12 33,2E 55 53,2N Forår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 33,2E 55 53,2N Forår 2014"

Transkript

1 12 33,2E 55 53,2N Forår 2014

2 Formanden har ordet Ove Petersen Formand for Rungsted Havn a/s Orkanen Medlem af kommunalbestyrelsen Bodil for Venstre Orkanen den december var hård ved havnen, Giv os ret på og trods rimelighed af at vinden kom som fralandsvind fra nordvestlig retning. Det var Hørsholm returbølgerne kommune fra Sverige, i gang der med medførte en plan til ødelæggelserne. løsning af den meget Ca 200 langtrukne m moleræling havnesag, forsvandt som vi i havnebestyrelsen eller blev kraftigt har beskadiget. lovet kommunen, at vi vil hjælpe til med at gennemføre, så Vi er i fuld gang med en renovering, men det godt vi nu kan. Alle er meget trætte af denne tager langtrukne ca. 3 måneder sag, som at nu få har trætypen stået på Azobé siden leveret. sidst i 90-erne. Denne trætype er vigtig at bruge, da det er den stærkeste og rigtigste at bruge til havneanlæg, Rungsted Havn typen er en går af også landets under største navnet og jerntræ, mest veldrevne da den havne, ikke og kan det flyde. skal den blive Havnens ved med indvendige at være. Vi stenskråninger har et supert sejlerliv, skred og delvis alle gør ned, hvad men de det kan arbejde for at sætte fik vi et hurtigt positivt afsluttet. præg på En et mængde pulserende private liv på badebroer, havnen. Vore nord for ungdomsafdelinger havnen blev smadret, er blandt og drev de største som vraggods mest ind aktive i havnen i landet, og og op i på stadig dækmolerne. udvikling. 3 og lastede Havnen lastbiler har et stærkt med vraggods erhvervsliv, er der kørt trods bort. økonomiske kriser, klarer sig godt. Kommunens borgere er flittige brugere af havnen, og Der skyllede også store mængder af tang ind på havnen, men det får vi succesivt fjernet. har her et dejligt rekreativt fritidsområde til fri Havnens benyttelse. el-anlæg Hørsholm led kommune også stor skade, kan virkelig og reparationsarbejdet være stolt af havnen. er i fuld gang, men der kan i lang tid fremover dukke nye skader op, så Så sejlerne kære kommunalpolitikere må have lidt tålmodighed og borgere. hvis der Giv er os uregelmæssigheder ret og rimelighed til i strømforsyningen. sikker og fredelig Som fremtid. det Det er flere trods bekendt, alt brugerne fjernede der fol-genneketinget tiden har muligheden betalt havnens for at etablering. havne kan få stormflodserstatning fra Stormrådet. Det er naturligvis slet ikke acceptabelt, og der arbejdes derfor på at havnene samlet kan dækkes ind af en erhvervsforsikring, der kan afhjælpe denne situation i fremtiden. Der arbejdes også på at få en politisk løsning. Vi påregner at hele reparationsarbejdet efter Bodil løber op i ca. 1,5 mio. kr., men vi kan først konkludere når alt el-arbejde er tilendebragt om 4-6 måneder. Havnens tilstandsrapport Igennem efteråret og vinteren er havnen grundigt blevet gennemgået for at konstatere havnens generelle tilstand, her 40 år efter at havnen blev indviet. Havnebestyrelsen gennemgår i øjeblikket rapporten, for at vi derefter kan udarbejde en vedligeholdelsesplan. Bådpladser og venteliste Krisen kradser stadig i Danmark, og det kan vi mærke på pladsudlejning. For de lidt mindre pladser, skal vi ringe til flere på ventelisten end tidligere. Dette betyder desværre også at det ikke er let at få fremudlejet en fast plads, hvis lejeren ikke skal bruge sin i år. Hvis vi ikke kan udleje en plads, bliver den faste pladslejer debiteret for lejen. Havnens hjemmeside: Fremover vil vi henvise til de vigtigste emner og informationer i havnens nyhedsbreve på Havnens hjemmeside. Vi vil opfordre sejlerne til at benytte denne service, så alle bliver så velinformeret som muligt om rettigheder og pligter: Standardformulering vedrørende forbudt bundmaling: >> Havnekontoret>> Tryksager>> Forår 2009 Råd og vejledning for både i havnens faste stativer på land :>>Havnekontoret>> Tryksager>>Efterår Vilkår for havneplads: >> Havnekontor>> Vilkår for havneplads>> Vilkår for Bådplads i Rungsted Havn. Tidligere udgaver af Forår og Efterår: >> Havnekontor>> Tryksager Turistinformation På hjemmesidens forside fremgår det at vi er startet på et bookingsystem, så gæstesejlere i forvejen kan booke en gæsteplads i havnen, og til en start har vi udlagt 4 pladser til formålet. Det er specielt ældre mennesker og handicappede der længe har efterspurgt muligheden. Der er tale om et landsdækkende samarbejde mange lystbådehavne imellem, der er startet. Ligeledes på havnens hjemmeside, har vi udviklet vor turistinformation, så der er henvisninger på forsiden med links til alle de turistmuligheder, der har de flestes interesse. Denne service kobles sammen med at vi starter en cykeludlejning fra havnekontoret. 2

3 Havnens bådstativer Så lykkedes det, - i år havde vi stativer nok, og alle der gerne ville leje et stativ fik det. Vi er også meget glade for at konstatere, at orkanen Bodil ikke skabte skade på nogen båd der stod i stativerne. Båd - Nyt stativer og tomme trailere Desværre lider havnen fortsat af en meget stor pladsmangel og Båd- Nyt stativerne fylder utroligt meget, da de ikke kan klappes sammen. Derfor har havnen indført, at hvis en sejler skal have opbevaret sit Båd- Nyt stativ på havnen igennem sejlsæsonen, skal stativet køres over til den grønne trekant ved stranden.havnen kan ikke opbevare tomme trailere på havnens område, og sejlerne bedes selv opbevare disse væk fra havneområdet, efter at båden er søsat. Private bådstativer Som bekendt kan bådstativer der foldes helt fladt sammen opbevares på havnen, hvis de kan flyttes rundt på med en truck. Bådstativet skal være klappet helt sammen senest 2 døgn efter søsætning. Det er vigtigt at stativet er forsynet med bådpladsnummer, så havnens pladsmand kan efterlyse stativejeren for oprydning. Hvis en båd sælges ud af havnen, glemmer sælgeren ofte at fjerne stativet, og så skal havnen også kunne kontakte ejeren for at høre om stativet skal fjernes eller destrueres. Hvis et stativ ikke skal bruges længere, skal det enten fjernes fra havnen, eller havnekontoret skal kontaktes for destruktion. måde. Vi kan blot kraftigt opfordre alle til at opbevare al grej hjemme. Mærkning af master Som noget nyt vil alle master blive mærket med pladsnummer ved mastens mastefod. Havnen foretager denne mærkning. Årsagen er at flere desværre glemmer deres mast, og ikke får dem lagt i mastehuset. Vi kan ved mærkningen få ryddet bedre op rundt på riggerpladsen og om kranpladsen. Nøgle til mastehuset skal ikke længere benyttes, nu er der indført trykkode, som oplyses på havnekontoret (også gerne telefonisk). Vi skifter naturligvis koden med mellemrum. QR koder til smartphone Havnen har fået en mobil hjemmeside, og den kan hentes på smartphones ved scanning af QR koden. QR koden står på alle broopslag med info til gæster og havnens sejlere. Sejlernes grej på havnen Vi får alle fjernet/stjålet meget grej fra havnen, det strækker sig helt fra motorbåde, påhængsmotorer, presenninger, stativer, stiger og meget mere. Havnen vil i denne anledning understrege at al grej der findes på havnen er på sejlernes eget ansvar, og havnen kan ikke drages til ansvar på nogen 3

4 Hjertestartere Hvis uheldet er ude, så husk på at der er opsat hjertestartere ved havnekontoret, og på rækværket ved KDY s gård mod sydbassinet. KDY har yderligere opsat en i stueetagen i klubhusets nordlige ende. Næste gang du passerer nævnte steder, så bemærk dig hvor de nøjagtigt hænger. Der er en meget klar talende instruktion om brugen, så alle kan betjene dem. Miljøbevist bådklargøring 1. Alle malerrester og slibestøv er miljøaffald, og skal lægges under halvtaget ved beddingen, vest for havnekontoret 2. Tomme dåser, tomme malerbøtter, tomme dunke, aftørringsklude o.l. kommes i de blå containere. Husk at mættede linolieklude kan være selvantændende. 3. Rester af diverse kemikalier, pudsemidler o.l. er miljøaffald, og stilles ligeledes under halvtaget ved beddingen, vest for havnekontoret. 4. Motorolie og kølervæske tømmes i spildolietanken ved beddingpladsen. 5. Oliefilter tømmes i mærket tromle ved beddingpladsen, og kun oliefiltrer. 6. Akkumulatorer, bådinventar, udtjente instrumenter, gamle sejl, slidt tovværk o.l. stilles under halvtaget ved beddingpladsen. 7. Der åbnes for vandet så snart frosten tillader det. Også igen i år vil vandslangerne på broerne blive forsynet med strålespidser, for at spare på vandet. Husk ikke at lade vandet løbe unødigt, og luk hanen helt efter brug, og lad strålespidsen blive siddende. 8. Støvsugerposer med slibestøv er miljøaffald, og lægges sammen med malerrester under halvtaget ved beddingpladsen. Brug af el på havnen Ordningen er gældende for alle der har fastplads, midlertidig plads eller er langtidsgæst i havnen. Gæstesejlere, der ligger i havnen i max. 2 uger har strømforbruget inkluderet i gæstelejen. Hvis du er nede på båden for at arbejde, er al arbejdsstrøm gratis. Hvis du bor på båden, eller blot ønsker konstant strøm til din båd, kan du vælge mellem 2 afregningsmåder: 1. Senest 1. april kan du indbetale 1.000,- kr. på havnekontoret til strøm for hele sejlsæsonen. Havnen sætter en synlig plumpe på dit landkabel april, eller senest ved din båds søsætning, kan du afhente et kabel med bimåler på havnekontoret og indbetale depositum på kr. Kablet med bimåler afleveres den 15. oktober tilbage på havnekontoret, og dit forbrug bliver modregnet i depositum. Du er i hele brugsperioden ansvarlig for bimåleren og kablet. Hvis du igennem vinteren har haft et af havnens blå kabler med måler på, skal du have måleren aflæst senest 1. april for afregning. Hvis du mailer aflæsningen, så husk at oplyse målernummer. Rigtige telefonnumre og adresser Havnekontoret har ofte svært ved at komme i kontakt med sejlerne, fordi vi har forkerte telefonnumre eller adresser. Det er meget ærgerligt for alle, for det kan være meget vigtigt at komme i kontakt med alle der er registreret i vore kartoteker. Tænk ikke at få tildelt en plads fordi vi ikke kan komme i kontakt med dig, eller da alle bådejere pr e- mail blev bedt om at se efter deres båd efter kraftig og ødelæggende efterårsstorm, eller noget så godt som en bad- og toiletkode. Kære sejlere, - derfor opdater havnekontoret, gerne pr 4

5

6 Bådisætning 2014 Det er måske ikke alle der bliver færdig og klar til at sætte båden i vandet som planlagt. Derfor skal vi nok alle udvise lidt tålmodighed, og ikke forvente at naboen er helt færdig med klargøringen, når det måske passer dig bedst. Uanset vejret er der alligevel mange der tripper for at komme tidligt i vandet, og vi prøver da også at følge planen, som vist side 7, og som blev beskrevet i Efterår På tegningen kan du se hvornår bådene i de enkelte zoner skal søsættes. For at sikre at alle kan komme i vandet som planlagt, er det vigtigt at alle bådejere overholder tidsplanen. Helt specielt er det vigtigt at bådene i kørevejene (gul afmærkning) søsættes som planlagt, da de ellers vil stå i vejen for de fleste andre både. De både der er vinteropbevaret bag mastehuset, skal huske at de også skal være klar til søsætning den 1. april, Rungsted Havns driftsbudget 2014 Tekst (beløb i 1000) Indtægter Udgifter Faste pladser og 1-årige pladser Joller og trailerpladser 152 Gæster på land og i vand 947 Beddinggæster 120 Grundlejer til erhvervslivet Div. indt. (el,poletter,ventelister, bomkort, bådstativer etc.) 808 Indtægter ialt Vedligehold af havneanlæg (905) Renovation (574) Nattevagt (202) Vedligehold af bad, toiletter,vaskeri (367) Traktorer, varebil og havnebåd (78) El og vand (721) Større engangsudgifter til havneanlæg (1.190) Adm. Omkostninger, personale, advokat,revisor,forsikringer etc. (3.737) Afskrivninger (1.213) Renteudgifter (34) Udgifter i alt (9.021) Resultat 634 6

7 ellers blokeres der for master der skal tilrigges bag mastehuset. Skulle du have problemer med at blive færdig til tiden, da kontakt havnekontoret for en løsning. Hvis dette ikke er muligt, eller vi ikke kan komme i forbindelse med en bådejer, der har en båd i vejen, er vi nødsaget til at flytte båden for bådejerens regning og risiko. (Hvis båden står i et af havnens stativer, flytter havnen båden i stativet uden omkostninger for sejleren). Når bådisætningen opstartes kan det dog være vanskeligt at flytte forsinkede både, for der er måske ikke en afsætningsplads i nærheden. Alle bådejere skal være opmærksomme på at bådtransporten på land, om det er med lastbil eller lift, sker på bådejerens ansvar. Det er dog operatørens erhvervsansvarsforsikring der er gældende, hvis der bliver skader på tredje mands båd, biler o.l. Hos ShipShape, der som vanligt står for søsætningen, skal der bestilles søsætning så tidligt som muligt. Søsætning april -15. april Travelift/Kran/lift april -1.maj Travelift/Kran/lift april -1. maj Kran/lift 4 1. april -1. maj Kran/lift K 1-5 Inden 31. marts Kran/lift BRO 6 BRO 4 K5 K4 K3 K2 K1 OMRÅDE 4 NORDHAVN BRO 8 JOLLE- PLADS P-PLADS 7

8 Hvis du har nogle gode ideer til forandringer og forbedringer på havnen, så kig ind på havnekontoret og lad os høre fra dig. Henrik Kristensen Havnemester Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside Rungsted Havn Rungsted Havn Rungsted Kyst Telefon S Y L V E S T E R T O K S V I G. D K - F O T O: A R N E S Y L V E S T E R

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

LØVENS GÅRD INFORMATION

LØVENS GÅRD INFORMATION LØVENS GÅRD INFORMATION Løvens Husorden Gård, Christiansbro for beboerne i Løvens Baggrunden for dette notat Nu har vi efterhånden boet i Løvens Gård i over 10 år. Der har været travlt med at få alt til

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgsmålene 1, 4 og 37 (bro nummer, år man fik plads i Lynæs, samlet tilfredshed på en skala fra 1-5) er ikke taget med i denne frekvens, da det er en

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen Fl d & Fakta december 2012 Årgang 13, nr. 4 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Tema-nummer miljø på vinterpladsen Tilmelding til Marinabooking.dk Få et Sikker Havn certifikat reddet

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Fl d & Fakta marts 2011 Årgang 12, nr. 1 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Ny redningsstige I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Danmarks første officielle autocamperplads

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2008 En uheldig bådejer måtte i løbet af vinteren lide den tort, at se sit bådstativ synke i grus. Forhåbentlig er der ingen skade sket,. men den bliver ikke nem at

Læs mere