Nok om min baggrund, - lad os se på de muligheder der eksisterer og ISÆR baggrundene for det muliges kunst, inden for fagområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nok om min baggrund, - lad os se på de muligheder der eksisterer og ISÆR baggrundene for det muliges kunst, inden for fagområdet."

Transkript

1 God dag, og tak for invitationen til Havneteknisk seminar, hvor emnet JEG skal tale om, er de kommercielle udfordringer, og ikke mindst, de IKKE udnyttede muligheder der eksisterer ved anskaffelse og drift af moderne havneudrustning. Inden jeg fremfører mine betragtninger vil jeg gerne kort præsentere mig selv og min professionelle baggrund, - som naturligvis er den erfaring der gør mit indlæg aktuelt. Mit navn er som sagt SLJ og jeg er oprindelig uddannet smed og maskinarbejder på en tidligere motor fabrik, hvor jeg i 1960 tallet fik min første grundlæggende erfaring med det martime miljø. Efter maskinist skolen og forsvaret, - tog jeg jobbet som international rejsende teknikker vedrørende installation, servicering og reparation af industri anlæg opstart af egen virksomhed, Havneservice Skibsmotor og Maskinværksted, - hvor service, reparation og salg af havnekraner i Danmark hurtigt blev den fremherskende aktivitet, - det foregik i samarbejde med Åkerbergs Maskin AB i Sverige. Efter registreringen af Åkerbergs Maskiner AS dk, i 1979, hvor vi kocentrede os mobile havnekraner, købte jeg i 1981 moderselskabet Åkerbergs i Sverige, som på det tidspunkt var blevet en koncern med datter selskaber i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Med de 4 nordiske lande som hjemmemarked, og hovedvægten på salg og service af havnekraner, drev jeg herefter Åkerbergs i 25 år, - hvorefter jeg solgte virksomheden til JMM Group - men fortsatte som daglig leder i godt 10 år, - indtil sidste sommer, hvor min planlagte fratrædelse fandt sted. Det har været 35 fantastiske år, hvor jeg ikke har kedet mig et eneste minut. Ved hjælp af en simpel virksomheds strategi, hvor salg og service har samme høje prioritet, lykkedes det hurtigt at blive den største og ledende special - virksomhed i norden, inden for dette snævre fag område. I forbindelse med min fratrædelse sidste sommer, havde jeg den positive oplevelse at verdens største kranleverandør præciserede, at DERES interne statistikker viser, at jeg er den enkelt - person som har solgt, leveret og indgået flest servicekontrakter på havnekraner i de 4 nordiske lande. Enhver ved, at sådant et prædikat, - jo ikke opnås, som en enkelt mands værk. Succesen i Åkerbergs beror jo først og fremmest på den rette strategi, forståelse og et utrættelig, intens samarbejde parterne imellem, - disse erfaringer kommer vi tilbage til senere. Siden min fratrædelse som daglig leder i Åkerbergs, har jeg, i et stærkt reduceret omfang beskæftiget mig med uafhængig rådgivning inden for de krantekniske/logistiske og kommercielle problematikker, som hersker i havne. Nok om min baggrund, - lad os se på de muligheder der eksisterer og ISÆR baggrundene for det muliges kunst, inden for fagområdet. Ved hjælp af mine 35 år som forhandler, i tæt samarbejde med de RELATIVT få eksisterende Europæiske havne krans producenter, har jeg sikret mig et indgående kendskab til disse aktøres DNA. På samme måde er det med havnene i de nordiske lande, de er alle havne, men der er ikke 2 havne der er ens. Det ved alle! men hvad er det så for lighedspunkter, der kan gi en mergevinst ved en eventuel fælles indsats. Det vil jeg gerne give min uvildige og objektive vurdering på. Lad os springe direkte ud i de økonomiske kendsgerninger. De seneste årtier, har på kran leverandør siden været præget af et BÅDE økonomisk og teknologisk udskilningsløb. Efter den vel overståede globale

2 finanskrise efterlader markedet sig, et snævert antal væsentlige havnekrans leverandører, som totalt set kan tælles på en hånd. Konkurrencen er ben hård og derfor optræder der ikke de store pris forskelle ved anskaffelse af nye kraner. Forskelligheden ligger hovedsagelig i det teknologiske udgangspunkt, som den enkelte producent har valgt at gøre brug af, OG den after-marked politik man hver især har valgt at tilbyde. De tilbageblevne europæiske producenter overholder stort set samme normer og høje kvalitetsniveau, - det er alene forskelligheden i de individuelt valgte tekniske løsninger og after marked service niveau som leverandørerne kan tilbyde, der over årene efter leveringen, påvirker kranejerens drift økonomi og drift sikkerhed. Den eksplosive teknologiske udvikling, som vi har set i de seneste årtier på kransiden, efterlader havnene som købere i et teknisk/kommercielt dilemma, idet tilvalgs mulighederne i forhold til standard produktet er vanskeligt at overskue. Det reelle dilemma er, - at sikrer man sig IKKE de optimalt tilgængelige virkemidler ved et krankøb, er man allerede inden leveringen af en ny havnekran bagefter på point, - FORDI moderne effektiv krandrift, baserer sig på disse, typisk elektroniske avancerede faciliteter. Det er tilvalgs faciliteter som sikrer den højeste effektivitet, SAMTIDIG med at sikkerheden og komforten er forbedret. Med focus på drift sikkerhed og miljø, er det for købere som prioriterer de tilgængelige tilvalg, herved muligt at sub optimere den samlede drift økonomi. Vi taler her om reelle besparelser i losse - laste tid, SAMTIDIG med et stærkt reduceret energibehov. De havne som har deltaget, eller fulgt resultaterne i GREEN HARBOUR aktiviteterne, kan sikkert bekræfte, at der ved hjælp af relativt små investeringer og teknologiomlægninger løbende registreres store økonomiske besparelser, - det gør sig på samme måde gældende i forbindelse med den pallette af diverse teknik tilvalg der er til rådighed, i forbindelse med køb af moderne kran udrustning. Seneste kranteknologiske fremskridt på energisiden, - er en tilkøbsteknologi som betyder en helt op til 50% energi besparelse af den normalt tilførte energi, - kort fortalt er systemet, i modsætning til en standard kran, i stand til at opsamle den bremse og sænke energi som på en standard kran helt normalt går tabt. Den akkumulerede energi, tilføres herefter automatisk-supplerende, og resultatet er i praksis en hurtigere kran, med et mindre energiforbrug. Denne specifikke tilvalgsmulighed hører til i den lidt dyrere ende af skalaen, men nu efter en årrækkes drift erfaring, er tilbagemeldingerne særdeles lovende. De højproduktive havne som har satset på systemet, roser teknikken i høje toner, idet kombinationen af produktivitets forbedring, kombineret med energibesparelse sikrer en kort tilbagebetalingstid og en årlig høj forrentning af investeringen. I dagens program er der ærgerligt nok ikke tid til at detail-beskrive de mange tilvalgs teknikker som er til rådighed, men MIN erfaring er desværre, at Norske havne IKKE i væsentlig grad, udnytter de teknisk/kommercielle muligheder som markedet tilbyder. Den væsentligste grund er af naturlige årsager strukturel. Lad os et øjeblik forlade den lokale struktur og se lidt på den globale udvikling inden for havnedrift. Globaliseringen og de generelt stærkt stigende fragtmængder har skærpet konkurrencen og accelereret havne forretningsmulighederne enormt. Det har afsted kommet en voldsom vækst i nye havnestrukturer herunder private havne drift selskaber der opererer ww. For at sætte DET lidt i perspektiv, så har de voksende godsmængder global set, betydet et eksplosivt voksende kransalg de seneste årtier. For år siden blev der eksempelvis produceret totalt havne mobil-kraner om året, i de seneste år er antallet, (som er stadig støt stigende) vokset til mellem 210 og 240 stk pr år, og det er vel at mærke samtidig, - kapacitetsmæssigt større kraner vi taler om. For Ship to Shore kranernes vedkomne hersker præcis den samme tendens, blot med et endnu større antal enheder til følge. Tidens teknologiske muligheder, sammen med det store antal kraner som produceres, har muliggjort nogle kran tekniske landvindinger og effektiviseringer for havnene, som i dag desværre kun udnyttes fuldt ud af de

3 største (ofte privat ejede) havne drift selskaber. NETOP for at opnå den optimale drift -sikkerhed og bedst tænkelige økonomi, er de globale havne drift selskaber langt mere ambitiøse i deres samarbejde med leverandørerne, end det er tilfældet mellem nordiske havne og leverandørerne. De muligheder der ligger for kommercielle partnerskabskontrakter hvorigennem det reelle drift ansvar nøje kan specificeres og fordeles havnen og leverandøren imellem, udnyttes IKKE i nævneværdigt omfang af de nordiske havne. Det ER nærmest en grotesk, at de store havne selskaber, som af naturlige årsager har en langt større repræsentativ professionel personale sammensætning, udnytter mulighederne nærmest 100% og sikrer sig leverandørernes opbakning fuldt ud, - i både kommerciel og driftsteknisk sammenhæng, - HVORIMOD de forholdsvis små nordiske havne der ikke har det samme høje interne kompetence niveau, - IKKE benytter sig af de muligheder og fordele der ligger i en sådan ansvarsfordeling. Det er i dag, en stærkt voksende global praksis at havnene ikke EJER kranerne som man betjener sig af. I de nordiske lande har den form for partnerskabs aftaler i en årrække været helt almindelig i gaffeltruck branchen, og når det gælder container truck og reachstackere, er denne form for ansvarsfordeling på samme måde i dag blevet mere reglen end undtagelsen. NÅR det nu også er en voksende praksis inden for havnekransområdet, er det NETOP begrundet i de stigende krav til drift sikkerhed og økonomi. Populært sagt, går løsningen på at kranleverandøren sælger krantimer i form af en optimal udrustning som man stiller til rådighed, hvor alt er inkluderet i timeprisen, bort set fra brændstof, el forsyning og kran betjeningen, som havnen naturligvis selv varetager. Denne type aftaler er blevet populære, fordi havnen i så fald kan koncentrere sig om at drive havn, og man skal ikke bekymre sig om drift problematikker som fornyelser/udskiftninger, optimeringer, service og reparationer, - OG man som havn på forhånd ved, præcist hvad det koster pr time at drive med den nyeste, og altid mest optimale kran teknologi. Der er en række indlysende grunde til at ud-budende, som de oftest ses i det nordiske regi, er mangelfulde. Med risiko for at fornærme nogle af de tilstedeværende, så vil jeg ALLIGEVEL prøve at nævne nogle af de mest fremherskende mangler, hvorved havnene implicit ikke opnår det som leverandørerne KUNNE inkludere, UDEN væsentlig merpris. Moderne kranteknologi er i høj grad baseret på de muligheder der ligger i elektroniske styre og kommunikationssystemer. Standard kranen er udrustet med en avanceret computer og en række program muligheder, der alt efter behov kan aktiveres og udbygges. Det er helt, som vi alle sammen kender fra vores egen dagligdag, op til den enkelte at sikre den nødvendige programvare for at kunne gøre vores job effektivt. Disse tilvalgsprogrammer som vi løbende installerer i vore personlige computere, ved alle er nødvendige for at vi kan yde en tidsvarende indsats i vores daglige job. På samme måde er det ved anskaffelse af moderne kraner, - det er i dag ikke alene et spørgsmål om at anskaffe en specifik løfte kapacitet. Som alle andre avancerede produktions apparater er moderne kraner, (for at leve op til tidens krav), udrustet med moderne computer teknologi, som hvis der tilkøbes den nødvendige programvare kan håndtere utrolige datamængder i bestræbelserne på at effektivisere den totale havnedrift. Jeg har set i dagens program at Kent Busk netop har både fremtidens muligheder vedrørende, management, sikkerheds og operationelle IT systemer på sit program, så jeg vil blot bekræfte at den computer teknologi som den moderne havnekran indeholder, er forberedt til netop til den type kommunikation på kryds og tværs. Det mest skræmmende man som leverandør oplever, bla. i Norge, er at havnene ofte graver sig ned, i et OBJEKTIVT set, mangelfuldt regelsæt omkring offentlig udbud, - og glemmer alle de andre, mindst lige så

4 vigtige parametre som gør sig gældende ved investering i store driftsmidler, - kapitalgoder der ikke alene skal være effektive, - men også profitable i 10, 20 og ikke usædvanligt, helt op til 30 år frem. Hensigten og reglerne om offentligt udbud er reelle nok, men i små og mellemstore havne, som udgør 99% af alle nordiske havne, opnår man naturligvis ikke den nødvendige rutine på indgåelse af den slags store enkelt kontrakter, - simpelt hen fordi anskaffelsesfrekvensen er så lav som den er. Mange havne benytter sig derfor af ekstern udbudshjælp fra rådgivere, som yderst sjældent har den optimale kran ekspertise, - ofte med et ideforladt og totaløkonomisk sørgeligt resultat, - men ok, havnen har sikret sig rene hænder. Det er på samme måde en helt almindelig praksis, at de meget forskellig artede rådgivere fortolker udbudslovgivningen uens, og min oplevelse er, at uligheden sjældent er til havnens fordel. I min optik, er det en indlysende organisations opgave, - FOR feks. en Havne Forening at kordinere en mere professionel gøren og laden i forbindelse med store udbud. Det at finde landets bedste kontrakt jurist inden for området, er en opgave for sig, og det ligger lige til højre foden, at det er en forenings opgave, at udarbejde en fælles aftale med en sådan jurist, så en professionel rutine kan opnås, - en rutine som alle jo herefter kan nyde godt af. Til sammenligning, - er det af samme grund, at BYGGERIETS organisationer, selv har egne jurister ansat til at varetage medlemmernes interesse, - NETOP i bestræbelser på den legale udnyttelse af grænselandet inden for UDBUDS lovgivningen. I øvrigt ligger der en hel del gratis points at hente, hvis man på samme måde benytter en sådan fælles kontrakt jurist til indgåelse af slutkontrakter. Det er for mig helt tydeligt, - at selv den mest begavede jurist OGSÅ behøver rutine og derfor må specialisere sig. Desværre ser jeg alt for mange eksempler på, at havnens hus advokat, (igen på grund af manglende rutine), overser væsentlige detaljer inden for specialet, ligesom uvæsentlige overfortolkninger også opleves i et vist omfang. For retfærdighedens skyld skal det også præciseres, at jeg i min karriere heldigvis også har mødt blændende dygtige jurister som til perfektion har varetaget den respektive havns interesser i kontrakt sammenhæng, ved krankøb. I den situation, er resultatet IKKE kun til havnens fordel men bestemt også i leverandørens interesse, at der bliver udført et tidsvarende kontrakt job. På samme måde vil jeg anbefale at der fokuseres mere på de fælles kommercielle og tekniske muligheder i forbindelse med krankøb. Jeg nævnte tidligere at mange havne ikke har tilstrækkelig resurse i forbindelse med den tekniske opdatering, - og det er helt naturligt. Derfor bærer udbuddene ofte præg af katastrofale specifikations mangler i forhold til dagens standard og tekniske muligheder. Leverandørerne er pisket til at overholde udbuddet og tilbyde det der spørges på, og slut resultatet ender derfor ofte, med en ikke tidsvarende kran leverance. Et andet vigtigt tema i forbindelse med udbud og indgåelse af krankøbs kontrakter er den daglige drift. De fleste havne kender til drift problematikker, - populært kaldet utilsigtede stop! Tidligere var man i havnene organiseret til at håndtere en vis procent vis driftstop og det var nærmest en NATURLIG rutine-sag at håndtere driftstop. Det der kendetegner en moderne effektiv havn er at man IKKE HAR drift problemer, som afstedkommer stop, under losning og lastning. I værste fald accepteres promiller. Jeg anbefaler på det kraftigste, at man i sine udbudsbetingelser og/eller partnerskabsaftaler, ANSVARS FORDELER drift sikkerheden med leverandørerne, så købet af eksempelvis en ny havne kran også kontraktligt forpligter leverandøren på DRIFT siden. Flere af de tilstedeværende seminar-deltagere har oplevet utilsigtede kran drift stop som har stået på i dage og i værste fald uger, - hvilket naturligvis er helt uacceptabelt i et professionelt miljø jeg vil gerne

5 belyse hvordan og hvorfor det fortsat finder sted i vore dage. Da er vi nød til at se på de juridiske aftaler som er indgået, leverandør og havn imellem. Det er HER leverandørenes såkaldte DNA spiller ind, - de er langtfra ens, men der ER alligevel lighedspunkter i deres organisationsstruktur. Ens for dem alle er, at de er organiseret med et salgs- apparat, der har vide rammer i hele op-handlingsperioden, - indtil kontrakten er signeret. En anden fællesnævner er, at de har interne jurister ansat, som håndterer kontrakterne, - og fra det øjeblik kontrakten er færdigformuleret og signeret af begge parter, er økonomien i det enkelte kranprojekt fastlåst til de specifikke kalkulerede vilkår som indgår i den enkelte købskontrakt. Der er ingen tvivl om, at der er afsat de nødvendige resurser til reklamationer i garanti perioden, men der er utallige eksempler på at opbakningen omkring eksempelvis reservedelsleverancer og servicearbejder UDEN for garantitiden, i mange tilfælde IKKE lever op til tidens krav, - hvilket i min optik ALENE beror på mangelfulde kontrakt forhold på købstidspunktet. Indledningsvis kan det måske være svært at forstå HVORFOR der kan opnås en mere effektiv drift, via partnerskabs aftaler, feks ved hjælp af en kran som ejes af en udenlandsk leverandør? jeg skal prøve at beskrive baggrunden og mulighederne. Kran producenterne har simpelt hen fulgt udviklingen tæt i den øvrige maskin- branche og da man ad åre er kommet op på at producere et tre cifret antal enheder pr år, bliver det mere relevant med denne type partnerskabs aftaler. Det er den sikreste metode til, at komme helt tæt på sine kunders daglige problematikker og derved opnå et tættere forhold til den fælles værdi skabelse. Det er indlysende, at I kampen om kran kunderne har man samtidig forstået, at der hvor det måtte være en fordel for kunderne, kan den form for aftaler også generere større markeds andele. Man har accepteret at successen i højere og højere grad baserer sig på drift sikkerhed og driftsøkonomi. Filosofien er derfor, at hvis man ad den vej selv, som producent, påtager sig det 100% fulde drift ansvar, vil den nødvendige tekniske feed-back blive optimal, med omgående eksekvering til følge, - hvilket i højeste grad matcher tidens krav. Helt grundlæggende, har vi her med store solide virksomheder at gøre, som IKKE indgår skriftlige, juridisk bindende aftaler, uden at kunne magte opgaven. Specificerede forpligtigelser bliver pr definition overholdt, - så man behøver ikke at tvivle på lødigheden eller værdien af den slags aftaler, - og producenternes apparat ER effektivt hvis det SKAL være det. Man har allerede i en årrække med succes, gjort brug af det nødvendige apparat og teknikker på after-sales siden, også på langt mere eksotiske og vanskeligt tilgængelige markeder, end det nordiske. Så de geografiske problematikker er håndterbare. Det er i den sammenhæng, en stor fordel at leverandøren selv planlægger og foretager den forebyggende service, blandt andet via de allerede eksisterende elektroniske overvågningssystemer, så der altid kan gribes ind, l god tid før man nærmer sig et eventuel UTILSIGTET stop. Stratetisk, er det for leverandøren også en fordel, selv at kontrollere kranenheden. Leverandørens muligheder for at sætte en ny kan ind i kontrakten på et tidspunkt hvor der feks er mangel på brugte kraner, er langt mere fordelagtigt end ved et salg af en ny kran, at skulle være tvunget til at i bytte-tage samme kran på et uhensigtsmæssigt tidspunkt.

6 For leverandøren, vil værdien være højere for en kran som man selv har serviceret 100 % fra dag 1, drift garanti - risikoen ved videresalg, vil på samme måde for leverandøren være mindre osv. osv. alt sammen parametre som er med til at gøre sådanne ultimative partnerskabsaftaler realistiske. Når jeg nævner den ultimative partnerskabsaftale, hvor leverandøren ejer kranen og havnen i princippet kun køber timer, - så er det alene for at illustrere et eksempel på det muliges kunst, - som allerede fungerer i praksis i mange professionelle havne. Jeg vil vove den påstand at hvis Norske havne fornyer deres holdninger til hvad der er muligt at opnå i samarbejde med leverandørerne, - så vil man kunne opnå fordele som man ikke nyder godt af i dag. Mit bedste råd til havnene i dag er, at man højere i grad skal samarbejde med kran leverandørerne. Kran leverandørerne ER i langt højere grad, end havnene opfatter det, motiveret til et tættere samarbejde, hvor man vil gå meget langt for at tilgodese havnenes ønsker. Det er HER vigtigt at man som havn selv tager teten, er velforberedt og fremfører sine optimale ønsker, - alt er muligt, - det umulige tager blot lidt længere tid. I tror det måske ikke! men virkeligheden er, at salgspriserne på en ny kran stort set IKKE varierer, - og den variation der optræder, ikke er nævneværdig. Der hvor havnene kan opnå den helt store gevinst ved hjælp af et tæt samarbejde med leverandørerne, er vedrørende de mere specifikke kontraktvilkår, herunder tilvalgsfaciliteter, og konkrete after-market garantier. Den moderne kran leverandør er stærkt motiveret af kreative kunder, og vil altid gå meget langt for at sikre en ordre, så længe man taler om SPICIFIKKE mulige mål, der kan opnås ved hjælp et eventuelt, konkret samarbejde. Det kan, som kommunalt ejet virksomhed, på grund af udbudsreglerne næsten opfattes som en ikke gangbar vej, at man på forhånd diskuterer mulige kontraktvilkår med en eventuel leverandør. Det er her vigtigt at præcisere, at furudgående undersøgelser, END IKKE TANGERER ulovligheder, OGSÅ selvom man inddrager EVENTUELLE kontrakt vilkår i sine diskussioner med potentielle leverandører. Der ER som bekendt ALTID plads til forbedringer, - forhindringerne som jeg ser det, er håndterbare og de er hovedsagelig organisatoriske! - logikken i det ræsonnement er, - at hvis man i sit forberedelses og planlægnings arbejde, i højere grad også involverer potentielle leverandører, - glemmer hæmningerne, - og fremlægger sine MEST ambitiøse planer, - så VIL både havnene, kran leverandørerne og i sidste ende transport køberne kunne tjene på de muligheder der ligger i at sub optimere specifikation og ansvarsfordeling, - i form af et præliminært kontrakt udkast. Sagt med andre ord, så foreslår jeg, at i som havne bytter rundt på række følgen i udbudsarbejdet. Brug meget mere tid på det forberedende, det detailtekniske og den kontrakt-mulige ansvarsfordeling, så underlaget for det endelige udbud derved bliver forud optimeret, inden udbuds annonceringen. Jeg skal undlade at komme med flere superlative forslag, - og selvom jeg HAR meget mere detailteknisk på hjerte, håber jeg alligevel, at mit forsøg på at illustrere nogle få af de udfordringer og muligheder som jeg ser dem, - må være brugbare i et vist omfang. Tak for ordet, - tak for opmærksomheden, -. Havneteknisk seminar juni 2015 Næringslivets Hus, Oslo. Basis manuskript, v/foreleser Steen Lauge Jensen, SLJ Consulting aps. Kontakt: Telefon

7

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE

MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE Driftsledelse og rådgivning på tværs af grænser Windtechnik GmbH VI ER DIN PARTNER. VI KLARER DET HELE FOR DIG! MOMENTUM DEN NYE GENERATION TEKNISK DRIFTSLEDELSE ØKONOMISK DRIFTSLEDELSE

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Revolutionary power tools for real men

Revolutionary power tools for real men Ingen Ledninger Med denne stiksav er det slut med ledningen, afhængighed af stikkontakter, kort rækkevide og at falde over ledningen! Det revolutionerende nye Li-ion batteri levere en kraft som aldrig

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

DANMARKS STØRSTE UDVALG AF MASSAGESTOLE

DANMARKS STØRSTE UDVALG AF MASSAGESTOLE DANMARKS STØRSTE UDVALG AF MASSAGESTOLE Vælg kvalitet DERFOR CARERELAX har Danmarks største sortiment af massagestole. Vi sælger udelukkende gode kendte produkter som Panasonic, Fuji og Keyton. En mærkevare

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Revision af frie skoler

Revision af frie skoler Vi har specialiseret os i... 90167145216418+51228672+91773+977123+724 9470912560915790167145216418+51228672+ 773+977123+7249+5687735987738935779385 39+8677689t743689+773698+776398+77469+ 7389+84789+81378983817398+87798+768189

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Hvorfor er ESCO-konceptet interessant for Dansk Byggeri? Dansk Byggeri: 5.800

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien TOOLS TO TRUST Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien DEN MINDSTE DETALJE GØR DEN STØRSTE FORSKEL Nøjagtighed kræver indsigt i det, der er vigtigt for vores kunder og deres slutbrugere. Og det

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Vurdering af konkurrenceudsættelse for køkkenfunktionen på Nykøbing Falster Sygehus

Vurdering af konkurrenceudsættelse for køkkenfunktionen på Nykøbing Falster Sygehus Vurdering af konkurrenceudsættelse for køkkenfunktionen på Nykøbing Falster Sygehus 02-01-2011 Vurdering af konkurrenceudsættelse Catering Consulting Group (C-C-G) er, af Region Sjælland blevet bedt om

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

KARRIEREUDVIKLINGSVÆRKTØJ

KARRIEREUDVIKLINGSVÆRKTØJ Formål: Karriereankeret er et selvanalyseværktøj, der henvender sig til alle medarbejdere (specialister, generalister og ledere) i Danske Bank koncernen. Formålet med karriereankeret er at gøre medarbejderen

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del 1 144 ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf 4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Simon Moos. Maskinfabrik a s. MOOS slamsugeren. Tilpasning er ingen kunst - det er kernen i vor kompetence

Simon Moos. Maskinfabrik a s. MOOS slamsugeren. Tilpasning er ingen kunst - det er kernen i vor kompetence Simon Moos Maskinfabrik a s MOOS slamsugeren Tilpasning er ingen kunst - det er kernen i vor kompetence Vi bygger på stærke værdier... Simon Moos Maskinfabrik har 30 års erfaring i konstruktion og produktion

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

BEDRE UDBUD OG TILBUD

BEDRE UDBUD OG TILBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD Vandhuset, 28. januar 2016 V/ Kaj Stjernholm Stjernholm A/S Agenda: Generelt Hvad har vi gjort for at forsøge at møde påvirke forstå markedet! Gode eksempler - Herning Vand / Blue

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

Det komplette produktprogram

Det komplette produktprogram Det komplette produktprogram kvalitet pålidelighed værdi for pengene Hvorfor vælge Mitsubishi? JAMSTEC Når du vælger Mitsubishi, vil du få fordel af de mange års teknisk erfaring, det globale perspektiv

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner 2006 2001 Ingemann Maskinfabrik fik i 2007 tildelt DS Håndværk & Industris Erhvervspris 2007 - og blev i årene 2001 og 2006 udråbt som Gazelle virksomhed af dagbladet

Læs mere

Ingen kender byen som os

Ingen kender byen som os HJEM TIL KØBENHAVN Ingen kender byen som os Gennem de sidste 12 år har Siesbye Kapsch været en af byens førende liebhavermægler og er den dag i dag stadig den mest effektive og samtidig den største uafhængige

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

Et godt netværk Et middel til succes i jobbet!

Et godt netværk Et middel til succes i jobbet! Et godt netværk Et middel til succes i jobbet! Peter Eriksen Jensen, Netværk Danmark Peter Eriksen Jensen - CV Adm. Direktør, Orkla Food Ingredients DK - Adm. Direktør, Odense Marcipan Global direktør,

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Præsentation Poul Kilt Projektchef hos Kemp & Lauritzen med ansvar for bl.a. OPP/OPS, ESCO o.l. komplekse D&V-kontrakter. Har medvirket ved følgende

Læs mere

Holdninger. Appendiks til bogen Struktureret Test

Holdninger. Appendiks til bogen Struktureret Test Holdninger Appendiks til bogen Struktureret Test Holdninger... 1 Appendiks til bogen Struktureret Test... 1 1. Holdningers betydning... 2 2. Holdninger generelt, der fremmer test... 2 3. De enkelte aktører...

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Hvor mange ansatte er der typisk i de virksomheder, som du servicerer?

Hvor mange ansatte er der typisk i de virksomheder, som du servicerer? Resultater og konklusion af Siteloom Contracts brugerundersøgelse oktober 2015 vedr. kontraktstyring set gennem intern / ekstern bogholder / økonomiansvarliges øjne. Indledende spørgsmål: Hvor mange ansatte

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING

LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING Fra og med åbners anden melding kan der ikke opstilles faste regler, idet der er alt for mange forskellige typer meldeforløb at behandle. I stedet skal åbner spørge sig

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16

PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16 DANMARKS NATIONALBANK PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16 Præsentation af mig selv, Danmarks Nationalbank og Nationalbankens ITafdeling (1/2) Mig selv Rune Holmgaard Rathje Baggrund som IT-ingeniør

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere