Smarter Cities. Intelligente byer vil udvikle mere for mindre. Borgerindflydelse gennem online brainstorm. Tale er guld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smarter Cities. Intelligente byer vil udvikle mere for mindre. Borgerindflydelse gennem online brainstorm. Tale er guld"

Transkript

1 Hurtig udrykning I både Madrid og Rio de Janeiro er alarmberedskabet blevet langt mere effektivt gennem et tæt og intelligent samarbejde mellem myndighederne. Alle, fra brandvæsen og politi til trafik- og vandmyndigheder, kan reagere hurtigt og koordineret. Tale er guld I Aabenraa og Fredericia kommuner reducerer de tidsforbruget på notatskrivning med 25-50% ved at bruge it-baseret talegenkendelse. Den sparede tid kan de ansatte nu bruge på at levere synligt bedre service til borgerne. Shared Care og telemedicin skal sikre bedre pleje I Danmark er mere end 1,7 millioner mennesker ramt af kroniske sygdomme, og tallet vokser hele tiden. Side 16 Side 7 Side 12 Smarter Cities I år 2050 vil 70% af os bo i storbyer Hvis flytningen fra land til by fortsætter med samme hast, så vil langt de fleste af os komme til at bo i byer om få år. Den udvikling byder på helt nye udfordringer. Stod man på Månen i 1812 og så ned på Jorden, ville man kun se to millionbyer. I dag kan man se 450 byområder med mere end 1 million indbyggere. Denne ændring i vores levevis stiller helt nye krav til os alle. Samtidig byder udviklingen også på mange nye muligheder. Intelligente byer vil udvikle mere for mindre Side 3 Side 3 Borgerindflydelse gennem online brainstorm Find byens skjulte potentiale Find vejen til vækst i byen og inddrag globale eksperter i planlægningen af, hvordan man når de ønskede løsninger. 800 forskellige borgergrupper og foreninger bidrog til at gøre vanskelige beslutninger om besparelser lettere og mere rigtige. Side 13 Side 10

2 Intelligente byer i denne avis By/område Side Brisbane, Australien... 4 Stockholm, Sverige... 4 Singapore Malta... 6 Washington, USA... 6 Aabenraa... 7 Fredericia Bornholm... 8 Alameda, Californien, USA... 9 Bolzano... 9 Dubuque, Iowa, USA Region Syddanmark Coventry, England Venedig, Italien Austin, Texas, USA Madrid, Spanien Rio de Janeiro, Brasilien Sichuan, Kina Washington DC, USA Kontaktpersoner Anders N. Christiansen mobil: Smarter Planet Kim Escherich mobil: Smarter Cities Peter Lange mobil: Smarter Cities Anders Feddersen mobil: Smarter Energy Anders Quitzau mobil: Innovation Pia Grynderup mobil: Public Sector Ansvarlig udgiver: IBM Danmark Nymøllevej 91, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: IBM s Smarter Cities koncept Smarter Cities er IBM s bud på, hvordan vi kan bruge teknologien til at udvikle byerne. Ideen bag Smarter Cities er, at vi opsamler, analyserer og udnytter gigantiske mængder data, der gør os i stand til at se sammen hænge, vi ikke tidligere kunne se, foruddiskontere hændelser og agere på denne viden på en måde, som gør bylivet bedre for borgerne. Vi vil kunne blive bedre til at regulere trafikken ved hjælp af sensorer og dataopsamling, der gør det muligt at forudse, hvor og hvornår der vil opstå trafikpropper, så vi kan lede trafikken frem ad andre veje. hos brugerne og intelligent styring af energiforsyningen fra mange forskellige bæredygtige energikilder, som gør det nemt og attraktivt for husstande og virksomheder at bruge el uden for tidspunkter med spidsbelastning. Vi kan lagre overskydende vindenergi i elbilernes batterier, sådan at vi udnytter vindenergien mere optimalt og fremmer betingelserne for at gøre det attraktivt at køre i elbiler. Vi kan ved hjælp af sensorer i kloakker og samkøring af data om for eksempel vejrforhold forudse, hvor der kan komme oversvømmelser, og lede vandet ad alternative kanaler. myndighederne på det tidspunkt, der passer borgeren bedst og dermed højne borgerserviceniveauet og mindske belastningen på offentlige kontorer. Ved hjælp af intelligente løsninger i sundhedsvæsenet kan vi gøre det muligt for borgere at håndtere flere ting fra hjemmet, og derved reducere tid brugt på erstattes af transport, ventesale og behandling. Den teknologiske udvikling er en medspiller, som vi skal forstå at udnytte, når vi vil gøre vores byer bedre at bo og færdes i. Det er ideen bag IBM s Smarter Cities koncept. Læs mere om Smarter Cities på ibm.com/smarterplanet/dk Vi kan udjævne behovet for el henover døgnet med intelligente el-installationer Vi kan gennem digitalisering gøre det lettere for borgeren at kommunikere med 2

3 Har vi fantasi og vilje til at gøre livet i byerne bedre? Om få år vil 2 ud af 3 danskere bo i byerne. Det skaber et pres på infrastrukturen, og der bliver konkurrence mellem byerne om at tiltrække de mest spændende virksomheder, de bedst begavede borgere og de største skatteydere. Hvem der vinder konkurrencen bliver et spørgsmål om fantasi og vilje til at udvikle byerne. Teknologierne findes allerede. Vi vil helst bo i byen. Sådan er det i Danmark, og sådan er det i resten af verden. Urbaniseringen tager til, og selv om vi kan gøre noget for at mindske presset på byerne ved at gøre udkantsområder til forkantsområder, så vil det næppe dreje tendensen væk fra, at flere og flere bosætter sig i byerne. Den udvikling skaber et pres på byernes infrastruktur. Vi oplever det, når vi sidder fast i trafikken. Vi mærker det, når skybrud fylder vores kloakker og oversvømmer vores kældre. Vi føler det, når vores ældre skal klare flere gøremål selv i eget hjem. Og vi gøres opmærksom på konsekvenserne, når vi læser om niveauet for CO 2 -udledning eller behovet for fremtidigt skatteprovenu. Vi kan vælge at se på udviklingen som et problem. Men vi kan også vælge at se på udviklingen som en gigantisk mulighed for at re-tænke byen og bylivet. Hvad nu hvis byerne var steder, hvor man kappedes om at finde de mest innovative måder, hvorpå man kan opvarme boliger, transportere sig fra sted til sted, blive selvhjulpen som ældre eller handicappet, uddanne sig, skabe tryghed i gadebilledet og servicere borgerne og hinanden? Hvem vil ikke gerne bosætte sig i en by, som inspirerer til nytænkning fremfor vanetænkning? Og hvem vil ikke gerne være kendt for at nytænke bylivet fremfor blot at forvalte det? Hvad enten man er politiker eller embedsmand, organisation, virksomhed eller borger? Fremtiden vil byde på kappestrid mellem byerne om at tiltrække og fastholde de mest attraktive virksomheder, organisationer og borgere. Det vil være viljen og fantasien, som sætter begrænsningerne. Og økonomien selvfølgelig. Men den vil være et fælles grundvilkår for byerne, da alle skal skabe mere for mindre. På de følgende sider giver vi eksempler på, hvordan byer i Danmark og i resten af verden har skabt innovative løsninger til gavn for borgerne gennem brug af løsninger fra IBM. Lars Mikkelgaard-Jensen Adm. direktør, IBM Danmark Infrastrukturen er afgørende for, at livet i byerne fungerer. Det er vigtigt, at vi får styr på vandproblemerne, så vi kan tåle skybrud. 3

4 Trafikpropper kan forudsiges 4 dages trafikprop væk Trafikpropper på vej til arbejde og kø-kørsel på vej hjem. Det er ikke bare en irriterende tidsrøver, det giver også større risiko for uheld. Men i storbyen Brisbane i Australien har IBM nu med intelligente betalingsløsninger gjort det muligt at afskaffe trafikpropper ved byens betalingsanlæg. Den kø-tid, den enkelte bilist dagligt sparer, svarer årligt til hele fire dage. Tid som nu kan bruges til noget mere fornuftigt og produktivt. Teknologien bag de intelligente betalingsanlæg gør det muligt at afvikle såkaldt free flow tolling. Det betyder kort fortalt, at bilister kan betale afgift uden at skulle stoppe op. Ved betalingsanlægget bliver hver bil identificeret via en sender i bilen eller ved hjælp af kameraer. Informationerne sendes til en Optical Character Recognition-løsning (OCR), der herefter registrerer det enkelte køretøj. Den 4 anden del af systemet, der kaldes IRIS (Identification, Rating and Interoperability Services), håndterer derpå selve afregningen. Dette effektive samspil mellem identifikation, registrering og betaling giver ikke bare et bedre trafik-flow. Systemet gør det også muligt at reducere myldretiden ved at belønne bilister, der ikke kører i de spidsbelastede tidsrum på dagen. Samtidig behøver betalingsafgiften ikke kun at være afhængig af tid og sted, men kan også indberegne bilens grønne profil osv. Hvordan ser trafiksituationen ud lige nu? Har vi alle oplysninger? Hvordan kan vi undgå kødannelse om 20 minutter? Det er nogle af de spørgsmål, der arbejdes med i et forskningsprojekt, som Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm driver sammen med IBM. Ved at indsamle informationer fra forskellige kilder som f.eks. GPS er i taxier og lastbiler og sammenholde dem med informationer om vejret, uheld og andre hændelser i trafikken, er det muligt at få et billede af trafiksituationen i Stockholm i realtid. IBM leverer et analyseværktøj, som kan håndtere, integrere og analysere store mængder data, og derved bliver det muligt at forudse kødannelser og anbefale alternative ruter eller transportformer systemet kan f.eks. beregne, hvor lang tid det vil tage på et givet tidspunkt at tilbagelægge en bestemt strækning. Målet med projektet er at få mere effektiv og miljøvenlig trafikafvikling i Stockholm. Informationer fra GPS er i taxier og lastbiler indsamles og sammenholdes med informationer om vejret, uheld og andre hændelser i trafikken.

5 Kort styrker offentlig transport Tog og busser skal køre effektivt og til tiden. Men det skal også være nemt og hurtigt at betale sin billet. Ellers fravælger mange den offentlige trafik, viser undersøgelser. Det er baggrunden for, at Land Transport Authority (LTA) i Singapore har valgt at indgå et samarbejde med IBM om at indføre et fleksibelt og effektivt betalingssystem til storbyens offentlige transportsystem. LTA betjener dagligt næsten 3 mio. tog-passagerer og 1,6 mio. bus-passagerer. Over de næste 10 år forventes indbyggertallet i Singapore at stige med 50%, og det stiller kun endnu større krav til de infrastrukturløsninger, der bli ver valgt. Betalingssystemet hedder Symphony for e- Payment (SeP), og det er en mikrobetalingsplat fælles form. Man kan bruge kort fra forskellige udbydere, og ud over at betale for transport, kan kortene også bruges til at betale for parkering eller indkøb i bestemte butikker alt efter udbyder. Kunderne tanker selv kortet op, som vi dels kender det fra taletidskort til mobilen, dels fra det nye Rejsekort. Indførelsen af SeP har betydet, at flere anvender offentlig transport. Samtidig er udgifterne til driften af betalingssystemet blevet reduceret, og kapaciteten for, hvor mange transaktioner, der kan gennemføres, er blevet fordoblet. Det nye system gør det også muligt at få et bedre overblik over alle passagerer og deres ruter, så man kan analysere trafikflowet over tid og derved forbedre trafikafviklingen. Det nye system gør det muligt at analysere trafikflowet og forbedre trafikafviklingen. 5

6 Billigere el og rent vand På middelhavsøen Malta er det en dyr fornøj else at skaffe vand i hanerne. Øboerne er helt afhængige af store afsaltningsanlæg for at kunne fremstille tilstrækkeligt med ferskvand, og de er samtidig tvunget til at importere store mængder fossile brændstoffer for at producere elektricitet nok til at holde afsaltningsanlæggene kørende. Det er baggrunden for, at Maltas nationale energi- og vandforsyning (Enemalta and Water Services Corporation) er indgået i et partnerskab med IBM om at bygge et intelligent ledningsnet og et fuldt integreret elektricitets- og vandsystem på hele øen. Systemet vil være i stand til at finde vandlækager og elektricitetstab i forsyningsnettet, så el- og vandværkerne bedre kan planlægge deres investeringer i netværket og begrænse spild interaktive målere skal overvåge elektricitetsforbruget i realtid, og tusindvis af intelligente sensorer skal implementeres langs med forsyningslinjer, understationer og anden eksisterende infrastruktur. Alle disse data kan herefter indsamles og analyseres for at begrænse udgifterne og forbruget samt skære ned på udledningen af drivhusgas. Systemet giver også mulighed for at tilbyde malteserne bedre information, så de kan træffe intelligente beslutninger om, hvordan og hvornår de bruger energi. Så kan Malta begynde at erstatte anvendelsen af fossile brændstoffer med bæredygtige energikilder. Systemet forventes at være færdigudbygget ved udgangen af % lavere el-regning I staten Washington i USA har et pilotprojekt (Grid Wise Olympic Peninsula Project) påvist, at der er store fordele ved at kombinere intelligente el-målere med såkaldte realtids el-priser, dvs. el-priser der løbende skifter i løbet af et døgn alt efter produktionsprisen. Intelligente el-målere kan styre strømforbruget mod en bedre økonomi. I projektet deltog i alt 120 husejere, som fik installeret intelligente el-målere, termostater og lignende enheder i deres hjem. Enhederne blev forbundet med el-forsyningsnettet og blev indstillet til at styre strømforbruget i forhold til den skiftende el-pris og den enkelte husejers ønsker om el-forbrug i hjemmet. Det betyder eksempelvis, at når el-prisen går op i perioder med spidsbelastning på elnettet, så kan en intelligent termostat automatisk skrue et par grader ned for temperaturen på el-radiatoren. Efter et år viste pilotprojektet, at husejernes elregninger i gennemsnit var faldet med 10% i forhold til et scenarie med faste el-priser. Samtidig var antallet af kortvarige spidsbelastninger på el-nettet faldet med ikke mindre end 50%, mens det samlede antal spidsbelastninger var reduceret med 15%. Pilotprojektet viste også, at det er muligt at hente mere effekt ud af den eksisterende infrastruktur end tidligere beregnet, og at det derved også er muligt at reducere udgifterne til planlagte infrastrukturinvesteringer. På Bornholm deltager IBM i et lignende projekt Eco Grid EU hvor forbrugere tester nye måder at styre deres elforbrug. 6

7 Talegenkendelse giver mere tid til borgerne I Aabenraa og Fredericia kommuner har man høstet meget positive erfaringer med at bruge it-baseret talegenkendelse til at frigøre res sourcer fra administrative opgaver ressourcer som i stedet kan bruges på at styrke serviceydelserne over for borgerne. Tidligere brugte kommunernes sagsbehandlere hver uge mange timer på forskellige former for skriftlig dokumentation. Men ved i stedet at diktere f.eks. mødereferater, notater og rapportskrivning direkte til et softwaresystem, som herefter automatisk oversætter medarbejderens tale til skrift, har det vist sig muligt at skære 25-50% af tiden, der anvendes på den type opgaver. Talegenkendelsen foregår i realtid, og den enkelte medarbejder kan med det samme gennemse, korrigere og godkende den færdige tekst. Ud over at spare tid for sagsbehandlerne har løsningen også ført til, at kvaliteten af den skriftlige kommunikation er blevet bedre. En anden gevinst er, at det nye system har ført til mindre stress og fysiske skader blandt kommunernes medarbejdere. Det er langt hurtigere at tale end at skrive. Derfor sparer programmer til talegenkendelse sig hurtigt ind. 7

8 El-biler på vindenergi På Bornholm har projektet EDISON dokumenteret, at intelligent opladning af el-biler med vindkraft-energi godt kan lade sig gøre. IBM har sammen med otte andre partnere (bl.a. Siemens, DONG Energy og Østkraft) været en del af forskningsprojektet. IBMforskerne har hjulpet med at udvikle den teknologi, der gør det muligt at oplade el-biler synkront med den skiftende produktion af vindenergi. Projektet er foregået på Bornholm, fordi op til 50% af energien her kommer fra vindkraft. Når anvendelsen af vedvarende energikilder på denne måde testes i stor skala, er der behov for nye målesystemer, analysemetoder og kontrolprocesser i energisystemet. Det giver f.eks. mulighed for, at bilister automatisk kan få besked, når det er billigst at oplade bilen. El-bilerne kan desuden anvendes som lagre, hvor overskydende vindenergi kan oplagres til tidspunkter, hvor vinden ikke blæser. En slags rullende batterier. Bilister kan få automatisk besked, når det er billigst at oplade bilen. Intelligent brug af overskudsenergi: Opladning af el-biler. 8

9 Ældre længere i eget hjem 360 Kommune med overblik Mange byer verden over kæmper med udfordringer, der ligner hinanden meget: Indbyggerne lever længere, antallet af mennesker med kroniske sygdomme stiger, og det samme gør nødvendigheden af at udbygge sundhedsvæsnet, så det kan imødekomme behov og forventninger. Det eneste, som langt fra altid stiger, er de budgetmæssige rammer. Denne problematik gælder også for den italienske by Bolzano, og det er baggrunden for, at man har indgået et samarbejde med IBM om at afprøve, hvordan flere ældre borgere kan blive længere i eget hjem uden at tryghed og sikkerhed sættes over styr. I Secure Living-projektet er de ældres hjem udstyret med sensorer, der i realtid overvåger en række faktorer i hjemmet, f.eks. temperaturudsving. Informationerne sendes til et kontrolcenter og via mobiltelefoner direkte til plejepersonalet, som kan reagere, hvis der er behov for det. I tilfælde af alvorlige problemer kan systemet også direkte kontakte f.eks. familiemedlemmer eller alarmcentralen. Systemet er indrettet sådan, at brugerne kun får den hjælp, de har behov for, og sundhedsudgifterne bliver ikke unødvendigt belastet, fordi plejen er mere skræddersyet den enkelte ældre, end det tidligere var tilfældet. I den italienske by Bolzano, er de ældres hjem udstyret med sensorer, der i realtid overvåger en række faktorer i hjemmet. Det hjælper altid at have et godt overblik, og i Alameda i Californien har IBM hjulpet de kommunale myndigheder med at danne et 360- graders overblik over, hvilke af de forskellige afdelinger i forvalt ningen hver enkel borger har været i kontakt med, og hvilke ydelser og services borgeren har modtaget. At medarbejderne nu har et bedre overblik har hjulpet med til både at sænke omkost ningerne og svartiden i forhold til borgerhenvendelser. Socialforvaltningen i Alameda County (Alameda County Social Services Agency) tager sig af alt fra jobaktivering, sociale ydelser og placering af børn i plejefamilier til udlevering af fødevarekuponer. I alt har cirka 10% af områdets beboere behov for forvaltningens hjælp. Med hjælp fra IBM har forvaltningen på under seks måneder fået implementeret et analysesystem, som giver sagsbehandlerne en samlet oversigt over de borgere, som får hjælp i forvaltningen. Ved at koordinere og sammenholde disse informationer kan forvaltningen nu let identificere eventuelle huller og lede penge og ressourcer de steder hen, hvor der er mest brug for dem. IBM hjalp de kommunale myndigheder i Alameda, Californien med at danne sig et 360-graders overblik. 9

10 Med City Assessment Tool og Smarter Cities Exploration Workshop har IBM skabt to unikke værktøjer til at hjælpe byer med at afdække og udfolde deres potentiale for vækst og fremgang. Bystyret har som udgangspunkt en idé om, hvilken udvikling det ønsker i byen. Der er områder, man gerne vil forbedre sig på, og det kræver ændringer. Men hvordan sikrer man sig, at man får skubbet udviklingen i den rigtige retning og når frem til et resultat, der ligger inden for mulighedernes grænser og gavner byen mest muligt? Her kan IBM hjælpe med to grundigt afprøvede værktøjer: City Assessment Tool og Smarter Cities Exploration Workshop. City Assessment Tool inddrager myndighederne i et samarbejde og giver et 10 billede af, hvilket niveau en by befinder sig på. Hvilke styrker og svagheder har byen i forhold til lignende byer, og hvilke områder skal byen udvikle sig på for at sikre fortsat vækst og fremgang? Smarter Cities Exploration Workshop er en todages workshop, der giver ideer til, hvordan man konkret når frem til de mål, man har sat sig. City Assessment Tool finder byens stærke sider Der er mange faktorer, som er med til at afgøre, om en by er attraktiv at bo i. Der er de åbenlyse gode skoler, trygge omgivelser og så videre, men der er også mindre synlige faktorer såsom mulighederne for at starte nye virksomheder op, grøn profil eller sagsbehandlingstiden hos kommunen. IBM har udviklet City Assessment Tool, som er et værktøj til at sammenligne en bys profil med andre byer. IBM måler nogle faste faktorer, som er med til at afgøre, hvor attraktiv og konkurrencedygtig en by er. En by bliver målt på en række områder inden for borgerservice, indbyggerprofiler, erhvervsliv, transport, kommunikation, vand og energi. Resultaterne giver et meget klart billede af, hvor en by er stærk. Er der tale om en by for iværksættere, har byen en særlig grøn profil, eller har byen helt andre stærke sider, der skiller sig ud? Undersøgelsen viser også de områder, hvor der kan være behov for at skubbe til udviklingen i byen. Ved at kende byens profil er beslutningstagerne langt bedre rustet til konstruktivt at arbejde sig hen imod den udvikling, man ønsker. Konkurrencen om at tiltrække kvalificerede medarbejdere bliver hårdere, uanset om det er dansk eller udenlandsk arbejdskraft, man vil tiltrække. Derfor er det vigtigt, at man selv har de informationer, der er nødvendige for at skabe de rigtige ændringer. Faktorer som skoler, sundhed, borgerservice, miljø og trafik har betydning for, om vi er glade for den by, vi bor i. Byerne kan selv gøre meget for at blive mere attraktive, men City Assessment Tool kan synliggøre, hvor man har sine styrker og svagheder i forhold til andre byer i et givent område, siger Anders Quitzau, Innovationschef hos IBM Danmark. Smarter Cities Exploration Workshop globale ideer til lokale udfordringer En ting er at sætte sig et mål, noget andet er at nå målet. Men det bliver lettere, hvis man får gode råd af folk med erfaring og ekspertise på området. Det er netop her den anden løsning fra IBM, Smarter Cites Exploration Workshop, bliver meget relevant. Hver workshop er et samarbejde mellem den enkelte by og IBM. Sammen skabes en målrettet kraftindsprøjtning til udviklingen af ideer og metoder, som på kort tid kan hjælpe en by med at sætte nogle mål og finde de rigtige værktøjer til at nå

11 dem. Deltagerne kan f.eks. være borgmester og byråd, forvaltningen, handelsforeningen, virksomheder og andre udvalgte deltagere, der har en interesse i, og kan bidrage til, byens udvikling. Workshoppen adskiller sig på den måde, at vi inddrager en global ekspertise, og vi kan trække på den store IBM-organisation. Samtidig arbejder vi meget fokuseret med de problemstillinger, der er udpeget af og dermed relevante for netop den by, der deltager i workshoppen. Når vi finder nogle løsninger, kan vi takket være vores ekspertise trække på de rigtige folk med den rigtige viden til gennemførelsen af de projekter, vi definerer sammen med byen, siger Anders Quitzau. Fokus på udfordringer På første dag arbejder deltagerne og IBM s eksperter Smarter Cities Exploration Workshop har to formål At afdække de potentielle faktorer, der kan give vækst i byen (Dag 1) At klarlægge en konkret, men overordnet plan for, hvordan byen rent praktisk kan komme frem til de nødvendige og ønskede løsninger (Dag 2) på at finde frem til, hvilke konkrete udfordringer en by har brug for at få løst. Her bidrager IBM blandt andet med sine globale erfaringer og best practices fra lignende problemstillinger. Ud over IBM s folk på workshoppen deltager op til 100 IBM ere virtuelt fra hele verden. De lokale deltagere kan stille spørgsmål og udveksle ideer og erfaringer med IBM s specialister og kreative folk, der sidder rundt omkring på kloden og er i digital kontakt med workshoppen. Når dagen er omme, bruger IBM s team aftenen og natten på at arbejde videre med de udfordringer, man i workshoppen er blevet enige om at fokusere på. Dermed får hver enkelt by, der deltager i workshoppen, adgang til IBM s mest erfarne og kreative hoveder med ekspertise i at løse præcis de udfordringer, der er behov for at se på i den aktuelle workshop. Idékatalog og konkrete løsninger På andendagen sørger IBM for at samle idéerne fra nattens kreative arbejde i et idékatalog med løsningsforslag, som bliver fremlagt for deltagerne. Med idékataloget i hånden bruger deltagerne og IBM dag 2 til at udvikle en plan for, hvordan man praktisk når sit mål. På workshoppen hjælper IBM med at sætte nogle mål for, hvor man som by vil hen. Workshoppen er et godt værktøj til at inddrage en række kreative og kompetente mennesker, som kan bidrage med nytænkning og nye metoder, der kan bruges i et idékatalog til holdbare løsninger, siger Anders Quitzau. Fordelen ved workshoppen er, at det er et intensivt forløb, som giver nogle konkrete værktøjer til at bevæge byen i den rigtige retning. Flere hoveder tænker bedre end få, og Smarter Cities Exploration Workshop er netop skabt for byer, der selv ønsker at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Hvor meget fylder kollektiv transport på agendaen? Er der reelt plads til alle de cykler, vi ønsker os i byerne? 11

12 Intelligente beslutninger om forbrug af el, vand, gas og olie Shared Care og telemedicin skal lette samarbejdet og sikre bedre pleje I Danmark er mere end 1,7 millioner mennesker ramt af kroniske sygdomme, og tallet vokser hele tiden. Behandling og pleje udgør over 75% af udgifterne til sundhedsvæsnet og lægger et voksende pres på økonomien. En udfordring, som det kræver nytænkning at løse i form af både nye teknologier og nye samarbejdsformer. Byen Dubuque i staten Iowa er kendt for at være en af de førende byer i USA, når det gælder bæredygtig udvikling. Byen med indbyggere er nu gået sammen med IBM om at styrke byens energiog vandforsyning og transportsystem samtidig med, at belastningen af miljøet reduceres. Målet er på sigt at skabe et automatiseret system, hvor såvel almindelige borgere som virksomheder altid kan få de informationer, de behøver for at kunne træffe de mest økonomiske og miljøvenlige beslutninger, når det gælder deres forbrug af el, vand, naturgas og olie. Det skal ske ved at digitalisere og forbinde byens forskellige systemer, så de kan registrere og analysere data på tværs, for at det bliver muligt at reagere intelligent og hensigtsmæssigt i forhold til behovet. Ud over IBM og Dubuque by er også en række lokale og regionale virksomheder involveret i projektet, foruden NGO er og statslige myndigheder. Projektets første fase sigter mod at udbygge indbyggernes forståelse af deres eget energi- og vandforbrug som udgangspunkt for at kunne reducere omkostningerne og CO 2 -udslippet. Til det formål har IBM bygget en platform for Real-time Integrated Sustainability Monitoring, der giver et overblik i realtid over bl.a. el- og vandforbrug. Et automatiseret system giver alle et overblik i realtid over deres forbrug af el, vand, naturgas og olie I Region Syddanmark er man sammen med IBM gået i gang med at udvik le en Shared Care -platform, som sikrer bedre ko ordi ner ing med patienten i centrum på tværs af sundhedssektoren. Shared Care-platformen gør det muligt for sundhedspersonalet at orientere sig om patienternes udvikling og tilstand, uanset hvor behandlingen fore går, ved hjælp af integration af data fra praktiserende læger, hospitaler, laboratorier og dataindsamling fra patienternes hjem. Patienterne får samme adgang til informa tionerne og får dermed bedre mulig hed for at blive aktive deltagere i deres eget sygdomsforløb. Platformen styrker kommuni kation og informationsdeling på tværs af sundhedssektoren og sik rer patienterne den optimale behandling. Samtidig er det muligt at automatisere arbejdsgange, hvilket frigiver ressourcer til patientbehand ling. Shared Care hand ler om at give sundheds personalet den nødvendige viden om patienterne, så de får et bedre grundlag for at træffe beslutninger om behandling, og så alle bidrager til behandlingen i ét koordineret forløb. Shared Care-platformen er en åben og fleksibel platform, som understøtter generiske forløbsprogrammer, der let kan tilpasses forskellige sygdomsområder. Shared Care kører lige nu som pilotprojekt for hjertepatienter i Region Syddanmark, og det er planen, at systemet løbende skal udbygges med andre behandlingsområder som for eksempel diabetes og KOL. 12

13 Online masse- brainstorm Som mange andre byer i disse år er også Coventry, der med indbyggere er Englands niende største by, tvunget til at træffe vanskelige beslutninger og gennemføre besparelser for at få budgettet til at hænge sammen. Men hvordan sikre sig, at alle gode ideer når frem og bliver hørt i en sådan proces? I Coventry besluttede byrådet at bede IBM hjælpe med at facilitere et online-forum, der kunne engagere byens borgere i en dynamisk diskussion om de rette beslutninger. Det resulterede i en brainstorm, der forløb over tre dage på et interaktivt online-forum, og hvor over 800 forskellige borgergrupper og foreninger deltog og bidrog med synspunkter, holdninger og forslag. Den såkaldte CovJam viste, at når man giver forskellige grupper mulighed for at samarbejde og dele informationer på en effektiv måde, så kan det skabe et frodigt udgangspunkt for innovative ideer, som efterfølgende både gav byrådet værdifuld indsigt i borgernes behov og bekymringer og gode forslag til at arbejde videre med. Efter selve brainstormen blev IBM s avancerede COBRA-tekstanalysesystem brugt til at organisere den ustrukturerede brainstorm-information og til at identificere mønstre og trends, som kunne hjælpe byrådet med at prioritere de vigtigste emner og synspunkter.!? Borgere og interessegrupper bidrager gerne med ideer til, hvordan byens budget skal hænge sammen. 13

14 Bedre turistinformation Venedig nyder i høj grad godt af at være førende inden for turist-industrien. Alligevel skaber turismen nogle unikke udfordringer for byen: Øget forurening, større krav til at beskytte områdets skrøbelige økosystem, slitage på byens historiske skatte, samtidig med et presserende behov for styring af fodgængere og de store mængder af turister, der ønsker en unik og positiv oplevelse af byen. Løsningen fandt bystyret i Venedig sammen med IBM. Det blev et pilotprojekt TagMyLagoon. Det nye system gør det muligt for turister og lokale beboere hele tiden at få adgang til informationer om turistattraktioner, trafik og overnatningsmuligheder på trådløse enheder som mobiltelefoner eller tablets via det eksisterende wi-fi netværk i Venedig. Takket være passive sensorer placeret på udvalgte steder ved byens turistattraktioner får turister nu mulighed for at modtage relevante oplysninger om turistattraktioner på deres telefon eller tablet. Turisterne kan tage et billede af turistattraktionen, og så sørger TagMyLagoon automatisk for at sende relevante informationer og tips om andre seværdigheder i nærheden til brugernes mobil. Løsningen er praktisk for Venedig, fordi systemet samtidig indsamler informationer om, hvordan turisterne bevæger sig igennem byen. De informationer kan så bruges til at flytte turisternes ruter gennem mindre trafikerede områder af byen. Det får fodgængertrafikken til at flyde bedre, og så får Venedig samtidig stimuleret butikkerne længere væk fra turisternes traditionelle ruter. TagMyLagoon fungerer ved hjælp af et simpelt lokaliseringssystem og sender oplysninger via byens eksisterende wi-fi-netværk. Både de lokale beboere og turisterne har adgang til netværket via håndholdte enheder, hvilket gør TagMy Lagoon anvendeligt for rigtig mange mennesker. Som turist bliver oplevelsen større, når man kan få information om de ting, man ser. 14

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer En smartere planet Smartere handel Smartere mad Smartere sundhed Smartere trafik En smartere planet Smartere energi Smartere bank Smartere byer Smartere forvaltning En smartere verden Verden er ikke effektiv.

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Grønne løsninger Answers for the environment. Stormster den sidste nye generation elbil, er parat til at indtage landskabet Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Det københavnske

Læs mere

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger« Juni 2012 8 Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«nye værktøjer til tidlig softwaretest giver danske virksomheder et forspring 14 Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Vejen til innovation

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Maj 10 MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR Risikostyring Kravene til kommunerne kræver styr på risiciene F OTO:

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk Program Ajour and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 29. november & Fredag den 30. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet

Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet 4.10.10 Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet Indledning Dette notat beskrivelse forbrugernes muligheder for at levere fleksibelt elforbrug til et

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Det inspirerende byggeri Fra

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

LYSET DIN CHIP FORD IT DUMME? RUTSCHEBANE OG IDEEN STOL PÅ DEN SORTE VI SKAL STILLE TAL MED DIN

LYSET DIN CHIP FORD IT DUMME? RUTSCHEBANE OG IDEEN STOL PÅ DEN SORTE VI SKAL STILLE TAL MED DIN LYSET OG IDEEN STOL PÅ DIN CHIP DEN SORTE FORD IT VI SKAL STILLE DUMME? TAL MED DIN RUTSCHEBANE kolofon OPLAG. 5000 EKSPL. ISBN: 87-91258-77-4 TRYK: KAILOW-GRAPHIC PROJEKTLEDER: HENRIK MAHNCKE, VTU TILRETTELÆGNING

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet November 2014 1 Konsulentfirmaet Lilli K Larsen Tessebøllevej 39 4681 Herfølge

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere