ESE 20. Driftsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESE 20. Driftsanvisning 04.99- 50042907 07.99"

Transkript

1 ESE Dritsanvisning K

2 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne gives i en kort, overskuelig orm. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består a kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne dritsvejledning indeholder dokumentation or lere orskellige truckmodeller. Ved betjening og udørelse a servicearbejder skal man sørge or, at det er den beskrivelse, der gælder or den aktuelle truck, der anvendes. m Sikkerhedsanvisninger og vigtige orklaringer er markeret med ølgende piktogrammer: Står oran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes or at undgå are or mennesker. Står oran anvisninger, der skal overholdes or at undgå materielle skader. Står oran anvisninger og orklaringer. t o Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om orståelse or, at vi bliver nødt til at orbeholde os ret til ændringer, hvad angår orm, udstyr og teknik. Indholdet i denne dritsvejledning kan deror ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne dritsvejledning har JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - TYSKLND Tl.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Inholdsortegnelse Hensigtsmæssig anvendelse... 1 B Beskrivelse a trucken 1 Beskrivelse a brugen... B 1 2 Moduler... B Tekniske data standardudørelse... B Eektdata... B Dimensioner... B EN-normer... B Dritsbetingelser... B 6 3 Skilte... B Typeskilt, truck... B 8 C Transport og ørste ibrugtagning 1 Pålæsning med kran... C 1 2 Første ibrugtagning... C 1 3 Trucken bevæges uden egen hjælp... C 2 D Batteri - Service, opladning, skit 1 Sikkerhedsbestemmelser ved omgangen med syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Batteriet rilægges... D 2 4 Opladning a batteri... D 3 5 Batteriet a-/påmonteres... D 4 6 o Kombi-instrument... D 5 7 o batterialadningsindikator, batterialadningsvogter, dritstimetæller. D DK I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser or truckens drit... E 1 2 Beskrivelse a betjenings- og viserelementer... E 2 3 Trucken tages i brug... E 4 4 rbejde med trucken... E Sikkerhedsregler or kørsel... E Siddehjælp indstilles... E Køre, styre, bremse... E Optagning og nedsætning a kollis... E Parkering a trucken i sikret tilstand... E12 5 o Inormations- og serviceudlæsning (LIS)... E o LED-indikatorer... E o Tastaturbelæggelse... E o Displayudlæsninger... E o Ændringer a køretøjsparametre... E15 6 Fejludbedring... E16 F Vedligeholdelse a trucken 1 Dritssikkerhed og miljøbeskyttelse... F 1 2 Sikkerhedsorskriter or vedligeholdelse... F 1 3 Service og inspektionon... F 3 4 Inspektions-checkliste ESE F 4 5 Smøreplan ESE F Dritsmidler... F 7 6 Henvisninger om service... F Trucken orberedes til service- og vedligeholdelsesarbejde... F Hjulskruerne spændes... F dritsdæksel tages a... F Kontrol a elektriske sikringer... F Fornyet ibrugtagning... F 11 7 Oplægning a trucken... F Forholdsregler ør oplægning... F Forholdsregler under oplægningen... F Fornyet ibrugtagning eter oplægningen... F 12 8 Sikkerhedskontrol eter tidsinterval og usædvanlige hændelser (D: UVV-kontrol i henhold til den tyske UVV-orskrit VBG 36)... F DK I 2

6 Hensigtsmæssig anvendelse Brochuren Regler or bestemmelses- og orskritsmæssig anvendelse a trucks (VD- M) er indeholdt i leveringen a dette køretøj. Den er en del a denne dritsanvisning og skal absolut overholdes. Nationale orskriter gælder uden indskrænkning. Trucken som beskrives i denne dritsanvisning er et køretøj, der er konstrueret til at løte og transportere læsseenheder. Det skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne dritsanvisning. nden anvendelse er ikke eter bestemmelsen og kan medøre skader på personer, køretøj eller materiel. Frem or alt skal man undgå overbelastning gennem or tung eller ensidigt optagen last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i brandarlige eller eksplosive områder, ej heller i områder, der er rustremkaldende eller stærkt støvede. m Dritsherrens pligter: Ved dritsherre orstås i denne dritsanvisning hver naturlig eller juridisk person, der selv bruger trucken eller på hvis vegne køretøjet bruges. I specielle tilælde (.eks. ved leasing, udlejning) er dritsherren den person, som det i henhold til den trune kontraktsmæssige overenskomst mellem ejer og bruger a trucken påhviler at overholde de nævnte dritspligter. Dritsherren skal sikre sig, at køretøjet kun anvendes eter bestemmelsen og at are a enhver art or brugerens eller tredjemands liv og sundhed undgås. Desuden skal han sørge or, at rbejdstilsynets sikkerhedsreglementer, andre sikkerhedstekniske regler samt drits-, service- og vedligeholdelsesreglerne overholdes. Dritsherren skal sikre sig, at alle brugere har læst og orstået denne dritsanvisning. I tilælde a ignorering a denne dritsvejledning bortalder vores garanti. Dette samme gælder i tilælde, hvor der udøres usagkyndigt arbejde på genstanden a kunden og/ eller tredje personer uden tilladelse ra leverandørens kundeservice. Påmontering a tilbehørsdele: På- og indbygning a ekstra indretninger, der griber ind i køretøjets unktioner eller udvider disse, er kun tilladt eter skritlig tilladelse ra producenten. I givet ald kan det være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse ra producenten DK 1

7

8 B Beskrivelse a trucken 1 Beskrivelse a brugen ESE 20 er et el-drevet gaelløtekøretøj i irehjulsudøring med ørerside ståplatorm og siddehjælp, som er udrustet med en elektrisk styreratstyring. Den er beregnet til at arbejde på plan grund med transport og ekspedition a gods. Det er muligt at optage rullevogne og paletter med åben bundstøtte eller tværbrædder (hvis disse beinder sig uden or læssehjulenes område). Den nominelle løteevne kan alæses på typeskiltet eller løteevneskiltet Qmax DK B 1

9 2 Moduler Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Køreregulator 6 t Batteriskærm 2 o Kombi-instrument 7 t Løteanordning o Inormations- og 8 t Drivhjul serviceudlæsning 9 t Støttehjul 3 t Rat 10 t Dødmandstast 4 t Tændingslås 11 t Dritsdæksel 5 t Hovedabryder (nødstop) 12 t Siddehjælp t = Standardudstyr o = Ekstraudstyr 0799.DK B 2

10 2.1 Tekniske data standardudørelse ngivelse a de tekniske data i.h.t. VDI 2198, ret til tekniske ændringer og suppleringer orbeholdes. 2.2 Eektdata Standard Rapid-drev Betegnelse t o Q Nominel løteevne kg C Tyngdepunktsastand mm Kørehastighed med / uden mærkelast 8,5 / 10,5 9,5 / 12,5 km/h Hubgeschwindigkeit Heben med / uden mærkelast 4,0 / 5,0 4,0 / 5,0 cm/s Hubgeschwindigkeit Senken med / uden mærkelast 6,5 / 4,0 6,5 / 4,0 cm/s C Q h 3 l 2 y l l 1 x l DK b 1 b 11 b3 e b5 b 12 h 13 a_ 2 Wa a_ 2 st3 B 3

11 2.3 Dimensioner (alle mål i mm) Betegnelse Kort Lang l 2 Længde orkonstruktion h 13 Lastgaelhøjde, sænket h 3 Slag b 1 Køretøjsbredde b 5 Gaelastand, udv. 510 / 540 / / 540 / 660 b 11 Sporvidde 340 / 370 / / 370 / 490 b 3 Gaelastand, indv. 170 / 200 / / 200 / 330 e Gaelbredde a Sikkerhedsastand Egenvægt: se truckens typesk rbejdsbredde (Kort l 2 = 874) (alle mål i mm) l l 1 y 1) x 1) l 6 1) W a st ) ved løtet læssedel er værdierne reduceret med 90 mm 0799.DK B 4

12 C Q h 3 l 2 y l l 1 x l 6 rbejdsbredden (Lang l 2 = 946) (alle mål i mm) l l 1 y 1) x 1) l 6 W 1) a st ) ved løtet læssedel er værdierne reduceret med 90 mm 0799.DK b1 b11 b 3 e b5 b 12 h 13 a_ 2 W a a_ 2 st3 B 5

13 2.4 EN-normer Vedvarende lydtrykniveau: 66 db() i henhold til pren i overensstemmelse med ISO 4871 Det vedvarende lydtrykniveau er en ilg. gældende normer beregnet værdi og tager hensyn til lydtrykniveauet ved køredrit, løtedrit og ved tomgang. Lydtrykniveauet måles ved ørerens øre. Vibration: 0,62m/s 2 i henhold til pren Svingaccelerationen, som påvirker kroppen i dens betjeningsposition, er i henhold til standardindstillingen den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved overkørsel a orhindringer med konstant hastighed. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Overholdelse a ølgende grænseværdier i henhold til pren 12895: - Støjemission (EN ) - Støjimmunitet (EN ) - Elektrostatisk opladning (EN ) Ændringer a elektriske eller elektroniske komponenter og deres placering må kun oretages med skritlig tilladelse ra JUNGHEINRICH G. 2.5 Dritsbetingelser Omgivelsestemperatur - under drit: 5 C til 40 C Ved konstant brug under 5 C eller i et kølehus resp. ved ekstreme skit i temperatur eller lutugtighed kræves der en speciel udrustning og godkendelse or palleløteren DK B 6

14 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx V h Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg kg Regelmäßige Prüung nach UVV VBG 12 a/ 12 b 20 durch Sachkundigen Nächste Prüung Ihr Kundendienst-Partner 1 3 Skilte Qmax 2000kg 15 Jungheinrich ktiengesellschat Hamburg 14 Kundendienst mv 1,5 V Pos. Betegnelse 13 Kontrolmærkat rbejdstilsyn (kun i D) 14 Typeskilt, truck 15 Løteevne Qmax 16 Løtepunkt or krantransport 17 Skilt Forsigtig Elektronik med lavspænding Løteevneskiltet (15) angiver maksimal løteevne Qmax. Den angivne nominel løteevne må ikke overskrides DK B 7

15 3.1 Typeskilt, truck Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx V h Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg kg Jungheinrich ktiengesellschat Hamburg Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 18 Type 24 Tyngdepunktsastand i mm 19 Serie-nr. (Køretøjsnr.) 25 Batterivægt min/max i kg 20 Ordre-nr. 26 Egenvægt uden batteri i kg 21 Nominel løteevne i kg 27 Byggeår 22 Batteri: Spænding V Type-nr. 28 mperetimer h 23 Fabrikant Ved spørgsmål ang. trucken resp. bestilling a reservedele, angiv venligst serienummeret (19) DK B 8

16 C Transport og ørste ibrugtagning 1 Pålæsning med kran nvend kun løtegrej med tilstrækkelig løteevne (or transportvægt henvises til køretøjets typeskilt). For læsning a køretøjet med kran er der anbragt løtepunkter på rammen (1) og på galen (2). - Trucken parkeres i sikret tilstand (se kapitel E, asnit 4.5). - Krangrejet slås ast på anhugningspunkterne (1) og (2). 1 2 m nhug krangrejet således på anhugningspunkterne, at det under ingen omstændigheder kan skride, og således at det under løt ikke berører påmonterede dele. 2 Første ibrugtagning m o Trucken må kun køres med batteristrøm. Ensrettet vekselstrøm beskadiger de elektroniske komponenter. Kabelorbindelser til batteriet (slæbekabler) skal være under 6 m lang. Før trucken er dritsklar eter leverancen eller eter en transport, skal der oretages ølgende: - Kontroller, at alle delene er leveret komplet og er i orden. - Foretag om nødvendigt indbygning a batteri, undgå at beskadige batterikabel. (se kapitel D, asnit 5). - Oplades batteriet (se kapitel D, asnit 4). - Givetvis kontrolleres kombi-instrumentets indstilling, hhv. inormations- og serviceudlæsningens indstilling or overensstemmelse med batteritypen (se kapitel D, asnit 7, hhv. asnit 7). - Tag trucken i brug som oreskrevet, (se kapitel E, asnit 3). Når stableren parkeres, kan der opstå lade steder på dækkenes slidbaner. Disse lade steder orsvinder igen eter kort tids kørsel DK C 1

17 3 Trucken bevæges uden egen hjælp Denne dritsmåde er orbudt på hældninger og stigninger. Hvis trucken skal lyttes eter en ejl, som har indlydelse på køreevnen, gør man som ølger: - Hovedabryderen stilles på Fra. - Tændingslåsen stilles på Fra ( 0 )og nøglen tages a. 3 - Trucken sikres mod at kunne rulle. - Dritsdæksel (5) trækkes a og lægges til side. 4 - Kontramøtrikkerne (4) løsnes og skruerne (3) spændes. Bremsen ventileres og maskinen kan bugseres. Når målet er nået, skal bremseanlægget stilles tilbage til oprindelig tilstand. Maskinen må ikke parkeres med ventileret bremse! - Skru skruerne (3) ca. 5 mm ud igen; de sikres med kontramøtrikker (4). 3 Nu er bremsetilstanden retableret. Dritsdæksel (5) monteres DK C 2

18 D Batteri - Service, opladning, skit 1 Sikkerhedsbestemmelser ved omgangen med syrebatterier Før al slags arbejde på batterierne, skal køretøjet parkeres i sikret tilstand (se kapitel E, asnit 4.5). Servicepersonale: Opladning, service og skit a batterier må kun oretages a dertil uddannet personale. dritsanvisning og orskriter ra batteriets og ladestationens abrikant skal overholdes. Brandbeskyttelsesoranstaltninger: Under håndteringen med batterier er rygning og åben ild orbudt. Der må ikke beinde sig brændbare stoer eller gnistdannende dritsmidler inden or en astand på mindst 2 m ra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Lokalet skal være udlutet. Brandslukningsmidler skal stå klar. Service på batteri: Cellelågene på batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, være smurt let ind i poledt og sidde ast. Batterier med uisolerede poler skal adækkes med en skridsikker isoleringsmåtte. m m Bortskaelse a batteri: Bortskaelse a batterier er kun tilladt under hensyntagen til og overholdelse a de nationale miljøbestemmelser eller love om bortskaelse. Fabrikantens anvisninger vedrørende bortskaelse skal absolut respekteres. Sørg or ør lukning a batteriaskærmning, at batterikablet ikke kan blive beskadiget. Batterierne indeholder syreopløsning, som er gitig og ætsende. Deror skal der bæres sikkerhedstøj og øjenbeskyttelse ved al slags arbejde på batterierne. Undgå enhver kontakt med batterisyren. Er batterisyren alligevel kommet på tøjet, huden eller i øjnene, skal de pågældende steder straks skylles med rent vand i rigelig mængde, ved kontakt med huden eller øjnene skal man desuden konsultere en læge. Spildt batterisyre skal straks neutraliseres. Kun batterier med lukket battericellekasse må anvendes. Batteriets vægt og dimensioner påvirker palleløterens dritssikkerhed betydeligt. Ændring a batteriudstyret må kun oretages eter tilladelse ra irma JUNGHEINRICH DK D 1

19 2 Batterityper lt eter udørelse orsynes køretøjet med orskellige batterityper. 24V - PzS - batterier Kort 3 PzS 300L-B 24V - PzS - batterier eektorøget Kort 3 PzS 360HX-B 24V - PzS - batterier Lang 4 PzS 440L-B 24V - PzS - batterier eektorøget Lang 4 PzS 480HX-B Batteriernes vægt remgår a batteriets typeskilt. m hængigt a batteritypen kan der også anvendes højeektive og vedligeholdelsesrie batterier. Pas på ved skit/montering a batteriet, at det sidder godt ast i køretøjets batterirum. 3 Batteriet rilægges Køretøjet parkeres i sikret tilstand (se kapitel E, asnit 4.5) Låsen (3) trykkes og batteridækslet (2) løtes lidt opad, så trækkes det remad og tages a. - Låsen (5) trykkes, sidevæggen (4) kippes væk og tages a opad. Batteridæksel og sidevæg åbnes hhv. lukkes orsigtigt. - Det monteres i omvendt rækkeølge. skærmninger og tilslutninger skal sættes tilbage i den normale dritsklare tilstand, ør køretøjet tages i drit DK D 2

20 4 Opladning a batteri Ved ladning a batterierne skal køretøjet være parkeret i et lukket rum med god udlutning. m m - Batteriet rilægges (se kapitel D, asnit 3). Tilslutning og adskillelse a batteriladestationens batteristik (1) og ladekabel (6), samt aktivering a hovedabryderen må kun oretages, når både køretøj og ladeapparat er slukkede. Under selve opladningen skal overladen på battericellerne ligge rit, or at sikre tilstrækkelig udlutning. Der må ikke lægges genstande a metal på batteriet. Før opladningen skal samtlige kabel- og stikorbindelser gås eter or synlige beskadigelser. Sikkerhedsreglementerne ra batteriets og ladestationens abrikant skal ubetinget overholdes. - Tag batteristik (1) a. - Fjern om nødvendigt eksisterende isoleringsmåtte ra batteriet. - Batteriladestationens ladekabel (6) orbindes med batteristikket (1) og ladeapparatet tændes. Oplad batteriet i.h.t. til orskriterne ra batteriets og ladestationens abrikant DK D 3

21 5 Batteriet a-/påmonteres m Køretøjet skal stå vandret. For at undgå kortslutning, skal batterier med åbne poler eller orbindelser dækkes a med en gummimåtte. Batteristikket og batterikablet skal ralægges på en sådan måde, at de ikke hænger ast i køretøjet, når batteriet trækkes ud. Hvis der bruges kran ved skit a batteriet, så pas på at løteevnen er stor nok (se batterivægt på batteriets typeskilt i batteritruget). Taljen skal udøve et lodret træk or ikke at trykke batteritruget sammen. Krogene skal placeres på en sådan måde i løteøjerne, at de ikke kan alde ned på battericellerne, når spændet tages a taljen. - Batteriet rilægges (se kapitel D, asnit 3). - Batteristikket (1) trækkes ud. - Batterikabel løses orsigtigt ud a kabeløringen (7). - Den røde batteriarretering (9) trækkes ud. - Batteriet (8) trækkes sidelæns op på batteriskitestationen. Følg dritsvejledningen or batteriskitstationen! Monteringen oretages i omvendt rækkeølge; vær opmærksom på batteriets rigtige monteringsniveau og tilslutning. Eter montagen skal samtlige kabel- og stikorbindelser gås eter or synlige beskadigelser. Batteriet skal astgøres sikkert i maskinen, så man undgår beskadigelser gennem uorudsete bevægelser. Man skal være opmærksom på den rigtige iksering a den røde batteriarretering (9). Batteridækslet og sidevæggen skal være lukket omhyggeligt DK D 4

22 6 o Kombi-instrument Batterialadeindikator: Batteriets ladestand vises i 10%-trin med 10 streger på batterisymbolet (10). Stregerne slukkes oppera og nedad i takt med aladningen. 10 m Hvis der anvendes servicerie batterier, skal instrumentet indstilles således, at symbol T (13) vises ved siden a dritstimeindikatoren. Hvis man ikke oretager denne indstilling, kan batteriet blive beskadiget a or stor aladning. JUNGHEINRICH Service bør tilkaldes or at indstille instrumentet. 11 T h Når der er en batteri-restkapacitet på - 30% ved standardbatterier - 50% ved serviceri batterier vises et Giv gt orvarselssymbol (11). Det anbeales at å batteriet opladet. T h Ved en batteri-restkapacitet på - 20% ved standardbatterier - 40% ved serviceri batterier slukker Giv gt (11) orvarselssymbolet og der vises et blinkende Stop -symbol (12). Eter 5 min. lyser Stop -symbolet (12) permanent. Batteriopladning er nødvendig. Batterialadekontrol: Når Stop -symbolet (12) vises permanent, rakobles løte-unktionen T STOP h Funktion Løt rigives ørst igen, når det tilsluttede batteri er opladet mindst 70% igen. 14 Dritstimetæller: Dritstimetælleren (14), der er integreret i batterialadeindikatoren, viser den samlede dritstid or køre- og løtebevægelser. I aktiv tilstand blinker tallet eter kommaet DK D 5

23 7 o Batterialadningsindikator, batterialadningsvogter, dritstimetæller m Batterialadningsindikator: Batteriets opladningstilstand (15) vises i 10%-trin i inormations- og serviceudlæsningens display. Den seriemæssige indstilling a batterialadningsindikatoren / aladningsvogteren oretages på standardbatterier. Ved anvendelse a vedligeholdelsesrie batterier skal udlæsningen være indstillet således, at symbolet T (16) vises eter procentangivelsen. Hvis denne indstilling ikke oretages, kan batteriet beskadiges gennem dybdealadning. Til indstilling a instrumentet bør JUNG- HEINRICH-service tilkaldes BTT :040% T 471h Ved en batteri-restkapacitet på 30% er en batteriopladning nødvendig. Batterialadningsvogter: Ved underskridelse a restkapaciteten slås unktionen løte ra. Der vises en tilsvarende udlæsning på inormations- og servicedisplayen. Funktionen løt bliver ørst rigivet igen, når det tilsluttede batteri er opladet mindst 70 %. Dritstimemåler: Dritstimerne (17) vises ved siden a batteriets opladningsstatus. Dritstimemåleren viser den samlede tid or alle køre- og løtebevægelser DK D 6

24 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser or truckens drit Køretilladelse: Trucken må kun anvendes a egnede personer, som er uddannet til at øre det, har vist deres evner til at køre og håndtere byrder over or arbejdsgiver eller dennes stedortræder og a ham er blevet pådraget dette hverv. Førerens rettigheder og pligter; adærdsregler: Føreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter og være instrueret i betjeningen a trucken samt være bekendt med indholdet i denne dritsanvisning. Han skal gives de nødvendige rettigheder. Ved truck, som anvendes med gående ører, skal der bruges sikkerhedssko ved betjeningen. Forbud mod benyttelse gennem uvedkommende personer: Føreren er ansvarlig or trucken i brugstiden. Han skal orbyde uvedkommende personer at køre eller aktivere trucken. Personer må ikke medtages eller løtes. Beskadigelser og mangler: Beskadigelser og ejl på trucken eller ekstraaggregater skal straks meldes til tilsynsørende. Dritsusikre trucks (.eks. slidte hjul eller deekte bremser) må ikke anvendes, ør de er blevet orskritsmæssigt repareret. Reparationer: Uden særlig uddannelse eller tilladelse må øreren ikke oretage reparationer eller ændringer på trucken. Under ingen omstændigheder må han sætte sikkerhedsindretninger eller abrydere ud a unktion eller omstille dem. Risikozone: Risikozonen er det område, hvor personer er udsat or are gennem truckens køre- eller løte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsaggregater (.eks. galer eller tilbygningsaggregater) eller transportgodset. Dertil hører også det område, som kan være udsat or nedaldende gods, eller en arbejdsindretning, der sænkes/alder ned. Uvedkommende personer skal bortvises ra risikozonen. Ved personare skal der gives advarselstegn rettidigt. Trucken skal straks standses, hvis uvedkommende personer ikke orlader risikozonen til trods or advarslen. Sikkerhedsanordning og advarselsskilte: De her beskrevne sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarselshenvisninger skal absolut overholdes DK E 1

25 2 Beskrivelse a betjenings- og viserelementer Betjenings- eller Pos. viserelement Funktion 1 Køreregulator t Styring a køreretning og -hastighed 2 Tast Løte t Løteanordningen løtes. 3 Tast Sænke t Løteanordningen sænkes. 4 Tast advarselssignal (Horn) t Udløser advarselsignal. 5 Kombi-instrument Inormations- og serviceudlæsning o o Viser batteriets restkapacitet og køretøjets allerede ydede dritstimer (se kapitel D, asnit 6). Udlæsning a vigtige køre- og løteparametre; advarselshenvisninger, ejlbetjeningshenvisninger og serviceudlæsninger (se kapitel E, asnit 5). 6 Rat t Styring a køretøj. 7 Tændingslås t Til- og rakobling a styrestrøm. Når nøglen tages a, er trucken sikret mod at kunne startes a uvedkommende personer. 8 Hovedabryder (nødstop) t Strømkredsen abrydes, alle elektriske unktioner kobles ra og palleløteren tvangsbremses. 9 Dødmandstast t - rigivet: kørsel spærret, eller køretøj bremser - aktiveret: kørsel rigivet 10 Reguleringsskrue t siddehjælp Siddehjælpens hældning indstilles. t = Standardudstyr o = Ekstraudstyr 0799.DK E 2

26 DK E 3

27 3 Trucken tages i brug Før trucken tages i brug, betjenes eller ør en kolli løtes, skal øreren overbevise sig om, at der ikke opholder sig nogen inden or arezonen. Den elektroniske køre- og styreregulering overvåger selvstændigt sine unktioner. I ald a ejl abryder den køre- og styreunktionen. Før køretøjet atter kan tages i drit, skal den optrådte ejl ahjælpes. Kontrol og check ør den daglige igangsættelse - Gå hele trucken eter (især hjul og lastoptagningsaggregater) or synlige beskadigelser. - Se eter, om batteriet og kablerne sidder ast. Når man stiger op på køretøjet, skal man være påpasselig med ikke at aktivere køreregulatoren. o o Køretøjet tændes - Træd op på ståplatormen. - Træk hovedabryderen (8) ud. - Sæt nøglen i tændingslåsen (7) og drej den til højre til anslag i stilling I. - prøv hornets (4) unktion. - Dødmandstast (9) og køreregulator (1) kontrolleres or unktion (se kapitel E, asnit 4.3). Nu er trucken køreklar. Kombi-instrumentet Kombi-instrumentet (5) viser den orhåndenværende batterikapacitet. Inormations- og serviceudlæsning Inormations- og serviceudlæsningen (5) viser et kort øjeblik køretøjets nummerplade og så dritshjulets styrestilling, den eksisterende batterikapacitet og dritstimerne. JUNGHEINRICH ESE BTT: 100% 20h 0799.DK E 4

28 DK E 5

29 4 rbejde med trucken 4.1 Sikkerhedsregler or kørsel Veje og arbejdsområder: Der må kun køres på de veje, der er rigivet or ærdslen. Uvedkommende skal holde sig uden or arbejdsområdet. Lasten må kun opmagasineres på de steder, der er beregnet dertil. dærd under kørsel: Føreren skal tilpasse kørehastigheden eter de lokale orhold. F.eks. skal han køre langsomt i kurver, ved og i smalle passager, ved gennemkørsel a svingdøre, på uoverskuelige steder. Der skal altid holdes sikker bremseastand til oran kørende køretøjer og han skal altid have uld kontrol over trucken. Pludselig opstandsning (bortset ra nødstilælde), hurtige vendinger, overhaling på arlige eller uoverskuelige steder er orbudt. Det er orbudt at læne sig ud a og række ud a arbejds- og betjeningsområdet. Udsynsorholdene under kørsel: Føreren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sin kørestrækning. Skal der transporteres kollier, der har indvirkning på udsigten skal trucken køres med lasten bagpå. Er det ikke muligt, skal en anden person gå oran trucken til assistance. Kørsel på stigninger og hældninger: Det er kun tilladt at køre på stigninger eller hældninger, hvis disse er udlagt og deklareret som ærdselsårer og er rene, giver et godt vejgreb samt kan beærdes sikkert i.h.t. truckens tekniske speciikationer. Derved skal godset altid transporteres på den højest liggende side. Det er orbudt at vende, køre skråt på eller at parkere trucken på stigninger eller hældninger. Der må kun køres på hældninger med nedsat hastighed og med permanent beredskab til at oretage bremsning. Kørsel på elevatorer eller læssebroer: Der må kun køres ind på elevatorer eller læssebroer, hvis de har tilstrækkelig bæreevne, er egnede til kørsel i.h.t. deres konstruktion og er rigivet til kørsel a dritsherren. Disse punkter skal undersøges, ør der køres ind på dem. Trucken køres ind i en elevator med ladeenheden orrest og stilles i en position, der udelukker, at skaktens vægge berøres. Personer, der skal køre med i elevatoren, må ørst betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal orlade elevatoren ør trucken. Transportgodsets beskaenhed: Der må kun transporteres reglementeret sikret last. Der må aldrig transporteres gods, der er stablet højere end gaelstolens spids eller beskyttelsesgitteret or lasten. Kørsel med anhængere: Den angivne maksimale anhængerlast or trucken ved anhængere uden og/eller med bremser må ikke overskrides. Læsset på anhængeren skal være sikret korrekt og må ikke overskride de tilladte mål or vejene. Eter tilkobling skal øreren ør kørslen kontrollere, at anhængerkoblingen er sikret mod at gå løs. Bugserende trucks skal køres, således at sikker kørsel og nedbremsning a vogntoget er sikret ved alle kørselsbevægelser DK E 6

30 4.2 Siddehjælp indstilles m Køretøjet er udrustet med en hældningsindstilbar siddehjælp. Klappet op = ryglæn Klappet ned = siddehjælp Siddehjælp indstilles således, at det er tilpasset øreren. - Siddehjælp klappes ned. - Ved hjælp a klemskruen (10) hældes den i den ønskede position: drej til venstre = nedad, drej til højre = op. Køretøjet må kun betjenes og køres med orskritsmæssigt indstillet siddehjælp DK E 7

31 4.3 Køre, styre, bremse o Ved kørsel og styring er absolut opmærksomhed krævet. Styringen indstiller sig ikke automatisk på ligeudkørsel - orsigtig startkørsel påbudt. Givetvis skal man kontrollere dritshjulets styrestilling på inormations- og servicedisplay (5) (o). Det elektriske styringsanlæg danner et selvovervågende system. Derved kontrollerer styrestyringen hyppigheden or optrædende ejl over et bestemt tidsrum. Hvis en ejl erkendes gentagne gange inden or dette tidsrum, så reduceres køretøjets hastighed ned til langsomkørsel. Optræder et sådant ejltilælde, så kan køretøjets hastighed ikke sættes tilbage til normalkørsel ved at slukke or køretøjet og starte det igen. Det orhindrer, at en optrædende ejl slettes uden at den ahjælpes. Da det or styringsanlæggets vedkommende drejer sig om sikkerhedsrelevante komponenter, skal den optrådte ejl ahjælpes gennem specielt uddannet service personale. Nødstop - Tryk hovedabryderen (8) ned. lle elektriske unktioner kobles ra. Dødmandstasten Til alle køreunktioner skal man betjene dødmandstasten (9). Betjenes den ikke, er alle unktioner ude a drit og bremsen er aktiveret Det givetvis indbyggede kombi-instrument (5), hhv. inormations- og serviceudlæsningen (5) orbliver i drit. V 1 R R V DK E 8

32 Kørsel o Kør kun med lukkede og orskritsmæssigt alåsede askærmninger. - Sæt trucken i gang (se kapitel E, asnit 3). - Dødmandstast (9) aktiveres. Styringen indstiller sig ikke automatisk på ligeudkørsel - orsigtig startkørsel påbudt. Givetvis skal dritshjulets styrestilling kontrolleres på inormations- og serviceudlæsningen (5). - Drej køreregulator (1) til den ønskede køreretning (V eller R; V = rem, R = tilbage). Trucken sætter sig i gang i den valgte retning. Kørehastigheden reguleres med køreregulator. Kørsel på stigning m Lasten skal transporteres vendende ud mod bjerget Sikring mod at køretøjet ruller ned : Dritsbremsen alder a sig selv hen på køreregulatorens nulposition (1) eter kort ryk (styringen genkender tilbagerulningen på stigningen). Via køreregulatoren (1) løsnes dritsbremsen og hastighed og køreretning vælges. Styring - Styrerat (6) drejes til venstre eller højre. o Givetvis vises det styrede hjuls stilling på inormations- og serviceudlæsningens display (5) DK E 9

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning DPC6430 DPC6431 DPC7330 DPC7331 DPC8131 DPC8132 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og overhold

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere