ECE 116. Driftsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06"

Transkript

1 ECE Driftsanvisning K

2 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består af kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Ved betjening og udførelse af servicearbejder skal man sørge for, at det er den beskrivelse, der gælder for den aktuelle truck, der anvendes. F M Z t o Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: Står foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgå fare for mennesker. Står foran anvisninger, der skal overholdes for at undgå materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi bliver nødt til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Inholdsfortegnelse A B Hensigtsmæssig anvendelse Beskrivelse af trucken 1 Beskrivelse af brugen... B 1 2 Moduler... B EN-normer... B Driftsbetingelser... B 3 3 Afmærkningspunkter og typeskilte... B Typeskilt, truck... B 5 C Transport og første ibrugtagning 1 Pålæsning med kran... C 1 2 Første ibrugtagning... C 1 3 Trucken bevæges uden egen hjælp... C 2 D Batteri - Service, opladning, skift 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgangen med syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Batteriet frilægges... D 2 4 Opladning af batteri... D 3 5 Batteriet af-/påmonteres... D 4 6 Kombi-instrument (o)... D 5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for truckens drift... E 1 2 Beskrivelse af betjenings- og viserelementer... E 2 3 Trucken tages i brug... E 4 4 Arbejde med trucken... E Sikkerhedsregler for kørsel... E Køre, styre, bremse... E Optagning og nedsætning af kollis... E Plukning indtil 2. etage (o)... E Parkering af trucken i sikret tilstand... E 11 5 Fejludbedring... E DK I 1

5 F Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse... F 1 2 Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse... F 1 3 Service og inspektion... F 3 4 Inspektions-checkliste... F 4 5 Smøreplan... F Driftsmidler... F 7 6 Henvisninger om service... F Trucken forberedes til service- og vedligeholdelsesarbejde... F Åbning af batteridæksel... F Åbning af fronthjelm... F Kontrol af hydraulikoliestand... F Kontrol af elektriske sikringer... F Fornyet ibrugtagning... F 11 7 Oplægning af trucken... F Forholdsregler før oplægning... F Forholdsregler under oplægningen... F Fornyet ibrugtagning efter oplægningen... F 12 8 Sikkerhedskontrol efter tidsinterval og usædvanlige hændelser (D: UVV-kontrol i henhold til den tyske UVV-forskrift BGV D27)... F DK I 2

6 Bilag Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal der anvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges DK 1

7 DK

8 A Z Hensigtsmæssig anvendelse Brochuren Regler for bestemmelses- og forskriftsmæssig anvendelse af trucks (VD- MA) er indeholdt i leveringen af dette køretøj. Den er en del af denne driftsanvisning og skal absolut overholdes. Nationale forskrifter gælder uden indskrænkning. Trucken som beskrives i denne driftsanvisning er et køretøj, der er konstrueret til at løfte og transportere læsseenheder. Det skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne driftsanvisning. Anden anvendelse er ikke efter bestemmelsen og kan medføre skader på personer, køretøj eller materiel. Frem for alt skal man undgå overbelastning gennem for tung eller ensidigt optagen last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i brandfarlige eller eksplosive områder, ej heller i områder, der er rustfremkaldende eller stærkt støvede. M Driftsherrens pligter: Ved driftsherre forstås i denne driftsanvisning hver naturlig eller juridisk person, der selv bruger trucken eller på hvis vegne køretøjet bruges. I specielle tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er driftsherren den person, som det i henhold til den trufne kontraktsmæssige overenskomst mellem ejer og bruger af trucken påhviler at overholde de nævnte driftspligter. Driftsherren skal sikre sig, at køretøjet kun anvendes efter bestemmelsen og at fare af enhver art for brugerens eller tredjemands liv og sundhed undgås. Desuden skal han sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsreglementer, andre sikkerhedstekniske regler samt drifts-, service- og vedligeholdelsesreglerne overholdes. Driftsherren skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne driftsanvisning. I tilfælde af ignorering af denne driftsanvisning bortfalder vores garanti. Dette samme gælder i tilfælde, hvor der udføres usagkyndigt arbejde på genstanden af kunden og/ eller tredje personer uden tilladelse fra leverandørens kundeservice. Påmontering af tilbehørsdele: På- og indbygning af ekstra indretninger, der griber ind i køretøjets funktioner eller udvider disse, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. I givet fald kan det være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten DK A 1

9 A DK

10 B Beskrivelse af trucken 1 Beskrivelse af brugen Køretøjet er en 3-hjuls eldrevet løftevogn med styrestang og ståplatform. Køretøjet er beregnet til brug på plane undergrunde til transport og kommissionering af gods. Der kan optages paller med åben bundhylde eller med tværbrædder uden for lasthjulenes område eller rullevogne. Som ekstraudstyr kan man ved hjælp af stigetrin i ryglænet og ved at træde op på batterilåget nå op til anden plukkehøjde. Løfteevnen udgør 1600 kg ved en tyngdepunktsafstand på 600 mm DK B 1

11 2 Moduler Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 o Kombi-instrument 9 t Påkørselsbeskyttelse 2 t Køreregulator 10 t Motorbremse 3 t Hovedafbryder 11 t El-anlæg 4 t Hydraulikpumpe 12 t Trækstang 5 t Hydraulikolietank 13 t Lasthjulsholder 6 t Køremotor 14 t Ståplatform 7 t Støttehjul 15 t Løftecylinder 8 t Drivhjul 16 t Styrestang t = Standardudstyr o = Ekstraudstyr 0404.DK B 2

12 2.1 EN-normer Vedvarende lydtrykniveau: 66 db(a) Z Z i henhold til EN i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtrykniveau er en iflg. gældende normer beregnet værdi og tager hensyn til lydtrykniveauet ved køredrift, løftedrift og ved tomgang. Lydtrykniveauet måles ved førerens øre. Vibration: 0,62 m/s 2 i henhold til EN Svingaccelerationen, som påvirker kroppen i dens betjeningsposition, er i henhold til standardindstillingen den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved overkørsel af forhindringer med konstant hastighed. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Z Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske fostyrrelser samt støjimmunitet overholdes samt at der foretages kontrol af afladningen af statisk elektricitet iht. EN samt de deri nævnte normative referencer Ændringer af elektriske eller elektroniske komponenter og deres placering må kun foretages med skriftlig tilladelse fra producenten. 2.2 Driftsbetingelser Z Omgivelsestemperatur - under drift: 5 C til 40 C Ved hyppig brug med ekstreme svingninger i temperatur eller luftfugtighed kræves der specielt udstyr og tilladelse til trucks DK B 3

13 3 Afmærkningspunkter og typeskilte Qmax 1600kg mv 1,5 V Pos. Betegnelse 17 Skilt Forsigtig Elektronik med lavspænding 18 Løfteevne Qmax 19 Lastfordeling 20 Skilt Advarsel Tastedrift 21 Typeskilt, truck 22 Typeskilt, batteri 23 Kontrolmærkat Arbejdstilsyn (kun i D) 24 Løftepunkt for krantransport Z Løfteevneskiltet (19) angiver maksimal løfteevne Qmax. Den angivne nominel løfteevne må ikke overskrides. Skiltet lastfordeling (20) foreskriver en omtrentlig jævn fordeling af lasten på gaflen DK B 4

14 3.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 25 Type 31 Fabrikant 26 Serie-nr. 32 Batterivægt min/max i kg 27 Nominel løfteevne i kg 33 Drivkraft i kw 28 Batteri: Spænding V 34 Tyngdepunktsafstand i mm 29 Egenvægt uden batteri i kg 35 Byggeår 30 Producent logo 36 Option Z Ved spørgsmål ang. trucken resp. bestilling af reservedele, angiv venligst serienummeret (26) DK B 5

15 B DK

16 C Transport og første ibrugtagning 1 Pålæsning med kran F Anvend kun løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (for truckens vægt henvises til truck-typeskiltet). Z M Trucken parkeres i sikret tilstand (se kapitel E). For læsning af trucken med kran findes der løftepunkter (1) på chassiset 1 1 og gaflerne. Taljen skal fastgøres på en sådan måde på løftepunkterne (1), at det under ingen omstændigheder kan skride! 2 Første ibrugtagning M Trucken må kun køre på batteristrøm! Ensrettet vekselstrøm beskadiger de elektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (slæbekabler skal være under 6 m lange). Efter leveringen eller efter en transport gøres køretøjet driftsklar som følger: Z Foretag om nødvendigt indbygning af batteri, undgå at beskadige batterikabel. (se kapitel D). Oplades batteriet (se kapitel D). Tag trucken i brug som foreskrevet (se kapitel E). Når stableren parkeres, kan der opstå flade steder på dækkenes slidbaner. Disse flade steder forsvinder igen efter kort tids kørsel DK C 1

17 3 Trucken bevæges uden egen hjælp F Denne driftsmåde er forbudt på hældninger og stigninger. Hvis trucken skal flyttes efter en fejl, som har indflydelse på køreevnen, gør man som følger: F Trucken sikres mod at kunne rulle. Hovedafbryderen stilles på Fra. Tændingslåsen stilles på Fra ( 0 ) og nøglen tages af. Lås dæksellåsene op (2), åbn fronthjelmen (3) og læg den ved siden af. Kontramøtrikkerne (4) løsnes og skruerne (5) spændes. 5 Bremsen ventileres og maskinen kan bugseres. Når målet er nået, skal bremseanlægget stilles tilbage til oprindelig tilstand. Maskinen må ikke parkeres med ventileret bremse! Skru skruerne (5) ca. 5 mm ud igen; de sikres med kontramøtrikker (4). Nu er bremsetilstanden retableret DK C 2

18 D Batteri - Service, opladning, skift 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgangen med syrebatterier Før al slags arbejde på batterierne, skal køretøjet parkeres i sikret tilstand (se kapitel E). Servicepersonale: Opladning, service og skift af batterier må kun foretages af dertil uddannet personale. Denne driftsanvisning og forskrifter fra batteriets og ladestationens fabrikant skal overholdes. Brandbeskyttelsesforanstaltninger: Under håndteringen med batterier er rygning og åben ild forbudt. Der må ikke befinde sig brændbare stoffer eller gnistdannende driftsmidler inden for en afstand på mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Lokalet skal være udluftet. Brandslukningsmidler skal stå klar. Service på batteri: Cellelågene på batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, være smurt let ind i polfedt og sidde fast. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en skridsikker isoleringsmåtte. M F M F Bortskaffelse af batteri: Bortskaffelse af batterier er kun tilladt under hensyntagen til og overholdelse af de nationale miljøbestemmelser eller love om bortskaffelse. Fabrikantens anvisninger vedrørende bortskaffelse skal absolut respekteres. Sørg for før lukning af batteriafskærmning, at batterikablet ikke kan blive beskadiget. Batterierne indeholder syreopløsning, som er giftig og ætsende. Derfor skal der bæres sikkerhedstøj og øjenbeskyttelse ved al slags arbejde på batterierne. Undgå enhver kontakt med batterisyren. Er batterisyren alligevel kommet på tøjet, huden eller i øjnene, skal de pågældende steder straks skylles med rent vand i rigelig mængde, ved kontakt med huden eller øjnene skal man desuden konsultere en læge. Spildt batterisyre skal straks neutraliseres. Der må kun anvendes batterier med lukket cellekasse. Batteriets vægt og dimensioner har betydelig indflydelse på køretøjets driftssikkerhed. Udskiftning af batteriudstyret er kun tilladt med producentens tilladelse DK D 1

19 2 Batterityper Alt efter anvendelsen udstyres køretøjet med forskellige batterityper. I nedenstående tabel vises under kapacitetsangivelsen, hvilke kombinationer der er beregnet som standard: Batteritype Batterirum (185 mm) 24 V-PzS-batterier 2 PzS 180 Ah L 24 V-PzS-batterier 2 PzS 220 Ah L 24 V-PzS-batterier 2 PzS 270 Ah L F F Batterivægten er angivet på typeskiltet. Batterivægt og -mål har stor indflydelse på, hvor sikkert køretøjet står. Skift af batteriudstyret er kun tilladt med samtykke fra producenten. Ved udskiftning / montering af batteriet skal man sørge for, at batteriet er solidt fastgjort i køretøjets batterirum. 3 Batteriet frilægges F Køretøjet parkeres i sikret tilstand (se kapitel E). Lås dæksellåsen (1) op ved at trykke den ned. Klap batteridækslet (2) fremad og tag dæksellåsen (3) af r Køretøjet er forsynet med et PzS-batteri, som nu er frilagt, og der kan nu arbejdes på batteriet DK D 2

20 F Batteristikket må kun tages af/sættes i stikdåsen, når køretøjet og opladeren er slukket. Tag batteristik (4) af. Tag i givet fald gummimåtten af batteriet. 4 4 Opladning af batteri F F Batteriet frilægges (se afsnit 3). Under selve opladningen skal overfladen på battericellerne ligge frit, for at sikre tilstrækkelig udluftning. Der må ikke lægges genstande af metal på batteriet. Før opladningen skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synlige beskadigelser. Forbind ladestationens ladekabel med batteristikket. Oplad batteriet i.h.t. til forskrifterne fra batteriets og ladestationens fabrikant. Sikkerhedsreglementerne fra batteriets og ladestationens fabrikant(er) skal ubetinget overholdes DK D 3

21 5 Batteriet af-/påmonteres F Batteriet frilægges (se afsnit 3). Tryk batteriet ind mod chassiset, for at aflaste batteriholderen (5). Batteriholderen løftes ved øjerne, skydes et stykke ind i rammen, løftes og trækkes ud. For at undgå kortslutninger skal batterier med åbne poler eller forbindelser dækkes af med en gummimåtte. Hvis der bruges kran ved skift af batteriet, så pas på at løfteevnen er stor nok (se batterivægt på batteriets typeskilt i batteritruget). Taljen skal udøve et lodret træk for ikke at trykke batteritruget sammen. Krogene skal placeres på en sådan måde, at de ikke kan falde ned på battericellerne, når spændet tages af taljen. 5 F F Gør taljen fast. Løft batteriet ud. Ved skift af batteri må der kun anvendes samme udførelse. Ekstra vægte må ikke fjernes eller omplaceres. Indbygning sker i omvendt rækkefølge. Efter montagen skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synlige beskadigelser, og før ibrugtagning skal det kontrolleres, om batteriholderen er lagt på, batteridækslet er lukket ordentlig DK D 4

22 6 Kombi-instrument (o) M Batteriafladeindikator: Batteriets ladestand vises i 10%-trin med 10 streger på batterisymbolet (6). Stregerne slukkes oppefra og nedad i takt med afladningen. Hvis der anvendes servicefrie batterier, skal instrumentet indstilles således, at symbol T (9) vises ved siden af drifts-timeindikatoren. Hvis man ikke foretager denne indstilling, kan batteriet blive beskadiget af for stor afladning. Ved indstilling af instrumentet bør producent-servicen tages med på råd. Når der er en batteri-restkapacitet på - 30% ved standardbatterier - 50% ved servicefri batterier vises et Giv Agt forvarselssymbol (7). Det anbefales at få batteriet opladet. 6 7 T T h h Ved en batteri-restkapacitet på - 20% ved standardbatterier - 40% ved servicefri batterier slukker Giv Agt (7) forvarselssymbolet og der vises et blinkende STOP -symbol (8). Efter 5 min. lyser STOP -symbolet (8) permanent. Batteriopladning er nødvendig. 8 STOP Z Batteriafladekontrol: Når STOP -symbolet (8) vises permanent, frakobles løfte-funktionen. Funktion Løft frigives først igen, når det tilsluttede batteri er opladet mindst 70% igen. 9 T h Driftstimetæller: Driftstimetælleren (10), der er integreret i batteriafladeindikatoren, viser den samlede driftstid for køre- og løftebevægelser. 10 Z I aktiv tilstand blinker tallet efter kommaet DK D 5

23 D DK

24 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for truckens drift Køretilladelse: Trucken må kun anvendes af egnede personer, som er uddannet til at føre det, har vist deres evner til at køre og håndtere byrder over for arbejdsgiver eller dennes stedfortræder og af ham er blevet pådraget dette hverv. Førerens rettigheder og pligter; adfærdsregler: Føreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter og være instrueret i betjeningen af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsanvisning. Han skal gives de nødvendige rettigheder. Ved truck, som anvendes med gående fører, skal der bruges sikkerhedssko ved betjeningen. Forbud mod benyttelse gennem uvedkommende personer: Føreren er ansvarlig for trucken i brugstiden. Han skal forbyde uvedkommende personer at køre eller aktivere trucken. Personer må ikke medtages eller løftes. Beskadigelser og mangler: Beskadigelser og fejl på trucken eller ekstraaggregater skal straks meldes til tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. slidte hjul eller defekte bremser) må ikke anvendes, før de er blevet forskriftsmæssigt repareret. Reparationer: Uden særlig uddannelse eller tilladelse må føreren ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken. Under ingen omstændigheder må han sætte sikkerhedsindretninger eller afbrydere ud af funktion eller omstille dem. F Risikozone: Risikozonen er det område, hvor personer er udsat for fare gennem truckens køre- eller løfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsaggregater (f.eks. gafler eller tilbygningsaggregater) eller transportgodset. Dertil hører også det område, som kan være udsat for nedfaldende gods, eller en arbejdsindretning, der sænkes/falder ned. Uvedkommende personer skal bortvises fra risikozonen. Ved personfare skal der gives advarselstegn rettidigt. Trucken skal straks standses, hvis uvedkommende personer ikke forlader risikozonen til trods for advarslen. Sikkerhedsanordning og advarselsskilte: De her beskrevne sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarselshenvisninger skal absolut overholdes DK E 1

25 2 Beskrivelse af betjenings- og viserelementer Pos. Betjenings- eller viserelement Funktion 1 Kombi-instrument o Viser batteriets restkapacitet og hvor mange timer, køretøjet allerede har kørt (se kapitel D). 2 Styrestang t Styre og bremse Dreje til bremseområde B: Køretøjet bremses mekanisk. Dreje til køreområde F: Den mekaniske bremse løsnes og trucken er køreklar (Langsomkørsel). 3 Tændingslås med nøgle t Til- og frakobling af styrestrøm. Når nøglen tages af, er trucken sikret mod at kunne startes af uvedkommende personer. 4 Tast Løfte t Løfte lastgaffel med fast hastighed. 5 Tast Sænke t Sænke lastgaffel med fast hastighed. 6 Tast advarselssignal t Udløser advarselsignal. (Horn) 7 Tast t Uden funktion 8 Køreregulator t Styring af køreretning og -hastighed (se afsnit 4.2). 9 Hovedafbryder t Til- og frakobling af strømforsyning. 10 Styrestangsindstilling o Arretering af styrestang 11 Tippedrift - gående fører o Langsomkørsel i køreretning -V- 12 Tippedrift - gående fører o Langsomkørsel i køreretning -R- 13 Tast langsomkørsel t Ikke aktiveret: Langsomkørsel. Aktiveret: Normalkørsel. 14 Dødmandskontakt, ved arreterbar styrestang o Ikke aktiveret: Køretøjet bremses. Aktiveret: Bremsen løsnes t = Standardudstyr o = Ekstraudstyr 0404.DK E 2

26 R V 13 (14) 0404.DK E 3

27 3 Trucken tages i brug F Før trucken tages i brug, betjenes eller før en kolli løftes, skal føreren overbevise sig om, at der ikke opholder sig nogen inden for farezonen. Kontrol og check før den daglige igangsættelse Gå hele trucken efter (især hjul og lastoptagningsaggregater) for synlige beskadigelser. Køretøjet tændes Træd op på ståplatformen. Drej styrestangen til den ønskede stilling efter at have løsnet stangjusteringen (håndtag) (10) (o) og spænd stangjusteringen fast igen. Træk hovedafbryderen (9) ud. Sæt nøglen i tændingslåsen (3) og drej den til højre til anslag i stilling I. Funktionen af advarselssignalet (horn) (6) skal kontrolleres. Køreregulatoren (8) kontrolleres for deres funktion (se afsnit 4.2) Nu er trucken køreklar. Kombinationsinstrumenten (1) (o) viser den forhåndenværende batterikapacitet. Z Kontroller, om drifts- og modstrømsbremsen fungerer (se afsnit 4.2). Tast (7) uden funktion DK E 4

28 DK E 5

29 4 Arbejde med trucken 4.1 Sikkerhedsregler for kørsel Veje og arbejdsområder: Der må kun køres på de veje, der er frigivet for færdslen. Uvedkommende skal holde sig uden for arbejdsområdet. Lasten må kun opmagasineres på de steder, der er beregnet dertil. Adfærd under kørsel: Føreren skal tilpasse kørehastigheden efter de lokale forhold. F.eks. skal han køre langsomt i kurver, ved og i smalle passager, ved gennemkørsel af svingdøre, på uoverskuelige steder. Der skal altid holdes sikker bremseafstand til foran kørende køretøjer og han skal altid have fuld kontrol over trucken. Pludselig opstandsning (bortset fra nødstilfælde), hurtige vendinger, overhaling på farlige eller uoverskuelige steder er forbudt. Det er forbudt at læne sig ud af og række ud af arbejdsog betjeningsområdet. Udsynsforholdene under kørsel: Føreren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sin kørestrækning. Skal der transporteres kollier, der har indvirkning på udsigten skal trucken køres med lasten bagpå. Er det ikke muligt, skal en anden person gå foran trucken til assistance. Kørsel på stigninger og hældninger: Det er kun tilladt at køre på stigninger eller hældninger, hvis disse er udlagt og deklareret som færdselsårer og er rene, giver et godt vejgreb samt kan befærdes sikkert i.h.t. truckens tekniske specifikationer. Derved skal godset altid transporteres på den højest liggende side. Det er forbudt at vende, køre skråt på eller at parkere trucken på stigninger eller hældninger. Der må kun køres på hældninger med nedsat hastighed og med permanent beredskab til at foretage bremsning. Kørsel på elevatorer eller læssebroer: Der må kun køres ind på elevatorer eller læssebroer, hvis de har tilstrækkelig bæreevne, er egnede til kørsel i.h.t. deres konstruktion og er frigivet til kørsel af driftsherren. Disse punkter skal undersøges, før der køres ind på dem. Trucken køres ind i en elevator med ladeenheden forrest og stilles i en position, der udelukker, at skaktens vægge berøres. Personer, der skal køre med i elevatoren, må først betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal forlade elevatoren før trucken. Transportgodsets beskaffenhed: Der må kun transporteres reglementeret sikret last. Der må aldrig transporteres gods, der er stablet højere end gaffelstolens spids eller beskyttelsesgitteret for lasten DK E 6

30 4.2 Køre, styre, bremse Nødstop Tryk hovedafbryderen (9) ned. Alle elektriske funktioner kobles fra. M Z Køre Kør kun med lukkede og forskriftsmæssigt aflåsede afskærmninger. Sæt trucken i gang (se afsnit 3). Drejelig styrestang: Tast langsomkørsel (13) ikke aktiveret: langsomkørsel, aktiveret: normalkørsel. Drej stangen (2) til køreområde F. Drej køreregulator (8) til den ønskede køreretning (V eller R). Arreterbar styrestang: (o) Z Aktiver dødmandskontakt (14). Drej køreregulator (8) til den ønskede køreretning (V eller R = Frem eller Tilbage). Jo mere køreregulatoren drejes, desto større bliver kørehastigheden. Trucken sætter sig i gang i den valgte retning. 8 V B 0 2 F R R 9 B V 13 (14) 0404.DK E 7

31 Styre Drej styrestang (2) til venstre eller højre. Styrestangens stilling svarer til stillingen på det styrede drivhjul. F Bremse Køretøjets bremseevne afhænger væsentligt af underlagets beskaffenhed. Det skal føreren tage hensyn til ved sin kørsel. Køretøjet kan bremses på tre forskellige måder: Med modstrømsbremse Med driftsbremse Med den generatoriske bremse Bremsning med modstrømsbremse: Drej køreregulatoren (8) til modsat køreretning, indtil trucken står stille. Slip køreregulatoren. Nu bremses køretøjet med modstrømsbremsen. Drejelig styrestang Bremsning med driftsbremse: Z Drej styrestangen (2) til et af bremseområderne B eller giv slip på styrestangen. Køremotoren bremses mekanisk med motorbremsen. Så snart man giver slip på styrestangen, drejer den til det øverste bremseområde B. På en parkeret truck virker motorbremsen som parkeringsbremse. Bremsning med den generatoriske bremse (udrulningsbremse): Køreregulatoren (1) slippes - køreregulator i nulposition. Alt efter indstilling bremses der generatorisk ved hjælp af en udrulningsbremse. Arreterbar styrestang (o) Bremsning med driftsbremsen: Z Frisæt dødmandskontakt (14). Køremotoren bremses mekanisk med motorbremsen. På en parkeret truck virker motorbremsen som parkeringsbremse DK E 8

32 Z F Z F Tippedrift - styrestang (o) Ved tippedrift kan køretøjet betjenes af en operatør, der går ved siden af. Max. hastighed er reduceret (Langsomkørsel). Drej styrestangen (2) til køreområde F (se afsnit 4.2). Drej køreregulator (8) til den ønskede køreretning (V eller R). Ved tippedrift skal man passe på, at styretøjet står på ligeud-kørsel og at operatøren ikke kan komme i klemme mellem truck og en evt. forhindring. Tippedrift - ryglæn (o) Ved tippedrift kan køretøjet betjenes af en operatør, der går ved siden af. Max. hastighed er reduceret (Langsomkørsel). Aktiver tast (11) Køretøjet kører i køreretning -V- Aktiver tast (12) Køretøjet kører i køreretning -R- Ved tippedrift skal man passe på, at styretøjet står på ligeud-kørsel og at operatøren ikke kan komme i klemme mellem truck og en evt. forhindring. 11 V R DK E 9

33 4.3 Optagning og nedsætning af kollis M Før en kolli optages, skal føreren overbevise sig om, at den er anbragt forsvarligt på pallen og ikke overskrider truckens løfteevne. M Z Køretøjet køres så langt som muligt ind under læsseenheden med løfteanordningen. Læsseenheden tages op på en sådan måde, at denne ikke væsentligt rager ud over løfteanordningens spidser (< 50 mm). Løfte og sænke Med Løfte resp. Sænke -tasterne foregår løfte-/sænkebevægelsen med fast indstillet hastighed. Løfte Z Tryk på tasten Løfte (5). Hold tasten ind, indtil den ønskede højde er nået. Ved løft mod endestoppet, aktiveres trykbegrænsningsventilen (man hører en lyd). Sænke Tryk på tasten Sænke (4) M Undgå at nedsætte kollien hårdt for at skåne godset og reolhylden. 4.4 Plukning indtil 2. etage (o) F Førerplatformen er udformet således, at føreren ved hjælp af holdegrebet og et trin kan stige op på batteridækslet. Ved anvendelse på 2. etage skal brugeren holde ved holdegrebet, ikke ved styrestangen! Operatøren må ikke aktivere nogen betjeningselementer under den slags arbejde DK E 10

34 4.5 Parkering af trucken i sikret tilstand Når man forlader trucken, skal den parkeres i sikret tilstand, selv ved kort tids fravær. Det gøres som følger: Stil trucken på en jævn undergrund. Sænk gaflen helt ned. Stil tændingslåsen (3) på stilling 0 og tag nøglen af. Hovedafbryder (9) på stilling Slukket Fejludbedring I dette kapitel får brugeren oplysning om, hvordan han selv kan lokalisere og udbedre mindre fejl eller følger af fejlbetjening. Til indkredsning af fejlen går man frem i den rækkefølge, som de enkelte trin er opført i. Fejl Mulig årsag Afhjælp Trucken kører ikke Batteristikket ikke sat i. Hovedafbryder (nødstop) trykket ind. Tændingslås på stilling 0. Check batteristikket, isæt det i givet fald. Lås hovedafbryderen op. Stil tændingslåsen på I. Lasten kan ikke løftes op Batteriladning for lav. Sikring defekt. Trucken ikke driftsklar. Hydraulikoliestand for lav. Sikring defekt. Check batteriopladningen, oplad i givet fald batteriet. Check sikringer F1 og 1F1. Udfør alle udbedringsarbejder, der er anført under Trucken kører ikke. Check hydraulikoliestanden. Check sikring 2F1. Z Hvis fejlen ikke kunne udbedres efter udførelse af foranstaltningerne for udbedring, bør De kontakte producentens serviceafdeling, fordi den videre udbedring af fejlen kun kan udføres af specielt uddannet og kvalificeret service-personale DK E 11

35 E DK

36 F Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse F M De i dette kapitel opførte kontroller og servicetiltag skal udføres med de frister, der er nævnt i service-checklisten. Enhver ændring af trucken - især på sikkerhedsindretningerne - er forbudt. Under ingen omstændigheder må der ændres på truckens arbejdshastigheder. Vor kvalitetskontrol gælder kun for originale reservedele. For at opnå en sikker og tilforladelig drift, må der kun anvendes producentens reservedele. Gamle dele og spildolie etc. skal bortskaffes reglementeret i henhold til de gældende miljøbestemmelser. For olieskift står producentens olieservice til disposition. Efter afsluttet kontrol- og servicearbejde skal der foretages de enkelte trin opført under Fornyet ibrugtagning (se kapitel F). 2 Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse Personale til vedligeholdelsen: Service og reparation på truckene må kun udføres af producentens fagkyndige personale. Producentens service-organisation råder over specielt uddannede montører. Vi anbefaler derfor at oprette en servicekontrakt med producentens servicecenter. Løft og opklodsning: Løftegrej til at løfte trucken med, må kun anbringes på de punkter, der er bestemt dertil. Når en truck skal klodses op, skal muligheden for, at den kan skride eller vælte, udelukkes med egnede hjælpemidler (kiler, træklodser). Der må kun arbejdes under en løftet gaffel, hvis den er sikret med en tilstrækkelig stærk kæde. M Rengøringsarbejde: Trucken må ikke renses med brændbare væsker. Før rengøringsarbejdet startes, skal der træffes alle mulige forholdsregler for at udelukke gnistdannelse (f.eks. gennem kortslutning). Ved batteridrevne trucks skal batteristikket trækkes ud. Elektriske komponenter skal renses med svag suge- eller trykluft og en ikke-ledende, antistatisk pensel. Hvis trucken rengøres med vandstråle eller højtryksrenser, skal alle elektriske og elektroniske enheder først dækkes omhyggeligt af, da fugt kan medføre fejlfunktioner. Rengøring med dampstråle er ikke tilladt. Efter rengøringen skal der foretages de enkelte trin opført under afsnittet Fornyet ibrugtagning DK F 1

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning DPC6430 DPC6431 DPC7330 DPC7331 DPC8131 DPC8132 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og overhold

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere