SCHENKER NEWS. Fokus på Irland & Storbritannien. Kunde- og medarbejderavis for Schenker A/S. #1 Juni Schenker ekspanderer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHENKER NEWS. Fokus på Irland & Storbritannien. Kunde- og medarbejderavis for Schenker A/S. #1 Juni 2006. Schenker ekspanderer"

Transkript

1 SCHENKER NEWS #1 Juni 2006 Kunde- og medarbejderavis for Fokus på Irland & Storbritannien Side 3-7 Side 8-9 Side Schenker ekspanderer Branchecase: Shoe-D-Vision Stigende godsstrømme, miljø & ansvarlighed

2 SCHENKER NEWS Luft- og søfragt Indhold Ekspansion: Udvidelse i DK Side 3 Kundecase: Aalborg Industries Side 4-5 Forstærket globalt netværk Side 6-7 Branchecase: Shoe-D-Vision Side 8-9 Storbritannien & Irland: Schenker i Irland & Storbritannien Side Markedsmuligheder i Storbritannien Side Vækstlandet Irland Side Stigende godsstrømme, miljø & ansvarlighed: Norden rundt på brint Side 16 Danmark i front Side 17 Fordoblede godsmængder Side 18 Nyt kontor i Kina Side 18 Bamser for fred Side 19 Nyhedsavis for Schenkers kunder og medarbejdere. Ansvarshavende redaktør: Tekst: Design og layout: Kære læser, Flere og flere virksomheder oplever, hvordan presset fra den globale markedsplads stiller krav til øget konkurrencedygtighed - og én af metoderne til opnåelse af dette er globalt samarbejde. Schenker har som et vigtigt led i styrkelsen af vore globale services udvidet vore luft- og søfragtaktiviteter kraftigt i Danmark - se side 3 - og internationalt med integrationen af BAX Global og StarTrans - se side 6-7. Derudover søger vi i tæt dialog med vore kunder at udvikle de bedste logistikkoncepter til sikring af, at slutbrugerne opnår den højeste leveringskvalitet. I dette nummer af Schenker News kan du læse om to meget forskellige partnerskaber med henholdvis Aalborg Industries og Shoe-D-Vision, der deler nøgleordene leveringskvalitet og -sikkerhed - se side 4-5 og 8-9. Storbritannien og Irland har været danske samhandelspartnere i mange år, men ikke desto mindre er det Den Danske Ambassades vurdering, at der er uudnyttet afsætningspotentiale i disse lande, der vækstmæssigt er placeret et godt stykke over det europæiske gennemsnit. Vi tager et kik på landenes markedsudvikling, afsætningsmuligheder og forretningskultur på side og beskriver vort trafiksetup på side Bestil Schenkers Europabrochure»Passport to Europe«gratis på Brochuren indeholder information om alle lande i Europa og er et kærkomment opslagsværk, når du skal planlægge dine europæiske trafikker. Du finder postnummerkort, ferie-/ helligdagsoversigt, information om udenrigshandel, geografiske og demografiske forhold m.m., ligesom du kan danne dig et overblik over Schenkers europæiske set-up. Sluttelig kan du på side 18 læse om, hvordan godsstrømmene forventes at blive fordoblet, hvilket understreger vigtigheden af miljørigtige transportformer og fuld udnyttelse af transportmidlerne. Læs bl.a. om brint som drivmiddel på side 16-17, hvor du også kan se, hvordan du kan reducere miljøbelastningen fra dine landtransportsendinger. God læselyst! Med venlig hilsen SCHENKER A/S Bent Friis Marketingchef Schenkers luft- og søfragtdivision ekspanderer - globalt som lokalt Det er svært at spå om transportmarkedets fremtid, men med globaliseringen som katalysator har vi i den seneste periode oplevet et øget behov for godstransport på tværs af kontinenterne. Luft- og søfragt vil udgøre en stadig stigende del af dette øgede transportbehov, og for at imødekomme denne tendens investerer Schenker nu i en markant ekspansion på området såvel globalt som lokalt. Hos i Danmark har vi valgt at fokusere på styrket markedsdækning gennem søsætningen af 2 nye afdelinger i Aalborg og Kolding, der siden 1. marts 2006 har suppleret vore eksisterende luft- og søfragtafdelinger i Aarhus og København. I vor afdeling i Aalborg har vi valgt at fokusere på produkter inden for luftfragt, SCHENKERair, og projektløsninger, SCHENKERprojects, mens vor luftfragtafdeling i Kolding koncentrerer sig om vort SCHENKERairprodukt. Vore medarbejdere i disse afdelinger har op til 20 års erfaring inden for komplicerede projekttransporter og sikrer derfor Schenker pladsen som én af Danmarks mest kompetente udbydere af projekttransporter og relaterede serviceydelser. Endvidere kan vore danske kunder nu drage fordele af et endnu større globalt netværk, som især på luftfragtområdet har ekspanderet kraftigt gennem erhvervelsen af amerikanskbaserede BAX Global og joint venture-aftalen med StarTrans i Hongkong. Schenker indtager nu stillingen som nummer henholdsvis 2 og 3 inden for global luft- og søfragt og er derfor blandt de allerstørste spillere på luftog søfragtmarkedet med egne kontorer overalt i verden, et fælles IT-system, et online tracking-system og stor knowhow inden for alle transportrelaterede services. Denne positive udvikling vil fortsætte i løbet af 2006, hvor vi i Danmark bl.a. forventer at fordoble medarbejderstaben i vor luft- og søfragtafdeling i København. Vi glæder os til at inddrage jer i vor udvikling og ser frem til endnu et spændende år. Med venlig hilsen SCHENKER A/S Bjarne Steffensen Adm. direktør Forstærkninger på luft- og søfragtområdet hos København Helseholmen DK-2650 Hvidovre Aalborg Mineralvej 21C DK-9220 Aalborg Øst Århus Jens Olsens Vej 13 DK-8200 Århus N Kolding Kokholm 10 DK-6000 Kolding Odense C.F. Tietgens Blvd. 12 DK-5220 Odense SØ Padborg Transitvej 16 DK-6330 Padborg Kurt Markussen, afdelingschef for luftog søfragtafdelingen i København, er ansvarlig for søfragt i hele Danmark samt for luft- og kureraktiviteter i Østdanmark. Steen Søgaard, afdelingschef for luftfragt i Kolding, er ansvarlig for drift af luft- og kureraktiviteter i Aalborg og Kolding og har det produktmæssige ansvar for luftfragten i hele Danmark. Finn Petersen, afdelingschef for projektafdelingen i Aalborg, er ansvarlig for transport af svær- og overdimensioneret gods samt projekt- og messetransport. Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: SCHENKER NEWS 1/06 3

3 Aalborg Industries - kundecase Til venstre: Peter Birkegaard, Group Quality Manager hos Aalborg Industries. Til højre: Finn Petersen, afdelingschef for projektafdelingen hos. Aalborg Industries vælger Schenker som logistikpartner Gode relationer, godt lokalt set-up, kvalificeret logistikrådgivning og et globalt netværk lå til grund for Aalborg Industries valg af logistikpartner - et valg, der understøtter virksomhedens fremtidsvisioner. Én aftale - flere synergieffekter Aalborg Industries, Skandinaviens største producent af marine- og industrikedler, har valgt Schenker som logistikpartner. Peter Birkegaard, Group Quality Manager hos Aalborg Industries, fortæller, at valget faldt på Schenker dels på grund af et erfarent personale, dels et gunstigt lokalt setup og et stærkt globalt netværk - parametre, der spiller godt sammen med Aalborg Industries fremtidsplaner og virksomhedens internationale tilstedeværelse. Rammeaftalen for samarbejdet er tilrettelagt, så den imødekommer Aalborg Industries ønske om at bevare en decentral dagligdag. Schenker er Aalborg Industries one-stop shopping-partner inden for konventionel transport af alt eksportgods. i Danmark er ansvarlig for rapportering til Aalborg Industries-gruppen samt garant for, at alle globale aftaler overholdes og eksekveres i overensstemmelse med Aalborg Industries ønsker og behov, mens lokalaftaler forhandles lokalt. Peter Birkegaard:»Vi ser vor aftale med Schenker som en form for joint venture, som implementeres i flere etaper, og jeg er personligt af den opfattelse, at man over år vinder mest ved et tæt samarbejde som dette i opgaver som disse.«han udtrykker tilfredshed med de resultater, samarbejdet indtil videre har tilvejebragt, men lægger ligeså stor vægt på samarbejdets karakter, hvor gode relationer, tæt dialog og åbenhed er i højsædet.»samarbejdet mellem Aalborg Industries og Schenker er kendetegnet ved gode relationer. Vi får kvalificeret og ærlig rådgivning på logistikområdet, hvilket vi har store fordele af, da denne rådgivning er med til at fremme den udvikling, vi som koncern gennemløber i en stadig mere globaliseret verden præget af stor dynamik. Aftalen har resulteret i en formalisering af flere procedurer og har givet os såvel økonomiske fordele som større sikkerhed, og det synes jeg er væsentligt. Samarbejdet har fundet et godt leje, hvor opgaverne på det operationelle niveau kører gnidingsløst.«kvalitet & miljø Både Aalborg Industries og Schenker er omfattet af certificeringer inden for kvalitet, hvilket Aalborg Industries opfatter som en naturlig nødvendighed. Men også Schenkers engagement på miljøområdet, som har manifesteret sig i miljøcertificeringer og -priser, anses som en vigtig parameter. Fakta om Aalborg Industries-koncernen Skandinaviens største producent af kedler og energiudstyr Kontorer/fabrikker: 23 på verdensplan Medarbejdere: Produktionsområde: Omsætning (2004): Certificering: Forretningsområder: Værdier: (Oversat og forkortet af red.) medarbejdere på verdensplan m2 DKK millioner. Kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001:2000- standarden Marinekedler, marine after sales service, olievarmere, Floating Production and Storage facilities (olie- og gasindustrien), varmeveksler, ædelgassystemer, industrielle kedelanlæg, industriel after sales service, (hvoraf ca. 70% af Aalborg Industries aktivitetet er marinerelaterede). Gennem etisk opførsel og høj moral tilstræber vi at være de bedste/vi er loyale over for vor organisationskultur og lokale forskelle/vi står ved vore holdninger/vi gentager ikke fejl/vi er entusiastiske, åbne, innovative og trendsættende/vi har en markedsorienteret kultur med sunde forretningsmetoder/ vi er gode samarbejdspartnere/vi værdsætter omkostningshensyn/vi respekterer mennesker og kulturelle forskelle/vore medarbejdere er et aktiv, som vi kontinuerligt udvikler/vi engagerer os i vore interessenters interesser, og vi bekæmper inaktivitet. Kilde: Industries er optaget af miljøhensyn understøttet af certificeringer«, siger Peter Birkegaard, som tilføjer:»vi sælger ikke flere kedler af den grund, men det er grundlæggende vigtigt, at sådanne ting er på plads.«levering til tiden - en mærkesag Aalborg Industries mærkesag er levering til tiden. Forsinkede leveringer får enorme konsekvenser for modtageren og kan forhindre et skib i at komme i drift.»i næsten alle tilfælde ankommer tidsbestemte reservedele på det aftalte tidspunkt, og vor erfaring er, at Schenkers medarbejdere yder en stor indsats og er til stede i tilfælde af, at der opstår behov for brandslukning. Schenker har bevist, at de står til rådighed på alle tider af døgnet, når det anses for nødvendigt, og det vidner om professionalitet.«aalborg Industries nu og i fremtiden Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, men Aalborg Industries har planlagt at gå den i møde med nye skud på stammen i de dele af verden, hvor det er strategisk fordelagtigt.»vi har allerede etableret verdens største kedelfabrik i Qingdao i Kina, og vi er begyndt etablering af en ny fabrik i Vietnam. I denne branche handler det om manpower og økonomien i dette. Vi var meget visionære, da vi etablerede os i Kina før vore konkurrenter, og vi ønsker fortsat at kendetegnes af en sådan fremsynethed på den globale markedsplads«, udtaler Peter Birkegaard. Han forventer, at virksomhedens komponenter i fremtiden vil skulle importeres fra alle dele af verden, hvilket vil skabe en omfattende sourcing-opgave og et relateret logistikbehov. Også inden for Europas grænser vil der være store opgaver at løse i forbindelse med produktion af krydstogtskibe, containerskibe og industri.»vi ser en tendens til, at produktion af krydstogtskibe, containerskibe og industri fortsat vil ligge i Europa, hvorfor vor berettigelse i Aalborg vil forblive intakt. Vi profilerer os på kvalitet og er markedsledende på de store kedler; men vi vil opleve at blive sat under pres. Derfor skal vi have gennemført en standardisering, hvorved vi kan sikre vore markedsandele og opfylde virksomhedens strategi«, siger Peter Birkegaard og fortæller, at virksomheden samlet set har markedsandele på godt 50% på verdensplan. Transport af sværvægtere Aalborg Industries fremstiller bl.a. en meget stor kedeltype, Mission D- type, der vægtmæssigt svinger mellem 90 og 110 tons, er meter lang, 5-7 meter bred og 5-9 meter høj. Transport af disse kedler går under betegnelsen specialtransport og stiller store krav til transportudbyderen. Schenker har netop varetaget transporten af 3 kedler til Lindøværftet på Fyn, hvoraf den største var en AV6N kedel, der med sine 142 tons må betegnes som en ægte sværvægter. Kort om Peter Birkegaard Peter Birkegaard blev uddannet civilingeniør i International Teknologiledelse i 1998 og arbejdede hos Man B&W Diesel - Alpha Diesel, inden han i 2002 blev ansat som Group Quality Manager hos Aalborg Industries, hvor han primært beskæftiger sig med global kvalitetssikring og logistik, herunder systematisering og ensretning af processer. Peter Birkegaard har stor respekt for andre mennesker, hvilket kommer til udtryk i hans ledelsesfilosofi: Der skal være tid til andet end arbejde. Han mener, at også fritiden er meget vigtig, da visioner og ideer fødes, når man har fri, og der er rum til at tænke out of the box. Derudover lægger Peter stor vægt på internationalt samarbejde og kulturforståelse og har den holdning, at man bør opleve verden, idet livet sættes i perspektiv under mødet med fremmede kulturer. Mødet med fremmede kulturer skaber endvidere forståelse for,»at livet ikke er så lyserødt, som vi kender det fra Danmark«. Peter Birkegaard har selv været udstationeret i Estland.»På billedet vises transport af en Mission OC kedel med en maks. vægt på 80 tons, en diameter på 4,5 meter og en højde på 6 meter.«4 SCHENKER NEWS 1/06 SCHENKER NEWS 1/06 5

4 Forstærket netværk»de forskellige kulturer vil forenes og puste nyt liv i vor virksomhed.«bax og Schenker erobrer verden sammen Schenkers moderselskab, Deutsche Bahn AG, har pr overtaget 100% af aktieposten i BAX Global Inc. med en transaktionsværdi på ca. USD 1,1 mia. Overtagelsen af BAX tilfører DB-koncernen ekstra ansatte samt en indtægt på ca. EUR 2 mia. og betyder, at DB Logistics, Deutsche Bahn AGs transport- og logistikdivision, øger sit resultat til knap EUR 15 mia.»efter overtagelsen af Stinnes og dets datterselskab Schenker er dette den andenstørste virksomhedsovertagelse i vor historie«, fortæller Hartmut Mehdorn, direktør og formand for DBs bestyrelse.»dette er en historisk vigtig begivenhed, eftersom overtagelsen af BAX giver os mulighed for at bevæge os helt op i eliten af denne vækstindustri. Gennem en strategisk styrkelse af vort netværk i Nordamerika og Kina er vi nu endnu bedre placeret på disse vækstmarkeder og derfor bedre egnet til at tilbyde vore kunder logistikløsninger overalt i verden i eget regi. BAX passer perfekt til vor strategi og er et ideelt supplement til vort logistikdatterselskab Schenker. Med disse to firmaer er DB AG nu ét af verdens største selskaber i transportog logistiksektoren.«schenker og BAX - et glimrende match Både Schenker og BAX driver virksomhed med succes i alle dele af verden; men hvor Schenker har den vigtigste del af sin organisation placeret i Europa, har BAX sin oprindelse på det nordamerikanske kontinent, hvor virksomheden først og fremmest tilbyder indenrigstransport og -distribution til kunder på de oversøiske ruter. Sammen vil BAX og Schenker derfor stå meget stærkt - ikke blot i geografisk forstand men også med hensyn til serviceydelser og knowhow, hvor virksomhederne vil opnå en række serviceog produktsynergier, som kunderne vil få gavn af. Især på luft- og søfragtområdet udvider Schenker sin position betydeligt, hvilket er særligt vigtigt for de globale forsyningskæder, da efterspørgslen konstant stiger. Dr. Norbert Bensel, direktør for DB Logistics, fortæller:»bax Global er den ideelle partner. Med Schenker har vi en markant tilstedeværelse i Europa og er en seriøs spiller i Asien. I U.S.A. klarer vi os fint, men når vi tager markedets størrelse i betragtning, kan vi vinde større markedsandele. Når BAX tilføres ovenstående mix, så bliver vi også en stor spiller på det amerikanske marked. En sådan markedsudvidelse tæller virkelig, da størrelse er kritisk for konkurrencedygtigheden på luftog søfragtområdet. Takket være vort nye fælleskab kan vi give den fuld gas fremad.«til spørgsmålet om, hvorvidt et overlap i de 2 virksomheders serviceydelser kan skabe intern konkurrence, svarer Norbert Bensel:» De 2 virksomheder vil drage nytte af hinanden: BAX kunder vil kunne drage fordele af Schenkers netværk, og vi vil komme tættere på Schenkers kunder i U.S.A. og derfor kunne servicere dem bedre. Medarbejderne fra de 2 virksomheder vil kunne lære af hinanden, ligesom de forskellige kulturer vil forenes og puste nyt liv i vor virksomhed.«stærk markedsposition BAX og Schenkers fælles vision er at blive verdens største integrerede logistikudbyder, og med mere end ansatte og kontorer på verdensplan er virksomhederne godt på vej. BAX Global og Schenker er: Nr. 1 inden for landtransport i Europa Nr. 2 inden for luftfragt på verdensplan Nr. 3 inden for søfragt på verdensplan Nr. 3 inden for integreret sværgods i U.S.A. Nr. 6 inden for global kontraktlogistik Integrationsprocessen I den kommende periode vil der blive brugt en del ressourcer på at definere BAX og Schenkers fælles fremtid, og virksomhederne har derfor nedsat tværfaglige projektgrupper til løsning af denne opgave. Derudover er der etableret fællesregionale projektgrupper for alle større regioner i Europa, Amerika og Fjernøsten, som arbejder på at styrke konkurrenceevnen ved at optimere kort- og langsigtede synergieffekter, ligesom integrationsprocessen indebærer udvikling af en fælles tilgang til salgs- og kundestyring. Hvert land vil gennemgå en individuel evaluering, der skal kortlægge den ideelle struktur for det enkelte land, og udgangspunktet for det fremtidige setup er en forøgelse af den eksisterende medarbejderstab, forklarer Norbert Bensel. Integrationsprocesserne vil primært få betydning for virksomhedernes luft- og søfragtdivisioner og forventes afsluttet i løbet af Med dette joint venture fortsætter Schenker med at udvide såvel sin tilstedeværelse på vækstmarkederne som omfanget af logistikydelser til specielle erhvervsområder. Services: Kort om BAX Global Inc. U.S.A Etablering: 1972 Medarbejdere: Kontorer: Geografisk dækning: Økonomi: Primære markeder: Joint venture mellem Schenker og StarTrans, luftfragtekspert på ruten Asien-U.S.A. Schenker har indgået en joint venture-aftale med StarTrans International i Hongkong. StarTrans er luftfragtekspert på ruten Asien-U.S.A. og har med sine godt 500 ansatte nået et årsresultat på USD 200 mio.»sammen med StarTrans vil vi på ét af de hurtigst voksende markeder få en meget konkurrencedygtig forretningsmodel på luftfragtruter via Stillehavet. Desuden vil vi i fællesskab med BAX indtage en førende rolle på dette område«, udtaler Dr. Thomas C. Lieb, der som medlem af bestyrelsen for Schenker AG er ansvarlig for luft- og søfragttrafikker.»startrans vil udgøre et perfekt supplement til vort globale netværk og styrke vore logistikydelser, som inden for global supply chain management vil blive mere konkurrencedygtige.det nye joint venture stiler mod en global udvidelse af forretningsområdet spedition og vil bringe Schenkers og StarTrans succes til nye højder. Globale luft- og søfragtservices, indenrigsdistribution og supply chain management medarbejdere 500 kontorer 136 lande I de første tre kvartaler af 2005 havde BAX en indtjening på USD 2,04 mia. mod et beløb på USD 1,75 mia. i den tilsvarende periode i Elektronik- og forbrugsvarebranchen. Endvidere er BAX én af U.S.A. s 20 største logistikvirksomheder og er førende på transport af sværgods på det amerikanske marked. Arrangementet vil endvidere give alle vore kunder enorme fordele i form af forbedrede faciliteter, effektivitet og ruteudvidelser«, sagde Eddie Yau, formand for StarTrans. Karl-Heinz Matthes, Schenkers regionsdirektør for Asia Pacific, tilføjer:»startrans ekspertise inden for luftfragtcharter, deres store forståelse for beklædningsindustriens transportbehov og deres stærkt kundeorienterede virksomhedskultur er værdifulde aktiver, som helt sikkert vil ruste vort netværk til bedre betjening af vore kunder.«6 SCHENKER NEWS 1/06 SCHENKER NEWS 1/06 7

5 Branchecase - Shoe-D-Vision Sikkerhed i logistikken er guld værd Internationalt samarbejde med Schenker har givet træfsikker levering til kæderne Skoringen, De Grønne Skobutikker og Feet Me og løftet indtjeningen med 15-20%.»Vi har erkendt, at i en globaliseret verden, hvor moden skifter hurtigere og hurtigere, har vi brug for en logistik, der sikrer, at de rigtige varer er ude i butikkerne på det helt rigtige tidspunkt.«én af de største aktører inden for salg af sko i Danmark, kædevirksomheden Shoe-D-Vision, der er et indkøbssamarbejde mellem Skoringen, De Grønne Skobutikker og Feet Me, går nye veje for at sikre så høj leveringssikkerhed som muligt. Detailhandlens helt enkle krav er varer på hylden til tiden. Derfor har Shoe-D-Vision indledt et internationalt samarbejde med Schenker, hvilket har vist sig at være en vigtig brik til opnåelse af leveringssikkerhed såvel som øget kvalitetssikring, bedre kontakt til underleverandører, mindre stress i hverdagen og øget indtjening. 99% leveringssikkerhed og lettere lagerhåndtering Samarbejdet mellem Schenker og Shoe-D-Vision har løftet leveringssikkerheden fra 85% til 98-99%, og Claus Thrane, adm. direktør for Shoe-D-Vision, udtaler:»vore sko kommer nu fra både Fjernøsten, Sydeuropa og Sydamerika og så er det kun naturligt, at vor kvalitetssikring følger med ud i verden. Tidligere håndterede vi selv næsten halvdelen af de knap 4 mio. par sko, vi samlet sælger om året, men det gav til sidst langt mere bøvl og stress end sikkerhed og overskud.«ifølge Claus Thrane kan et stort leverandørnet og hyppige udskiftninger i kollektionerne gøre skohandel til en overraskende omfattende affære, og han fortæller:»sko skifter selvfølgelig i kollektioner flere gange om året, men derudover skal de jo også frem i rette mængde, størrelses- og farvefordeling og i de forskellige kombinationer af mærker og modeller, som passer til den enkelte butiks kunder. Med 300 butikker fra Tønder i Danmark til Alta i Norge nord for polarcirklen er det lidt af en bedrift at levere de rette par damesko fra Vietnam eller Brasilien med 99% sikkerhed.«logistikansvarlig Michael Poulsen fra Schenker forklarer:»der er ikke mange af vore kunder, der har en så relativt høj grad af kompleksitet, så vi er selvfølgelig stolte af, at de ambitiøse mål bliver nået. Især når vi også tager højde for de hundredvis af butikkers præferencer, såsom at levering skal finde sted torsdag kl i stedet for kl , eller at store størrelser skal placeres øverst og damestøvler nederst.«204 Skoringenbutikker: 88 i Danmark 116 i Norge Shoe-D-Vision For flere af butikkerne har den høje leveringssikkerhed også medvirket til en langt lettere lagerhåndtering, hvor varen nu nærmest kan bæres fra lastbil til kundens fod med det samme. Derudover ytrer butikkerne stor tilfredshed med den øgede grad af viden, den nye løsning giver dem: Med én logistikpartner bliver det pludseligt muligt at få svar på, hvorfor en vare indimellem bliver forsinket - f.eks. at en storm i Shanghai har forsinket fragten. KPI - Key Performance Indicators Leveringssikkerhed var blot ét af de punkter, som Shoe-D-Vision havde på ønskesedlen, da samarbejdet med Schenker blev indledt. Ud over leveringsikkerhed ønskede Shoe-D-Vision fire andre Key Performance Indicators til måling og styring af forsyningskæden, herunder kvalitetsovervågning, ordreafgivelsesfejl og leverandørernes opfyldelse af en række krav. Totalt set regner Shoe-D-Vision med at kunne spare 5-10% af omkostningerne i forhold til den tidligere interne håndtering af logistikopgaven. Shoe-D-Vision er et indkøbssamarbejde, der består af de frivillige kæder 76 De Grønne Skobutikker: 74 i Danmark 2 i Norge 22 Feet Mebutikker: 15 i Danmark 7 i Norge Skoringens vækstmål afhængig af logistik Skoringens har høje mål for fremtiden - mål, som forventes at kunne blive indfriet med kraftigt forbedret logistik Skoringen har et mål om at blive den største aktør i Norden målt i både omsætning og antal butikker inden år et højt mål for en virksomhed, der opererer på et marked, hvor salget de seneste par år er stagneret på godt DKK 5 mia. Men ikke desto mindre har den seneste udvikling peget i den rigtige retning - ikke mindst grundet en markant forbedret logistik, hvor næsten 100 procent af skoene nu havner på hylderne til tiden. Ifølge direktør Claus Thrane tjener butikkerne nu DKK 5, hver gang der sælges for DKK 100, hvor tallet før var nul. Tallet forventes inden for de nærmeste par år at blive øget til DKK 8 pr. DKK 100 som følge af den forbedrede logistik.»vi har erkendt, at i en globaliseret verden, hvor moden skifter hurtigere og hurtigere, har vi brug for en logistik, der sikrer, at de rigtige varer er ude i butikkerne på det helt rigtige tidspunkt«, siger Claus Thrane. Skoringen har en markedsandel på 12 procent i Danmark og en markedsandel på 14 procent i Norge, og kæden afviser ikke muligheden for på sigt at åbne butikker på det svenske, finske og tyske marked. Kilde: Berlingske Tidende BRANCHELØSNINGER Schenker har sammen med virksomhedens større kunder udviklet en række brancheløsninger, der på basis af indgående kendskab til branchen imødekommer branchespecifikke behov inden for områder som leveringsmetoder, leveringstider, emballering, mærkning, returvarer m.v. Hvis du vi vide mere om vore brancheløsninger, er du velkommen til at kontakte: 8 SCHENKER NEWS 1/06 SCHENKER NEWS 1/06 9

6 Schenker i Irland Schenker i Storbritannien Schenker i Irland - hurtig, effektiv og fleksibel Schenker i Irland = hurtig, effektiv og fleksibel service kombineret med 40 års lokalerfaring. Schenker Ltd. er repræsenteret med 2 kontorer i Irland: Vi har kontor i Shannon samt i Dublin, hvor Schenker Ltd. s internationale landtransportforretning er beliggende. Herfra kan hele Syd- og Nordirland nås på 24 timer. Med Schenker til Irland Vort nye trafik-setup mellem Danmark og Storbritannien gør det muligt for os at udvide vore trafikker til Irland. Vi har derfor mulighed for at tilbyde vore kunder afgange til Syd- og Nordirland alle ugens hverdage via vor europæiske hub i Tyskland. Schenker i Irland beskæftiger sig primært med landtransport, luft- og søfragt samt logistikløsninger men løfter endvidere opgaver inden for lageropbevaring, supply chain management samt transport til messer og udstillinger. Med koncernens omfattende europæiske netværk i ryggen kan vort kontor i Irland tilbyde full- og part load dør til dør-levering til alle europæiske lande - og virksomhedens størrelse samt mere end 40 års erfaring muliggør en meget hurtig, effektiv og fleksibel service. SCHENKER I IRLAND: SCHENKER I STORBRITANNIEN: Egne kontorer siden: 1874 Medarbejdere: 560 Kontorer/terminaler: 14 Lagerkapacitet: km2 Pallepladser: Schenker - solidt repræsenteret i verdens fjerdestørste økonomi Ud over en solid repræsentation i landet med intet mindre end 14 kontorer og 560 medarbejdere har Schenker Ltd. mange års lokalkendskab i baggagen - et resultat af egne kontorer i landet siden Certificeringer: ISO 9001:2000 kvalitetscertificering & TAPA klasse A sikkerhedscertificering Internet: Tel.: Med 14 kontorer er Schenker Ltd. i Storbritannien solidt repræsenteret i verdens fjerdestørste økonomi og kan tilbyde et bredt udsnit af integrerede transportløsninger og value added services i Storbritannien. Schenker Ltd. s videns- og erfaringsbase på transportområdet er opbygget gennem de seneste 132 år og dækker derfor over stor ekspertise og knowhow inden for alle transportrelaterede serviceområder såsom landtransport, luft- og søfragt, logistikydelser og lageropbevaring. TAPA-sikkerhedscertificeret Vor afdeling i Nuneaton er endvidere TAPA klasse A sikkerhedscertificeret og er dermed blandt de 31 afdelinger i Europa, der indtil videre har opnået denne sikkerhedscertificering. TAPA klasse A er det højeste sikkerhedsniveau, virksomheder kan opnå i forbindelse med sikring af højværdiog tyveriattraktive varer, og Schenkers mange certificeringer placerer koncernen på en fremtrædende plads som Europas største logistikudbyder inden for beskyttelse af tyveriattraktive varer. Nu daglige Schenker-trafikker mellem Danmark og Storbritannien Derudover arbejder vi på at lancere samme set-up på importtrafikker i løbet af foråret. For yderligere oplysninger om vore trafikker, kontakt: Fra Fyn/Jylland Peter Matthiesen Tel.: Bjarne Nielsen Tel.: Fra Sjælland John Linde Tel.: Kai Fennert Tel.: Egne kontorer siden: 1965 Medarbejdere: 28 Kontorer/terminaler: 2 Certificeringer: ISO 9001:2000 kvalitetscertificering Internet: Tel: bd AL ss Med afsæt i vort ønske om at skabe øget fleksibilitet har vi valgt at udnytte vort europæiske netværk i endnu større grad end i dag. Vi udvider derfor vore eksisterende trafikker til Storbritannien og har nu mulighed for at tilbyde vore kunder daglige afgange via vor europæiske hub i Friedewald, Tyskland. Vi forventer, at vi inden for en meget kort periode kan lancere samme trafik-setup på importtrafikker fra Storbritannien. Uanset, om vi anvender direkte trafikker eller kører via vor europæiske hub, vil vi være i stand til at tilbyde vore kunder muligheden for online tracking af forsendelser med vort globale trackingsystem. For yderligere oplysninger om vore trafikker, kontakt: Fra Fyn/Jylland Peter Matthiesen Tel.: Bjarne Nielsen Tel.: Fra Sjælland John Linde Tel.: Kai Fennert Tel.: Destinationer Afgangsdag Estimeret transporttid Terminal Dublin Mandag-torsdag 72 timer* Terminal Dublin Fredag 48 timer* * Terminal til terminal via vor europæiske hub Destinationer Afgangsdag Estimeret transporttid Terminal Storbritannien Mandag-torsdag 48 timer* Terminal Storbritannien Fredag 24 timer* * Terminal til terminal via vor europæiske hub 10 SCHENKER NEWS 1/06 SCHENKER NEWS 1/06 11

SCHENKERnews. Schenker logistikpartner til VOLVO Youth Sailing ISAF World Championship 2008. Kunde- og medarbejderavis for Schenker A/S.

SCHENKERnews. Schenker logistikpartner til VOLVO Youth Sailing ISAF World Championship 2008. Kunde- og medarbejderavis for Schenker A/S. SCHENKERnews April 2008 Kunde- og medarbejderavis for Schenker logistikpartner til VOLVO Youth Sailing ISAF World Championship 2008 Side 3 Side 4-5 Side 10-11 Schenker har fået nyt logo Schenkers miljøindsats

Læs mere

Kunde- og medarbejderavis for Schenker A/S

Kunde- og medarbejderavis for Schenker A/S SCHENKER NEWS Kunde- og medarbejderavis for #2 November 2005 Fokus på Europa som hjemmemarked Side 4-13 Side 14-16 Side 16-19 Fokus på Europa Miljø i centrum Uddannelse og sport SCHENKER NEWS Nyt hjemmesidedesign

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

#32. Vellykket implementering skaber mersalg. Terminalarbejder om dagen - guldgraver om natten. DSV flytter hovedkontor. Verdens mindste kontor

#32. Vellykket implementering skaber mersalg. Terminalarbejder om dagen - guldgraver om natten. DSV flytter hovedkontor. Verdens mindste kontor #32 moves Vellykket implementering skaber mersalg Terminalarbejder om dagen - guldgraver om natten DSV flytter hovedkontor Verdens mindste kontor T LEDER illid:,, Siden sidst er verden blevet lidt mere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

#33. side 8 Har du husket forsikringen? side 10. side 4. Vi kan råbe og skrige, men når vi går ud af mødelokalet, så er vi enige!

#33. side 8 Har du husket forsikringen? side 10. side 4. Vi kan råbe og skrige, men når vi går ud af mødelokalet, så er vi enige! #33 moves Fælles indkøb sparer millioner side 8 Har du husket forsikringen? side 10 Globalt samarbejde om projekter side 4 Magnus Malmqvist, ny MD i Sverige: Vi kan råbe og skrige, men når vi går ud af

Læs mere

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER eksportfokus sydøsteuropa i vækst De fem lande Tyrkiet, Rumænien, Israel, Bulgarien og Grækenland er blandt de hurtigste voksende økonomier i både EU og resten af verden. Ikke mindst på det store tyrkiske

Læs mere

eksportfokus ny chef for eksportrådet side 12-15 erhvervslivet mødte ambassadører side 8-11

eksportfokus ny chef for eksportrådet side 12-15 erhvervslivet mødte ambassadører side 8-11 eksportfokus den store bjørn er vågnet Ruslands økonomi er i stærk vækst og efter nogle turbulente år er landet i dag præget af økonomisk stabilitet. Rusland tjener store penge på olie- og gasindustrien

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

#43. TILFREDSE KUNDER ER ALLES ANSVAR. Side 4

#43. TILFREDSE KUNDER ER ALLES ANSVAR. Side 4 #43 moves TILFREDSE KUNDER ER ALLES ANSVAR. Side 4 SUPPLY CHAIN INNOVATION tilbyder DSV s store kunder en gennemgang af forsyningskæden. Ofte er der store beløb at spare ellers er det no cure, no pay.

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet November 2014 1 Konsulentfirmaet Lilli K Larsen Tessebøllevej 39 4681 Herfølge

Læs mere

eksportfokus ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side 9

eksportfokus ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side 9 eksportfokus tyskland på vej mod vækst Det tyske marked er efter flere års stagnation ved at komme op i gear. Den danske eksport til Tyskland er de første ni måneder af 2006 steget med otte procent i forhold

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Marts 10 FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL Partnerskaber Få en stærk forretning med partnerskaber i franchising Side 8 FOTO: JAHN

Læs mere

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Transportens erhvervsøkonomiske geografi Udvalgte erhvervsklyngers transportsystemer August 2002 Miljø &

Læs mere

eksportfokus ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33

eksportfokus ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33 eksportfokus 0105 parløb om millioneksport Direktør Niels Ole Iversen (tv) har med hjælp fra Eksportrådet lagt en eksportstrategi. Planen skal sikre salg for et tocifret millionbeløb side 10-12 ud i verden

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER eksportfokus innovation giver resultater Hos Ferrosan i Søborg arbejder Malene Metz Mørch (billedet) og hendes kolleger målrettet med innovation. Mød Ferrosan og andre danske virksomheder, og læs om Danmarks

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi håndterer spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarlig måde for at sikre

Læs mere