Løgumkloster.dk strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løgumkloster.dk strategiplan"

Transkript

1 Pedersen IT consult, Markedsgade 20, DK-6240 LøgumklosterTelefon Mobil CVR Per K. Pedersen Pedersen IT consult v/per K. Pedersen Markedsgade 20, 6240 Løgumkloster CVR # Omfang: 10 sider Version: 2.0 Nærværende dokument må ikke kopieres, videreformidles eller overdrages uden forfatterens samtykke jf. lov om ophavsret Løgumkloster.dk strategiplan Strategi og retningslinjer for det fusionerede internet for Løgumkloster Handels - & Håndværkerforening og Løgumkloster Borgerforening 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Løgumkloster på internettet Internet visionen Internet strategien Internet organisationen Struktur og design Målgruppen Elementerne Brugerskabt indhold RSS feeds Outsourcing af web 2.0 elementer Erhvervslivet Implementeringen Den løbende forbedring Opfølgning / måling Teknikken Hosting og domæne Content Management System (CMS) Designmanual Bilag

3 1.0 Løgumkloster på internettet Borgerne i Løgumkloster har hidtil været beriget med 2 internet-sites, der hver især har forsøgt at repræsentere byen og dens borgere dk har været det officielle ansigt for Løgumkloster Handels- & Håndværkerforening og loegumkloster.org har repræsenteret Løgumkloster Borgerforening. I sommeren 2010 besluttede de 2 foreninger at samle kræfterne på et fælles internet site, løgumkloster.dk. Grundtanken er, at løgumkloster.dk skal være den officielle internet-repræsentant for Løgumkloster, dens erhvervsdrivende, dens institutioner og dens borgere. Når kræfterne samles og Løgumkloster by får et fælles site, synliggøres alle aktiviteter under et, hvilket forventes at få en stor gavnlig effekt på borgernes engagement i byen. Aktiviteter på alle niveauer bliver transparente, der skabes forståelse og der initieres en forhandling af fællesskabet. I en videns- og IT virkelighed er det forventeligt, at mange borgere benytter sociale medier i deres job- og privatsfære, hvor de er fortrolige med åben kommunikation, samarbejde og indholdsgenerering. Dette bør udnyttes ved at bringe de samme medier ind i et fælles by-internet. Men det skal ikke blot være en bevidstløs implementering af alle de smarte features, man kan komme i tanker om, uden at der egentlig er et mål med det. Men derimod bevidste valg, der forventes at kunne lede mod besluttede mål. Samtidig skal løgumkloster.dk være simpel og nem at vedligeholde af hensyn til manglende IT-ressourcer blandt ejerne. 1.1 Internet visionen For at vise, at Løgumklosters internet er ment oprigtigt og seriøst, må det have en vision som skal være let at huske og ledestjernen i alt, hvad der foretages omkring internettet; og den skal brandes, så alle kan genkende den. Samtidig skal løgumkloster.dk promoveres generelt og rutinemæssigt ved alle møder på alle niveauer i byen. En decideret støttekampagne vil ligeledes være et skub i den rigtige retning. Skal denne vision have holdbarhed i et ambitiøst fællesskab, må den være kort og klar og i princippet uopnåelig: Det perfekte værktøj til formidling, samarbejde og fællesskab kunne være et bud, idet perfekt er et mål, man kan sigte efter, men som altid flytter sig. Dermed skabes en proces med løbende forbedringer. Formidling viser, at denne kanal skal indeholde alt, hvad der skønnes værd at vide om byen. Dialog at erhvervsliv og borgerforening sammen inviterer til åben meningsudveksling og fællesskab understreger, at alle borgere har mulighed for at engagere sig deltage i meningsforhandlingen. 1.2 Internet strategien Indholdsleverandører skal hjælpes på vej og indgydes mod for det kræver i høj grad mod at udstille sig på et internet. Hjælpen leveres bedst ved at være velforberedt med en klar og annonceret strategi og tilhørende handlingsplaner. Mål for internettet skal være etablerede og i overensstemmelse med ejernes overordnede mål og kultur. Det betyder, at der skal være detaljerede obligatoriske design guidelines, hvis udtryk genspejler byens visuelle identitet og samtidig skaber et ensartet look and feel i hele sitet. Således lægger nærværende guidelines (se kap. 4) sig tæt op af det eksisterende design på 6240.dk. Det medfører ydermere den fordel, at eksisterende butikssider i det eksisterende system umiddelbart kan bibeholdes. 3

4 Politikker og procedurer skal være på plads men åbne for justeringer, der skal være et robust budget og en plan for intern markedsføring. Til aktive internet aktører, herunder faste indholdsleverandører, skal der være indholdsmodeller og vejledninger samt planer for opfølgning. Det er altid en god idé at foretage brugerundersøgelser inden lancering af nye tiltag, hvilket naturligvis også gælder for et nydesignet fælles internet. Fejlslagne eksperimenter i et driftsmiljø kan skabe et enormt tidsspilde og tab af tillid. Også her kommer internet redaktørerne og øvrige indholdsleverandører i spil ved også at udgøre internet testgruppen. Denne deltagelse i test af ny funktionalitet før alle andre ser den, vil være forbundet med prestige og dermed kan det være med til at anspore og rekruttere nye internet venner. Der har i internet sammenhæng været en tendens til, at kreativiteten i nogle tilfælde har taget over for brugbarheden, hvilket har fået brugerne til over tid at forkaste mange skæve forsøg og indslag, som ikke har taget afsæt i en kynisk forretningstilgang og brugbarhed. Skaber internettet ikke værdi for målgruppen, bruger de det ikke. Således skal det sikres, at løgumkloster.dk er solidt forankret i begge ejerkredse, ved at vælge repræsentanter, som er dybt integreret i både kulturen og strukturen i begge lejre. 1.3 Internet organisationen Et internet team med deltagere på tværs af organisationerne betyder skabelse af et nyt fælles felt. Når deltagerne i internet teamet bibeholder en forankring i deres oprindelige fællesskab modvirkes tendenser til isolation, og det bliver langt lettere at bevare legitimiteten og hindre misfortolkninger. Derfor bør der etableres en fælles redaktion med mindst én person fra hver af ejerne af løgumkloster.dk, som samarbejder om at beslutte og afklare indholdet af den fælles topside. Indholdet på Borgerforeningens hhv. Handels- & håndværkerforeningens dedikerede undersider, besluttes suverænt af de respektive foreninger hver især. Det forekommer nærliggende at organisere en web-organisation som et web et spindelvæv - hvor en kerne er omgivet af støttende lag [figur 1] ud til en decideret underskov af deltagere? I kernen findes ovennævnte fælles redaktion, som er øverste ansvarlige for løgumkloster.dk med reference til de 2 bestyrelser. I næste lag findes assisterende web redaktører, der er ansvarlige for hvert deres interesseområde. De er så samtidig hver især ansvarlig for et internet team, der kan bestå af en række aktører med særlig viden/interesse. Herunder igen en række indholdsleverandører, kaldet skribenter eller pennevenner. 1. Fælles redaktion (webmaster rolle) 2. Assisterende web redaktører med ansvar for delområde 3. Aktører for delområde 4. Skribenter pennevenner 5. Aktive brugere 1 Webmasterens rolle er at sørge for mindre tilretninger og lokale ad hoc udviklingsopgaver, som alle skal udføres i nøje overensstemmelse med design manualen, som udarbejdes og godkendes centralt. Denne 1 Aktive brugere er yderst vigtige, men ikke en formel del af web organisationen 4

5 rolle sikrer lokal dynamik og modvirker flaskehalse i udvikling af lejlighedssider, til f.eks. projekter eller kampagner og mindre tilretninger. Web-organisationen [Figur 1] Internet organisationen kan ikke stå alene, men må have hjælp af venner rundt omkring. Hvis det er muligt, investeres nogle ressourcer i at engagere de uofficielle nøglepersoner, personas 2, fordi de er i stand til at forstå og formidle information fra flere fællesskaber som følge af deres indsigt i de kontekster, informationen skabes og fortolkes i. Disse personas engageres og nomineres som assisterende web redaktører, med hvert deres netværk af indholdsleverandører. De indadgående linjer i vævet indikerer organisationens matrix-karakter: Der skal være åben tilgang til råd, vejledning og støtte på kryds og tværs af forretningens organisation og hierarki, og der skal skabes en kultur, hvor alle hjælper alle. Ud af akserne vokser antallet af internet-aktører, så der i yderste led er en hel underskov af indholdsleverandører. Internet teamet skal generelt varetage en ambassadørfunktion og være med til at anspore og støtte borgerne til aktivt at bruge internettet og opsamle feedback og idéer. 2.0 Struktur og design Information struktureres bedst i forhold til, hvordan den bliver brugt, i stedet for i forhold til hvem der ejer den. En temabaseret struktur skaber en intuitiv navigering således at brugerne lettere kan finde den information, de søger. Samtidig bør strukturen være forholdsvis flad for at undgå for mange museklik og dermed skabe øget brugbarhed og spare tid. Simpel hjælp til brugernes navigering er tilføjelse af et site map og breadcrumbs sidstnævnte er en service, der fortæller brugeren, hvor på sitet han / hun er netop nu. Man bør dog overveje nødvendigheden 2 Arketyper, der repræsenterer en rolle 5

6 af denne feature, idet den foreslåede struktur med kun 4 (5) 3 hovedområder, som altid kan nås via navigations-baren i toppen, i sig selv er simpel og overskuelig. 2.1 Målgruppen Målgruppen for løgumkloster.dk er Løgumkloster by og omegn, nærmere betegnet området, der er dækket af postnummer Elementerne Generel information er stadig en kerneydelse på internettet. Der skal naturligvis også være aktuelle nyheder 3 og opdateret information om aktiviteter, diverse nyttige links til lokale internet. Desuden naturligvis relevante oplysninger af enhver art. Herefter tillægges knap så almindelig, men sandsynligvis populær information som lokale vejrudsigter, trafikmeldinger og måske offentlig trafik tog- og busafgange, etc. med henblik på at skaffe kunder i butikken. Desuden kan man med fordel overveje, om det er nødvendigt at skjule f.eks. dagsordner og mødereferater. Er de frit tilgængelige medvirker de til at skabe fællesskabsfølelse. Brugerne finder selv ud af, om det interesserer dem eller ej, men de føler sig i hvert fald ikke længere ekskluderet. Overordnet skal al information og artikler overholde praksis for god web-journalistik: Sigende overskrifter. Tekst skal være relevant, kortfattet, præcis og lige til sagen. Korte afsnit. Let sprog, gerne punktopstillinger. Følgende Web 2.0 elementer foreslås implementeret i vilkårlig rækkefølge over tid: Brugerskabt indhold o Feature artikler forfattet lokalt med mulighed for kommentering o Blogs o Eventopfølgning RSS feeds Brugerskabt indhold Brugerskabt indhold skaber engagement, idet det vil være baseret på det fælles repertoire som byens indbyggere deler i et eller andet omfang. Indhold vil blive skabt på grundlag af det, der foregår i byen og i den kontekst, det opfattes. Det vil virke fremmende på engagementet, hvis der regelmæssigt bringes featureartikler om individer eller grupper, som det er muligt for andre at identificere sig med og kommentere på. Succesoplevelser og skabelse af en fælles forståelse, hvilket vil skabe en frugtbar dialog og diskussion på tværs af grænser. Og det skal naturligvis være tilladt også at bringe de knapt så gode historier. Alle ved alligevel, de findes, og åbenhed og troværdighed kan kun skabes ved at vise, at man tør og ønsker dialogen. Hver event i nærområdet skal efterfølges af en blog på internettet. Uanset om det er en stor samling eller en mindre lokal aktivitet. Bloggen giver deltagere mulighed for at efterrationalisere dvs. med tiden at skabe en forhandlet fælles efterrationalisering og arrangørerne kan sammenligne med de traditionelle 3 Det 5. hovedområde er nyhedsformidlingen, som ligger uden for sitet 6

7 evalueringsskemaer uanset om de også er flyttet ind på internettet. Og måske med tiden lade dem udgå. Bloggen skal promoveres kraftigt under selve eventen, så den dermed er ledsaget på forhånd. Webmaster-duoen sikrer lødigheden af alt indhold med fast hånd. Lader man indholdsleverandører identificere sig med navn og evt. billede skabes adgang til at udnytte den prestigefaktor, som er en del af et aktivt miljø, og som ikke skal undervurderes; man lader deltagerne i fællesskabet skabe sig en synlig identitet og status til inspiration og dermed et løft til det generelle aktivitetsniveau RSS feeds Som en service kan RSS 4 feeds hjælpe brugeren med at følge med i generering af nyt indhold. Det fungerer på den måde, at brugeren abonnerer på nyheder eller opdateringer på bestemte sider, der tilbyder et RSS feed. En RSS-læser scanner jævnligt de udvalgte sider for ændringer, og abonnenten får besked uden selv at skulle browse gennem et stort antal sider for at kunne følge med. Beskeden kan modtages som en med en overskrift og et link, så abonnenten hurtigt kan få et overblik over opdateringer, der interesserer vedkommende. 2.3 Outsourcing af web 2.0 elementer Vedligeholdsomkostninger kan sandsynligvis nedbringes til et meget lavt niveau ved at outsource alle tekniske elementer. JydskeVestkysten har tilbudt at etablere Dit Løgumkloster i samarbejde med webgruppen. Dette tiltag til involvering af lokalområdet i meningsdannelsen kan uden tvivl udnyttes i denne sammenhæng. Således anbefales det at søge dette samarbejde for i videst muligt omfang at få medindflydelse og kunne påvirke denne udvikling. Det betyder i praksis, at den løbende nyhedsformidling flyttes uden for løgumkloster.dk og over i Dit Løgumkloster og tilgås via dybt link i top navigationen. En naturlig følge af dette forslag er, at designet fraviger markant i nyhedsdelen. Man skal omvendt ikke undervurdere den store fordel, det er at kunne udnytte JyskeVestkystens enorme kræfter til den løbende udvikling, uddannelse og synliggørelse. Således har avisen tilbudt at afholde workshops for indholdsleverandører samt formidling af sitets åbning. Det skal selvfølgelig i denne sammenhæng overvejes nøje, hvordan evt. interaktion skal foregå i gråzonen mellem løgumkloster.dk og jv.dk med hensyn til design og profilering. 2.4 Erhvervslivet Erhvervslivet har et særskilt behov for at promovere deres ydelser på internettet og ca. 60 % af Handels- & Håndværkerforeningens medlemmer er i dag repræsenteret i cyberspace. En del har egentlige sites uden for 6240.dk regi, mens en anden del udelukkende benytter faciliteterne, der stilles til rådighed under denne paraply. Med henblik på at beskytte den investering sidstnævnte del af Handels- & Håndværkerforeningens medlemmer har foretaget, forslås en struktur, hvor det nederste lag af det nuværende 6240.dk bevares uforandret i første omgang. Det betyder, at udbyderen pålægges at fjerne de øverste lag og omdirigere 4 Really Simple Syndication 7

8 returtrafik fra undersiderne tilbage til løgumkloster.dk. Hermed sikres, at f.eks. butiksejere kan bevare og vedligeholde deres egne undersider på helt samme måde, som i dag. For at undgå redundans og dermed dobbelt vedligehold, bør medlemmer med sites uden for 6240.dk regi satse udelukkende på disse. Dvs. der linkes direkte til disse sites i nye vinduer uden for løgumkloster.dk. 3.0 Implementeringen Der er ingen grund til at lægge sig fast på en bestemt implementeringsstrategi forstået på den måde, at nok skal der være en besluttet rækkefølge, og hvert web 2.0 element skal individuelt overvejes, men enkelte elementer kan implementeres stille og andre med store lanceringer. En generel big bang tilgang kan ikke anbefales, da faren for, at nyttige applikationer forsvinder i mængden er overvældende. Hellere lade elementer rodfæste sig og få sine tilhængere et ad gangen. Vigtigere endnu er det forud at præsentere målet, visionen, organisationen, strategien, politikker vedrørende indhold, struktur og design og selve de udvalgte elementer, så borgerne ved, hvad der venter dem og ikke mindst, hvad der forventes af dem. Denne præsentation kan ske gennem en massiv kampagne og via de nominerede internet team medlemmer ambassadørerne som samtidig opsamler feedback. JyskeVestkystens tilbud om at afholde en workshop er den helt oplagte lejlighed i denne sammenhæng. Hvis man i øvrigt er i tvivl om, hvordan man får borgerne til at bruge internettet, kan man jo altid spørge dem i gensidighedens ånd. Inden lancering er det essentielt at være forberedt, så brugerne kan ledes på vej. Ledere og personas skal gå forrest sammen med internet teamet og basisindhold skal være skabt på forhånd i f.eks. blogs. Den lokale indholdsleverandør må hjælpes til at levere de første artikler fra deres respektive område med billeder og mulighed for kommentarer. Teamkolleger skal hjælpe med at igangsætte kommenteringen. Det kræver ressourcer og dermed absolut dedikation. En implementeringsplan kan strække sig over ½ år. Ikke mere. Når det gælder internet er der ingen grund til at udarbejde langsigtede planer. De holder alligevel ikke. 3.1 Den løbende forbedring Et internet kræver en dedikeret indsats. Således må der tildeles tilstrækkelige ressourcer, så der kan skabes en robust organisation, som har kræfterne til ledsage indholdet og vejlede brugerne. Ikke nødvendigvis for at kontrollere indhold, men for at guide og have fingeren på pulsen. Hvis et område en tid ikke får den ønskede opmærksomhed, kan de rigtige personer genskabe denne. Usability tests bør være rutinemæssigt værkstøj til løbende opfølgning af brugerens tilfredshed og evne til at finde ønsket indhold hurtigt og effektivt. Web 2.0 er som nævnt ikke kun et spørgsmål om implementering af noget lækker teknik: Det drejer sig i afgørende grad om organisering og indhold. Hvis en diskussion på internettet munder ud i en konklusion, må der være et feedback loop til at adressere konklusionen til web-redaktører eller webmaster, så bidragsyderne kan se, at det nytter noget. At der sker en læring, som man kan bidrage til. Herved skabes det ægte engagement, som kan tilvejebringe en dynamik af uvurderlig styrke. 8

9 3.2 Opfølgning / måling Brugerne benytter internettet efter forgodtbefindende. De bruger det, såfremt de føler, det er tiden værd. Som en konsekvens heraf er et stigende antal og gentagne besøg en rigtig god indikator for værdien. Og så bør det én gang for alle slås fast: Der skal måles på besøg og ikke på hits, idet sidstnævnte returnerer en værdi, der indikerer antallet af elementer, der er aktiverede under et sidebesøg, hvilket selvsagt er så upræcist, at det ikke fortæller noget som helst. En side med mange elementer vil returnere mange hits, men kun eet besøg. Hvis målet er, at brugerne hver uge skal bruge internettet og hvorfor ikke kan en KPI 5 være at måle en top- eller underside på antallet af brugere, der besøger den mere end f.eks. 2 gange per måned. For artikler og lignende er det mere rimeligt blot at måle antal besøg. Pointen er, at målingerne skal tilpasses indholdets karakter, så det giver mening. De 2 organisationer bør have en måling på indholdsleverancer til det fælles internet. Ikke fordi alle vil deltage, for det vil de ikke. Men for at sikre, at alle dele af organisationerne deltager og dermed repræsenteres. Er man først godt i gang, vil deltagelsen vokse af sig selv, fordi engagementet er skabt. Man bør måle på både kvalitet og kvantitet: Interne og eksterne målinger, f.eks.: Interne: Forbedret kvalitet Ingen døde links Ingen redundante links Kun opdateret information Så få klik som muligt Eksterne: Stigende antal besøg Øget deltagelse Feedback på artikler Aktive diskussionsfora Lokalt sprog / jargon Lokal relevans Lokalt ejerskab 4.0 Teknikken De 2 foreninger deler alle udgifter efter en 50/50 model. Dog vil udgifter forbundet med udvikling af dedikerede undersider som følge af særlige ønsker blive afholdt af den rekvirerende forening. Det vil således ikke være muligt at forpligte en samarbejdspartner mod deres ønske. 5 Key Performance Indicator = Målbart succeskriterie 9

10 4.1 Hosting og domæne Sitet etableres ved hosting virksomheden web10 og domænet løgumkloster.dk ejes af Borgerforeningen. I udgangspunktet afholder Borgerforeningen alle udgifter til domæne og hosting v/ web10, hvorimod Løgumkloster Handels- & Håndværkerforening afholder alle udgifter til hosting og vedligehold i det eksisterende 6240.dk, som hostes ved udbyderen cyber4all og hvis underliggende lag bibeholdes af hensyn til eksisterende præsentationssider. 4.2 Content Management System (CMS) Det synes oplagt at gøre brug af Open Source. Erfaringer og undersøgelser har vist, at de bedste Open Source systemer nemt kan måle sig med kommercielle systemer mht. teknisk niveau og skalérbarhed, og ofte er de faktisk behæftede med færre fejl og mangler. Hvem stiller i dag spørgsmålstegn ved Linux, Open Office eller Android? Samtidig er Open Source systemer gratis, så det synes svært at argumentere imod. Open Source CMS et Joomla! har opnået stor anerkendelse og udbredelse internationalt og er nu hastigt ved at indtage det danske marked. Der er et stort og seriøst Joomla!-community, som er vigtigt i Open Source sammenhæng, idet det sikrer kontinuerlig udvikling og understøttelse. Ved at vælge Joomla! opnås yderligere, at sider kan redigeres fra Front End, dvs. redaktøren behøver ikke at være logget på den administrative tekniske Back End for f.eks. at ændre en tekst eller tilføje et link. 4.3 Designmanual Det er helt afgørende, at der findes detaljerede retningslinjer for internettet. Kun såfremt webmaster og andre aktører kan slå op i et fælles vedtaget regelsæt, er det muligt at overholde en standard og dermed en høj kvalitet i layout og indhold. Samtidig sikres, at eventuelle eksterne leverandører fastholdes på en stram kurs og i øvrigt lettes i deres arbejde. Designforslaget til siderne, som ses i bilagene til dette dokument er alle udarbejdet i overensstemmelse med designmanualen. Bilag Designmanual.pdf 10

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Linkbuilding. Martin Skøtt Online marketing chef @martinskott

Linkbuilding. Martin Skøtt Online marketing chef @martinskott Linkbuilding Martin Skøtt Online marketing chef @martinskott 1 Dagens Agenda Hvad er et link, og hvad kan vi i 2014? Den sunde link profil Social Sponsor og certifikater Old School linkbuilding Fake personas

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning Dato: 15. marts 2006 Udarbejdet af Martin Palmqvist, partner Scan Designs Esromgade 15 2200 Kbh N CVR nr. 27 99 65 82 Fax.: +45 3539 3853

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Til dem, der ønsker at berige andre mennesker - og dele viden, forståelse og indsigt som ved hjælp af denne ebog, med en blog.

Til dem, der ønsker at berige andre mennesker - og dele viden, forståelse og indsigt som ved hjælp af denne ebog, med en blog. Til dem, der forstår at livets største gave er kærlighed, og livets største glæde er at dele den med andre. Til dem, der ønsker at berige andre mennesker - og dele viden, forståelse og indsigt som ved

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere