SCHENKER NEWS. Fokus på Irland & Storbritannien. Kunde- og medarbejderavis for Schenker A/S. #1 Juni Schenker ekspanderer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHENKER NEWS. Fokus på Irland & Storbritannien. Kunde- og medarbejderavis for Schenker A/S. #1 Juni 2006. Schenker ekspanderer"

Transkript

1 SCHENKER NEWS #1 Juni 2006 Kunde- og medarbejderavis for Fokus på Irland & Storbritannien Side 3-7 Side 8-9 Side Schenker ekspanderer Branchecase: Shoe-D-Vision Stigende godsstrømme, miljø & ansvarlighed

2 SCHENKER NEWS Luft- og søfragt Indhold Ekspansion: Udvidelse i DK Side 3 Kundecase: Aalborg Industries Side 4-5 Forstærket globalt netværk Side 6-7 Branchecase: Shoe-D-Vision Side 8-9 Storbritannien & Irland: Schenker i Irland & Storbritannien Side Markedsmuligheder i Storbritannien Side Vækstlandet Irland Side Stigende godsstrømme, miljø & ansvarlighed: Norden rundt på brint Side 16 Danmark i front Side 17 Fordoblede godsmængder Side 18 Nyt kontor i Kina Side 18 Bamser for fred Side 19 Nyhedsavis for Schenkers kunder og medarbejdere. Ansvarshavende redaktør: Tekst: Design og layout: Kære læser, Flere og flere virksomheder oplever, hvordan presset fra den globale markedsplads stiller krav til øget konkurrencedygtighed - og én af metoderne til opnåelse af dette er globalt samarbejde. Schenker har som et vigtigt led i styrkelsen af vore globale services udvidet vore luft- og søfragtaktiviteter kraftigt i Danmark - se side 3 - og internationalt med integrationen af BAX Global og StarTrans - se side 6-7. Derudover søger vi i tæt dialog med vore kunder at udvikle de bedste logistikkoncepter til sikring af, at slutbrugerne opnår den højeste leveringskvalitet. I dette nummer af Schenker News kan du læse om to meget forskellige partnerskaber med henholdvis Aalborg Industries og Shoe-D-Vision, der deler nøgleordene leveringskvalitet og -sikkerhed - se side 4-5 og 8-9. Storbritannien og Irland har været danske samhandelspartnere i mange år, men ikke desto mindre er det Den Danske Ambassades vurdering, at der er uudnyttet afsætningspotentiale i disse lande, der vækstmæssigt er placeret et godt stykke over det europæiske gennemsnit. Vi tager et kik på landenes markedsudvikling, afsætningsmuligheder og forretningskultur på side og beskriver vort trafiksetup på side Bestil Schenkers Europabrochure»Passport to Europe«gratis på Brochuren indeholder information om alle lande i Europa og er et kærkomment opslagsværk, når du skal planlægge dine europæiske trafikker. Du finder postnummerkort, ferie-/ helligdagsoversigt, information om udenrigshandel, geografiske og demografiske forhold m.m., ligesom du kan danne dig et overblik over Schenkers europæiske set-up. Sluttelig kan du på side 18 læse om, hvordan godsstrømmene forventes at blive fordoblet, hvilket understreger vigtigheden af miljørigtige transportformer og fuld udnyttelse af transportmidlerne. Læs bl.a. om brint som drivmiddel på side 16-17, hvor du også kan se, hvordan du kan reducere miljøbelastningen fra dine landtransportsendinger. God læselyst! Med venlig hilsen SCHENKER A/S Bent Friis Marketingchef Schenkers luft- og søfragtdivision ekspanderer - globalt som lokalt Det er svært at spå om transportmarkedets fremtid, men med globaliseringen som katalysator har vi i den seneste periode oplevet et øget behov for godstransport på tværs af kontinenterne. Luft- og søfragt vil udgøre en stadig stigende del af dette øgede transportbehov, og for at imødekomme denne tendens investerer Schenker nu i en markant ekspansion på området såvel globalt som lokalt. Hos i Danmark har vi valgt at fokusere på styrket markedsdækning gennem søsætningen af 2 nye afdelinger i Aalborg og Kolding, der siden 1. marts 2006 har suppleret vore eksisterende luft- og søfragtafdelinger i Aarhus og København. I vor afdeling i Aalborg har vi valgt at fokusere på produkter inden for luftfragt, SCHENKERair, og projektløsninger, SCHENKERprojects, mens vor luftfragtafdeling i Kolding koncentrerer sig om vort SCHENKERairprodukt. Vore medarbejdere i disse afdelinger har op til 20 års erfaring inden for komplicerede projekttransporter og sikrer derfor Schenker pladsen som én af Danmarks mest kompetente udbydere af projekttransporter og relaterede serviceydelser. Endvidere kan vore danske kunder nu drage fordele af et endnu større globalt netværk, som især på luftfragtområdet har ekspanderet kraftigt gennem erhvervelsen af amerikanskbaserede BAX Global og joint venture-aftalen med StarTrans i Hongkong. Schenker indtager nu stillingen som nummer henholdsvis 2 og 3 inden for global luft- og søfragt og er derfor blandt de allerstørste spillere på luftog søfragtmarkedet med egne kontorer overalt i verden, et fælles IT-system, et online tracking-system og stor knowhow inden for alle transportrelaterede services. Denne positive udvikling vil fortsætte i løbet af 2006, hvor vi i Danmark bl.a. forventer at fordoble medarbejderstaben i vor luft- og søfragtafdeling i København. Vi glæder os til at inddrage jer i vor udvikling og ser frem til endnu et spændende år. Med venlig hilsen SCHENKER A/S Bjarne Steffensen Adm. direktør Forstærkninger på luft- og søfragtområdet hos København Helseholmen DK-2650 Hvidovre Aalborg Mineralvej 21C DK-9220 Aalborg Øst Århus Jens Olsens Vej 13 DK-8200 Århus N Kolding Kokholm 10 DK-6000 Kolding Odense C.F. Tietgens Blvd. 12 DK-5220 Odense SØ Padborg Transitvej 16 DK-6330 Padborg Kurt Markussen, afdelingschef for luftog søfragtafdelingen i København, er ansvarlig for søfragt i hele Danmark samt for luft- og kureraktiviteter i Østdanmark. Steen Søgaard, afdelingschef for luftfragt i Kolding, er ansvarlig for drift af luft- og kureraktiviteter i Aalborg og Kolding og har det produktmæssige ansvar for luftfragten i hele Danmark. Finn Petersen, afdelingschef for projektafdelingen i Aalborg, er ansvarlig for transport af svær- og overdimensioneret gods samt projekt- og messetransport. Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: SCHENKER NEWS 1/06 3

3 Aalborg Industries - kundecase Til venstre: Peter Birkegaard, Group Quality Manager hos Aalborg Industries. Til højre: Finn Petersen, afdelingschef for projektafdelingen hos. Aalborg Industries vælger Schenker som logistikpartner Gode relationer, godt lokalt set-up, kvalificeret logistikrådgivning og et globalt netværk lå til grund for Aalborg Industries valg af logistikpartner - et valg, der understøtter virksomhedens fremtidsvisioner. Én aftale - flere synergieffekter Aalborg Industries, Skandinaviens største producent af marine- og industrikedler, har valgt Schenker som logistikpartner. Peter Birkegaard, Group Quality Manager hos Aalborg Industries, fortæller, at valget faldt på Schenker dels på grund af et erfarent personale, dels et gunstigt lokalt setup og et stærkt globalt netværk - parametre, der spiller godt sammen med Aalborg Industries fremtidsplaner og virksomhedens internationale tilstedeværelse. Rammeaftalen for samarbejdet er tilrettelagt, så den imødekommer Aalborg Industries ønske om at bevare en decentral dagligdag. Schenker er Aalborg Industries one-stop shopping-partner inden for konventionel transport af alt eksportgods. i Danmark er ansvarlig for rapportering til Aalborg Industries-gruppen samt garant for, at alle globale aftaler overholdes og eksekveres i overensstemmelse med Aalborg Industries ønsker og behov, mens lokalaftaler forhandles lokalt. Peter Birkegaard:»Vi ser vor aftale med Schenker som en form for joint venture, som implementeres i flere etaper, og jeg er personligt af den opfattelse, at man over år vinder mest ved et tæt samarbejde som dette i opgaver som disse.«han udtrykker tilfredshed med de resultater, samarbejdet indtil videre har tilvejebragt, men lægger ligeså stor vægt på samarbejdets karakter, hvor gode relationer, tæt dialog og åbenhed er i højsædet.»samarbejdet mellem Aalborg Industries og Schenker er kendetegnet ved gode relationer. Vi får kvalificeret og ærlig rådgivning på logistikområdet, hvilket vi har store fordele af, da denne rådgivning er med til at fremme den udvikling, vi som koncern gennemløber i en stadig mere globaliseret verden præget af stor dynamik. Aftalen har resulteret i en formalisering af flere procedurer og har givet os såvel økonomiske fordele som større sikkerhed, og det synes jeg er væsentligt. Samarbejdet har fundet et godt leje, hvor opgaverne på det operationelle niveau kører gnidingsløst.«kvalitet & miljø Både Aalborg Industries og Schenker er omfattet af certificeringer inden for kvalitet, hvilket Aalborg Industries opfatter som en naturlig nødvendighed. Men også Schenkers engagement på miljøområdet, som har manifesteret sig i miljøcertificeringer og -priser, anses som en vigtig parameter. Fakta om Aalborg Industries-koncernen Skandinaviens største producent af kedler og energiudstyr Kontorer/fabrikker: 23 på verdensplan Medarbejdere: Produktionsområde: Omsætning (2004): Certificering: Forretningsområder: Værdier: (Oversat og forkortet af red.) medarbejdere på verdensplan m2 DKK millioner. Kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001:2000- standarden Marinekedler, marine after sales service, olievarmere, Floating Production and Storage facilities (olie- og gasindustrien), varmeveksler, ædelgassystemer, industrielle kedelanlæg, industriel after sales service, (hvoraf ca. 70% af Aalborg Industries aktivitetet er marinerelaterede). Gennem etisk opførsel og høj moral tilstræber vi at være de bedste/vi er loyale over for vor organisationskultur og lokale forskelle/vi står ved vore holdninger/vi gentager ikke fejl/vi er entusiastiske, åbne, innovative og trendsættende/vi har en markedsorienteret kultur med sunde forretningsmetoder/ vi er gode samarbejdspartnere/vi værdsætter omkostningshensyn/vi respekterer mennesker og kulturelle forskelle/vore medarbejdere er et aktiv, som vi kontinuerligt udvikler/vi engagerer os i vore interessenters interesser, og vi bekæmper inaktivitet. Kilde: Industries er optaget af miljøhensyn understøttet af certificeringer«, siger Peter Birkegaard, som tilføjer:»vi sælger ikke flere kedler af den grund, men det er grundlæggende vigtigt, at sådanne ting er på plads.«levering til tiden - en mærkesag Aalborg Industries mærkesag er levering til tiden. Forsinkede leveringer får enorme konsekvenser for modtageren og kan forhindre et skib i at komme i drift.»i næsten alle tilfælde ankommer tidsbestemte reservedele på det aftalte tidspunkt, og vor erfaring er, at Schenkers medarbejdere yder en stor indsats og er til stede i tilfælde af, at der opstår behov for brandslukning. Schenker har bevist, at de står til rådighed på alle tider af døgnet, når det anses for nødvendigt, og det vidner om professionalitet.«aalborg Industries nu og i fremtiden Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, men Aalborg Industries har planlagt at gå den i møde med nye skud på stammen i de dele af verden, hvor det er strategisk fordelagtigt.»vi har allerede etableret verdens største kedelfabrik i Qingdao i Kina, og vi er begyndt etablering af en ny fabrik i Vietnam. I denne branche handler det om manpower og økonomien i dette. Vi var meget visionære, da vi etablerede os i Kina før vore konkurrenter, og vi ønsker fortsat at kendetegnes af en sådan fremsynethed på den globale markedsplads«, udtaler Peter Birkegaard. Han forventer, at virksomhedens komponenter i fremtiden vil skulle importeres fra alle dele af verden, hvilket vil skabe en omfattende sourcing-opgave og et relateret logistikbehov. Også inden for Europas grænser vil der være store opgaver at løse i forbindelse med produktion af krydstogtskibe, containerskibe og industri.»vi ser en tendens til, at produktion af krydstogtskibe, containerskibe og industri fortsat vil ligge i Europa, hvorfor vor berettigelse i Aalborg vil forblive intakt. Vi profilerer os på kvalitet og er markedsledende på de store kedler; men vi vil opleve at blive sat under pres. Derfor skal vi have gennemført en standardisering, hvorved vi kan sikre vore markedsandele og opfylde virksomhedens strategi«, siger Peter Birkegaard og fortæller, at virksomheden samlet set har markedsandele på godt 50% på verdensplan. Transport af sværvægtere Aalborg Industries fremstiller bl.a. en meget stor kedeltype, Mission D- type, der vægtmæssigt svinger mellem 90 og 110 tons, er meter lang, 5-7 meter bred og 5-9 meter høj. Transport af disse kedler går under betegnelsen specialtransport og stiller store krav til transportudbyderen. Schenker har netop varetaget transporten af 3 kedler til Lindøværftet på Fyn, hvoraf den største var en AV6N kedel, der med sine 142 tons må betegnes som en ægte sværvægter. Kort om Peter Birkegaard Peter Birkegaard blev uddannet civilingeniør i International Teknologiledelse i 1998 og arbejdede hos Man B&W Diesel - Alpha Diesel, inden han i 2002 blev ansat som Group Quality Manager hos Aalborg Industries, hvor han primært beskæftiger sig med global kvalitetssikring og logistik, herunder systematisering og ensretning af processer. Peter Birkegaard har stor respekt for andre mennesker, hvilket kommer til udtryk i hans ledelsesfilosofi: Der skal være tid til andet end arbejde. Han mener, at også fritiden er meget vigtig, da visioner og ideer fødes, når man har fri, og der er rum til at tænke out of the box. Derudover lægger Peter stor vægt på internationalt samarbejde og kulturforståelse og har den holdning, at man bør opleve verden, idet livet sættes i perspektiv under mødet med fremmede kulturer. Mødet med fremmede kulturer skaber endvidere forståelse for,»at livet ikke er så lyserødt, som vi kender det fra Danmark«. Peter Birkegaard har selv været udstationeret i Estland.»På billedet vises transport af en Mission OC kedel med en maks. vægt på 80 tons, en diameter på 4,5 meter og en højde på 6 meter.«4 SCHENKER NEWS 1/06 SCHENKER NEWS 1/06 5

4 Forstærket netværk»de forskellige kulturer vil forenes og puste nyt liv i vor virksomhed.«bax og Schenker erobrer verden sammen Schenkers moderselskab, Deutsche Bahn AG, har pr overtaget 100% af aktieposten i BAX Global Inc. med en transaktionsværdi på ca. USD 1,1 mia. Overtagelsen af BAX tilfører DB-koncernen ekstra ansatte samt en indtægt på ca. EUR 2 mia. og betyder, at DB Logistics, Deutsche Bahn AGs transport- og logistikdivision, øger sit resultat til knap EUR 15 mia.»efter overtagelsen af Stinnes og dets datterselskab Schenker er dette den andenstørste virksomhedsovertagelse i vor historie«, fortæller Hartmut Mehdorn, direktør og formand for DBs bestyrelse.»dette er en historisk vigtig begivenhed, eftersom overtagelsen af BAX giver os mulighed for at bevæge os helt op i eliten af denne vækstindustri. Gennem en strategisk styrkelse af vort netværk i Nordamerika og Kina er vi nu endnu bedre placeret på disse vækstmarkeder og derfor bedre egnet til at tilbyde vore kunder logistikløsninger overalt i verden i eget regi. BAX passer perfekt til vor strategi og er et ideelt supplement til vort logistikdatterselskab Schenker. Med disse to firmaer er DB AG nu ét af verdens største selskaber i transportog logistiksektoren.«schenker og BAX - et glimrende match Både Schenker og BAX driver virksomhed med succes i alle dele af verden; men hvor Schenker har den vigtigste del af sin organisation placeret i Europa, har BAX sin oprindelse på det nordamerikanske kontinent, hvor virksomheden først og fremmest tilbyder indenrigstransport og -distribution til kunder på de oversøiske ruter. Sammen vil BAX og Schenker derfor stå meget stærkt - ikke blot i geografisk forstand men også med hensyn til serviceydelser og knowhow, hvor virksomhederne vil opnå en række serviceog produktsynergier, som kunderne vil få gavn af. Især på luft- og søfragtområdet udvider Schenker sin position betydeligt, hvilket er særligt vigtigt for de globale forsyningskæder, da efterspørgslen konstant stiger. Dr. Norbert Bensel, direktør for DB Logistics, fortæller:»bax Global er den ideelle partner. Med Schenker har vi en markant tilstedeværelse i Europa og er en seriøs spiller i Asien. I U.S.A. klarer vi os fint, men når vi tager markedets størrelse i betragtning, kan vi vinde større markedsandele. Når BAX tilføres ovenstående mix, så bliver vi også en stor spiller på det amerikanske marked. En sådan markedsudvidelse tæller virkelig, da størrelse er kritisk for konkurrencedygtigheden på luftog søfragtområdet. Takket være vort nye fælleskab kan vi give den fuld gas fremad.«til spørgsmålet om, hvorvidt et overlap i de 2 virksomheders serviceydelser kan skabe intern konkurrence, svarer Norbert Bensel:» De 2 virksomheder vil drage nytte af hinanden: BAX kunder vil kunne drage fordele af Schenkers netværk, og vi vil komme tættere på Schenkers kunder i U.S.A. og derfor kunne servicere dem bedre. Medarbejderne fra de 2 virksomheder vil kunne lære af hinanden, ligesom de forskellige kulturer vil forenes og puste nyt liv i vor virksomhed.«stærk markedsposition BAX og Schenkers fælles vision er at blive verdens største integrerede logistikudbyder, og med mere end ansatte og kontorer på verdensplan er virksomhederne godt på vej. BAX Global og Schenker er: Nr. 1 inden for landtransport i Europa Nr. 2 inden for luftfragt på verdensplan Nr. 3 inden for søfragt på verdensplan Nr. 3 inden for integreret sværgods i U.S.A. Nr. 6 inden for global kontraktlogistik Integrationsprocessen I den kommende periode vil der blive brugt en del ressourcer på at definere BAX og Schenkers fælles fremtid, og virksomhederne har derfor nedsat tværfaglige projektgrupper til løsning af denne opgave. Derudover er der etableret fællesregionale projektgrupper for alle større regioner i Europa, Amerika og Fjernøsten, som arbejder på at styrke konkurrenceevnen ved at optimere kort- og langsigtede synergieffekter, ligesom integrationsprocessen indebærer udvikling af en fælles tilgang til salgs- og kundestyring. Hvert land vil gennemgå en individuel evaluering, der skal kortlægge den ideelle struktur for det enkelte land, og udgangspunktet for det fremtidige setup er en forøgelse af den eksisterende medarbejderstab, forklarer Norbert Bensel. Integrationsprocesserne vil primært få betydning for virksomhedernes luft- og søfragtdivisioner og forventes afsluttet i løbet af Med dette joint venture fortsætter Schenker med at udvide såvel sin tilstedeværelse på vækstmarkederne som omfanget af logistikydelser til specielle erhvervsområder. Services: Kort om BAX Global Inc. U.S.A Etablering: 1972 Medarbejdere: Kontorer: Geografisk dækning: Økonomi: Primære markeder: Joint venture mellem Schenker og StarTrans, luftfragtekspert på ruten Asien-U.S.A. Schenker har indgået en joint venture-aftale med StarTrans International i Hongkong. StarTrans er luftfragtekspert på ruten Asien-U.S.A. og har med sine godt 500 ansatte nået et årsresultat på USD 200 mio.»sammen med StarTrans vil vi på ét af de hurtigst voksende markeder få en meget konkurrencedygtig forretningsmodel på luftfragtruter via Stillehavet. Desuden vil vi i fællesskab med BAX indtage en førende rolle på dette område«, udtaler Dr. Thomas C. Lieb, der som medlem af bestyrelsen for Schenker AG er ansvarlig for luft- og søfragttrafikker.»startrans vil udgøre et perfekt supplement til vort globale netværk og styrke vore logistikydelser, som inden for global supply chain management vil blive mere konkurrencedygtige.det nye joint venture stiler mod en global udvidelse af forretningsområdet spedition og vil bringe Schenkers og StarTrans succes til nye højder. Globale luft- og søfragtservices, indenrigsdistribution og supply chain management medarbejdere 500 kontorer 136 lande I de første tre kvartaler af 2005 havde BAX en indtjening på USD 2,04 mia. mod et beløb på USD 1,75 mia. i den tilsvarende periode i Elektronik- og forbrugsvarebranchen. Endvidere er BAX én af U.S.A. s 20 største logistikvirksomheder og er førende på transport af sværgods på det amerikanske marked. Arrangementet vil endvidere give alle vore kunder enorme fordele i form af forbedrede faciliteter, effektivitet og ruteudvidelser«, sagde Eddie Yau, formand for StarTrans. Karl-Heinz Matthes, Schenkers regionsdirektør for Asia Pacific, tilføjer:»startrans ekspertise inden for luftfragtcharter, deres store forståelse for beklædningsindustriens transportbehov og deres stærkt kundeorienterede virksomhedskultur er værdifulde aktiver, som helt sikkert vil ruste vort netværk til bedre betjening af vore kunder.«6 SCHENKER NEWS 1/06 SCHENKER NEWS 1/06 7

5 Branchecase - Shoe-D-Vision Sikkerhed i logistikken er guld værd Internationalt samarbejde med Schenker har givet træfsikker levering til kæderne Skoringen, De Grønne Skobutikker og Feet Me og løftet indtjeningen med 15-20%.»Vi har erkendt, at i en globaliseret verden, hvor moden skifter hurtigere og hurtigere, har vi brug for en logistik, der sikrer, at de rigtige varer er ude i butikkerne på det helt rigtige tidspunkt.«én af de største aktører inden for salg af sko i Danmark, kædevirksomheden Shoe-D-Vision, der er et indkøbssamarbejde mellem Skoringen, De Grønne Skobutikker og Feet Me, går nye veje for at sikre så høj leveringssikkerhed som muligt. Detailhandlens helt enkle krav er varer på hylden til tiden. Derfor har Shoe-D-Vision indledt et internationalt samarbejde med Schenker, hvilket har vist sig at være en vigtig brik til opnåelse af leveringssikkerhed såvel som øget kvalitetssikring, bedre kontakt til underleverandører, mindre stress i hverdagen og øget indtjening. 99% leveringssikkerhed og lettere lagerhåndtering Samarbejdet mellem Schenker og Shoe-D-Vision har løftet leveringssikkerheden fra 85% til 98-99%, og Claus Thrane, adm. direktør for Shoe-D-Vision, udtaler:»vore sko kommer nu fra både Fjernøsten, Sydeuropa og Sydamerika og så er det kun naturligt, at vor kvalitetssikring følger med ud i verden. Tidligere håndterede vi selv næsten halvdelen af de knap 4 mio. par sko, vi samlet sælger om året, men det gav til sidst langt mere bøvl og stress end sikkerhed og overskud.«ifølge Claus Thrane kan et stort leverandørnet og hyppige udskiftninger i kollektionerne gøre skohandel til en overraskende omfattende affære, og han fortæller:»sko skifter selvfølgelig i kollektioner flere gange om året, men derudover skal de jo også frem i rette mængde, størrelses- og farvefordeling og i de forskellige kombinationer af mærker og modeller, som passer til den enkelte butiks kunder. Med 300 butikker fra Tønder i Danmark til Alta i Norge nord for polarcirklen er det lidt af en bedrift at levere de rette par damesko fra Vietnam eller Brasilien med 99% sikkerhed.«logistikansvarlig Michael Poulsen fra Schenker forklarer:»der er ikke mange af vore kunder, der har en så relativt høj grad af kompleksitet, så vi er selvfølgelig stolte af, at de ambitiøse mål bliver nået. Især når vi også tager højde for de hundredvis af butikkers præferencer, såsom at levering skal finde sted torsdag kl i stedet for kl , eller at store størrelser skal placeres øverst og damestøvler nederst.«204 Skoringenbutikker: 88 i Danmark 116 i Norge Shoe-D-Vision For flere af butikkerne har den høje leveringssikkerhed også medvirket til en langt lettere lagerhåndtering, hvor varen nu nærmest kan bæres fra lastbil til kundens fod med det samme. Derudover ytrer butikkerne stor tilfredshed med den øgede grad af viden, den nye løsning giver dem: Med én logistikpartner bliver det pludseligt muligt at få svar på, hvorfor en vare indimellem bliver forsinket - f.eks. at en storm i Shanghai har forsinket fragten. KPI - Key Performance Indicators Leveringssikkerhed var blot ét af de punkter, som Shoe-D-Vision havde på ønskesedlen, da samarbejdet med Schenker blev indledt. Ud over leveringsikkerhed ønskede Shoe-D-Vision fire andre Key Performance Indicators til måling og styring af forsyningskæden, herunder kvalitetsovervågning, ordreafgivelsesfejl og leverandørernes opfyldelse af en række krav. Totalt set regner Shoe-D-Vision med at kunne spare 5-10% af omkostningerne i forhold til den tidligere interne håndtering af logistikopgaven. Shoe-D-Vision er et indkøbssamarbejde, der består af de frivillige kæder 76 De Grønne Skobutikker: 74 i Danmark 2 i Norge 22 Feet Mebutikker: 15 i Danmark 7 i Norge Skoringens vækstmål afhængig af logistik Skoringens har høje mål for fremtiden - mål, som forventes at kunne blive indfriet med kraftigt forbedret logistik Skoringen har et mål om at blive den største aktør i Norden målt i både omsætning og antal butikker inden år et højt mål for en virksomhed, der opererer på et marked, hvor salget de seneste par år er stagneret på godt DKK 5 mia. Men ikke desto mindre har den seneste udvikling peget i den rigtige retning - ikke mindst grundet en markant forbedret logistik, hvor næsten 100 procent af skoene nu havner på hylderne til tiden. Ifølge direktør Claus Thrane tjener butikkerne nu DKK 5, hver gang der sælges for DKK 100, hvor tallet før var nul. Tallet forventes inden for de nærmeste par år at blive øget til DKK 8 pr. DKK 100 som følge af den forbedrede logistik.»vi har erkendt, at i en globaliseret verden, hvor moden skifter hurtigere og hurtigere, har vi brug for en logistik, der sikrer, at de rigtige varer er ude i butikkerne på det helt rigtige tidspunkt«, siger Claus Thrane. Skoringen har en markedsandel på 12 procent i Danmark og en markedsandel på 14 procent i Norge, og kæden afviser ikke muligheden for på sigt at åbne butikker på det svenske, finske og tyske marked. Kilde: Berlingske Tidende BRANCHELØSNINGER Schenker har sammen med virksomhedens større kunder udviklet en række brancheløsninger, der på basis af indgående kendskab til branchen imødekommer branchespecifikke behov inden for områder som leveringsmetoder, leveringstider, emballering, mærkning, returvarer m.v. Hvis du vi vide mere om vore brancheløsninger, er du velkommen til at kontakte: 8 SCHENKER NEWS 1/06 SCHENKER NEWS 1/06 9

6 Schenker i Irland Schenker i Storbritannien Schenker i Irland - hurtig, effektiv og fleksibel Schenker i Irland = hurtig, effektiv og fleksibel service kombineret med 40 års lokalerfaring. Schenker Ltd. er repræsenteret med 2 kontorer i Irland: Vi har kontor i Shannon samt i Dublin, hvor Schenker Ltd. s internationale landtransportforretning er beliggende. Herfra kan hele Syd- og Nordirland nås på 24 timer. Med Schenker til Irland Vort nye trafik-setup mellem Danmark og Storbritannien gør det muligt for os at udvide vore trafikker til Irland. Vi har derfor mulighed for at tilbyde vore kunder afgange til Syd- og Nordirland alle ugens hverdage via vor europæiske hub i Tyskland. Schenker i Irland beskæftiger sig primært med landtransport, luft- og søfragt samt logistikløsninger men løfter endvidere opgaver inden for lageropbevaring, supply chain management samt transport til messer og udstillinger. Med koncernens omfattende europæiske netværk i ryggen kan vort kontor i Irland tilbyde full- og part load dør til dør-levering til alle europæiske lande - og virksomhedens størrelse samt mere end 40 års erfaring muliggør en meget hurtig, effektiv og fleksibel service. SCHENKER I IRLAND: SCHENKER I STORBRITANNIEN: Egne kontorer siden: 1874 Medarbejdere: 560 Kontorer/terminaler: 14 Lagerkapacitet: km2 Pallepladser: Schenker - solidt repræsenteret i verdens fjerdestørste økonomi Ud over en solid repræsentation i landet med intet mindre end 14 kontorer og 560 medarbejdere har Schenker Ltd. mange års lokalkendskab i baggagen - et resultat af egne kontorer i landet siden Certificeringer: ISO 9001:2000 kvalitetscertificering & TAPA klasse A sikkerhedscertificering Internet: Tel.: Med 14 kontorer er Schenker Ltd. i Storbritannien solidt repræsenteret i verdens fjerdestørste økonomi og kan tilbyde et bredt udsnit af integrerede transportløsninger og value added services i Storbritannien. Schenker Ltd. s videns- og erfaringsbase på transportområdet er opbygget gennem de seneste 132 år og dækker derfor over stor ekspertise og knowhow inden for alle transportrelaterede serviceområder såsom landtransport, luft- og søfragt, logistikydelser og lageropbevaring. TAPA-sikkerhedscertificeret Vor afdeling i Nuneaton er endvidere TAPA klasse A sikkerhedscertificeret og er dermed blandt de 31 afdelinger i Europa, der indtil videre har opnået denne sikkerhedscertificering. TAPA klasse A er det højeste sikkerhedsniveau, virksomheder kan opnå i forbindelse med sikring af højværdiog tyveriattraktive varer, og Schenkers mange certificeringer placerer koncernen på en fremtrædende plads som Europas største logistikudbyder inden for beskyttelse af tyveriattraktive varer. Nu daglige Schenker-trafikker mellem Danmark og Storbritannien Derudover arbejder vi på at lancere samme set-up på importtrafikker i løbet af foråret. For yderligere oplysninger om vore trafikker, kontakt: Fra Fyn/Jylland Peter Matthiesen Tel.: Bjarne Nielsen Tel.: Fra Sjælland John Linde Tel.: Kai Fennert Tel.: Egne kontorer siden: 1965 Medarbejdere: 28 Kontorer/terminaler: 2 Certificeringer: ISO 9001:2000 kvalitetscertificering Internet: Tel: bd AL ss Med afsæt i vort ønske om at skabe øget fleksibilitet har vi valgt at udnytte vort europæiske netværk i endnu større grad end i dag. Vi udvider derfor vore eksisterende trafikker til Storbritannien og har nu mulighed for at tilbyde vore kunder daglige afgange via vor europæiske hub i Friedewald, Tyskland. Vi forventer, at vi inden for en meget kort periode kan lancere samme trafik-setup på importtrafikker fra Storbritannien. Uanset, om vi anvender direkte trafikker eller kører via vor europæiske hub, vil vi være i stand til at tilbyde vore kunder muligheden for online tracking af forsendelser med vort globale trackingsystem. For yderligere oplysninger om vore trafikker, kontakt: Fra Fyn/Jylland Peter Matthiesen Tel.: Bjarne Nielsen Tel.: Fra Sjælland John Linde Tel.: Kai Fennert Tel.: Destinationer Afgangsdag Estimeret transporttid Terminal Dublin Mandag-torsdag 72 timer* Terminal Dublin Fredag 48 timer* * Terminal til terminal via vor europæiske hub Destinationer Afgangsdag Estimeret transporttid Terminal Storbritannien Mandag-torsdag 48 timer* Terminal Storbritannien Fredag 24 timer* * Terminal til terminal via vor europæiske hub 10 SCHENKER NEWS 1/06 SCHENKER NEWS 1/06 11

7 Storbritannien Storbritannien - et marked med et væld af muligheder Med de Olympiske Lege på plakaten, en stærk interesse for danske delikatesser og mikrobryggeriøl, en indretningstrend, der hastigt bevæger sig mod det minimalistiske og stilrene - for blot at nævne et par aktuelle trends - byder Storbritannien på flere attraktive afsætningsmuligheder. Fakta om Storbritannien Generelt: Hovedstad: London (7,4 mio. indbyggere) Befolkning: 58,8 mio. Areal: km2 Statsform: Konstitutionelt monarki - parlamentarisk demokrati Sprog: Engelsk Religion: Kristne: 72%, muslimer: 2,7%, ateister: 23,2%, andre: 2,1% Økonomi: BNI/indb. (2004): Euro Vækst (2004): 3,1% Forventet vækst i 2006: 2,7% (2% i EU) Import (2004): Euro 406,2 mia. Eksport (2004): Euro 313 mia. Hovederhverv: Bank/finans, stålproduktion, kemikalier, transportudstyr, turisme Aktuelle vækstområde: Dansk design og møbler Energiteknologi Medicinalindustrien Sundhedsvæsenet IT Forsvarsindustrien Fødevareindustrien Ingeniørarbejde Kilde: Danmarks Eksportråd m.f. De Olympiske Lege Selv om der er 6 år til, at den olympiske ild tændes i London, er de første spadestik allerede taget, og de største anlægsinvesteringer meldt ud. Danmarks Eksportråd i London opfordrer derfor danske virksomheder til at fylde deres gode omdømme og konkurrencedygtige priser i rygsækken og påbegynde en positionering til nogle af de talrige afsætningsmuligheder, som de Olympiske Lege afføder. Legene har en betydelig afsmittende effekt på investeringsniveauet i London og andre steder i Storbritannien og anses som det lokomotiv, der igangsætter nyinvesteringer og byforbedringer. Nytænkning er buzzword et for de Olympiske Lege i Storbritannien. Alt får en aura af prestige, innovation, stolthed og nytænkning - for Londons og Storbritanniens image som Europas førende turist- og servicecenter skal slås fast under legene, ligesom det skete for Barcelona efter de Olympiske Lege i Ifølge Danmarks Eksportråd vil byggeog anlægsinvesteringerne beløbe sig til ca. 8.3 mia. Omkring 6.1 mia. vil blive anvendt til veje og jernbaner, mens ca. 1.7 mia. vil blive investeret i det Olympiske Stadion og den Olympiske Landsby. Sidstnævnte konverteres efter olympiaden til lejligheder til mennesker. Derudover har Londons borgmester fået bevilliget 10 mia. ekstra til infrastrukturopgaver i hele London som en direkte følge af de Olympiske Lege, så investeringerne er betydelige. Gourmet, design og forsvar Fødevareindustrien er et andet område, hvorpå Danmark ifølge Eksportrådet har gode muligheder for at skabe succes. Som et af de få lande i verden har Danmark skabt et meget veletableret brand på fødevareområdet i Storbritannien - kendetegnet af høj kvalitet, men desværre også af den fejlagtige opfattelse, at vi har et begrænset produktudvalg. Ifølge Eksportrådet skal denne brandopfattelse vendes til danske virksomheders triumfkort. Vi skal benytte vort veletablerede brand som adgangsbillet til introduktion af vort for briterne overraskende store produktsortiment, da interessen for disse produkter er betydelig. Derudover kan møbelmarkedet nævnes som endnu et interessant mål for danske virksomheders opmærksomhed. Markedet er i vækst, og salget af importmøbler er gået fra 19,6% til 42% gennem de seneste 8 år. Heraf udgør danske designmøbler 4% af den samlede britiske import af møbler og 15% af den samlede danske møbeleksport. Årsagen hertil er et trendskifte, der bevæger sig væk fra den traditionelle»tunge«britiske møbelstil mod den lettere og mere minimalistiske stil, som kendetegner dansk design. I den seneste periode har danske virksomheder endvidere formået at få foden inden for hos det britiske forsvar med konkurrencedygtige kvalitetsprodukter. Den britiske industris konkurrencedygtighed er ikke på niveau med tidligere, og dette - i kombination med det britiske forsvars øgede fokus på de omkostninger, der er forbundet med produkters levetid, dvs. kvalitet, holdbarhed og vedligeholdelse - har nødvendiggjort en større åbenhed over for det internationale marked. Dette gælder såvel civile produkter som egentligt forsvarsmateriel. Du kan få yderligere oplysninger om markedsmulighederne i Storbritannien hos Den Danske Ambassade i London på tel.: og Kilde: Danmarks Eksportråd At gøre forretning i Storbritannien Selv om briter og danskere har en del lighedspunkter, hersker der betydelige forskelligheder mellem britisk og dansk mentalitet og forretningskultur - og også inden for Storbritanniens grænser findes der store regionale forskelle. Til forskel fra Danmark eksisterer begrebet»høj og lav«stadig i Storbritannien, og der er derfor enkelte forhold, man med fordel kan notere sig, inden man begiver sig ud i forretninger med det britiske folkefærd. Som mange andre steder i verden er tillid og god kemi en forudsætning for indgåelse af forretning, og derfor kan danskernes tendens til at være væsentligt mere direkte i vort adfærdsmønster end briterne bevirke, at briterne kan betragte vor tone som anmassende og uhøflig. Det kan derfor være fordelagtigt at finde en mere formel omgangstone frem i forhandlingssituationer. Briternes mere formelle adfærd gør sig endvidere gældende, når nye relationer skal skabes - og det kan derfor kræve en længere og mere afdæmpet En kulturteoretikers billede af Danmark og Storbritannien bearbejdning at etablere direkte kontakt til britiske virksomhedsledere. Desuden må man forvente, at beslutningsprocesser kan være mere langstrakte, end vi er vant til, da en beslutning ofte vedtages på flere niveauer end i Danmark. Som følge af briternes knap så direkte adfærd kan det derudover til tider være svært at finde ud af, om man er købt eller solgt, da en britisk forretningsmand sjældent ynder at give en direkte tilbagemelding i en forhandlingssituation men derimod forventer, at forhandlingspartneren finder svaret ved at læse mellem linjerne, især hvis udfaldet er negativt. Kilde: Danmarks Eksportråd Kulturteoretiker Geert Hofstede understøtter Eksportrådets anbefalinger i sin kulturanalyse af Danmarks og Storbritanniens kulturelle forskelle. Ifølge Hofstede har Storbritannien en dobbelt så høj Power Distance (PDI) som Danmark, hvilket indikerer, at briterne er mere autoritetstro og har en mindre flad struktur end danskerne. Derudover er maskulinitet (MAS) 6 gange højere i Storbritannien end i Danmark, hvilket kommer til udtryk i et mere maskulint orienteret arbejdsklima, hvor værdier som kontrol og magt er mere fremherskende end her i landet. Hofstedes analyse fremkommer endvidere med indikationer om, at briter har større uvilje mod usikkerhed (UAI) end danskere, hvilket i praksis betyder, at landet er 3 gange mere regel- og kontrolorienteret end Danmark, da usikkerhed mindskes Kilde: hofstede_united_kingdom.shtml gennem regler, kontrol og rutiner. Omvendt er den britiske og danske kultur meget ensartet, hvad angår individualisme (IDV), hvor begge lande scorer meget højt. Dette betyder, at individet og individets målsætninger er i højsædet, og fokus er rettet mod at nå hurtige konklusioner og resultater, Denmark PDI IDV MAS UAI Kilde: hofstede_denmark.shtml hvorimod kollektivistiske kulturer som bl.a. Kina er mere orienterede mod at knytte tætte bånd, inden de indgår et samarbejde. Læs mere om Geert Hofstedes analyser på 12 SCHENKER NEWS 1/06 SCHENKER NEWS 1/06 13

8 Vækstlandet Irland Irland - landet med en disponibel indkomst pr. indbygger, der ligger blandt Europas højeste Med en meget åben økonomi, der er stærkt afhængig af udenrigshandlen, en fortsat høj vækst og en disponibel indkomst pr. indbygger, der ligger blandt de højeste i EU, er Irland ikke et land, danske eksportvirksomheder bør lade gå deres næse forbi Irland er et land i fortsat vækst. Væksten har de seneste par år ligget på ca. 5,5% og forventes i år at nå op på 6%, hvorved Irland bibeholder sin position som et af de mest vækstbetonede lande i EU. Opsparingsordning skaber vækst Den vedholdende økonomiske vækst skyldes bl.a. et højt indtægtsniveau samt sænkede skatter og afgifter, der bidrager til et disponibelt indkomstniveau, der ligger blandt de højeste i EU. Derudover kan den forventede øgede vækstprocent ifølge Per Lindholm fra Den Danske Ambassade i Dublin delvis tilskrives udbetalingen af en stor opsparingsordning, der har løbet i de seneste 5 år. Opsparingsordningen er en konsekvens af den ekstraordinære økonomiske vækst, Irland oplevede i slutningen det 20. århundrede og starten af det 21. århundrede (2000: 10% vækst). I et forsøg på at minimere irernes købekraft og derved undgå ophedning introducerede det irske finansministerium i 2001 en attraktiv opsparingsordning under navnet Irish Government Saving Scheme. Ordningen gav alle opsparere 25% forrentning af det opsparede beløb på betingelse af, at opsparingen først kunne komme til udbetaling i år Godt 1 mio. irere valgte denne lukrative ordning, hvilket har skabt en opsparing på i alt DKK 100 mia., der står til udbetaling fra starten af maj 2006 og 12 måneder frem. Bolig og design Det forventes, at en stor del af dette beløb vil blive brugt på forbrugsgoder og generelle forbedringer af eget hjem. Eftersom der i den seneste periode er observeret en tendens til et stilskifte inden for boligindretning, der kendetegnes af en lysere og mere minimalistisk stil, forventes dansk design at have gode muligheder for at øge sine markedsandele på det irske marked. Mærker som Georg Jensen, Bodum, Vipp og Fritz Hansens møbler er allerede godt repræsenteret på markedet. Byggeriet i højt gear Derudover er byggeriet stadig i højeste gear med ca færdigmeldte huse sidste år. Dette niveau forventes opretholdt igen i år og er ca. 4 gange højere end i det øvrige EU og mere end dobbelt så højt som i Danmark, der ellers må karakteriseres som værende præget af intens byggeaktivitet. Per Lindholm fortæller, at danske virksomheder og byggematerialer har et godt omdømme i Irland, hvorfor ambassaden har haft gode erfaringer med at hjælpe danske virksomheder ind på markedet. Interesse for dansk mode Også den danske modebranche gør det godt i Irland. Trods et indbyggertal på blot 4 mio. aftager Irland flere danske beklædningsgenstande og fodtøj end f.eks. Frankrig, Spanien og Italien. Irernes store interesse for danskdesignet tøj og sko udspringer dels af interesse for dansk design, dels af, at sortiment og materialevalg stemmer fint overens med det irske klima - og sidst, men ikke mindst, passer danskproduceret tøj og sko størrelsesmæssigt godt til irerne. Energisektoren Inden for energisektoren er der ligeledes gode afsætningsmuligheder. Irland er et af de lande i EU, der har den laveste egenproducerede energi, hvilket bevirker, at landet er meget sårbart over for f.eks. stigende energipriser eller leveringsudfald. Som følge heraf er vindmølleindustrien i pæn fremgang, ligesom biobrændselsanlæg er et marked, der kunne være interessant at rette opmærksomheden mod. Ønsker du yderligere information om markedsmulighederne i Irland, kan du kontakte rådgiver Per Lindholm på Den Danske Ambassade i Dublin, tlf.: eller Kilde: Den Danske Ambassade i Dublin og Danmarks Nationalbank At gøre forretning i Irland Danmark og Irland ligner på mange måder hinanden - også i forretningsøjemed. Men der findes dog et par faldgruber, man bør være opmærksom på. Takt og tone hos et afslappet folkefærd Irerne er et afslappet folkefærd, som ikke går af vejen for at afholde et uformelt møde i en restaurant eller pub. Det forekommer dog stadig hyppigere, at møderne får et mere formelt præg - og selv om mange er afslappet klædt til møder, er jakkesæt mest udbredt. Under førstegangsmøder skifter tiltalen meget hurtigt fra efternavn til fornavn, men for at være sikker på, at man imødekommer sin irske forretningspartner, kan man evt. lade denne tage initiativet til skiftet. Derudover søger man hyppigt at skabe en afslappet stemning parterne imellem ved at indlede og afslutte et møde med uformel small talk - evt. om vejret, trafikken og det sociale liv. I denne forbindelse er det dog vigtigt at Fakta om Irland: Generelt Økonomi Aktuelle vækstområder Hovedstad: Dublin (1.1 mio.) Befolkning: 4 mio. Areal: km2 Statsform: Republik - parlamentarisk demokrati Sprog: Engelsk og irsk Religion: Romersk-katolsk: 90%, protestantisk: 4%, andre: 6% undlade at komme ind på personlige emner som alder, familiestatus, religion og konflikten i Nordirland. Disse emner er ikke passende at drøfte i forretningsmæssig sammenhæng. Én ø - to nationer Det er væsentligt at være opmærksom på, at Irland er en ø af to nationer. Republikken Irland består af 26 nordvestlige og sydlige amter, hvorimod Nordirland består af seks nordøstlige amter og er en del af Storbritannien. Den regionale hovedstad er Belfast. Eftersom Irland består af to nationer, har øen to forskellige valutaer, skattelovgivninger og regnskabsregler. Af samme årsag modtager Republikken Irland og Nordirland forskellig EUstøtte og hjælpepakker. Ifølge Den Danske Ambassade i Irland er bearbejdning af det irske marked ved en britisk agent, distributør eller BNI/indb. (2004): Euro Vækst (2004): 5,5% Forventet vækst i 2006: 6% (2% i EU) Import (2004): Euro 51 mia. (58% heraf er import fra EU-lande) Dansk import (2004): DKK 4,4 mia. Eksport (2004): Euro 84.3 mia. (63% heraf er eksport til EU-lande) Dansk eksport (2004): DKK 6,5 mia. Hovederhverv: Medicinalprodukter, medikoteknik, informationsteknologi, ingeniørarbejde, kemikalier, fødevarer Beskæftigelse: Tjenesteydelser 66%, industri 28%, landbrug 6% eget datterselskab i Storbritannien ikke en ideel indgangsvinkel til markedet. En direkte repræsentation giver bedre resultater, og det anbefales derfor at etablere samarbejde med en irsk virksomhed med lokalkendskab. Kontortider og toldregler Kontortiderne i Irland er meget lig Danmarks. Den primære forskel ligger i, at visse kontorer og banker lukker mellem kl , mens butikkerne holder åbent søndag mellem kl Som medlemmer af EU findes der ingen særlige toldformaliteter i forbindelse med samhandel mellem Irland og Danmark. Den irske merværdiomsætningsafgift VAT opkræves stort set efter samme regler som i Danmark med en standardsats på 21%. Kilde: Den Danske Ambassade i Dublin Dansk design Byggebranchen Hospitalssektoren og rehabilitering Højt forædlede fødevarer Procesudstyr til fødevareproduktion Kraftvarmesektoren Områder for vedvarende energi 14 SCHENKER NEWS 1/06 SCHENKER NEWS 1/06 15

9 Brint som drivmiddel Norden rundt på brint Ifølge Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) har de nordiske lande en unik mulighed for at skabe en brintinfrastruktur, som muliggør kørsel i brintbiler fra Norge til Tyskland over Sverige og Danmark. Solens energi kommer fra kernesammensmeltninger, hvor brint omdannes til helium. Solen er derfor en fusionsreaktor, og den sender solenergi i form af elektromagnetisk stråling ud i rummet. Brint er et vigtigt element i bestræbelserne på at finde en langsigtet løsning på de stadig tiltagende miljø- og forsyningsproblemer, som brugen af fossile brændstoffer medfører. Ifølge NTN har vi i Norden en enestående mulighed for at skabe en brintinfrastruktur, der kan gøre Norden til et attraktivt test- og videreudviklingsområde for internationale bilproducenter og andre udbydere af brintteknologi. Allerede på nuværende tidspunkt er brinttankstationer og brintkøretøjer i de nordiske lande ophøjet fra abstrakte koncepter til helt konkrete tiltag. I Norge skal HyNor-projektet sikre opførelsen af 6 brinttankstationer langs ruten Oslo-Stavanger. Opførelsen påbegyndes allerede i indeværende år. I Sverige planlægger man opførelsen af brinttankstationer langs den svenske vestkyst, hvilket vil muliggøre kørsel med brintkøretøjer fra Oslo til København. I Danmark arbejder folkene bag Hydrogen Link-projektet i øjeblikket på at skabe et netværk af virksomheder og myndigheder, som skal stå bag etableringen af et antal brinttankstationer i Jylland. Energistyrelsens netop offentliggjorte brintstrategi bakker op om brintanvendelse i transportsektoren og understøtter således ovennævnte initiativer. Læs mere om dette i artiklen herunder. Kilde: Foto af solen: sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/ EIT/ Dansk støtte til brint- og brændselscelleforskning Højteknologifonden har blandt sine første tilsagn ydet støtte på DKK 30 mio. til projektet Robuste, miljøvenlige og konkurrencedygtige brændselscellesystemer til fremtidens distribuerede el-produktion, der gennemføres af en projektgruppe bestående af Topsoe Fuel Cells, Forskningscenter Risø, brintpillefirmaet Amminex og DTU. Energinet.dk støtter i 2006 brændselscelleprojekter for godt DKK 50 mio., herunder SOFC-udvikling og demonstration hos Topsoe Fuel Cells og Forskningscenter Risø, PEM-udvikling hos IRD Fuel Cells og demonstration af brændselscellebaseret mikrokraftvarme under ledelse af Danfoss. Det Strategiske Råds Programkomité for Energi og Miljø har ydet støtte til tre forskningsprojekter inden for brintlagringsteknologier. Også Energiforskningsprogrammet EFP yder støtte til brint- og brændselscelleforskning. Kilde: Danmark på forkant - serieproduceret brinttruck på gaden Herning-firmaerne A. Flensborg Herning og H2 Logic står bag Europas første serieproducerede brinttruck, som så dagens lys d. 27. februar Trucken er udviklet og fremstillet lokalt af A. Flensborg Herning og H2 Logic, som har sendt de første seks køretøjer på arbejde på sygehusene i henholdsvis Holstebro, Herning og Skejby samt hos Herning kommune. Direktør i H2 Logic, Jacob Hansen, udtaler:»vi har allerede mærket en enorm interesse for H2-trucken i kølvandet på offentliggørelsen. Det er det første serieproducerede brintkøretøj i Europa, og det kan mærkes på opmærksomheden, at vi faktisk kan tilbyde kunder et færdigt produkt og ikke blot en laboratorie-opstilling med en brændselscelle.«han fortsætter:»vi har udviklet H2-trucken som en multianvendelig brinttruck, der kan anvendes til en række forskellige opgaver. Som en af de unikke features på H2-trucken kan brugeren trække 230V ud af PowerUniten (selve brintenheden på køretøjet). Det betyder, at H2-trucken bl.a. er ideel som værkstedsvogn, hvor der er behov for strøm til håndværktøj, batteriopladning mv. Mange kunder har allerede tilkendegivet begejstring over denne mulighed, og jeg kan se, at muligheden bliver flittigt brugt.«sammenlignes brinttrucken med den traditionelle el-truck, finder man, at brinttrucken har nogle meget øjensynlige fordele. Den har ekstra lang køretid, fordi brinten oplagres i metalpulver, den kan tankes på under to minutter, hvor opladning af batterier tager 8-12 timer, og brint kan på sigt produceres ud fra strøm gennem elektrolyse. Men for at reducere driftsomkostningerne på H2-trucken leveres brint i store brintbatterier, og driftsomkostningerne for en truck forventes derfor at ligge på DKK årligt. Ifølge internationale undersøgelser vil mindre brintkøretøjer blive et af de første markeder, hvor brint vil slå igennem og erstatte for eksempel gas og el-batterier. Virksomhederne bag H2-brinttrucken har i deres bevidste arbejde mod at kommercialisere brintteknologien udviklet et kommercielt brintprodukt og derved etableret et brohoved, der kan skabe fremtidige vidensbaserede arbejdspladser. H2-trucken er en håndgribeliggørelse af de muligheder, der ligger inden for brintudnyttelse - men perspektiverne rækker endnu længere. Ud fra et energimæssigt synspunkt ligger en af de store fordele i, at man på sigt kan udnytte overskudsstrømmen fra landets mange vindmøller til produktion af brint og ilt. Læs mere om Danmarks første serieproducerede brinttruck på: eller Schenkers miljøvision Schenkers vision på miljøområdet er»at gøre vort yderste for at blive den mest miljørigtige logistikudbyder i verden.«vi lægger derfor stor vægt på miljøstyring, og en stor del af Schenkers globale transportnetværk er ISO miljøcertificeret. Vi råder samtidig over en række avancerede IT-værktøjer til beregning af miljøbelastninger fra godstransporter, som kan hjælpe med at finde mere effektive og miljørigtige logistikløsninger. Du kan foretage miljøberegninger online på under Kvalitet & Miljø, som giver dig en smagsprøve på vore mere avancerede beregningsværktøjer. Hold dig opdateret via Ønsker du, at Schenker skal holde dig løbende informeret om udviklingen i Schenker og speditionsbranchen i øvrigt, kan du tilmelde dig vort gratis elektroniske nyhedsbrev, Schenker e-news. Schenker e-news udsendes 10 gange årligt, og du kan tilmelde dig ved at kontakte din lokale Schenker-medarbejder eller gå ind på hvor du i venstremenuen finder linket»tilmeld e-news.«16 SCHENKER NEWS 1/06 SCHENKER NEWS 1/06 17

10 Godstrømme & ansvarlighed Godsmængden vil blive fordoblet på 20 år Væksten i den internationale godstrafik vil fortsætte i fremtiden. United Buddy Bears skal skabe fred, tolerance og forståelse Anders Jakobsen, redaktionsleder af Transportnyhedernes redaktion i København. Anders er journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og tidl. presseansvarlig i Trafikministeriet. Af Anders Jakobsen, Transportnyhederne De samlede godsmængder til og fra Danmark vil i 2025 udgøre ca. 175 millioner tons - svarende til det dobbelte af i dag, hvis transportomkostningerne ikke ændres, og den europæiske økonomiske udvikling fortsætter som hidtil med en gennemsnitlig vækst på ca. 2 procent om året. Det fremgår af den netop offentliggjorte rapport Fremtidens Godsstrømme, som Danmarks Transport Forskning har udarbejdet for Transport- og Energiministeriet i et tværministerielt regeringsinitiativ med titlen Danmark, Godsstrømme og Vækstregioner i EU. Samhandlen, målt i kroner, vil i samme periode vokse endnu mere og nå et niveau, der er ca. tre gange højere end i dag. Forskellen skyldes, at den gennemsnitlige værdi pr. ton også vil stige. Vokser med uændret styrke På trods af stigende værdiindhold i de forhandlede varer må de transporterede godsmængder i de kommende år forventes at vokse med uændret styrke som følge af fortsat globalisering, europæisk integration og økonomisk vækst. Denne udvikling vil være en fortsættelse af den trend, som vi har set i de seneste årtier, hvor en globalisering af vareproduktionen, øget europæisk integration og generel økonomisk vækst i vor del af verden har genereret kraftigt voksende handel mellem landene og deraf følgende øget international godstransport, hedder det i rapporten. Den dominerende transportform Søtransporten er og vil fortsat være den dominerende transportform for international godstransport, ikke kun oversøisk men også internt i Europa. Banetransportens andel af godstransporten ind og ud af Danmark er meget lille, mens vejtransporten i dag står for ca. en tredjedel og forventes at få en stigende andel. Det skyldes bl.a., at væksten bliver størst for gods af høj værdi, som oftere transporteres med lastbil. Denne udvikling vil indebære, at den internationale godstrafik fortsat vil bidrage til det stigende pres på kapaciteten i det overordnede vejnet både i Danmark og ikke mindst i Centraleuropa, medmindre konkurrenceforholdene mellem transportformerne ændres væsentligt. Danmarks geografiske placering Af rapporten fremgår også, at selv hvis godsstrømmene mellem det gamle og det nye Europa ændres væsentligt over de næste årtier som følge af EU s udvidelse mod øst, vil det formentlig ikke i særlig grad påvirke det danske transportsystem. Dette skyldes hovedsageligt, at Danmarks geografiske placering ikke er central i forhold til godsstrømme til og fra Østeuropa. Der forventes heller ikke store ændringer i, hvilke lande der vil være Danmarks største samhandelspartnere i fremtiden, selv om handel med central- og østeuropæiske lande og resten af verden forventes at stige. Rapporten er tilgængelig på instituttets hjemmeside: Bla bla bla bla bla Schenker er officiel logistikudbyder for den verdensomspændende udstilling United Buddy Bears, der i denne tid turnerer rundt i verden. Udstillingens hovedingrediens er de godt 120 stk. to meter høje bamser, der står hånd i hånd for at symbolisere fredelig sameksistens, tolerance og international forståelse. Hver bjørn repræsenterer et land og er dekoreret af udvalgte lokale kunstnere med symboler og billeder fra det pågældende land. De midler, der kommer ind gennem salg af buddy bear-merchandise samt fra auktionen, der afholdes, når turnéen er afsluttet, går til UNICEF og børnevelfærd. Konceptet bag United Buddy Bears blev skabt af ægteparret Eva og Dr. Klaus Herlitz i Berlin i 2001, og siden startskuddet lød i Berlin i 2003 har Schenker ydet logistik-knowhow til bjørnene. Buddy Bears har således allerede gæstet Berlin, Østrig, Istanbul, Hongkong, Tokyo, Seoul og Australien. Ron Koehler, adm. direktør for Schenker i Australien og New Zealand, udtaler:»schenker i Australien anser tanken om fredelig sameksistens som en sag, der helt sikkert er værd at støtte, og at få lov til at bidrage med logistikekspertise til denne ekstraordinære begivenhed ser vi som en fantastisk mulighed.«du kan læse mere om Buddy Bear ene eller købe en på auktion på Kina - nyt kontor i Chongqing styrker Schenkers position på logistikområdet i Vestkina Optimeret adgang til Vestkina Schenker har åbnet en ny filial i Chongqing i Vestkina. Chongqing er en vigtig hub for søfragt langs Yangtzefloden, da 90% af al international handel i den vestlige og sydvestlige del af Kina foregår via havnen i Chongqing. Med planlagte investeringer på over USD 2 mia. i løbet af de næste 10 år forventes havnen at udvikle sig til det vigtigste center for skibsfart i det øvre løb af Yangtze-floden. Schenker er én af få internationale logistikudbydere i denne region, og kontorets fokusområde vil være logistikservices og kundetilpassede supply chain-løsninger til regionens hovederhverv: Medicinalvare-, bil- og kemikalieindustrien. Schenker fik adgang til Kina tilbage i 1979 og var én af de første udenlandske speditionsvirksomheder, der blev registeret i Folkerepublikken Kina. Med åbningen af kontoret i Chongqing er Schenker nu repræsenteret i 26 byer over hele landet og har i alt 36 kontorer og mere end medarbejdere i landet. 18 SCHENKER NEWS 1/06 SCHENKER NEWS 1/06 19

11 Schenker - Hurtig og effektiv distribution i hele Europa i Danmark har en årlig omsætning på Euro 158 millioner og 280 medarbejdere fordelt på vore kontorer og terminaler i København, Aalborg, Århus, Kolding, Odense og Padborg. Med en årlig omsætning på Euro 8,9 milliarder, ansatte og over kontorer i hele verden er Schenker én af verdens førende udbydere af integrerede logistikydelser. I vor nye brochure»passport to Europe 2006«kan du læse om vort europæiske transportnetværk og trafikset-up med speciel fokus på Storbritannien og Irland. Du kan bestille brohuren gratis på vor hjemmeside Tlf.: Fax: Form /06

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Hvorfor Nederlandene?

Hvorfor Nederlandene? Hvorfor Nederlandene? Fashion Accelerator, Kbh. 10. maj 2010 PRÆSENTATION Ambassaden Nederlandene Kultur Samarbejdsformer Pas på 2 AMBASSADEN I HAAG Ambassadøren Økonomi/politik Handel Borgerservice Domstole

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL. Varme og tørre faciliteter og uisolerede faciliteter

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL. Varme og tørre faciliteter og uisolerede faciliteter TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL MÅLSÆTNING OG FILOSOFI Hos Cargo 2000 A/S ser vi det som vor vigtigste opgave at tilsikre, at vore kunder er tilfredse og opnår markedets bedste service til den rigtige

Læs mere

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE MÅLSÆTNING OG FILOSOFI Hos Cargo 2000 A/S ser vi det som vor vigtigste opgave at tilsikre, at vore kunder er tilfredse og opnår markedets bedste service til den rigtige pris.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG group ANNEBERG transport A/S Danmark G. Anneberg & Søn I/S Danmark ANNEBERG transpol - Polen ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG transport GmbH Tyskland Brejning Grusgrav ApS ANNEBERG Logistic

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER AGENDA Kort præsentation af NEPTUN TRANSPORT A/S Fakta om Tyrkiet Produktion, Transport & Logistik i Tyrkiet Industricentre i Tyrkiet Transport / infrastruktur Logistik

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere