Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse"

Transkript

1 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012

2 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER... 5 LISTER... 6 ADRESSE... 8 NY ANMELDELSE... 9 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER... 9 ANMELDELSER ANMELDELSE NYT BESØG REDIGER ANMELDELSE BESØG BESØGSDETALJER NY BEKÆMPELSE REDIGER BEKÆMPELSE REDIGER BESØGSDETALJER NY UNDERSØGELSE REDIGER UNDERSØGELSE FORÅRS- OG EFTERÅRSBESØG (KAMPAGNE) SØGNING KAMPAGNE ADRESSER I LANDZONE NYT KAMPAGNEBESØG UDFØRT KAMPAGNEBESØG OM BRUG AF WEB-LØSNINGEN NYE ANMELDELSER REGISTRERING AF BESØG VALG AF NY EJENDOM PLANLAGTE BESØG FORSKELLEN PÅ DE 2 LISTER REGISTRERING AF UDFØRT BESØG AFSLUT ROTTEBEKÆMPELSE PÅ EJENDOM VALG AF NY EJENDOM KAMPAGNER VIS EJENDOMME UDEN BESØG VIS EJENDOMME MED BESØG TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER SØGNING NAVIGATION LISTER UDSKRIVNING NY ANMELDELSE NYT BESØG NY BEKÆMPELSE FORÅRS- OG EFTERÅRSBESØG (KAMPAGNE)

3 TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER SØGNING LISTER TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER UDSKRIVNING NYT BESØG NY BEKÆMPELSE TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER NYT TILLÆGSMODUL: GOOGLE MAPS MED RUTEPLANLÆGNING TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER FORÅRS- OG EFTERÅRSBESØG (KAMPAGNE) TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER OPSÆTNING TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER LISTER ANMELDELSE BESØG KVIKBESØG OG KAMPAGNEBESØG TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VER UDSKRIVNING

4 Indledning Denne vejledning gennemgår GeoEnviron web-løsningen til administration af rottebekæmpelse. I det næstsidste afsnit beskrives hvordan konkrete arbejdsopgaver kan udføres med web-løsningen. Login På login-siden angives brugernavn og adgangskode tilsendt af kommunen. Tryk på Login-knappen. Forsiden Når der er logget ind med brugernavn og adgangskode, vises forsiden i web-løsningen. 3

5 Søgning Øverst på forsiden i web-løsningen vises 4 felter for søgning på adresse i GeoEnviron-databasen. Der skal vælges en værdi i enten Distrikt eller Firma fra rulleliste - eller indtastes en delvis adresse. Postnummer kan angives i søgefeltet Postnr. Søgningen udføres ved tryk på Hent-knappen. Resultatet af søgningen vises på en liste i Adresse gruppeboksen nederst på siden. Adgangsadresserne sorteres i alfabetisk orden i listen. Listens indhold kan udskrives med knappen 'Udskriv liste'. Indholdet i søgefelterne kan nulstilles med knappen Nulstil, hvis en ny søgning ønskes foretaget. Ved klik på en adresse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt eventuelle registrerede anmeldelser og besøg på adressen. Der er mulighed for at indtaste data om en ny anmeldelse eller redigere i adresseoplysningerne. Læs mere om begge muligheder i afsnittet Adresse senere i denne vejledning. 4

6 Om adresser I GE Web-løsninger findes to adresser for en ejendom: Adgangsadressen, der er adressen for indgangsdøren i gadeplan. Ejendomsadressen, der er adressen for hovedejendommen. Alle rotteanmeldelser mv. registreres på adgangsadressen i GeoEnviron. I eksemplet der vises nedenfor er adgangsadressen Hospitalsvej 1 (markeret med en rød cirkel), men hovedejendommens adresse er Smallegade 22 (markeret med en grøn cirkel). Hvis adgangsadressen og ejendomsadressen er ens, så findes der kun én adresse for ejendommen. Adgangsadressen Hospitalsvej 1 har ejendomsadressen Smallegade 22. 5

7 Lister På forsiden i web-løsningen vises en oversigt over lister. Når der klikkes på en liste i oversigten, vises listens indhold i en gruppeboks lige under oversigten. Der vises max. 150 anmeldelser i listen. Listens indhold kan udskrives med knappen 'Udskriv liste'. Følgende lister kan vælges: Uafsluttede anmeldelser viser en liste med anmeldelser, der ikke er markeret som afsluttet. Når en anmeldelse markeres som afsluttet, forsvinder den fra listen. Den nyeste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Afsluttede anmeldelser viser liste med anmeldelser, der er markeret som afsluttet. Den nyeste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Anmeldelser uden besøg viser en liste med uafsluttede anmeldelser, hvor der ikke er registreret et besøg (hverken et planlagt eller udført besøg). Den nyeste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser på adressen (se næste afsnit). 6

8 Anmeldelser med planlagte besøg viser en liste med uafsluttede anmeldelser, hvor der er registreret et planlagt besøg. Den nyeste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Akutte anmeldelser viser en liste med alle de anmeldelser, der er akutte og ikke-afsluttede. En akut anmeldelse defineres ud fra stedet, hvor rotte er observeret. Anmeldelsen forsvinder fra listen, når den markeres som afsluttet. Den ældste anmeldelse vises øverst i listen. Ved klik på en anmeldelse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Planlagte besøg viser en liste med ikke-udførte besøg på alle uafsluttede anmeldelser. Besøget forsvinder fra listen, når det markeres som udført, eller når anmeldelsen markeres som afsluttet. Det ældste planlagte besøg vises øverst i listen. Ved klik på et besøg i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt registrerede anmeldelser og besøg m.v. på adressen (se næste afsnit). Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) viser et nyt skærmbillede, hvor der er mulighed for at få vist en liste med besøg i forbindelse med forårs- eller efterårskampagnen. Læs mere om dette skærmbillede i et senere afsnit 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)'. 7

9 Adresse Ved klik på en adresse eller anmeldelse i en liste vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt gruppebokse med registrerede anmeldelser og besøg på adressen. Der kan returneres til forsiden i web-løsningen ved et klik på linket Start i sidehovedets højre side. 8

10 Ny anmeldelse Der er mulighed for at indtaste data om en ny anmeldelse for denne adresse. Ved tryk på knappen 'Ny anmeldelse' vises dette vindue. Dato, Tid, Type, Observeret og Afsluttet er udfyldt på forhånd, men en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste. Anmeldertype, Anmelder og Tlf./Mobil skal udfyldes. og Bemærkning kan angives. Anmeldelsen gemmes med Gem-knappen. Rediger adresseoplysninger Der er mulighed for at redigere i adresseoplysninger for denne adresse. Ved tryk på knappen 'Rediger adresseoplysninger' vises et vindue, hvor Distrikt eller Firma kan vælges fra rulleliste. Ændringer i data gemmes ved tryk på 'Gem adresseoplysninger'. 9

11 Anmeldelser En liste med anmeldelser på adressen vises i gruppeboksen Anmeldelser. Detaljer om den nyeste anmeldelse vises automatisk i en gruppeboks lige under listen. Ved klik på en anden anmeldelse i listen vises detaljer om denne anmeldelse lige under listen med anmeldelser. 10

12 Anmeldelse Nyt besøg Der er mulighed for at indtaste data om et nyt besøg vedrørende den valgte anmeldelse i listen. Ved tryk på knappen 'Nyt besøg' i gruppeboksen Anmeldelse vises dette vindue. Dato, Tid, Type, Lokalitetssted, Befængt, Udført, Hjemme, 'Varsling om påbud ønskes' og 'Skriftlig vejledning givet' er udfyldt på forhånd. En anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Initialer og Bemærkning kan angives. Besøget gemmes ved tryk på knappen 'Gem besøg'. Rediger anmeldelse Der er mulighed for at redigere i data for anmeldelsen, der er valgt i listen Anmeldelser. Ved tryk på knappen 'Rediger anmeldelse' vises et vindue, hvor en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Ændringer i data gemmes ved tryk på Gem-knappen. 11

13 Besøg En liste med besøg på adressen vedrørende den valgte anmeldelse vises i gruppeboksen Besøg. Besøgsdetaljer Ved klik på et besøg i listen vises detaljer om dette besøg i en gruppeboks lige under listen. Desuden vises bekæmpelser og undersøgelser, der er registreret for besøget. Ny bekæmpelse Der er mulighed for at indtaste data om en ny bekæmpelse vedrørende det valgte besøg i listen. Ved tryk på knappen 'Ny bekæmpelse' vises dette vindue. Bekæmpelsesmiddel, Giftdepot og Fældetype er udfyldt på forhånd. En anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Kg, Antal depoter, Antal fælder og Bemærkning kan angives. Bekæmpelsen gemmes ved tryk på Gem-knappen. 12

14 Rediger bekæmpelse Der er mulighed for at redigere i data for en bekæmpelse vedrørende det valgte besøg i listen. Ved klik på en bekæmpelse i gruppeboksen Bekæmpelse vises et vindue, hvor en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Ændringer i data gemmes ved tryk på Gem-knappen. Rediger besøgsdetaljer Der er mulighed for at redigere i data for besøget, der er valgt i listen med besøg. Ved tryk på knappen 'Rediger besøgsdetaljer' vises et vindue, hvor en værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Ændringer i data gemmes ved tryk på knappen 'Gem besøg'. Ny undersøgelse Der er mulighed for at indtaste data om en ny undersøgelse vedrørende det valgte besøg i listen. Ved tryk på knappen 'Ny undersøgelse' vises dette vindue. Feltet Undersøgelse er udfyldt på forhånd. Der kan vælges en anden værdi fra rulleliste i feltet. Undersøgelsen gemmes ved tryk på Gem-knappen. Rediger undersøgelse Der er mulighed for at redigere i data for en undersøgelse vedrørende det valgte besøg i listen. Ved klik på en undersøgelse i gruppeboksen Undersøgelse vises et vindue, hvor en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i feltet. Ændringer i data gemmes ved tryk på Gem-knappen. 13

15 Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) På forsiden i web-løsningen vises en oversigt over lister. Når der klikkes på listen 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)' viser et andet skærmbillede, hvor der er mulighed for at få vist en liste med besøg i forbindelse med forårs- eller efterårskampagnen. Søgning kampagne Årstal, Periode og 'Kampagne udført' er udfyldt på forhånd, men en anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Adgangsadresse, Postnr. og By kan angives. Søgningen udføres ved tryk på Hent-knappen. Resultatet af søgningen vises på en liste i gruppeboksen 'Adresser i landzone'. Indholdet i søgefelterne kan nulstilles med knappen Nulstil, hvis en ny søgning ønskes foretaget. Adresser i landzone Listen viser ejendomme i landzonen uden dispensation, der ikke har haft et udført kampagnebesøg i perioden, når der er valgt Nej i feltet 'Kampagne udført' i gruppeboksen 'Søgning kampagne'. Listen viser ejendomme i landzonen uden dispensation, hvor kampagnebesøg er udført i perioden, når der er valgt Ja i feltet 'Kampagne udført' i gruppeboksen 'Søgning kampagne'. 14

16 Adgangsadresserne sorteres i alfabetisk orden i listen. Listens indhold kan udskrives med knappen 'Udskriv liste'. Nyt kampagnebesøg Når listen viser ejendomme uden et udført kampagnebesøg i perioden, er der mulighed for at indtaste data om et nyt kampagnebesøg. Ved klik på en adresse i listen vises dette vindue. Dato, Initialer og Resultat er udfyldt på forhånd. En anden værdi kan indtastes eller vælges fra rulleliste i felterne. Bemærkning kan angives. Kampagnebesøget gemmes med Gem-knappen. Udført kampagnebesøg Når listen viser ejendomme, hvor et kampagnebesøg er udført i perioden, er der mulighed for at få vist data om kampagnebesøget på en ejendom. Ved klik på en adresse i listen 'Adresser i landzone' vises et vindue med kampagnebesøgets data. 15

17 Om brug af web-løsningen I dette afsnit vil vi konkret beskrive, hvordan GeoEnviron web-løsningen for Rottebekæmpelse anvendes i konkrete arbejdssituationer. Nye anmeldelser I det daglige arbejde findes nye anmeldelser ved enten at klikke på listen 'Akutte anmeldelser' (anmeldelser med rotter i beboelse) eller klikke på listen 'Anmeldelser uden besøg'. Registrering af besøg Klik på ejendommen i listen. En ny liste med ejendommens anmeldelser vises nu. I denne liste er den sidste anmeldelse uden besøg automatisk valgt, og i gruppeboksen nedenunder vises anmeldelsens oplysninger. Klik på knappen 'Nyt besøg', og indtast oplysninger om besøget, og slut af med at klikke på Gem-knappen. Besøgets oplysninger bliver vist i en ny gruppeboks længere nede på siden. Hvis der i forbindelse med besøget konstateres rottetilhold, klikkes der på knappen 'Ny bekæmpelse', og oplysninger om den udførte bekæmpelse indtastes og gemmes. Efterfølgende indtastes og gemmes der evt. oplysninger om undersøgelsen. Hvis der skal planlægges et nyt besøg, hvor der følges op på bekæmpelsen, klikkes der på knappen 'Nyt besøg' i gruppeboksen Anmeldelse, hvorefter oplysninger om et senere besøg indtastes. OBS! Her er det vigtigt at huske at ændre til et Nej i feltet Udført, så det bliver et planlagt besøg der registreres - og naturligvis skal indholdet i felterne Dato og Tid også ændres i denne forbindelse. Hvis der derimod ikke yderligere skal følges op på anmeldelsen og besøget, klikkes der på knappen 'Rediger anmeldelse' i gruppeboksen Anmeldelse. Angiv herefter Ja i feltet Udført, og slut af med at klikke på Gem-knappen. Rottebekæmpelsen på ejendommen er afsluttet. Valg af ny ejendom Når en ny ejendom med anmeldelse skal vælges, klikkes først på linket Start øverst til højre i webløsningen, og herefter igen enten på listen 'Akutte anmeldelser' eller 'Anmeldelser uden besøg'. 16

18 Planlagte besøg Planlagte besøg kan findes på 2 måder enten ved at klikke på listen 'Planlagte besøg', eller ved at klikke på listen 'Anmeldelser med planlagte besøg'. Planlagte besøg er ofte opfølgende besøg i forbindelse med udlagt rottebekæmpelse men det kan også være besøg, planlagt af kommunen. Forskellen på de 2 lister Listen 'Planlagte besøg' anvendes når der hurtigt skal trækkes en liste over planlagte besøg evt. fordi den skal udskrives. Den kan både anvendes, når det er kommunen der planlægger besøg i forbindelse med behandling af indkomne anmeldelser, og til planlagte opfølgningsbesøg i forbindelse med rottebekæmpelse. Når et planlagt besøg vælges fra denne liste, vises hurtigt oplysninger om ejendommen, anmeldelsen og det planlagte besøg. Når denne liste anvendes, følg da anvisningen fra punkt 2 i afsnittet 'Registrering af udført besøg' og evt. anvisningen i det følgende afsnit. Listen 'Anmeldelser med planlagte besøg' har samme anvendelse, men viser til at starte med alle anmeldelser med planlagte besøg. Når en anmeldelse vælges, vises oplysninger om ejendommen, en liste med ejendommens anmeldelser, oplysninger for den valgte anmeldelse samt endnu en liste med planlagte og udførte besøg i tilknytning til anmeldelsen. Og når et besøg vælges herfra, kan besøgsdetaljerne redigeres, og ny bekæmpelse og undersøgelse tilføjes. Registrering af udført besøg Klik på en anmeldelse i listen. Nu vises ejendommens data øverst, en liste med anmeldelser på ejendommen, en gruppeboks med anmeldelsens oplysninger samt nederst i web-løsningen en liste med besøg i tilknytning til anmeldelsen og i den vises såvel planlagte som udførte besøg. Klik nu på det planlagte besøg, så en gruppeboks med besøgsoplysninger vises, og klik heri på knappen 'Rediger besøgsdetaljer'. Tilret nu besøgsoplysningerne (Befængt feltet og evt. Dato og Tid felterne), og husk også at ændre til et Ja i feltet Udført, så besøget registreres som udført. Hvis besøget er opfølgning på rottebekæmpelse, kan nogle ord herom angives i bemærkningsfeltet. Afslut rottebekæmpelse på ejendom Når rottebekæmpelse på en ejendom skal afsluttes, gøres det ved at afslutte anmeldelsen: Så gå nu til gruppeboksen Anmeldelse lidt længere oppe i web-løsningen, og klik her på knappen 'Rediger anmeldelse', angiv Ja i feltet Udført, og slut af med at klikke på Gemknappen. Besøgets oplysninger bliver nu vist i en ny gruppeboks længere nede på siden. Rottebekæmpelsen på ejendommen er hermed afsluttet. Valg af ny ejendom Når en ny ejendom med anmeldelse skal vælges, klikkes først på linket Start øverst til højre i webløsningen, og herefter igen enten på listen 'Akutte anmeldelser' eller på listen 'Anmeldelser uden besøg'. Alternativt kan en ejendoms adresse (eller blot den første del heraf) angives i adressefeltet og når der klikkes på Hent-knappen vil ejendommen blive fundet frem. 17

19 Kampagner Når der skal laves halvårlige kampagnebesøg klikkes på listen 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)', og et nyt vindue vises nu. Heri er der mulighed for at søge og få vist lister med ejendomme (i landzone uden dispensation), der enten endnu ikke har haft besøg, eller som har haft besøg i forbindelse med forårs- eller efterårskampagnen. Vis ejendomme uden besøg Ved start på en ny kampagne, og så længe den kører, anvendes denne søgemulighed. Sørg her for at angive Nej i feltet 'Kampagne udført' før listen med ejendomme hentes. Ved klik på en ejendom i listen vises et vindue, hvori der kan indtastes oplysninger om besøget, hvorefter der klikkes på Gem-knappen. Hvis der i forbindelse med besøget konstateres rottetilhold, skal der oprettes en anmeldelse herfor, hvorunder besøg og bekæmpelse registreres. Her gøres følgende: Klik på Start linket øverst til højre i web-løsningen, så det første søgevindue vises, angiv ejendommens adresse og fremsøg den og dobbeltklik på den i listen. Klik så på knappen 'Ny anmeldelse', indtast oplysninger om en anmeldelse i forbindelse med kampagnen, og afslut med at gemme. Klik så på knappen 'Nyt besøg', indtast oplysninger om besøget og gem data. Klik så på knappen 'Ny bekæmpelse', indtast oplysninger om bekæmpelsen og gem også disse data. Vis ejendomme med besøg Denne søgemulighed anvendes når der skal findes ejendomme som har haft et kampagnebesøg typisk fordi der ved første besøg ikke var nogen hjemme. Sørg her for at angive Ja i feltet 'Kampagne udført' før listen med ejendomme hentes. Ved klik på en ejendom i listen vises et vindue med oplysninger om besøget; og hvis der er foretaget et nyt besøg, rettes oplysningerne til i forhold til dette besøg, hvorefter der klikkes på Gem-knappen. Hvis der i forbindelse med besøget konstateres rottetilhold, skal der oprettes en anmeldelse herfor, hvorunder besøg og bekæmpelse registreres (se ovenfor). 18

20 Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Søgning Adressesøgning: Ved adressesøgning ignoreres punktum, så det bliver nemmere at fremsøge adresser som for eksempel H.C./HC og St/St. Navigation Navigation mellem lister og vinduer: Der er indført forbedret navigation mellem lister og vinduer til registrering af data om blandt andet besøg, idet knapperne Tilbage og Fremad Internet Explorer kan benyttes. i Lister Søgning på datointerval i listerne: Der er indført mulighed for at vælge alle anmeldelser eller besøg indenfor en periode. Angiv periodens fra dato og til dato og klik på navnet på den liste der ønskes vist, fx Anmeldelser uden besøg. Sortering af data: På alle lister kan man klikke på en kolonneoverskrift, hvorefter data sorteres efter denne kolonne. Sortering af husnumre: Alle lister med adresser er blevet tilpasset, så husnumre sorteres i numerisk stigende rækkefølge: 1,2,,10,11,12,,100,101,102, osv. Visning af telefonnumre: Telefonnumre vises som de er indtastet, det vil sige med eller uden mellemrum. Nyt felt Ring (Ja/Nej): Det vises, om anmelderen ønsker at få et telefonopkald, før bekæmpelsesfirmaet kommer på besøg. 19

21 Kolonnen Ring er indført i disse lister: Uafsluttede anmeldelser Afsluttede anmeldelser Anmeldelser uden besøg Anmeldelser med planlagte besøg Kvik besøg knap: Der er indført en 'Kvik besøg' knap for hver enkelt anmeldelse, der vises i en given liste. Ved klik på 'Kvik besøg' knappen åbner et vindue, hvori der kan registreres et besøg og en bekæmpelse. Kun de vigtigste felter skal udfyldes. De resterende felter udfyldes automatisk med standardværdier. Anmeldelsen kan afsluttes i vinduet. 'Kvik besøg' knappen er indført i disse lister: Uafsluttede anmeldelser Afsluttede anmeldelser Anmeldelser uden besøg Anmeldelser med planlagte besøg Akutte anmeldelser Planlagte besøg Uafsluttede håndhævelser: Det vises, om der på en adresse er uafsluttede håndhævelser (uanset indberetningskategori) med angivelse af, om håndhævelsen er sendt til en privatperson eller offentlig instans. Hvis der står? i feltet 'sendt til', så vil der ikke være en angivelse af, at der findes håndhævelser. Uafsluttede håndhævelser er indført i listen: Planlagte besøg 20

22 Udskrivning Markering til udskrift i listerne: Brugeren kan via et flueben markere hvilke anmeldelser, der ønskes printet. Efter markering vælges knappen 'Udskriv markerede', hvorefter der printes én side pr. anmeldelse. Printer-ikon ved udskrift: Når anmeldelser er sendt til print, så fremkommer der en dialogboks på skærmen, hvor brugeren bliver spurgt om udskrivningen er gået godt og anmeldelserne kan registreres som udskrevet. Svares OK, markeres anmeldelserne med et ikon der viser, at anmeldelsen allerede er printet. Besøgsblanketter: Udskrivning af besøgsblanketter sker via en selvstændig knap. Efter markering vælges knappen 'Udskriv besøgsblanketter', hvorefter der printes én side pr. anmeldelse. Nederst på papiret indsættes tomme felter. Skal bruges til registrering af besøg, når online-løsning ikke virker. 21

23 Ny anmeldelse Nyt felt Init.: Det bruger-id, der er logget på web-løsningen, vises i feltet Init. Feltet Observeret omdøbt til Lokalitet: Feltet Lokalitet hed tidligere Observeret. Feltet Bemærkning omdøbt til Observeret: Navnet på feltet Bemærkning er ændret til Observeret, og samtidig er feltet gjort lidt højere. Nyt felt - Vil gerne ringes op inden besøg: Et nyt felt er tilføjet, hvori det kan angives om anmelderen ønsker at få et telefonopkald, før bekæmpelsesfirmaet kommer på besøg. Som standard står der Nej i feltet. Nyt besøg Feltet Initialer: Det bruger-id, der er logget på web-løsningen, vises i feltet Init ved oprettelse af et nyt besøg. Feltet Lokalitet: Der er indført en ny funktionalitet, så feltet Lokalitet udfyldes automatisk ud fra den registrering, der findes på anmeldelsen. Placering af felter: Felterne 'Varsling om påbud ønskes' og 'Skriftlig vejledning givet' har byttet plads på skærmbilledet. Nyt felt Kloak defekt: Der er tilføjet et nyt rullelistefelt til angivelse af, om rottetilholdet skyldes en defekt kloak. Disse muligheder kan vælges i feltet:?, Nej, 'Ja, Privat' eller 'Ja, Offentlig'. Som standard er feltet udfyldt med?. Ny bekæmpelse Indtastning af data: Flere bekæmpelser med samme bekæmpelsesmiddel kan registreres, så det er muligt at angive flere forskellige fældetyper uden gift. Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) Antal anmeldelser: Der vises antal anmeldelser på en adresse i det fremsøgte år og det foregående år i listen over alle ejendomme i landzonen uden dispensation, hvor der er/ikke er udført et kampagnebesøg i perioden. Antal anmeldelser er indført i listen: Adresser i landzone 22

24 Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Søgning Nulstil-knappen rydder adressefeltet: Når man går tilbage via Start-linket for at søge en ny adresse frem, så blanker Nulstil-knappen adressefeltet af. Lister Datosøgning i lister: Når man klikker 3 gange med venstre musetast, så kommer der fokus i hele feltet. Det er standard Windows funktionalitet. Dato kan angives i et datofelt i en liste på en nem måde. For eksempel kan man skrive dd for dags dato, dd-1 for i går, dd+1 for i morgen osv. Hvis man skriver dagen i måneden (fx 01) så tilføjes indeværende måned og år automatisk, og hvis man skriver dag og måned (fx 0101), så tilføjes indeværende år automatisk. Hvis dags dato er 01-feb-2011: Indtastet værdi Resultat når feltet forlades dd dd dd Angiv periodens fra dato og til dato og klik på navnet på den liste, der ønskes vist, fx Anmeldelser uden besøg. Nyt felt i Kvik-besøg vinduet: Der er indført et nyt felt til angivelse af fældetype i 'Kvik besøg' vinduet, hvori kan registreres besøg og bekæmpelse til en anmeldelse, der vises i liste. Standardværdi for fældetype kan defineres i stamdata for Rotter. Luk alle popupvinduer med ESC: Alle popup vinduer, f.eks. 'Kvik besøg' vinduet, kan lukkes med ESC-tasten på tastaturet. 23

25 Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Kræver GE 7.3. Lister Sortering i lister. Listerne 'Akutte anmeldelser' og 'Planlagte besøg' er tilpasset, så data automatisk sorteres stigende efter dato og tid. Udskrivning Udskrivning af liste. 'Udskriv liste' knappen udskriver alle anmeldelser i listen - også når der er flere anmeldelser i listen end hvad der svarer til en enkelt side. Nyt besøg Autoudfyldning af feltet befængt. Feltet Befængt sættes automatisk til feltets webdefaultværdi, når et nyt besøg oprettes. Ny bekæmpelse Bekæmpelsesmidler og fældetyper kan gøres inaktive. Bekæmpelsesmidler og fældetyper, der er gjort inaktive i stamdata for Rotter i GeoEnviron, kan ikke vælges ved oprettelse/redigering af bekæmpelser. Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Lister Der kan sættes ansvarlig for de enkelte anmeldelser. Kommunen kan fordele deres anmeldelser til de forskellige bekæmpere. I listerne er der mulighed for at sætte ansvarlig person på alle ikke-fordelte anmeldelser. Efter fordeling af anmeldelserne har hver rottebekæmper mulighed for at filtrere visningen, således at kun egne anmeldelser ses i listerne. Dog er der mulighed for at skifte visning til også at se ens kollegaers anmeldelser, hvis fx denne er på ferie, er syg mv. Det er muligt at overdrage en anmeldelse til en anden rottebekæmper. Nyt felt Ansvarlig er indført øverst i vinduet 'Ny anmeldelse' og i GE Rotter. Det anvendes til at sætte ansvarlig person (web-bruger) på en anmeldelse. Skærmbilledet med listerne er udvidet, så det nye felt Ansvarlig vises. Der er tilføjet en ny liste, hvor man kan se de anmeldelser, som man selv er ansvarlig for, samt en liste med ufordelte anmeldelser, der endnu ikke er sat ansvarlig for. Listerne hedder 'Mine anmeldelser' og 'Ufordelte anmeldelser'. Ufordelte anmeldelser kan markeres i en liste, og man kan sætte sig selv på som ansvarlig via en ny knap 'Tildel til mig'. 24

26 Lister viser sikringsordning. Alle lister med anmeldelser og besøg viser, om der på adressen findes en gældende sikringsordning på fanen Sikring i modulet Rotter. Hvis der findes en sikringsordning bliver navnet på bekæmpelsesfirmaet vist i et tooltip, når musen holdes hen over Ja-et i listen. Kvik besøg vinduet. Via rulleliste kan 'Kloak defekt' angives som 'Ikke undersøgt' og 'Ja, privat & offentlig'. Nyt tillægsmodul: Google Maps med ruteplanlægning Google Maps med ruteplanlægning tilbydes som tilkøbsmodul til web-løsningen. Bekæmpernes ruter kan dermed hurtigt planlægges og udføres på baggrund af de anmeldelser, der kommer ind digitalt via kommunens hjemmeside. Løsningen er udbygget til at understøtte Google Maps på følgende måder: Vis status for besøg udført i forårs- og efterårskampagner på Google Maps. Hvis man ønsker at benytte Google Maps, så skal man sikre at løsningen (websitet) har en offentlig adgang, jf. Googles betingelser for anvendelse af Google Maps (http://code.google.com/intl/da/apis/maps/signup.html). Her skal kommunen selv oprette en Google Account og rekvirere en nøgle (key) for det domæne, som websitet skal ligge på. Den offentlige adgang til løsningen understøtter Google Maps således: På login siden er indført en knap med teksten 'Vis status' og ledeteksten 'Forårs- og efterårskampagner'. Når brugeren klikker på knappen, åbnes Google Maps i et særskilt vindue. På kortet vises de adresser, der er omfattet af forårs- og efterårskampagner. Der opereres med to symboler en grøn markering, hvis adressen er blevet besøgt i perioden eller et rødt symbol, hvis der ikke har været besøg på adressen endnu. Ved klik på en given adresse-ikon vises en tekstblok som denne, hvis det er efterår: Ejd.adresse: <adresse> Adg.adresse: <adresse> Postnr./by: <postnr> <by> Forår <år>: Ja/Nej Efterår <år>: Ja/Nej Ved klik på en given adresse-ikon vises en tekstblok som denne, hvis det er forår: Ejd.adresse: <adresse> Adg.adresse: <adresse> Postnr./by: <postnr> <by> Efterår <år-1>: Ja/Nej Forår <år>: Ja/Nej 25

27 Vis fremsøgte ejendomme i forårs- og efterårskampagner på Google Maps. Ved valg af listen 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)' vises et skærmbillede, hvor der kan foretages diverse søgninger. Efter en søgning er der mulighed for at se adresserne på kort inklusive eventuelle adresser på sideveje. Markering på kortet skifter farve afhængig af, om den pågældende adresse er blevet besøgt eller ej. Når et besøg er udført, så er markeringen grøn. Er besøget ikke udført, er markeringen rød. For at få adresser med der ligger i umiddelbar nærhed af de fremsøgte adresser (adresser på sideveje), indføres der en bufferzone angivet i meter med standard-værdien 100 meter (der kan ændres). Adresser der ligger indenfor bufferzonen, men som ikke er en del af de fremsøgte adresser, markeres med et lilla ikon. 26

28 De parametre som brugeren anvender i søgningen (årstal, periode og kampagne udført - ikke adresseoplysninger) bliver anvendt i genereringen af kortet. Dog vil adresser der ligger indenfor bufferzonen blive vist, uanset om der er udført en kampagne i det valgte år i den valgte periode eller ej. Der tages altså højde for parametrene årstal og periode, men ikke for kampagne udført. Ved klik på en adresse-ikon vises en tekstblok, der følger de samme principper som beskrevet tidligere. Dog med den forskel, at resultatet af et besøg vil fremgå. Vis udvalgte anmeldelsers geografiske placering på Google Maps. Efter valg af anmeldelser i liste kan adressens beliggenhed præsenteres på et kort: I en liste markerer brugeren de adresser, som ønskes vist på et kort. Herefter klikker brugeren på den nye knap 'Vis på kort'. Nu åbner Google Maps i et særskilt vindue, hvor der zoomes ind på kortet, således at de valgte adresser præsenteres med geografisk placering. Brugeren kan benytte sædvanlig funktionalitet i Google Maps. Ved klik på en given adresse-ikon fremkommer en tekstblok med adressen og antal uafsluttede anmeldelser på adressen. Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Lister Ved generering af lister tages der højde for muligt valgt distrikt og/eller firma. 27

29 Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version Lister Listen 'Anmeldelser uden besøg' har ændret titel til 'Nye anmeldelser'. Ved generering af lister tages der højde for muligt valgt zone. Ved generering af lister vises antallet af poster i parentes efter listeoverskriften. Alle rækker i en liste kan på én gang tilvælges/fravælges via et tjekboksfelt. Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) Hvis resultatet af en kampagne på en given adresse er, at der konstateres rottetilhold, får brugeren mulighed for at oprette en anmeldelse med tilhørende besøg, bekæmpelse og undersøgelse via Kvik-besøg. Tilføjelser og ændringer i ver Følgende er ændret i GE WEB Rottebekæmpelse version 2.2.1, der kræver GeoEnviron Lister Når en anmeldelse er udført og afsluttet, og har fremgået af mine anmeldelser, vises den ikke mere på mine anmeldelser, men kun på afsluttede anmeldelser. Opsætning Opsætning af web-løsningerne er rykket til databasen. Fra version af web-løsningen er opsætningsparametrene rykket over i databasen. Det betyder, at nogle parametre skal indtastes i GeoEnviron, før web-løsningen virker efter hensigten. Værdier for parametrene kan kopieres fra <appsettings>-tagget i filen web.config. (web.config filen findes på web-serveren i samme mappe som web-løsningen). Parametrene opsættes i GeoEnviron på den nye fane: System Adm. Opsætning Systemopsætning Web Parametre. Ud for hver opsætningsparameter findes der her en beskrivelse af parameteren. Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator med brugernavnet import og det tilhørende kodeord. Indeholder feltet en lang tekst, kan den kopieres til en tekst-fil og redigeres her. For Rottebekæmpelse er der kun 1 parameter der skal opsættes: GoogleMapsKey. Den er dog kun relevant at sætte, hvis tillægsmodulet GoogleMaps er tilkøbt. Parameter GoogleMapsKey Beskrivelse Google Maps Key der svarer til det domæne som web-løsningen installeres under. 28

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Brugervejledning for v6.0 til administratorer

Brugervejledning for v6.0 til administratorer Brugervejledning for v6.0 til administratorer Version pr 20120515 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere