HELNÆSPOSTEN 2. FEBRUAR årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. Helnæs Mejeri under forvandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELNÆSPOSTEN 2. FEBRUAR 2011 6. årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. Helnæs Mejeri under forvandling"

Transkript

1 HELNÆSPOSTEN 2 FEBRUAR årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. Arkivets tema 2011 er Langør og området deromkring Se side 13 Oplæg til HP temaartikler 2011: Om landsbyen Se side 7 Helnæs Mejeri under forvandling foto: pd Der er et anstrøg af optimisme omkring den gamle mejeribygning. Ombygning og renovering med henblik på, at der kan bo mennesker i den, lover godt for fremtiden. Mejeriet af Poul Dreisler Siden Helnæs Andelsmejeri blev oprettet i 1887 har det gennemgået en række ændringer i takt med de krav og muligheder, som teknologien og markedet har tilbudt. Den største ændring har givetvis været i 1938, hvor bygningerne blev udvidet og ma- skinparken fornyet. Det var også det år mejeribestyreren og hans familie flyttede i (lejet) nybygget hus på modsatte side af Ryet. Fra omkring 1970 blev kravene til mejeribruget koncentration og stordrift, hvorfor Helnæs Mejeri lukkede i 1973 og mælken blev fra da af afhentet i tankvogne og kørt til (ofte) ukendt bestemmelsessted for leverandører og brugere. En frustrerende oplevelse efter man i 85 år kunne gå ind og købe mejeriets produkter og Læs mere på side 4 t Tøj, smykker & BrugskunsT Helnæs Antik Bordbestilling kan ske på PLums gaard - østergade 38 - Assens PLUMS GAARD TeL. - ØSTERGADE ASSENS TEL Vi har møbler, belysning, glas o.m.a. Tlf indd 1 18/01/

2 2 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2011 Indhold Mejeriet Helnæs Mejeri under forvandling Der er et anstrøg af optimisme omkring den gamle mejeribygning. Ombygning og renovering med henblik på, at der kan bo mennesker i den, lover godt for fremtiden. Forsiden og side 4 Hvad er en højskole? Hvad er Højskolen på Helnæs. Side 5 Landsbyen I Landsbyernes situation og fremtid Hvad skal vi med landsbyerne i dag? Svaret på dette spørgsmål kunne være en analyse af de specifikke kvaliteter den enkelte landsby besidder. Jeg mener, at landsbyerne, sammenlignet med andre boligområder, stadig har nogle indlysende kvaliteter, som det vil være meget svært eller helt umuligt at finde andre steder. Dette er et godt udgangspunkt for en dialog om landsbyen. Tidligere Helnæsboer og arkitekt Otto Arp lægger her grunden til temaartikler for Side 7 Årets tema Oplæg til nyt tema i HelnæsPosten Artiklen, som Otto Arp har skrevet, lægger op til en ny serie artikler, som hver for sig og samlet kan udgøre dette års tema: Landsbyen Helnæs. Side 9 Jubilæum 10 års jubilæum på Søgård Landbrugsmedhjælper Frank Dybdal Nielsen havde været ansat i ti år på Søgård den 1. januar HP har opsøgt ham på arbejdspladsen lige efter fyraften kl. 17. Side 10 Plan om stor nationalpark til høring og nu med byer. Side 11 Beboerforeningen - Udramatisk generalforsamling Tirsdag d. 25.jan afholdtes den årlige generalforsamling i forsamlingshuset. Der var mødt ca. 50 hoveder ud af foreningens 145 medlemmer, hvoraf langt størsteparten var af den grå slags. Side 12 REDAKTIONELT Det er et privilegium at være redaktør for et blad, som mange ønsker at meddele sig gennem. Af hensyn til en fornuftig redigering bedes om flg. vedr. næste nr.: Ikke-aftalte artikler bedes meddelt pr. mail eller telefon ( ) senest lørdag den 19. febr., hvor dead-line aftales. Deadline for mindre meddelelser helst onsdag den 23, dog senest fredag den 25. febr. HELNÆSPOSTEN UAFHÆNGIG AF POLITISKE, ØKONOMISKE OG FORENINGSMÆSSIGE INTERESSER RYET 22 HELNÆS 5631 EBBERUP TLF MOBIL HELNÆSPOSTEN UDKOMMER HVER MÅNED. oplag 300 ekspl. omdeles gratis til SAMTLIGE HUSSTANDE PÅ HELNÆS og i sommerhusområdet. sælges i abonnement og løssalg (spar, ebberup) UDGIVER: HELNÆSPOSTEN (selvejende) REDAKTION: POUL DREISLER (ANSV.) REDAKTIONSUDVALG: ANNE K. HANSEN, ANDERS LYNG, ANDERS L. RASMUSSEN, SUSANNE B. SØRENSEN, MARIANNE S. THERP, HELLE BLUME ANDRESEN FOTO: HELLE BLUME ANDRESEN GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: HELNÆSHUS GRAFISK Webmaster: PALLE HERMANSEN DISTRIBUTION: ARNE RASMUSSEN, PREBEN HOLK, NIELS ELLEBÆK ANNONCER: NYTEGNING OG ADMINISTRATION SAMT ABONNEMENTER: ULLA DREISLER TLF / ÅRSABONNEMENT: KR. 375,- INCL. FORSENDELSE I PRISEN ER indregnet portostigning pr. 1. april 2011 Leder Om farlige og ufarlige trolde I sidste nummer af HelnæsPosten nævntes vigtigheden af, at tænke over de mange spørgsmål, som Nationalpark-høringen giver anledning til. Parken anses som en trussel for de, der udtaler sig. Næsten som i Grimms folkeeventyr, tolkes parken som en trold, der kommer og spiser os eller gør noget ved naturen, som vi ikke kan værge os imod. Når der bruges vendinger som, at den ikke kan være her, må den opfattes som noget fysisk, der lægges ned over Helnæs og os arme mennesker som, hvis den kommer, vil gøre det ene og det andet, som vi ikke bryder os om. Stående overfor sådanne forestillinger, kan et strejftog over de seneste 50 år, fortælle os, hvad Helnæs har måttet gå igennem og dog overlevet. I midten af 60 erne opslugtes den mere end 100 år gamle sognekommune af den nye Assens Kommune. Selvbestemmelsen var væk. Nogle år senere blev halvøen også indlemmet i EF sammen med det øvrige Danmark. I god forståelse med, at det ville være godt for landbruget. En god forretning, har det nok også været, at det, der senere blev det multinationale mejeriselskab ARLA, ca. samtidig kom og lukkede mejeriet med andelshavernes accept. I 90 erne havde folketing og regering i mange år beskæftiget sig med natur- og miljøspørgsmål, og nu skulle det udmøntes i noget bevaringsværdigt, i øvrigt sammen med EF, der nu var blevet til EU. Staten købte jord hist og pist, til markedspris, og pludselig var der samlet så meget, at man kunne bytte sig til bl.a. halvdelen af Maden, der blev gjort til rekreativt nationalt naturområde (nationalpark) til glæde for fællesskabets ydere og nydere. Før og efter 00 erne kom de store svineproducenter og landbrugskonsortier, med behov for gyllespredningsarealer, over Langøre og købte op eller overtog, hvad ikke kunne stå på egne lokale fødder. I 2006 blev Helnæs endnu en gang en del af en endnu større kommune, da Assens blev til storkommune med indbyggere. Nu blev vi til næsten ingenting i os selv. Bare små 200 sjæle ud af Under fem promille eller ½ % var der nu ude på det yderste næs. Så slog folkeviljen til igen, da staten købte vort største landbrug, til markedspris, for, atter sammen med EU, at kunne give mere plads til naturen på Maden til fordel for endnu flere af fællesskabets ydere og nydere. Mere kunne nævnes, som påvirker vores hverdag, uden vi tænker så meget over det. Hvad kan der f.eks. ikke komme ud af, at Helnæs, i sin helhed i 2008, blev udtaget som interessant i Assens Kommunes Kulturmiljøplan. Nu har de valgte repræsentanter for de beboere i Assens Kommune bedt om, at vi læser og drøfter planen, som skulle give mere beskæftigelse, bosætning, skatteprovenu o.m.a., der kan hæve den økonomiske og kulturelle standard til fællesskabets bedste. Ved nærmere studier virker trolden nu ganske ufarlig, idet den blot kommer med en ramme for muligheder, som den enkelte borger kan gribe og udnytte - eller lade være, og i så fald sker der slet ikke noget. pd Lejre Friluftsaktiviteter for både børn og voksne Naturvejledning Kursusvirksomhed Kanoudlejning Tlf

3 FEBRUAR 2011 HELNÆSPOSTEN 3 Kan du førstehjælp? Nu med hjertestarter! PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen Den gyldne regel Ellers kan du lære det i TVstuen på Helnæs Camping den 5. februar klokken Hvis der er mere end 10 deltagere afholdes førstehjælpstræningen i Borgerhuset på højskolen. Hjertestarterne er kommet til Helnæs, og I kan alle lære at bruge dem. Ofte vil man være lidt usikker på brugen, og derfor vil der blive 3 til 4 timers træning, hvor vi bl.a. øver med og uden hjertestarter. Der vil også blive gennemgået andre situationer, hvor det er rigtig godt, at kunne noget førstehjælp. F.eks. varme/ kulde påvirkning, forbrændinger, blodprop og pulserende blødning. Vi skal også udendørs, her vil der blive vist, hvordan man nødflytter en person fra et køretøj. Hvornår skal man og hvornår skal man ikke? Der vil blive tid til spørgsmål inden for alle områder i førstehjælp. Desværre får man ikke noget egentligt bevis for førstehjælpstræningen, men det kan vi jo aftale, hvis nogen ønsker et dyberegående kursus med førstehjælpsbevis. Jeg har min campingvogn stående på Helnæs Camping; nogen kender mig måske fra kiosken/receptionen derude, som jeg har passet jævnligt de sidste 3 sæsoner. Og det glæder mig hver gang at møde så mange fastboende, som hilser når jeg kommer kørende i min lille bil. I skal have tak, for at man føler sig godt tilpas på den skønne ø. Jeg er førstehjælpsinstruktør, og dette er mit sponsorat til hjertestarterne, der er kommet til øen. Håber at se rigtig mange af jer til lidt førstehjælpstræning den 5. februar, og hvis det kniber for jer at komme denne dato, så planlægger jeg at afholde et kursus igen i april måned. Afhængig af mit arbejde kunne det blive den 9.april. Tilmelding til Eigil på tlf eller Med venlig hilsen Birde Riis Et indslag i TV2 i den forgangne måned fortalte om, en 82 årig lungesyg kvinde. Hun var indlagt på Herlev hospital, og fortalte, at hun gerne ville genoplives, hvis hun fik hjertestop. For selv om hun er meget syg og har svært ved at trække vejret, så kan hun godt lide at leve. Jeg kan godt li at se solen, Jeg kan godt lide at være sammen med min mand, anderledes kan jeg ikke forklare det, siger hun, om morgenen kalder han mig sin blomst og kommer hjem med chokolade til mig. Eller: Han giver mig et kys og siger, at jeg er lige så dejlig som da jeg var ung. Det er da rart at høre. Men i kvindens journal havde en læge skrevet, at hun ikke skulle behandles ved hjertestop eller overføres til intensivafdeling. Men: Hvordan kan lægen tillade sig det, spørger hun, Er mit liv da ikke noget værd? Lægen gør sig jo til Gud overfor et andet menneske. Nu er det altid svært på afstand at afgøre hvad der er op og ned, i en sag, man kun kender gennem medierne. Men i hvert fald kan det ikke være lægens vurdering af patientens livskvalitet, der er afgørende for hvilken behandling der tilbydes, sådan som meget tyder på er tilfældet nogle steder. Det er ikke lægens opgave, at vurdere om han synes patientens liv er værd at leve, og så derudfra afgøre om det kan betale sig at behandle ham eller hende. Det strider i hvert fald imod den grundindsigt, i den kristne tro; at livet er helligt og at et menneskeliv er uerstatteligt, og derfor har ethvert menneskes liv værdi og betydning. Uanset om det er høj eller lav, ungt eller gammelt, rask eller syg. I stedet for at vurdere patientens livskvalitet kunne man anvende den såkaldte Morprøve, som nogle læger bruger. Den går i al sin enkelthed ud på at lægen, når han/ hun skal træffe svære beslutninger om behandlingen af en patient, spørger sig selv: Hvad ville jeg gøre, hvis det var min egen mor? Det er vel en god og enkel regel, at følge. For som lægeforeningens formand har udtalt: Det er jo ikke ting, vi behandler, men mennesker. Og derfor er det afgørende, at lægen bruger sin fantasi til at sætte sig i patienternes og de pårørendes sted, og spørger: Hvordan ville jeg selv have det? Det princip bygger for resten på den såkaldte gyldne regel, som Jesus formulerer i sin bjergprædiken. Den regel der siger: Du skal gøre imod andre, hvad du vil, at de skal gøre imod dig. Hjertemassage

4 4 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2011 Ebberup og Omegns Begravelsesforretning v/hasse Dixen Nørregade Glamsbjerg Østergades Begravelsesforretning v/hasse Dixen Østergade Assens Tlf Vi hjælper Dem til rette med alt Hos os kan De gratis få tilsendt pjecen»min Sidste Vilje«Se: Vi svarer altid på tlf Fortsat fra forsiden vide, at hele kæden fra jord til bord var lokalt funderet. Det var endda sådan, at Helnæs også mistede en sti, som førte fra Nygård op til mejeriet på Ryet. Den benyttedes især af folk fra Strandbakken og Sommerlandet, som dengang var under udbygning. Stien er nu sløjfet. Forvandling af hvad? De seneste mange år har mejeriet været ejet af Helnæs Antik, ved Anders og Susanne Sørensen. Brugt først som lager og siden som butik, som Susanne har haft som sin forretning. De solgte stedet til Per Kristensen i august Han er en meget dynamisk forretningsmand med mange jern i ilden. Hans hovedforretning, Vestfyns Maskin Service Aps, er salg og vedligeholdelse af mindre maskiner bl.a. trucks, fejemaskiner, græsklippere etc.. Derudover er han bygmester i stor stil. Ser han en usædvanlig bygning, er det lige noget for ham. Forandring til hvad? Ja, det er det store spørgsmål. Per har ikke noget svar på spørgsmålet endnu. Foreløbig har han og hans medhjælpere, fået lagt nyt tag på den oprindelige mejeribygning, så den kan klare vinteren og de er nu igang med indvendig renovering. De gamle røde teglsten er omsorgsfuldt pillet ned, idet de er penge værd til andre renoveringer, hvor de kan passe ind. De er allerede solgt. I stedet er der sat blå jernplader op, der er formet således, at man næppe kan se, det ikke er tagsten. Det eneste svar, der gives på, hvad bygningen skal bruges til er, at det ikke vides. Boligformål er det nærmeste. Bl.a. er der fortsat så meget tilbage af den tidligere bestyrerlejlighed, at den evt. kan reetableres. En Bo Bedre bygning Per Kristensen har givet garanti for, at det bliver kvalitetsbyggeri. Han har tidligere købt lignende skæve bygninger og tilpasset dem en stil, han hævder, er Bo Bedre - standard. Vi glæder os til at se denne forvandling fuldendt og især til at se, hvad bygningen med de mange muligheder bliver til. Der har tidligere været interesserede fra kunstverdenen, der kunne se muligheder i både at have bolig, atelier og galleri i bygningen. Et problem, som også Per er opmærksom på er, at pladsen udenom bygningen er begrænset. Dette ser han dog også optimistisk på. Der er tilbygninger, som ikke nødvendigvis skal blive, bl.a. har han fjernet den yderste stenbygning, som er nabo til frysehuset. Og der er måske andre muligheder, siger han hemmelighedsfuldt. Salg af gravsten fra egen udstilling Savværksvej 2G Glamsbjerg En af vestfyns største udstillinger Ophørsudsalg august 2010 foto: pd

5 FEBRUAR 2011 HELNÆSPOSTEN 5 Hvad er en højskole? Hvad er Højskolen på Helnæs Hvis man ønsker at finde ud af, hvad en højskole er, kan man fx konsultere lovgivningen på området. I så fald vil man bl.a. finde ud af, at en højskole er en selvejende institution. Det betyder, at en højskole på mange måder er som et firma. Der er indtægter fra den ydelse man leverer, og der er udgifter i forbindelse med markedsføring, lønninger og drift. Indtægterne kommer dels fra elevernes egenbetaling, dels fra statstilskud. Elevernes egenbetaling er en meget betydelig del af budgettet, og da statstilskuddet til dels er reguleret i forhold til elevantallet, fungerer en højskole på mange måder på markedsvilkår, hvor der skal reklameres og leveres en vare, der kan trække kunder i butikken. Men da staten yder et tilskud, stilles der naturligvis krav til højskolerne. Krav der ikke nødvendigvis modsvares af en efterspørgsel fra kunderne. I lovgivningen understreges det, at højskole er samvær og undervisning, og det pålægges højskolerne, at levere livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse. Det betyder bl.a. at mindst 50 % af den enkelte elevs undervisning skal være af bred almen karakter. Denne lidt kryptiske formulering betyder at færdighedsindlæring inden for fx idræt eller kunst ikke må udgøre størstedelen af undervisningen. Det forekommer mig rimeligt, at højskoler får statstilskud, når vi er pålagt at levere bestemte statsdefinerede ydelser. Men faktisk ser jeg det også som en gevinst, at der stilles krav til os, om at bidrage med noget, og jeg mener vi kan bidrage med noget, der er værdifuldt og underprioriteret i samfundet. Det vi kan, og gerne vil, på Højskolen på Helnæs er at bringe mennesker sammen, der har vidt forskellig baggrund, såvel socialt, ideologisk som aldersmæssigt. I dette mangfoldighedens møde opstår der ofte et særligt fokus på det fælles menneskelige og en nuancering af de forskellige synspunkter. Noget der kan forekomme at være en mangelvare i samfundet som helhed. Den perspektivering af ens verdensbillede, der er en følge af samvær med andre, understøttes af undervisningen. Undervisning, der jo har det specielt grundtvigske særpræg, at det i vid udstrækning bygger på dialog, samtale og drøftelser. Det er således lærerens opgave at få facetter, nuancer og dybder frem som ikke kommer frem i den almindelige snak mellem mennesker, hvor det ofte er venner mod fjender. Højskolen på Helnæs er således ikke en forkyndende højskole, og det er ikke lærerens opgave at propagandere for et bestemt synspunkt. Os der arbejder på højskolen må gerne have holdninger og meninger, men de er ikke Højskolens holdninger og meninger. Hvad der derimod er højskolens udgangspunkt er den opfattelse, at livet rummer en poesi der er vigtig at værne om og dyrke, og at individet fødes ind i en ramme, N.F.S.Grundtvig der er til for den enkelte og rækker ud over den enkelte. En ramme som vi kan påvirke, og som vi er forpligtet over for. Vi er med andre ord en historisk-poetisk højskole. Men højskolen er selvfølgelig også meget andet end dybsindige samtaler om livets store spørgsmål. De fleste på Helnæs har nok bemærket, at der bliver malet, lavet keramik, gået og løbet ture og meget andet. Men det væsentligste af det hele kan man altså slet ikke se. Christian Falk, Højskoleforstander på Højskolen på Helnæs KORT NYT Foredrag med Erling Tiedemann på højskolen Erling Tiedemann Skal de kristne tie stille? Debatten i samfundet spidser til: Der er for meget religion i det offentlige rum, siger nogen. Samtidig udvikler verden sig sådan, at der netop er brug for at de kristne siger noget for eksempel til muslimerne. Men bør de tie? Disse spørgsmål har Erling Tiedemann stillet og gennem sit foredrag vil han belyse baggrunden for dem og måske give svar. Erling Tiedemann er en kendt person i mange sammenhænge. Han har gennem et meget langt liv (født i 1932) deltaget i utallige politiske, kirkelige og andre sammenhænge. Bl.a. som amtsborgmester i Vejle Amt i 19 år fra 1974 til 1993 og han har deltaget i en række såvel katolske som fælleskirkelige betydende organisationer. Desuden har Erling Tiedemann været medlem af Etisk råd fra 1997 til 2002, Læs mere på side 6 Reception Forstanderskifte I anledning af forstanderskiftet på Højskolen på Helnæs, hvor Kristian Kjær Nielsen træder fra efter 17 år på Helnæs for at gå på pension og højskolelærer Chr. Falk Rønne overtager forstanderstillingen, afholdes der reception på Højskolen tirsdag den 1. marts kl , hvor der bliver lejlighed til at sige farvel til den gamle og byde den nye velkommen i stolen. Alle er velkomne Bestyrelsen t

6 6 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2011 Fortsat fra side 5 Rasmus Dyring formand (se Tiedemann.dk) Efter foredraget, der afholdes på Højskolen på Helnæs den 3. marts kl , er der kaffe og brød. Pris 30 kr. Alle er velkomne. Arr. Menighedsrådene for Dreslette og Helnæs sogne og Højskolen på Helnæs Foredrag af Rasmus Dyring Foredrag om at lade kunsten fortælle historien ved højskolelærer Rasmus Dyring. Foredragets hovedærinde er at give en fornem mel se for hvad der er på spil i den store kunst udover den tekniske ekvilibrisme og dens evne til umiddelbar sanselig og følelsesmæssig påvirkning. Foredragets påstand er at vi med kunsten også har at gøre med en historiefortæller, der kan vejlede os i forståelsen af forskellige historiske perioder. Ved dels at opridse de historiske strømninger omkring kunstens opblomstring før og under den norditalienske renæssance, samt dels at betragte og analysere en række værker af store italienske mestre, som bl.a. Michelangelo, Leonardo da Vinci og Giotto vil foredraget forsøge, at belyse udviklingen i synet på mennesket, verden og kærligheden. Foredragsholder Rasmus Dyring er cand.mag i filosofi og er i forbindelse med Kristian Kjærs studieorlov og fratrædelse nyligt ansat på Højskolen på Helnæs, hvor han underviser i filosofi og motion. Der vil således både være mulighed for at høre et spændende foredrag, samt hilse på den nye lærer på højskolen onsdag den 9. februar 2011 kl Se mere om arr. under det sker. Christian Falk, Forstander Foredrag efter Fastegudstjeneste Valgmenighedspræst og ph.d. Kim Arne Pedersen, en af landets førende Grundtvig-forskere, vil prædike denne søndag i Helnæs Kirke. Derefter inviteres alle til kaffe og foredrag på Højskolen. Som lektor, forsker og præst har Kim Arne Pedersen beskæftiget sig meget med Grundtvig og har i dennes prædikener fundet mange ord om fasten. Ord, der viser, at Grundtvig beskæftigede sig en del med betydningen af disse 40 dage - og anlagde et for tiden ganske nyt syn på fasten. Grundtvigs mening om faste kan udtrykkes således Grundtvigs kristendom er ikke en faste-, men en opstandelseskristendom, iflg. Kim Arne Pedersen. (kort uddrag af interview fra Kan læses i sin helhed på Kim Arne Pedersen Åbningstider: Alle dage kl Bager: Alle dage kl POSTBUTIK: Mandag til fredag kl HÅNDKØBSUDSALG Fra Assens Apotek Varetur til Helnæs HVER FREDAG DANSKE SPIL EBBERUPVEJ 75 TLF

7 FEBRUAR 2011 HELNÆSPOSTEN 7 Landsbyernes situation og fremtid Hvad skal vi med landsbyerne i dag? Svaret på dette spørgsmål kunne være en analyse af de specifikke kvaliteter den enkelte landsby besidder. Jeg mener, at landsbyerne, sammenlignet med andre boligområder, stadig har nogle indlysende kvaliteter, som det vil være meget svært eller helt umuligt at finde andre steder. Dette er et godt udgangspunkt for en dialog om landsbyen. Tidligere Helnæsboer og arkitekt Otto Arp lægger her grunden til temaartikler for Landsbyen I af Otto Arp For en halv snes år siden læste jeg en interessant bog med titlen Set fra Luften. Den omhandlede landsbyen og den danske bondegård fra 1930 til år som beskriver den store omvæltning, der er sket i landbruget, den danske bondegård og landsbyen. 40 år der afgørende har ændret udseendet og grundlaget for landsbyen. Bogen handler om firmaet Sylvest-Jensen, der i denne periode fløj Danmark tyndt og fotograferede den danske bondegård og de danske landsbyer fra luften. De fleste af os kender de karakteristiske luftfoto, kolorerede og smukt indrammede ophængt i de fleste gårde over hele landet. Bogen giver eksempler på, hvordan den danske bondegård har ændret sig i takt med ændrede produktionsforhold netop i den periode, hvor landbruget blev mekaniseret og hvor vandringen fra land til by fandt sted. Fra landbrug til industri Danmark blev i den periode et industriland. Landsbyerne bliver affolkede og udviklingen skete i byerne. Landsbyerne blev ladt i stikken. Følgevirkningerne blev tomme huse og avlsbygninger, dårligt ombyggede huse, faldefærdige avlsbygninger, som på grund af de ændrede produktionsvilkår ikke mere kunne anvendes. Købmanden og brugsforeningen, skolen og mejeriet havde for længst drejet nøglen om. Landsbyerne lå mange steder livløse og forsømte hen. Det er situationen, som vi kender den i dag. Landsbyerne er blevet overflødige og irriterende, især for bilisterne der tvinges til at nedsætte hastigheden ved gennemkørsel. Udskiftningen og landsbytyper Vi skal helt tilbage til tallets slutning for at opleve en tilsvarende voldsom ændring af landsbyen - nemlig i den periode, hvor landsbyerne blev udskiftede. Før udskiftningen dyrkedes størstedelen af jorden i fællesskab. Herremændene og godserne ejede jorden og bygningerne og dertil svarede bonden afgifter - landegildet. Gårdene i landsbyen var samlet omkring en åben plads - forten. På pladsen var vand, i form af et gadekær, en dam eller et vandløb. Her var opsamlingssted for kvæget, og det var her landsbyens sociale liv udspillede sig. Rundt omkring i landet findes forskellige typer af landsbyer, f.eks. den slyngede vejforteby, den polygonale eller rektangulære forteby eller den regulerede vejby. I dag kan det være svært at genfinde disse strukturer i landsbyens plan, men undersøger man landsbyen nærmere og sammenligner et nutidigt kort med gamle udskiftningskort, vil man snart kunne genopdage den gamle struktur. De fleste gårde er flyttet ud af landsbyen ud på de jorde, som de enkelte landmænd havde forhandlet sig til under de store landboreformer o tallet. Udskiftningen Landsbytype Vejklyngeby foregik på den måde at de gårde, der skulle udflyttes - alle opført i bindingsværk - blev pillet fra hinanden og stolper og spær, vinduer og døre blev kørt ud på bondens nye sammenlagte jordareal. Her blev alle tømmerstykker stillet op igen. Alt tømmer var mærket, således at gårdens bygninger, uden stort besvær, kunne genrejses i deres oprindelige skikkelse. Fællesskabet brydes Landsbyerne var efter udskiftningen mere eller mindre gået i opløsning. Kun enkelte gårde lå stadig tilbage, men efterhånden blev tomterne efter de udflyttede gårde, bebygget med større eller mindre huse. Enkelte landsbyer forblev dog intakte og samlede. Gårdene blev liggende i landsbyen, og der blev foretaget en såkaldt stjerneudskiftning, hvor gårdenes jorder strålede ud fra hver enkelt gård. Disse landsbyer er interessante, fordi man her kan se, hvordan landsbyen så ud før udskiftningen - i flere tilfælde helt tilbage til middelalderen. Ny opblomstring I slutningen af 1800-tallet begyndte en ny opblomstring af landsbyen. Landbruget gik fra kornproduktion over til animalsk produktion. Landmændene sluttede sig sammen i andelsbevægelsen og i mange landsbyer blev opført andelsmejerier, og i mindre foto: kort & mat.styr. købstæder, andelsslagterier. Det gamle bindingsværksbyggeri blev afløst af et grundmuret teglstensbyggeri, der ind i 1900årene var stærkt præget af bevægelsen Bedre Byggeskik. Landsbyen var helt frem til midten af det 20. århundrede (1950) et særdeles levende og aktivt, selvstændigt bymiljø med mejeri, forsamlingshus, kro og skænkestue, kirke og præstegård, skole samt adskillige handlende, bager, købmand, brugsforening, samt forskellige håndværkere, smedje, tømrer, murer, skomager mv. På gamle Morten Korch film kan man, meget idylliseret, opleve landsbyen i sin storhedstid. Landbruget var omdrejningspunktet og grundlaget for velstand og fællesskab for landsbyens beboere. Landsbyfællesskab? Når man i dag bruger udtrykket landsbyfællesskab, tænkes der nok ikke så meget på det oprindelige landsbyfællesskab fra før udskiftningen, men på det fællesskab, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet. I denne periode var der store sociale og økonomiske forskelle. Enhver havde sin faste plads i samfundet, og den enkelte kunne egentlig ikke ændre særlig meget på dette. Hårdt slid kunne dog få landarbejderne op i husmændenes rækker. På trods af de store økono- Læs mere på side 8 t

8 8 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2011 Fortsat fra side 5 miske og sociale forskelle, var det et særdeles fasttømret fællesskab, hvor de fleste kendte deres plads og spillede de roller, der var tiltænkt dem. Kun få landarbejdere og husmænd gjorde oprør og tilsluttede sig byernes og arbejdernes nye parti Socialdemokratiet, men det var meget svært eller helt umuligt for socialister på landet at få et mandat i bøndernes og Venstres sogneråd. Huse på Helnæs foto: hba Fællesskabet opleves forsvundet I dag benævnes Danmark kun som et landbrugsland i for længst kasserede geografibøger. Danmark blev et industriland, der i dag er ved at udvikle sig til et land, hvor vi skal leve af service- og innovation. Ved landbruges mekanisering efter 1950 erne blev der flyttet omkring arbejdspladser fra landbruget til industrien. Den grå Ferguson blev sindbilledet på den teknologi, som efterhånden affolkede landet og vore landsbyer. Teknologien ramte også landbrugets følgeerhverv: den lokale foderstofforretning, mejeriet, brugsforeningerne osv. Kirken, skolen og forsamlingshuset klarede sig lidt længere, men i dag er skolerne og de fleste forsamlingshuse nedlagte. Pastoraterne blev sammenlagte, hvilket betød at mange præstegårde også forsvandt fra landsbyen. Landsbyerne skiftede karakter og blev sovelandsbyer, hvor kun ganske få af beboerne havde deres arbejde. De var blevet pendlere. Da det fælles grunderhverv landbruget var stærkt reduceret, forsvandt også oplevelsen af en fælles skæbne. De enkelte beboere var vidt forskellige med hensyn til erhverv, baggrund og udvikling - og senere også forskellige nationaliteter. Man var dog enige om at bekæmpe lugten af gyllen - der skulle ikke lugte af land på landet. Oplevelsen af fællesskab var forsvundet. Hvad skal vi med landsbyerne i dag? På denne baggrund er det naturligt at stille sig selv spørgsmålet: Hvad skal vi med landsbyerne i dag? Svaret på dette spørgsmål kunne være en analyse af de specifikke kvaliteter den enkelte landsby besidder. Jeg mener, at landsbyerne, sammenlignet med andre boligområder, stadig har nogle indlysende kvaliteter, som det vil være meget svært eller helt umuligt at finde andre steder. Her kan bl.a. nævnes: - landsbyens århundrede gamle gadeforløb, de mange hegn, skel, træer, gadekær og den klare afgrænsning til det dyrkede land - den homogene bebyggelse med en variation både i byplan og bebyggelse - de naturlige materialer træ, kalk, tegl og strå. - de gamle, store og markante kirkebygninger i landsbyerne giver en arkitektonisk oplevelse af dramatik og historie, der sammen med kirkegården og bytræet vidner om slægternes liv i landsbyen. - de enkeltstående bygninger, der vidner om tidligere tiders bygningskultur med store smukke gårde fra 1700-tallet, harmoniske klassicistiske huse, osv. - udblik mod det omgivende landskab. - en overskuelig enhed, hvor beboerne kan opleve en basal tryghed og i bedste fald et nyt fællesskab - de mange muligheder for aktiviteter og oplevelser i den omgivende natur, mulighed for dyrehold, køkkenhave osv. Jeg mener, det er kvaliteter, der er værd at værdsætte og bevare. Men det er også skrøbelige og sårbare kvaliteter, som meget let kan ødelægges og som næsten er umulige at genskabe. Ulykker i landsbyerne Nogle af de oftest forekomne ulykker i landsbyerne er f.eks. de mange bygningsmæssige ændringer, hvor nye og fremmede materialer og proportioner introduceres, opførelse af nye parcelhuse, der hører hjemme i byernes parcelhuskvarter. Fjernelse af hegn, hække og bevaringsværdige træer og en stærk gennemgående trafik ofte med ændring og udretning af gadeforløbet som følge heraf. Endvidere lider næsten alle landsbyer af en dårlig infrastruktur, manglende handelsmuligheder, institutioner, offentlige og kulturelle tilbud. Væsentligst er det dog at der næsten intet arbejde er i landsbyen, der derfor i høj grad bliver beboet af ældre mennesker uden egentligt arbejde. De unge må enten pendle eller bosætte sig i byerne. Landsbyen, et usikkert eksperiment På trods af de mange boligmæssige fordele, der er ved at bo i landsbyen, er det alligevel for mange et ret usikkert eksperiment, som ofte mislykkedes. Landsbyernes befolkningstal falder støt med flere og flere tomme huse til følge. Denne skæbne for landsbyerne er måske uundgåelig, og kan i den store sammenhæng være fornuftig og måske endda ønskelig. Lad falde hvad ikke kan stå! Befolkningen bør bo, hvor der er grobund for arbejde og aktivitet. Ved landsbyens død går en særlig bosætningsform og kultur tabt. Ønsker man at forhindre denne udvikling, PETSHOP: Kvalitetsfoder til katte, hunde, heste, marsvin og kaniner Assens Dyreklinik Mette og Morten Mortensen Torø Huse Vej Assens Tlf er aldrig for sent at blive klogere på det, der tidligere blev gjort til sandhed!«denne matrikel er forpagtet af Anders Lyng

9 FEBRUAR 2011 HELNÆSPOSTEN 9 må landsbyen genopdages og tilføres nye kvaliteter, der kan tilgodese nye beboeres ønsker og behov. Uden at ændre landsbyerne til rene frilandsmuseer er det vigtigt, at landsbyens århundrede år gamle karaktertræk bevares. Vi kan ikke i fremtidens landsbyer genskabe det gamle fællesskab, der byggede på en symbiose mellem beboerne og deres arbejde med jorden og husdyrene, men jeg tror, at et andet fællesskab kan vokse op - et fællesskab, der bygger på en fælles bestræbelse på at bevare, beskytte og leve i et helt særegent boligområde. En bevarende lokalplan nødvendig For at bringe landsbyen ud af den stagnation og æstetiske forfald kan et vigtigt tiltag være udarbejdelsen af en bevarende lokalplan, hvor det bl.a. klart må fremgå at landsbyens oprindelige vejføring, gamle stier, pladser og Gl. gård på Helnæs (Antikken) belægninger samt landsbyens bevaringsværdige og karakteristiske bygninger bevares. Lokalplanen skal endvidere indeholde en grundig undersøgelse af landsbyens struktur og historie. Selvsagt er det naturligvis vigtigt at bevare og udbygge infrastrukturen, detailforretninger, forsamlingshus, børnehaver, skoler. Dertil er det vigtigt, at der lægges et politisk pres på kommunen for at støtte og underbygge disse bestræbelser. Jeg er overbevist om, at udarbejdelse af en bevarende lokalplan for landsbyen og dens omgivelser, er et vigtigt instrument for at vende den negative udvikling mange landsbyer er havnet i. Landsbyen har stadig sin berettigelse som boligform for mennesker, der ikke ønsker at bosætte sig i bymæssig bebyggelse - og det er en valgmulighed, det fortsat er vigtigt at have. foto: hba Oplæg til nyt tema i HelnæsPosten Artiklen, som Otto Arp har skrevet, lægger op til en ny serie artikler, som hver for sig og samlet kan udgøre dette års tema: Landsbyen Helnæs. Årets tema af Poul Dreisler Der blev af pladsmæssige årsager ikke taget hul på temaet i den første måned af Og det forventes heller ikke, at der vil komme en artikel med dette tema i hvert nummer, idet det kræver mere både af HP s egne skribenter og af de, der vil være bidragydere, end bugtartiklerne gjorde. Kravene til historiske facts og oplysningernes pålidelighed er større og alene det at finde grundlaget for historierne kan kræve en del arbejde. I Otto Arps artikel er angivet en lang række emneområder, som kunne være overskrift på historierne. Vi kan nævne følgende eksempler i stikord: - landsbyens struktur og historie. - landsbyens oprindelige vejføring, gamle stier, pladser og belægninger. - hegn, skel, træer, gadekær. - arbejde i landsbyen. Om arbejdspladser i landsbyen og aldersfordeling. - de enkeltstående bygninger. Om tidligere tiders bygningskultur. - de naturlige materialer træ, kalk, tegl og strå - den gamle, store og markante kirkebygning, der giver en arkitektonisk oplevelse, der vidner om slægternes liv i landsbyen m.m. Ambitioner og muligheder Som nævnt stilles der store krav til at realisere disse emner, men vi vil forsøge så langt som vore muligheder rækker og vil meget gerne invitere andre til at medvirke. Efter denne artikel er skrevet har Beboerforeningen annonceret et projekt, som er formuleret som en registrering af ejendommene på Helnæs med en historie knyttet til hvert hus og gård. Alt med henblik på, at formidle denne viden ud til interesserede, især blandt beboerne. Det vil være glædeligt om disse fælles interesser kan blive et supplement til hinanden, men gerne også en fælles stræben efter at få belyst den fortid, der er nødvendig at kende for at forstå nutiden og dermed navigere i fremtiden. Aut. El-installatør John Pedersen A/S Melvej Assens Tlf LÆDERVARER OG HOBBYARTIKLER AFDELINGEN I ASSENS ØSTERGADE ASSENS TLF

10 10 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR års jubilæum på Søgård Landbrugsmedhjælper Frank Dybdal Nielsen havde været ansat i ti år på Søgård den 1. januar HP har opsøgt ham på arbejdspladsen lige efter fyraften kl. 17. Jubilæum af Poul Dreisler Frank har kørt gødning ud på markerne hele dagen. Vi sætter os ind i et lille mandskabsrum ved siden af maskinrummet til det robotanlæg, der malker de 200 fritgående køer i stalden. De regelmæssige lyde fra vacuumtankene vidner om den frihed køerne har fået til at malke sig selv, når det passer dem. Det giver også frihed for landmanden og hans medhjælp med aftalte arbejdstider, som på enhver anden arbejdsplads. Faldet godt til Frank har været 10 af sine 36 år hos Peter og Laila Hansen. Han har pt. ingen ønsker om at finde nyt job. Han har prøvet at arbejde en del steder og med meget forskelligt, men her er en stor kvægbesætning og der er meget afvekslende arbejde, der sker noget nyt hele tiden. Frank havde egentlig tænkt sig fra starten at skulle arbejde i en svinebesætning, men han synes, der er et ganske andet Jubilaren Frank Dybdal Nielsen foto: hba og behageligere miljø i en kostald. Grise skriger, undtaget når de spiser og skaber så meget uro, hvorimod køerne er nemmere at omgås. Computerstyringen af malkningen er også en udfordring og det er spændende at tænke over, at man her er lykkedes med, at lægge alle malkningens arbejdsgange over i en computer, der 100 % styrer et robotanlæg og dermed malkningen af hver enkelt ko. Ca til l mælk bliver hentet hver anden nat og kørt til Taulov mejeri. Fra parcelhus til landbrug Oftest er interessen for landbruget kommet af, at være barn på en gård. Sådan er det også for Frank, selvom han er vokset op i et parcelhuskvarter i Dyrup ved Odense. Hans morfar og et par onkler havde gårde på Midt- og Vestfyn. Her har Frank løbet rundt i ferier og på besøg og har her fundet glæden ved sit valg af fremtid. Efter skolegang i Odense, er de sidste fire skoleår blev afviklet på efterskole i hhv. Åbenrå og Ålborg. Jeg trængte til at komme hjemmefra, fortæller Frank og det passede ham fint med de skoler, idet de begge var meget praktisk orienterede. Man lærte at arbejde og fik nogle gode oplevelser på de skoler. Frank fortæller om de mange rejser, skolelivet bød på. Studie- og udvekslingsture med andre efterskoler var der til både Holland, Belgien og Frankrig. Men også udveksling til Berlin på samme tid, som muren faldt (1989). Så langt væk som til Portugal har han været, og det var ikke langt fra, at Frank kunne have slået sig ned hos en dansk landmand der. Det kunne han godt have tænkt sig. England kom han også til medens han gik på teknisk skole, men alligevel blev det, det lune og hyggelige Fyn, der trak i ham. Fritidsinteresser Frank boede i de første 7-8 år i en mindre ejendom, Peter ejede. Men der var for meget plads og det blev for dyrt at holde. Peter købte derpå Christian Hjulmands hus, som passer Frank meget bedre. Han har en hund, en Labrador Retriever, som han er meget glad for. Han er dog ikke jæger, som sin husbond. Er ellers med på Old Boys fodboldholdet og medlem af ølsmagningsklubben. Ferier tilbringer han sammen med familien. Hans mor bor fortsat i Odense og sommerferier holder han i hendes sommerhus. Han kommer godt ud af det med familien på gården. Er glad for at blive inviteret med til familiefester, børnenes konfirmationer, fødselsdage og julefrokoster osv. Alt i alt føler han, at han har det rigtig godt. Fremtiden På spørgsmålet om det ikke er enhver landmands drøm at få sit eget, siger Frank, at det var det også for ham, men kun en kort overgang. Han føler ikke han har lyst til at stå med det ansvar selv. Dertil synes han det økonomisk går alt for meget op og ned. Dog understreger han, at han ikke ender ved landbruget. Frank har en drøm om at tage stort kørekort til lastbil ikke som langturschauffør, men mere til lokal kørsel. Hvornår han kaster sig ud i det, ved han ikke og, så længe Peter og jeg kan sammen, hvorfor så lave om på det. På vejen ud kigger vi ind i maskinrummet med vacuumpumperne, og med endnu et tillykke med jubilæet, forlader vi den lune stald og går ud i pløret, resultatet af tøvejr og gødningskørslen. ÅRETS Detailkæde mad med mere mesterslagteren Leif Laustsen Østergade Assens Tlf Vinduespolering til erhverv og private Vi sætter kvalitet, stabilitet og loyalitet i højsædet. Tlf /

11 FEBRUAR 2011 HELNÆSPOSTEN 11 Plan om stor nationalpark til høring - og nu med byer Forhåbninger Foreningen for Nationalparkskeptikere havde fra starten i efteråret 2009 håbet, at det ville være muligt i dialog med Styregruppen og kommunerne bag projektet at udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende nationalpark (NP) med vurdering af muligheder, styrker, trusler og svagheder. Men sådan gik det ikke. Anbefalinger om tidlig inddragelse af lodsejere og sikring af bred lokal opbakning blev fra starten afvist som uønskede og forsøg på at forsinke. Samme skæbne fik to kritiske vurderinger af Erhvervsrapporten, udført af prof. Jørgen Grønnegaard, Aarhus Universitet og lektor Lise Lyck, Copenhagen Business School. Begge skrev meget klart, at rapporten er ubrugelig som grundlag for forudsigelser af antallet af nye arbejdspladser i en sydfynsk NP. Resultatet Den fremlagte plan for NP har karakter af, at man på væsentlige områder har brugt resultaterne fra borgerinddragelsen som et tag-selv-bord - uden hensyn til prioriteringer og anbefalinger. Analysemateriale er anvendt ukritisk, og der er som sagt set helt bort fra særdeles kritiske, eksterne vurderinger. Resultatet er blevet en plan med en NP, som er større end det oprindelige undersøgelsesområde, en hidtil uset indlemmelse af byer i nationalparker, samt inddragelse af privatejede arealer i et omfang, der - som andre steder - er uønsket af det store flertal af lodsejerne, og nationalparkregler gældende for et stort område, mens de tilsvarende begrænsede midler smøres tyndt ud. Skeptikerne mener: at det er den omvendte verden og på kant med loven om nationalparker, at byer og byers bygningskultur inddrages i det foreslåede omfang samtidig med, at byernes opland peppes op som nationalpark. at planen derved på flere punkter går ud over Wilhjemudvalgets og den nationale følgegruppes anbefalinger. det er urealistisk at forestille sig, at ministeren vil godkende en sådan oppustet NP, som i givet fald vil blive Danmarks største, dvs. ti gange større end NP Mols Bjerge, indeholdende flere større kystbyer, inkl. et nyt boligområde i Svendborg, men kun 3 % statsejede arealer. Planen omhandler mere bygningskultur og turisme end natur og landskabs- og lokalmiljø. Skeptikerforeningen anbefaler et nej Skeptikerne anbefaler et nej til Styregruppens plan for en NP, men nok et ja til en NP begrænset til de mindre øer i det sydfynske øhav, hvis lokalbefolkningen dér ønsker det. Og så er man i øvrigt ikke alene om at sige nej til nationalparker Læsø, Helgenæs, Møn og Skagens Odde har sagt nej til nationalparker. Ved en folkeafstemning på Læsø i efteråret 2005 sagde 57,6 % af læsøboerne nej, og 41,7 % ja til en NP. Inden da var halvøen Helgenæs i 2003 af miljøminister Hans Chr. Schmidt taget ud af pilotprojektet NP Mols Bjerge på grund af modstand fra lokalbefolkningen, som heller ikke siden har ønsket at deltage. I blev planerne om en NP Møn, hvor privatejede områder udgjorde langt den største del af området, stoppet på ministerielt niveau bl.a. på grund af modstand fra lodsejere i et projekt. I efteråret 2010 stoppede styregruppen arbejdet med etablering af NP Skagens Odde. Begrundelsen var manglende interesse fra lokalbefolkningen generelt og indsigelser fra private samt faglige og politiske organisationer. Her havde man ellers, belært af erfaringerne fra Thy, Mols Bjerge og Møn, meget tidligt i forløbet havde reduceret andelen af privatejede arealer i dialog med lodsejerne. Skeptikerne har desuden følgende synspunkter: - Den fremlagte plan er ikke gennemarbejdet i forhold til, hvordan den skal føres ud i livet. Den dækker mindre gruppers ambitioner, og hvad man i styregruppen har kunnet enes om, samtidig med at store, nye områder inkluderes under NP en. Det noteres, at to repræsentanter fra de mindre øer ikke støtter planen. - Planen mangler konsekvensanalyser og analyser af bæredygtighed, herunder styrker, muligheder, svagheder og trusler for kultur og kulturtarv, naturbeskyttelse og -benyttelse, friluftsliv og erhvervsliv. - Ideen om NP er udsprunget af projektet Naturturisme Sydfyn, hvis formål er øget turisme. Dette arbejde bør fremover kunne fortsætte i sit eget, samlet fynsk eller regionalt regi, uden negativ virkning på naturbeskyttelse, andre erhverv og lokale samfund. - Branding som Nationalpark Det sydfynske Øhav har kun begrænset øget markedsføringsværdi for det sydfynske område som helhed. Tænk på Helnæs kartofler, Helnæs asparges eller Læsø salt med og uden NP ingen forskel. - Som del af Borgerinddragelsen har borgere ved deltagelse i arbejdsgrupper på tværs af kommunerne bidraget med et stort antal forslag, som kan gennemføres uden NP. Brug dem, så arbejdet ikke er spildt. - Den fremlagte plan følger ikke arbejdsgruppernes indstilling, f. eks. vedr. afgrænsning, hvor der i alle hovedarbejdsgrupper var flertal for en NP, der kun omfatter det sydfynske øhav med de mindre øer og portaler i de tilknyttede havne på Sydfyn, Ærø, Tåsinge og Langeland. - Bestyrelsen for nationalparken vil ikke have et stærkt Læs mere på side 12 t H E L N Æ S H U S Grafisk Mangler du en folder, brochure eller et nyt visitkort, så få et uforpligtende tilbud. Alt indenfor: Jord Beton Kloak (aut. kloakmester) Murerarbejde udføres Belægningsarbejder Udlejes: Minigraver Minilæsser Rendegraver Toiletvogn med bad

12 12 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2011 Fortsat fra side 5 lokalt kendskab pga. parkens omfang, men bestyrelsen er klageberettiget ift. overordnet lovgivning. Sammenholdt med at flere organisationer taler om rullende regelsæt, vil de folkevalgte kommunalbestyrelsers indflydelse blive mindre. Miljøministeren kan blive den afgørende myndighed i lokale spørgsmål. - Styregruppens forslag er ikke bredt folkelig forankret. Et flertal af lokalbefolkningen på Helnæs har tidligere sagt nej til at deltage i en NP, ligesom et stort flertal af lodsejere inden for undersøgelsesområdet med underskrift og markering af deres arealer på det såkaldte røde kort har markeret, at de ikke ønsker deres ejendom inddraget i en NP. Jens Zimmer, Helnæs Best. mdl i Foreningen for Nationalpark-Skeptikere Ny afstemning om Nationalpark i marts En plan for nationalpark er nu sendt til off. høring i feb. og marts måned. Da afstemningen på Helnæs i marts 2010 ikke direkte gjaldt den fremlagte plan, vil kommunen næppe anerkende den gamle afstemning som officielt høringssvar. Den lokale arbejdsgruppe planlægger derfor at afholde en tilsvarende afstemning om den fremlagte plan i marts måned - lige efter, at kommunen har holdt sit borgermøde. Se side 14. Jens Zimmer, Fmd. for Den lokale Arbejdsgruppe Udramatisk generalforsamling i Beboerforeningen Tirsdag d. 25. jan afholdtes den årlige generalforsamling i forsamlingshuset. Der var mødt ca. 50 hoveder ud af foreningens 145 medlemmer, hvoraf langt størsteparten var af den grå slags. Generalforsamling af Susanne B. Sørensen Formand, Jens Zimmer, bød velkommen og forsamlingen sang et par vers fra Helnæssangen. Niels Ellebæk blev valgt som ordstyrer. Ådden med tjæregryden Formandens beretning Her omtaltes bl.a. den årlige dilettant, torsdagsklubben, sommerfesten med regn og Rosinante, nedlæggelse af det lokale brandberedskab for at spare sølle kr, kåringen af årets landsby d. 28/8, vedtagelse af lokalplan vedr. helårshuse, (revideres senere i samarbejde med lokalbeboere), og hele nationalpark-projektet, hvor formanden mener, at man vil glide udenom Helnæs. Samme emne skal i øvrigt drøftes igen ved høring i Jordløse forsamlingshus d. 21. marts.d.å. Desuden var tjæregryden på Lillestranden på programmet. Og så pusler man med planer om et lokalt bystævne. Formanden lovede, at en udførlig beretning vil blive husstandsomdelt. Indkomne forslag Her drejede det sig, som det ene punkt, om en mulig etablering af en landsby-pedelordning under Assens kommune (på forsøgsbasis). Det blev diskuteret lidt frem og tilbage, hvad gavn vi ville kunne få af denne ordning - (som i parentes bemærket skal være udgiftsneutral for kommunen), men endte med, at diverse forslag - alle slags-, skulle tilflyde formanden, som så ville overveje, om der skulle sendes en ansøgning til kommunen. Det andet punkt omhandlede et projekt med registrering af beboelserne på øen. I Viby og Måle (Kerteminde komm.), er man begyndt på et lignende projekt, som er lagt ud på stedets hjemmeside. Dette menes foto: iid måske også at kunne fremme interessen for bosætning her på stedet. Lokalhistorisk arkiv vil gerne gå ind i et samarbejde omkring sagen, idet man på arkivet ligger inde med en del gamle billeder og beskrivelser af ejendommene fra tidligere tider. Desuden vil Helle Blume gerne stå bi på fotograf-siden, selvfølgelig med de respektive ejeres godkendelse. Valg og andet Henning Storm og Jens Zimmer var på valg, og Henning ønskede ikke genvalg. I stedet for Henning valgtes Helle Blume. Jens Zimmer genvalgtes. Aftenen rundedes af med formandens tak, specielt til Henning Storm for bestyrelsesarbejdet, og til aftenens ordstyrer og de fremmødte. Og så var der kaffe med muffins og banko. Tur til Cirkusrevyen I samarbejde med Helnæs Beboerforening arrangerer jeg en tur til Cirkusrevyen for Helnæsboere med venner og familie, onsdag den 15. juni. Afgang fra Brugsens parkeringsplads kl. 11, ankomst Dyrehavebakken ca. kl. 14, så er der 3 timer til fri disposition. Forestilling kl Vi er hjemme igen ca. kl Kaffe og kage kan købes i bussen. dalvænget Assens Tlf biltlf Der er 50 pladser, som bliver fordelt efter først til mølle-princippet. Pris pr. person ved 50 pers. er 605 kr., ved 25 pers. 750 kr., for meget betalt tilbagebetales i bussen. Prisen dækker transport og billet. Sidste frist for tilmelding er den 18. februar. Ved tilmelding betales 750 kr. i min postkasse eller på konto nr.: Husk navn. Inge Johanne Ellebæk på eller

13 FEBRUAR 2011 HELNÆSPOSTEN 13 KORT NYT Arkivet I marts måned holder vi vores årlige åbent hus arrangement i arkivet. I år vil vi sætte fokus på Langøre og området der omkring. Der er vist ikke mange lokaliteter, der er afbilledet så mange gange som netop den. Det gælder både fotografering, maling med oliefarver, tegning og akvarelmaling. Billeder i forskelligt vejrlig og årstider, derfor kunne det være spændende at samle en hel del billeder derfra og se, hvordan de forskellige kunstnere har oplevet stedet. I arkivet vil vi derfor gerne låne billeder af Langøre i alle afskygninger til udstillingen. Vi appellerer til helnæsboere og andre om at udlåne billeder derfra til dagen. Det bliver lørdag den 26. marts fra kl. 10 til ca tiden. Til Samme dag får vi sammensat en DVD fra området. Den vil blive afspillet i åbningstiden. Der arbejdes også på et årsskrift til salg, og som vanlig er der kaffe på kanden. Vel mødt På bestyrelsens vegne ah Torsdagsklub Vi havde to spændende eftermiddage i januar måned. Først Inger Lund d. 6., der fortalte om sit arbejde for at hjælpe fattige i Cambodia og hun viste interessante billeder fra hendes rejse dertil. Derudover havde Inger flotte, farvestrålende stoffer og indkøbte brugsting med og viste frem. Den næste gang var det Bente Andersen fra Vindinge (tidligere Ebberup), der fortalte om sit livs rejse som jæger i British Columbia. Hun nedlagde 2 bjørne, og den ene havde hun medbragt. Den er fornemt bearbejdet til gulvløber. Bente havde også fine lysbilleder fra sin tur. Begge gange fik vi lov til at benytte foredragssalen på Højskolen. Det siger vi mange tak for. Også tak til Helle Andresen for teknisk assistance. Generalforsamling i Helnæs Miljø- og Energiforening ah Tirsdag den 22. februar kl i Borgerhuset. For e- ningen fremlagde i foråret 2010 forslag om etablering af en vindmølle som en fælles løsning på fremtidens CO2- og energispørgsmål på Helnæs. Foreningen fremlagde konkrete forslag til placering m.v. og ønskede en tilkendegivelse på tilslutning til denne løsning. Resultatet blev som bekendt et nej til denne løsning. Vi har i bestyrelsen taget denne holdning til efterretning - men har i den efterfølgende tid drøftet foreningens videre arbejde. Derfor vil et væsentligt punkt på dagsordenen blive emnet: Fremtiden for Energiforeningen og dens aktiviteter. Vi håber at mange vil møde frem for at deltage i denne snak. Anders Lyng Helnæs Miljø- og Energiforening Maxi 3 FOREDRAG ERLING TIEDEMANN SKAL DE KRISTNE TIE STILLE? DEN 3. MARTS 2011 KL PÅ HØJSKOLEN PÅ HELNÆS Arr. Menighedsrådene for Helnæs og Dreslette Sogne og Højskolen på Helnæs. (se mere om foredraget side 5) Maxi 3 Universalrengøringsmiddel og pletfjerner til alle hjem. Afrenser snavs, olie, sod, græs, rødvin og meget mere på alle materialer, Maxi 3 der tåler vand. Pris Universalrengøringsmiddel pr. liter kr. 43,75 og pletfjerner til alle hjem. Afrenser snavs, olie, sod, græs, Universalrengøringsmiddel Antibak Maxi 3 Cleaner og rødvin Maxi Kombineret Universalrengøringsmiddel og meget mere på alle 3 rengøringsmiddel og pletfjerner materialer, Universalrengøringsmiddel og pletfjerner til alle kalkfjerner til der alle hjem. tåler til badeværelset. hjem. vand. Afrenser Pris Afrenser snavs, pr. liter snavs, olie, kr. olie, 43,75 sod, sod, græs, og pletfjerner til alle protein hjem. og kalk rødvin Afrenser snavs, olie, sod, græs, rødvin og meget og meget mere mere på på alle Afrenser i rødvin bruseniche, og snavs, meget håndvask olie, mere sod, på og alle græs, toilet. materialer, materialer, rødvin materialer, Antibak der og meget Cleaner tåler der tåler der vand. tåler mere vand. Pris pr. liter kr. 43,75 på alle Pris pr. materialer, Se Pris Kombineret liter vejledninger pr. liter kr. der rengøringsmiddel og pletguide kr. 43,75 tåler 43,75 vand. på Pris og kalkfjerner pr. liter til kr. badeværelset. 43,75 Afrenser Antibak snavs, Cleaner protein og kalk Antibak i bruseniche, håndvask og toilet. Antibak Kombineret Cleaner rengøringsmiddel Antibak Kombineret Pris og kalkfjerner pr. liter Cleaner til kr. badeværelset. 43,75 Kombineret Kombineret og Afrenser rengøringsmiddel kalkfjerner snavs, rengøringsmiddel Se vejledninger og pletguide til protein og kalk på og kalkfjerner og kalkfjerner til Afrenser i bruseniche, til badeværelset. snavs, håndvask protein og og toilet. kalk Afrenser Afrenser snavs, og i Pris bruseniche, snavs, pr. liter protein håndvask kr. 43,75 og og kalk toilet. i bruseniche, bruseniche, og Pris Pris Se vejledninger pr. pr. håndvask liter liter og pletguide kr. kr. 43,75 43,75 på og toilet. Pris pr. liter kr. 43,75 Se Se vejledninger vejledninger og og pletguide pletguide på på Se vejledninger og pletguide på

14 14 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2011 DET SKER I FEBRUAR 2011 Rubrikker sendes til Poul Dreisler tlf Gudstjenester i Helnæs Kirke 6. feb. kl feb. kl feb. ingen 27. feb. kl Fastegudstjeneste med pastor Kim Arne Pedersen, Odder. Efter gudstjenesten foredrag på Højskolen (se omtale side 6) Menighedrådet Menighedsrådsmøde 16. marts kl. 19. I Borgerhuset. Helnæs Lokalhistoriske arkiv Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl til Åbent hus i arkivet Arkivet afholder Åbent hus arrangement lørdag den 26. marts kl. 10 til 17 Fokus i år er på Langøre og området der omkring. Se omtalen i bladet på side UGER 16 UGER fra oktober fra januar HØJSKOLEN FOR VOKSNE KUNST IDRÆT FILOSOFI PSYKOLOGI Midt i Sydfyns enestående natur kan du sammen med andre voksne styrke din viden og få ny inspiration! Ring efter skoleplan! Ølsmagning for kneitene på Helnæs Mandag den 21. februar kl Tilmelding Jørgen eller Dan eller Torsdagsklub I februar kommer professor Jens Zimmer og fortæller om sit liv og sit arbejde og hvordan han og Kirsten er endt på Helnæs. Det er den 3. februar. Den 17. februar kommer Moira og Erik Poulsen og indvier os i, hvad de har oplevet, indtil de havnede på Helnæs. Alle er velkomne. Se mere herom side 13. ah Foredrag på Højskolen (I) Foredrag om at lade kunsten fortælle historien ved højskolelærer Rasmus Dyring. Foredragsholder Rasmus Dyring er cand.mag i filosofi og er i forbindelse med Kristian Kjærs studieorlov og fratrædelse nyligt ansat på Højskolen på Helnæs, hvor han underviser i filosofi og motion. Der vil således både være mulighed for at høre et spændende foredrag, samt hilse på den nye lærer på højskolen onsdag den 9. februar 2011 kl Efter foredraget er der kaffe og brød, pris 30 kr. Se mere herom på side 5 Chr. Falk. Forstander Fællesspisning Den 4. marts kl er der fællesspisning i Borgerhuset. Tag selv tallerken, bestik og kop med. Tilmelding skal ske til Peter Søgaard eller Peter Møller senest 27. februar Vi glæder os til at se jer. 2xPeter ZONETERAPI OG MASSAGE Bodil Stevnsbo Brydegårdsvej Foredrag på Højskolen (II) Efter Fastegudstjenesten den 27. februar kl. 14 er der foredrag på Højskolen med prædikanten, pastor Kim Arne Pedersen, Odder Valgmenighed. Kaffe og brød i forbindelse med foredraget er gratis. Se mere om foredraget på side 6 Arr. Menighedsrådet ved Helnæs Sogn Foredrag på Højskolen (III) Foredrag med Erling Tiedemann Skal de kristne tie? Højskolen på Helnæs, den 3. marts kl Efter foredraget er der kaffe og brød. Pris 30 kr. Alle er velkomne. Arr. Menighedsrådene for Dreslette og Helnæs sogne og Højskolen på Helnæs (Se annoncen og yderligere omtale på side 5) Sy og Strik Ta dit sytøj, strikketøj eller andet håndarbejde med til en hyggeaften med kage og kaffe. Det sker i Borgerhuset mandag den 7. og mandag den 21. februar kl Tilmelding ikke nødvendig. Evt. spørgsmål til Birgitte på tlf Generalforsamling Borgerhuset Der afholdes generalforsamling i Borgerhuset den 15. marts kl Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Mvh Birgitte Elovara. Dilettant Panik på internettet. Husk dilettanten den 12. marts kl. 14 og kl. 19 i Forsamlingshuset. Scenen har fået nye kulisser, da de gamle er kasseret af brandmyndighederne. Forberedelserne til stykket er i fuld gang, kom og oplev en munter aften. For Beboerforeningen ah Forsamlingshusets årskalender Fastelavn 6. marts kl.13 Dilettant 12. marts Tartelet 8. april Fugleskydning 16. juli Oktoberfest 1. oktober Generalforsamling 15. nov. Juletræ 17.december Oktoberfesten erstatter høstfesten idet vi vil prøve at finde på noget nyt i år. På bestyrelsens vegne Susanne Helnæs Jagtforening Ræveregulering Helnæs Jagtforening afholder ræveregulering lørdag d. 12. februar kl. 9.30, Mødested Borgerhuset. Der er biksemad efter jagten. Foderudlevering Helnæs Jagtforening udleverer foderkorn til vildt søndag d. 6. februar kl fra Søgård Krav: Kun til medlemmer af Helnæs Jagtforening og kun til vildtfodring på Helnæs. Bestyrelsen Førstehjælp med hjertestarter! Kursus på Helnæs Camping den 5. februar klokken TV- stuen. Se herom side 3. Birde Riis, Helnæs Camping. Kommunalt borgermøde i Jordløse forsamlingshus, mandag den 21. marts. Se side 12 Generalforsamling i Helnæs Miljø- og Energiforening Tirsdag den 22. februar kl i Borgerhuset. Anders Lyng, Helnæs Miljøog Energiforening Tarteletfest 2011 Festen afholdes fredag den 8. april. Alt udsolgt Helnæs Tartelet Selskab (se mere side 16)

15 FEBRUAR 2011 HELNÆSPOSTEN 15 FORENINGER Helnæs Beboerforening Fmd. Jens Zimmer Rasmussen Tlf Arkivet og Torsdagsklubben Anne Hansen Tlf Borgerhuset Fmd. Birgitte Elovara Tlf / Helnæs Forsamlingshus Fmd. Jørgen Nielsen Tlf Udlejning: Bente Haines Tlf Helnæs Idrætsforening Fmd. Jacob Haahr Tlf Helnæs Jagtforening Fmd. Peter M. Hansen Tlf Petanque Fmd. Niels Ellebæk Tlf Skolekredsen for Helnæs Højskole Anders Lundbeck Rasmussen Nørrelundsvej 4, 5683 Haarby Tlf Helnæs Kultur- og Musikforening Fmd. Merete Edlefsen Tlf I/S Maen Fmd. Finn Hemmingsen Tlf Frysehuset Fmd. Kirsten Nielsen Tlf Helnæs Vandværk Fmd. Thomas Rasmussen Tlf / Menighedsrådet Fmd. Helle Blume Andresen Tlf Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen Tlf Graver Hanne Albrechtslund Tlf Helnæs Tartelet Selskab Fmd. Poul Dreisler Tlf Helnæs Miljøog Energiforening Fmd. Anders Lyng Tlf / Køb og salg Ledig boks i frysehus Kan overtages, også gerne af beboere på sommerlandet. Henvendelse Anne Hansen Tlf Boks i frysehuset til leje En 160 liters fryseboks er til leje. Kr. 250,- i leje pr. halvår. Kontakt Annelise Larsen på Party telt udlejes Stort partytelt 5 x 12 m. Stort nok til personer. Pris 500,00 for en weekend. tlf Henning Storm Handy-man Kalle Bus / Handy-man Bus, hus, og haveservice Karl-Erik Straarup Tlf Sælges Spise- og hestegulerødder samt kartofler. Klaus Bang tlf træffes bedst efter Udlejes: Ferieappartment Sælges: Ny børnerejseseng 300 kr., 2 stk. brugte, funktionsdygtige (antikke) brændeovne 8000 kr. og 6000 kr. og Originale petroleums skibslamper pr. stk. 800 kr. Hanne Bess, Bogaarden Helnæs Byvej 3, DK-5631 Ebberup Tlf Barnevogn i rimelig stand købes Jørgen og Anna Strandbakken Tlf Sælges: Islandsk hest, sort/brun vallak 7 år gammel. Den er tilredet har gode gangarter. Faderen er Heikir fra Kjartansstødum. Moderen er Litl Emma fra Skuld-Nord. Pris: 40,000 kr. Henvendelse til Mie Andersen på tlf eller mobil Feriehus på Helnæs Dejligt hus med havudsigt, udlejes. Tlf Helnæs Antik. Lækkert kvalitetsbørnetøj i friske farver Str. fra 0 til 10 år sælges til absolut lave priser. Kontakt: Camilla Stensdal eller Tlf Kamera sælges: Canon 40 D Objektiv EFS mm.c ompapcaflsah kort 4 GB, 1 batteri med oplader. Alle originale ledninger. Dansk instruktionsmanual. UV filter til at beskytte objektivet. Sælges for 4500 kr. Henvendelse til Helle Blume Andresen, Stævnevej 22 Tlf eller Mobil Helnæs Naturlam Lammekød sælges udskåret fra fryser. Lammespegepølser sælges hele og halve. Lammeskind - på bestilling tlf / Marianne og Jørgen Therp Gl. Brydegaard byder velkommen Mad fra bunden til glæde for munden Åbent alle dage kl Bordbestilling på tlf Go fest Go musik Søren Navntoft Tlf Sønderby Smede- og VVS v/karsten Andersen Tlf eller Jil Indramning v/jan Lind Butik Åbningstider: Torsdag - Fredag: Kl Lørdage: Kl Østergade Assens Tlf Værksted Åben efter aftale Stenløsegyden 10, Dømmestrup 5762 Årslev Tlf

16 16 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2011 HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2011 HP+ Skiltebeskyttelse Skilt beskyttet mod vejsalt foto: pd Flere læsere har bemærket, at vi i sidste nummer mente, at skiltene, der markerer Helnæs som årets landsby i Assens Kommune, var tildækkede som beskyttelse mod frost, sne og vejsalt. Vi bringer hermed en illustration. Bemærk den gode pasform. Det ses ikke på billedet, at posen var lukket lidt lemfældigt. Tarteletfesten udsolgt lang venteliste Jytte Abildstrøm, BG prismodtager 2010 De 125 billetter er solgt på 3 uger. De, der deltager i festlighederne, bliver medlem af Helnæs Tartelet Selskab, der har som et af sine hovedformål at støtte HelnæsPostens udgivelse. Der var indtil i år 156 medlemmer. Billetsalget har været åbent fra 6. januar for alle, medlemmer, ventelisten fra 2010 og alle andre. Fordelingen af billetterne har været gennemført således, at et stort antal medlemmer, 116, har bestilt billet. Fra ventelisten 2010 har 12 tilmeldt sig. Dvs. de 27, der er noteret på venteliste 2011, desværre ikke kan være med i år, medmindre der indløber afbud. I så fald kommer de med efter tur. Den store interesse gør det værdifuldt at arbejde med festligheden. Afviklingen stiller store krav til de frivillige medvirkende. Først og fremmest Annelise og hendes stab i køkkenet. Andre 10 serverer, passer bar, akkompagnerer de sange, der afsynges mellem serveringen osv. Der er grund til at udtrykke tak for den store interesse og indsats, der ydes. Den professionelle underholdning er i år med Jytte Abildstrøm, der sidste år måtte melde afbud p.gr.a. sygdom fire dage før festen. Alt gik dog perfekt med en afløser, som publikum var meget glade for. Vi er gode til at sælge boliger men vi har også Danmarks største boligavis de til at sælge men vi har også ks største boligavis Vi er gode til at sælge boliger men vi har også Danmarks største boligavis Vil du - homenyt også din uddeles have ejendom gratis annonceret i homenyt hver 14. dag din ejendom til husstande i homenyt på Fyn! menyt - homenyt uddeles uddeles gratis gratis hver 14. dag - homenyt til uddeles husstande gratis hver på Fyn! 14. dag til husstande på Vi er gode til at sælge Vi boliger gode men til at vi sælge har også boliger Danmarks men største vi har boligavis også Danmarks største boligavis Vil du også have annonceret Vil kontakt din du ejendom også home have i annonceret homenyt Assens din ejendom i homenyt kontakt home Assens - homenyt kontakt uddeles home gratis Assens hver 14. dag kontakt home Assens til husstande på Fyn! Vil du også have annonceret din ejendom i homenyt kontakt home Assens Vil du også have annonceret til husstande på Fyn! Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser Helnæsvej Ebberup Tlf

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HELNÆSPOSTEN 3. MARTS 2011 6. årgang nr. 3 Løssalg 15,00 kr. Virkeligheden skaber skolen. Tøj, smykker & BrugskunsT

HELNÆSPOSTEN 3. MARTS 2011 6. årgang nr. 3 Løssalg 15,00 kr. Virkeligheden skaber skolen. Tøj, smykker & BrugskunsT HELNÆSPOSTEN 3 MARTS 2011 6. årgang nr. 3 Løssalg 15,00 kr. Naturgenopretning er sat igang Se side 12 Billedforedrag om Etiopien Se side 3 Virkeligheden skaber skolen foto: hba Således siger nu fhv. højskoleforstander,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

November 2009. Læs i dette nummer: Foredrag om Kærbys historie Interessegrupper Konkurrencerne. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur.

November 2009. Læs i dette nummer: Foredrag om Kærbys historie Interessegrupper Konkurrencerne. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. November 2009 Læs i dette nummer: Foredrag om Kærbys historie Interessegrupper Konkurrencerne Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Lasse Hansen,

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere