Løgumkloster.dk strategiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løgumkloster.dk strategiplan"

Transkript

1 Pedersen IT consult, Markedsgade 20, DK-6240 LøgumklosterTelefon Mobil CVR Per K. Pedersen Pedersen IT consult v/per K. Pedersen Markedsgade 20, 6240 Løgumkloster CVR # Omfang: 10 sider Version: 2.0 Nærværende dokument må ikke kopieres, videreformidles eller overdrages uden forfatterens samtykke jf. lov om ophavsret Løgumkloster.dk strategiplan Strategi og retningslinjer for det fusionerede internet for Løgumkloster Handels - & Håndværkerforening og Løgumkloster Borgerforening 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Løgumkloster på internettet Internet visionen Internet strategien Internet organisationen Struktur og design Målgruppen Elementerne Brugerskabt indhold RSS feeds Outsourcing af web 2.0 elementer Erhvervslivet Implementeringen Den løbende forbedring Opfølgning / måling Teknikken Hosting og domæne Content Management System (CMS) Designmanual Bilag

3 1.0 Løgumkloster på internettet Borgerne i Løgumkloster har hidtil været beriget med 2 internet-sites, der hver især har forsøgt at repræsentere byen og dens borgere dk har været det officielle ansigt for Løgumkloster Handels- & Håndværkerforening og loegumkloster.org har repræsenteret Løgumkloster Borgerforening. I sommeren 2010 besluttede de 2 foreninger at samle kræfterne på et fælles internet site, løgumkloster.dk. Grundtanken er, at løgumkloster.dk skal være den officielle internet-repræsentant for Løgumkloster, dens erhvervsdrivende, dens institutioner og dens borgere. Når kræfterne samles og Løgumkloster by får et fælles site, synliggøres alle aktiviteter under et, hvilket forventes at få en stor gavnlig effekt på borgernes engagement i byen. Aktiviteter på alle niveauer bliver transparente, der skabes forståelse og der initieres en forhandling af fællesskabet. I en videns- og IT virkelighed er det forventeligt, at mange borgere benytter sociale medier i deres job- og privatsfære, hvor de er fortrolige med åben kommunikation, samarbejde og indholdsgenerering. Dette bør udnyttes ved at bringe de samme medier ind i et fælles by-internet. Men det skal ikke blot være en bevidstløs implementering af alle de smarte features, man kan komme i tanker om, uden at der egentlig er et mål med det. Men derimod bevidste valg, der forventes at kunne lede mod besluttede mål. Samtidig skal løgumkloster.dk være simpel og nem at vedligeholde af hensyn til manglende IT-ressourcer blandt ejerne. 1.1 Internet visionen For at vise, at Løgumklosters internet er ment oprigtigt og seriøst, må det have en vision som skal være let at huske og ledestjernen i alt, hvad der foretages omkring internettet; og den skal brandes, så alle kan genkende den. Samtidig skal løgumkloster.dk promoveres generelt og rutinemæssigt ved alle møder på alle niveauer i byen. En decideret støttekampagne vil ligeledes være et skub i den rigtige retning. Skal denne vision have holdbarhed i et ambitiøst fællesskab, må den være kort og klar og i princippet uopnåelig: Det perfekte værktøj til formidling, samarbejde og fællesskab kunne være et bud, idet perfekt er et mål, man kan sigte efter, men som altid flytter sig. Dermed skabes en proces med løbende forbedringer. Formidling viser, at denne kanal skal indeholde alt, hvad der skønnes værd at vide om byen. Dialog at erhvervsliv og borgerforening sammen inviterer til åben meningsudveksling og fællesskab understreger, at alle borgere har mulighed for at engagere sig deltage i meningsforhandlingen. 1.2 Internet strategien Indholdsleverandører skal hjælpes på vej og indgydes mod for det kræver i høj grad mod at udstille sig på et internet. Hjælpen leveres bedst ved at være velforberedt med en klar og annonceret strategi og tilhørende handlingsplaner. Mål for internettet skal være etablerede og i overensstemmelse med ejernes overordnede mål og kultur. Det betyder, at der skal være detaljerede obligatoriske design guidelines, hvis udtryk genspejler byens visuelle identitet og samtidig skaber et ensartet look and feel i hele sitet. Således lægger nærværende guidelines (se kap. 4) sig tæt op af det eksisterende design på 6240.dk. Det medfører ydermere den fordel, at eksisterende butikssider i det eksisterende system umiddelbart kan bibeholdes. 3

4 Politikker og procedurer skal være på plads men åbne for justeringer, der skal være et robust budget og en plan for intern markedsføring. Til aktive internet aktører, herunder faste indholdsleverandører, skal der være indholdsmodeller og vejledninger samt planer for opfølgning. Det er altid en god idé at foretage brugerundersøgelser inden lancering af nye tiltag, hvilket naturligvis også gælder for et nydesignet fælles internet. Fejlslagne eksperimenter i et driftsmiljø kan skabe et enormt tidsspilde og tab af tillid. Også her kommer internet redaktørerne og øvrige indholdsleverandører i spil ved også at udgøre internet testgruppen. Denne deltagelse i test af ny funktionalitet før alle andre ser den, vil være forbundet med prestige og dermed kan det være med til at anspore og rekruttere nye internet venner. Der har i internet sammenhæng været en tendens til, at kreativiteten i nogle tilfælde har taget over for brugbarheden, hvilket har fået brugerne til over tid at forkaste mange skæve forsøg og indslag, som ikke har taget afsæt i en kynisk forretningstilgang og brugbarhed. Skaber internettet ikke værdi for målgruppen, bruger de det ikke. Således skal det sikres, at løgumkloster.dk er solidt forankret i begge ejerkredse, ved at vælge repræsentanter, som er dybt integreret i både kulturen og strukturen i begge lejre. 1.3 Internet organisationen Et internet team med deltagere på tværs af organisationerne betyder skabelse af et nyt fælles felt. Når deltagerne i internet teamet bibeholder en forankring i deres oprindelige fællesskab modvirkes tendenser til isolation, og det bliver langt lettere at bevare legitimiteten og hindre misfortolkninger. Derfor bør der etableres en fælles redaktion med mindst én person fra hver af ejerne af løgumkloster.dk, som samarbejder om at beslutte og afklare indholdet af den fælles topside. Indholdet på Borgerforeningens hhv. Handels- & håndværkerforeningens dedikerede undersider, besluttes suverænt af de respektive foreninger hver især. Det forekommer nærliggende at organisere en web-organisation som et web et spindelvæv - hvor en kerne er omgivet af støttende lag [figur 1] ud til en decideret underskov af deltagere? I kernen findes ovennævnte fælles redaktion, som er øverste ansvarlige for løgumkloster.dk med reference til de 2 bestyrelser. I næste lag findes assisterende web redaktører, der er ansvarlige for hvert deres interesseområde. De er så samtidig hver især ansvarlig for et internet team, der kan bestå af en række aktører med særlig viden/interesse. Herunder igen en række indholdsleverandører, kaldet skribenter eller pennevenner. 1. Fælles redaktion (webmaster rolle) 2. Assisterende web redaktører med ansvar for delområde 3. Aktører for delområde 4. Skribenter pennevenner 5. Aktive brugere 1 Webmasterens rolle er at sørge for mindre tilretninger og lokale ad hoc udviklingsopgaver, som alle skal udføres i nøje overensstemmelse med design manualen, som udarbejdes og godkendes centralt. Denne 1 Aktive brugere er yderst vigtige, men ikke en formel del af web organisationen 4

5 rolle sikrer lokal dynamik og modvirker flaskehalse i udvikling af lejlighedssider, til f.eks. projekter eller kampagner og mindre tilretninger. Web-organisationen [Figur 1] Internet organisationen kan ikke stå alene, men må have hjælp af venner rundt omkring. Hvis det er muligt, investeres nogle ressourcer i at engagere de uofficielle nøglepersoner, personas 2, fordi de er i stand til at forstå og formidle information fra flere fællesskaber som følge af deres indsigt i de kontekster, informationen skabes og fortolkes i. Disse personas engageres og nomineres som assisterende web redaktører, med hvert deres netværk af indholdsleverandører. De indadgående linjer i vævet indikerer organisationens matrix-karakter: Der skal være åben tilgang til råd, vejledning og støtte på kryds og tværs af forretningens organisation og hierarki, og der skal skabes en kultur, hvor alle hjælper alle. Ud af akserne vokser antallet af internet-aktører, så der i yderste led er en hel underskov af indholdsleverandører. Internet teamet skal generelt varetage en ambassadørfunktion og være med til at anspore og støtte borgerne til aktivt at bruge internettet og opsamle feedback og idéer. 2.0 Struktur og design Information struktureres bedst i forhold til, hvordan den bliver brugt, i stedet for i forhold til hvem der ejer den. En temabaseret struktur skaber en intuitiv navigering således at brugerne lettere kan finde den information, de søger. Samtidig bør strukturen være forholdsvis flad for at undgå for mange museklik og dermed skabe øget brugbarhed og spare tid. Simpel hjælp til brugernes navigering er tilføjelse af et site map og breadcrumbs sidstnævnte er en service, der fortæller brugeren, hvor på sitet han / hun er netop nu. Man bør dog overveje nødvendigheden 2 Arketyper, der repræsenterer en rolle 5

6 af denne feature, idet den foreslåede struktur med kun 4 (5) 3 hovedområder, som altid kan nås via navigations-baren i toppen, i sig selv er simpel og overskuelig. 2.1 Målgruppen Målgruppen for løgumkloster.dk er Løgumkloster by og omegn, nærmere betegnet området, der er dækket af postnummer Elementerne Generel information er stadig en kerneydelse på internettet. Der skal naturligvis også være aktuelle nyheder 3 og opdateret information om aktiviteter, diverse nyttige links til lokale internet. Desuden naturligvis relevante oplysninger af enhver art. Herefter tillægges knap så almindelig, men sandsynligvis populær information som lokale vejrudsigter, trafikmeldinger og måske offentlig trafik tog- og busafgange, etc. med henblik på at skaffe kunder i butikken. Desuden kan man med fordel overveje, om det er nødvendigt at skjule f.eks. dagsordner og mødereferater. Er de frit tilgængelige medvirker de til at skabe fællesskabsfølelse. Brugerne finder selv ud af, om det interesserer dem eller ej, men de føler sig i hvert fald ikke længere ekskluderet. Overordnet skal al information og artikler overholde praksis for god web-journalistik: Sigende overskrifter. Tekst skal være relevant, kortfattet, præcis og lige til sagen. Korte afsnit. Let sprog, gerne punktopstillinger. Følgende Web 2.0 elementer foreslås implementeret i vilkårlig rækkefølge over tid: Brugerskabt indhold o Feature artikler forfattet lokalt med mulighed for kommentering o Blogs o Eventopfølgning RSS feeds Brugerskabt indhold Brugerskabt indhold skaber engagement, idet det vil være baseret på det fælles repertoire som byens indbyggere deler i et eller andet omfang. Indhold vil blive skabt på grundlag af det, der foregår i byen og i den kontekst, det opfattes. Det vil virke fremmende på engagementet, hvis der regelmæssigt bringes featureartikler om individer eller grupper, som det er muligt for andre at identificere sig med og kommentere på. Succesoplevelser og skabelse af en fælles forståelse, hvilket vil skabe en frugtbar dialog og diskussion på tværs af grænser. Og det skal naturligvis være tilladt også at bringe de knapt så gode historier. Alle ved alligevel, de findes, og åbenhed og troværdighed kan kun skabes ved at vise, at man tør og ønsker dialogen. Hver event i nærområdet skal efterfølges af en blog på internettet. Uanset om det er en stor samling eller en mindre lokal aktivitet. Bloggen giver deltagere mulighed for at efterrationalisere dvs. med tiden at skabe en forhandlet fælles efterrationalisering og arrangørerne kan sammenligne med de traditionelle 3 Det 5. hovedområde er nyhedsformidlingen, som ligger uden for sitet 6

7 evalueringsskemaer uanset om de også er flyttet ind på internettet. Og måske med tiden lade dem udgå. Bloggen skal promoveres kraftigt under selve eventen, så den dermed er ledsaget på forhånd. Webmaster-duoen sikrer lødigheden af alt indhold med fast hånd. Lader man indholdsleverandører identificere sig med navn og evt. billede skabes adgang til at udnytte den prestigefaktor, som er en del af et aktivt miljø, og som ikke skal undervurderes; man lader deltagerne i fællesskabet skabe sig en synlig identitet og status til inspiration og dermed et løft til det generelle aktivitetsniveau RSS feeds Som en service kan RSS 4 feeds hjælpe brugeren med at følge med i generering af nyt indhold. Det fungerer på den måde, at brugeren abonnerer på nyheder eller opdateringer på bestemte sider, der tilbyder et RSS feed. En RSS-læser scanner jævnligt de udvalgte sider for ændringer, og abonnenten får besked uden selv at skulle browse gennem et stort antal sider for at kunne følge med. Beskeden kan modtages som en med en overskrift og et link, så abonnenten hurtigt kan få et overblik over opdateringer, der interesserer vedkommende. 2.3 Outsourcing af web 2.0 elementer Vedligeholdsomkostninger kan sandsynligvis nedbringes til et meget lavt niveau ved at outsource alle tekniske elementer. JydskeVestkysten har tilbudt at etablere Dit Løgumkloster i samarbejde med webgruppen. Dette tiltag til involvering af lokalområdet i meningsdannelsen kan uden tvivl udnyttes i denne sammenhæng. Således anbefales det at søge dette samarbejde for i videst muligt omfang at få medindflydelse og kunne påvirke denne udvikling. Det betyder i praksis, at den løbende nyhedsformidling flyttes uden for løgumkloster.dk og over i Dit Løgumkloster og tilgås via dybt link i top navigationen. En naturlig følge af dette forslag er, at designet fraviger markant i nyhedsdelen. Man skal omvendt ikke undervurdere den store fordel, det er at kunne udnytte JyskeVestkystens enorme kræfter til den løbende udvikling, uddannelse og synliggørelse. Således har avisen tilbudt at afholde workshops for indholdsleverandører samt formidling af sitets åbning. Det skal selvfølgelig i denne sammenhæng overvejes nøje, hvordan evt. interaktion skal foregå i gråzonen mellem løgumkloster.dk og jv.dk med hensyn til design og profilering. 2.4 Erhvervslivet Erhvervslivet har et særskilt behov for at promovere deres ydelser på internettet og ca. 60 % af Handels- & Håndværkerforeningens medlemmer er i dag repræsenteret i cyberspace. En del har egentlige sites uden for 6240.dk regi, mens en anden del udelukkende benytter faciliteterne, der stilles til rådighed under denne paraply. Med henblik på at beskytte den investering sidstnævnte del af Handels- & Håndværkerforeningens medlemmer har foretaget, forslås en struktur, hvor det nederste lag af det nuværende 6240.dk bevares uforandret i første omgang. Det betyder, at udbyderen pålægges at fjerne de øverste lag og omdirigere 4 Really Simple Syndication 7

8 returtrafik fra undersiderne tilbage til løgumkloster.dk. Hermed sikres, at f.eks. butiksejere kan bevare og vedligeholde deres egne undersider på helt samme måde, som i dag. For at undgå redundans og dermed dobbelt vedligehold, bør medlemmer med sites uden for 6240.dk regi satse udelukkende på disse. Dvs. der linkes direkte til disse sites i nye vinduer uden for løgumkloster.dk. 3.0 Implementeringen Der er ingen grund til at lægge sig fast på en bestemt implementeringsstrategi forstået på den måde, at nok skal der være en besluttet rækkefølge, og hvert web 2.0 element skal individuelt overvejes, men enkelte elementer kan implementeres stille og andre med store lanceringer. En generel big bang tilgang kan ikke anbefales, da faren for, at nyttige applikationer forsvinder i mængden er overvældende. Hellere lade elementer rodfæste sig og få sine tilhængere et ad gangen. Vigtigere endnu er det forud at præsentere målet, visionen, organisationen, strategien, politikker vedrørende indhold, struktur og design og selve de udvalgte elementer, så borgerne ved, hvad der venter dem og ikke mindst, hvad der forventes af dem. Denne præsentation kan ske gennem en massiv kampagne og via de nominerede internet team medlemmer ambassadørerne som samtidig opsamler feedback. JyskeVestkystens tilbud om at afholde en workshop er den helt oplagte lejlighed i denne sammenhæng. Hvis man i øvrigt er i tvivl om, hvordan man får borgerne til at bruge internettet, kan man jo altid spørge dem i gensidighedens ånd. Inden lancering er det essentielt at være forberedt, så brugerne kan ledes på vej. Ledere og personas skal gå forrest sammen med internet teamet og basisindhold skal være skabt på forhånd i f.eks. blogs. Den lokale indholdsleverandør må hjælpes til at levere de første artikler fra deres respektive område med billeder og mulighed for kommentarer. Teamkolleger skal hjælpe med at igangsætte kommenteringen. Det kræver ressourcer og dermed absolut dedikation. En implementeringsplan kan strække sig over ½ år. Ikke mere. Når det gælder internet er der ingen grund til at udarbejde langsigtede planer. De holder alligevel ikke. 3.1 Den løbende forbedring Et internet kræver en dedikeret indsats. Således må der tildeles tilstrækkelige ressourcer, så der kan skabes en robust organisation, som har kræfterne til ledsage indholdet og vejlede brugerne. Ikke nødvendigvis for at kontrollere indhold, men for at guide og have fingeren på pulsen. Hvis et område en tid ikke får den ønskede opmærksomhed, kan de rigtige personer genskabe denne. Usability tests bør være rutinemæssigt værkstøj til løbende opfølgning af brugerens tilfredshed og evne til at finde ønsket indhold hurtigt og effektivt. Web 2.0 er som nævnt ikke kun et spørgsmål om implementering af noget lækker teknik: Det drejer sig i afgørende grad om organisering og indhold. Hvis en diskussion på internettet munder ud i en konklusion, må der være et feedback loop til at adressere konklusionen til web-redaktører eller webmaster, så bidragsyderne kan se, at det nytter noget. At der sker en læring, som man kan bidrage til. Herved skabes det ægte engagement, som kan tilvejebringe en dynamik af uvurderlig styrke. 8

9 3.2 Opfølgning / måling Brugerne benytter internettet efter forgodtbefindende. De bruger det, såfremt de føler, det er tiden værd. Som en konsekvens heraf er et stigende antal og gentagne besøg en rigtig god indikator for værdien. Og så bør det én gang for alle slås fast: Der skal måles på besøg og ikke på hits, idet sidstnævnte returnerer en værdi, der indikerer antallet af elementer, der er aktiverede under et sidebesøg, hvilket selvsagt er så upræcist, at det ikke fortæller noget som helst. En side med mange elementer vil returnere mange hits, men kun eet besøg. Hvis målet er, at brugerne hver uge skal bruge internettet og hvorfor ikke kan en KPI 5 være at måle en top- eller underside på antallet af brugere, der besøger den mere end f.eks. 2 gange per måned. For artikler og lignende er det mere rimeligt blot at måle antal besøg. Pointen er, at målingerne skal tilpasses indholdets karakter, så det giver mening. De 2 organisationer bør have en måling på indholdsleverancer til det fælles internet. Ikke fordi alle vil deltage, for det vil de ikke. Men for at sikre, at alle dele af organisationerne deltager og dermed repræsenteres. Er man først godt i gang, vil deltagelsen vokse af sig selv, fordi engagementet er skabt. Man bør måle på både kvalitet og kvantitet: Interne og eksterne målinger, f.eks.: Interne: Forbedret kvalitet Ingen døde links Ingen redundante links Kun opdateret information Så få klik som muligt Eksterne: Stigende antal besøg Øget deltagelse Feedback på artikler Aktive diskussionsfora Lokalt sprog / jargon Lokal relevans Lokalt ejerskab 4.0 Teknikken De 2 foreninger deler alle udgifter efter en 50/50 model. Dog vil udgifter forbundet med udvikling af dedikerede undersider som følge af særlige ønsker blive afholdt af den rekvirerende forening. Det vil således ikke være muligt at forpligte en samarbejdspartner mod deres ønske. 5 Key Performance Indicator = Målbart succeskriterie 9

10 4.1 Hosting og domæne Sitet etableres ved hosting virksomheden web10 og domænet løgumkloster.dk ejes af Borgerforeningen. I udgangspunktet afholder Borgerforeningen alle udgifter til domæne og hosting v/ web10, hvorimod Løgumkloster Handels- & Håndværkerforening afholder alle udgifter til hosting og vedligehold i det eksisterende 6240.dk, som hostes ved udbyderen cyber4all og hvis underliggende lag bibeholdes af hensyn til eksisterende præsentationssider. 4.2 Content Management System (CMS) Det synes oplagt at gøre brug af Open Source. Erfaringer og undersøgelser har vist, at de bedste Open Source systemer nemt kan måle sig med kommercielle systemer mht. teknisk niveau og skalérbarhed, og ofte er de faktisk behæftede med færre fejl og mangler. Hvem stiller i dag spørgsmålstegn ved Linux, Open Office eller Android? Samtidig er Open Source systemer gratis, så det synes svært at argumentere imod. Open Source CMS et Joomla! har opnået stor anerkendelse og udbredelse internationalt og er nu hastigt ved at indtage det danske marked. Der er et stort og seriøst Joomla!-community, som er vigtigt i Open Source sammenhæng, idet det sikrer kontinuerlig udvikling og understøttelse. Ved at vælge Joomla! opnås yderligere, at sider kan redigeres fra Front End, dvs. redaktøren behøver ikke at være logget på den administrative tekniske Back End for f.eks. at ændre en tekst eller tilføje et link. 4.3 Designmanual Det er helt afgørende, at der findes detaljerede retningslinjer for internettet. Kun såfremt webmaster og andre aktører kan slå op i et fælles vedtaget regelsæt, er det muligt at overholde en standard og dermed en høj kvalitet i layout og indhold. Samtidig sikres, at eventuelle eksterne leverandører fastholdes på en stram kurs og i øvrigt lettes i deres arbejde. Designforslaget til siderne, som ses i bilagene til dette dokument er alle udarbejdet i overensstemmelse med designmanualen. Bilag Designmanual.pdf 10

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Ingen kender byen som os

Ingen kender byen som os HJEM TIL KØBENHAVN Ingen kender byen som os Gennem de sidste 12 år har Siesbye Kapsch været en af byens førende liebhavermægler og er den dag i dag stadig den mest effektive og samtidig den største uafhængige

Læs mere

Linkbuilding. Martin Skøtt Online marketing chef @martinskott

Linkbuilding. Martin Skøtt Online marketing chef @martinskott Linkbuilding Martin Skøtt Online marketing chef @martinskott 1 Dagens Agenda Hvad er et link, og hvad kan vi i 2014? Den sunde link profil Social Sponsor og certifikater Old School linkbuilding Fake personas

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Vejledning til RSS (FEEDS)

Vejledning til RSS (FEEDS) Vejledning til RSS (FEEDS) Hvis du vil følge med i hvad der sker på hjemmesider uden at skulle bruge tid og energi på at gå ind og kigge på dem så er feeds eller RSS (really simple syndication) løsningen.

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Online strategi 4. Sådan skaber du en hjemmeside 5. Kommunikation på nettet 6. Google MyBusiness Er du online? Hvad består

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Novell Vibe 3.4 1. juli 2013 Novell Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde.

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere