Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse"

Transkript

1 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012

2 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER... 5 LISTER... 6 ADRESSE... 8 NY ANMELDELSE... 9 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER... 9 ANMELDELSER ANMELDELSE NYT BESØG REDIGER ANMELDELSE BESØG BESØGSDETALJER NY BEKÆMPELSE REDIGER BEKÆMPELSE REDIGER BESØGSDETALJER NY UNDERSØGELSE REDIGER UNDERSØGELSE FORÅRS- OG EFTERÅRSBESØG (KAMPAGNE) SØGNING KAMPAGNE ADRESSER I LANDZONE NYT KAMPAGNEBESØG UDFØRT KAMPAGNEBESØG OM BRUG AF WEB-LØSNINGEN NYE ANMELDELSER REGISTRERING AF BESØG VALG AF NY EJENDOM PLANLAGTE BESØG FORSKELLEN PÅ DE 2 LISTER REGISTRERING AF UDFØRT BESØG AFSLUT ROTTEBEKÆMPELSE PÅ EJENDOM VALG AF NY EJENDOM KAMPAGNER VIS EJENDOMME UDEN BESØG VIS EJENDOMME MED BESØG TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER SØGNING NAVIGATION LISTER UDSKRIVNING NY ANMELDELSE NYT BESØG NY BEKÆMPELSE FORÅRS- OG EFTERÅRSBESØG (KAMPAGNE)

3 TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER SØGNING LISTER TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER UDSKRIVNING NYT BESØG NY BEKÆMPELSE TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER NYT TILLÆGSMODUL: GOOGLE MAPS MED RUTEPLANLÆGNING TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER FORÅRS- OG EFTERÅRSBESØG (KAMPAGNE) TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER OPSÆTNING TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER ANMELDELSE BESØG KVIKBESØG OG KAMPAGNEBESØG TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER UDSKRIVNING

4 Indledning Denne vejledning gennemgår GeoEnviron web-løsningen til administration af rottebekæmpelse. I det næstsidste afsnit beskrives hvordan konkrete arbejdsopgaver kan udføres med web-løsningen. Login På login-siden angives brugernavn og adgangskode tilsendt af kommunen. Tryk på Login-knappen. Forsiden Når der er logget ind med brugernavn og adgangskode, vises forsiden i web-løsningen. 3

5 Søgning Øverst på forsiden i web-løsningen vises 4 felter for søgning på adresse i GeoEnviron-databasen. Der skal vælges en værdi i enten Distrikt eller Firma fra rulleliste - eller indtastes en delvis adresse. Postnummer kan angives i søgefeltet Postnr. Søgningen udføres ved tryk på Hent-knappen. Resultatet af søgningen vises på en liste i Adresse gruppeboksen nederst på siden. Adgangsadresserne sorteres i alfabetisk orden i listen. Listens indhold kan udskrives med knappen 'Udskriv liste'. Indholdet i søgefelterne kan nulstilles med knappen Nulstil, hvis en ny søgning ønskes foretaget. Ved klik på en adresse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt eventuelle registrerede anmeldelser og besøg på adressen. Der er mulighed for at indtaste data om en ny anmeldelse eller redigere i adresseoplysningerne. Læs mere om begge muligheder i afsnittet Adresse senere i denne vejledning. 4

6 Om adresser I GE Web-løsninger findes to adresser for en ejendom: Adgangsadressen, der er adressen for indgangsdøren i gadeplan. Ejendomsadressen, der er adressen for hovedejendommen. Alle rotteanmeldelser mv. registreres på adgangsadressen i GeoEnviron. I eksemplet der vises nedenfor er adgangsadressen Hospitalsvej 1 (markeret med en rød cirkel), men hovedejendommens adresse er Smallegade 22 (markeret med en grøn cirkel). Hvis adgangsadressen og ejendomsadressen er ens, så findes der kun én adresse for ejendommen. Adgangsadressen Hospitalsvej 1 har ejendomsadressen Smallegade 22. 5

7 Lister På forsiden i web-løsningen vises en oversigt over lister. Når der klikkes på en liste i oversigten, vises listens indhold i en gruppeboks lige under oversigten. Der vises max. 150 anmeldelser i listen. Listens indhold kan udskrives med knappen 'Udskriv liste'. Følgende lister kan vælges: Uafsluttede anmeldelser viser en liste med anmeldelser, der ikke er markeret som afsluttet. Når en anmeldelse markeres som afsluttet, forsvinder den fra listen. Den nyeste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Afsluttede anmeldelser viser liste med anmeldelser, der er markeret som afsluttet. Den nyeste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Anmeldelser uden besøg viser en liste med uafsluttede anmeldelser, hvor der ikke er registreret et besøg (hverken et planlagt eller udført besøg). Den nyeste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser på adressen (se næste afsnit). 6

8 Anmeldelser med planlagte besøg viser en liste med uafsluttede anmeldelser, hvor der er registreret et planlagt besøg. Den nyeste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Akutte anmeldelser viser en liste med alle de anmeldelser, der er akutte og ikke-afsluttede. En akut anmeldelse defineres ud fra stedet, hvor rotte er observeret. Anmeldelsen forsvinder fra listen, når den markeres som afsluttet. Den ældste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Planlagte besøg viser en liste med ikke-udførte besøg på alle uafsluttede anmeldelser. Besøget forsvinder fra listen, når det markeres som udført, eller når anmeldelsen markeres som afsluttet. Det ældste planlagte besøg vises øverst i listen. Ved klik på et besøg i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) viser et nyt skærmbillede, hvor der er mulighed for at få vist en liste med besøg i forbindelse med forårs- eller efterårskampagnen. Læs mere om dette skærmbillede i et senere afsnit 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)'. 7

9 Adresse Ved klik på en adresse eller anmeldelse i en liste vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt gruppebokse med registrerede anmeldelser og besøg på adressen. Der kan returneres til forsiden i web-løsningen ved et klik på linket Start i sidehovedets højre side. 8

10 Ny anmeldelse Der er mulighed for at indtaste data om en ny anmeldelse for denne adresse. Ved tryk på knappen 'Ny anmeldelse' vises dette vindue. Dato, Tid, Type, Observeret og Afsluttet er udfyldt på forhånd, men en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste. Anmeldertype, Anmelder og Tlf./Mobil skal udfyldes. og Bemærkning kan angives. Anmeldelsen gemmes med Gem-knappen. Rediger adresseoplysninger Der er mulighed for at redigere i adresseoplysninger for denne adresse. Ved tryk på knappen 'Rediger adresseoplysninger' vises et vindue, hvor Distrikt eller Firma kan vælges fra rulleliste. Ændringer i data gemmes ved tryk på 'Gem adresseoplysninger'. 9

11 Anmeldelser En liste med anmeldelser på adressen vises i gruppeboksen Anmeldelser. Detaljer om den nyeste anmeldelse vises automatisk i en gruppeboks lige under listen. Ved klik på en anden anmeldelse i listen vises detaljer om denne anmeldelse lige under listen med anmeldelser. 10

12 Anmeldelse Nyt besøg Der er mulighed for at indtaste data om et nyt besøg vedrørende den valgte anmeldelse i listen. Ved tryk på knappen 'Nyt besøg' i gruppeboksen Anmeldelse vises dette vindue. Dato, Tid, Type, Lokalitetssted, Befængt, Udført, Hjemme, 'Varsling om påbud ønskes' og 'Skriftlig vejledning givet' er udfyldt på forhånd. En anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Initialer og Bemærkning kan angives. Besøget gemmes ved tryk på knappen 'Gem besøg'. Rediger anmeldelse Der er mulighed for at redigere i data for anmeldelsen, der er valgt i listen Anmeldelser. Ved tryk på knappen 'Rediger anmeldelse' vises et vindue, hvor en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Ændringer i data gemmes ved tryk på Gem-knappen. 11

13 Besøg En liste med besøg på adressen vedrørende den valgte anmeldelse vises i gruppeboksen Besøg. Besøgsdetaljer Ved klik på et besøg i listen vises detaljer om dette besøg i en gruppeboks lige under listen. Desuden vises bekæmpelser og undersøgelser, der er registreret for besøget. Ny bekæmpelse Der er mulighed for at indtaste data om en ny bekæmpelse vedrørende det valgte besøg i listen. Ved tryk på knappen 'Ny bekæmpelse' vises dette vindue. Bekæmpelsesmiddel, Giftdepot og Fældetype er udfyldt på forhånd. En anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Kg, Antal depoter, Antal fælder og Bemærkning kan angives. Bekæmpelsen gemmes ved tryk på Gem-knappen. 12

14 Rediger bekæmpelse Der er mulighed for at redigere i data for en bekæmpelse vedrørende det valgte besøg i listen. Ved klik på en bekæmpelse i gruppeboksen Bekæmpelse vises et vindue, hvor en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Ændringer i data gemmes ved tryk på Gem-knappen. Rediger besøgsdetaljer Der er mulighed for at redigere i data for besøget, der er valgt i listen med besøg. Ved tryk på knappen 'Rediger besøgsdetaljer' vises et vindue, hvor en værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Ændringer i data gemmes ved tryk på knappen 'Gem besøg'. Ny undersøgelse Der er mulighed for at indtaste data om en ny undersøgelse vedrørende det valgte besøg i listen. Ved tryk på knappen 'Ny undersøgelse' vises dette vindue. Feltet Undersøgelse er udfyldt på forhånd. Der kan vælges en anden værdi fra rulleliste i feltet. Undersøgelsen gemmes ved tryk på Gem-knappen. Rediger undersøgelse Der er mulighed for at redigere i data for en undersøgelse vedrørende det valgte besøg i listen. Ved klik på en undersøgelse i gruppeboksen Undersøgelse vises et vindue, hvor en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i feltet. Ændringer i data gemmes ved tryk på Gem-knappen. 13

15 Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) På forsiden i web-løsningen vises en oversigt over lister. Når der klikkes på listen 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)' viser et andet skærmbillede, hvor der er mulighed for at få vist en liste med besøg i forbindelse med forårs- eller efterårskampagnen. Søgning kampagne Årstal, Periode og 'Kampagne udført' er udfyldt på forhånd, men en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Adgangsadresse, Postnr. og By kan angives. Søgningen udføres ved tryk på Hent-knappen. Resultatet af søgningen vises på en liste i gruppeboksen 'Adresser i landzone'. Indholdet i søgefelterne kan nulstilles med knappen Nulstil, hvis en ny søgning ønskes foretaget. Adresser i landzone Listen viser ejendomme i landzonen uden dispensation, der ikke har haft et udført kampagnebesøg i perioden, når der er valgt Nej i feltet 'Kampagne udført' i gruppeboksen 'Søgning kampagne'. Listen viser ejendomme i landzonen uden dispensation, hvor kampagnebesøg er udført i perioden, når der er valgt Ja i feltet 'Kampagne udført' i gruppeboksen 'Søgning kampagne'. 14

16 Adgangsadresserne sorteres i alfabetisk orden i listen. Listens indhold kan udskrives med knappen 'Udskriv liste'. Nyt kampagnebesøg Når listen viser ejendomme uden et udført kampagnebesøg i perioden, er der mulighed for at indtaste data om et nyt kampagnebesøg. Ved klik på en adresse i listen vises dette vindue. Dato, Initialer og Resultat er udfyldt på forhånd. En anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Bemærkning kan angives. Kampagnebesøget gemmes med Gem-knappen. Udført kampagnebesøg Når listen viser ejendomme, hvor et kampagnebesøg er udført i perioden, er der mulighed for at få vist data om kampagnebesøget på en ejendom. Ved klik på en adresse i listen 'Adresser i landzone' vises et vindue med kampagnebesøgets data. 15

17 Om brug af web-løsningen I dette afsnit vil vi konkret beskrive, hvordan GeoEnviron web-løsningen for Rottebekæmpelse anvendes i konkrete arbejdssituationer. Nye anmeldelser I det daglige arbejde findes nye anmeldelser ved enten at klikke på listen 'Akutte anmeldelser' (anmeldelser med rotter i beboelse) eller klikke på listen 'Anmeldelser uden besøg'. Registrering af besøg Klik på ejendommen i listen. En ny liste med ejendommens anmeldelser vises nu. I denne liste er den sidste anmeldelse uden besøg automatisk valgt, og i gruppeboksen nedenunder vises anmeldelsens oplysninger. Klik på knappen 'Nyt besøg', og indtast oplysninger om besøget, og slut af med at klikke på Gem-knappen. Besøgets oplysninger bliver vist i en ny gruppeboks længere nede på siden. Hvis der i forbindelse med besøget konstateres rottetilhold, klikkes der på knappen 'Ny bekæmpelse', og oplysninger om den udførte bekæmpelse indtastes og gemmes. Efterfølgende indtastes og gemmes der evt. oplysninger om undersøgelsen. Hvis der skal planlægges et nyt besøg, hvor der følges op på bekæmpelsen, klikkes der på knappen 'Nyt besøg' i gruppeboksen Anmeldelse, hvorefter oplysninger om et senere besøg indtastes. OBS! Her er det vigtigt at huske at ændre til et Nej i feltet Udført, så det bliver et planlagt besøg der registreres - og naturligvis skal indholdet i felterne Dato og Tid også ændres i denne forbindelse. Hvis der derimod ikke yderligere skal følges op på anmeldelsen og besøget, klikkes der på knappen 'Rediger anmeldelse' i gruppeboksen Anmeldelse. Angiv herefter Ja i feltet Udført, og slut af med at klikke på Gem-knappen. Rottebekæmpelsen på ejendommen er afsluttet. Valg af ny ejendom Når en ny ejendom med anmeldelse skal vælges, klikkes først på linket Start øverst til højre i webløsningen, og herefter igen enten på listen 'Akutte anmeldelser' eller 'Anmeldelser uden besøg'. 16

18 Planlagte besøg Planlagte besøg kan findes på 2 måder enten ved at klikke på listen 'Planlagte besøg', eller ved at klikke på listen 'Anmeldelser med planlagte besøg'. Planlagte besøg er ofte opfølgende besøg i forbindelse med udlagt rottebekæmpelse men det kan også være besøg, planlagt af kommunen. Forskellen på de 2 lister Listen 'Planlagte besøg' anvendes når der hurtigt skal trækkes en liste over planlagte besøg evt. fordi den skal udskrives. Den kan både anvendes, når det er kommunen der planlægger besøg i forbindelse med behandling af indkomne anmeldelser, og til planlagte opfølgningsbesøg i forbindelse med rottebekæmpelse. Når et planlagt besøg vælges fra denne liste, vises hurtigt oplysninger om ejendommen, anmeldelsen og det planlagte besøg. Når denne liste anvendes, følg da anvisningen fra punkt 2 i afsnittet 'Registrering af udført besøg' og evt. anvisningen i det følgende afsnit. Listen 'Anmeldelser med planlagte besøg' har samme anvendelse, men viser til at starte med alle anmeldelser med planlagte besøg. Når en anmeldelse vælges, vises oplysninger om ejendommen, en liste med ejendommens anmeldelser, oplysninger for den valgte anmeldelse samt endnu en liste med planlagte og udførte besøg i tilknytning til anmeldelsen. Og når et besøg vælges herfra, kan besøgsdetaljerne redigeres, og ny bekæmpelse og undersøgelse tilføjes. Registrering af udført besøg Klik på en anmeldelse i listen. Nu vises ejendommens data øverst, en liste med anmeldelser på ejendommen, en gruppeboks med anmeldelsens oplysninger samt nederst i web-løsningen en liste med besøg i tilknytning til anmeldelsen og i den vises såvel planlagte som udførte besøg. Klik nu på det planlagte besøg, så en gruppeboks med besøgsoplysninger vises, og klik heri på knappen 'Rediger besøgsdetaljer'. Tilret nu besøgsoplysningerne (Befængt feltet og evt. Dato og Tid felterne), og husk også at ændre til et Ja i feltet Udført, så besøget registreres som udført. Hvis besøget er opfølgning på rottebekæmpelse, kan nogle ord herom angives i bemærkningsfeltet. Afslut rottebekæmpelse på ejendom Når rottebekæmpelse på en ejendom skal afsluttes, gøres det ved at afslutte anmeldelsen: Så gå nu til gruppeboksen Anmeldelse lidt længere oppe i web-løsningen, og klik her på knappen 'Rediger anmeldelse', angiv Ja i feltet Udført, og slut af med at klikke på Gemknappen. Besøgets oplysninger bliver nu vist i en ny gruppeboks længere nede på siden. Rottebekæmpelsen på ejendommen er hermed afsluttet. Valg af ny ejendom Når en ny ejendom med anmeldelse skal vælges, klikkes først på linket Start øverst til højre i webløsningen, og herefter igen enten på listen 'Akutte anmeldelser' eller på listen 'Anmeldelser uden besøg'. Alternativt kan en ejendoms adresse (eller blot den første del heraf) angives i adressefeltet og når der klikkes på Hent-knappen vil ejendommen blive fundet frem. 17

19 Kampagner Når der skal laves halvårlige kampagnebesøg klikkes på listen 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)', og et nyt vindue vises nu. Heri er der mulighed for at søge og få vist lister med ejendomme (i landzone uden dispensation), der enten endnu ikke har haft besøg, eller som har haft besøg i forbindelse med forårs- eller efterårskampagnen. Vis ejendomme uden besøg Ved start på en ny kampagne, og så længe den kører, anvendes denne søgemulighed. Sørg her for at angive Nej i feltet 'Kampagne udført' før listen med ejendomme hentes. Ved klik på en ejendom i listen vises et vindue, hvori der kan indtastes oplysninger om besøget, hvorefter der klikkes på Gem-knappen. Hvis der i forbindelse med besøget konstateres rottetilhold, skal der oprettes en anmeldelse herfor, hvorunder besøg og bekæmpelse registreres. Her gøres følgende: Klik på Start linket øverst til højre i web-løsningen, så det første søgevindue vises, angiv ejendommens adresse og fremsøg den og dobbeltklik på den i listen. Klik så på knappen 'Ny anmeldelse', indtast oplysninger om en anmeldelse i forbindelse med kampagnen, og afslut med at gemme. Klik så på knappen 'Nyt besøg', indtast oplysninger om besøget og gem data. Klik så på knappen 'Ny bekæmpelse', indtast oplysninger om bekæmpelsen og gem også disse data. Vis ejendomme med besøg Denne søgemulighed anvendes når der skal findes ejendomme som har haft et kampagnebesøg typisk fordi der ved første besøg ikke var nogen hjemme. Sørg her for at angive Ja i feltet 'Kampagne udført' før listen med ejendomme hentes. Ved klik på en ejendom i listen vises et vindue med oplysninger om besøget; og hvis der er foretaget et nyt besøg, rettes oplysningerne til i forhold til dette besøg, hvorefter der klikkes på Gem-knappen. Hvis der i forbindelse med besøget konstateres rottetilhold, skal der oprettes en anmeldelse herfor, hvorunder besøg og bekæmpelse registreres (se ovenfor). 18

20 Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Søgning Adressesøgning: Ved adressesøgning ignoreres punktum, så det bliver nemmere at fremsøge adresser som for eksempel H.C./HC og St/St. Navigation Navigation mellem lister og vinduer: Der er indført forbedret navigation mellem lister og vinduer til registrering af data om blandt andet besøg, idet knapperne Tilbage og Fremad Internet Explorer kan benyttes. i Lister Søgning på datointerval i listerne: Der er indført mulighed for at vælge alle anmeldelser eller besøg indenfor en periode. Angiv periodens fra dato og til dato og klik på navnet på den liste der ønskes vist, fx Anmeldelser uden besøg. Sortering af data: På alle lister kan man klikke på en kolonneoverskrift, hvorefter data sorteres efter denne kolonne. Sortering af husnumre: Alle lister med adresser er blevet tilpasset, så husnumre sorteres i numerisk stigende rækkefølge: 1,2,,10,11,12,,100,101,102, osv. Visning af telefonnumre: Telefonnumre vises som de er indtastet, det vil sige med eller uden mellemrum. Nyt felt Ring (Ja/Nej): Det vises, om anmelderen ønsker at få et telefonopkald, før bekæmpelsesfirmaet kommer på besøg. 19

21 Kolonnen Ring er indført i disse lister: Uafsluttede anmeldelser Afsluttede anmeldelser Anmeldelser uden besøg Anmeldelser med planlagte besøg Kvik besøg knap: Der er indført en 'Kvik besøg' knap for hver enkelt anmeldelse, der vises i en given liste. Ved klik på 'Kvik besøg' knappen åbner et vindue, hvori der kan registreres et besøg og en bekæmpelse. Kun de vigtigste felter skal udfyldes. De resterende felter udfyldes automatisk med standardværdier. Anmeldelsen kan afsluttes i vinduet. 'Kvik besøg' knappen er indført i disse lister: Uafsluttede anmeldelser Afsluttede anmeldelser Anmeldelser uden besøg Anmeldelser med planlagte besøg Akutte anmeldelser Planlagte besøg Uafsluttede håndhævelser: Det vises, om der på en adresse er uafsluttede håndhævelser (uanset indberetningskategori) med angivelse af, om håndhævelsen er sendt til en privatperson eller offentlig instans. Hvis der står? i feltet 'sendt til', så vil der ikke være en angivelse af, at der findes håndhævelser. Uafsluttede håndhævelser er indført i listen: Planlagte besøg 20

22 Udskrivning Markering til udskrift i listerne: Brugeren kan via et flueben markere hvilke anmeldelser, der ønskes printet. Efter markering vælges knappen 'Udskriv markerede', hvorefter der printes én side pr. anmeldelse. Printer-ikon ved udskrift: Når anmeldelser er sendt til print, så fremkommer der en dialogboks på skærmen, hvor brugeren bliver spurgt om udskrivningen er gået godt og anmeldelserne kan registreres som udskrevet. Svares OK, markeres anmeldelserne med et ikon der viser, at anmeldelsen allerede er printet. Besøgsblanketter: Udskrivning af besøgsblanketter sker via en selvstændig knap. Efter markering vælges knappen 'Udskriv besøgsblanketter', hvorefter der printes én side pr. anmeldelse. Nederst på papiret indsættes tomme felter. Skal bruges til registrering af besøg, når online-løsning ikke virker. 21

23 Ny anmeldelse Nyt felt Init.: Det bruger-id, der er logget på web-løsningen, vises i feltet Init. Feltet Observeret omdøbt til Lokalitet: Feltet Lokalitet hed tidligere Observeret. Feltet Bemærkning omdøbt til Observeret: Navnet på feltet Bemærkning er ændret til Observeret, og samtidig er feltet gjort lidt højere. Nyt felt - Vil gerne ringes op inden besøg: Et nyt felt er tilføjet, hvori det kan angives om anmelderen ønsker at få et telefonopkald, før bekæmpelsesfirmaet kommer på besøg. Som standard står der Nej i feltet. Nyt besøg Feltet Initialer: Det bruger-id, der er logget på web-løsningen, vises i feltet Init ved oprettelse af et nyt besøg. Feltet Lokalitet: Der er indført en ny funktionalitet, så feltet Lokalitet udfyldes automatisk ud fra den registrering, der findes på anmeldelsen. Placering af felter: Felterne 'Varsling om påbud ønskes' og 'Skriftlig vejledning givet' har byttet plads på skærmbilledet. Nyt felt Kloak defekt: Der er tilføjet et nyt rullelistefelt til angivelse af, om rottetilholdet skyldes en defekt kloak. Disse muligheder kan vælges i feltet:?, Nej, 'Ja, Privat' eller 'Ja, Offentlig'. Som standard er feltet udfyldt med?. Ny bekæmpelse Indtastning af data: Flere bekæmpelser med samme bekæmpelsesmiddel kan registreres, så det er muligt at angive flere forskellige fældetyper uden gift. Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) Antal anmeldelser: Der vises antal anmeldelser på en adresse i det fremsøgte år og det foregående år i listen over alle ejendomme i landzonen uden dispensation, hvor der er/ikke er udført et kampagnebesøg i perioden. Antal anmeldelser er indført i listen: Adresser i landzone 22

24 Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Søgning Nulstil-knappen rydder adressefeltet: Når man går tilbage via Start-linket for at søge en ny adresse frem, så blanker Nulstil-knappen adressefeltet af. Lister Datosøgning i lister: Når man klikker 3 gange med venstre musetast, så kommer der fokus i hele feltet. Det er standard Windows funktionalitet. Dato kan angives i et datofelt i en liste på en nem måde. For eksempel kan man skrive dd for dags dato, dd-1 for i går, dd+1 for i morgen osv. Hvis man skriver dagen i måneden (fx 01) så tilføjes indeværende måned og år automatisk, og hvis man skriver dag og måned (fx 0101), så tilføjes indeværende år automatisk. Hvis dags dato er 01-feb-2011: Indtastet værdi Resultat når feltet forlades dd dd dd Angiv periodens fra dato og til dato og klik på navnet på den liste, der ønskes vist, fx Anmeldelser uden besøg. Nyt felt i Kvik-besøg vinduet: Der er indført et nyt felt til angivelse af fældetype i 'Kvik besøg' vinduet, hvori kan registreres besøg og bekæmpelse til en anmeldelse, der vises i liste. Standardværdi for fældetype kan defineres i stamdata for Rotter. Luk alle popupvinduer med ESC: Alle popup vinduer, f.eks. 'Kvik besøg' vinduet, kan lukkes med ESC-tasten på tastaturet. 23

25 Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Kræver GE 7.3. Lister Sortering i lister. Listerne 'Akutte anmeldelser' og 'Planlagte besøg' er tilpasset, så data automatisk sorteres stigende efter dato og tid. Udskrivning Udskrivning af liste. 'Udskriv liste' knappen udskriver alle anmeldelser i listen - også når der er flere anmeldelser i listen end hvad der svarer til en enkelt side. Nyt besøg Autoudfyldning af feltet befængt. Feltet Befængt sættes automatisk til feltets webdefaultværdi, når et nyt besøg oprettes. Ny bekæmpelse Bekæmpelsesmidler og fældetyper kan gøres inaktive. Bekæmpelsesmidler og fældetyper, der er gjort inaktive i stamdata for Rotter i GeoEnviron, kan ikke vælges ved oprettelse/redigering af bekæmpelser. Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Lister Der kan sættes ansvarlig for de enkelte anmeldelser. Kommunen kan fordele deres anmeldelser til de forskellige bekæmpere. I listerne er der mulighed for at sætte ansvarlig person på alle ikke-fordelte anmeldelser. Efter fordeling af anmeldelserne har hver rottebekæmper mulighed for at filtrere visningen, således at kun egne anmeldelser ses i listerne. Dog er der mulighed for at skifte visning til også at se ens kollegaers anmeldelser, hvis fx denne er på ferie, er syg mv. Det er muligt at overdrage en anmeldelse til en anden rottebekæmper. Nyt felt Ansvarlig er indført øverst i vinduet 'Ny anmeldelse' og i GE Rotter. Det anvendes til at sætte ansvarlig person (web-bruger) på en anmeldelse. Skærmbilledet med listerne er udvidet, så det nye felt Ansvarlig vises. Der er tilføjet en ny liste, hvor man kan se de anmeldelser, som man selv er ansvarlig for, samt en liste med ufordelte anmeldelser, der endnu ikke er sat ansvarlig for. Listerne hedder 'Mine anmeldelser' og 'Ufordelte anmeldelser'. Ufordelte anmeldelser kan markeres i en liste, og man kan sætte sig selv på som ansvarlig via en ny knap 'Tildel til mig'. 24

26 Lister viser sikringsordning. Alle lister med anmeldelser og besøg viser, om der på adressen findes en gældende sikringsordning på fanen Sikring i modulet Rotter. Hvis der findes en sikringsordning bliver navnet på bekæmpelsesfirmaet vist i et tooltip, når musen holdes hen over Ja-et i listen. Kvik besøg vinduet. Via rulleliste kan 'Kloak defekt' angives som 'Ikke undersøgt' og 'Ja, privat & offentlig'. Nyt tillægsmodul: Google Maps med ruteplanlægning Google Maps med ruteplanlægning tilbydes som tilkøbsmodul til web-løsningen. Bekæmpernes ruter kan dermed hurtigt planlægges og udføres på baggrund af de anmeldelser, der kommer ind digitalt via kommunens hjemmeside. Løsningen er udbygget til at understøtte Google Maps på følgende måder: Vis status for besøg udført i forårs- og efterårskampagner på Google Maps. Hvis man ønsker at benytte Google Maps, så skal man sikre at løsningen (websitet) har en offentlig adgang, jf. Googles betingelser for anvendelse af Google Maps (http://code.google.com/intl/da/apis/maps/signup.html). Her skal kommunen selv oprette en Google Account og rekvirere en nøgle (key) for det domæne, som websitet skal ligge på. Den offentlige adgang til løsningen understøtter Google Maps således: På login siden er indført en knap med teksten 'Vis status' og ledeteksten 'Forårs- og efterårskampagner'. Når brugeren klikker på knappen, åbnes Google Maps i et særskilt vindue. På kortet vises de adresser, der er omfattet af forårs- og efterårskampagner. Der opereres med to symboler en grøn markering, hvis adressen er blevet besøgt i perioden eller et rødt symbol, hvis der ikke har været besøg på adressen endnu. Ved klik på en given adresse-ikon vises en tekstblok som denne, hvis det er efterår: Ejd.adresse: <adresse> Adg.adresse: <adresse> Postnr./by: <postnr> <by> Forår <år>: Ja/Nej Efterår <år>: Ja/Nej Ved klik på en given adresse-ikon vises en tekstblok som denne, hvis det er forår: Ejd.adresse: <adresse> Adg.adresse: <adresse> Postnr./by: <postnr> <by> Efterår <år-1>: Ja/Nej Forår <år>: Ja/Nej 25

27 Vis fremsøgte ejendomme i forårs- og efterårskampagner på Google Maps. Ved valg af listen 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)' vises et skærmbillede, hvor der kan foretages diverse søgninger. Efter en søgning er der mulighed for at se adresserne på kort inklusive eventuelle adresser på sideveje. Markering på kortet skifter farve afhængig af, om den pågældende adresse er blevet besøgt eller ej. Når et besøg er udført, så er markeringen grøn. Er besøget ikke udført, er markeringen rød. For at få adresser med der ligger i umiddelbar nærhed af de fremsøgte adresser (adresser på sideveje), indføres der en bufferzone angivet i meter med standard-værdien 100 meter (der kan ændres). Adresser der ligger indenfor bufferzonen, men som ikke er en del af de fremsøgte adresser, markeres med et lilla ikon. 26

28 De parametre som brugeren anvender i søgningen (årstal, periode og kampagne udført - ikke adresseoplysninger) bliver anvendt i genereringen af kortet. Dog vil adresser der ligger indenfor bufferzonen blive vist, uanset om der er udført en kampagne i det valgte år i den valgte periode eller ej. Der tages altså højde for parametrene årstal og periode, men ikke for kampagne udført. Ved klik på en adresse-ikon vises en tekstblok, der følger de samme principper som beskrevet tidligere. Dog med den forskel, at resultatet af et besøg vil fremgå. Vis udvalgte anmeldelsers geografiske placering på Google Maps. Efter valg af anmeldelser i liste kan adressens beliggenhed præsenteres på et kort: I en liste markerer brugeren de adresser, som ønskes vist på et kort. Herefter klikker brugeren på den nye knap 'Vis på kort'. Nu åbner Google Maps i et særskilt vindue, hvor der zoomes ind på kortet, således at de valgte adresser præsenteres med geografisk placering. Brugeren kan benytte sædvanlig funktionalitet i Google Maps. Ved klik på en given adresse-ikon fremkommer en tekstblok med adressen og antal uafsluttede anmeldelser på adressen. Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Lister Ved generering af lister tages der højde for muligt valgt distrikt og/eller firma. 27

29 Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Lister Listen 'Anmeldelser uden besøg' har ændret titel til 'Nye anmeldelser'. Ved generering af lister tages der højde for muligt valgt zone. Ved generering af lister vises antallet af poster i parentes efter listeoverskriften. Alle rækker i en liste kan på én gang tilvælges/fravælges via et tjekboksfelt. Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) Hvis resultatet af en kampagne på en given adresse er, at der konstateres rottetilhold, får brugeren mulighed for at oprette en anmeldelse med tilhørende besøg, bekæmpelse og undersøgelse via Kvik-besøg. Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version 2.2.1, der kræver GeoEnviron Lister Når en anmeldelse er udført og afsluttet, og har fremgået af mine anmeldelser, vises den ikke mere på mine anmeldelser, men kun på afsluttede anmeldelser. Opsætning Opsætning af web-løsningerne er rykket til databasen. Fra version af web-løsningen er opsætningsparametrene rykket over i databasen. Det betyder, at nogle parametre skal indtastes i GeoEnviron, før web-løsningen virker efter hensigten. Værdier for parametrene kan kopieres fra <appsettings>-tagget i filen web.config. (web.config filen findes på web-serveren i samme mappe som web-løsningen). Parametrene opsættes i GeoEnviron på den nye fane: System Adm. Opsætning Systemopsætning Web Parametre. Ud for hver opsætningsparameter findes der her en beskrivelse af parameteren. Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator med brugernavnet import og det tilhørende kodeord. Indeholder feltet en lang tekst, kan den kopieres til en tekst-fil og redigeres her. For Rottebekæmpelse er der kun 1 parameter der skal opsættes: GoogleMapsKey. Den er dog kun relevant at sætte, hvis tillægsmodulet GoogleMaps er tilkøbt. Parameter GoogleMapsKey Beskrivelse Google Maps Key der svarer til det domæne som web-løsningen installeres under. 28

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget.

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget. Referat generelt De seneste nye ting, som er blevet implementeret i løsningerne, blev gennemgået; GeoEnviron Web - Rottebekæmpelse Antal poster vises i oversigten. Samlet til-/fravalg i listerne. Anmeldelsesoprettelse

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 GeoEnviron 7.5.2 Ændringer i ver. 7.5.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.2 - set

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 GeoEnviron 7.1.2 Ændringer i ver. 7.1.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.1.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.1.2 - set

Læs mere

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Modulet Rotter Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 GeoEnviron 8.0.0 Indhold Indhold Indledning...

Læs mere

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:10 GENNEMGANG AF KAMPAGNEDEL I

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger Indhold Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Indledning...2 Login... 2 Login web-siden...3 Første del af web-løsningen: Indvindingsanlæg...4

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 Modulet Rotter Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 GeoEnviron 7.1.2 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Denne manual og

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning til Trio Web

Vejledning til Trio Web Vejledning til Trio Web for lærere OK Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... 4 Dine oplysninger... 5 Dine linjefag... 6 Skift din adgangskode... 6 Dit ugeskema... 7 Dagens vikarskema...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

geoenviron ERFA rotter TORSDAG DEN 15. MAJ 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KOLDING SKOVBRYNET 1 6000 KOLDING FIND VEJ Side 1

geoenviron ERFA rotter TORSDAG DEN 15. MAJ 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KOLDING SKOVBRYNET 1 6000 KOLDING FIND VEJ Side 1 geoenviron ERFA rotter TORSDAG DEN 15. MAJ 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KOLDING SKOVBRYNET 1 6000 KOLDING FIND VEJ Side 1 geoenviron ERFA TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.0.1 Dato: 20.02.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Import af ejendoms- og ejeroplysninger... 4

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Login Åben linket på Skanderborg Kommunes hjemmeside eller gå ind på https://vandindberetning.skanderborg.dk Indtast Brugernavn

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Manual til ECOonline

Manual til ECOonline Manual til ECOonline Udarbejdet af Carina Gejl Nielsen 25-4-2016 Indhold Oprettelse af lokale... 5 Oprettelse af ny bruger... 7 Tildeling af Kemi til et lokale... 9 Oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisning...

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Smartday Touch. Kom godt i gang

Smartday Touch. Kom godt i gang Smartday Touch Kom godt i gang Log på Smartday Touch Hent Smartday Touch fra Apple App Store eller Google Play Butik Når appen er hentet vil ikonet lægge sig på din hjemmeskærm Ikonet ser således ud Tryk

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

REFERAT (*MARKEREDE PUNKTER SENDES TIL AFSTEMNING)

REFERAT (*MARKEREDE PUNKTER SENDES TIL AFSTEMNING) REFERAT (*MARKEREDE PUNKTER SENDES TIL AFSTEMNING) 1. GENNEMGANG AF KAMPAGNEDEL En grundig gennemgang af Kampagnebesøg og af Forårs- og Efterårsbesøg (Kampagne) herunder bl.a. (Kolding, Frederikshavn):

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Hvis engangskoden er aktiv fremkommer det ovenfor nævnte skærmbillede til oprettelse af privat kodeord:

Hvis engangskoden er aktiv fremkommer det ovenfor nævnte skærmbillede til oprettelse af privat kodeord: Vejledning til elektronisk indberetning af vandmængder i GE WEB På http://www.haderslevvand.geoenvironweb.dk kan du indberette oppumpede vandmængder ved at bruge det Web-brugernavn og kodeord som du har

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Sletning af cookies - For tilgang til den nye brugerstyring

Sletning af cookies - For tilgang til den nye brugerstyring Sletning af cookies - For tilgang til den nye brugerstyring Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til sletning af filer, der automatisk bruger ens log ind-oplysninger,

Læs mere

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

Videomodulet opkald. Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord)

Videomodulet opkald. Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord) Videomodulet opkald Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord) Log ind på Remind.appinux.com med dit regionsid og din adgangskode. (Du kan lave en genvej til Remind i din bogmærkelinje

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere