Indvielsesrejsen. Erik Ansvang.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvielsesrejsen. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Indvielsesrejsen Erik Ansvang 2

3 Indvielsesrejsen Af Erik Ansvang Utallige videbegærlige mennesker har forgæves forsøgt at trænge ind i Egyptens mysterier og såkaldte hemmeligheder. Det er imidlertid ikke muligt ved hjælp af nutidens konkrete tænkning, hvor mysterierne fortolkes bogstaveligt. Redskabet må stå i et logisk forhold til den genstand, det skal bearbejde. Ånd består alene af ånd, og esoterisme er verdens åndelige aspekt, der er utilgængeligt for hjernebevidstheden. Man kan ikke forstå alt, når man bevæger sig ind i ukendte verdener. Hvis man ikke er parat til at være uvidende, er der ingen mulighed for at opdage ny kundskab. Hvis man forsker med bedrevidende arrogance, er resultatet ofte konklusioner, der siger mere om forskerne end om de gamle egyptere. Det andet problem er, at man ikke kan tænke sig til højere bevidsthedstilstande. Der er kun én metode man må blive dem. Og det menneske, der har oplevet de dybe åndelige tilstande, der ligger over tænkningens højeste udtryk, kan ikke beskrive dem, for det vil medføre en reduktion, en forenkling og en opsplitning af oplevelsen, der er i modstrid med erkendelsens natur. Hinsides tankens adskillende natur får menneskets bevidsthed kontakt med en oplevelse af enhed, og den kan ikke beskrives ved hjælp af den adskillende tænkning. I den høje bevidsthedstilstand er den, der oplever, og selve oplevelsen smeltet sammen i en syntese. 3

4 De forskere, der påstår, at de er i stand til at afsløre de esoteriske aspekter i den gamle visdomslære ved hjælp af nutidens videnskabelige erkendelsesmetoder, har ganske enkelt ikke forstået hemmeligheden bag hemmelighederne. De forsøger måske at forklare betydningen af et bestemt ord eller en bestemt formulering på samme måde, som man vil gøre det med enhver konventionel gåde, men i forhold til den egyptiske mysterielære vil de aldrig blive i stand til andet end at erstatte det ene ord med et andet, og i bedste fald vil det resultere i underlødig litteratur, der erstatter en idé, der oprindeligt var enkel og sand. Indvielse en individuel erkendelse Den sande indviede f.eks. Egyptens hierofanter kan lede en kompetent neofyt og hjælpe med at rejse hurtigere på bevidsthedens udviklingsvej, og når neofytten når frem til stadier af oplysning, der alene vil ske i kraft af neofyttens iboende indre lys, vil neofytten være i stand til at læse og forstå mysteriernes esoteriske dimension direkte. Ingen kan gøre det for ham eller hende. Egyptologernes påstand om, at pyramiderne var kongegrave, er udtryk for fri fantasi. Der er intet bevis for påstanden, og gamle skrifter fortæller noget helt andet, og det samme gælder pyramideteksterne, der er mejslet ind i væggene i flere pyramider. Pyramiderne var centrum for indvielser i Isis-mysterierne, Serapis-mysterierne og Osiris-mysterierne, som var opdelt i de mindre og de større mysterier. Det er imidlertid meget sjældent, at man hører en beskrivelse af selve oplevelsen og erfaringen i selve indvielsesprocessen. Hvad så neofytterne? Hvad hørte de? Hvad følte de? Faktisk har de gamle egyptere forsøgt at beskrive det ubeskrivelige i de optegnelser, de har efterladt. Når sproget i beretningerne næsten altid forekommer vanskeligt tilgængeligt, skyldes det ikke alene nutidens konkrete tænkemåde, som ligger langt fra de gamle egypteres billeddannende og symbolmættede tænkning, men også at selve karakteren af de flerdimensionale erfaringer. De er vanskelige at videregive i et sprog, der giver mening for en tredimensional hjerne, der oven i købet er trænet i konkret tænkning i stedet for evnen til at opfatte og rumme symboler. Blandt de få, der har forsøgt at gøre egypternes beretninger meningsfulde for nutidens menneske, er forfatteren W. Marsham Adams et af de mere vellykkede, og hans bog Book of The Master of the Hidden Places kan varmt anbefales. 4

5 Hvis man har evnen til at omsætte de gamle egypteres billedmættede beskrivelser til en fantasirejse i bevidstheden, er det måske alligevel muligt at tage med på en indvielsesrejse og få et glimt af de dybe åndelige erkendelser, der blev tilgængelige for alle fra neofyt til farao i indvielsesprocesserne, sådan som de er beskrevet af de gamle egyptere selv i Bogen om at træde ud af dagen. Bogen beskriver indvielsesprocesserne, men de kan også fortolkes som en beretning om den afdødes rejse ind på de indre eksistensplaner. Begge dele er korrekt, for det er to sider af samme sag. Den eneste forskel er, at den indviede vender tilbage til det fysiske legeme, der ligger i sarkofagen. Den afdøde forlader legemet permanent og lever videre på de indre eksistensplaner. Tilværelsens skjulte sider Solens bane over himlen fra øst til vest i de tolv dagtimer symboliserer det fysiske liv, og når Solen synker under horisonten og forsvinder ud af syne, bevæger den sig ud af dagen og fortsætter sin usynlige vej gennem de tolv nattetimer, der symboliserer det ikke-fysiske liv. Men Solen (symbolet på livet) viser sig som bekendt igen den efterfølgende morgen. Den genfødes ligesom mennesket. Solen giver liv og lys til en ny dag. Mennesket får mulighed for at leve og få oplysning i et nyt liv. Hensigten med indvielserne var at give neofytterne indsigt i livets skjulte dimensioner og bevidsthedsplaner, der blev symboliseret i de tolv nattetimer, hvor Solen og livslyset var ude af syne. Derfor måtte neofytterne dø. Ligesom Solen måtte de gå ud af dagen, som de gamle egyptere kaldte dødsprocessen. De måtte forlade det fysiske legeme, og i usynlige legemer gik de ind i natten. Men de genopstod efter den kontrollerede nær-død-oplevelse, for efter tre dage vendte de tilbage ved solopgang. De vendte tilbage til det fysiske legeme og blev genfødt som indviede. Indvielsens oplevelser var derfor principielt identiske med dødens oplevelser. Den afdøde og neofytten bevæger sig gennem de samme regioner i de skjulte indre verdener. Den største forskel var tidsintervallet. Den indviede vendte tilbage til kroppen efter tre døgn. Den afdøde vender tilbage til en ny krop efter en længere periode i livets usynlige dimensioner. 5

6 Men denne viden i hukommelsen, er der nu baggrund for at tage med på en rejse ud af dagen og fornemme indvielsens oplevelser, som de beskrives af den egyptiske neofyt eller farao, som fortæller om de indre oplevelse med disse ord: Den indre rejse Jordens port er passeret og en stilhed, der er ufattelig for det jordiske øre, lukker sig omkring mig. Et mørke, der ikke kan opfattes af det jordiske øje, toner frem foran mig. Men under ledelse af Anup sjælenes vejleder passerer jeg gennem Opstigningens port. Det er min fader, Shus domæne livskraftens land. Jeg udvisker mine synder. Jeg tilintetgør min stræben. Og mens jeg fortsætter gennem mørket og frygtløs betræder den skrånende vej, åbenbarer det indre lys sig for mig det lys, som ikke kan ses af det jordiske øje. Den lavere verden toner nu frem for mit syn indvielsens region indgangen til de skjulte steder, som den guddommelige visdom har belært mig om. Herind må jeg træde, og herfra må jeg træde frem igen, hvis jeg begærer den transformation, som kan gøre mig lig Gud hvis jeg ønsker at gøre Hans gode arbejde hvis jeg vil stige op på den genfødte sjæls trone og sidde i Osiris velsignede nærvær. 6

7 Jeg ser nu også indgangen til Duat inderverden og jeg ved, at det er den nordlige dør i Osiris grav, for pyramidens hovedindgang er den nordlige port. Jeg ved, at det er forberedelsen til min indvielse og prøvelse og at den rigtige gennemførelse vil give mig adgang til vejen over Jorden, for der at modtage retfærdighedens krone, når sejren er vundet. Da jeg bevæger mig imod den himmelske horisonts nedstigende vej, begynder den langsomme forberedelse af mine indre legemer til livet i det evige. Ét for ét genopvækkes mine evner til det åndelige liv. Min mund åbnes, for at give mig mulighed for at svare på instruktionerne fra den guddommelige stemme det illuminerede livs kim. Jeg får mit hjerte tilbage, et hjerte som aldrig igen vil lokke mig med uregerlige lidenskaber. Gradvis får mit nydannede legeme kraft og substans. Det er ikke min sædvanlige krop. Den både ér der og ikke er der. Jeg må være i min Ka mit astrallegeme. (Billedet th. viser de gamle egypteres symbol på Ka en eller astrallegemet. De oprakte arme og hænder på hovedet af neofytten viser, at bevidstheden rækker ind i et område, der ligger over den almindelige fysiske bevidsthed. Ethvert menneske går til sin Ka hver aften, når det lægger sig til at sove, for her forlader bevidstheden den fysiske hjerne og det fysiske legeme, og mennesket er bevidst til steder i astrallegemet på astralplanet. Nøjagtig det samme sker i døden, men her vil den fysiske bevidstløshed være permanent). 7

8 Mine åndelige fjender bliver pludselige synlige for mit astrale blik. Det er de frygtindgydende beboere i de usynlige sfærer, som i mennesket fører det store slag mellem lyset og mørket. Dovenskabens skildpadde forsøger at forsinke mine skridt. Giften i mig antager form som slanger. Kravlende krybdyr spærrer min vej. Lidenskabernes altslugende krokodille, som bebor livets vande, stormer rasende frem fra hver side men jeg driver alle mørkets skabninger tilbage ved hjælp af klarheden i min lysende astrale natur. Jeg hører mig selv råbe: Tilbage, du sydens krokodille! Jeg er Sothis det evige daggrys stjerne! Tilbage, du giftige slange må du oversvømmes af Himlens vande! Forsvind fra dette sted, hvor Ra giver nyt liv. 8

9 Mine fjender nedkæmpes af min guddommelige beskyttelse min krop løfter sig op i ubestikkelighed. Mit hår, hvorfra lyset flyder i glødende strømme, er gudinden Nuts hår. Den hellige Nil gløder med sin livsstrøm. Mit ansigt skinner som Solen det stråler som Ras ansigt. Mine øjne lyser som Hathors øjne, som funkler af udødelig skønhed. Mine fingre er uræus-slanger, den hellige slange, tegnet på kongelig værdighed. Mine fødder brænder med skaberguden Ptahs ild min menneskelighed er som Osiris menneskelighed den inkarnerede gud. Der er ikke en del af mig, der ikke er guddommelig. Min astrale krop er blændende smuk, men jeg er endnu ikke klar til indvielse. Min kontrol over mig selv min stolthed skal tages fra mig. Derfor må jeg gennemgå endnu en død, som befrier mig fra vandhelligelse af mørkets væsener. Jeg får stadig vejledning, så jeg kan undgå farerne, og jeg bevæger mig ligesom dagen mod Vestens port, der fører til indgangen til Livets brønd. Som Solen passerer jeg er gennem Vestens port til inderverdenen. Da jeg træder over tærsklen, er jeg mættet med åndelig føde, som de, der er hadefulde mod Ra, ikke må indtage. For at undgå vanhelligelse, modtager jeg skaberguden Ptahs åndedræt fra føden og drages mod Livets brønd, som skænker mig det første pust af dens forfriskende strømme. Fra dybet af brønden, får jeg adgang til Osiris, og her vil genfødslen af mit astrallegeme min fornyede Ka finde sted via foreningen med min nyfødte sjæl i de levende vande. Gudinden Nuts ord toner frem i mit sind: Jeg skænker livets vand til ethvert legeme, for at genforene det med sjælen, sådan at de aldrig senere skal adskilles. 9

10 Regionen i vest har befæstet min personlighed blandt de víse fra de lavere sfærer. Mit legeme er stabiliseret, og min sjæl er tilskyndet til aldrig mere at distancere sig fra det. Jeg husker min personlighed, og bevarer mit legeme for evigt. På grundlag af den vanskelige forberedelse, forlod jeg Jorden i absolut svaghed for at blive belønnet med den langvarige konflikt mellem lys og mørke. Min uforgængelige sjæl fødes for anden gang, ligesom Osiris blev født af pyramidens dronning Isis han, som på én gang er hendes skaber, hendes søn og hendes ægtefælle. Osiris ord toner frem i min bevidsthed: Jeg er i går, siger Osiris. Jeg er den, som var til før tidernes begyndelse. Jeg er daggryet den anden fødsels lys. Jeg er sjælens mysterium. Det var mig, der skabte guderne som føde for den skjulte i Himlen. Når min sjæl genfødes, genvindes den guddommelige kraft, sådan som den oprindeligt var. Mens jeg er i kødet, forsøger det ydre univers at vise mig billedet af guddommen gennem mit tankesind dunkelt og ufuldkomment. Men når min sjæl fødes til et nyt liv, genvinder jeg evnen til at se klart beriget af kraften fra samarbejdet med den guddommelige energi, for det er harmløshedens velduft, der skænker friskhed til lotusens duft den skabende skønheds åndedræt. I det hellige sanktuarie vil min genfødte sjæl blive strålende som dagen, og den vil åbne dobbeltdøren, som engang blev omhyggeligt forseglet. I fuld stråleglans vil jeg træde frem på Aahlus marker i illuminationens land, for at blive indsat på den lavere trone øverst i Livets brønd mellem Kredsløbets kammer og Skyggernes kammer. Himlens porte åbner sig for mig. Jordens porte åbner sig for mig. Før den højtidelige indsættelse på tronen kan begynde, skal jeg føres frem som vidne i dybderne under mig. Tidspunktet for prøverne nærmer sig. Jeg intonerer den invokation, hierofanten har lært mig den, som hjælper med at udrense mine svagheder. Iflg. instruktionerne er det her, sjælen kan passere igennem min krop, 10

11 men gennemstrømningen vil ikke straks blive fuldbragt. Selv om jeg er løftet op af ubestikkelighed, selv om hver del af mit legeme gløder af det udødelige lys, kan jeg endnu ikke bære sjælens overvældende stråleglans. Først må jeg antage den gyldne falks form, som er den absolutte guddommelige skikkelse af den ene selveksisterende skabning, som kan passere Tidens Herre en skikkelse som den Ene Skaber har haft siden tidernes begyndelse. Snart antager jeg form som en lotus den guddommelige bevidsthed, der er fastgjort til stoffet, løfter sig op i ulastelig renhed. Jeg er den rene lotus, som skyder frem fra lysets lotus. Jeg er illuminationens kilde og Hathors næsebor kanalen for det udødelige åndedræts skønhed. Jeg bringer budskab fra Himlen Horus, den evige gudesøn, er fuldbyrdelsen. Jeg skifter nu form og bliver uræus-slangen sjælen på Jorden, som år efter år tegner den bugtede kurve langs den vej, som øjeblikkeligt belyses af den vertikale Sol, mens sanserne belyses af sjælens højeste illumination. 11

12 Og endelig antager jeg skikkelse af en krokodille og bliver genstand for menneskehedens lidenskaber. For menneskets lidenskaber er en del af naturen, hvori mennesket oprindeligt blev skabt. De er ikke i sit væsen onde, men bliver blot onde, når de er ulydige over for sjælen. Og derfor er krokodillen, som angreb mig før den nye fødsel, guddommelig i sin nyfødte form. Umålelig er afstanden som adskiller os, og derfor er der ingen hast eller forsinkelse på sjælens vej. Dette udstrålende væsen har ikke glemt den svagelige ledsager, som det dvælede med i ydmygelsens dage. Genopbygget og ren bydes jeg velkommen til at blive en del af hans energi han troner på herskersædet over det totale herredømme. Og dog sådan er den glødende hede fra sjælen, når den reflekterer kærligheden, at den ligesom Skaberen selv ikke kan hvile i tilfredshed med sin egen uudtømmelige velsignelse, men skynder sig at komme ned fra kraftens trone, sådan at den kan opløfte den ventende menneskehed. Et vinget væsen flyver ned mod mig, og jeg udbryder: Oh, du som bringer. Oh, du løber i denne hal Sandhedens Hal hvor sjælens trone er rejst. Store Gud lad min sjæl gå hvorhen den end begærer. Oh, du fører af årmillionernes bark, som styres gennem portåbningen og rydder vejen mellem Himmel og Jord. Ledsag min sjæl! Min bøn høres! Min sjæl stiger ned fra sin høje trone, og jeg hvirvles gennem hurtige transformationer. Jeg stiger ned af stigen i Livets brønd. Jeg har vundet guddommelig beskyttelse, og under livets vand i den hellige sø ved udødelighedens træ opfyldes mit inderste ønske. Jeg genforenes med min sjæl! 12

13 Min sjæl er fra begyndelsen fra tidernes begyndelse, lyder en stemme i mit hoved. Som et vindpust blæses jeg ind i mit fysiske legeme. Jeg genkender det velkendte hylster. Det er mit, men det er ikke mig. Hvor forandret jeg er. Hvor forandret jeg er. Jeg var død, men jeg er genopstået. 13

14 14

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

Symbolikken i Tarot af P D. Ouspensky oversættelse Bjarne Wagner Augustenborg Trood Print. og Pub. Co, St. Petersburg, Rusland [1913]

Symbolikken i Tarot af P D. Ouspensky oversættelse Bjarne Wagner Augustenborg Trood Print. og Pub. Co, St. Petersburg, Rusland [1913] 1 Symbolikken i Tarot af P D. Ouspensky oversættelse Bjarne Wagner Augustenborg Trood Print. og Pub. Co, St. Petersburg, Rusland [1913] 2 Hvad er Tarot? I sin ydre form er Tarot et spil kort der bruges

Læs mere

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

DØDEN. - og den indre rejse. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DØDEN. - og den indre rejse. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DØDEN - og den indre rejse Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Dødsprocessen... 4 o Døden i esoterisk belysning... 11 o Kroppen forlades... 25 o På tærsklen... 46 o Astralplanets beboere...

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Mem. mægtig barmhjertelig nådig sen vrede rig troskab sandhed bevare troskab tilgiver synd frikender

Mem. mægtig barmhjertelig  nådig sen  vrede rig troskab  sandhed bevare troskab tilgiver synd frikender 1 Mem. Bogstavet Mem betyder vand (mayim) og symboliserer et springvand af visdom fra den guddommelige kilde. I kabbalistisk terminologi, skal dette forstås som den kraft, der strømmer fra Kether til Chokmah,

Læs mere

Hvad er drømme, og hvordan opstår de?

Hvad er drømme, og hvordan opstår de? 1 DRØMME Hvad er drømme, og hvordan opstår de? C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold I. Indledning II. Mekanismen: 1. Fysisk 2. Æterisk 3. Astral III. Sjælen

Læs mere

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Gennem Forhænget Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 VIOLA PETITT NEAL, Ph.d. 1907-1981 Den 7. august 1981 blev Shamballas porte

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Reinkarnation. & Kristendom. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Reinkarnation. & Kristendom. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Reinkarnation & Kristendom Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Reinkarnation & Kristendom Af Annie Besant (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Livets gåder Esoterisk og metafysisk forskning

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

BRUDSTYKKER OG SENTENSER

BRUDSTYKKER OG SENTENSER BRUDSTYKKER OG SENTENSER Af Carsten Ploug Olsen 1) I forelskelsen ser du din egen stjerne. I kærligheden næstens. 2) Lysets primære kraft og mørkets sekundære spejl er som sol og skyer: Skyer kan for en

Læs mere

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 Magi & Magikere C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Magi & Magikere Af C. W. Leadbeater Fra Some Glimpses of Occultism (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvis man slår op i et leksikon,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen)

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen) NY INTERESSE FOR MYSTICISME Af Alice A. Bailey Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007 (Oversættelse: Ebba Larsen) Menneskets mørke perioder med et tydeligt fravær af åndelig tænkning har trods

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Upanishadernes kildevæld

Upanishadernes kildevæld Upanishadernes kildevæld Originaltitel: Upanishad Vahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der

Læs mere

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Ved hjælp af udvalgte kosmiske symboler skitseres her den røde tråd i det evige verdensbillede. Denne publikation er udarbejdet som en støtte ved udstillinger

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Center Klint Boggruppen 2015 Uge 2 & 5 Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 7

Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Èdouard Schuré. Den kristne Esoterik

Èdouard Schuré. Den kristne Esoterik Èdouard Schuré Den kristne Esoterik Skitse til en Psykologisk Kosmogoni efter foredrag holdt i Paris 1906 af Rudolf Steiner overværet og nedskrevet af Édouard Schuré Indholdsfortegnelse: Kort om Rudolf

Læs mere

RÅD TIL SABBATSSKOLEARBEJDET. af Ellen G White. Counsels on Sabbath School Work by Ellen G White Spirit of prophecy vol 3 page 1919

RÅD TIL SABBATSSKOLEARBEJDET. af Ellen G White. Counsels on Sabbath School Work by Ellen G White Spirit of prophecy vol 3 page 1919 RÅD TIL SABBATSSKOLEARBEJDET af Ellen G White Counsels on Sabbath School Work by Ellen G White Spirit of prophecy vol 3 page 1919 oversat af Henning Pedersen; (00)= nyt sidenr i orginaludgaven, sættes

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Vort logiske univers Judasevangeliet Lysernæring FORUM FOR KOSMOLOGISK INFORMATION NUMMER 2 - JUNI 2006-24. ÅRGANG Tidsskrift for åndsvidenskab Martinus yndlingsdigt Tage Buch skriver: Flere gange under

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere