ESE 20. Driftsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESE 20. Driftsanvisning 04.99- 50042907 07.99"

Transkript

1 ESE Dritsanvisning K

2 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne gives i en kort, overskuelig orm. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består a kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne dritsvejledning indeholder dokumentation or lere orskellige truckmodeller. Ved betjening og udørelse a servicearbejder skal man sørge or, at det er den beskrivelse, der gælder or den aktuelle truck, der anvendes. m Sikkerhedsanvisninger og vigtige orklaringer er markeret med ølgende piktogrammer: Står oran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes or at undgå are or mennesker. Står oran anvisninger, der skal overholdes or at undgå materielle skader. Står oran anvisninger og orklaringer. t o Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om orståelse or, at vi bliver nødt til at orbeholde os ret til ændringer, hvad angår orm, udstyr og teknik. Indholdet i denne dritsvejledning kan deror ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne dritsvejledning har JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - TYSKLND Tl.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Inholdsortegnelse Hensigtsmæssig anvendelse... 1 B Beskrivelse a trucken 1 Beskrivelse a brugen... B 1 2 Moduler... B Tekniske data standardudørelse... B Eektdata... B Dimensioner... B EN-normer... B Dritsbetingelser... B 6 3 Skilte... B Typeskilt, truck... B 8 C Transport og ørste ibrugtagning 1 Pålæsning med kran... C 1 2 Første ibrugtagning... C 1 3 Trucken bevæges uden egen hjælp... C 2 D Batteri - Service, opladning, skit 1 Sikkerhedsbestemmelser ved omgangen med syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Batteriet rilægges... D 2 4 Opladning a batteri... D 3 5 Batteriet a-/påmonteres... D 4 6 o Kombi-instrument... D 5 7 o batterialadningsindikator, batterialadningsvogter, dritstimetæller. D DK I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser or truckens drit... E 1 2 Beskrivelse a betjenings- og viserelementer... E 2 3 Trucken tages i brug... E 4 4 rbejde med trucken... E Sikkerhedsregler or kørsel... E Siddehjælp indstilles... E Køre, styre, bremse... E Optagning og nedsætning a kollis... E Parkering a trucken i sikret tilstand... E12 5 o Inormations- og serviceudlæsning (LIS)... E o LED-indikatorer... E o Tastaturbelæggelse... E o Displayudlæsninger... E o Ændringer a køretøjsparametre... E15 6 Fejludbedring... E16 F Vedligeholdelse a trucken 1 Dritssikkerhed og miljøbeskyttelse... F 1 2 Sikkerhedsorskriter or vedligeholdelse... F 1 3 Service og inspektionon... F 3 4 Inspektions-checkliste ESE F 4 5 Smøreplan ESE F Dritsmidler... F 7 6 Henvisninger om service... F Trucken orberedes til service- og vedligeholdelsesarbejde... F Hjulskruerne spændes... F dritsdæksel tages a... F Kontrol a elektriske sikringer... F Fornyet ibrugtagning... F 11 7 Oplægning a trucken... F Forholdsregler ør oplægning... F Forholdsregler under oplægningen... F Fornyet ibrugtagning eter oplægningen... F 12 8 Sikkerhedskontrol eter tidsinterval og usædvanlige hændelser (D: UVV-kontrol i henhold til den tyske UVV-orskrit VBG 36)... F DK I 2

6 Hensigtsmæssig anvendelse Brochuren Regler or bestemmelses- og orskritsmæssig anvendelse a trucks (VD- M) er indeholdt i leveringen a dette køretøj. Den er en del a denne dritsanvisning og skal absolut overholdes. Nationale orskriter gælder uden indskrænkning. Trucken som beskrives i denne dritsanvisning er et køretøj, der er konstrueret til at løte og transportere læsseenheder. Det skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne dritsanvisning. nden anvendelse er ikke eter bestemmelsen og kan medøre skader på personer, køretøj eller materiel. Frem or alt skal man undgå overbelastning gennem or tung eller ensidigt optagen last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i brandarlige eller eksplosive områder, ej heller i områder, der er rustremkaldende eller stærkt støvede. m Dritsherrens pligter: Ved dritsherre orstås i denne dritsanvisning hver naturlig eller juridisk person, der selv bruger trucken eller på hvis vegne køretøjet bruges. I specielle tilælde (.eks. ved leasing, udlejning) er dritsherren den person, som det i henhold til den trune kontraktsmæssige overenskomst mellem ejer og bruger a trucken påhviler at overholde de nævnte dritspligter. Dritsherren skal sikre sig, at køretøjet kun anvendes eter bestemmelsen og at are a enhver art or brugerens eller tredjemands liv og sundhed undgås. Desuden skal han sørge or, at rbejdstilsynets sikkerhedsreglementer, andre sikkerhedstekniske regler samt drits-, service- og vedligeholdelsesreglerne overholdes. Dritsherren skal sikre sig, at alle brugere har læst og orstået denne dritsanvisning. I tilælde a ignorering a denne dritsvejledning bortalder vores garanti. Dette samme gælder i tilælde, hvor der udøres usagkyndigt arbejde på genstanden a kunden og/ eller tredje personer uden tilladelse ra leverandørens kundeservice. Påmontering a tilbehørsdele: På- og indbygning a ekstra indretninger, der griber ind i køretøjets unktioner eller udvider disse, er kun tilladt eter skritlig tilladelse ra producenten. I givet ald kan det være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse ra producenten DK 1

7

8 B Beskrivelse a trucken 1 Beskrivelse a brugen ESE 20 er et el-drevet gaelløtekøretøj i irehjulsudøring med ørerside ståplatorm og siddehjælp, som er udrustet med en elektrisk styreratstyring. Den er beregnet til at arbejde på plan grund med transport og ekspedition a gods. Det er muligt at optage rullevogne og paletter med åben bundstøtte eller tværbrædder (hvis disse beinder sig uden or læssehjulenes område). Den nominelle løteevne kan alæses på typeskiltet eller løteevneskiltet Qmax DK B 1

9 2 Moduler Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Køreregulator 6 t Batteriskærm 2 o Kombi-instrument 7 t Løteanordning o Inormations- og 8 t Drivhjul serviceudlæsning 9 t Støttehjul 3 t Rat 10 t Dødmandstast 4 t Tændingslås 11 t Dritsdæksel 5 t Hovedabryder (nødstop) 12 t Siddehjælp t = Standardudstyr o = Ekstraudstyr 0799.DK B 2

10 2.1 Tekniske data standardudørelse ngivelse a de tekniske data i.h.t. VDI 2198, ret til tekniske ændringer og suppleringer orbeholdes. 2.2 Eektdata Standard Rapid-drev Betegnelse t o Q Nominel løteevne kg C Tyngdepunktsastand mm Kørehastighed med / uden mærkelast 8,5 / 10,5 9,5 / 12,5 km/h Hubgeschwindigkeit Heben med / uden mærkelast 4,0 / 5,0 4,0 / 5,0 cm/s Hubgeschwindigkeit Senken med / uden mærkelast 6,5 / 4,0 6,5 / 4,0 cm/s C Q h 3 l 2 y l l 1 x l DK b 1 b 11 b3 e b5 b 12 h 13 a_ 2 Wa a_ 2 st3 B 3

11 2.3 Dimensioner (alle mål i mm) Betegnelse Kort Lang l 2 Længde orkonstruktion h 13 Lastgaelhøjde, sænket h 3 Slag b 1 Køretøjsbredde b 5 Gaelastand, udv. 510 / 540 / / 540 / 660 b 11 Sporvidde 340 / 370 / / 370 / 490 b 3 Gaelastand, indv. 170 / 200 / / 200 / 330 e Gaelbredde a Sikkerhedsastand Egenvægt: se truckens typesk rbejdsbredde (Kort l 2 = 874) (alle mål i mm) l l 1 y 1) x 1) l 6 1) W a st ) ved løtet læssedel er værdierne reduceret med 90 mm 0799.DK B 4

12 C Q h 3 l 2 y l l 1 x l 6 rbejdsbredden (Lang l 2 = 946) (alle mål i mm) l l 1 y 1) x 1) l 6 W 1) a st ) ved løtet læssedel er værdierne reduceret med 90 mm 0799.DK b1 b11 b 3 e b5 b 12 h 13 a_ 2 W a a_ 2 st3 B 5

13 2.4 EN-normer Vedvarende lydtrykniveau: 66 db() i henhold til pren i overensstemmelse med ISO 4871 Det vedvarende lydtrykniveau er en ilg. gældende normer beregnet værdi og tager hensyn til lydtrykniveauet ved køredrit, løtedrit og ved tomgang. Lydtrykniveauet måles ved ørerens øre. Vibration: 0,62m/s 2 i henhold til pren Svingaccelerationen, som påvirker kroppen i dens betjeningsposition, er i henhold til standardindstillingen den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved overkørsel a orhindringer med konstant hastighed. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Overholdelse a ølgende grænseværdier i henhold til pren 12895: - Støjemission (EN ) - Støjimmunitet (EN ) - Elektrostatisk opladning (EN ) Ændringer a elektriske eller elektroniske komponenter og deres placering må kun oretages med skritlig tilladelse ra JUNGHEINRICH G. 2.5 Dritsbetingelser Omgivelsestemperatur - under drit: 5 C til 40 C Ved konstant brug under 5 C eller i et kølehus resp. ved ekstreme skit i temperatur eller lutugtighed kræves der en speciel udrustning og godkendelse or palleløteren DK B 6

14 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx V h Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg kg Regelmäßige Prüung nach UVV VBG 12 a/ 12 b 20 durch Sachkundigen Nächste Prüung Ihr Kundendienst-Partner 1 3 Skilte Qmax 2000kg 15 Jungheinrich ktiengesellschat Hamburg 14 Kundendienst mv 1,5 V Pos. Betegnelse 13 Kontrolmærkat rbejdstilsyn (kun i D) 14 Typeskilt, truck 15 Løteevne Qmax 16 Løtepunkt or krantransport 17 Skilt Forsigtig Elektronik med lavspænding Løteevneskiltet (15) angiver maksimal løteevne Qmax. Den angivne nominel løteevne må ikke overskrides DK B 7

15 3.1 Typeskilt, truck Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx V h Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg kg Jungheinrich ktiengesellschat Hamburg Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 18 Type 24 Tyngdepunktsastand i mm 19 Serie-nr. (Køretøjsnr.) 25 Batterivægt min/max i kg 20 Ordre-nr. 26 Egenvægt uden batteri i kg 21 Nominel løteevne i kg 27 Byggeår 22 Batteri: Spænding V Type-nr. 28 mperetimer h 23 Fabrikant Ved spørgsmål ang. trucken resp. bestilling a reservedele, angiv venligst serienummeret (19) DK B 8

16 C Transport og ørste ibrugtagning 1 Pålæsning med kran nvend kun løtegrej med tilstrækkelig løteevne (or transportvægt henvises til køretøjets typeskilt). For læsning a køretøjet med kran er der anbragt løtepunkter på rammen (1) og på galen (2). - Trucken parkeres i sikret tilstand (se kapitel E, asnit 4.5). - Krangrejet slås ast på anhugningspunkterne (1) og (2). 1 2 m nhug krangrejet således på anhugningspunkterne, at det under ingen omstændigheder kan skride, og således at det under løt ikke berører påmonterede dele. 2 Første ibrugtagning m o Trucken må kun køres med batteristrøm. Ensrettet vekselstrøm beskadiger de elektroniske komponenter. Kabelorbindelser til batteriet (slæbekabler) skal være under 6 m lang. Før trucken er dritsklar eter leverancen eller eter en transport, skal der oretages ølgende: - Kontroller, at alle delene er leveret komplet og er i orden. - Foretag om nødvendigt indbygning a batteri, undgå at beskadige batterikabel. (se kapitel D, asnit 5). - Oplades batteriet (se kapitel D, asnit 4). - Givetvis kontrolleres kombi-instrumentets indstilling, hhv. inormations- og serviceudlæsningens indstilling or overensstemmelse med batteritypen (se kapitel D, asnit 7, hhv. asnit 7). - Tag trucken i brug som oreskrevet, (se kapitel E, asnit 3). Når stableren parkeres, kan der opstå lade steder på dækkenes slidbaner. Disse lade steder orsvinder igen eter kort tids kørsel DK C 1

17 3 Trucken bevæges uden egen hjælp Denne dritsmåde er orbudt på hældninger og stigninger. Hvis trucken skal lyttes eter en ejl, som har indlydelse på køreevnen, gør man som ølger: - Hovedabryderen stilles på Fra. - Tændingslåsen stilles på Fra ( 0 )og nøglen tages a. 3 - Trucken sikres mod at kunne rulle. - Dritsdæksel (5) trækkes a og lægges til side. 4 - Kontramøtrikkerne (4) løsnes og skruerne (3) spændes. Bremsen ventileres og maskinen kan bugseres. Når målet er nået, skal bremseanlægget stilles tilbage til oprindelig tilstand. Maskinen må ikke parkeres med ventileret bremse! - Skru skruerne (3) ca. 5 mm ud igen; de sikres med kontramøtrikker (4). 3 Nu er bremsetilstanden retableret. Dritsdæksel (5) monteres DK C 2

18 D Batteri - Service, opladning, skit 1 Sikkerhedsbestemmelser ved omgangen med syrebatterier Før al slags arbejde på batterierne, skal køretøjet parkeres i sikret tilstand (se kapitel E, asnit 4.5). Servicepersonale: Opladning, service og skit a batterier må kun oretages a dertil uddannet personale. dritsanvisning og orskriter ra batteriets og ladestationens abrikant skal overholdes. Brandbeskyttelsesoranstaltninger: Under håndteringen med batterier er rygning og åben ild orbudt. Der må ikke beinde sig brændbare stoer eller gnistdannende dritsmidler inden or en astand på mindst 2 m ra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Lokalet skal være udlutet. Brandslukningsmidler skal stå klar. Service på batteri: Cellelågene på batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, være smurt let ind i poledt og sidde ast. Batterier med uisolerede poler skal adækkes med en skridsikker isoleringsmåtte. m m Bortskaelse a batteri: Bortskaelse a batterier er kun tilladt under hensyntagen til og overholdelse a de nationale miljøbestemmelser eller love om bortskaelse. Fabrikantens anvisninger vedrørende bortskaelse skal absolut respekteres. Sørg or ør lukning a batteriaskærmning, at batterikablet ikke kan blive beskadiget. Batterierne indeholder syreopløsning, som er gitig og ætsende. Deror skal der bæres sikkerhedstøj og øjenbeskyttelse ved al slags arbejde på batterierne. Undgå enhver kontakt med batterisyren. Er batterisyren alligevel kommet på tøjet, huden eller i øjnene, skal de pågældende steder straks skylles med rent vand i rigelig mængde, ved kontakt med huden eller øjnene skal man desuden konsultere en læge. Spildt batterisyre skal straks neutraliseres. Kun batterier med lukket battericellekasse må anvendes. Batteriets vægt og dimensioner påvirker palleløterens dritssikkerhed betydeligt. Ændring a batteriudstyret må kun oretages eter tilladelse ra irma JUNGHEINRICH DK D 1

19 2 Batterityper lt eter udørelse orsynes køretøjet med orskellige batterityper. 24V - PzS - batterier Kort 3 PzS 300L-B 24V - PzS - batterier eektorøget Kort 3 PzS 360HX-B 24V - PzS - batterier Lang 4 PzS 440L-B 24V - PzS - batterier eektorøget Lang 4 PzS 480HX-B Batteriernes vægt remgår a batteriets typeskilt. m hængigt a batteritypen kan der også anvendes højeektive og vedligeholdelsesrie batterier. Pas på ved skit/montering a batteriet, at det sidder godt ast i køretøjets batterirum. 3 Batteriet rilægges Køretøjet parkeres i sikret tilstand (se kapitel E, asnit 4.5) Låsen (3) trykkes og batteridækslet (2) løtes lidt opad, så trækkes det remad og tages a. - Låsen (5) trykkes, sidevæggen (4) kippes væk og tages a opad. Batteridæksel og sidevæg åbnes hhv. lukkes orsigtigt. - Det monteres i omvendt rækkeølge. skærmninger og tilslutninger skal sættes tilbage i den normale dritsklare tilstand, ør køretøjet tages i drit DK D 2

20 4 Opladning a batteri Ved ladning a batterierne skal køretøjet være parkeret i et lukket rum med god udlutning. m m - Batteriet rilægges (se kapitel D, asnit 3). Tilslutning og adskillelse a batteriladestationens batteristik (1) og ladekabel (6), samt aktivering a hovedabryderen må kun oretages, når både køretøj og ladeapparat er slukkede. Under selve opladningen skal overladen på battericellerne ligge rit, or at sikre tilstrækkelig udlutning. Der må ikke lægges genstande a metal på batteriet. Før opladningen skal samtlige kabel- og stikorbindelser gås eter or synlige beskadigelser. Sikkerhedsreglementerne ra batteriets og ladestationens abrikant skal ubetinget overholdes. - Tag batteristik (1) a. - Fjern om nødvendigt eksisterende isoleringsmåtte ra batteriet. - Batteriladestationens ladekabel (6) orbindes med batteristikket (1) og ladeapparatet tændes. Oplad batteriet i.h.t. til orskriterne ra batteriets og ladestationens abrikant DK D 3

21 5 Batteriet a-/påmonteres m Køretøjet skal stå vandret. For at undgå kortslutning, skal batterier med åbne poler eller orbindelser dækkes a med en gummimåtte. Batteristikket og batterikablet skal ralægges på en sådan måde, at de ikke hænger ast i køretøjet, når batteriet trækkes ud. Hvis der bruges kran ved skit a batteriet, så pas på at løteevnen er stor nok (se batterivægt på batteriets typeskilt i batteritruget). Taljen skal udøve et lodret træk or ikke at trykke batteritruget sammen. Krogene skal placeres på en sådan måde i løteøjerne, at de ikke kan alde ned på battericellerne, når spændet tages a taljen. - Batteriet rilægges (se kapitel D, asnit 3). - Batteristikket (1) trækkes ud. - Batterikabel løses orsigtigt ud a kabeløringen (7). - Den røde batteriarretering (9) trækkes ud. - Batteriet (8) trækkes sidelæns op på batteriskitestationen. Følg dritsvejledningen or batteriskitstationen! Monteringen oretages i omvendt rækkeølge; vær opmærksom på batteriets rigtige monteringsniveau og tilslutning. Eter montagen skal samtlige kabel- og stikorbindelser gås eter or synlige beskadigelser. Batteriet skal astgøres sikkert i maskinen, så man undgår beskadigelser gennem uorudsete bevægelser. Man skal være opmærksom på den rigtige iksering a den røde batteriarretering (9). Batteridækslet og sidevæggen skal være lukket omhyggeligt DK D 4

22 6 o Kombi-instrument Batterialadeindikator: Batteriets ladestand vises i 10%-trin med 10 streger på batterisymbolet (10). Stregerne slukkes oppera og nedad i takt med aladningen. 10 m Hvis der anvendes servicerie batterier, skal instrumentet indstilles således, at symbol T (13) vises ved siden a dritstimeindikatoren. Hvis man ikke oretager denne indstilling, kan batteriet blive beskadiget a or stor aladning. JUNGHEINRICH Service bør tilkaldes or at indstille instrumentet. 11 T h Når der er en batteri-restkapacitet på - 30% ved standardbatterier - 50% ved serviceri batterier vises et Giv gt orvarselssymbol (11). Det anbeales at å batteriet opladet. T h Ved en batteri-restkapacitet på - 20% ved standardbatterier - 40% ved serviceri batterier slukker Giv gt (11) orvarselssymbolet og der vises et blinkende Stop -symbol (12). Eter 5 min. lyser Stop -symbolet (12) permanent. Batteriopladning er nødvendig. Batterialadekontrol: Når Stop -symbolet (12) vises permanent, rakobles løte-unktionen T STOP h Funktion Løt rigives ørst igen, når det tilsluttede batteri er opladet mindst 70% igen. 14 Dritstimetæller: Dritstimetælleren (14), der er integreret i batterialadeindikatoren, viser den samlede dritstid or køre- og løtebevægelser. I aktiv tilstand blinker tallet eter kommaet DK D 5

23 7 o Batterialadningsindikator, batterialadningsvogter, dritstimetæller m Batterialadningsindikator: Batteriets opladningstilstand (15) vises i 10%-trin i inormations- og serviceudlæsningens display. Den seriemæssige indstilling a batterialadningsindikatoren / aladningsvogteren oretages på standardbatterier. Ved anvendelse a vedligeholdelsesrie batterier skal udlæsningen være indstillet således, at symbolet T (16) vises eter procentangivelsen. Hvis denne indstilling ikke oretages, kan batteriet beskadiges gennem dybdealadning. Til indstilling a instrumentet bør JUNG- HEINRICH-service tilkaldes BTT :040% T 471h Ved en batteri-restkapacitet på 30% er en batteriopladning nødvendig. Batterialadningsvogter: Ved underskridelse a restkapaciteten slås unktionen løte ra. Der vises en tilsvarende udlæsning på inormations- og servicedisplayen. Funktionen løt bliver ørst rigivet igen, når det tilsluttede batteri er opladet mindst 70 %. Dritstimemåler: Dritstimerne (17) vises ved siden a batteriets opladningsstatus. Dritstimemåleren viser den samlede tid or alle køre- og løtebevægelser DK D 6

24 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser or truckens drit Køretilladelse: Trucken må kun anvendes a egnede personer, som er uddannet til at øre det, har vist deres evner til at køre og håndtere byrder over or arbejdsgiver eller dennes stedortræder og a ham er blevet pådraget dette hverv. Førerens rettigheder og pligter; adærdsregler: Føreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter og være instrueret i betjeningen a trucken samt være bekendt med indholdet i denne dritsanvisning. Han skal gives de nødvendige rettigheder. Ved truck, som anvendes med gående ører, skal der bruges sikkerhedssko ved betjeningen. Forbud mod benyttelse gennem uvedkommende personer: Føreren er ansvarlig or trucken i brugstiden. Han skal orbyde uvedkommende personer at køre eller aktivere trucken. Personer må ikke medtages eller løtes. Beskadigelser og mangler: Beskadigelser og ejl på trucken eller ekstraaggregater skal straks meldes til tilsynsørende. Dritsusikre trucks (.eks. slidte hjul eller deekte bremser) må ikke anvendes, ør de er blevet orskritsmæssigt repareret. Reparationer: Uden særlig uddannelse eller tilladelse må øreren ikke oretage reparationer eller ændringer på trucken. Under ingen omstændigheder må han sætte sikkerhedsindretninger eller abrydere ud a unktion eller omstille dem. Risikozone: Risikozonen er det område, hvor personer er udsat or are gennem truckens køre- eller løte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsaggregater (.eks. galer eller tilbygningsaggregater) eller transportgodset. Dertil hører også det område, som kan være udsat or nedaldende gods, eller en arbejdsindretning, der sænkes/alder ned. Uvedkommende personer skal bortvises ra risikozonen. Ved personare skal der gives advarselstegn rettidigt. Trucken skal straks standses, hvis uvedkommende personer ikke orlader risikozonen til trods or advarslen. Sikkerhedsanordning og advarselsskilte: De her beskrevne sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarselshenvisninger skal absolut overholdes DK E 1

25 2 Beskrivelse a betjenings- og viserelementer Betjenings- eller Pos. viserelement Funktion 1 Køreregulator t Styring a køreretning og -hastighed 2 Tast Løte t Løteanordningen løtes. 3 Tast Sænke t Løteanordningen sænkes. 4 Tast advarselssignal (Horn) t Udløser advarselsignal. 5 Kombi-instrument Inormations- og serviceudlæsning o o Viser batteriets restkapacitet og køretøjets allerede ydede dritstimer (se kapitel D, asnit 6). Udlæsning a vigtige køre- og løteparametre; advarselshenvisninger, ejlbetjeningshenvisninger og serviceudlæsninger (se kapitel E, asnit 5). 6 Rat t Styring a køretøj. 7 Tændingslås t Til- og rakobling a styrestrøm. Når nøglen tages a, er trucken sikret mod at kunne startes a uvedkommende personer. 8 Hovedabryder (nødstop) t Strømkredsen abrydes, alle elektriske unktioner kobles ra og palleløteren tvangsbremses. 9 Dødmandstast t - rigivet: kørsel spærret, eller køretøj bremser - aktiveret: kørsel rigivet 10 Reguleringsskrue t siddehjælp Siddehjælpens hældning indstilles. t = Standardudstyr o = Ekstraudstyr 0799.DK E 2

26 DK E 3

27 3 Trucken tages i brug Før trucken tages i brug, betjenes eller ør en kolli løtes, skal øreren overbevise sig om, at der ikke opholder sig nogen inden or arezonen. Den elektroniske køre- og styreregulering overvåger selvstændigt sine unktioner. I ald a ejl abryder den køre- og styreunktionen. Før køretøjet atter kan tages i drit, skal den optrådte ejl ahjælpes. Kontrol og check ør den daglige igangsættelse - Gå hele trucken eter (især hjul og lastoptagningsaggregater) or synlige beskadigelser. - Se eter, om batteriet og kablerne sidder ast. Når man stiger op på køretøjet, skal man være påpasselig med ikke at aktivere køreregulatoren. o o Køretøjet tændes - Træd op på ståplatormen. - Træk hovedabryderen (8) ud. - Sæt nøglen i tændingslåsen (7) og drej den til højre til anslag i stilling I. - prøv hornets (4) unktion. - Dødmandstast (9) og køreregulator (1) kontrolleres or unktion (se kapitel E, asnit 4.3). Nu er trucken køreklar. Kombi-instrumentet Kombi-instrumentet (5) viser den orhåndenværende batterikapacitet. Inormations- og serviceudlæsning Inormations- og serviceudlæsningen (5) viser et kort øjeblik køretøjets nummerplade og så dritshjulets styrestilling, den eksisterende batterikapacitet og dritstimerne. JUNGHEINRICH ESE BTT: 100% 20h 0799.DK E 4

28 DK E 5

29 4 rbejde med trucken 4.1 Sikkerhedsregler or kørsel Veje og arbejdsområder: Der må kun køres på de veje, der er rigivet or ærdslen. Uvedkommende skal holde sig uden or arbejdsområdet. Lasten må kun opmagasineres på de steder, der er beregnet dertil. dærd under kørsel: Føreren skal tilpasse kørehastigheden eter de lokale orhold. F.eks. skal han køre langsomt i kurver, ved og i smalle passager, ved gennemkørsel a svingdøre, på uoverskuelige steder. Der skal altid holdes sikker bremseastand til oran kørende køretøjer og han skal altid have uld kontrol over trucken. Pludselig opstandsning (bortset ra nødstilælde), hurtige vendinger, overhaling på arlige eller uoverskuelige steder er orbudt. Det er orbudt at læne sig ud a og række ud a arbejds- og betjeningsområdet. Udsynsorholdene under kørsel: Føreren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sin kørestrækning. Skal der transporteres kollier, der har indvirkning på udsigten skal trucken køres med lasten bagpå. Er det ikke muligt, skal en anden person gå oran trucken til assistance. Kørsel på stigninger og hældninger: Det er kun tilladt at køre på stigninger eller hældninger, hvis disse er udlagt og deklareret som ærdselsårer og er rene, giver et godt vejgreb samt kan beærdes sikkert i.h.t. truckens tekniske speciikationer. Derved skal godset altid transporteres på den højest liggende side. Det er orbudt at vende, køre skråt på eller at parkere trucken på stigninger eller hældninger. Der må kun køres på hældninger med nedsat hastighed og med permanent beredskab til at oretage bremsning. Kørsel på elevatorer eller læssebroer: Der må kun køres ind på elevatorer eller læssebroer, hvis de har tilstrækkelig bæreevne, er egnede til kørsel i.h.t. deres konstruktion og er rigivet til kørsel a dritsherren. Disse punkter skal undersøges, ør der køres ind på dem. Trucken køres ind i en elevator med ladeenheden orrest og stilles i en position, der udelukker, at skaktens vægge berøres. Personer, der skal køre med i elevatoren, må ørst betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal orlade elevatoren ør trucken. Transportgodsets beskaenhed: Der må kun transporteres reglementeret sikret last. Der må aldrig transporteres gods, der er stablet højere end gaelstolens spids eller beskyttelsesgitteret or lasten. Kørsel med anhængere: Den angivne maksimale anhængerlast or trucken ved anhængere uden og/eller med bremser må ikke overskrides. Læsset på anhængeren skal være sikret korrekt og må ikke overskride de tilladte mål or vejene. Eter tilkobling skal øreren ør kørslen kontrollere, at anhængerkoblingen er sikret mod at gå løs. Bugserende trucks skal køres, således at sikker kørsel og nedbremsning a vogntoget er sikret ved alle kørselsbevægelser DK E 6

30 4.2 Siddehjælp indstilles m Køretøjet er udrustet med en hældningsindstilbar siddehjælp. Klappet op = ryglæn Klappet ned = siddehjælp Siddehjælp indstilles således, at det er tilpasset øreren. - Siddehjælp klappes ned. - Ved hjælp a klemskruen (10) hældes den i den ønskede position: drej til venstre = nedad, drej til højre = op. Køretøjet må kun betjenes og køres med orskritsmæssigt indstillet siddehjælp DK E 7

31 4.3 Køre, styre, bremse o Ved kørsel og styring er absolut opmærksomhed krævet. Styringen indstiller sig ikke automatisk på ligeudkørsel - orsigtig startkørsel påbudt. Givetvis skal man kontrollere dritshjulets styrestilling på inormations- og servicedisplay (5) (o). Det elektriske styringsanlæg danner et selvovervågende system. Derved kontrollerer styrestyringen hyppigheden or optrædende ejl over et bestemt tidsrum. Hvis en ejl erkendes gentagne gange inden or dette tidsrum, så reduceres køretøjets hastighed ned til langsomkørsel. Optræder et sådant ejltilælde, så kan køretøjets hastighed ikke sættes tilbage til normalkørsel ved at slukke or køretøjet og starte det igen. Det orhindrer, at en optrædende ejl slettes uden at den ahjælpes. Da det or styringsanlæggets vedkommende drejer sig om sikkerhedsrelevante komponenter, skal den optrådte ejl ahjælpes gennem specielt uddannet service personale. Nødstop - Tryk hovedabryderen (8) ned. lle elektriske unktioner kobles ra. Dødmandstasten Til alle køreunktioner skal man betjene dødmandstasten (9). Betjenes den ikke, er alle unktioner ude a drit og bremsen er aktiveret Det givetvis indbyggede kombi-instrument (5), hhv. inormations- og serviceudlæsningen (5) orbliver i drit. V 1 R R V DK E 8

32 Kørsel o Kør kun med lukkede og orskritsmæssigt alåsede askærmninger. - Sæt trucken i gang (se kapitel E, asnit 3). - Dødmandstast (9) aktiveres. Styringen indstiller sig ikke automatisk på ligeudkørsel - orsigtig startkørsel påbudt. Givetvis skal dritshjulets styrestilling kontrolleres på inormations- og serviceudlæsningen (5). - Drej køreregulator (1) til den ønskede køreretning (V eller R; V = rem, R = tilbage). Trucken sætter sig i gang i den valgte retning. Kørehastigheden reguleres med køreregulator. Kørsel på stigning m Lasten skal transporteres vendende ud mod bjerget Sikring mod at køretøjet ruller ned : Dritsbremsen alder a sig selv hen på køreregulatorens nulposition (1) eter kort ryk (styringen genkender tilbagerulningen på stigningen). Via køreregulatoren (1) løsnes dritsbremsen og hastighed og køreretning vælges. Styring - Styrerat (6) drejes til venstre eller højre. o Givetvis vises det styrede hjuls stilling på inormations- og serviceudlæsningens display (5) DK E 9

EJB 14/16. Driftsanvisning 08.99 - 50051995 03.01

EJB 14/16. Driftsanvisning 08.99 - 50051995 03.01 EJB 14/16 08.99 - Dritsanvisning K 50051995 03.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03

EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03 EKE 30-2 ac 08.02 - Dritsanvisning K 50424646 09.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ETX ac 125/150. Driftsanvisning 01.01- 50118385 05.03

ETX ac 125/150. Driftsanvisning 01.01- 50118385 05.03 ETX ac 125/150 01.01- Dritsanvisning K 50118385 05.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINALE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Dritsanvisning K 50047426 10.05 Vigtige oplysninger or transport og or montering a løtestativer ved gaeltrucks med slædemast Transport Transporten kan alt eter løtestativets

Læs mere

EFXac 100/125. Driftsanvisning 01.02 52000900 05.03

EFXac 100/125. Driftsanvisning 01.02 52000900 05.03 EFXac 100/125 01.02 Dritsanvisning K 52000900 05.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINALE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EMC 110/B 10. Driftsanvisning 06.96- 10003624 07.08

EMC 110/B 10. Driftsanvisning 06.96- 10003624 07.08 EMC 110/B 10 06.96- Driftsanvisning K 10003624 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

HC 110. Driftsvejledning 12.05 - 51109745 07.08

HC 110. Driftsvejledning 12.05 - 51109745 07.08 HC 110 12.05 - Driftsvejledning K 51109745 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07 EKS 110 07.04 - Driftsvejledning K 50430014 11.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Driftsanvisning 50287407 12.14 AMX 10 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

EJD 220/220 XL. Driftsvejledning 05.05 - 50469512 07.08

EJD 220/220 XL. Driftsvejledning 05.05 - 50469512 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Driftsvejledning K 50469512 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Driftsvejledning 12.06- K 51051913 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE

Læs mere

ECE 310. Driftsvejledning 03.08- 51080937 07.08

ECE 310. Driftsvejledning 03.08- 51080937 07.08 ECE 310 Driftsvejledning 03.08- K 51080937 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

ESD 220. Driftsanvisning 01.05- 50453661 07.08

ESD 220. Driftsanvisning 01.05- 50453661 07.08 ESD 220 01.05- Driftsanvisning K 50453661 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

EME 112. Driftsanvisning 05.00- 77800383 07.08

EME 112. Driftsanvisning 05.00- 77800383 07.08 EME 112 05.00- Driftsanvisning K 77800383 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

EJC 110/112. Driftsanvisning 01.05 - 50444133 03.07

EJC 110/112. Driftsanvisning 01.05 - 50444133 03.07 EJC 110/112 01.05 - Driftsanvisning K 50444133 03.07 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

ERE 120. Driftsanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Driftsanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Driftsanvisning K 51093153 02.11 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERE 120

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

EJC M10. Driftsanvisning 05.09 - 51145326 05.09

EJC M10. Driftsanvisning 05.09 - 51145326 05.09 EJC M10 05.09 - Driftsanvisning K 51145326 05.09 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 08.04- Driftsanvisning K 52025592 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ERE 120. Driftsvejledning 09.05- 50466109 04.08

ERE 120. Driftsvejledning 09.05- 50466109 04.08 ERE 120 09.05- Driftsvejledning K 50466109 04.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EJC B14 / B16. Driftsanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Driftsanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Driftsanvisning 50470437 03.11 EJC B14 EJC B16 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 01.04- Driftsanvisning K 52020308 01.04 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

ECP Driftsanvisning

ECP Driftsanvisning ECP 100-3 05.98 - Dritsanvisning K 50114174 08.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07 EJD K18 02.05 - Driftsvejledning K 51056287 03.07 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EZS 130. Driftsanvisning 08.09 - 10.15 EZS 130

EZS 130. Driftsanvisning 08.09 - 10.15 EZS 130 EZS 130 08.09 - Driftsanvisning 51132947 10.15 EZS 130 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Driftsanvisning K 50428250 09.10 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERD 220

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

EJD 220. Driftsanvisning 01.10 - 08.15

EJD 220. Driftsanvisning 01.10 - 08.15 EJD 220 01.10 - Driftsanvisning K 51132780 08.15 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EJD 220

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 08.04- Driftsanvisning K 52025641 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere