EKE 30-2 ac. Driftsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03"

Transkript

1 EKE 30-2 ac Dritsanvisning K

2 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne gives i en kort, overskuelig orm. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består a kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne dritsvejledning indeholder dokumentation or lere orskellige truckmodeller. Ved betjening og udørelse a servicearbejder skal man sørge or, at det er den beskrivelse, der gælder or den aktuelle truck, der anvendes. m Sikkerhedsanvisninger og vigtige orklaringer er markeret med ølgende piktogrammer: Står oran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes or at undgå are or mennesker. Står oran anvisninger, der skal overholdes or at undgå materielle skader. Står oran anvisninger og orklaringer. t o Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om orståelse or, at vi bliver nødt til at orbeholde os ret til ændringer, hvad angår orm, udstyr og teknik. Indholdet i denne dritsvejledning kan deror ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne dritsvejledning har JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - TYSKLND Tl.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Inholdsortegnelse B Hensigtsmæssig anvendelse Beskrivelse a køretøjet 1 Beskrivelse a brug... B 1 2 Modul- og unktionsbeskrivelse... B Køretøj... B 3 3 Tekniske data standardudørelse... B Kapacitetsdata... B Dimensioner... B EN-normer... B Dritsbetingelser... B Tekniske beskrivelse - lastoptagningsgrej... B 7 4 mærkninspunkter og typeskilter... B Typeskilt, køretøj... B 8 C Transport og ørste ibrugtagning 1 Kranlæsning... C 1 2 Første igangsætning... C 2 3 Stopbremsens transportsikring... C 2 D Batteri - Service, opladning, skit 1 Sikkerhedsbestemmelser or omgangen med syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Frilægning a batteri... D 2 4 Opladning a batteri... D og påmontering a batteri... D 4 6 Inormations- og serviceindikator (LIS)... D 5 I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser or truckens drit... E 1 2 Beskrivelse a betjenings- og indikatorelementer... E 2 3 Ibrugtagning a køretøjet... E Nødstopindretning... E 6 4 rbejde med trucken... E Sikkerhedsregler or kørsel... E Kørsel, styring, bremsning... E Optagning og nedsætning a kollier... E Parkering a køretøjet i sikret tilstand... E 10 5 Fejlahjælpning... E 11 6 Nøddrit... E Mekanisk reservestyring... E Elektrisk nøddrit... E 13 F Vedligeholdelse a trucken 1 Dritssikkerhed og miljøbeskyttelse... F 1 2 Sikkerhedsorskriter or vedligeholdelse... F 1 3 Service og inspektion... F 3 4 Servicetjekliste EKE 30-2 ac... F 4 5 Smøreplan EKE 30-2 ac... F Dritsmidler... F 7 6 Henvisninger til service... F Forberedelse a køretøjet til service- og vedligeholdelsesarbejde... F Åbning a køretøjsdør... F Opklapning a balkon... F Åbning a ratstyring... F Kontrol a elektriske sikringer... F Fornyet ibrugtagning... F 11 7 Oplægning a trucken... F Forholdsregler ør oplægning... F Forholdsregler under oplægningen... F Fornyet ibrugtagning eter oplægningen... F 12 8 Sikkerhedskontrol eter tidsinterval og usædvanlige hændelser (D: UVV-kontrol i henhold til den tyske UVV-orskrit BGV D27)... F 12 I 2

6 Hensigtsmæssig anvendelse Brochuren Regler or bestemmelses- og orskritsmæssig anvendelse a trucks (VDM) er indeholdt i leveringen a dette køretøj. Den er en del a denne dritsanvisning og skal absolut overholdes. Nationale orskriter gælder uden indskrænkning. Trucken som beskrives i denne dritsanvisning er et køretøj, der er konstrueret til at løte og transportere læsseenheder. Det skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne dritsanvisning. nden anvendelse er ikke eter bestemmelsen og kan medøre skader på personer, køretøj eller materiel. Frem or alt skal man undgå overbelastning gennem or tung eller ensidigt optagen last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i brandarlige eller eksplosive områder, ej heller i områder, der er rustremkaldende eller stærkt støvede. m Dritsherrens pligter: Ved dritsherre orstås i denne dritsanvisning hver naturlig eller juridisk person, der selv bruger trucken eller på hvis vegne køretøjet bruges. I specielle tilælde (.eks. ved leasing, udlejning) er dritsherren den person, som det i henhold til den trune kontraktsmæssige overenskomst mellem ejer og bruger a trucken påhviler at overholde de nævnte dritspligter. Dritsherren skal sikre sig, at køretøjet kun anvendes eter bestemmelsen og at are a enhver art or brugerens eller tredjemands liv og sundhed undgås. Desuden skal han sørge or, at rbejdstilsynets sikkerhedsreglementer, andre sikkerhedstekniske regler samt drits-, service- og vedligeholdelsesreglerne overholdes. Dritsherren skal sikre sig, at alle brugere har læst og orstået denne dritsanvisning. I tilælde a ignorering a denne dritsanvisning bortalder vores garanti. Dette samme gælder i tilælde, hvor der udøres usagkyndigt arbejde på genstanden a kunden og/ eller tredje personer uden tilladelse ra leverandørens kundeservice. Påmontering a tilbehørsdele: På- og indbygning a ekstra indretninger, der griber ind i køretøjets unktioner eller udvider disse, er kun tilladt eter skritlig tilladelse ra producenten. I givet ald kan det være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse ra producenten DK 1

7 DK

8 B Beskrivelse a køretøjet 1 Beskrivelse a brug Køretøjet er en elektrisk gaelløter med sæde på siden og i irehjulsudørelse med to drivenheder og elektrisk styring med to styremotorer. Gaelløteren er beregnet til brug på plane undergrunde til transport a gods. Der kan transporteres paller med åben side til gulvet eller tværbrædder uden or lasthjulenes eller rullevognens område. Løteevnen remgår a typeskiltet eller løtekratskiltet Qmax. Løtegalernes dimensioner er planlagt til type og antal a paller eller rullevogne, som skal transporteres. Der er blevet sat stor pris på ørerpladsens ergonomiske udormning og arbejdssikkerheden. Betjeningselementerne er placeret praktisk og overskueligt samt tilpasset transportopgaven. Køretøjstyper og bæreevne: Type EKE 30-2 ac Løteevne 3000 kg 1002.DK B 1

9 2 Modul- og unktionsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Inormations- og serviceindikator 8 t Kørepedal (LIS) 2 t Hydraulikstyreknap 9 t Førersæde 3 t Stopbremse 10 t Løteindretning 4 t Tændingslås 11 t Drivhjul 5 t Hovedabryder 12 t Kontakt nøddrit (nødstop) 6 t Førerdør 13 t Sikkerhedsselet 7 t Bremsepedal t = standardudstyr o = ekstra udstyr 1002.DK B 2

10 2.1 Køretøj Sikkerhedsanordninger: Lukket, glat køretøjskontur. Drivhjulene (11) er beklædte med en stabil kollisionsbeskyttelse.den beskytter mod beskadigelser a lasten.med tændingslåsen (4) resp. med hovedabryderen (nødstop) (5) kan alle elektriske unktioner abrydes i tilælde a are. Ved ikke lukket ørerdør abrydes køreunktionen. Opbygning: Gaelløteren er et 4-hjuls køretøj med to styrede drivhjul (11). En balkon med integrerede armaturer, der er let at åbne, adækning a motorrummet samt den drejelig klap byder på god tilgængelighed til alle aggregater or serviceteknikeren. Betjeningselementerne er placeret ergonomisk. Køredrev: De to komplette drivenheder er skruet ast på køretøjets chassis. To aststående treasede motorer med en ydelse på 6 kw hver driver drivhjulene (11) via en cylindrisk tandhjulsudveksling. De elektroniske kørestrømsstyringer sørger or trinløse omdrejningstal hos køremotorerne og dermed or jævn start a kørsel uden ryk, kratig acceleration og elektronisk styret bremsning med energigenvinding. Graden or energigenvinding kan indstilles via LIS. Styring: Styring via cylindriske tandhjul med to styredrev og seriemæssigt uldstændig elektronisk styring.de drejeligt lejrede gear kan drejes 90 til begge sider. Betjenings- og indikatorelementer: Betjeningselementerne og indikatorelementerne er anbragt let overskueligt ved ørerpladsen. Hydraulikstyreknappen (2) gør enhåndsbetjening a unktionerne kørselsretning, løtning/sænkning og horn mulig.derudover er den beregnet til diagonal kørsel i orbindelse med kørepedalen.inormations- og serviceindikator (LIS) (1) med stor skærm i LCD-teknologi samt integreret dritstimetæller og batterialadeindikator med unktion til abrydelse a løtning. Hydraulisk anlæg: Løte- og sænkeunktionerne udløses med hydraulikstyreknappen. Gennem aktivering a løteunktionen starter pumpeaggregatet omgående og transporterer hydraulikolie ra olietanken til løtecylinderen. Elektrisk anlæg: 48-volts anlæg som toleder-system. To trinløse elektroniske kørestrømsstyringer og to elektriske ratstyringen er standard. Bremseanlæg: To uahængige bremsesystemer virker på drivhjulet. Dritsbremsen som hydraulisk tromlebremse med asbestrie bremsebelægninger aktiveres med odpedalen. Stopbremsen (3) virker mekanisk (trykjeder) via tovtræk på tromlebremsen. Bremsevæskens niveau overvåges a inormations- og serviceindikatoren (LIS). En advarselslampe lyser, når stopbremsen er aktiveret. Forstyrrelser i styre- og håndbremsesystemet (udløsning a nødstop) vises på displayet a inormations- og serviceindikatoren (LIS) DK B 3

11 3 Tekniske data standardudørelse ngivelse a tekniske data i henhold til VDI Ret til tekniske ændringer og suppleringer orbeholdes. 3.1 Kapacitetsdata Betegnelse EKE 30-2 ac Q Nominel bæreevne 3000 kg C Lasttyngdepunktastand ved standardgaellængde * ) 1800 mm Kørehastighed med / uden mærkelast 18,1 / 18,3 km/h Løtehastighed med / uden mærkelast 2,6 / 3,0 cm/s Sænkehastighed med / uden mærkelast 3,0 / 2,9 cm/s * ) Ensartet belastning i hele gaellængden h 7 l 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1002.DK h3 290 l 2 y m 2 h13 l 1 b 2 b 10 b11 b5 s e a_ 2 W a a_ 2 st B 4

12 3.2 Dimensioner (alle mål i mm) Betegnelse Standard h 3 Løt 115 h 7 Sædehøjde 1450 h 13 Sænket højde a løtegael l 1 Totallængde 4855 l 2 Forpartilængde 1255 b 2 Køretøjsbredde 1000 b 5 Ydre gaelastand 580 b 10 Sporvidde, drev 604 b 11 Sporvidde, lastdel 380 W a Venderadius 3900 st rbejdsgangbredde ved palle 1000 x 1200 på langs 5055 Sikkerhedsastand 200 Egenvægt: Se typeskilt, køretøj 1002.DK B 5

13 3.3 EN-normer Vedvarende lydtrykniveau: 68 db() i henhold til EN i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtrykniveau er en ilg. gældende normer beregnet værdi og tager hensyn til lydtrykniveauet ved køredrit, løtedrit og ved tomgang. Lydtrykniveauet måles ved ørerens øre. Vibration: 0,96 m/s 2 i henhold til EN Svingaccelerationen, som påvirker kroppen i dens betjeningsposition, er i henhold til standardindstillingen den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved overkørsel a orhindringer med konstant hastighed. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Producenten bekræter, at grænseværdierne or elektromagnetiske ostyrrelser samt støjimmunitet overholdes samt at der oretages kontrol a aladningen a statisk elektricitet iht. EN samt de deri nævnte normative reerencer Ændringer a elektriske eller elektroniske komponenter og deres placering må kun oretages med skritlig tilladelse ra producenten. 3.4 Dritsbetingelser Omgivelsestemperatur - under drit: 5 C til 40 C Ved permanent anvendelse ved temperaturer under 5 C eller i kølehus resp. ved ekstreme temperatur- eller lutugtighedsskit kræves der specielt udstyr og godkendelse til trucks DK B 6

14 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kw xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg 3.5 Tekniske beskrivelse - lastoptagningsgrej Løteanordning: Løteanordningen (10) med løtegalen er orbundet med chassiset via løtecylinderen og løtestængerne. Løtning a løtegalen sker ved at løtecylinderen køres ud, mens løtehjulsholderen samtidigt drejes ved hjælp a løtestængerne. 4 mærkninspunkter og typeskilter 14 Qmax 3000kg Pos. Betegnelse 14 Typeskilt, køretøj 15 Løteevne Qmax 16 nslagspunkt or kranlæsning 17 Skilt Fare or indeklemning 18 UVV-kontrolmærkat 1002.DK B 7

15 4.1 Typeskilt, køretøj Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 19 Type 26 Drivkrat i kw 20 Serie-nr. 27 Kunde-nr. 21 Nominel bæreevne i kg 28 Batterivægt min/max i kg 22 Batteri: Spænding V 29 Egenvægt uden batteri i kg 23 Producent 30 Byggeår 24 Ordre-nr. 31 Producent-logo 25 Tyngdepunktsastand i mm Ved spørgsmål vedrørende køretøjet resp. ved reservedelsbestillinger skal serienummeret (20) angives DK B 8

16 C Transport og ørste ibrugtagning 1 Kranlæsning m nvend kun løtegrej med tilstrækkelig løteevne (læssevægt se typeskiltet på køretøjet). m Blindproppen på lastdelen jernes og to ringskruer (1) skrues ind. Til læsning a køretøjet med kranredskaber, hænges læssekroge ind i ringskruerne (1) og i løteanordningen (2) på begge sider. Køretøjet skal parkeres sikret (se kapitel E). Køretøjet skal sikres med kiler mod at rulle utilsigtet væk! Kranredskabet astgøres således på anslagspunkterne, at det under ingen omstændigheder kan glide væk og ikke berører tilbygningsdele under løtningen. 1 2 Bevægelse a køretøjet uden batteri Transportsikringen orhindrer aktivering a stopbremsen. Køretøjet er ubremset i denne tilstand! Bremsepedalen trædes ned. Køretøjet skal med aktiveret dritsbremse sikres mod at rulle væk! Sikringskilerne jernes. Dritsbremsen løsnes. Nu kan køretøjet trækkes eller skubbes. Styring er kun mulig med den mekaniske reservestyring DK C 1

17 2 Første igangsætning m Køretøjet må kun anvendes med batteristrøm! Ensrettet vekselstrøm ødelægger de elektroniske komponenter. Kabelorbindelserne til batteriet (slæbekabel) skal være kortere end 6 m. Til oprettelse a den dritsklare tilstand eter levering eller transport skal ølgende arbejder udgøres: Evt. monteres batteriet; batterikablet må ikke beskadiges. Batteriet oplades (se kapitel D). Evt. jernes stopbremsens transportsikring! (Se asnit 3). Køretøjet tages som oreskrevet i brug (se kapitel E). 3 Stopbremsens transportsikring Før igangsætning a køretøjet skal transportsikringen jernes. Transportsikringen er beregnet til astlåsning a trykjederen, som aktiverer stopbremsen, således at køretøjet er ubremset i strømløs tilstand. Transportsikringen anvendes, når køretøjet ikke leveres med et opladet batteri. Transportsikringen består a en KL-låsering (3) på et rødt kabelbånd, som rager synligt rem ra sædedøren. KL-låseringen er anbragt på magnetens jernanker. Herigennem orhindres, at trykjederen aktiverer bremsen. Fjernelse a transportsikring: m Det opladede batteri tilsluttes. Sædedøren åbnes (se kapitel F). KL-låseringen (3) trækkes med kabelbåndet a jernankeret. KL-låseringen nummer to, som er anbragt på trækankeret, må ikke jernes ved igangsætningen! Sædedøren lukkes og alåses. Hovedabryderen og nøglekontakten slås til igen. Nu er køretøjet klart til brug DK C 2

18 D Batteri - Service, opladning, skit 1 Sikkerhedsbestemmelser or omgangen med syrebatterier Før al slags arbejde på batterierne, skal køretøjet parkeres i sikret tilstand (se kapitel E). Servicepersonale: Opladning, service og skit a batterier må kun oretages a dertil uddannet personale. Denne dritsanvisning og orskriter ra batteriets og ladestationens abrikant skal overholdes. Brandbeskyttelsesoranstaltninger: Under håndteringen med batterier er rygning og åben ild orbudt. Der må ikke beinde sig brændbare stoer eller gnistdannende dritsmidler inden or en astand på mindst 2 m ra det område, hvor trukken er parkeret til opladning. Lokalet skal være udlutet. Brandslukningsmidler skal stå klar. Service på batteri: Cellelågene på batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, være smurt let ind i poledt og sidde ast. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en skridsikker isoleringsmåtte. m m Bortskaelse a batteri: Bortskaelse a batterier er kun tilladt under hensyntagen til og overholdelse a de nationale miljøbestemmelser eller love om bortskaelse. Fabrikantens anvisninger vedrørende bortskaelse skal absolut respekteres. Sørg or ør lukning a batteriaskærmning, at batterikablet ikke kan blive beskadiget. Batterierne indeholder syreopløsning, som er gitig og ætsende. Deror skal der bæres sikkerhedstøj og øjenbeskyttelse ved al slags arbejde på batterierne. Undgå enhver kontakt med batterisyren. Er batterisyren alligevel kommet på tøjet, huden eller i øjnene, skal de pågældende steder straks skylles med rent vand i rigelig mængde, ved kontakt med huden eller øjnene skal man desuden konsultere en læge. Spildt batterisyre skal straks neutraliseres. Der må kun anvendes batterier med lukket cellekasse. Batteriets vægt og dimensioner har betydelig indlydelse på køretøjets dritssikkerhed. Udskitning a batteriudstyret er kun tilladt med producentens tilladelse DK D 1

19 2 Batterityper lt eter brug orsynes køretøjet med orskellige batterityper. Den eterølgende tabel viser under angivelse a kapacitet, hvilke kombinationer er beregnede som standard: 48V - PzS - Batteri, vedligeholdelsesvenlig 48V - PzS - Batteri, vedligeholdelsesri 2 x 500 h 1000 h Batterivægtene remgår a batteriets typeskilt. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en non-slip isoleringsmåtte. Batterivægt og -dimensioner har betydelig indlydelse på køretøjets stabilitet. Skit a batteriudstyret er kun tilladt med godkendelse ra producenten. 3 Frilægning a batteri Køretøjet skal parkeres sikret (se kapitel E). Batteristikket og stikkontakten må kun orbindes og adskilles, når køretøjet og ladeapparatet er koblet ra. Døren åbnes. Unbrakoskruerne (1) jernes. Balkonen (2) klappes op DK D 2

20 4 Opladning a batteri Køretøjet skal parkeres sikret (se kapitel E). Under opladningen a det vedligeholdelsesvenlige batteri battericellernes overlader ligge rie or at sikre tilstrækkelig ventilation. Dette er ikke nødvendigt ved den vedligeholdelsesrie version.der må ikke lægges genstande a metal på batteriet. Før opladningen skal samtlige kabel- og stikorbindelser kontrolleres or synlige beskadigelser. Batteriladestationens ladekabel (4) orbindes med batteristikket (3), og ladeapparatet indkobles. Oplad batteriet iht. til orskriterne ra batteriets og ladestationens abrikant. Sikkerhedsbestemmelserne ra batteriets og ladestationens producent skal overholdes DK D 3

21 5 - og påmontering a batteri Batteriet rilægges (se asnit 3). For at undgå kortslutninger skal batterier med åbne poler eller orbindelser dækkes a med en gummimåtte. Ved batteriskit med kranredskab skal der tages højde or tilstrækkelig løteevne (se batterivægten på batteritypeskiltet på cellekassen). Kranredskabet skal udøve et lodret træk or at cellekassen ikke trykkes sammen. Krogene skal anbringes således, at de ikke kan alde ned på battericellerne, når kranredskabet er slapt. Kranredskabet astgøres (5). Batteriet løtes ud. Ved udskitning a batteriet må der kun anvendes et a samme slags. Ekstravægte må ikke jernes og deres position ikke orandres. Indbygning oretages i omvendt rækkeølge. Eter genmontering skal alle kabel- og stikorbindelser kontrolleres or synlige beskadigelser DK D 4

22 6 Inormations- og serviceindikator (LIS) m Batterialadeindikator: Opladningstilstanden a batteriete (6) vises i trin på 10% på LIS's display. Den seriemæssige indstilling a batterialadeindikatoren / aladevogteren sker på standardbatterier. Ved anvendelse a vedligeholdelsesrie batterier skal indikatoren indstilles således, at symbolet T (7) vises bag procentangivelsen. Hvis denne indstilling ikke oretagse, kan batteriet beskadiges på grund a dybdealadning. For en indstilling a instrumentet skal producentens service kontaktes BTT :040% T 471h Ved en batteri-restkapacitet på 20% or standardbatterier resp. 40% or vedligeholdelsesrie batterier en batteriopladning nødvendig. Batterialadevogter: Ved underskridelse a restkapaciteten abrydes løteunktionen. Der vises en tilsvarende melding på LIS. Løteunktionen rigives ørst igen, når det tilsluttede batteri mindst er opladet 70%. Dritstimetæller: Dritstimerne (8) vises ved siden a batteriets opladningstilstand. Dritstimetælleren viser den totale tid a køre- og løtebevægelserne DK D 5

23 D DK

24 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser or truckens drit Køretilladelse: Trucken må kun anvendes a egnede personer, som er uddannet til at øre det, har vist deres evner til at køre og håndtere byrder over or arbejdsgiver eller dennes stedortræder og a ham er blevet pådraget dette hverv. Førerens rettigheder og pligter; adærdsregler: Føreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter og være instrueret i betjeningen a trucken samt være bekendt med indholdet i denne dritsanvisning. Han skal gives de nødvendige rettigheder. Ved truck, som anvendes med gående ører, skal der bruges sikkerhedssko ved betjeningen. Forbud mod benyttelse gennem uvedkommende personer: Føreren er ansvarlig or trucken i brugstiden. Han skal orbyde uvedkommende personer at køre eller aktivere trucken. Personer må ikke medtages eller løtes. Beskadigelser og mangler: Beskadigelser og ejl på trucken eller ekstraaggregater skal straks meldes til tilsynsørende. Dritsusikre trucks (.eks. slidte hjul eller deekte bremser) må ikke anvendes, ør de er blevet orskritsmæssigt repareret. Reparationer: Uden særlig uddannelse eller tilladelse må øreren ikke oretage reparationer eller ændringer på trucken. Under ingen omstændigheder må han sætte sikkerhedsindretninger eller abrydere ud a unktion eller omstille dem. Risikozone: Risikozonen er det område, hvor personer er udsat or are gennem truckens køre- eller løte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsaggregater (.eks. galer eller tilbygningsaggregater) eller transportgodset. Dertil hører også det område, som kan være udsat or nedaldende gods, eller en arbejdsindretning, der sænkes/alder ned. Uvedkommende personer skal bortvises ra risikozonen. Ved personare skal der gives advarselstegn rettidigt. Trucken skal straks standses, hvis uvedkommende personer ikke orlader risikozonen til trods or advarslen. Sikkerhedsanordning og advarselsskilte: De her beskrevne sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarselshenvisninger skal absolut overholdes. E 1

25 2 Beskrivelse a betjenings- og indikatorelementer Pos. Betjenings- resp. indikatorelement Funktion 1 Rat t Køretøjet styres i den ønskede retning 2 Inormations- og serviceindikator (LIS) t Visning a vigtige køre- og løteparametre; advarselsmeldinger, ejlbetjeningshenvisninger og servicemeldinger (se asnit 5) 3 Kontrak - ørersædevarme o Til- og rakobling a ørersædevame 4 Kontrollampe - krybekørsel t Viser, at den maksimale kørehastighed er reduceret, når den lyser 5 Kontakt - krybekørsel t Til- og rakobling a krybekørsel 6 Hydraulikstyreknap t Løtning og sænkning, orskydning og drejning 7 Trykknap dvarselssignal t Udløser et advarselssignal, når den trykkes 8 Kørselsretningskontakt t Den ønskede kørselsretning orvælges 9 Kontakt - stopbremse t Stopbremsen aktiveres resp. løsnes 10 Nøglekontakt t Til til- og rakobling a batterispændingen til køretøjet. Rød nøgle (nr. 702): - til bruger Grå nøgle (nr. 738): - til service og værksted 11 Hovedabryder (nødstop) t Strømkredsen abrydes, alle elektriske unktioner abrydes og køretøjet tvangsbremses. 12 Kontrollampe - nøddrit t Viser, at nøddrit er aktiveret, når den lyser. 13 Kontrollampe - ørersædevarme o Viser, at ørersædevarme er aktiveret, når den lyser. 14 Kørepedal t Kørehastigheden reguleres trinløst. 15 Bremsepedal t Køretøjet bremses. 16 Kontakt - nøddrit t Forbikobler ratstyringen 17 Førersæde længdeindstilling t Skal indstilles ør hver kørsel 18 Diskusstøtte t Individuel tilpasning a rygpolstret 19 Indstilling a ryglæn t Førersædets ryglæn kan indstilles. 20 Fører - sædedæmpning t Indstilling a ørervægten or optimal sædedæmpning. Den indstillede vægt vises. t = serieudstyr o = ekstra udstyr E 2

26 E 3

27 3 Ibrugtagning a køretøjet Før køretøjet tages i brug, betjenes eller ør en kolli løtes, skal øreren overbevise sig om, at der ikke opholder sig nogen inden or arezonen. Kontrol og arbejde ør den daglige igangsætning Hele køretøjet (især hjul og lastoptagningsgrej) skal synskontrolleres or synlige beskadigelser. Batteriikseringen og kabeltilslutningerne skal underkastes en visuel kontrol. Indstilling a ørersæde For at opnå en optimal sædedæmpning, skal ørersædet indstilles til ørerens vægt. Førervægten indstilles med tomt ørersæde. Vægtindstillingshåndtaget (20) klappes remad og ørervægten indstilles (kan alæses i vinduet). Vægtindstillingshåndtaget bringes til udgangsstillingen. Sæt Dem på ørersædet. Låsehåndtaget (17) trækkes opad og ørersædet bringes i den rigtige siddeposition ved at skubbe det rem og tilbage. Låsehåndtaget lades komme i indgreb. Håndhjulet (18) drejes højre eller venstre or at tilpasse rygpolstret individuelt. Håndtaget (19) til indstilling a ryglænet trækkes. Ryglænet bringes i den ønskede position og dereter slippes håndtaget. Førersædet løtes til den ønskede højde og lades gå i indgreb. Når ørersædet løtes over det sidste trin (stoppet), sænker ørersædet sig til den nederste position. Sørg or, at ørersædelåsen er gået sikkert i indgreb i den indstillede position. Indstillingen a ørersædet må ikke ændres under kørselen! Indstillingen a ørersædet reerer til den seriemæssige standardudørelse. Følg producentens beskrivelse a indstillingen i tilælde a anden udørelse. Vær ved indstillingen opmærksom på, at alle betjeningselementer er godt tilgængelige. E 4

28 nvendelse a sikkerhedssele Tag ved hver kørsel sikkerheddsselen (21) på! Selelåsen skal komme hørbart i indgreb, når den lukkes. Sikkerhedsselen (21) lægges uden snoninger og stramt over bækkenet (den må ikke lægges over aste eller skrøbelige genstande i tøjets lommer). Sikkerhedsselen (21) bør ligge så tæt mod bækkenet som muligt. Åbning a sikkerhedssele Den røde tast på låsedelen trykkes. Sikkerhedsselen (21) må ikke klemmes inde eller skure mod skarpe kantern. Indkobling a køretøjet Eter parkering kan der orekomme aladninger på hjulene løbelader. Eter en kort køretid orsvinder disse aladninger igen. Hovedabryderen (11) trækkes ud. Nøglen sættes i nøglekontakten (10) og drejes mod højre til anslaget til positionen "I". dvarselssignalet (7) skal kontrolleres med hensyn til unktion. Nu er køretøjet klart til brug. Den orhåndenværende batterikapacitet vises på inormations- og serviceindikatorens (LIS) display. Bremsepedal (15) og stopbremse (9) kontrolleres med hensyn til unktion (se asnit 4.2). Den aktuelle styrestilling vises på inormations- og serviceindikatoren (LIS) E 5

29 3.1 Nødstopindretning Køretøjet er udstyret med en nødstopindretning. Eter indkobling a hovedabryderen (11) og tændingskontakt (10) sker der automatisk en sikkerhedsorespørgsel gennem ratstyringen. Udløsning a nødstop Hvis der sker en ejl i styresystemet under kørsel, som har indlydelse på brugerens sikkerhed, sker der automatisk en kontrolleret bremsning a køretøjet til stilstand. Nødstop-reset m Hovedabryderen og tændingskontakten slås ra og til igen. Hvis køretøjet står i en arezone eller reolgang eter en nødstop-udløsning, kan køretøjet kun bevæges med den mekaniske reservestyring i orbindelse med bugsering (se asnit 6)! E 6

30 4 rbejde med trucken 4.1 Sikkerhedsregler or kørsel Veje og arbejdsområder: Der må kun køres på de veje, der er rigivet or ærdslen. Uvedkommende skal holde sig uden or arbejdsområdet. Lasten må kun opmagasineres på de steder, der er beregnet dertil. dærd under kørsel: Føreren skal tilpasse kørehastigheden eter de lokale orhold. F.eks. skal han køre langsomt i kurver, ved og i smalle passager, ved gennemkørsel a svingdøre, på uoverskuelige steder. Der skal altid holdes sikker bremseastand til oran kørende køretøjer og han skal altid have uld kontrol over trucken. Pludselig opstandsning (bortset ra nødstilælde), hurtige vendinger, overhaling på arlige eller uoverskuelige steder er orbudt. Det er orbudt at læne sig ud a og række ud a arbejdsog betjeningsområdet. Udsynsorholdene under kørsel: Føreren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sin kørestrækning. Skal der transporteres kollier, der har indvirkning på udsigten skal trucken køres med lasten bagpå. Er det ikke muligt, skal en anden person gå oran trucken til assistance. Kørsel på stigninger og hældninger: Det er kun tilladt at køre på stigninger eller hældninger, hvis disse er udlagt og deklareret som ærdselsårer og er rene, giver et godt vejgreb samt kan beærdes sikkert i.h.t. truckens tekniske speciikationer. Derved skal godset altid transporteres på den højest liggende side. Det er orbudt at vende, køre skråt på eller at parkere trucken på stigninger eller hældninger. Der må kun køres på hældninger med nedsat hastighed og med permanent beredskab til at oretage bremsning. Kørsel på elevatorer eller læssebroer: Der må kun køres ind på elevatorer eller læssebroer, hvis de har tilstrækkelig bæreevne, er egnede til kørsel i.h.t. deres konstruktion og er rigivet til kørsel a dritsherren. Disse punkter skal undersøges, ør der køres ind på dem. Trucken køres ind i en elevator med ladeenheden orrest og stilles i en position, der udelukker, at skaktens vægge berøres. Personer, der skal køre med i elevatoren, må ørst betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal orlade elevatoren ør trucken. Transportgodsets beskaenhed: Der må kun transporteres reglementeret sikret last. Der må aldrig transporteres gods, der er stablet højere end gaelstolens spids eller beskyttelsesgitteret or lasten. Kørsel med anhængere: Den angivne maksimale anhængerlast or trucken ved anhængere uden og/eller med bremser må ikke overskrides. Læsset på anhængeren skal være sikret korrekt og må ikke overskride de tilladte mål or vejene. Eter tilkobling skal øreren ør kørslen kontrollere, at anhængerkoblingen er sikret mod at gå løs. Bugserende trucks skal køres, således at sikker kørsel og nedbremsning a vogntoget er sikret ved alle kørselsbevægelser. E 7

EJB 14/16. Driftsanvisning 08.99 - 50051995 03.01

EJB 14/16. Driftsanvisning 08.99 - 50051995 03.01 EJB 14/16 08.99 - Dritsanvisning K 50051995 03.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

ESE 20. Driftsanvisning 04.99- 50042907 07.99

ESE 20. Driftsanvisning 04.99- 50042907 07.99 ESE 20 04.99- Dritsanvisning K 50042907 07.99 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

ETX ac 125/150. Driftsanvisning 01.01- 50118385 05.03

ETX ac 125/150. Driftsanvisning 01.01- 50118385 05.03 ETX ac 125/150 01.01- Dritsanvisning K 50118385 05.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINALE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

EFXac 100/125. Driftsanvisning 01.02 52000900 05.03

EFXac 100/125. Driftsanvisning 01.02 52000900 05.03 EFXac 100/125 01.02 Dritsanvisning K 52000900 05.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINALE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Dritsanvisning K 50047426 10.05 Vigtige oplysninger or transport og or montering a løtestativer ved gaeltrucks med slædemast Transport Transporten kan alt eter løtestativets

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

HC 110. Driftsvejledning 12.05 - 51109745 07.08

HC 110. Driftsvejledning 12.05 - 51109745 07.08 HC 110 12.05 - Driftsvejledning K 51109745 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EMC 110/B 10. Driftsanvisning 06.96- 10003624 07.08

EMC 110/B 10. Driftsanvisning 06.96- 10003624 07.08 EMC 110/B 10 06.96- Driftsanvisning K 10003624 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

EJD 220/220 XL. Driftsvejledning 05.05 - 50469512 07.08

EJD 220/220 XL. Driftsvejledning 05.05 - 50469512 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Driftsvejledning K 50469512 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EME 112. Driftsanvisning 05.00- 77800383 07.08

EME 112. Driftsanvisning 05.00- 77800383 07.08 EME 112 05.00- Driftsanvisning K 77800383 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07 EKS 110 07.04 - Driftsvejledning K 50430014 11.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Driftsanvisning 50287407 12.14 AMX 10 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

ECE 310. Driftsvejledning 03.08- 51080937 07.08

ECE 310. Driftsvejledning 03.08- 51080937 07.08 ECE 310 Driftsvejledning 03.08- K 51080937 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 08.04- Driftsanvisning K 52025592 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ESD 220. Driftsanvisning 01.05- 50453661 07.08

ESD 220. Driftsanvisning 01.05- 50453661 07.08 ESD 220 01.05- Driftsanvisning K 50453661 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Driftsvejledning 12.06- K 51051913 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Driftsanvisning K 52020416 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 08.04- Driftsanvisning K 52025641 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

ERE 120. Driftsanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Driftsanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Driftsanvisning K 51093153 02.11 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERE 120

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

ETV C16/C20. Driftsanvisning 06.08 - 51069886 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Driftsanvisning 06.08 - 51069886 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Driftsanvisning 51069886 07.12 K ETV C16 ETV C20 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Fabrikant eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 01.04- Driftsanvisning K 52020308 01.04 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush Redexim Model 1500 Serienummer OPMÆRKSOM PÅ: MED HENBLIK PÅ EN SIKKER DRIFT AF MASKINEN OG DE BEDSTE BETINGELSER ER DER MEGET VIGTIGT AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

EJC M10. Driftsanvisning 05.09 - 51145326 05.09

EJC M10. Driftsanvisning 05.09 - 51145326 05.09 EJC M10 05.09 - Driftsanvisning K 51145326 05.09 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Specifikationer. WE/WS 2300 serien. El-stabler for gående og stående fører WE/WS 2300. Serien

Specifikationer. WE/WS 2300 serien. El-stabler for gående og stående fører WE/WS 2300. Serien C Specifikationer WE/WS 2300 serien El-stabler for gående og stående fører WE/WS 2300 Serien C WE 2300 serien Selvkørende el-stabler for gående fører bremszone 4.5 4.22 krybezone kørezone 4.2 4.3 90 4.4

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Driftsanvisning 51133143 11.14 K ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning til akku-kabelklipper Type: REC-SH50 Indholdsfortegnelse Side 1 Producenterklæring vedrørende værktøjets sikkerhed 3 2 Forord 3 3 Sikkerhedsanvisninger 3 3.1 Anvendelse i overensstemmelse

Læs mere

EJC 110/112. Driftsanvisning 01.05 - 50444133 03.07

EJC 110/112. Driftsanvisning 01.05 - 50444133 03.07 EJC 110/112 01.05 - Driftsanvisning K 50444133 03.07 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elektrisk trappesækkevogn

Elektrisk trappesækkevogn Elektrisk trappesækkevogn stabil alsidig fornyet 75 94 58 00 www.nielsbo.dk Liftkar HD Den kraftige trappesækkevogn Med Liftkar HD s Serie udvider SANO sin produktrække af elektriske modulopbyggede trappesækkevogne,

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Stabler SWS10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Stabler SWS10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclas pålidelige stabler til gående fører Solid - forbedrer produktiviteten og arbejdsflowet takket være de alsidige anvendelsesmuligheder. Stablerne er excellente til hurtig og sikker håndtering af paller

Læs mere