Smarter Cities. Intelligente byer vil udvikle mere for mindre. Borgerindflydelse gennem online brainstorm. Tale er guld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smarter Cities. Intelligente byer vil udvikle mere for mindre. Borgerindflydelse gennem online brainstorm. Tale er guld"

Transkript

1 Hurtig udrykning I både Madrid og Rio de Janeiro er alarmberedskabet blevet langt mere effektivt gennem et tæt og intelligent samarbejde mellem myndighederne. Alle, fra brandvæsen og politi til trafik- og vandmyndigheder, kan reagere hurtigt og koordineret. Tale er guld I Aabenraa og Fredericia kommuner reducerer de tidsforbruget på notatskrivning med 25-50% ved at bruge it-baseret talegenkendelse. Den sparede tid kan de ansatte nu bruge på at levere synligt bedre service til borgerne. Shared Care og telemedicin skal sikre bedre pleje I Danmark er mere end 1,7 millioner mennesker ramt af kroniske sygdomme, og tallet vokser hele tiden. Side 16 Side 7 Side 12 Smarter Cities I år 2050 vil 70% af os bo i storbyer Hvis flytningen fra land til by fortsætter med samme hast, så vil langt de fleste af os komme til at bo i byer om få år. Den udvikling byder på helt nye udfordringer. Stod man på Månen i 1812 og så ned på Jorden, ville man kun se to millionbyer. I dag kan man se 450 byområder med mere end 1 million indbyggere. Denne ændring i vores levevis stiller helt nye krav til os alle. Samtidig byder udviklingen også på mange nye muligheder. Intelligente byer vil udvikle mere for mindre Side 3 Side 3 Borgerindflydelse gennem online brainstorm Find byens skjulte potentiale Find vejen til vækst i byen og inddrag globale eksperter i planlægningen af, hvordan man når de ønskede løsninger. 800 forskellige borgergrupper og foreninger bidrog til at gøre vanskelige beslutninger om besparelser lettere og mere rigtige. Side 13 Side 10

2 Intelligente byer i denne avis By/område Side Brisbane, Australien... 4 Stockholm, Sverige... 4 Singapore Malta... 6 Washington, USA... 6 Aabenraa... 7 Fredericia Bornholm... 8 Alameda, Californien, USA... 9 Bolzano... 9 Dubuque, Iowa, USA Region Syddanmark Coventry, England Venedig, Italien Austin, Texas, USA Madrid, Spanien Rio de Janeiro, Brasilien Sichuan, Kina Washington DC, USA Kontaktpersoner Anders N. Christiansen mobil: Smarter Planet Kim Escherich mobil: Smarter Cities Peter Lange mobil: Smarter Cities Anders Feddersen mobil: Smarter Energy Anders Quitzau mobil: Innovation Pia Grynderup mobil: Public Sector Ansvarlig udgiver: IBM Danmark Nymøllevej 91, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: IBM s Smarter Cities koncept Smarter Cities er IBM s bud på, hvordan vi kan bruge teknologien til at udvikle byerne. Ideen bag Smarter Cities er, at vi opsamler, analyserer og udnytter gigantiske mængder data, der gør os i stand til at se sammen hænge, vi ikke tidligere kunne se, foruddiskontere hændelser og agere på denne viden på en måde, som gør bylivet bedre for borgerne. Vi vil kunne blive bedre til at regulere trafikken ved hjælp af sensorer og dataopsamling, der gør det muligt at forudse, hvor og hvornår der vil opstå trafikpropper, så vi kan lede trafikken frem ad andre veje. hos brugerne og intelligent styring af energiforsyningen fra mange forskellige bæredygtige energikilder, som gør det nemt og attraktivt for husstande og virksomheder at bruge el uden for tidspunkter med spidsbelastning. Vi kan lagre overskydende vindenergi i elbilernes batterier, sådan at vi udnytter vindenergien mere optimalt og fremmer betingelserne for at gøre det attraktivt at køre i elbiler. Vi kan ved hjælp af sensorer i kloakker og samkøring af data om for eksempel vejrforhold forudse, hvor der kan komme oversvømmelser, og lede vandet ad alternative kanaler. myndighederne på det tidspunkt, der passer borgeren bedst og dermed højne borgerserviceniveauet og mindske belastningen på offentlige kontorer. Ved hjælp af intelligente løsninger i sundhedsvæsenet kan vi gøre det muligt for borgere at håndtere flere ting fra hjemmet, og derved reducere tid brugt på erstattes af transport, ventesale og behandling. Den teknologiske udvikling er en medspiller, som vi skal forstå at udnytte, når vi vil gøre vores byer bedre at bo og færdes i. Det er ideen bag IBM s Smarter Cities koncept. Læs mere om Smarter Cities på ibm.com/smarterplanet/dk Vi kan udjævne behovet for el henover døgnet med intelligente el-installationer Vi kan gennem digitalisering gøre det lettere for borgeren at kommunikere med 2

3 Har vi fantasi og vilje til at gøre livet i byerne bedre? Om få år vil 2 ud af 3 danskere bo i byerne. Det skaber et pres på infrastrukturen, og der bliver konkurrence mellem byerne om at tiltrække de mest spændende virksomheder, de bedst begavede borgere og de største skatteydere. Hvem der vinder konkurrencen bliver et spørgsmål om fantasi og vilje til at udvikle byerne. Teknologierne findes allerede. Vi vil helst bo i byen. Sådan er det i Danmark, og sådan er det i resten af verden. Urbaniseringen tager til, og selv om vi kan gøre noget for at mindske presset på byerne ved at gøre udkantsområder til forkantsområder, så vil det næppe dreje tendensen væk fra, at flere og flere bosætter sig i byerne. Den udvikling skaber et pres på byernes infrastruktur. Vi oplever det, når vi sidder fast i trafikken. Vi mærker det, når skybrud fylder vores kloakker og oversvømmer vores kældre. Vi føler det, når vores ældre skal klare flere gøremål selv i eget hjem. Og vi gøres opmærksom på konsekvenserne, når vi læser om niveauet for CO 2 -udledning eller behovet for fremtidigt skatteprovenu. Vi kan vælge at se på udviklingen som et problem. Men vi kan også vælge at se på udviklingen som en gigantisk mulighed for at re-tænke byen og bylivet. Hvad nu hvis byerne var steder, hvor man kappedes om at finde de mest innovative måder, hvorpå man kan opvarme boliger, transportere sig fra sted til sted, blive selvhjulpen som ældre eller handicappet, uddanne sig, skabe tryghed i gadebilledet og servicere borgerne og hinanden? Hvem vil ikke gerne bosætte sig i en by, som inspirerer til nytænkning fremfor vanetænkning? Og hvem vil ikke gerne være kendt for at nytænke bylivet fremfor blot at forvalte det? Hvad enten man er politiker eller embedsmand, organisation, virksomhed eller borger? Fremtiden vil byde på kappestrid mellem byerne om at tiltrække og fastholde de mest attraktive virksomheder, organisationer og borgere. Det vil være viljen og fantasien, som sætter begrænsningerne. Og økonomien selvfølgelig. Men den vil være et fælles grundvilkår for byerne, da alle skal skabe mere for mindre. På de følgende sider giver vi eksempler på, hvordan byer i Danmark og i resten af verden har skabt innovative løsninger til gavn for borgerne gennem brug af løsninger fra IBM. Lars Mikkelgaard-Jensen Adm. direktør, IBM Danmark Infrastrukturen er afgørende for, at livet i byerne fungerer. Det er vigtigt, at vi får styr på vandproblemerne, så vi kan tåle skybrud. 3

4 Trafikpropper kan forudsiges 4 dages trafikprop væk Trafikpropper på vej til arbejde og kø-kørsel på vej hjem. Det er ikke bare en irriterende tidsrøver, det giver også større risiko for uheld. Men i storbyen Brisbane i Australien har IBM nu med intelligente betalingsløsninger gjort det muligt at afskaffe trafikpropper ved byens betalingsanlæg. Den kø-tid, den enkelte bilist dagligt sparer, svarer årligt til hele fire dage. Tid som nu kan bruges til noget mere fornuftigt og produktivt. Teknologien bag de intelligente betalingsanlæg gør det muligt at afvikle såkaldt free flow tolling. Det betyder kort fortalt, at bilister kan betale afgift uden at skulle stoppe op. Ved betalingsanlægget bliver hver bil identificeret via en sender i bilen eller ved hjælp af kameraer. Informationerne sendes til en Optical Character Recognition-løsning (OCR), der herefter registrerer det enkelte køretøj. Den 4 anden del af systemet, der kaldes IRIS (Identification, Rating and Interoperability Services), håndterer derpå selve afregningen. Dette effektive samspil mellem identifikation, registrering og betaling giver ikke bare et bedre trafik-flow. Systemet gør det også muligt at reducere myldretiden ved at belønne bilister, der ikke kører i de spidsbelastede tidsrum på dagen. Samtidig behøver betalingsafgiften ikke kun at være afhængig af tid og sted, men kan også indberegne bilens grønne profil osv. Hvordan ser trafiksituationen ud lige nu? Har vi alle oplysninger? Hvordan kan vi undgå kødannelse om 20 minutter? Det er nogle af de spørgsmål, der arbejdes med i et forskningsprojekt, som Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm driver sammen med IBM. Ved at indsamle informationer fra forskellige kilder som f.eks. GPS er i taxier og lastbiler og sammenholde dem med informationer om vejret, uheld og andre hændelser i trafikken, er det muligt at få et billede af trafiksituationen i Stockholm i realtid. IBM leverer et analyseværktøj, som kan håndtere, integrere og analysere store mængder data, og derved bliver det muligt at forudse kødannelser og anbefale alternative ruter eller transportformer systemet kan f.eks. beregne, hvor lang tid det vil tage på et givet tidspunkt at tilbagelægge en bestemt strækning. Målet med projektet er at få mere effektiv og miljøvenlig trafikafvikling i Stockholm. Informationer fra GPS er i taxier og lastbiler indsamles og sammenholdes med informationer om vejret, uheld og andre hændelser i trafikken.

5 Kort styrker offentlig transport Tog og busser skal køre effektivt og til tiden. Men det skal også være nemt og hurtigt at betale sin billet. Ellers fravælger mange den offentlige trafik, viser undersøgelser. Det er baggrunden for, at Land Transport Authority (LTA) i Singapore har valgt at indgå et samarbejde med IBM om at indføre et fleksibelt og effektivt betalingssystem til storbyens offentlige transportsystem. LTA betjener dagligt næsten 3 mio. tog-passagerer og 1,6 mio. bus-passagerer. Over de næste 10 år forventes indbyggertallet i Singapore at stige med 50%, og det stiller kun endnu større krav til de infrastrukturløsninger, der bli ver valgt. Betalingssystemet hedder Symphony for e- Payment (SeP), og det er en mikrobetalingsplat fælles form. Man kan bruge kort fra forskellige udbydere, og ud over at betale for transport, kan kortene også bruges til at betale for parkering eller indkøb i bestemte butikker alt efter udbyder. Kunderne tanker selv kortet op, som vi dels kender det fra taletidskort til mobilen, dels fra det nye Rejsekort. Indførelsen af SeP har betydet, at flere anvender offentlig transport. Samtidig er udgifterne til driften af betalingssystemet blevet reduceret, og kapaciteten for, hvor mange transaktioner, der kan gennemføres, er blevet fordoblet. Det nye system gør det også muligt at få et bedre overblik over alle passagerer og deres ruter, så man kan analysere trafikflowet over tid og derved forbedre trafikafviklingen. Det nye system gør det muligt at analysere trafikflowet og forbedre trafikafviklingen. 5

6 Billigere el og rent vand På middelhavsøen Malta er det en dyr fornøj else at skaffe vand i hanerne. Øboerne er helt afhængige af store afsaltningsanlæg for at kunne fremstille tilstrækkeligt med ferskvand, og de er samtidig tvunget til at importere store mængder fossile brændstoffer for at producere elektricitet nok til at holde afsaltningsanlæggene kørende. Det er baggrunden for, at Maltas nationale energi- og vandforsyning (Enemalta and Water Services Corporation) er indgået i et partnerskab med IBM om at bygge et intelligent ledningsnet og et fuldt integreret elektricitets- og vandsystem på hele øen. Systemet vil være i stand til at finde vandlækager og elektricitetstab i forsyningsnettet, så el- og vandværkerne bedre kan planlægge deres investeringer i netværket og begrænse spild interaktive målere skal overvåge elektricitetsforbruget i realtid, og tusindvis af intelligente sensorer skal implementeres langs med forsyningslinjer, understationer og anden eksisterende infrastruktur. Alle disse data kan herefter indsamles og analyseres for at begrænse udgifterne og forbruget samt skære ned på udledningen af drivhusgas. Systemet giver også mulighed for at tilbyde malteserne bedre information, så de kan træffe intelligente beslutninger om, hvordan og hvornår de bruger energi. Så kan Malta begynde at erstatte anvendelsen af fossile brændstoffer med bæredygtige energikilder. Systemet forventes at være færdigudbygget ved udgangen af % lavere el-regning I staten Washington i USA har et pilotprojekt (Grid Wise Olympic Peninsula Project) påvist, at der er store fordele ved at kombinere intelligente el-målere med såkaldte realtids el-priser, dvs. el-priser der løbende skifter i løbet af et døgn alt efter produktionsprisen. Intelligente el-målere kan styre strømforbruget mod en bedre økonomi. I projektet deltog i alt 120 husejere, som fik installeret intelligente el-målere, termostater og lignende enheder i deres hjem. Enhederne blev forbundet med el-forsyningsnettet og blev indstillet til at styre strømforbruget i forhold til den skiftende el-pris og den enkelte husejers ønsker om el-forbrug i hjemmet. Det betyder eksempelvis, at når el-prisen går op i perioder med spidsbelastning på elnettet, så kan en intelligent termostat automatisk skrue et par grader ned for temperaturen på el-radiatoren. Efter et år viste pilotprojektet, at husejernes elregninger i gennemsnit var faldet med 10% i forhold til et scenarie med faste el-priser. Samtidig var antallet af kortvarige spidsbelastninger på el-nettet faldet med ikke mindre end 50%, mens det samlede antal spidsbelastninger var reduceret med 15%. Pilotprojektet viste også, at det er muligt at hente mere effekt ud af den eksisterende infrastruktur end tidligere beregnet, og at det derved også er muligt at reducere udgifterne til planlagte infrastrukturinvesteringer. På Bornholm deltager IBM i et lignende projekt Eco Grid EU hvor forbrugere tester nye måder at styre deres elforbrug. 6

7 Talegenkendelse giver mere tid til borgerne I Aabenraa og Fredericia kommuner har man høstet meget positive erfaringer med at bruge it-baseret talegenkendelse til at frigøre res sourcer fra administrative opgaver ressourcer som i stedet kan bruges på at styrke serviceydelserne over for borgerne. Tidligere brugte kommunernes sagsbehandlere hver uge mange timer på forskellige former for skriftlig dokumentation. Men ved i stedet at diktere f.eks. mødereferater, notater og rapportskrivning direkte til et softwaresystem, som herefter automatisk oversætter medarbejderens tale til skrift, har det vist sig muligt at skære 25-50% af tiden, der anvendes på den type opgaver. Talegenkendelsen foregår i realtid, og den enkelte medarbejder kan med det samme gennemse, korrigere og godkende den færdige tekst. Ud over at spare tid for sagsbehandlerne har løsningen også ført til, at kvaliteten af den skriftlige kommunikation er blevet bedre. En anden gevinst er, at det nye system har ført til mindre stress og fysiske skader blandt kommunernes medarbejdere. Det er langt hurtigere at tale end at skrive. Derfor sparer programmer til talegenkendelse sig hurtigt ind. 7

8 El-biler på vindenergi På Bornholm har projektet EDISON dokumenteret, at intelligent opladning af el-biler med vindkraft-energi godt kan lade sig gøre. IBM har sammen med otte andre partnere (bl.a. Siemens, DONG Energy og Østkraft) været en del af forskningsprojektet. IBMforskerne har hjulpet med at udvikle den teknologi, der gør det muligt at oplade el-biler synkront med den skiftende produktion af vindenergi. Projektet er foregået på Bornholm, fordi op til 50% af energien her kommer fra vindkraft. Når anvendelsen af vedvarende energikilder på denne måde testes i stor skala, er der behov for nye målesystemer, analysemetoder og kontrolprocesser i energisystemet. Det giver f.eks. mulighed for, at bilister automatisk kan få besked, når det er billigst at oplade bilen. El-bilerne kan desuden anvendes som lagre, hvor overskydende vindenergi kan oplagres til tidspunkter, hvor vinden ikke blæser. En slags rullende batterier. Bilister kan få automatisk besked, når det er billigst at oplade bilen. Intelligent brug af overskudsenergi: Opladning af el-biler. 8

9 Ældre længere i eget hjem 360 Kommune med overblik Mange byer verden over kæmper med udfordringer, der ligner hinanden meget: Indbyggerne lever længere, antallet af mennesker med kroniske sygdomme stiger, og det samme gør nødvendigheden af at udbygge sundhedsvæsnet, så det kan imødekomme behov og forventninger. Det eneste, som langt fra altid stiger, er de budgetmæssige rammer. Denne problematik gælder også for den italienske by Bolzano, og det er baggrunden for, at man har indgået et samarbejde med IBM om at afprøve, hvordan flere ældre borgere kan blive længere i eget hjem uden at tryghed og sikkerhed sættes over styr. I Secure Living-projektet er de ældres hjem udstyret med sensorer, der i realtid overvåger en række faktorer i hjemmet, f.eks. temperaturudsving. Informationerne sendes til et kontrolcenter og via mobiltelefoner direkte til plejepersonalet, som kan reagere, hvis der er behov for det. I tilfælde af alvorlige problemer kan systemet også direkte kontakte f.eks. familiemedlemmer eller alarmcentralen. Systemet er indrettet sådan, at brugerne kun får den hjælp, de har behov for, og sundhedsudgifterne bliver ikke unødvendigt belastet, fordi plejen er mere skræddersyet den enkelte ældre, end det tidligere var tilfældet. I den italienske by Bolzano, er de ældres hjem udstyret med sensorer, der i realtid overvåger en række faktorer i hjemmet. Det hjælper altid at have et godt overblik, og i Alameda i Californien har IBM hjulpet de kommunale myndigheder med at danne et 360- graders overblik over, hvilke af de forskellige afdelinger i forvalt ningen hver enkel borger har været i kontakt med, og hvilke ydelser og services borgeren har modtaget. At medarbejderne nu har et bedre overblik har hjulpet med til både at sænke omkost ningerne og svartiden i forhold til borgerhenvendelser. Socialforvaltningen i Alameda County (Alameda County Social Services Agency) tager sig af alt fra jobaktivering, sociale ydelser og placering af børn i plejefamilier til udlevering af fødevarekuponer. I alt har cirka 10% af områdets beboere behov for forvaltningens hjælp. Med hjælp fra IBM har forvaltningen på under seks måneder fået implementeret et analysesystem, som giver sagsbehandlerne en samlet oversigt over de borgere, som får hjælp i forvaltningen. Ved at koordinere og sammenholde disse informationer kan forvaltningen nu let identificere eventuelle huller og lede penge og ressourcer de steder hen, hvor der er mest brug for dem. IBM hjalp de kommunale myndigheder i Alameda, Californien med at danne sig et 360-graders overblik. 9

10 Med City Assessment Tool og Smarter Cities Exploration Workshop har IBM skabt to unikke værktøjer til at hjælpe byer med at afdække og udfolde deres potentiale for vækst og fremgang. Bystyret har som udgangspunkt en idé om, hvilken udvikling det ønsker i byen. Der er områder, man gerne vil forbedre sig på, og det kræver ændringer. Men hvordan sikrer man sig, at man får skubbet udviklingen i den rigtige retning og når frem til et resultat, der ligger inden for mulighedernes grænser og gavner byen mest muligt? Her kan IBM hjælpe med to grundigt afprøvede værktøjer: City Assessment Tool og Smarter Cities Exploration Workshop. City Assessment Tool inddrager myndighederne i et samarbejde og giver et 10 billede af, hvilket niveau en by befinder sig på. Hvilke styrker og svagheder har byen i forhold til lignende byer, og hvilke områder skal byen udvikle sig på for at sikre fortsat vækst og fremgang? Smarter Cities Exploration Workshop er en todages workshop, der giver ideer til, hvordan man konkret når frem til de mål, man har sat sig. City Assessment Tool finder byens stærke sider Der er mange faktorer, som er med til at afgøre, om en by er attraktiv at bo i. Der er de åbenlyse gode skoler, trygge omgivelser og så videre, men der er også mindre synlige faktorer såsom mulighederne for at starte nye virksomheder op, grøn profil eller sagsbehandlingstiden hos kommunen. IBM har udviklet City Assessment Tool, som er et værktøj til at sammenligne en bys profil med andre byer. IBM måler nogle faste faktorer, som er med til at afgøre, hvor attraktiv og konkurrencedygtig en by er. En by bliver målt på en række områder inden for borgerservice, indbyggerprofiler, erhvervsliv, transport, kommunikation, vand og energi. Resultaterne giver et meget klart billede af, hvor en by er stærk. Er der tale om en by for iværksættere, har byen en særlig grøn profil, eller har byen helt andre stærke sider, der skiller sig ud? Undersøgelsen viser også de områder, hvor der kan være behov for at skubbe til udviklingen i byen. Ved at kende byens profil er beslutningstagerne langt bedre rustet til konstruktivt at arbejde sig hen imod den udvikling, man ønsker. Konkurrencen om at tiltrække kvalificerede medarbejdere bliver hårdere, uanset om det er dansk eller udenlandsk arbejdskraft, man vil tiltrække. Derfor er det vigtigt, at man selv har de informationer, der er nødvendige for at skabe de rigtige ændringer. Faktorer som skoler, sundhed, borgerservice, miljø og trafik har betydning for, om vi er glade for den by, vi bor i. Byerne kan selv gøre meget for at blive mere attraktive, men City Assessment Tool kan synliggøre, hvor man har sine styrker og svagheder i forhold til andre byer i et givent område, siger Anders Quitzau, Innovationschef hos IBM Danmark. Smarter Cities Exploration Workshop globale ideer til lokale udfordringer En ting er at sætte sig et mål, noget andet er at nå målet. Men det bliver lettere, hvis man får gode råd af folk med erfaring og ekspertise på området. Det er netop her den anden løsning fra IBM, Smarter Cites Exploration Workshop, bliver meget relevant. Hver workshop er et samarbejde mellem den enkelte by og IBM. Sammen skabes en målrettet kraftindsprøjtning til udviklingen af ideer og metoder, som på kort tid kan hjælpe en by med at sætte nogle mål og finde de rigtige værktøjer til at nå

11 dem. Deltagerne kan f.eks. være borgmester og byråd, forvaltningen, handelsforeningen, virksomheder og andre udvalgte deltagere, der har en interesse i, og kan bidrage til, byens udvikling. Workshoppen adskiller sig på den måde, at vi inddrager en global ekspertise, og vi kan trække på den store IBM-organisation. Samtidig arbejder vi meget fokuseret med de problemstillinger, der er udpeget af og dermed relevante for netop den by, der deltager i workshoppen. Når vi finder nogle løsninger, kan vi takket være vores ekspertise trække på de rigtige folk med den rigtige viden til gennemførelsen af de projekter, vi definerer sammen med byen, siger Anders Quitzau. Fokus på udfordringer På første dag arbejder deltagerne og IBM s eksperter Smarter Cities Exploration Workshop har to formål At afdække de potentielle faktorer, der kan give vækst i byen (Dag 1) At klarlægge en konkret, men overordnet plan for, hvordan byen rent praktisk kan komme frem til de nødvendige og ønskede løsninger (Dag 2) på at finde frem til, hvilke konkrete udfordringer en by har brug for at få løst. Her bidrager IBM blandt andet med sine globale erfaringer og best practices fra lignende problemstillinger. Ud over IBM s folk på workshoppen deltager op til 100 IBM ere virtuelt fra hele verden. De lokale deltagere kan stille spørgsmål og udveksle ideer og erfaringer med IBM s specialister og kreative folk, der sidder rundt omkring på kloden og er i digital kontakt med workshoppen. Når dagen er omme, bruger IBM s team aftenen og natten på at arbejde videre med de udfordringer, man i workshoppen er blevet enige om at fokusere på. Dermed får hver enkelt by, der deltager i workshoppen, adgang til IBM s mest erfarne og kreative hoveder med ekspertise i at løse præcis de udfordringer, der er behov for at se på i den aktuelle workshop. Idékatalog og konkrete løsninger På andendagen sørger IBM for at samle idéerne fra nattens kreative arbejde i et idékatalog med løsningsforslag, som bliver fremlagt for deltagerne. Med idékataloget i hånden bruger deltagerne og IBM dag 2 til at udvikle en plan for, hvordan man praktisk når sit mål. På workshoppen hjælper IBM med at sætte nogle mål for, hvor man som by vil hen. Workshoppen er et godt værktøj til at inddrage en række kreative og kompetente mennesker, som kan bidrage med nytænkning og nye metoder, der kan bruges i et idékatalog til holdbare løsninger, siger Anders Quitzau. Fordelen ved workshoppen er, at det er et intensivt forløb, som giver nogle konkrete værktøjer til at bevæge byen i den rigtige retning. Flere hoveder tænker bedre end få, og Smarter Cities Exploration Workshop er netop skabt for byer, der selv ønsker at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Hvor meget fylder kollektiv transport på agendaen? Er der reelt plads til alle de cykler, vi ønsker os i byerne? 11

12 Intelligente beslutninger om forbrug af el, vand, gas og olie Shared Care og telemedicin skal lette samarbejdet og sikre bedre pleje I Danmark er mere end 1,7 millioner mennesker ramt af kroniske sygdomme, og tallet vokser hele tiden. Behandling og pleje udgør over 75% af udgifterne til sundhedsvæsnet og lægger et voksende pres på økonomien. En udfordring, som det kræver nytænkning at løse i form af både nye teknologier og nye samarbejdsformer. Byen Dubuque i staten Iowa er kendt for at være en af de førende byer i USA, når det gælder bæredygtig udvikling. Byen med indbyggere er nu gået sammen med IBM om at styrke byens energiog vandforsyning og transportsystem samtidig med, at belastningen af miljøet reduceres. Målet er på sigt at skabe et automatiseret system, hvor såvel almindelige borgere som virksomheder altid kan få de informationer, de behøver for at kunne træffe de mest økonomiske og miljøvenlige beslutninger, når det gælder deres forbrug af el, vand, naturgas og olie. Det skal ske ved at digitalisere og forbinde byens forskellige systemer, så de kan registrere og analysere data på tværs, for at det bliver muligt at reagere intelligent og hensigtsmæssigt i forhold til behovet. Ud over IBM og Dubuque by er også en række lokale og regionale virksomheder involveret i projektet, foruden NGO er og statslige myndigheder. Projektets første fase sigter mod at udbygge indbyggernes forståelse af deres eget energi- og vandforbrug som udgangspunkt for at kunne reducere omkostningerne og CO 2 -udslippet. Til det formål har IBM bygget en platform for Real-time Integrated Sustainability Monitoring, der giver et overblik i realtid over bl.a. el- og vandforbrug. Et automatiseret system giver alle et overblik i realtid over deres forbrug af el, vand, naturgas og olie I Region Syddanmark er man sammen med IBM gået i gang med at udvik le en Shared Care -platform, som sikrer bedre ko ordi ner ing med patienten i centrum på tværs af sundhedssektoren. Shared Care-platformen gør det muligt for sundhedspersonalet at orientere sig om patienternes udvikling og tilstand, uanset hvor behandlingen fore går, ved hjælp af integration af data fra praktiserende læger, hospitaler, laboratorier og dataindsamling fra patienternes hjem. Patienterne får samme adgang til informa tionerne og får dermed bedre mulig hed for at blive aktive deltagere i deres eget sygdomsforløb. Platformen styrker kommuni kation og informationsdeling på tværs af sundhedssektoren og sik rer patienterne den optimale behandling. Samtidig er det muligt at automatisere arbejdsgange, hvilket frigiver ressourcer til patientbehand ling. Shared Care hand ler om at give sundheds personalet den nødvendige viden om patienterne, så de får et bedre grundlag for at træffe beslutninger om behandling, og så alle bidrager til behandlingen i ét koordineret forløb. Shared Care-platformen er en åben og fleksibel platform, som understøtter generiske forløbsprogrammer, der let kan tilpasses forskellige sygdomsområder. Shared Care kører lige nu som pilotprojekt for hjertepatienter i Region Syddanmark, og det er planen, at systemet løbende skal udbygges med andre behandlingsområder som for eksempel diabetes og KOL. 12

13 Online masse- brainstorm Som mange andre byer i disse år er også Coventry, der med indbyggere er Englands niende største by, tvunget til at træffe vanskelige beslutninger og gennemføre besparelser for at få budgettet til at hænge sammen. Men hvordan sikre sig, at alle gode ideer når frem og bliver hørt i en sådan proces? I Coventry besluttede byrådet at bede IBM hjælpe med at facilitere et online-forum, der kunne engagere byens borgere i en dynamisk diskussion om de rette beslutninger. Det resulterede i en brainstorm, der forløb over tre dage på et interaktivt online-forum, og hvor over 800 forskellige borgergrupper og foreninger deltog og bidrog med synspunkter, holdninger og forslag. Den såkaldte CovJam viste, at når man giver forskellige grupper mulighed for at samarbejde og dele informationer på en effektiv måde, så kan det skabe et frodigt udgangspunkt for innovative ideer, som efterfølgende både gav byrådet værdifuld indsigt i borgernes behov og bekymringer og gode forslag til at arbejde videre med. Efter selve brainstormen blev IBM s avancerede COBRA-tekstanalysesystem brugt til at organisere den ustrukturerede brainstorm-information og til at identificere mønstre og trends, som kunne hjælpe byrådet med at prioritere de vigtigste emner og synspunkter.!? Borgere og interessegrupper bidrager gerne med ideer til, hvordan byens budget skal hænge sammen. 13

14 Bedre turistinformation Venedig nyder i høj grad godt af at være førende inden for turist-industrien. Alligevel skaber turismen nogle unikke udfordringer for byen: Øget forurening, større krav til at beskytte områdets skrøbelige økosystem, slitage på byens historiske skatte, samtidig med et presserende behov for styring af fodgængere og de store mængder af turister, der ønsker en unik og positiv oplevelse af byen. Løsningen fandt bystyret i Venedig sammen med IBM. Det blev et pilotprojekt TagMyLagoon. Det nye system gør det muligt for turister og lokale beboere hele tiden at få adgang til informationer om turistattraktioner, trafik og overnatningsmuligheder på trådløse enheder som mobiltelefoner eller tablets via det eksisterende wi-fi netværk i Venedig. Takket være passive sensorer placeret på udvalgte steder ved byens turistattraktioner får turister nu mulighed for at modtage relevante oplysninger om turistattraktioner på deres telefon eller tablet. Turisterne kan tage et billede af turistattraktionen, og så sørger TagMyLagoon automatisk for at sende relevante informationer og tips om andre seværdigheder i nærheden til brugernes mobil. Løsningen er praktisk for Venedig, fordi systemet samtidig indsamler informationer om, hvordan turisterne bevæger sig igennem byen. De informationer kan så bruges til at flytte turisternes ruter gennem mindre trafikerede områder af byen. Det får fodgængertrafikken til at flyde bedre, og så får Venedig samtidig stimuleret butikkerne længere væk fra turisternes traditionelle ruter. TagMyLagoon fungerer ved hjælp af et simpelt lokaliseringssystem og sender oplysninger via byens eksisterende wi-fi-netværk. Både de lokale beboere og turisterne har adgang til netværket via håndholdte enheder, hvilket gør TagMy Lagoon anvendeligt for rigtig mange mennesker. Som turist bliver oplevelsen større, når man kan få information om de ting, man ser. 14

15 25% kortere reaktionstid opgave, det er at dele informationer og viden på tværs af forskellige tjenester, og hvor mange forskellige applikationer, it-løsninger og informationstyper skal kunne fungere sammen fra nødopkald til billeder fra video-overvågningen på byens motorvejsnet. Og CISEM har vist sig at fungere så godt, at den generelle reaktionstid er blevet reduceret med 25%. Efter de voldsomme bombeattentater i 2004 indså myndighederne i Madrid, at der var behov for at forbedre byens beredskab dramatisk. Terror-angrebet gjorde det klart, at tjenester som politi, brandvæsen, ambu lancer og hæren ikke var tilstrækkeligt koordinerede ikke mindst fordi hver enhed havde sit eget kommunikationssystem med tilhørende teknologi. Det blev startskuddet til etableringen af CISEM (Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid) i CISEM er et centralt kommandocenter, der skal sikre en hurtig, koordineret og integreret reaktion på en lang række nødsituationer. IBM har bl.a. hjulpet med den meget komplekse Hvis CISEM på samme tid modtager informationer fra forskellige kilder om et uheld, er det samtidig blevet langt lettere og hurtigere at klarlægge, om der er tale om et enkelt eller flere uheld og at tilpasse reaktionen derefter. El-nettet tænker selv El-selskabet Austin Energy i Texas havde behov for at opdatere den måde, firmaet leverede el til sine kunder på. De indgik et samarbejde med IBM, og sammen skabte de USA s første intelligente el-netværk, det såkaldte Intelligent Utility Network (IUN). Netværket gør det muligt centralt at overvåge, administrere og styre el-nettet på en helt ny og intelligent måde. Intelligent Utility Network (IUN) har indtil videre betydet, at forbrugerne har sparet 660 megawatt elektricitet. Med Intelligent Utility Network har Austin Energy nu fået en række teknologier, som gør deres forsyningsnet mere intelligent og gør det muligt for brugerne at gå på internettet for at holde øje med deres forbrug. Ved at indføre avanceret teknologi såsom intelligente el-målere, der hele tiden sender opdateringer til Austin Energy, er det lykkedes at skabe større stabilitet i leverancen til kunderne, fordi netværket nu kan reparere sig selv, hvis der sker nedbrud i elforsyningen. Systemet kan registrere, hvor i netværket strømmen er afbrudt, og kan så finde andre veje til at lede elektriciteten frem til kunderne. Ud over en stabil el-forsyning har Intelligent Uti lity Network indtil videre betydet, at forbrugerne har sparet 660 megawatt elektricitet. 15

16 Topeffektivt alarmberedskab Byer som Madrid og Rio de Janeiro bruger Intelligent Operations Center (IOC) til at styrke kommunikationen og effektivisere samarbejdet mellem myndighederne. I Madrid er det lykkedes bystyret at skære 25% af beredskabets reaktionstid ved hjælp af ét fælles Intelligent Operations Center for brandvæsen, politi og trafik. Men også danske byer kan få noget ud af systemet, der sørger for, at de rigtige mennesker altid får de vigtige informationer hurtigt. Et af kendetegnene ved en attraktiv by er, at den sætter borgeren i centrum og handler som én velkoordineret enhed, der løser de daglige såvel som de ekstraordinære opgaver. Intelligent Operations Center er et værktøj, der samler de vigtigste informationer, så alle fra borgmester til teamleder, fra hjemmepleje til vandforsyning altid har det bedste grundlag for at træffe beslutninger. For uanset om man skal handle i en krisesituation eller håndtere driften i det daglige, så er en hurtig og korrekt indsats afhængig af, at de rigtige personer får de rigtige informationer. Informationerne om, hvad der foregår i en by, findes hos flere forskellige offentlige instanser. Brandvæsnet får brandalarmerne, vandforsyningen får information om ledningsbrud, og socialforvaltningen involveres, når der er borgere, som har akut brug for f.eks. tag over hovedet. Let adgang til informationer hjælper de relevante personer med at tage de bedste beslutninger inden for deres område. Ofte er ansvaret for byens drift delt op mellem forskellige enheder i form af kommunale forvaltninger, forsyningsselskaber og øvrige myndigheder. Én enhed står for trafikken, en anden sørger for vand i hanerne og en tredje sikrer, at der er plads til alle børn i børnehaverne. Den information og viden, som handler om et bestemt område, ligger hos de an 16

17 svarlige for området. Men bystyret har ofte brug for at indhente oplysninger fra flere områder på kort tid, og det er besværligt og langsommeligt at skulle henvende sig flere steder for at få data om den daglige drift, planlægning, overvågning, rapportering og så videre. Med Intelligent Operations Center er det nu muligt automatisk at samle informationerne og gøre samarbejdet på tværs af myndigheder og enheder langt hurtigere og mere effektivt. Få det store overblik IOC indsamler automatisk informationer og data via sensorer som for eksempel trafik-målingssystemer. Andre informationer kommer fra forskellige administrative systemer, herunder borgerservice. Intelligent Operations Center samler og præsenterer alle informationerne online på en computerskærm tilpasset den person, som skal bruge informationerne. Herved får både borgmester, beredskabschef og andre myndigheder adgang til de informationer, som er mest relevante for dem. IOC kan f.eks. præsentere et instrumentbord til borgmesteren, der viser i hvilken grad, man i det seneste døgn har opfyldt sine servicemål for den enkelte sektor. Det kan hjælpe beslutningstagerne til at gribe ind langt tidligere, når der er forhold, som skal justeres eller ændres inden borgerne begynder at reagere. IBM har teknologi og mange års erfaring i at integrere, rense, filtrere, analysere, sammenstille, genbruge og præsentere store mængder data i realtid. Det er den viden og den teknologi, vi nu bruger til at hjælpe den offentlige sektor med at skabe overblik og indsigt på baggrund af eksisterende data. Vi tilbyder et system af systemer; et system som binder data fra de eksisterende systemer sammen i et overblik. Dette kombinerer vi så med en samarbejds- og procesplatform. Dermed får vi bundet informationer, arbejdsgange og personer sammen, siger Peter Lange, Executive IT- Architect i IBM. Effektivt samarbejde Et sprunget vandrør under hovedgaden kan betyde, at folk fra vandforsyning, vejvæsen, politi og beredskab skal i aktion på samme tid og på samme sted. For at kunne agere hurtigt og korrekt, kræver det, at man har styr på, hvad de forskellige myndigheder konkret skal foretage sig i en given situation. Der er mange systemer, man skal have til at arbejde sammen for at drive en by. Intelligent Operations Center er interessant, fordi det nu bliver muligt at se informationerne fra de mange systemer som en helhed, så man langt hurtigere kan få et samlet og fælles overblik og dermed bedre kan koordinere mellem de forskellige enheder. Borgeren oplever kortere responstider og én koordineret indsats, hvor den ene hånd ved, hvad den anden laver, siger Peter Lange. Opstår der en krise i byen, så er det vigtigt, at myndighederne og beredskabet kan samarbejde. Her kan IOC give et overblik i realtid og åbne for direkte kommunikation til rigtige personer eller myndigheder uanset, om de befinder sig på et kontor eller ude i marken. Forudsigelser giver stabil drift Intelligent styring af byen betyder, at driften løbende optimeres. Men de indsamlede informationer kan bruges til mere end det. Ved at analysere data kan IOC komme med forudsigelser, der kan være vigtige for byens drift. Det kan f.eks. være en forudsigelse om, hvordan trafikken flyder i forbindelse med fodboldkampe på stadion, eller hvor meget vand eller el borgerne skal bruge på varme sommerdage, når temperaturen f.eks. når op over 25 grader. Ved man, at der kommer en spidsbelastning i systemet, kan Intelligent Operations Center sættes til automatisk at sende besked til vandforsyningen eller elværket, lige så snart IOC modtager vejrprognosen. På den måde er man forberedt og kan tage forholdsregler, som i sidste ende kan sikre, at trafikken flyder, at der er vand nok i hanerne, eller at strømforsyningen er stabil. Det giver ikke kun tilfredse borgere, men betyder også, at byen potentielt kan spare penge, fordi det i højere grad bliver muligt at planlægge sig ud af problemerne. Alle danske byer ønsker at sætte borgeren i centrum og blive en attraktiv by at leve eller drive virksomhed i. Og alle borgere ser en velkoordineret offentlig sektor som et plus; hvad enten det handler om i hverdagen at få passet sit barn eller at få behandlet en ansøgning hurtigt - eller det drejer sig om den særlige dag, hvor vejret er gået amok, eller vandforsyningen er forurenet. IOC er en teknisk krumtap til at få skabt fælles overblik og mulighed for samarbejde, hvilket er en forudsætning for at imødekomme borgernes forventninger her og nu - og på sigt, siger Peter Lange. Vandmyndigheden er ikke den eneste, der skal kende til ledningsbrud, som også påvirker trafikken. Bystyret i Madrid har skåret 25% af beredskabets reaktionstid ved hjælp af Intelligent Operations Center (IOC). Brandvæsnet skal koordinere deres indsats med andre myndigheder. Jo flere mennesker, der er på samme sted, jo vigtigere er det at kunne koordinere indsatsen, hvis alarmen går. 17

18 Rustet til nye jordskælv I maj 2008 blev Sichuan-provinsen i Kina ramt af et katastrofalt jordskælv, der kostede mennesker livet. Det seismologiske bureau i Sichuan havde en del af ansvaret for koordinering af redningsindsatsen, og her oplevede man undervejs, at forstyrrelser i kommunikationssystemerne forsinkede redningsarbejdet. Derfor besluttede bureauet, at der var behov for et bedre beredskab og nye nødhjælpsprocedurer og valgte IBM som leverandør. Med det nye system kan bureauet nu indsamle, analysere og reagere hurtigt på data fra en lang række forskellige kilder. Det drejer sig om informationer fra mere end 200 overvågningsstationer, data fra det nationale center for overvågning af jordskælv og advarsler fra det nationale meteorologiske institut. Samtidig kan bureauet modtage rapporter og fotos fra redningsarbejdere og endda almindelige borgere i jordskælvsområder via mobiltelefon eller internettet. Systemet indsamler også informationer om, hvilke rednings- og nødhjælpsressourcer der er til rådighed i forskellige områder, så man hurtigt kan se, om der f.eks. er ingeniører i nærheden, som kan vurdere skader på bygninger. Systemet sammenligner oplysningerne med geografiske informationer, så bureauet hele tiden har overblik over tekniske specialister, læger og redningsmandskab og -udstyr i området, så de rigtige ressourcer hurtigt og effektivt kan sendes hen, hvor der er mest brug for dem. Hurtig hjælp til vandforsyningen Efter en gennemgribende modernisering af det system, der står for vandforsyningen, har District of Columbia Water and Sewer Authority (DC WASA) fået helt nye muligheder for at overvåge og styre både vandforsyning og kloak-systemet i millionbyen. De ældste dele af det system, der udgør vandforsyning og kloaksystemer i USA s hovedstad Washington D.C. stammer fra 1800-tallet. Systemet består af hundredtusindvis af pumper, rør, ventiler, fordelingsrør, brandhaner og vandmålere. Tidligere blev informationer om de enkelte dele kun opbevaret på papir, så man måtte grave i arkiverne, hvis man ville vide noget om, hvilken tilstand udstyret var i. DC WASA har nu sammen med IBM fået moderniseret systemet, så man kan overvåge og styre de mange tusinde dele af systemet via et centralt computersystem. For eksempel kan DC WASA få oplysninger om vandtrykket i de mere end offentlige brandhaner i byen, så brandvæsnet allerede inden ankomsten til en brand kan få tilsendt et Google Earth-kort med oversigt over brandhanerne og trykket i de forskellige haner. Som en del af det nye system er der indført automatisk aflæsning af vand målerne, hvilket har reduceret antallet af henvendelser fra forbrugerne kraftigt. Efter en kommende opdatering vil DC WASA s ingeniører øjeblikkeligt kunne gå i aktion ved brud på vandrør og lignende Systemet giver også informationer om, hvor reparationsholdene befinder sig, så de hurtigt kan sende det nærmeste hold til de vigtigste opgaver. 18

19 Elpriserne svinger i løbet af døgnet, og et af de dyreste tidspunkter at bruge strøm på er mellem klokken 16 og 17 om eftermiddagen. Alligevel er det netop på det tidspunkt, mange virksomheder sætter deres el-trucks eller andet udstyr til opladning. Flyt energiforbruget til billigere perioder GridManager og IBM hjælper virksomheder med at få fuld kontrol over energiforbruget, så de bliver mere effektive og dermed øger værdien i forretningen. Faktisk skærer kunderne i gennemsnit permanent 8-12% af energiforbruget. På trods af massive strømspare-kampagner og forsøg på at nedbringe energiforbruget oplever mange virksomheder stadigvæk et stort energispild. Synderne er for eksempel ventilationsanlæg, der bruger strøm hele weekenden, eller industrimaskiner, som trods en 8 timers arbejdsdag kører 24 timer i døgnet. I løbet af et år kan der være tale om betydelige udgifter. GridManager består af et valgfrit antal sensorer, der hver især kan sluttes til en hvilken som helst enhed, der bruger strøm. Sensorerne indsamler data minut for minut og sender dem videre til en intelligent central, der kan give kunden oplysninger om energiforbrug og forbrug i kroner og øre. Brug den billigste strøm Men systemet kan mere end blot overvåge strømforbruget. Det kan også hjælpe virksomheder med at flytte en del af energiforbruget til tidspunkter, hvor strømmen er billigst. Elpriserne svinger i løbet af døgnet, og et af de dyreste tidspunkter at bruge strøm på er mellem klokken 16 og 17 om eftermiddagen. Alligevel er det netop på det tidspunkt, mange virksomheder sætter deres el-trucks eller andet udstyr til opladning. Med GridManager kan man udskyde opladningen til det billigste tidspunkt. Systemet sørger for at tjekke el-priserne et døgn frem i tiden. Medarbejderne tilslutter som altid deres batteridrevne maskiner til opladning, men der tændes ikke for strømmen. Først i løbet af natten, når elektriciteten er billigst, lukkes der automatisk op for strømmen. Planlæg produktionen Med sine indbyggede IBM Business Intelligence-løsninger gør GridManager det muligt at tænke energiledelse med ind i virksomhedens daglige ledelse. Løsningen kan fortælle nøjagtigt, hvor meget det koster både energimæssigt og i kroner og øre at køre en bestemt produktion. Ved at kombinere en produktionsplan med de historiske data kan man på forhånd sørge for at indkalde medarbej dere og lægge produktionen på tidspunkter, hvor energien er billigst, og det bedst kan betale sig at producere. Alle de virksomheder, vi har haft kontakt med, oplever en eller anden form for energispild. Ved at indføre styring af energiforbruget, får de et stærkt redskab, som gør dem mere effektive. Samtidig er det med til at sikre virksomhederne en grønnere profil rent miljømæssigt, og det er noget, vi alle har gavn af, siger direktør i GridManager, Mogens Birkelund. 19

20 Oplev de intelligente byer! Besøg IBM s udstilling om Smarter Cities IBM har udviklet en lang række intelligente løsninger til storbyer rundt om i verden, og nu kan du opleve essensen af disse på vores udstilling i IBM s kunde- og innovationscenter, IBM Client Center Copenhagen. Intelligent Operations Center Byens intelligente driftscenter indsamler realtids data om begivenheder, ulykker og kriminalitet og opti merer myndighedernes koordination og responstid. Smarter Buildings Integrerede sensorsystemer giver besked om lys, temperatur, rumbelægning og fugtighed i byg ninger, så energiforbrug og drift optimeres. Smarter Energy DONG Energy og GridManager ud stiller løsnin ger, der intelligent styrer energiforbruget i virksomheder og private hjem. Smarter Public Safety Realtidsdata sammenkobles med politistationers histo rik over kriminelle, hvilket skaber hurtigere opklaring og bedre mulighed for at forebygge ny krimi nalitet. Smarter Government Talegenkendelse minimerer tiden til journalskrivning og administration i det offentlige. Smarter Traffic & Transportation Effektive og integrerede trans portsystemer forudsiger kødannelser og giver forslag til, hvordan man hurtigst og med laveste CO 2 -udslip kommer fra A til B. Smarter Water Sensorer og intelligente målere minimerer vandforbrug og forurening og varsler om ændringer i vandstand og vejrforhold. Kom forbi så giver vi dig en visuel oplevelse og viden om løsningerne bag Smarter Cities. Ring til din personlige kontakt hos IBM eller Rikke Grynderup, Manager of IBM Client Center Copenhagen, på tlf Besøg IBM Client Center Copenhagen her: IBM Danmark Nymøllevej Kgs. Lyngby IBM, the IBM logo, ibm.com, Smarter Planet and the planet icon are trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide. Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies. A current list of IBM trademarks is available on the Web at International Business Machines Corporation 2012.

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Smart Energy eller Smart Energi

Smart Energy eller Smart Energi Smart Energy eller Smart Energi - hvad er det og nogle eksempler? v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt Energipolitisk

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen EVlinkopladningsløsninger Den vigtigste succesfaktor for el-bilen Transportadfærden i bymiljøer er i forandring, og elbilen er ved at blive det foretrukne valg blandt byboere, der kører mindre end 20 km

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER PIONEERED BY: ENERGI DATA BRUGER VAND RESILIENCE LAB DENMARK ER ET QUATTRO HELIX SAMARBEJDE MELLEM FORSKNINGS- OG UDDANNELSESINSITUTIONER,

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Movia kører med IBM Cognos-teknologier

Movia kører med IBM Cognos-teknologier IBM Business Partner Case Study kører med IBM Cognos-teknologier Oversigt Udfordring Styringen af økonomien i 600 offentlige busruter og otte toglinjer i region Sjælland og Hovedstaden i Danmark er en

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes?

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes? UDFORDRINGERNE ELECTROLUX MÅLGRUPPEN: De 18-25 årige førstegangskøbere. UDFORDRINGEN: Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL!

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! FJERNVARMEOPTIMERING Realtidsovervågning og proaktive beslutninger PÅLIDELIG VARME TIL MERE END 100 MILLIONER HJEM is becoming TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Energiforum Denmark 4. marts 2015 (Al)Fred Heller Lektor på DTU Byg alfh@byg.dtu.dk Globale tendenser Globalisering Urbanisering (stigende befolkningstal

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere