr. Søgningen udføres ved tryk på Hent-knappen. Resultatet af søgningen vises på en liste i Adresse gruppeboksen nederst på siden. Adgangsadresserne sorteres i alfabetisk orden i listen. Listens indhold kan udskrives med knappen 'Udskriv liste'. Indholdet i søgefelterne kan nulstilles med knappen Nulstil, hvis en ny søgning ønskes foretaget. Ved klik på en adresse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt eventuelle registrerede anmeldelser og besøg på adressen. Der er mulighed for at indtaste data om en ny anmeldelse eller redigere i adresseoplysningerne. Læs mere om begge muligheder i afsnittet Adresse senere i denne vejledning. 4

6 Om adresser I GE Web-løsninger findes to adresser for en ejendom: Adgangsadressen, der er adressen for indgangsdøren i gadeplan. Ejendomsadressen, der er adressen for hovedejendommen. Alle rotteanmeldelser mv. registreres på adgangsadressen i GeoEnviron. I eksemplet der vises nedenfor er adgangsadressen Hospitalsvej 1 (markeret med en rød cirkel), men hovedejendommens adresse er Smallegade 22 (markeret med en grøn cirkel). Hvis adgangsadressen og ejendomsadressen er ens, så findes der kun én adresse for ejendommen. Adgangsadressen Hospitalsvej 1 har ejendomsadressen Smallegade 22. 5

7 Lister På forsiden i web-løsningen vises en oversigt over lister. Når der klikkes på en liste i oversigten, vises listens indhold i en gruppeboks lige under oversigten. Der vises max. 150 anmeldelser i listen. Listens indhold kan udskrives med knappen 'Udskriv liste'. Følgende lister kan vælges: Uafsluttede anmeldelser viser en liste med anmeldelser, der ikke er markeret som afsluttet. Når en anmeldelse markeres som afsluttet, forsvinder den fra listen. Den nyeste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Afsluttede anmeldelser viser liste med anmeldelser, der er markeret som afsluttet. Den nyeste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Anmeldelser uden besøg viser en liste med uafsluttede anmeldelser, hvor der ikke er registreret et besøg (hverken et planlagt eller udført besøg). Den nyeste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser på adressen (se næste afsnit). 6

8 Anmeldelser med planlagte besøg viser en liste med uafsluttede anmeldelser, hvor der er registreret et planlagt besøg. Den nyeste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Akutte anmeldelser viser en liste med alle de anmeldelser, der er akutte og ikke-afsluttede. En akut anmeldelse defineres ud fra stedet, hvor rotte er observeret. Anmeldelsen forsvinder fra listen, når den markeres som afsluttet. Den ældste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Planlagte besøg viser en liste med ikke-udførte besøg på alle uafsluttede anmeldelser. Besøget forsvinder fra listen, når det markeres som udført, eller når anmeldelsen markeres som afsluttet. Det ældste planlagte besøg vises øverst i listen. Ved klik på et besøg i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) viser et nyt skærmbillede, hvor der er mulighed for at få vist en liste med besøg i forbindelse med forårs- eller efterårskampagnen. Læs mere om dette skærmbillede i et senere afsnit 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)'. 7

9 Adresse Ved klik på en adresse eller anmeldelse i en liste vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt gruppebokse med registrerede anmeldelser og besøg på adressen. Der kan returneres til forsiden i web-løsningen ved et klik på linket Start i sidehovedets højre side. 8

10 Ny anmeldelse Der er mulighed for at indtaste data om en ny anmeldelse for denne adresse. Ved tryk på knappen 'Ny anmeldelse' vises dette vindue. Dato, Tid, Type, Observeret og Afsluttet er udfyldt på forhånd, men en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste. Anmeldertype, Anmelder og Tlf./Mobil skal udfyldes. og Bemærkning kan angives. Anmeldelsen gemmes med Gem-knappen. Rediger adresseoplysninger Der er mulighed for at redigere i adresseoplysninger for denne adresse. Ved tryk på knappen 'Rediger adresseoplysninger' vises et vindue, hvor Distrikt eller Firma kan vælges fra rulleliste. Ændringer i data gemmes ved tryk på 'Gem adresseoplysninger'. 9

11 Anmeldelser En liste med anmeldelser på adressen vises i gruppeboksen Anmeldelser. Detaljer om den nyeste anmeldelse vises automatisk i en gruppeboks lige under listen. Ved klik på en anden anmeldelse i listen vises detaljer om denne anmeldelse lige under listen med anmeldelser. 10

12 Anmeldelse Nyt besøg Der er mulighed for at indtaste data om et nyt besøg vedrørende den valgte anmeldelse i listen. Ved tryk på knappen 'Nyt besøg' i gruppeboksen Anmeldelse vises dette vindue. Dato, Tid, Type, Lokalitetssted, Befængt, Udført, Hjemme, 'Varsling om påbud ønskes' og 'Skriftlig vejledning givet' er udfyldt på forhånd. En anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Initialer og Bemærkning kan angives. Besøget gemmes ved tryk på knappen 'Gem besøg'. Rediger anmeldelse Der er mulighed for at redigere i data for anmeldelsen, der er valgt i listen Anmeldelser. Ved tryk på knappen 'Rediger anmeldelse' vises et vindue, hvor en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Ændringer i data gemmes ved tryk på Gem-knappen. 11

13 Besøg En liste med besøg på adressen vedrørende den valgte anmeldelse vises i gruppeboksen Besøg. Besøgsdetaljer Ved klik på et besøg i listen vises detaljer om dette besøg i en gruppeboks lige under listen. Desuden vises bekæmpelser og undersøgelser, der er registreret for besøget. Ny bekæmpelse Der er mulighed for at indtaste data om en ny bekæmpelse vedrørende det valgte besøg i listen. Ved tryk på knappen 'Ny bekæmpelse' vises dette vindue. Bekæmpelsesmiddel, Giftdepot og Fældetype er udfyldt på forhånd. En anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Kg, Antal depoter, Antal fælder og Bemærkning kan angives. Bekæmpelsen gemmes ved tryk på Gem-knappen. 12

14 Rediger bekæmpelse Der er mulighed for at redigere i data for en bekæmpelse vedrørende det valgte besøg i listen. Ved klik på en bekæmpelse i gruppeboksen Bekæmpelse vises et vindue, hvor en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Ændringer i data gemmes ved tryk på Gem-knappen. Rediger besøgsdetaljer Der er mulighed for at redigere i data for besøget, der er valgt i listen med besøg. Ved tryk på knappen 'Rediger besøgsdetaljer' vises et vindue, hvor en værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Ændringer i data gemmes ved tryk på knappen 'Gem besøg'. Ny undersøgelse Der er mulighed for at indtaste data om en ny undersøgelse vedrørende det valgte besøg i listen. Ved tryk på knappen 'Ny undersøgelse' vises dette vindue. Feltet Undersøgelse er udfyldt på forhånd. Der kan vælges en anden værdi fra rulleliste i feltet. Undersøgelsen gemmes ved tryk på Gem-knappen. Rediger undersøgelse Der er mulighed for at redigere i data for en undersøgelse vedrørende det valgte besøg i listen. Ved klik på en undersøgelse i gruppeboksen Undersøgelse vises et vindue, hvor en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i feltet. Ændringer i data gemmes ved tryk på Gem-knappen. 13

15 Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) På forsiden i web-løsningen vises en oversigt over lister. Når der klikkes på listen 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)' viser et andet skærmbillede, hvor der er mulighed for at få vist en liste med besøg i forbindelse med forårs- eller efterårskampagnen. Søgning kampagne Årstal, Periode og 'Kampagne udført' er udfyldt på forhånd, men en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Adgangsadresse, Postnr. og By kan angives. Søgningen udføres ved tryk på Hent-knappen. Resultatet af søgningen vises på en liste i gruppeboksen 'Adresser i landzone'. Indholdet i søgefelterne kan nulstilles med knappen Nulstil, hvis en ny søgning ønskes foretaget. Adresser i landzone Listen viser ejendomme i landzonen uden dispensation, der ikke har haft et udført kampagnebesøg i perioden, når der er valgt Nej i feltet 'Kampagne udført' i gruppeboksen 'Søgning kampagne'. Listen viser ejendomme i landzonen uden dispensation, hvor kampagnebesøg er udført i perioden, når der er valgt Ja i feltet 'Kampagne udført' i gruppeboksen 'Søgning kampagne'. 14

16 Adgangsadresserne sorteres i alfabetisk orden i listen. Listens indhold kan udskrives med knappen 'Udskriv liste'. Nyt kampagnebesøg Når listen viser ejendomme uden et udført kampagnebesøg i perioden, er der mulighed for at indtaste data om et nyt kampagnebesøg. Ved klik på en adresse i listen vises dette vindue. Dato, Initialer og Resultat er udfyldt på forhånd. En anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Bemærkning kan angives. Kampagnebesøget gemmes med Gem-knappen. Udført kampagnebesøg Når listen viser ejendomme, hvor et kampagnebesøg er udført i perioden, er der mulighed for at få vist data om kampagnebesøget på en ejendom. Ved klik på en adresse i listen 'Adresser i landzone' vises et vindue med kampagnebesøgets data. 15

17 Om brug af web-løsningen I dette afsnit vil vi konkret beskrive, hvordan GeoEnviron web-løsningen for Rottebekæmpelse anvendes i konkrete arbejdssituationer. Nye anmeldelser I det daglige arbejde findes nye anmeldelser ved enten at klikke på listen 'Akutte anmeldelser' (anmeldelser med rotter i beboelse) eller klikke på listen 'Anmeldelser uden besøg'. Registrering af besøg Klik på ejendommen i listen. En ny liste med ejendommens anmeldelser vises nu. I denne liste er den sidste anmeldelse uden besøg automatisk valgt, og i gruppeboksen nedenunder vises anmeldelsens oplysninger. Klik på knappen 'Nyt besøg', og indtast oplysninger om besøget, og slut af med at klikke på Gem-knappen. Besøgets oplysninger bliver vist i en ny gruppeboks længere nede på siden. Hvis der i forbindelse med besøget konstateres rottetilhold, klikkes der på knappen 'Ny bekæmpelse', og oplysninger om den udførte bekæmpelse indtastes og gemmes. Efterfølgende indtastes og gemmes der evt. oplysninger om undersøgelsen. Hvis der skal planlægges et nyt besøg, hvor der følges op på bekæmpelsen, klikkes der på knappen 'Nyt besøg' i gruppeboksen Anmeldelse, hvorefter oplysninger om et senere besøg indtastes. OBS! Her er det vigtigt at huske at ændre til et Nej i feltet Udført, så det bliver et planlagt besøg der registreres - og naturligvis skal indholdet i felterne Dato og Tid også ændres i denne forbindelse. Hvis der derimod ikke yderligere skal følges op på anmeldelsen og besøget, klikkes der på knappen 'Rediger anmeldelse' i gruppeboksen Anmeldelse. Angiv herefter Ja i feltet Udført, og slut af med at klikke på Gem-knappen. Rottebekæmpelsen på ejendommen er afsluttet. Valg af ny ejendom Når en ny ejendom med anmeldelse skal vælges, klikkes først på linket Start øverst til højre i webløsningen, og herefter igen enten på listen 'Akutte anmeldelser' eller 'Anmeldelser uden besøg'. 16

18 Planlagte besøg Planlagte besøg kan findes på 2 måder enten ved at klikke på listen 'Planlagte besøg', eller ved at klikke på listen 'Anmeldelser med planlagte besøg'. Planlagte besøg er ofte opfølgende besøg i forbindelse med udlagt rottebekæmpelse men det kan også være besøg, planlagt af kommunen. Forskellen på de 2 lister Listen 'Planlagte besøg' anvendes når der hurtigt skal trækkes en liste over planlagte besøg evt. fordi den skal udskrives. Den kan både anvendes, når det er kommunen der planlægger besøg i forbindelse med behandling af indkomne anmeldelser, og til planlagte opfølgningsbesøg i forbindelse med rottebekæmpelse. Når et planlagt besøg vælges fra denne liste, vises hurtigt oplysninger om ejendommen, anmeldelsen og det planlagte besøg. Når denne liste anvendes, følg da anvisningen fra punkt 2 i afsnittet 'Registrering af udført besøg' og evt. anvisningen i det følgende afsnit. Listen 'Anmeldelser med planlagte besøg' har samme anvendelse, men viser til at starte med alle anmeldelser med planlagte besøg. Når en anmeldelse vælges, vises oplysninger om ejendommen, en liste med ejendommens anmeldelser, oplysninger for den valgte anmeldelse samt endnu en liste med planlagte og udførte besøg i tilknytning til anmeldelsen. Og når et besøg vælges herfra, kan besøgsdetaljerne redigeres, og ny bekæmpelse og undersøgelse tilføjes. Registrering af udført besøg Klik på en anmeldelse i listen. Nu vises ejendommens data øverst, en liste med anmeldelser på ejendommen, en gruppeboks med anmeldelsens oplysninger samt nederst i web-løsningen en liste med besøg i tilknytning til anmeldelsen og i den vises såvel planlagte som udførte besøg. Klik nu på det planlagte besøg, så en gruppeboks med besøgsoplysninger vises, og klik heri på knappen 'Rediger besøgsdetaljer'. Tilret nu besøgsoplysningerne (Befængt feltet og evt. Dato og Tid felterne), og husk også at ændre til et Ja i feltet Udført, så besøget registreres som udført. Hvis besøget er opfølgning på rottebekæmpelse, kan nogle ord herom angives i bemærkningsfeltet. Afslut rottebekæmpelse på ejendom Når rottebekæmpelse på en ejendom skal afsluttes, gøres det ved at afslutte anmeldelsen: Så gå nu til gruppeboksen Anmeldelse lidt længere oppe i web-løsningen, og klik her på knappen 'Rediger anmeldelse', angiv Ja i feltet Udført, og slut af med at klikke på Gemknappen. Besøgets oplysninger bliver nu vist i en ny gruppeboks længere nede på siden. Rottebekæmpelsen på ejendommen er hermed afsluttet. Valg af ny ejendom Når en ny ejendom med anmeldelse skal vælges, klikkes først på linket Start øverst til højre i webløsningen, og herefter igen enten på listen 'Akutte anmeldelser' eller på listen 'Anmeldelser uden besøg'. Alternativt kan en ejendoms adresse (eller blot den første del heraf) angives i adressefeltet og når der klikkes på Hent-knappen vil ejendommen blive fundet frem. 17

19 Kampagner Når der skal laves halvårlige kampagnebesøg klikkes på listen 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)', og et nyt vindue vises nu. Heri er der mulighed for at søge og få vist lister med ejendomme (i landzone uden dispensation), der enten endnu ikke har haft besøg, eller som har haft besøg i forbindelse med forårs- eller efterårskampagnen. Vis ejendomme uden besøg Ved start på en ny kampagne, og så længe den kører, anvendes denne søgemulighed. Sørg her for at angive Nej i feltet 'Kampagne udført' før listen med ejendomme hentes. Ved klik på en ejendom i listen vises et vindue, hvori der kan indtastes oplysninger om besøget, hvorefter der klikkes på Gem-knappen. Hvis der i forbindelse med besøget konstateres rottetilhold, skal der oprettes en anmeldelse herfor, hvorunder besøg og bekæmpelse registreres. Her gøres følgende: Klik på Start linket øverst til højre i web-løsningen, så det første søgevindue vises, angiv ejendommens adresse og fremsøg den og dobbeltklik på den i listen. Klik så på knappen 'Ny anmeldelse', indtast oplysninger om en anmeldelse i forbindelse med kampagnen, og afslut med at gemme. Klik så på knappen 'Nyt besøg', indtast oplysninger om besøget og gem data. Klik så på knappen 'Ny bekæmpelse', indtast oplysninger om bekæmpelsen og gem også disse data. Vis ejendomme med besøg Denne søgemulighed anvendes når der skal findes ejendomme som har haft et kampagnebesøg typisk fordi der ved første besøg ikke var nogen hjemme. Sørg her for at angive Ja i feltet 'Kampagne udført' før listen med ejendomme hentes. Ved klik på en ejendom i listen vises et vindue med oplysninger om besøget; og hvis der er foretaget et nyt besøg, rettes oplysningerne til i forhold til dette besøg, hvorefter der klikkes på Gem-knappen. Hvis der i forbindelse med besøget konstateres rottetilhold, skal der oprettes en anmeldelse herfor, hvorunder besøg og bekæmpelse registreres (se ovenfor). 18

20 Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Søgning Adressesøgning: Ved adressesøgning ignoreres punktum, så det bliver nemmere at fremsøge adresser som for eksempel H.C./HC og St/St. Navigation Navigation mellem lister og vinduer: Der er indført forbedret navigation mellem lister og vinduer til registrering af data om blandt andet besøg, idet knapperne Tilbage og Fremad Internet Explorer kan benyttes. i Lister Søgning på datointerval i listerne: Der er indført mulighed for at vælge alle anmeldelser eller besøg indenfor en periode. Angiv periodens fra dato og til dato og klik på navnet på den liste der ønskes vist, fx Anmeldelser uden besøg. Sortering af data: På alle lister kan man klikke på en kolonneoverskrift, hvorefter data sorteres efter denne kolonne. Sortering af husnumre: Alle lister med adresser er blevet tilpasset, så husnumre sorteres i numerisk stigende rækkefølge: 1,2,,10,11,12,,100,101,102, osv. Visning af telefonnumre: Telefonnumre vises som de er indtastet, det vil sige med eller uden mellemrum. Nyt felt Ring (Ja/Nej): Det vises, om anmelderen ønsker at få et telefonopkald, før bekæmpelsesfirmaet kommer på besøg. 19

21 Kolonnen Ring er indført i disse lister: Uafsluttede anmeldelser Afsluttede anmeldelser Anmeldelser uden besøg Anmeldelser med planlagte besøg Kvik besøg knap: Der er indført en 'Kvik besøg' knap for hver enkelt anmeldelse, der vises i en given liste. Ved klik på 'Kvik besøg' knappen åbner et vindue, hvori der kan registreres et besøg og en bekæmpelse. Kun de vigtigste felter skal udfyldes. De resterende felter udfyldes automatisk med standardværdier. Anmeldelsen kan afsluttes i vinduet. 'Kvik besøg' knappen er indført i disse lister: Uafsluttede anmeldelser Afsluttede anmeldelser Anmeldelser uden besøg Anmeldelser med planlagte besøg Akutte anmeldelser Planlagte besøg Uafsluttede håndhævelser: Det vises, om der på en adresse er uafsluttede håndhævelser (uanset indberetningskategori) med angivelse af, om håndhævelsen er sendt til en privatperson eller offentlig instans. Hvis der står? i feltet 'sendt til', så vil der ikke være en angivelse af, at der findes håndhævelser. Uafsluttede håndhævelser er indført i listen: Planlagte besøg 20

22 Udskrivning Markering til udskrift i listerne: Brugeren kan via et flueben markere hvilke anmeldelser, der ønskes printet. Efter markering vælges knappen 'Udskriv markerede', hvorefter der printes én side pr. anmeldelse. Printer-ikon ved udskrift: Når anmeldelser er sendt til print, så fremkommer der en dialogboks på skærmen, hvor brugeren bliver spurgt om udskrivningen er gået godt og anmeldelserne kan registreres som udskrevet. Svares OK, markeres anmeldelserne med et ikon der viser, at anmeldelsen allerede er printet. Besøgsblanketter: Udskrivning af besøgsblanketter sker via en selvstændig knap. Efter markering vælges knappen 'Udskriv besøgsblanketter', hvorefter der printes én side pr. anmeldelse. Nederst på papiret indsættes tomme felter. Skal bruges til registrering af besøg, når online-løsning ikke virker. 21

23 Ny anmeldelse Nyt felt Init.: Det bruger-id, der er logget på web-løsningen, vises i feltet Init. Feltet Observeret omdøbt til Lokalitet: Feltet Lokalitet hed tidligere Observeret. Feltet Bemærkning omdøbt til Observeret: Navnet på feltet Bemærkning er ændret til Observeret, og samtidig er feltet gjort lidt højere. Nyt felt - Vil gerne ringes op inden besøg: Et nyt felt er tilføjet, hvori det kan angives om anmelderen ønsker at få et telefonopkald, før bekæmpelsesfirmaet kommer på besøg. Som standard står der Nej i feltet. Nyt besøg Feltet Initialer: Det bruger-id, der er logget på web-løsningen, vises i feltet Init ved oprettelse af et nyt besøg. Feltet Lokalitet: Der er indført en ny funktionalitet, så feltet Lokalitet udfyldes automatisk ud fra den registrering, der findes på anmeldelsen. Placering af felter: Felterne 'Varsling om påbud ønskes' og 'Skriftlig vejledning givet' har byttet plads på skærmbilledet. Nyt felt Kloak defekt: Der er tilføjet et nyt rullelistefelt til angivelse af, om rottetilholdet skyldes en defekt kloak. Disse muligheder kan vælges i feltet:?, Nej, 'Ja, Privat' eller 'Ja, Offentlig'. Som standard er feltet udfyldt med?. Ny bekæmpelse Indtastning af data: Flere bekæmpelser med samme bekæmpelsesmiddel kan registreres, så det er muligt at angive flere forskellige fældetyper uden gift. Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) Antal anmeldelser: Der vises antal anmeldelser på en adresse i det fremsøgte år og det foregående år i listen over alle ejendomme i landzonen uden dispensation, hvor der er/ikke er udført et kampagnebesøg i perioden. Antal anmeldelser er indført i listen: Adresser i landzone 22

24 Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Søgning Nulstil-knappen rydder adressefeltet: Når man går tilbage via Start-linket for at søge en ny adresse frem, så blanker Nulstil-knappen adressefeltet af. Lister Datosøgning i lister: Når man klikker 3 gange med venstre musetast, så kommer der fokus i hele feltet. Det er standard Windows funktionalitet. Dato kan angives i et datofelt i en liste på en nem måde. For eksempel kan man skrive dd for dags dato, dd-1 for i går, dd+1 for i morgen osv. Hvis man skriver dagen i måneden (fx 01) så tilføjes indeværende måned og år automatisk, og hvis man skriver dag og måned (fx 0101), så tilføjes indeværende år automatisk. Hvis dags dato er 01-feb-2011: Indtastet værdi Resultat når feltet forlades dd dd dd Angiv periodens fra dato og til dato og klik på navnet på den liste, der ønskes vist, fx Anmeldelser uden besøg. Nyt felt i Kvik-besøg vinduet: Der er indført et nyt felt til angivelse af fældetype i 'Kvik besøg' vinduet, hvori kan registreres besøg og bekæmpelse til en anmeldelse, der vises i liste. Standardværdi for fældetype kan defineres i stamdata for Rotter. Luk alle popupvinduer med ESC: Alle popup vinduer, f.eks. 'Kvik besøg' vinduet, kan lukkes med ESC-tasten på tastaturet. 23

25 Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Kræver GE 7.3. Lister Sortering i lister. Listerne 'Akutte anmeldelser' og 'Planlagte besøg' er tilpasset, så data automatisk sorteres stigende efter dato og tid. Udskrivning Udskrivning af liste. 'Udskriv liste' knappen udskriver alle anmeldelser i listen - også når der er flere anmeldelser i listen end hvad der svarer til en enkelt side. Nyt besøg Autoudfyldning af feltet befængt. Feltet Befængt sættes automatisk til feltets webdefaultværdi, når et nyt besøg oprettes. Ny bekæmpelse Bekæmpelsesmidler og fældetyper kan gøres inaktive. Bekæmpelsesmidler og fældetyper, der er gjort inaktive i stamdata for Rotter i GeoEnviron, kan ikke vælges ved oprettelse/redigering af bekæmpelser. Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Lister Der kan sættes ansvarlig for de enkelte anmeldelser. Kommunen kan fordele deres anmeldelser til de forskellige bekæmpere. I listerne er der mulighed for at sætte ansvarlig person på alle ikke-fordelte anmeldelser. Efter fordeling af anmeldelserne har hver rottebekæmper mulighed for at filtrere visningen, således at kun egne anmeldelser ses i listerne. Dog er der mulighed for at skifte visning til også at se ens kollegaers anmeldelser, hvis fx denne er på ferie, er syg mv. Det er muligt at overdrage en anmeldelse til en anden rottebekæmper. Nyt felt Ansvarlig er indført øverst i vinduet 'Ny anmeldelse' og i GE Rotter. Det anvendes til at sætte ansvarlig person (web-bruger) på en anmeldelse. Skærmbilledet med listerne er udvidet, så det nye felt Ansvarlig vises. Der er tilføjet en ny liste, hvor man kan se de anmeldelser, som man selv er ansvarlig for, samt en liste med ufordelte anmeldelser, der endnu ikke er sat ansvarlig for. Listerne hedder 'Mine anmeldelser' og 'Ufordelte anmeldelser'. Ufordelte anmeldelser kan markeres i en liste, og man kan sætte sig selv på som ansvarlig via en ny knap 'Tildel til mig'. 24

26 Lister viser sikringsordning. Alle lister med anmeldelser og besøg viser, om der på adressen findes en gældende sikringsordning på fanen Sikring i modulet Rotter. Hvis der findes en sikringsordning bliver navnet på bekæmpelsesfirmaet vist i et tooltip, når musen holdes hen over Ja-et i listen. Kvik besøg vinduet. Via rulleliste kan 'Kloak defekt' angives som 'Ikke undersøgt' og 'Ja, privat & offentlig'. Nyt tillægsmodul: Google Maps med ruteplanlægning Google Maps med ruteplanlægning tilbydes som tilkøbsmodul til web-løsningen. Bekæmpernes ruter kan dermed hurtigt planlægges og udføres på baggrund af de anmeldelser, der kommer ind digitalt via kommunens hjemmeside. Løsningen er udbygget til at understøtte Google Maps på følgende måder: Vis status for besøg udført i forårs- og efterårskampagner på Google Maps. Hvis man ønsker at benytte Google Maps, så skal man sikre at løsningen (websitet) har en offentlig adgang, jf. Googles betingelser for anvendelse af Google Maps (http://code.google.com/intl/da/apis/maps/signup.html). Her skal kommunen selv oprette en Google Account og rekvirere en nøgle (key) for det domæne, som websitet skal ligge på. Den offentlige adgang til løsningen understøtter Google Maps således: På login siden er indført en knap med teksten 'Vis status' og ledeteksten 'Forårs- og efterårskampagner'. Når brugeren klikker på knappen, åbnes Google Maps i et særskilt vindue. På kortet vises de adresser, der er omfattet af forårs- og efterårskampagner. Der opereres med to symboler en grøn markering, hvis adressen er blevet besøgt i perioden eller et rødt symbol, hvis der ikke har været besøg på adressen endnu. Ved klik på en given adresse-ikon vises en tekstblok som denne, hvis det er efterår: Ejd.adresse: <adresse> Adg.adresse: <adresse> Postnr./by: <postnr> <by> Forår <år>: Ja/Nej Efterår <år>: Ja/Nej Ved klik på en given adresse-ikon vises en tekstblok som denne, hvis det er forår: Ejd.adresse: <adresse> Adg.adresse: <adresse> Postnr./by: <postnr> <by> Efterår <år-1>: Ja/Nej Forår <år>: Ja/Nej 25

27 Vis fremsøgte ejendomme i forårs- og efterårskampagner på Google Maps. Ved valg af listen 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)' vises et skærmbillede, hvor der kan foretages diverse søgninger. Efter en søgning er der mulighed for at se adresserne på kort inklusive eventuelle adresser på sideveje. Markering på kortet skifter farve afhængig af, om den pågældende adresse er blevet besøgt eller ej. Når et besøg er udført, så er markeringen grøn. Er besøget ikke udført, er markeringen rød. For at få adresser med der ligger i umiddelbar nærhed af de fremsøgte adresser (adresser på sideveje), indføres der en bufferzone angivet i meter med standard-værdien 100 meter (der kan ændres). Adresser der ligger indenfor bufferzonen, men som ikke er en del af de fremsøgte adresser, markeres med et lilla ikon. 26

28 De parametre som brugeren anvender i søgningen (årstal, periode og kampagne udført - ikke adresseoplysninger) bliver anvendt i genereringen af kortet. Dog vil adresser der ligger indenfor bufferzonen blive vist, uanset om der er udført en kampagne i det valgte år i den valgte periode eller ej. Der tages altså højde for parametrene årstal og periode, men ikke for kampagne udført. Ved klik på en adresse-ikon vises en tekstblok, der følger de samme principper som beskrevet tidligere. Dog med den forskel, at resultatet af et besøg vil fremgå. Vis udvalgte anmeldelsers geografiske placering på Google Maps. Efter valg af anmeldelser i liste kan adressens beliggenhed præsenteres på et kort: I en liste markerer brugeren de adresser, som ønskes vist på et kort. Herefter klikker brugeren på den nye knap 'Vis på kort'. Nu åbner Google Maps i et særskilt vindue, hvor der zoomes ind på kortet, således at de valgte adresser præsenteres med geografisk placering. Brugeren kan benytte sædvanlig funktionalitet i Google Maps. Ved klik på en given adresse-ikon fremkommer en tekstblok med adressen og antal uafsluttede anmeldelser på adressen. Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Lister Ved generering af lister tages der højde for muligt valgt distrikt og/eller firma. 27

29 Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Lister Listen 'Anmeldelser uden besøg' har ændret titel til 'Nye anmeldelser'. Ved generering af lister tages der højde for muligt valgt zone. Ved generering af lister vises antallet af poster i parentes efter listeoverskriften. Alle rækker i en liste kan på én gang tilvælges/fravælges via et tjekboksfelt. Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) Hvis resultatet af en kampagne på en given adresse er, at der konstateres rottetilhold, får brugeren mulighed for at oprette en anmeldelse med tilhørende besøg, bekæmpelse og undersøgelse via Kvik-besøg. Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version 2.2.1, der kræver GeoEnviron Lister Når en anmeldelse er udført og afsluttet, og har fremgået af mine anmeldelser, vises den ikke mere på mine anmeldelser, men kun på afsluttede anmeldelser. Opsætning Opsætning af web-løsningerne er rykket til databasen. Fra version af web-løsningen er opsætningsparametrene rykket over i databasen. Det betyder, at nogle parametre skal indtastes i GeoEnviron, før web-løsningen virker efter hensigten. Værdier for parametrene kan kopieres fra <appsettings>-tagget i filen web.config. (web.config filen findes på web-serveren i samme mappe som web-løsningen). Parametrene opsættes i GeoEnviron på den nye fane: System Adm. Opsætning Systemopsætning Web Parametre. Ud for hver opsætningsparameter findes der her en beskrivelse af parameteren. Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator med brugernavnet import og det tilhørende kodeord. Indeholder feltet en lang tekst, kan den kopieres til en tekst-fil og redigeres her. For Rottebekæmpelse er der kun 1 parameter der skal opsættes: GoogleMapsKey. Den er dog kun relevant at sætte, hvis tillægsmodulet GoogleMaps er tilkøbt. Parameter GoogleMapsKey Beskrivelse Google Maps Key der svarer til det domæne som web-løsningen installeres under. 28

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:10 GENNEMGANG AF KAMPAGNEDEL I

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

SKAT.dk side 1 af8. 1) Gå ind på www.skat.dk... 2. 2) Login, det offentlige login fællesskab... 4. 3) Fanen Forside... 5

SKAT.dk side 1 af8. 1) Gå ind på www.skat.dk... 2. 2) Login, det offentlige login fællesskab... 4. 3) Fanen Forside... 5 SKAT.dk side 1 af8 Skat.dk Indhold 1) Gå ind på www.skat.dk... 2 2) Login, det offentlige login fællesskab... 4 3) Fanen Forside... 5 5) Fanen Forskudsopgørelse... 5 6) Fanen Betaling... 6 7) Fanen Skatteoplysninger...

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Arrangementer i Listevisning

Arrangementer i Listevisning Kort introduktion til Typo3-plugin ARRANGEMENTER. De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser (Internet Explorer er den almindeligste),

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Brugervejledning til storkunder

Brugervejledning til storkunder Version 5.0 Brugervejledning til storkunder Version pr 20110322 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere